ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 354

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
8. lokakuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2014/C 354/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7371 – Nordic Capital / Lindorff) ( 1 )

1

2014/C 354/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting) ( 1 )

1

2014/C 354/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7282 – Liberty Global / Discovery / All3Media) ( 1 )

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2014/C 354/04

Euron kurssi

3

2014/C 354/05

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 17. tammikuuta 2014 antama lausunto alustavasta päätösluonnoksesta asiassa COMP/C.39801 Polyuretaanivaahto – Esittelijä: Luxemburg

4

2014/C 354/06

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – Polyuretaanivaahto (AT.39801)

5

2014/C 354/07

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 29 päivänä tammikuuta 2014, (Asia AT.39801 – Polyuretaanivaahto) (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 238 final)

6

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2014/C 354/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

10

2014/C 354/09

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

10

2014/C 354/10

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

11

2014/C 354/11

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

12

2014/C 354/12

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

13


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 354/13

Ilmoitus Venäjältä peräisin olevien tiettyjen alumiinifolioiden tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

14

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 354/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7418 – Bosch / ZF Lenksysteme) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

21


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7371 – Nordic Capital / Lindorff)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 354/01)

Komissio päätti 18. syyskuuta 2014 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32014M7371. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 354/02)

Komissio päätti 9. syyskuuta 2014 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32014M7288. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7282 – Liberty Global / Discovery / All3Media)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 354/03)

Komissio päätti 16. syyskuuta 2014 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32014M7282. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/3


Euron kurssi (1)

7. lokakuuta 2014

(2014/C 354/04)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2607

JPY

Japanin jeniä

136,90

DKK

Tanskan kruunua

7,4440

GBP

Englannin puntaa

0,78400

SEK

Ruotsin kruunua

9,0668

CHF

Sveitsin frangia

1,2115

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,1650

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,470

HUF

Unkarin forinttia

307,92

LTL

Liettuan litiä

3,4528

PLN

Puolan zlotya

4,1840

RON

Romanian leuta

4,4060

TRY

Turkin liiraa

2,8657

AUD

Australian dollaria

1,4329

CAD

Kanadan dollaria

1,4054

HKD

Hongkongin dollaria

9,7765

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6102

SGD

Singaporen dollaria

1,6103

KRW

Etelä-Korean wonia

1 348,06

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,1425

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7406

HRK

Kroatian kunaa

7,6440

IDR

Indonesian rupiaa

15 425,28

MYR

Malesian ringgitiä

4,1158

PHP

Filippiinien pesoa

56,472

RUB

Venäjän ruplaa

50,3533

THB

Thaimaan bahtia

41,129

BRL

Brasilian realia

3,0562

MXN

Meksikon pesoa

16,9022

INR

Intian rupiaa

77,4385


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/4


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 17. tammikuuta 2014 antama lausunto alustavasta päätösluonnoksesta asiassa COMP/C.39801 Polyuretaanivaahto

Esittelijä: Luxemburg

(2014/C 354/05)

1.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että päätösluonnoksessa tarkoitetussa kilpailunvastaisessa toiminnassa on kyse SEUT-sopimuksen 101 artiklassa tarkoitetusta yritysten välisestä sopimuksesta ja/tai yhdenmukaistetusta menettelytavasta.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy päätösluonnoksessa esitettyyn komission arvioon sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelytavan tuote- ja maantieteellisiin markkinoihin kohdistuvasta vaikutuksesta.

3.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että päätösluonnoksen kohteena olevat yritykset ovat osallistuneet SEUT-sopimuksen 101 artiklan yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen.

4.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelytavan tavoitteena on ollut SEUT-sopimuksen 101 artiklassa tarkoitettu kilpailun rajoittaminen.

5.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että sopimus ja/tai yhdenmukaistettu menettelytapa on voinut vaikuttaa tuntuvasti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

6.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission arvioon rikkomisen kestosta.

7.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, mille yrityksille päätösluonnos osoitetaan.

8.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että yrityksille, joille päätösluonnos on osoitettu, olisi määrättävä sakko.

9.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta vuonna 2006 annettujen suuntaviivojen soveltamisesta.

10.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen perusmääristä.

