ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 351

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
6. lokakuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 351/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 351/02

Asia C-318/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 3.7.2014 – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. v. Krajský úřad Olomouckého kraje

2

2014/C 351/03

Asia C-328/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 4.7.2014 – CD Consulting s.r.o. v. Anna Pančurová ym.

3

2014/C 351/04

Asia C-343/14: Valitus, jonka Adler Modemärkte AG on tehnyt 15.7.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-160/12, Adler Modemärkte AG v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 14.5.2014 antamasta tuomiosta

3

2014/C 351/05

Asia C-350/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale civile di Trieste (Italia) on esittänyt 21.7.2014 – Florin Lazar, laillisena edustajanaan Luigi Erculeo v. Allianz SpA

4

2014/C 351/06

Asia C-362/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Ireland (Irlanti) on esittänyt 25.7.2014 – Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner

5

2014/C 351/07

Asia C-366/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Unkari) on esittänyt 28.7.2014 – Herrenknecht AG v. Hév-Sugár Kft.

6

2014/C 351/08

Asia C-374/14 P: Valitus, jonka Walcher Meßtechnik GmbH on tehnyt 4.8.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 22.5.2014 antamasta tuomiosta

6

2014/C 351/09

Asia C-376/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court (Irlanti) on esittänyt 7.8.2014 – C v. M

7

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 351/10

Asia T-516/13: Kanne 16.7.2014 – CW v. neuvosto

9

2014/C 351/11

Asia T-224/14: Kanne 23.7.2014 – CW v. neuvosto

9

2014/C 351/12

Asia T-481/14: Kanne 20.6.2014 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. EIT

10

2014/C 351/13

Asia T-531/14: Kanne 15.7.2014 – Sotiropoulou ym. v. neuvosto

11

2014/C 351/14

Asia T-533/14 P: Valitus, jonka Desislava Kolarova on tehnyt 16.7.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-88/13, Kolarova v. REA, 30.4.2014 antamasta määräyksestä

13

2014/C 351/15

Asia T-534/14: Kanne 16.7.2014 – Murnauer Markenvertrieb v. SMHV – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

13

2014/C 351/16

Asia T-535/14: Kanne 18.7.2014 – The Cookware Company v. SMHV – Fissler (VITA+VERDE)

14

2014/C 351/17

Asia T-549/14: Kanne 25.7.2014 – Lidl Stiftung v. SMHV – Horno del Espinar (Castello)

15

2014/C 351/18

Asia T-552/14: Kanne 22.7.2014 – Wm. Wrigley Jr. v. SMHV (Extra)

15

2014/C 351/19

Asia T-553/14: Kanne 22.7.2014 – Wm. Wrigley Jr. v. SMHV (Extra)

16

2014/C 351/20

Asia T-556/14 P: Valitus, jonka Victor Navarro on tehnyt 28.7.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-46/13, Navarro v. komissio, 21.5.2014 antamasta tuomiosta

16

2014/C 351/21

Asia T-558/14: Kanne 24.7.2014 – Research Engineering & Manufacturing v. SMHV – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

17

2014/C 351/22

Asia T-562/14: Kanne 28.7.2014 – Yoo Holdings v. SMHV – Eckes-Granini Group (YOO)

18

2014/C 351/23

Asia T-563/14: Kanne 29.7.2014 – Hewlett Packard Development Company v. SMHV (ELITEDISPLAY)

19

2014/C 351/24

Asia T-577/14: Kanne 4.8.2014 – Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne v. unionin tuomioistuin

19

2014/C 351/25

Asia T-579/14: Kanne 1.8.2014 – Birkenstock Sales v. SMHV (pintakuvion esitys)

20

2014/C 351/26

Asia T-581/14: Kanne 30.7.2014 – Vierling v. SMHV – IP Leanware (BRAINCUBE)

21

2014/C 351/27

Asia T-583/14: Kanne 4.8.2014 – Giand v. SMHV – Flamagas (FLAMINAIRE)

21

2014/C 351/28

Asia T-589/14: Kanne 8.8.2014 – Musso v. parlamentti

22

2014/C 351/29

Asia T-590/14: Kanne 7.8.2014 – Zuffa v. SMHV (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

23

2014/C 351/30

Asia T-591/14: Kanne 8.8.2014 – BSH v. SMHV (PerfectRoast)

24

2014/C 351/31

Asia T-614/14: Kanne 14.8.2014 – Fútbol Club Barcelona v. SMHV – Kule (KULE)

24

2014/C 351/32

Asia T-618/14: Kanne 18.8.2014 – Grupo Bimbo v. SMHV (meksikolaisen maissitortillan muoto)

25

2014/C 351/33

Asia T-621/14: Kanne 14.8.2014 – Infocit v. SMHV – DIN (DINKOOL)

26

2014/C 351/34

Asia T-622/14: Kanne 15.8.2014 – Lauritzen Holding v. SMHV – IC Companys (IWEAR)

26

2014/C 351/35

Asia T-623/14: Kanne 14.8.2014 – Loewe Technologies v. SMHV – DNS International (SoundVision)

27

2014/C 351/36

Asia T-624/14: Kanne 12.8.2014 – Bice International v. SMHV – Bice (bice)

28

2014/C 351/37

Asia T-625/14: Kanne 18.8.2014 – Wm. Wrigley Jr. v. SMHV (pallon muoto)

28

2014/C 351/38

Asia T-626/14: Kanne 18.8.2014 – Wm. Wrigley Jr. v. SMHV (sinisen pallon muoto)

29

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 351/39

Asia F-63/13: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2014 – Psarras v. ENISA (Henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Työsopimuksen irtisanominen — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohta — Oikeus tulla kuulluksi — Henkinen kärsimys — Lainvastainen päätös — Kolmannen osapuolen oikeuksien kohtuuton loukkaaminen — Vahingonkorvauksista määrääminen viran puolesta — Kumoamistuomion täytäntöönpanon laiminlyönti)

30

2014/C 351/40

Asia F-13/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 26.6.2014 – DL v. komissio (Asian poistaminen rekisteristä — Kanteen peruuttaminen — Työjärjestyksen 89 artiklan 7 kohta — Asianosaisten oikeudenkäyntikuluja koskeva sopimus)

30

2014/C 351/41

Asia F-3/14: Virkamiestuomioistuimen määräys 14.7.2014 – DJ v. EASA

31

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

2014/C 351/01

Viimeisin julkaisu

EUVL C 339 du 29.9.14

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 329, 22.9.2014

EUVL C 315, 15.9.2014

EUVL C 303, 8.9.2014

EUVL C 292, 1.9.2014

EUVL C 282, 25.8.2014

EUVL C 261, 11.8.2014

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 3.7.2014 – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. v. Krajský úřad Olomouckého kraje

(Asia C-318/14)

2014/C 351/02

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší správní soud

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.

Vastapuoli: Krajský úřad Olomouckého kraje

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklaa, luettuna yhdessä sen 52 artiklan kanssa, tulkittava siten, että se estää sellaisten kansallisten oikeussääntöjen soveltamisen, joissa edellytetään liikenteenharjoittajan, jonka kotipaikka on jossain toisessa jäsenvaltiossa ja joka on sijoittautunut Tšekin tasavaltaan toimipaikan välityksellä saadakseen sellaisten toimilupien ja konsessioiden lisäksi, joiden perusteella liikenteenharjoittaja, jonka kotipaikka on Tšekin tasavallassa, saa harjoittaa kotimaista linjaliikennettä (julkinen kaupunkiliikenne), hankkivan saman toiminnan harjoittamista varten myös erityisluvan, jonka myöntäminen on hallintoviranomaisten harkintavallassa?

