ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 127

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
20. huhtikuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 127/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 127/02

Asia C-651/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Lb Group Ltd v. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ja Galassia Game Srl (Ennakkoratkaisupyyntö — Työjärjestyksen 99 artikla — Identtiset ennakkoratkaisukysymykset — SEUT 49 ja SEUT 56 artikla — Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Onnenpelit — Kansallinen lainsäädäntö — Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat — Uusi tarjouskilpailu — Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat — Rajoitus — Yleistä etua koskevat pakottavat syyt — Oikeasuhteisuus)

2

2015/C 127/03

Asia C-652/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Tribunale ordinario di Cagliarin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti Mirko Sabaa vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Työjärjestyksen 99 artikla — Identtiset ennakkoratkaisukysymykset — SEUT 49 ja SEUT 56 artikla — Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Onnenpelit — Kansallinen lainsäädäntö — Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat — Uusi tarjouskilpailu — Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat — Rajoitus — Yleistä etua koskevat pakottavat syyt — Oikeasuhteisuus)

3

2015/C 127/04

Asia C-86/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 11.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Social no 1 de Granada – Espanja) – Marta León Medialdea v. Ayuntamiento de Huetor Vega (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/CE — EAY:n UNICE:n ja CEEP:n tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — Peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset julkisella sektorilla — 3 lausekkeen 1 kohta — Määräaikaisen työntekijän käsite — 5 lausekkeen 1 kohta — Toimenpiteet, joilla pyritään estämään perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden väärinkäyttäminen — Seuraamukset — Määräaikaisen työsuhteen luonnehtiminen uudelleen toistaiseksi voimassaolevaksi muuksi kuin vakituiseksi työsopimukseksi — Oikeus saada vahingonkorvaus)

3

2015/C 127/05

Asia C-457/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Tribunale ordinario di Cagliarin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti Claudia Concua ja Isabella Melisiä vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Työjärjestyksen 99 artikla — Identtiset ennakkoratkaisukysymykset — SEUT 49 ja SEUT 56 artikla — Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Onnenpelit — Kansallinen lainsäädäntö — Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat — Uusi tarjouskilpailu — Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat — Rajoitus — Yleistä etua koskevat pakottavat syyt — Oikeasuhteisuus)

4

2015/C 127/06

Asia C-478/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Tribunale ordinario di Cagliarin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti Roberto Siddua vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Työjärjestyksen 99 artikla — Identtiset ennakkoratkaisukysymykset — SEUT 49 ja SEUT 56 artikla — Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Onnenpelit — Kansallinen lainsäädäntö — Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat — Uusi tarjouskilpailu — Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat — Rajoitus — Yleistä etua koskevat pakottavat syyt — Oikeasuhteisuus)

5

2015/C 127/07

Asia C-480/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Società Sogno di Tolosa Ltd ym. v. Ministero dell'Economia e delle Finanze ja Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Ennakkoratkaisupyyntö — Työjärjestyksen 99 artikla — Identtiset ennakkoratkaisukysymykset — SEUT 49 ja SEUT 56 artikla — Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Onnenpelit — Kansallinen lainsäädäntö — Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat — Uusi tarjouskilpailu — Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat — Rajoitus — Yleistä etua koskevat pakottavat syyt — Oikeasuhteisuus)

5

2015/C 127/08

Asia C-57/14 P: Valitus, jonka Recaro Holding GmbH, aiemmin Recaro Beteiligungs-GmbH on tehnyt 4.2.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-524/12, Recaro Holding GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 21.11.2013 antamasta tuomiosta

6

2015/C 127/09

Asia C-320/14 P: Valitus, jonka Asos plc on tehnyt 3.7.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-647/11, Asos plc v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 29.4.2014 antamasta tuomiosta

6

2015/C 127/10

Asia C-370/14 P: Valitus, jonka Argo Group International Holdings Ltd on tehnyt 30.7.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 20.5.2014 antamasta tuomiosta

7

2015/C 127/11

Asia C-594/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 22.12.2014 – Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar, joka toimii Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd:n konkurssipesän pesänhoitajana

7

2015/C 127/12

Asia C-2/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 7.1.2015 – DHL Express (Austria) GmbH v. Post-Control-Kommission

8

2015/C 127/13

Asia C-7/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Essen (Saksa) on esittänyt 12.1.2015 – Rikosoikeudenkäynti Kanapathippilai Kanageswarania vastaan

9

2015/C 127/14

Asia C-19/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 19.1.2015 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. v. Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Asia C-25/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Budapest Környéki Törvényszék (Unkari) on esittänyt 21.1.2015 – Rikosoikeudenkäynti István Baloghia vastaan

10

2015/C 127/16

Asia C-38/15: Kanne 2.2.2015 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

10

2015/C 127/17

Asia C-44/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 5.2.2015 – Hauptzollamt Frankfurt am Main v. Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Asia C-82/15 P: Valitus, jonka PP Nature-Balance Lizenz GmbH on tehnyt 20.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz GmbH v. Euroopan komissio, 11.12.2014 antamasta tuomiosta

11

2015/C 127/19

Asia C-93/15 P: Valitus, jonka Banco Privado Português, SA, selvitystilassa, ja Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, selvitystilassa, ovat tehneet 25.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-487/11, Banco Privado Português ja Massa Insolvente do Banco Privado Português v. komissio, 12.12.2014 antamasta tuomiosta

13

2015/C 127/20

Asia C-94/15 P: Valitus, jonka Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG on tehnyt 24.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG v. Euroopan komissio, 12.12.2014 antamasta tuomiosta

14

2015/C 127/21

Asia C-100/15 P: Valitus, jonka Netherlands Maritime Technology Association, aiemmin Scheepsbouw Nederland, on tehnyt 26.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association v. Euroopan komissio, 9.12.2014 antamasta tuomiosta

15

2015/C 127/22

Asia C-124/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.1.2015 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

16

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 127/23

Asia T-366/11 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.3.2015 – Bial-Portela v. SMHV – Isdin (ZEBEXIR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ZEBEXIR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ZEBINIX — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

17

2015/C 127/24

Asia T-496/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2015 – Yhdistynyt kuningaskunta v. EKP (Talous- ja rahapolitiikka — EKP — Kumoamiskanne — Eurosystem-valvontajärjestelmä — Kannekelpoinen toimi — Tutkittavaksi ottaminen — Maksujärjestelmien ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien valvonta — Selvitysjärjestelmiin, joissa käytetään keskusvastapuolta, sovellettava vaatimus sijoittautumisesta eurojärjestelmään kuuluvaan jäsenvaltioon — EKP:n toimivalta)

18

2015/C 127/25

Asia T-41/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – LS Fashion v. SMHV – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin L’Wren Scott rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki LOREN SCOTT — Suhteellinen hylkäysperuste — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

19

2015/C 127/26

Asia T-188/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – Breyer v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Kirjelmät, jotka Itävallan tasavalta on esittänyt unionin tuomioistuimessa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen)

19

2015/C 127/27

Asia T-377/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – Spa Monopole v. SMHV – Olivar Del Desierto (OLEOSPA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin OLEOSPA rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat Benelux-sanamerkit SPA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

20

2015/C 127/28

Asia T-572/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2015 – Nissan Jidosha v. SMHV (CVTC) (Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin CVTC uudistamishakemus — Osittainen uudistaminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 47 artikla)

21

2015/C 127/29

Asia T-45/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.3.2015 – Rose Vision ja Seseña v. komissio (Välityslauseke — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007 – 2013) — FIRST-, FutureNEM- ja sISI-hankkeita koskevat tukisopimukset — Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne — Kanteen luonnehtiminen uudelleen — Tutkittavaksi ottaminen — Maksujen keskeyttäminen — Määräaika tilintarkastuskertomuksen toimittamiselle — Tietojen levittäminen kolmansille osapuolille)

22

2015/C 127/30

Asia T-227/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – Bayer Intellectual Property v. SMHV – Interhygiene (INTERFACE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin INTERFACE rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki Interflog — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavaroiden samanlaisuus — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

22

2015/C 127/31

Asia T-430/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – ETSK v. Achab (Valitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Kansalaisuuden saaminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta — Aiheettomien maksujen takaisinperintä — Henkilöstösääntöjen 85 artiklan ensimmäinen kohta)

23

2015/C 127/32

Yhdistetyt asiat T-492/13 ja T-493/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.3.2015 – Schmidt Spiele v. SMHV (seurapelien pelilautoja esittävät kuviomerkit) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemukset seurapelien pelilautoja esittävien kuviomerkkien rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkeiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 7 artiklan 3 kohta)

24

2015/C 127/33

Asia T-543/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2015 – Three-N-Products v. SMHV – Munindra (PRANAYUR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PRANAYUR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki AYUR ja aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuviomerkit Ayur, Ayur Naturals Herbals ja Aanb — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

24

2015/C 127/34

Asia T-558/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2015 – FSA v. SMHV – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FSA K-FORCE — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FORCE-X — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

25

2015/C 127/35

Asia T-106/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – Universal Utility International v. SMHV (Greenworld) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Greenworld rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

26

2015/C 127/36

Asia T-505/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.2.2015 – Seven for all mankind v. SMHV– Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin SEVEN FOR ALL MANKIND rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön kuviomerkit ja kansainväliset kuviomerkit Seven — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Selvästi täysin perusteeton kanne)

26

2015/C 127/37

Asia T-812/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 25.2.2015 – BPC Lux 2 ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuki — Finanssiala — Pankin kriisitilanteen yhteydessä myönnetty tuki — Vastustamatta jättämistä koskeva päätös — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

27

2015/C 127/38

Asia T-826/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 27.2.2015 – Espanja v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Yhtiöveroa koskevat säännökset, joiden nojalla Espanjassa verotuksellisesti asuvat yritykset voivat vähentää kuluna liikearvon, joka seuraa omistusosuuksien hankkimisesta ulkomailla verotuksellisesti asuvista yrityksistä — Päätös, jolla valtiontuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään se perittäväksi takaisin — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

28

2015/C 127/39

Asia T-633/14: Kanne 18.8.2014 – Monster Energy Company v. SMHV (rauhanmerkin esitys)

28

2015/C 127/40

Asia T-666/14: Kanne 16.9.2014 – Monster Energy Company v. SMHV (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Asia T-789/14: Kanne 28.11.2014 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen v. SMHV – Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Asia T-851/14: Kanne 26.12.2014 – Slovak Telekom v. komissio

30

2015/C 127/43

Asia T-47/15: Kanne 2.2.2015 – Saksa v. komissio

31

2015/C 127/44

Asia T-78/15: Kanne 16.2.2015 – Mudhook Marketing v. SMHV (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Asia T-80/15 P: Valitus, jonka Luigi Macchia on tehnyt 19.2.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-63/11 RENV, Macchia v. komissio, 12.12.2014 antamasta määräyksestä

33

2015/C 127/46

Asia T-83/15: Kanne 20.2.2015 – Swatch v. SMHV – L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsWhatYouGet)

34

2015/C 127/47

Asia T-91/15: Kanne 19.2.2015 – Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) v. komissio

34

2015/C 127/48

Asia T-93/15: Kanne 20.2.2015 – Navitar v. SMHV – Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Asia T-95/15: Kanne 20.2.2015 – Printeos ym. v. komissio

