ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 454

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
17. joulukuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

2014/C 454/01

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

1

2014/C 454/02

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

4

2014/C 454/03

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

9

2014/C 454/04

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

12

2014/C 454/05

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

15

2014/C 454/06

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

18

2014/C 454/07

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014 – 3. korjaava lisätalousarvio

22

2014/C 454/08

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

26

2014/C 454/09

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 — 1. korjaava lisätalousarvio

30

2014/C 454/10

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

35

2014/C 454/11

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

38

2014/C 454/12

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio - 2. korjaava lisätalousarvio

43

2014/C 454/13

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

46

2014/C 454/14

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

49

2014/C 454/15

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio — Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio — Nimikkeistöä muutettiin vuonna 2014, ja vuoden 2013 talousarvion luvut esitetään uuden nimikkeistön mukaisesti selvyyden vuoksi

52

2014/C 454/16

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

56

2014/C 454/17

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

59

2014/C 454/18

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

64

2014/C 454/19

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014 – 2. korjaava lisätalousarvio

68

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

FI

 


IV Tiedotteet

17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/1


Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/01)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Osasto 1 Yhteensä

41 682 444

88 453

41 770 897

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

 

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

 

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

 

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

 

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

 

 

Osasto 2 Yhteensä

1 072 174

 

1 072 174

 

KAIKKI YHTEENSÄ

42 754 618

88 453

42 843 071

MAKSUT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

220 000

 

220 000

1 3

TYÖMATKAT (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

 

5 000

 

Osasto 1 Yhteensä

23 719 644

 

23 719 644

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 215 000

 

3 215 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

270 000

 

270 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (5)

505 400

 

505 400

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

 

12 000

2 5

EYK:N HALLINTO

230 000

 

230 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

 

10 000

 

Osasto 2 Yhteensä

4 242 400

 

4 242 400

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

 

 

 

 

Osasto 3 Yhteensä

14 792 574

88 453

14 881 027

 

KAIKKI YHTEENSÄ

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/4


Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/02)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

 

p.m.

1 1

ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

 

p.m.

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

125 000

 

125 000

 

Osasto 1 Yhteensä

20 143 500

 

20 143 500

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

 

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

24 682,22

24 682,22

 

Osasto 4 Yhteensä

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

MAKSUT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

 

 

 

Osasto 1 Yhteensä

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Osasto 2 Yhteensä

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

TOIMINTA

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

Osasto 3 Yhteensä

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

 

 

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSAYHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

 

 

 

Osasto 4 Yhteensä

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

 

 

 

Osasto 8 Yhteensä

 

 

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

 

 

 

Osasto 9 Yhteensä

 

 

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

 

 

 

Osasto 10 Yhteensä

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset

Maksut

2014

2015

Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset

145 951

145 951

Määrärahat 2014

957 100

811 149

145 951

Yhteensä

1 103 051

957 100

145 951

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset

Maksut

2014

2015

Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset

1 367 124

1 367 124

Määrärahat 2014

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Yhteensä

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset

Maksut

2014

2015

Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset

181 304

181 304

Määrärahat 2014

750 000

568 696

181 304

Yhteensä

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/9


Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/03)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

650 000

 

650 000

 

Osasto 1 Yhteensä

15 444 000

–41

15 443 959

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

 

 

Osasto 2 Yhteensä

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

4

MUUT TULOT

4 1

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

 

9 105,05

9 105,05

 

Osasto 4 Yhteensä

 

9 105,05

9 105,05

 

KAIKKI YHTEENSÄ

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 1 Yhteensä

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

Osasto 2 Yhteensä

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

Osasto 3 Yhteensä

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

650 000

 

650 000

 

Osasto 4 Yhteensä

650 000

 

650 000

5

VARAUS

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/12


Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/04)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

Osasto 2 Yhteensä

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 588 000

132 000

1 720 000

 

Osasto 3 Yhteensä

1 588 000

132 000

1 720 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

58 315 000

2 171 000

60 486 000

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

115 000

 

115 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

450 000

– 109 000

341 000

1 7

EDUSTUSKULUT

25 000

–17 000

8 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

900 000

 

