ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 361

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
13. lokakuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 361/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 361/02

Asia C-249/14: Valitus, jonka Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda on tehnyt 22.5.2014 (ensimmäinen jaosto) asiassa T-602/11, Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 27.2.2014 annetusta tuomiosta

2

2014/C 361/03

Asia C-346/14: Kanne 18.7.2014 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

3

2014/C 361/04

Asia C-348/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Judecătoria Câmpulung (Romania) on esittänyt 21.7.2014 – Maria Bucura v. SC Bancpost SA

4

2014/C 361/05

Asia C-354/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Cluj (Romania) on esittänyt 22.7.2014 – SC Capoda Import-Export SRL v. Registrul Auto Român ja Bejan Benone-Nicolae

5

2014/C 361/06

Asia C-383/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 11.8.2014 – Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) v. Société Sodiaal International

6

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 361/07

Asia T-686/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2014 – Unibail Management v. SMHV (kahta viivaa ja neljää tähteä esittävä kuvio) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kahta viivaa ja neljää tähteä esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 75 artikla — Konkreettisen arvioinnin puuttuminen — Perusteluvelvollisuus)

7

2014/C 361/08

Asia T-687/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2014 – Unibail Management v. SMHV (kahta viivaa ja viittä tähteä esittävä kuvio) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kahta viivaa ja viittä tähteä esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 75 artikla — Konkreettisen arvioinnin puuttuminen — Perusteluvelvollisuus)

7

2014/C 361/09

Asia T-722/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.7.2014 – The Directv Group v. SMHV – Bolloré (DIRECTV) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämisvaatimus — Menettämisvaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

8

2014/C 361/10

Asia T-81/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.8.2014 – Energy Brands v. SMHV – Smart Wines (SMARTWATER) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

9

2014/C 361/11

Asia T-215/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.8.2014 – Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuki — Lentoasemien infrastruktuuri — Kuntien alueelliselle lentoasemalle myöntämä julkinen rahoitus — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

9

2014/C 361/12

Asia T-217/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.8.2014 – Gmina Kosakowo v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuki — Lentoasemien infrastruktuuri — Kuntien alueelliselle lentoasemalle myöntämä julkinen rahoitus — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

10

2014/C 361/13

Asia T-532/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.8.2014 – Alsharghawi v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Libyan tilanteen johdosta määrättävät rajoittavat toimenpiteet — Sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen luettelo, joihin kyseisiä rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty — Intressivertailu)

10

2014/C 361/14

Asia T-398/14: Kanne 5.6.2014 – Best-Lock (Europe) v. SMHV – Lego Juris (leluhahmon muoto)

11

2014/C 361/15

Asia T-568/14: Kanne 30.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

11

2014/C 361/16

Asia T-569/14: Kanne 30.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

12

2014/C 361/17

Asia T-570/14: Kanne 30.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

13

2014/C 361/18

Asia T-571/14: Kanne 30.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

14

2014/C 361/19

Asia T-572/14: Kanne 31.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

14

2014/C 361/20

Asia T-587/14: Kanne 6.8.2014 – Crosfield Italia v. ECHA

15

2014/C 361/21

Asia T-588/14: Kanne 8.8.2014 – Mechadyne International v. SMHV (FlexValve)

16

2014/C 361/22

Asia T-599/14: Kanne 11.8.2014 – Makhlouf v. neuvosto

16

2014/C 361/23

Asia T-593/14: Kanne 11.8.2014 – Makhlouf v. neuvosto

17

2014/C 361/24

Asia T-594/14: Kanne 11.8.2014 – Makhlouf v. neuvosto

17

2014/C 361/25

Asia T-595/14: Kanne 11.8.2014 – Othman v. neuvosto

18

2014/C 361/26

Asia T-596/14: Kanne 11.8.2014 – Syriatel Mobile Telecom v. neuvosto

18

2014/C 361/27

Asia T-598/14: Kanne 11.8.2014 – Almashreq Investment Fund v. neuvosto

19

2014/C 361/28

Asia T-599/14: Kanne 11.8.2014 – Souruh v. neuvosto

19

2014/C 361/29

Asia T-600/14: Kanne 11.8.2014 – Syriatel Mobile Telecom v. neuvosto

20

2014/C 361/30

Asia T-601/14: Kanne 11.8.2014 – Othman v. neuvosto

20

2014/C 361/31

Asia T-603/14: Kanne 11.8.2014 – Drex Technologies v. neuvosto

21

2014/C 361/32

Asia T-604/14: Kanne 11.8.2014 – Almashreq Investment Fund v. neuvosto

21

2014/C 361/33

Asia T-605/14: Kanne 11.8.2014 – Drex Technologies v. neuvosto

22

2014/C 361/34

Asia T-606/14: Kanne 11.8.2014 – Makhlouf v. neuvosto

22

2014/C 361/35

Asia T-608/14: Kanne 11.8.2014 – Laverana v. SMHV (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

23

2014/C 361/36

Asia T-609/14: Kanne 11.8.2014 – Laverana v. SMHV (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

24

2014/C 361/37

Asia T-610/14: Kanne 11.8.2014 – Laverana v. SMHV(BIO ORGANIC)

24

2014/C 361/38

Asia T-612/14: Kanne 11.8.2014 – Souruh v. neuvosto

25

2014/C 361/39

Asia T-628/14: Kanne 20.8.2014 – Hewlett Packard Development Company v. SMHV (FORTIFY)

26

2014/C 361/40

Asia T-629/14: Kanne 21.8.2014 – Jaguar Land Rover v. SMHV (auton muoto)

26

2014/C 361/41

Asia T-630/14: Kanne 20.8.2014 – Primo Valore v. komissio

27

2014/C 361/42

Asia T-635/14: Kanne 22.8.2014 – Urb Rulmenti Suceava v. SMHV – Adiguzel (URB)

28

2014/C 361/43

Asia T-637/14: Kanne 27.8.2014 – noon Copenhagen v. SMHV – Wurster Diamonds (noon)

29

2014/C 361/44

Asia T-29/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.7.2014 – AbbVie v. EMA

29

2014/C 361/45

Asia T-44/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.7.2014 – AbbVie v. EMA