2)

Onko sillä merkitystä ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta, että kyseessä on julkinen kaupunkiliikenne, jota liikennöidään julkisen palvelun velvoitteeseen perustuvan järjestelmän mukaisesti julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen perusteella julkisista varoista maksettavaa korvausta vastaan rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 (1) tarkoitetulla tavalla?

3)

Voidaanko edellytyksiä, joilla muut kuin jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista maanteiden henkilöliikennettä jäsenvaltiossa 11.12.1997 koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 12/98 (2) 3 artiklan kolmatta kohtaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan kanssa, tulkita siten, että siinä sallitaan se, että jäsenvaltio rajoittaa julkisen kaupunkiliikenteen harjoittamista liikenteenharjoittajalta, jonka kotipaikka on jossain toisessa jäsenvaltiossa ensimmäisessä kysymyksessä kuvatulla tavalla?


(1)  EUVL L 315, s. 1.

(2)  EYVL L 4, s. 10.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 4.7.2014 – CD Consulting s.r.o. v. Anna Pančurová ym.

(Asia C-328/14)

2014/C 351/03

Oikeudenkäyntikieli: slovakia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský súd v Prešove

Pääasian asianosaiset

Kantaja: CD Consulting s.r.o.

Vastaajat: Anna Pančurová ym.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (1) 6 artiklan 1 kohtaa ja kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 22.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 87/102/ETY (2) 4 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion oikeussäännölle, jossa ei lähtökohtaisesti sallita sitä, että kansallinen tuomioistuin, jolta on haettu ratkaisua siirrettyyn vekseliin perustuvista oikeuksista, arvioi viran puolesta missä tahansa asian käsittelyn vaiheessa vekselin perustana olevaa sopimusta, oikeussuhteen perustaa ja sopimusehtojen mahdollista kohtuuttomuutta tai sitä, onko säännöksiä, jotka koskevat kulutusluottosopimuksesta puuttuvaa mainintaa todellisesta vuosikorosta, mahdollisesti rikottu?


(1)  EYVL L 95, s. 29.

(2)  EYVL L 42, s. 48.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/3


Valitus, jonka Adler Modemärkte AG on tehnyt 15.7.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-160/12, Adler Modemärkte AG v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 14.5.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-343/14)

2014/C 351/04

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Adler Modemärkte AG (edustaja: Rechtsanwalt J.-C. Plate)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Blufin SpA

Vaatimukset

riidanalainen tuomio kumotaan

asia palautetaan yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikultut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus koskee unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-160/12 14.5.2014 antamaa tuomiota, jossa yleinen tuomioistuin hylkäsi Adler Modemärkte AG:n SMHV:n toisen valituslautakunnan 3.2.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1955/2010-2), joka koskee Blufin SpA:n ja Adler Modemärkte AG:n välistä väitemenettelyä, nostaman kanteen.

Valittaja vetoaa seuraaviin valitusperusteisiin:

1.

Kantaja väittää ensinnäkin, että asiassa on rikottu yhteisön tavaramerkkiasetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Yleinen tuomioistuin on tulkinnut väärin tätä säännöstä ja merkkien samankaltaisuuden määrittämistä ja sekaannusvaaraa koskevaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä päätyessään vertailtavien tavaramerkkien samankaltaisuuteen ja sekaannusvaaraan merkkien sellaisten osien samanlaisuuden perusteella, jotka vastaavat tavaran laadun osalta annettua puhtaasti kuvailevaa merkintää (eli värimerkintä ”laivastonsininen” [marineblau] vertailtavana olevien tavaramerkkien kattamia tavaroita varten) ja joita kohdeyleisö ei katso alun perin puuttuvan erottamiskyvyn takia sellaiseksi viittaukseksi tavaroiden kaupallisena alkuperänä olevaan tiettyyn yritykseen, jolla sen tavarat erotetaan toisten yritysten tavaroista. Lisäksi yleinen tuomioistuin ei ole ymmärtänyt tässä asiassa oikeudellista käsitettä kuvaileva merkintä oikein, koska se ei pitänyt ”laivastonsinistä” tavaramerkkien kattamien tavaroiden, eli vaatteiden kuvailevana merkintänä tai ei pitänyt sitä tavaran olennaisena ominaisuutena.

2.

Toiseksi riidanalainen tuomio on annettu vääristettyjen tosiseikkojen perusteella. Yleinen oikeus katsoi, ettei merkinnällä ”laivastonsininen” voi olla (kyseessä olevissa maiden kielissä, erityisesti italiassa ja ranskassa) tavaraa kuvailevaa merkitystä nyt kyseessä olevien, luokkiin 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden kohdalla, vaikka vertailtaviin merkkeihin sisältyy kiistatta puhtaasti tavaroita kuvaileva käsite – eli ”laivastonsininen” sellaisena kuin se on kussakin unionin kielissä – ja vaikka tavaramerkki, johon väitteen tueksi on vedottu, eli italiankielinen ”blu marino”, ja ranskankielinen rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ”marine bleu” poikkeavat vain vähäisessä määrin näistä käsitteistä. Sitä paitsi sekä SMHV:n väiteosaston että sen valituslautakunta ovat edeltävissä menettelyissä todenneet positiivisesti, että ”laivastonsininen” (kussakin Euroopan maan kielessä) on tavaroita kuvaileva käsite. Yleinen tuomioistuin on sidottu tähän toteamukseen.

3.

Kolmanneksi yleisen tuomioistuimen tuomion perustelut, jotka koskevat sitä seikkaa, ettei ”laivastonsinisellä” ole tavaroita kuvailevaa merkitystä, ovat ristiriitaisia ja osoittavat, että tuomion perustelut ovat puutteelliset. Yleinen tuomioistuin totesi itse tuomion 54 kohdassa, että vertailtavien merkkien osat merkitsevät kyseistä värisävyä. Yleinen tuomioistuin totesi lisäksi tuomion 55 kohdassa, että tämä merkitys on ”ilmeinen”.

4.

Neljänneksi riidanalainen ratkaisu on tehty sellaisten säännösten perusteella, joita ei voida soveltaa, eli asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) säännösten perusteella. Sovellettava säännös on asetus (EY) N:o 40/94 (2).


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009; EUVL L 78, s. 1

(2)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94; EYVL L 11, s. 1


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale civile di Trieste (Italia) on esittänyt 21.7.2014 – Florin Lazar, laillisena edustajanaan Luigi Erculeo v. Allianz SpA

(Asia C-350/14)

2014/C 351/05

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale civile di Trieste

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Florin Lazar, laillisena edustajanaan Luigi Erculeo

Vastaaja: Allianz SpA

Ennakkoratkaisukysymykset

Miten on tulkittava sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) annetun asetuksen N:o 864/2007 (1) 4 artiklan 1 kohtaa, kun siinä säädetään, että ”sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen, joka johtuu vahingonkorvausvastuun perustavasta tapahtumasta, sovelletaan sen maan lakia, jossa vahinko aiheutuu”. Erityisesti

1)

miten pitäisi tulkita asetuksen N:o 864/2007 4 artiklan 1 kohdan käsitettä ”jossa vahinko aiheutuu”, kun kyseessä on aineellisten ja aineettomien vahinkojen korvaamista koskeva vaatimus, jonka esittävät tuomioistuimen valtiossa tapahtuneen liikenneonnettomuuden vuoksi kuolleen henkilön omaiset, kun nämä omaiset asuvat Euroopan unionin jossain toisessa maassa ja ovat kärsineet siellä kyseiset vahingot;

2)

ovatko asetuksen N:o 864/2007 4 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa aineelliset ja aineettomat vahingot, joita tuomioistuimen valtiossa tapahtuneen liikenneonnettomuuden vuoksi kuolleen henkilön omaisille on aiheutunut heidän asuinmaassaan, 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä osassa tarkoitettua ”vahinkoa” vai saman säännöksen jälkimmäisessä osassa tarkoitettuja ”välillisiä seurauksia”?


