ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 431

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
1. joulukuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 431/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

2014/C 431/02

Unionin tuomioistuimen uuden jäsenen virkavalan vannominen

2

2014/C 431/03

Kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajien valinta

2

2014/C 431/04

Unionin tuomioistuimen yleiskokouksessa 14.10.2014 tehdyt päätökset

2

2014/C 431/05

Luettelot, joiden avulla määritetään ratkaisukokoonpanoon kuuluvat tuomarit

3

2014/C 431/06

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 107 artiklassa tarkoitetuista asioista vastaavan jaoston nimeäminen

4

2014/C 431/07

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 193 artiklassa tarkoitetuista asioista vastaavan jaoston nimeäminen

4

2014/C 431/08

Ensimmäisen julkisasiamiehen nimittäminen

4


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 431/09

Asia C-488/13: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 9.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Okrazhen sad — Targovishte — Bulgaria) — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD ja Siyk Faundeyshan LLS v. Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD ja Sindik na Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 1896/2006 — Käsite riitauttamattomat rahamääräiset vaatimukset — Maksukyvyttömyysmenettely — Riitautettua saatavaa koskeva tuomioistuimen ulkopuolinen täytäntöönpanoperuste — Konkurssivarallisuuteen kohdistuva täytäntöönpanohakemus tällaisen täytäntöönpanoperusteen nojalla — Tilanne, joka ei kuulu asetuksen N:o 1896/2006 soveltamisalaan — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

5

2014/C 431/10

Asia C-521/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 11.9.2014 – Valittajana Think Schuhwerk GmbH ja muuna osapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kengännauhojen punaiset päät — Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artikla — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osaksi selvästi puuttuvat ja joka on osaksi selvästi perusteeton)

6

2014/C 431/11

Asia C-199/14: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 25.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Unkari) — János Kárász v. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artikla — Unionin oikeuden täytäntöönpano — Tekemättä jättäminen — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

6

2014/C 431/12

Asia C-204/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 4.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Unkari) — István Tivadar Szabó v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö — Kauppayhtiö, jolle on kertynyt verovelkaa — Tämän yhtiön johtavassa asemassa olevaa toimihenkilöä ei voida palkata hoitamaan johtavassa asemassa olevan toimihenkilön tehtäviä toisessa yhtiössä — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Unionin oikeuden säännöksiä, joiden tulkitsemista on pyydetty, ei voida soveltaa — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen — Hypoteettiset kysymykset — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

7

2014/C 431/13

Asia C-387/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajowa Izba Odwoławcza (Puola) on esittänyt 14.8.2014 — Esaprojekt sp. z o.o. v. Województwo Łódzkie

7

2014/C 431/14

Asia C-397/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 20.8.2014 – Polkomtel sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Asia C-400/14 P: Valitus, jonka Basic AG Lebensmittelhandel on tehnyt 20.8.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 26.6.2014 antamasta tuomiosta

9

2014/C 431/16

Asia C-404/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud České republiky (Tšekin tasavalta) on esittänyt 25.8.2014 — Marie Matoušková, pesänselvittäjä perintömenettelyssä v. Misha Martinus ja Elisabeth Jekaterina Martinus, edustajanaan edunvalvoja David Sedlák, sekä Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Asia C-405/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 25.8.2014 — PST CLC, a.s. v. Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Asia C-406/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Puola) on esittänyt 27.8.2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu v. Minister Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Asia C-416/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italia) on esittänyt 3.9.2014 — Fratelli De Pra SpA ja SAIV SpA v. Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno ja Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Asia C-425/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) on esittänyt 17.9.2014 — Impresa Edilux srl, ATI:n pesänhoitajana ja Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) v. Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani ja Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Asia C-426/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) on esittänyt 18.9.2014 — Heart Life Croce Amica Srl v. Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Asia C-432/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil de prud’hommes de Paris (Ranska) on esittänyt 22.9.2014 — David Van der Vlist v. Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Asia C-386/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 24.9.2014 — Euroopan komissio v. Kyproksen tasavalta

16

2014/C 431/24

Asia C-93/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 9.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Provincial de Navarra — Espanja) — Miguel Angel Zurbano Belaza ja Antonia Artieda Soria v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

16

2014/C 431/25

Asia C-130/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 12.9.2014 — Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

16

2014/C 431/26

Asia C-279/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 9.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Hannover — Saksa) — Catharina Smets ja Franciscus Vereijken v. TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Asia C-316/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 25.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim — Saksa) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock ja Florian Hußock v. Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Asia C-337/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim — Saksa) — Elvira Mandl ja Helmut Mandl v. Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Asia C-364/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 16.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim — Saksa) — Annette Lorch ja Kurt Lorch v. Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Asia C-365/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 12.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim — Saksa) — Brunhilde Liebler ja Helmut Liebler v. Condor Flugdienst GmbH

17

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 431/31

Asia T-453/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.10.2014 — Szajner v. SMHV — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki LAGUIOLE — Aikaisempi ranskalainen toiminimi Forge de Laguiole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 kohta)

18

2014/C 431/32

Asia T-268/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.10.2014 — Italia v. komissio (Unionin tuomioistuimen tuomion, jolla valtion todetaan jättäneen noudattamatta jäsenyysvelvoitteitaan, täytäntöönpanon laiminlyönti — Uhkasakko — Uhkasakon maksamisesta annettu päätös — Takaisinperimisvelvollisuus — Yritykset, joiden osalta on pantu vireille konkurssimenettelyt — Kyseessä olevien konkurssimenettelyjen kohde — Tarvittava huolellisuus — Todistustaakka)

19

2014/C 431/33

Asia T-405/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2014 — Justice & Environment v. komissio (Lainsäädännön lähentäminen — Muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön — Markkinoille saattamista koskevaa lupaa koskeva menettely — Sisäistä uudelleentarkastelua koskeva pyyntö — Riidanalaisten tai kysymyksessä olevien päätösten kumoaminen — Oikeusriita on menettänyt kohteensa — Lausunnon antaminen asiasta raukeaa)

19

2014/C 431/34

Asia T-354/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.9.2014 — Afepadi ym. v. komissio (Kumoamiskanne — Terveysväitteiden käyttö elintarvikkeiden merkinnöissä ja mainonnassa — Asetus (EY) N:o 432/2012 — Johdanto-osan 11, 14 ja 17 perustelukappaleet — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

20

2014/C 431/35

Asia T-59/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.10.2014 — Valittajana BT ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla)

20

2014/C 431/36

Asia T-83/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2014 — Valittajana BS ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Sosiaaliturva — Henkilöstösääntöjen 73 artikla — Virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevat yhteiset määräykset — Kollegisen päätöksenteon periaate — Riidan oikeudellinen luonne — Fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden loukkauksen aste — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

21

2014/C 431/37

Asia T-230/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.10.2014 — HTC Sweden v. SMHV — Vermop Salmon (TWISTER) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Mitättömyysvaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

22

2014/C 431/38

Asia T-497/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2014 — Boston Scientific Neuromodulation v. SMHV (PRECISION SPECTRA) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin PRECISION SPECTRA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

22

2014/C 431/39

Asia T-583/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 — Shire Pharmaceutical Contracts v. komissio (Kumoamiskanne — Lastenlääkkeet — Asetus (EY) N:o 1901/2006 — 37 artikla — Patentoimattomien harvinaislääkkeiden markkinayksinoikeuden pidentäminen — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

23

2014/C 431/40

Asia T-286/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

23

2014/C 431/41

Asia T-287/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Schaeffler Technologies v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Asia T-288/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Energiewerke Nord v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Asia T-294/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Klemme v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/44

Asia T-295/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Autoneum Germany v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/45

Asia T-296/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Erbslöh v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/46

Asia T-297/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Walter Klein v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/47

Asia T-298/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 – Erbslöh Aluminium v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/48

Asia T-300/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 – Fricopan Back v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/49

Asia T-301/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 – Michelin Reifenwerke v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris)

28

2014/C 431/50

Asia T-521/14: Kanne 4.7.2014 – Ruotsi v. komissio

28

2014/C 431/51

Asia T-642/14: Kanne 29.8.2014 – JP Divver Holding Company v. SMHV (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Asia T-660/14: Kanne 12.9.2014 – SV Capital v. EPV

29

2014/C 431/53

Asia T-670/14: Kanne 19.9.2014 – Milchindustrie-Verband ja Deutscher Raiffeisenverband v. komissio

30

2014/C 431/54

Asia T-681/14: Kanne 18.9.2014 – El-Qaddafi v. neuvosto

31

2014/C 431/55

Asia T-682/14: Kanne 19.9.2014 – Mylan Laboratories ja Mylan v. komissio

32

2014/C 431/56

Asia T-683/14 P: Valitus, jonka Rhys Morgan on tehnyt 16.9.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-26/13, Morgan v. SMHV, 8.7.2014 antamasta tuomiosta

33

2014/C 431/57

Asia T-684/14: Kanne 19.9.2014 – Krka v. komissio

34

2014/C 431/58

Asia T-685/14: Kanne 18.9.2014 – EEB v. komissio

35

2014/C 431/59

Asia T-689/14 P: Valitus, jonka Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) on tehnyt 12.9.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-63/13, Psarras v. ENISA, 2.7.2014 antamasta tuomiosta

36

2014/C 431/60

Asia T-690/14: Kanne 19.9.2014 – Sony Computer Entertainment Europe v. SMHV – Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Asia T-701/14: Kanne 22.9.2014 – Niche Generics v. komissio

38

2014/C 431/62

Asia T-713/14: Kanne 10.10.2014 – IPSO v. EKP

39

2014/C 431/63

Asia T-714/14: Kanne 8.10.2014 – Bonney v. SMHV Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Asia T-715/14: Kanne 9.10.2014 – NK Rosneft ym. v. neuvosto

40

2014/C 431/65

Asia T-718/14: Kanne 10.10.2014 – Hong Kong Group v. SMHV – WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Asia T-721/14: Kanne 13.10.2014 – Belgia v. komissio

42

2014/C 431/67

Asia T-725/14: Kanne 14.10.2014 – Aalberts Industries v. komissio ja Euroopan unionin tuomioistuin

43

2014/C 431/68

Asia T-727/14: Kanne 10.10.2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition v. SMHV – H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/69

Asia T-728/14: Kanne 10.10.2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition v. SMHV – H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Asia T-592/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.10.2014 – Ratioparts-Ersatzteile v. SMHV – Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Asia T-622/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.10.2014 – Ratioparts-Ersatzteile v. SMHV – Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Asia T-706/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.10.2014 – Tui Deutschland v. SMHV – Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Asia T-370/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2014 – Petropars ym. v. neuvosto

46

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 431/74

Asia F-23/11 RENV: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2014 – AY v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen — Ylennys — Vuoden 2010 ylennyskierros — Ansioiden vertailu — Päätös olla ylentämättä kantajaa)

47

2014/C 431/75

Asia F-86/13: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2014 – van de Water v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet — Ilmoitus aikeesta harjoittaa ammattitoimintaa tehtävien lakkaamisen jälkeen — Henkilöstösääntöjen 16 artikla — Yhteensopivuus toimielimen oikeutettujen intressien kanssa — Kielto)

47

2014/C 431/76

Asia F-59/14: Kanne 24.6.2014 – ZZ v. Euroopan komissio

48

2014/C 431/77

Asia F-75/14: Kanne 31.7.2014 – ZZ v. ECSEL-yhteisyritys

48

2014/C 431/78

Asia F-87/14: Kanne 1.9.2014 – ZZ v. neuvosto

49

2014/C 431/79

Asia F-98/14: Kanne 29.9.2014 – ZZ v. neuvosto

50


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2014/C 431/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 421, 24.11.2014

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 409, 17.11.2014

EUVL C 395, 10.11.2014

EUVL C 388, 3.11.2014

EUVL C 380, 27.10.2014

EUVL C 372, 20.10.2014

EUVL C 361, 13.10.2014

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/2


Unionin tuomioistuimen uuden jäsenen virkavalan vannominen

(2014/C 431/02)

Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 24.9.2014 (1) tekemällä päätöksellä unionin tuomioistuimeen toimikaudeksi 7.10.2014–6.10.2018 tuomariksi nimitetty Constantinos Lycourgos vannoi virkavalansa 8.10.2014.


(1)  EUVL L 284, 30.9.2014, s. 46.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/2


Kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajien valinta

(2014/C 431/03)

Unionin tuomioistuimen tuomareiden 7.10.2014 tekemällä päätöksellä valittiin työjärjestyksen 12 artiklan 2 kohdan nojalla Aindrias Ó Caoimh kahdeksannen jaoston, Jean-Claude Bonichot seitsemännen jaoston, Christopher Vajda kymmenennen jaoston, Siniša Rodin kuudennen jaoston ja Küllike Jürimäe yhdeksännen jaoston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 7.10.2014–6.10.2015.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/2


Unionin tuomioistuimen yleiskokouksessa 14.10.2014 tehdyt päätökset

(2014/C 431/04)

Unionin tuomioistuin päätti yleiskokouksessaan 14.10.2014 sijoittaa Constantinos Lycourgosin toiseen ja seitsemänteen jaostoon.