11.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä keston määrittämisestä sakkojen laskemista varten.

12.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, ettei asiaan liity raskauttavia tai lieventäviä seikkoja.

13.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lieventämisestä sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon perusteella.

14.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lieventämisestä sovintomenettelystä vuonna 2008 annetun tiedonannon perusteella.

15.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lopullisista määristä.

16.

Neuvoa-antava komitea suosittelee lausuntonsa julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/5


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

Polyuretaanivaahto

(AT.39801)

(2014/C 354/06)

Euroopan komissio aloitti 15. marraskuuta 2012 asetuksen (EY) N:o 1/2003 (2) 11 artiklan 6 kohdan mukaisen menettelyn yrityksiä Carpenter Co., Carpenter S.A.S., Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV ja Carpenter Limited, jäljempänä ’Carpenter’, Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam B.V., ICOA France S.A.S., Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico S.A.S., UAB Vita Baltic International, Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited ja Vita Industrial (UK) Limited, jäljempänä ’Vita’, Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z.o.o. ja S.C. Eurofoam S.r.l., jäljempänä ’Eurofoam’, Recticel NV/S.A., Recticel s.a.s., Recticel OÜ, Recticel Limited, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG ja Recticel B.V., jäljempänä ’Recticel’, ja Greiner Holding AG, jäljempänä ’Greiner’, yhdessä ”osapuolet”, vastaan.

Sovintoon tähtäävien keskustelujen ja sovintoehdotusten esittämisen jälkeen Euroopan komissio antoi 23. lokakuuta 2013 asetuksen (EY) N:o 773/2004 (3) 10 a artiklan 2 kohdan mukaisesti väitetiedoksiannon, joka oli osoitettu osapuolille. Siinä todettiin, että osapuolet olivat osallistuneet Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen.

Rikkominen koski tietyntyyppisen joustavan polyuretaanivaahdon myyntikartellia ja kattoi kymmenen jäsenvaltiota. Sen tavoitteena oli siirtää raaka-aineen hintojen korotukset loppukäyttäjille ja välttää polyuretaanivaahdon tuottajien aggressiivinen hintakilpailu asiakkaisiin nähden. Kartelli toimi lokakuusta 2005 heinäkuuhun 2010.

Osapuolten väitetiedoksiantoon antamat vastaukset vahvistivat, että niille osoitettu väitetiedoksianto vastasi niiden tekemien sovintoehdotusten sisältöä.

Olen tutkinut päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö päätösluonnoksessa ainoastaan sellaisia väitteitä, joista osapuolille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä, ja olen tullut myönteiseen päätelmään.

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon, että osapuolet eivät ole esittäneet minulle pyyntöjä tai valituksia (4), katson, että kaikkien asian osapuolten menettelylliset oikeudet ovat toteutuneet tässä asiassa.

Brysselissä 17. tammikuuta 2014.

Wouter WILS


(1)  Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU 16 ja 17 artiklan mukaisesti (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Päätöksen 2011/695/EU 15 artiklan 2 kohdan mukaan kartelleja koskevissa asioissa menettelyn osapuolet, jotka aloittavat sovintoon tähtäävät neuvottelut asetuksen (EY) N:o 773/2004 10 a artiklan mukaisesti, voivat saattaa asian kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tutkittavaksi missä tahansa vaiheessa sovintomenettelyn aikana varmistaakseen menettelyllisten oikeuksiensa tosiasiallisen toteutumisen. Ks. myös sovintomenettelyn toteuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 23 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi kartelliasioissa annetun komission tiedonannon 2008/C 167/01 18 kohta (EUVL C 167, 2.7.2008, s. 1).


