ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
17. toukokuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 175/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 175/02

Tuomareiden jakautuminen jaostoihin

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 175/03

Asia C-40/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 25.1.2016 – Irene Uhden v. KLM Royal Dutch Airlines NV

5

2016/C 175/04

Asia C-56/16 P: Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) on tehnyt 29.1.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-659/14, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP v. SMHV, 18.11.2015 antamasta tuomiosta

5

2016/C 175/05

Asia C-65/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 8.2.2016 – Istanbul Lojistik Ltd v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

6

2016/C 175/06

Asia C-89/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 15.2.2016 – Radosław Szoja v. Sociálna poisťovňa

7

2016/C 175/07

Asia C-91/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Espanja) on esittänyt 15.2.2016 – Caixabank SA v. Héctor Benlliure Santiago

8

2016/C 175/08

Asia C-100/16 P: Valitus, jonka Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou on tehnyt 18.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-233/11 ja T-262/11, Kreikka ja Ellinikos Chrysos v. komissio, 9.12.2015 antamasta tuomiosta

8

2016/C 175/09

Asia C-101/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Cluj (Romania) on esittänyt 19.2.2016 – SC Paper Consult SRL v. Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca ja Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud

9

2016/C 175/10

Asia C-110/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 23.2.2016 – Lg Costruzioni Srl v. Area – Azienda Regionale per lEdilizia Abitativa – Distretto di Carbonia ja Area – Azienda Regional per l’Edilizia Abitativa

10

2016/C 175/11

Asia C-112/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 24.2.2016 – Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ja Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

10

2016/C 175/12

Asia C-120/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Espanja) on esittänyt 29.2.2016 – Abanca Corporación Bancaria SA v. Juan José González Rey ym.

11

2016/C 175/13

Asia C-132/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 1.3.2016 – Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia v. Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments EOOD

12

2016/C 175/14

Asia C-148/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 14.3.2016 – Riksåklagaren v. Zenon Robert Akarsar

12

2016/C 175/15

Asia C-161/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Attunda tingsrätt (Ruotsi) on esittänyt 21.3.2016 – Airhelp Ltd v. Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

13

2016/C 175/16

Asia C-180/16 P: Valitus, jonka Toshiba Corporation on tehnyt 29.3.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-404/12, Toshiba v. komissio, 19.1.2016 antamasta tuomiosta

14

2016/C 175/17

Asia C-185/16 SA: Vakuustakavarikkoa koskeva lupahakemus 29.3.2016 – Yukos Universal Ltd v. Euroopan investointipankki

15

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 175/18

Asia T-713/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.3.2016 – Pharm-a-care Laboratories v. SMHV – Pharmavite (VITAMELTS) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

16

2016/C 175/19

Asia T-732/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.2.2016 – ICA Laboratories ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Ympäristö — Kuluttajansuoja — Asetus, jossa vahvistetaan guatsatiinin jäämien enimmäismäärät — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

16

2016/C 175/20

Asia T-105/16: Kanne 17.3.2016 – Philip Morris Brands v. EUIPO – Explosal Ltd (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)

17

2016/C 175/21

Asia T-106/16: Kanne 17.3.2016 – zero v. EUIPO – Hemming (ZIRO)

18

2016/C 175/22

Asia T-107/16: Kanne 18.3.2016 – Airhole Facemasks v. EUIPO – sindustrysurf (AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

18

2016/C 175/23

Asia T-108/16: Kanne 17.3.2016 – Naviera Armas v. komissio

19

2016/C 175/24

Asia T-110/16: Kanne 18.3.2016 – Savant Systems v. EUIPO – Savant Group (SAVANT)

20

2016/C 175/25

Asia T-111/16: Kanne 18.3.2016 – Prada v. EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH PRADA)

21

2016/C 175/26

Asia T-113/16: Kanne 21.3.2016 – Arctic Cat v. EUIPO – Slazengers (Pantterin kuva)

22

2016/C 175/27

Asia T-116/16: Kanne 18.3.2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest ym. v. komissio

23

2016/C 175/28

Asia T-120/16: Kanne 22.3.2016 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

24

2016/C 175/29

Asia T-121/16: Kanne 22.3.2016 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

25

2016/C 175/30

Asia T-122/16: Kanne 22.3.2016 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

26

2016/C 175/31

Asia T-123/16: Kanne 22.3.2016 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

27

2016/C 175/32

Asia T-125/16: Kanne 23.3.2016 – Léon Van Parys v. komissio

28

2016/C 175/33

Asia T-128/16: Kanne 24.3.2016 – SureID v. EUIPO (SUREID)

29

2016/C 175/34

Asia T-129/16: Kanne 24.3.2016 – Claranet Europe v. EUIPO – Claro (claranet)

30

2016/C 175/35

Asia T-133/16: Kanne 29.3.2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence v. EKP

30

2016/C 175/36

Asia T-134/16: Kanne 29.3.2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées v. EKP

31

2016/C 175/37

Asia T-135/16: Kanne 29.3.2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres v. EKP

32

2016/C 175/38

Asia T-136/16: Kanne 29.3.2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie v. EKP

32

2016/C 175/39

Asia T-139/16: Kanne 31.3.2016 – SDSR v. EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR)

33

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 175/40

Asia F-44/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 7.4.2016 – Spadafora v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Yksikön päällikön virka — Avointa virkaa koskeva ilmoitus — Valintamenettely — Esivalintapaneeli — Esivalintapaneelin suorittama haastattelu — Hakijan jättäminen merkitsemättä sellaisten hakijoiden luetteloon (short list), jotka ehdotetaan kutsuttaviksi nimittävän viranomaisen viimeiseen haastatteluun — Valintamenettelyn sääntöjenmukaisuus — Hakijan määrätyn jäsenvaltion kansalaisuuteen perustuva ensisijaisuus rekrytoinnissa — Esivalintapaneelin puheenjohtajan käyttäytyminen — Kieleen perustuva syrjintä — Vahingonkorvausvaatimus — Työjärjestyksen 81 artikla)

34


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2016/C 175/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 165, 10.5.2016

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 156, 2.5.2016

EUVL C 145, 25.4.2016

EUVL C 136, 18.4.2016

EUVL C 118, 4.4.2016

EUVL C 111, 29.3.2016

EUVL C 106, 21.3.2016

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Unionin yleinen tuomioistuin

17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/2


Tuomareiden jakautuminen jaostoihin

(2016/C 175/02)

Unionin yleisen tuomioistuimen täysistunto päätti 13.4.2016, tuomareiden Constantinos Iliopoulos, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Dean Spielmann, Virgilijus Valančius, Zoltán Csehi, Nina Półtorak ja Anna Marcoulli aloitettua tehtävänsä, muuttaa täysistunnossa 23.10.2013 (1) tehtyä päätöstä tuomareiden jakautumisesta jaostoihin presidentin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 8.10.2015 tehdyllä päätöksellä (2), 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittämän ehdotuksen perusteella siten, että ajanjaksolla 14.4.2016–31.8.2016 tuomarit jakautuvat jaostoihin seuraavasti:

Laajennettu ensimmäinen jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria:

varapresidentti Kanninen; tuomarit Pelikánová, Buttigieg, Gervasoni ja Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Ensimmäinen jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria:

varapresidentti Kanninen

a)

tuomarit Pelikánová ja Buttigieg

b)

tuomarit Pelikánová ja Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

c)

tuomarit Buttigieg ja Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Laajennettu toinen jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Martins Ribeiro; tuomarit Bieliūnas, Gervasoni, Madise ja Csehi

