ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 347

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
20. lokakuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2015/C 347/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7769 – Gilde Fund IV / Parcom Fund IV / Koninklijke Ten Cate) ( 1 )

1

2015/C 347/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7457 – CVC/Paroc) ( 1 )

1

2015/C 347/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7783 – Hellman & Friedman / Securitas Direct Group) ( 1 )

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2015/C 347/04

Euron kurssi

3

2015/C 347/05

Komission päätös, annettu 19 päivänä lokakuuta 2015, metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta käsittelemään komission toimintapolitiikkaa ja säädöksiä, jotka koskevat eurometallirahojen suojaamista väärentämiseltä

4


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 347/06

Ehdotuspyyntö 2016 – EAC/A04/2015 – Erasmus+-ohjelma

7

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 347/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7777 – Solvay/Cytec) ( 1 )

11

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2015/C 347/08

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

12

2015/C 347/09

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

19


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

20.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7769 – Gilde Fund IV / Parcom Fund IV / Koninklijke Ten Cate)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 347/01)

Komissio päätti 8. lokakuuta 2015 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32015M7769. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7457 – CVC/Paroc)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 347/02)

Komissio päätti 12. helmikuuta 2015 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32015M7457. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7783 – Hellman & Friedman / Securitas Direct Group)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 347/03)

Komissio päätti 14. lokakuuta 2015 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32015M7783. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

20.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/3


Euron kurssi (1)

19. lokakuuta 2015

(2015/C 347/04)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1333

JPY

Japanin jeniä

135,29

DKK

Tanskan kruunua

7,4592

GBP

Englannin puntaa

0,73170

SEK

Ruotsin kruunua

9,3940

CHF

Sveitsin frangia

1,0834

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,1850

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,083

HUF

Unkarin forinttia

309,51

PLN

Puolan zlotya

4,2367

RON

Romanian leuta

4,4183

TRY

Turkin liiraa

3,2849

AUD

Australian dollaria

1,5581

CAD

Kanadan dollaria

1,4671

HKD

Hongkongin dollaria

8,7832

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6668

SGD

Singaporen dollaria

1,5685

KRW

Etelä-Korean wonia

1 280,57

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,9509

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,2082

HRK

Kroatian kunaa

7,6265

IDR

Indonesian rupiaa

15 439,68

MYR

Malesian ringgitiä

4,7695

PHP

Filippiinien pesoa

52,243

RUB

Venäjän ruplaa

70,3984

THB

Thaimaan bahtia

40,073

BRL

Brasilian realia

4,4185

MXN

Meksikon pesoa

18,6360

INR

Intian rupiaa

73,4435


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


20.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/4


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2015,

metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta käsittelemään komission toimintapolitiikkaa ja säädöksiä, jotka koskevat eurometallirahojen suojaamista väärentämiseltä

(2015/C 347/05)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä (EU) 2015/512 (1) säädetään, että talouden ja rahoituksen pääosasto, jäljempänä ’pääosasto’, on vastuussa tehtävistä, jotka liittyvät sellaisten komission lainsäädäntö- ja sääntelyaloitteiden valmisteluun, joiden tavoitteena on euron suojaaminen väärentämiseltä, ja tuen antamiseen kyseisellä alalla koulutuksen ja teknisen tuen välityksellä. Jotta voitaisiin koordinoida tarvittavat toimet eurometallirahojen suojaamiseksi väärentämiseltä, komission on tarpeen käyttää apunaan neuvoa-antavan elimen asiantuntemusta (2).

(2)

Tästä syystä on tarpeen perustaa asiantuntijaryhmä, joka käsittelee eurometallirahojen suojaamiseen väärentämiseltä liittyviä kysymyksiä, ja määritellä sen tehtävät ja kokoonpano.

(3)

Ryhmän olisi autettava komissiota valmistelemaan lainsäädäntöä ja laatimaan politiikkaa, joka liittyy eurometallirahojen suojaamiseen väärentämiseltä, sekä annettava asiantuntija-apua tähän liittyvien täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelussa. Ryhmän olisi myös käynnistettävä yhteistyö niiden viranomaisten välillä, jotka osallistuvat euron suojaamiseen väärentämiseltä.

(4)

Ryhmän olisi koostuttava jäsenvaltioiden viranomaisten, Euroopan keskuspankin (EKP) ja Europolin asiantuntijoista.

(5)

Olisi vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti ryhmän jäsenet saavat antaa tietoja.

(6)

Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (3). On syytä vahvistaa tämän päätöksen soveltamisaika. Komissio harkitsee hyvissä ajoin, onko voimassaolon jatkaminen suotavaa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

Perustetaan metallirahojen väärennyksiä käsittelevä komission asiantuntijaryhmä, jäljempänä ’metallirahojen väärennyksiä käsittelevä asiantuntijaryhmä’.

2 artikla

Tehtävät

Metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän tehtävänä on

a)

avustaa komissiota lainsäädäntöaloitteiden, delegoitujen säädösten ja toimintapoliittisten aloitteiden valmistelussa eurometallirahojen suojaamiseksi väärentämiseltä;

b)

käynnistää yhteistyö neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001 (4) 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettujen kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten johtajien, komission, Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) (5), Euroopan keskuspankin (EKP) ja Europolin kanssa asioissa, jotka liittyvät tehokkaaseen väärentämisen vastaiseen strategiaan tähtääviin poliittisiin aloitteisiin ja toimiin;

c)

tarjota komissiolle neuvontaa ja asiantuntemusta unionin lainsäädännön, ohjelmien ja politiikkatoimien täytäntöönpanemisessa, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1210/2010 (6) osalta;

d)

vaihtaa kokemuksia ja määrittää hyviä käytäntöjä eurometallirahojen suojaamiseksi väärentämiseltä;

e)

tiedottaa euron suojaamiseen väärentämiseltä osallistuville viranomaisille tulevaisuuden uhkista ja valvoa tehokkaiden torjuntatoimenpiteiden täytäntöönpanoa osana väärentämisen vastaista toimintastrategiaa;

f)

edistää koulutusaloitteita eurometallirahojen suojaamiseksi väärentämiseltä;

g)

edistää ja kehittää selvityksiä ja teknistä tukea helpottamaan väärentämisen havaitsemista;

h)

käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät väärennettyjen eurometallirahojen teknisiin eritelmiin ja eurometallirahojen suojaamisessa väärentämiseltä käytettäviin turvatekijöihin.

