ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 148

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
27. huhtikuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2016/C 148/01

Euron kurssi

1


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2016/C 148/02

Herkules III -ohjelma – Ehdotuspyyntö – 2016 – Oikeusalan koulutus ja tutkimukset

2

2016/C 148/03

Herkules III -ohjelma – Ehdotuspyyntö – 2016 – Petostentorjuntaan liittyvä koulutus

4

2016/C 148/04

Herkules III -ohjelma – Ehdotuspyyntö – 2016 – Tekninen apu EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaan

6

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2016/C 148/05

Ilmoitus tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuonnissa sovellettavia tasoitustoimenpiteitä koskevan toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

8

2016/C 148/06

Ilmoitus unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan oksaalihapon tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annettuun neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 325/2012 liittyvässä asiassa T-310/12

18

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2016/C 148/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8021 – Bridgepoint / Summit Partners / Calypso Technology) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

19


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

27.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/1


Euron kurssi (1)

26. huhtikuuta 2016

(2016/C 148/01)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1287

JPY

Japanin jeniä

125,45

DKK

Tanskan kruunua

7,4418

GBP

Englannin puntaa

0,77483

SEK

Ruotsin kruunua

9,1545

CHF

Sveitsin frangia

1,1000

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,2278

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,027

HUF

Unkarin forinttia

312,20

PLN

Puolan zlotya

4,3799

RON

Romanian leuta

4,4747

TRY

Turkin liiraa

3,1951

AUD

Australian dollaria

1,4600

CAD

Kanadan dollaria

1,4276

HKD

Hongkongin dollaria

8,7545

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6417

SGD

Singaporen dollaria

1,5280

KRW

Etelä-Korean wonia

1 299,14

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,3492

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,3345

HRK

Kroatian kunaa

7,4785

IDR

Indonesian rupiaa

14 917,56

MYR

Malesian ringgitiä

4,4279

PHP

Filippiinien pesoa

52,864

RUB

Venäjän ruplaa

74,8948

THB

Thaimaan bahtia

39,708

BRL

Brasilian realia

3,9943

MXN

Meksikon pesoa

19,7889

INR

Intian rupiaa

75,1373


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

27.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/2


HERKULES III -ohjelma

Ehdotuspyyntö – 2016

Oikeusalan koulutus ja tutkimukset

(2016/C 148/02)

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Tämä ehdotuspyyntö perustuu Herkules III -ohjelman perustamisesta annettuun asetukseen (EU) N:o 250/2014 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan (Tukikelpoiset toimet) b alakohtaan sekä vuoden 2016 rahoituspäätökseen, jolla hyväksytään vuodeksi 2016 Herkules III -ohjelman täytäntöönpanoa koskeva työohjelma (2) ja erityisesti sen 7.2.1 jaksoon (Oikeusalan koulutus ja tutkimukset).

Vuoden 2016 rahoituspäätöksessä säädetään oikeusalan koulutusta ja tutkimuksia koskevan ehdotuspyynnön järjestämisestä.

2.   Tukikelpoiset hakijat

Kuten ohjelman 6 artiklassa määritellään, hakijoiden on oltava

jäsenvaltioiden ja muiden osallistujamaiden kansallisia tai alueellisia viranomaisia, joiden tavoitteena on tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaa unionin toimintaa;

tai

tutkimus- ja koulutuslaitoksia ja voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, jotka ovat harjoittaneet toimintaa vähintään vuoden ajan jäsenvaltiossa tai osallistujamaassa ja joiden tavoitteena on tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaa unionin toimintaa.

Ohjelman 7 artiklan 2 kohdassa määritellään muut osallistujamaat kuin jäsenvaltiot.