Toinen jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Martins Ribeiro

a)

tuomarit Gervasoni ja Madise

b)

tuomarit Gervasoni ja Csehi

c)

tuomarit Madise ja Csehi

Laajennettu kolmas jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Papasavvas; tuomarit Labucka, Bieliūnas, Forrester ja Iliopoulos

Kolmas jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Papasavvas

a)

tuomarit Bieliūnas ja Forrester

b)

tuomarit Bieliūnas ja Iliopoulos

c)

tuomarit Forrester ja Iliopoulos

Laajennettu neljäs jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Prek; tuomarit Labucka, Schwarcz, Tomljenović ja Kreuschitz

Neljäs jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Prek; tuomarit Labucka ja Kreuschitz

Laajennettu viides jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Dittrich; tuomarit Dehousse, Schwarcz, Tomljenović ja Collins

Viides jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Dittrich; tuomarit Schwarcz ja Tomljenović

Laajennettu kuudes jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Frimodt Nielsen; tuomarit Dehousse, Wiszniewska-Białecka, Collins ja Valančius

Kuudes jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Frimodt Nielsen

a)

tuomarit Dehousse ja Collins

b)

tuomarit Dehousse ja Valančius

c)

tuomarit Collins ja Valančius

Laajennettu seitsemäs jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja van der Woude; tuomarit Wiszniewska-Białecka, Kancheva, Ulloa Rubio ja Marcoulli

Seitsemäs jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja van der Woude

a)

tuomarit Wiszniewska-Białecka ja Ulloa Rubio

b)

tuomarit Wiszniewska-Białecka ja Marcoulli

c)

tuomarit Ulloa Rubio ja Marcoulli

Laajennettu kahdeksas jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Gratsias, tuomarit Czúcz, Kancheva, Wetter ja Półtorak.

Kahdeksas jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Gratsias

a)

tuomarit Kancheva ja Wetter

b)

tuomarit Kancheva ja Półtorak

c)

tuomarit Wetter ja Półtorak

Laajennettu yhdeksäs jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Berardis, tuomarit Czúcz, Pelikánová, Popescu ja Spielmann.

Yhdeksäs jaosto, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Berardis

a)

tuomarit Czúcz ja Popescu

b)

tuomarit Czúcz ja Spielmann

c)

tuomarit Popescu ja Spielmann

Laajennetut jaostot, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria, muodostetaan seuraavasti:

kun kyse on ensimmäisestä, toisesta, kolmannesta, kuudennesta, seitsemännestä ja kahdeksannesta jaostosta, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria ja johon kuuluu neljä tuomaria, laajennetun kokoonpanon muodostamiseksi rajoitettuun kokoonpanoon, jonka käsiteltäväksi asia alun perin saatettiin, lisätään neljäs tuomari tästä jaostosta ja numerojärjestyksessä seuraavasta jaostosta viides tuomari (muu kuin jaoston puheenjohtaja), joka nimitetään työjärjestyksen 8 artiklassa säädetyssä vuorojärjestyksessä;

kun kyse on yhdeksännestä jaostosta, jossa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria ja johon kuuluu neljä tuomaria, laajennetun kokoonpanon muodostamiseksi rajoitettuun kokoonpanoon, jonka käsiteltäväksi asia alun perin saatettiin, lisätään neljäs tuomari tästä jaostosta ja ensimmäisestä jaostosta viides tuomari (muu kuin jaoston puheenjohtaja), joka nimitetään työjärjestyksen 8 artiklassa säädetyssä vuorojärjestyksessä;

kun kyse on neljännestä jaostosta, laajennetun kokoonpanon muodostamiseksi kokoonpanoon lisätään viidennestä jaostosta kaksi tuomaria (muu kuin jaoston puheenjohtaja);

kun kyse on viidennestä jaostosta, laajennetun kokoonpanon muodostamiseksi kokoonpanoon lisätään kuudennesta jaostosta kaksi tuomaria (muu kuin jaoston puheenjohtaja), jotka nimitetään työjärjestyksen 8 artiklassa säädetyssä vuorojärjestyksessä.

Jaostoissa, joissa asian käsittelemiseen osallistuu kolme tuomaria ja joihin kuuluu neljä tuomaria, käsittelevät asioita kolmessa eri kokoonpanossa.


(1)  EUVL C 344, 23.11.2013, s. 2.

(2)  EUVL C 354, 26.10.2015, s. 2.


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 25.1.2016 – Irene Uhden v. KLM Royal Dutch Airlines NV

(Asia C-40/16)

(2016/C 175/03)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Irene Uhden

Vastapuoli: KLM Royal Dutch Airlines NV

Ennakkoratkaisukysymys

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 (1) (jäljempänä lentomatkustaja-asetus) 7 artiklan 1 kohdan toista virkettä tulkittava siten, että käsite ”pituus” koskee yksinomaan suoraa välimatkaa lähtöpaikan ja viimeisen määräpaikan välillä siitä riippumatta, minkä pituinen matka yksittäistapauksessa tosiasiallisesti on lennetty?


(1)  EUVL L 46, s. 1.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/5


Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) on tehnyt 29.1.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-659/14, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP v. SMHV, 18.11.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-56/16 P)

(2016/C 175/04)

Oikeudenkäyntikieli:

Asianosaiset

Valittaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: Ó. Mondéjar Ortuño ja E. Zaera Cuadrado)

Muut osapuolet: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP ja Bruichladdich Distillery Co. Ltd

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

hyväksyy valituksen kokonaisuudessaan

kumoaa valituksenalaisen tuomion

velvoittaa kantajan unionin yleisessä tuomioistuimessa maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, luettuna yhdessä asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan kanssa, ja asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan d alakohtaa, kun se katsoi, että asetuksella (EU) N:o 491/2009 (2) rekisteröidyille alkuperänimityksille myönnettyä suojaa voidaan täydentää lailla nro 173/2009 (Decreto-Lei nro 173/2009) ja lailla nro 212/2004 (Decreto-Lei nro 212/2004) ja Portugalin tekijänoikeuslailla.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

(2)  Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta 25.5.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 491/2009 (EUVL L 154, s. 1).


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 8.2.2016 – Istanbul Lojistik Ltd v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Asia C-65/16)

(2016/C 175/05)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Istanbul Lojistik Ltd

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko [EY]-Turkki-assosiointineuvoston päätöksen N:o 1/95 4 artiklaa tulkittava siten, että tullia vaikutukseltaan vastaavaksi maksuksi ja tämän vuoksi mainitun artiklan vastaiseksi katsotaan ajoneuvoverosta annetussa Unkarin laissa säädetyn kaltainen ajoneuvovero, joka kannetaan mainitun lain nojalla turkkilaisten kuljetusyrittäjien liiketoiminnassaan Turkista Unkarin kautta johonkin toiseen jäsenvaltioon suuntautuviin kuljetuksiin käyttämistä Turkissa rekisteröidyistä kuljetusajoneuvoista Unkarin rajan ylittämisen perusteella?