3 artikla

Kuuleminen

Komissio voi kuulla metallirahojen väärennyksiä käsittelevää asiantuntijaryhmää kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät eurometallirahojen suojaamiseen väärentämiseltä.

4 artikla

Jäsenten nimittäminen

1.   Jäseniä ovat jäsenvaltioiden kansalliset metallirahojen tutkimuskeskukset, EKP ja Europol.

2.   Jäsenten on ilmoitettava komissiolle nimittämistään edustajista ja näiden varaedustajista.

3.   Henkilötietoja kerättäessä, käsiteltäessä ja julkaistaessa on noudatettava asetusta (EY) N:o 45/2001.

5 artikla

Toiminta

1.   Komission toimivaltainen yksikkö nimittää ryhmän puheenjohtajan.

2.   Metallirahojen väärennyksiä käsittelevä asiantuntijaryhmä voi komission toimivaltaisen yksikön suostumuksella perustaa alaryhmiä tarkastelemaan tiettyjä kysymyksiä asiantuntijaryhmän määrittelemän toimeksiannon mukaisesti.

3.   Komission edustaja voi kutsua käsiteltävänä olevaa asiaa hyvin tuntevia, metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita osallistumaan tilapäisesti ryhmän tai alaryhmän työskentelyyn. Lisäksi komission edustaja voi antaa tarkkailijan aseman henkilöille, organisaatioille, sellaisina kuin ne on määritelty asiantuntijaryhmiä koskevien horisontaalisten sääntöjen (7) 8 kohdan 3 alakohdassa, ja ehdokasmaille.

4.   Metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän jäsenten ja heidän edustajiensa sekä kutsuttujen asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden on noudatettava perussopimuksissa ja niiden täytäntöönpanosäännöissä vahvistettuja salassapitovelvollisuuksia sekä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojelua koskevia komission turvallisuussääntöjä, jotka on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 (8) ja (EU, Euratom) 2015/444 (9). Komissio voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvoitteita.

5.   Metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän kokoukset on pidettävä komission tiloissa, lukuun ottamatta alaryhmien kokouksia, jotka voidaan järjestää komission tilojen ulkopuolella. Komissio huolehtii sihteeripalveluista.

6.   Metallirahojen väärennyksiä käsittelevä asiantuntijaryhmä vahvistaa työjärjestyksensä asiantuntijaryhmien työjärjestysmallin pohjalta.

7.   Komissio julkaisee kaikki olennaiset asiakirjat metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän toiminnasta (kuten kokousten asialistat, pöytäkirjat ja osallistujien lausunnot) joko komission asiantuntijaryhmien ja muiden vastaavanlaisten elinten rekisterissä tai kyseiset asiakirjat sisältävällä, erityisesti tätä varten luodulla verkkosivustolla, jolle rekisteristä on linkki. Asianomaisia asiakirjoja ei julkaista silloin, kun asiakirjan tietojen ilmaiseminen voisi vaarantaa yleisen tai yksityisen edun suojan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (10) 4 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Kokouskulut

1.   Metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän tai sen alaryhmien toimintaan osallistuvat henkilöt eivät saa palkkiota tehtäviensä hoitamisesta.

2.   Komissio korvaa metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän toimintaan osallistuvien matkakustannukset voimassa olevien komission säännösten mukaisesti. Alaryhmien jäsenten matka- ja oleskelukustannukset korvataan samaan tapaan.

3.   Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut kustannukset korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamismenettelyssä käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

7 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan päivästä, jona se hyväksytään, 31 päivään joulukuuta 2025.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Pierre MOSCOVICI

Komission jäsen


(1)  Komission päätös (EU) 2015/512, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta tehdyn päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom muuttamisesta (EUVL L 81, 26.3.2015, s. 4).

(2)  Komissio koordinoi eurometallirahojen väärentämisen torjunnan edellyttämiä toimia Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2005/37/EY 4 artiklan mukaisesti metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän säännöllisesti pidettävien kokousten kautta (EUVL L 19, 21.1.2005, s. 73).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä (EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6).

(5)  Neuvoston päätös 2003/861/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 44).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1210/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, eurometallirahojen aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelystä (EUVL L 339, 22.12.2010, s. 1).

(7)  C(2010) 7649 lopullinen.

(8)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(9)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 45).


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

20.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/7


Ehdotuspyyntö 2016 – EAC/A04/2015

Erasmus+-ohjelma

(2015/C 347/06)

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämä ehdotuspyyntö perustuu unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1288/2013 (1) sekä Erasmus+-ohjelman vuosien 2015 ja 2016 työohjelmiin. Erasmus+-ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Erasmus+-ohjelman yleiset ja erityiset tavoitteet luetellaan asetuksen 4, 5, 11 ja 16 artiklassa.

2.   Toimenpiteet

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Erasmus+-ohjelman toimet:

Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Henkilöiden liikkuvuus koulutus- ja nuorisoalalla

Erasmus Mundus -ohjelman yhteinen maisterintutkinto

Laajamittaiset eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön liittyvät tapahtumat

Avaintoimi 2 – innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö

Strategiset kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla

Taitoyhteenliittymät

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Kapasiteetin vahvistaminen korkea-asteen koulutuksen alalla

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

Avaintoimi 3 – politiikan uudistamisen tuki

Jäsennelty vuoropuhelu: Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaamiset

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet -oppituolit

Jean Monnet -moduulit

Jean Monnet -osaamiskeskukset

Jean Monnet -tuki yhdistyksille

Jean Monnet -verkostot

Jean Monnet -hankkeet

Urheilu

Yhteistyökumppanuudet

Pienet yhteistyökumppanuudet

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

3.   Hakukelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla, voivat hakea rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta. Lisäksi nuorisoryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana nuorisotyössä mutteivät välttämättä nuorisojärjestössä, voivat hakea rahoitusta nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimiseen liittyvän liikkuvuuden sekä nuorisoalan strategisten kumppanuushankkeiden puitteissa.

Erasmus+-ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat (2):

Seuraavat ohjelmamaat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+-ohjelman toimiin:

Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota,

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja,

EU:n ehdokasmaat: Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

Lisäksi tietyt Erasmus+-ohjelman toimet ovat avoinna kumppanimaiden organisaatioille.

Lisätietoja osallistumisesta saa Erasmus+-ohjelman oppaasta.