8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/6


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2014,

(Asia AT.39801 – Polyuretaanivaahto)

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 238 final)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2014/C 354/07)

Komissio antoi 29. tammikuuta 2014 päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003  (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

1.   JOHDANTO

(1)

Tämä päätös koskee SEUT-sopimuksen 101 artiklan yhtenäistä ja jatkuvaa rikkomista elastisen polyuretaanivaahdon alalla. Elastista polyuretaanivaahtoa käytetään joko pehmusteissa (huonekalujen pehmusteissa, sängyissä, patjoissa, tyynyissä ja matoissa käytettävä vaahto) tai teknisiin tarkoituksiin (auto-, ilmailu- ja lääketeollisuudessa käytettävä vaahto). Tapauksessa todettu kilpailunvastainen toiminta kattaa toisaalta pehmusteissa käytetyn polyuretaanivaahdon ja toisaalta teknisen rullina tai paloina myytävän peruspolyuretaanivaahdon. Päätös on osoitettu neljän yrityksen 30 tytäryritykselle: i) Carpenter (2); ii) Vita (3); iii) Recticel (4), iv) Greiner (5) ja v) Eurofoam (6), joka on Recticelin ja Greinerin yhteisyritys, josta kumpikin osapuoli omistaa 50 prosenttia.

2.   ASIAN KUVAUS

2.1   Menettely

(2)

Asian käsittely aloitettiin Vitan 30. huhtikuuta 2010 esittämän sakoista vapauttamista koskevan hakemuksen perusteella.

(3)

Annettujen tietojen perusteella komissio teki 27. ja 31. heinäkuuta 2010 välisenä aikana ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia Eurofoamin, Recticelin, Carpenterin ja erään muun yrityksen tiloissa. Huhtikuussa 2011 tehtiin vielä yksi ennalta ilmoittamaton tarkastus.

(4)

Komissio vastaanotti tarkastusten jälkeen, 1. elokuuta 2010, sakkojen lieventämistä koskevan yhteisen hakemuksen Recticeliltä, Greineriltä ja Eurofoamilta.

(5)

Komissio lähetti tutkimuksen aikana useita asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan mukaisia tietopyyntöjä.

(6)

Komissio aloitti 15. marraskuuta 2012 asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 6 kohdan mukaisen menettelyn niitä yrityksiä vastaan, joille päätös on osoitettu. Komission tarkoituksena oli aloittaa sovintoon tähtäävät keskustelut näiden yritysten kanssa. Sovintoneuvottelut käytiin […] ja […] välisenä aikana. Osapuolet jättivät komissiolle […] ja […] välisenä aikana virallisen pyynnön aloittaa komission asetuksen (EY) N:o 773/2004 (7) 10 a artiklan 2 kohdan mukainen sovintomenettely.

Komissio hyväksyi 23. lokakuuta 2013 väitetiedoksiannon, ja kaikki osapuolet vahvistivat, että sen sisältö vastasi niiden tekemiä ehdotuksia ja että ne olivat siksi edelleen sitoutuneet sovintomenettelyyn. Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi asiasta myönteisen lausunnon 17. tammikuuta 2014, ja komissio antoi asiasta päätöksen 29. tammikuuta 2014.

2.2   Yritykset, joille päätös on osoitettu, ja rikkomisen kesto

(7)

Niistä yrityksistä, joille päätös on osoitettu, 28 on osallistunut kartelliin ja rikkonut näin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaa seuraavien ajanjaksojen aikana:

Yritys

Kesto

Carpenter S.A.S.

Carpenter GmbH

Carpenter Limited

Carpenter Belgium NV

26. lokakuuta 2005–27. heinäkuuta 2010

Vita Cayman Limited

Caligen Europe BV

Draka Interfoam B.V.

ICOA France S.A.S.

Koepp Schaum GmbH

Metzeler Schaum GmbH

Tramico S.A.S.

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH

Vita Cellular Foams (UK) Limited

Vita Industrial (UK) Limited

26. lokakuuta 2005–30. huhtikuuta 2010

(lukuun ottamatta näiden yritysten Romaniaan harjoittamaa myyntiä, jonka osalta kesto oli 1. tammikuuta 2007–30. huhtikuuta 2010)

Vita Baltic International

9. heinäkuuta 2007–30. huhtikuuta 2010

Eurofoam GmbH

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe

Eurofoam KFM GmbH

Eurofoam Hungary Kft

Eurofoam Polska Sp. z o. o.

S.C. Eurofoam S.r.l.

26. lokakuuta 2005–27. heinäkuuta 2010

(lukuun ottamatta näiden yritysten Romaniaan harjoittamaa myyntiä, jonka osalta kesto oli 1. tammikuuta 2007–27. heinäkuuta 2010)

Recticel NV/S.A.