3.   Tukikelpoiset toimet

Tämän ehdotuspyynnön mukaisesti tukikelpoisia ovat seuraavat toimet:

1.

merkittävän tutkimustoiminnan kehittäminen, vertailevan oikeustieteen tutkimukset mukaan luettuina;

2.

käytännön työtä tekevien ja tutkijoiden välisen yhteistyön parantaminen (esim. konferenssien, seminaarien ja työpajojen avulla), myös Euroopan rikosoikeutta ja unionin taloudellisten etujen suojaamista käsittelevien yhdistysten puheenjohtajien vuosikokouksen järjestäminen;

3.

tuomareiden ja muiden oikeusalan ammateissa toimivien tietämyksen lisääminen unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myös unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevan tieteellisen tiedon julkaisu.

Toimet voidaan toteuttaa järjestämällä vertailevan oikeustieteen tutkimuksia, konferensseja, seminaareja, työpajoja, kausijulkaisuja jne.

4.   Talousarvio

Tähän ehdotuspyyntöön käytettävissä olevat alustavat määrärahat ovat 500 000 euroa. Rahoitustuki myönnetään avustuksina. Myönnetty rahoitus voi olla enintään 80 prosenttia tukikelpoisista menoista. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa rahoitusta voidaan lisätä enintään 90 prosenttiin tukikelpoisista menoista. Ehdotuspyynnössä luetellaan perusteet, joita sovelletaan poikkeuksellisten ja asianmukaisesti perusteltujen tapausten määrittämiseen.

Oikeusalan koulutusta ja tutkimuksia koskevan toimen kustannusten on oltava vähintään 40 000 euroa. Avustusta ei voi hakea toimelle, jonka kokonaistalousarvio on alle edellä mainitun kynnysarvon.

Komissio pidättää itsellään oikeuden olla myöntämättä kaikkia käytettävissä olevia määrärahoja.

5.   Hakemusten määräaika

Hakemukset on toimitettava komissiolle viimeistään torstaina 16. kesäkuuta 2016.

6.   Lisätietoja

Kaikki tähän ehdotuspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat saatavilla seuraavalla verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset ja lisätietopyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

Kysymykset ja vastaukset voidaan julkaista nimettöminä hakuohjeissa Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) verkkosivuilla, jos niistä on hyötyä muillekin hakijoille.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 250/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, ohjelman perustamisesta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules III -ohjelma) (EUVL L 84, 20.3.2014).

(2)  Komission päätös Herkules III -ohjelman työohjelman 2016 ja rahoituksen hyväksymisestä, C(2016) 868 final, 17.2.2016.


27.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/4


HERKULES III -ohjelma

Ehdotuspyyntö – 2016

Petostentorjuntaan liittyvä koulutus

(2016/C 148/03)

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Tämä ehdotuspyyntö perustuu Herkules III -ohjelman perustamisesta annettuun asetukseen (EU) N:o 250/2014 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan (Tukikelpoiset toimet) b alakohtaan sekä vuoden 2016 rahoituspäätökseen, jolla hyväksytään vuodeksi 2016 Herkules III -ohjelman täytäntöönpanoa koskeva työohjelma (2) ja erityisesti sen 7.1 jaksoon (Konferenssit, seminaarit ja koulutus digitaalisen rikostutkinnan alalla).

Vuoden 2016 rahoituspäätöksessä säädetään petostentorjuntaan liittyvää koulutusta koskevan ehdotuspyynnön järjestämisestä.

2.   Tukikelpoiset hakijat

Kuten ohjelman 6 artiklassa määritellään, hakijoiden on oltava

jäsenvaltioiden ja muiden osallistujamaiden kansallisia tai alueellisia viranomaisia, joiden tavoitteena on tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaa unionin toimintaa;

tai

tutkimus- ja koulutuslaitoksia ja voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, jotka ovat harjoittaneet toimintaa vähintään vuoden ajan jäsenvaltiossa tai osallistujamaassa ja joiden tavoitteena on tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaa unionin toimintaa.

Ohjelman 7 artiklan 2 kohdassa määritellään muut osallistujamaat kuin jäsenvaltiot.