36

2015/C 127/50

Asia T-96/15: Kanne 26.2.2015 – Mozzetti v. SMHV – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Asia T-97/15: Kanne 26.2.2015 – Mozzetti v. SMHV – di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Asia T-582/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.2.2015 – Acron ja Dorogobuzh v. neuvosto

39

2015/C 127/53

Asia T-207/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.1.2015 – Aluwerk Hettstedt v. ECHA

39

2015/C 127/54

Asia T-208/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.1.2015 – Richard Anton v. ECHA

39

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 127/55

Asia F-15/15: Kanne 26.1.2015 – ZZ v. Euroopan komissio

40

2015/C 127/56

Asia F-17/15: Kanne 2.2.2015 – ZZ v. komissio

40

2015/C 127/57

Asia F-20/15: Kanne 3.2.2015 – ZZ v. komissio

41

2015/C 127/58

Asia F-21/15: Kanne 5.2.2015 – ZZ v. alueiden komitea

41

2015/C 127/59

Asia F-22/15: Kanne 6.2.2015 – ZZ v. parlamentti

42

2015/C 127/60

Asia F-23/15: Kanne 9.2.2015 – ZZ v. komissio

42

2015/C 127/61

Asia F-24/15: Kanne 11.2.2015 – ZZ v. neuvosto

43

2015/C 127/62

Asia F-26/15: Kanne 16.2.2015 – ZZ v. parlamentti

44

2015/C 127/63

Asia F-27/15: Kanne 16.2.2015 – ZZ ym. v. neuvosto

44


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2015/C 127/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 118, 13.4.2015

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 107, 30.3.2015

EUVL C 96, 23.3.2015

EUVL C 89, 16.3.2015

EUVL C 81, 9.3.2015

EUVL C 73, 2.3.2015

EUVL C 65, 23.2.2015

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/2


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Lb Group Ltd v. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ja Galassia Game Srl

(Asia C-651/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Työjärjestyksen 99 artikla - Identtiset ennakkoratkaisukysymykset - SEUT 49 ja SEUT 56 artikla - Sijoittautumisvapaus - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Onnenpelit - Kansallinen lainsäädäntö - Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat - Uusi tarjouskilpailu - Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat - Rajoitus - Yleistä etua koskevat pakottavat syyt - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 127/02)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Asianosaiset

Kantaja: Lb Group Ltd

Vastaajat: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ja Galassia Game Srl

Määräysosa

SEUT 49 ja SEUT 56 artiklaa sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja tehokkuusperiaatetta on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään sellaisen uuden tarjouskilpailun järjestämisestä, jossa myönnetään toimilupia, joiden voimassaolon kesto on lyhyempi kuin aikaisemmin myönnettyjen toimilupien sen takia, että järjestelmä organisoidaan uudelleen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat.


(1)  EUVL C 112, 14.4.2014.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/3


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Tribunale ordinario di Cagliarin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti Mirko Sabaa vastaan

(Asia C-652/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Työjärjestyksen 99 artikla - Identtiset ennakkoratkaisukysymykset - SEUT 49 ja SEUT 56 artikla - Sijoittautumisvapaus - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Onnenpelit - Kansallinen lainsäädäntö - Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat - Uusi tarjouskilpailu - Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat - Rajoitus - Yleistä etua koskevat pakottavat syyt - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 127/03)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale ordinario di Cagliari

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Mirko Saba

Määräysosa

SEUT 49 ja SEUT 56 artiklaa sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja tehokkuusperiaatetta on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään sellaisen uuden tarjouskilpailun järjestämisestä, jossa myönnetään toimilupia, joiden voimassaolon kesto on lyhyempi kuin aikaisemmin myönnettyjen toimilupien sen takia, että järjestelmä organisoidaan uudelleen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat.


(1)  EUVL C 112, 14.4.2014.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/3


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 11.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Social no 1 de Granada – Espanja) – Marta León Medialdea v. Ayuntamiento de Huetor Vega

(Asia C-86/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sosiaalipolitiikka - Direktiivi 1999/70/CE - EAY:n UNICE:n ja CEEP:n tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus - Peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset julkisella sektorilla - 3 lausekkeen 1 kohta - ”Määräaikaisen työntekijän” käsite - 5 lausekkeen 1 kohta - Toimenpiteet, joilla pyritään estämään perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden väärinkäyttäminen - Seuraamukset - Määräaikaisen työsuhteen luonnehtiminen uudelleen toistaiseksi voimassaolevaksi muuksi kuin vakituiseksi työsopimukseksi - Oikeus saada vahingonkorvaus))

(2015/C 127/04)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social no 1 de Granada

Asianosaiset

Kantaja: Marta León Medialdea

Vastaaja: Ayuntamiento de Huetor Vega

Määräysosa

1)

EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY liitteenä oleva 18.3.1999 tehdyn määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 2 lauseketta ja 3 lausekkeen 1 kohtaa on tulkittava siten, että pääasian kantajan kaltainen työntekijä kuuluu tämän puitesopimuksen soveltamisalaan, koska tämä työntekijä ja hänen työnantajansa ovat tehneet näissä lausekkeissa tarkoitettuja määräaikaisia työsopimuksia.

2)

Määräaikaista työtä koskevaa puitesopimusta on tulkittava siten, että sen vastainen on pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen lainsäädäntö, jossa ei säädetä yhdestäkään tehokkaasta toimenpiteestä sellaisten tämän sopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitettujen väärinkäytösten kieltämiseksi, jotka johtuvat perättäisten määräaikaisten työsopimusten käyttämisestä julkisella sektorilla, koska kansallisessa oikeusjärjestyksessä ei säädetä yhdestäkään tehokkaasta toimenpiteestä tällaisten väärinkäytösten kieltämiseksi.

3)

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana on arvioida kansallisten lainsäädännön, työehtosopimusten ja/tai käytäntöjen mukaisesti, millainen korvaus pääasian kantajan kaltaiselle työntekijälle on myönnettävä, jotta tämä korvaus on riittävän tehokas toimenpide väärinkäytösten kieltämiseksi määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana on myös tarvittaessa tulkita kansallisen oikeuden merkityksellisiä säännöksiä mahdollisimman tarkkaan unionin oikeuden mukaisesti.


(1)  EUVL C 142, 12.5.2014.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/4


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Tribunale ordinario di Cagliarin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti Claudia Concua ja Isabella Melisiä vastaan

(Asia C-457/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Työjärjestyksen 99 artikla - Identtiset ennakkoratkaisukysymykset - SEUT 49 ja SEUT 56 artikla - Sijoittautumisvapaus - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Onnenpelit - Kansallinen lainsäädäntö - Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat - Uusi tarjouskilpailu - Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat - Rajoitus - Yleistä etua koskevat pakottavat syyt - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 127/05)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale ordinario di Cagliari

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

Claudia Concu ja Isabella Melis

Määräysosa

SEUT 49 ja SEUT 56 artiklaa sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja tehokkuusperiaatetta on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään sellaisen uuden tarjouskilpailun järjestämisestä, jossa myönnetään toimilupia, joiden voimassaolon kesto on lyhyempi kuin aikaisemmin myönnettyjen toimilupien sen takia, että järjestelmä organisoidaan uudelleen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat.


(1)  EUVL C 439, 8.12.2014.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/5


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Tribunale ordinario di Cagliarin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti Roberto Siddua vastaan

(Asia C-478/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Työjärjestyksen 99 artikla - Identtiset ennakkoratkaisukysymykset - SEUT 49 ja SEUT 56 artikla - Sijoittautumisvapaus - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Onnenpelit - Kansallinen lainsäädäntö - Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat - Uusi tarjouskilpailu - Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat - Rajoitus - Yleistä etua koskevat pakottavat syyt - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 127/06)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale ordinario di Cagliari

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Roberto Siddu

Määräysosa

SEUT 49 ja SEUT 56 artiklaa sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja tehokkuusperiaatetta on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään sellaisen uuden tarjouskilpailun järjestämisestä, jossa myönnetään toimilupia, joiden voimassaolon kesto on lyhyempi kuin aikaisemmin myönnettyjen toimilupien sen takia, että järjestelmä organisoidaan uudelleen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat.


(1)  EUVL C 7, 12.1.2015.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/5


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 12.2.2015 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Società Sogno di Tolosa Ltd ym. v. Ministero dell'Economia e delle Finanze ja Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(Asia C-480/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Työjärjestyksen 99 artikla - Identtiset ennakkoratkaisukysymykset - SEUT 49 ja SEUT 56 artikla - Sijoittautumisvapaus - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Onnenpelit - Kansallinen lainsäädäntö - Toimilupajärjestelmän uudelleenjärjestäminen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat - Uusi tarjouskilpailu - Toimiluvat, jotka ovat voimassaoloajaltaan lyhyempiä kuin aikaisemmat toimiluvat - Rajoitus - Yleistä etua koskevat pakottavat syyt - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 127/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Asianosaiset

Kantajat: Società Sogno di Tolosa Limited, Ds di Dimarco Enzo & C. Sas, Centro Servizi di Barillà Marco, Assok di Rambaldi Stefano e Casbarra Luca Snc, Dg Comunicazioni di Di Giorno Giancarlo, Tamara Maraboli, Andrea Cappiello, Depa di Delberba C. Sas, Luca Campioni, Danio Milazzo, Andrea Menna, Emilio Schiavone, Sandro Casalboni, Lorena Bertora, Andromeda di Novellis Alessandro ja Stellini Roberto Snc

Vastaajat: Ministero dell'Economia e delle Finanze ja Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

Muut osapuolet: Carmelo Sisino, Gianni Viano, Vincenzo Brancati, Marco Decortes, Filippo Sangineto, Luca Piccolo, Salvatore Rosolia, Giada Aricò, Giuseppe Parrelli, Wett-Pads Vermittlungs ja Galassio Game Srl

Määräysosa

SEUT 49 ja SEUT 56 artiklaa sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja tehokkuusperiaatetta on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään sellaisen uuden tarjouskilpailun järjestämisestä, jossa myönnetään toimilupia, joiden voimassaolon kesto on lyhyempi kuin aikaisemmin myönnettyjen toimilupien sen takia, että järjestelmä organisoidaan uudelleen yhtenäistämällä toimilupien voimassaolon päättymisajankohdat.


(1)  EUVL C 7, 12.1.2015.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/6


Valitus, jonka Recaro Holding GmbH, aiemmin Recaro Beteiligungs-GmbH on tehnyt 4.2.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-524/12, Recaro Holding GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 21.11.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-57/14 P)

(2015/C 127/08)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Recaro Holding GmbH, aiemmin Recaro Beteiligungs-GmbH (edustaja: Rechtsanwalt J. Weiser)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 14.1.2015 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen ja määrännyt Recaro Holding GmbH:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/6


Valitus, jonka Asos plc on tehnyt 3.7.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-647/11, Asos plc v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 29.4.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-320/14 P)

(2015/C 127/09)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Asos plc (edustajat: solicitor P. Kavanagh, A. Lykiardopoulos QC, ja barrister A. Edwards-Stuart)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Roger Maier

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 13.1.2015 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen ja määrännyt Asos plc:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/7


Valitus, jonka Argo Group International Holdings Ltd on tehnyt 30.7.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 20.5.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-370/14 P)

(2015/C 127/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Argo Group International Holdings Ltd (edustajat: advocaat F. Petillion ja advocaat J. Janssen)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Arisa Assurances SA

Unionin tuomioistuin (yhdeksäs jaosto) on 12.2.2015 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen ja määrännyt Argo Group International Holdings Ltd:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 22.12.2014 – Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar, joka toimii Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd:n konkurssipesän pesänhoitajana

(Asia C-594/14)

(2015/C 127/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Simona Kornhaas

Vastapuoli: Thomas Dithmar, joka toimii Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd:n konkurssipesän pesänhoitajana

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Sovelletaanko Saksan maksukyvyttömyyslainsäädäntöä maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (1) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla saksalaisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan kanteeseen, jolla konkurssipesän pesänhoitaja vaatii Englannin tai Walesin oikeuden mukaan perustetun yksityisen osakeyhtiön (private company limited by shares), jonka omaisuuden osalta on aloitettu maksukyvyttömyysmenettely Saksassa maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan nojalla, johtajan velvoittamista palauttamaan maksut, jotka tämä on suorittanut ennen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista mutta sen jälkeen, kun maksukyvyttömyys on alkanut?

