ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 346

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
19. lokakuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 346/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 346/02

Asia C-296/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) on esittänyt 18.6.2015 – Medisanus d.o.o. v. Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Asia C-341/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 8.7.2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Asia C-360/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 13.7.2015 – College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort v. X BV

4

2015/C 346/05

Asia C-366/15: Kanne 14.7.2015 – Euroopan komissio v. Romania

5

2015/C 346/06

Asia C-390/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Trybunał Konstytucyjny (Puola) on esittänyt 20.7.2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Asia C-391/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Espanja) on esittänyt 20.7.2015 – Marina del Mediterráneo S.L. ym. v. Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Asia C-416/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 29.7.2015 – Selena România SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

7

2015/C 346/09

Asia C-419/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 30.7.2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG v. Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Asia C-420/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 30.7.2015 – Rikosoikeudenkäynti vastaan U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Asia C-437/15 P: Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) on tehnyt 10.8.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-222/14, Deluxe Laboratories v. SMHV (Deluxe), 4.6.2015 antamasta tuomiosta

9

2015/C 346/12

Asia C-455/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varbergs tingsrätt (Ruotsi) on esittänyt 28.8.2015 – P v. Q

11

2015/C 346/13

Asia C-459/15 P: Valitus, jonka Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) on tehnyt 28.8.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction v. neuvosto, 25.6.2015 antamasta tuomiosta

11

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 346/14

Asia T-446/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos v. komissio (Kasvinsuojeluaineet — Tehoaine trifluraliini — Direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämättä jättäminen — Asetus (EY) N:o 33/2008 — Nopeutettu arviointimenettely — Ilmeinen arviointivirhe — Syrjintäkiellon periaate — Oikeasuhteisuus)

13

2015/C 346/15

Asia T-234/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2015 – Amitié v. komissio (Välityslauseke — Avustus — Taloudellinen tuki — Maksamisen keskeyttäminen — Pyyntö ilmoitettujen kulujen korvaamisesta — Vahingonkorvaus — Viivästyskorko — Maksuilmoitus — Sopimussuhteeseen perustuva vastuu — Vastakanne)

13

2015/C 346/16

Asia T-503/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.9.2015 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Tilatukijärjestelmä — Olennaiset tarkastukset — Toissijaiset tarkastukset)

15

2015/C 346/17

Asia T-564/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2015 – Ministry of Energy of Iran v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Rajoittavat toimenpiteet, jotka on kohdistettu Iraniin tarkoituksena estää ydinaseiden leviäminen — Varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Arviointivirhe — Perusoikeuksien loukkaaminen — Oikeasuhteisuus)

15

2015/C 346/18

Asia T-577/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.9.2015 – NIOC ym. v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Valtionsisäinen yhteisö — Asiavaltuus ja oikeussuojan tarve — Tutkittavaksi ottaminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellisen perustan ilmoittaminen ja valinta — Neuvoston toimivalta — Unionin toimien ennustettavuuden periaate — Lähellä olevan yhteisön käsite — Ilmeinen arviointivirhe — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen tuomioistuimen tarjoamaan oikeussuojaan — Oikeasuhteisuus — Omaisuudensuoja)

16

2015/C 346/19

Asia T-82/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Panasonic ja MT Picture Display v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteetteja ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat — Puolustautumisoikeudet — Näyttö kartelliin osallistumisesta — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Oikeasuhteisuus — Sakot — Täysi harkintavalta)

17

2015/C 346/20

Asia T-84/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Samsung SDI ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit — Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteettia ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomisen kesto — Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä — Vuoden 2006 tiedoksianto yhteistyöstä — Sakkojen määrän alentaminen — Sakkojen määrän laskeminen — Yrityksen myyntien ottaminen huomioon siten, että arviointiperusteena käytetään toimituspaikkaa — Rikkomisen aikana rekisteröityjen myyntien keskimääräisen arvon huomioon ottaminen)

18

2015/C 346/21

Asia T-91/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – LG Electronics v. komissio (Kilpailu — Kartellit — Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteettia ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomisen, johon on syyllistynyt yhteinen yritys, lukeminen emoyhtiön syyksi — Yhdenvertainen kohtelu — Sakkojen määrän laskentatapa — Värikuvaputkien myynnin arvon huomioon ottaminen jalostettujen tuotteiden välityksellä — Vanhentumisaika — Oikeasuhteisuus — Hallinnollisen menettelyn kesto)

19

2015/C 346/22

Asia T-92/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Philips v. komissio (Kilpailu — Kartellit — Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteettia ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomisen, johon on syyllistynyt yhteinen yritys, lukeminen emoyhtiön syyksi — Yhdenvertainen kohtelu — Sakkojen määrän laskentatapa — Värikuvaputkien myynnin arvon huomioon ottaminen jalostettujen tuotteiden välityksellä — Rikkomisen kestoaikana rekisteröityjen myyntien keskiarvon huomioon ottaminen — Konsernin kokonaisliikevaihdon huomioon ottaminen — Oikeasuhteisuus — Hallinnollisen menettelyn kesto)

20

2015/C 346/23

Asia T-104/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Toshiba v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteetteja ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat — Näyttö kartelliin osallistumisesta — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomisesta vastuuseen joutuminen — Yhteinen määräysvalta — Sakot — Täysi harkintavalta)

21

2015/C 346/24

Asia T-245/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.9.2015 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Tilatukijärjestelmä — Olennaiset tarkastukset — Toissijaiset tarkastukset — Asetuksen (EY) N:o 796/2004 51, 53, 73 ja 73 a artikla)

22

2015/C 346/25

Asia T-346/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – Kreikka v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — EMOTR ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Maaseudun kehittämisen tukitoimet — Maatalousympäristö — Tarkastusten riittävyys — Kiinteämääräiset rahoituskorjaukset)

22

2015/C 346/26

Asia T-525/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – H&M Hennes & Mauritz v. SMHV – Yves Saint Laurent (käsilaukut) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää käsilaukkua — Aikaisempi malli — Mitättömyysperuste — Yksilöllinen luonne — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla — Perusteluvelvollisuus)

23

2015/C 346/27

Asia T-526/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – H&M Hennes & Mauritz v. SMHV – Yves Saint Laurent (käsilaukut) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää käsilaukkua — Aikaisempi malli — Mitättömyysperuste — Yksilöllinen luonne — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla — Perusteluvelvollisuus)

24

2015/C 346/28

Asia T-714/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2015 – Gold Crest v. SMHV (MIGHTY BRIGHT) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin MIGHTY BRIGHT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

25

2015/C 346/29

Asia T-168/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Pérez Gutiérrez v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kansanterveys — Direktiivi 2001/37/EY — Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti — Komission ehdottamat tupakkatuotteiden pakkauksissa käytettävät terveysvaikutuksista varoittavat värivalokuvat — Päätös 2003/641/EY — Kuolleen henkilön kuvan luvaton käyttö — Kuolleen henkilön leskelle aiheutunut henkilökohtainen vahinko)

25

2015/C 346/30

Asia T-225/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2015 – iNET24 Holding v. SMHV (IDIRECT24) (Yhteisön tavaramerkki — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki IDIRECT24 — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

26

2015/C 346/31

Asia T-254/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2015 – Warenhandelszentrum v. SMHV – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin NEW MAX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki MAX — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

27

2015/C 346/32

Asia T-278/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Dairek Attoumi v. SMHV – Diesel (DIESEL) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli DIESEL — Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki DIESEL — Mitättömyysperuste — Erottamiskykyisen merkin käyttö — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta — Näyttö tosiasiallisesta käytöstä — Hallinnollisen menettelyn keskeyttäminen)

28

2015/C 346/33

Asia T-530/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Verein StHD v. SMHV (mustan nauhan esitys) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus mustaa nauhaa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

28

2015/C 346/34

Asia T-584/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Inditex v. SMHV – Ansell (ZARA) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ZARA — Tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)

29

2015/C 346/35

Asia T-660/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – SV Capital v. EPV (Talous- ja rahapolitiikka — Vaatimus tutkinnan aloittamisesta väitetyn unionin oikeuden loukkauksen vuoksi — EPV:n päätös — Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunnan päätös — Huomioon ottaminen viran puolesta — Toimen laatijalla ei toimivaltaa — Kumoamiskanne — Kanteen nostamisen määräaika — Myöhässä nostettu kanne — Osittainen tutkimatta jättäminen)

30

2015/C 346/36

Asia T-344/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 1.9.2015 – Ranska v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin — Asetus N:o 1049/2001 — Asiakirjat, joita Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle direktiivissä 98/34/EY säädetyn menettelyn yhteydessä — Se, että Ranska vastustaa asiakirjojen luovuttamista — Päätös siitä, että kolmannelle henkilölle annetaan oikeus tutustua asiakirjoihin — Täytäntöönpanon lykkäystä koskeva vaatimus — Kiireellisyys — Fumus boni juris — Intressivertailu)

30

2015/C 346/37

Asia T-367/15: Kanne 9.7.2015 – Renfe-Operadora v. SMHV (AVE)

31

2015/C 346/38

Asia T-472/15 P: Valitus, jonka Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on tehnyt 13.8.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-78/14, Gross v. EUH, 3.6.2015 antamasta tuomiosta

