ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 245

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
28. heinäkuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 245/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 245/02

Asia C-11/14 P: Valitus, jonka Associazione sportiva Taranto calcio Srl on tehnyt 13.1.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl v. Italian tasavalta, 19.11.2013 antamasta tuomiosta

2

2014/C 245/03

Asia C-95/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 27.2.2014 – Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) ja Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) v. FS Retail, Luna srl ja Gatsby srl

2

2014/C 245/04

Asia C-195/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 18.4.2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. v. Teekanne GmbH & Co. KG

3

2014/C 245/05

Asia C-199/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 22.4.2014 – János Kárász v. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

4

2014/C 245/06

Asia C-204/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 23.4.2014 – István Tivadar Szabó v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

4

2014/C 245/07

Asia C-230/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 12.5.2014 – Weltimmo s.r.o. v. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

5

2014/C 245/08

Asia C-233/14: Kanne 12.5.2014 – Euroopan komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

6

2014/C 245/09

Asia C-264/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 2.6.2014 – Skatteverket v. David Hedqvist

7

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 245/10

Asia T-286/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.6.2014 – Intel v. komissio (Kilpailu — Määräävän aseman väärinkäyttö — Mikroprosessorimarkkinat — EY 82 ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkomisen toteava päätös — Uskollisuusalennus — Rajoitukset, joita ei ole peitelty — Väärinkäytön luonnehtiminen — Yhtä tehokkaan kilpailijan tarkastelu — Komission kansainvälinen toimivalta — Komission tutkimisvelvollisuus — Rajat — Puolustautumisoikeudet — Hyvän hallinnon periaate — Kokonaisstrategia — Sakot — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Vuoden 2006 suuntaviivat sakkojen laskennasta)

8

2014/C 245/11

Asia T-488/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.6.2014 – Sarc v. komissio (Valtiontuki — Ohjelmistoa koskeva lisenssisopimus — Päätös, jolla todetaan, ettei valtiontukea ole — Kumoamiskanne — Kilpailuasemaan ei kohdistu olennaista vaikutusta — Tutkimatta jättäminen — Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet — Tutkittavaksi ottaminen — Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamatta jättäminen — Vakavia vaikeuksia ei ole — Etu)

9

2014/C 245/12

Asia T-293/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Syria International Islamic Bank v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Ilmeinen arviointivirhe — Todistustaakka — Vahingonkorvausvaade)

9

2014/C 245/13

Asia T-352/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2014 – Grupo Flexi de León v. SMHV (FLEXI) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin FLEXI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

10

2014/C 245/14

Asia T-401/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Klingel v. SMHV – Develey (JUNGBORN) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan yhteisöä velvoittava kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki JUNGBORN — Aikaisempi kansallinen sanamerkki BORN — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

11

2014/C 245/15

Asia T-486/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Golam v. SMHV – Pentafarma (METABOL) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin METABOL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki METABOL-MG — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

11

2014/C 245/16

Asia T-4/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Communicaid Group v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Kielikoulutuspalvelujen tarjoaminen Euroopan unionin toimielinten, elinten ja virastojen työntekijöille Brysselissä — Erään tarjoajan tarjousten hylkääminen — Avoimuusperiaate — Syrjimättömyys — Yhdenvertainen kohtelu — Varainhoitoasetuksen 94 artikla — Valintaperusteet — Perusteluvelvollisuus — Ratkaisuperusteet — Ilmeinen arviointivirhe)

12

2014/C 245/17

Asia T-62/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Golam v. SMHV – Glaxo Group (METABIOMAX) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin METABIOMAX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki BIOMAX — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

13

2014/C 245/18

Asia T-85/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2014 – K-Swiss v. SMHV – Künzli SwissSchuh (Kengän päällä olevat samansuuntaiset raidat) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön kuviomerkki, joka esittää kengän päällä olevia samansuuntaisia nauhoja — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

13

2014/C 245/19

Asia T-281/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Golam v. SMHV – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin METABIOMAX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki metabiarex — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

14

2014/C 245/20

Asia T-204/14: Kanne 28.3.2014 – Victor International v. SMHV – Ovejero Jiménez ja Becerra Guibert (VICTOR)