Toisen ja seitsemännen jaoston kokoonpano on seuraava:

Toinen jaosto

jaoston puheenjohtaja Silva de Lapuerta

tuomarit Bonichot, Arabadjiev, Da Cruz Vilaça ja Lycourgos

Seitsemäs jaosto

jaoston puheenjohtaja Bonichot

tuomarit Arabadjiev, Da Cruz Vilaça ja Lycourgos


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/3


Luettelot, joiden avulla määritetään ratkaisukokoonpanoon kuuluvat tuomarit

(2014/C 431/05)

Unionin tuomioistuin laati yleiskokouksessaan 14. lokakuuta 2014 luettelon suureen jaostoon kuuluvista tuomareista:

Allan Rosas

Constantinos Lycourgos

Endre Juhász

Küllike Jürimäe

Anthony Borg Barthet

François Biltgen

Jiří Malenovský

Siniša Rodin

Egils Levits

Christopher Vajda

Aindrias Ó Caoimh

José Luís da Cruz Vilaça

Jean-Claude Bonichot

Carl Gustav Fernlund

Alexander Arabadjiev

Egidijus Jarašiūnas

Camelia Toader

Alexandra Prechal

Marek Safjan

Maria Berger

Daniel Šváby

Unionin tuomioistuin laati yleiskokouksessaan 14. lokakuuta 2014 luettelon toiseen jaostoon, joka kokoontuu viiden tuomarin kokoonpanossa, kuuluvien tuomareiden määrittämiseksi:

Jean-Claude Bonichot

Constantinos Lycourgos

Alexander Arabadjiev

José Luís da Cruz Vilaça

Unionin tuomioistuin laati yleiskokouksessaan 14. lokakuuta 2014 luettelon seitsemänteen jaostoon, joka kokoontuu kolmen tuomarin kokoonpanossa, kuuluvien tuomareiden määrittämiseksi:

Alexander Arabadjiev

José Luís da Cruz Vilaça

Constantinos Lycourgos


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/4


Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 107 artiklassa tarkoitetuista asioista vastaavan jaoston nimeäminen

(2014/C 431/06)

Unionin tuomioistuin nimesi 7. lokakuuta 2014 työjärjestyksen 11 artiklan 2 kohdan nojalla neljännen jaoston 7. lokakuuta 2014–6. lokakuuta 2015 väliseksi ajaksi jaostoksi, joka vastaa työjärjestyksen 107 artiklassa tarkoitetuista asioista.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/4


Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 193 artiklassa tarkoitetuista asioista vastaavan jaoston nimeäminen

(2014/C 431/07)

Unionin tuomioistuin nimesi 7.10.2014 työjärjestyksen 11 artiklan 2 kohdan nojalla ensimmäisen jaoston 7.10.2014–6.10.2015 väliseksi ajaksi jaostoksi, joka vastaa työjärjestyksen 193 artiklassa tarkoitetuista asioista.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/4


Ensimmäisen julkisasiamiehen nimittäminen

(2014/C 431/08)

Unionin tuomioistuin nimesi istunnossaan 7.10.2014 julkisasiamies Melchior Watheletin ensimmäiseksi julkisasiamieheksi toimikaudeksi 7.10.2014–6.10.2015.


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/5


Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 9.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Okrazhen sad — Targovishte — Bulgaria) — ”Parva Investitsionna Banka” AD, ”UniKredit Bulbank” AD ja ”Siyk Faundeyshan” LLS v. ”Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost” AD ja Sindik na ”Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost” AD

(Asia C-488/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Asetus (EY) N:o 1896/2006 - Käsite ”riitauttamattomat rahamääräiset vaatimukset” - Maksukyvyttömyysmenettely - Riitautettua saatavaa koskeva tuomioistuimen ulkopuolinen täytäntöönpanoperuste - Konkurssivarallisuuteen kohdistuva täytäntöönpanohakemus tällaisen täytäntöönpanoperusteen nojalla - Tilanne, joka ei kuulu asetuksen N:o 1896/2006 soveltamisalaan - Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen))

(2014/C 431/09)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okrazhen sad – Targovishte

Asianosaiset

Kantajat:”Parva Investitsionna Banka” AD, ”UniKredit Bulbank” AD ja ”Siyk Faundeyshan” LLS

Vastaajat:”Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost” AD ja Sindik na ”Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost” AD

Muut osapuolet: Natsionalna agentsia za prihodite, ”Aset Menidzhmant” EAD, ”Ol Siyz Balgaria” OOD, ”Si Dzhi Ef – aktsionerna obshtnost” AD, ”Silvar Biych” EAD, ”Rudersdal” EOOD, ”Kota Enerdzhi” EAD ja Chavdar Angelov Angelov

Määräysosa

Unionin tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen vastaamaan Okrazhen sad – Targovishten (Bulgaria) esittämiin kysymyksiin.


(1)  EUVL C 344, 23.11.2013.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/6


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 11.9.2014 – Valittajana Think Schuhwerk GmbH ja muuna osapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

(Asia C-521/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Erottamiskyvyn puuttuminen - Kengännauhojen punaiset päät - Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artikla - Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osaksi selvästi puuttuvat ja joka on osaksi selvästi perusteeton))

(2014/C 431/10)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Itävalta) (edustaja: Rechtsanwalt M. Gail)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: G. Schneider)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Think Schuhwerk GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 344, 23.11.2013.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/6


Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 25.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Unkari) — János Kárász v. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Asia C-199/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artikla - Unionin oikeuden täytäntöönpano - Tekemättä jättäminen - Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen))

(2014/C 431/11)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Asianosaiset

Kantaja: János Kárász

Vastaaja: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Määräysosa

Euroopan unionin tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen vastaamaan Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróságin (Unkari) 25.3.2015 päivätyllä päätöksellä esittämään kysymykseen.


(1)  EUVL C 245, 28.7.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/7


Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 4.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Unkari) — István Tivadar Szabó v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Asia C-204/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Kauppayhtiö, jolle on kertynyt verovelkaa - Tämän yhtiön johtavassa asemassa olevaa toimihenkilöä ei voida palkata hoitamaan johtavassa asemassa olevan toimihenkilön tehtäviä toisessa yhtiössä - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta - Unionin oikeuden säännöksiä, joiden tulkitsemista on pyydetty, ei voida soveltaa - Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen - Hypoteettiset kysymykset - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen))

(2014/C 431/12)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Asianosaiset

Kantaja: István Tivadar Szabó

Vastaaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Määräysosa

1)

Euroopan unionin tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen vastaamaan Tatabányai közigazgatási és munkaügyi bíróságin (Unkari) esittämään kolmanteen kysymykseen.

2)

Kyseisen tuomioistuimen esittämien muiden kysymysten tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.


(1)  EUVL C 245, 28.7.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajowa Izba Odwoławcza (Puola) on esittänyt 14.8.2014 — Esaprojekt sp. z o.o. v. Województwo Łódzkie

(Asia C-387/14)

(2014/C 431/13)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajowa Izba Odwoławcza

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Esaprojekt sp. z o.o.

Vastapuoli: Województwo Łódzkie

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Salliiko julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (1) (jäljempänä direktiivi 2004/18/EY) 51 artikla, luettuna yhdessä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen sekä avoimuusperiaatteen kanssa, sen, että taloudellinen toimija asiakirjojen selvittämisen tai täydentämisen yhteydessä voi ilmoittaa muita suorituksia (ts. suoritettuja toimituksia), kuin se ilmoitti tarjoukseen liitetyssä toimituksia koskevassa luettelossa, ja erityisesti, voiko se ilmoittaa sellaisen toisen yksikön suorituksia, jonka voimavaroihin turvautumisesta se ei ilmoittanut tarjouksessa?

2)

Onko unionin tuomioistuimen asiassa, C-336/12, Manova, 10.10.2013 antaman ratkaisun valossa, jonka mukaan ”yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että hankintaviranomainen pyytää sen jälkeen, kun hankintamenettelyyn osallistumista koskevan hakemuksen esittämiselle asetettu määräaika on päättynyt, ehdokasta toimittamaan julkaistun taseen kaltaisia asiakirjoja, jotka kuvaavat tämän ehdokkaan tilannetta ja joiden voidaan objektiivisesti todeta olleen olemassa ennen menettelyyn osallistumista koskevan hakemuksen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä, kunhan tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole vaadittu nimenomaisesti niiden toimittamista ehdokkuuden poissulkemisen uhalla”, direktiivin 2004/18/EY 51 artiklaa tulkittava siten, että asiakirjoja voi täydentää ainoastaan sellaisten asiakirjojen osalta, joiden voidaan objektiivisesti todeta olleen olemassa ennen tarjousten tai osallistumispyyntöjen jättämisen määräajan päättymistä, vaiko myös niin, että unionin tuomioistuin osoitti ainoastaan yhden mahdollisuuden ja asiakirjoja voi täydentää myös muissa tapauksissa, esim. liittämällä mukaan asiakirjoja, jotka eivät olleet olemassa ennen tätä määräaikaa mutta joilla objektiivisesti voidaan vahvistaa edellytyksen täyttyminen?

3)

Jos kysymyksen 2 vastaus osoittaa, että myös muita kuin asiassa C-336/12, Manova, annetussa ratkaisussa osoitettuja asiakirjoja voidaan täydentää, voidaanko täydentää taloudellisen toimijan, alihankkijoiden tai muiden sellaisten yksiköiden laatimia asiakirjoja, joiden voimavaroihin taloudellinen toimija turvautuu, jos asiakirjoja ei esitetty yhdessä tarjouksen kanssa?

4)

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 44 artikla, luettuna yhdessä 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan kanssa sekä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, sellaisen 48 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toisen yksikön voimavaroihin turvautumisen, jossa lasketaan yhteen kahden sellaisen yksikön tietämys ja kokemus, joilla ei erikseen ole hankintaviranomaisen vaatimaa tietämystä ja kokemusta, jos tämä kokemus on jakamatonta (ts. taloudellisen toimijan on täytettävä menettelyyn osallistumisen edellytys kokonaisuudessaan) ja hankintasopimuksen täyttäminen on jakamatonta (se on yksi kokonaisuus)?

5)

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 44 artikla, luettuna yhdessä 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, turvautumisen taloudellisten toimijoiden ryhmän kokemukseen siten, että taloudellinen toimija, joka täytti hankintasopimuksen yhtenä taloudellisten toimijoiden ryhmän jäsenenä, voi turvautua ryhmän suorittamaan toimitukseen riippumatta siitä, mikä oli sen osuus kyseisen hankintasopimuksen täyttämisessä, vai voiko talouden toimija myös turvautua ainoastaan omaan tosiasiallisesti hankkimaansa kokemukseen, jonka se sai täyttäessään kyseistä hankintasopimuksen osaa, joka sille ryhmän puitteissa katsottiin kuuluvan?

6)

Voidaanko direktiivin 2004/18/EY 45 artiklan 2 kohdan g alakohtaa, jonka mukaan hankintamenettelystä voidaan sulkea pois taloudellinen toimija, joka on vakavalla tavalla syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen, tulkita siten, että hankintamenettelyn ulkopuolelle suljetaan taloudellinen toimija, joka on toimittanut virheellisiä tietoja, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa menettelyn lopputulokseen, ja että voidaan katsoa, että väärien tietojen antaminen johtuu pelkästään siitä, että hankintaviranomaiselle on toimitettu sellaisia tietoja, jotka eivät vastaa tosiasiallista asiantilaa ja jotka vaikuttavat hankintaviranomaisen päätökseen, joka koskee taloudellisen toimijan ulkopuolelle sulkemista (ja sen tarjouksen hylkäämistä), riippumatta siitä, tekikö taloudellinen toimija sen tahallaan ja tarkoituksella vaiko tahattomasti, piittaamattomuudesta, huolimattomuudesta tai jättämällä noudattamatta asianmukaista huolellisuutta? Voidaanko ”vakavalla tavalla väärien tietojen antamiseen syyllistynyt tai vaadittavien tietojen antamisen laiminlyöneenä” pitää ainoastaan taloudellista toimijaa, joka esitti virheellisiä tietoja (tosiasiallista asiantilaa vastaamattomia tietoja), vai myös taloudellista toimijaa, joka esitti vaikkakin todenperäisiä tietoja, mutta esitti ne siten, että hankintaviranomainen vakuuttuisi, että taloudellinen toimija täyttää sen asettamat vaatimukset, vaikka se ei niitä täytä?

