ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 380

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
14. marraskuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2015/C 380/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7775 – BTPS / CPPIB / Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2015/C 380/02

Neuvoston päätös, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimittämisestä Unkarin osalta

2

 

Euroopan komissio

2015/C 380/03

Euron kurssi

4

2015/C 380/04

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

5

2015/C 380/05

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

6


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 380/06

Kiinnostuksenilmaisupyyntö – kehotus esittää tuotteita, jotka soveltuvat käytettäviksi kaasuöljyn ja petrolin merkitsemisaineena

7

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 380/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

8

2015/C 380/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

9

2015/C 380/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7825 – KKR/Selecta) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

11


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7775 – BTPS / CPPIB / Haymarket House)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 380/01)

Komissio päätti 9. marraskuuta 2015 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32015M7775. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimittämisestä Unkarin osalta

(2015/C 380/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen neuvostolle toimittamat ehdokasluettelot,

ottaa huomioon työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luettelot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 2 päivänä joulukuuta 2013 (2) ja 12 päivänä kesäkuuta 2014 (3) antamillaan päätöksillä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka päättyy 7 päivänä marraskuuta 2016, lukuun ottamatta eräitä jäseniä ja varajäseniä.

(2)

Unkarin hallitus on esittänyt ehdokkaat kahteen avoinna olevaan paikkaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi 7 päivänä marraskuuta 2016 päättyväksi toimikaudeksi:

I   HALLITUSTEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Unkari

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

2 artikla

Neuvosto nimittää myöhemmin ne varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, joita ei ole vielä nimetty.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GRAMEGNA


(1)  EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä (EUVL C 360, 10.12.2013, s. 8).

(3)  Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä Liettuan ja Maltan osalta (EUVL C 182, 14.6.2014, s. 14); neuvoston päätös, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimittämisestä Ranskan osalta (EUVL C 186, 18.6.2014, s. 5).


Euroopan komissio

14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/4


Euron kurssi (1)

13. marraskuuta 2015

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,0764

JPY

Japanin jeniä

132,04

DKK

Tanskan kruunua

7,4606

GBP

Englannin puntaa

0,70705

SEK

Ruotsin kruunua

9,3388

CHF

Sveitsin frangia

1,0786

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,3320

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,032

HUF

Unkarin forinttia

312,23

PLN

Puolan zlotya

4,2429

RON

Romanian leuta

4,4452

TRY

Turkin liiraa

3,0960

AUD

Australian dollaria

1,5077

CAD

Kanadan dollaria

1,4322

HKD

Hongkongin dollaria

8,3429

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6483

SGD

Singaporen dollaria

1,5305

KRW

Etelä-Korean wonia

1 257,07

ZAR

Etelä-Afrikan randia

15,4459

CNY

Kiinan juan renminbiä

6,8607

HRK

Kroatian kunaa

7,6155

IDR

Indonesian rupiaa

14 764,07

MYR

Malesian ringgitiä

4,7125

PHP

Filippiinien pesoa

50,722

RUB

Venäjän ruplaa

71,7143

THB

Thaimaan bahtia

38,643

BRL

Brasilian realia

4,0847

MXN

Meksikon pesoa

18,0620

INR

Intian rupiaa

71,2000


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/5


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2015/C 380/04)

Image

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa : Andorra

Aihe : 25 vuotta tullisopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin kanssa

Kuvaus ulkoasusta : Kuva-aiheena on Andorran kartta, jonka sisällä on kohokuviona ruhtinaskunnan vaakuna. Kuvan alaosassa on kaksi vastakkaisiin suuntiin osoittavaa osittain limittäistä nuolta, jotka symboloivat Andorran ja EU:n välistä tullisopimusta, ja joihin on painettu juhlavuodet ”1990” ja ”2015” (joista jälkimmäinen on myös kolikon liikkeeseenlaskuvuosi) sekä liikkeeseenlaskun toteuttavan maan nimi ”ANDORRA”. Andorran kartan ympärillä on merkintä ”25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” (25 vuotta tullisopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin kanssa).

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä :

Kolikon lyöntivuosi : joulukuu 2015


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/6


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2015/C 380/05)

Image

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa : Andorra

Aihe : 30 vuotta täysi-ikäisyyden rajan ja poliittisten oikeuksien käyttämisen ikärajan laskemisesta 18 vuoteen

Kuvaus ulkoasusta : Kuva-aiheena on osittainen kuva äänestävästä nuoresta henkilöstä. Hahmon pitelemässä äänestyslipussa on kirjoitus ”ANDORRA”. Hahmon vasemmalle puolelle on painettu juhlavuodet ”1985” ja ”2015” (joista jälkimmäinen on myös kolikon liikkeeseenlaskuvuosi). Kuva-aihetta ympäröi juhlavuoden lyhennetty tunnus ”30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (30 vuotta täysi-ikäisyyden rajan laskemisesta 18 vuoteen).

