ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 455

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
18. joulukuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2014/C 455/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7405 – Yanfeng / JCI Interiors Business) ( 1 )

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2014/C 455/02

Euron kurssi

2

2014/C 455/03

Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 7. heinäkuuta 2014 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa M.7184 – Marine Harvest / Morpol (14 artiklan 2 kohdan mukainen menettely) – Esittelijä: Kroatia

3

2014/C 455/04

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – Marine Harvest / Morpol (14 artiklan 2 kohdan mukainen menettely) (M.7184)

4

2014/C 455/05

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sakon määräämisestä keskittymästä, joka on toteutettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan vastaisesti (Asia M.7184 – Marine Harvest / Morpol (14 artiklan 2 kohdan mukainen menettely)) ( 1 )

5

 

Tilintarkastustuomioistuin

2014/C 455/06

Erityiskertomus nro 21/2014 EU:n rahoittamat lentoasemainfrastruktuurit: vähäinen vastine rahoille

8

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2014/C 455/07

Yleiset vapaapäivät vuonna 2015: ETA- ja EFTA-valtiot ja ETA:n toimielimet

9

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 455/08

Ehdotuspyyntö – EACEA/30/2014 – Erasmus+-ohjelma – Avaintoimi 3: Tuki politiikan uudistamiselle – innovaatiopolitiikan hankkeet – Poliittiset kokeilut koulutuksen alalla

10

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2014/C 455/09

EFTAn valvontaviranomaisen 17 päivänä lokakuuta 2014 Islantia vastaan nostama kanne (Asia E-20/14)

14

2014/C 455/10

EFTAn valvontaviranomaisen 22 päivänä lokakuuta 2014 Islantia vastaan nostama kanne (Asia E-21/14)

15

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7405 – Yanfeng / JCI Interiors Business)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 455/01)

Komissio päätti 11. joulukuuta 2014 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32014M7405. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/2


Euron kurssi (1)

17. joulukuuta 2014

(2014/C 455/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2448

JPY

Japanin jeniä

145,89

DKK

Tanskan kruunua

7,4405

GBP

Englannin puntaa

0,79320

SEK

Ruotsin kruunua

9,5019

CHF

Sveitsin frangia

1,2010

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,2505

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,626

HUF

Unkarin forinttia

314,42

LTL

Liettuan litiä

3,45280

PLN

Puolan zlotya

4,2258

RON

Romanian leuta

4,4750

TRY

Turkin liiraa

2,9330

AUD

Australian dollaria

1,5203

CAD

Kanadan dollaria

1,4482

HKD

Hongkongin dollaria

9,6518

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6073

SGD

Singaporen dollaria

1,6247

KRW

Etelä-Korean wonia

1 363,34

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,5710

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7143

HRK

Kroatian kunaa

7,6700

IDR

Indonesian rupiaa

15 758,64

MYR

Malesian ringgitiä

4,3400

PHP

Filippiinien pesoa

55,751

RUB

Venäjän ruplaa

82,1728

THB

Thaimaan bahtia

41,035

BRL

Brasilian realia

3,3988

MXN

Meksikon pesoa

18,3496

INR

Intian rupiaa

79,1973


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/3


Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 7. heinäkuuta 2014 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa M.7184 – Marine Harvest / Morpol (14 artiklan 2 kohdan mukainen menettely)

Esittelijä: Kroatia

(2014/C 455/03)

1.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että Marine Harvest on tuottamuksellisesti rikkonut sulautuma-asetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004) 4 artiklan 1 kohtaa.

2.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että Marine Harvest on tuottamuksellisesti rikkonut sulautuma-asetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004) 7 artiklan 1 kohtaa.

3.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että Marine Harvestille olisi määrättävä sakkoja sulautuma-asetuksen 14 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla.

4.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä seikoista, jotka katsottiin merkityksellisiksi vahvistettaessa Marine Harvestille sulautuma-asetuksen 14 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla määrättävien sakkojen määrä.

5.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission esittämästä sakkojen määrästä.

6.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/4


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

Marine Harvest / Morpol (14 artiklan 2 kohdan mukainen menettely)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Sulautuma-asetuksen (2) 14 artiklan 2 kohdan mukaisessa päätösluonnoksessa todetaan, että Marine Harvest ASA (Marine Harvest) rikkoi sulautuma-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädettyä ennakkoilmoitusvaatimusta ja 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä lykkäysvelvoitetta toteuttamalla liiketoimen, joka antoi sille yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Morpol ASA (Morpol), ennen ilmoituksen tekemistä Euroopan komissiolle.

2.