7)

Salliiko direktiivin 2004/18/EY 44 artikla, luettuna yhdessä 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, taloudellisen toimijan turvautua kokemukseen siten, että näin tehdessään taloudellinen toimija turvautuu yhdessä kahteen tai useampaan sopimukseen yhtenä hankintasopimuksena, vaikka hankintaviranomainen ei ole ilmoituksessa eikä tarjouspyyntöasiakirjoissa osoittanut tällaista mahdollisuutta?


(1)  EUVL L 134, s. 114.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 20.8.2014 – Polkomtel sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Asia C-397/14)

(2014/C 431/14)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Polkomtel sp. z o.o.

Vastapuoli: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Väliintulija: Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna, kotipaikka Varsova (nykyään Orange Polska S.A., kotipaikka Varsova)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) (EYVL L 108, s. 51) 28 artiklaa, sellaisena kuin se oli alkuperäisessä muodossaan, tulkittava siten, että oikeus käyttää muita kuin maantieteellisiä numeroita on varmistettava paitsi muista jäsenvaltioista oleville loppukäyttäjille,myös yleisen viestintäverkon operaattorin jäsenvaltiosta oleville loppukäyttäjille sillä seurauksella, että tämän velvoitteen täyttämistä koskevaan kansallisten sääntelyviranomaisten suorittamaan arviointiin sovelletaan vaatimuksia, jotka perustuvat unionin oikeuden tehokkuusperiaatteeseen ja kansallisen lainsäädännön tulkitsemista unionin oikeuden mukaisella tavalla koskevaan periaatteeseen?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko direktiivin 2002/22 28 artiklaa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 16 artiklan kanssa, tulkittava siten, että ensin mainitussa säännöksessä mainitun velvollisuuden täyttämiseksi voidaan soveltaa menettelytapaa, josta säädetään sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) (EYVL L 108, s. 7) 5 artiklan 1 kohdassa kansallisten sääntelyviranomaisten osalta?

3)

Onko direktiivin 2002/19 8 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä direktiivin 2002/22 28 artiklan ja perusoikeuskirjan 16 artiklan kanssa, tai direktiivin 2002/19 8 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä direktiivin 2002/19 5 artiklan 1 kohdan ja perusoikeuskirjan 16 artiklan kanssa, tulkittava siten, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat varmistaakseen yleisen viestintäverkon kotimaisen operaattorin loppukäyttäjille oikeuden käyttää palveluja, joita tarjotaan muissa kuin maantieteellisissä numeroissa jonkin toisen kotimaisen operaattorin verkossa, vahvistaa periaatteet, joiden mukaan nousevasta liikenteestä laskutetaan operaattoreiden kesken, turvautumalla laskevasta liikenteestä perittäviin maksuihin, jotka yhdelle näistä operaattoreista on vahvistettu direktiivin 2002/19 13 artiklan perusteella kustannuslähtöisesti, jos operaattori on ehdottanut tällaisen maksun soveltamista direktiivin 2002/19 4 artiklaan perustuvan velvoitteen täyttämiseksi käytyjen ja kariutuneiden neuvottelujen kuluessa?


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/9


Valitus, jonka Basic AG Lebensmittelhandel on tehnyt 20.8.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 26.6.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-400/14 P)

(2014/C 431/15)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Basic AG Lebensmittelhandel (edustajat: Rechtsanwältin D. Altenburg ja Rechtsanwalt T. Haug)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Repsol YPF, SA

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

unionin yleisen tuomioistuimen 26.6.2014 asiassa T-372/11 antama tuomio kumotaan ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi unionin yleisessä tuomioistuimessa

vastaaja velvoitetaan korvaamaan kaikki tästä oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja riitauttaa unionin yleisen tuomioistuimen ”jakelupalvelujen” käsitteestä tekemän tulkinnan, joka on – oikeuskysymyksenä – ennakkokysymys palvelujen samankaltaisuuden arvioinnissa. Valittaja väittää näin ollen, että unionin yleinen tuomioistuin on omaksunut oikeudellisesta perusteesta virheellisen näkemyksen arvioidessaan tämän jälkeen sekaannusvaaraa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä.

Valittaja huomauttaa, että unionin tuomioistuimen päätehtävä on antaa kyseessä olevien palvelujen käsitteelle ja ulottuvuudelle yhdenmukainen tulkinta (asia C-418/02, Praktiker, 33 kohta; yhdistetyt asiat C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, 42 ja 43 kohta), ja viittaa asiassa C-307/10, IP-Translator, 19.6.2012 annettuun tuomioon, jonka mukaan tavaroiden ja palvelujen on oltava objektiivisesti yksilöitävissä, jotta tavaramerkki täyttäisi alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä, ja pyytää unionin tuomioistuimelta riittävän täsmällistä ja selvää ”jakelupalvelujen” määritelmää.

Valittajan mielestä ”jakelu” on hyvin kapea-alainen palvelu, johon sisältyviä toimintoja ovat vain ”kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi” mutta eivät ”vähittäis- ja tukkumyyntipalvelut”. Valittaja huomauttaa vielä, että unionin tuomioistuin on tuomiossa Praktiker selventänyt, että – toisin kuin luokkaan 39 kuuluvissa palveluissa – ”vähittäismyynnin” (luokka 35) tarkoitus on tavaroiden myynti kuluttajille, joten tämä toiminta muodostuu ”myytäväksi tarjottavien tuotteiden valikoiman laatimisesta ja erilaisten palvelujen tarjoamisesta, joiden tarkoituksena on saada kuluttaja tekemään mainitun toimen kyseisen kauppiaan kanssa eikä kilpailijan kanssa”.

Jakelun käsitteen yleistä luokittelua Nizzan luokituksen luokassa 39 ei valittajan mielestä voida sivuuttaa, koska unionin tuomioistuin on asiassa Praktiker antamansa tuomion perusteluissa nimenomaisesti korostanut tätä seikkaa Nizzan luokituksen luokkaan 35 liittyvän selittävän huomautuksen osalta (asia C-418/02, tuomion 36 kohta).

Tämän vuoksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomio on kumottava ja asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud České republiky (Tšekin tasavalta) on esittänyt 25.8.2014 — Marie Matoušková, pesänselvittäjä perintömenettelyssä v. Misha Martinus ja Elisabeth Jekaterina Martinus, edustajanaan edunvalvoja David Sedlák, sekä Beno Jeriël Eljada Martinus

(Asia C-404/14)

(2014/C 431/16)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší soud České republiky

Pääasian asianosaiset

Hakija: Marie Matoušková, pesänselvittäjä perintömenettelyssä

Perintömenettelyn osapuolet: Misha Martinus ja Elisabeth Jekaterina Martinus, edustajanaan edunvalvoja David Sedlák, sekä Beno Jeriël Eljada Martinus

Ennakkoratkaisukysymys

Jos edunvalvojan alaikäisen puolesta tekemän perinnönjakosopimuksen pätevyys edellyttää tuomioistuimen hyväksyntää, onko kyseinen tuomioistuimen päätös tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 (1) 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu toimi vai 1 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettu toimi?


(1)  EUVL L 338, s. 1.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 25.8.2014 — PST CLC, a.s. v. Generální ředitelství cel

(Asia C-405/14)

(2014/C 431/17)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší správní soud

Pääasian asianosaiset

Valittaja: PST CLC, a.s.

Vastapuoli: Generální ředitelství cel

Ennakkoratkaisukysymys

Oliko tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 1.3.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 384/2004 (1) pätevä sinä aikana kuin se oli voimassa 22.3.2004–22.12.2009 liitteessään olevan 2 kohdan osalta, siltä osin kuin siinä täsmennetään, että tuotteet, joissa on jäähdytyslevy ja tuuletin, kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8414 59 30, ja oliko se siten sovellettavissa nyt käsiteltävään asiaan?


(1)  EUVL L 64, s. 21.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Puola) on esittänyt 27.8.2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu v. Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Asia C-406/14)

(2014/C 431/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Wrocław – Miasto na prawach powiatu

Vastaaja: Minister Infrastruktury i Rozwoju

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voiko hankintaviranomainen julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (1) [– –] 25 artiklan valossa määrittää tarjouspyyntöasiakirjoissa, että taloudellisen toimijan on toteutettava yksin vähintään 25 prosenttia hankintasopimuksen kohteena olevasta urakasta?

2)

Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, seuraako ensimmäisessä kysymyksessä kuvaillun vaatimuksen soveltamisesta julkista hankintaa koskevassa sopimuksentekomenettelyssä sellainen unionin oikeuden säännösten rikkominen, joka on perusteena tarpeelle tehdä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11.7.2006 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1083/2006 (2) [– –] 98 artiklan mukainen rahoitusoikaisu?


(1)  EUVL L 134, s. 114.

(2)  EUVL L 210, s. 25.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italia) on esittänyt 3.9.2014 — Fratelli De Pra SpA ja SAIV SpA v. Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno ja Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

(Asia C-416/14)

(2014/C 431/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Fratelli De Pra SpA ja SAIV SpA

Vastapuolet: Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno ja Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kansallinen lainsäädäntö maanpäällisen radioviestintäpalvelun päätelaitteiden osalta yhteisön oikeuden (direktiivi 1999/5 (1) sekä direktiivit 2002/19, (2) 2002/20, (3) 2002/21, (4) 2002/22 (5)) mukainen, kun siinä eli

asetuksen (decreto legge) nro 4/2014, joka on muutettu myöhemmin laiksi nro 50/2014, 2 §:n 4 momentissa,

asetuksen (decreto legislativo) nro 259/2003 160 §:ssä ja

tasavallan presidentin asetuksen nro 641/1972 liitteessä olevan tariffin 21 §:ssä

rinnastetaan päätelaitteet radioasemiin ja säädetään, yhdessä luettuina, että käyttäjän on hankittava yleisvaltuutus ja asianmukainen radioaseman lupa, mikä on maksun perusteena?

Onko Italian valtion vaatimus erityisesti päätelaitteiden käytön osalta näin ollen yhteisön oikeuden mukainen, kun käyttäjän on sen mukaan saatava yleisvaltuutus ja radioaseman lupa, vaikka päätelaitteiden pääsystä markkinoille, vapaasta liikkuvuudesta ja käyttöönotosta säädetään jo kaikilta osin yhteisön lähteissä (direktiivi 1999/5), eikä niissä säädetä yleisvaltuutuksesta ja/tai luvasta?

Yleisvaltuutuksesta ja luvasta säädetään kansallisessa lainsäädännössä:

vaikka yleisvaltuutus on toimenpide, joka ei koske päätelaitteiden käyttäjää vaan ainoastaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita toimittamaan sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja (valtuutusdirektiivin 2002/20 1, 2 ja 3 artikla);

vaikka toimiluvasta on säädetty radiotaajuuksien käyttöä koskevien erillisten oikeuksien ja numeroiden käyttöoikeuksien osalta, eivätkä nämä tilanteet varmasti liity päätelaitteiden käyttöön;

vaikka yhteisön lainsäädäntöön ei sisälly minkäänlaista velvoitetta, joka koskisi yleisvaltuutuksen hankkimista tai päätelaitteiden käyttöä koskevan luvan myöntämistä;

vaikka direktiivin 1999/5 8 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot ”eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää sellaisten laitteistojen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa alueellaan, joissa on – – CE-merkintä”;

vaikka aineelliset seikat ja sääntely ovat erilaisia eivätkä radioasema ja maanpäällisen radioviestintäpalvelun päätelaitteet ole samankaltaisia.

2)

Onko kansallinen lainsäädäntö yhteisön oikeuden (direktiivin 1999/5 ja direktiivin 2002/20, erityisesti sen 20 artiklan) mukainen, kun siinä eli:

asetuksen nro 4/2014, joka on sittemmin muutettu laiksi nro 50/2014, 2 §:n 4 momentissa;

asetuksen nro 259/2003 160 §:ssä;

tasavallan presidentin asetuksen nro 641/1972 liitteenä olevan tariffin 21 §:ssä sekä

ministeriön päätöksen nro 33/1990 3 §:ssä,

säädetään, yhdessä luettuina, että

direktiivin 2002/22 20 artiklassa tarkoitettuun sopimukseen – joka on tehty operaattorin ja käyttäjän välillä ja jolla pyritään sääntelemään kuluttajien ja loppukäyttäjien sekä liittymän ja siihen liittyviä palveluja tarjoavan yhden tai useamman yrityksen välisiä suhteita – voidaan vedota ”sellaisenaan” myös asiakirjana, joka korvaa yleisvaltuutuksen ja/tai radioaseman luvan, ilman minkäänlaista viranomaisen päätöstä, toimenpidettä tai valvontaa, ja

sopimuksen on sisällettävä myös päätelaitteen tyyppiä ja vastaavaa tyyppihyväksyntää (josta ei säädetä direktiivin 1999/5 8 artiklassa) koskevat tiedot?