900 000

 

Osasto 1 Yhteensä

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

169 000

– 113 400

55 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

350 000

– 106 050

243 950

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

250 000

–8 500

241 500

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

330 000

11 100

341 100

 

Osasto 2 Yhteensä

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

Osasto 3 Yhteensä

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

KAIKKI YHTEENSÄ

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/15


Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/05)

TULOTAULUKKO

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

Osasto 1 Yhteensä

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

Osasto 3 Yhteensä

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

363 250

 

363 250

 

Osasto 4 Yhteensä

363 250

 

363 250

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

Osasto 5 Yhteensä

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

 

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

51 710 100

4 557 941

56 268 041

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

107 400

 

107 400

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

279 500

15 000

294 500

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

 

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

92 000

 

92 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 000

 

2 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 1 Yhteensä

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

710 500

–4 000

706 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

250 400

26 000

276 400

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

231 800

–5 000

226 800

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

30 000

 

30 000

2 6

HALLINTO

140 800

–6 000

134 800

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

25 000

12 000

37 000

 

Osasto 2 Yhteensä

6 657 600

195 100

6 852 700

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

705 000

 

705 000

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

937 000

 

937 000

 

Osasto 3 Yhteensä

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

Osasto 10 Yhteensä

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

KAIKKI YHTEENSÄ

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/18


Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/06)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

77 523 000

 

77 523 000

 

Osasto 1 Yhteensä

77 523 000

 

77 523 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

2 296 000

 

2 296 000

 

Osasto 2 Yhteensä

2 296 000

 

2 296 000

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

72 222

72 222

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

72 222

72 222

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

 

p.m.

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

79 819 000

72 222

79 891 222

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

TYÖMATKAT

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

SOSIAALITURVA

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Osasto 1 Yhteensä

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

KOKOUSMENOT

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

Osasto 2 Yhteensä

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

ULKOSUHTEET

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

VIESTINTÄ

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

Osasto 3 Yhteensä

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/22


Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/07)

TULOTAULUKKO

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

Osasto 2 Yhteensä

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

KAIKKI YHTEENSÄ

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

TYÖMATKAT

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

Osasto 1 Yhteensä

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

Osasto 2 Yhteensä

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

TUTKIMUKSET

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

Osasto 3 Yhteensä

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

KAIKKI YHTEENSÄ

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/26


Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/08)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 820 666

 

8 820 666

 

Osasto 1 Yhteensä

8 820 666

 

8 820 666

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

264 792

 

264 792

 

Osasto 2 Yhteensä

264 792

 

264 792

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

–23 621

616 379

 

Osasto 3 Yhteensä

640 000

–23 621

616 379

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

30 000

–23 540

6 460

 

Osasto 4 Yhteensä

30 000

–23 540

6 460

 

KAIKKI YHTEENSÄ

9 755 458

–47 161

9 708 297

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

220 000

–20 956

199 044

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

155 000

7 500

162 500

1 4

TILAPÄINEN TUKI

675 826

160 097

835 923

 

Osasto 1 Yhteensä

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

51 000

–31 000

20 000

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

53 600

–2 850

50 750

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

417 500

398 863

816 363

 

Osasto 2 Yhteensä

1 545 000

268 395

1 813 395

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

678 500

185 826

864 326

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

291 628

–13 755

277 873

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

Osasto 3 Yhteensä

2 264 128

112 800

2 376 928

 

KAIKKI YHTEENSÄ

9 755 458

–47 161

9 708 297

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2014

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

AD yhteensä

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

AST yhteensä

16

14

Henkilöstö yhteensä

47

48


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/30


Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 — 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/09)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Osasto 1 Yhteensä

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Osasto 1 Yhteensä

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

301 000

90 000

391 000

 

Osasto 2 Yhteensä

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Osasto 3 Yhteensä

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Yhteensä AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Yhteensä AST

28

27

27

Yhteensä

108

105

103

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

FG yhteensä

337

336

330

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

Yhteensä

337

336

330


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/35


Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/10)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

Osasto 2 Yhteensä

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 049 350

– 202 440

846 910

 

Osasto 1 Yhteensä

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

199 600

7 490

207 090

 

Osasto 2 Yhteensä

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

Osasto 3 Yhteensä

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/38


Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/11)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

89 197 000

 

89 197 000

9 1

MUUT TULOT

p.m.