30

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 361/46

Asia F-62/14: Kanne 7.7.2014 – ZZ v. komissio

31

2014/C 361/47

Asia F-64/14: Kanne 12.7.2014 – ZZ v. komissio

31

2014/C 361/48

Asia F-66/14: Kanne 15.7.2014 – ZZ v. komissio

32

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

2014/C 361/01

Viimeisin julkaisu

EUVL C 351, 6.10.2014

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 339, 29.9.2014

EUVL C 329, 22.9.2014

EUVL C 315, 15.9.2014

EUVL C 303, 8.9.2014

EUVL C 292, 1.9.2014

EUVL C 282, 25.8.2014

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/2


Valitus, jonka Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda on tehnyt 22.5.2014 (ensimmäinen jaosto) asiassa T-602/11, Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 27.2.2014 annetusta tuomiosta

(Asia C-249/14)

2014/C 361/02

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda (edustaja: advogado J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Fundação Eugénio de Almeida

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-602/11 27.2.2014 antaman tuomion;

vaihtoehtoisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen lopullisen tuomion antamista varten;

velvoittaa SMHV:n unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyn menettelyn vastaajana korvaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneet ja muutoksenhaussa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että valituksenalaista tuomiota rasittaa oikeudellinen virhe siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi virheellisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen (1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Oikeudelliset perusteet koostuvat kolmesta osasta ja perustuvat seuraaville kolmelle perustelujen sarjalle.

1.

Unionin yleinen tuomioistuin ei osoittanut asianmukaisesti sitä, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä oli aito sekaannusvaara. Kahden tavaramerkin välillä olevan aidon sekaannusvaaran olemassaolon toteaminen asianmukaisesti ja objektiivisesti ei voi tapahtua pelkästään toteamalla, että kun otetaan huomioon kyseisten tavaramerkkien tarkoittamien tavaroiden samanlaisuus ja tavaramerkkien erittäin vähäinen ulkoasun samankaltaisuus sekä vähäinen lausuntatapaan perustuva samankaltaisuus (ja huolimatta niiden käsitteellisestä erilaisuudesta), ei voida sulkea pois sitä, että kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja voi mieltää molempien tavaramerkkien tarkoittamien tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä tai toisiinsa taloudellisessa yhteydessä olevista yrityksistä. ”Sekaannusvaara” ei tarkoita pelkkää sekaannuksen mahdollisuutta vaan todennäköisyyttä sekaannuksen ilmenemisestä. Sekaannusvaaraa ei voida olettaa pelkästään sen vuoksi, että kahden tavaramerkin välillä on tietynasteinen samankaltaisuus edes silloin, kun niiden tarkoittamat tavarat ovat samoja.

2.

Valituksenalaisessa tuomiossa sovellettiin virheellisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa myös siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon merkkien käsitteellisen erilaisuuden vaikutusta ja painoarvoa sellaisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa, jotka ovat ulkoasultaan erittäin vähäisessä määrin samankaltaisia ja lausuntatavaltaan vähäisessä määrin samankaltaisia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan haetun tavaramerkin käsitteellisen sisällön pitäisi riittää kumoamaan sen erittäin vähäisen ulkoasujen samankaltaisuuden ja vähäisen lausuntatapojen samankaltaisuuden vaikutus, joka unionin yleisen tuomioistuimen mukaan haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä vallitsee.

3.

Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa arvioidessaan kyseessä olevien tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran olemassaoloa ottamatta huomioon kaikkia sekaannusvaaran olemassaolon osoittamisen kannalta olennaisia olosuhteita. Konkreettisemmin sanottuna unionin yleinen tuomioistuin sivuutti kyseisten menettelyjen taustalla olevan olennaisen tärkeän tosiseikan eli nyt esillä olevissa menettelyissä kyseessä oleviin tavaramerkkeihin sisältyvän sanan alkuperän, historian ja maantieteellisen merkityksen sekä symbolisen yhteyden kyseisten tavaramerkkien tarkoittamiin tavaroihin. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin otti tältä osin myös menettelyjen taustalla olevat tosiseikat vääristyneellä tavalla huomioon.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/3


Kanne 18.7.2014 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

(Asia C-346/14)

2014/C 361/03

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Manhaeve ja G. Wilms)

Vastaaja: Itävallan tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, ettei Itävallan tasavalta ole noudattanut SEU 4 artiklan 3 kohtaan ja SEUT 288 artiklaan perustuvia velvoitteitaan, koska se ei ole soveltanut yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY (1) 4 artiklan 1 ja 7 kohdan säännöksiä asianmukaisesti myöntäessään luvan Schwartzen Sulm-nimisen vesivoimalaitoksen rakentamisen;

Itävallan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Itävalta yrittää kiertää 4 artiklan 1 kohdassa säädettyä vesialueiden tilan huonontamista koskevan kieltoa, joka kuuluu kyseisen direktiivin perusperiaatteisiin, ja se on jättänyt noudattamatta 4 artiklan 7 kohdassa poikkeamiselle asetettuja edellytyksiä.

Kyseisen direktiivin soveltaminen ratione temporis perustuu unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät direktiivin täytäntöönpanolle asetetun määräajan kuluessa saa antaa säännöksiä, jotka vakavasti vaarantaisivat direktiivin tavoitteiden toteuttamisen (SEU 4 artiklan 3 kohta yhdessä SEUT 288 artiklan kanssa).

Vastaaja on perustanut uuden päätöksensä vain Schwartze Sulmin veden tilan muunneltuun analyysiin. Tämä muutettu luokittelu (veden tila on ”hyvä””erittäin hyvän” sijasta) on alun perin tehdyn hoitosuunnitelman vastainen. Toteamuksia ja arviointeja, joita ei ole hoitosuunnitelmassa, ei voida muuttaa viime hetkellä sellaisen hallintopäätöksen johdosta, joka on tehty ad hoc uusien perusteiden nojalla. Jos näin olisi, kyseisen direktiivin olennaisia perussäännöksiä, kuten huonontamiskieltoa ja yleisön osallistumiseen liittyviä tärkeitä menettelysäännöksiä, voitaisiin helposti kiertää.


(1)  Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EYVL L 327, s. 1).