4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 1 871,1 miljoonaa euroa:

Koulutus

:

1 645,6 miljoonaa euroa (3)

Nuoriso

:

186,7 miljoonaa euroa

Jean Monnet

:

11,4 miljoonaa euroa

Urheilu

:

27,4 miljoonaa euroa

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen annetaan ohjeellisina tietoina, ja niitä voidaan muuttaa Erasmus+-ohjelman vuotuisten työohjelmien muuttamisen yhteydessä. Mahdollisia hakijoita pyydetään tarkastelemaan säännöllisesti Erasmus+-ohjelman vuotuisia työohjelmia ja niihin tehtäviä muutoksia, jotka julkaistaan osoitteessa

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Sivustolta löytyvät tiedot kuhunkin ehdotuspyynnössä mainittuun toimeen varattavista määrärahoista.

Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto vaihtelee mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania hankkeeseen osallistuu.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat päättyvät klo 12 (keskipäivällä) Brysselin aikaa.

Avaintoimi 1

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

2. helmikuuta 2016

Henkilöiden liikkuvuus koulutusalalla

2. helmikuuta 2016

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

26. huhtikuuta 2016

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

4. lokakuuta 2016

Erasmus Mundus -ohjelman yhteinen maisterintutkinto

18. helmikuuta 2016

Laajamittaiset eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön liittyvät tapahtumat

1. huhtikuuta 2016

Avaintoimi 2

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

2. helmikuuta 2016

Strategiset kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla

26. huhtikuuta 2016

Strategiset kumppanuushankkeet nuorisoalalla

4. lokakuuta 2016

Tietoyhteenliittymät, Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

26. helmikuuta 2016

Kapasiteetin vahvistaminen korkea-asteen koulutuksen alalla

10. helmikuuta 2016

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

2. helmikuuta 2016

1. heinäkuuta 2016

Avaintoimi 3

Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaaminen

2. helmikuuta 2016

26. huhtikuuta 2016

4. lokakuuta 2016

Jean Monnet -toiminnot

Oppituolit, moduulit, osaamiskeskukset, tuki yhdistyksille, verkostot, hankkeet

25. helmikuuta 2016

Urheiluun liittyvä toiminta

Urheilun eurooppalaiseen teemaviikkoon 2016 yksinomaan liittyvät yhteistyökumppanuudet

21. tammikuuta 2016

Yhteistyökumppanuudet, jotka eivät liity urheilun eurooppalaiseen teemaviikkoon 2016

12. toukokuuta 2016

Pienet yhteistyökumppanuudet

12. toukokuuta 2016

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat, jotka liittyvät yksinomaan urheilun eurooppalaiseen teemaviikkoon 2016

21. tammikuuta 2016

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat, jotka liittyvät muuhun kuin urheilun eurooppalaiseen teemaviikkoon 2016

12. toukokuuta 2016

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Erasmus+-ohjelman oppaasta.

6.   Lisätiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät Erasmus+-ohjelman oppaasta seuraavasta internetosoitteesta:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Erasmus+-ohjelman opas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Lukuun ottamatta Jean Monnet -toimia, joihin voivat osallistua organisaatiot kaikkialta maailmasta.

(3)  Tähän määrään sisältyvät korkeakoulutuksen kansainvälisen ulottuvuuden rahoitukseen suunnatut varat (yhteensä 276,5 miljoonaa euroa).


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

20.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7777 – Solvay/Cytec)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 347/07)

1.

Komissio vastaanotti 13. lokakuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla belgialainen yritys Solvay S.A. (Solvay) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yhdysvaltalaisessa yrityksessä Cytec Industries Inc. (Cytec).

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Solvay: kemikaalien, myös kaivoskemikaalien, ja muovien maailmanlaajuinen tutkimus, kehitys, tuotanto, markkinointi ja myynti

—   Cytec: kemikaalien, komposiittimateriaalien ja liima-aineiden maailmanlaajuinen toimitus eri teollisuudenalojen, mm. avaruus-, maatalous-, puolustus- ja kaivosteollisuuden, käyttöön.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7777 – Solvay/Cytec seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

20.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/12


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

(2015/C 347/08)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006  (2)

”MIEL DE LIÉBANA”

EY-numero: ES-PDO-0005-01196–10.02.2014

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Nimi

”Miel de Liébana”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Espanja

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.4. Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi jne.)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Miel de Liébana: Liébanan alueen mehiläisten alueen ekosysteemiin kuuluvien kukkien medestä tai kasvien elävien osien eritteistä valmistama elintarvike, jota mehiläiset keräävät, muuntavat yhdistellen tiettyjen itsestään peräisin olevien aineiden kanssa, saostavat, kuivaavat, varastoivat sekä jättävät kehittymään ja kypsymään hunajakennoihin.

Hunajalajit ja -tyypit:

Alueella tuotetut hunajalajit, joista voidaan käyttää suojattua alkuperänimitystä ”Miel de Liébana”, ovat:

—   Mesikastehunaja: saadaan tammen ja rautatammen mesikasteesta, Erica spp. -lajien (kanervat), Rubus sp. -lajin (karhunvatukka) medestä sekä vaihtelevasta määrästä Liébanan alueen kasvien siitepölyä.

—   Kanervahunaja: saadaan seuraavien lajien medestä: Erica cinerea, Erica vagans, Erica tetralix, Erica cirialis ja Calluna vulgaris.

SAN-tunnuksella ”Miel de Liébana” varustettujen hunajalajien yhteiset ja lajikohtaiset ominaisuudet:

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Kypsyys:

 

Sakkaroosipitoisuus

enintään 5 % (5 g/100 g)

Kosteuspitoisuus

enintään 18,6 %

Tuoreusaste (määritelty prosessoinnin jälkeen):

 

Hydroksimetyylifurfuraalipitoisuus (HMF)

< 20 mg/kg

Diastaasiaktiivisuus

25–55 Schade-asteikolla

Laadun heikkeneminen:

 

Vapaiden happojen pitoisuus

alle 50 mekv/kg

Puhtaus:

 

Veteen liukenemattomat kiinteät aineet

enintään 0,1 g/100 g

Vieraat aineet

ei jäämiä, suodatettu seulalla < 0,2 mm

Melisopalinologiset ominaisuudet:

Tällä SAN-tunnuksella suojattujen hunajalajien siitepölyspektrin on vastattava Liébanan alueen kasvillisuutta, joka koostuu pääasiassa seuraavista heimoista: Leguminosae, Ericaceae, Rosaceae, Fagaceae, Plantaginaceae, Asteraceae ja Boraginaceae, joiden lajit on esitetty 5.1 kohdan taulukossa.