 

p.m.

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

Osasto 9 Yhteensä

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

KAIKKI YHTEENSÄ

89 197 000

4 534 377

93 731 377

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

REKRYTOINTI

150 000

 

150 000

1 3

VIRKAMATKAT

300 000

 

300 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

65 000

 

65 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

800 000

175 000

975 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

10 000

 

10 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

 

 

Osasto 1 Yhteensä

21 368 000

 

21 368 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 140 000

 

5 140 000

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

375 000

 

375 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 690 000

 

1 690 000

2 4

POSTALKULUT

40 000

 

40 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

615 000

 

615 000

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

675 000

 

675 000

 

Osasto 2 Yhteensä

12 575 000

 

12 575 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

42 117 000

 

42 117 000

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

KOULUTUS

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

 

1 000 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

457 000

 

457 000

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

600 000

 

600 000

 

Osasto 3 Yhteensä

55 254 000

 

55 254 000

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

 

4 534 377

4 534 377

 

Osasto 4 Yhteensä

 

4 534 377

4 534 377

 

KAIKKI YHTEENSÄ

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

Täytettyjä toimia 31.12.2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

AD yhteensä

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

54

55

54

Kaikki yhteensä

152

153

137

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

Tehtäväryhmä IV

18

18

Tehtäväryhmä III

46

46

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

87

87

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

78

78

Yhteensä

165

165


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/43


Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio - 2. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/12)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

MUUT TULOT

p.m.

60 700

60 700

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

4 534 377

 

4 534 377

 

Osasto 9 Yhteensä

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

KAIKKI YHTEENSÄ

93 731 377

4 213 700

97 945 077

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

REKRYTOINTI

150 000

 

150 000

1 3

VIRKAMATKAT

300 000

 

300 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

65 000

–54 000

11 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

975 000

1 500

976 500

1 6

SOSIAALIPALVELUT

10 000

–3 500

6 500

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

 

 

Osasto 1 Yhteensä

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

375 000

585 000

960 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

POSTALKULUT

40 000

10 000

50 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

615 000

 

615 000

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

675 000

 

675 000

 

Osasto 2 Yhteensä

12 575 000

15 000

12 590 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

KOULUTUS

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

 

1 000 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

457 000

110 000

567 000

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

600 000

 

600 000

 

Osasto 3 Yhteensä

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

4 534 377

 

4 534 377

 

Osasto 4 Yhteensä

4 534 377

 

4 534 377

 

KAIKKI YHTEENSÄ

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/46


Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/13)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUS

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

Osasto 1 Yhteensä

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN

 

 

 

 

Osasto 2 Yhteensä

 

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

14 176 000

– 745 000

13 431 000

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

697 000

–16 000

681 000

 

Osasto 1 Yhteensä

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

680 000

120 000

800 000

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

106 000

70 000

176 000

 

Osasto 2 Yhteensä

2 880 000

148 000

3 028 000

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

548 000

139 000

687 000

 

Osasto 3 Yhteensä

548 000

139 000

687 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/49


Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/14)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVIOSTA TULEVA OSUUS TUTKIMUKSEN TOIMEENPANOVIRASTOLLE (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Osasto 2 Yhteensä

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

 

 

Osasto 3 Yhteensä

 

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

 

 

Osasto 4 Yhteensä

 

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

141 168

141 168

 

Osasto 9 Yhteensä

141 168

141 168

 

KAIKKI YHTEENSÄ

52 162 600

– 626 400

51 536 200

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Osasto 1 Yhteensä

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

320 350

–75 190

245 160

 

Osasto 2 Yhteensä

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Osasto 3 Yhteensä

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

KAIKKI YHTEENSÄ

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/52


Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko (1) – 1. korjaava lisätalousarvio

Nimikkeistöä muutettiin vuonna 2014, ja vuoden 2013 talousarvion luvut esitetään uuden nimikkeistön mukaisesti selvyyden vuoksi