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Judecătoria Câmpulung (Romania) on esittänyt 21.7.2014 – Maria Bucura v. SC Bancpost SA

(Asia C-348/14)

2014/C 361/04

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Judecătoria Câmpulung

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Maria Bucura

Vastaaja: SC Bancpost SA

Väliintulija: Vasile Ciobanu

Kuultavana: SC Raiffeisen Bank SA

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kansallinen tuomioistuin, jolle on esitetty väite American Express Gold -tyyppisen luottokortin myöntämiseen liittyvään luottosopimukseen perustuvaa pakkotäytäntöönpanoa vastaan, direktiivin 93/13/ETY (1) nojalla velvollinen arvioimaan myös viran puolesta kyseisen sopimuksen mukaisten palkkioiden kohtuuttomuutta siinä tapauksessa, että pakkotäytäntöönpanon hyväksymisestä on annettu ratkaisu kuluttajan poissaollessa, jos sillä on käytettävissään arviointia varten tarvitsemansa tosiseikat ja oikeudelliset seikat: a) – kortin myöntämisestä perittävä palkkio; b) – kortin hallinnoinnista perittävä vuosipalkkio; c) – rinnakkaiskortin hallinnoinnista perittävä vuosipalkkio; d) – kortin uusimisesta perittävä palkkio; e) – kortin vaihtamisesta perittävä palkkio; f) – PIN-koodin muutoksesta perittävä palkkio; g) – käteisnostoista pankkiautomaatilla ja pankin konttoreissa (omissa konttoreissa tai muiden pankkien konttoreissa Romaniassa tai ulkomailla) perittävä palkkio; h) – elinkeinonharjoittajien ulkomailla tai Romaniassa luovuttamien tavaroiden ja/tai suorittamien palvelujen maksamisesta perittävä palkkio; i) – tiliotteiden tulostamisesta ja lähettämisestä perittävä palkkio; j) – saldotiedustelusta pankkiautomaatilla perittävä palkkio; k) – maksuviivästyksestä perittävä palkkio; l) – luottorajan ylittämisestä perittävä palkkio; m) – maksun perusteettomasta epäämisestä perittävä palkkio, kun näiden palkkioiden suuruutta ei ole täsmennetty sopimuksessa?

2)

Onko vuotuisia korkoja koskeva maininta seuraavassa sanamuodossa: ”luotolle maksettava korko lasketaan eriteltynä (maksut, käteisnostot, kulut ja palkkiot) päiväsaldon ja laskentajaksoon liittyvän päiväkoron mukaan. Korko lasketaan päivittäin seuraavan laskukaavan mukaisesti: kunkin päiväsaldon erä kerrotaan kyseisenä päivänä voimassa olevalla päiväkorolla ja nämä lasketaan yhteen; päiväkorko on vuotuinen korko jaettuna 360 päivällä” – tieto, joka on kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 22.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 87/102/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 16.2.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/7/EY, jonka sanamuoto on samankaltainen, mukaan olennaisen tärkeä – laadittu direktiivin 93/13/ETY 3 ja 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi?

3)

Kun sopimuksen perusteella perittävien palkkioiden määrää ei ole ilmoitettu ja sopimukseen on otettu korkojen laskukaava mutta ei mainittu niiden määrää, voiko kansallinen tuomioistuin katsoa – kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 22.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 87/102/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna 16.2.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/7/EY (3), säännösten mukaisesti – että näiden tietojen puuttumisesta kulutusluottosopimuksesta seuraa, että kyseisestä luotosta ei tarvitse maksaa palkkioita ja korkoja?

4)

Kuuluuko luottosopimuksen yhteisvelallinen ”kuluttajan” käsitteen soveltamisalaan, sellaisena kuin se on määritelty kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY 2 artiklan a alakohdan ja direktiivin 87/102/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännöksissä?

5)

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, täyttyykö direktiiveillä annettuja oikeuksia koskeva tehokkuusperiaate siinä tapauksessa, että korkojen, palkkioiden ja kulujen määrä on ilmoitettu ainoastaan päävelalliselle kuukausittaisessa tiliotteessa tai pankin konttorissa esillä olevalla ilmoituksella?

6)

Onko direktiiviä 87/102/ETY tulkittava siten, että pankki on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti sekä velalliselle että yhteisvelalliselle luottorajan, vuotuisen korkokannan ja maksut, jotka veloitetaan sopimuksen tekemisestä lähtien, sekä ehdot, joiden perusteella niitä voidaan muuttaa, luottosopimuksen irtisanomisehdot ja mitkä tahansa muutokset, joita luottosopimuksen voimassaolon aikana tehdään vuosikorkojen tai luottosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen syntyneiden kulujen osalta, sillä hetkellä, jona muutokset tehdään, kirjatulla kirjeellä saantitodistuksin tai maksutta toimitetulla tiliotteella?


(1)  Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29).

(2)  Kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 22.12.1986 annettu neuvoston direktiivi 87/102/ETY (EYVL L 42, s. 48).

(3)  Kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 87/102/ETY muuttamisesta 16.2.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/7/EY (EYVL L 101, s. 17).


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Cluj (Romania) on esittänyt 22.7.2014 – SC Capoda Import-Export SRL v. Registrul Auto Român ja Bejan Benone-Nicolae

(Asia C-354/14)