(1)  Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) 11.7.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007 (EUVL L 199, s. 40).


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Ireland (Irlanti) on esittänyt 25.7.2014 – Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner

(Asia C-362/14)

2014/C 351/06

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Ireland

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Maximillian Schrems

Vastaaja: Data Protection Commissioner

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ratkaistaessa kantelua, joka on tehty riippumattomalle viranomaiselle, jolle on annettu lainsäädännössä tehtäväksi soveltaa ja panna täytäntöön tietosuojalainsäädäntöä, ja jonka mukaan henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan (tässä Amerikan yhdysvaltoihin), jonka lainsäädännössä ja käytännössä ei väitetysti suojella riittävästi rekisteröityä, sitooko 26.7.2000 tehtyyn komission päätökseen (2000/520/EY) (1) sisältyvä yhteisön päinvastainen toteamus ehdoitta viranomaista direktiivin 95/46/EY (2) 25 artiklan 6 kohdan säännöksistä huolimatta, kun otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan (3) (EYVL 2000, C 364, s. 1) 7, 8 ja 47 artikla?

2)

Vai voiko viranomainen tutkia ja/tai onko viranomaisen tutkittava asiaa itse kyseisen komission päätöksen julkaisemisen jälkeen tapahtuneen tosiasiallisen kehityksen valossa?


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti yksityisyyden suojaa koskevien safe harbor -periaatteiden antaman suojan riittävyydestä ja niihin liittyvistä Yhdysvaltojen kauppaministeriön julkaisemista tavallisimmista kysymyksistä 26.7.2000 tehty komission päätös (annettu tiedoksi numerolla C(2000) 2441) (EYVL L 215, s. 7).

(2)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31).

(3)  Euroopan unionin perusoikeuskirja (EYVL C 364, s. 1).


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Unkari) on esittänyt 28.7.2014 – Herrenknecht AG v. Hév-Sugár Kft.

(Asia C-366/14)

2014/C 351/07

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Herrenknecht AG

Vastaaja: Hév-Sugár Kft.

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Miten neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (1) 23 artiklan 1 kohtaa on tulkittava, kun halutaan selvittää, millä tuomioistuimella on kansainvälinen yksinomainen toimivalta silloin, kun riitaantuneet sopimuspuolet ovat sopimuksensa yleisissä sopimusehdoissa nimenneet sopimuksesta aiheutuvien riitojen ratkaisemiseen toimivaltaisiksi tuomioistuimiksi useita eri tuomioistuimia? Onko kantajalla oikeus vapaasti valita joko nimetty tuomioistuin, jolla on yksinomainen toimivalta, tai tuomioistuin, jonka toimivalta riippuu asianosaisten tahdosta, ja voidaanko katsoa, että asiaa nyt käsittelevällä tuomioistuimella on kansainvälinen yksinomainen toimivalta?

2)

Miten sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista Roomassa tehdyn yleissopimuksen (2) 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava, kun halutaan selvittää, minkä kansallisen oikeuden aineellisia sääntöjä on sopimusta tutkittaessa sovellettava, kun sopimuspuolet ovat sen yleisissä sopimusehdoissa määränneet, että sopimukseen sovelletaan useiden jäsenvaltioiden kansallista oikeutta?


(1)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1).

(2)  Yleissopimus 80/934/ETY sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 (EYVL L 266, s. 1).


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/6


Valitus, jonka Walcher Meßtechnik GmbH on tehnyt 4.8.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 22.5.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-374/14 P)

2014/C 351/08

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Walcher Meßtechnik GmbH (edustaja: Rechtsanwalt S. Walter)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen kuudennen jaoston asiassa T-95/13 22.5.2014 antaman tuomion ja SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 13.12.2012 tekemän riidanalaisen päätöksen asiassa R1779/2012-1

toissijaisesti kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen kuudennen jaoston asiassa T-95/13 22.5.2014 antaman tuomion ja palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa kahteen jäljempänä olevaan valitusperusteeseen, joista ensimmäinen jakautuu kolmeen osaan.

1.

Ensimmäinen valitusperuste

Valituksenalaisella tuomiolla rikotaan asetuksen N:o 207/2009 (1) 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa kolmen seuraavan perusteen vuoksi:

Arvioitaessa sitä, voidaanko merkkiä rekisteröidä, on otettava huomioon hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja/tai palvelujen sanamuoto. Näin ei kuitenkaan tehty unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä oikeudenkäynnissä. Unionin yleinen tuomioistuin otti sen sijaan huomioon valittajan internetsivuston ja sellaisen yhdysvaltalaisen tavaramerkin tavaraluettelon, joka ei ollut oikeudenkäynnin kohteena.

Jopa unionin yleisen tuomioistuimen sanalle HIPERDRIVE antaman merkityksen mukaan merkillä HIPERDRIVE kuvataan ainoastaan yhtä moottorin ominaisuutta. Käsiteltävässä asiassa itse tavaroiden, joiden osalta rekisteröintiä oli haettu, olennaisia ominaisuuksia ei kuitenkaan kuvailtu väitetyssä kuvauksessa tavaroihin, joiden osalta rekisteröintiä oli haettu, liitetystä moottorinosasta. Unionin yleinen tuomioistuin sovelsi siten virheellisesti unionin tuomioistuinten viimeaikaisessa oikeuskäytännössä tältä osin vahvistettuja arviointiperusteita (ks. tuomio 15.1.2013, BSH v. SMHV (ecoDoor), T-625/11 (2) ja tuomio 10.6.2014, BSH v. SMHV, C-126/13 P, (3) 27 kohta).

Unionin yleisen tuomioistuimen väitetysti virheellinen olettama siitä, että ”HIPER” on rinnastettava sanaan ”hyper”, vaikka näitä ilmaisuja ei koskaan käytetä toisiaan vastaavina, perustuu virheelliseen väitteeseen siitä, että sekä ”HIPER” että ”hyper” äännetään englanniksi samalla tavalla. Valittajan lukuisista vastakkaisista esimerkeistä huolimatta unionin yleinen tuomioistuin ei tutkinut tätä virheelliseksi väitettyä väitettä eikä perustellut sitä. Oikeuskäytännön mukaan sitä, ovatko unionin yleisen tuomioistuimen tuomion perustelut ristiriitaiset tai riittämättömät, on pidettävä oikeudellisena kysymyksenä.

2.

