ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 333

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
9. syyskuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

2016/C 333/01

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2016/C 333/02

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

4

2016/C 333/03

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

9

2016/C 333/04

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

12

2016/C 333/05

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

16

2016/C 333/06

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko ‒ 2. korjaava lisätalousarvio

19

2016/C 333/07

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

22

2016/C 333/08

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

27

2016/C 333/09

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

31

2016/C 333/10

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

34

2016/C 333/11

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

40

2016/C 333/12

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

45


Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

FI

 


IV Tiedotteet

9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/1


Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/01)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 809 234

 

41 809 234

 

Osasto 1 Yhteensä

41 809 234

 

41 809 234

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

 

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

 

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

 

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

 

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

 

 

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

41 809 234

8 800 000

50 609 234

MAKSUT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

250 000

 

250 000

1 3

TYÖMATKAT

700 000

 

700 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

760 000

 

760 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

 

5 000

 

Osasto 1 Yhteensä

23 702 234

585 000

24 287 234

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 215 000

 

3 215 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

270 000

 

270 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

460 000

 

460 000

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

 

12 000

2 5

EYK:N HALLINTO

230 000

 

230 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

 

10 000

 

Osasto 2 Yhteensä

4 197 000

 

4 197 000

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

13 115 000

 

13 115 000

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

Osasto 3 Yhteensä

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/4


Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/02)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

189 000

 

189 000

 

Osasto 1 Yhteensä

20 145 000

 

20 145 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

754 412

754 412

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

 

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

305

305

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

754 717

754 717

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

20 145 000

754 717

20 899 717

MAKSUT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

Osasto 1 Yhteensä

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Osasto 2 Yhteensä

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

TOIMINTA

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

Osasto 3 Yhteensä

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

129 662

129 662

Määrärahat 2016

667 580

537 918

129 662

Yhteensä

797 242

667 580

129 662

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

1 540 764

1 540 764

Määrärahat 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Yhteensä

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

159 430

159 430

Määrärahat 2016

761 000

601 570

159 430

Yhteensä

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/9


Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/03)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

 

56 766 000

 

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

 

56 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 481 650

 

1 481 650

 

Osasto 3 Yhteensä

1 481 650

 

1 481 650

 

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

 

58 247 650

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

 

700 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

170 000

 

170 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

450 000

–80 000

370 000

1 7

EDUSTUSKULUT

15 000

 

15 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

885 000

 

885 000

 

Osasto 1 Yhteensä

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

129 000

20 000

149 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

330 000

–75 000

255 000

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

251 000

 

251 000

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

360 000

26 000

386 000

 

Osasto 2 Yhteensä

7 244 000

2 000

7 246 000

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

Osasto 3 Yhteensä

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/12


Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/04)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

14 114 000

 

14 114 000

 

Osasto 1 Yhteensä

14 114 000

 

14 114 000

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

974 000

333 000

1 307 000

 

Osasto 3 Yhteensä

974 000

333 000

1 307 000

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

112 000

 

112 000

 

Osasto 5 Yhteensä

112 000

 

112 000

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

250 000

 

250 000

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

 

p.m.

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 9 Yhteensä

250 000

 

250 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

15 450 000

333 000

15 783 000

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

TYÖMATKAT

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Osasto 1 Yhteensä

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

HALLINNON TOIMINTA

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

KOKOUKSET

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

Osasto 2 Yhteensä

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 3 Yhteensä

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

 

 

 

 

 

 

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

 

 

 

 

 

 

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

 

 

 

 

 

 

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

 

 

 

 

 

 

 

Osasto 10 Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/16


Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/05)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

95 926 000

 

95 926 000

 

Osasto 1 Yhteensä

95 926 000

 

95 926 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

36 370 000

 

36 370 000

 

Osasto 2 Yhteensä

36 370 000

 

36 370 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

Osasto 3 Yhteensä

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

 

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

825 000

43 000

868 000

 

Osasto 5 Yhteensä

825 000

43 000

868 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

150 000

 

150 000

 

Osasto 6 Yhteensä

150 000

 

150 000

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

Osasto 7 Yhteensä

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

176 479 000

16 919 000

193 398 000

MAKSUT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

79 473 000

 

79 473 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 439 000

 

1 439 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

4 844 000

 

4 844 000

1 7

EDUSTUSKULUT

192 000

50 000

242 000

 

Osasto 1 Yhteensä

85 948 000

50 000

85 998 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

206 000

 

206 000

 

Osasto 2 Yhteensä

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

203 000

 

203 000

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

1 036 000

 

1 036 000

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

428 000

 

428 000

3 4

KOKOUSKULUT

753 000

–35 000

718 000

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

137 000

–43 000

94 000

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

595 000

837 000

1 432 000

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 222 000

 

6 222 000

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

587 000

 

587 000

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

790 000

140 000

930 000

 

Osasto 3 Yhteensä

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

 

p.m.