14

2014/C 245/21

Asia T-210/14: Kanne 1.4.2014 – Mederer v. SMHV – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

15

2014/C 245/22

Asia T-211/14: Kanne 3.4.2014 – Klement v. SMHV – Bullerjan (uunin muoto)

16

2014/C 245/23

Asia T-212/14: Kanne 31.3.2014 – PSL v. SMHV – Consortium Ménager Parisien (rannekellon muoto)

17

2014/C 245/24

Asia T-227/14: Kanne 11.4.2014 – CBM Creative Brands Marken v. SMHV – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

17

2014/C 245/25

Asia T-228/14: Kanne 14.4.2014 – CBM Creative Brands Marken v. SMHV – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

18

2014/C 245/26

Asia T-266/14: Kanne 28.4.2014 – Argus Security Projects v. komissio

19

2014/C 245/27

Asia T-284/14: Kanne 5.5.2014 – Dyckerhoff Polska v. komissio

20

2014/C 245/28

Asia T-292/14: Kanne 28.4.2014 – Kypros v. SMHV (XAΛΛOYMI)

21

2014/C 245/29

Asia T-293/14: Kanne 28.4.2014 – Kypros v. SMHV (HALLOUMI)

21

2014/C 245/30

Asia T-316/14: Kanne 1.5.2014 – PKK v. neuvosto

22

2014/C 245/31

Asia T-326/14: Kanne 8.5.2014 – Novomatic v. SMHV – Granini France (HOT JOKER)

23

2014/C 245/32

Asia T-337/14: Kanne 8.5.2014 – Rezon OOD v. SMHV – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

24

2014/C 245/33

Asia T-352/14: Kanne 21.5.2014 – The Smiley Company v. SMHV – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

25

2014/C 245/34

Asia T-375/14: Kanne 30.5.2014 – Al Naggar v. neuvosto

25

2014/C 245/35

Asia T-376/14: Kanne 30.5.2014 – Yassin v. neuvosto

26

2014/C 245/36

Asia T-377/14: Kanne 30.5.2014 – Ezz v. neuvosto

27

2014/C 245/37

Asia T-378/14: Kanne 30.5.2014 – Salama v. neuvosto

27

2014/C 245/38

Asia T-392/14: Kanne 4.6.2014 – Gutser v. komissio

28

2014/C 245/39

Asia T-393/14: Kanne 4.6.2014 – Ingeperfil v. komissio

29

2014/C 245/40

Asia T-394/14: Kanne 4.6.2014 – Turon & Ros v. komissio

29

2014/C 245/41

Asia T-397/14: Kanne 6.6.2014 – Sociedad Española Inmuebles y Locales v. komissio

30

2014/C 245/42

Asia T-409/14: Kanne 2.6.2014 – Marcuccio v. unionin tuomioistuin

30

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 245/43

Asia F-50/14: Kanne 3.6.2014 – ZZ v. komissio

32

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

2014/C 245/01

Viimeisin julkaisu

EUVL C 235, 21.7.2014

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 223, 14.7.2014

EUVL C 212, 7.7.2014

EUVL C 202, 30.6.2014

EUVL C 194, 24.6.2014

EUVL C 184, 16.6.2014

EUVL C 175, 10.6.2014

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/2


Valitus, jonka Associazione sportiva Taranto calcio Srl on tehnyt 13.1.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl v. Italian tasavalta, 19.11.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-11/14 P)

2014/C 245/02

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Associazione sportiva Taranto calcio Srl (edustaja: asianajaja N. Russo)

Muu osapuoli: Italian tasavalta

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) hylkäsi valituksen 30.4.2014 antamallaan määräyksellä.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 27.2.2014 – Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) ja Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) v. FS Retail, Luna srl ja Gatsby srl

(Asia C-95/14)

2014/C 245/03

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Hakijat: Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) ja Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

Vastapuolet: FS Retail, Luna srl ja Gatsby srl

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34, 35 ja 36 artikla oikein tulkittuina esteenä 14.1.2013 annetun kansallisen lain nro 8 3 §:n 2 momentin – jossa velvoitetaan ilmoittamaan merkinnöillä Italian ulkopuolisissa maissa tapahtuneen jalostuksen tuloksena saatujen tuotteiden alkuperämaa, jos niissä käytetään italiankielistä nimitystä ”pelle” (nahka) – soveltamiselle tuotteisiin, jotka on valmistettu Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa lainmukaisesti jalostetusta tai myydystä nahasta, jolloin tällaista kansallista lakia voidaan pitää määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaavana toimenpiteenä, joka kielletään perustamissopimuksen [34] artiklassa ja jota ei voida oikeuttaa perustamissopimuksen 36 artiklalla?

