ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 111

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
29. maaliskuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 111/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 111/02

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 27 päivänä tammikuuta 2016, tuomioistuimen lomakausista

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 111/03

Asia C-581/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Itävalta) on esittänyt 17.12.2014 – Manfred Naderhirn

3

2016/C 111/04

Asia C-663/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 14.12.2015 – Umweltverband WWF Österreich v. Landeshauptmann von Tirol

3

2016/C 111/05

Asia C-664/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 14.12.2015 – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation v. Bezirkshauptmannschaft Gmünd

4

2016/C 111/06

Asia C-679/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 17.12.2015 – Ultra-Brag AG v. Hauptzollamt Lörrach

5

2016/C 111/07

Asia C-686/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Općinski sud u Velikoj Gorici (Kroatia) on esittänyt 18.12.2015 – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. v. Željka Klafurić

6

2016/C 111/08

Asia C-700/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 31.12.2015 – LEK Farmacevtska Družba d. d. v. Slovenian valtio

6

2016/C 111/09

Asia C-4/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Apelacyjny w Warszawie (Puola) on esittänyt 4.1.2016 – J. D. v. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

7

2016/C 111/10

Asia C-10/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) on esittänyt 7.1.2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

7

2016/C 111/11

Asia C-11/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) on esittänyt 7.1.2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

8

2016/C 111/12

Asia C-12/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) on esittänyt 7.1.2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Autorità portuale di Genova

9

2016/C 111/13

Asia C-13/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 8.1.2016 – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde v. Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme

10

2016/C 111/14

Asia C-15/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 11.1.2016 – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht v. Ewald Baumeister

11

2016/C 111/15

Asia C-27/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad – Sofia-grad (Bulgaria) on esittänyt 18.1.2016 – Angel Marinkov v. Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

12

2016/C 111/16

Asia C-33/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 20.1.2016 – A Oy

13

2016/C 111/17

Asia C-46/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 27.1.2016 – SIA LS Customs Services v. Valsts ieņēmumu dienests

14

2016/C 111/18

Asia C-47/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 27.1.2016 – SIA Veloserviss v. Valsts ieņēmumu dienests

15

2016/C 111/19

Asia C-60/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 3.2.2016 – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket

16

2016/C 111/20

Asia C-104/16 P: Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 19.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-512/12, Front Polisario v. neuvosto, 10.12.2015 antamasta tuomiosta

17

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 111/21

Yhdistetyt asiat T-711/13 ja T-716/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Harrys Pubar ja Harry’s New York Bar v. SMHV – Harry’s New York Bar ja Harrys Pubar (HARRY’S BAR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin HARRY’S BAR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen kuviomerkki PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Rekisteröinnin osittainen hylkääminen — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

18

2016/C 111/22

Asia T-53/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.2.2016 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik v. komissio (Välityslauseke — Kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma — Maksettujen rahamäärien ja kiinteämääräisten korvausten osittainen palauttaminen — Lausunnon antamisen osittainen raukeaminen — Unionin rahoitukseen kelpoiset kustannukset — Sopimussakkoehto — Ilmeinen kohtuuttomuus)

19

2016/C 111/23

Yhdistetyt asiat T-84/14 ja T-97/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Harrys Pubar ja Harry’s New York Bar v. SMHV – Harry’s New York Bar ja Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin HARRY’S NEW YORK BAR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen kuviomerkki PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Rekisteröinnin osittainen hylkääminen — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

19

2016/C 111/24

Asia T-164/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Calberson v. komissio (Välityslauseke — Maataloustuotteiden jakeluohjelma Venäjälle — Naudanlihan toimittaminen — Interventioelin ei ole täyttänyt sopimusta — Sovellettava lainsäädäntö — Vanhentuminen — Tiettyjen toimitusvakuuksien myöhässä tapahtunut vapauttaminen — Kuljetuslaskun osittainen maksaminen — Tiettyjen laskujen riittämätön maksaminen ulkomaan valuuttana — Viivästyskorko)

20

2016/C 111/25

Asia T-328/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Jannatian v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen — Varojen jäädyttäminen — Maahanpääsyä koskevat rajoitukset — Kumoamiskanne — Lausunnon antamisen raukeaminen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen — Aineeton vahinko)

21

2016/C 111/26

Asia T-364/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Penny-Markt v. SMHV – Boquoi Handels (B!O) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön kuviomerkki B!O — Aiempi yhteisön sanamerkki bo — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

22

2016/C 111/27

Asia T-30/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.2.2016 – Infinite Cycle Works v. SMHV – Chance Good Ent. (INFINITY) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin INFINITY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aiempi yhteisön sanamerkki INFINI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

23

2016/C 111/28

Asia T-141/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.2.2016 – SolarWorld ym. v. neuvosto (Kumoamiskanne — Polkumyynti — Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Hyväksytyn sitoumuksen kohteena olevan tuonnin vapauttaminen — Erottamattomuus — Tutkimatta jättäminen)

23

2016/C 111/29

Asia T-142/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.2.2016 – SolarWorld ym. v. neuvosto (Kumoamiskanne — Avustukset — Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti — Lopullinen tasoitustulli — Hyväksytyn sitoumuksen kohteena olevan tuonnin vapauttaminen — Erottamattomuus — Tutkimatta jättäminen)

24

2016/C 111/30

Asia T-36/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.1.2016 – Hispasat v. komissio (Valtiontuki — Digitaalitelevisio — Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle Castilla-La Manchan syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Päätöksen korjaus kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

25

2016/C 111/31

Asia T-699/15: Kanne 26.11.2015 – City Train v. EUIPO (CityTrain)

26

2016/C 111/32

Asia T-742/15 P: Valitus, jonka DD on tehnyt 16.12.2015 virkamiestuomioistuimen yhdistetyissä asioissa F-106/13 ja F-25/14, DD v. FRA, 8.10.2015 antamasta tuomiosta

26

2016/C 111/33

Asia T-10/16: Kanne 14.1.2016 – GABO:mi v. komissio

28

2016/C 111/34

Asia T-23/16: Kanne 25.1.2016 – Biernacka-Hoba v. EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

29

2016/C 111/35

Asia T-26/16: Kanne 22.1.2016 – Kreikka v. komissio

29

2016/C 111/36

Asia T-27/16: Kanne 25.1.2016 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio

31

2016/C 111/37

Asia T-36/16: Kanne 26.1.2016 – Enercon v. EUIPO – Gamesa Eólica (vihreän sävyt)

32

2016/C 111/38

Asia T-44/16: Kanne 26.1 2016 – Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (laastarin esitys)

32

2016/C 111/39

Asia T-45/16: Kanne 1.2.2016 – Nelson Alfonso Egüed v. EUIPO – Jackson Family Farms LLC (BYRON)

33

2016/C 111/40

Asia T-52/16: Kanne 3.2.2016 – Crédit Mutuel Arkéa v. EKP

34

2016/C 111/41

Asia T-54/16: Kanne 5.2.2016 – Netguru v. EUIPO (NETGURU)

34

2016/C 111/42

Asia T-121/13: Kanne 10.2.2016 – Oil Pension Fund Investment Company v. neuvosto

35

2016/C 111/43

Asia T-58/16: Kanne 11.2.2016 – Apax Partners v. EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX)

36

2016/C 111/44

Asia T-59/16 P: Valitus, jonka Carlo De Nicola on tehnyt 13.2.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-9/14, De Nicola v. EIP, 18.12.2015 antamasta tuomiosta

37

2016/C 111/45

Asia T-60/16 P: Valitus, jonka Carlo De Nicola on tehnyt 13.2.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-55/13, De Nicola v. EIP, 18.12.2015 antamasta tuomiosta

37

2016/C 111/46

Asia T-61/16: Kanne 12.2.2016 – Coca-Cola v. EUIPO – Mitico (Master)

38

2016/C 111/47

Asia T-64/16: Kanne 15.2.2016 – Wieromiejczyk v. EUIPO (Tasty Puff)

39

2016/C 111/48

Asia T-67/16: Kanne 15.2.2016 – fleur ami v. EUIPO – 8 Seasons Design (valaisimet)

39

2016/C 111/49

Asia T-68/16: Kanne 15.2.2016 – Deichmann v. EUIPO v. Munich (Ristin esitys urheilukengän sivussa)

40

2016/C 111/50

Asia T-70/16 P: Valitus, jonka Carlo De Nicola on tehnyt 17.2.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-104/13, De Nicola v. EIP, 18.12.2015 antamasta tuomiosta

41

2016/C 111/51

Asia T-357/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.2.2016 – Experience Hendrix v. SMHV – JH Licence (Jimi Hendrix)

42

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 111/52

Asia F-58/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.2.2016 – DE v. EMA (Henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan ensimmäinen alakohta — Työntekijän hoitamien tehtävien huomattava muuttaminen — Uran keskeytyminen — Määräaikaista työsopimusta ei voida määritellä uudelleen toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi)

43

2016/C 111/53

Asia F-140/15: Kanne 13.11.2015 – ZZ ym. v. komissio

43

2016/C 111/54

Asia F-145/15: Kanne 26.11.2015 – ZZ v. EIP

44

2016/C 111/55

Asia F-153/15: Kanne 28.12.2015 – ZZ ym. v. EUH

44

2016/C 111/56

Asia F-1/16: Kanne 6.1.2016 – ZZ v. parlamentti

45

2016/C 111/57

Asia F-125/13: Virkamiestuomioistuimen määräys 18.2.2016 – Sesma Merino v. SMHV

45


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2016/C 111/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 106, 21.3.2016

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 98, 14.3.2016

EUVL C 90, 7.3.2016

EUVL C 78, 29.2.2016

EUVL C 68, 22.2.2016

EUVL C 59, 15.2.2016

EUVL C 48, 8.2.2016

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Unionin yleinen tuomioistuin

29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/2


UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2016,

tuomioistuimen lomakausista

(2016/C 111/02)

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon työjärjestyksen 41 artiklan 2 kohdan,

ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan työjärjestyksen 41 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tuomioistuimen lomakausien ajankohdat 1 päivä syyskuuta 2016 alkaen seuraavasti:

joulu 2016: maanantaista 19 päivästä joulukuuta 2016 sunnuntaihin 8 päivään tammikuuta 2016 nämä päivät mukaan lukien,

pääsiäinen 2017: maanantaista 10 päivästä huhtikuuta 2017 sunnuntaihin 23 päivään huhtikuuta 2017 nämä päivät mukaan lukien,

kesä 2017: perjantaista 21 päivästä heinäkuuta 2017 sunnuntaihin 3 päivään syyskuuta 2017 nämä päivät mukaan lukien.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä tammikuuta 2016.