3)

Ovatko edellä mainitut asetuksen nro 4/2014, joka on muutettu sittemmin laiksi nro 50/2014, 2 §:n 4 momentin sekä asetuksen nro 259/2003 160 §:n ja tasavallan presidentin asetuksen nro 641/1972 liitteenä olevan tariffin 21 §:n säännökset yhdessä luettuina yhteisön oikeuden mukaisina, kun niissä säädetään yleisvaltuutuksen ja tämän perusteella radioaseman luvan hankkimista koskevasta velvoitteesta, jota sovelletaan ainoastaan yhteen erityiseen käyttäjäryhmään, johon kuuluvat muodollisesti tilaukseksi nimetyn sopimuksen haltijat, kun taas sähköisten viestintäpalvelujen käyttäjien osalta ei säädetä minkäänlaisesta yleisvaltuutuksesta eikä luvasta vain siitä syystä, että sopimus on nimetty eri tavalla (= prepaid-palvelu tai ladattava palvelu).

4)

Onko unionin direktiivin 1999/5 8 artikla asetuksen nro 4/2014, joka on muutettu sittemmin laiksi nro 50/2014, 2 §:n 4 momentin sekä asetuksen nro 259/2003 160 §:n ja tasavallan presidentin asetuksen nro 641/1972 liitteenä olevan tariffin 21 §:n kaltaisen kansallisen lainsäädännön esteenä, kun tässä kansallisessa lainsäädännössä säädetään

hallinnollisesta toiminnasta, joka koskee yleisvaltuutuksen ja radioaseman luvan antamista,

tästä toiminnasta perittävän hallituksen asettaman lupamaksun suorittamisesta,

sillä perusteella, että tällainen toiminta voi merkitä päätelaitteiden käyttöönoton, käytön ja vapaan liikkuvuuden rajoitusta?


(1)  Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9.3.1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY (EYVL L 91, s. 10).

(2)  Sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY (EYVL L 108, s. 7).

(3)  Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY (EYVL L 108, s. 21).

(4)  Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (EYVL L 108, s. 33).

(5)  Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY (EYVL L 108, s. 51).


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) on esittänyt 17.9.2014 — Impresa Edilux srl, ATI:n pesänhoitajana ja Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) v. Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani ja Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Asia C-425/14)

(2014/C 431/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Impresa Edilux srl, ATI:n pesänhoitajana ja Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Vastapuolet: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani ja Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin oikeus ja erityisesti direktiivin 2004/18/EY (1) 45 artikla esteenä lain nro 190/2012 1 §:n 17 momentin kaltaiselle säännökselle, jossa hankintaviranomaisille annetaan oikeus määritellä lailliseksi perusteeksi julkista hankintaa koskevan sopimuksen tekemiseksi järjestettävään menettelyyn osallistuvien yritysten sulkemiselle pois menettelystä se, etteivät kyseiset yritykset ole hyväksyneet tai osoittaneet asiakirjaselvityksellä hyväksyvänsä niin sanottuihin laillisuusohjelmiin ja yleensäkin hankintaviranomaisten ja osallistuvien yritysten välisiin sopimuksiin sisältyviä velvoitteita, joiden tarkoituksena on torjua järjestäytyneen rikollisuuden soluttautuminen julkisia hankintoja koskevien sopimusten alalle?

2)

Voidaanko direktiivin 2004/18/EY 45 artiklan nojalla sitä, että jäsenvaltion lainsäädännössä mahdollisesti säädetään edellisessä kysymyksessä kuvatusta oikeudesta sulkea pois menettelystä, pitää sellaisena poissulkemisen perusteiden tyhjentävää luetteloimista koskevasta periaatteesta tehtävänä poikkeuksena, joka on perusteltavissa pakottavalla tarpeella torjua järjestäytyneen rikollisuuden pyrkimykset soluttautua julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin?


(1)  Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (EUVL L 134, s. 114).


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) on esittänyt 18.9.2014 — Heart Life Croce Amica Srl v. Regione Piemonte

(Asia C-426/14)

(2014/C 431/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Heart Life Croce Amica Srl

Vastaaja: Regione Piemonte

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Katsooko unionin tuomioistuin, että julkisia hankintoja koskeva unionin oikeus – nyt käsiteltävässä asiassa, jossa on kyse kilpailuttamattomista sopimuksista, vapaata kilpailua, syrjintäkieltoa, avoimuutta ja suhteellisuutta koskevat yleiset periaatteet – ovat esteenä kansallisille säännöksille, joissa sallitaan se, että sairaankuljetuspalveluja koskevat hankintasopimukset tehdään suoraan vapaaehtoisjärjestöjen kanssa pääsääntöisesti siten, että työsuoritukset ovat vastikkeettomia ja että maksulla korvataan todelliset kustannukset?

2)

Jos tällaista sopimuksen tekemistapaa pidetään unionin oikeuden mukaisena, katsooko unionin tuomioistuin, että käsitteen ”pelkkä todellisten kustannusten korvaaminen” piiriin voivat kuulua myös vapaaehtoisjärjestön tavanomaisesti harjoittamaan toimintaan liittyvät ”välilliset ja yleiset kustannukset”, kuten palvelun suorittamiseen käytettävien välineiden kunnossapito, työntekijöiden ateriat, hallintohenkilökunnan ja suoritettavista palveluista vastaavan hallintokoordinaattorin palkat sekä kustannukset tarpeellisista puhelin- ja radiopuhelinyhteyksistä sairaankuljetuspalvelujen operatiivisen keskusyksikön ja kenttäyksilöiden välillä?


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil de prud’hommes de Paris (Ranska) on esittänyt 22.9.2014 — David Van der Vlist v. Bio Philippe Auguste SARL

(Asia C-432/14)

(2014/C 431/22)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil de prud’hommes de Paris

Pääasian asianosaiset

Kantaja: David Van der Vlist

Vastaaja: Bio Philippe Auguste SARL

Ennakkoratkaisukysymys

Onko ikään perustuvan syrjinnän kieltoa koskeva yleinen periaate esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle (Ranskan työlain L. 1243-10 §), jonka mukaan nuoret, jotka työskentelevät koulu- tai yliopistolomiensa aikana, eivät voi saada työsuhteen epävarmuuteen perustuvaa korvausta, jota maksetaan sellaisen määräaikaiseen työsopimukseen perustuvan työsuhteen johdosta, jonka jälkeen ei tehdä tarjousta toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta?


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/16


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 24.9.2014 — Euroopan komissio v. Kyproksen tasavalta

(Asia C-386/13) (1)

(2014/C 431/23)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 260, 7.9.2013.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/16


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 9.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Provincial de Navarra — Espanja) — Miguel Angel Zurbano Belaza ja Antonia Artieda Soria v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

(Asia C-93/14) (1)

(2014/C 431/24)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 151, 19.5.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/16


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 12.9.2014 — Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-130/14) (1)

(2014/C 431/25)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 159, 26.5.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/16


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 9.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Hannover — Saksa) — Catharina Smets ja Franciscus Vereijken v. TUIfly GmbH

(Asia C-279/14) (1)

(2014/C 431/26)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 303, 8.9.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/17


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 25.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim — Saksa) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock ja Florian Hußock v. Condor Flugdienst GmbH

(Asia C-316/14) (1)

(2014/C 431/27)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 303, 8.9.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/17


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim — Saksa) — Elvira Mandl ja Helmut Mandl v. Condor Flugdienst GmbH

(Asia C-337/14) (1)

(2014/C 431/28)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 315, 15.9.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/17


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 16.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim — Saksa) — Annette Lorch ja Kurt Lorch v. Condor Flugdienst GmbH

(Asia C-364/14) (1)

(2014/C 431/29)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 339, 29.9.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/17


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 12.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim — Saksa) — Brunhilde Liebler ja Helmut Liebler v. Condor Flugdienst GmbH

(Asia C-365/14) (1)

(2014/C 431/30)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 329, 22.9.2014.


Unionin yleinen tuomioistuin

1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.10.2014 — Szajner v. SMHV — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

(Asia T-453/11) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki LAGUIOLE - Aikaisempi ranskalainen toiminimi Forge de Laguiole - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 kohta))

(2014/C 431/31)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Gilbert Szajner (Niort, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Lakits-Josse)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Forge de Laguiole SARL (Laguiole, Ranska) (edustaja: asianajaja F. Fajgenbaum)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 1.6.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 181/2007 1), joka koskee Forge de Laguiole SARL:n ja Gilbert Szajnerin välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 1.6.2011 tekemä päätös (asia R 181/2007 1) kumotaan siltä osin kuin siinä julistetaan mitättömäksi tavaramerkki LAGUIOLE muiden kuin luokkaan 8 kuuluvien tavaroiden ”käsityökalut ja -välineet; lusikat; sahat, partakoneet, partakoneenterät; parranajotarvikkeiden rasiat; viilat ja kynsipihdit, kynsileikkurit; manikyyrivälinesarjat”, luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden ”paperileikkurit”, luokkaan 21 kuuluvien tavaroiden ”partasudit, kosmeettiset tarvikkeet” ja luokkaan 34 kuuluvien tavaroiden ”sikarileikkurit; piipunpuhdistimet”osalta.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Forge de Laguiole SARL velvoitetaan korvaamaan neljäsosa kantajan oikeudenkäyntikuluista, ja se vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

4)

Gilbert Szajner velvoitetaan korvaamaan neljäsosa Forge de Laguiolen oikeudenkäyntikuluista ja neljäsosa SMHV:n oikeudenkäyntikuluista, ja hän vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

5)

SMHV vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.


(1)  EUVL C 298, 8.10.2011.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.10.2014 — Italia v. komissio

(Asia T-268/13) (1)

((Unionin tuomioistuimen tuomion, jolla valtion todetaan jättäneen noudattamatta jäsenyysvelvoitteitaan, täytäntöönpanon laiminlyönti - Uhkasakko - Uhkasakon maksamisesta annettu päätös - Takaisinperimisvelvollisuus - Yritykset, joiden osalta on pantu vireille konkurssimenettelyt - Kyseessä olevien konkurssimenettelyjen kohde - Tarvittava huolellisuus - Todistustaakka))

(2014/C 431/32)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: V. Di Bucci, G. Conte ja B. Stromsky)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen komission 7.3.2013 antaman päätöksen C(2013) 1264 final kumoamiseksi, jolla Italian tasavalta määrätään maksamaan tilille ”Euroopan unionin omat varat”1 6 5 33  000 euroa uhkasakkona.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 207, 20.7.2013.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/19


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2014 — Justice & Environment v. komissio

(Asia T-405/10) (1)

((Lainsäädännön lähentäminen - Muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön - Markkinoille saattamista koskevaa lupaa koskeva menettely - Sisäistä uudelleentarkastelua koskeva pyyntö - Riidanalaisten tai kysymyksessä olevien päätösten kumoaminen - Oikeusriita on menettänyt kohteensa - Lausunnon antaminen asiasta raukeaa))

(2014/C 431/33)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Association/Vereniging Justice & Environment (Amsterdam, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. Černý)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi P. Oliver ja D. Bianchi, sitten D. Bianchi)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus tärkkelyksen amylopektiini-ainesosan parannetun pitoisuuden osalta muuntogeenisen perunatuotteen (Solanum tuberosum L. linja EH92-527-1) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti 2.3.2010 tehdyn komission päätöksen 2010/135/EY (EYVL L 53, s. 11) ja muuntogeenisestä perunasta EH92–527–1 (BPS-25271–9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden rehutuotteiden, joissa kyseisen perunan esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää, markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 2.3.2010 tehdyn komission päätöksen 2010/136/EY (EUVL 53, s. 15) sekä väitteen mukaan 6.7.2010 päivättyyn komission kirjeeseen sisältyvän päätöksen, jolla komissio hylkäsi näiden päätösten sisäisestä uudelleentarkastelusta esitetyn pyynnön, kumoamiseksi.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Association/Vereniging Justice & Environmentin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 301, 6.11.2010.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/20


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.9.2014 — Afepadi ym. v. komissio

(Asia T-354/12) (1)

((Kumoamiskanne - Terveysväitteiden käyttö elintarvikkeiden merkinnöissä ja mainonnassa - Asetus (EY) N:o 432/2012 - Johdanto-osan 11, 14 ja 17 perustelukappaleet - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Tutkimatta jättäminen))

(2014/C 431/34)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Barcelona, Espanja), Elaborados Dietéticos SA (Palma de Cervelló, Espanja), Nova Diet SA (Burgos, Espanja), Laboratorios Vendrell SA (Barcelona) ja Ynsadiet SA (Leganés, Espanja) (edustaja: asianajaja P. Velázquez González)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Grünheid ja P. Němečková)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: D. Colas ja S. Menez)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus erityisesti, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta 16.5.2012 annetun komission asetuksen (EY) N:o 432/2012 (EYVL L 136, s. 1) johdanto-osan 11, 14 ja 17 perustelukappaleiden kumoamiseksi.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi), Elaborados Dietéticos SA, Nova Diet SA, Laboratorios Vendrell SA ja Ynsadiet SA vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 295, 29.9.2012.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/20


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.10.2014 — Valittajana BT ja muuna osapuolena komissio

(Asia T-59/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Sopimuksen uudistamatta jättäminen - Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla))

(2014/C 431/35)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: BT (Bukarest, Romania) (edustajat: asianajajat N. Visan ja G. Coca)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja A.-C. Simon)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, joka on tehty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) 3.12.2012 antamasta määräyksestä BT v. komissio (F-45/12, Kok. H., EU:F:2012:168) ja jossa vaaditaan kyseisen määräyksen kumoamista.