Marine Harvest ilmoitti yksinomaisen määräysvallan hankkimisesta Morpolissa komissiolle 9. elokuuta 2013. Komissio totesi 30. syyskuuta 2013 antamassaan päätöksessä keskittymän soveltuvan sisämarkkinoille edellyttäen, että Marine Harvest noudattaa antamiaan sitoumuksia. Päätöksessä viitattiin mahdollisuuteen käynnistää erillinen menettely sulautuma-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan mahdollisesta rikkomisesta (3).

3.

Komissio ilmoitti 30. tammikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä Marine Harvestille näitä mahdollisia rikkomisia koskevasta meneillä olevasta tutkimuksestaan sekä kyseistä tutkimusta koskevasta erillisestä asiakirja-aineistosta.

4.

Komissio antoi 31. maaliskuuta 2014 väitetiedoksiannon, jossa se esitti alustavana näkemyksenään, että Marine Harvest oli rikkonut sulautuma-asetuksen 4 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa.

5.

Väitetiedoksiannon liitteenä olevassa kirjeessä kilpailun pääosaston pääjohtaja tarjosi Marine Harvestille mahdollisuutta tutustua komission asiakirja-aineistoon.

6.

Marine Harvestin pyynnöstä kilpailun pääosasto pidensi väitetiedoksiantoon vastaamiselle asetettua määräaikaa. Uudeksi määräajaksi asetettiin 30. huhtikuuta 2014, kun se alun perin oli 24. huhtikuuta 2014. Marine Harvest vastasi väitetiedoksiantoon 30. huhtikuuta 2014.

7.

Muodollinen suullinen kuuleminen järjestettiin 6. toukokuuta 2014. Siihen osallistuivat Marine Harvest ja sen oikeudelliset neuvonantajat, asian käsittelyyn osallistuvat komission yksiköiden virkamiehet ja kahdeksan EU:n jäsenvaltion kansallisten kilpailuviranomaisten edustajat.

8.

Olen tutkinut päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö päätösluonnoksessa ainoastaan sellaisia väitteitä, joista Marine Harvestille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä. Katson, että asia on näin.

9.

Kaiken kaikkiaan katson, että menettelyllisten oikeuksien tosiasiallinen toteutuminen on varmistettu menettelyn aikana.

Bryssel 10. heinäkuuta 2014.

Wouter WILS


(1)  Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29) 16 ja 17 artiklan mukaisesti.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (sulautuma-asetus) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1).

(3)  Asiassa M.6850, Marine Harvest / Morpol, 30. syyskuuta 2013 annetun komission päätöksen 9 kohta.


18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/5


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014,

sakon määräämisestä keskittymästä, joka on toteutettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan vastaisesti

(Asia M.7184 – Marine Harvest / Morpol (14 artiklan 2 kohdan mukainen menettely))

(ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 455/05)

Komissio antoi 23. heinäkuuta 2014 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20. tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004  (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla todistusvoimaisella kielellä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I   JOHDANTO

(1)

Marine Harvest ASA (Marine Harvest) on norjalainen kalayhtiö, joka on listattu Oslon ja New Yorkin pörsseissä. Se tuottaa viljeltyä lohta ja ruijanpallasta ja tarjoaa laajaa valikoimaa eri kalalajeista valmistettuja lisäarvollisia tuotteita.

(2)

Morpol ASA (Morpol) on norjalainen lohen tuottaja ja jalostaja. Se tuottaa viljeltyä lohta ja tarjoaa laajaa valikoimaa lisäarvollisia lohituotteita, joihin kuuluu savustettuja, marinoituja, tuoreita ja jäädytettyjä lohituotteita.

(3)

Marine Harvest teki 14. joulukuuta 2012 Friendmallin ja Bazmontan kanssa osakkeidenostosopimuksen, joka koski näiden yritysten Morpolista omistaman 48,5 prosentin omistusosuuden myyntiä. Molemmat yhtiöt olivat aiemmin yhden henkilön, Jerzy Malekin, määräysvallassa. Jerzy Malek on Morpolin perustaja ja entinen toimitusjohtaja.

(4)

Tämä liiketoimi saatiin päätökseen 18. joulukuuta 2012. Tähän osakekauppaan viitataan ”joulukuun 2012 osakekauppana”.

(5)

Marine Harvest teki 15. tammikuuta 2013 pakollisen julkisen ostotarjouksen jäljelle jääneistä Morpolin osakkeista Norjan lainsäädännön mukaisesti. Tämä julkinen tarjous hyväksyttiin.

(6)

Marine Harvest otti 21. joulukuuta 2012, kolme päivää joulukuun 2012 osakekaupan päätökseen saattamisen jälkeen, ensimmäistä kertaa yhteyttä komissioon liiketoimen osalta pyytämällä asian osoittamista käsittelijätiimille.

(7)

Marine Harvest toimitti 5. maaliskuuta 2013 CO-lomakkeen ensimmäisen luonnoksen, joka koski pääasiassa lohen viljelyn, ensimmäisen jalostusvaiheen ja jatkojalostusvaiheen kokonaismarkkinoita lohen alkuperästä riippumatta.