2)

a)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko EY-Turkki-assosiointineuvoston päätöksen 5 artiklaa tulkittava siten, että määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaavaksi toimenpiteeksi ja tämän vuoksi mainitun artiklan vastaiseksi katsotaan ajoneuvoverosta annetussa Unkarin laissa säädetyn kaltainen ajoneuvovero, joka kannetaan mainitun lain nojalla turkkilaisten kuljetusyrittäjien liiketoiminnassaan Turkista Unkarin kautta johonkin toiseen jäsenvaltioon suuntautuviin kuljetuksiin käyttämistä Turkissa rekisteröidyistä kuljetusajoneuvoista Unkarin rajan ylittämisen perusteella?

b)

Onko EY-Turkki-assosiointineuvoston päätöksen 7 artiklaa tulkittava siten, että liikenneturvallisuuteen ja lainvalvontaan liittyvien syiden perusteella voidaan soveltaa ajoneuvoverosta annetussa Unkarin laissa säädetyn kaltaista ajoneuvoveroa, joka kannetaan mainitun lain nojalla turkkilaisten kuljetusyrittäjien liiketoiminnassaan Turkista Unkarin kautta johonkin toiseen jäsenvaltioon suuntautuviin kuljetuksiin käyttämistä Turkissa rekisteröidyistä kuljetusajoneuvoista Unkarin rajan ylittämisen perusteella?

3)

Onko SEUT 3 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen (ETY) N:o 1072/2009 (1) 1 artiklan 2 kohtaa ja 3 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että niiden vastaiseksi katsotaan se, että kauttakuljetusmaan ja Turkin välillä tehdyn kahdenvälisen kuljetussopimuksen perusteella sovelletaan ajoneuvoverosta annetussa Unkarin laissa säädetyn kaltaista ajoneuvoveroa, joka kannetaan mainitun lain nojalla turkkilaisten kuljetusyrittäjien liiketoiminnassaan Turkista Unkarin kautta johonkin toiseen jäsenvaltioon suuntautuviin kuljetuksiin käyttämistä Turkissa rekisteröidyistä kuljetusajoneuvoista Unkarin rajan ylittämisen perusteella?

4)

Onko [ETY]-Turkki-assosiointisopimuksen 9 artiklaa tulkittava siten, että kansalaisuuden perusteella syrjivänä ja tämän vuoksi mainitun artiklan vastaisena on pidettävä ajoneuvoverosta annetussa Unkarin laissa säädetyn kaltaista ajoneuvoveroa, joka kannetaan mainitun lain nojalla turkkilaisten kuljetusyrittäjien liiketoiminnassaan Turkista Unkarin kautta johonkin toiseen jäsenvaltioon suuntautuviin kuljetuksiin käyttämistä Turkissa rekisteröidyistä kuljetusajoneuvoista Unkarin rajan ylittämisen perusteella?


(1)  Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21.10.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009 (EUVL L 300, s. 72).


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 15.2.2016 – Radosław Szoja v. Sociálna poisťovňa

(Asia C-89/16)

(2016/C 175/06)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Radosław Szoja

Vastapuoli: Sociálna poisťovňa

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko mahdollista tulkita sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) 13 artiklan 3 kohtaa, kun otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettu oikeus sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin, pääasian kohteena olevan riidan olosuhteissa siten, että ei oteta huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (2) 14 artiklan täsmennyksiä eikä mahdollisuutta soveltaa tämän perusteella kyseisen asetuksen 16 artiklassa tarkoitettua menettelyä, jolloin työajan lyhyt kesto tai työntekijän palkan pienuus ei vaikuta siihen, miten valitaan kansallinen lainsäädäntö, jota sovelletaan siinä tapauksessa, että palkattu työ ja toiminta itsenäisenä ammatinharjoittajana osuvat päällekkäin, eli voidaanko edellä mainittua täytäntöönpanoasetuksen 14 artiklaa jättää soveltamatta perusasetuksen 13 artiklan 3 kohtaa tulkittaessa?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voiko kansallinen tuomioistuin arvioida tilanteessa, jossa kaksi asetusta eli perusasetus ja täytäntöönpanoasetus ovat soveltamisvaiheessa ristiriidassa keskenään, tässä tapauksessa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, niiden säännöksiä niiden normatiivisen painoarvon perusteella eli sillä perusteella, mikä on niiden asema unionin oikeuden säädöshierarkiassa?

3)

Onko mahdollista pitää perusasetuksen säännösten tulkintaa, jonka hallintotoimikunta on esittänyt perusasetuksen 72 artiklan mukaisesti, Euroopan unionin toimielimen sitovana tulkintana, josta kansallinen tuomioistuin ei voi poiketa, mikä samaan aikaan estää ennakkoratkaisupyynnön esittämisen, vai onko kyseessä vain yksi Euroopan unionin oikeuden hyväksytyistä tulkinnoista, joka kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon yhtenä päätöksensä perustana olevista seikoista?


(1)  EUVL L 166, s. 1.

(2)  EUVL L 284, s 1.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Espanja) on esittänyt 15.2.2016 – Caixabank SA v. Héctor Benlliure Santiago

(Asia C-91/16)

(2016/C 175/07)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Caixabank SA

Vastaaja: Héctor Benlliure Santiago

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sopimuksen mukaisen varsinaisen korkokannan soveltaminen tilanteessa, jossa viivästyskoron soveltamisen edellytykset täyttyvät, direktiivin 93/13 (1) mukaan sallittu toimi vai merkitseekö se päinvastoin sopimuksen täydentämistä unionin oikeuskäytännössä kielletyllä tavalla?


(1)  Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29).


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/8


Valitus, jonka Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou on tehnyt 18.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-233/11 ja T-262/11, Kreikka ja Ellinikos Chrysos v. komissio, 9.12.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-100/16 P)

(2016/C 175/08)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (edustajat: dikigoros V. Christianos ja dikigoros I. Soufleros)

Muut osapuolet: Helleenien tasavalta ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-233/11 ja T-262/11 9.12.2015 antaman tuomion ja palauttaa asiat unionin yleiseen tuomioistuimeen

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.

Valituksenalaisessa tuomiossa katsottiin, että kaikki SEUT 107 artiklan 1 kohdassa asetetut edellytykset täyttyivät kahden valtiontukitoimenpiteen osalta; ensimmäinen valtiontukitoimenpide koskee Kassandran kaivosten myyntiä valittajalle hintaan, joka on alhaisempi kuin niiden markkina-arvo. Toinen toimenpide koskee vapautusta velvollisuudesta maksaa veroja kaivosten maa-alueiden arvon osalta.

2.

Valittaja vetoaa kolmeen valitusperusteeseen, joista kaksi koskee ensimmäistä valtiontukitoimenpidettä ja yksi toista valtiontukitoimenpidettä. Tarkemmin sanoen

Ensimmäisen valtiontukitoimenpiteen osalta valittaja väittää, että valituksenalaiseen tuomioon sisältyvää arviointia, joka koskee edun olemassaoloa, rasittavat oikeudelliset virheet yhdistettyinä perustelujen puutteellisuuteen ja menettelyvirheeseen kaivosten arvon osalta.

Ensimmäisen valtiontukitoimenpiteen osalta valittaja väittää, että valituksenalaiseen tuomioon sisältyvää arviointia, joka koskee edun olemassaoloa, rasittavat oikeudelliset virheet yhdistettyinä perustelujen puutteellisuuteen maa-alueiden arvon osalta.