3.   Tukikelpoiset toimet

Komissio (OLAF) myöntää avustuksia toimille, joiden tavoitteena on

kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihto, johon osallistuvat osallistujamaiden viranomaiset, myös erikoistuneet lainvalvontaviranomaiset, sekä kansainvälisten järjestöjen edustajat;

erityisesti sellaisen tiedon levittäminen, joka koskee riskien parempaa tunnistamista tutkimuksissa.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa muun muassa seuraavilla toimilla:

konferenssit, seminaarit, keskustelutilaisuudet, kurssit, verkko-opiskelu, symposiumit, työpajat, käytännön koulutus, henkilöstövaihdot ja parhaiden toimintatapojen vaihto muun muassa petosriskin arvioinnin alalla.

Henkilöstövaihtoon kannustetaan jäsenvaltioiden (etenkin naapurijäsenvaltioiden) kansallisten ja alueellisten viranomaisten välillä.

4.   Talousarvio

Tähän ehdotuspyyntöön käytettävissä olevat alustavat määrärahat ovat 900 000 euroa. Rahoitustuki myönnetään avustuksina. Myönnetty rahoitus voi olla enintään 80 prosenttia tukikelpoisista menoista.

Koulutusta koskevan toimen kustannusten on oltava vähintään 50 000 euroa. Avustusta ei voi hakea toimelle, jonka talousarvio on alle edellä mainitun kynnysarvon.

Komissio pidättää itsellään oikeuden olla myöntämättä kaikkia käytettävissä olevia määrärahoja.

5.   Määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään torstaina 23. kesäkuuta 2016.

6.   Lisätietoja

Kaikki tähän ehdotuspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat saatavilla seuraavalla verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset ja lisätietopyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen

OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu

Kysymykset ja vastaukset voidaan julkaista nimettöminä hakuohjeissa Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) verkkosivuilla, jos niistä on hyötyä muillekin hakijoille.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 250/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, ohjelman perustamisesta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules III -ohjelma) (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Komission päätös Herkules III -ohjelman työohjelman 2016 ja rahoituksen hyväksymisestä, C(2016) 868 final, 17.2.2016.


27.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/6


HERKULES III -ohjelma

Ehdotuspyyntö – 2016

Tekninen apu EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaan

(2016/C 148/04)

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Tämä ehdotuspyyntö perustuu Herkules III -ohjelman perustamisesta annettuun asetukseen (EU) N:o 250/2014 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan (Tukikelpoiset toimet) a alakohtaan sekä vuoden 2016 rahoituspäätökseen, jolla hyväksytään vuodeksi 2016 Herkules III -ohjelman täytäntöönpanoa koskeva työohjelma (2), ja erityisesti sen 6.1 jakson toimiin 1–4 (Teknisen avun erityistoimet).

Vuoden 2016 rahoituspäätöksessä säädetään teknistä apua koskevan ehdotuspyynnön järjestämisestä.

2.   Tukikelpoiset hakijat

Ohjelmasta voidaan antaa tukea jäsenvaltioiden kansallisille tai alueellisille viranomaisille (jäljempänä ’hakijat’), joiden tavoitteena on tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaa unionin toimintaa.

3.   Tukikelpoiset toimet

Tämän ehdotuspyynnön mukaisesti tukikelpoisia ovat seuraavat toimet:

1.

tutkimusvälineiden ja -menetelmien hankinta ja ylläpito; tähän kuuluu myös tutkimusvälineiden käyttöä varten tarvittava erityiskoulutus;

2.

salakuljetettujen ja väärennettyjen tavaroiden havaitsemiseksi unionin sisä- ja ulkorajoilla tehtäviä konttien, rekkojen, rautatievaunujen ja ajoneuvojen tarkastuksia varten tarkoitettujen laitteiden (skannerit) ja eläinten hankkiminen ja ylläpito;

3.

rekisterikilpien automaattisten tunnistusjärjestelmien (ANPRS) tai konttikoodien tunnistusjärjestelmien hankkiminen, ylläpito ja yhteenliittäminen;

4.

palvelujen hankkiminen jäsenvaltioiden tukemiseksi takavarikoitujen savukkeiden ja tupakan varastoinnissa ja tuhoamisessa.