Kirjaaja

E. COULON

Presidentti

M. JAEGER


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Itävalta) on esittänyt 17.12.2014 – Manfred Naderhirn

(Asia C-581/14)

(2016/C 111/03)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Manfred Naderhirn

Muut osapuolet: Jungwirth und Fabian OHG, Krenn KG, Michael Weber, Übermaßer KG ja Gunhild Mayr

Unionin tuomioistuin on antanut 15.10.2015 seuraavan määräyksen:

Unionin oikeutta on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansalliselle oikeudelliselle tilanteelle, jolle on ominaista ensinnäkin se, että siitä puuttuvat kansalliset säännökset sen sääntelemiseksi, miten kansallisen tuomioistuimen on siinä vireillä olevassa asiassa otettava huomioon se, että unionin tuomioistuimen antaman tuomion jälkeen kansallista säännöstä on pidettävä unionin oikeuden kanssa ristiriitaisena, ja toiseksi se, että kansallisten säännösten mukaan kyseessä oleva kansallinen tuomioistuin on varauksettomasti sidottu toisen kansallisen tuomioistuimen suorittamaan unionin oikeuden tulkintaan, siltä osin kuin tällaisen kansallisen säännöksen vuoksi kansallinen tuomioistuin on estynyt varmistamasta, että unionin oikeuden ensisijaisuus on asianmukaisesti taattu toteuttamalla toimivaltansa rajoissa kaikki tätä varten tarpeelliset toimenpiteet.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 14.12.2015 – Umweltverband WWF Österreich v. Landeshauptmann von Tirol

(Asia C-663/15)

(2016/C 111/04)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Umweltverband WWF Österreich

Vastapuoli: Landeshauptmann von Tirol

Muu osapuoli: Ötztaler Wasserkraft GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Annetaanko yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (1) (vesipuitedirektiivi) 4 artiklassa tai vesipuitedirektiivissä itsessään menettelyssä, joka ei kuulu tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin piiriin, ympäristöjärjestölle oikeuksia, joiden suojaamiseksi niillä on tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä Århusin yleissopimus), joka hyväksyttiin [alkup. s. 2] Euroopan yhteisön puolesta 17.2.2005 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2005/370/EY, 9 artiklan 3 kappaleen nojalla mahdollisuus turvautua hallinnollisiin menettelyihin tai tuomioistuinmenettelyihin?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

2)

Edellytetäänkö Århusin yleissopimuksen määräyksissä, että näihin oikeuksiin voidaan vedota jo menettelyssä hallintoviranomaisessa, vai riittääkö mahdollisuus myöntää oikeussuojaa tuomioistuimessa hallintoviranomaisen päätöstä vastaan?

3)

Onko sallittua, että kansallisissa menettelysäännöksissä (AVG:n 42 §) ympäristöjärjestö – kuten myös muut menettelyn osapuolet – velvoitetaan esittämään väitteensä määräajassa jo menettelyssä hallintoviranomaisissa eikä vasta hallintotuomioistuimelle tehtävässä muutoksenhaussa, ja mikäli se ei tee näin, se menettää asianosaisasemansa eikä myöskään voi enää hakea päätökseen muutosta hallintotuomioistuimessa?


(1)  EYVL L 327, s. 1.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 14.12.2015 – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation v. Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(Asia C-664/15)

(2016/C 111/05)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Vastapuoli: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Annetaanko yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (1) (vesipuitedirektiivi) 4 artiklassa tai vesipuitedirektiivissä itsessään menettelyssä, joka ei kuulu tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin piiriin, ympäristöjärjestölle oikeuksia, joiden suojaamiseksi niillä on tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä Århusin yleissopimus), joka hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta 17.2.2005 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2005/370/EY, 9 artiklan 3 kappaleen nojalla mahdollisuus turvautua hallinnollisiin menettelyihin tai tuomioistuinmenettelyihin?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

2)

Edellytetäänkö Århusin yleissopimuksen määräyksissä, että näitä oikeuksia voidaan käyttää jo menettelyssä hallintoviranomaisessa, vai riittääkö mahdollisuus myöntää oikeussuojaa tuomioistuimessa hallintoviranomaisen päätöstä vastaan?

3)

Onko sallittua, että kansallisissa menettelysäännöksissä (AVG:n 42 §) ympäristöjärjestö – kuten myös muut menettelyn osapuolet – velvoitetaan esittämään väitteensä määräajassa jo menettelyssä hallintoviranomaisissa eikä vasta hallintotuomioistuimelle tehtävässä muutoksenhaussa, ja mikäli se ei tee näin, se menettää asianosaisasemansa eikä myöskään voi enää hakea päätökseen muutosta hallintotuomioistuimessa?


(1)  EYVL L 327, s. 1.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 17.12.2015 – Ultra-Brag AG v. Hauptzollamt Lörrach

(Asia C-679/15)

(2016/C 111/06)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Baden-Württemberg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ultra-Brag AG

Vastaaja: Hauptzollamt Lörrach

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tullikoodeksin (yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annettu neuvoston asetus [ETY] N:o 2913/92, (1) jäljempänä tullikoodeksi) 202 artiklan 3 kohdan ensimmäistä luetelmakohtaa tulkittava siten, että oikeushenkilöstä tulee tullikoodeksin 202 artiklan 3 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan tuojana velallinen, jos säännösten vastainen tuonti on seurausta [alkup. s. 2] oikeushenkilön erään työntekijän, joka ei ole sen lakisääteinen edustaja, toimivaltansa puitteissa toteuttamista toimista?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi,

onko tullikoodeksin 202 artiklan 3 kohdan toista luetelmakohtaa tulkittava siten, että

a)

oikeushenkilö osallistuu säännösten vastaiseen tuontiin (myös silloin), jos yksi sen työntekijöistä, joka ei ole sen lakisääteinen edustaja, on toimivaltuuksiaan käyttäessään ottanut osaa tähän tuontiin ja

b)

säännösten vastaiseen tuontiin osallistuneiden oikeushenkilöiden tapauksessa lähtökohdaksi on otettava subjektiivisen tunnusmerkin ”jotka ovat tienneet tai joiden olisi kohtuudella pitänyt tietää” osalta oikeushenkilön palveluksessa asiaa käsitellyt luonnollinen henkilö, vaikka kyse ei ole oikeushenkilön lakisääteisestä edustajasta?

3)

Jos ensimmäiseen tai toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi,

onko tullikoodeksin 212 a artiklaa tulkittava siten, että arvioitaessa sitä, onko asianomaisen henkilön toiminnassa havaittavissa vilpillistä menettelyä tai ilmeistä huolimattomuutta, oikeushenkilöiden tapauksessa lähtökohdaksi on otettava yksinomaan oikeushenkilön tai sen elinten toiminta, vai onko oikeushenkilön syyksi luettava sen palveluksessa työskentelevän ja osana tehtäviään asiaa käsitelleen luonnollisen henkilön toiminta?


(1)  EYVL L 302, s. 1.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Općinski sud u Velikoj Gorici (Kroatia) on esittänyt 18.12.2015 – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. v. Željka Klafurić

(Asia C-686/15)

(2016/C 111/07)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Općinski sud u Velikoj Gorici

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Vastaaja: Željka Klafurić

Ennakkoratkaisukysymys

Kuinka unionin oikeuden mukaan on määritettävä vesimaksujen suuruus kerrostaloasunnoille ja omakotitaloille toimitetusta vedestä, toisin sanoen kuinka Euroopan unionin kansalaiset maksavat vesilaskut, eli maksavatko he ainoastaan vesimittarilla mitatusta tosiasiallisesta vedenkulutuksestaan vai maksavatko he lisäksi joitakin muita kustannuseriä tai maksuja?


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 31.12.2015 – LEK Farmacevtska Družba d. d. v. Slovenian valtio

(Asia C-700/15)

(2016/C 111/08)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pääasian asianosaiset

Kantaja: LEK Farmacevtska Družba d. d.

Vastaaja: Slovenian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko yhdistetyn nimikkeistön 30 ryhmän säännöksiä tulkita siten, ettei kyseiseen ryhmään ole sallittua luokitella tuotetta, jonka olennainen ainesosa on sellainen vaikuttava aine (probioottiset bakteerit), jota on yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 2106 90 98 luokiteltavissa ravintolisissä?

Kun tuotteen sisältämällä vaikuttavalla aineella on yleisesti myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja kyseistä vaikuttavaa ainetta on usein ravintolisissä, onko yhdistetyn nimikkeistön 30 ryhmään luokittelun kannalta riittävää, että valmistaja esittää tuotteen lääkkeenä ja markkinoi ja myy sitä sellaisena?

Kun otetaan huomioon unionin oikeuden kehitys lääkemarkkinoiden sääntelyn alalla, onko käsitettä ”selvästi määritelty terapeuttinen tai ennalta ehkäisevä tehtävä” – joka unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on edellytys sille, että tuote voidaan luokitella yhdistetyn nimikkeistön 30 ryhmään – tulkittava siten, että se vastaa unionin ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskeviin säännöksiin perustuvaa lääkkeen käsitettä?


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Apelacyjny w Warszawie (Puola) on esittänyt 4.1.2016 – J. D. v. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Asia C-4/16)

(2016/C 111/09)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Apelacyjny w Warszawie (Puola)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: J. D.

Vastapuoli: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Ennakkoratkaisukysymys

Onko katsottava, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (1) 2 artiklan a alakohdassa, luettuna yhdessä 5 artiklan 3 kohdan ja johdanto-osan 30 perustelukappaleen kanssa, oleva käsite vesivoima uusiutuvana energialähteenä tarkoittaa ainoastaan sellaisten vesivoimalaitosten tuottamaa sähköä, jotka käyttävät sisämaan pintavesien, mukaan luettuna jokien, kaltevuutta, vaiko myös toisen laitoksen prosessijätevesipäästöjä käyttävässä vesivoimalaitoksessa (joka ei ole pumppuvoimalaitos eikä sekalaitos) tuotettua sähköä?


(1)  EUVL L 140, s. 16.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) on esittänyt 7.1.2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Asia C-10/16)

(2016/C 111/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Genova

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ignazio Messina & C. SpA

Vastaaja: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetus (ETY) N:o 4055/86, (1) sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai Italian alueella sijaitseva satama?

2)

Onko asetus (ETY) N:o 4055/86, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai unionin alueella sijaitseva satama, mikäli eroa perustellaan julkisen viranomaistoiminnan harjoittamisella ja/tai tehtävillä ja/tai toimilla, joita ei nimenomaisesti kateta mainitulla maksulla?

3)

Onko asetus (ETY) nro 4055/86, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai unionin alueella sijaitseva satama, mikäli eroa perustellaan julkisen viranomaistoiminnan harjoittamisella, kun toimintaa harjoittavat muut elimet kuin se, jolle maksu suoritetaan?

4)

Onko asetus (ETY) N:o 4055/86, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai unionin alueella sijaitseva satama, mikäli eroa perustellaan julkisen viranomaistoiminnan harjoittamisella määrittelemättä kuitenkaan yksittäisiä katettavia kuluja, jolloin ei ole mahdollista todeta etukäteen tai jälkikäteen, minkä palvelujen kulut on tosiasiassa katettu [ja] millä ehdoin ja missä määrin mainittu maksu on tosiasiassa kattanut mainitut palvelut?


(1)  Palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta jäsenvaltioiden väliseen meriliikenteeseen sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliseen meriliikenteeseen 22.12.1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4055/86 (EYVL L 378, s. 1).


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) on esittänyt 7.1.2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Asia C-11/16)

(2016/C 111/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Genova

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ignazio Messina & C. SpA

Vastaaja: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle dogane di Genova

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetus (ETY) N:o 4055/86, (1) sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai Italian alueella sijaitseva satama?

2)

Onko asetus (ETY) N:o 4055/86, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai unionin alueella sijaitseva satama, mikäli eroa perustellaan julkisen viranomaistoiminnan harjoittamisella ja/tai tehtävillä ja/tai toimilla, joita ei nimenomaisesti kateta mainitulla maksulla?