(8)

Maaliskuun ja kesäkuun 2013 välisenä aikana komissio lähetti Marine Harvestille useita tietopyyntöjä kerätäkseen markkinatietoja mahdollisista erillisistä markkinoista, kuten skotlantilaisen lohen viljelyn ja ensimmäisen jalostusvaiheen markkinoista. Se pyysi myös sisäisiä asiakirjoja, joita Marine Harvest ja Morpol olivat laatineet liiketoimen yhteydessä. CO-lomake voitiin katsoa täydelliseksi vasta heinäkuun 2013 lopussa.

(9)

Liiketoimesta ilmoitettiin komissiolle virallisesti 9. elokuuta 2013.

(10)

Komissio teki 30. syyskuuta 2013 ehdollisen hyväksymispäätöksen, jossa keskittymä hyväksyttiin sillä edellytyksellä, että sitoumuksia noudatetaan.

(11)

Päätöksessään komissio totesi, että joulukuun 2012 osakekauppa oli jo antanut Marine Harvestille tosiasiallisen yksinomaisen määräysvallan Morpolissa ja että lykkäysvelvoitteen ja ilmoitusvaatimuksen rikkomista ei todennäköisesti voitaisi sulkea pois.

(12)

Komissio piti myös todennäköisenä erillisen menettelyn käynnistämistä sen tarkastelemiseksi, olisiko aiheellista määrätä seuraamus sulautuma-asetuksen 14 artiklan 2 kohdan nojalla.

II   RIKKOMINEN

(13)

Sulautuma-asetuksen 14 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti ”komissio voi päätöksellään määrätä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille henkilöille tai keskittymään osallistuville yrityksille sakon, joka on enintään 10 prosenttia keskittymään osallistuvan yrityksen 5 artiklassa tarkoitetusta kokonaisliikevaihdosta, jos nämä tahallaan tai tuottamuksesta:

a)

eivät ilmoita keskittymää 4 artiklan tai 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen sen toteuttamista, paitsi jos 7 artiklan 2 kohta tai 7 artiklan 3 kohdan nojalla tehty päätös nimenomaisesti sallii sen;

b)

toteuttavat keskittymän 7 artiklan vastaisesti”.

(14)

Nyt käsiteltävänä olevan keskittymän toteuttaminen ennen ilmoituksen tekemistä ja hyväksyntää rikkoo näin ollen sulautuma-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädettyä ilmoitusvaatimusta ja 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä lykkäysvelvoitetta.

Määräysvallan hankkiminen

(15)

Komissio katsoo, että 48,5 prosentin osuuden hankkiminen Morpolista joulukuussa 2012 antoi Marine Harvestille yksinomaisen määräysvallan Morpolissa.

(16)

Ottaen huomioon osallistumisasteet Morpolin varsinaisiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin viimeisten kolmen vuoden aikana ennen Marine Harvestin toteuttamaa osakekauppaa ja muiden osakkeiden laaja hajaantuminen komissio katsoo, että Jerzy Malek käytti tosiasiallista yksinomaista määräysvaltaa Morpolissa ajankohtana, jolloin hän myi omistusosuutensa Morpolista Marine Harvestille.

(17)

Hankkimalla 48,5 prosentin osuuden Morpolista Marine Harvest sai samat oikeudet ja mahdollisuudet käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa Morpolissa kuin Jerzy Malekilla oli aiemmin.

Ennenaikainen toteuttaminen

(18)

Komissio katsoo, että keskittymä toteutettiin silloin, kun osakkeiden hankintaa koskeva sopimus Friendmallin ja Bazmontan kanssa saatiin päätökseen 18. joulukuuta 2012.

Sulautuma-asetuksen 7 artiklan 2 kohdan soveltamatta jättäminen

(19)

Komissio katsoo, että liiketoimeen ei voida soveltaa sulautuma-asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaista poikkeusta. Tämä säännös koskee ainoastaan määräysvallan hankintaa julkisella tarjouksella tai ostamalla arvopapereita peräkkäisissä liiketoimissa useilta myyjiltä, kun taas nyt tarkasteltavana olevassa asiassa määräysvalta hankittiin kerralla vain yhdeltä myyjältä.

(20)

Sen vuoksi komissio katsoo ennakkotapaustensa mukaisesti, että sulautuma-asetuksen 7 artiklan 2 kohtaa ei ole tarkoitettu sovellettavaksi tällaisessa tilanteessa, jossa merkittävä osake-erä hankitaan vain yhdeltä myyjältä ja jossa voidaan helposti todeta aiemmissa varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiökokouksissa annettujen äänien perusteella, että kyseinen osake-erä antaa tosiasiallisen yksinomaisen määräysvallan kohdeyhtiössä.