32

2015/C 346/39

Asia T-478/15: Kanne 21.8.2015 – Romania v. komissio

33

2015/C 346/40

Asia T-501/15: Kanne 31.8.2015 – Alankomaat v. komissio

35

2015/C 346/41

Asia T-502/15: Kanne 1.9.2015 – Espanja v. komissio

36

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 346/42

Asia F-28/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.9.2015 – De Loecker v. EUH (Henkilöstö — SEAE:n työntekijät — Väliaikainen toimihenkilö — Kolmannessa maassa olevan edustuston päällikkö — Luottamussuhteen katkeaminen — Siirto EUH:n päätoimipaikkaan — Työsopimuksen ennenaikainen irtisanominen — Irtisanomisaika — Päätöksen perustelut — Henkilöstösääntöjen 26 artikla — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tulla kuulluksi)

38

2015/C 346/43

Asia F-9/15: Virkamiestuomioistuimen määräys 7.9.2015 – Verhelst v. EMA

38


 


FI

 

Yksilöiden henkilötietojen suojaamiseksi joitakin tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei voida julkaista, ja sen korvaa uusi todistusvoimainen versio.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2015/C 346/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 337, 12.10.2015

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 328, 5.10.2015

EUVL C 320, 28.9.2015

EUVL C 311, 21.9.2015

EUVL C 302, 14.9.2015

EUVL C 294, 7.9.2015

EUVL C 279, 24.8.2015

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) on esittänyt 18.6.2015 – Medisanus d.o.o. v. Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Asia C-296/15)

(2015/C 346/02)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Medisanus d.o.o.

Vastapuoli: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Ennakkoratkaisukysymys

1)

Onko direktiiviä 2004/18/EY (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohtaa, 23 artiklan 8 kohtaa ja 2 artiklaa, luettuina yhdessä

direktiivin 2001/83/EY (2) ja erityisesti sen 83 artiklan,

direktiivin 2002/98/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan sekä

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen SEUT 18 artiklan

kanssa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä vaatimukselle, jonka mukaan lääkkeet on ”valmistettava slovenialaisesta plasmasta” teollisesti (vaatimus, joka perustuu Slovenian tasavallan kansalliseen lainsäädäntöön eli ZZdr-2:n 6 §:n 71 momenttiin)?


(1)  Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (EUVL L 134, s. 114).

(2)  Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY (EYVL L 311, s. 67).

(3)  Laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 27.1.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY (EYVL L 33, s. 30).


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 8.7.2015 – Hans Maschek

(Asia C-341/15)

(2015/C 346/03)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Hans Maschek

Vastapuoli: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Wienin vuoden 1994 palkkausasetuksen (Wiener Besoldungsordnung 1994) 41a §:n 2 momentin kyseessä olevan säännöksen kaltainen kansallinen lainsäädäntö, jossa työntekijälle, joka päättää työsuhteensa tiettynä ajankohtana omasta aloitteestaan, ei lähtökohtaisesti myönnetä oikeutta direktiivin 2003/88/EY 7 artiklassa tarkoitettuun lomakorvaukseen, yhteensopiva direktiivin 2003/88 (1) 7 artiklan kanssa?

Jos kysymykseen vastataan kieltävästi, [onko direktiivin 2003/88 7 artiklan kanssa yhteensopiva] kansallinen säännös, jossa säädetään, että työntekijän, joka päättää palvelussuhteensa omasta aloitteestaan, on tehtävä kaikkensa käyttääkseen avoimen lomaoikeutensa palvelussuhteen päättymiseen mennessä ja että kun työntekijän palvelussuhde päätetään hänen omasta aloitteestaan, lomakorvausoikeus syntyy ainoastaan silloin, kun työntekijä ei voisi myöskään lomaa, joka alkaa palvelussuhteen päättämisen hakupäivänä, hakiessaan käyttää lomaa lomakorvausoikeutensa perustana olevaa määrää?

2)

Onko lähtökohdaksi otettava se, että lomakorvausoikeus syntyy ainoastaan silloin, kun työntekijä, joka ei työkyvyttömyyden vuoksi ole kyennyt käyttämään lomaoikeuttaan ennen työsuhteensa päättymistä, a) on ilmoittanut työnantajalleen (esimerkiksi sairastumisesta johtuvasta) työkyvyttömyydestään ilman tarpeettomia viivytyksiä (ja näin ollen lähtökohtaisesti ennen työsuhteensa päättymistä) ja b) on (esimerkiksi lääkärintodistuksella) todistanut (esimerkiksi sairastumisesta johtuvan) työkyvyttömyytensä ilman tarpeettomia viivytyksiä (ja näin ollen lähtökohtaisesti ennen työsuhteensa päättymistä)?

Jos kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivin 2003/88 7 artiklan kanssa yhteensopiva kansallinen säännös, jossa säädetään, että lomakorvausoikeus syntyy ainoastaan silloin, kun työntekijä, joka ei työkyvyttömyyden vuoksi ole kyennyt käyttämään lomaoikeuttaan ennen työsuhteensa päättymistä, a) on ilmoittanut työnantajalleen (esimerkiksi sairastumisesta johtuvasta) työkyvyttömyydestään ilman tarpeettomia viivytyksiä (ja näin ollen lähtökohtaisesti ennen työsuhteensa päättymistä) ja b) on (esimerkiksi lääkärintodistuksella) todistanut (esimerkiksi sairastumisesta johtuvan) työkyvyttömyytensä ilman tarpeettomia viivytyksiä (ja näin ollen lähtökohtaisesti ennen työsuhteensa päättymistä).

3)

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (ks. tuomio Gomez, C 342/01, EU:C:2004:160, 31 kohta; tuomio Dominguez, C 282/10, EU:C:2012:33, 47–50 kohta ja tuomio Neidel, C 337/10, EU:C:2012:263, 37 kohta) jäsenvaltiot voivat vapaasti myöntää lainsäädännössään työntekijälle direktiivin 2003/88 7 artiklalla taattua neljän viikon vähimmäisaikaa pidemmän lomaoikeuden tai lomakorvausoikeuden. Direktiivin 2003/88 7 artiklalla myönnetyillä oikeuksilla on myös välitön oikeusvaikutus (ks. tuomio Dominguez, C 282/10, EU:C:2012:33, 34–36 kohta ja tuomio Bollacke, C 118/13, EU:C:2014:1755, 28 kohta).

Kun otetaan huomioon direktiivin 2003/88 7 artiklan tällainen tulkinta, aiheuttaako tilanne, jossa kansallinen lainsäätäjä myöntää tietylle henkilöryhmälle selvästi direktiivin kyseistä säännöstä laajemman lomakorvausoikeuden, sen, että direktiivin 2003/88 7 artiklan välittömän oikeusvaikutuksen vuoksi myös henkilöille, joilta on direktiivin vastaisesti evätty kansallisessa lainsäädännössä oikeus lomakorvaukseen, on myönnettävä tasoltaan selvästi direktiivin kyseisen säännöksen vaatimuksia laajempi, kansallisessa säännöksessä ainoastaan kyseiselle henkilöryhmälle myönnetty lomakorvausoikeus?


(1)  Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL L 299, s. 9).


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 13.7.2015 – College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort v. X BV

(Asia C-360/15)

(2015/C 346/04)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort

Vastapuoli: X BV

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY (1) 2 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että tätä säännöstä sovelletaan jäsenvaltion hallintoelimen harjoittamaan yleistä sähköistä viestintäverkkoa varten tarkoitettujen kaapeleiden asentamiseen liittyvien kaivuutöiden toteutusajankohtaa, -paikkaa ja -tapaa koskevan hyväksynnän saamiseksi tehdyn hakemuksen käsiteltäväksi ottamiseen perustuvien maksujen perimiseen?

2)

Onko [– –] direktiivin 2006/123/EY III lukua tulkittava siten, että sitä on sovellettava myös täysin jäsenvaltion sisäisiin tilanteisiin?

3)

Onko [– –] direktiiviä 2006/123/EY, kun otetaan huomioon sen johdanto-osan yhdeksäs perustelukappale, tulkittava siten, ettei direktiiviä sovelleta kansalliseen järjestelmään, jossa vaaditaan, että yleisen sähköisen viestintäverkon kaapeleiden asentamiseen, ylläpitoon ja poistamiseen liittyvien kaivuutöiden suorittamista koskeva suunnitelma on ilmoitettava kunnanhallitukselle, ja jossa kunnanhallitus ei ole toimivaltainen kieltämään ilmoitettuja töitä mutta on toimivaltainen asettamaan vaatimuksia, jotka koskevat töiden toteutuspaikkaa, -ajankohtaa ja -tapaa, laitteiden yhteiskäytön edistämistä ja töiden järjestämistä muiden maaperässä sijaitsevien rakenteiden haltijoiden kanssa?