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

BT vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle tästä asiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 114, 20.4.2013.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/21


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2014 — Valittajana BS ja muuna osapuolena komissio

(Asia T-83/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Henkilöstösääntöjen 73 artikla - Virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevat yhteiset määräykset - Kollegisen päätöksenteon periaate - Riidan oikeudellinen luonne - Fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden loukkauksen aste - Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton))

(2014/C 431/36)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: BS (Messina, Italia) (edustaja: asianajaja C. Pollicino)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall ja V. Joris, sitten J. Currall, avustajanaan asianajaja D. Gullo)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, jossa vaaditaan kumoamaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) 12.12.2012 antama tuomio BS v. komissio (F-90/11, Kok. H., EU:F:2012:188).

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

BS vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 101, 6.4.2013.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/22


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.10.2014 — HTC Sweden v. SMHV — Vermop Salmon (TWISTER)

(Asia T-230/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Mitättömyysvaatimuksen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2014/C 431/37)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: HTC Sweden AB (Söderköping, Ruotsi) (edustajat: asianajajat G. Hasselblatt ja D. Kipping)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: D. Walicka)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Ring ja W. von der Osten-Sacken)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 31.1.2013 tekemästä päätöksestä (yhdistetyt asiat R 1873/2011-1 et R 1881/2011-1), joka koskee Vermop Salmon GmbH:n ja HTC Sweden AB:n välistä mitättömyysmenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja ja väliintulija vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne kumpikin velvoitetaan korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 178, 22.6.2013.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/22


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2014 — Boston Scientific Neuromodulation v. SMHV (PRECISION SPECTRA)

(Asia T-497/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin PRECISION SPECTRA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton))

(2014/C 431/38)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Boston Scientific Neuromodulation Corp. (Valencia, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat P. Rath ja W. Festl-Wietek)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Geroulakos)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n viidennen valituslautakunnan 17.5.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 2099/2012-5), joka koskee hakemusta sanamerkin PRECISION SPECTRA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Boston Scientific Neuromodulation Corp. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 344, 23.11.2013.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/23


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 — Shire Pharmaceutical Contracts v. komissio

(Asia T-583/13) (1)

((Kumoamiskanne - Lastenlääkkeet - Asetus (EY) N:o 1901/2006 - 37 artikla - Patentoimattomien harvinaislääkkeiden markkinayksinoikeuden pidentäminen - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Tutkimatta jättäminen))

(2014/C 431/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd (Hampshire, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barrister K. Bacon, solicitor M. Utges Manley ja solicitor M. Vickers)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Sipos ja V. Walsh)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse vaatimuksesta kumota komission 2.9.2013 kantajalle osoittamaan kirjeeseen sisältyvä päätös, sellaisena kuin se vahvistettiin myöhemmin 18.10.2013 päivätyllä kirjeellä, siltä osin kuin se koskee lastenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1901/2006 (EUVL L 378, s. 1) 37 artiklassa säädetyn palkkion myöntämistä lääkkeelle Xagrid.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 377, 21.12.2013.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/23


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik v. komissio

(Asia T-286/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/40)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/24


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Schaeffler Technologies v. komissio

(Asia T-287/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/41)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/24


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Energiewerke Nord v. komissio

(Asia T-288/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/42)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/25


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Klemme v. komissio

(Asia T-294/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/43)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/25


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Autoneum Germany v. komissio

(Asia T-295/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/44)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/26


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Erbslöh v. komissio

(Asia T-296/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/45)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Erbslöh AG (Velbert, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/26


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 — Walter Klein v. komissio

(Asia T-297/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/46)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/27


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 – Erbslöh Aluminium v. komissio

(Asia T-298/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/47)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/27


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 – Fricopan Back v. komissio

(Asia T-300/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/48)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/28


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.9.2014 – Michelin Reifenwerke v. komissio

(Asia T-301/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen - Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/49)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Volz ja B. Wißmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen päätöksen oikeusvaikutusten lykkäämisestä, jolla komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn valtiontukien alalla uusiutuvia energialähteitä koskevasta Saksan laista.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/28


Kanne 4.7.2014 – Ruotsi v. komissio

(Asia T-521/14)

(2014/C 431/50)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Asianosaiset

Kantaja: Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: A. Falk ja K. Sparrman)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että Euroopan komissio on rikkonut biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22.5.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 3 kohtaa, koska komissio on jättänyt hyväksymättä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Biosidiasetuksen (1) 5 artiklan 3 kohdan mukaan komission on 13.12.2013 mennessä hyväksyttävä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi. Kantaja vetoaa siihen, että komissio on tällaiset delegoidut säädökset hyväksymättä jättäessään laiminlyönyt ryhtyä toimenpiteisiin, joiden toteuttamiseen sillä on oikeudellinen velvollisuus. Kantaja on kehottanut komissiota hyväksymään delegoituja säädöksiä biosidiasetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, mutta komission vastaukseen ei kantajan mukaan sisältynyt SEUT 265 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua kannanottoa tähän kehotukseen. Kantaja huomauttaa, ettei komissio ole myöskään kannekirjelmän jättämisajankohtaan mennessä ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla kanteessa tarkoitettu laiminlyönti olisi päättynyt. Kantajan mukaan komissiolla on perusteet ilmoittaa tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi ja näiden kriteerien soveltamistapa, joita biosidiasetuksen 5 artiklan 3 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti noudatetaan, kunnes komissio on hyväksynyt delegoituja säädöksiä kriteereistä aineiden määrittämiselle hormonitoimintaa häiritseviksi.


(1)  Biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22.5.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 (EUVL L 167, s. 1).


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/29


Kanne 29.8.2014 – JP Divver Holding Company v. SMHV (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Asia T-642/14)

(2014/C 431/51)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Irlanti) (edustajat: lakimiehet A. Franke ja E. Bertram)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti, joka koskee merkkiä ”EQUIPMENT FOR LIFE”

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan 16.6.2014 asiassa R 64/2014-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/29


Kanne 12.9.2014 – SV Capital v. EPV

(Asia T-660/14)

(2014/C 431/52)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: SV Capital OÜ (Tallinna, Viro) (edustaja: asianajaja M. Greinoman)

Vastaaja: Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan EPV:n 21.2.2014 tekemän päätöksen EBA C 2013 002 kokonaisuudessaan

kumoamaan Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunnan päätöksen No BoA 2014-CI-02 siltä osin kuin siinä hylätään valitus

siirtämään asian EPV:n toimivaltaisen elimen käsiteltäväksi SV Capital OÜ:n 24.10.2012 tekemän valituksen (sellaisena kuin se on täydennettynä) asiasisältöä koskevaa uudelleentarkastelua varten

velvoittamaan vastaajan korvaamaan unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien kulut, jotka aiheutuvat unionin yleisen tuomioistuimen tuomion tai määräyksen täytäntöönpanosta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan on tehty oikeudellisia virheitä, koska riidanalaisessa päätöksessä No EBA C 2013 002 todettiin, että ”[RR] ja [OP] eivät kumpikaan ole Nordea Bank Finland sivuliikkeen johtajia tai avaintehtävissä EPV:n soveltuvuusohjeissa tarkoitetulla tavalla”, vaikka valituslautakunta oli hyväksynyt kantajan päinvastaista osoittavat todisteet.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan vastaaja ei käyttänyt harkintavaltaansa, koska se ei ottanut huomioon sitä, että i) Nordea on finanssimarkkinoitten vakautta seuraavan elimen (Financial Stability Board) laatimassa 29 globaalin systeemisesti merkittävän rahoituslaitoksen luettelossa; ii) se on finanssiryhmittymä; iii) Viron sivuliike on merkittävä ja että iv) väitetyt rikkomiset ovat luonteeltaan vakavia.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan EPV-asetusta (1) ja EPV:n hyvä hallintotapaa koskevien ohjeiden (2) 16 artiklaa on rikottu, koska kantajalle ei annettu tilaisuutta ilmaista näkemystään vastaajan päätelmistä ja tosiseikkoja koskevista toteamuksista ennen kuin riidanalainen päätös EBA C 2013 002 tehtiin, koska vastaaja ei ilmoittanut kantajalle aikomuksestaan olla aloittamatta vaadittua Nordea Bank Finlandia koskevaa tutkimusta eikä esittänyt tälle perusteita.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan EPV:n sisäisten menettelysääntöjen (3) 3 (3), 4 ja 5 artiklaa on rikottu, koska EPV:n varapuheenjohtajalle ei tiedotettu anonymisoidun informaation perusteella suunnitellusta päätöksestä, joka koski sitä, että tutkimusta ei aloiteta.

5)

Viides kanneperuste, jonka mukaan harkintavaltaa on käytetty väärin ja EPV on toiminut kohtuuttomalla tavalla, koska vastaaja oli puolueellinen, ja kun otetaan huomioon, miten paljon aikaa vastaaja käytti valitukseen ja sen tutkittavaksi ottamiseen ja miten paljon vaivaa se näki näiden osalta, ei ollut mitään syytä lopettaa menettelyä tekemättä perusteltua asiasisältöä koskevaa päätöstä.


(1)  Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24.11.2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010 (EUVL L 331, s. 12).

(2)  EPV:n hyvää hallintotapaa koskevista ohjeista 12.1.2011 tehty johtokunnan päätös DC 006.

(3)  Sisäisistä menettelysäännöistä unionin oikeuden rikoksista koskevassa tutkimuksessa 5.7.2012 tehty hallintoneuvoston päätös DC 054.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/30


Kanne 19.9.2014 – Milchindustrie-Verband ja Deutscher Raiffeisenverband v. komissio

(Asia T-670/14)

(2014/C 431/53)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Milchindustrie-Verband e.V. (Berliini, Saksa) ja Deutscher Raiffeisenverband (Berliini) (edustajat: asianajajat I. Zenke ja T. Heymann)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kantajan 28.6.2014 suuntaviivoista valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 antaman tiedonannon 2014/C 200/01 siltä osin kuin maitotaloustuotteiden valmistusta (NACE 10.51) ei mainita siinä, vaikka suuntaviivojen 3.7.2 jaksossa vahvistettujen kriteerien täyttymistä ei mainita liitteessä 3

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan harkintavalta on ylitetty, koska viiteajanjakson valinnassa on tehty ilmeinen arviointivirhe

Kantajat toteavat tässä yhteydessä, että vastaaja on antaessaan suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 (1) loukannut harkintavaltaa koskevia perustavanlaatuisia periaatteita, kun se on alojen kaupan intensiteettiä laskiessaan nojautunut vanhentuneisiin tietoihin, vaikka käytettävissä oli uusia tietoja.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan harkintavalta on ylitetty sen vuoksi, että tosiseikkojen tutkinta oli puutteellista

Kantajat väittävät, että vastaaja on lisäksi ylittänyt harkintavaltansa sen vuoksi, että se ei ole kaupan intensiteetin laskennassa tutkinut ja ottanut huomioon kaikkia maitotaloudessa tosiasiallisesti valmistettavia tuotteita. Tämä on johtanut vääristyneeseen kilpailutilanteen kuvaukseen.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan olennaisia menettelymääräyksiä on rikottu

Kantajat väittävät lisäksi, että vastaaja on rikkonut SEUT 296 artiklaa luokitellessaan alat suuntaviivojen liitteessä 3 tai 5, koska se ei missään kohdassa mainitse, millä tavoin ja minkä tietojen perusteella kaupan intensiteetti on laskettu ja määritetty. Tällä tavoin kantajilta on viety tosiasiallinen mahdollisuus käyttää oikeuksiaan.