Toinen valitusperuste

Valituksenalaisella tuomiolla loukataan unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja mielivaltaisuuden kiellon periaatetta. SMHV:n selkeän käytännön mukaan sanaosaa ”HIPER” rekisteröitäessä sitä ei voida rinnastaa sanaan ”hyper”. Tämä käytäntö oli olemassa ennen riidanalaisia merkkejä koskevan rekisteröintihakemuksen tekemistä, ja se on olemassa edelleen. Käsiteltävä asia eroaa tilanteesta, jossa hakijat vetoavat pelkästään aikaisempiin rekisteröintihakemuksiin. Se, ettei SMHV riidanalaisia rekisteröintihakemuksia koskevan väitteen jälkeen enää vastustanut sanaosan ”HIPER” sisältäviä tavaramerkkejä, osoittaa, että riidanalaista tavaramerkkihakemusta koskevalla väitteellä selvästi loukataan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja mielivaltaisuuden kiellon periaatetta.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

(2)  ECLI:EU:T:2013:14.

(3)  ECLI:EU:C:2014:2065.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court (Irlanti) on esittänyt 7.8.2014 – C v. M

(Asia C-376/14)

2014/C 351/09

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court

Pääasian asianosaiset

Valittaja: C

Vastapuoli: M

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko lapsen huoltoa koskevat oikeudenkäynnit Ranskassa esteenä sille, että lapsen vakituiseksi asuinpaikaksi määritetään Irlanti, kun otetaan huomioon tapauksen olosuhteet?

2)

Onko isällä tai Ranskan tuomioistuimilla yhä oikeus lapsen huoltoon, jolloin lapsen palauttamatta jättäminen Irlannista olisi luvatonta?

3)

Onko Irlannin tuomioistuimilla oikeus tutkia lapsen vakituista asuinpaikkaa koskeva kysymys, kun otetaan huomioon, että lapsi on asunut Irlannissa heinäkuusta 2012, jolloin lapsen vieminen Irlantiin ei ollut Ranskan lain vastaista?


Unionin yleinen tuomioistuin

6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/9


Kanne 16.7.2014 – CW v. neuvosto

(Asia T-516/13)

2014/C 351/10

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CW (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Tekari)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP täytäntöönpanosta 30.7.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2013/409/YUTP kantajaa koskevilta osin

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston maksamaan satatuhatta euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu oikeudellisen perustan puuttumiseen sillä perusteella, että koska se perustuu muuhun kuin päätöksen 2011/72/YUTP (1), joka on sen oikeudellisena perustana, 1 artiklassa säädettyyn perusteeseen, päätöksellä 2013/409/YUTP (2) ei ole oikeudellista perustaa.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu omaisuudensuojan loukkaamiseen, koska kantajaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet rajoittavat kantajan omaisuudensuojaa perusteettomasti.


(1)  Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 31.1.2011 annettu neuvoston päätös 2011/72/YUTP (EUVL L 28, s. 62).

(2)  Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP täytäntöönpanosta 30.7.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/409/YUTP (EUVL L 204, s. 52).


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/9


Kanne 23.7.2014 – CW v. neuvosto

(Asia T-224/14)

2014/C 351/11

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CW (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Tekari)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP täytäntöönpanosta 30.1.2014 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2014/49/YUTP kantajaa koskevilta osin

toteamaan, että riidanalaisen päätöksen kumoamisen seurauksena kantajan ei katsota olleen koskaan merkittynä niiden henkilöiden luetteloihin, joita varojen jäädyttäminen koskee, ja missään neuvoston toimessa tai päätöksessä ei voida mainita kantajan nimeä varojen jäädyttämistä koskevan toimenpiteen kohteena

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston maksamaan satatuhatta euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut, jotka on vahvistettava oikeudenmukaisesti siten, että osapuolten tilanne ja tällaisen asiakirja-aineiston hallinnoinnista aiheutuva työtaakka otetaan huomioon.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että päätöksellä 2014/49/YUTP (1) ei ole oikeudellista perustaa, koska kyseinen päätös perustuu muuhun kuin päätöksen 2011/72/YUTP (2) 1 artiklassa säädettyyn perusteeseen ja koska päätös 2011/72/YUTP, joka on kyseisen päätöksen oikeudellisena perustana, ei ole missään tapauksessa unionin oikeuden, jossa säädetään kohdennetuista seuraamuksista, mukainen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu omaisuudensuojan loukkaamiseen, koska kantajaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet rajoittavat kantajan omaisuudensuojaa perusteettomasti.


(1)  Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP muuttamisesta 30.1.2014 annettu neuvoston päätös 2014/49/YUTP (EUVL L 28, s. 38).

(2)  Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 31.1.2011 annettu neuvoston päätös 2011/72/YUTP (EUVL L 28, s. 62).


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/10


Kanne 20.6.2014 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. EIT

(Asia T-481/14)

2014/C 351/12

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustajat: asianajajat E. Siouti ja M. Sfyri)

Vastaaja: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan vastaajan tarjouskilpailua koskevan ratkaisupäätöksen, joka annettiin kantajille tiedoksi vastaajan 11.4.2014 päivätyllä kirjeellä, ja kaikki myöhemmät asiaan liittyvät vastaajan päätökset, myös sopimuksen tekemisestä tarjouskilpailun voittajan kanssa tehdyn päätöksen (jota ei ole annettu tiedoksi kantajille)

kumoamaan EIT:n johtajan 25.4.2014 tekemän päätöksen, jossa kieltäydyttiin paljastamasta arviointikomitean kokoonpanoa

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajille 1 58  430,40 euron suuruisen vahingon, joka aiheutui kantajille siitä, että he menettivät mahdollisuuden sopimuksen tekemiseen tarjouskilpailun yhteydessä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut ja muut tähän kanteeseen liittyen aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja sekoitti keskenään valintaperusteet ja ratkaisuperusteet ja rikkoi siten varainhoitoasetuksen (1) 110 artiklaa ja delegoidun asetuksen (2) 149 artiklaa.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu varainhoitoasetuksen 105 ja 113 artiklan ja delegoidun asetuksen 138 artiklan rikkomiseen, koska vastaaja käytti tarjouksia arvioidessaan tuntemattomia perusteita, jotka eivät sisältyneet tarjouseritelmään, ja rikkoi velvollisuuttaan esittää ratkaisuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai tarvittaessa perusteiden merkitys alenevassa tärkeysjärjestyksessä. Kantajat väittävät lisäksi, että vastaaja käytti irrallista ja epäyhtenäistä arvostelujärjestelmää, mikä johti vääristymiin ja virheisiin arvioinnissa.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja teki useita ilmeisiä arviointivirheitä.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 1049/2001 (3) 2 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan rikkomiseen, koska arviointikomitean kokoonpanoa ei paljastettu, vaikka sen perusteella kantajat olisivat voineet varmistaa, ettei asiassa ollut eturistiriitaa.


(1)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, s. 1).

(2)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29.10.2012 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012 (EUVL L 362, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 43).


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/11


Kanne 15.7.2014 – Sotiropoulou ym. v. neuvosto

(Asia T-531/14)

2014/C 351/13

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: Leïmonia Sotiropoulou (Patra, Kreikka) ja 63 muuta vastaajaa (edustaja: asianajaja K. Chrysogonos)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kokonaisuudessaan aineellisen vahingon, joka kantajille aiheutui 1.1.2013–31.5.2014 heidän peruseläkkeidensä lainvastaisesta alentamisesta Euroopan unionin neuvoston päätöksillä ja jonka suuruus on yhteensä 8 70  504,11 euroa

velvoittamaan vastaajan maksamaan kokonaisuudessaan jokaiselle kantajalle 3  000,00 euroa korvauksena kantajille heidän peruseläkkeidensä lainvastaisesta alentamisesta Euroopan unionin neuvoston päätöksillä aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanne koskee vaatimusta SEUT 268 mukaisesta sellaisen vahingon korvaamisesta, joka kantajille aiheutui heidän peruseläkkeidensä merkittävästä alentamisesta, joka seurasi Euroopan unionin neuvoston lainvastaisissa 8.6.2010 annetussa päätöksessä 2010/320/EU (1); 7.9.2010 annetussa päätöksessä 2010/486/EU (2); 20.12.2010 annetussa päätöksessä 2011/57/EU (3); 7.3.2011 annetussa päätöksessä 2011/257/EU (4); 12.7.2011 annetussa päätöksessä 2011/734/EU (5); 8.11.2011 annetussa päätöksessä 2011/791/EU (6); 13.3.2012 annetussa päätöksessä 2012/211/EU (7) ja 4.12.2012 annetussa päätöksessä 2013/6/EU (8) määrätyistä Kreikan eläkejärjestelmää koskevista toimenpiteistä ja toimista.