4)

Onko [– –] direktiivin 2006/123/EY 4 artiklan 6 alakohtaa tulkittava siten, että sitä on sovellettava hyväksymispäätökseen, joka koskee yleistä sähköistä viestintäverkkoa varten tarkoitettujen valokuitukaapeleiden asentamiseen liittyvien kaivuutöiden toteutusajankohtaa, -paikkaa ja -tapaa ilman, että asianomainen jäsenvaltion toimielin on toimivaltainen kieltämään kyseiset työt sellaisinaan?

5)

A)

Mikäli [– –] direktiivin 2006/123/EY 13 artiklan 2 kohtaa, kun otetaan huomioon edellä esitettyihin kysymyksiin annettavat vastaukset, on sovellettava käsiteltävään tapaukseen, onko tällä säännöksellä silloin välitön oikeusvaikutus?

B)

Mikäli viidennen kysymyksen A kohtaan on vastattava myöntävästi, seuraako silloin [– –] direktiivin 2006/123/EY 13 artiklan 2 kohdasta, että perittävät kulut voidaan laskea kaikkia hakumenettelyjä koskevien kuluarvioiden perusteella vai kaikkien käsiteltävän kaltaisten hakemusten kulujen perusteella vai yksittäisten hakemusten kulujen perusteella?

C)

Mikäli viidennen kysymyksen A kohtaan on vastattava myöntävästi, minkä perusteiden mukaisesti välillisten ja kiinteiden kulujen on [– –] direktiivin 2006/123/EY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti kohdistettava konkreettisiin lupahakemuksiin?


(1)  EUVL L 376, s. 36.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/5


Kanne 14.7.2015 – Euroopan komissio v. Romania

(Asia C-366/15)

(2015/C 346/05)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Sanfrutos Cano ja L. Nicolae)

Vastaaja: Romania

Vaatimukset

On todettava, ettei Romania ole noudattanut romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta 17.5.2013 annetun komission direktiivin 2013/28/EU (1) 2 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ei ainakaan ole ilmoittanut niistä komissiolle

Romania on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 22.8.2013.


(1)  EUVL L 135, s. 14.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Trybunał Konstytucyjny (Puola) on esittänyt 20.7.2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Asia C-390/15)

(2015/C 346/06)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Trybunał Konstytucyjny

Pääasian asianosaiset

Hakija: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Muu osapuoli: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) liitteessä III oleva 6 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta 5.5.2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/47/EY (2) säännöksillä, pätemätön, koska lainsäädäntömenettelyssä on rikottu oleellista Euroopan parlamentin kuulemista koskevaa menettelymääräystä?

2)

Onko ensimmäisessä kysymyksessä mainitun direktiivin 2006/112/EY 98 artiklan 2 kohta, luettuna yhdessä liitteessä III olevan 6 kohdan kanssa, pätemätön, koska se on verotuksen neutraalisuuden periaatteen vastainen siltä osin kuin siinä suljetaan alennettujen arvonlisäverokantojen soveltamisen ulkopuolelle digitaalimuodossa julkaistut kirjat ja muut sähköiset julkaisut?


(1)  EUVL L 347, s. 1.

(2)  EUVL L 116, s. 18.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Espanja) on esittänyt 20.7.2015 – Marina del Mediterráneo S.L. ym. v. Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Asia C-391/15)

(2015/C 346/07)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A. ja Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Vastaaja: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Muut osapuolet: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons S.L., Puerto Deportivo de Marbella S.A. ja Ayuntamiento de Marbella

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Kun huomioon otetaan vilpittömän yhteistyön ja direktiivin tehokkaan vaikutuksen periaatteet, onko direktiivin 89/665/ETY (1) 1 artiklan 1 kohtaa ja 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä julkisen sektorin sopimuksista 30.10.2007 annetun Espanjan lain 30/2007 310 §:n 2 momentin (nykyinen julkisen sektorin sopimuksista annetun lain konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä annetun kuninkaan asetuksen 3/2011 40 §:n 2 momentti) kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, koska siinä estetään kohdistamasta julkisia hankintoja koskeva erityinen muutoksenhaku hankintaviranomaisen toteuttamiin valmistelutoimiin, kuten tarjoajan esittämän tarjouksen hyväksymistä tarjouskilpailuun koskevaan päätökseen, jonka kohdalla on tuotu ilmi kansallisessa lainsäädännössä ja unionin oikeudessa säädettyjen, teknisen pätevyyden ja vakavaraisuuden osoittamista koskevien säännösten noudattamatta jättäminen?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko direktiivin 89/665/ETY 1 artiklan 1 kohdalla ja 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdalla välitön oikeusvaikutus?


(1)  Julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annettu neuvoston direktiivi 89/665/ETY (EYVL L 395, s. 33).


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 29.7.2015 – Selena România SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

(Asia C-416/15)

(2015/C 346/08)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel București

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Selena România SRL

Vastaaja: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Muu osapuoli: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko [tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan tai Thaimaa, annettua] neuvoston täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 21/2013 (1) tulkittava siten, että sitä sovelletaan myös maahantuontiin, jota Euroopan unionissa asuvat henkilöt ovat harjoittaneet Taiwanista ennen 17.1.2013, toisin sanoen vuonna 2012, mutta [lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun] neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 791/2011 (2) antamisen jälkeen?

2)

Sovelletaanko neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 21/2013 1 artiklassa tarkoitettua lopullista polkumyyntitullia myös sellaiseen maahantuontiin, jota Euroopan unionissa asuvat henkilöt ovat harjoittaneet Taiwanista ennen 17.1.2013 ja ennen [tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla Taiwanista ja Thaimaasta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan tai Thaimaa, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta annetun] komission asetuksen (EU) N:o 437/2012 (3) antamista, mutta neuvoston asetuksen (EU) N:o 791/2011 antamisen jälkeen?


(1)  Tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan tai Thaimaa 10.1.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 21/2013 (EUVL L 11, s. 1).

(2)  Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 3.8.2011 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 791/2011 (EUVL L 204, s. 1).

(3)  Tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla Taiwanista ja Thaimaasta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan tai Thaimaa, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 23.5.2012 annettu komission asetus (EU) N:o 437/2012 (EUVL L 134, s. 12).


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 30.7.2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG v. Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Asia C-419/15)

(2015/C 346/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Vastapuoli: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (1) 33 artiklan 2 kohdan 1 kohta esteenä sille, että lisenssinhaltija, jota ei ole rekisteröity yhteisön mallirekisteriin, nostaa rekisteröidyn yhteisömallin loukkaamiseen perustuvia kanteita?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: voiko yhteisömallin lisenssinhaltija, jolla on yksinoikeus, vaatia oman vahinkonsa korvaamista sen yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeudenhaltijan valtuutuksella yksin vireille panemassa oikeusriidassa vai voiko se pelkästään yhtyä oikeudenhaltijan itsensä yhteisömallinsa loukkaamisen vuoksi vireille panemaan oikeusriitaan tämän säännöksen 4 kohdan mukaisesti?


(1)  EYVL L 3, s. 1.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 30.7.2015 – Rikosoikeudenkäynti  U (*1) vastaan

(Asia C-420/15)

(2015/C 346/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

 U (*1)

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko ajoneuvojen rekisteröinnistä 20.7.2001 annetun kuninkaan päätöksen 2 ja 3 § ristiriidassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18, 20, 45, 49 ja 56 artiklan kanssa, koska ajoneuvot, jotka kuuluvat henkilölle, jolla on asuinpaikka muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Belgiassa, ja jotka on rekisteröity tässä toisessa jäsenvaltiossa, on rekisteröitävä Belgiassa, jotta niitä voidaan käyttää liikenteessä – edes kauttakulkuun – Belgiassa, jos kyseisellä henkilöllä on asuinpaikka myös Belgiassa?


(*1)  Henkilötietojen käsittelyn puitteissa yksilöiden suojaamiseksi poistettu tieto.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/9


Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) on tehnyt 10.8.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-222/14, Deluxe Laboratories v. SMHV (Deluxe), 4.6.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: S. Palmero Cabezas)

Muu osapuoli: Deluxe Laboratories, Inc.

Vaatimukset

valituksenalainen tuomio on kumottava

kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

SMHV väittää, että valituksenalainen tuomio on kumottava, koska unionin yleinen tuomioistuin rikkoi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 (1) 75 artiklan ensimmäistä virkettä, luettuna yhdessä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan kanssa, tiivistettynä seuraavilla perusteilla:

1.

Unionin yleinen tuomioistuin sulki virheellisesti pois kokonaisvaltaisen perustelun mahdollisuuden useiden tavaroiden ja palvelujen osalta, kun käsitys merkistä on niiden jokaisen osalta yhtenäinen ja perustelu koskee näin ollen jokaista niistä samalla tavalla.

2.

Se, että SMHV:lle asetetaan velvollisuus esittää järjestelmällisesti jokaisen yksittäisen tavaran tai palvelun tai tavaroiden tai palvelujen homogeenisten ryhmien osalta sama perustelu, tekisi perusteluvelvollisuudesta pelkän muotovaatimuksen.

3.

Jaosto mainitsi nimenomaisesti ne syyt, joiden vuoksi merkki katsotaan jokaisen haetun tavaran tai palvelun osalta pelkästään viittaukseksi tämän tavaran tai palvelun korkeampaan laatuun.

4.