III   PÄÄTÖS MÄÄRÄTÄ SAKKOJA

(21)

Komissio katsoo, että menettelysääntöjen rikkomisesta on aiheellista määrätä merkittävä sakko seuraavien tosiseikkojen ja tekijöiden perusteella.

Rikkomisen luonne

(22)

Komissio katsoo, että mikä tahansa sulautuma-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan rikkominen on luonteeltaan vakava rikkominen, koska tällainen toiminta heikentää sulautuma-asetuksen tehokkuutta.

Rikkomisen vakavuus

(23)

Marine Harvestin toiminta perustui ainakin osittain virheelliseen oikeudelliseen neuvontaan. Yritys oli saanut neuvoja, joiden mukaan Marine Harvest voi hankkia omistukseensa Morpolin osakkeet, mutta se ei voi äänestää niillä ennen kuin komissio on hyväksynyt kaupan. Komissio katsoo, että virheellinen oikeudellinen neuvonta osoittaa, ettei Marine Harvestin tekemä rikkominen ollut tahallista vaan ennemminkin tuottamuksellista.

(24)

Joka tapauksessa Marine Harvestin toiminta oli tuottamuksellista, koska i) Marine Harvest on suuri eurooppalainen yritys, jolla on paljon aikaisempaa kokemusta sulautumamenettelyistä, ii) Marine Harvest hankki oikeudellista neuvontaa erittäin myöhäisessä vaiheessa, nimittäin kaupan päätökseen saattamispäivänä, iii) Marine Harvestin olisi pitänyt voida päätellä sulautuma-asetuksen 7 artiklan 2 kohdan soveltamista koskevan ennakkotapauksen (Yara / Kemira Growhow) perusteella, että sen toiminta ei erittäin todennäköisesti kuulunut sulautuma-asetuksen 7 artiklan 2 kohdan poikkeuksen soveltamisalaan ja iv) Marine Harvestille oli jo määrätty sakkoja kaupan ennenaikaisesta toteuttamisesta kansallisella tasolla Fjord Seafoodin hankinnan yhteydessä.

(25)

Komissio toteaa lisäksi, että Marine Harvestin suorittama Morpolin hankinta herättää vakavia epäilyjä sen soveltuvuudesta sisämarkkinoille. Tässä yhteydessä komissio katsoo, että toteutettu sulautuma olisi voinut vaikuttaa kielteisesti kilpailuun mahdollisilla skotlantilaisen lohen markkinoilla rikkomisen koko keston ajan. Koska on erityisen tärkeää varmistaa, että mahdollisesti ongelmallista liiketoimea ei toteuteta ennen sen tutkimista, sulautuman mahdollisesti aiheuttama vahinko tekee rikkomisesta vieläkin vakavamman.

Rikkomisen kesto

(26)

Sulautuma-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan rikkomisessa on kyse hetkellisestä rikkomisesta, jolla ei ole määriteltyä kestoa.

(27)

Sulautuma-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan rikkomisen keston osalta komissio katsoo, että ilmoitusta edeltävä ajanjakso olisi sisällytettävä sulautuma-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan rikkomisen kestoon ottaen huomioon mahdolliset kilpailuhaitat, joita liiketoimen toteuttamisesta ennen hyväksyntää aiheutuu, ja se, ettei Marine Harvest ole ollut riittävän avulias ilmoitusta edeltävän vaiheen aikana, jotta se oikeuttaisi jättämään ilmoitusta edeltävän ajanjakson pois rikkomisen kokonaiskestosta. Näin ollen Marine Harvest rikkoi 7 artiklan 1 kohtaa yhdeksän kuukauden ja 12 päivän ajan.

Raskauttavat ja lieventävät seikat

(28)

Komissio katsoo, että tietyt lieventävät seikat olisi otettava huomioon sakon määrää vahvistettaessa. Ensinnäkin Marine Harvest ei ole käyttänyt äänivaltaansa Morpolissa saatuaan määräysvallan yhtiössä. Toiseksi Marine Harvest ilmoitti liiketoimesta komissiolle pian joulukuun 2012 osakekaupan päätökseen saattamisen jälkeen pyytämällä osoittamaan asialle käsittelijätiimin.

(29)

Asiaan ei liity raskauttavia seikkoja.

IV   ARVIOINTI

(30)

Komissio päättelee, että Marine Harvest on tuottamuksellisesti rikkonut sulautuma-asetuksen 4 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa. Marine Harvestin pidättäytyminen käyttämästä äänivaltaansa Morpolin yhtiökokouksissa ja Morpolin toimintojen pitäminen erillään ovat lieventäviä seikkoja samoin kuin Marine Harvestin halukkuus ilmoittaa komissiolle viipymättä Morpolin hankinnasta. Lopuksi voidaan todeta, että asiassa ei ole raskauttavia seikkoja.