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu annetun toimivallan periaatteen ja toissijaisuusperiaatteen loukkaamiseen

Kantajat väittävät, että Euroopan unionin neuvoston riidanalaisten päätösten, jotka koskevat muun muassa yksityiskohtaisten toimenpiteiden, politiikkojen ja toimien toteuttamista sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmässä, antamisella ylitettiin neuvostolle perussopimuksella myönnetyt toimivaltuudet ja loukattiin annetun toimivallan periaatetta ja toissijaisuusperiaatetta, sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 ja 5 artiklassa, luettuina yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä SEUT) 2–6 artiklan kanssa. Euroopan unionin neuvosto ei voi antaessaan Kreikalle osoitettuja SEUT 126 artiklan 9 kohdassa ja SEUT 136 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä vahvistaa yksityiskohtaisesti politiikkaa, jota Kreikan on noudatettava edellä mainitulla aloilla, jotka kuuluvat sen yksinomaiseen toimivaltaan unionin jäsenvaltiona, ja tästä syystä edellä mainitut päätökset sisältöineen ovat lainvastaisia ja niistä syntyy Euroopan unionille sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu korvata vahinko, joka kantajille aiheutui heidän eläkkeidensä alentamisesta kyseisillä Euroopan unionin neuvoston lainvastaisilla päätöksillä.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1, 25 ja 34 artiklassa määrättyjen perusoikeuksien loukkaamisesta

Kantajat väittävät, että mainituissa Euroopan unionin neuvoston päätöksissä edellytetään sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, jotka koskevat eläkejärjestelmää ja joiden vuoksi kantajien taloudellinen tilanne järkkyi olennaisesti ja tilanteet, joihin he olivat luottaneet vilpittömässä mielessä, muuttuivat täysin. Eläkkeiden merkittävät alentamiset ja leikkaamiset, joita edellytettiin mainittujen Euroopan unionin neuvoston päätöksissä määritettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi, johtivat vakuutussuojan vakavaan laskuun ja eläkeläisten elintason olennaiseen huononemiseen, mikä koski myös kantajia, joilta poistettiin heidän eläkkeitään alentamalla suurin osa heidän saatavillaan aiemmin olleista tuloista. Riidanalaisten alentamisten vahvistaminen ja täytäntöönpano johtivat kantajilla olevien Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1, 25 ja 34 artiklassa nimenomaisesti vahvistettujen oikeuden ihmisarvoon, ikääntyneiden ihmisten oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin, joilla taataan suoja muun muassa vanhuuden varalta, välittömään loukkaamiseen, mikä tekee itse riidanalaisista päätöksistä lainvastaisia ja mistä syntyy Euroopan unionille sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu korvata vahinko, joka kantajille aiheutui heidän eläkkeidensä alentamisesta kyseisillä Euroopan unionin neuvoston lainvastaisilla päätöksillä.


(1)  8.6.2010 annettu neuvoston päätös 2010/320/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (EUVL L 145, 11.6.2010, s. 6).

(2)  7.9.2010 annettu neuvoston päätös 2010/486/EU, jolla muutetaan päätöstä 2010/320/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (EUVL L 241, 14.9.2010, s. 12).

(3)  20.12.2010 annettu neuvoston päätös 2011/57/EU, jolla muutetaan päätöstä 2010/320/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (EUVL L 26, 29.1.2011, s. 15).

(4)  7.3.2011 annettu neuvoston päätös 2011/257/EU, jolla muutetaan päätöstä 2010/320/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (EUVL L 110, 29.4.2011, s. 26).

(5)  12.7.2011 annettu neuvoston päätös 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (EUVL L 296, 15.11.2011, s. 38).

(6)  8.11.2011 annettu neuvoston päätös 2011/791/EU, jolla muutetaan päätös 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (EUVL L 320, 3.12.2011, s. 28).

(7)  13.3.2012 annettu neuvoston päätös 2012/211/EU, jolla muutetaan päätös 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (EUVL L 113, 25.4.2012, s. 8).

(8)  Päätöksen 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi, muuttamisesta 4.12.2012 annettu neuvoston päätös 2013/6/EU (EUVL L 4, 9.1.2013, s. 40).


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/13


Valitus, jonka Desislava Kolarova on tehnyt 16.7.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-88/13, Kolarova v. REA, 30.4.2014 antamasta määräyksestä

(Asia T-533/14 P)

2014/C 351/14

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Desislava Kolarova (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Muu osapuoli: Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan virkamiestuomioistuimen asiassa F-88/13, Desislava Kolarova vastaan tutkimuksen toimeenpanovirasto, 30.4.2014 antaman määräyksen, joka koski PMO.1:n tekemän ja 28.11.2012 tiedoksiannetun sellaisen päätöksen kumoamista, jolla hylättiin valittajan 20.7.2012 esittämä vaatimus äitinsä Anna Borisova PETROVAn rinnastamisesta huollettavana olevaan lapseen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 4 kohdan nojalla 1.11.2012 ja 31.10.2013 väliseksi ajaksi

toteamaan, että 17.9.2013 nostettu kanne otetaan tutkittavaksi ja hyväksymään valittajan ensimmäisen asteen tuomioistuimessa esittämät vaatimukset

tämän seurauksena palauttamaan asian virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi

päättämään oikeudenkäyntikuluista ja velvoittamaan REA:n ja/tai komission maksamaan ne

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa kolmeen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäinen valitusperuste: Valittajan oikeuksien ja puolustautumisoikeuksien loukkaaminen siltä osin kuin virkamiestuomioistuin oli arvioinut erheellisesti saaneensa tarvittavat tiedot asianosaisten esittämien asiakirjojen perusteella ja oli sen seurauksena katsonut erheellisesti, ettei syytä suullisen käsittelyn aloittamiseen ollut.

2)

Toinen valitusperuste: Oikeudellinen virhe siltä osin kuin virkamiestuomioistuin oli katsonut erheellisesti, että valittajan argumentissa, jonka mukaan sellainen palvelusopimus ”ei vapauta valtuuttajaa vastuusta”, ei selvästi otettu huomioon henkilöstösääntöjen 2 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan sanamuotoa.