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

 

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

Osasto 5 Yhteensä

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/19


Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko ‒ 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/06)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

 

 

Osasto 1 Yhteensä

 

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

26 000 000

700 000

26 700 000

 

Osasto 2 Yhteensä

26 000 000

700 000

26 700 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

845 879

 

845 879

 

Osasto 3 Yhteensä

845 879

 

845 879

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

 

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

 

 

Osasto 9 Yhteensä

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

26 845 879

700 000

27 545 879

MAKSUT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 793 879

 

16 793 879

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

140 000

 

140 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

335 000

 

335 000

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

210 000

 

210 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

 

5 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 1 Yhteensä

17 483 879

 

17 483 879

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 315 000

 

1 315 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

669 000

 

669 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

212 000

 

212 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

191 000

 

191 000

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

205 000

 

205 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 2 Yhteensä

2 592 000

 

2 592 000

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 670 000

 

3 670 000

3 1

TOIMINTAMENOT

3 100 000

700 000

3 800 000

 

Osasto 3 Yhteensä

6 770 000

700 000

7 470 000

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/22


Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/07)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

Osasto 1 Yhteensä

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

Osasto 1 Yhteensä

32 970 000

466 000

33 436 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 490 000

 

3 490 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

619 000

 

619 000

 

Osasto 2 Yhteensä

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

Osasto 3 Yhteensä

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Yhteensä AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Yhteensä AST

29

29

28

Yhteensä

110

110

108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

FG yhteensä

339

336

336

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

Yhteensä

339

336

336


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/27


Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/08)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

4 000 000

 

4 000 000

1 9

VARAUS

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Osasto 1 Yhteensä

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Osasto 2 Yhteensä

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Osasto 3 Yhteensä

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

4 584

4 584

 

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

4 584

4 584

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

107 367 309

3 232 100

110 599 409

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

TYÖMATKAT

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

KOULUTUS

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Osasto 1 Yhteensä

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

 

 

 

 

 

 

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Osasto 2 Yhteensä

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 3 Yhteensä

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 4 Yhteensä

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Osasto 5 Yhteensä

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

 

 

 

 

 

 

 

Osasto 9 Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/31


Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/09)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

9 217 000

 

9 217 000

 

Osasto 1 Yhteensä

9 217 000

 

9 217 000

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

3

TULOT AVUSTUKSISTA

3 0

EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

 

330 000

330 000

3 1

KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ

 

420 000

420 000

 

Osasto 3 Yhteensä

 

750 000

750 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 000

750 000

9 967 000

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Osasto 1 Yhteensä

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

KOKOUSKULUT

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Osasto 2 Yhteensä

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

VARAINHANKINTA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 3 Yhteensä

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/34


Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/10)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

1 0

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Osasto 1 Yhteensä

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

3 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Osasto 3 Yhteensä

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Osasto 4 Yhteensä

0,—

3 745 205

3 745 205

5

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

 

 

 

 

Osasto 5 Yhteensä

 

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

398 043 067

23 228 956

421 272 023

MAKSUT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

318 000

 

318 000

1 5

HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN

1 116 000

 

1 116 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

4 000 000

 

4 000 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

39 000

 

39 000

 

Osasto 1 Yhteensä

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 535 000

 

2 535 000

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Osasto 2 Yhteensä

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 2

SEURANTAKESKUS

p.m.

p.m.

3 3

EU-YHTEISTYÖ

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Osasto 3 Yhteensä

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

3 745 205

3 745 205

 

Osasto 4 Yhteensä

3 745 205

3 745 205

5

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

5 0

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

p.m.

p.m.

 

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

10

MUUT MENOT

10 1

VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ

29 729 551

29 729 551

10 3

VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN

p.m.

p.m.

 

Osasto 10 Yhteensä

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

KAIKKI YHTEENSÄ

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

AD yhteensä

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

AST yhteensä

368

204

Yhteensä

510

317

Kaikki yhteensä

827

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1/2016

Uusi määrä

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Tehtäväryhmä yhteensä

73,5

13,5

87

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

71

0

71

Yhteensä

144,5

13,5

158


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/40


Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/11)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

Osasto 1 Yhteensä

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

Osasto 2 Yhteensä

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

Osasto 3 Yhteensä

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

KOULUTUS

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

HARJOITTELIJAT

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

Osasto 1 Yhteensä

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

KOKOUSKULUT

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

Osasto 2 Yhteensä

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

ITER-TEKNIIKKA

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

MUUT MENOT

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 3 Yhteensä

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/45


Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/12)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

25 958 600

 

25 958 600

 

Osasto 2 Yhteensä

25 958 600

 

25 958 600

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

896 207

19 950 947

20 847 154

 

Osasto 4 Yhteensä

896 207

19 950 947

20 847 154

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

740

740

 

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

740

740

 

KAIKKI YHTEENSÄ

26 854 807

19 951 687

46 806 494

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Osasto 1 Yhteensä

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

Osasto 2 Yhteensä

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATIIVISTA APUA

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

Osasto 3 Yhteensä

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

Osasto 4 Yhteensä

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

KAIKKI YHTEENSÄ

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493