Missään tapauksessa seuraavien lajien siitepölykombinaatio ei saa ylittää viittä prosenttia kokonaissiitepölymäärästä: Eucaliptus sp., (eukalyptus) Helianthus annuus (auringonkukka), Olea europea (oliivi), Cistus Ladanifer (kistus), Thymus sp., (timjami) Lavandula Stoechas (tupsulaventeli) ja Rosmarinus Officinalis (rosmariini).

Eri hunajatyyppien muut ominaisuudet:

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

 

Sähkönjohta-vuus (mS/cm)

Väri (mm Pfundin asteikolla)

Tuhka (g/100 g)

Fruktoosi + glukoosi (g/100 g)

Mesikaste

0,970–1,430

≥ 102

0,65–0,75

60–66

Kanerva

0,845–1,280

90–119

0,65–0,70

≥ 67

Melisopalinologiset ominaisuudet:

 

Tiettyä siitepölyä (%)

Mesikaste

Koostumuksessa eniten tammen ja rautatammen mesikastetta, lisäksi Rubus spp. ja Erica spp. -lajien siitepölyä sekä muiden Liébanan alueelle ominaisten kasvien siitepölyä.

Kanerva

Kanervan (Erica spp.) siitepölyn osuus vähintään 45 %, loput Liébanan alueen kasvien siitepölyä vaihtelevina osuuksina.

Aistinvaraiset ominaisuudet:

 

Fysikaalinen olomuoto

Väri

Aromi

Maku

Mesi–kaste

Juokseva, yleensä hyvin vähäinen kiteytymisherkkyys

Hyvin tumman meripihkan värinen, toisinaan lähes musta, peilimäisen kiiltäviä mustan ja tummanruskean vivahteita

Metsäinen, mieto ja lyhyen aikaa viipyvä

Kevyt mallasmainen vivahde

Selkeitä suolaisia komponentteja, mikä vähentää hunajalle tyypillistä makeutta

Kanerva

Tahmea koostumus, kiteytyy keskimääräisesti hienorakeiseksi.

Meripihkan tai hyvin tumman meripihkan värinen, tummanruskeita ja punertavia vivahteita

Jos hunaja varastoidaan talven aikana alhaisessa lämpötilassa, väri voi muuttua vaalean meripihkan väriseksi.

Hyvin kukkainen, keskivoimakas ja keskipitkään viipyvä

Kevyen karvas ja viipyvä, hyvin selkeitä suolaisia vivahteita

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Liébanan hunajalajien kaikkien tuotanto- ja keruuvaiheiden on tapahduttava suojatulla alkuperäalueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

Laadun ja valvonnan varmistamiseksi kaikkien Miel de Liébana -hunajan tuotantomenetelmässä kuvattujen prosessien on tapahduttava suojatulle maantieteelliselle alueelle asettuneissa laitoksissa, koska näiden toimenpiteiden suorittaminen alueen ulkopuolella edellyttäisi kuljetuksia, jotka lämpötilaan, kosteuteen sekä tuotteen vieraille aineille ja hajuille altistumiseen kuljetuksen aikana liittyvistä syistä saattaisivat vaikuttaa haitallisesti tuotteen laatuun; samalla voidaan myös minimoida vaara, että hunaja sekoittuu muiden kuin alkuperänimityksellä suojattujen tuotteiden kanssa.

Edellä kuvatuista syistä pakkaamistoimet on tehtävä yksilöidyllä maantieteellisellä tuotantoalueella sijaitsevissa pakkauslaitoksissa.

Tuote pakataan värittömästä läpinäkyvästä lasista valmistettuihin astioihin, jotka on suljettava ilmatiiviisti, jotta tuotteen luontainen aromi ei häviä eikä tuotteeseen pääse vieraita hajuja, kosteutta jne. Takuusinetillä varmistetaan, ettei pakkausta voida avata.

Pakattu hunaja on olomuodoltaan joko paksua tai kiteytynyttä.

Kaupan pitäminen irtotavarana on kielletty.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

Elintarvikkeiden merkintöjä ja esillepanoa koskevien lakisääteisten pakollisten merkintöjen lisäksi tuotteen päällysmerkinnöissä on oltava selvästi näkyvissä seuraavat tiedot:

alkuperänimityksen nimi: ”Miel de Liébana”;

teksti ”Denominación Geográfica Protegida” (suojattu maantieteellinen nimitys) tai ”DOP” (SAN) sekä Euroopan unionin vastaava tunnus;

hunajatyyppi: Miel de Mielada (mesikastehunaja) tai Miel Monofloral de Brezo (kanervahunaja) tuotekuvauksessa esitettyjen melisopalinologisten ominaisuuksien mukaan;

jäljempänä kuvattu alkuperänimityksen tunnus;

valvontanumero/valvontaelimen nimi tai takaetiketti.

Image

VÄRIT

:

 

KELTAINEN

:

PANTONE 130C

RUSKEA

:

PANTONE 4695C

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Suojatun alkuperänimityksen ”Miel de Liébana” tuotantoalue käsittää kaikki Cantabrian itsehallintoalueeseen kuuluvan Liébanan alueen kunnat.

Alue muodostuu seuraavista kunnista:

Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso ja Vega de Liébana.

Kokonaispinta-ala on 570 km2.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

5.1.1   Luonnolliset tekijät

Liébanan alue sijaitsee Cantabrian vuoriston keskiosassa; se on morfologisesti ja fysionomisesti hyvin yhtenäinen alue, jota rajaavat luonnollisella tavalla sitä ympäröivät Cantabrian korkeimpiin kuuluvat vuoret; ne jatkuvat alueen keskiosiin muodostaen neljä syvää kapeaa laaksoa, jotka yhtyvät lähellä Potesia, alueen maantieteellistä ja hallinnollista keskusta.

Alue on kalkkikivestä muodostuvien kallioseinämien ympäröimä pyöreä valtava kattilalaakso Picos de Europa -vuoristoketjun keskellä. Keskikorkeus on alueen keskiosissa noin 300 metriä merenpinnan yläpuolella ja nousee reunoilla jopa 2 600 metriin.