Recticel s.a.s.

Recticel Limited

Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG

Recticel B.V.

26. lokakuuta 2005–27. heinäkuuta 2010

Recticel OÜ

9. heinäkuuta 2007–27. heinäkuuta 2010

(8)

Lisäksi Carpenter Co. on emoyrityksenä velvollinen maksamaan yhteisvastuullisesti tytäryritystensä osallistumisesta 26. lokakuuta 2005 ja 27. heinäkuuta 2010 välisenä aikana, lukuun ottamatta Carpenter Belgium NV:tä, jonka puolesta Carpenter Co. on yhteisvastuullinen 9. heinäkuuta 2007 ja 27. heinäkuuta 2010 väliseltä ajalta.

(9)

Lisäksi Greiner Holding AG on emoyrityksenä velvollinen maksamaan yhteisvastuullisesti puoliksi omistamiensa Eurofoamin yksiköiden osallistumisesta 26. lokakuuta 2005 ja 27. heinäkuuta 2010 välisenä aikana.

2.3   Yhteenveto rikkomisesta

(10)

Päätös koskee kartellia, jonka lopullisena tavoitteena oli siirtää raaka-aineiden hintojen nousu asiakkaille ja välttää tuottajien välinen aggressiivinen hintakilpailu asiakkaisiin nähden. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kartelliin osallistujien välillä vallitsi Euroopan laajuinen yhteisymmärrys. Kartelliin osapuolet osallistuivat kilpailunvastaiseen toimintaan useilla johdon tasoilla tämän yhteisymmärryksen puitteissa, minkä seurauksena yhteensä 10 jäsenvaltiossa harjoitettiin hintojen yhteensovittamista.

(11)

Jotta kartellin osapuolet voisivat saavuttaa tavoitteensa siirtää raaka-aineiden hintojen nousu asiakkailleen ja välttää tuottajien välinen aggressiivinen hintakilpailu, ne harjoittivat suoraa ja välillistä hintojen yhteensovittamista ja siten kilpailunvastaisia käytäntöjä. Näihin käytäntöihin kuuluivat:

a)

hinnankorotusten ajoituksen ja suuruuden ja tietyiltä asiakkailta pyydettyjen hintojen yhteensovittaminen, sekä

b)

toisinaan muiden osapuolten asiakkaiden houkuttelemisesta pidättyminen hinnankorotuksien yhteydessä.

(12)

Hinnankorotuksista keskusteltiin Euroopan tasolla pääasiassa keskusteluissa, jotka käytiin alan eurooppalaisen kauppajärjestön kokousten yhteydessä. Näihin keskusteluihin osallistui sekä ylemmän tason Euroopan toiminnan johtajia että alueellisia ja kansallisia johtajia.

Rikkominen koski kaiken kaikkiaan 10:tä jäsenvaltiota, jotka ovat Ranska, Belgia, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Itävalta, Unkari, Romania, Puola, ja Viro. Vaikka kukin yritys oli yhteydessä kartellin osapuoliin Euroopan tasolla, ne eivät kaikki kuitenkaan toimineet jokaisessa 10 jäsenvaltiossa.

2.4   Korjaustoimenpiteet

(13)

Päätöksessä sovelletaan sakkoja koskevia suuntaviivoja vuodelta 2006 (8). Päätöksessä määrätään sakkoja kaikille muille 8–10 kohdassa mainituille yrityksille ja niiden asianomaisille tytäryrityksille paitsi Vitalle.

2.4.1   Sakon perusmäärä

(14)

Määrittäessään sakkojen määrää komissio otti huomioon kartelliin osallistuneiden yritysten myynnin kartellin päättymistä edeltävänä vuonna sen, että hintojen yhteensovittaminen kuuluu luonteeltaan vakavimpiin kilpailunrajoituksiin ja kartellin keston. Sakkojen määrää korotettiin, jotta estettäisiin yrityksiä harjoittamasta hintojen yhteensovittamista tulevaisuudessa.

2.4.2   Perusmäärään tehtävät mukautukset

(15)

Komissio ei katsonut, että asiaan olisi liittynyt raskauttavia tai lieventäviä seikkoja.

