ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 374

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
22. lokakuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2014/C 374/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7392 – Advent International / Corialis) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2014/C 374/02

Euron kurssi

2

2014/C 374/03

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

3


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 374/04

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

4

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 374/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7416 – RREEF/ECE/PalaisQuartier) ( 1 )

5


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

22.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 374/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7392 – Advent International / Corialis)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 374/01)

Komissio päätti 14. lokakuuta 2014 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32014M7392. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

22.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 374/2


Euron kurssi (1)

21. lokakuuta 2014

(2014/C 374/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2762

JPY

Japanin jeniä

136,20

DKK

Tanskan kruunua

7,4470

GBP

Englannin puntaa

0,79000

SEK

Ruotsin kruunua

9,2004

CHF

Sveitsin frangia

1,2068

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,3670

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,613

HUF

Unkarin forinttia

306,38

LTL

Liettuan litiä

3,4528

PLN

Puolan zlotya

4,2184

RON

Romanian leuta

4,4170

TRY

Turkin liiraa

2,8584

AUD

Australian dollaria

1,4475

CAD

Kanadan dollaria

1,4356

HKD

Hongkongin dollaria

9,8987

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5965

SGD

Singaporen dollaria

1,6222

KRW

Etelä-Korean wonia

1 345,98

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,0062

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8147

HRK

Kroatian kunaa

7,6665

IDR

Indonesian rupiaa

15 308,47

MYR

Malesian ringgitiä

4,1648

PHP

Filippiinien pesoa

57,147

RUB

Venäjän ruplaa

52,3621

THB

Thaimaan bahtia

41,196

BRL

Brasilian realia

3,1766

MXN

Meksikon pesoa

17,2351

INR

Intian rupiaa

78,1047


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


22.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 374/3


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2014/C 374/03)

Image

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseenlasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan kaksi euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten kahden euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa : Latvia

Aihe : Latvia EU:n neuvoston puheenjohtajana

Kuvaus ulkoasusta : Kuvassa on Latvian virallinen logo Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Logoa täydentävät kirjaimet LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ (”Latvia – EU:n neuvoston puheenjohtaja”) sekä puheenjohtajavaltion verkkosivujen osoite ”EU2015.LV”.

Kolikon ulkokehällä on Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä : 2 miljoonaa.

Liikkeeseenlaskun arvioitu ajankohta : tammikuu 2015.


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

22.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 374/4


Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

(2014/C 374/04)

1.   Komissio ilmoittaa polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että jäljempänä mainittujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolo päättyy jäljempänä olevassa taulukossa ilmoitettuna päivänä, jollei asiassa panna vireille tarkastelua seuraavassa kuvatun menettelyn mukaisesti.

2.   Menettely

Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön. Pyynnössä on oltava riittävät todisteet siitä, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

Jos komissio päättää tarkastella kyseisiä toimenpiteitä, tuojille, viejille, viejämaan edustajille ja unionin tuottajille annetaan tilaisuus täsmentää tai todistaa vääräksi tarkastelupyynnössä esitettyjä näkökohtia tai esittää niitä koskevia huomautuksia.

3.   Määräaika

Edellä esitetyn perusteella unionin tuottajat voivat jättää kirjallisen tarkastelupyynnön Euroopan komissiolle (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1000 Brussels (2)) milloin tahansa tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen mutta kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen jäljempänä olevassa taulukossa mainittua päivämäärää.

4.   Tämä ilmoitus julkaistaan asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tuote

Alkuperä- tai viejämaa(t)

Toimenpiteet

Viite

Voimassaolon päättymispäivä (3)

Natriumsyklamaatti

Kiinan kansantasavalta

Indonesia

Polkumyyntitulli

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 492/2010 (EUVL L 140, 8.6.2010, s. 2).

9.6.2015


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Faksi: +32 22956505.

(3)  Toimenpiteen voimassaolo päättyy tässä sarakkeessa mainittuna päivänä keskiyöllä.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

22.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 374/5


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7416 – RREEF/ECE/PalaisQuartier)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 374/05)

1.

Euroopan komissio vastaanotti 14. lokakuuta 2014 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Deutsche Bank -konsernin määräysvallassa oleva saksalainen yritys RREEF Spezial Invest GmbH (RREEF) ja saksalaisen yrityksen KG CURA Vermögensverwaltung GmbH & Co. määräysvallassa oleva saksalainen yritys ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG (ECE) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen välillisen määräysvallan saksalaisessa kiinteistössä Shoppingcenter MyZeil (MyZeil), joka kuuluu saksalaiseen kiinteistösalkkuun PalaisQuartier GmbH & Co. KG (PalaisQuartier), ostamalla osakkeita ja tekemällä liikkeenjohtosopimuksen. Lisäksi tarkoituksena on, että RREEF hankkii osakkeita ostamalla yksinomaisen välillisen määräysvallan neljässä muussa kiinteistössä, jotka kuuluvat PalaisQuartier-kiinteistösalkkuun.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

RREEF: avoimien kiinteistörahastojen hallinnointi Saksassa ja maailmanlaajuiset kiinteistöinvestoinnit

ECE: liikerakennusten ja muun kiinteän omaisuuden hankintaan, kehittämiseen, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvä neuvonta ja liikkeenhoito sekä tällaisten kiinteistöjen vuokraaminen, hallinta, hoito ja luovuttaminen

PalaisQuartier on kiinteistösalkku, joka muodostuu ostoskeskuksesta (MyZeil), pysäköintitalosta, toimistorakennuksesta, ravintola- ja tapahtumatiloista sekä hotellista.

3.

Euroopan komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Euroopan komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava Euroopan komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää Euroopan komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7416 – RREEF/ECE/PalaisQuartier:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).