Geologisesti kallio on suurimmaksi osaksi kivihiilikautista. Picos de Europa -vuoriston keski- ja itäosa ja alueen pohjoisosa ovat muodostuneet vanhemman kivihiilikauden karstivajoamien muokkaamista kalkkikivikerrostumista, ja laaksojen pohjalla oleva eroosioaltis liuske- ja hiekkakivi on peräisin myöhemmältä kivihiilikaudelta.

Oreografisesta monimuotoisuudesta johtuen Liébanan alueella vallitsee aivan erityinen mikroilmasto, ja se onkin välimerellinen erillisalue muutoin Atlantin valtameren ilmaston vaikutuksen leimaamalla alueella.

Liébanan keskilämpötila vaihtelee enimmillään 21 °C:een ja alimmillaan 8 °C:een välillä, ja hallaa esiintyy usein noin 3–4 kuukauden aikana vuodessa.

Alue on hyvin kostea; vuorilla sataa vuodessa keskimäärin 2 000 litraa neliömetriä kohti, kun sademäärä laakson keskiosissa on vain 700 litraa, ja siellä kuiva kausi voi kestää enimmillään kolme kuukautta.

Myös Liébanan luontoarvo on huomattava, koska alue on säästynyt erityisen hyvin ihmisen toiminnan vaikutuksilta. Metsät peittävät 41 % alueen pinta-alasta, ja lisäksi siellä on nykyisin 7 suojeltua aluetta, jotka kattavat yli 32 % alueesta; kaksi niistä – Picos de Europan kansallispuisto ja harmaakarhun suojelualue – on kansallisia ja viisi eurooppalaisia suojelualueita. Viimeksi mainituista kaksi on SCI-alueita (Río Deva ja Liébana) ja kolme SPA-alueita (Sierra de Peña Sagra, Desfiladero de la Hermida ja Liébana).

Näistä olosuhteista johtuen alueen kasvillisuus on erittäin monipuolinen, ja siellä viihtyvät rinnakkain sekä Atlantin valtameri-ilmastolle ominaiset metsät ja kasvit että tyypillisesti välimerelliset lajit.

Hunajalle tehdyissä melisopalinologisissa määrityksissä on todettu 40 erilaista siitepölytyyppiä; niistä tärkeimmät on merkitty Liébanan pääasiallisten mesikasvien luetteloon, jossa esitetään heimot ja lajit sekä niiden soveltuvuus mehiläistarhaukseen ja fenologia.

MEHILÄISKASVIT

(Heimo, tieteellinen nimi ja yleiskielinen nimi)

SOVELTUVUUS MEHILÄISTARHAUKSEEN

FENOLOGIA

(Kukinta-aika)

ERICACEAE (kanervakasvit)

Erica sp. (puukanerva)

N

Touko–lokakuu

Calluna vulgaris (tavallinen kanerva)

N

Heinä–syyskuu

ROSACEAE (ruusukasvit)

Rubus ulmifolius (karhunvatukka)

NP

Kesä–elokuu

Prunus spinosa L. (oratuomi)

NP

Huhti–toukokuu

Crataegus monogyna (tylppäliuskaorapihlaja)

NP

Huhti–toukokuu

LEGUMINOSAE (hernekasvit)

Trifolium sp. (apila)

N

Huhti–heinäkuu

Cytisus cantabricus (vihma)

NP

Huhti–elokuu

Genista florida, Genista obtusiramea (väriherne)

NP

Touko–elokuu

Medicago sp. (mailanen)

NP

Maalis–syyskuu

FAGACEAE (pyökkikasvit)

Quercus pyrenaica (pyreneittentammi)

PM

Touko–syyskuu

Quercus petraea (talvitammi)

PM

Touko–syyskuu

Quercus ilex rotundifolia (rautatammi)

PM

Touko–syyskuu

Quercus suber (korkkitammi)

PM

Touko–syyskuu

Castanea sativa Miller (jalokastanja)

NPM

Touko–syyskuu

BORAGINACEAE (lemmikkikasvit)

Echium vulgare (kyläneidonkieli)

NP

Maalis–toukokuu

ASTERACEAE (asterikasvit)

Centaurea spp. (kaunokit)

N

Touko–heinäkuu

PLANTAGINACEAE (ratamokasvit)

Plantago sp. (ratamot)

P

Touko–syyskuu

(N = mesi P = siitepöly M = mesikaste)

Mehiläistarhaukseen soveltuvien kasvilajien kukinta-aika alueella vaihtelee lajista toiseen, ja myös mehiläiset hyötyvät laajasta ja monipuolisesta maaliskuusta marraskuuhun jatkuvasta aikataulusta.

Nämä mehiläisten hyödyntämät mesikasvit antavat Miel de Liébana -hunajalle sen erityisominaisuudet.

Tämä tiedossa oleva siitepölyspektri ja alueen erityinen mesikasvivalikoima sekä viljelykasvien ja muiden Iberian niemimaalla tuotettujen hunajalajien sisältämän siitepölyn vähäinen esiintyminen mahdollistavat sen, että Miel de Liébana on helppo erottaa muista hunajalajeista.

5.1.2   Inhimilliset tekijät

Liébanan alueen mehiläistarhaajat jatkavat vuosisataista perinnettä. Ensimmäiset mehiläistarhausta koskevat esimerkit liittyvät tarpeeseen tuottaa mehiläisvahaa, joka oli erinomaisen tärkeä kauppatavara maaseudun omavaraistaloudessa. Eräistä Liébanan Cartulario de Santo Toribio -arkiston asiakirjoista ilmenee, että mehiläisvahaa käytettiin maanhankinnan maksuvälineenä jo vuonna 933.

Ensimmäiset varsinaiset viittaukset Miel de Liébana -hunajaan ovat peräisin 1500-luvun lopun asiakirjoista, joihin merkittiin kirkon perimät kymmenykset; niissä mainittiin myös hunaja.

Historiallisten viittausten lisäksi on olemassa gastronomisia viittauksia (esimerkiksi merdoso-niminen jälkiruoka, jota valmistettiin kerran vuodessa sian teurastuksen jälkeen, hunajaohukaiset ja hunajalla maustettu rypäleen puristejäännös); kaikki ne kertovat hunajan valmistusperinteestä.