2)

Onko edellä mainitun kaltaista kannetta pidettävä SEUT 49 ja SEUT 54 artiklassa määrätyn sijoittautumisvapauden vastaisena?


(1)  Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29.5.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1346/2000 (EYVL L 160, s. 1).


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 7.1.2015 – DHL Express (Austria) GmbH v. Post-Control-Kommission

(Asia C-2/15)

(2015/C 127/12)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: DHL Express (Austria) GmbH

Vastapuoli: Post-Control-Kommission

Muu osapuoli: Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15.12.1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, (1) sellaisena kuin se on muutettuna 20.2.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/6/EY, (2) ja erityisesti sen 9 artikla esteenä kansalliselle säännökselle, jonka mukaan postipalvelujen tarjoajat ovat velvollisia osallistumaan kansallisen sääntelyviranomaisen toimintakustannusten yhteisrahoitukseen siitä riippumatta, tarjoavatko ne yleispalveluja?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

a)

Onko rahoitusvelvollisuuden kannalta riittävää, että kyseinen tarjoaja tarjoaa postipalveluja, jotka on kansallisen säännöksen mukaan luokiteltava yleispalveluiksi mutta jotka ovat laajempia kuin direktiivin mukainen yleispalvelujen pakollinen vähimmäisvalikoima?

b)

Onko kunkin yrityksen tukiosuuden määrityksessä meneteltävä samalla tavalla kuin mainitun direktiivin 7 artiklan 4 kohdan mukaisen korvausrahaston tukiosuuksien määrityksessä?

c)

Edellyttääkö mainitun direktiivin 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteiden noudattaminen ja 20.2.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/6/EY johdanto-osan 27 perustelukappaleessa tarkoitettu yleispalvelujen korvaavuuden huomioon ottaminen, että lisäarvopalvelujen, siis yleispalveluun kuulumattomien postipalvelujen, jotka ovat kuitenkin yhteydessä yleispalveluun, liikevaihto-osuudet poistetaan ja jätetään huomiotta osuuden määrityksessä?


(1)  EYVL 1998, L 15, s. 14.

(2)  Direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta 20.2.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/6/EY (EUVL L 52, s. 3).


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Essen (Saksa) on esittänyt 12.1.2015 – Rikosoikeudenkäynti Kanapathippilai Kanageswarania vastaan

(Asia C-7/15)

(2015/C 127/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Essen

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Kanapathippilai Kanageswaran

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Liberation Tigers of Tamil Eelamin (jäljempänä LTTE) merkitseminen tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (1) 2 artiklan 3 kohtaan perustuvaan luetteloon ajalle 9.9.2007-24.5.2009 erityisesti

29.5.2006 tehdyn neuvoston päätöksen (2006/379/EY) (2),

28.6.2007 tehdyn neuvoston päätöksen (2007/445/EY) (3),

20.12.2007 tehdyn neuvoston päätöksen (2007/868/EY, sellaisena kuin se on oikaistuna samana päivänä tehdyllä päätöksellä) (4),

15.7.2008 tehdyn neuvoston päätöksen (2008/583/EY) (5) ja

26.1.2009 tehdyn neuvoston päätöksen (2009/62/EY) (6)

Perusteella, pätemätön?


(1)  EYVL L 344, s. 70.

(2)  EUVL L 144, s. 21.

(3)  EUVL L 169, s. 58.

(4)  EUVL L 340, s. 100.

(5)  EUVL L 188, s. 21.

(6)  EUVL L 23, s. 25.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 19.1.2015 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. v. Innova Vital GmbH

(Asia C-19/15)

(2015/C 127/14)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht München I

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Vastaaja: Innova Vital GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) 1 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös kaupallisessa viestinnässä lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväitteisiin, jos kaupallinen viestintä tai mainonta suuntautuu yksinomaan ammattilaisille?


(1)  Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20.10.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 (EUVL L 404, s. 9).


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Budapest Környéki Törvényszék (Unkari) on esittänyt 21.1.2015 – Rikosoikeudenkäynti István Baloghia vastaan

(Asia C-25/15)

(2015/C 127/15)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Budapest Környéki Törvényszék

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

István Balogh

Ennakkoratkaisukysymys

Onko oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU (1) 1 artiklan 1 kohta, jonka mukaan ”tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä sekä eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä” ymmärrettävä siten, että unkarilaisen tuomioistuimen on vuoden 1998 rikosprosessilain (büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény) XXIX luvun mukaisessa erityismenettelyssäkin sovellettava mainittua direktiiviä, eli onko katsottava, että Unkarin oikeuden mukainen erityismenettely on sisällytettävä ”rikosoikeudellisen menettelyn” käsitteen alaan, vai onko käsitteen katsottava kattavan vain sellaisen menettelyn, joka päättyy rikosasian vastaajan rikosoikeudellisen vastuun toteavaan lainvoimaiseen tuomioon?


(1)  EUVL L 280, s. 1.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/10


Kanne 2.2.2015 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-38/15)

(2015/C 127/16)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Manhaeve ja D. Loma-Osorio Lerena)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, ettei Espanjan kuningaskunta ole noudattanut velvoitteitaan, jotka perustuvat

yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY (1) 4 artiklaan, Pontevedra-Marín-Poio-Bueun (Galicia) taajaman osalta

yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY 5 artiklan 2 ja 3 kohtaan, seuraavien taajamien osalta: Bollulos Par del Condado, Abrera, Berga, Capellades, Figueres, El Terri (Banyoles) ja Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä nro 2002/2123 toteuttamansa tutkinnan seurauksena Euroopan komissio kiinnitti 19.12.2003 päivätyllä virallisella huomautuksella Espanjan kuningaskunnan huomion direktiivin 91/271 3, 4, 5, 6 ja 14 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamiseen ja erityisesti yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ”haavoittumiselle alttiilla alueilla”.

Oikeudenkäynnin kohde on kaventunut sitä mukaa kuin Espanja on saattanut tietyissä taajamissa käytössä olevat puhdistamot, käsittelylaitokset ja vesistöön johtamiseen tarkoitetut laitokset direktiivin mukaisiksi. Direktiivin 4 ja 5 artiklan noudattamatta jättäminen kuitenkin jatkuu kanteen nostamisajankohtana siltä osin kuin kyse on tilanteesta seuraavissa taajamissa: Bollulos Par del Condado (Andalucian itsehallintoalueella), Abrera, Berga, Capellades, Figueres ja El Terri-Banyoles (Katalonian itsehallintoalueella) ja Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Galician itsehallintoalueella).


(1)  EYVL L 135, s. 40.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 5.2.2015 – Hauptzollamt Frankfurt am Main v. Duval GmbH & Co. KG

(Asia C-44/15)

(2015/C 127/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Vastapuoli: Duval GmbH & Co. KG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Koska abstraktia määritelmää siitä, mitä on pidettävä CN-nimikkeessä 9025 tarkoitettuna lämpömittarina, ei ole, onko CN-nimikkeen 9025 (”lämpömittarit”) katsottava poikkeuksellisesti kattavan vain sellaiset laitteet, jotka on lueteltu harmonoidun järjestelmän selityksiin sisältyvän, nimikettä 9025 koskevan selityksen B kohdassa (lämpömittarit ja pyrometrit, myös rekisteröivät – kohdat 08.0–28.0)?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Voidaanko harmonoidun järjestelmän selitysten CN-nimikettä 9025 koskevaan selitykseen sisältyvän luettelon perusteella päätellä, että kojeita, joiden toiminta perustuu muihin tekijöihin kuin mainittujen laitteiden toiminta (lämpötilan mittaaminen esimerkiksi nesteiden tai metallien mekaanisen laajentumisen avulla tai fyysisten muutosten tai sähköimpulssien avulla jne.), ei voida luokitella CN-nimikkeeseen 9025?

3)

Jos myös toiseen kysymykseen annetaan kieltävä vastaus: Onko CN-nimikkeessä 9025 tarkoitettuna lämpömittarina pidettävä myös kojetta, joka osoittaa, että tietyn esineen mitattava lämpötila on saavuttanut tietyn ennalta määrätyn arvon (kynnysarvo), myös silloin, kun koje ei täytä sellaisia perusteita kuin mittaustuloksen toistettavuus, lämpötilanmuutosten jatkuva näyttö ja mahdollisuus käyttää laitetta useaan kertaan?


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/11


Valitus, jonka PP Nature-Balance Lizenz GmbH on tehnyt 20.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz GmbH v. Euroopan komissio, 11.12.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-82/15 P)

(2015/C 127/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (edustaja: Rechtsanwalt M. Ambrosius)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

yleisen tuomioistuimen asiassa T-189/13 11.12.2014 antama tuomio kumotaan

riidanalainen täytäntöönpanopäätös K(2013)369 kumotaan siltä osin kuin siinä velvoitetaan jäsenvaltiot muuttamaan myyntilupaa siten, että lokomotorinen käyttötarkoitus peruutetaan

komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi viisi valitusperustetta.

Ensimmäinen valitusperuste: Direktiivin 2001/83 (1) 116 artiklan rikkominen kun sitä tarkastellaan yhdessä ennalta varautumisen periaatteen kanssa

Yleinen tuomioistuin vetoaa ennalta varautumisen periaatteeseen, jota se piti riittävänä kun kyse on vakavista epäilyksistä hyödyn arvioimisen suhteen. Ennalta varautumisen periaate koskee kuitenkin riskien arviointia eikä lääkkeen tehon arviointia.

Toinen valitusperuste: Direktiivin 2001/83 116 artiklan rikkominen sen takia, että yleinen tuomioistuin arvioi neljä tutkimusta uusiksi tiedoiksi.

Uudet tiedot, jotka voidaan ottaa direktiivin 2001/83 31 artiklan mukaisessa menettelyssä huomioon, ovat ainoastaan niitä tietoja, jotka ovat tulleet esiin myyntiluvan tai sen ensimmäisen pidentämisen jälkeen. Yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean (Committee for Medicinal Products for Human use; CHMP) suorittama arviointi on riippumaton kansallisten viranomaisten suorittamasta arvioinnista. Tästä seuraa, että tieto on uusi jo silloin, kun CHMP ei ole vielä käsitellyt asiaa.