3)

Onko asetus (ETY) nro 4055/86, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai unionin alueella sijaitseva satama, mikäli eroa perustellaan julkisen viranomaistoiminnan harjoittamisella, kun toimintaa harjoittavat muut elimet kuin se, jolle maksu suoritetaan?

4)

Onko asetus (ETY) N:o 4055/86, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai unionin alueella sijaitseva satama, mikäli eroa perustellaan julkisen viranomaistoiminnan harjoittamisella määrittelemättä kuitenkaan yksittäisiä katettavia kuluja, jolloin ei ole mahdollista todeta etukäteen tai jälkikäteen, minkä palvelujen kulut on tosiasiassa katettu [ja] millä ehdoin ja missä määrin mainittu maksu on tosiasiassa kattanut mainitut palvelut?


(1)  Palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta jäsenvaltioiden väliseen meriliikenteeseen sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliseen meriliikenteeseen 22.12.1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4055/86 (EYVL L 378, s. 1).


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) on esittänyt 7.1.2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Autorità portuale di Genova

(Asia C-12/16)

(2016/C 111/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Genova

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ignazio Messina & C. SpA

Vastaaja: Autorità portuale di Genova

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetus (ETY) N:o 4055/86, (1) sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai Italian alueella sijaitseva satama?

2)

Onko asetus (ETY) N:o 4055/86, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai unionin alueella sijaitseva satama, mikäli eroa perustellaan julkisen viranomaistoiminnan harjoittamisella ja/tai tehtävillä ja/tai toimilla, joita ei nimenomaisesti kateta mainitulla maksulla?

3)

Onko asetus (ETY) nro 4055/86, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai unionin alueella sijaitseva satama, mikäli eroa perustellaan julkisen viranomaistoiminnan harjoittamisella, kun toimintaa harjoittavat muut elimet kuin se, jolle maksu suoritetaan?

4)

Onko asetus (ETY) N:o 4055/86, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, esteenä sellaisen asetuksen nro 107/2009 kaltaisen kansallisen säädöksen soveltamiselle, jossa edellytetään erisuuruisen maksun suorittamista sen mukaan, onko aluksen lähtösatama tai määränpää Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseva satama vai unionin alueella sijaitseva satama, mikäli eroa perustellaan julkisen viranomaistoiminnan harjoittamisella määrittelemättä kuitenkaan yksittäisiä katettavia kuluja, jolloin ei ole mahdollista todeta etukäteen tai jälkikäteen, minkä palvelujen kulut on tosiasiassa katettu [ja] millä ehdoin ja missä määrin mainittu maksu on tosiasiassa kattanut mainitut palvelut?


(1)  Palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta jäsenvaltioiden väliseen meriliikenteeseen sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliseen meriliikenteeseen 22.12.1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4055/86 (EYVL L 378, s. 1).


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 8.1.2016 – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde v. Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme”

(Asia C-13/16)

(2016/C 111/13)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Vastapuoli: Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme”

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1) 7 artiklan f alakohdassa olevaa lausetta ”on tarpeen – – tiedot saavan sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi” tulkittava siten, että Latvian poliisin on annettava Rīgas satiksmelle tämän pyytämät henkilötiedot, jotka ovat tarpeen siviilioikeudellisen kanteen nostamiseksi? Onko sillä seikalla vaikutusta edelliseen kysymykseen annettavaan vastaukseen, että – kuten asiakirja-aineistosta käy ilmi – taksimatkustaja, jota koskevia tietoja Rīgas satiksme yrittää saada, oli onnettomuuden tapahtumahetkellä alaikäinen?


(1)  EYVL L 281, s. 31.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 11.1.2016 – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht v. Ewald Baumeister

(Asia C-15/16)

(2016/C 111/14)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Vastapuoli: Ewald Baumeister

Muu osapuoli: Asianajaja Frank Schmitt Phoenix Kapitaldienst GmbH:n konkurssipesän pesänhoitajana

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

a)

Kuuluvatko kaikki valvottavan yrityksen valvontaviranomaiselle toimittamat yritystä koskevat tiedot muista edellytyksistä riippumatta rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (1) 54 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettujen luottamuksellisten tietojen käsitteeseen ja siten direktiivin 2004/39/EY 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun salassapitovelvollisuuden piiriin?

b)

Käsittääkö ”viranomaisten valvontasalaisuus” osana direktiivin 2004/39/EY 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua salassapitovelvollisuutta muista edellytyksistä riippumatta kaikki asiakirjoihin sisältyvät valvontaviranomaisen toteamukset, mukaan luettuna sen kirjeenvaihto muiden yksikköjen kanssa?

Jos a tai b kohtaan vastataan kieltävästi:

c)

Onko direktiivin 2004/39/EY 54 artiklan 1 kohdan salassapitovelvollisuutta koskevaa säännöstä tulkittava siten, että tietojen luottamukselliseksi luokittelussa

aa)

ratkaisevaa on se, kuuluvatko tiedot luonteensa vuoksi salassapitovelvollisuuden piiriin tai voisiko tietoihin pääsy konkreettisesti ja tosiasiallisesti vahingoittaa tietojen luottamuksellisuuden säilyttämistä koskevaa etua, tai

bb)

on otettava huomioon muita olosuhteita, joiden vallitessa tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin, tai

cc)

valvontaviranomainen voi vedota asiakirjoihinsa sisältyvien valvotun laitoksen yritystä koskevien tietojen ja valvontaviranomaisen niihin liittyvien asiakirjojen osalta kumottavissa olevaan olettamaan, jonka mukaan tältä osin on kyse liikesalaisuudesta tai viranomaisten valvontasalaisuudesta?

2)

Onko direktiivin 2004/39/EY 54 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettua luottamuksellisten tietojen käsitettä tulkittava siten, että valvontaviranomaisen toimittaman yritystä koskevan tiedon luokittelussa suojeltavaksi liikesalaisuudeksi tai muuksi salassa pidettäväksi tiedoksi ratkaisevaa on yksinomaan ajankohta, jona tieto toimitettiin valvontaviranomaiselle?

Jos toiseen kysymykseen on vastattava kieltävästi:

3)

Onko selvitettäessä sitä, onko yritystä koskevaa tietoa taloudellisen ympäristön muutoksista huolimatta suojeltava liikesalaisuutena ja kuuluuko se näin ollen direktiivin 2004/39/EY 54 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaisen salassapitovelvollisuuden piiriin, katsottava, että yleisesti ottaen sovelletaan – esimerkiksi viiden vuoden – määräaikaa, jonka päätyttyä voidaan esittää kumottavissa oleva olettama siitä, että tieto on menettänyt taloudellisen arvonsa? Päteekö tämä myös viranomaisten valvontasalaisuuteen?


(1)  EUVL L 145, s. 1.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad – Sofia-grad (Bulgaria) on esittänyt 18.1.2016 – Angel Marinkov v. Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

(Asia C-27/16)

(2016/C 111/15)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad – Sofia-grad

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Angel Marinkov

Vastaaja: Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY (1) (uudelleen laadittu toisinto) 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (2) 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että ne ovat riittävän täsmällisiä ja selkeitä ja että niitä voidaan sen vuoksi soveltaa julkishallinnosta irtisanotun virkamiehen oikeudelliseen asemaan, kun:

a)

irtisanomisesta määrättiin samojen virkojen (tehtävien), joita irtisanotut henkilöt ja muut virkamiehet, sekä miehet että naiset, hoitavat, lukumäärän vähentämisen vuoksi;

b)

irtisanominen tapahtui kansallisen oikeuden puolueettoman säännöksen nojalla;

c)

kansallinen lainsäädäntö ei sisällä mainitussa irtisanomistapauksessa perusteita eikä arviointia koskevia velvoitteita suhteessa kaikkiin henkilöihin, joita irtisanominen mahdollisesti koskee, eikä velvoitetta perustella kyseisen henkilön irtisanomista?

2)

Onko direktiivin 2006/54 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja direktiivin 2000/78 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 30 ja 47 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa tulkittava siten, että niissä sallitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklan 3 kohdan mukainen kansallinen toimenpide, kuten syrjinnän vastaisen lain (Zakon za zashtita ot diskriminatsia) 21 § , tarkasteltuna yhdessä virkamieslain (Zakon za darzhavnia sluzhitel) 106 §:n 1 momentin 2 kohdan kanssa, kun viimeksi mainituissa säännöksissä ei säädetä ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä mainitussa, julkishallinnon virkamiehen irtisanomista koskevassa tapauksessa (samojen virkojen, joita sekä miehet että naiset hoitavat, lukumäärän vähentämisen vuoksi) nimenomaisesti valintavelvoitteesta eikä perusteista irtisanomisoikeuden osana, jotka molemmat tunnustetaan hallinnollisessa ja oikeudellisessa käytännössä ainoastaan silloin, kun irtisanomisen yhteydessä toimivaltainen viranomainen on harkintavaltaansa käyttäen hyväksynyt menettelyn ja perusteet, mutta tässä, julkishallinnon työntekijän vastaavasta irtisanomisesta poiketen, kyseisen viranomaisen irtisanomisoikeuden osana ei vahvistettu normatiivisesti valintavelvoitetta ja valinnan suorittamisen perusteita?

3)

Onko direktiivin 2006/54 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja direktiivin 2000/78 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 30 ja 47 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa tulkittava siten, ettei julkishallinnon virkamiehen irtisanominen ole perusteltu ja on sen vuoksi mainittujen säännösten vastainen, vain koska hallintoviranomainen ei ole tehnyt valintaa eikä soveltanut objektiivisia perusteita tai ei ole esittänyt syitä, miksi kyseinen henkilö on irtisanottu, mikäli tämä henkilö on hoitanut samanlaista virkaa kuin muut henkilöt, miehet ja naiset, ja irtisanominen tapahtui puolueettoman säännöksen nojalla?

4)

Onko direktiivin 2006/54 18 ja 25 artiklaa luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 30 artiklan kanssa tulkittava siten, että suhteellisuusperiaatetta noudatettiin ja että niissä sallitaan kansalliset oikeussäännökset, joissa säädetään lainvastaiseen irtisanomiseen liittyvästä korvauksesta, joita voidaan soveltaa myös kun unionin oikeuden mukaista tasa-arvoisen kohtelun periaatetta työtä ja ammattia koskevissa asioissa on loukattu, joissa säädetään korvauksen kuuden kuukauden enimmäiskestosta ja vahvistetaan korvaus – joka on hoidetun viran peruspalkan suuruinen – kuitenkin ainoastaan, kun ja siltä osin kuin henkilö on työtön tai saa pienemmän korvauksen, sillä edellytyksellä, että henkilön oikeus tulla otetuksi uudelleen samaan virkaan on olemassa erillisenä eikä ole osa hänen kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaista oikeuttaan korvaukseen?”


(1)  EUVL L 204, s. 23.

(2)  EYVL L 303, s. 16.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 20.1.2016 – A Oy

(Asia C-33/16)

(2016/C 111/16)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Valittaja: A Oy

Muu osapuoli: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 148 artiklan d alakohtaa tulkittava siten, että lastin nosto alukseen ja pois aluksesta ovat kyseisessä säännöksessä tarkoitettuja palveluja, jotka suoraan palvelevat artiklan a alakohdassa tarkoitettujen merialusten lastin välittömiä tarpeita?