(31)

Seuraamuksia määrätessään komissio ottaa huomioon tarpeen taata, että sakoilla on riittävä pelotevaikutus. Marine Harvestin kokoisen yrityksen tapauksessa seuraamuksen on oltava merkittävä, jotta sillä olisi pelotevaikutus. Tämä on vieläkin tärkeämpää silloin, kun ennen hyväksyntää toteutetun liiketoimen soveltuvuudesta sisämarkkinoille oli vakavia epäilyjä.

(32)

Komissio päätyi määräämään sakkoja sulautuma-asetuksen 14 artiklan 2 kohdan nojalla 10 000 000 euroa sulautuma-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan rikkomisesta ja 10 000 000 euroa sulautuma-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan rikkomisesta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


Tilintarkastustuomioistuin

18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/8


Erityiskertomus nro 21/2014 ”EU:n rahoittamat lentoasemainfrastruktuurit: vähäinen vastine rahoille”

(2014/C 455/06)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että erityiskertomus nro 21/2014 ”EU:n rahoittamat lentoasemainfrastruktuurit: vähäinen vastine rahoille” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla (http://eca.europa.eu).

Kertomus on saatavilla maksutta paperiversiona. Sen voi pyytää tilintarkastustuomioistuimelta seuraavasta osoitteesta:

European Court of Auditors

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

P. +352 4398-1

Sähköposti: eca-info@eca.europa.eu

Kertomuksen saa myös täyttämällä sähköisen tilauslomakkeen EU-Bookshop-sivustolla.


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

EFTAn valvontaviranomainen

18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/9


Yleiset vapaapäivät vuonna 2015: ETA- ja EFTA-valtiot ja ETA:n toimielimet

(2014/C 455/07)

 

Islanti

Liechtenstein

Norja

EFTAn valvontaviranomainen

EFTAn tuomioistuin

1. tammikuuta

X

X

X

X

X

2. tammikuuta

 

X

 

X

 

6. tammikuuta

 

X

 

 

 

2. helmikuuta

 

X

 

 

 

17. helmikuuta

 

X

 

 

 

19. maaliskuuta

 

X

 

 

 

2. huhtikuuta

X

 

X

X

 

3. huhtikuuta

X

X

X

X

 

6. huhtikuuta

X

X

X

X

X

23. huhtikuuta

X

 

 

 

 

1. toukokuuta

X

X

X

X

X

14. toukokuuta

X

X

X

X

X

15. toukokuuta

 

 

 

X

 

17. toukokuuta

 

 

X

 

 

25. toukokuuta

X

X

X

X

X

4. kesäkuuta

 

X

 

 

 

17. kesäkuuta

X

 

 

 

 

23. kesäkuuta

 

 

 

 

X

3. elokuuta

X

 

 

 

 

15. elokuuta

 

X

 

 

 

8. syyskuuta

 

X

 

 

 

1. marraskuuta

 

X

 

 

 

2. marraskuuta

 

 

 

X

 

8. joulukuuta

 

X

 

 

 

24. joulukuuta

 

 

 

X

 

25. joulukuuta

X

X

X

X

X

28. joulukuuta

X

X

X

X

 

29. joulukuuta

 

 

 

X

 

30. joulukuuta

 

 

 

X

 

31. joulukuuta

 

X

 

X

 


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/10


Ehdotuspyyntö – EACEA/30/2014

Erasmus+-ohjelma

Avaintoimi 3: Tuki politiikan uudistamiselle – innovaatiopolitiikan hankkeet

Poliittiset kokeilut koulutuksen alalla

(2014/C 455/08)

1.   Kuvaus, tavoitteet ja painopisteaiheet

Ehdotuspyynnön ensisijaisena tarkoituksena on kannustaa asianomaisia viranomaisia toimittamaan ehdotuksensa, joiden tarkoituksena on testata innovaatiopolitiikan ideoita ja uudistuksia. Ehdotuksia pyydetään sellaisten uusien opettajien palkkauksen, valinnan ja perehdyttämisen alalta, joiden ammatillinen polku on epätyypillinen. Tällaiset uudet tulokkaat voivat olla vastavalmistuneita, työuransa keskivaiheilla olevia ammattilaisia tai työttömiä työnhakijoita, joilla ei ole muodollista opettajankoulutusta mutta jotka osoittavat konkreettista kiinnostusta opettajantyötä kohtaan. Opettajan toimeen pääsyn joustavuutta voidaan lisätä monin tavoin, muun muassa mahdollistamalla työuransa keskivaiheilla oleville opettajakelpoisuuden tunnustaminen, lyhyen aikavälin tiivis perehdytysjakso ja työssäoppiminen, jota tuetaan mentoroinnilla.