(1)  Komission tiedonanto – Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 (EVL C 200, s. 1).


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/31


Kanne 18.9.2014 – El-Qaddafi v. neuvosto

(Asia T-681/14)

(2014/C 431/54)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Muscat, Oman) (edustaja: barrister J. Jones)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan työjärjestyksen 64 artiklan mukaisena prosessinjohtotoimena neuvoston ilmaisemaan kaikki tiedot, jotka tukevat kantajan sisällyttämistä riidanalaisten toimenpiteiden kohteiden joukkoon

kumoamaan kokonaan tai osaksi Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP – sellaisena kuin se on muutettuna 23.6.2014 annetulla neuvoston päätöksellä – kantajaa koskevilta osin

kumoamaan kokonaan tai osaksi 2.3.2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 204/2011, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta 23.6.2014 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 689/2014, kantajaa koskevilta osin

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan sellaisten toimenpiteiden laillisuuden, jotka Euroopan unionin neuvosto on kohdistanut kantajaan ja jotka on annettu sellaisen pakotejärjestelmän panemiseksi täytäntöön, jonka Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on Libyan tilanteen johdosta hyväksynyt.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan täysimääräisesti ja aineellisesti sellaisten riidanalaisten unionin toimenpiteiden laillisuuden, joilla pannaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien tekemät kantajaan kohdistuvat pakotteet hyväksyvät päätöslauselmat. Tämä kattaa myös sen, ovatko syyt, joihin neuvosto perusti päätöksensä sisällyttää kantaja luetteloon, perusteltuja ja riittävän yksityiskohtaisia ja täsmällisiä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisilla unionin toimenpiteillä loukataan kantajan puolustautumisoikeuksia ja hänen oikeuttaan tehokkaaseen oikeussuojaan. Kantaja väittää, ettei neuvosto esittänyt hänelle syitä tai täsmällistä näyttöä, jonka perusteella hänet voitaisiin yhä säilyttää luettelossa.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaiset unionin toimenpiteet ovat ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen kanssa ja että niillä loukataan kantajan perusoikeuksia, mukaan lukien omaisuudensuojaa ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskevaa oikeutta.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että kantajan sisällyttäminen luetteloon on perusteetonta, virheellistä, epäoikeutettua ja riittämättömästi perusteltua, koska kantaja ei muodosta minkäänlaista uhkaa kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Kantaja väittää, että se, että hänet säilytetään luettelossa yksinomaan sillä perusteella, että hän on sukua vallasta syrjäytetyn Gaddafin hallinnon edesmenneelle johtajalle, on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa. Kantaja väittää lisäksi, ettei hän ole osallistunut mihinkään Libyan tapahtumiin, jotka merkitsevät uhkaa kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/32


Kanne 19.9.2014 – Mylan Laboratories ja Mylan v. komissio

(Asia T-682/14)

(2014/C 431/55)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, Intia) ja Mylan, Inc. (Canonsburg, Pennsylvania, Yhdysvallat) (edustajat: solicitor S. Kon, solicitor C. Firth ja solicitor C. Humpe)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan asiassa AT.39612 – Perindopriili (Servier) 9.7.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 4955 final 2, 7 ja 8 artiklan kantajia koskevilta osin tai

vaihtoehtoisesti kumoamaan asiassa AT.39612 – Perindopriili (Servier) 9.7.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 4955 final 7 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään kantajille sakko tai

vielä vaihtoehtoisemmin alentamaan asiassa AT.39612 – Perindopriili (Servier) 9.7.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 4955 final 7 artiklassa kantajille määrättyä sakkoa tai

viimein ainakin kumoamaan asiassa AT.39612 – Perindopriili (Servier) 9.7.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 4955 final 2, 7 ja 8 artiklan Mylan Inc:iä koskevilta osin

velvoittamaan komission korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kahdeksaan kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisessä kanneperusteessa väitetään, että riidanalainen päätös sisältää tosiseikkoja koskevia virheitä sekä ilmeisiä arviointivirheitä niiden merkityksellisten tosiasiallisten, oikeudellisten ja taloudellisten olosuhteiden tarkastelussa, joiden vallitessa patentteja koskeva sovintosopimus tehtiin Mylan Laboratoriesin (tunnettu aiemmin nimellä Matrix Laboratories) ja Servierin välillä.

2.

Toisessa kanneperusteessa väitetään, että riidanalainen päätös on oikeudellisesti ja tosiasiallisesti virheellinen, kun siinä todettiin Matrixin olevan Servierin mahdollinen kilpailija.

3.

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, ettei riidanalaisessa päätöksessä osoiteta oikeudellisesti riittävällä tavalla, että patentteja koskevan sovintosopimuksen tarkoituksena oli rajoittaa kilpailua SEUT 101 artiklan vastaisesti.

4.

Neljännessä kanneperusteessa väitetään, ettei riidanalaisessa päätöksessä osoiteta oikeudellisesti riittävällä tavalla, että patentteja koskevan sovintosopimuksen vaikutuksesta kilpailua rajoitettiin SEUT 101 artiklan vastaisesti.

5.

Viidennessä kanneperusteessa väitetään vaihtoehtoisesti, että komissio on rikkonut asetuksen N:o 1/2003 (1) 23 artiklaa sekä loukannut suhteellisuusperiaatetta, nullum crimen, nulla poena sine lege -periaatetta sekä oikeusvarmuuden periaatetta, kun se määräsi kantajille sakon.

6.

Kuudennessa kanneperusteessa väitetään vielä toissijaisemmin, että komissio on määrännyt sakon, joka on ilmeisen epäsuhtainen väitetyn kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuuteen nähden.

7.

Seitsemännessä kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi Mylan Inc:in menettelyllisiä puolustautumisoikeuksia, kun se muotoili uudelleen täydentävää väitetiedoksiantoa antamatta perusteen, jonka nojalla riidanalaisessa päätöksessä Mylan Inc:in katsottiin olevan vastuussa, tavalla, joka eroaa perusteesta, jonka nojalla tällainen vastuu oli alustavasti asetettu väitetiedoksiannossa.

8.

Kahdeksannessa kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi (i) henkilökohtaisen vastuun periaatetta ja syyttömyysolettamaa katsoessaan Mylan Inc:in olevan vastuussa Matrixin toteuttamasta kilpailusääntöjen rikkomisesta sekä (ii) teki ilmeisiä arviointivirheitä todetessaan, että Mylan Inc. vaikutti ratkaisevasti Matrixin menettelyyn kyseisenä ajanjaksona.


(1)  [SEUT 101] ja [SEUT 102] artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003 L 1, s. 1).


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/33


Valitus, jonka Rhys Morgan on tehnyt 16.9.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-26/13, Morgan v. SMHV, 8.7.2014 antamasta tuomiosta

(Asia T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Rhys Morgan (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Muu osapuoli: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan virkamiestuomioistuimen asiassa F-26/13 8.7.2014 antaman tuomion

kumoamaan valittajaa ajanjaksolta 1.10.2010–30.9.2011 koskevan arviointikertomuksen

velvoittamaan SMHV:n suorittamaan unionin yleisen tuomioistuimen asianmukaiseksi harkitseman korvauksen – kuitenkin vähintään 500 euroa – valittajalle mainitusta arviointikertomuksesta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

velvoittaa SMHV:n korvaamaan virkamiestuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa viiteen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki virheen, kun se ei ottanut huomioon, että yleisen arvioinnin on perustuttava virkamiehen suoritukseen koko arviointiajanjaksona.

2)

Toisen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki virheen, kun se ei ottanut huomioon SMHV:n tekemien menettelyllisten virheiden vakavuutta.

3)

Kolmannen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki virheen arvioidessaan oikeudellista perustetta, jonka mukaan luottamuksensuojan periaatetta oli loukattu.

4)

Neljännen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki virheitä arvioidessaan oikeudellista perustetta, jonka mukaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta oli loukattu.

5)

Viidennen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin ei arvioinut asianmukaisesti vallan väärinkäyttöä koskevaan perusteeseen liittyvää näyttöä tai ei edes tutkinut sitä.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/34


Kanne 19.9.2014 – Krka v. komissio

(Asia T-684/14)

(2014/C 431/57)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenia) (edustajat: asianajajat T. Ilešič ja M. Kocmut)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kantajaa koskevilta osin asiassa AT.39612 – Perindopriili (Servier) 9.7.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 4955 final, joka annettiin kantajalle tiedoksi 11.7.2014, ja etenkin sen 4 artiklan, 7 artiklan 4 kohdan a alakohdan sekä 8 ja 9 artiklan

velvoittamaan komission korvaamaan kantajalle tässä asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja muut kulut

määräämään muista tarpeellisiksi katsomistaan toimenpiteistä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisessä kanneperusteessa väitetään, ettei komissio arvioinut asianmukaisesti kantajan tilanteen oikeudellisia, tosiasiallisia ja taloudellisia olosuhteita.

2.

Toisessa kanneperusteessa väitetään, että komissio totesi virheellisesti, että kantaja ja Servier olivat SEUT 101 artiklassa tarkoitettuja todellisia tai mahdollisia kilpailijoita.

3.

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, että komission virheellinen päätelmä siitä, että kantajan ja Servierin välinen patentteja koskeva sovinto muodosti SEUT 101 artiklan 1 kohdan mukaisen tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen, perustuu virheelliseen tosiseikkoja koskevaan sekä oikeudelliseen arviointiin sekä tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen osalta vahvistettujen periaatteiden virheelliseen soveltamiseen.

4.

Neljännessä kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia, kun se ei tutkinut johdonmukaisesti oikeudenluovutusta ja lisenssejä koskevaa sopimusta, ja teki virheen todetessaan, että kyseisen sopimus muodostaa SEUT 101 artiklan 1 kohdan mukaisen tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen.

5.

Viidennessä kanneperusteessa väitetään, että komissio teki virheen todetessaan, että kantajan ja Servierin väliset sopimukset muodostivat SEUT 101 artiklan 1 kohdan mukaisen vaikutukseen perustuvan kilpailunrajoituksen.

6.

Kuudennessa kanneperusteessa väitetään, ettei komissio arvioinut asianmukaisesti kantajan esittämiä SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaisia perusteita.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/35


Kanne 18.9.2014 – EEB v. komissio

(Asia T-685/14)

(2014/C 431/58)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: European Environmental Bureau (EEB) (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Podskalská)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 11.7.2014 tehdyn komission päätöksen Ares (2014) 2317513, jolla jätettiin tutkimatta kantajan pyyntö teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Bulgarian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta 31.3.2014 tehdyn komission päätöksen 2014/2002 final sisäisestä uudelleentarkastelusta

kumoamaan teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Bulgarian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta 31.3.2014 tehdyn komission päätöksen C 2014/2002 final

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että 11.7.2014 tehty komission päätös Ares (2014) 2317513 on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1367/2006 2 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 10 artiklan, tiedonsaannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimuksen (Århusin yleissopimus) sekä Århusin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 17.2.2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/370/EY vastainen.

2.

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että komission päätös C 2014/2002 final on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU, direktiivissä 2010/75/EU tarkoitettuja kansallisia siirtymäsuunnitelmia koskevien sääntöjen laatimisesta 10.2.2012 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU, Århusin yleissopimuksen sekä Århusin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 17.2.2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/370/EY, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY ja ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY vastainen.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/36


Valitus, jonka Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) on tehnyt 12.9.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-63/13, Psarras v. ENISA, 2.7.2014 antamasta tuomiosta

(Asia T-689/14 P)

(2014/C 431/59)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (edustajat: P. Empadinhas ja asianajaja Ch. Meïdanis)

Muu osapuoli: Aristeidis Psarras (Iraklion, Kreikka)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kokonaisuudessaan virkamiestuomioistuimen 2.7.2014 antaman tuomion, joka koskee kannetta asiassa F-63/13

hylkäämään kaikki vaatimukset, jotka kantaja esittää kanteessaan asiassa F-63/13, ja

velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan eli sekä virkamiestuomioistuimessa että unionin yleisessä tuomioistuimessa syntyneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa viiteen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu 4.5.2012 ja sen jälkeistä ajanjaksoa koskevien tosiseikkojen vääristymiseen ja oikeudelliseen virheeseen perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan osalta (yhdessä myös Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 59 artiklan kanssa).

2)

Toinen valitusperuste, joka perustuu perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohtaa koskevaan oikeudelliseen virheeseen siltä osin kuin katsottiin, että mainitun määräyksen rikkomisen toteamisesta seuraa suoraan lain nojalla ja automaattisesti riidanalaisen toimen kumoaminen, mikä on vastoin oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kantajan pitäisi lisäksi näyttää toteen, että jos rikkomista ei olisi tapahtunut, riidanalaisen toimen sisältö voisi olla erilainen, ja siltä osin kuin tämä uusi tulkinta pohjataan toteamukseen, että tähänastinen oikeuskäytäntö ”tekee [kyseisen oikeuden] täysin tyhjäksi”.