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä :

Kolikon lyöntiajankohta : joulukuu 2015


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/7


Kiinnostuksenilmaisupyyntö – kehotus esittää tuotteita, jotka soveltuvat käytettäviksi kaasuöljyn ja petrolin merkitsemisaineena

(2015/C 380/06)

Tällä ilmoituksella tiedotetaan oikaisusta 11. syyskuuta 2015 (EUVL C 299, s. 28) käynnistettyyn kiinnostuksenilmaisupyyntöön, jolla kehotetaan hakijoita esittämään tuotteita, jotka soveltuvat käytettäviksi kaasuöljyn ja petrolin merkitsemisaineena veron määräämiseksi.

Oikaisu ja kiinnostuksenilmaisupyyntö ovat saatavilla verkossa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/8


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 380/07)

1.

Euroopan komissio vastaanotti 6. marraskuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläiseen Aviva plc:hen kuuluva brittiläinen yritys Aviva Life & Pensions UK Limited (UKLAP) ja kanadalainen Public Sector Pension Investment Board (PSP) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan kiinteistösalkussa Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kohdesalkku) ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Aviva: tarjoaa monenlaisia vakuutus-, säästämis- ja investointituotteita 17 maassa; Aviva-konserni toimii pääasiassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa ja Kanadassa, mutta sillä on toimintoja myös muualla Euroopassa ja Aasiassa

—   PSP: sijoittaa työnantajilta ja -tekijöiltä saamiaan nettomaksuja ja hoitaa eritytettyä globaalia salkkua, jossa on osakkeita, joukkovelkakirjoja ja muita kiinteätuottoisia arvopapereita sekä oman pääoman ehtoisia sijoituksia, kiinteistösijoituksia, infrastruktuurisijoituksia ja sijoituksia luonnonvaroihin

—   kohdesalkku: kiinteistötoiminta (esimerkiksi omistaminen ja vuokraus) 14 kiinteistössä Lontoon keskustassa; toiminta kohdistuu suurelta osin kaupallisiin toimistotiloihin, mutta kahdessa kiinteistössä on myös vähittäismyyntipaikkoja ja pieniä asuntoja.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/9


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 380/08)

1.

Euroopan komissio vastaanotti 6. marraskuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla viime kädessä kyproslaisen yrityksen Gunvor Group Ltd (Gunvor) määräysvallassa oleva yritys Sandscape BV hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Kuwait Petroleum Europoort BV (KPE) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Gunvor on yrityksen Gunvor Group pääasiallinen holdingyhtiö. Gunvor Group toimii raakaöljyn tukkutoimitusten ja jalostuksen alalla tuotantoketjun alkupäässä sekä myy jalostettuja öljytuotteita jalostamosta.

KPE:llä on Rotterdamin satamassa jalostamo, jossa se jalostaa raakaöljyä. Se myös myy jalostettuja öljytuotteita jalostamosta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/10


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 380/09)

1.

Komissio vastaanotti 9. marraskuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla belgialainen yritys Vivalto Bel, ranskalainen yritys CDC International Capital ja abudhabilainen yritys Mubadala Development Company PJSC (Mubadala) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ranskalaisessa yrityksessä Groupe Vivalto Santé ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Vivalto Bel: perheomisteinen holdingyhtiö, joka tekee sijoituksia erityisesti terveydenhuollon alalla

—   CDC International Capital: Caisse des Dépôts et Consignations -yrityksen tytäryhtiö, joka tekee suoria sijoituksia erityisesti valtio-omisteisten sijoitusrahastojen ja kansainvälisten yhteisösijoittajien kumppanina

—   Mubadala: Yhdistyneiden arabiemiirikuntien emiraatin Abu Dhabin omistama sijoitusrahasto

—   Groupe Vivalto Santé: yksityisten terveydenhuoltolaitosten toiminta Ranskassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7825 – KKR/Selecta)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 380/10)

1.

Komissio vastaanotti 6. marraskuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys KKR&Co LLP (KKR) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan sveitsiläisessä yrityksessä Selecta AG (Selecta) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   KKR: vaihtoehtoiset varainhoitopalvelut julkisille ja yksityisille markkinasijoittajille

—   Selecta: elintarvikkeita ja juomia tarjoaviin myyntiautomaatteihin liittyvät palvelut, esimerkiksi myyntiautomaateissa käytettävien kulutushyödykkeiden ja muiden niihin liittyvien tarvikkeiden myynti sekä myyntiautomaattien täyttäminen ja huolto.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7825 – KKR/Selecta seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.