Tämän ehdotuspyynnön painopisteaihe on

opettajan ammattiin parhaiten soveltuvien ehdokkaiden palkkauksen, valinnan ja perehdyttämisen vahvistaminen kehittämällä opetustyöhön johtavia epätyypillisiä polkuja.

2.   Tukikelpoiset maat

Seuraaviin ohjelmaan kuuluviin maihin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden laatimat ehdotukset ovat tukikelpoisia:

Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota

EFTA/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja

EU:n ehdokasmaat: Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

3.   Tukikelpoiset hakijat

Käsitteellä ”hakijat” tarkoitetaan kaikkia organisaatioita ja laitoksia, jotka osallistuvat ehdotukseen, riippumatta niiden asemasta hankkeessa.

Ehdotuspyyntöön voivat osallistua seuraavat hakijat:

a)

Korkeimmalla kansallisella tai alueellisella tasolla koulutuksesta vastaavat viranomaiset (ministeriöt tai vastaavat). Muista aloista kuin koulutuksesta (kuten työllisyydestä, taloudesta, sosiaaliasioista ja terveydenhuollosta) vastaavat viranomaiset katsotaan tukikelpoisiksi, jos ne osoittavat, että niillä on erityistä toimivaltaa sillä alalla, jolla poliittinen kokeilu toteutetaan. Viranomaiset voivat valtuuttaa toisia julkisia tai yksityisiä organisaatioita sekä laillisesti rekisteröityjä viranomaisten verkostoja tai yhteenliittymiä edustamaan itseään, jos valtuutus tehdään kirjallisesti ja siinä viitataan nimenomaisesti jätettävään ehdotukseen. Tällaisessa tapauksessa valtuuttavien viranomaisten on osallistuttava kumppaneina ehdotukseen.

b)

Koulutuksen alalla toimivat julkiset tai yksityiset organisaatiot tai laitokset.

c)

Julkiset tai yksityiset organisaatiot tai laitokset, jotka toteuttavat koulutukseen liittyviä toimia muilla sosiaalis-taloudellisilla aloilla (kuten kauppakamarit, kulttuurijärjestöt, arviointiyksiköt ja tutkimusyksiköt).

4.   Kumppanuuksien vähimmäiskokoonpanot

Tämän ehdotuspyynnön vähimmäisvaatimus kumppanuuksille on, että ne koostuvat vähintään neljästä tahosta, jotka edustavat vähintään kolmea tukikelpoista maata. Tarkemmat vaatimukset ovat seuraavat:

a.

Kumppanuudessa on oltava mukana vähintään yksi viranomainen (ministeriö tai vastaava) tai sellaisen (3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu) edustaja kolmesta eri maasta tai laillisesti rekisteröity viranomaisten verkosto tai yhteenliittymä, joka edustaa vähintään kolmea eri tukikelpoista maata.

Verkostolla tai yhteenliittymällä on oltava valtuutus vähintään kolmelta asianomaiselta viranomaiselta 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, jotta se voi toimia niiden puolesta valtuutuksessa mainitun ehdotuksen osalta.

Ehdotuksessa on oltava mukana vähintään yksi 3 kohdan a alakohdan mukainen jäsenvaltion viranomainen.

Ehdotukseen osallistuvien tai siinä edustettujen viranomaisten on vastattava hankkeen strategisesta johtamisesta ja poliittisen kokeilun ohjaamisesta oman toimivaltansa alueella.

b.

Kumppanuudessa on oltava mukana vähintään yksi julkinen tai yksityinen yksikkö, jolla on kokemusta politiikan vaikutusten arvioinnista. Tällaisen yksikön on vastattava menetelmällisistä näkökohdista ja arviointikäytännöistä. Ehdotuksessa voi olla mukana enemmän kuin yksi arviointiyksikkö, jos niiden työ on koordinoitua ja johdonmukaista.

5.   Koordinointi

Ehdotuksen koordinoinnista ja toimittamisesta voi kaikkien hakijoiden puolesta vastata vain yksi seuraavista:

a)

3 kohdan a alakohdan mukainen viranomainen

b)

3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu laillisesti rekisteröity viranomaisten verkosto tai yhteenliittymä

c)

Julkinen tai yksityinen yksikkö, joka on valtuutettu 3 kohdan a alakohdan mukaisesti osallistumaan ehdotuspyyntöön. Valtuutetulla yksiköllä on oltava 3 kohdan a alakohdan mukaisesti viranomaisen laatima nimenomainen kirjallinen valtuutus ehdotuksen koordinoimiseen ja toimittamiseen sen puolesta.

Koordinoivan viranomaisen laillisen edustajan on toimitettava ehdotukset kaikkien hakijoiden puolesta. Luonnolliset henkilöt eivät voi hakea avustusta.