2.4.3   Liikevaihdon 10 prosentin ylärajan soveltaminen

(16)

Jos sakon määrä olisi ylittänyt 10 prosentin enimmäismäärän yrityksen koko liikevaihdosta viimeisimpänä vuonna, jolta luvut olivat saatavilla, sakkoja lievennettiin vastaavasti.

(17)

Lisäksi komissio käytti sakkojen laskennasta annettujen suuntaviivojen 37 kohdan mukaista harkintavaltaansa ja vähensi sitä sakon osaa, josta yksi Carpenterin yrityksistä oli yksin vastuussa, 10 prosenttiin sen omasta liikevaihdosta.

(18)

Komissio käytti harkintavaltaansa ja rajasi Eurofoamille ja sen emoyrityksille Greinerille ja Recticelille sekä yksin Recticelille määrättävät sakot 10 prosenttiin kunkin yrityksen koko liikevaihdosta viimeisimpänä vuonna, jolta luvut olivat saatavilla.

2.4.4   Sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon soveltaminen: sakkojen lieventäminen

(19)

Komissio vapautti sakosta Vitan ja lievensi yhteistyön perusteella Recticelin, Greinerin and Eurofoamin sakkoja 50 prosenttia.

2.4.5   Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltaminen

(20)

Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltamisen tuloksena Carpenterin, Recticelin, Greinerin ja Eurofoamin sakkoja lievennettiin 10 prosenttia. Tämän lievennys myönnettiin Recticelille, Greinerille ja Eurofoamille jo myönnettyjen lievennysten lisäksi.

3.   PÄÄTELMÄ

(21)

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla määrättiin seuraavat sakot:

a)

Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam B.V., ICOA France S.A.S., Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico S.A.S., Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited, Vita Industrial (UK) Limited ja UAB Vita Baltic International yhteisvastuullisesti 0 euroa

b)

Carpenter Co., Carpenter S.A.S., Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV ja Carpenter Limited yhteisvastuullisesti 71 800 000 euroa

c)

Carpenter Belgium NV 3 209 000 euroa

d)

Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z o.o. ja S.C. Eurofoam S.r.l. yhteisvastuullisesti Recticel NV/S.A.:n, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG:n ja Greiner Holding AG:n kanssa 14 819 000 euroa

e)

Recticel NV/S.A., Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG ja Greiner Holding AG yhteisvastuullisesti 9 364 000 euroa

f)

Recticel NV/S.A. ja Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG yhteisvastuullisesti 7 443 000 euroa

g)

Recticel NV/S.A., Recticel s.a.s., Recticel Limited ja Recticel B.V. yhteisvastuullisesti 7 116 000 euroa

h)

Recticel NV/S.A ja Recticel OÜ yhteisvastuullisesti 326 000 euroa.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Carpenter Co. ja asianomaiset tytäryritykset.

(3)  Vita Cayman Limited ja asianomaiset tytäryritykset.

(4)  Recticel NV/S.A ja asianomaiset tytäryritykset.

(5)  Greiner Holding AG.

(6)  Eurofoam GmbH ja Eurofoamin osakkuusyhteisöt.

(7)  Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18).

(8)  EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/10


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

(2014/C 354/08)

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

10.9.2014

Kesto

10.9.2014–31.12.2014

Jäsenvaltio

Belgia

Kalakanta tai kalakantaryhmä

PLE/7HJK.

Laji

Punakampela (Pleuronectes platessa)

Alue

VIIh, VIIj ja VIIk

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

38/TQ43


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.


8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/10


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

(2014/C 354/09)

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

10.9.2014

Kesto

10.9.2014–31.12.2014

Jäsenvaltio

Belgia

Kalakanta tai kalakantaryhmä

LEZ/2AC4-C

Laji

Lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

Alue

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

39/TQ43


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.


8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/11


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

(2014/C 354/10)

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

10.9.2014

Kesto

10.9.2014–31.12.2014

Jäsenvaltio

Belgia

Kalakanta tai kalakantaryhmä

MAC/2A34.

Laji

Makrilli (Scomber scombrus)

Alue

IIIa ja IV sekä unionin vedet alueilla IIa, IIIb, IIIc ja osa-alueilla 22–32

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

40/TQ43


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.