2014/C 361/05

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Cluj

Pääasian asianosaiset

Hakija: SC Capoda Import-Export SRL

Vastapuolet: Registrul Auto Român ja Bejan Benone-Nicolae

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko Euroopan unionin oikeutta – tarkemmin sanottuna SEUT 34 artiklaa, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (1) 31 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 1400/2002 (2) 1 artiklan 1 kohdan t ja u alakohtaa – tulkita siten, että se on esteenä hallituksen asetuksen (Ordonanţa Guvernului) nro 80/2000 1 §:n 2 momentin kaltaiselle kansalliselle sääntelylle, koska tässä otetaan käyttöön määrällistä tuontirajoitusta vaikutukseltaan vastaava toimenpide, sillä tämän sääntelyn mukaan uusien kulutustuotteiden ja -materiaalien, jotka kuuluvat liikenneturvallisuutta, ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta ja maantieajoneuvojen luvattoman käytön estämistä koskevien kulutustuotteiden ja -materiaalien luokkaan, vapaa liikkuvuus (myynti, jakelu) edellyttää, että myyjä/jakelija/kauppias esittää tyyppihyväksyntätodistuksen tai valmistajan antaman markkinoille saattamista ja/tai kaupan pitämistä koskevan todistuksen taikka jos myyjä/jakelija/kauppias ei ole saanut todistusta tai sillä ei ole sitä hallussaan, kyseisten tuotteiden osalta on käytävä tyyppihyväksyntämenettely Registrul Auto Românissa (Romanian autorekisteriviranomainen, jäljempänä RAR) ja niille on saatava RAR:lta tyyppihyväksyntätodistus markkinoille saattamista ja/tai kaupan pitämistä varten, ja kun otetaan huomioon, että vaikka myyjällä/jakelijalla/kauppiaalla olisi hallussaan osien markkinoille saattamista ja/tai kaupan pitämistä varten vaatimustenmukaisuustodistus, jonka se on saanut käyttöönsä Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta jakelijalta, joka jakelee mainittuja osia vapaasti viimeksi mainitun Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, tämä todistus ei riitä tekemään kyseisten tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta/myynnistä/jakelusta sallittua?

2)

Voidaanko Euroopan unionin oikeutta – tarkemmin sanottuna SEUT 34 artiklaa, joka koskee ”määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden käsitettä”, direktiivin 2007/46/EY 31 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 1400/2002 1 artiklan 1 kohdan t ja u alakohtaa – tulkita siten, että se on esteenä kansalliselle sääntelylle, jonka mukaan uusien kulutustuotteiden ja -materiaalien, jotka kuuluvat liikenneturvallisuutta, ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta ja maantieajoneuvojen luvattoman käytön estämistä koskevien kulutustuotteiden ja materiaalien luokkaan, pitämistä vapaasti kaupan ei sallita vielä sellaisen markkinoille saattamista ja/tai kaupan pitämistä varten myönnetyn vaatimustenmukaisuustodistuksen perusteella, joka on saatu käyttöön Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta jakelijalta ja joka koskee uusien kulutustuotteiden ja -materiaalien, jotka kuuluvat liikenneturvallisuutta, ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta ja maantieajoneuvojen luvattoman käytön estämistä koskevien kulutustuotteiden ja -materiaalien luokkaan, kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut jakelija jakelee mainittuja osia vapaasti viimeksi mainitun Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja kun on selvää, että kyseisiä osia voidaan tämän todistuksen mukaan pitää kaupan Euroopan unionin alueella?


(1)  EUVL L 263, s. 1.

(2)  Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla 31.7.2002 annettu komission asetus (EY) N:o 1400/2002 (EYVL L 203, s. 30).


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 11.8.2014 – Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) v. Société Sodiaal International

(Asia C-383/14)

2014/C 361/06

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Vastapuoli: Société Sodiaal International

Ennakkoratkaisukysymys

Sovelletaanko asetuksen N:o 2988/95 (1) 3 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan säännöksiä, joiden mukaan vanhentumisaika päättyy viimeistään sinä päivänä, jona kaksinkertaisen vanhentumisajan pituinen aika päättyy ilman, että toimivaltainen viranomainen on määrännyt seuraamuksesta, paitsi niissä tapauksissa, joissa hallinnollinen menettely on keskeytetty 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, yksinomaan silloin, kun toimivaltainen viranomainen ei ole määrännyt mitään asetuksen 5 artiklassa tarkoitettua seuraamusta siihen mennessä, kun kaksinkertaisen vanhentumisajan pituinen aika päättyy, vai sovelletaanko niitä myös silloin, kun edellä mainitussa määräajassa ei ole määrätty mitään asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua hallinnollista toimenpidettä?


(1)  Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18.12.1995 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 (EYVL L 312, s. 1).


Unionin yleinen tuomioistuin

13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/7


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2014 – Unibail Management v. SMHV (kahta viivaa ja neljää tähteä esittävä kuvio)

(Asia T-686/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus kahta viivaa ja neljää tähteä esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyky - Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 75 artikla - Konkreettisen arvioinnin puuttuminen - Perusteluvelvollisuus))

2014/C 361/07

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Unibail Management (Pariisi, Ranska) (edustajat: asianajajat L. Bénard, A. Rudoni ja O. Klimis)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 3.9.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 300/2013-2), joka koskee hakemusta kahta viivaa ja neljää tähteä esittävän merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 3.9.2013 tekemä päätös (asia R 300/2013-2) kumotaan siltä osin kuin siinä hylättiin Unibail Managementin valitus luokkiin 16, 35, 36, 38, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.

2)

SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/7


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2014 – Unibail Management v. SMHV (kahta viivaa ja viittä tähteä esittävä kuvio)

(Asia T-687/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus kahta viivaa ja viittä tähteä esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyky - Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 75 artikla - Konkreettisen arvioinnin puuttuminen - Perusteluvelvollisuus))

2014/C 361/08

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Unibail Management (Pariisi, Ranska) (edustajat: asianajajat L. Bénard, A. Rudoni ja O. Klimis)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 3.9.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 299/2013-2), joka koskee hakemusta kahta viivaa ja viittä tähteä esittävän merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 3.9.2013 tekemä päätös (asia R 299/2013-2) kumotaan siltä osin kuin siinä hylättiin Unibail Managementin valitus luokkiin 16, 35, 36, 38, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.