2)

Ovatko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn perustamissopimuksen 34, 35 ja 36 artikla oikein tulkittuina esteenä 14.1.2013 annetun kansallisen lain nro 8 3 §:n 2 momentin – jossa vaaditaan ilmoittamaan merkinnöillä Italian ulkopuolisissa maissa tapahtuneen jalostuksen tuloksena saatujen tuotteiden alkuperämaa, jos niissä käytetään italiankielistä nimitystä ”pelle” (nahka) – soveltamiselle tuotteisiin, jotka on valmistettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkopuolella tapahtuneen jalostuksen tuloksena saadusta nahasta ja joita ei ole vielä lainmukaisesti myyty unionissa, jolloin tällaista kansallista lakia voidaan pitää määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaavana toimenpiteenä, joka kielletään perustamissopimuksen [34] artiklassa ja jota ei voida oikeuttaa perustamissopimuksen 36 artiklalla?

3)

Ovatko direktiivin 94/11/EY (1) 3 ja 5 artikla oikein tulkittuna esteenä 14.1.2013 annetun kansallisen lain nro 8 3 §:n 2 momentin – jossa vaaditaan ilmoittamaan merkinnöillä Italian ulkopuolisissa maissa tapahtuneen jalostuksen tuloksena saatujen tuotteiden alkuperämaa, jos niissä käytetään italiankielistä nimitystä ”pelle” (nahka) – soveltamiselle tuotteisiin, jotka on valmistettu unionin muissa jäsenvaltioissa lainmukaisesti jalostetusta tai lainmukaisesti myydystä nahasta?

4)

Ovatko direktiivin 94/11/EY 3 ja 5 artikla oikein tulkittuna esteenä 14.1.2013 annetun kansallisen lain nro 8 3 §:n 2 momentin – jossa vaaditaan ilmoittamaan merkinnöillä tuotteiden alkuperämaa – soveltamiselle tuotteisiin, jotka on valmistettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkopuolella tapahtuneen jalostuksen tuloksena saadusta nahasta ja joita ei ole vielä lainmukaisesti myyty unionissa?

5)

Onko 19.10.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (2) 60 artikla oikein tulkittuna esteenä 14.1.2013 annetun kansallisen lain nro 8 3 §:n 2 momentin – jossa vaaditaan ilmoittamaan merkinnöillä Italian ulkopuolisissa maissa tapahtuneen jalostuksen tuloksena saatujen tuotteiden alkuperämaa, jos niissä käytetään italiankielistä nimitystä ”pelle” (nahka) – soveltamiselle tuotteisiin, jotka on valmistettu Euroopan unionin jäsenvaltioissa tapahtuneen jalostuksen tuloksena saadusta nahasta tai joita ei ole vielä lainmukaisesti myyty unionissa?

6)

Onko 19.10.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 60 artikla oikein tulkittuna esteenä 14.1.2013 annetun kansallisen lain nro 8 3 §:n 2 momentin – jossa vaaditaan ilmoittamaan merkinnöillä Italian ulkopuolisissa maissa tapahtuneen jalostuksen tuloksena saatujen tuotteiden alkuperämaa, jos niissä käytetään italiankielistä nimitystä ”pelle” (nahka) – soveltamiselle tuotteisiin, jotka on valmistettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkopuolella tapahtuneen jalostuksen tuloksena saadusta nahasta ja joita ei ole vielä lainmukaisesti myyty unionissa?


(1)  EYVL L 100, s. 37.

