ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 411

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
11. joulukuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2015/C 411/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7771 – Parcom / Pon / Imtech Marine) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2015/C 411/02

Euron kurssi

2

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2015/C 411/03

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla laadittu komission ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

3


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 411/04

Ilmoitus tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomien teräslankojen tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

4

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 411/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7876 – Panalpina / Dutch Flower Group / Airflo) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

8

2015/C 411/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7802 – Amadeus/Navitaire) ( 1 )

9

2015/C 411/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7819 – Freudenberg/Toray/JVC) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

10


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

11.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 411/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7771 – Parcom / Pon / Imtech Marine)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 411/01)

Komissio päätti 16. lokakuuta 2015 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32015M7771. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

11.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 411/2


Euron kurssi (1)

10. joulukuuta 2015

(2015/C 411/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,0943

JPY

Japanin jeniä

132,97

DKK

Tanskan kruunua

7,4609

GBP

Englannin puntaa

0,72350

SEK

Ruotsin kruunua

9,2761

CHF

Sveitsin frangia

1,0806

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,4370

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,021

HUF

Unkarin forinttia

316,61

PLN

Puolan zlotya

4,3389

RON

Romanian leuta

4,5030

TRY

Turkin liiraa

3,1940

AUD

Australian dollaria

1,5000

CAD

Kanadan dollaria

1,4817

HKD

Hongkongin dollaria

8,4813

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6191

SGD

Singaporen dollaria

1,5338

KRW

Etelä-Korean wonia

1 287,37

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,7143

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,0416

HRK

Kroatian kunaa

7,6290

IDR

Indonesian rupiaa

15 262,10

MYR

Malesian ringgitiä

4,6599

PHP

Filippiinien pesoa

51,688

RUB

Venäjän ruplaa

75,3885

THB

Thaimaan bahtia

39,422

BRL

Brasilian realia

4,1177

MXN

Meksikon pesoa

18,6731

INR

Intian rupiaa

73,0416


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

11.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 411/3


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla laadittu komission ilmoitus

Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 411/03)

Jäsenvaltio

Ruotsi

Reitti

Lycksele–Tukholma/Arlanda

Sopimuksen voimassaoloaika

12.6.2016–26.10.2019

Määräaika tarjousten jättämiselle

60 päivän kuluttua tämän tarjouspyynnön julkaisemisesta

Osoite, jossa tarjouspyynnön teksti ja julkiseen tarjouskilpailuun ja muutettuihin julkisen palvelun velvoitteisiin liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Lisätietoja:

Trafikverket

SE-781 87

Borlänge

SVERIGE

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/

Tarjouskilpailun viite: CTR:132400

Puhelin: +46 771921921

Yhteyshenkilöt:

Håkan Jacobsson:

sähköposti: hakan.jacobsson@trafikverket.se

Anna Fällbom:

sähköposti: anna.fallbom@trafikverket.se


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

11.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 411/4


Ilmoitus tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomien teräslankojen tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

(2015/C 411/04)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut kaksi osittaista välivaiheen tarkastelua koskevaa pyyntöä, jotka on esitetty polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 3 kohdan nojalla.

1.   Tarkastelupyynnöt

Yhden tarkastelupyynnön esitti Venus-ryhmä, jäljempänä ’Venus’ tai ”ryhmä”, joka on Intiasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin oleva vientiä harjoittavien tuottajien ryhmä. Venus-ryhmään kuuluvat yritykset Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd ja Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd Toisen pyynnön esitti Garg Inox Ltd, jäljempänä ’Garg’, joka on Intiasta peräisin oleva vientiä harjoittava tuottaja. Näihin yrityksiin yhdessä viitataan jäljempänä ilmaisulla ”pyynnön esittäjät”.

Osittainen välivaiheen tarkastelu rajoittuu polkumyynnin tarkasteluun pyynnön esittäjien osalta.

2.   Tarkastelun kohteena oleva tuote

Tutkimuksen kohteena oleva tuote määritellään Intiasta peräisin olevaksi ruostumattomaksi teräslangaksi, jonka painosta

vähintään 2,5 prosenttia on nikkeliä, lukuun ottamatta lankaa, jonka painosta 28–31 prosenttia on nikkeliä ja 20–22 prosenttia kromia,

alle 2,5 prosenttia on nikkeliä, lukuun ottamatta lankaa, jonka painosta 13–25 prosenttia on kromia ja 3,5–6 prosenttia alumiinia

ja joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin 7223 00 19 ja 7223 00 99, jäljempänä ’tarkastelun kohteena oleva tuote’.