2)

Kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-181/04–C-183/04, Elmeka, antaman tuomion 24 kohdassa lausuttu, jonka mukaan säännöksessä säädettyä vapautusta ei voida laajentaa koskemaan palveluja, jotka suoritetaan edeltävässä myyntiportaassa, onko arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY 148 artiklan d alakohdan säännöstä tulkittava siten, että tämä koskee myös nyt kysymyksessä olevaa palvelua, jossa ensimmäisessä vaihdannan vaiheessa A Oy:n alihankkijan toimesta suoritettu palvelu käsittää fyysisesti suoraan lastiin kohdistuvan palvelun, jonka A Oy veloittaa edelleen huolinta- tai kuljetusliikkeeltä?

3)

Kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen edellä mainitun tuomion Elmeka 24 kohdassa lausuttu, jonka mukaan kyseisessä säännöksessä säädettyä vapautusta sovelletaan ainoastaan palveluihin, jotka suoritetaan laivanvarustajalle, onko arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY 148 artiklan d alakohdan säännöstä tulkittava siten, että säännöksessä säädettyä vapautusta ei voida soveltaa, jos palvelu suoritetaan lastin haltijalle, kuten lastina olevan tavaran viejälle tai tuojalle?


(1)  EUVL L 347, s. 1


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 27.1.2016 – SIA ”LS Customs Services” v. Valsts ieņēmumu dienests

(Asia C-46/16)

(2016/C 111/17)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SIA ”LS Customs Services”

Vastapuoli: Valsts ieņēmumu dienests

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 29 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kyseisessä artiklassa säädettyä menetelmää on sovellettava myös silloin, kun tavaroiden maahantuonti ja niiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisön tullialueella on tapahtunut sen seurauksena, että ne on passitusmenettelyn aikana siirretty pois tullivalvonnasta, kun on kyse tuontitullin alaisista tavaroista, joita ei ole myyty vietäviksi yhteisön tullialueelle vaan vietäväksi yhteisön ulkopuolelle?

2)

Onko ilmausta ”järjestyksessä”, jota käytetään yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 30 artiklan 1 kohdassa, suhteessa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa kansalaisille taattuun oikeuteen hyvään hallintoon ja yhdessä hallintotoimien perustelemisen periaatteen kanssa, tulkittava siten, että voidakseen päätyä siihen, että voidaan soveltaa 31 artiklassa esitettyä menetelmää, tulliviranomaisen on perusteltava jokaisessa hallintotoimessa, miksi kyseisissä konkreettisissa olosuhteissa ei voida käyttää 29 ja 30 artiklassa tarkoitettuja tavaroiden tullausarvon määrittämismenetelmiä?

3)

Onko pidettävä tullikoodeksin 30 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen menetelmän soveltamatta jättämisen yhteydessä riittävänä, että tulliviranomainen ilmoittaa, että sillä ei ole asianmukaisia tietoja käytettävissään, vai onko tulliviranomainen velvollinen hankkimaan tiedot tuottajalta?

4)

Onko tulliviranomaisen perusteltava sitä, miksi ei ole tarpeen käyttää tullikoodeksin 30 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa vahvistettuja menetelmiä, jos se määrittää samankaltaisten tavaroiden hinnan asetuksen N:o 2454/93 (2) 151 artiklan 3 kohdan perusteella?

5)

Onko tulliviranomaisen päätökseen sisällyttävä tyhjentävät perustelut sille, mitä tullikoodeksin 31 artiklassa tarkoitettuja tietoja yhteisössä on käytettävissä, vai voidaanko nämä perustelut esittää myöhemmin tuomioistuimessa, jolloin esitetään yksityiskohtaisempi näyttö?


(1)  EYVL L 302, s. 1.

(2)  EYVL L 253, s. 1.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 27.1.2016 – SIA ”Veloserviss” v. Valsts ieņēmumu dienests

(Asia C-47/16)

(2016/C 111/18)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa (Latvia)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SIA ”Veloserviss”

Vastapuoli: Valsts ieņēmumu dienests

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen N:o 2913/92 (1) 220 artiklan 2 kohdan b alakohtaan sisältyvä maahantuojan velvollisuus toimia vilpittömässä mielessä määriteltävä siten, että

a)

se sisältää maahantuojan velvollisuuden tutkia olosuhteet, joissa viejän saama A-todistus on annettu (tavaran osia koskevat todistukset, viejän rooli tavaroiden valmistuksessa jne.)?

b)

maahantuoja on toiminut vilpillisessä mielessä jo pelkästään sillä perusteella, että viejä on toiminut vilpillisessä mielessä (esimerkiksi silloin, jos viejä ei paljasta kustannusten todellista alkuperää, tavaran osien arvoa jne. viejämaan tulliviranomaisille)?

c)

velvollisuus toimia vilpittömässä mielessä jää täyttymättä jo sillä perusteella, että viejä on esittänyt virheellisiä tietoja viejämaan tulliviranomaisille, ja tämä pätee myös silloin, jos tulliviranomaiset ovat itse tehneet virheitä antaessaan todistuksen?

Voidaanko maahantuojan velvollisuus toimia vilpittömässä mielessä yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen N:o 2913/92 220 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla todeta riittävästi toteen näytetyksi yleisellä tilannekuvauksella, joka sisältyy OLAF:n tiedonantoon, ja OLAF:n päätelmillä, vai onko kansallisten tulliviranomaisten hankittava lisätodisteita viejän menettelytavoista?


(1)  EYVL L 302, s. 1.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 3.2.2016 – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket

(Asia C-60/16)

(2016/C 111/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Mohammad Khir Amayry

Vastapuoli: Migrationsverket

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Jos turvapaikanhakijaa ei ole otettu säilöön ajankohtana, jona hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio hyväksyy hänen vastaanottonsa, vaan hänet otetaan säilöön myöhempänä ajankohtana – koska katsotaan, että on olemassa huomattava vaara siitä, että kyseinen henkilö pakenee –, voidaanko katsoa, että asetuksen N:o 604/2013 (1) 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kuuden viikon määräaika alkaa tällaisessa tapauksessa päivästä, jona henkilö otetaan säilöön, vai onko määräajan kulumisen katsottava alkavan jostain muusta ajankohdasta, ja, jos näin on, mistä?

2)

Onko asetuksen 28 artikla tilanteessa, jossa turvapaikanhakijaa ei ole otettu säilöön ajankohtana, jona hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio hyväksyy hänen vastaanottonsa, esteenä sellaisten kansallisten sääntöjen soveltamiselle, jotka Ruotsin tapauksessa merkitsevät, ettei ulkomaalaista saa pitää säilöön otettuna siirtopäätöksen täytäntöönpanoa varten pidempää aikaa kuin kahta kuukautta, elleivät painavat syyt eivät mahdollista pidempää säilöönottoa, ja että vaikka tällaisia painavia syitä on, ulkomaalaista ei saa pitää säilöön otettuna yli kolmea kuukautta tai, jos on todennäköistä, että päätöksen täytäntöönpano tulee viemään pidemmän ajan sen takia, että ulkomaalainen on haluton yhteistyöhön, tai että tarvittavien asiakirjojen hankkimiseen kuluu aikaa, yli 12 kuukautta?

3)

Jos täytäntöönpanomenettely aloitetaan uudelleen sen jälkeen, kun muutoksenhaulla tai uudelleen käsittelyllä ei enää ole lykkäävää vaikutusta (vrt. 27 artiklan 3 kohta), alkaako tällöin kulua uusi siirron täytäntöönpanoa koskeva kuuden viikon määräaika, vai onko määräajasta tällöin vähennettävä esimerkiksi se aika, jonka asianomainen henkilö on jo ollut säilöön otettuna sen jälkeen, kun hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio hyväksyi vastaanoton tai takaisinoton?

4)

Onko tältä osin merkitystä sillä, että turvapaikanhakija, joka on valittanut siirtopäätöksestä, ei itse ole vaatinut, että siirtopäätöksen täytäntöönpanoa lykätään, kunnes muutoksenhaku on ratkaistu (vrt. 27 artiklan 3 kohdan c alakohta ja 27 artiklan 4 kohta)?


(1)  Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetu (EU) N:o 604/2013 (EUVL L 180, s. 31).


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/17


Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 19.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-512/12, Front Polisario v. neuvosto, 10.12.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-104/16 P)

(2016/C 111/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: A. de Elera-San Miguel Hurtado ja A. Westerhof Löfflerová)

Muut osapuolet: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio asiassa T-512/12 on kumottava

kysymykset, jotka muodostavat tämän valituksen kohteen, on ratkaistava lopullisesti ja Front Polisarion (kantaja) riidanalaisesta toimesta nostama kumoamiskanne on hylättävä

kantaja on velvoitettava korvaamaan neuvostolle ensimmäisessä oikeusasteessa ja tämän valituksen käsittelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Neuvosto esittää valituksensa tueksi useita valitusperusteita, jotka perustuvat oikeudellisiin virheisiin.

Neuvosto katsoo ensimmäiseksi, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen päätellessään, että kantajalla oli asiavaltuus Euroopan unionin tuomioistuimissa.

Se väittää toiseksi, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen päätellessään, että kumottu päätös koski kantajaa suoraan ja erikseen.

Neuvosto moittii kolmanneksi unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on tehnyt oikeudellisen virheen perustamalla vahvistamansa kumoamisen kanneperusteeseen, johon kantaja ei ollut vedonnut ja jonka osalta neuvostolla ei ole ollut mahdollisuutta puolustautua.

Neuvosto väittää neljänneksi unionin yleisen tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen päätellessään, että neuvoston oli ennen riidanalaisen päätöksen antamista tutkittava riidanalaisella päätöksellä tehdyn sopimuksen piiriin kuuluvien tuotteiden tuotantotoiminnan mahdollinen vaikutus Länsi-Saharan väestön ihmisoikeuksiin.

Unionin yleinen tuomioistuin on viidenneksi tehnyt oikeudellisen virheen päätellessään, että neuvoston oli ennen riidanalaisen päätöksen antamista tutkittava, ettei mikään mainitulla päätöksellä tehdyssä sopimuksessa osoittanut Marokon hallitseman Länsi-Saharan alueen luonnonvaroja hyödynnettävän sen asukkaiden vahingoksi ja heidän perusoikeuksiaan loukkaavalla tavalla.

Neuvosto väittää viimeiseksi, että unionin yleisen tuomioistuimen on tehnyt oikeudellisen virheen kumotessaan riidanalaisen päätöksen osittain, minkä johdosta sen sisältöä on muutettu.


Unionin yleinen tuomioistuin

29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Harrys Pubar ja Harry’s New York Bar v. SMHV – Harry’s New York Bar ja Harrys Pubar (HARRY’S BAR)

(Yhdistetyt asiat T-711/13 ja T-716/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin HARRY’S BAR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aiempi kansallinen kuviomerkki PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Rekisteröinnin osittainen hylkääminen - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2016/C 111/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Harrys Pubar AB (Göteborg, Ruotsi) (edustaja: asianajaja L.-E. Ström) (asia T-711/13) ja Harry’s New York Bar SA (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja S. Arnaud) (asia T-716/13)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: V. Melgar)

Muut osapuolet SMHV:n valituslautakunnassa: Harry’s New York Bar SA (asia T-711/13) ja Harrys Pubar AB (väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T-716/13)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanteet SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 8.10.2013 tekemästä päätöksestä (yhdistetyt asiat R 946/2012-1 ja R 995/2012-1), joka koskee Harrys Pubar AB:n ja Harry’s New York Bar SA:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Asiassa T-711/13 sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 8.10.2013 tekemän päätöksen (yhdistetyt asiat R 946/2012-1 ja R 995/2012-1), joka koskee Harrys Pubar AB:n ja Harry’s New York Bar SA:n välistä väitemenettelyä, päätösosan 1 kohta kumotaan.