(2)  EUVL L 269, s. 1.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 18.4.2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. v. Teekanne GmbH & Co. KG

(Asia C-195/14)

2014/C 245/04

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Vastaaja: Teekanne GmbH & Co. KG

Ennakkoratkaisukysymys

Saavatko elintarvikkeiden merkinnät, esillepano ja mainonta antaa ulkoasun, nimityksen tai kuvallisen esityksen perusteella vaikutelman tietyn ainesosan olemassaolosta, vaikkei tätä ainesosaa todellisuudessa ole elintarvikkeessa, ja tämä ilmenee yksinomaan direktiivin 2000/13/EY (1) 3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukaisesta ainesosien luettelosta?


(1)  Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.3.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY (EYVL L 109, s. 29), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna tiettyjen elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta 13.5.2013 annetulla neuvoston direktiivillä 2013/20/EU (EUVL L 158, s. 234).


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 22.4.2014 – János Kárász v. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Asia C-199/14)

2014/C 245/05

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: János Kárász

Vastaaja: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklaa tulkittava siten, että vanhuuseläkkeen peruuttamisella tai sen maksamisen keskeyttämisellä taikka lykkäämisellä rikotaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklassa vahvistettua omistusoikeutta?


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 23.4.2014 – István Tivadar Szabó v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Asia C-204/14)

2014/C 245/06

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: István Tivadar Szabó

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kansallisen tuomioistuimen hallinto-oikeudellisessa riita-asiassa, jossa henkilö on hakenut tuomioistuimelta muutosta jäsenvaltion hallintoviranomaisen tekemään päätökseen, tutkittava, onko viranomaisen päätöksessä sen perusteeksi mainittu kansallinen oikeussääntö vastoin jotakin suoraan sitovaa ja tietyssä asiassa muutoin relevanttia unionin oikeussääntöä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko kansallisen tuomioistuimen noudatettava tätä velvollisuutta viran puolesta vai ainoastaan siinä tapauksessa, että asianosainen on nimenomaisesti vedonnut unionin oikeuden rikkomiseen?

3)

Voidaanko SEUT 26 artiklan 2 kohtaa, SEUT 35 ja SEUT 56 artiklaa tulkita siten, että niiden mukaiseksi voidaan katsoa verotuksen järjestämisestä vuonna 2003 annetun lain nro XCIII (adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény) 24/C ja 24/D §:n kaltaiset säännökset, kun niiden perusteella Unkarin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaansa myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ei voi käyttää johtavana toimihenkilönä sellaista Unkarin kansalaista, joka on tätä ennen ollut johtavana toimihenkilönä eräässä toisessa sisämarkkinoilla toimintaansa harjoittavassa unkarilaisessa yhtiössä, ainoastaan siitä syystä, että tällä jälkimmäiselle yhtiölle on kertynyt tietynsuuruinen verovelka, jos verovelan kertymistä ei voida lukea kyseisen aiemmin siinä johtavana toimihenkilönä olleen Unkarin kansalaisen syyksi?


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 12.5.2014 – Weltimmo s.r.o. v. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Asia C-230/14)

2014/C 245/07

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Weltimmo s.r.o.

Vastaaja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1) (jäljempänä tietosuojadirektiivi) 28 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltion kansallista oikeutta voidaan sen alueella soveltaa sellaiseen henkilötietoja käsittelevään rekisterinpitäjään, joka on sijoittautunut yksinomaan toiseen jäsenvaltioon ja joka harjoittaa internet-sivustollaan kiinteistönvälitystoimintaa julkaisten siellä ilmoituksia myös ensin mainitun jäsenvaltion alueella sijaitsevista kiinteistöistä, joiden omistajat ovat luovuttaneet henkilötietonsa internet-sivuston pitäjän toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle välineelle (palvelimelle), jolle tiedot tallennetaan ja jossa niitä muokataan?

2)

Onko tietosuojadirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sen 18–20 perustelukappaleen, 1 artiklan 2 kohdan ja 28 artiklan 1 kohdan valossa tulkittava siten, ettei Unkarin Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta vastaava kansallinen virasto, jäljempänä tietosuojavirasto) voi soveltaa kansallisena oikeutena Unkarin tietosuojalainsäädäntöä sellaiseen kiinteistönvälitystä internet-sivustollaan harjoittavaan henkilöön, joka on sijoittautunut yksinomaan toiseen jäsenvaltioon, silloinkaan, kun tämä julkaisee ilmoituksia myös Unkarissa sijaitsevista kiinteistöistä ja kun näiden omistajat ovat – luultavasti Unkarin alueelta käsin – luovuttaneet kiinteistöjä koskevat tiedot internet-sivuston pitäjän toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle välineelle (palvelimelle), jolle tiedot tallennetaan ja jossa niitä muokataan?