On riittävää, että tavaroilla ja palveluilla on yhteinen piirre, jotta voidaan sallia ne kaikki kattava perustelu, kun merkki on tämän piirteen vuoksi erottamiskyvytön. Käsiteltävässä asiassa tämä yhteinen piirre johtuu siitä seikasta, että poikkeuksetta jokaisella kyseisellä tavaralla tai palvelulla voi olla enemmän tai vähemmän korkea laatu, joten tieto korkeammasta laadusta katsotaan jokaisen yksittäisen tavaran tai palvelun ja niiden kaikkien osalta pelkäksi myyntiargumentiksi.

5.

Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti oikeuskäytännöstä ilmenevää tavaroiden ja palvelujen ”riittävän homogeenisen” ryhmän käsitettä ja rajoitti tällä tavoin tarpeettomasti sen tulkintaperusteita. Käsiteltävässä asiassa voidaan jaoston osoittaman yhteisen piirteen nojalla olettaa, että tavarat ja palvelut muodostavat riittävän homogeenisen ryhmän, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen perustelun.

6.

Valituksenalainen tuomio ei ole tähänastisen oikeuskäytännön, erityisesti 11.12.2014 asiassa C-253/14 P, FTI Touristik v. SMHV (BigXtra), EU:C:2014:2445, annetun ratkaisun mukainen.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varbergs tingsrätt (Ruotsi) on esittänyt 28.8.2015 – P v. Q

(Asia C-455/15)

(2015/C 346/12)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varbergs tingsrätt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: P

Vastaaja: Q

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Varbergs tingsrättin Bryssel II -asetuksen (1) 23 artiklan a alakohdan tai jonkin muun säännöksen nojalla ja kyseisen asetuksen 24 artiklan estämättä kieltäydyttävä tunnustamasta Siluten käräjäoikeuden 18.2.2015 antamaa ratkaisua (ks. liite a) ja näin ollen jatkettava Varbergs tingsrättissä vireillä olevan huoltoa koskevan asian käsittelyä?


(1)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 (EUVL L 338, s. 1).


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/11


Valitus, jonka Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) on tehnyt 28.8.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction v. neuvosto, 25.6.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (edustajat: abogado J. Viñals Camallonga, abogado L. Barriola Urruticoechea ja abogado J. Iriarte Ángel)

Muu osapuoli: neuvosto

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) 25.6.2015 antama tuomio T-95/14 on kumottava

oikeusriita on ratkaistava lopullisesti ja on hyväksyttävä kantajan tässä oikeusasteessa esittämät vaatimukset eli 15.11.2013 annetun päätöksen 2013/661/YUTP (1) 1 artikla ja 15.11.2013 annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1154/2013 (2) 1 artikla on kumottava siltä osin kuin niissä viitataan IOEC:hen tai ne voivat koskea sitä, ja on määrättävä, että sen nimi poistetaan edellä mainittujen säädösten liitteistä

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen:

Oikeudellinen virhe, koska tuomiossa väitetään virheellisesti, että neuvosto on noudattanut perusteluvelvollisuuttaan eikä se ole loukannut tehokasta oikeussuojaa koskevaa oikeutta.

Oikeudellinen virhe, koska tuomiossa väitetään, että kantajaan kohdistetut toimenpiteet perustuvat näyttöön, vaikka todellisuudessa niiltä puuttuvat kaikki tosiasialliset perusteet ja tuomio perustuu oletuksiin. Tämä on johtanut harkintavallan väärinkäyttöön sekä sovellettavien oikeussääntöjen rikkomiseen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen.

Oikeudellinen virhe, koska tuomiossa väitetään virheellisesti, että IOEC:n omaisuudensuojaa on kunnioitettu ja suhteellisuusperiaatetta on noudatettu.


(1)  Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 15.11.2013 annettu neuvoston päätös 2013/661/YUTP.

(2)  Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 15.11.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1154/2013.


Unionin yleinen tuomioistuin

19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/13


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos v. komissio

(Asia T-446/10) (1)

((Kasvinsuojeluaineet - Tehoaine trifluraliini - Direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämättä jättäminen - Asetus (EY) N:o 33/2008 - Nopeutettu arviointimenettely - Ilmeinen arviointivirhe - Syrjintäkiellon periaate - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 346/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugali) (edustajat: asianajajat K. Van Maldegem ja C. Mereu)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi P. Ondrůšek ja F. Wilman, sitten P. Ondrůšek ja G. von Rintelen, avustajanaan asianajaja J. Stuyck)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota trifluraliinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 25.6.2010 annettu komission päätös (EUVL L 160, s. 30).

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Dow AgroSciences Ltd ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos Lda vastaavat omista ja Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 346, 18.12.2010.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/13


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2015 – Amitié v. komissio

(Asia T-234/12) (1)

((Välityslauseke - Avustus - Taloudellinen tuki - Maksamisen keskeyttäminen - Pyyntö ilmoitettujen kulujen korvaamisesta - Vahingonkorvaus - Viivästyskorko - Maksuilmoitus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu - Vastakanne))

(2015/C 346/15)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Amitié Srl (Bologna, Italia) (edustajat: asianajajat D. Bogaert, M. Picat ja C. Siciliano)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Moro ja S. Delaude, avustajinaan aluksi asianajajat R. Van der Hout ja A. Krämer, sitten asianajajat R. Van der Hout ja A. Köhler)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 272 artiklaan ja SEUT 340 artiklan ensimmäiseen alakohtaan perustuva kanne, jolla vaaditaan ensinnäkin sen toteamista, että määrät, jotka kantaja on saanut sen ja yhteisön, jonka edustajana komissio toimi, välisen avustussopimuksen ja kahden taloudellista tukea koskevan sopimuksen täytäntöönpanon puitteissa, sekä taloudellinen sanktio ja viivästyskorot, joita komissio on vaatinut kantajaa korvaamaan tai maksamaan rahoitustarkastuksen loppupäätelmien johdosta, eivät ole langenneet maksettaviksi ainakaan kokonaisuudessaan, ja sen toteamista, että komission oikeus ulottaa tarkastuksen loppupäätelmät koskemaan toista avustussopimusta on vanhentunut, sekä toteamusta siitä, että unionille on syntynyt sopimussuhteeseen perustuva vastuu, koska komissio on keskeyttänyt rahoitustarkastuksen alustavien päätelmien perusteella niiden määrien maksamisen, jotka kantajalle oli suoritettava kahden muun avustussopimuksen nojalla, ja jolla vaaditaan toiseksi sitä, että komissio velvoitetaan suorittamaan kantajalle yhtäältä määrät, joita ei ole vielä maksettu niiden avustussopimusten nojalla, joiden täytäntöönpano on keskeytetty, ja erään toisen taloudellista tukea koskevan sopimuksen nojalla, ja toisaalta vahingonkorvausta, jolla korvataan kantajalle vahinko, joka on aiheutunut siitä syystä, että komissio on käyttänyt väärin oikeuksia, joita se katsoi sillä olevan taloudellista tukea koskevien sopimusten tai rahoitustarkastuksen kohteena olevien sopimusten taikka niiden sopimusten, joiden täytäntöönpano on keskeytetty, perusteella kyseisen rahoitustarkastuksen johdosta

Tuomiolauselma

1)

Amitié Srl:n vaatimuksista, joilla vaaditaan todettavaksi, että Euroopan komissio on luopunut riitauttamasta määrää, joka on edelleen maksettavana avustuksia koskevien viitesopimusten ECP-2007-DILI-517005, joka koskee Athena-hanketta (Access to cultural heritage networks across Europe), ja ECP-2008-DILI-538025, joka koskee Judaica Europeana -hanketta (Jewish urban digital European integrated cultural archive), ei ole tarpeen lausua.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Amitié velvoitetaan korvaamaan komissiolle ensinnäkin 50 458,23 euroa korotettuna 4,5 prosentin vuotuisella viivästyskorolla 6.4.2012 lähtien kyseisen määrän täysimääräiseen maksamiseen asti, toiseksi 261 947,36 euroa korotettuna 4,25 prosentin vuotuisella viivästyskorolla 28.12.2012 lähtien kyseisen määrän täysimääräiseen maksamiseen asti, kolmanneksi 358 712,35 euroa korotettuna 4,5 prosentin vuotuisella viivästyskorolla 8.5.2012 lähtien kyseisen määrän täysimääräiseen maksamiseen asti ja neljänneksi 5 045,82 euroa korotettuna 4,5 prosentin vuotuisella viivästyskorolla 23.6.2012 lähtien kyseisen määrän täysimääräiseen maksamiseen asti.

4)

Amitié vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan neljä viidesosaa komission oikeudenkäyntikuluista.

5)

Komissio vastaa viidesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.