2)

SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/8


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.7.2014 – The Directv Group v. SMHV – Bolloré (DIRECTV)

(Asia T-722/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Menettämisvaatimus - Menettämisvaatimuksen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

2014/C 361/09

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja F. Valentin)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Bolloré (Ergué Gabéric, Ranska) (edustaja: asianajaja S. Legrand)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 25.10.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1960/2012-2), joka koskee Bolloré:n ja The Directv Group, Inc.:in välistä väitemenettelyä

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan vastaajan ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 112, 14.4.2014.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/9


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.8.2014 – Energy Brands v. SMHV – Smart Wines (SMARTWATER)

(Asia T-81/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Väitteen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

2014/C 361/10

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Energy Brands, Inc. (Atlanta, Georgia, Yhdysvallat) (edustajat: solicitor D. Stone ja solicitor R. Allos)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: P. Geroulakos)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Smart Wines GmbH (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja I. Schwarz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 19.11.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 903/2013-2), joka koskee Energy Brands, Inc.:in ja Smart Wines GmbH:n välistä väitemenettelyä

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja, vastaaja ja väliintulija vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 135, 5.5.2014.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/9


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.8.2014 – Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo v. komissio

(Asia T-215/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuki - Lentoasemien infrastruktuuri - Kuntien alueelliselle lentoasemalle myöntämä julkinen rahoitus - Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty))

2014/C 361/11

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantajat: Gmina Miasto Gdynia (Puola) ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Puola) (edustajat: asianajajat T. Koncewicz ja K. Gruszecka-Spychała)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Grespan, S. Noë ja A. Stobiecka-Kuik)

Oikeudenkäynnin kohde

Toimenpiteestä SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN ja ex 2012/N) – Puola – Gdynia-Kosakowon lentoaseman muuttaminen – 11.2.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 759 final täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/10


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.8.2014 – Gmina Kosakowo v. komissio

(Asia T-217/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuki - Lentoasemien infrastruktuuri - Kuntien alueelliselle lentoasemalle myöntämä julkinen rahoitus - Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty))

2014/C 361/12

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Gmina Kosakowo (Puola) (edustaja: asianajaja M. Leśny)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Grespan, S. Noë ja A. Stobiecka-Kuik)

Oikeudenkäynnin kohde

Toimenpiteestä SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN ja ex 2012/N) – Puola – Gdynia-Kosakowon lentoaseman muuttaminen – 11.2.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 759 final täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/10


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.8.2014 – Alsharghawi v. neuvosto

(Asia T-532/14 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Libyan tilanteen johdosta määrättävät rajoittavat toimenpiteet - Sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen luettelo, joihin kyseisiä rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty - Intressivertailu))

2014/C 361/13

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Etelä-Afrikka) (edustaja: asianajaja E. Moutet)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: A. Vitro ja V. Piessevaux)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 28.2.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP (EUVL L 58, s. 53) ja päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta 23.3.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/178/YUTP (EUVL L 78, s. 24) täytäntöönpanon lykkäämiseksi kantajaa koskevilta osin

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/11


Kanne 5.6.2014 – Best-Lock (Europe) v. SMHV – Lego Juris (leluhahmon muoto)

(Asia T-398/14)

2014/C 361/14

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja W. Krahl)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Lego Juris A/S (Billund, Tanska)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 4.4.2014 asiassa R 1896/2013-4 tekemän päätöksen ja julistamaan yhteisön tavaramerkki nro 50  518 luokan 28 osalta menetetyksi

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka menetetyksi julistamista on vaadittu: leluhahmon muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki luokkiin 9, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkki nro 50  518

Yhteisön tavaramerkin haltija: Lego Juris A/S

Yhteisön tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen esittäjä: kantaja

Mitättömyysosaston ratkaisu: menettämistä koskevan vaatimuksen osittainen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkominen


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/11


Kanne 30.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

(Asia T-568/14)

2014/C 361/15

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Wachinger, M. Zöbisch ja D. Chatterjee)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 120/2014-4 27.5.2014 tekemän päätöksen

velvoittamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sananosan BIO FLUIDE DE PLANTES PROPRE FABRICATION, luokkaan 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – rekisteröintihakemus nro 1 1 9 22  631

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen

Harkintavallan väärinkäyttö kilpailuoikeudellisen harkinnan perusteella tehdyn ratkaisun takia


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/12


Kanne 30.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

(Asia T-569/14)

2014/C 361/16

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Wachinger, M. Zöbisch ja D. Chatterjee)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 122/2014-4 27.5.2014 tekemän päätöksen

velvoittamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sananosan BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION, luokkaan 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – rekisteröintihakemus nro 1 1 9 22  961

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen

Harkintavallan väärinkäyttö kilpailuoikeudellisen harkinnan perusteella tehdyn ratkaisun takia


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/13


Kanne 30.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Asia T-570/14)

2014/C 361/17

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Wachinger, M. Zöbisch ja D. Chatterjee)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 124/2014-4 27.5.2014 tekemän päätöksen

velvoittamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sananosan BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG, luokkaan 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – rekisteröintihakemus nro 1 1 9 22  581

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen

Harkintavallan väärinkäyttö kilpailuoikeudellisen harkinnan perusteella tehdyn ratkaisun takia


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/14


Kanne 30.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Asia T-571/14)

2014/C 361/18

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Wachinger, M. Zöbisch ja D. Chatterjee)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 125/2014-4 27.5.2014 tekemän päätöksen

velvoittamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sananosan BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, luokkaan 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – rekisteröintihakemus nro 1 1 9 22  911

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen

Harkintavallan väärinkäyttö kilpailuoikeudellisen harkinnan perusteella tehdyn ratkaisun takia


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/14


Kanne 31.7.2014 – Laverana v. SMHV (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Asia T-572/14)

2014/C 361/19

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Wachinger, M. Zöbisch ja D. Chatterjee)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 527/2014-4 27.5.2014 tekemän päätöksen

velvoittamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sananosan BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA, luokkaan 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – rekisteröintihakemus nro 1 2 1 30  076

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen

Harkintavallan väärinkäyttö kilpailuoikeudellisen harkinnan perusteella tehdyn ratkaisun takia


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/15


Kanne 6.8.2014 – Crosfield Italia v. ECHA

(Asia T-587/14)

2014/C 361/20

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Crosfield Italia (Verona, Italia) (edustaja: asianajaja M. Baldassarri)

Vastaaja: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan ja siis julistamaan pätemättömäksi ja/tai vaikutuksettomaksi ECHA:n 28.5.2014 tekemän päätöksen nro SME 2013 4672, joka annettiin tiedoksi kantajalle 9.6.2014, ja katsomaan näin ollen, ettei kyseisellä päätöksellä ole mitään oikeusvaikutuksia, sekä kumoamaan maksujen perintälaskut ja muut erääntyneet seuraamusmaksut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämä kanne on nostettu Euroopan kemikaaliviraston päätöksestä, jossa katsottiin, ettei kantaja täytä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1907/2006 (EUVL L 396, s. 849) asetettuja edellytyksiä tullakseen katsotuksi pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi, ja jossa siltä evättiin kyseisessä direktiivissä säädetyt edut ja se velvoitettiin maksamaan erääntyneet maksut ja verot.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samankaltaiset kuin asiassa T-620/13, Marchi Industriale v. ECHA.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/16