3)

Kolmas valitusperuste, joka perustuu siihen, että virkamiestuomioistuin on rikkonut velvollisuuttaan vastata vastaajan oikeudenkäyntiväitteisiin, ja perustelujen puutteellisuuteen sekä lisäksi oikeudenkäyntiä edeltävän vaiheen noudattamatta jättämiseen ja sen noudattamisvelvollisuuteen vahingonkorvausvaatimuksen osalta.

4)

Neljäs valitusperuste, joka perustuu sen oikeuskäytännön noudattamatta jättämiseen, joka koskee sitä, että riidanalaisen toimen kumoaminen on lähtökohtaisesti riittävä korvaus, perustelujen puutteellisuuteen, virkamiestuomioistuimen ratkaisun antamiseen ultra vires ja ilmeiseen arviointivirheeseen.

5)

Viides valitusperuste, joka perustuu epäilyihin virkamiestuomioistuimen puolueellisuudesta.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/37


Kanne 19.9.2014 – Sony Computer Entertainment Europe v. SMHV – Marpefa (Vieta)

(Asia T-690/14)

(2014/C 431/60)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: S. Malynicz, Barrister)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Marpefa, SL (Barcelona, Espanja)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen malli: Yhteisön tavaramerkki nro 1 7 90  674

SMHV:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan asiassa R 2100/2013-2 2.7.2014 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n ja valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä muuna osapuolena olleen osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 2 kohdan rikkominen


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/38


Kanne 22.9.2014 – Niche Generics v. komissio

(Asia T-701/14)

(2014/C 431/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Niche Generics Ltd (Hitchin, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: solicitor E. Batchelor, solicitor M. Healy ja barrister F. Carlin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan päätöksen

kumoamaan sakon määrän tai ainakin alentamaan sitä

velvoittamaan komission vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajalle tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajaa vaatii esillä olevalla kanteella asiassa AT.39612 – Perindopriili (Servier) 9.7.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 4955 final osittaista kumoamista.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa 11 kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisessä kanneperusteessa väitetään, ettei komissio soveltanut asianmukaisesti objektiivista välttämättömyyttä koskevia oikeudellisia arviointiperusteita määrittääkseen sen, kuuluuko kantajan ja Servierin välinen patentteja koskeva sovintosopimus SEUT 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

2.

Toisessa kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta jättämällä soveltamatta teknologiansiirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen suuntaviivoja kantajan sopimukseen.

3.

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, että komissio teki oikeudellisen virheen luokittelemalla sopimuksen tarkoitukseen perustuvaksi SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomiseksi.

4.

Neljännessä kanneperusteessa väitetään, että komissio sovelsi virheellisesti tarkoitukseen perustuvaa kilpailusääntöjen rikkomista koskevia oikeudellisia arviointiperusteitaan kantajaa koskeviin tiettyihin tosiseikkoihin.

5.

Viidennessä kanneperusteessa väitetään, että komissio teki oikeudellisen virheen todetessaan, että sovintosopimuksella oli kilpailunvastaisia vaikutuksia.

6.

Kuudennessa kanneperusteessa väitetään, että komissio teki oikeudellisen virheen, kun se ei hyväksynyt sitä, että sovintosopimus täyttää SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen edellytykset.

7.

Seitsemännessä kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia ja hyvän hallinnon periaatetta, kun se menetteli epäoikeudenmukaisesti tutkiessaan asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden piiriin kuuluvia asiakirjoja.

8.

Kahdeksannessa kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sakon laskennassa, kun se kohteli kantajaa eri tavalla kuin Servieriä ilman asiallista perustetta.

9.

Yhdeksännessä kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi suhteellisuusperiaatetta, sakkojen määrän laskennasta antamiaan suuntaviivoja ja aiemmin vakiintunutta käytäntöä, kun se määräsi kantajalle sakon.

10.

Kymmenennessä kanneperusteessa väitetään, että komissio rikkoi asetuksen N:o 1/2003 (1) 23 artiklan 2 kohtaa ylittäessään 10 prosentin suuruisen sakkojen ylärajan.

11.

Yhdennessätoista kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi SEUT 296 artiklan mukaista perusteluvelvollisuuttaan sakkojen laskennan sekä kantajan toteuttaman kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuutta koskevan arvioinnin osalta.


(1)  [SEUT 101] ja [SEUT 102] artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003 L 1, s. 1).


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/39


Kanne 10.10.2014 – IPSO v. EKP

(Asia T-713/14)

(2014/C 431/62)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Saksassa sijaitsevien kansainvälisten ja Euroopan unionin toimielinten työntekijöiden järjestö (IPSO) (Frankfurt am Main, Saksa) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan EKP:n johtokunnan 30.4.2014 tekemän päätöksen, joka on julkaistu 16.7.2014 ja jolla on vahvistettu tiettyjen sihteeritehtävissä ja hallinnollisissa tehtävissä toimivien väliaikaisten toimihenkilöiden sopimusten enimmäiskestoksi kaksi vuotta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajalle aiheutuneen henkisen kärsimyksen, josta kohtuulliseksi korvaukseksi on arvioitu 15  000 euroa

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu ensinnäkin siihen, että on loukattu kantajan oikeutta saada tietoja ja tuulla kuulluksi, sellaisena kuin tämä oikeus on tunnustettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 27 artiklassa ja direktiivissä 2002/14 (1) ja sitä on tarkennettu ja se on pantu täytäntöön EKP:n ja IPSO:n välillä puitesopimuksella tunnustamisesta, tietojen jakamisesta ja kuulluksi tulemisesta sekä tammikuussa 2014 tehdyllä erityissopimuksella väliaikaisten toimihenkilöiden työntekijäjärjestön perustamisesta, ja toiseksi siihen, että kyseisiä sopimuksia ei ole noudatettu

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että oikeutta hyvään hallintoon ja erityisesti oikeutta tulla kuulluksi ja tiedonsaantioikeutta, jotka ovat Euroopan unionin 41 artiklassa taattuja menettelyllisiä oikeuksia, on loukattu.


(1)  Työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä – Luonnos työntekijöiden edustusta koskevaksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi 11.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY (EYVL L 80, s. 29)


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/40


Kanne 8.10.2014 – Bonney v. SMHV Bruno (ATHEIST)

(Asia T-714/14)

(2014/C 431/63)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: David Bonney (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: D. Farnsworth, Solicitor)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Vanessa Bruno (Pariisi, Ranska)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen malli: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”ATHEIST” – Rekisteröintihakemus nro 1 0 0 34  874

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n neljännen valituslautakunnan asiassa R 803/2013-4 5.8.2014 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

hylkää väitteen siltä osin kuin se koskee luokkaan 18, 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/40


Kanne 9.10.2014 – NK Rosneft ym. v. neuvosto

(Asia T-715/14)

(2014/C 431/64)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: NK Rosneft OAO (Moskova, Venäjä), RN-Shelf-Arctic OOO (Moskova), RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Južno-Sahalinsk, Venäjä), RN-Exploration OOO (Moskova) ja Tagulskoe OOO (Krasnojarsk, Venäjä) (edustaja: T. Beazley, QC)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta 31.7.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP – sellaisena kuin se on muutettuna 8.9.2014 annetulla neuvoston päätöksellä 2014/659/YUTP – 1 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohdan ja 3 kohdan ja liitteen III

kumoamaan rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta 31.7.2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 – sellaisena kuin se on muutettuna 8.9.2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 960/2014 – 3 ja 3 a artiklan, 4 artiklan 3 ja 4 kohdan, liitteen II, 5 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohdan ja 3 kohdan, liitteen VI ja 11 artiklan

lisäksi tai vaihtoehtoisesti kumoamaan neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 ja neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP kantajia koskevilta osin

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhdeksään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei neuvosto ole esittänyt riittävästi perusteita, jotta olisi mahdollista tutkia kantajien riitauttamien säännösten (jäljempänä riidanalaiset säännökset) aineellista tai menettelyllistä laillisuutta, ja että se on loukannut kantajien puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan asiaa koskevien säännösten osalta.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei neuvosto ole esittänyt mitään seikkoja, joilla voitaisiin osoittaa tai osoitettaisiin, että asiaa koskevilla säännöksillä on oikeutettu ja laillinen päämäärä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaiset säännökset ovat ristiriidassa EU:n sellaisten kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden kanssa, jotka perustuvat Venäjän kanssa tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen ja/tai GATTiin.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei neuvostolla ollut toimivaltaa antaa riidanalaisia säännöksiä tai että kyseiset säännökset ovat lainvastaisia, koska neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP julkilausutun tavoitteen ja sen toteuttamiseksi valittujen keinojen välillä ei ole selvää tai perusteluin osoitettua yhteyttä.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei neuvoston asetuksella (EU) N:o 833/2014 panna asianmukaisesti täytäntöön neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP säännöksiä, koska neuvostolla ei ollut toimivaltaa antaa – tai, jos olikin, se ei voinut laillisesti antaa – neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 3 artiklaa, koska kyseinen säännös (vähintään) vaikuttaa olevan ristiriidassa neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP perustavanlaatuisten säännösten, eli päätöksen 4 artiklan, kanssa.

6)

Kuudes kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei neuvostolla ollut toimivaltaa antaa eikä se voinut laillisesti antaa riidanalaisia säännöksiä, koska niillä loukataan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja summaarisuuden kiellon periaatetta.

7)

Seitsemäs kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei neuvostolla ollut toimivaltaa antaa eikä se voinut laillisesti antaa riidanalaisia säännöksiä, koska ne eivät ole tai niiden ei ole näytetty olevan oikeasuhteisia neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP tavoitteeseen nähden. Koska säännökset eivät ole oikeasuhteisia, niillä lisäksi a) loukataan lainsäädännön antamista koskevia valtuuksia, joita unionilla yhteisen kauppapolitiikan yhteydessä on ja b) puututaan kielletyllä tavalla kantajien perusoikeuksiin, jotka koskevat omaisuudensuojaa ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapautta.

8)

Kahdeksas kanneperuste, joka perustuu siihen, että kun otetaan erityisesti huomioon, ettei riidanalaisia säännöksiä ja niiden luonnetta ole mitenkään selitetty, riidanalaisilla säännöksillä on ainakin osittain ollut muu kuin ääneen lausuttu tavoite, ja että kyse on taas yhdestä neuvoston päätöksellä 2014/512/YUTP myönnettyjen valtuuksien väärinkäytöstä.

9)

Yhdeksäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että oikeusvarmuuteen liittyviä perustuslaillisia takeita on loukattu muun muassa sen takia, että riidanalaisten säännösten keskeiset ilmaisut ovat epäselviä.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/41


Kanne 10.10.2014 – Hong Kong Group v. SMHV – WE Brand (W E)

(Asia T-718/14)

(2014/C 431/65)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Hong Kong Group Oy (Vantaa, Suomi) (edustaja: asianajaja J. Spåre)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: WE Brand Sàrl (Luxemburg, Luxemburg)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”W E” – Rekisteröintihakemus nro 1 0 7 63  795

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan 4.8.2014 asiassa R 2305/2013-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hyväksyy hakijan yhteisön tavaramerkin rekisteröimiseksi tekemän hakemuksen

velvoittaa SMHV:n ja vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/42


Kanne 13.10.2014 – Belgia v. komissio

(Asia T-721/14)

(2014/C 431/66)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: L. Van den Broeck ja M. Jacobs, avustajinaan asianajajat P. Vlaemminck ja B. Van Vooren)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan periaatteista kuluttajien ja sähköisten rahapelipalvelujen pelaajien suojelemiseksi sekä alaikäisten sähköisen rahapelaamisen estämiseksi 14.7.2014 annetun komission suosituksen 2014/478/EU

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu SEU 5 artiklassa määrätyn annetun toimivallan periaatteen loukkaamiseen jättämällä viittaamatta sellaiseen perussopimusten mukaiseen aineelliseen oikeusperustaan, jossa komissiolle annettaisiin toimivalta kanteen kohteena olevan toimenpiteen toteuttamiseen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu annetun toimivallan periaatteen loukkaamiseen, koska perussopimuksissa ei anneta komissiolle toimivaltaa oikeussääntöjen antamiseen uhkapelejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu SEU 4 artiklan 3 kohdassa määrätyn vilpittömän yhteistyön periaatteen ja SEU 13 artiklan 2 kohdan mukaisen toimielinten välisen tasapainon periaatteen loukkaamiseen, koska komissio on sivuuttanut neuvoston 10.12.2010 antamat päätelmät ”Uhkapelejä ja vedonlyöntiä koskevat puitteet Euroopan unionin jäsenvaltioissa” (asiakirja 16884/10).