2)

Asiassa T-716/13 Harry’s New York Bar SA:n kanne hylätään.

3)

Harry’s New York Bar vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Harrys Pubarille asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista sekä Harrys Pubille asian käsittelystä SMHV:n valituslautakunnassa aiheutuneet kulut. SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Harrys Pubarille asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 112, 14.4.2014.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.2.2016 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik v. komissio

(Asia T-53/14) (1)

((Välityslauseke - Kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma - Maksettujen rahamäärien ja kiinteämääräisten korvausten osittainen palauttaminen - Lausunnon antamisen osittainen raukeaminen - Unionin rahoitukseen kelpoiset kustannukset - Sopimussakkoehto - Ilmeinen kohtuuttomuus))

(2016/C 111/22)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (Ottobrunn, Saksa) (edustajat: aluksi asianajajat M. Núñez Müller ja T. Becker, sitten M. Núñez Müller)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja F. Moro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen toteamisesta, ettei komissiolla ole oikeutta vaatia kantajaa palauttamaan kolmen sopimuksen nojalla maksettuja ennakkoja ja ettei kantaja ole velvollinen maksamaan komissiolle kiinteämääräisiä korvauksia.

Tuomiolauselma

1)

Lausunnon antaminen kanteessa esitetyistä toisesta ja kolmannesta vaatimuksesta raukeaa.

2)

Rahamäärät, jotka Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH on velvollinen maksamaan kiinteämääräisinä korvauksina, alennetaan 10 prosentiksi HyWays-, HyApproval- ja HarmonHy –hankkeita koskevien sopimusten nojalla palautettavien ennakkojen määrästä.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 129, 28.4.2014.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Harrys Pubar ja Harry’s New York Bar v. SMHV – Harry’s New York Bar ja Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

(Yhdistetyt asiat T-84/14 ja T-97/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin HARRY’S NEW YORK BAR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aiempi kansallinen kuviomerkki PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Rekisteröinnin osittainen hylkääminen - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2016/C 111/23)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Harrys Pubar AB (Göteborg, Ruotsi) (edustaja: asianajaja L.-E. Ström) (asia T-84/14) ja Harry’s New York Bar SA (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja S. Arnaud) (asia T-97/14)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: V. Melgar)

Muut osapuolet SMHV:n valituslautakunnassa: Harry’s New York Bar SA (asia T-84/14) ja Harrys Pubar AB (väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T-97/14)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanteet SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.11.2013 tekemästä päätöksestä (yhdistetyt asiat R 1038/2012-1 ja R 1045/2012-1), joka koskee Harrys Pubar AB:n ja Harry’s New York Bar SA:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Asiassa T-84/14 sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 14.11.2013 tekemän päätöksen (yhdistetyt asiat R 1038/2012-1 ja R 1045/2012-1), joka koskee Harrys Pubar AB:n ja Harry’s New York Bar SA:n välistä väitemenettelyä, päätösosan 1 kohta kumotaan.

2)

Asiassa T-97/14 Harry’s New York Bar SA:n kanne hylätään.

3)

Harry’s New York Bar vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Harrys Pubarille asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista sekä Harrys Pubille asian käsittelystä SMHV:n valituslautakunnassa aiheutuneet kulut. SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa Harrys Pubarille asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 135, 5.5.2014.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Calberson v. komissio

(Asia T-164/14) (1)

((Välityslauseke - Maataloustuotteiden jakeluohjelma Venäjälle - Naudanlihan toimittaminen - Interventioelin ei ole täyttänyt sopimusta - Sovellettava lainsäädäntö - Vanhentuminen - Tiettyjen toimitusvakuuksien myöhässä tapahtunut vapauttaminen - Kuljetuslaskun osittainen maksaminen - Tiettyjen laskujen riittämätön maksaminen ulkomaan valuuttana - Viivästyskorko))

(2016/C 111/24)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Calberson GE (Villeneuve-Garenne, Ranska) (edustajat: asianajajat T. Gallois ja E. Dereviankine)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Bianchi ja I. Galindo Martín)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: D. Colas ja C. Candat)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 272 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan komission velvoittamista korvaamaan vahinko, jonka kantajan väitetään kärsineen niiden virheiden seurauksena, jotka interventioelimen väitetään tehneen toteutettaessa hankintasopimusta naudanlihan kuljettamisesta Venäjälle maataloustuotteiden jakeluohjelmasta Venäjän federaatiolle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2802/98 soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 18.1.1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 111/1999 (EYVL L 14, s. 13) ja naudanlihan toimittamisesta Venäjälle 16.8.1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1799/1999 (EYVL L 217, s. 20) mukaisesti.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Calberson GE velvoitetaan korvaaman oikeudenkäyntikulut.

3)

Ranskan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 184, 16.6.2014.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/21


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Jannatian v. neuvosto

(Asia T-328/14) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen - Varojen jäädyttäminen - Maahanpääsyä koskevat rajoitukset - Kumoamiskanne - Lausunnon antamisen raukeaminen - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen - Aineeton vahinko))

(2016/C 111/25)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mahmoud Jannatian (Teheran, Iran) (edustajat: asianajajat I. Smith Monnerville ja S. Monnerville)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: F. Naert ja M. Bishop)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kumoamiskanne Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annetusta neuvoston päätöksestä 2010/413/YUTP (EUVL L 195, s. 39), päätöksen 2010/413 muuttamisesta 25.10.2010 annetusta neuvoston päätöksestä 2010/644/YUTP (EUVL L 281, s. 81), Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta 25.10.2010 annetusta neuvoston asetuksesta (EU) N:o 961/2010 (EUVL L 281, s. 1), Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annetusta neuvoston asetuksesta (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, s. 1) sekä asetuksen N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 23.4.2012 annetusta neuvoston täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 350/2012 (EUVL L 110, s. 17), 2.8.2012 annetusta neuvoston täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 709/2012 (EUVL L 208, s. 2), 15.10.2012 annetusta neuvoston täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 945/2012 (EUVL L 282, s. 16), 21.12.2012 annetusta neuvoston täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 1264/2012 (EUVL L 356, s. 55), 6.6.2013 annetusta neuvoston täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 522/2013 (EUVL L 156, s. 3), 26.11.2013 annetusta neuvoston täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 1203/2013 (EUVL L 316, s. 1) ja 16.4.2014 annetusta neuvoston täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 397/2014 (EUVL L 119, s. 1), siltä osin kuin kyseiset toimet koskevat kantajaa, sekä toisaalta vaatimus aiheutuneeksi väitetyn vahingon korvaamisesta.

Tuomiolauselma

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa siltä osin kuin siinä on vaadittu Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP, päätöksen 2010/413 muuttamisesta 25.10.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/644/YUTP, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta 25.10.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 sekä asetuksen N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 23.4.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 350/2012, 2.8.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 709/2012, 15.10.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 945/2012, 21.12.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1264/2012, 6.6.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 522/2013, 26.11.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1203/2013 ja 16.4.2014 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 397/2014 kumoamista.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Mahmoud Jannatian ja Euroopan unionin neuvosto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 212, 7.7.2014.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/22


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.2.2016 – Penny-Markt v. SMHV – Boquoi Handels (B!O)

(Asia T-364/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön kuviomerkki B!O - Aiempi yhteisön sanamerkki bo - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2016/C 111/26)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Penny-Markt GmbH (Köln, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja A. Wagner)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi A. Pohlmann, sitten S. Hanne ja lopuksi A. Schifko)

Muu osapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Boquoi Handels OHG (Straelen, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Mels)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 21.3.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1201/2013-4), joka koskee Boquoi Handels OHG:n ja Penny-Markt GmbH:n välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Penny-Markt GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 261, 11.8.2014.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/23


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.2.2016 – Infinite Cycle Works v. SMHV – Chance Good Ent. (INFINITY)

(Asia T-30/15) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin INFINITY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aiempi yhteisön sanamerkki INFINI - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2016/C 111/27)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Infinite Cycle Works Ltd (Delta, Kanada) (edustajat: asianajajat E. Manresa Medina ja J.M. Manresa Medina)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: M. Rajh)

Muu osapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Chance Good Ent. Co. Ltd (Changhua, Taiwan) (edustajat: asianajajat P. Rath ja W. Festl-Wietek)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.10.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 2308/2013-2), joka koskee Chance Good Ent. Co. Ltd:n ja Infinite Cycle Works Ltd:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Infinite Cycle Works Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 89, 16.3.2015.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/23


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.2.2016 – SolarWorld ym. v. neuvosto

(Asia T-141/14) (1)

((Kumoamiskanne - Polkumyynti - Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti - Lopullinen polkumyyntitulli - Hyväksytyn sitoumuksen kohteena olevan tuonnin vapauttaminen - Erottamattomuus - Tutkimatta jättäminen))

(2016/C 111/28)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: SolarWorld AG (Bonn, Saksa), Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia) ja Solaria Energia y Medio Ambiente SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajaja L. Ruessmann ja solicitor J. Beck)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: B. Driessen)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche ja A. Stobiecka-Kuik), Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. (Changshu, Kiina), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. (Luoyang, Kiina), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Kiina), Csi Solar Power (China) Inc. (Suzhou) (edustajat: asianajajat A. Willems ja S. De Knop ja solicitor K. Daly) ja China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Peking, Kiina) (edustajat: asianajajat J.-F. Bellis, F. Di Gianni ja A. Scalini)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 2.12.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 (EUVL L 325, s. 1) 3 artikla.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd ja Csi Solar Power (China), Inc. poistetaan asian T 141/14 rekisteristä väliintulijoina.

3)

SolarWorld AG, Brandoni solare SpA ja Solaria Energia y Medio Ambiente SA vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

4)

Euroopan komissio, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. ja China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 142, 12.5.2014.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/24


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.2.2016 – SolarWorld ym. v. neuvosto

(Asia T-142/14) (1)

((Kumoamiskanne - Avustukset - Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti - Lopullinen tasoitustulli - Hyväksytyn sitoumuksen kohteena olevan tuonnin vapauttaminen - Erottamattomuus - Tutkimatta jättäminen))

(2016/C 111/29)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: SolarWorld AG (Bonn, Saksa), Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia) ja Solaria Energia y Medio Ambiente SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajaja L. Ruessmann ja solicitor J. Beck)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: B. Driessen)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche ja A. Stobiecka-Kuik), Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. (Changshu, Kiina), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. (Luoyang, Kiina), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Kiina), Csi Solar Power (China) Inc. (Suzhou) (edustajat: asianajajat A. Willems ja S. De Knop ja solicitor K. Daly) ja China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Peking, Kiina) (edustajat: asianajajat J.-F. Bellis, F. Di Gianni ja A. Scalini)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta 2.12.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 (EUVL L 325, s. 66) 2 artikla.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd ja Csi Solar Power (China), Inc. poistetaan asian T 142/14 rekisteristä väliintulijoina.