8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/12


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

(2014/C 354/11)

Talousministeri ilmoittaa vastaanottaneensa lupahakemuksen hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla E7, jonka sijainti ilmenee kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, nro 245) liitteessä 3 olevasta kartasta.

Talousministeri pyytää otsikossa mainitun direktiivin ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Staatsblad. 2002, 542) 15 §:n mukaisesti jättämään kilpailevia lupahakemuksia, jotka koskevat hiilivetyjen etsintää Alankomaiden mannerjalustan lohkolla E7.

Luvan myöntämisvaltuudet on annettu talousministerille. Edellä mainitun direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2 kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Staatsblad 2002, 542).

Hakemuksia voi jättää 13 viikon ajan siitä, kun tämä tiedonanto on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, seuraavaan osoitteeseen:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään 12 kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä.

Lisätietoja saa puhelimitse seuraavasta numerosta: +31 703797762 (yhteyshenkilö: E. J. Hoppel).


8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/13


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

(2014/C 354/12)

Talousministeri ilmoittaa vastaanottaneensa lupahakemuksen hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla D9, jonka sijainti ilmenee kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245) liitteessä 3 olevasta kartasta.

Talousministeri pyytää otsikossa mainitun direktiivin ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 §:n mukaisesti jättämään kilpailevia lupahakemuksia, jotka koskevat hiilivetyjen etsintää Alankomaiden mannerjalustan lohkolla D9.

Luvan myöntämisvaltuudet on annettu talousministerille. Edellä mainitun direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2 kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).

Hakemuksia voi jättää 13 viikon ajan siitä, kun tämä tiedonanto on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, seuraavaan osoitteeseen:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään 12 kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä.

Lisätietoja saa puhelimitse seuraavasta numerosta: +31 703797762 (yhteyshenkilö: E. J. Hoppel).


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/14


Ilmoitus Venäjältä peräisin olevien tiettyjen alumiinifolioiden tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

(2014/C 354/13)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, 5 artiklan mukaisen valituksen, jossa väitetään, että Venäjältä peräisin olevien tiettyjen alumiinifolioiden tuonti tapahtuu polkumyynnillä ja aiheuttaa tästä syystä merkittävää vahinkoa unionin tuotannonalalle.

1.   Valitus

Valituksen tekivät 25. elokuuta 2014 AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH and Impold.o.o, jäljempänä ’valituksen tekijät’, edustaen tuottajia, joiden tuotanto muodostaa yli 25 prosenttia tiettyjen alumiinifolioiden kokonaistuotannosta unionissa.

2.   Tutkimuksen kohteena oleva tuote

Tämän tutkimuksen kohteena oleva tuote on vähintään 0,008 millimetriä mutta enintään 0,018 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, enintään 650 millimetrin levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

3.   Polkumyyntiä koskeva väite

Tuote, jota väitetään tuotavan polkumyynnillä, on Venäjältä, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin oleva tutkimuksen kohteena oleva tuote, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 7607 11 19. Tämä CN-koodi on ainoastaan ohjeellinen.

Venäjältä tapahtuvaa polkumyyntiä koskeva väite perustuu tutkimuksen kohteena olevan tuotteen kotimarkkinahinnan ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen unioniin suuntautuvaa vientiä varten tapahtuvassa myynnissä käytetyn vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) väliseen vertailuun.

Polkumyyntiä koskeva väite perustuu myös määritetyn laskennallisen normaaliarvon (tuotantokustannukset, myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voitto) ja unioniin suuntautuvaa vientiä varten myydyn, tutkimuksen kohteena olevan tuotteen vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) väliseen vertailuun.

Tällä perusteella lasketut polkumyyntimarginaalit ovat asianomaisen maan osalta huomattavat.

4.   Vahinkoa ja syy-yhteyttä koskeva väite

Valituksen tekijät ovat esittäneet näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti asianomaisesta maasta on lisääntynyt kokonaisuudessaan sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna.