Kolmas valitusperuste: Direktiivin 2001/83 116 artiklan rikkominen siltä osin kuin kyse on ei-osoitettua tehoa koskevan kriteerin huomioonottamisesta

Yleinen tuomioistuin omaksui näkemyksen, jonka mukaan jo sen, että on olemassa tutkimuksia, jotka eivät sovellu tehon osoittamiseen, perusteella voidaan sinänsä jo olettaa, ettei lääkkeestä ole hyötyä tai että siitä saatu hyöty on aiemmin oletettua pienempi. Yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt oivaltaa, että tässä yhteydessä olisi tullut ottaa huomioon tutkimuksen epäonnistumiseen johtaneet syyt.

Neljäs valitusperuste: Näytön huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla

Yleinen tuomioistuin on ottanut näytön huomioon vääristyneellä tavalla todetessaan, että ydinherkkyysreaktioiden riskistä esittelijän, rinnakkaisesittelijän ja SAG-N:n uudelleentarkastelumenettelyssä antaman arvioinnin ja CHMP:n arvioinnin välillä ei ole ristiriitaa.

Viides valitusperuste: Direktiivin 2001/83 10 a artiklan ja direktiivin liitteen rikkominen

Yleinen tuomioistuin on rikkonut direktiivin 2001/83 10 a artiklaa ja direktiivin liitettä sillä, että se on olettanut, että tätä säännöstä sovelletaan vain uusia myyntilupia koskevien menettelyiden yhteydessä. Lisäksi direktiivin 2001/83 10 a artiklaa on rikottu sillä, että CHMP keskittyi ainoastaan neljän tutkimuksen arviointiin, vaikka tolperisonista on olemassa yhteensä yli 80 tutkimusta.


(1)  Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, EYVL L 311. s. 67.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/13


Valitus, jonka Banco Privado Português, SA, selvitystilassa, ja Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, selvitystilassa, ovat tehneet 25.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-487/11, Banco Privado Português ja Massa Insolvente do Banco Privado Português v. komissio, 12.12.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-93/15 P)

(2015/C 127/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Valittajat: Banco Privado Português, SA, selvitystilassa, ja Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, selvitystilassa (edustajat: asianajajat C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, M. Ferreira Santos ja R. Leandro Vasconcelos)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että nyt käsiteltävänä oleva valitus tutkitaan, se todetaan perustelluksi ja siten

valituksenalainen tuomio kumotaan ja se korvataan tuomiolla, jolla komission päätös kumotaan (1) kokonaisuudessaan

siltä varalta, ettei näin päätetä, toissijaisesti, että valituksenalainen tuomio kumotaan ja se korvataan tuomiolla, jolla päätös kumotaan siltä osin kuin siinä todetaan takauksen muodossa annettu valtiontuki ajalta 5.12.2008–5.6.2009 lainvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi

siltä varalta, ettei näin päätetä, toissijaisesti, että valituksenalainen tuomio kumotaan ja se korvataan tuomiolla, jolla päätös kumotaan siltä osin kuin sen 2 ja 4 artiklassa määrätään (väitetyn) valtiontuen takaisin perimisestä

siltä varalta, ettei näin päätetä, toissijaisesti, että valituksenalainen tuomio kumotaan ja se korvataan tuomiolla, jolla päätös kumotaan siltä osin kuin siinä määrätään takaisin perimisestä ajalta 5.12.2008–5.6.2009, ja

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat esittävät valituksensa tueksi kuusi valitusperustetta:

1.

Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on yrittänyt paikata komission päätöksen puuttuvia perusteluja omilla perusteluillaan, ja se on tehnyt komission perusteluja tutkiessaan oikeudellisia virheitä, koska se on katsonut ne riittäviksi.

2.

Toinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut SEUT 107 artiklan 1 kohtaa väärin eikä se ole arvioinut tosiseikkoja oikein, koska se on ollut sitä mieltä, että BPP:lle on myönnetty etuus, jolla takauksesta on tullut sisämarkkinoille soveltumaton tuki.

3.

Kolmas valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että kun komissio ei ole ottanut huomioon SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa määrättyjä edellytyksiä poikkeuksen myöntämiselle, se ei ole tehnyt ilmeistä arviointivirhettä eikä oikeudellista virhettä.

4.

Neljäs valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen pysyttäessään takaisinperintäpäätöksen, sillä se on pysyttänyt päätöksen määrätä sellaisen (väitetyn) tuen takaisin perimisestä, joka ei ollut soveltumaton sisämarkkinoille, koska BPP ei ollut saanut mitään etua, eikä se ole todennut, että riidanalaisessa päätöksessä määrätään tuen takaisin perimisestä prosessuaalisista syistä, ja se on olettanut virheellisesti, että komissio olisi ottanut huomioon tuen määrää laskiessaan sen suuntaviivoissa vahvistetut periaatteet.

5.

Viides valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on loukannut oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita pysyttäessään riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä määrätään (väitetyn) tuen takaisin perimisestä.

6.

Kuudes valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sitä, että on loukattu BPP:n oikeutta siihen, että komissio käsittelee sen asian oikeudenmukaisesti, koska nyt kyseessä oleva asia on käsitelty eri tavoin kuin muut samanlaiset tilanteet.


(1)  Valtiontuesta C 33/09 (ex NN 57/09 ja CP 191/09), jonka Portugali on toteuttanut myöntämällä valtiontakauksen Banco Privado Português, SA:lle, 20.7.2010 tehty komission päätös N:o 2011/346/EU (EUVL L 159, s. 95).


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/14


Valitus, jonka Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG on tehnyt 24.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG v. Euroopan komissio, 12.12.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-94/15 P)

(2015/C 127/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (edustajat: Rechtsanwältin U. Itzen ja Rechtsanwältin J. Ziebarth)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-550/08 12.12.2014 antaman tuomion valittajaa koskevilta osin

toissijaisesti alentamaan valittajalle 1.10.2008 tehdyn riidanalaisen päätöksen 2 artiklassa määrätyn sakon määräksi 12 miljoonaa euroa

tai ainakin palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen asian ratkaisemiseksi uudelleen

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämä valitus on tehty unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG v. Euroopan komissio, 12.12.2014 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen, jolla vaadittiin [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 1.10.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 5476 lopullinen (asia COMP/39.181 – kynttilävaha) kumoamista valittajaa koskevilta osin ja toissijaisesti sille määrätyn sakon määrän alentamista.

Valittaja vetoaa seuraaviin valitusperusteisiin:

Ensimmäisellä valitusperusteellaan valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi SEUT 101 ja SEUT 296 artiklaa sekä loukkasi sen puolustautumisoikeuksia ja rikkoi menettelysäännöksiä, koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi sen olevan velvollinen maksamaan sakon EU:n kilpailuoikeudessa tarkoitetun yrityksen käsitteen vastaisesti. Perustavanlaatuinen epäjohdonmukaisuus johtuu siitä, että unionin yleinen tuomioistuin kohteli yhtäältä valittajaa ja toisaalta erikseen sakotettua H&R KG:tä ja sen tytäryhtiötä sakkojen määräämisen osalta erillisinä kilpailuoikeudellisina yrityksinä. Samanaikaisesti unionin yleinen tuomioistuin, samoin kuin ennen sitä komissio, piti näitä yrityksiä syyksiluettavuuden ja väitetyn rikkomisen toteamisen osalta yhtenä ainoana yrityksenä ”H&R/Tudapetrol”. Sama yritys ei kuitenkaan ole voinut rikkoa kilpailuoikeutta yhtenä yrityksenä ja tulla sakkojen määräämisen osalta kohdelluksi kahtena yrityksenä. Tämän vuoksi unionin yleinen tuomioistuin määräsi virheellisesti sakkoja kahdelle yritykselle saman väitetyn yrityskokonaisuuden yhteistoiminnan vuoksi.

Toisella valitusperusteellaan valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin laiminlöi valituksenalaista tuomiota koskevaa perusteluvelvollisuuttaan (SEUT 296 artikla). Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että valituksenalainen tuomio ei sisältänyt riittävän yksityiskohtaista selvitystä valittajaa vastaan esitetyistä väitteistä. Niiden epäselvien perustelujen perusteella, jotka unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi ja joiden mukaan rikkomiseen syyllistyi yksikkö ”H&R/Tudapetrol”, jota ei luonnehdittu tarkemmin, ei ollut – komission päätöksen eikä valituksenalaisen tuomion perusteella – mahdollista tietää, mitkä valittajan toimet oli otettu huomioon. Toisen valitusperusteen toisessa osassa valittaja väittää, ettei sen yksittäisiä asian tosiseikkoja koskevia väitteitä ollut käsitelty perusteellisesti. Unionin yleinen tuomioistuin tutki esitettyjä väitteitä ja esitti niistä kantansa vain osittain. Siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin käsitteli valittajan väitteitä, se teki perusteluissaan oikeudellisen virheen, koska se loukkasi todisteluperiaatteita ja loogisen ajattelun periaatteita mm. vääristelemällä unionin yleiselle tuomioistuimelle esitettyjä tosiseikkoja.

Kolmannella valitusperusteellaan valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi aineellisesti valittajan puolustautumisoikeuksia. Erityisesti valittaja väittää, ettei unionin yleinen tuomioistuin, eikä sitä ennen komissio, yksilöinyt riittävästi valittajaa vastaan esitettyjä syytteitä vaan sen sijaan esitti kaiken aikaa perusteluja epäasianmukaisesti epäselvän yhteisnimityksen ”H&R/Tudapetrol” avulla. Tämän seurauksena valittajan ei ollut mahdollista tietää, mitä yksittäisiä väitteitä sitä vastaan oli esitetty ja mihin todisteisiin nämä väitteet perustuivat. Tämän vuoksi loukattiin laillisuusperiaatetta ja valittajan puolustautumisesta väitteitä vastaan tehtiin epäasianmukaisella tavalla vaikeampaa.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/15


Valitus, jonka Netherlands Maritime Technology Association, aiemmin Scheepsbouw Nederland, on tehnyt 26.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association v. Euroopan komissio, 9.12.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-100/15 P)

(2015/C 127/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Netherlands Maritime Technology Association, aiemmin Scheepsbouw Nederland (edustajat: Rechtsanwalt K. Struckmann ja barrister G. Forwood)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä hylättiin valittajan vaatimus päätöksen kumoamisesta

kumoaa riidanalaisen päätöksen tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee sen unionin tuomioistuimen oikeudellisista seikoista antaman ratkaisun mukaisesti ja

joka tapauksessa velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se tarkasteli komission alustavan tutkinnan riittävyyttä ja tyhjentävyyttä, erityisesti

koska se ei tarkastellut asianmukaisesti kaikkia argumentteja, joihin valittaja vetosi ensimmäisessä oikeusasteessa

koska se teki ilmeisen arviointivirheen ja

koska sen perustelut olivat puutteelliset ja ristiriitaiset.