6.   Tukikelpoiset toimet

Toimien on käynnistyttävä 1. joulukuuta 2015 ja 1. maaliskuuta 2016 välisenä aikana. Hankkeen keston on oltava 24–36 kuukautta.

Tämän ehdotuspyynnön perusteella rahoitettaviin toimiin on kuuluttava vähintään seuraavat:

Innovatiivisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevien kenttäkokeiden kehittäminen. Hankkeessa on kiinnitettävä asianmukaista huomiota vankan näyttöpohjan kehittämiseen ja sellaisten luotettavien seuranta-, arviointi- ja raportointimenettelyjen käyttöönottoon, jotka perustuvat pätevän ja kokeneen politiikan vaikutusten arvioijan asianosaisia hankekumppaneita kuullen kehittämiin tunnustettuihin menetelmällisiin lähestymistapoihin. Tähän olisi kuuluttava muun muassa testattavan toimenpiteen tai toimenpiteiden, otosten ja toteutettavien toimien tunnistaminen ja valitseminen; toimenpiteen odotettujen vaikutusten määritteleminen mitattavissa olevalla tavalla ja niiden merkityksellisyyden arvioiminen odotetut tulokset huomioon ottaen sekä etsien huolellisesti esimerkkejä kotimaassa tai ulkomailla toteutetuista vastaavista poliittisista toimista; vankkojen menetelmien ja indikaattorien määritteleminen testattavan toimenpiteen vaikutusten mittaamiseksi kansallisella ja Euroopan tasolla.

Kenttäkokeiden samanaikainen toteuttaminen eri hankkeeseen osallistuvissa maissa asianomaisten viranomaisten (ministeriö tai vastaava) johdolla. Tässä olisi oltava mukana riittävän edustava määrä osallistuvia yksikköjä/laitoksia, jotta saavutettaisiin hyväksyttävä ja edustava kriittinen massa ja tuotettaisiin merkittävä näyttöpohja.

Testatun toimenpiteen vaikuttavuuden, tehokkuuden ja vaikutusten sekä kokeilun menetelmien, laajennettavuutta koskevien edellytysten ja rajat ylittävän kokemusten ja hyvien käytäntöjen siirron (vertaisoppimisen) analysoiminen ja arvioiminen.

Hankkeen keskeisiä ajatuksia ja sen tuloksia koskevan tiedon jakaminen, kyseisten ajatusten ja tulosten levittäminen sekä hyödyntäminen kansallisesti ja EU:ssa koko hankkeen ajan ja pidemmällä aikavälillä sekä eri alojen, järjestelmien ja politiikkojen välisen siirrettävyyden edistäminen.

Lisäksi suositellaan, että laaditaan hyödyntämissuunnitelma kokeilujen tuloksille käyttäen koulutuksen ja nuorisoasioiden avoimia koordinointimenetelmiä yhdessä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kanssa.

7.   Myöntämisperusteet

Hankkeille myönnettävän rahoituksen myöntämisperusteet ovat

1.

merkittävyys (20 %)

2.

hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu (30 %)

3.

kumppanuuden laatu (20 %)

4.

vaikutukset, levittäminen, hyödyntäminen (30 %).

Tämä ehdotuspyyntö on jaettu kahteen toimitus-/arviointivaiheeseen: 1) alustavan ehdotuksen vaihe ja 2) täydellisen ehdotuksen vaihe. Tällä lähestymistavalla pyritään yksinkertaistamaan menettelyä vaatimalla ensimmäisessä vaiheessa vain suppeat tiedot hankkeesta. Vain tukikelpoisuusperiaatteet täyttävät ja merkittävyyden myöntämisperusteessa 60 prosentin alarajan saavuttavat ehdotukset pääsevät toiseen vaiheeseen, jossa hakijoita pyydetään toimittamaan täydellinen hakemusasiakirjapaketti.

Tukikelpoiset alustavat ehdotukset arvioidaan merkittävyyden myöntämisperusteen mukaisesti. Täydelliset ehdotukset arvioidaan hylkäämis- ja valintaperusteiden sekä kolmen muun myöntämisperusteen mukaisesti: hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu, kumppanuuden laatu sekä vaikutukset, levittäminen ja hyödyntäminen.

Ehdotuksen lopullinen pistemäärä on sen alustavan ehdotuksen ja täydellisen ehdotuksen vaiheissa yhteensä saama pistemäärä (esitettyä painotusta käyttäen).

8.   Talousarvio

Hankkeiden osarahoitukseen tämän ehdotuspyynnön puitteissa on varattu määrärahoja kaikkiaan 5 000 000 euroa.

EU:n myöntämä taloudellinen tuki voi olla korkeintaan 75 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankekohtainen enimmäisavustus on 2 500 000 euroa.