Kanne 8.8.2014 – Mechadyne International v. SMHV (FlexValve)

(Asia T-588/14)

2014/C 361/21

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. von Petersdorff-Campen ja E. Schaper)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 3.6.2014 asiassa R 2435/2013-4 tekemän päätöksen

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”FlexValve”, luokkiin 7, 9, 12 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 1 2 74  677

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin epääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaaminen

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/16


Kanne 11.8.2014 – Makhlouf v. neuvosto

(Asia T-599/14)

2014/C 361/22

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ehab Makhlouf (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

velvoittamaan Euroopan unionin maksamaan kantajan kärsimästä vahingosta korvauksen, jonka suuruus on 10  000 euroa

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaiset toimenpiteet ovat lainvastaisia siltä osin kuin i) niissä ei ole noudatettu SEUT 296 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaista perusteluvelvollisuutta ja ii) niillä loukataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (EIOS) ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan ja perusoikeuskirjan 17 artiklan mukaista kantajalle kuuluvaa omaisuuden suojaa sekä loukataan hänen EIOS:n 8 ja 10 artiklan mukaista oikeuttaan nauttia kunniaansa ja maineeseensa kohdistuvaa kunnioitusta.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että kantaja on kärsinyt Euroopan unionin neuvoston toimenpiteistä välittömästi aiheutunutta vahinkoa.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu toissijaisesti Euroopan unionin tuottamuksesta riippumatonta vastuuta koskevan järjestelmän olemassaoloon.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/17


Kanne 11.8.2014 – Makhlouf v. neuvosto

(Asia T-593/14)

2014/C 361/23

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Rami Makhlouf (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan 28.5.2014 tehdyn päätöksen 2014/309/YUTP ja sen täytäntöönpanosäädökset kantajaa koskevin osin

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset tai samankaltaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-432/11, Makhlouf v. neuvosto (1).


(1)  EUVL C 290, s. 13.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/17


Kanne 11.8.2014 – Makhlouf v. neuvosto

(Asia T-594/14)

2014/C 361/24

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Rami Makhlouf (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

velvoittamaan Euroopan unionin maksamaan kantajan kärsimästä vahingosta korvauksen, jonka suuruus on 5 00  000 euroa

toissijaisesti määräämään asiantuntijan nimeämisestä kantajan kärsimän vahingon laajuuden määrittämiseksi

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset tai samankaltaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-592/14, Makhlouf v. neuvosto.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/18


Kanne 11.8.2014 – Othman v. neuvosto

(Asia T-595/14)

2014/C 361/25

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Razan Othman (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

tämän seurauksena velvoittamaan Euroopan unionin korvaamaan kaikki kantajan kärsimät vahingot, joiden määrä on 10  000 euroa

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut tässä oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samat tai samanlaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-592/14, Makhlouf v. neuvosto.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/18


Kanne 11.8.2014 – Syriatel Mobile Telecom v. neuvosto

(Asia T-596/14)

2014/C 361/26

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kantajan kanteen tutkittavaksi ja hyväksymään sen

tämän seurauksena kumoamaan 28.5.2014 tehdyn päätöksen 2014/309/YUTP täytäntöönpanotoimineen siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osin identtisiä tai samankaltaisia kuin asiassa T-432/11, (1) Makhlouf vastaan neuvosto, esitetyt kanneperusteet.


(1)  EUVL C 290, s. 13


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/19


Kanne 11.8.2014 – Almashreq Investment Fund v. neuvosto

(Asia T-598/14)

2014/C 361/27

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Almashreq Investment Fund (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

velvoittamaan Euroopan unionin maksamaan kantajan kärsimästä vahingosta korvauksen, jonka suuruus on 10  000 euroa

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset tai samankaltaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-592/14, Makhlouf v. neuvosto.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/19


Kanne 11.8.2014 – Souruh v. neuvosto

(Asia T-599/14)

2014/C 361/28

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Souruh SA (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

velvoittamaan Euroopan unionin maksamaan kantajan kärsimästä vahingosta korvauksen, jonka suuruus on 10  000 euroa

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset tai samankaltaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-592/14, Makhlouf v. neuvosto.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/20


Kanne 11.8.2014 – Syriatel Mobile Telecom v. neuvosto

(Asia T-600/14)

2014/C 361/29

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kantajan kanteen tutkittavaksi ja hyväksymään sen

tämän seurauksena velvoittamaan Euroopan unionin korvaamaan kantajan kärsimä 48 8 8 29  000 euron suuruinen vahinko kokonaisuudessaan

toissijaisesti määräämään asiantuntijan nimeämisestä kantajan kärsimän vahingon määrittämiseksi

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osin identtisiä tai samankaltaisia kuin asiassa T-592/14, Makhlouf vastaan neuvosto, esitetyt kanneperusteet.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/20


Kanne 11.8.2014 – Othman v. neuvosto

(Asia T-601/14)

2014/C 361/30

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Razan Othman (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

tämän seurauksena kumoamaan 28.5.2014 annetun päätöksen 2014/309/YUTP ja sen myöhemmät täytäntöönpanosäädökset siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut tässä oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samat tai samanlaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-432/11, Makhlouf v. neuvosto (1).


(1)  EUVL C 290, s. 13.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/21


Kanne 11.8.2014 – Drex Technologies v. neuvosto

(Asia T-603/14)

2014/C 361/31

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Drex Technologies, SA (Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja katsomaan sen perustelluksi

velvoittamaan näin ollen Euroopan unioni korvaamaan kantajalle aiheutuneen vahingon, jonka suuruus on 10  000 euroa

velvoittamaan Euroopan unionin neuvosto korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat pääosin samat tai samankaltaiset kuin kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-592/14, Makhlouf v. neuvosto.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/21


Kanne 11.8.2014 – Almashreq Investment Fund v. neuvosto

(Asia T-604/14)

2014/C 361/32

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Almashreq Investment Fund (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan 28.5.2014 tehdyn päätöksen 2014/309/YUTP ja sen täytäntöönpanosäädökset kantajaa koskevin osin

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset tai samankaltaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-432/11, Makhlouf v. neuvosto (1).