Tärkeimmät argumentit voidaan tiivistää seuraavasti:

ensimmäisen perusteen osalta: unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti valittajan argumentteja, jotka koskivat uuden tax lease -järjestelmän monimutkaista rakennetta, sen välitöntä sovellettavuutta ja valikoivuutta, eikä se näin ollen tarkastellut sitä, analysoitiinko päätöksessä asianmukaisesti järjestelmän toimivuutta kokonaisuutena tarkasteltuna ja yhdessä muiden vero- ja yhtiölainsäädännön säännösten kanssa

toisen perusteen osalta: unionin yleinen tuomioistuin teki ilmeisen virheen päätöksen tulkinnassaan, mikä sai sen päättelemään virheellisesti, että päätöksessä arvioitiin riittävästi uuden tax lease -järjestelmän edunsaajien määrää

kolmannen perusteen osalta: unionin yleinen tuomioistuin ei perustellut riittävästi eikä johdonmukaisesti, miksi riidanalaisessa päätöksessä oli asianmukaista olla pitämättä taloudellisia etuyhtymiä uuden tax lease -järjestelmän mahdollisina edunsaajina tai olla määrittelemättä viitekehystä toimenpiteen vaikutusten arvioimiseksi. Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään perustellut riittävästi sitä, miksi riidanalaisessa päätöksessä selitettiin riittävästi, miten uusi tax lease -järjestelmä oli olennainen osa yleistä järjestelmää.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/16


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.1.2015 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-124/14) (1)

(2015/C 127/22)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 175, 10.6.2014.


Unionin yleinen tuomioistuin

20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.3.2015 – Bial-Portela v. SMHV – Isdin (ZEBEXIR)

(Asia T-366/11 RENV) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin ZEBEXIR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ZEBINIX - Suhteelliset hylkäysperusteet - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 127/23)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugali) (edustajat: asianajajat B. Braga da Cruz ja J. Pimenta)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Geroulakos)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Isdin, SA (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat P. López Ronda, G. Macias Bonilla ja G. Marín Raigal)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 6.4.2011 antamasta päätöksestä (asia R 1212/2009-1), joka koski Bial-Portela & Ca, SA:n ja Isdin, SA:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 6.4.2011 antama päätös (asia R 1212/2009-1) kumotaan.

2)

SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Bial Portela & Ca, SA:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Isdin, SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 269, 10.9.2011.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2015 – Yhdistynyt kuningaskunta v. EKP

(Asia T-496/11) (1)

((Talous- ja rahapolitiikka - EKP - Kumoamiskanne - Eurosystem-valvontajärjestelmä - Kannekelpoinen toimi - Tutkittavaksi ottaminen - Maksujärjestelmien ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien valvonta - Selvitysjärjestelmiin, joissa käytetään keskusvastapuolta, sovellettava vaatimus sijoittautumisesta eurojärjestelmään kuuluvaan jäsenvaltioon - EKP:n toimivalta))

(2015/C 127/24)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: aluksi S. Ossowski, S. Behzadi-Spencer ja E. Jenkinson, sitten S. Behzadi-Spencer ja E. Jenkinson, ja lopuksi V. Kaye, avustajinaan K. Beal, QC, ja P. Saini, QC)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: aluksi A. Sáinz de Vicuña Barroso ja K. Laurinavičius, sitten A. Sáinz de Vicuña Barroso ja P. Papapaschalis, ja lopuksi P. Papapaschalis ja P. Senkovic, avustajinaan R. Subiotto, QC, asianajaja F.-C. Laprévote ja barrister P. Stuart)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson ja H. Karlsson)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamies: abogado del Estado A. Rubio González) ja Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues, D. Colas ja E. Ranaivoson)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse vaatimuksesta kumota EKP:n 5.7.2011 julkistama Eurosystem-valvontajärjestelmä siltä osin kuin siinä vahvistetaan sijoittautumisvaatimus, jota sovelletaan eurojärjestelmään kuulumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin keskusvastapuoliin.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan keskuspankin (EKP) 5.7.2011 julkaisema Eurosystem Oversight Policy Framework -niminen järjestelmä kumotaan siltä osin kuin siinä asetetaan arvopaperiselvitykseen osallistuville keskusvastapuolille vaatimus siitä, että niiden on sijaittava eurojärjestelmään kuuluvassa jäsenvaltiossa.

2)

EKP vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan oikeudenkäyntikulut.

3)

Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 340, 19.11.2011.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – LS Fashion v. SMHV – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott)

(Asia T-41/12) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin L’Wren Scott rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen sanamerkki LOREN SCOTT - Suhteellinen hylkäysperuste - Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 127/25)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: LS Fashion, LLC (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat R. Black ja S. Davies)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: P. Geroulakos)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Gestión de Activos Isorana, SL (La Orotava, Espanja) (edustajat: asianajajat F. Brandolini Kujman, J.-B. Devaureix ja L. Montoya Terán)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 24.11.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1584/2009-4), joka koskee Gestión de Activos Isorana, SL:n ja LS Fashion, LLC:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

LS Fashion, LLC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 109, 14.4.2012.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – Breyer v. komissio

(Asia T-188/12) (1)

((Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Kirjelmät, jotka Itävallan tasavalta on esittänyt unionin tuomioistuimessa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä - Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen))

(2015/C 127/26)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Saksa) (edustaja: asianajaja M. Starostik)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi P. Costa de Oliveira ja H. Krämer, sitten H. Krämer ja M. Konstantinidis, avustajinaan aluksi asianajajat A. Krämer ja R. Van der Hout, sitten R Van der Hout)

Väliintulijat, jotka tukevat kantajan vaatimuksia: (Suomen tasavalta, asiamiehet: J. Heliskoski ja S. Hartikainen) ja Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: aluksi A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre ja H. Karlsson, sitten A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson ja F. Sjövall)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse kumoamisvaatimuksesta, joka koskee yhtäältä 16.3.2012 tehtyä komission päätöstä, jolla on hylätty kantajan hakemus tutustua komission antamaan oikeudelliseen lausuntoon yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15.3.2006 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2006/24/EY (EUVL L 105, s. 54), ja toisaalta 3.4.2012 annettua komission päätöstä, jolla on kieltäydytty myöntämästä kantajalle oikeus tutustua kaikkiin direktiivin 2006/24 täytäntöönpanoa koskevia Itävallan suorittamia toimenpiteitä koskeviin asiakirjoihin ja kaikkiin 29.7.2010 annettuun tuomioon komissio v. Itävalta (C-189/09, EU:C:2010:455) johtanutta asiaa koskeviin asiakirjoihin, siltä osin kuin tässä viimeksi mainitussa päätöksessä on evätty oikeus tutustua Itävallan tasavallan tässä asiassa esittämiin kirjelmiin.

Tuomiolauselma

1)

Komission 3.4.2012 tekemä päätös, jolla Patrick Breyerilta on evätty oikeus tutustua yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY täytäntöönpanoon liittyviä Itävallan suorittamia toimenpiteitä koskeviin kaikkiin asiakirjoihin ja kaikkiin 29.7.2010 annettuun tuomioon komissio v. Itävalta (C 189/09) johtanutta asiaa koskeviin asiakirjoihin, kumotaan siltä osin kuin siinä on evätty oikeus tutustua Itävallan tasavallan kyseisessä asiassa esittämiin kirjelmiin.

2)

Lausunnon antaminen kumoamisvaatimuksesta, joka koskee 16.3.2012 tehtyä komission päätöstä, jolla on hylätty Breyerin esittämä hakemus saada tutustua direktiivin 2006/24 liittyvään komission oikeudelliseen lausuntoon, raukeaa.

3)

Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Breyerin oikeudenkäyntikuluista.

4)

Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 194, 30.6.2012.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – Spa Monopole v. SMHV – Olivar Del Desierto (OLEOSPA)

(Asia T-377/12) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin OLEOSPA rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat Benelux-sanamerkit SPA - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 127/27)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgia) (edustajat: asianajajat L. De Brouwer, E. Cornu ja E. De Gryse)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: aluksi V. Melgar, sitten V. Melgar ja A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Olivar Del Desierto, SL (Almería, Espanja)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 22.6.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 135/2011-4), joka koskee Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV:n ja Olivar Del Desierto, SL:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 22.6.2012 tekemä päätös (asia R 135/2011-4) kumotaan siltä osin kuin siinä hylättiin väite tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 3 kuuluvien kosmetiikkatuotteiden osalta.

2)

SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 331, 27.10.2012.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/21


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2015 – Nissan Jidosha v. SMHV (CVTC)

(Asia T-572/12) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin CVTC uudistamishakemus - Osittainen uudistaminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 47 artikla))

(2015/C 127/28)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Nissan Jidosha KK (Jokohama, Japani) (edustajat: barrister B. Brandreth ja asianajaja D. Cañadas Arcas)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi F. Mattina, sitten P. Bullock)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 6.9.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 2469/2011-1), joka koskee hakemusta yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin CVTC rekisteröinnin uudistamiseksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Nissan Jidosha KK velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 79, 16.3.2013.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/22


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.3.2015 – Rose Vision ja Seseña v. komissio

(Asia T-45/13) (1)

((Välityslauseke - Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007 – 2013) - FIRST-, FutureNEM- ja sISI-hankkeita koskevat tukisopimukset - Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne - Kanteen luonnehtiminen uudelleen - Tutkittavaksi ottaminen - Maksujen keskeyttäminen - Määräaika tilintarkastuskertomuksen toimittamiselle - Tietojen levittäminen kolmansille osapuolille))

(2015/C 127/29)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Rose Vision, SL (Seseña, Espanja) ja Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Espanja) (edustajat: asianajajat M. Muñiz Bernuy ja A. Alonso Villa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: R. Lyal ja A. Sauka, avustajinaan asianajajat J. Rivas Andrés ja X. M. García García)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus, jossa vaaditaan kumoamaan komission kirje, jolla komissio keskeytti maksujen suorittamisen hanketta FutureNEM koskevan tukisopimuksen nro 246910 yhteydessä, sekä tilintarkastuskertomus 11 INFS 025, jonka perusteella komissio antoi mainitun toimen, ja toisaalta vaatimus komission menettelyn johdosta kantajille väitetysti aiheutuneen vahingon korvaamiseksi 5 8 54  264 euron suuruisena, esillä olevan oikeudenkäynnin aikana arvioitavia vahinkoja sekä kertyneitä korkoja huomioon ottamatta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Rose Vision, SL ja Julián Seseña velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 178, 22.6.2013.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/22


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – Bayer Intellectual Property v. SMHV – Interhygiene (INTERFACE)

(Asia T-227/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin INTERFACE rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki Interflog - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Tavaroiden samanlaisuus - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 127/30)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Saksa) (edustajat: asianajajat E. Armijo Chávarri ja A. Sanz Cerralbo)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: aluksi A. Schifko, sitten D. Walicka)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Saksa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 4.2.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1688/2011-4), joka koskee Interhygiene GmbH:n ja Bayer Intellectual Property GmbH:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Bayer Intellectual Property GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 178, 22.6.2013.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/23


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – ETSK v. Achab

(Asia T-430/13 P) (1)

((Valitus - Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Ulkomaankorvaus - Kansalaisuuden saaminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta - Aiheettomien maksujen takaisinperintä - Henkilöstösääntöjen 85 artiklan ensimmäinen kohta))

(2015/C 127/31)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) (asiamiehet: aluksi M. Arsène, sitten M. Pascua Mateo ja L. Camarena Januzec, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Muu osapuoli: Mohammed Achab (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) 26.6.2013 antamasta tuomiosta Achab v. ETSK (F-21/12, Kok. H., EU:F:2013:95) ja vaatimus kumota kyseinen tuomio

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Mohammed Achabille tässä asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 325, 9.11.2013.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/24