4.   Talousarvio

Tähän ehdotuspyyntöön käytettävissä olevat alustavat määrärahat ovat 8 800 000 euroa. Rahoitustuki myönnetään avustuksina. Myönnetty rahoitus voi olla enintään 80 prosenttia tukikelpoisista menoista. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa rahoitusta voidaan lisätä enintään 90 prosenttiin tukikelpoisista menoista. Ehdotuspyynnössä luetellaan perusteet, joita sovelletaan poikkeuksellisten ja asianmukaisesti perusteltujen tapausten määrittämiseen. Hakemuksessa esitettävän toimen talousarvion on oltava vähintään 100 000 euroa.

Komissio pidättää itsellään oikeuden olla myöntämättä kaikkia käytettävissä olevia määrärahoja.

5.   Hakemusten määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään torstaina 9. kesäkuuta 2016.

6.   Lisätietoja

Kaikki tähän ehdotuspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat saatavilla seuraavalla verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset ja lisätietopyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu.

Kysymykset ja vastaukset voidaan julkaista nimettöminä hakuohjeissa komission alaisen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) verkkosivuilla, jos niistä on hyötyä muillekin hakijoille.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 250/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, ohjelman perustamisesta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules III -ohjelma) (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Komission päätös Herkules III -ohjelman työohjelman 2016 ja rahoituksen hyväksymisestä, C(2016) 868 final, 17.2.2016.


YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

27.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/8


Ilmoitus tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuonnissa sovellettavia tasoitustoimenpiteitä koskevan toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

(2016/C 148/05)

Julkaistuaan ilmoituksen (1) tiettyjen Intiasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuonnissa sovellettavien tasoitustoimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11. kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (2), jäljempänä ’perusasetus’, 18 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön.

1.   Tarkastelupyyntö

Pyynnön esitti 28. tammikuuta 2016 EUROFER, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, jonka edustama osuus tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen kokonaistuotannosta unionissa on yli 25 prosenttia.

2.   Tarkastelun kohteena oleva tuote

Tarkastelun kohteena ovat Intiasta peräisin olevat ruostumattomat terästangot, joita ei ole enempää valmistettu kuin kylmänä muokattu tai kylmänä viimeistelty, muut kuin poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset läpimitaltaan vähintään 80 mm:n tangot (jäljempänä ’tarkastelun kohteena oleva tuote’), jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89.

3.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on lopullinen tasoitustulli, joka on otettu käyttöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 405/2011 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 721/2013 (4).

4.   Tarkastelun perusteet

Pyyntö perustuu siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti tuen jatkumiseen ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

4.1    Tukien jatkumisen todennäköisyyttä koskeva väite

Pyynnön esittäjä on toimittanut riittävästi näyttöä siitä, että tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuottajat Intiassa ovat saaneet ja saavat todennäköisesti edelleen useita Intian hallituksen myöntämiä tukia ja alueellisia tukia.

Tukikäytänteitä ovat muun muassa 1) suora varojen siirto ja mahdollinen suora varojen tai velvoitteiden siirto, esimerkiksi tullinpalautusjärjestelmä (Duty Drawback Scheme), Maharashtran osavaltion kannustinjärjestelmä, lainatakuut ja suorat varojen siirrot Intian valtiolta; 2) valtion saamatta tai kantamatta jäänyt tulo, esimerkiksi ennakkolupajärjestelmä, tuotantohyödykkeiden tuontia etuustullein koskeva järjestelmä, intialaisten tuotteiden vientijärjestelmä, tullittoman tuonnin lupajärjestelmä sekä vientiluoton vapautus koroista perittävistä veroista; sekä 3) maksujen suorittaminen rahoitusmekanismiin tai se, että yksityinen taho valtuutetaan tai määrätään toteuttamaan tämän kohdan 1 ja 2 alakohdassa kuvatut toiminnot, esimerkiksi vientiluottojärjestelmä.