Mehiläistarhaajien esi-isiltään perimiä tuotantomenetelmiä ovat

puurakenteisten mehiläispesien käyttö,

mehiläispesien siirtäminen alempana sijaitsevilta alueilta korkeammalle tuotantoalueen mesipotentiaalin hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti,

mehiläisiä ei ruokita keinotekoisesti hunajan tuotantokauden aikana,

mehiläisten tyhjentäminen pesästä tapahtuu perinteisen kuorimakampamenetelmän avulla,

hunaja kerätään linkoamalla tai selkeyttämällä hunajakakut, ei koskaan puristamalla,

savutin on edelleen käytössä, ja polttoaineena käytetään perinteisiä luonnollisia kasvikunnan tuotteita, kuten alueelta peräisin olevan kuivatun heinän sekä tammen (Quercus spp.) ja laakeripensaan (Laurus Nobilis) lehtien sekoitusta, jotta saadaan aikaan kylmä ja aromaattinen savu, joka ei muuta hunajan ominaisuuksia,

missään hunajan käsittelyvaiheessa sen lämpötila ei ylitä 40 °C:ta, ja pastörointi on kielletty,

suurimmaksi osaksi käytetään alueella tuotettuja ja sen oloihin sopeutuneita mehiläisparvia.

Nykyisin alueella toimii 32 ammattimaista mehiläishoitajaa, joilla on 1 568 pesää, ja 5 hunajan valmistuslaitosta ja pakkaamoa. On myös aiheellista mainita Liébana-hunajan menekinedistämisyhdistys, johon osa näistä mehiläishoitajista kuuluu, sekä vuotuinen Vega de Liébanan mehiläisjuhla.

5.2   Tuotteen erityisyys

Liébanan hunajalajien erityisyys riippuu pääasiassa niiden fysikaalis-kemiallisista, melisopalinologisista ja aistinvaraisista erityisominaisuuksista.

Ne ovat tuoreita (HMF ≤ 20 mg/kg ja diastaasiaktiivisuus Schade-asteikolla 25–55).

Hunaja on puhdasta, koska sille ei ole tehty voimakkaita lämpökäsittelyjä. Se voidaan käsitellä enintään 40 °C:een lämpötilassa. Näin varmistetaan sen omintakeinen luonne, joka syntyy alueen kasvillisuuden ja mehiläisten ansiosta.

Hunajan fysikaalis-kemiallisten, aistinvaraisten ja melisopalinologisten ainutlaatuiset erityispiirteet johtuvat alueelle luonteenomaisesta kasvillisuudesta, jossa esiintyy poikkeuksellisesti rinnakkain sekä Atlantin valtameri-ilmastolle ominaisia metsiä ja kasveja että Välimeren ja Alppien tyypillisiä lajeja.

Näiden hunajalajien merkkiaineina käytettyjen siitepölyspektrien perusteella voidaan määritellä (5.1.1 kohdan taulukossa esitetyt) mehiläistarhauksen kannalta merkitykselliset kasvilajit, joista kanervahunaja sisältää runsaasti erilaisia kanervakasveja ja mesikastehunaja Quercus-sukuisia lajeja. Nämä lajit edustavat hyvin Liébanan alueen mesikasveja, joiden mesi ja melassi mehiläisten käsittelemänä erottavat nämä hunajalajit muilla alueilla tai paikkakunnilla tuotetusta hunajasta. Tämä on selkeä osoitus näiden hunajalaatujen ja SAN-tuotteen ”Miel de Liébana” yksilöidyn maantieteellisen tuotantoalueen välisestä yhteydestä.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)

Cantabrian korkeiden vuorten keskellä eristyksissä muista alueista ja Cantabrian rannikosta sijaitsevan Liébanan alueen välimerellinen mikroilmasto antaa alueelle hyvin omintakeisen luonteen ja mahdollistaa runsaslajisen mesikasvivalikoiman, joka ilmenee siellä tuotetun hunajan erityisominaisuuksissa.

Miel de Liébanan melisopalinologiset ominaisuudet sekä fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset määritystulokset tekevät siitä selvästi ainutlaatuisen tuotteen, joka on suoraan yhteydessä (direktiivin 92/43/ETY liitteen I mukaisesti runsaiden suojeltavien luontotyyppiensä perusteella yhteisön tärkeänä pitämäksi SCI-alueeksi luokitellun) Liébanan alueen kasvillisuuteen ja ekosysteemeihin.

Miel de Liébanan edelleen jatkuva pitkä tuotantoperinne ilmenee yhä mehiläispesien käsittelemisessä ja hunajan valmistusmenetelmässä. Kaikkien näiden tekijöiden ja erityislaatunsa ansiosta hunaja on erityisen arvostettua, ja sitä on pidetty kaupan samalla nimellä jo yli 30 vuoden ajan.

Eritelmän julkaisutiedot

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 (3) 5 artiklan 7 kohta)

http://www.alimentosdecantabria.com/


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Korvattu asetuksella (EU) N:o 1151/2012.

(3)  Katso alaviite 2.


20.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/19


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

(2015/C 347/09)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES

EU-nro: MULTI-PGI-0005-01343–23.4.2010

SAN ( ) SMM ( X )

1.   Nimi

”Rosée des Pyrénées Catalanes”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Espanja (yhteinen hakemus Ranskan kanssa)

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.1 – Tuore liha (ja muut eläimenosat)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Rosée des Pyrénées Catalanes tarkoittaa maatiaisroduista ”bruna de los Pirineos”, ”aubrac” tai ”gasconne” taikka niiden naaraspuolisten eläinten ja rotuihin ”charolaise”, ”limousine” tai ”blonde d’Aquitaine” kuuluvien urospuolisten eläinten risteytyksestä saatua vasikanlihaa.

Vasikat kasvatetaan koko niiden eliniän ajan laajaperäisessä järjestelmässä yhdessä emojensa kanssa, ja niiden ruokinta perustuu emonmaitoon ja laidunruohoon.

Ne teurastetaan vieroittamattomina 5–8 kuukauden ikäisinä ruhojen painon ollessa vähintään 110 kilogrammaa.

Liha voidaan pitää kaupan kokonaisina ruhoina, puoliruhoina, taka-/etuneljänneksinä tai paloiteltuna (ml. jauheliha).

Suojan saaneet ruhot kuuluvat EUROP-luokitusjärjestelmän lihakkuusluokkiin E, U tai R, niiden profiili vaihtelee ulospäin kaarevasta suoraviivaiseen, ja niillä on poikkeuksellisen hyvin tai hyvin kehittyneet lihakset.

Ruhojen rasvaisuusluokka EUROP-luokitusjärjestelmässä on 2 tai 3.

Lihan väri vaihtelee vaaleanpunaisesta kirkkaanpunaiseen. Rasva on väriltään valkoisesta kermanvaaleaan.