Toisen valtiontukitoimenpiteen osalta valittaja väittää, että valituksenalaiseen tuomioon sisältyvää arviointia, joka koskee edun olemassaoloa, rasittaa oikeudellinen virhe.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Cluj (Romania) on esittänyt 19.2.2016 – SC Paper Consult SRL v. Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca ja Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud

(Asia C-101/16)

(2016/C 175/09)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Cluj (Romania)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SC Paper Consult SRL

Vastapuolet: Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca ja Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivi 2006/112/EY (1) esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka nojalla verovelvolliselta evätään oikeus arvonlisäveron vähentämiseen sillä perusteella, että verohallinto on todennut, että vaihdannan aikaisemmassa vaiheessa laskun, jossa kulut ja arvonlisävero ilmoitetaan, antanut yritys on lopettanut toimintansa?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivi 2006/112/EY ensimmäisessä kysymyksessä kuvatuissa olosuhteissa esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan arvonlisäveron vähentämistä koskevan oikeuden epäämiseksi riittää, että luettelo verovelvollisista, joiden toiminnan on todettu loppuneen, julkaistaan Agenția Națională de Administrare Fiscalăn toimipaikan ilmoitustaululla ja sen internet-sivuilla välilehdellä ”Julkiset tiedoksiannot – tietoja taloudellisista toimijoista”?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1)


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 23.2.2016 – Lg Costruzioni Srl v. Area – Azienda Regionale per lEdilizia Abitativa – Distretto di Carbonia ja Area – Azienda Regional per l’Edilizia Abitativa

(Asia C-110/16)

(2016/C 175/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Lg Costruzioni Srl

Vastapuolet: Area – Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia ja

Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

Ennakkoratkaisukysymys

Onko edellä käsitellyn 16.4.2006 annetun asetuksen nro 163 53 §:n 3 momentin, jonka mukaan tarjouspyyntömenettelyyn voi osallistua yritys, jolla on ”nimetty” suunnittelija, joka, koska hän ei kansallisen oikeuskäytännön mukaan ole tarjoaja, ei voi turvautua kolmansien osapuolten voimavarojen hyväksikäyttöön, yhteensopiva 31.3.2004 annetun direktiivin (1) 48 artiklan kanssa?


(1)  Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 32004/18/EY (EUVL L 134, s. 114).


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 24.2.2016 – Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ja Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Asia C-112/16)

(2016/C 175/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Persidera SpA

Vastapuolet: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ja Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko Euroopan unionin oikeus ja erityisesti SEUT 56, SEUT 101, SEUT 102 ja SEUT 106 artikla, direktiivin 2002/21/EY (1) (puitedirektiivi) 9 artikla, direktiivin 2002/20/EY (2) (valtuutusdirektiivi) 3, 5 ja 7 artikla ja direktiivin 2002/77/EY (3) (kilpailudirektiivi) 2 ja 4 artikla sekä syrjimättömyyden, avoimuuden, vapaan kilpailun, suhteellisuuden, tehokkuuden ja tiedonvälityksen moniarvoisuuden periaatteet esteenä sellaiselle kansalliselle säännökselle, jonka nojalla operaattoreille analogisista verkoista digitaalisiin siirryttäessä myönnettävien digitaalisten verkkojen lukumäärää määritettäessä otetaan samassa määrin huomioon niin lainmukaiset analogiset verkot kuin myös ne analogiset verkot, joiden toiminta on aiemmin ollut kansallisissa säännöksissä, joista puolestaan unionin tuomioistuin tai komissio ovat jo lausuneet, keskittymiselle asetettujen rajoitusten vastaista tai joiden toimintaa on harjoitettu ilman toimilupaa?

2)

Ovatko Euroopan unionin oikeus ja erityisesti SEUT 56, SEUT 101, SEUT 102 ja SEUT 106 artikla direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 9 artikla, direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 3, 5 ja 7 artikla ja direktiivin 2002/77/EY (kilpailudirektiivi) 2 ja 4 artikla sekä syrjimättömyyden, avoimuuden, vapaan kilpailun, suhteellisuuden, tehokkuuden ja tiedonvälityksen moniarvoisuuden periaatteet esteenä sellaiselle kansalliselle säännökselle, jonka nojalla operaattoreille analogisista verkoista digitaalisiin siirryttäessä myönnettävien digitaalisten verkkojen lukumäärää määritettäessä otetaan huomioon kaikki millä tavalla tahansa aiemmin hallinnoidut analogiset verkot, myös ne, joiden toiminta on aiemmin ollut kansallisissa säännöksissä, joista puolestaan unionin tuomioistuin tai komissio ovat jo lausuneet, keskittymiselle asetettujen rajoitusten vastaista tai joiden toimintaa on harjoitettu ilman toimilupaa, johtaa käytännössä siihen, että yhdelle useita verkkoja hallitsevalle operaattorille myönnettyjen digitaalisten verkkojen lukumäärää verrattuna niiden verkkojen lukumäärään, joita sillä oli analogisessa järjestelmässä, vähennetään suhteellisesti enemmän kuin sen kilpailijoilta?


(1)  Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) (EYVL L 108, s. 33).

(2)  Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) (EYVL L 108, s. 21).

(3)  Kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinoilla 16.9.2002 annettu komission direktiivi 2002/77/EY (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EYVL L 249, s. 21).


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Espanja) on esittänyt 29.2.2016 – Abanca Corporación Bancaria SA v. Juan José González Rey ym.

(Asia C-120/16)

(2016/C 175/12)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Abanca Corporación Bancaria SA

Vastaajat: Juan José González Rey, María Consuelo González Rey ja Francisco Rodríguez Alonso

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sopimuksen mukaisen varsinaisen korkokannan soveltaminen tilanteessa, jossa viivästyskoron soveltamisen edellytykset täyttyvät, direktiivin 93/13 (1) mukaan sallittu toimi vai merkitseekö se päinvastoin sopimuksen täydentämistä unionin oikeuskäytännössä kielletyllä tavalla?


(1)  Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29).


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 1.3.2016 – Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia v. Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments EOOD

(Asia C-132/16)

(2016/C 175/13)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

Vastapuoli: Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments EOOD

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 26 artiklan 1 kohdan b alakohta, 168 artiklan a alakohta ja 176 artikla esteenä Zakon za danak varhu dobavenata stoynostin (liikevaihtoverolaki) 70 §:n 1 momentin 2 kohdan kaltaisella kansalliselle säännökselle, jonka mukaan ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeutta rajoitetaan kolmannen henkilön omistuksessa olevan kiinteistökohteen rakentamiseksi tai muuttamiseksi suoritettujen palvelujen, jotka tulevat sekä palvelujen vastaanottajan että myös kolmannen henkilön hyväksi, osalta ainoastaan siksi, että kolmas henkilö saa palvelujen tuloksen vastikkeettomasti ilman, että tässä otettaisiin huomioon, että palveluja käytetään verovelvollisen palvelujen vastaanottajan liiketoimintaan?

2)

Ovatko direktiivin 2006/112 26 artiklan 1 kohdan b alakohta, 168 artiklan a alakohta ja 176 artikla esteenä sellaiselle verokäytännölle, jonka mukaan oikeus ostoihin sisältyvän veron vähentämiseen evätään palvelujen osalta, jos niiden toteuttamisesta johtuvat kustannukset kirjattiin verovelvollisen kokonaiskustannusten osana sillä perustella, että ne suoritettiin kolmannen henkilön omistuksessa olevan kiinteistökohteen rakentamista tai muuttamista varten ilman, että tässä otettaisiin huomioon, että myös rakennuspalvelujen vastaanottaja käyttää kiinteistökohdetta liiketoimintaansa varten?


(1)  EUVL L 347, s. 1.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 14.3.2016 – Riksåklagaren v. Zenon Robert Akarsar

(Asia C-148/16)

(2016/C 175/14)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta domstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Riksåklagaren

Vastapuoli: Zenon Robert Akarsar

Ennakkoratkaisukysymys

Kysymys koskee eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2002/584/YOS) (1) tulkintaa.