(1)  EUVL C 243, 11.8.2012.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/15


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.9.2015 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio

(Asia T-503/12) (1)

((EMOTR - Tukiosasto - Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto - Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Tilatukijärjestelmä - Olennaiset tarkastukset - Toissijaiset tarkastukset))

(2015/C 346/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: aluksi C. Murrell, sitten E. Jenkinson ja M. Holt, ja lopuksi M. Holt, avustajinaan D. Wyatt, QC, ja barrister V. Wakefield)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: N. Donnelly, P. Rossi ja K. Skelly)

Oikeudenkäynnin kohde

Maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 6.9.2012 tehdyn komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/123/EU (EUVL L 244, s. 11) kumoamista koskeva vaatimus, siltä osin kuin tämä päätös koskee sen liitteessä olevia neljää alamomenttia, joissa on kyseessä 5 %:n suuruinen kiinteä korjaus, jota on sovellettu Pohjois-Irlannissa (Yhdistynyt kuningaskunta) rahoitusvuonna 2008 toteutettuihin menoihin, määrältään 277 231,60 ja 13 671 588,90 euroa, sekä rahoitusvuonna 2009 toteutettuihin menoihin, määrältään 270 398,26 ja 15 844 193,29 euroa.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista ja Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/15


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2015 – Ministry of Energy of Iran v. neuvosto

(Asia T-564/12) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Rajoittavat toimenpiteet, jotka on kohdistettu Iraniin tarkoituksena estää ydinaseiden leviäminen - Varojen jäädyttäminen - Perusteluvelvollisuus - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan - Arviointivirhe - Perusoikeuksien loukkaaminen - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 346/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (edustaja: barrister M. Lester)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bishop ja A. de Elera)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota osittain Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 15.10.2012 annettu neuvoston päätös 2012/635/YUTP (EUVL L 282, s. 58) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 15.10.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 282, s. 16).

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ministry of Energy of Iran velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 55, 23.2.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.9.2015 – NIOC ym. v. neuvosto

(Asia T-577/12) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen - Varojen jäädyttäminen - Kumoamiskanne - Valtionsisäinen yhteisö - Asiavaltuus ja oikeussuojan tarve - Tutkittavaksi ottaminen - Perusteluvelvollisuus - Oikeudellisen perustan ilmoittaminen ja valinta - Neuvoston toimivalta - Unionin toimien ennustettavuuden periaate - Lähellä olevan yhteisön käsite - Ilmeinen arviointivirhe - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tehokkaaseen tuomioistuimen tarjoamaan oikeussuojaan - Oikeasuhteisuus - Omaisuudensuoja))

(2015/C 346/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapore, Singapore), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iran), Karoon Oil & Gas Production Co. (Khūzestān, Iran), Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran), National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khūzestān), South Zagros Oil & Gas Production Co. (Širaz, Iran), Maroun Oil & Gas Co. (Ahvāz, Iran), Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khūzestān), Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran), Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khūzestān), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khorramshar, Iran), West Oil & Gas Production Co. (Kermanšah, Iran), East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mašhad, Iran), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran) ja Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Bušehr, Iran) (edustaja: asianajaja J. M. Thouvenin)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: V. Piessevaux ja M. Bishop)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus yhtäältä Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 15.10.2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/635/YUTP (EUVL L 282, s. 58) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 15.10.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 945/2012 (EUVL L 282, s. 16) kumoamisesta siltä osin kuin nämä toimet koskevat kantajia ja toisaalta vaatimus todeta, ettei Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (EUVL L 195, s. 39), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2012/635, 20 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, s. 1) 23 artiklan 2 kohdan d alakohtaa sovelleta kantajiin

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) vastaavat omista ja Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 79, 16.3.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Panasonic ja MT Picture Display v. komissio

(Asia T-82/13) (1)

((Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat - Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteetteja ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat - Puolustautumisoikeudet - Näyttö kartelliin osallistumisesta - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat - Oikeasuhteisuus - Sakot - Täysi harkintavalta))

(2015/C 346/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Panasonic Corp. (Kadoma, Japani) ja MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japani) (edustajat: asianajajat R. Gerrits ja A. H. Bischke, M. Hoskins, QC, ja barrister S. K. Abram)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Biolan, M. Kellerbauer ja G. Koleva)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse ensisijaisesti SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 5.12.2012 annetun komission päätöksen C(2012) 8839 final (asia COMP/39.437 – Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävät kuvaputket) kumoamista koskevasta vaatimuksesta kantajia koskevilta osin tai toissijaisesti kantajille määrätyn sakon määrän alentamista koskevasta vaatimuksesta.

Tuomiolauselma

1)

SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 5.12.2012 annetun komission päätöksen C (2012) 8839 final (asia COMP/39.437 – Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävät kuvaputket) 2 artiklan 2 kohdan f, h ja i alakohdassa määrättyjen sakkojen määräksi vahvistetaan Panasonic Corp:n osalta 128 866 000 euroa sen osallistumisesta suoraan televisioissa käytettävien värikuvaputkien markkinoita koskevaan rikkomiseen, Panasonicin, Toshiba Corp:n ja MT Picture Display Co. Ltd:n osalta yhteisvastuullisesti 82 826 000 euroa sekä Panasonicin ja MT Picture Displayn osalta yhteisvastuullisesti 7 530 000 euroa.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 101, 6.4.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Samsung SDI ym. v. komissio

(Asia T-84/13) (1)

((Kilpailu - Kartellit - Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat - Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteettia ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Rikkomisen kesto - Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä - Vuoden 2006 tiedoksianto yhteistyöstä - Sakkojen määrän alentaminen - Sakkojen määrän laskeminen - Yrityksen myyntien ottaminen huomioon siten, että arviointiperusteena käytetään toimituspaikkaa - Rikkomisen aikana rekisteröityjen myyntien keskimääräisen arvon huomioon ottaminen))

(2015/C 346/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Etelä-Korea), Samsung SDI Germany GmbH (Berliini, Saksa) ja Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malesia) (edustajat: aluksi asianajaja G. Berrisch, solicitor D. Hull ja asianajaja L. A. Grelier, sitten asianajajat D. Hull ja L. A. Grelier, ja lopuksi asianajajat L. A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, sekä J. Flynn, QC)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Biolan, G. Meessen ja H. van Vliet)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota osittain komission SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamista koskevasta menettelystä (asia COMP/39.437 – Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävät kuvaputket) 5.12.2012 antama päätös C(2012) 8839 final ja vaatimus alentaa kantajille määrättyjä sakkoja

Tuomiolauselma

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa siltä osin kuin se koskee Samsung SDI Germany GmbH:ta.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Samsung SDI Co. Ltd ja Samsung SDI (Malaysia) Bhd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – LG Electronics v. komissio

(Asia T-91/13) (1)

((Kilpailu - Kartellit - Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat - Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteettia ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Rikkomisen, johon on syyllistynyt yhteinen yritys, lukeminen emoyhtiön syyksi - Yhdenvertainen kohtelu - Sakkojen määrän laskentatapa - Värikuvaputkien myynnin arvon huomioon ottaminen jalostettujen tuotteiden välityksellä - Vanhentumisaika - Oikeasuhteisuus - Hallinnollisen menettelyn kesto))

(2015/C 346/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: LG Electronics, Inc. (Soul, Etelä-Korea) (edustajat: asianajajat G. van Gerven ja T. Franchoo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi C. Hödlmayr, M. Kellerbauer ja P. Van Nuffel, sitten M. Kellerbauer, P. Van Nuffel ja A. Biolan)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota osittain komission SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamista koskevasta menettelystä (asia COMP/39.437 – Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävät kuvaputket) 5.12.2012 antama päätös C(2012) 8839 final ja vaatimus alentaa kantajalle määrättyjä sakkoja

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

LG Electronics, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Philips v. komissio

(Asia T-92/13) (1)

((Kilpailu - Kartellit - Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat - Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteettia ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Rikkomisen, johon on syyllistynyt yhteinen yritys, lukeminen emoyhtiön syyksi - Yhdenvertainen kohtelu - Sakkojen määrän laskentatapa - Värikuvaputkien myynnin arvon huomioon ottaminen jalostettujen tuotteiden välityksellä - Rikkomisen kestoaikana rekisteröityjen myyntien keskiarvon huomioon ottaminen - Konsernin kokonaisliikevaihdon huomioon ottaminen - Oikeasuhteisuus - Hallinnollisen menettelyn kesto))

(2015/C 346/22)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Alankomaat) (edustajat: asianajajat J. de Pree et S. Molin)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi C. Hödlmayr, M. Kellerbauer ja P. Van Nuffel, sitten M. Kellerbauer, P. Van Nuffel ja A. Biolan, ja lopuksi M. Kellerbauer, P. Van Nuffel ja V. Bottka)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensisijaisesti vaatimus kumota osittain komission SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamista koskevasta menettelystä (asia COMP/39.437 – Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävät kuvaputket) 5.12.2012 antama päätös C(2012) 8839 final ja toissijaisesti vaatimus poistaa kantajalle määrätyt sakot tai alentaa niiden määrää

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Koninklijke Philips Electronics NV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/21


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Toshiba v. komissio

(Asia T-104/13) (1)

((Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat - Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteetteja ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat - Näyttö kartelliin osallistumisesta - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Rikkomisesta vastuuseen joutuminen - Yhteinen määräysvalta - Sakot - Täysi harkintavalta))

(2015/C 346/23)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Toshiba Corp. (Tokio, Japani) (edustajat: solicitor J. MacLennan sekä asianajajat J. Jourdan, A. Schulz ja P. Berghe)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Biolan, V. Bottka ja M. Kellerbauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/39.437 – Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävät kuvaputket) 5.12.2012 annetun komission päätöksen C(2012) 8839 final kumoamista koskevasta vaatimuksesta kantajaa koskevilta osin ja toissijaisesti kantajalle määrätyn sakon määrän kumoamista tai alentamista koskevasta vaatimuksesta.