Komissio pidättää itsellään oikeuden tutkia muita asian kannalta merkityksellisiä tukikäytänteitä, joita saattaa paljastua tutkimuksen aikana.

Pyynnön esittäjä väittää, että edellä mainitut järjestelyt ovat tukia, koska niihin liittyy rahoitustuki Intian hallitukselta tai muilta alueellisilta hallituksilta ja ne tuottavat hyötyä tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientiä harjoittaville tuottajille. Tukien väitetään kohdistuvan erityisesti yritykseen tai tuotannonalaan taikka yritysten tai tuotannonalojen ryhmään tai riippuvan vientituloksesta ja mahdollistavan sen vuoksi tasoitustullin käyttöönoton.

4.2    Vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyttä koskeva väite

Pyynnön esittäjä on myös esittänyt alustavaa näyttöä siitä, että tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonti asianomaisesta maasta unioniin on pysynyt merkittävänä sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna.

Pyynnön esittäjän toimittama alustava näyttö osoittaa, että jollei toimenpiteitä olisi ollut, tarkastelun kohteena olevan tuodun tuotteen hinnoilla olisi muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus unionin tuotannonalan veloittamiin hintoihin, millä puolestaan olisi ollut erittäin kielteisiä vaikutuksia unionin tuotannonalan kokonaistulokseen, taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen.

Lisäksi pyynnön esittäjä on toimittanut näyttöä siitä, että jos toimenpiteiden annetaan raueta, tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuontimäärät asianomaisesta maasta unioniin todennäköisesti kasvavat nykyisestä, koska Intian vientiä harjoittavilla tuottajilla on huomattavasti käyttämätöntä kapasiteettia.

Lisäksi pyynnön esittäjä väittää, että asianomaisesta maasta tuetuin hinnoin tulevan tuonnin merkittävä kasvu aiheuttaisi unionin tuotannonalalle todennäköisesti lisävahinkoa, jos toimenpiteiden annettaisiin raueta.

5.   Menettely

Kuultuaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (5) 15 artiklan 1 kohdalla perustettua komiteaa komissio on tullut siihen tulokseen, että on olemassa riittävä näyttö toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se panee tarkastelun vireille perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa selvitetään, johtaisiko toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti asianomaisesta maasta peräisin olevan, tarkastelun kohteena olevan tuotteen tukemisen jatkumiseen tai toistumiseen ja unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

Intian hallitus on kutsuttu osallistumaan kuulemisiin perusasetuksen 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

5.1    Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso

Tuen jatkumista tai toistumista koskeva tutkimus kattaa 1 päivän huhtikuuta 2015 ja 31 päivän maaliskuuta 2016 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’. Vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden arvioinnin kannalta merkittäviä suuntauksia tarkastellaan kaudella, joka ulottuu 1 päivästä tammikuuta 2012 tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

5.2    Menettely tuen jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden määrittämiseksi

Asianomaisessa maassa toimivia tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientiä harjoittavia tuottajia (6), myös niitä, jotka eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksissa, jotka johtivat voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon, pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

5.2.1   Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva tutkimus – Menettely, jolla valitaan vientiä harjoittavat tuottajat tutkimukseen asianomaisessa maassa

Koska niiden Intiassa toimivien vientiä harjoittavien tuottajien, joita toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu koskee, määrä voi olla huomattava, komissio voi tutkimuksen saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien vientiä harjoittavien tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 27 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia tai niiden edustajia, myös niitä, jotka eivät toimineet yhteistyössä tämän tarkastelun kohteena olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneissa tutkimuksissa, pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä I edellytetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen vientiä harjoittavia tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä Intian viranomaisiin ja voi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin vientiä harjoittavien tuottajien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa edellä mainittujen lisäksi muita otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, vientiä harjoittavien tuottajien valintaperusteena käytetään suurinta edustavaa tuotannon, myynnin tai viennin määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa otokseen valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille, asianomaisen maan viranomaisille ja vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille tarvittaessa asianomaisen maan viranomaisten välityksellä.