3)

Onko tulkinnan kannalta merkitystä sillä, että internet-sivustoa hoitava rekisterinpitäjä kohdistaa palvelunsa toisen jäsenvaltion alueelle?

4)

Onko tulkinnan kannalta merkitystä sillä, että yhden jäsenvaltion alueella sijaitsevia kiinteistöjä koskeva tiedot ja niiden omistajien henkilötiedot todellisuudessa ladattiin toisen jäsenvaltion alueella?

5)

Onko tulkinnan kannalta merkitystä sillä, että näihin kiinteistöihin liittyvät henkilötiedot ovat toisen jäsenvaltion kansalaisten henkilötietoja?

6)

Onko tulkinnan kannalta merkitystä sillä, että Slovakiaan sijoittautuneen yrityksen omistajien asuinpaikka on Unkarissa?

7)

Jos edellä oleviin kysymyksiin annettavista vastauksista seuraa, että tietosuojaviranomainen voi käsitellä asian mutta että se ei voi soveltaa kansallista oikeutta vaan sen on sovellettava sijoittautumisjäsenvaltion oikeutta, onko tietosuojadirektiivin 28 artiklan 6 kohtaa tulkittava siten, että Unkarin tietosuojaviranomainen voi käyttää vain tietosuojadirektiivin 28 artiklan 6 kohdassa säädettyjä valtuuksia sijoittautumisjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, eikä sillä tämän vuoksi ole oikeutta määrätä sakkoa?

8)

Voidaanko tietosuojadirektiivin [unkarinkielisen version] 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja sen 28 artiklan 6 kohdassa oleva käsite adatfeldolgozás [henkilötietojen muokkaaminen] rinnastaa tietosuojadirektiivin terminologisessa järjestelmässä käsitteeseen adatkezelés [henkilötietojen käsittely]?


(1)  EYVL 281, s. 31.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/6


Kanne 12.5.2014 – Euroopan komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

(Asia C-233/14)

2014/C 245/08

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. van Beek ja C. Gheorghiu)

Vastaaja: Alankomaiden kuningaskunta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Alankomaiden kuningaskunta ei ole noudattanut SEUT 18 artiklan (luettuna yhdessä SEUT 20 ja SEUT 21 artiklan kanssa) ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (1) 24 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se myöntää joukkoliikenteen matkalipun saamista Alankomaissa opiskelun perusteella alennettuun hintaan koskevan oikeuden ainoastaan alankomaalaisille opiskelijoille, jotka opiskelevat Alankomaissa yksityisessä tai julkisessa oppilaitoksessa, ja muista jäsenvaltioista tuleville opiskelijoille, jotka tekevät ansiotyötä tai ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden

velvoittaa Alankomaiden kuningaskunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.

Alankomaalaiset opiskelijat saavat käyttää opiskelijoille tarkoitettua joukkoliikenteen matkalippua (OV-opiskelijakortti), jolla he voivat matkustaa Alankomaissa joukkoliikennevälineissä ilmaiseksi tai alennettuun hintaan, mutta niiden muista jäsenvaltioista tulevien opiskelijoiden, jotka eivät tee ansiotyötä Alankomaissa eivätkä ole saaneet siellä pysyvää oleskeluoikeutta, on maksettava matkalipusta täysi hinta.

2.

Komissio katsoo, että Alankomaiden lainsäädäntö johtaa kansalaisuuteen perustuvaan välittömään syrjintään, koska unionin kansalaisia, jotka eivät ole alankomaalaisia, kohdellaan epäsuotuisammin kuin alankomaalaisia. Alankomaat ei siten ole noudattanut SEUT 18 artiklan, luettuna yhdessä SEUT 20 ja SEUT 21 artiklan kanssa, mukaisia velvoitteitaan.

3.