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.3.2015 – Schmidt Spiele v. SMHV (seurapelien pelilautoja esittävät kuviomerkit)

(Yhdistetyt asiat T-492/13 ja T-493/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemukset seurapelien pelilautoja esittävien kuviomerkkien rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkeiksi - Ehdottomat hylkäysperusteet - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 7 artiklan 3 kohta))

(2015/C 127/32)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Schmidt Spiele GmbH (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Sommer)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Schifko)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 3.7.2013 tekemistä päätöksistä (asiat R 1767/2012 1 ja R 1768/2012 1), jotka koskivat hakemuksia seurapelien pelilautoja esittävien kuviomerkkien rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkeiksi.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 3.7.2013 tekemät päätökset (asiat R 1767/2012-1 ja R 1768/2012-1) kumotaan siltä osin kuin niillä hylättiin Schmidt Spiele GmbH:n valitukset muiden tavaroiden ja palvelujen kuin luokan 9 ”sylimikrot”, ”tietokonepeliohjelmat, videopeliohjelmat tallennettuina levykkeille, CD-ROM-levyille, kaseteille, nauhoille ja minidisc-levyille”, ”tietokoneohjelmat [tallennetut]”, ”tietokoneohjelmat (ladattavat)” ja ”tietokoneohjelmat [tallennetut]”, luokan 16 ”tavarat paperista ja pahvista (luokassa 16)” ja ”väripainannat”, luokan 28 ”pelit (mukaan lukien elektroniset pelit ja videopelit), paitsi ulkoisen kuvaruudun tai monitorin lisälaitteena”, ”pelikortit”, ”seurapelit, korttipelit”, ”kädessä pidettävät laitteet elektroniikkapelien pelaamiseen”, ”seurapelit” ja ”videopelit ulkoisten näyttöjen tai monitorien lisälaitteina” sekä luokan 41 ”ajanviete” ja ”viihdetapahtumien toteuttaminen ja organisointi” ja ”vapaa-ajan palvelut” osalta.

2)

Kanteet hylätään muilta osin.

3)

Schmidt Spiele velvoitetaan korvaamaan puolet SMHV:n oikeudenkäyntikuluista sekä vastaamaan puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan. SMHV velvoitetaan korvaamaan puolet Schmidt Spielen oikeudenkäyntikuluista sekä vastaamaan puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.


(1)  EUVL C 325, 9.11.2013.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/24


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2015 – Three-N-Products v. SMHV – Munindra (PRANAYUR)

(Asia T-543/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin PRANAYUR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki AYUR ja aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuviomerkit Ayur, Ayur Naturals Herbals ja Aanb - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 127/33)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Intia) (edustaja: asianajaja N. Colombo)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: V. Melgar)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Munindra Holding BV (Lelystad, Alankomaat)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 25.7.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 638/2012-4), joka koskee Three-N-Products Private Ltd:n ja Munindra Holding BV:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Three-N-Products Private Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 367, 14.12.2013.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/25


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2015 – FSA v. SMHV – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

(Asia T-558/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FSA K-FORCE - Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FORCE-X - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla))

(2015/C 127/34)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: FSA Srl (Busnago, Italia) (edustajat: asianajajat M. Locatelli ja M. Cartella)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: G. Schneider)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugali)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 5.8.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 436/2012-2), joka koskee Motokit Veículos e Acessórios, SA:n ja FSA Srl:n välistä mitättömyysmenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 5.8.2013 tekemä päätös (asia R 436/2012-2) kumotaan.

2)

SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 24, 25.1.2014.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/26


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2015 – Universal Utility International v. SMHV (Greenworld)

(Asia T-106/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Greenworld rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

(2015/C 127/35)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Universal Utility International GmbH & Co. KG (Kaarst, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Mietzel)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 13.12.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1658/2013-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Greenworld rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Universal Utility International GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 142, 12.5.2014.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/26


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.2.2015 – Seven for all mankind v. SMHV– Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Asia T-505/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin SEVEN FOR ALL MANKIND rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat yhteisön kuviomerkit ja kansainväliset kuviomerkit Seven - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Selvästi täysin perusteeton kanne))

(2015/C 127/36)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Seven for all mankind LLC (Vernon, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja A. Gautier-Sauvagnac)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Seven SpA (Leinì, Italia) (edustaja: asianajaja L. Trevisan)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 9.4.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1277/2013-1), joka koskee Seven SpA:n ja Seven for all mankind LLC:n välistä väitemenettelyä

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Seven for all mankind LLC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 292, 1.9.2014.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/27


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 25.2.2015 – BPC Lux 2 ym. v. komissio

(Asia T-812/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuki - Finanssiala - Pankin kriisitilanteen yhteydessä myönnetty tuki - Vastustamatta jättämistä koskeva päätös - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty))

(2015/C 127/37)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luxemburg), BPC UKI LP (Georgetown, Caymansaaret, Yhdistynyt kuningaskunta), Bennett Offshore Restructuring Fund, Inc. (Georgetown), Bennett Restructuring Fund LP (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat), Queen Street Fund Ltd (Georgetown), BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP (Georgetown), BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (Georgetown), CSS LLC (Chicago, Illinois, Yhdysvallat), Beltway Strategic Opportunities Fund LP (Georgetown), EJF Debt Opportunities Master Fund LP (Georgetown), EJF DO Fund (Cayman) LP (Georgetown), TP Lux HoldCo (Luxemburg, Luxemburg), VR Global Partners LP (Georgetown), Absalon II Ltd (Dublin, Irlanti), CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust (Denver, Colorado, Yhdysvallat), City of New York Group Trust (New York, New York, Yhdysvallat), Dignity Health (San Francisco, Kalifornia, Yhdysvallat), GoldenTree Asset Management Lux Sàrl (Luxemburg), GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd (Dublin) ja San Bernardino County Employees Retirement Association (San Bernardino, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: solicitor J. Webber, solicitor M. Steenson ja asianajaja P. Fajardo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Flynn ja P.-J. Loewenthal)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus lykätä Portugalin ilmoittaman, Banco Espírito Santo SA:n kriisinratkaisuun liittyvän valtiontuen SA.39250 (2014/N) vastustamatta jättämisestä 3.8.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 5682 final täytäntöönpanoa

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/28


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 27.2.2015 – Espanja v. komissio

(Asia T-826/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Yhtiöveroa koskevat säännökset, joiden nojalla Espanjassa verotuksellisesti asuvat yritykset voivat vähentää kuluna liikearvon, joka seuraa omistusosuuksien hankkimisesta ulkomailla verotuksellisesti asuvista yrityksistä - Päätös, jolla valtiontuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään se perittäväksi takaisin - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris - Kiireellisyysedellytys ei täyty))

(2015/C 127/38)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: M. Sampol Pucurull)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes ja P. Němečková)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse Espanjan kuningaskunnan toteuttamasta valtiontuesta SA.35550 (2013/C) (ex 2013/NN), joka liittyy omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan liikearvon kirjaamiseen kuluksi, 15.10.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 7280 final täytäntöönpanon lykkäämistä koskevasta hakemuksesta.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Asiassa T 826/14 R 8.1.2015 annettu määräys peruutetaan.

3)

Oikeudenkäyntikuluista määrätään myöhemmin.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/28


Kanne 18.8.2014 – Monster Energy Company v. SMHV (rauhanmerkin esitys)

(Asia T-633/14)

(2015/C 127/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: solicitor P. Brownlow)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki (rauhanmerkin esitys) – rekisteröintihakemus nro 1 1 3 63  611

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 11.12.2013 asiassa R 1285/2013-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/29


Kanne 16.9.2014 – Monster Energy Company v. SMHV (GREEN BEANS)

(Asia T-666/14)

(2015/C 127/40)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: solicitor P. Brownlow)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki GREEN BEANS – rekisteröintihakemus nro 11 410 801

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 2.12.2013 asiassa R 1530/2013-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/29


Kanne 28.11.2014 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen v. SMHV – Meissen Keramik (MEISSEN)

(Asia T-789/14)

(2015/C 127/41)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meiβen, Saksa) (edustajat: asianajajat O. Spuhler ja M. Geitz)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Meissen Keramik GmbH (Meiβen, Saksa)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”MEISSEN” – Yhteisön tavaramerkki nro 9 4 13  527

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n neljännen valituslautakunnan 29.9.2014 asioissa R 1182/2013-4 ja R 1245/2013-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on rikottu.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/30


Kanne 26.12.2014 – Slovak Telekom v. komissio

(Asia T-851/14)

(2015/C 127/42)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Slovakian tasavalta) (edustajat: asianajaja D. Geradin ja barrister R. O'Donoghue)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 2 artiklan siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

vaihtoehtoisesti alentamaan kantajalle riidanalaisen päätöksen 2 artiklassa määrätyn sakon määrää

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut

siltä varalta, että unionin yleinen tuomioistuin jättää kanteen tutkimatta tai hylkää sen aineellisesti, velvoittamaan molemmat osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii nyt käsiteltävällä kanteella kumoamaan 16.10.2014 tehdyn komission päätöksen (AT.39523 – Slovak Telekom), jolla kantajalle ja sen emoyhtiölle määrättiin SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan nojalla sakko seurauksena väärinkäytöksistä Slovenian laajakaistamarkkinoilla.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisellä kanneperusteella väitetään, että komissio teki oikeudellisia virheitä ja ilmeisen arviointivirheen, kun se katsoi kantajan syyllistyneen väärinkäytöksiin toimittamisesta kieltäytymisen vuoksi.

2)

Toisella kanneperusteella väitetään, että komissio loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia hintaruuvia koskevassa arvioinnissaan. Kantaja väittää, että

komissio ei perustellut sitä, että se hylkäsi kantajan ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä esittämät tiettyjä kustannusperiaatteita, menetelmiä ja tietoaineistoa koskevat seikat, ja

komissio omaksui ensimmäistä kertaa vasta riidanalaisessa päätöksessä useisiin ajanjaksoihin perustuvan lähestymistavan, jonka seurauksena aikaisemmin positiivisesta vuoden 2005 marginaalista tuli negatiivinen.

3)

Kolmannella kanneperusteella väitetään, että komissio teki tosiseikkoja ja/tai oikeudellisia seikkoja koskevia virheitä ja/tai ilmeisen arviointivirheen, kun se katsoi kantajan menettelyn merkitsevän hintaruuvin käyttöä. Kantaja väittää, että

komissio sovelsi virheellisesti pitkäaikaisia keskimääräisiä lisäkustannuksia koskevia periaatteita, menetelmiä ja tietoaineistoa eikä ottanut huomioon kantajan todellisia pitkäaikaisia keskimääräisiä lisäkustannuksia ja

komissio teki oikeudellisia virheitä ja/tai ilmeisiä arviointivirheitä, kun se sovelsi useisiin ajanjaksoihin perustuvaa lähestymistapaansa.

4)

Neljännellä kanneperusteella väitetään, että komissio teki oikeudellisia virheitä ja ilmeisen arviointivirheen, kun se katsoi, että kantaja ja Deutsche Telekom olivat osa samaa yrityskokonaisuutta ja että ne ovat molemmat vastuussa kantajan väitetyistä väärinkäytöksistä.