(2014/C 454/15)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

54 000

54 000

 

Osasto 9 Yhteensä

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

KAIKKI YHTEENSÄ

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

1 579 500

50 900

1 630 400

 

Osasto 1 Yhteensä

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

158 100

2 500

160 600

 

Osasto 2 Yhteensä

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

Osasto 3 Yhteensä

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

KAIKKI YHTEENSÄ

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Yhteensä tehtäväryhmä AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Yhteensä tehtäväryhmä AST

Henkilöstö yhteensä

100

100


(1)  Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/56


Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/16)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

15 122 387

 

15 122 387

 

Osasto 1 Yhteensä

15 122 387

 

15 122 387

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

11 071 823

 

11 071 823

 

Osasto 2 Yhteensä

11 071 823

 

11 071 823

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

6 580 000

43 000

6 623 000

 

Osasto 3 Yhteensä

6 580 000

43 000

6 623 000

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

429 613

 

429 613

 

Osasto 4 Yhteensä

429 613

 

429 613

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

 

20 320

20 320

 

Osasto 6 Yhteensä

 

20 320

20 320

 

KAIKKI YHTEENSÄ

33 203 823

63 320

33 267 143

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

15 994 500

 

15 994 500

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

287 000

 

287 000

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

 

 

 

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

357 323

 

357 323

1 6

KOULUTUS

500 000

 

500 000

 

Osasto 1 Yhteensä

17 138 823

 

17 138 823

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 680 000

 

1 680 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

100 000

 

100 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

854 549

 

854 549

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

16 500

 

16 500

 

Osasto 2 Yhteensä

6 791 299

63 320

6 854 619

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

320 000

 

320 000

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

5 174 823

 

5 174 823

3 3

TARKASTUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ, LUOTTOLUOKITUSLAITOS

255 000

 

255 000

3 4

TUTKIMUKSET JA OIKEUDELLINEN NEUVONTA

310 000

 

310 000

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

400 000

 

400 000

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

980 000

 

980 000

3 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

510 000

 

510 000

3 8

KOKOUSKULUT

366 000

 

366 000

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

957 878

 

957 878

 

Osasto 3 Yhteensä

9 273 701

 

9 273 701

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/59


Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/17)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

Euratomin rahoitusosuus toimintamenoihin

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

Euratomin rahoitusosuus hallinnollisiin menoihin

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

Osasto 1 Yhteensä

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Osasto 2 Yhteensä

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Osasto 3 Yhteensä

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

KOULUTUS

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

HARJOITTELIJAT

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Osasto 1 Yhteensä

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

KOKOUSKULUT

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Osasto 2 Yhteensä

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

MUUT MENOT

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Osasto 3 Yhteensä

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

KAIKKI YHTEENSÄ

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/64


Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/18)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

14 656 000

 

14 656 000

 

Osasto 2 Yhteensä

14 656 000

 

14 656 000

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

 

984 461

984 461

 

Osasto 4 Yhteensä

 

984 461

984 461

 

KAIKKI YHTEENSÄ

14 656 000

984 461

15 640 461

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Osasto 1 Yhteensä

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

Osasto 2 Yhteensä

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Osasto 3 Yhteensä

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

4 1

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

Osasto 4 Yhteensä

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

KAIKKI YHTEENSÄ

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/68


Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/19)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

14 656 000

 

14 656 000

 

Osasto 2 Yhteensä

14 656 000

 

14 656 000

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

335 349

335 349

 

Osasto 3 Yhteensä

335 349

335 349

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

984 461

– 322 681

661 780

 

Osasto 4 Yhteensä

984 461

– 322 681

661 780

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

 

10 845

10 845

 

Osasto 5 Yhteensä

 

10 845

10 845

 

KAIKKI YHTEENSÄ

15 640 461

23 513

15 663 974

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Osasto 1 Yhteensä

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

Osasto 2 Yhteensä

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Osasto 3 Yhteensä

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

4 1

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

Osasto 4 Yhteensä

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

KAIKKI YHTEENSÄ

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974