Virasto pidättää oikeuden olla jakamatta kaikkia tähän tarkoitukseen varattuja varoja.

9.   Ehdotusten jättämismenettely ja jättämisen määräajat

Ennen hakemuksen jättämistä hakijoiden on rekisteröitävä organisaationsa URF-tietokantaan (Unique Registration Facility) ja saatava PIC-koodi (Participant Identification Code). PIC-koodia pyydetään hakemuslomakkeessa

URF-tietokanta on työkalu, jonka avulla hallinnoidaan kaikkia organisaatioihin liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia tietoja. Se on käytettävissä Euroopan komission Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal -verkkosivuston kautta. Tietoja rekisteröitymisestä saa seuraavasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Tukihakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä, ja hakemusten laadinnassa on käytettävä virallista hakemusasiakirjapakettia. On varmistettava, että sekä alustavan ehdotuksen vaiheessa että täydellisen ehdotuksen vaiheessa käytetään siihen tarkoitettua hakemuslomaketta.

Hakemuspaketti on saatavilla internetissä seuraavassa osoitteessa:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en

Hakemukset on toimitettava seuraaviin määräaikoihin mennessä:

Alustavat ehdotukset (sähköinen hakulomake): 20. maaliskuuta 2015, 12:00 (Brysselin aikaa)

Täydelliset ehdotukset (paperinen hakulomake): 1. lokakuuta 2015 (postileiman päiväys)


TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

EFTAn tuomioistuin

18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/14


EFTAn valvontaviranomaisen 17 päivänä lokakuuta 2014 Islantia vastaan nostama kanne

(Asia E-20/14)

(2014/C 455/09)

EFTAn valvontaviranomainen, Rue Belliard 35, 1040 Brussels, Belgium, asiamiehinään Markus Schneider ja Clémence Perrin, nosti 17 päivänä lokakuuta 2014 EFTAn tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan.

EFTAn valvontaviranomainen on pyytänyt EFTAn tuomioistuinta

1.

julistamaan, että jättäessään säädetyssä määräajassa hyväksymättä tarvittavat toimenpiteet Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevan V luvun 56x kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 392/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen pöytäkirjalla 1, saattamiseksi sellaisenaan osaksi sisäistä oikeusjärjestystään Islanti on laiminlyönyt kyseisen säädöksen ja ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa;

2.

velvoittamaan Islannin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeusperusta ja taustatiedot sekä kanteen tueksi esitetyt oikeusseikkoja koskevat väitteet:

Kanteessa todetaan, että Islanti ei ole noudattanut 19 päivään huhtikuuta 2014 mennessä EFTAn valvontaviranomaisen 19 päivänä helmikuuta 2014 antamaa perusteltua lausuntoa. Lausunto koskee sitä, että Islanti ei ole saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevan V luvun 56x kohdassa tarkoitettua, merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 392/2009, sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen pöytäkirjalla 1.

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että Islanti on laiminlyönyt ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa jättäessään hyväksymättä asetuksen osaksi sisäistä oikeusjärjestystään säädetyssä määräajassa.


18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/15


EFTAn valvontaviranomaisen 22 päivänä lokakuuta 2014 Islantia vastaan nostama kanne

(Asia E-21/14)

(2014/C 455/10)

EFTAn valvontaviranomainen, Rue Belliard 35, 1040 Brussels, Belgium, asiamiehinään Markus Schneider ja Clémence Perrin, nosti 22 päivänä lokakuuta 2014 EFTAn tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan.

EFTAn valvontaviranomainen on pyytänyt EFTAn tuomioistuinta

1.

julistamaan, että jättäessään säädetyssä määräajassa hyväksymättä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä II olevan IV luvun 4 kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/30/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen pöytäkirjalla 1, täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet ja/tai jättäessään ilmoittamatta kyseisistä toimenpiteistä viipymättä EFTAn valvontaviranomaisille Islanti on laiminlyönyt kyseisen säädöksen ja ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa;

2.

velvoittamaan Islannin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeusperusta ja taustatiedot sekä kanteen tueksi esitetyt oikeusseikkoja koskevat väitteet:

Kanteessa todetaan, että Islanti ei ole noudattanut 18. helmikuuta 2014 mennessä EFTAn valvontaviranomaisen 18 päivänä joulukuuta 2013 antamaa perusteltua lausuntoa. Lausunto koskee sitä, että Islanti ei ole saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan IV luvun 4 kohdassa tarkoitettua, energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2010/30/EU, sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen pöytäkirjalla 1.

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että Islanti on laiminlyönyt säädöksen 16 artiklan ja ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa jättäessään hyväksymättä säädöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet ja/tai jättäessään ilmoittamatta kyseisistä toimenpiteistä valvontaviranomaiselle säädetyssä määräajassa.