(1)  EUVL C 290, s. 13.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/22


Kanne 11.8.2014 – Drex Technologies v. neuvosto

(Asia T-605/14)

2014/C 361/33

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Drex Technologies, SA (Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja katsomaan sen perustelluksi

kumoamaan näin ollen 28.5.2014 annetun päätöksen 2014/309/YUTP ja sen myöhemmät täytäntöönpanotoimet siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

velvoittamaan Euroopan unionin neuvosto korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat pääosin samat tai samankaltaiset kuin kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-432/11, Makhlouf v. neuvosto (1).


(1)  EUVL C 290, s. 13


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/22


Kanne 11.8.2014 – Makhlouf v. neuvosto

(Asia T-606/14)

2014/C 361/34

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ehab Makhlouf (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan 28.5.2014 tehdyn päätöksen 2014/309/YUTP ja sen täytäntöönpanosäädökset kantajaa koskevin osin

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset tai samankaltaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-432/11, Makhlouf v. neuvosto (1).


(1)  EUVL C 290, s. 13.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/23


Kanne 11.8.2014 – Laverana v. SMHV (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Asia T-608/14)

2014/C 361/35

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Wachinger, M. Zöbisch ja D. Chatterjee)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 121/2014-4 2.6.2014 tekemän päätöksen

velvoittamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sananosan ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION, luokkaan 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – rekisteröintihakemus nro 1 1 9 22  697

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen

Harkintavallan väärinkäyttö kilpailuoikeudellisen harkinnan perusteella tehdyn ratkaisun takia


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/24


Kanne 11.8.2014 – Laverana v. SMHV (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Asia T-609/14)

2014/C 361/36

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Wachinger, M. Zöbisch ja D. Chatterjee)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 123/2014-4 2.6.2014 tekemän päätöksen

velvoittamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sananosan ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION, luokkaan 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – rekisteröintihakemus nro 1 1 9 22  986

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen

Harkintavallan väärinkäyttö kilpailuoikeudellisen harkinnan perusteella tehdyn ratkaisun takia


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/24


Kanne 11.8.2014 – Laverana v. SMHV(BIO ORGANIC)

(Asia T-610/14)

2014/C 361/37

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Wachinger, M. Zöbisch ja D. Chatterjee)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 301/2014-4 2.6.2014 tekemän päätöksen

velvoittamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sananosan BIO ORGANIC, luokkaan 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – rekisteröintihakemus nro 1 2 0 06  409

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen

Harkintavallan väärinkäyttö kilpailuoikeudellisen harkinnan perusteella tehdyn ratkaisun takia


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/25


Kanne 11.8.2014 – Souruh v. neuvosto

(Asia T-612/14)

2014/C 361/38

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Souruh SA (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat E. Ruchat ja C. Cornet d'Elzius)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan 28.5.2014 tehdyn päätöksen 2014/309/YUTP ja sen täytäntöönpanosäädökset kantajaa koskevin osin

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset tai samankaltaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-432/11, Makhlouf v. neuvosto (1).


(1)  EUVL C 290, s. 13.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/26


Kanne 20.8.2014 – Hewlett Packard Development Company v. SMHV (FORTIFY)

(Asia T-628/14)

2014/C 361/39

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Texas, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat T. Raab ja H. Lauf)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 2.6.2014 asiassa R 249/2014-2 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”FORTIFY” luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 1 7 71  037

Tutkijan päätös: Tavaramerkin rekisteröintihakemus hylättiin kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan rikkominen


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/26


Kanne 21.8.2014 – Jaguar Land Rover v. SMHV (auton muoto)

(Asia T-629/14)

2014/C 361/40

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: solicitor F. Delord ja solicitor R. Grewal)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 24.4.2014 asiassa R 1622/2013-2 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Auton muotoa esittävä kolmiulotteinen merkki luokkien 12, 14 ja 28 tavaroille – yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus N:o 1 1 3 88  411

Tutkijan päätös: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus hylättiin osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin osittain

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/27


Kanne 20.8.2014 – Primo Valore v. komissio

(Asia T-630/14)

2014/C 361/41

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Primo Valore (Rooma, Italia) (edustaja: asianajaja M. Moretto)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Toteamaan, ettei komissio ole noudattanut asetukseen N:o 999/2001 (1) eikä asetukseen N:o 178/2002 (2) perustuvia velvollisuuksiaan, syrjintäkiellon periaatetta eikä suhteellisuusperiaatetta, koska se ei ole päätöksen 1999/648/EY 5 a artiklan 1-4 kohdassa säädettyä menettelyä soveltaen saattanut sääntelykomiteassa äänestettäväksi toimenpidehanketta, jolla pyritään uudelleentarkastelemaan asetuksen N:o 999/2001 liitteessä V olevaa 2 kohtaa, jonka mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioista peräisin oleva, erikseen määritelty riskiaines on poistettava ja tuhottava, vaikka BSE-riskin (nautaeläinten spongiforminen enkefalopatia) on katsottu olevan kyseisissä jäsenvaltioissa vähäinen.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu toimimisvelvollisuuteen, joka komissiolla on asetuksen N:o 999/2001 8 artiklan 1 kohdan viimeisen virkkeen yhdessä 5 artiklan 1 ja 3 kohdan sekä asetuksen N:o 178/2002 5 artiklan 3 kohdan ja saman asetuksen 7 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen ja asetuksen N:o 999/2001 23 ja 24 artiklan perusteella.

Kantaja väittää, että komissiolla on edellä mainittujen säännösten perusteella velvollisuus tarkastella uudelleen asetuksen N:o 999/2001 liitteessä V olevalla 2 kohdalla käyttöön otettua väliaikaista poikkeusta ja esittää päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklaa soveltaen sääntelykomitealle kyseisen liitteen V muuttamista koskeva toimenpidehanke. Tällä pyritään varmistamaan niiden Maailman eläintautijärjestön (OIE) hyväksymien kansainvälisten terveysstandardien noudattaminen, joissa ei ole lueteltu erityisiä riskiaineksia niiden maiden (kuten Italia) osalta, joissa riskin on katsottu olevan vähäinen, toisin sanoen maissa, joissa riskitaso on alhaisempi OIE:n hyväksymässä kansainvälisessä luokittelussa.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu toimimisvelvollisuuteen, joka komissiolla on syrjintäkiellon periaatteen, asetuksen N:o 999/2001 23 ja 24 artiklan sekä asetuksen N:o 178/2002 7 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen nojalla.