Voiko jäsenvaltio kieltäytyä panemasta täytäntöön eurooppalaista pidätysmääräystä, joka koskee sellaisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa, joka on tuomittu yhteisenä seuraamuksena useista teoista, kun yksi näistä teoista ei ole rikos täytäntöönpanojäsenvaltion lain mukaan ja pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa ei ole mahdollista päättää rangaistuksen jakamisesta osiin?

Käsiteltävänä oleva teko ei ole sellainen puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rikos, jonka osalta ei voida vedota kaksoisrangaistavuuteen.


(1)  EUVL L 190, s. 1.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Attunda tingsrätt (Ruotsi) on esittänyt 21.3.2016 – Airhelp Ltd v. Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

(Asia C-161/16)

(2016/C 175/15)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Attunda tingsrätt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Airhelp Ltd

Vastaaja: Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (1) 2 artiklan g alakohtaa ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että matkustajalla on oltava varattu istumapaikka (toisin sanoen oikeus omaan istumapaikkaan lentokoneessa), vai onko riittävää, että matkustaja on saanut vahvistetun varauksen lennolle (toisin sanoen oikeuden tulla kuljetetuksi lentokoneella), jotta korvaus maksetaan?

2)

Onko katsottava, että alennettua hintaa lapselle, jolla ei lentomatkalla ole omaa istumapaikkaa vaan joka matkustaa toisen matkustajan seurassa, tarjotaan asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla suoraan tai välillisesti yleisölle?


(1)  Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1).


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/14


Valitus, jonka Toshiba Corporation on tehnyt 29.3.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-404/12, Toshiba v. komissio, 19.1.2016 antamasta tuomiosta

(Asia C-180/16 P)

(2016/C 175/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Toshiba Corporation (edustajat: solicitor J. F. MacLennan, Rechtsanwalt A. Schulz, dikigoros S. Sakellariou ja avocat J. Jourdan)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-404/12 antaman tuomion ja

i.

kumoamaan Euroopan komission asiassa COMP/39.966 – Kaasueristeiset kojeistot antaman uuden päätöksen tai

ii.

alentamaan Toshiballe määrätyn sakon määrää SEUT 261 artiklan nojalla tai

iii.

palauttamaan asian unionin yleiselle tuomioistuimelle ratkaistavaksi unionin tuomioistuimen oikeudellisia seikkoja koskevan arvioinnin mukaisesti ja joka tapauksessa

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus perustuu kolmeen valitusperusteeseen.

a)

Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se katsoi, ettei Euroopan komissio ollut loukannut Toshiban puolustautumisoikeuksia, kun komissio ei ollut toimittanut Toshiballe väitetiedoksiantoa ennen uuden päätöksen antamista vuonna 2012

b)

Toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se totesi, ettei Euroopan komission Toshiban sakon laskemisessa käyttämä menetelmä ollut yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastainen, vaikka komissio käytti Toshiban sakon laskemisessa yhteisyritys TM T&D:lle laskettua sakon laskentapohjaa Toshiban merkityksellisen liikevaihdon sijaan poiketen siitä, miten komissio toimi muiden vuonna 2007 annetun päätöksen eurooppalaisten adressaattien osalta

c)

Kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se totesi, ettei Euroopan komissio loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, kun se ei alentanut Toshiban sakon määrää vastaamaan sen kilpailusääntöjen rikkomiseen osallistumisen painoarvoa eikä katsonut Toshiban kilpailun rajoittamiseen osallistumisen vähäisyyden muista vuonna 2007 annetun päätöksen eurooppalaisista adressaateista poiketen oikeuttavan tämän huomioon ottamista sakon määrässä.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/15


Vakuustakavarikkoa koskeva lupahakemus 29.3.2016 – Yukos Universal Ltd v. Euroopan investointipankki

(Asia C-185/16 SA)

(2016/C 175/17)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Hakija: Yukos Universal Ltd (edustaja: avocat H. Boularbah)

Vastapuoli: Euroopan investointipankki

Vaatimukset

Euroopan investointipankki on velvoitettava ilmoittamaan niiden saatavien, jotka Venäjän federaatiolla on siltä, syyt, määrät ja niitä koskevat yksityiskohdat

YUL:lle on annettava lupa vakuustakavarikon kohdistamiseksi Euroopan investointipankin hallussa olevaan omaisuuteen näiden saatavien osalta ja ainakin kaikkien niiden määrien osalta, jotka Euroopan investointipankki on velvollinen tai tulee olemaan velvollinen maksamaan Venäjän federaatiolle Venäjän federaation merkitsemien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana näistä joukkovelkakirjoista kertyneet korot ja näiden joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksu mukaan lukien liikkeeseen laskemista koskevassa sopimuksessa tai liikkeeseen laskemista koskevissa sopimuksissa tai sovellettavassa esitteessä tai sovellettavissa esitteissä vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 1 690 886 892,20 euron (YUL:n Venäjän federaatiolta olevan saatavan määrä) suuruiseen määrään, johon sisältyvät pääoma ja korot, asti sillä varauksella, että kyseistä määrää tarkistetaan menettelyn aikana

joka tapauksessa Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


Unionin yleinen tuomioistuin

17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/16


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.3.2016 – Pharm-a-care Laboratories v. SMHV – Pharmavite (VITAMELTS)

(Asia T-713/15) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2016/C 175/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd (Sydney, Australia) (edustaja: asianajaja I. A. De Freitas)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: E. Zaera Cuadrado)

Muu osapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Pharmavite LLC (Mission Hills, Kalifornia, Yhdysvallat)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 10.9.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 2649/2014-1), joka koskee Pharmavite LLC:n ja Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd:n välistä mitättömyysmenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 38, 1.2.2016.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/16


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.2.2016 – ICA Laboratories ym. v. komissio

(Asia T-732/15 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Ympäristö - Kuluttajansuoja - Asetus, jossa vahvistetaan guatsatiinin jäämien enimmäismäärät - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty))

(2016/C 175/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: ICA Laboratories Close Corp. (Century City, Etelä-Afrikka), ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd (Century City) ja ICA Developments (Proprietary) Ltd (Century City) (edustajat: asianajajat K. Van Maldegem ja R. Crespi sekä solicitor P. Sellar)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: X. Lewis ja P. Ondrůšek)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse guatsatiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 21.10.2015 annetun komission asetuksen (EU) 2015/1920 (EUVL L 280, s. 2) täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/17


Kanne 17.3.2016 – Philip Morris Brands v. EUIPO – Explosal Ltd (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)

(Asia T-105/16)

(2016/C 175/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Philip Morris Brands (Neuchâtel, Sveitsi) (edustaja: asianajaja L. Alonso Domingo)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Explosal Ltd

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: Mustavalkoinen EU-kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel”

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.1.2016 asiassa R 2775/2014-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja joko hylkää EU-tavaramerkkihakemuksen nro 10008084 tai toissijaisesti palauttaa asian valituslautakunnan käsiteltäväksi, jotta tämä arvioisi uudelleen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa säädettyjä kieltoja asiassa aikaisemman tavaramerkin maineesta ja käytön vahvistamasta erottamiskyvystä esitettyjen todisteiden kannalta

velvoittaa EUIPO:n ja muun osapuolen korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut ja vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan ja

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkominen.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/18


Kanne 17.3.2016 – zero v. EUIPO – Hemming (ZIRO)

(Asia T-106/16)

(2016/C 175/21)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: zero Holding GmbH & Co. KG (Bremen, Saksa) (edustaja: asianajaja M. Nentwig)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Oliver Hemming (Cadbury, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ZIRO – EU-tavaramerkkihakemus nro 12 264 958