3)

Kolmas valitusperuste: Valittajan oikeutta saada asiansa todellisesti käsitellyksi tuomioistuimessa on loukattu.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/13


Kanne 16.7.2014 – Murnauer Markenvertrieb v. SMHV – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Asia T-534/14)

2014/C 351/15

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Saksa) (edustajat: asianajajat F. Traub ja H. Daniel)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Bach Flower Remedies Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 5.5.2014 asiassa R 2041/2012-2 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sananosan MURNAUERS Bachblüten, luokkaan 3, 5 ja 30 kuuluvia tavaroita varten – rekisteröintihakemus nro 9 7 49  847

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Bach Flower Remedies Ltd

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansalliset ja yhteisön kuviomerkit, joiden sisältyy sananosa Bach, kansallinen sanamerkki Bach sekä elinkeinotoiminnassa käytetty rekisteröimätön tavaramerkki BACH luokkiin 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 ja 44 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/14


Kanne 18.7.2014 – The Cookware Company v. SMHV – Fissler (VITA+VERDE)

(Asia T-535/14)

2014/C 351/16

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Cookware Company Ltd (Hongkong, Kiina) (edustaja: asianajaja K. Manhaeve)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 15.4.2014 tekemän päätöksen asiassa R 1082/2013 2.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanaosat VITA+VERDE sisältävä värillinen kuviomerkki luokkiin 21 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0 0 73  054

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: aikaisempi yhteisön tavaramerkki nro 1 0 13  787 sanalle vitavit

Väiteosaston ratkaisu: väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: riidanalaisen päätöksen kumoaminen ja väitteen hyväksyminen

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/15


Kanne 25.7.2014 – Lidl Stiftung v. SMHV – Horno del Espinar (Castello)

(Asia T-549/14)

2014/C 351/17

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Saksa) (edustajat: M. Wolter, M. Kefferpütz ja A. Marx)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 22.4.2014 yhdistetyissä asioissa R 1233/2013-2 ja R-1258/2013-2 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”Castello” luokkiin 29, 30 ja 31 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 6 8 19  973

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuoli

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Lukuisat aikaisemmat yhteisön ja kansalliset tavaramerkit, joissa on muun muassa sanaosa ”Castelló”

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen osittainen hyväksyminen

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/15


Kanne 22.7.2014 – Wm. Wrigley Jr. v. SMHV (Extra)

(Asia T-552/14)

2014/C 351/18

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja C. Schmitt)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) viidennen valituslautakunnan 19.5.2014 asiassa R 199/2014-5 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Luokkien 3, 21 ja 30 tavaroita varten haettu sanaosan ”Extra” sisältävä kuviomerkki – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus N:o 1 1 7 37  582

Tutkijan päätös: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus hylättiin

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/16


Kanne 22.7.2014 – Wm. Wrigley Jr. v. SMHV (Extra)

(Asia T-553/14)

2014/C 351/19

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja C. Schmitt)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) viidennen valituslautakunnan 19.5.2014 asiassa R 218/2014-5 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Luokkien 3, 21 ja 30 tavaroita varten haettu sanaosan ”Extra” sisältävä mustavalkoinen kuviomerkki – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus N:o 1 1 7 37  657

Tutkijan päätös: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus hylättiin

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/16


Valitus, jonka Victor Navarro on tehnyt 28.7.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-46/13, Navarro v. komissio, 21.5.2014 antamasta tuomiosta

(Asia T-556/14 P)

2014/C 351/20

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Victor Navarro (Sterrebeek, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Blot)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan virkamiestuomioistuimen asiassa F-46/13 21.5.2014 antaman tuomion

näin ollen hyväksymään valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset ja siis

kumoamaan Euroopan komission työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen asemassa 4.10.2012 tekemän päätöksen, jolla valittaja jätettiin ottamasta palvelukseen tehtäväryhmän II ylimääräisenä sopimussuhteisena toimihenkilönä

siltä osin kuin on tarpeellista kumoamaan työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 7.2.2013 tekemän päätöksen, jolla hylättiin valittajan 19.10.2012 tekemä valitus

korvaamaan valittajalle aiheutuneen aineellisen vahingon

myöntämään valittajalle korvauksena aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä summan, jonka kohtuulliseksi määräksi on alustavasti vahvistettu 50  000 euroa

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut, tästä valituksesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa kolmeen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että virkamiestuomioistuin loukkasi tuomioistuinvaltansa rajoja, koska se korvasi hallinnon suorittaman arvion omalla arvioinnillaan.

2)

Toinen valitusperuste, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen, koska virkamiestuomioistuin katsoi virheellisesti, että 2.3.2011 (1) annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten liitteessä IV olevan 3 artiklan 2 kohdan mukaan työkokemuksesta on esitettävä asianmukainen näyttö ja sen on liityttävä komission toimialoihin.

3)

Kolmas valitusperuste, joka perustuu asian tosiseikkojen vääristämiselle, koska virkamiestuomioistuin katsoi valituksenalaisessa tuomiossa, ettei valittaja ollut kuvaillut Continental Airlines Inc:lle suoritettuja työtehtäviä eikä näin ollen osoittanut, että hänen työkokemuksensa oli ”asianmukainen” sihteerin tehtävien hoitamista varten.


(1)  Komission muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a ja 3 b artiklan nojalla palvelukseen ottamien sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelussuhteisiin sovellettavan 79 artiklan 2 kohdan yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka on julkaistu hallinnollisissa tiedotteissa nro 33-2011.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/17


Kanne 24.7.2014 – Research Engineering & Manufacturing v. SMHV – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

(Asia T-558/14)

2014/C 351/21

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Research Engineering & Manufacturing, Inc. (Middletown, Rhode Island, Yhdysvallat) (edustajat: barrister S. Malynicz, solicitor K. Gilbert ja solicitor M. Gilbert)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Nedschroef Holding BV (Helmond, Alankomaat)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 12.5.2014 tekemän päätöksen asiassa R-442/2013-4

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: yhteisön tavaramerkki nro 6 68  566

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: vastapuoli valituslautakunnassa

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan kanssa, tarkoitetut ehdottomat mitättömyysperusteet

Mitättömyysosaston ratkaisu: mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: riidanalaisen ratkaisun kumoaminen ja yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistaminen

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/18


Kanne 28.7.2014 – Yoo Holdings v. SMHV – Eckes-Granini Group (YOO)

(Asia T-562/14)

2014/C 351/22

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Yoo Holdings Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: solicitor D. Farnsworth)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 29.4.2014 tekemän päätöksen asiassa R 762/2013-2.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki YOO luokkiin 35, 41 ja 43 kuuluvia palveluja varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0 4 87  924

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: sanamerkin YO kansallinen ja kansainvälinen rekisteröinti tavaramerkiksi luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: riidanalaisen päätöksen kumoaminen osittain ja väitteen hyväksyminen osittain

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan rikkominen.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/19


Kanne 29.7.2014 – Hewlett Packard Development Company v. SMHV (ELITEDISPLAY)

(Asia T-563/14)

2014/C 351/23

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Texas, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat T. Raab ja H. Lauf)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 19.5.2014 asiassa R 1539/2013-2 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”ELITEDISPLAY” luokkaan 9 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 1 5 41  901

Tutkijan päätös: Tavaramerkin rekisteröintihakemus hylättiin

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/19


Kanne 4.8.2014 – Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne v. unionin tuomioistuin

(Asia T-577/14)

2014/C 351/24

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Saksa) ja Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Ranska) (edustajat: asianajajat F. Puel ja E. Durand)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun sen johdosta, että unionin yleisessä tuomioistuimessa käyty oikeudenkäynti ei ole täyttänyt vaatimuksia asian ratkaisemisesta kohtuullisessa ajassa

ja tällä perusteella

velvoittamaan Euroopan unionin maksamaan asianmukaisen ja täysimääräisen korvauksen unionin lainvastaisesta menettelystä kantajille aiheutuneista aineellisista ja aineettomista vahingoista jäljempänä mainitut määrät hyvityskokoineen ja viivästyskorkoineen, jonka määrä vastaa Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltamaa korkokantaa lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä, laskettuina kanteen nostamispäivästä:

1 1 93  467 euroa tappioista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että seuraamuksen rahamäärälle on jouduttu maksamaan laillista lisäkorkoa pitemmältä ajalta kuin olisi ollut kohtuullista

1 87  571 euroa tappioista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että pankkitakauksesta on ollut maksettava lisämaksuja pitemmältä ajalta kuin olisi ollut kohtuullista

2 0 00  000 euroa saamatta jääneistä voitoista ja/tai epävarmuuden pitkittymisen aiheuttamista tappioista

5 00  000 euroa aineettomasta vahingosta

toissijaisesti määräämään hankittavaksi asiantuntijalausunnon unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 65 artiklan d alakohdan, 66 artiklan 1 kohdan ja 70 artiklan mukaisesti, jos katsotaan, että aiheutuneen vahingon määrä on arvioitava uudelleen

joka tapauksessa velvoittamaan Euroopan unionin korvaamaan oikeudenkäyntikulut tässä asiassa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat yhteen kanneperusteeseen, joka koskee Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisen kohdan rikkomista sen johdosta, että asian käsittely unionin yleisessä tuomioistuimessa on kestänyt kohtuuttoman kauan ja että kantajien perusoikeutta saada asiansa ratkaistuksi tuomioistuimessa kohtuullisessa ajassa on siten loukattu.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/20


Kanne 1.8.2014 – Birkenstock Sales v. SMHV (pintakuvion esitys)

(Asia T-579/14)

2014/C 351/25

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Menebröcker ja V. Töbelmann)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 15.5.2014 tekemän päätöksen asiassa R 1952/2013-1

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: pintakuviota esittävän kuviomerkin kansainvälinen rekisteröinti luokkiin 10, 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten – kansainvälinen tavaramerkki nro 1 1 32  742

Tutkijan ratkaisu: hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/21


Kanne 30.7.2014 – Vierling v. SMHV – IP Leanware (BRAINCUBE)

(Asia T-581/14)

2014/C 351/26

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Yvonne Vierling (Köln, Saksa) (edustajat: asianajajat G. Hasselblatt ja D. Kipping)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: IP Leanware (Issoire, Ranska)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 30.4.2014 asiassa R 1486/2013-2 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”BRAINCUBE” luokkiin 9 ja 38 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0 4 61  713

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Aikaisempi saksalainen tavaramerkki, joka muodostuu sanamerkistä ”Braincube”

Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksyttiin osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/21


Kanne 4.8.2014 – Giand v. SMHV – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Asia T-583/14)

2014/C 351/27

Kannekirjelmän kieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Giand Srl (Rimini, Italia) (edustaja: asianajaja F. Caricato)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Flamagas, SA (Barcelona, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 11.6.2014 asiassa R 2117/2011-4 tekemän päätöksen katsoen, ettei selostuksessa mainittujen tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa

palauttamaan asian SMHV:lle asiakysymyksen uudelleen ratkaisemiseksi ja yhteisön tavaramerkin nro 8 6 80  746 rekisteröimiseksi kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita varten, tämän kuitenkaan vaikuttamatta riitauttamattomista tavaroista jo tehtyyn ratkaisuun

velvoittamaan vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut kaikissa kolmessa oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”FLAMINAIRE” luokkiin 16 ja 34 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus nro 8 6 40  746

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Flamagas, SA

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: luokkiin 16 ja 34 kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyt kansainväliset ja kansalliset tavaramerkit

Väiteosaston ratkaisu: väitteen hylkääminen osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

ne bis in idem –periaatteen loukkaaminen

sekaannusvaaran virheellinen arviointi

näytön virheellinen arviointi.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/22


Kanne 8.8.2014 – Musso v. parlamentti

(Asia T-589/14)

2014/C 351/28

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: François Musso (Ajaccio, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Gross)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan 26.6.2014 tehdyn päätöksen

pääasiallisesti puhemiehen allekirjoituksen puuttumisesta johtuvan muotovirheen perusteella

tai puolustautumisoikeuksien loukkaamisen perusteella, koska 26.6.2014 tehdyn päätöksen perustana olevaa 17.7.1996 tehtyä päätöstä ei ole julkaistu

tai kontradiktorisen periaatteen loukkaamisen perusteella

tai 26.6.2014 tehdyn päätöksen perustelujen riittämättömyyden perusteella

tai puolustautumisoikeuksien käyttöön vaikuttavan käsittelyaikojen kohtuullisuuden periaatteen loukkaamisen perusteella

tai saavutettua oikeutta koskevan periaatteen loukkaamisen perusteella

varaamaan kantajalle mahdollisuuden vedota kaikkiin muihin oikeuksiin, saataviin, kanneperusteisiin ja vaatimuksiin

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu 26.6.2014 tehdyn riidanalaisen päätöksen muotovirheeseen, koska Euroopan parlamentin puhemies ei ole allekirjoittanut päätöstä parlamentin työjärjestyksen mukaisesti.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen siltä osin kuin 26.6.2014 tehdyn riidanalaisen päätöksen perustana ollutta 17.7.1996 tehtyä päätöstä ei kantajan mukaan ole julkaistu, mikä on vastoin parlamentin työjärjestyksen 28 artiklaa.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu kontradiktorisen periaatteen loukkaamiseen.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu riidanalaisen päätöksen perustelujen riittämättömyyteen.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu käsittelyaikojen kohtuullisuuden periaatteen loukkaamiseen, koska parlamentti odotti kahdeksan vuotta ennen kuin se käynnisti perintämenettelyn kantajaa vastaan.

6)

Kuudes kanneperuste, joka perustuu saavutettua oikeutta koskevan periaatteen loukkaamiseen siltä osin kuin kantajan mukaan riidanalaisessa päätöksessä asetetaan kyseenalaisiksi eläkeoikeudet, jotka kantaja väittää saavuttaneensa 3.8.1994.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/23


Kanne 7.8.2014 – Zuffa v. SMHV (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Asia T-590/14)

2014/C 351/29

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Zuffa, LLC (Las Vegas, Nevada, Yhdysvallat) (edustajat: barrister S. Malynicz, solicitor K. Gilbert ja solicitor C. Balme)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan asiassa R 1425/2013-2 19.5.2014 antaman päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP” luokkiin 9, 16, 28 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Tutkijan päätös: Yhteisön tavaramerkkihakemus hylättiin osittain.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin.