Kantaja väittää, että kyseisen periaatteen ja kyseisten säännösten perusteella ja koska OIE katsoi vuosien 2008, 2011, 2012 ja 2013 toukokuussa, että BSE-riski oli vähäinen joissakin unionin jäsenvaltioissa, myös Italiassa, komissiolla oli velvollisuus sopeuttaa lainsäädäntö näihin uusiin tietoihin ja tarkastella uudelleen asetuksen liitteessä V olevassa 2 kohdassa säädettyä poikkeusta voidakseen varmistaa syrjintäkiellon periaatteen noudattamisen. Kyseistä poikkeusta sovelletaan eri tavoin samanlaisissa tilanteissa, toisin sanoen sellaisten unionin jäsenvaltioiden tuottajien ja ulkopuolisten maiden tuottajien tilanteissa, joissa BSE-riskin on katsottu olevan vähäinen. Toisaalta sitä sovelletaan samalla tavoin toisistaan eroavissa tilanteissa, toisin sanoen unionin niiden jäsenvaltioiden tuottajien tilanteessa, joissa BSE-riskin on katsottu olevan vähäinen ja unionin niiden jäsenvaltioiden tuottajien tilanteessa, joiden osalta näin ei ole katsottu.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu toimimisvelvollisuuteen, joka komissiolla on suhteellisuusperiaatteen, asetuksen N:o 999/2001 23 ja 24 artiklan sekä asetuksen N:o 178/2002 7 artiklan 2 kohdan nojalla.

Kantaja väittää kyseisen periaatteen ja kyseisten säännösten perusteella, että koska OIE katsoi, että BSE-riski oli vähäinen joissakin unionin jäsenvaltioissa, komissiolla oli velvollisuus sopeuttaa lainsäädäntö näihin uusiin tietoihin ja tarkastella uudelleen asetuksen liitteessä V olevassa 2 kohdassa säädettyä väliaikaista poikkeusta voidakseen varmistaa suhteellisuusperiaatteen noudattamisen. Kantajan mukaan on huomattava, että komission päätöksellä olla tarkastelematta uudelleen liitteessä V olevassa 2 kohdassa säädettyä poikkeusta ei voida saavuttaa siinä mainittua terveyden suojeluun liittyvää tavoitetta.


(1)  Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (EYVL L 147, s. 1).

(2)  Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28.1.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, s. 1).


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/28


Kanne 22.8.2014 – Urb Rulmenti Suceava v. SMHV – Adiguzel (URB)

(Asia T-635/14)

2014/C 361/42

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Romania) (edustaja: asianajaja I. Burdusel)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Harun Adiguzel (Diosd, Unkari)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 23.6.2014 tekemän päätöksen asiassa R 1974/2013-4.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: sanaosan URB sisältävä kuviomerkki luokkiin 4, 6–9, 11, 12, 16, 17, 35, 37 ja 39–42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkki nro 8 6 56  605

Yhteisön tavaramerkin haltija: vastapuoli valituslautakunnassa

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: kantaja

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: yhteisön tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen ehdoton mitättömyysperuste sekä yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset suhteelliset mitättömyysperusteet

Mitättömyysosaston ratkaisu: mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan rikkominen.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/29


Kanne 27.8.2014 – noon Copenhagen v. SMHV – Wurster Diamonds (noon)

(Asia T-637/14)

2014/C 361/43

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: noon Copenhagen A/S (Løsning, Tanska) (edustaja: asianajaja M. Zöbisch)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Wurster Diamonds GmbH (Pforzheim, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 12.6.2014 antaman päätöksen asiassa R 955/2013-4.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanaosan ”noon” sisältävä kuviomerkki luokkaan 14 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0 2 15  556

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: sanaosan ”noon” sisältävä kuviomerkki luokkaan 14 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/29


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.7.2014 – AbbVie v. EMA

(Asia T-29/13) (1)

2014/C 361/44

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Neljännen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 79, 16.3.2013.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/30


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.7.2014 – AbbVie v. EMA

(Asia T-44/13) (1)

2014/C 361/45

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Neljännen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 79, 16.3.2013.


Virkamiestuomioistuin

13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/31


Kanne 7.7.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-62/14)

2014/C 361/46

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Henkilöstö – Vaatimus sellaisen komission päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja jätettiin kutsumatta käännöskokeisiin – EPSO-kilpailu (AD/263/13) varallaololuettelon laatimiseksi italian kielen kääntäjistä

Vaatimukset

19.11.2013 tehty päätös, jolla kantaja jätettiin kutsumatta käännöskokeisiin, on kumottava

27.3.2014 tehty päätös hylätä kantajan valitus on kumottava, jos tarpeen

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/31


Kanne 12.7.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-64/14)

2014/C 361/47

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Henkilöstö – Vaatimus sellaisen komission päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja jätettiin kutsumatta käännöskokeisiin EPSO-kilpailua AD/263/13 varten varallaololuettelon laatimiseksi italian kielen kääntäjistä

Vaatimukset

19.11.2013 tehty päätös, jolla kantaja jätettiin kutsumatta käännöskokeisiin, on kumottava

2.4.2014 tehty päätös hylätä kantajan valitus on kumottava, jos tarpeen

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


13.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/32


Kanne 15.7.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-66/14)

2014/C 361/48

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Henkilöstö – Kanne, jossa vaaditaan toteamaan, että 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosääntöjen 9 artikla on lainvastainen ja että se on jätettävä soveltamatta, sekä kumoamaan päätös, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään ja jossa sovelletaan näitä uusia täytäntöönpanosäännöksiä

Vaatimukset

on todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on lainvastainen ja se on näin ollen jätettävä soveltamatta

on kumottava 4.10.2013 tehty päätös, joka koskee kantajan ennen palveluksessa aloittamistaan saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämistä 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti siinä yhteydessä kun ne siirrettiin Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmään

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.