3.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on lopullinen polkumyyntitulli, joka on otettu käyttöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1106/2013 (2) ja jota on muutettu viimeksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 1483/2015 (3), jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’.

4.   Osittaisen välivaiheen tarkastelun perusteet

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaiset pyynnöt perustuvat pyynnön esittäjien toimittamaan alustavaan näyttöön siitä, että polkumyynnin suhteen olosuhteet, joiden perusteella voimassa olevat toimenpiteet otettiin käyttöön, ovat pyynnön esittäjien osalta muuttuneet ja että muutokset ovat pysyviä.

Pysyvästi muuttuneet olosuhteet koskevat Venuksen osalta parannuksia yrityksen kustannusten jaossa, varastonhallintajärjestelmässä ja tilinpitosovellusohjelmistossa. Kaikissa näissä tekijöissä todettiin alkuperäisessä tutkimuksessa puutteita, mikä johti perusasetuksen 18 artiklan käyttämiseen. Lisäksi ryhmä on äskettäin investoinut useisiin erittäin tehokkaisiin koneisiin, millä on ollut positiivinen vaikutus ryhmän tuotantokustannustehokkuuteen.

Gargin osalta olosuhteiden pysyvä muutos liittyy sen tuotantolaitosten ja EU-myyntikanavien uudelleenjärjestelyyn. Gargin toimittaman alustavan näytön mukaan nämä muuttuneet olosuhteet ovat parantaneet sen omaisuuden käyttöä ja lisänneet sen toiminnan tehokkuutta.

Sekä Venus että Garg ovat lisäksi toimittanut alustavaa näyttöä siitä, että vahingollisen polkumyynnin vaikutusten torjumiseksi ei enää tarvita nykytasoisten toimenpiteiden soveltamista. Venus ja Garg ovat verranneet tarkasteltavana olevan tuotteen normaaliarvoa vientihintaan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) unioniin suuntautuvassa myynnissä huhtikuusta 2014 joulukuuhun 2014 ja huhtikuusta 2014 maaliskuuhun 2015. Vertailut osoittavat, että kummankin yrityksen polkumyyntimarginaali vaikuttaa olevan pienempi kuin toimenpiteiden nykyinen taso.

Pyynnön esittäjät väittävätkin, että aiemmin määritetyn vahingollisen polkumyynnin vaikutusten korjaaminen ei tästä syystä enää vaikuttaisi edellyttävän nykytasoisen, aiemmin määritettyyn polkumyynnin tasoon perustuvan toimenpiteen soveltamista.

5.   Menettely

Tiedotettuaan asiasta jäsenvaltioille komissio on päättänyt, että on olemassa riittävä näyttö polkumyynnin tutkimiseen rajoittuvan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä komissio panee perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla tarkastelun vireille.

Tutkimuksessa selvitetään, olisiko voimassa olevien toimenpiteiden soveltamista jatkettava vai olisiko ne kumottava tai niitä muutettava pyynnön esittäjien osalta.

5.1    Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso

Tutkimus koskee 1. lokakuuta 2014 ja 30. syyskuuta 2015 välistä ajanjaksoa, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’.

5.2    Vientiä harjoittavaa tuottajaa koskeva tutkimus

Saadakseen tutkimuksessa tarvitsemansa pyynnön esittäjiä koskevat tiedot komissio lähettää pyynnön esittäjille kyselylomakkeen.

Pyynnön esittäjien on palautettava täytetty kyselomake 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

5.3    Muut kirjalliset huomautukset

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä tässä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

5.4    Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

5.5    Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Komissiolle kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited”  (4).

Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen on oltava riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava cd-rom-levyllä tai dvd-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”Correspondence with the European Commission in Trade Defence Cases” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on toimiva virallinen yrityksen sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

Jos vastaamisessa ei käytetä tietokonetta, tätä ei pidetä yhteistyöstä kieltäytymisenä sillä edellytyksellä, että asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulisi ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

7.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa yhteydenpidossa osapuolten kanssa.

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa polkumyyntiä koskevissa kysymyksissä.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1106/2013, annettu 5 päivänä marraskuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tietyn Intiasta peräisin olevan ruostumattoman teräslangan tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 298, 8.11.2013, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1483, annettu 1 päivänä syyskuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tietyn Intiasta peräisin olevan ruostumattoman teräslangan tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1106/2013 muuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 12 artiklan mukaisen absorptiotutkimuksena uudelleen tehdyn tutkimuksen perusteella (EUVL L 228, 2.9.2015, s. 1).