3)

SolarWorld AG, Brandoni solare SpA ja Solaria Energia y Medio Ambiente SA vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

4)

Euroopan komissio, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. ja China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 142, 12.5.2014.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/25


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.1.2016 – Hispasat v. komissio

(Asia T-36/15) (1)

((Valtiontuki - Digitaalitelevisio - Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle Castilla-La Manchan syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla - Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi - Päätöksen korjaus kanteen nostamisen jälkeen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2016/C 111/30)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Hispasat, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: aluksi asianajajat J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo ja A. Balcells Cartagena, sitten J. Buendía Sierra ja A. Lamadrid de Pablo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: É. Gippini Fournier, P. Němečková ja B. Stromsky)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus valtiontuesta SA.27408 (C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009), jota Castilla-La Manchan viranomaiset ovat myöntäneet maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle Castilla-La Manchan syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla, 1.10.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 6846 final kumoamisesta osittain.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen tästä kanteesta raukeaa.

2)

Lausunnon antaminen SES Astran väliintulohakemuksesta raukeaa.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Hispasat SA:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 89, 16.3.2015.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/26


Kanne 26.11.2015 – City Train v. EUIPO (CityTrain)

(Asia T-699/15)

(2016/C 111/31)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: City Train GmbH (Regensburg, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Adori)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Unionin kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”CityTrain” – Hakemus nro 13 154 315

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 9.9.2015 asiassa R 843/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

toteaa, että vastaajan on kumottava 9.9.2015 tehty päätös ja rekisteröitävä 8.8.2014 numerolla 13 154 315 haettu kuviomerkki ”CityTrain”, jonka värit ovat ”harmaa ja vaaleanpunainen”, unionin tavaramerkiksi hakemuksessa mainituille luokkiin 12, 37 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/26


Valitus, jonka DD on tehnyt 16.12.2015 virkamiestuomioistuimen yhdistetyissä asioissa F-106/13 ja F-25/14, DD v. FRA, 8.10.2015 antamasta tuomiosta

(Asia T-742/15 P)

(2016/C 111/32)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: DD (Wien, Itävalta) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Muu osapuoli: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan osittain yhdistetyissä asioissa F-106/13 ja F-25/14 8.10.2015 annetun tuomion

ja täten

kumoamaan molemmat FRA:n päätökset (oikeusriidan kohteena olevat varoitus ja sopimuksen päättäminen) ei ainoastaan menettelyllisin perustein vaan myös ensimmäisessä oikeusasteessa kanneperusteissa esitettyjen muiden perusteiden nojalla

myöntämään kantajalle asianmukaisen korvauksen hallinnollisen tutkinnan räikeän lainvastaisuuden ja sääntöjenvastaisuuden sekä päätöksen, jolla varoitus annettiin, johdosta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä; tämän henkisen kärsimyksen kohtuulliseksi määräksi arvioidaan 15 000 euroa

myöntämään kantajalle asianmukaisen korvauksen sääntöjenvastaisen menettelyn ja päätöksen, jolla sopimus päätettiin, johdosta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä; tämän henkisen kärsimyksen kohtuulliseksi määräksi arvioidaan 50 000 euroa

velvoittamaan FRA:n korvaamaan kaikki tästä muutoksenhausta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa kahteen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki oikeudellisia virheitä tutkiessaan ainoastaan menettelyyn liittyvää, kuulematta jättämistä koskevaa perustetta, jonka perusteella molemmat päätökset varoituksen antamisesta ja sopimuksen päättämisestä kumottiin, ja kieltäytyessään tutkimasta muita ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyjä kanneperusteita. Valittaja väittää, että virkamiestuomioistuin teki oikeudellisen virheen eikä tutkinut tosiseikkoja kunnolla ja rikkoi perusoikeuskirjan 47 artiklaa sekä perusteluvelvollisuuttaan ja loukkasi asianmukaisen oikeudenkäytön sekä luottamuksensuojan periaatetta sekä teki ilmeisen arviointivirheen.

2)

Toisen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki oikeudellisia virheitä hylätessään aineettomiin vahinkoihin liittyvät valittajan vaatimukset päätöksen, jolla varoitus annettiin, sekä sopimuksen päättämistä koskevan päätöksen osalta.

Virkamiestuomioistuin teki oikeudellisia virheitä hylätessään vaatimuksen aineettomista vahingoista, joita aiheutui hallinnollisesta tutkinnasta, todisteiden ottamisesta huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikkojen jättämisestä tutkimatta kunnolla, ilmeisestä arviointivirheestä, todisteiden käsitteen huomiotta jättämisestä sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun edellytyksenä olevan vahingon olemassaolon osalta, puolustautumisoikeuden periaatteen sekä unionin virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien henkilöstösääntöjen 86 artiklan 2 kohdan virheellisestä soveltamisesta, perusteluvelvollisuuden rikkomisesta, luottamuksensuojan periaatteen loukkaamisesta ja direktiivin 2000/43/EY (1) 15 artiklan rikkomisesta.

Virkamiestuomioistuin teki oikeudellisen virheen hylätessään vaatimuksen aineettomista vahingoista, joita aiheutui päätöksestä, jolla varoitus annettiin, todisteiden ottamisesta huomioon vääristyneellä tavalla, ilmeisestä arviointivirheestä, tosiseikkojen jättämisestä tutkimatta kunnolla, oikeudellisesta virheestä arvioitaessa vahinkoa, perusteluvelvollisuuden rikkomisesta ja direktiivin 2000/43/EY 15 artiklan rikkomisesta.

Virkamiestuomioistuin teki oikeudellisen virheen hylätessään vaatimuksen aineettomista vahingoista, joita aiheutui sopimuksen päättämistä koskevasta päätöksestä, todisteiden ottamisesta huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikkojen jättämisestä tutkimatta kunnolla, ilmeisestä arviointivirheestä, oikeudellisesta virheestä arvioitaessa vahinkoa, perusteluvelvollisuuden rikkomisesta, luottamuksensuojan periaatteen loukkaamisesta ja direktiivin 2000/43/EY 15 artiklan rikkomisesta.


(1)  Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29.6.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/43/EY (EYVL L 180, s. 22).


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/28


Kanne 14.1.2016 – GABO:mi v. komissio

(Asia T-10/16)

(2016/C 111/33)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (München, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Ahlhaus ja C. Mayer)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan riidanalaiset päätökset mitättömiksi ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut, kantajan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii vastaajan seuraavien päätösten kumoamista:

seitsemännen puiteohjelman avustussopimuksista 2.12.2015 annettu päätös (viite Ares (2015) 5513293) ja kuudennen puiteohjelman avustussopimukseen liittyvä 2.12.2015 päivätty kirje (viite Ares (2015) 5513293), jotka koskevat vastaajan päätöstä takaisinperinnästä seitsemännen puiteohjelman päätettyihin avustussopimuksiin liittyvän tarkastuksen (RAIA000024) sekä kuudennen puiteohjelman sopimuksiin liittyvän tarkastuksen (RAIA000027) perusteella,

päätös, jossa kantajaa vaaditaan veloituslaskulla nro 3241514917 (viite Ares (2015) 5513293) maksamaan yhteensä 1 770 417,29 euroa 15.1.2016 mennessä vastaajan pankkitilille, ja

päätös, jossa 16.12.2015 päivättyjen kirjeiden (viite Ares (2015)5894346, viite Ares (2015)5898040 ja viite Ares (2015)5899627), 21.12.2015 päivätyn kirjeen (BUDG/DGA/C4/DB – 025798.4) ja 14.1.2016 päivätyn kirjeen (BUDG/DGA/C4/DB – 025798.1) mukaan kullakin maksulla katetaan kantajalla väitetysti veloituslaskun nro 3241514917 (viite Ares (2015) 5513293) perusteella olevaa velkaa.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan riidanalaiset päätökset ovat lainvastaisia, koska kaikki vaaditut menot täyttävät avustussopimuksen II.14.1 artiklan mukaiset tukikelpoisuusedellytykset.

2.

Toisen kanneperusteen mukaan riidanalaiset päätökset eivät täytä sovellettavia muodollisia ja menettelyllisiä vaatimuksia, ja niillä loukataan hyvän hallinnon periaatteita.

3.

Kolmannen kanneperusteen mukaan riidanalaisilla päätöksillä loukataan suhteellisuusperiaatetta.

4.

Neljännen kanneperusteen mukaan riidanalaisissa päätöksissä määrätyt sopimussakot ovat myös lainvastaisia, koska kantajalle ei maksettu perusteetonta taloudellista tukea.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/29


Kanne 25.1.2016 – Biernacka-Hoba v. EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Asia T-23/16)

(2016/C 111/34)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Puola) (edustaja: asianajaja R. Rumpel)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Puola)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Euroopan unionin tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan Formata – Yhteisön tavaramerkki nro 11 529 427

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 4.11.2015 asiassa R 102/2015-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

toteaa kanteen perustelluksi

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä hylätään hakemus tavaramerkin Formata 011529427 mitättömäksi julistamisesta

muuttaa riidanalaista päätöstä julistamalla tavaramerkin Formata 011529427 mitättömäksi

muuttaa riidanalaista päätöstä oikeudenkäyntikulujen osalta

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/29


Kanne 22.1.2016 – Kreikka v. komissio

(Asia T-26/16)

(2016/C 111/35)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou ja A. Ev. Basilopoulou)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 13.11.2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7716 ja julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 303, 20.11.2015, s. 35 ja sitä seuraavat sivut) liiteluetteloineen siltä osin kuin Helleenien tasavallalle on asetettu tarkastusten IR/2009/004/GR ja IR/2009/0017/GR seurauksena kertaluonteisia ja kiinteitä rahoitusoikaisuja, joiden kokonaismäärä on 11 534 827,97 euroa, viivästyksistä takaisinperintämenettelyissä, tietojen toimittamatta jättämisistä ja yleisesti laiminlyönneistä velanhoitomenettelyssä, ja

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen perusteeseen.

Erityisesti varainhoitovuodelta 2011 asetetun 10 prosentin kiinteän rahoitusoikaisun osalta Helleenien tasavalta vetoaa neljään perusteeseen.

1)

Ensimmäinen peruste, jonka mukaan kiinteiden rahoitusoikaisujen asettamiselta puuttuu oikeusperusta.

2)

Toisessa kumoamisperusteessa, joka koskee väitettyjä viivästyksiä takaisinperintämenettelyssä, katsotaan, että se, että vuonna 2015 asetetaan oikaisuja valvontajärjestelmässä tapahtuneista laiminlyönneistä, jotka liittyvät myös vuotta 2000 edeltäneisiin tapauksiin, jotka perustuvat ensimmäistä kertaa vuonna 2011 tehtyihin oletuksiin vastoin Kreikan viranomaisten puolustautumisoikeuksia ja joille komissio on antanut suhteetonta merkitystä, loukkaa yleistä oikeusvarmuuden periaatetta, komission hallintotoiminnan oikea-aikaisuuden periaatetta ja joka tapauksessa kohtuullisessa ajassa toimimisen periaatetta.

3)

Kolmannessa kumoamisperusteessa, joka koskee väitettyjä laiminlyöntejä kompensoinnin avulla toteutettavassa takaisinperintämenettelyssä, katsotaan, että komission päätöksen perustelut eivät ole ollenkaan riittävät eivätkä selvät, joten se on tehty ilmeisen arviointivirheen perusteella.