Toiseksi kansalaisuuteen perustuva välillinen syrjintä toteutuu silloin, kun kansallisessa lainsäädännössä sen neutraalista sanamuodosta huolimatta asetetaan epäsuotuisampaan asemaan suhteellisesti suurempi osuus tiettyyn ryhmään kuuluvista henkilöistä, paitsi jos tämä erilainen kohtelu on objektiivisesti perusteltavissa seikoilla, joilla ei ole mitään yhteyttä kansalaisuuteen perustuvaan syrjintään.

4.

Koska Erasmus-ohjelman puitteissa Alankomaihin tulevien opiskelijoiden lukumäärä on suurempi kuin niiden alankomaalaisten opiskelijoiden lukumäärä, jotka ovat päättäneet suorittaa opintonsa ulkomailla, ja koska viimeksi mainittuun ryhmään kuuluville opiskelijoille myönnetään OV-opiskelijakortin sijasta ainoastaan ”liikkuva opintotuki”, jonka määrä on 89,13 euroa kuukaudessa (vuonna 2013), tästä on lopputuloksena, että vain Alankomaissa opiskelevat ulkomaalaiset jäävät sekä ilman opintotukea että ilman OV-opiskelijakorttina annettua etuutta. Komission mukaan tämä on unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY 24 artiklassa tarkoitettua välillistä syrjintää.

5.

Koska Alankomaat ei edelleenkään ole toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä ulkomaalaisiin opiskelijoihin kohdistuvan erilaisen kohtelun lopettamiseksi opiskelijoille tarkoitetun joukkoliikenteen matkalipun (OV-opiskelijakortti) käyttömahdollisuuden osalta, komissio katsoo, ettei Alankomaat ole noudattanut SEUT 18 artiklan (luettuna yhdessä SEUT 20 ja SEUT 21 artiklan kanssa) ja direktiivin 2004/38/EY 24 artiklan mukaisia velvoitteitaan.


(1)  Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu direktiivi (EUVL L 158, s. 77).


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 2.6.2014 – Skatteverket v. David Hedqvist

(Asia C-264/14)

2014/C 245/09

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta förvaltningsdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Skatteverket

Vastapuoli: David Hedqvist

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko arvonlisäverodirektiivin (1) 2 artiklan 1 kohtaa tulkittava niin, että liiketoimia, joita on kuvattu virtuaalisen valuutan vaihdon perinteiseen valuuttaan ja päinvastoin ja jotka suoritetaan sellaista vastiketta vastaan, jonka palvelunsuorittaja sisällyttää vaihtokursseihin niitä määrittäessään, pidettävä vastikkeellisena palvelun suorituksena?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko 135 artiklan 1 kohtaa tulkittava niin, että vaihtoliiketoimet on edellä mainitun mukaisesti vapautettu verosta?


(1)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, s. 1).


Unionin yleinen tuomioistuin

28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/8


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.6.2014 – Intel v. komissio

(Asia T-286/09) (1)

((Kilpailu - Määräävän aseman väärinkäyttö - Mikroprosessorimarkkinat - EY 82 ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkomisen toteava päätös - Uskollisuusalennus - Rajoitukset, joita ”ei ole peitelty” - Väärinkäytön luonnehtiminen - Yhtä tehokkaan kilpailijan tarkastelu - Komission kansainvälinen toimivalta - Komission tutkimisvelvollisuus - Rajat - Puolustautumisoikeudet - Hyvän hallinnon periaate - Kokonaisstrategia - Sakot - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Vuoden 2006 suuntaviivat sakkojen laskennasta))

2014/C 245/10

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Intel Corp. (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat) (edustajat: aluksi barrister K. Bacon, M. Hoskins, QC, N. Green, QC, barrister S. Singla, I. Forrester, QC, solicitor A. Parr, solicitor R. Mackenzie ja barrister D. Piccinin, sitten I. Forrester, A. Parr, R. Mackenzie ja D. Piccinin)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Christoforou, N. Khan, V. Di Bucci ja M. Kellerbauer)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja J.-F. Bellis)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Union fédérale des consommateurs ¬– Que choisir (UFC – Que choisir) (Pariisi, Ranska) (edustajat: aluksi asianajaja J. Franck, sitten asianajaja E. Nasry)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission 13.5.2009 tekemän sen päätöksen K(2009) 3726 lopullinen kumoamisesta, joka liittyy EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaiseen menettelyyn (asia COMP/C-3/37.990 – Intel) tai toissijaisesti vaatimus kantajalle määrätyn sakon kumoamisesta tai alentamisesta.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Intel Corp. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta kuluja, jotka tälle aiheutuivat Association for Competitive Technology, Inc:n väliintulosta, ja Union fédérale des consommateursin – Que choisir (UFC – Que choisir) oikeudenkäyntikulut.