(4)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

11.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 411/8


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7876 – Panalpina / Dutch Flower Group / Airflo)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 411/05)

1.

Komissio vastaanotti 4. joulukuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla sveitsiläinen yritys Panalpina Welttransport (Holding) AG (Panalpina) ja alankomaalaisen yrityksen Dutch Flower Group BV (DFG) määräysvallassa oleva alankomaalainen yritys Flower Retail Europe B.V. (Flower Retail) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Airflo B.V. ja kenialaisessa yrityksessä Airflo Ltd (yhdessä Airflo) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Panalpina: lento-, meri- ja maarahdin huolintapalvelut lisäpalveluineen, joista voidaan mainita logistiikkasopimukset

—   DFG: kukkatuotteiden kauppa

—   Airflo: herkästi pilaantuvan tavaran, erityisesti kenialaisten leikkokukkien, lentohuolinta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7876 – Panalpina / Dutch Flower Group / Airflo seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 411/9


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7802 – Amadeus/Navitaire)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 411/06)

1.

Komissio vastaanotti 4. joulukuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla espanjalainen yritys Amadeus IT Group SA (Amadeus) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yhdysvaltalaisessa yrityksessä Navitaire LLC (Navitaire) ostamalla osakkeita ja omaisuutta. Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomainen on sulautuma-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyytänyt komissiota ottamaan kyseisen yrityskeskittymän tutkittavakseen. Itävalta, Saksa ja Espanja ovat myöhemmin yhtyneet tähän pyyntöön.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Amadeus: Tietotekniikkaratkaisujen tarjoaminen matkustuspalveluyrityksille (kuten lentoyhtiöille ja matkatoimistoille) maailmanlaajuisesti. Päätoimintana on tarjota i) kansainvälisen GDS-järjestelmän palveluja ja (ii) sisäisiä tietotekniikkaratkaisuja lentoyhtiöille ja lentoasemille. Lentoyhtiöille tarjottavat tietotekniikkaratkaisut sisältävät ratkaisuja varaus-, luettelointi- ja lähtöselvitysjärjestelmiä sekä muita toimintaprosesseja varten. Amadeus tarjoaa muun muassa Altéa-matkustajapalvelujärjestelmää.

—   Navitaire: Tietotekniikkaratkaisujen tarjoaminen pääasiassa lentoyhtiöille sekä suurnopeusjunien ja kaukoliikenteen linja-autojen alan yrityksille. Navitaire toimii lähinnä varaus- ja luettelointijärjestelmien palvelujen ja oheistuotteiden alalla ja se tarjoaa New Skies -matkustajapalvelujärjestelmää. Navitaire on irlantilaisen yrityksen Accenture plc tällä hetkellä kokonaan omistama tytäryritys.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7802 – Amadeus/Navitaire seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


11.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 411/10


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7819 – Freudenberg/Toray/JVC)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 411/07)

1.

Komissio vastaanotti 4. joulukuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Freudenberg & Co. KG (Freudenberg) ja japanilainen yritys Toray Industries, Inc. (Toray) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan japanilaisessa yrityksessä Japan Vilene Company Ltd (JVC) julkisella tarjouksella ja ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Freudenberg toimii maailmanlaajuisesti tiivisteiden, tärinänvaimennusteknologian komponenttien, suodattimien, kuitukankaiden, ponneaineiden, erityisvoiteluaineiden ja mekatroniikkatuotteiden kehittämisen, valmistuksen ja myynnin alalla.

Toray on Toray-konsernin emoyritys. Konserni valmistaa ja myy kuituja ja tekstiilejä, muoveja ja kemikaaleja, tietotekniikkaan liittyviä tuotteita ja hiilikuitukomposiittimateriaaleja sekä tarjoaa biotieteiden, ympäristön ja tekniikan alan tuotteita ja palveluja.

JVC valmistaa ja myy kuitumateriaaleja eri sovelluksiin, kuten vaatetusalalle, lääketieteellisiin tarkoituksiin, kuluttajille, teollisuuden käyttöön, sähkötarvikkeita varten, suodattimiin ja autoteollisuuteen.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7819 – Freudenberg/Toray/JVC seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.