Tuomiolauselma

1)

SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/39.437 – Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävät kuvaputket) 5.12.2012 annetun komission päätöksen C(2012) 8839 final 1 artiklan 2 kohdan d alakohta kumotaan osittain siltä osin kuin siinä todetaan Toshiba Corp:n osallistuneen väritelevisioissa käytettävien kuvaputkien markkinoilla toimineeseen maailmanlaajuiseen kartelliin ajalla 16.5.2000–31.3.2003.

2)

Kyseisen päätöksen 2 artiklan 2 kohdan g alakohta kumotaan siltä osin kuin siinä määrätään Toshiballe 28 048 000 euron sakko sen johdosta, että se osallistui suoraan väritelevisioissa käytettävien kuvaputkien markkinoilla toimineeseen maailmanlaajuiseen kartelliin.

3)

Kyseessä olevan päätöksen 2 artiklan 2 kohdan h alakohdassa Toshiballe yhteisvastuullisesti Panasonic Corp:n ja MT Picture Display Co. Ltd:n kanssa määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 82 826 000 euroa.

4)

Kanne hylätään muilta osin.

5)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 114, 20.4.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/22


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.9.2015 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio

(Asia T-245/13) (1)

((EMOTR - Tukiosasto - Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto - Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Tilatukijärjestelmä - Olennaiset tarkastukset - Toissijaiset tarkastukset - Asetuksen (EY) N:o 796/2004 51, 53, 73 ja 73 a artikla))

(2015/C 346/24)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: aluksi C. Murrell, M. Holt ja E. Jenkinson, sitten M. Holt, avustajinaan D. Wyatt, QC, ja barrister V. Wakefield)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Rossi ja K. Skelly)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 26.2.2013 tehdyn komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/123/EU (EUVL L 67, s. 20) osittaista kumoamista koskeva vaatimus, siltä osin kuin tämä päätös koskee sen liitteessä 1 olevaa alamomenttia, jossa on kyseessä 5,19 %:n suuruinen ekstrapoloitu korjaus, jota on sovellettu Pohjois-Irlannissa (Yhdistynyt kuningaskunta) rahoitusvuonna 2010 toteutettuihin menoihin, ja jonka määrä on 16 513 582,57 euroa.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista ja Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 189, 29.6.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/22


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – Kreikka v. komissio

(Asia T-346/13) (1)

((EMOTR - Tukiosasto - EMOTR ja maaseuturahasto - Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Maaseudun kehittämisen tukitoimet - Maatalousympäristö - Tarkastusten riittävyys - Kiinteämääräiset rahoituskorjaukset))

(2015/C 346/25)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: aluksi I.-K. Chalkias, X. Basakou ja A. E. Vasilopoulou, sitten A. E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos ja O. Tsirkinidou)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Marcoulli ja D. Triantafyllou)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 2.5.2013 annettu komission täytäntöönpanopäätös 2013/214/EU (EUVL L 123, s. 11)

Tuomiolauselma

1)

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 2.5.2013 annettu komission täytäntöönpanopäätös 2013/214/EU kumotaan siltä osin kuin siinä asetetaan Helleenien tasavallalle kahden prosentin suuruinen rahoituskorjaus maatalousympäristöön kuuluvissa alatoimenpiteissä ”Luonnonmukainen maatalous” ja ”Luonnonmukainen kasvatus”.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Helleenien tasavalta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 245, 24.8.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/23


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – H&M Hennes & Mauritz v. SMHV – Yves Saint Laurent (käsilaukut)

(Asia T-525/13) (1)

((Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää käsilaukkua - Aikaisempi malli - Mitättömyysperuste - Yksilöllinen luonne - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla - Perusteluvelvollisuus))

(2015/C 346/26)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hampuri, Saksa) (edustajat: asianajajat H. Hartwig ja A. von Mühlendahl)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Yves Saint Laurent SAS (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja N. Decker)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 8.7.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 207/2012-3), joka liittyy H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG:n ja Yves Saint Laurent SAS:n väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien ne kulut, jotka Yves Saint Laurent SAS:lle on aiheutunut sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) valituslautakunnan menettelyssä.


(1)  EUVL C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/24


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – H&M Hennes & Mauritz v. SMHV – Yves Saint Laurent (käsilaukut)

(Asia T-526/13) (1)

((Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää käsilaukkua - Aikaisempi malli - Mitättömyysperuste - Yksilöllinen luonne - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla - Perusteluvelvollisuus))

(2015/C 346/27)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hampuri, Saksa) (edustajat: asianajajat H. Hartwig ja A. von Mühlendahl)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Yves Saint Laurent SAS (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja N. Decker)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 8.7.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 208/2012-3), joka liittyy H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG:n ja Yves Saint Laurent SAS:n väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien ne kulut, jotka Yves Saint Laurent SAS:lle on aiheutunut sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) valituslautakunnan menettelyssä.


(1)  EUVL C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/25


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2015 – Gold Crest v. SMHV (MIGHTY BRIGHT)

(Asia T-714/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin MIGHTY BRIGHT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 346/28)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Gold Crest LLC (Goleta, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat P. Rath ja W. Festl-Wietek)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: S. Bonne)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 8.10.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 2038/2012-2), joka koskee hakemusta sanamerkin MIGHTY BRIGHT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Gold Crest LLC vastaa omista ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 61, 1.3.2014.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/25


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Pérez Gutiérrez v. komissio

(Asia T-168/14) (1)

((Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Kansanterveys - Direktiivi 2001/37/EY - Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti - Komission ehdottamat tupakkatuotteiden pakkauksissa käytettävät terveysvaikutuksista varoittavat värivalokuvat - Päätös 2003/641/EY - Kuolleen henkilön kuvan luvaton käyttö - Kuolleen henkilön leskelle aiheutunut henkilökohtainen vahinko))

(2015/C 346/29)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Soler Puebla)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Baquero Cruz ja C. Cattabriga)

Oikeudenkäynnin kohde

Vahingonkorvauskanne, jolla vaaditaan yhtäältä korvausta vahingosta, jota kantajalle on väitetysti aiheutunut siitä, että hänen kuolleen puolisonsa kuvaa on käytetty luvatta valokuvissa, joita komissio ehdotti käytettäväksi terveysvaroituksina, jotka liitetään tupakkatuotteiden pakkauksiin tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 5.6.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/37/EY (EYVL L 194, s. 26) 5 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja tupakoinnin terveysvaikutuksista varoittavien värivalokuvien tai muiden kuvien käytöstä tupakkatuotteiden pakkauksissa 5.9.2003 tehdyn komission päätöksen (EYVL L 226, s. 24) mukaisesti, ja toisaalta kantajan kuolleen puolison kuvan poistamista ja kyseisen kuvan käytön kieltämistä Euroopan unionissa

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ana Pérez Gutiérrez velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 135, 5.5.2014.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/26


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2015 – iNET24 Holding v. SMHV (IDIRECT24)

(Asia T-225/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti - Sanamerkki IDIRECT24 - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla))

(2015/C 346/30)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Sveitsi) (edustajat: asianajajat S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger ja V. Dalichau)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi A. Pohlmann, sitten S. Hanne)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n viidennen valituslautakunnan 4.2.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1867/2013-5), joka koskee sanamerkin IDIRECT24 Euroopan yhteisön nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

iNET24 Holding AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 184, 16.6.2014.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/27


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2015 – Warenhandelszentrum v. SMHV – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Asia T-254/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin NEW MAX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön kuviomerkki MAX - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 346/31)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Saksa) (edustaja: asianajaja F. P. Hirschel)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi A. Pohlmann, sitten S. Hanne)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hampuri, Saksa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 29.1.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 2035/2012-1), joka koskee Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG:n ja Warenhandelszentrum Ltd:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Warenhandelszentrum Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 194, 24.6.2014.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/28


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Dairek Attoumi v. SMHV – Diesel (DIESEL)

(Asia T-278/14) (1)

((Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Rekisteröity yhteisömalli DIESEL - Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki DIESEL - Mitättömyysperuste - Erottamiskykyisen merkin käyttö - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta - Näyttö tosiasiallisesta käytöstä - Hallinnollisen menettelyn keskeyttäminen))

(2015/C 346/32)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Manresa Medina ja J. Manresa Medina)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: O. Mondéjar Ortuño ja V. Melgar)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Diesel SpA (Breganze, Italia) (edustajat: asianajajat F. Celluprica ja F. Fischetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 18.2.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 855/2012-3), joka koskee Diesel SpA:n ja Mansour Dairek Attoumin välistä mitättömyysmenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Mansour Dairek Attoumi velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 253, 4.8.2014.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/28


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Verein StHD v. SMHV (mustan nauhan esitys)