3)

Association for Competitive Technology vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvamaan komissiolle sen väliintulosta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 220, 12.9.2009.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/9


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.6.2014 – Sarc v. komissio

(Asia T-488/11) (1)

((Valtiontuki - Ohjelmistoa koskeva lisenssisopimus - Päätös, jolla todetaan, ettei valtiontukea ole - Kumoamiskanne - Kilpailuasemaan ei kohdistu olennaista vaikutusta - Tutkimatta jättäminen - Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet - Tutkittavaksi ottaminen - Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamatta jättäminen - Vakavia vaikeuksia ei ole - Etu))

2014/C 245/11

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Alankomaat) (edustajat: asianajajat H. Speyart ja R. Bolhaar)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: H. van Vliet, K. Talabér-Ritz ja S. Noë)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: aluksi C. Wissels, M. Noort ja B. Koopman, sitten C. Wissels, M. Noort, J. Langer ja M. Bulterman) ja Technische Universiteit Delft (Delft, Alankomaat) (edustajat: asianajajat R. van den Tweel ja P. Huurnink)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus valtiontukea NN 68/2010 – Alankomaat koskevassa menettelyssä 10.5.2011 tehdyn komission päätöksen K(2011) 642 lopullinen, jossa alustavan tutkinnan päätteeksi todetaan, ettei Delftin teknillisen yliopiston ja Delftship BV:n välinen DelftShip-ohjelmiston lähdekoodin käyttöä koskeva lisenssisopimus ole valtiontukea, kumoamisesta.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission sekä Technische Universiteit Delftin oikeudenkäyntikulut.

3)

Alankomaiden kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 331, 12.11.2011.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/9


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Syria International Islamic Bank v. neuvosto

(Asia T-293/12) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Syyriaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Ilmeinen arviointivirhe - Todistustaakka - Vahingonkorvausvaade))

2014/C 245/12

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Syria International Islamic Bank PJSC (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat G. Laguesse ja J. P. Buyle)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja D. Gicheva)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 32 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 25.6.2012 annetun neuvoston asetuksen 2012/544/YUTP (EUVL L 165, s. 20, oikaisu EUVL 2012, L 173, s. 27) ja Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP täytäntöönpanosta 25.6.2012 tehdyn täytäntöönpanopäätöksen 2012/335/YUTP (EUVL L 165, s. 80) kumoamisesta kantajaa koskevilta osiltaan ja vahingonkorvausvaade.

Tuomiolauselma

1)

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 32 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 25.6.2012 annettu neuvosto asetus 2012/544/YUTP kumotaan Syria International Islamic Bank PJSC:ia koskevilta osiltaan.

2)

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP täytäntöönpanosta 25.6.2012 tehty täytäntöönpanopäätös 2012/335/YUTP kumotaan Syria International Islamic Bank:ia koskevilta osiltaan.

3)

Vahingonkorvausvaatimus jätetään tutkimatta.

4)

Syria International Islamic Bank vastaa neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

5)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja kolmesta neljäsosasta Syria International Islamic Bankin oikeudenkäyntikuluja.