Valituksen tekijöiden esittämä alustava näyttö osoittaa, että tutkimuksen kohteena olevan tuodun tuotteen määrillä ja hinnoilla on muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus unionin tuotannonalan veloittamiin hintoihin ja sen markkinaosuuteen, mikä puolestaan on vaikuttanut erittäin kielteisesti unionin tuotannonalan kokonaistulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

5.   Menettely

Komissio on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille ja todennut, että valitus on unionin tuotannonalan tekemä tai sen puolesta tehty ja että on olemassa riittävä näyttö menettelyn aloittamiseksi. Sen vuoksi se panee vireille tutkimuksen perusasetuksen 5 artiklan nojalla.

Tutkimuksessa selvitetään, tuodaanko asianomaisesta maasta peräisin olevaa tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyyntituonti aiheuttanut vahinkoa unionin tuotannonalalle. Jos näin todetaan olevan, tutkimuksessa selvitetään, olisiko unionin edun mukaista ottaa käyttöön toimenpiteitä.

5.1    Menettely polkumyynnin määrittämiseksi

Asianomaisessa maassa toimivia tutkimuksen kohteena olevan tuotteen vientiä harjoittavia tuottajia (2) pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

5.1.1   Asianomaisessa maassa toimivia vientiä harjoittavia tuottajia koskeva tutkimus

Kaikkia asianomaisessa maassa vientiä harjoittavia tuottajia ja niiden järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan ja pyytämään kyselylomakkeen ottamalla yhteyttä komissioon mieluiten sähköpostitse viipymättä ja viimeistään 15 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä vientiä harjoittavia tuottajia koskevat tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville asianomaisen maan vientiä harjoittaville tuottajille, tiedossa oleville vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille sekä maan viranomaisille.

Vientiä harjoittavien tuottajien ja tapauksen mukaan niiden järjestöjen on palautettava täytetty kyselomake 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

5.1.2   Etuyhteydettömiä tuojia koskeva tutkimus  (3)  (4)

Asianomaisessa maassa toimivia tutkimuksen kohteena olevan tuotteen etuyhteydettömiä tuojia pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen.

Koska sellaisia etuyhteydettömiä tuojia, joita menettely koskee, on potentiaalisesti huomattava määrä, komissio voi rajata tutkittavien etuyhteydettömien tuojien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (menettelyä kutsutaan ”otannaksi”), jotta tutkimus saataisiin päätökseen määräajassa. Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia etuyhteydettömiä tuojia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä edellytetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen etuyhteydettömiä tuojia koskevan otoksen valinnassa tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio voi lisäksi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa edellä mainittujen lisäksi muita otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, tuojien valintaperusteena voidaan käyttää tutkimuksen kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa kaikille tiedossa oleville etuyhteydettömille tuojille ja tuojien järjestöille otokseen valituista yrityksistä.

Saadakseen tiedot, jotka se katsoo tarpeellisiksi tutkimustaan varten, komissio lähettää kyselylomakkeen otokseen valituille etuyhteydettömille tuojille ja tiedossa oleville tuojien järjestöille. Näiden osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otokseen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

5.2    Menettely vahingon määrittämiseksi sekä unionin tuottajia koskeva tutkimus

Vahingon määrittäminen perustuu sitä tukevaan näyttöön, ja siihen kuuluu puolueeton tarkastelu, joka kohdistuu polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrään sekä sen vaikutukseen unionin markkinoiden hintoihin ja unionin tuotannonalaan. Jotta voidaan määrittää, onko unionin tuotannonalalle aiheutunut vahinkoa, tutkimuksen kohteena olevan tuotteen unionissa toimivia tuottajia pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

Koska sellaisia unionin tuottajia, joita menettely koskee, on potentiaalisesti huomattava määrä, komissio on päättänyt rajata tutkittavien unionin tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ”otannaksi”), jotta tutkimus saataisiin päätökseen määräajassa. Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Komissio on valinnut alustavasti unionin tuottajien otoksen. Tarkemmat tiedot löytyvät asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetusta asiakirjasta. Asianomaisia osapuolia kehotetaan tutustumaan asiakirjaan (tätä varten niiden on otettava yhteyttä komissioon jäljempänä 5.6 kohdassa annettuja yhteystietoja käyttäen). Muiden unionin tuottajien tai niiden edustajien, jotka katsovat, että niiden olisi kuuluttava otokseen, on otettava yhteyttä komissioon 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Komissio ilmoittaa otokseen lopullisesti valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville unionin tuottajille ja/tai niiden järjestöille.