5)

Viidennellä kanneperusteella väitetään, että komissio teki oikeudellisia virheitä ja ilmeisen arviointivirheen sekä loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sakon määrän määrittämisen yhteydessä.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/31


Kanne 2.2.2015 – Saksa v. komissio

(Asia T-47/15)

(2015/C 127/43)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze, K. Petersen ja asianajaja T. Lübbig)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

SEUT 264 artiklan nojalla kumoamaan valtiontukea koskevassa asiassa SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) – Saksa, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon edistäminen ja tätä koskevan lain nojalla energiavaltaisilta yrityksiltä perittävän maksun rajoittaminen – 25.11.2014 tehdyn komission päätöksen C(2014) 8786 final

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: ilmeinen arviointivirhe asiaa koskevan tosiseikaston huomioon ottamisessa

Euroopan komissio on ottanut vääristyneellä tavalla huomioon asian taustalla olevat tosiseikat eli uusiutuvien energialähteiden etusijalle asettamisesta annetun lain toimintatavan ja erityisesti tämän lain mukaisen rahoitusvirtojen järjestelmän. Lisäksi komissio on ottanut vääristyneellä tavalla huomioon ”valtion” aseman lainsäätäjänä ja valvontaviranomaisten toimivallan lähteenä ja siksi katsonut virheellisesti, että tästä seuraa määräysvaltasuhteen olemassaolo.

2)

Toinen kanneperuste: erityinen korvaussäännöstö ei tuota ”etua”

Euroopan komissio on tehnyt oikeudellisen virheen SEUT 107 artiklan 1 kohdan soveltamisessa, koska se on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisesti katsonut energiavaltaisten yritysten saaneen etua.

3)

Kolmas kanneperuste: valtio ei ole myöntänyt eikä valtion varoista ole myönnetty väitettyä etua

Euroopan komissio on tehnyt SEUT 107 artiklan 1 kohdan soveltamisessa oikeudellisen virheen myös siksi, että se on olettanut uusiutuvien energialähteiden etusijalle asettamisesta annetun lain mukaisen järjestelmän toteuttamiseen osallistuvien yksityisten yritysten varallisuuden olevan valtion elinten määräysvallassa.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/32


Kanne 16.2.2015 – Mudhook Marketing v. SMHV (IPVanish)

(Asia T-78/15)

(2015/C 127/44)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mudhook Marketing, Inc. (Winter Park, Florida, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat A. Dellmeier ja H. Eckermann)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki IPVanish – rekisteröintihakemus nro 2 3 30  271

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan 4.12.2014 asiassa R 1417/2014-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/33


Valitus, jonka Luigi Macchia on tehnyt 19.2.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-63/11 RENV, Macchia v. komissio, 12.12.2014 antamasta määräyksestä

(Asia T-80/15 P)

(2015/C 127/45)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Luigi Macchia (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Blot)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan virkamiestuomioistuimen asiassa F-63/11 RENV 12.12.2014 antaman määräyksen

hyväksymään näin ollen valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset ja täten

toteamaan, että kanne otetaan tutkittavaksi

pääasiallisesti

kumoamaan OLAFin pääjohtajan nimittävän viranomaisen ominaisuudessaan 12.8.2010 tekemän implisiittisen päätöksen olla uusimatta valittajan työsopimusta, sellaisena kuin tämä implisiittinen päätös käy ilmi muun muassa siitä, ettei OLAFin pääjohtaja vastannut valittajan hänelle 12.4.2010 esittämään vaatimukseen

siltä osin kuin on tarpeellista kumoaa nimittävän viranomaisen 22.2.2011 tekemän päätöksen, jolla hylätään valittajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla esittämä valitus

tämän seurauksena palauttaa valittajan tehtäviin, joita hän OLAFissa hoiti, ja jatkaa hänen työsopimuksensa kestoa henkilöstösäännöissä asetettujen edellytysten mukaisesti

toissijaisesti ja jos edellä esitettyä tehtäviin palauttamista koskevaa vaatimusta ei hyväksytä, velvoittaa komission maksamaan valittajalle hänelle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta korvauksen, jonka kohtuulliseksi määräksi on toistaiseksi arvioitu summa, joka vastaa palkan, jota valittajalle olisi maksettu väliaikaisena toimihenkilönä OLAFissa ja sen palkan välistä eroa, jota hänelle maksetaan hänen tämänhetkisestä työstään (eli noin 3  000 euroa kuukaudessa), vähintään hänen alkuperäisen työsopimuksensa keston ajan (neljä vuotta) ja kauemmin siinä tapauksessa, että kyseinen työsopimus olisi uusittu kolmannen kerran, jolloin hänellä olisi ollut mahdollisuus saada toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

joka tapauksessa velvoittaa komission maksamaan summan, jonka kohtuulliseksi määräksi on toistaiseksi arvioitu 5  000 euroa, korvauksena henkisestä kärsimyksestä asiassa annettavan tuomion julistamispäivästä alkaen laillisen korkokannan mukaan laskettavine viivästyskorkoineen

velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan, tästä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu siihen, että virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 81 artiklaa on rikottu, virkamiestuomioistuimen tuomioistuinvalvonnan laajuutta on loukattu, perusteluvelvollisuutta on loukattu ja tosiseikkoja on vääristetty ja että virkamiestuomioistuin teki virheellisiä toteamuksia asiakirja-aineiston asiakirjoista.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/34


Kanne 20.2.2015 – Swatch v. SMHV – L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsWhatYouGet)

(Asia T-83/15)

(2015/C 127/46)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Swatch AG (Biel, Sveitsi) (edustaja: asianajaja P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: L’atelier Wysiwyg (Besançon, Ranska)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Sanaosat wysiwatch ja WhatYouSeeIsWhatYouGet sisältävä yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki – Rekisteröintihakemus nro 11 041 597

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan 4.12.2014 asiassa R 1873/2014-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n ja L’atelier Wysiwygin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/34


Kanne 19.2.2015 – Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) v. komissio

(Asia T-91/15)

(2015/C 127/47)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja R. López López)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston (terveys E) tekemän päätöksen, jonka kantaja sai tiedoksi 4.9.2014 ja jolla hylättiin koordinaatiohanketta H2020-HC0-2014 koskeva rahoitus, ja vaatii, että hankkeen perusteet tutkitaan uudelleen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa siihen, että hyvän hallinnon, avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita on loukattu seuraavista syistä:

LATIN PLAN -nimisen ryhmän, jota AEDEC koordinoi, pitäisi saada H2020-HC0- 2014 koordinointihankkeisiin tarkoitettu rahoitus, minkä vuoksi rahoituksen hylkäämisestä ja hylkäämisen vahvistamisesta tehty päätös on selvästi epäoikeudenmukainen, kun huomioon otetaan seuraavat seikat:

a)

Euroopan komission hankkeen evaluointivaiheessa antamissa ilmoituksissa on yksilöity virheellisesti hankkeen koordinoijaksi henkilö, joka ei ollut sen laillinen edustaja, yhteyshenkilö ja koordinoija. Virhe käy selvästi ilmi erityisesti siitä, että mainitulla henkilöllä ei ole mitään tekemistä AEDECin kanssa vaan se on mukana siinä LATIN PLAN -ryhmän suomalaisena jäsenenä.

On selvää, että Euroopan komissio on katsonut, että mainitulle henkilölle ei ollut syytä myöntää rahoitusta, koska se katsoi, että tämä henkilö koordinoi LATIN PLAN -hanketta AEDCN jäsenenä, johon suomalainen tiimi kuului, ja että unionin oikeudessa rahoitusta ohjaavan kumulaatiokiellon perusteella; kiellon mukaan mikään hanke ei voi oikeuttaa samaa edunsaajaa saamaan unionin varoista yhtä useampaa rahoitustukea. LATIN -tiimin jäsenet hakevat kukin rahoitusta. Komission virheellisen näkemyksen mukaan on siis niin, jos tiimille olisi kuitenkin myönnetty rahoitus, mainittu henkilö olisi saanut tukea sekä AEDECin että suomalaisen tiimin jäsenenä.

b)

Hankkeen evaluointia koskevassa asiakirjassa todetaan, ettei asiassa ole selitetty ja asianmukaisesti perusteltu kunkin LATIN PLAN -ryhmän jäsenen hakeman rahoituksen välistä epäsymmetriaa, minkä vuoksi komissio laski sen pisteytystä. Kantaja ei pyri kieltämään ryhmän jäsenten hakemien rahoitusten epäsymmetrian olemassaoloa mutta esittää, ettei voida varmasti väittää, ettei sitä ole selitetty. Rahoituksen perusteluissa selitetään täysin ja yksityiskohtaisesti perusteet, minkä vuoksi AEDEC on ryhmän toimijoista se, joka hakee suurinta rahoitusta.

c)

Lisäksi on huomattava, että hanke on tieteellisesti arvioiden hyvä. Ryhmä sai 11 pistettä 15:sta, ja ylitti laatua koskevalla pisteytyksellään 10 pisteellä kilpailuilmoituksessa vahvistetun rajan. Kyseessä oleva hanke sai suuremmat pisteet kuin sellaiset muut osallistujat, joille rahoitus on myönnetty, minkä vuoksi riitautettu päätös on epäoikeudenmukainen.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/35


Kanne 20.2.2015 – Navitar v. SMHV – Elukuva (NaviTar)

(Asia T-93/15)

(2015/C 127/48)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Navitar (Rochester, New York, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja J. Mattes)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: MTÜ Elukuva (Tallinna, Viro)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön sanamerkki NaviTar – Rekisteröintihakemus nro 11 147 246

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n neljännen valituslautakunnan 5.12.2014 asiassa R 401/2014-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kantajalle valituslautakunnassa aiheutuneet kulut

velvoittaa MTÜ Elukuvan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kantajalle valituslautakunnassa aiheutuneet kulut, jos MTÜ Elukuvasta tulee väliintulija tässä asiassa

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan 1 kohtaa yhdessä 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa on rikottu.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/36


Kanne 20.2.2015 – Printeos ym. v. komissio

(Asia T-95/15)

(2015/C 127/49)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Printeos, SA (Alcalá, Espanja), Tompla Sobre Exprés, SL (Alcalá de Henares, Espanja), Tompla Scandinavia AB (Tukholma, Ruotsi), Tompla France SARL (Fleury Mérogis, Ranska), Tompla Druckererzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Saksa) (edustajat: asianajajat H. Brokelmann ja P. Martínez-Lage Sobredo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

SEUT 263 artiklan nojalla kumoamaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisessa menettelyssä 10.12.2014 tehdyn komission päätöksen C(2014) 9295 final (AT.39780 – Kirjekuoret; jäljempänä riidanalainen päätös), koska sakkojen määrää ei ole määritelty (etenkään ei ole tehty sakkojen laskemisessa sovellettavien suuntaviivojen 37 osaan perustuvia mukautuksia) eikä perusteluvelvollisuutta ole noudatettu;

Toissijaisesti sille asetuksen (EY) N:o 1/2003 31 artiklan ja SEUT 261 artiklassa annettua täyttä tuomiovaltaa käyttäen muuttaa riidanalaisen päätöksen 2 artiklaa siten, että (i) Tomplalle määrätty seuraamus vahvistetaan 55 prosenttia sen lainmukaista enimmäismäärää pienemmäksi (asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta) tai yleisen tuomioistuimen sopivaksi katsomaksi määräksi, jotta palautettaisiin kyseisen seuraamuksen tasapaino Bongille ja Hamelinille määrättyjen sakkojen kanssa, ja (ii) alentaa määrättyä seuraamusta lisää vähintäänkin 33 prosenttiin tai yleisen tuomioistuimen sopivaksi katsomaan määrällä ottaakseen huomioon Comisión Nacional de la Competecian (CNC) 25.3.2013 asiassa 5/0316/10, Sobres de Papel, määräämän sakon, ja

Velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevassa riidanalaisessa päätöksessä todetaan, että kantajat ovat rikkoneet SEUT 101 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa osallistuessaan 8.10.2003–22.4.2008 välisenä aikana yhtenä kokonaisuutena pidettävään kilpailusääntöjen rikkomiseen Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Norjassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa standardipäällysten ja –kirjekuorien alalla yhteensovittamalla hintoja, jakamalla asiakkaita ja vaihtamalla arkaluonteisia kaupallisia tietoja.