(Asia T-530/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus mustaa nauhaa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 346/33)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Sveitsi) (edustaja: asianajaja P. Brauns)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 5.5.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1940/2013-4), joka koskee hakemusta mustaa nauhaa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 303, 8.9.2014.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/29


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Inditex v. SMHV – Ansell (ZARA)

(Asia T-584/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Menettämismenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ZARA - Tosiasiallinen käyttö - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta))

(2015/C 346/34)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset+

Kantaja: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espanja) (edustaja: asianajaja C. Duch Fonoll)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Vastapuolet SMHV:n valituslautakunnassa: Zainab Ansell ja Roger Ansell (Moshi, Tansania)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 19.5.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1118/2013-2), joka koskee Zainab Ansellin ja Roger Ansellin sekä Industria de Diseño Textil, SA:n (Inditex) välistä menettämismenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 339, 29.9.2014.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/30


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – SV Capital v. EPV

(Asia T-660/14) (1)

((Talous- ja rahapolitiikka - Vaatimus tutkinnan aloittamisesta väitetyn unionin oikeuden loukkauksen vuoksi - EPV:n päätös - Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunnan päätös - Huomioon ottaminen viran puolesta - Toimen laatijalla ei toimivaltaa - Kumoamiskanne - Kanteen nostamisen määräaika - Myöhässä nostettu kanne - Osittainen tutkimatta jättäminen))

(2015/C 346/35)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: SV Capital OÜ (Tallinna, Viro) (edustaja: asianajaja M. Greinoman)

Vastaaja: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (asiamiehet: J. Overett Somnier ja Z. Giotaki, avustajanaan asianajaja F. Tuytschaever)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: W. Mölls ja K.-P. Wojcik)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus sen EPV:n 21.2.2014 tekemän päätöksen C 2013 002 kumoamisesta, jolla hylättiin kantajan vaatimus siitä, että on aloitettava Viron ja Suomen finanssisektorin valvontaviranomaisia koskeva tutkinta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009 muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24.11.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (EUVL L 331, s. 12) 17 artiklan 2 kohdan nojalla väitetyn Euroopan unionin loukkauksen vuoksi, ja toisaalta vaatimus sen Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunnan 14.7.2014 tekemän päätöksen 2014-CI-02 kumoamisesta, jolla hylättiin tästä päätöksestä tehty valitus.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunnan 14.7.2014 tekemä päätös 2014-CI-02 kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 431, 1.12.2014.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/30


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 1.9.2015 – Ranska v. komissio

(Asia T-344/15 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin - Asetus N:o 1049/2001 - Asiakirjat, joita Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle direktiivissä 98/34/EY säädetyn menettelyn yhteydessä - Se, että Ranska vastustaa asiakirjojen luovuttamista - Päätös siitä, että kolmannelle henkilölle annetaan oikeus tutustua asiakirjoihin - Täytäntöönpanon lykkäystä koskeva vaatimus - Kiireellisyys - Fumus boni juris - Intressivertailu))

(2015/C 346/36)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas ja F. Fize)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Baquero Cruz ja F. Clotuche-Duvieusart)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan lykkäämään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 43) nojalla esitetystä asiakirjoihin tutustumista koskevasta uudistetusta hakemuksesta 21.4.2015 tehdyn sellaisen päätöksen GESTDEM 2014/6064 täytäntöönpanoa, jolla komissio myönsi oikeuden tutustua kahteen Ranskan viranomaisilta peräisin olevaan asiakirjaan, jotka oli toimitettu sille teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY (EYVL L 204, s. 37) säädetyn menettelyn yhteydessä.

Määräysosa

1)

Lykätään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 nojalla esitetystä asiakirjoihin tutustumista koskevasta uudistetusta hakemuksesta 21.4.2015 tehdyn sellaisen päätöksen GESTDEM 2014/6064 täytäntöönpanoa, jolla komissio myönsi oikeuden tutustua kahteen Ranskan viranomaisilta peräisin olevaan asiakirjaan, jotka oli toimitettu sille teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY säädetyn menettelyn yhteydessä.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/31


Kanne 9.7.2015 – Renfe-Operadora v. SMHV (AVE)

(Asia T-367/15)

(2015/C 346/37)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J.-B. Devaureix ja M. Hernández Sandoval)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalainen malli: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan AVE – Menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus – Rekisteröintihakemus nro 5.640.198

Riidanalainen päätös: SMHV:n viidennen valituslautakunnan 24.4.2015 asiassa R 712/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen, hyväksyy menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen ja tämän seurauksena toteaa, että mitättömyyslautakunnan 4.2.2014 tekemästä päätöksestä tehty kantajan valitus, joka tehtiin ennen kyseistä hakemusta, voidaan ottaa tutkittavaksi ja SMHV:n viidennen valituslautakunnan on ratkaistava se.

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Tosiseikkojen puutteellinen arviointi riidanalaisessa päätöksessä sekä menettelylliset virheet, joiden seurauksena kantajan puolustautumisoikeuksia ja huolenpitovelvoitetta kantajaa kohtaan on loukattu.

Näytön virheellinen arviointi, suhteettomuus kantajan väitetyn muodollisen virheen ja siitä aiheutuneiden seurausten välillä, koska kantajalla ei ole ollut oikeutta valittaa sille vastaisesta päätöksestä, ja riidanalainen päätös on liioitellun muodollinen.

Kantajan puolustautumisoikeuksia on loukattu, koska sillä ei ole ollut mahdollisuutta riitauttaa AVE-merkin osittaisen kumoamisen aineellisia perusteita.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/32


Valitus, jonka Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on tehnyt 13.8.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-78/14, Gross v. EUH, 3.6.2015 antamasta tuomiosta

(Asia T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (asiamiehet: S. Marquardt ja M. Silva)

Muu osapuoli: Philipp Oliver Gross

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa F-78/14 (Gross v. EUH) antaman tuomion

hyväksymään valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset

velvoittamaan vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa seitsemään valitusperusteeseen, joista osa koskee arviointijärjestelmää ja osa ylennysjärjestelmää.

Arviointijärjestelmä

1)

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu Euroopan unionin virkamiesten henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 43 artiklan, todistustaakan jakamista koskevien sääntöjen ja kanteen ulkopuolisesta seikasta lausumisen kiellon rikkomiseen ja valittajan puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen.

2)

Toinen valitusperuste, joka perustuu tuomioistuinvalvonnan rajojen loukkaamiseen. Valittaja väittää, että virkamiestuomioistuin ylittää valituksenalaisessa tuomiossa useita kertoja sille kuuluvan valvonnan rajat ja vaikuttaa edellyttävä siltä tietynlaisen arviointijärjestelmän käyttöön ottamista.

3)

Kolmas valitusperuste, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen lukuihin perustumattoman arviointijärjestelmän objektiivisuuden puutteen osalta ja henkilöstösääntöjen 43 artiklan rikkomiseen.

4)

Neljäs valitusperuste, joka perustuu SEUT 266 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin kumotessaan riidanalaisen päätöksen osittain, virkamiestuomioistuin teki väitetysti mahdottomaksi valituksenalaisen tuomion täytäntöönpanon ilman, että siitä aiheutuisi muita lainvastaisuuksia. Valittaja väittää, että jos riidanalaisen päätöksen 4 artikla on lainvastainen, vastapuolen ansioiden uusi vertailu muiden hänen palkkaluokkansa ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden kanssa olisi tehtävä valituksenalaisen tuomion täytäntöönpanemiseksi niiden arviointikertomusten perusteella, jotka eivät virkamiestuomioistuimen mukaan mahdollista, että tämä arvio suoritetaan objektiiviselta ja vertailukelpoiselta perustalta.

Ylennysjärjestelmä

5)

Viides valitusperuste, joka perustuu kanteen ulkopuolisesta seikasta lausumisen kiellon rikkomiseen ja valittajan puolustautumisoikeuksien laiminlyöntiin.

6)

Kuudes valitusperuste, joka perustuu todistustaakan jakamista koskevien sääntöjen rikkomiseen.

7)

Seitsemäs valitusperuste, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen siltä osin kuin valittaja rikkoi henkilöstösääntöjen 45 artiklaa.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/33


Kanne 21.8.2015 – Romania v. komissio

(Asia T-478/15)

(2015/C 346/39)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Romania (asiamiehet: R. Radu, A. Buzoianu ja E. Gane)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission päätöksen, joka on tehty 11.6.2015 kirjeen BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 muodossa ja jolla komissio määräsi Romanian asettamaan sen käyttöön 1 079 513,09 euron suuruisen bruttosumman omina varoina

velvoittamaan vastaajaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komissiolla ei ollut toimivaltaa tehdä riidanalaista päätöstä

Unionin oikeudessa ei ole mitään oikeussääntöä, jolla komissiolle annettaisiin toimivalta asettaa jäsenvaltiolle velvollisuus maksaa rahasumma, joka vastaa unionin omien varojen menetystä, kun tämä menetys on seurausta siitä, että eräs toinen jäsenvaltio, jonka tehtävänä on tullimaksujen arviointi, periminen ja niiden tilittäminen unionin talousarvioon perinteisinä omina varoina, on päättänyt tullivelasta vapauttamisesta.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisen päätöksen perustelut ovat puutteelliset ja riittämättömät

Riidanalaista päätöstä ei ole perusteltu riittävästi ja asianmukaisesti SEUT 296 artiklan mukaisesti. Yhtäältä riidanalaisessa päätöksessä ei ole mainittu päätöksen oikeudellista perustaa, jota ei myöskään voida päätellä kirjeeseen sisältyvien muiden seikkojen perusteella. Toisaalta komissio ei esitä riidanalaisen päätöksen sisällössä oikeudellista päättelyä, joka johti tämän maksuvelvollisuuden asettamiseen Romanialle.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan komissio on käyttänyt toimivaltaa epäasianmukaisesti

Sen varalta, että unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kyseinen toimielin on toiminut sille perussopimuksissa annetun toimivallan puitteissa, Romania toteaa, että se on käyttänyt toimivaltaansa epäasianmukaisesti hyvän hallinnon periaatetta ja Romanian valtion puolustautumisoikeuksia loukaten.