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu SEU 4 artiklan 3 kohdassa määrätyn vilpittömän yhteistyön periaatteen loukkaamiseen suhteessa jäsenvaltioihin.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu SEU 13 artiklan 2 kohdan sekä SEUT 288 ja SEUT 289 artiklan rikkomiseen, koska kanteen kohteena oleva toimenpide on tosiasialliselta luonteeltaan peitelty direktiivi. Kantajan mukaan myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklaa on rikottu, koska komissio ei noudata lainsäädäntömenettelyä pyrkiessään rajoittamaan perusoikeuskirjan 11 artiklaan sisältyvää sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/43


Kanne 14.10.2014 – Aalberts Industries v. komissio ja Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia T-725/14)

(2014/C 431/67)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Aalberts Industries NV (Utrecht, Alankomaat) (edustajat: asianajajat R. Wesseling ja M. Tuurenhout)

Vastaajat: Euroopan komissio ja Euroopan unionin tuomioistuin

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan Euroopan unionin – joko unionin tuomioistuimen tai Euroopan komission edustamana – maksamaan Aalbertsille korvaukseksi sen oikeuksien loukkaamisesta sille aiheutuneesta aineellisesta vahingosta 1 0 41  863 euroa ja aineettomasta vahingosta 5 0 40  000 euroa tai vaihtoehtoisesti unionin yleisen tuomioistuimen kohtuulliseksi katsoman määrän, molemmat 13.1.2010 lähtien tämän kanteen johdosta annettavan tuomion julistamispäivään laskettuine hyvityskorkoineen, jonka määrä vastaa Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihinsa kyseisenä ajanjaksona soveltamaa korkokantaa lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä, tai unionin yleisen tuomioistuimen kohtuullisiksi katsomine korkoineen

velvoittamaan Euroopan unionin – joko unionin tuomioistuimen tai Euroopan komission edustamana – korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on loukannut kantajan oikeutta saada käsitellyksi kohtuullisessa ajassa asiansa T-385/06, Aalberts Industries ym. vastaan komissio, jossa kantaja oli nostanut kanteen EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 20.9.2006 tehdystä komission päätöksestä K(2006) 4180 (asia COMP/F-1/38.121 – Putken liittimet).

Kantaja toteaa, että oikeudenkäynti kesti neljä vuotta kolme kuukautta, vaikkei sen nostaman kanteen käsittely unionin yleisessä tuomioistuimessa olisi kaikki asian olosuhteet huomioon ottaen saanut kestää yli kolmea vuotta. Kantaja katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on menetellyt vastoin perusoikeuskirjan 47 artiklan toista kohtaa, jossa unionin tuomioistuimille asetetaan velvollisuus ratkaista niiden käsiteltäviksi saatetut asiat kohtuullisessa ajassa, ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaletta, jossa yksityisille tunnustetaan oikeus saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa.

Kantajalle on aiheutunut todellinen ja varma aineellinen vahinko siitä, ettei unionin yleinen tuomioistuin käsitellyt kannetta loppuun kolmen vuoden kuluessa. Tämä vahinko muodostuu jälleenrahoituskuluista, jotka kantaja on joutunut suorittamaan pankkitakauksesta sen jälkeen, kun kanteen käsittelyaika oli ylittänyt kolme vuotta.

Kantajalle on aiheutunut aineetonta vahinkoa siitä, että asian käsittelyn kohtuuton kesto unionin yleisessä tuomioistuimessa on pitänyt kohtuuttoman pitkään yllä julkista kuvaa kantajasta kartellisääntöjen rikkojana. Kantaja katsoo, että vahingonkorvaus, jonka määrä on 5 prosenttia alun perin määrätystä sakosta, on yhdenmukainen niiden vahingonkorvausten kanssa, jotka unionin tuomioistuin on katsonut asianmukaisiksi muissa vastaavissa tapauksissa, joissa kartellisakkoja koskevien asioiden oikeuskäsittelyn kohtuullinen kesto on huomattavasti ylitetty.

Kantaja katsoo edellä esitetyn perusteella, että vaaditulla vahingonkorvauksella on välitön syy-yhteys sen kanssa, että unioni on rikkonut oikeussääntöä, jonka tarkoituksena on yksityisten oikeussubjektien oikeuksien turvaaminen. Näin ollen kantaja katsoo, että SEUT 340 artiklan toisen virkkeen mukaiset unionin sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun edellytykset täyttyvät.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/44


Kanne 10.10.2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition v. SMHV – H. Young Holdings (animal)

(Asia T-727/14)

(2014/C 431/68)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, New Jersey, Yhdysvallat) (edustaja: barrister S. Malynicz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: H. Young Holdings plc (Newbury, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”animal” – yhteisön tavaramerkki nro 2 8 22  807

SMHV:ssa käyty menettely: mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 31.7.2014 asiassa R 2054/2013-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n ja muun osapuolen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu

asetuksen N:o 2868/95 37 artiklan b alakohdan ii alakohtaa on rikottu.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/44


Kanne 10.10.2014 – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition v. SMHV – H. Young Holdings (animal)

(Asia T-728/14)

(2014/C 431/69)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, New Jersey, Yhdysvallat) (edustaja: barrister S. Malynicz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: H. Young Holdings plc (Newbury, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”animal” – yhteisön tavaramerkki nro 2 8 24  548

SMHV:ssa käyty menettely: mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 31.7.2014 asiassa R 2058/2013-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n ja muun osapuolen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu

asetuksen N:o 2868/95 37 artiklan b alakohdan ii alakohtaa on rikottu.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/45


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.10.2014 – Ratioparts-Ersatzteile v. SMHV – Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Asia T-592/13) (1)

(2014/C 431/70)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Viidennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 24, 25.1.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/45


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.10.2014 – Ratioparts-Ersatzteile v. SMHV – Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Asia T-622/13) (1)

(2014/C 431/71)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Viidennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 39, 8.2.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/46


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.10.2014 – Tui Deutschland v. SMHV – Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

(Asia T-706/13) (1)

(2014/C 431/72)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Neljännen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 61, 1.3.2014.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/46


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2014 – Petropars ym. v. neuvosto

(Asia T-370/14) (1)

(2014/C 431/73)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Seitsemännen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 261, 11.8.2014.


Virkamiestuomioistuin

1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/47


Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2014 – AY v. neuvosto

(Asia F-23/11 RENV) (1)

((Henkilöstö - Virkamiehet - Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen - Ylennys - Vuoden 2010 ylennyskierros - Ansioiden vertailu - Päätös olla ylentämättä kantajaa))

(2014/C 431/74)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AY (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A. F. Jensen)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus neuvoston sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2010 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST 9 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, ja aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvaaminen. Unionin yleinen tuomioistuin palauttaa asian T-167/12 P virkamiestuomioistuimeen muutoksenhaun perusteella tehdyn kumoamisen jälkeen.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

AY vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa F-23/11, T-167/12 P ja F-23/11 RENV, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut asiassa F-23/11.

3)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa T-167/12 P ja F-23/11 RENV


(1)  EUVL C 226, 30.7.2011, s. 31.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/47


Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2014 – van de Water v. parlamentti

(Asia F-86/13) (1)

((Henkilöstö - Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet - Ilmoitus aikeesta harjoittaa ammattitoimintaa tehtävien lakkaamisen jälkeen - Henkilöstösääntöjen 16 artikla - Yhteensopivuus toimielimen oikeutettujen intressien kanssa - Kielto))

(2014/C 431/75)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Robert van de Water (Grimbergen, Belgia) (edustajat: P. Bentley, QC, ja asianajaja R. Bäuerle)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: N. Chemaï ja M. Dean)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajaa kielletään ottamasta vastaan Ukrainan pääministerin neuvonantajan tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän on luopunut tehtävistään Euroopan parlamentissa.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Robert van de Water vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 336, 16.11.2013, s. 31.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/48


Kanne 24.6.2014 – ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-59/14)

(2014/C 431/76)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja H. Mannes)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Henkilöstö – Vaatimus niiden aineellisten ja aineettomien vahinkojen korvaamisesta viivästyskorkoineen, joita kantajalle on aiheutunut työnsaantimahdollisuuden EU:lla menettämisestä, virkamiestuomioistuimen 29.9.2010 asiassa F-5/08, Brune vastaan komissio, antaman tuomion perusteella

Vaatimukset

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle ne aineelliset ja aineettomat vahingot viivästyskorkoineen, jota hänelle on aiheutunut lainvastaisesta kilpailun EPSO/ED/26/05 ulkopuolelle jättämisestä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

kaiken varalta on annettava yksipuolinen tuomio.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/48


Kanne 31.7.2014 – ZZ v. ECSEL-yhteisyritys

(Asia F-75/14)

(2014/C 431/77)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja V. A. Christianos)

Vastaaja: ECSEL-yhteisyritys

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan vuotta 2012 koskevan arviointikertomuksen kumoaminen

Vaatimukset

On kumottava riidanalainen päätös, jolla ARTEMIS hylkäsi kantajan valituksen, ja arvioinnin tarkastajan 15.11.2013 tekemä riidanalainen toimenpide, joka koski kantajan perusteltua kieltäytymistä vuotta 2012 koskevan arviointikertomuksen sisällön hyväksymisestä

ECSEL-yhteisyritys on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/49


Kanne 1.9.2014 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-87/14)

(2014/C 431/78)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus neuvoston niiden päätösten kumoamiseksi, jotka koskevat kantajan sairaalahoidosta aiheutuneiden kulujen korvaamista, ja neuvoston velvoittamiseksi maksamaan yhtäältä viivästyskorkoa ja hyvitysluonteista korkoa ja toisaalta korvausta väitetystä henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

Brysselin maksutoimiston päätökset, sellaisena kuin ne käyvät ilmi 27.9.2013 päivätystä laskelmasta nro 55 ja jotka koskevat kantajan 12.7.2012 esittämää vaatimusta, joka koskee sairaalahoidosta aiheutuneiden kulujen korvaamista, on kumottava

maksutoimiston johtajan 19.11.2013 päivätyt kirjeet, jotka koskevat 12.7.2012 väitetysti esitetyn ennakkoluvan epäämistä, on todettava mitättömiksi tai ne on toissijaisesti kumottava

nimittävän viranomaisen 22.5.2014 tekemä päätös, jolla hylätään kantajan 27.12.2013 ja 18.2.2014 esittämät vaatimukset, on kumottava tarpeellisilta osin

neuvosto on velvoitettava maksamaan viivästyskorkoa ja hyvitysluonteista korkoa siitä päivästä alkaen, jolloin vaaditut summat oli maksettava, ja se on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut henkinen kärsimys

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/50


Kanne 29.9.2014 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-98/14)

(2014/C 431/79)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kahden neuvoston henkilöstötiedotteen osittainen kumoaminen siltä osin kuin niissä sidotaan matkasta asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle aiheutuneiden kulujen korvaaminen ja matkapäivät ulkomaankorvaukseen ja maastamuuttokorvaukseen ja vaatimus vastaajan velvoittamisesta korvaamaan väitetysti aiheutunut henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko.

Vaatimukset

Päätös (päätös nro 2/2014), joka sisältyy 9.1.2014 päivättyyn henkilöstötiedotteeseen 13/14, jolla matkapäiviin sovellettavaa järjestelmää on muutettu sen johdosta, että 1.1.2014 lukien sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä V olevaan 7 artiklaan sisältyvää säännöstä, ja päätös (päätös nro 12/2014), joka sisältyy henkilöstötiedotteeseen 9/14, jolla matkakuluihin sovellettavaa järjestelmää on muutettu sen johdosta, että 1.1.2014 lukien sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaan 8 artiklaan sisältyvää säännöstä, joita liitteitä on muutettu unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.10.2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1023/2013, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 287 29.10.2013, on kumottava SEUT 270 artiklan nojalla. Kumoamisvaatimus koskee vain mainittujen henkilöstötiedotteiden sitä osaa, jossa oikeus matkakuluihin ja matkapäiviin sidotaan ulkomaankorvaukseen ja maastamuuttokorvaukseen, sekä henkilöstötiedotteen 9/14 6 artiklaa, jossa asetetaan uusia lähtöpaikkakunnan määrittämistä koskevia edellytyksiä.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle 1 65  596,42 euroa aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja 40  000 euroa henkisestä kärsimyksestä.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta maksettavalle korvaukselle viivästyskorkoa ja hyvityskorkoa 6,75 prosentin korkokannalla.

Neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.