Saadakseen vientiä harjoittavia tuottajia koskevat tiedot, jotka se katsoo tarpeellisiksi tutkimustaan varten, komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille, tiedossa oleville vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille sekä Intian viranomaisille.

Kaikkien otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Niiden yritysten, jotka ovat ilmoittaneet suostuvansa mahdolliseen otokseen sisällyttämiseen mutta joita ei valita otokseen, katsotaan toimivan yhteistyössä, jäljempänä ’otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusasetuksen 28 artiklan soveltamista.

5.3    Menettely vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden määrittämiseksi

Jotta voidaan todeta, onko unionin tuotannonalaan kohdistuvan vahingon jatkuminen tai toistuminen todennäköistä, tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuottajia unionissa pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

5.3.1   Unionin tuottajia koskeva tutkimus

Koska sellaisia unionin tuottajia, joita tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu koskee, on huomattava määrä, komissio on päättänyt rajata tutkittavien unionin tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen, jotta tutkimus saataisiin päätökseen määräajassa. Otanta suoritetaan perusasetuksen 27 artiklan mukaisesti.

Komissio on valinnut alustavasti unionin tuottajien otoksen. Tarkemmat tiedot löytyvät asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetusta asiakirjasta. Asianomaisia osapuolia kehotetaan tutustumaan asiakirjaan (tätä varten niiden on otettava yhteyttä komissioon jäljempänä 5.7 kohdassa annettuja yhteystietoja käyttäen). Muiden unionin tuottajien tai niiden edustajien (myös niiden, jotka eivät toimineet yhteistyössä voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneissa tutkimuksissa), jotka katsovat, että niiden olisi kuuluttava otokseen, on otettava yhteyttä komissioon 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Komissio ilmoittaa otokseen lopullisesti valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville unionin tuottajille ja/tai niiden järjestöille.

Saadakseen tiedot, jotka se katsoo tarpeellisiksi tutkimustaan varten, komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille unionin tuottajille ja tiedossa oleville unionin tuottajien järjestöille. Näiden osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

5.4    Menettely unionin edun arvioimiseksi

Jos tuen ja sen aiheuttaman vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyttä koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 31 artiklan mukaisesti päätös siitä, onko tasoitustoimenpiteiden pitäminen voimassa unionin edun mukaista. Unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä sekä kuluttajia edustavia järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Voidakseen osallistua tutkimukseen kuluttajia edustavien järjestöjen on osoitettava saman määräajan kuluessa, että niiden toiminnan ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys.

Edellä mainitun määräajan kuluessa ilmoittautuvat osapuolet voivat toimittaa komissiolle tietoja siitä, ovatko toimenpiteet unionin edun mukaisia, 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Tiedot voidaan toimittaa joko vapaamuotoisesti tai täyttämällä komission laatima kyselylomake. Perusasetuksen 31 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietojen tueksi on niitä toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

5.4.1   Etuyhteydettömiä tuojia koskeva tutkimus  (7)  (8)

Tarkastelun kohteena olevaa tuotetta asianomaisesta maasta unioniin tuovia etuyhteydettömiä tuojia pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen.

Koska tämän toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun piiriin kuuluvien etuyhteydettömien tuojien määrä voi olla huomattava, komissio voi rajata tutkittavien etuyhteydettömien tuojien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ”otannaksi”), jotta tutkimus saataisiin päätökseen määräajassa. Otanta suoritetaan perusasetuksen 27 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia etuyhteydettömiä tuojia tai niiden edustajia, myös niitä, jotka eivät toimineet yhteistyössä voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneissa tutkimuksissa, pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä II edellytetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen etuyhteydettömiä tuojia koskevan otoksen valinnassa tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio voi lisäksi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa edellä mainittujen lisäksi muita otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, tuojien valintaperusteena voidaan käyttää tarkastelun kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa otokseen valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville etuyhteydettömille tuojille ja tuojien järjestöille.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille etuyhteydettömille tuojille ja tiedossa oleville tuojien järjestöille. Näiden osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

5.5    Muut kirjalliset huomautukset

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä tässä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

5.6    Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

5.7    Kirjallisia huomautuksia, kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Komissiolle kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited (9).

Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen on oltava riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava cd-rom-levyllä tai dvd-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on toimiva virallinen yrityksen sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti tukeen liittyvissä asioissa: TRADE-R642-SSB-SUBSIDY@ec.europa.eu

Sähköposti vahinkoon liittyvissä asioissa: TRADE-R642-SSB-INJURY@ec.europa.eu

6.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

Sitä, että vastausta ei anneta tietokoneitse, ei katsota yhteistyöstä kieltäytymiseksi, kunhan asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulisi ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

7.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa yhteydenpidossa osapuolten kanssa.

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa tuen ja vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyttä ja unionin etua koskevissa kysymyksissä.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9.   Mahdollisuus pyytää perusasetuksen 19 artiklan mukaista uudelleentarkastelua

Koska tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille perusasetuksen 18 artiklan säännösten nojalla, sen päätelmät eivät johda voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen vaan joko niiden kumoamiseen tai voimassaolon jatkamiseen perusasetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Jos jokin asianomaisista osapuolista pitää perusteltuna toimenpiteiden tarkastelua niiden muuttamiseksi, kyseinen osapuoli voi pyytää perusasetuksen 19 artiklan mukaista tarkastelua.

Osapuolet, jotka haluavat pyytää tällaista tarkastelua, joka tehtäisiin tässä ilmoituksessa mainitusta toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta riippumattomasti, voivat ottaa yhteyttä komissioon (yhteystiedot edellä).

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (10) mukaisesti.


(1)  Ilmoitus tiettyjen tasoitustoimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä (EUVL C 248, 29.7.2015, s. 4).

(2)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 405/2011, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2011, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 108, 28.4.2011, s. 3).

(4)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 721/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 405/2011 muuttamisesta (EUVL L 202, 27.7.2013, s. 2).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51).

(6)  Vientiä harjoittavia tuottajia ovat asianomaisessa maassa toimivat yritykset, jotka tuottavat tarkastelun kohteena olevaa tuotetta ja vievät sitä unionin markkinoille joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä, mukaan lukien niihin etuyhteydessä olevat yritykset, jotka osallistuvat tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuotantoon, kotimarkkinamyyntiin tai vientiin.

(7)  Otokseen voidaan valita vain sellaisia tuojia, jotka eivät ole etuyhteydessä vientiä harjoittaviin tuottajiin. Vientiä harjoittaviin tuottajiin etuyhteydessä olevien tuojien on täytettävä kyselylomakkeen liite I kyseisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta. Etuyhteydessä oleva osapuoli määritellään tämän ilmoituksen liitteessä II olevassa alaviitteessä 3.

(8)  Etuyhteydettömien tuojien antamia tietoja voidaan käyttää unionin edun määrittämisen lisäksi myös muihin tähän tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin.

(9)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on 11 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93) 29 artiklassa sekä tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO-sopimuksen 12.4 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(10)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE I

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE II

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

27.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/18


Ilmoitus unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan oksaalihapon tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annettuun neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 325/2012 liittyvässä asiassa T-310/12

(2016/C 148/06)

Unionin yleinen tuomioistuin, jäljempänä ’yleinen tuomioistuin’, kumosi asiassa T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd v. neuvosto  (1)20. toukokuuta 2015 antamassaan tuomiossa lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan oksaalihapon tuonnissa annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 325/2012, jäljempänä ’riidanalainen asetus’ (2), siltä osin kuin se koskee yritystä Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, jäljempänä ’asianomainen vientiä harjoittava tuottaja’.