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/24


Kanne 8.8.2014 – BSH v. SMHV (PerfectRoast)

(Asia T-591/14)

2014/C 351/30

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Biagosch)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) 16.6.2014 asiassa R 359/2014-5 tekemän päätöksen

velvoittamaan SMHV:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”PerfectRoast” luokkiin 7 ja 11 kuuluville tavaroille – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 2 1 73  902

Tutkijan päätös: hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/24


Kanne 14.8.2014 – Fútbol Club Barcelona v. SMHV – Kule (KULE)

(Asia T-614/14)

2014/C 351/31

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Espanja) (edustaja: lakimies J. Carbonell Callicó)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Kule LLC (New York, New York, Yhdysvallat)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 18.6.2014 tekemän päätöksen asiassa R 2375/2013-4.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”KULE” luokkien 14, 18 ja 25 tavaroille – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9 9 17  097

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantajat

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Espanjalaiset tavaramerkit ja tunnettu sanamerkki ”CULE”

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylätään kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylätään

Kanneperusteet: Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/25


Kanne 18.8.2014 – Grupo Bimbo v. SMHV (meksikolaisen maissitortillan muoto)

(Asia T-618/14)

2014/C 351/32

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Grupo Bimbo, SAB de CV (México, Meksiko) (edustaja: asianajaja N. Fernández Fernández-Pacheco)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 3.6.2014 asiassa R 2449/2013-2 tekemän päätöksen, koska se on lainvastainen eikä se ole yhteisön tavaramerkkiä koskevien voimassa olevien säännösten mukainen, tekemään tämän kanteen vaatimusten mukaisen päätöksen haetun kolmiulotteisen yhteisön tavaramerkin riittävän erottamiskyvyn vuoksi, hyväksymään kanteen ja määräämään kolmiulotteista yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen nro 1 1 7 48  051 rekisteröimisestä kansainvälisen luokituksen luokkaan 30, koska se on perusteltua ja lainmukaista

sen jälkeen, kun tämä kanne on hyväksytty ja edellä mainittu tavaramerkki rekisteröity, velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja palauttamaan SMHV:lle valitusmenettelyssä maksetut määrät.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kolmiulotteinen tavaramerkki, joka on meksikolaisen maissitortillan muotoinen, luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 1 7 48  051

Tutkijan päätös: Hakemuksen epääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/26


Kanne 14.8.2014 – Infocit v. SMHV – DIN (DINKOOL)

(Asia T-621/14)

2014/C 351/33

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (edustaja: asianajaja A. Oliveira)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: DIN – Deutsches Institut für Normung eV (Berliini, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 4.6.2014 asiassa R 1312/2013-2 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”DINKOOL” luokkiin 1–3, 5–7, 12, 16, 20 ja 21 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0465 946

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansainvälinen rekisteröity tavaramerkki nro 2 29  048 ja aikaisempi rekisteröimätön saksalainen merkki ”DIN”

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylättiin kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Riidanalainen päätös kumottiin ja riidanalainen tavaramerkin rekisteröintihakemus hylättiin kokonaisuudessaan

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/26


Kanne 15.8.2014 – Lauritzen Holding v. SMHV – IC Companys (IWEAR)

(Asia T-622/14)

2014/C 351/34

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Lauritzen Holding AS (Drøbak, Norja) (edustajat: solicitor P. Walsh ja solicitor S. Dunstan)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: IC Companys A/S (Kööpenhamina, Tanska)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 2.6.2014 tekemän päätöksen asiassa R 1935/2013-2.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”IWEAR” luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 1 0 6 29  806

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi numerolla 2 1 68  284 rekisteröity tavaramerkki ”INWEAR”

Väiteosaston ratkaisu: väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/27


Kanne 14.8.2014 – Loewe Technologies v. SMHV – DNS International (SoundVision)

(Asia T-623/14)

2014/C 351/35

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Loewe Technologies GmbH (Kronach, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Pröll)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: DNS International Ltd (Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 12.6.2014 tekemän päätöksen asiassa R 1625/2013-2.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Mustavalkoinen kuviomerkki, joka sisältää sanaosat SoundVision, luokkiin 9, 15 ja 20 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0 5 05  519

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkki LOEWE SOUNDVISION – yhteisön tavaramerkki nro 5 7 98  228

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hyväksyminen ja riidanalaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin salliminen

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/28


Kanne 12.8.2014 – Bice International v. SMHV – Bice (bice)

(Asia T-624/14)

2014/C 351/36

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Bice International (Dubai, Arabiemiirikunnat) (edustaja: solicitor N. Gibb)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Bice AG (Baar, Sveitsi)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 23.5.2014 tekemän päätöksen asiassa R 1249/2013-1.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: sanamerkki ”bice” luokkiin 29, 30 ja 43 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkki nro 5 1 26  693

Yhteisön tavaramerkin haltija: vastapuoli valituslautakunnassa

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: kantaja

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on jätetty vilpillisessä mielessä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja tavaramerkki on rekisteröity yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan kanssa, vastaisesti

Mitättömyysosaston ratkaisu: Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan kanssa, rikkominen


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/28


Kanne 18.8.2014 – Wm. Wrigley Jr. v. SMHV (pallon muoto)

(Asia T-625/14)

2014/C 351/37

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja C. Schmitt)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) viidennen valituslautakunnan 17.6.2014 asiassa R 168/2014-5 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Luokkien 3, 21 ja 30 tavaroita varten haettu pallon muotoa esittävä kuviomerkki – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus N:o 1 1 7 37  541

Tutkijan päätös: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus hylättiin osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/29


Kanne 18.8.2014 – Wm. Wrigley Jr. v. SMHV (sinisen pallon muoto)

(Asia T-626/14)

2014/C 351/38

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja C. Schmitt)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) viidennen valituslautakunnan 17.6.2014 asiassa R 169/2014-5 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Luokkien 3, 21 ja 30 tavaroita varten haettu sinistä pallon muotoa esittävä kuviomerkki – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus N:o 1 1 7 37  483

Tutkijan päätös: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus hylättiin osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


Virkamiestuomioistuin

6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/30


Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2014 – Psarras v. ENISA

(Asia F-63/13) (1)

((Henkilöstö - Väliaikainen toimihenkilö - Työsopimuksen irtisanominen - Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohta - Oikeus tulla kuulluksi - Henkinen kärsimys - Lainvastainen päätös - Kolmannen osapuolen oikeuksien kohtuuton loukkaaminen - Vahingonkorvauksista määrääminen viran puolesta - Kumoamistuomion täytäntöönpanon laiminlyönti))

2014/C 351/39

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Aristidis Psarras (Iraklion, Kreikka) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (asiamiehet: aluksi P. Empadinhas, sitten S. Purser, avustajanaan asianajaja C. Meidanis)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota yhtäältä kantajan irtisanomispäätös ja toisaalta asiassa F-118/10 annetun virkamiestuomioistuimen tuomion jälkeen tehty päätös, jolla toinen työntekijä nimettiin kirjanpitäjän tehtäviin, sekä lisäksi vaatimus saada korvausta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajan 4.9.2012 tekemä päätös, jolla irtisanottiin Aristidis Psarrasin väliaikaisen toimihenkilön työsopimus, kumotaan.

2)

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto velvoitetaan maksamaan Aristidis Psarrasille 40  000 euroa.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Aristidis Psarrasin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 336, 16.11.2013, s. 31.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/30


Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 26.6.2014 – DL v. komissio

(Asia F-13/14) (1)

((Asian poistaminen rekisteristä - Kanteen peruuttaminen - Työjärjestyksen 89 artiklan 7 kohta - Asianosaisten oikeudenkäyntikuluja koskeva sopimus))

2014/C 351/40

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: DL (Orp–Jauche, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoamisvaatimus, jolla hylätään hakemus aiemmin myönnetyn sellaisen ennakkoluvan jatkamisesta, joka koskee kantajan pojan logopediakulujen korvaamista hänen vakavan sairautensa hoidon yhteydessä vuoden 2012/2013 osalta

Määräysosa

1)

Asia F-13/14 poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

2)

DL ja Euroopan komission vastaavat oikeudenkäyntikuluistaan sopimuksensa mukaisesti.


(1)  EUVL C 102, 7.4.2014, s. 46.


6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/31


Virkamiestuomioistuimen määräys 14.7.2014 – DJ v. EASA

(Asia F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 85, 22.3.2014, s. 27.