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 12.1.2016 asiassa R 71/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu;

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toista virkettä on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/18


Kanne 18.3.2016 – Airhole Facemasks v. EUIPO – sindustrysurf (AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

(Asia T-107/16)

(2016/C 175/22)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Airhole Facemasks, Inc. (Vancouver, British Columbia, Kanada) (edustajat: barrister A. Michaels ja solicitor S. Barker)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: sindustrysurf, SL (Trapagaran, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity mustavalkoinen kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT” – Euroopan unionin tavaramerkki nro 9 215 427

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 18.1.2016 asiassa R 2547/2014-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

muuttaa riidanalaista päätöstä ja toteaa, että EU-tavaramerkki on kokonaan mitätön, tai toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa sindustrysurf, SL:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut tässä tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa sekä korvaamaan mitättömyysosaston määräämät kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa kohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohtaa kohtaa on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/19


Kanne 17.3.2016 – Naviera Armas v. komissio

(Asia T-108/16)

(2016/C 175/23)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Naviera Armas, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Buendía Sierra ja Á. Givaja Sanz)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan komission valtiontuesta SA.36628 8.12.2015 antaman päätöksen (2015/NN-2) (EUVL C 25, s. 2) siltä osin kuin kyseisessä päätöksessä todetaan, ettei Fred Olsen SA -varustamolle ole myönnetty valtiontukea sellaisten toimenpiteiden yhteydessä, jotka Espanjan kuningaskunta on toteuttanut Puerto de las Nievesissä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan omat oikeudenkäyntikulunsa ja kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio totesi riidanalaisella päätöksellä, ettei Fred Olsenin väitetty yksinoikeus harjoittaa toimintaa Puerto de las Nieves (Kanariansaaret, Espanja) -satamasta käsin, sen vapauttaminen kokonaan tai osittain vastaavien satamamaksujen maksamisesta sekä kyseisen sataman käyttöehdot, jotka kantajan mukaan merkitsevät perusteetonta etua kyseiselle varustamolle tavanomaiset alukset poissulkemalla, ole valtiontukea.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, jonka mukaan se on esittänyt riittävät perustelut sille, että komissiolla on perusteltuja epäilyjä Fred Olsenille myönnetyn valtiontuen olemassaolosta, minkä vuoksi sen on aloitettava muodollinen tutkintamenettely.

Kyseisen kanneperusteen tueksi kantaja väittää seuraavaa:

komission alustavan tutkinnan kohtuuton kesto siitä, kun Naviera Armas esitti kantelunsa 26.4.2013, riidanalaisen päätöksen antamiseen saakka osoittaa itsessään, että tapaus on monimutkainen ja että muodollisen tutkintamenettelyn aloittaminen oli tarpeen

riidanalaisessa päätöksessä on ilmeisiä arviointivirheitä tosiseikkojen arvioinnissa; näihin kuuluu esimerkiksi väite siitä, ettei yksikään yritys pyytänyt lupaa saada toimia Puerto de las Nievesistä käsin nopeilla aluksilla ennen vuotta 2013, että Fred Olsen oli ainoa yritys, joka oli kiinnostunut käyttämään kyseessä olevaa satamaa 1990-luvulla ja että vain nopeat alukset voivat toimia kyseisestä satamasta käsin

Fred Olsen sai käyttää Puerto de las Nievesiä yksinoikeudella vuodesta 1991 lähtien, mikä antoi sille kilpailuedun, jonka Espanjan viranomaiset omaa harkintaansa käyttäen myönsivät

Fred Olsen on ollut kokonaan vapautettu tietyistä satamamaksuista yli 20 vuoden ajan.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/20


Kanne 18.3.2016 – Savant Systems v. EUIPO – Savant Group (SAVANT)

(Asia T-110/16)

(2016/C 175/24)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Savant Systems LLC (Osterville, Massachusetts, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat O. Nilgen ja A. Kockläuner)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Savant Group Ltd (Burton in Kendal, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-sanamerkki ”SAVANT” – EU-tavaramerkki nro 32 318

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 18.1.2016 asiassa R 33/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin riidanalaisen EU-tavaramerkin nro 32 318 ”SAVANT” suoja pidettiin voimassa luokkaan 9 kuuluville ”tietokoneohjelmistoille” ja kaikille luokkiin 41 ja 42 kuuluville palveluille

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä 15 artiklan kanssa, on rikottu, koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, että haltija oli näyttänyt toteen riidanalaisen EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön rekisteröidyille tavaroille ja palveluille, erityisesti ”tietokoneohjelmistoille” ja niihin liittyville luokkiin 41 ja 42 kuuluville palveluille

valituslautakunta on rikkonut velvollisuutta perustella se, miksi se ei ottanut ”käyttötutkimusta” koskevaa kertomusta huomioon.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/21


Kanne 18.3.2016 – Prada v. EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH PRADA)

(Asia T-111/16)

(2016/C 175/25)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Prada SA (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Jacobacci)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: The Rich Prada International PT (Surabaya, Indonesia)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”THE RICH PRADA” – Rekisteröintihakemus nro 10 228 948

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 13.1.2016 yhdistetyissä asioissa R 3076/2014-2 ja R 3186/2014-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen osittain ja hyväksyy väitemenettelyn nro B 2 012 477 kokonaisuudessaan

vaihtoehtoisesti pysyttää toisen valituslautakunnan päätöksen kokonaisuudessaan

muuttaa määräyksen, jolla Prada SA on velvoitettu maksamaan 550 euroa valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneita kuluja, ja velvoittaa The Rich Prada International PT:n maksamaan nämä kulut

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/22


Kanne 21.3.2016 – Arctic Cat v. EUIPO – Slazengers (Pantterin kuva)

(Asia T-113/16)

(2016/C 175/26)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muu osapuoli

Kantaja: Arctic Cat, Inc. (Thief River Falls, Minnesota, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat M. Hartmann ja S. Fröhlich)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Slazengers Ltd (Burnham, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti kuviomerkille (pantterin kuva) – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 941 684

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 11.1.2016 asiassa R 2953/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin valitus hylättiin ja Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin nro 941 684 suojan osittainen epääminen tavaroilta, joiden väitetään kuuluvan luokkaan 25 (moottoriurheiluajoneuvoille tarkoitetut vaatteet, mukaan lukien suojaavat päällysvaatteet, kypärämyssyt ja kasvosuojukset), pysytettiin

sallii Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin nro 941 684 suojaamisen myös tavaroille, joiden väitetään kuuluvan luokkaan 25 (moottoriurheiluajoneuvoille tarkoitetut vaatteet, mukaan lukien suojaavat päällysvaatteet, kypärämyssyt ja kasvosuojukset)

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut

velvoittaa Slazengers Ltd:n korvaamaan EUIPO:ssa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/23


Kanne 18.3.2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest ym. v. komissio

(Asia T-116/16)

(2016/C 175/27)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgia), Port autonome de Namur (Namur, Belgia), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgia), Port autonome de Liège (Liège, Belgia), Région wallonne (Jambes, Belgia) (edustaja: asianajaja J. Vanden Eynde)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

ottaa kanteen tutkittavaksi kaikkien kantajien osalta ja kumoaa näin komission päätöksen SA.38393 (2015/E) – Belgian satamien verotus

toteaa kanteen perustelluksi ja hyväksyy sen

kumoaa Euroopan komission päätöksen, jonka mukaan sisämarkkinoille soveltumattomana valtiontukena on pidettävä sitä, että Belgian ja erityisesti Wallonian satamien toiminnasta ei kanneta yhteisöveroa

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kymmeneen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste koskee, yleisellä tasolla, sitä, että komission kanta ei saa tukea tosiseikoista eikä se ole oikeudellisesti perusteltu.