Tuomiossaan yleinen tuomioistuin katsoi, ettei riidanalainen asetus sisältänyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 296 artiklan mukaisesti riittäviä perusteluja vahinkomarginaalin määrittämismenetelmästä asianomaisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta.

Tuomion seurauksena asianomaisen vientiä harjoittavan tuottajan tuottaman oksaalihapon Euroopan unioniin suuntautuvaan tuontiin ei enää sovelleta riidanalaisella asetuksella käyttöön otettua polkumyyntitullia.

Unionin toimielinten on SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaisesti toteutettava tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

On vahvistettu, että tapauksissa, joissa menettelyssä on useita hallinnollisia vaiheita, yhden vaiheen kumoaminen ei johda koko menettelyn kumoamiseen (3). Polkumyyntitutkimus on tällainen monivaiheinen menettely. Sen vuoksi neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 325/2012 osittainen kumoaminen ei johda riidanalaisen asetuksen kumoamiseen kokonaisuudessaan. Unionin toimielimet voivat 20. toukokuuta 2015 annettua yleisen tuomioistuimen tuomiota täytäntöön pannessaan korjata ne riidanalaisen asetuksen näkökohdat, jotka johtivat sen osittaiseen kumoamiseen, mutta jättää ennalleen sen ne osat, joihin tuomio ei vaikuta (4). Näin ollen kaikki muut riidanalaisen asetuksen päätelmät, joita ei riitautettu valitusten tekemiselle asetetussa määräajassa tai jotka riitautettiin mutta jotka hylättiin yleisen tuomioistuimen tuomiossa ja jotka eivät tämän vuoksi johtaneet riidanalaisen asetuksen kumoamiseen, pysyvät voimassa.

Komissio on näin ollen päättänyt aloittaa uudelleen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan oksaalihapon tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen siitä ajankohdasta, jolloin lainvastaisuus ilmeni. Tämä rajoittuu vain edellä mainitun yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoon.

Tiedottaminen tulliviranomaisille

Lopulliset polkumyyntitullit, jotka on maksettu asetuksen (EU) N:o 325/2012 mukaisesti tuotaessa Euroopan unioniin asianomaisen vientiä harjoittavan tuottajan (Taric-lisäkoodi B232) tuottamaa oksaalihappoa niin dihydraattina (CUS-numero 0028635–1 ja CAS-numero 6153-56-6) kuin vedettömänäkin (CUS-numero 0021238–4 ja CAS-numero 144-62-7), myös vesiliuoksena, joka kuuluu tällä hetkellä CN-koodiin ex 2917 11 00 (Taric-koodi 2917110091) ja joka on peräisin Kiinan kansantasavallasta, ja asetuksen (EU) N:o 325/2012 2 artiklan mukaisesti lopullisesti kannetut väliaikaiset tullit, olisi palautettava tai peruutettava. Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta sovellettavan tullilainsäädännön mukaisesti.


(1)  EUVL C 221, 6.7.2015, s. 7.

(2)  EUVL L 106, 18.4.2012, s. 1.

(3)  Asia T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) v. neuvosto (Kok. 1998, s. II-3939).

(4)  Asia C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) v. neuvosto (Kok. 2000, s. I-8147).


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

27.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/19


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8021 – Bridgepoint / Summit Partners / Calypso Technology)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 148/07)

1.

Komissio vastaanotti 19. huhtikuuta 2016 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläinen yritys Bridgepoint Group Limited (Bridgepoint) ja yhdysvaltalainen yritys Summit Partners L.P. (Summit Partners) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhdysvaltalaisessa yrityksessä Calypso Technology, Inc (Calypso Technology) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Bridgepoint: pääomasijoitusrahasto

—   Summit Partners: pääomasijoitusrahasto

—   Calypso Technology: sovellusohjelmistojen ja palvelujen tarjonta valtion joukkolainamarkkinoilla ja pääomamarkkinoilla.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.8021 – Bridgepoint / Summit Partners / Calypso Technology seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.