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

Vasikoita ruokitaan koko niiden eliniän ajan emonmaidolla ja laidunruoholla.

Tämä ruokinta jatkuu siihen asti, kun vasikat teurastetaan ennen vieroitusta.

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettu liha on peräisin 3.2 kohdassa määriteltyihin rotuihin kuuluvista eläimistä, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu kyseisellä määritellyllä SMM-alueella.

Lihan tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Eläinten syntyminen

Kasvatus: yhdessä emojen kanssa koko eliniän ajan tilan laitumilla, kunnes vasikat voivat siirtyä emojensa mukana kesäksi vuoristolaitumille. Vasikat nauttivat vähitellen yhä vähemmän maitoa ja enemmän tuoretta ruohoa.

Vasikoita ei vieroiteta.

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

Teurastuksen ja lihan paloittelun on ehdottomasti tapahduttava maantieteellisellä alueella.

Kuljetus ennen teurastusta saa kestää enintään kolme tuntia, jotta eläimille aiheutuu mahdollisimman vähän stressiä ja lopputuotteen laatu voidaan taata.

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Etiketeissä on ehdottomasti oltava asianomaisessa lainsäädännössä edellytettyjen yleisten tietojen lisäksi suojatun maantieteellisen merkinnän nimi ”Rosée des Pyrénées Catalanes” selvästi merkittynä sekä EU:n SMM-tunnus.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Suojatun maantieteellisen merkinnän maantieteellinen tuotantoalue, Katalonian Pyreneet, on alue, joka huolimatta kuulumisestaan hallinnollisesti kahteen eri valtioon on kulttuurisesti ja maantieteellisesti yhtenäinen.

Katalonian Pyreneet – Espanja:

Maantieteellinen alue käsittää kaikki kunnat seuraavilla korkean vuoriston alueilla: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, Ripollès ja Val d’Aran, sekä kuntia seuraavilla vuoristoalueilla: Alt Empordà (Albanyà, Maçanet de Cabrenys ja La Vajol), Bages (Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, L’Estany, Moià, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages ja Talamanca), Noguera (Àger, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, La Baronia de Rialb, Camarasa, Os de Balaguer ja Vilanova de Meià), Osona (Alpens, Balenyà, El Brull, Centelles, Collsuspina, Espinelves, Folgueroles, Lluçà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de d’Albars, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Vidrà, Viladrau ja Vilanova de Sau) sekä Pla de l’Estany (Sant Miquel de Campmajor).

Katalonian Pyreneet – Ranska:

Pyrénées Orientalesin departementissa maantieteellinen tuotantoalue käsittää kaikki seuraavien kantonien kunnat: Vinça, Sournia, Arles sur Tech, Prats de Mollo, Prades, Olette, Mont Louis ja Saillagouse, sekä eräitä kuntia seuraavissa kantoneissa: Perpignan (Perpignan), Millas (Corbère, Corbère les Cabanes), Thuir (Thuir, Castelnou, Camelas, Caixas, Sainte Colombe de la Commanderie, Fourques, Tordères, Llauro, Passa), Latour de France (Belesta, Caramany), Céret (Montauriol, Calmeilles, Oms, Taillet, Reynes, Céret, Vivès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Maureillas las Illas, Les Cluses, Le Perthus, l’Albère), Argelès (Montesquieu des Albères, Villelongue dels Monts, Laroque des Albères, Sorède, Argelès sur Mer), Saint Paul de Fenouillet (Vira, Fenouillet, Caudiès de Fenouillèdes, Prugnanes, Fosse, Saint Martin).

Auden departementissa alueeseen kuuluvat Pyreneiden vuoristoalueella sijaitsevat Pyrénées Orientalesin departementtiin rajoittuvat kunnat. Kyseessä ovat kaikki seuraaviin kantoneihin kuuluvat kunnat: Axat, Belcaire, Mouthoumet ja Quillan sekä eräät kunnat seuraavissa kantoneissa: Couiza (Arques, Bugarach, Camps sur l’Agly, Cassaignes, Couiza, Coustaussa, Cubières sur Cinoble, Fourtou, Luc sur Aude, Missègre, Peyrolles, Rennes le Château, Rennes les Bains, Serres, Sougraigne, Terroles, Valmigère), Lagrasse (Mayronnes y Saint Martin des Puits), Limoux (Alet les Bains, Bouriège, Bourigeole, Castelreng, Festes et Saint André, La Bezole, Saint Couat du Razès, Véraza), Saint Hilaire (Belcastel et Buc, Caunette sur Lauquet, Clermont sur Lauquet, Greffeil, Ladern sur Lauquet, Villardebelle, Villefloure) ja Tuchan (Cucugnan, Duilhac sous Peyrepertuse, Maisons, Montgaillard, Padern, Rouffiac des Corbières).

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Katalonian Pyreneiden alue soveltuu erittäin hyvin laajaperäiseen karjankasvatukseen. Sen tyypillisiä piirteitä ovat alarinteillä ja korkeammalla vuoristossa sijaitsevat laitumet ja niityt, joiden valtavaa luonnonrehuvarantoa eläimet voivat hyödyntää suurimman osan vuotta siihen asti kun ilmasto-olosuhteet muuttuvat vaikeiksi. Alueella, jolla tuntuu Välimeren vaikutus (kostea osittain välimerellinen ilmasto), eläimet voivat viettää enemmän aikaa kesälaitumilla ja alppiniityillä, joilla ne voivat laiduntaa syksyyn asti.

Runsaat vesivarat ja maahan kohdistuva auringonvalo edistävät runsaan luonteenomaisen kasvillisuuden kehittymistä (erityisesti Festuca pratensis, Festuca alpina, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Sisleria coeruela, Bromus erectus ja Arrhenaterum elatius) ja tekevät alueesta ihanteellisen karjan laiduntamisalueen. Samalla karjankasvattajat voivat myös kylvää keskikorkeille vuoristoniityille heinä- ja valkuaiskasvien sekoitusta karjan ruokkimiseksi kausina, jolloin pääsy alppiniityille on mahdotonta. Tavallisimpia rehukasveja ovat apila, raiheinä, mailanen, esparsetti ja nata.