2.

Toinen kanneperuste koskee sitä, ettei komissio ole perustellut ilmeistä poikkeamistaan oikeuskäytännöstä 20.10.2004 annettua päätöstä (N520/2003) koskevassa selvityksessä.

3.

Kolmas kanneperuste koskee sitä, että satamien toiminta on tuettua niiltä osin kuin ne eivät Belgian taloudellisessa toimintaympäristössä muutoin ole kannattavia; se seikka, että yksipuolisesti asetetut maksut, jotka eivät kata tehtyjä investointeja, ei riitä luokittelemaan niitä taloudelliseksi toiminnaksi.

4.

Neljäs kanneperuste koskee väitettä, jonka mukaan kyseessä olevan belgialaisen järjestelmän katsominen yhteisöverotukseksi ei ole oikeudellisesti perusteltu.

5.

Viides kanneperuste, joka koskee väitettä, jonka mukaan oikeushenkilöiden verot, joita satamilta kannetaan muodostavat edun, koska satamien mahdollista toissijaista taloudellista toimintaa ei veroteta, ei ole näytetty. Komissio ei myöskään ole määritellyt, mitä toimintaa olisi sen mielestä verotettava eikä sitä, mikä toiminta muodostaa yleishyödylliset palvelut.

6.

Kuudes kanneperuste, joka koskee väitettä, jonka mukaan konkreettisen tilanteen olisi sallittava oikeushenkilöiden verotuksen soveltaminen, huomioon ottaen Belgian oikeusjärjestys, jossa yleishyödyllisten palvelujen ja kaupallisen toiminnan verokohtelut erotetaan toisistaan.

7.

Seitsemäs kanneperuste perustuu siihen, että komissio ei ole ottanut huomioon jäsenvaltioiden toimivaltuuksia

muun kuin taloudellisen toiminnan määrittelyssä

välittömän verotuksen määrittelyssä

huolehtia yhteiskunnan ja talouden sisäisen koheesion edellyttämien yleishyödyllisten palvelujen asianmukaisesta toiminnasta

huolehtia harkintansa mukaisesti yleishyödyllisten palvelujen järjestämisestä.

8.

Kahdeksas kanneperuste koskee sitä, että satamien toiminta muodostuu pääasiallisesti yleishyödyllisistä palveluista, joihin ei unionin lainsäädännön mukaan sovelleta SEUT 107 artiklassa tarkoitettuja kilpailusääntöjä.

9.

Viides kanneperuste, johon on vedottu toissijaisesti, koskee sitä, että jos Wallonian sisäsatamien toiminnan katsotaan muodostuvan yleisen taloudellisen edun mukaisista palveluista, niihin sovellettaisiin SEUT 93 artiklaa ja SEUT 106 artiklan 2 kohtaa, eikä kilpailusääntöjä.

10.

Kymmenes kanneperuste, johon on vedottu toissijaisesti, koskee sitä, että valtiontuen määrittelyssä sovelletut unionin kriteerit eivät täyty.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/24


Kanne 22.3.2016 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Asia T-120/16)

(2016/C 175/28)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (edustaja: barrister A. Norris)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Sanaosan ”Burlington” sisältävää kuviomerkkiä koskeva Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 1 017 273

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 11.1.2016 asiassa R 94/2014-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja epää riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimisen kaikkien riitautettujen tavaraluokkien osalta

velvoittaa korvaamaan kantajalle tästä kanteesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä 4 ja 5 kohtaa on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/25


Kanne 22.3.2016 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

(Asia T-121/16)

(2016/C 175/29)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (edustaja: barrister A. Norris)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Sanaosan ”BURLINGTON THE ORIGINAL” sisältävää kuviomerkkiä koskeva Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 1 007 952

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 11.1.2016 asiassa R 2501/2013-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja epää riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimisen kaikkien riitautettujen tavaraluokkien osalta

velvoittaa korvaamaan kantajalle tästä kanteesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä 4 ja 5 kohtaa on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/26


Kanne 22.3.2016 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Asia T-122/16)

(2016/C 175/30)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (edustaja: barrister A. Norris)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Sanaosan ”Burlington” sisältävää kuviomerkkiä koskeva Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 982 021

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 11.1.2016 asiassa R 2409/2013-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja epää riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimisen kaikkien riitautettujen tavaraluokkien osalta

velvoittaa korvaamaan kantajalle tästä kanteesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä 4 ja 5 kohtaa on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/27


Kanne 22.3.2016 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Asia T-123/16)

(2016/C 175/31)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (edustaja: barrister A. Norris)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Sanamerkkiä ”Burlington” koskeva Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 982 020

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 11.1.2016 asiassa R 1635/2013-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja epää riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimisen kaikkien riitautettujen tavaraluokkien osalta

velvoittaa korvaamaan kantajalle tästä kanteesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä 4 ja 5 kohtaa on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/28


Kanne 23.3.2016 – Léon Van Parys v. komissio

(Asia T-125/16)

(2016/C 175/32)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Firma Léon Van Parys NV (Antwerpen, Belgia) (edustajat: asianajajat P. Vlaemminck, B. Van Vooren ja R. Verbeke)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan asiassa REC 07/07(REV) 20.1.2016 tehdyn komission päätöksen C(2016) 95 final, jossa todetaan, että tuontitullien kirjaaminen tileihin jälkikäteen on perusteltua ja että näiden tullien peruuttaminen on yhden velallisen osalta perusteltua ja osittain perusteltua toisen velallisen erityistilanteessa mutta että se ei ole perusteltua muun osan suhteen tämän erityisen velallisen osalta, ja jolla muutetaan komission 6.5.2010 tekemää päätöstä K(2010) 2858

toteamaan, että asetuksen N:o 2454/93 (1) 909 artikla on vaikuttanut täysimääräisesti nykyisen kantajan eduksi unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-324/10 antaman tuomion jälkeen, jossa yleinen tuomioistuin kumosi (nykyisen ja silloisen) kantajan eduksi alkuperäisen päätöksen K(2010) 2858 1 artiklan 3 kohdan, joten tullivelka on peruutettava nykyisen kantajan osalta asetuksen N:o 2454/93 909 artiklan nojalla kokonaisuudessaan eli myös siihen välillisesti tai välittömästi liittyvät korot tai kustannukset

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 2454/93 907 ja 909 artiklan rikkomiseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan noudattamatta jättämiseen

Kantaja esittää, että 19.3.2013 annetussa tuomiossa, Van Parys v. komissio (T- 324/10, EU:T:2013:136) olevat oikeudelliset seuraamukset olivat itsessään riittäviä vaikuttamaan nykyisen kantajan eduksi. Näin ollen komission uusi päätös ei ollut tarpeen yleisen tuomioistuimen toteaman päätöksen lainvastaisuuden poistamiseksi ja kantajaan on sovellettava asetuksen N:o 2454/93 909 artiklaa.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 2454/93 907 artiklan rikkomiseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan noudattamatta jättämiseen

Kantaja esittää, että komissio on käyttänyt väärin sillä olevaa harkintavaltaa pyytää lisätietoja asetuksen N:o 2454/93 907 artiklan perusteella välttyäkseen asetuksen N:o 2454/93 909 artiklan soveltamiselta. Kantajan mukaan komissiolla oli nimittäin jo ollut hallussaan pyydetyt tiedot.