Kantajat esittävät kanteensa tueksi kolme kanneperustetta.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan perusteluvelvollisuutta ei ole noudatettu, sakkojen määräämistä koskevien suuntaviivojen 37 osassa määrättyä sakkojen perusmäärän sopeuttamistarvetta eikä kuhunkin yritykseen sovellettua vähennysten konkreettista prosenttimäärää ei ole perusteltu.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu, kun sakon määrä on määritetty sakkojen määräämistä koskevien suuntaviivojen 37 osan perusteella.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan suhteellisuusperiaatetta ja syrjintäkiellon periaatetta on loukattu sakon määrää määritettäessä, koska Espanjan kilpailuviranomaisen aikaisemmin määräämää sakkoa ei ole otettu huomioon.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/37


Kanne 26.2.2015 – Mozzetti v. SMHV – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

(Asia T-96/15)

(2015/C 127/50)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Mario Mozzetti (Rooma, Italia) (edustaja: asianajaja E. Montelione)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Ines di Lelio (Rooma, Italia)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen malli: Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan Alfredo alla Scrofa – Yhteisön tavaramerkki nro 6 779 151

SMHV:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 2.12.2014 asiassa R 655/2014-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa vastapuolen korvaamaan kaikki oikeudenkäyntiin unionin yleisessä tuomioistuimessa liittyvät oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohtaa on rikottu siltä osin kuin se liittyy 20 säännön 2 kohtaan.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/38


Kanne 26.2.2015 – Mozzetti v. SMHV – di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

(Asia T-97/15)

(2015/C 127/51)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Mario Mozzetti (Rooma, Italia) (edustaja: asianajaja E. Montelione)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Ines di Lelio (Rooma, Italia)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen malli: Kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma” – Yhteisön tavaramerkki nro 3 108 289

SMHV:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 2.12.2014 asiassa R 656/2014-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa vastapuolen korvaamaan kaikki oikeudenkäyntiin unionin yleisessä tuomioistuimessa liittyvät oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohtaa on rikottu siltä osin kuin se liittyy 20 säännön 2 kohtaan.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/39


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.2.2015 – Acron ja Dorogobuzh v. neuvosto

(Asia T-582/10) (1)

(2015/C 127/52)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 55, 19.2.2011.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/39


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.1.2015 – Aluwerk Hettstedt v. ECHA

(Asia T-207/14) (1)

(2015/C 127/53)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kuudennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 202, 30.6.2014.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/39


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.1.2015 – Richard Anton v. ECHA

(Asia T-208/14) (1)

(2015/C 127/54)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kuudennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 202, 30.6.2014.


Virkamiestuomioistuin

20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/40


Kanne 26.1.2015 – ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-15/15)

(2015/C 127/55)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Mock)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota henkilöstösääntöjen, sellaisena kuin niitä on muutettu 22.10.2013 annetulla asetuksella (EU, Euratom) N:o 1023/2013, liitteessä VII olevan 8 artiklan mukaisia matkakuluja asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle koskevan kiinteämääräisen korvauksen vahvistamisesta tehdyt vastaajan päätökset

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

palkkalaskelmat 6/2014 ja 7/2014, siinä muodossa kuin ne ilmenevät vastaajan 15.10.2014 tekemästä päätöksestä, joka annettiin tiedoksi 17.10.2014, on kumottava siltä osin kuin ne koskevat kiinteämääräisen korvauksen vahvistamista matkakuluista asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle

vastaaja on siinä tapauksessa, että päätökset kumotaan, velvoitettava vahvistamaan uusi kiinteämääräinen korvaus siten, että kumoamiseen johtaneet syyt otetaan huomioon

oikeudenkäyntikuluista on päätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/40


Kanne 2.2.2015 – ZZ v. komissio

(Asia F-17/15)

(2015/C 127/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja D. Fouquet)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen nimittävän viranomaisen päätöksen kumoaminen, jolla ei muutettu kantajan vuoden 2013 arviointikertomusta

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen ZZ:n tekemän valituksen (nro R/781/14) johdosta 31.10.2014 antama päätös (HR.D.2/AS/ac/Ares82014) on kumottava

vastaaja on velvoitettava antamaan uusi päätös asiassa noudattaen virkamiestuomioistuimen arviointia asiassa ja erityisesti poistamaan riidanalainen virke kantajan arviointikertomuksesta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/41


Kanne 3.2.2015 – ZZ v. komissio

(Asia F-20/15)

(2015/C 127/57)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla jätettiin ottamatta kantaja palkkaluokkaan AD13 ylennettäviksi ehdotettavien virkamiesten luetteloon vuoden 2014 ylennyskierroksella.

Vaatimukset

on todettava, että 16.12.2013 annettu komission päätös henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisistä täytäntöönpanomääräyksistä ja sitä seuraava 18.12.2013 annettu komission tiedonanto komission jäsenten kabinettien kokoonpanoa ja komission edustajia koskevista säännöistä ovat lainvastaisia

on kumottava nimittävän viranomaisen 24.6.2014 tiedoksi annettu päätös, jolla on jätetty ottamatta kantaja palkkaluokkaan AD13 ylennettäviksi ehdotettavien virkamiesten luetteloon henkilöstösääntöjen 45 artiklan mukaisella vuoden 2014 ylennyskierroksella siltä osin kuin tässä päätöksessä kantajan ei katsota hoitavan erityistehtäviä niin, että hänet voitaisiin määrätä virkatyyppiin ”yksikönpäällikkö tai vastaava” tai ”neuvonantaja tai vastaava” sovellettuna kabinetteihin tilapäisesti siirrettyihin virkamiehin 18.12.2013 annetun komission tiedonannon mukaisesti

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/41


Kanne 5.2.2015 – ZZ v. alueiden komitea

(Asia F-21/15)

(2015/C 127/58)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M.-A.Lucas)

Vastaaja: alueiden komitea

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jossa todetaan, että kantaja ei enää sen jälkeen, kun hänet ylennettiin palkkaluokkaan AST 5, voi vaatia kiinteämääräistä korvausta ylityötunneista, ja vaatimus aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaamisesta.

Vaatimukset

On kumottava hallinto- ja talousasioiden osaston vs. johtajan 3.6.2014 tekemä päätös nro 112/2014, jolla lakkautettiin kantajan kiinteämääräinen korvaus ylityötunneista 1.7.2014 lukien

on velvoitettava alueiden komitea maksamaan kantajalle tätä korvausta uudelleen mainitusta ajankohdasta lukien sekä Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation koron suuruista korkoa summalle, joka vastaa kiinteämääräistä korvausta, jota kantajalle ei ole maksettu, siitä päivästä lukien kuin se olisi ollut maksettava ja siihen saakka, kunnes se on kokonaisuudessaan maksettu

on velvoitettava alueiden komitea maksamaan kantajalle korvauksena aineellisesta vahingosta, joka tälle voi riidanalaisesta päätöksestä aiheutua, alustavasti 1  000 euroksi arvioitu summa, ja korvauksena kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi harkitsema summa

on velvoitettava alueiden komitea korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/42


Kanne 6.2.2015 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-22/15)

(2015/C 127/59)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla vahvistettiin kantajan oikeudet vuosittaisten matkakulujen korvaamiseen henkilöstösääntöjen, sellaisena kuin ne ovat muutettuina Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.10.2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 1023/2013, liitteessä VII olevan 8 artiklan mukaisesti, kumoaminen.

Vaatimukset

on todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 8 artikla on lainvastainen ja ettei sitä sovelleta

on kumottava päätös, jolla poistetaan kantajan vuosittaisten matkakulujen korvaaminen vuodesta 2014 lähtien

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/42


Kanne 9.2.2015 – ZZ v. komissio

(Asia F-23/15)

(2015/C 127/60)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla on annettu kantajalle huomautus kurinpitoseuraamuksena

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 15.4.2014 antama päätös, jolla kantajalle annettiin huomautus kurinpitoseuraamuksena, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/43


Kanne 11.2.2015 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-24/15)

(2015/C 127/61)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla hylättiin kantajan vaatimus hänen tehtäväryhmän I sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksensa luokittelemiseksi uudelleen väliaikaisen toimihenkilön työsopimukseksi tai vaihtoehtoisesti tehtäväryhmän III sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimukseksi, ja vaatimus saada korvausta väitetystä henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta.

Vaatimukset

työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 11.4.2014 tekemä päätös, jolla kieltäydyttiin luokittelemasta uudelleen kantajan sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimusta väliaikaisen toimihenkilön työsopimukseksi tai vaihtoehtoisesti tehtäväryhmän III sopimussuhteiseksi työsopimukseksi, ja henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisen valituksen hylkäämistä koskeva implisiittinen päätös on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta määrättävälle korvaukselle 6,75 prosentin viivästyskorkoa ja hyvitysluonteista korkoa

vastaaja on joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/44


Kanne 16.2.2015 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-26/15)

(2015/C 127/62)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus maksaa hänelle asettautumiskorvaus Jemenistä Brysseliin, jossa asuu hänen puolisonsa, josta kantaja on muuttanut erilleen, muuttonsa johdosta sekä vaatimus vastaajan velvoittamisesta suorittamaan kantajalle kyseinen asettautumiskorvaus korkoineen.

Vaatimukset

On kumottava 15.4.2014 tehty riidanalainen päätös

on kumottava Euroopan parlamentin pääsihteerin 17.11.2014 päivätty päätös siltä osin kuin on tarpeellista

Euroopan parlamentti on velvoitettava suorittamaan kantajalle asettautumiskorvaus, joka on yhden kuukauden peruspalkan suuruinen lisättynä koroilla, jotka lasketaan niistä päivämääristä lähtien, jolloin ne olisi pitänyt henkilöstösääntöjen liitteen VII mukaisesti maksaa

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.


20.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 127/44


Kanne 16.2.2015 – ZZ ym. v. neuvosto

(Asia F-27/15)

(2015/C 127/63)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden päätösten kumoaminen, joilla on vahvistettu kantajien oikeus korvaukseen vuotuisista matkakuluista henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 8 artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.10.2013 annetulla parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 1023/2013, mukaisesti.

Vaatimukset

On todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaa 8 artiklaa ei voida soveltaa

on kumottava päätökset, joilla kantajien oikeus korvaukseen vuotuisista matkakuluista on poistettu vuodesta 2014 alkaen

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.