4)

Neljännessä kumoamisperusteessa, joka koskee komission virheellisenä pitämää asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) 31 artiklan 5 kohdan mukaisen 50/50-kriteerin mukaisesti maksettujen korkojen laskentaa ja siis niiden mainitsematta jättämistä liitteessä III, väitetään, että komissio on tulkinnut ja soveltanut virheellisesti asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 1 ja 5 kohdan säännöksiä.

Lopuksi siltä osin kuin kyse on riidanalaisen komission täytäntöönpanopäätöksen muista osista, jotka koskevat kertaluonteisten oikaisujen asettamista yksittäisissä tarkastuksen kohteena olleissa tapauksissa, viidennessä kumoamisperusteessa viitataan kaikista tapauksista esitettyjen tarpeellisten alustavien huomautusten jälkeen erikseen kuhunkin asetettuun oikaisuun; tämän perusteen mukaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklaa on rikottu, perustelut ovat epämääräisiä, riittävät ja selkeät perustelut puuttuvat täysin, komissio on tehnyt useita ilmeisiä arviointivirheitä, loukannut hyvän hallinnon periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja ylittänyt harkintavaltansa rajat asettaessaan riidanalaiset määrät Helleenien tasavallalle.


(1)  Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 (EUVL L 209, s. 1).


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/31


Kanne 25.1.2016 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio

(Asia T-27/16)

(2016/C 111/36)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehinään J. Kraeling ja Barrister S. Lee sekä Barrister M. Gray)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan osittain 13.11.2015 annetun Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) N:o 2015/2098 (1) 1 artiklan, jossa todettiin muun muassa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamista maatalousmenoista, jotka koskevat kaupan pidetyn tuotannon arvon laskentaa, osaa ei ole toteutettu unionin oikeuden mukaisesti, ja sitä ei voida rahoittaa maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta, mikä edellyttää viiden kyseisen päätöksen liitteeseen tehdyn merkinnän kumoamista, jotka merkitsevät yhteensä 1 849 194,86 euron suuruista rahoitusoikaisua, ja

velvoittamaan komission korvaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan komissio teki oikeudellisen virheen tulkitessaan vaatimusta siitä, että jäsenvaltio voi laskiessaan tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvon tuen enimmäismäärän vahvistamista varten ottaa huomioon organisaatioon liittyvien viljelijöiden tuotannon. Näin katsoessaan komissio on jättänyt huomiotta ensiksikin komission asetuksen N:o 1433/2003 (2) 3 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan ja toiseksi komission asetuksen N:o 1580/2007 (3) 52 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan selkeät säännökset.

2.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan tulkitessaan liittyjien tuotannon arvoa komissio loukkasi laillisuusperiaatetta ja oikeusvarmuuden periaatetta, joita sovelletaan erityisen painokkaasti silloin, kun toimenpide johtaa taloudellisiin seurauksiin ja/tai seuraamuksen määräämiseen.


(1)  Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 13.11.2015 annettu Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) N:o 2015/2098 (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7716) (EUVL L 303, s. 35).

(2)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta 11.8.2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1433/2003 (EUVL L 203, s. 25).

(3)  Neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21.12.2007 annettu komission asetus (EY) N:o 1580/2007 (EUVL L 350, s. 1).


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/32


Kanne 26.1.2016 – Enercon v. EUIPO – Gamesa Eólica (vihreän sävyt)

(Asia T-36/16)

(2016/C 111/37)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Enercon GmbH (Aurich, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Overhage)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Unionin väritavaramerkki, joka muodostuu vihreän eri sävyistä. Unionin tavaramerkki nro 2 346 542.

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 28.10.2015 asiassa R 597/2015-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/32


Kanne 26.1 2016 – Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (laastarin esitys)

(Asia T-44/16)

(2016/C 111/38)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Novartis AG (Basel, Sveitsi) (edustaja: asianajaja M. Douglas)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (tavaramerkit ja mallit) (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki (laastarin esitys) – EU-tavaramerkki nro 11 293 362

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 27.11.2015 asiassa R 2342/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 80 artiklan 2 kohdan rikkominen

EUIPO:n valituslautakunta on loukannut oikeudenmukaista menettelyä koskevaa periaatetta


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/33


Kanne 1.2.2016 – Nelson Alfonso Egüed v. EUIPO – Jackson Family Farms LLC (BYRON)

(Asia T-45/16)

(2016/C 111/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Nelson Alfonso Egüed (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja N. Fernández Fernéndez-Pacheco)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Jackson Family Farms LLC (Santa Rosa, Kalifornia, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkki, joka sisältää sanaosan BYRON – Rekisteröintihakemus nro 10 581 619

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely/Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 16.11.2015 tekemä päätös asiassa R 822/2015-2

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

hyväksyy EU-tavaramerkkihakemuksen nro 10581619 BYRON kaikkia luokkiin 18, 25 ja 33 kuuluvia tavaroita varten (viimeksi mainittu luokka on riita-asian kohteena)

velvoittaa muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu tavaramerkin loukkauksella.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/34


Kanne 3.2.2016 – Crédit Mutuel Arkéa v. EKP

(Asia T-52/16)

(2016/C 111/40)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Ranska) (edustaja: asianajaja H. Savoie)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Kumoamaan Euroopan keskuspankin 4.12.2015 tekemän päätöksen (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/40), jossa vahvistetaan Crédit Mutuel -konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osin samanlaisia tai samankaltaisia kuin asiassa T-712/15, Crédit Mutuel Arkéa v. EKP esitetyt kanneperusteet.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/34


Kanne 5.2.2016 – Netguru v. EUIPO (NETGURU)

(Asia T-54/16)

(2016/C 111/41)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Netguru sp. z o.o. (Poznań, Puola) (edustaja: asianajaja K. Jarosiński)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Euroopan unionin tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki NETGURU – rekisteröintihakemus nro 12 994 166

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 18.12.2015 asiassa R 144/2015-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston viidennen valituslautakunnan 18.12.2015 asiassa R 144/2015-5 tekemän päätöksen kokonaisuudessaan

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut valituslautakunnassa aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Kanneperusteet

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on sovellettu virheellisesti.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/35


Kanne 10.2.2016 – Oil Pension Fund Investment Company v. neuvosto

(Asia T-121/13)

(2016/C 111/42)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Oil Pension Fund Investment Company (Teheran, Iran) (edustaja: asianajaja K. Kleinschmidt)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan välittömin oikeusvaikutuksin Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 30.11.2015 annetun neuvoston päätöksen 2015/2216/YUTP ja asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 30.11.2015 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2015/2204 siltä osin kuin kyseiset toimet koskevat kantajaa

kehottamaan unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 89 artiklan mukaisen prosessinjohtotoimena vastaajaa esittämään kaikki kanteen kohteena olevaan päätökseen liittyvät asiakirjat siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

myöntämään kantajalle oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon, joka koskee tuomiota Oil Pension Fund Investment Company vastaan neuvosto (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645)

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste perustuu SEUT 266 artiklan rikkomiseen.

Kantajan mukaan SEUT 266 artikla estää neuvostoa antamasta toimia, joiden sisältö on sama kuin 21.12.2012 annetun toimen, joka kumottiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomiolla Oil Pension Fund Investment Company vastaan neuvosto (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645)

2.

Toinen kanneperuste perustuu kantajan puolustautumisoikeuksien ja tehokkaan oikeussuojan loukkaamiseen sekä perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin.

Kantaja väittää tältä osin muun muassa, että asianmukaista kuulemista ei toteutettu eikä se saanut tutustua asiakirja-aineistoon. Riidanalaisen toimen perustelut ovat kantajan kannalta käsittämättömät. Kantajan puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on näin ollen loukattu. Myös oikeutta tulla kuulluksi on loukattu. Kantaja väittää, ettei neuvosto arvioinut sen tilannetta oikein. Kantaja katsoo, ettei sille annettu mahdollisuutta lakiin perustuvaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, koska sillä ei riittävien tietojen puuttumisen takia ollut tilaisuutta ottaa yksityiskohtaisesti kantaa neuvoston asiaa koskeviin väitteisiin ja väitettyyn näyttöön tai esittää oikeudenkäynnissä vastakkaista näyttöä.

3.

Kolmas kanneperuste perustuu ilmeisiin arviointivirheisiin, harkintavallan puuttumiseen tai väärinkäyttöön ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen.

Kantajan mukaan neuvosto teki ilmeisiä arviointivirheitä antaessaan kanteen kohteena olevat toimet. Neuvosto ei tutkinut riittävästi ja/tai asianmukaisesti riidanalaisten toimien taustalla olevia tosiseikkoja. Kantaja väittää tältä osin muun muassa, ettei rajoittavien toimenpiteiden toteuttamista koskevia perusteita, joihin kanteen kohteena olevissa toimissa viitataan, voida soveltaa siihen. Kanteen kohteena olevat toimet ovat myös ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen kanssa.

4.

Neljäs kanneperuste perustuu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa taattujen oikeuksien loukkaamiseen

Kantaja väittää, että kanteen kohteena olevilla toimilla loukataan sen perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (jäljempänä perusoikeuskirja). Kantaja vetoaa tältä osin siihen, että sen oikeutta harjoittaa elinkeinoa Euroopan unionissa (perusoikeuskirjan 16 artikla) ja oikeutta nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta sekä luovuttaa sitä (perusoikeuskirjan 17 artikla) loukataan. Kantaja vetoaa lisäksi yhdenvertaisen kohtelun periaatteen (perusoikeuskirjan 20 artikla) ja syrjintäkiellon periaatteen (perusoikeuskirjan 21 artikla) loukkaamiseen.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/36


Kanne 11.2.2016 – Apax Partners v. EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX)

(Asia T-58/16)

(2016/C 111/43)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Apax Partners LLP (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: solicitor D. Rose, solicitor J. Curry ja solicitor J. Warner)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (tavaramerkit ja mallit) (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Apax Partners Midmarket (Pariisi, Ranska)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-sanamerkki APAX – Rekisteröintihakemus nro 3 538 981

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 26.11.2015 asiassa R 1441/2014-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaisuudessaan ja palauttaa rekisteröintihakemuksen EUIPO:lle menettelyn jatkamiseksi

velvoittaa EUIPO:n ja vastapuolen valituslautakunnassa vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajalle unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa aiheutuneet kulut sekä väitemenettelyssä B 764 029 aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa on rikottu.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/37


Valitus, jonka Carlo De Nicola on tehnyt 13.2.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-9/14, De Nicola v. EIP, 18.12.2015 antamasta tuomiosta

(Asia T-59/16 P)

(2016/C 111/44)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja G. Ferabecoli)

Muu osapuoli: Euroopan investointipankki

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

hyväksymään nyt käsiteltävän kanteen ja muuttamaan valituksenalaista tuomiota osittain kumoamalla sen tuomiolauselman 2 ja 3 kohdan ja tuomion 58–63 kohdan

tämän seurauksena kumoamaan vuodelle 2012 vahvistetut suuntaviivat tai toteamaan, ettei niitä voida soveltaa, ja velvoittamaan Euroopan investointipankki korvaamaan valittajan vahingot valituskirjelmässä esitetyn mukaisesti tai toissijaisesti palauttamaan asian virkamiestuomioistuimelle, jotta tämä ratkaisee asian kumotuilta osin uudelleen eri kokoonpanossa

velvoittaa muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus koskee virkamiestuomioistuimen (yhden tuomarin kokoonpano) 18.12.2015 antamaa tuomiota De Nicola v. Euroopan investointipankki (F-9/14).