3)

Kolmas kanneperuste, joka on esitetty toissijaisesti, perustuu hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen sen takia, että 19.3.2013 annetun tuomion Firma Van Parys v. komissio (T-324/10, EU:T:2013:136) täytäntöönpano kohtuullisen ajan sisällä ei olisi saanut kestää asetuksen N:o 2454/93 907 artiklassa vahvistettua alkuperäistä 9 kuukauden pituista ajanjaksoa kauempaa

4)

Neljäs kanneperuste, joka on esitetty vielä enemmän toissijaisesti, perustuu harkintavallan väärinkäyttöön siksi, että komissio suorittaa täysin uuden tutkimuksen ja päätyy siinä sellaiseen lopputulokseen, joka on ristiriidassa unionin yleisen tuomioistuimen 19.3.2013 antamassa tuomiossa Firma Van Parys v. komissio (T-324/10, EU:T:2013:136) esittämien toteamusten kanssa.

5)

Viides kanneperuste, joka on esitetty vielä enemmän toissijaisesti, perustuu banaanimarkkinoiden organisaation säännösten virheelliseen tulkintaan ja yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamiseen

se, että kantaja on käyttänyt vuokrasopimuksia tuontitodistusten käytön hankkimista varten, oli kantajan mukaan asetuksen N:o 2362/98 (2) puitteissa laissa oleva mahdollisuus ja WTO:n tunnustama kaupan käytäntö

sitä ei voida katsoa maahantuojalta puuttuvaksi huolellisuudeksi silloin, kun näin ei ole tulliasioitsijan tai muun ei-siirrettävissä olevia lisenssejä käyttäneen maahantuojan osalta.


(1)  Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annettu komission asetus (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, s. 1).

(2)  Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanien tuontia yhteisöön koskevan järjestelmän osalta 28.10.1998 annettu komission asetus (EY) N:o 2362/98 (EYVL L 293, s. 32).


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/29


Kanne 24.3.2016 – SureID v. EUIPO (SUREID)

(Asia T-128/16)

(2016/C 175/33)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Yhdysvallat) (edustaja: barrister B. Brandreth)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Euroopan unionin tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”SUREID” – Rekisteröintihakemus nro 13 698 675

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 18.1.2016 asiassa R 1478/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut ja oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/30


Kanne 24.3.2016 – Claranet Europe v. EUIPO – Claro (claranet)

(Asia T-129/16)

(2016/C 175/34)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Claranet Europe Ltd (St Helier, Jersey) (edustajat: solicitor G. Crown ja solicitor D. Farnsworth)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Claro SA (São Paulo, Brasilia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity punaisella kirjoitettu sanamerkki ”claranet” – Rekisteröintihakemus nro 11 265 113

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 26.1.2016 asiassa R 803/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n (ja soveltuvin osin väliintulijat) vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/30


Kanne 29.3.2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence v. EKP

(Asia T-133/16)

(2016/C 175/35)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Ranska) (edustaja: asianajaja H. Savoie)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan keskuspankin 29.1.2016 Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella antaman päätöksen (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/98) Ranskan rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 ja R. 612-29-3 §:n nojalla.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu riidanalaisen päätöksen lainvastaisuuteen sen vuoksi, että siinä ei kantajan mukaan oteta huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 23.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (jäljempänä neljäs vakavaraisuusdirektiivi) ja rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain (jäljempänä rahatalous- ja rahamarkkinalaki) L. 511-13 §:n säännöksiä.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu riidanalaisen päätöksen lainvastaisuuteen sen vuoksi, että siinä ei oteta huomioon rahatalous- ja rahamarkkinalain L. 511-52 §:n säännöksiä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu riidanalaisen päätöksen lainvastaisuuteen sen vuoksi, koska että EKP rikkoi rahatalous- ja rahamarkkinalain 511-13 §:ä sekä neljännen vakavaraisuusdirektiivin 13 ja 88 artiklaa.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu riidanalaisen päätöksen lainvastaisuuteen sen vuoksi, että EKP rikkoi huomioon rahatalous- ja rahamarkkinalain L. 511-58 §:ä.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/31


Kanne 29.3.2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées v. EKP

(Asia T-134/16)

(2016/C 175/36)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Ranska) (edustaja: asianajaja H. Savoie)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan keskuspankin 29.1.2016 Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella antaman päätöksen (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/100) Ranskan rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 ja R. 612-29-3 §:n nojalla.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osin samoja tai samankaltaisia kuin ne kanneperusteet, joihin asiassa T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence vastaan EKP, vedotaan.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/32


Kanne 29.3.2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres v. EKP

(Asia T-135/16)

(2016/C 175/37)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Ranska) (edustaja: asianajaja H. Savoie)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan keskuspankin 29.1.2016 Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella antaman päätöksen (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/101) Ranskan rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 ja R. 612-29-3 §:n nojalla.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osin samoja tai samankaltaisia kuin ne kanneperusteet, joihin asiassa T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence vastaan EKP, vedotaan.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/32


Kanne 29.3.2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie v. EKP

(Asia T-136/16)

(2016/C 175/38)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Ranska) (edustaja: asianajaja H. Savoie)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan keskuspankin 29.1.2016 Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella antaman päätöksen (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/99) Ranskan rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevan lain L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 ja R. 612-29-3 §:n nojalla.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osin samoja tai samankaltaisia kuin ne kanneperusteet, joihin asiassa T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence vastaan EKP, vedotaan.


17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/33


Kanne 31.3.2016 – SDSR v. EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR)

(Asia T-139/16)

(2016/C 175/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Sports Division SR, SA (SDSR) (Matosinhos, Portugali) (edustajat: asianajajat A. Sebastião ja J. Pimenta)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Berghaus Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Kuviomerkin, johon sisältyvät sanaosat BERG OUTDOOR, Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 1 116 936

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 21.1.2016 asiassa R 153/2015-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n myöntämään kansainvälisen tavaramerkin nro 1 116 936 Euroopan unionin nimeävän rekisteröinnin kokonaisuudessaan

velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetusta N:o 207/2009 on rikottu.


Virkamiestuomioistuin

17.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/34


Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 7.4.2016 – Spadafora v. komissio

(Asia F-44/15) (1)

((Henkilöstö - Virkamiehet - Yksikön päällikön virka - Avointa virkaa koskeva ilmoitus - Valintamenettely - Esivalintapaneeli - Esivalintapaneelin suorittama haastattelu - Hakijan jättäminen merkitsemättä sellaisten hakijoiden luetteloon (short list), jotka ehdotetaan kutsuttaviksi nimittävän viranomaisen viimeiseen haastatteluun - Valintamenettelyn sääntöjenmukaisuus - Hakijan määrätyn jäsenvaltion kansalaisuuteen perustuva ensisijaisuus rekrytoinnissa - Esivalintapaneelin puheenjohtajan käyttäytyminen - Kieleen perustuva syrjintä - Vahingonkorvausvaatimus - Työjärjestyksen 81 artikla))

(2016/C 175/40)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Sergio Spadafora (Woluwe-Saint-Lambert, Belgia) (edustaja: asianajaja G. Belotti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla yksikön C4 (Legal Advice) yksikön päällikön virkaan nimitettiin toinen henkilö kuin kantaja, joka oli hoitanut kyseisen yksikön päällikön tehtäviä yksikön edellisen päällikön lähdöstä alkaen

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen perusteet osittain selvästi puuttuvat, ja koska se on osittain selvästi täysin perusteeton.

2)

Sergio Spadafora vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 221, 6.7.2015, s. 27.