Saadakseen tiedot, jotka se katsoo tarpeellisiksi tutkimustaan varten, komissio lähettää kyselylomakkeen otokseen valituille unionin tuottajille ja tiedossa oleville unionin tuottajien järjestöille. Näiden osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otokseen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

5.3    Menettely unionin edun arvioimiseksi

Jos polkumyyntiä ja sen aiheuttamaa vahinkoa koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, olisiko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto unionin edun mukaista. Unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä sekä kuluttajia edustavia järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Voidakseen osallistua tutkimukseen kuluttajia edustavien järjestöjen on osoitettava saman määräajan kuluessa, että niiden toiminnan ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys.

Edellä mainitun määräajan kuluessa ilmoittautuvat osapuolet voivat toimittaa komissiolle tietoja siitä, onko toimenpiteiden käyttöön ottaminen unionin edun mukaista, 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Tiedot voidaan toimittaa joko vapaamuotoisesti tai täyttämällä komission laatima kyselylomake. Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietojen tueksi on niitä toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

5.4    Muut kirjalliset huomautukset

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä tässä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

5.5    Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

5.6    Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (5).

Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-ROM-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on toimiva, virallinen yrityksen sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköpostiosoite (polkumyynti): TRADE-ALUFOIL-AD610-DUMPING@ec.europa.eu

Sähköpostiosoite (vahinko): TRADE-ALUFOIL-AD610-INJURY@ec.europa.eu

6.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

Sitä, että osapuoli ei anna vastaustaan tietokoneavusteisesti, ei pidetä yhteistyöstä kieltäytymisenä, kunhan asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulee ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

7.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua koskevissa kysymyksissä. Tällainen kuuleminen järjestetään pääsääntöisesti viimeistään neljännen viikon lopussa alustavista päätelmistä ilmoittamisen jälkeen.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Väliaikaisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Vientiä harjoittavia tuottajia ovat asianomaisessa maassa tai asianomaisissa maissa toimivat yritykset, jotka tuottavat tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta ja vievät sitä unionin markkinoille joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä, mukaan lukien niihin etuyhteydessä olevat yritykset, jotka osallistuvat tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuotantoon, kotimarkkinamyyntiin tai vientiin.

(3)  Otokseen voidaan valita vain sellaisia tuojia, jotka eivät ole etuyhteydessä vientiä harjoittaviin tuottajiin. Vientiä harjoittaviin tuottajiin etuyhteydessä olevien tuojien on täytettävä kyselylomakkeen liite kyseisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta. Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä, b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita, c) toinen on toisen palveluksessa, d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista, e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti, f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti, g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). Tässä yhteydessä ’henkilöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(4)  Etuyhteydettömien tuojien antamia tietoja voidaan käyttää polkumyynnin määrittämisen lisäksi myös muihin tähän tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin.

(5)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE

Image Image

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

8.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/21


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7418 – Bosch / ZF Lenksysteme)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 354/14)

1.

Euroopan komissio vastaanotti 1. lokakuuta 2014 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Robert Bosch GmbH hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan saksalaisessa yrityksessä ZF Lenksysteme GmbH ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Robert Bosch GmbH: maailmanlaajuisesti toimiva autoteollisuuden tavarantoimittaja ja kulutustavaroiden (sähkötyökalut) toimittaja sekä energia-, rakennus-, lämpö-, turvallisuus-, teollisuus-, ohjaus- ja pakkaustekniikan alan toimija

—   ZF Lenksysteme GmbH: Robert Bosch GmbH:n ja ZF Friedrichshafen AG:n vuonna 1999 perustama yhteisyritys, joka toimii pääasiassa henkilö- ja hyötyajoneuvojen ohjausjärjestelmien, -pylväiden ja -pumppujen tuotannon ja myynnin alalla maailmanlaajuisesti.

3.

Euroopan komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Euroopan komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava Euroopan komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää Euroopan komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7418 – Bosch / ZF Lenksysteme seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.