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-55/16, De Nicola v. Euroopan investointipankki.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/37


Valitus, jonka Carlo De Nicola on tehnyt 13.2.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-55/13, De Nicola v. EIP, 18.12.2015 antamasta tuomiosta

(Asia T-60/16 P)

(2016/C 111/45)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja G. Ferabecoli)

Muu osapuoli: Euroopan investointipankki

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

hyväksymään nyt käsiteltävän kanteen ja muuttamaan valituksenalaista tuomiota osittain kumoamalla sen tuomiolauselman 2 ja 3 kohdan ja tuomion 59–64 kohdan

tämän seurauksena kumoamaan vuodelle 2011 vahvistetut suuntaviivat tai toteamaan, ettei niitä voida soveltaa, ja velvoittamaan Euroopan investointipankki korvaamaan valittajan vahingot valituskirjelmässä esitetyn mukaisesti tai toissijaisesti palauttamaan asian virkamiestuomioistuimelle, jotta tämä ratkaisee asian kumotuilta osin uudelleen eri kokoonpanossa

velvoittaa muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus koskee virkamiestuomioistuimen (yhden tuomarin kokoonpano) 18.12.2015 antamaa tuomiota De Nicola v. Euroopan investointipankki (F-55/13).

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-55/16, De Nicola v. Euroopan investointipankki.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/38


Kanne 12.2.2016 – Coca-Cola v. EUIPO – Mitico (Master)

(Asia T-61/16)

(2016/C 111/46)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Coca-Cola (Atlanta, Georgia, Yhdysvallat) (edustajat: barrister S. Malynicz, barrister S. Baran, solicitor D. Stone ja solicitor A. Dykes)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskos, Syyria)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: Unionin tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan Master

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 2.12.2015 asiassa R 1252/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n ja EU:n tavaramerkin hakijan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kussakin väite- ja muutoksenhakumenettelyn vaiheessa samoin kuin tässä oikeudenkäynnissä.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohtaa on rikottu.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/39


Kanne 15.2.2016 – Wieromiejczyk v. EUIPO (Tasty Puff)

(Asia T-64/16)

(2016/C 111/47)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Michał Wieromiejczyk (Pabianice, Puola) (edustaja: asianajaja R. Rumpel)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Euroopan unionin kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”Tasty Puff” – Rekisteröintihakemus nro 13 072 061

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 5.11.2015 asiassa R 3058/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

toteaa kanteen olevan perusteltu

kumoaa riidanalaisen päätöksen

muuttaa riidanalaista päätöstä niin, että EUIPO velvoitetaan hyväksymään oikeus tavaramerkkiin nro 13 072 061 ”Tasty Puff”

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa on rikottu.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/39


Kanne 15.2.2016 – fleur ami v. EUIPO – 8 Seasons Design (valaisimet)

(Asia T-67/16)

(2016/C 111/48)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: fleur ami GmbH (Willich, Saksa) (edustaja: asianajaja B. Potthoff)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (tavaramerkit ja mallit) (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: 8 Seasons Design GmbH (Eschweiler, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen mallin haltija: Kantaja

Riidanalainen malli: Yhteisömalli ”valaisimet” – hakemus nro 2 252 213-0002

Riidanalainen päätös: EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 1.12.2015 asiassa R 2164/2014-3 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

toissijaisesti järjestää istunnon

velvoittaa EUIPO:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 6/2002 6 artiklaa on rikottu.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/40


Kanne 15.2.2016 – Deichmann v. EUIPO v. Munich (Ristin esitys urheilukengän sivussa)

(Asia T-68/16)

(2016/C 111/49)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Deichmann SE (Essen, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Onken)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Munich, SL (Capellades, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Euroopan unionin tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki (ristin esitys urheilukengän sivussa) – Euroopan unionin tavaramerkki nro 2 923 852

EUIPO:ssa käyty menettely: Menettämismenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 4.12.2015 asiassa R 2345/2014-4 tekemä päätös.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

Kumoaa riidanalaisen päätöksen

Velvoittaa EUIPO:n ja muun osapuolen valituslautakunnassa vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/41


Valitus, jonka Carlo De Nicola on tehnyt 17.2.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-104/13, De Nicola v. EIP, 18.12.2015 antamasta tuomiosta

(Asia T-70/16 P)

(2016/C 111/50)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja G. Ferabecoli)

Muu osapuoli: Euroopan investointipankki

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

hyväksymään nyt käsiteltävän kanteen ja muuttamaan valituksenalaista tuomiota osittain kumoamalla sen tuomiolauselman 2 kohdan sekä tuomion 13–17, 57–60 ja 62–68 kohdan

tämän seurauksena vahvistamaan Euroopan investointipankin syyllistyneen De Nicolan työpaikkakiusaamiseen ja velvoittamaan Euroopan investointipankki korvaamaan valittajan vahingot tai toissijaisesti palauttamaan asian virkamiestuomioistuimelle, jotta tämä ratkaisee sen kumotuilta osin uudelleen eri kokoonpanossa sen jälkeen, kun vaadittu lääketieteellinen tutkimus on tehty

velvoittaa muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus koskee virkamiestuomioistuimen (yhden tuomarin kokoonpano) 18.12.2015 antamaa tuomiota De Nicola v. Euroopan investointipankki (F-104/13).

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa kolmeen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu valittajan ja Euroopan investointipankin välisen suhteen luonteeseen sopimussuhteena

Valittaja esittää tässä yhteydessä vaativansa vahingonkorvausta sopimusvastuun eikä Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun perusteella.

2)

Toinen valitusperuste, joka perustuu vaatimukseen työpaikkakiusaamisen toteamisesta

Valittaja esittää tässä yhteydessä erityisesti, että virkamiestuomioistuin ei olisi voinut laiminlyödä velvollisuuttaan todeta väitetty työpaikkakiusaaminen ja että se totesi näin ollen täysin lainvastaisesti, ettei kiusaamisen toteamista koskevia vaatimuksia voida ottaa tutkittavaksi. Valittajan mukaan tosiseikkojen toteaminen ja oikeudellinen arviointi on välttämätön edellytys myöhemmälle vahinkojen korvaamiselle.

3)

Kolmas valitusperuste, joka perustuu vaatimukseen vastapuolen velvoittamisesta korvaamaan työpaikkakiusaamisesta aiheutuneet vahingot

Valittaja väittää tässä yhteydessä, että edellytykset sille, että unionin yleinen tuomioistuin voi vahvistaa tosiseikaston ja tunnustaa valittajan oikeuden korvaukseen kärsimistään vahingoista, täyttyvät nyt käsiteltävässä asiassa.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/42


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.2.2016 – Experience Hendrix v. SMHV – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Asia T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 253, 4.8.2014.


Virkamiestuomioistuin

29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/43


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.2.2016 – DE v. EMA

(Asia F-58/14) (1)

((Henkilöstö - Väliaikainen toimihenkilö - Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen - Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan ensimmäinen alakohta - Työntekijän hoitamien tehtävien huomattava muuttaminen - Uran keskeytyminen - Määräaikaista työsopimusta ei voida määritellä uudelleen toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi))

(2016/C 111/52)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: DE (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto (EMA) (asiamiehet: aluksi S. Marino, T. Jabłoński ja N. Rampal Olmedo, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron, sitten S. Marino, T. Jabłoński, F. Cooney ja N. Rampal Olmedo, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kantajan väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen uusimatta jättämistä koskevan päätöksen kumoamiseksi ja väitetyn vahingon korvaamiseksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

DE vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan lääkeviraston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 292, 1.9.2014, s. 63.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/43


Kanne 13.11.2015 – ZZ ym. v. komissio

(Asia F-140/15)

(2016/C 111/53)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustaja: asianajaja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus komission sen päätöksen kumoamiseksi, jolla on muutettu kantajalle myönnetyn eloon jääneen eläkkeen määrää ja hänen kolmelle lapselleen myönnettyjen lapseneläkkeiden määriä.

Vaatimukset

Euroopan komission yksikön PMO.4 yksikönpäällikön tekemä muutosta koskeva ilmoitus nro 3, jossa ilmoitetaan kantajalle myönnetyn eloon jääneen eläkkeen uusi määrä ja hänen kolmelle lapselleen myönnettyjen lapseneläkkeiden uudet määrät ja joka annettiin tiedoksi kantajalle 6.2.2015, sellaisena kuin se on täydennettynä nimittävän viranomaisen 3.8.2015 päivätyillä valituksen hylkäämispäätöksen perusteluilla, on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/44


Kanne 26.11.2015 – ZZ v. EIP

(Asia F-145/15)

(2016/C 111/54)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja E. Nordh)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vuotta 2014 koskevan kantajan arviointikertomuksen kumoaminen sekä vaatimus väitetysti aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvaamisesta

Vaatimukset

Vastaajan ratkaisu, joka koskee kantajan arviointikautta 2014 koskevaa arviointia, sekä päätös, joka koskee palkankorotusta, bonuksen maksamista ja ylennystä mainitun arvioinnin puitteissa ja sitä seuraava arviointikauden 2014 arviointikertomus, joka sisältää sekä kantajan suorituksiin vuonna 2014 liittyvän osan että kantajalle vuodelle 2015 asetettuja tavoitteita koskevan osan, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 150 000 euroa viivästyskorkoineen korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/44


Kanne 28.12.2015 – ZZ ym. v. EUH

(Asia F-153/15)

(2016/C 111/55)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ ym. (edustajat: N. de Montigny ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajien palkkakuitteihin sisältyvän sellaisen EUH:n päätöksen kumoaminen, jolla ensimmäisen kerran sovelletaan elinolosuhteiden perusteella maksettavan korvauksen alentamista 25 prosentista 20 prosenttiin EUH:n hallintoasioiden pääjohtajan tekemän päätöksen mukaisesti.

Vaatimukset

on todettava, ettei EUH:n hallintoasioiden pääjohtajan 23.2.2015 tekemää päätöstä voida soveltaa kantajiin

kantajien osalta vuoden 2015 maaliskuulta laaditut palkkakuitit ja sen jälkeiset palkkakuitit on kumottava siltä osin kuin niissä sovelletaan 20 prosentin suuruista korvausta elinolosuhteista

EUH on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/45


Kanne 6.1.2016 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-1/16)

(2016/C 111/56)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus Euroopan parlamentin päätöksestä jättää ottamatta kantajan nimeä luetteloon virkamiehistä, jotka on valittu osallistumaan toiseen tehtäväryhmään siirtymiseen pätevöittävään koulutusohjelmaan vuoden 2014 kierroksella.

Kantajan vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 27.3.2015 tekemä päätös jättää ottamatta kantajan nimeä luetteloon virkamiehistä, jotka on valittu osallistumaan toiseen tehtäväryhmään siirtymiseen pätevöittävään koulutusohjelmaan vuoden 2014 kierroksella, on kumottava.

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/45


Virkamiestuomioistuimen määräys 18.2.2016 – Sesma Merino v. SMHV

(Asia F-125/13) (1)

(2016/C 111/57)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 129, 28.4.2014, s. 37.