Komissio on laiminlyönyt huolellisuutta ja hyvää hallintoa koskevia velvollisuuksiaan, koska se ei ole tutkinut huolellisesti kaikkia käytettävissään olleita tietoja tai pyytänyt muita tarpeellisia tietoja ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä. Komissio ei ole osoittanut välitöntä syy-yhteyttä niiden tekojen, joista Romaniaa arvostellaan, ja unionin omien varojen menetyksen välillä. Komissio ei myöskään ole perustellut Romanialta vaadittavaa summaa kyseessä olevaa passitusta vastaaviin tullimaksuihin viitaten, vaan se on nojautunut määrään, jonka maksamisesta Saksa vapautti.

Komission menettelyltä puuttui ennustettavuus, eikä Romania ole voinut käyttää puolustautumisoikeuksiaan.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan vaatimuksia ei ole noudatettu

Komissio ei ole yksilöinyt eikä täsmentänyt oikeussääntöjä, joihin se on perustanut maksuvelvollisuuden, joten niiden soveltaminen ei voinut olla Romanian ennustettavissa. Romanian valtio ei voinut ennen komission kirjeen vastaanottamista ennustaa eikä tietää velvollisuuttaan asettaa unionin talousarvion käyttöön vaadittua summaa. Romania katsoo lisäksi, että kun komissio teki riidanalaisen päätöksen ja asetti Romanialle maksuvelvollisuuden viisi vuotta tosiseikkojen tapahtumisen jälkeen ja niistä päätelmistä huolimatta, jotka komissio teki tänä aikana Romanian viranomaisten kanssa käymässään keskustelussa, kyseinen toimielin ei ole ottanut huomioon Romanian valtion perusteltuja odotuksia siltä osin kuin kyse on siitä, ettei sillä ole velvollisuutta maksaa kyseessä olevaan passitukseen liittyviä tullimaksuja.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/35


Kanne 31.8.2015 – Alankomaat v. komissio

(Asia T-501/15)

(2015/C 346/40)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: M. Bulterman, B. Koopman ja H. Stergiou)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1119

siltä osin kuin se koskee rahoitusoikaisua, jonka määrä on 336 064,53 euroa (2009), 403 863,66 euroa (2010) ja 230 786,49 euroa (2011), Euroopan komission liian lempeänä pitämän seuraamusjärjestelmän yhteydessä

siltä osin kuin se koskee rahoitusoikaisua, joka määrätään osittaisen valvonnan yhteydessä kolmen hoitovaatimuksen osalta hakuvuonna 2009 (1 597 182 euroa, 15,53 euroa ja 358,20 euroa), neljän hoitovaatimuksen osalta hakuvuonna 2010 (1 630 540,68 euroa ja 6 520,50 euroa) ja neljän hoitovaatimuksen osalta hakuvuonna 2011 (1 631 326,51 euroa), siltä osin kuin kyse on Euroopan komission toteamuksesta, jonka mukaan Alankomaat on rikkonut hoitovaatimusta 8, ja

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 22.6.2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1119 (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4076) (EUVL L 182, s. 39) osittaista kumoamista.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) 24 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 1122/2009 (2) 71 artiklaa on rikottu, koska on katsottu mainittujen säännösten vastaisesti, että Alankomaiden seuraamusjärjestelmä on liian lempeä.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 3, 4 ja 5 artiklaa on rikottu, koska on katsottu mainittujen säännösten ja oikeusvarmuuden periaatteen vastaisesti, että Alankomaat on toteuttanut osittaista valvontaa hoitovaatimuksen 8 osalta, sellaisena kuin se vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteessä II. Kantaja väittää komission katsovan virheellisesti, ettei Alankomaiden seuraamusjärjestelmä täytä kaikkia asetuksen (EY) N:o 21/2004 (3) ja asetuksen (EY) N:o 73/2009 3, 4 ja 5 artiklan vaatimuksia.


(1)  Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (EUVL L 30, s. 16).

(2)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30.11.2009 annettu komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (EUVL L 316, s. 65).

(3)  Lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta 17.12.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 (EUVL 2004, L 5, s. 8).


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/36


Kanne 1.9.2015 – Espanja v. komissio

(Asia T-502/15)

(2015/C 346/41)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

osittain kumoamaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 22.6.2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen siltä osin kuin se koskee Espanjan kuningaskuntaa

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

Katalonian itsehallintoalueen osalta:

1)

Kiinteä oikaisu, jonka nettomäärä on 609 337,80 euroa, ja käytetty laskentamenetelmä ovat vastoin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklan 2 kohtaa, suuntaviivoja, jotka sisältyvät 23.12.1997 päivättyyn komission asiakirjaan VI/5330/97 (Rahoituksellisten seuraamusten määrittäminen EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevaa päätöstä valmisteltaessa), ja asiakirjaa AGRl-64043-2005 (Communication from the Commission on how the Commission intends in the context of the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context of cross-compliance control systems implemented by the Member States), koska ei ole asianmukaista soveltaa kiinteää arviointia, sillä Espanjan kuningaskunta on toimittanut täsmällisen arvion todellisesta riskistä rahastolle. Komission täytäntöönpanotoimi on paitsi virheellinen myös suhteeton eikä se ole perusteltu.

2)

Se, että yleiseen kiinteään 2 prosentin oikaisuun lisätään määrältään 609 337,80 euron suuruinen tarkka oikaisu, ja laskentamenetelmä ovat vastoin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklan 2 kohtaa ja rahoitusoikaisujen laskemista koskevista suuntaviivoista annettuja komission asiakirjoja, koska saman vaatimusten noudattamatta jättämisen osalta ei saa käyttää ja kumuloida samanaikaisesti kahta laskentamenetelmää. Se on paitsi oikeudellisesti epäjohdonmukaista myös täysin suhteetonta eikä se ole perusteltua.

3)

Oikaisu, joka on tehty hakuvuodelta 2009 sekä varainhoitovuosilta 2011 ja 2012, on vastoin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklan 4 kohtaa, merkitsee vilpittömän yhteistyön periaatteen loukkaamista ja loukkaa Espanjan kuningaskunnan puolustautumisoikeuksia siltä osin kuin komissio on perusteettomasti laajentanut rahoitusoikaisun koskemaan tiedonantoa edeltäneiden 24 kuukauden jälkeistä ajanjaksoa varsinkin, kun Espanjan kuningaskunta oli korjannut puutteet.

Kanarian saarten itsehallintoalueen osalta:

4)

Kiinteä oikaisu, jonka määrä on 1 689 689,03 euroa, ja käytetty laskentamenetelmä ovat vastoin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklan 2 kohtaa ja suuntaviivoja, jotka sisältyvät komission asiakirjaan AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Virkamiestuomioistuin

19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/38


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.9.2015 – De Loecker v. EUH

(Asia F-28/14) (1)

((Henkilöstö - SEAE:n työntekijät - Väliaikainen toimihenkilö - Kolmannessa maassa olevan edustuston päällikkö - Luottamussuhteen katkeaminen - Siirto EUH:n päätoimipaikkaan - Työsopimuksen ennenaikainen irtisanominen - Irtisanomisaika - Päätöksen perustelut - Henkilöstösääntöjen 26 artikla - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tulla kuulluksi))

(2015/C 346/42)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stéphane De Loecker (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat J.-N. Louis ja D. de Abreu Caldas, sitten asianajajat J.-N. Louis ja N. de Montigny)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (asiamiehet: S. Marquardt ja M. Silva)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan unionin korkean edustajan sellaisten päätösten kumoaminen, joilla irtisanottiin kantajan väliaikaisen toimihenkilön työsopimus, kieltäydyttiin kuulemasta häntä työpaikkakiusaamiseen liittyvistä tosiseikoista, hylättiin hänen vaatimuksensa ulkopuolinen tutkijan määräämisestä ja kirjattiin hänen kantelunsa pyynnöksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Stéphane De Loecker vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan kaikki Euroopan ulkosuhdehallinnolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 184, 16.6.2014, s. 44.


19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/38


Virkamiestuomioistuimen määräys 7.9.2015 – Verhelst v. EMA

(Asia F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 118, 13.4.2015, s. 46.