Inhimillisten tekijöiden osalta voidaan todeta, että eläimet, joita käytettiin työjuhtina tai lihantuotantoon, poikivat keväällä ja ne vietiin vasikoineen kesäksi vuoristolaitumelle, jotta käytettävissä oli kesäkaudella enemmän työvoimaa tilan muihin töihin ja matalammalla sijaitsevien laidunten rehuvarat säästyivät. Osa vasikoista teurastettiin omaan tai paikalliseen kulutukseen niiden laskeuduttua alas vuoristolaitumilta. Tämä käytäntö oli taloudellisesti kannattava, koska vasikoita (Rosée) oli kesäkuukausien aikana ruokittu yksinomaan emänmaidolla ja laidunruoholla. Rosée des Pyrénées Catalanes -vasikanlihan nykyinen tuotanto kehittyi tästä perinteestä.

Suojatun maantieteellisen merkinnän erityisyys johtuu käytetyistä roduista (bruna de los Pirineos, aubrac ja gasconne), jotka ovat sopeutuneet ympäristöön ja joita kasvatetaan ulkona.

Kasvatusvaiheen aikana saamansa ravinnon ansiosta tämän kasvatustavan mukaisesti tuotetut vasikat kasvavat nopeasti ja niiden ruhon lihakkuus kehittyy hyvin.

Rosée des Pyrénées Catalanes -vasikoiden lihaksisto on erinomaisen hyvin kehittynyt, lihan väri vaihtelee vaaleanpunaisesta kirkkaanpunaiseen, ja rasvan väri on kermanvaalea; näiden ominaisuuksien vuoksi sekä teurastajat että kuluttajat arvostavat suuresti ruhoja ja niistä saatavaa lihaa. Tällä alueella on jo vuosisatojen ajan perinteisesti nautittu vieroittamattomista eläimistä saatua lihaa.

Katalonian Pyreneillä järjestetään lukuisia tapahtumia, juhlia ja markkinoita, joissa karjanhoito ja vasikat ovat näyttävästi esillä. Niistä voidaan mainita esimerkiksi 11. vuosisadalta periytyvä Seu d’Urgellin la Fira de Sant Ermengol, la feria d’Olette, la feria de Prats de Mollo ja la feria de Vinça sekä Katalonian Pyreneiden alueen kansallispuistossa järjestettävät kävelykierrokset vuoristolaitumilla. Alueelle suuntautuva runsas matkailu on auttanut edistämään lihan erinomaisen laadun markkinointia ja lujittamaan viime vuosikymmenien aikana sen hyvää mainetta kuluttajien ja liha-alan ammattilaisten keskuudessa myös tuotantoalueen ulkopuolella. Tästä kerrotaan säännöllisesti myös monissa sanomalehdissä ja alueellisissa tai laajempilevikkisissä aikakausilehdissä, esimerkiksi Indépendant (2.7.1992 ja 11.7.2013) ja Patrimoine en région (nro 22, kevät 2014), sekä internetissä julkaistuissa artikkeleissa ja kommenteissa, kuten ruokakulttuuria käsittelevä guide gourmand -sivusto (http://guidedesgourmands.fr) ja Roussillonin alueen keittiömestareiden ja ravintoloitsijoiden yhdistyksen kotisivut (http://toques-blanches-du-roussillon.com). Tuotannon merkitys ilmenee myös jakelukanavissa toimitusten yhteismyynnin kehittymisenä ja nimenomaan tähän tuotteeseen erikoistuneiden myyntiketjujen yleistymisenä maantieteellisen alueen lihakappa-alalla.

Rosée des Pyrénées Catalanes -vasikanlihan erityisominaisuudet johtuvat seuraavista tekijöistä:

erityinen ympäristö, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet kasvatukseen ulkoilmassa pitkän kesän pitkän laidunkauden aikana;

maantieteellisen alueen aurinkoinen ilmasto ja runsaat vesivarat, jotka edistävät runsaan ja erityislaatuisen kasvillisuuden luonnollista kehittymistä laajoille laiduntamisalueille. Ilmasto mahdollistaa myös lyhytikäisten laidunten kylvämisen vuoriston keskikorkeisiin osiin karjan rehuksi silloin, kun laiduntaminen ei ole mahdollista;

tähän ympäristöön sopeutuneet rodut. Bruna de los Pirineos, aubrac ja gasconne ovat kaikki alueelle tyypillisiä maatiaisrotuja, joiden ominaisuudet soveltuvat mainiosti vuoristoalueiden perinteiseen karjankasvatukseen, koska ne kestävät hyvin myös äärimmäisiä ilmasto-oloja, tarvitsevat vain vähän lisärehua tullakseen toimeen, pystyvät hyödyntämään erinomaisesti runsaan kasvukauden aikana kertyneen vararavinnon (siirtolaiduntaminen) ja ovat sopeutuneet loistavasti sekä alueen ilmastoon että pinnanmuodostukseen;

erityinen taitotieto (laajaperäinen kasvatusjärjestelmä, pieni karjakoko);

tähän kasvatusjärjestelmään yhdistyvä vasikoiden yksinomaan maitoon ja laidunruohoon perustuva ruokinta, joka antaa lihalle sen erityisen värin ja pehmeän rakenteen ja ruhoille niiden lihakkuuden. Vasikoiden nauttima kalsiumpitoinen emonmaito vaikuttaa osaltaan niiden hyvään kasvunopeuteen, mikä puolestaan vaikuttaa suotuisasti luuston kehittymiseen ja mahdollistaa ruhojen hyvin kehittyneen lihakkuuden.

Yhteenvetona voidaan todeta, että näiden vuoristoalueiden vaikeat elinolosuhteet ovat kiistatta kääntyneet eduksi tämän tuotantoalueeseensa voimakkaasti sidoksissa olevan korkealaatuisen lihantuotannon ansiosta. Maatiaisrodut pystyvät hyödyntämään kaikkia eri korkeuksissa sijaitsevia vuoristoalueita, mikä auttaa hoitamaan ja sääntelemään luonnonympäristöä. Karjankasvattajat saavat lisäarvoa tuotannolleen (tunnustus ja arvostus kuluttajien ja jakelijoiden keskuudessa, korkeammat hinnat), minkä ansiosta he voivat jatkaa perinteistä karjankasvatusmenetelmää (myös alan muiden toimijoiden hyödyksi), jäädä asumaan näille haastaville alueille ja säilyttää maaseudun vuoristokylät elävinä.

Eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

http://www.gencat.cat/alimentacio/pliego-rosee-pyrenees-catalanes

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCRoseedesPyreneescatalanes-FR-24-03-2015.pdf


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.