(1)  EUVL C 258, 25.8.2012.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/10


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2014 – Grupo Flexi de León v. SMHV (FLEXI)

(Asia T-352/12) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin FLEXI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdottomat hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

2014/C 245/13

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Grupo Flexi de León, SA de CV (León, Meksiko) (edustaja: asianajaja M. Zarobe)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 4.5.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1335/2011-2), joka koskee hakemusta sanamerkin FLEXI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Grupo Flexi de León, SA de CV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 331, 27.10.2012.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/11


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Klingel v. SMHV – Develey (JUNGBORN)

(Asia T-401/12) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Euroopan yhteisöä velvoittava kansainvälinen rekisteröinti - Sanamerkki JUNGBORN - Aikaisempi kansallinen sanamerkki BORN - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2014/C 245/14

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Zeiher)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: D. Walicka)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Saksa) (edustajat: asianajajat R. Kunz-Hallstein ja H. Kunz-Hallstein)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 9.7.2012 (asia R 936/2011-4) tekemästä päätöksestä, joka liittyy Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG:n ja Robert Klingel OHG:n väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Robert Klingel OHG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 331, 27.10.2012.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/11


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Golam v. SMHV – Pentafarma (METABOL)

(Asia T-486/12) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin METABOL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki METABOL-MG - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2014/C 245/15

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sofia Golam (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja N. Trovas)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Geroulakos

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (Prior Velho, Portugali)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 19.7.2012 (asia R 1901/2011-1) tekemästä päätöksestä, joka liittyy Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA:n ja Sofia Golamin väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sofia Golam velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 9, 12.1.2013.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/12


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Communicaid Group v. komissio

(Asia T-4/13) (1)

((Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Kielikoulutuspalvelujen tarjoaminen Euroopan unionin toimielinten, elinten ja virastojen työntekijöille Brysselissä - Erään tarjoajan tarjousten hylkääminen - Avoimuusperiaate - Syrjimättömyys - Yhdenvertainen kohtelu - Varainhoitoasetuksen 94 artikla - Valintaperusteet - Perusteluvelvollisuus - Ratkaisuperusteet - Ilmeinen arviointivirhe))

2014/C 245/16

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Communicaid Group Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: solicitor C. Brennan, F. Randolph, QC ja barrister M. Gray)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Delaude ja S. Lejeune, avustajinaan asianajajat P. Wytinck ja B. Hoorelbeke)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus niiden päätösten kumoamisesta, joilla komissio kieltäytyi luokittelemasta Comunicaid Group Ltd:tä ensimmäiselle sijalle erien 1, 2, 3, 7, 8 ja 9 osalta tarjouspyyntömenettelyssä HR/R.3/PR/2012/002, joka koskee puitesopimuksen tekemistä kielikoulutuksen järjestämiseksi Euroopan unionin toimielinten, elinten ja virastojen työntekijöille Brysselissä (Belgia).

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Communicaid Group Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.


(1)  EUVL C 71, 9.3.2013.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/13


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Golam v. SMHV – Glaxo Group (METABIOMAX)

(Asia T-62/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin METABIOMAX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki BIOMAX - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2014/C 245/17

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Sofia Golam (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja N. Trovas)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Geroulakos)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Glaxo Group Ltd (Greenford, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat G. Ballas ja N. Prentoulis)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.10.2012 (asia R 2089/2011-2) tekemästä päätöksestä, joka liittyy Glaxo Group Ltd:n ja Sofia Golamin väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sofia Golam velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 86, 23.3.2013.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/13


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2014 – K-Swiss v. SMHV – Künzli SwissSchuh (Kengän päällä olevat samansuuntaiset raidat)

(Asia T-85/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön kuviomerkki, joka esittää kengän päällä olevia samansuuntaisia nauhoja - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)))

2014/C 245/18

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: K-Swiss, Inc. (Westlake, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat R. Niebel ja K. Tasma)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: Ó. Mondéjar Ortuño)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Künzli SwissSchuh AG (Windish, Sveitsi)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.10.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 174/2011 2), joka liittyy Künzli SwissSchuh AG:n ja K-Swiss, Inc:n väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

K-Swiss, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 123, 27.4.2013.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/14


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2014 – Golam v. SMHV – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX)

(Asia T-281/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin METABIOMAX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki metabiarex - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2014/C 245/19

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Sofia Golam (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja N. Trovas)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Geroulakos)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: meta Fackler Arzneimittel GmbH (Springe, Saksa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 14.3.2013 (asia R 2022/2011-2) tekemästä päätöksestä, joka liittyy Fackler Arzneimittel GmbH:n ja Sofia Golamin väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sofia Golam velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 215, 27.7.2013.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/14


Kanne 28.3.2014 – Victor International v. SMHV – Ovejero Jiménez ja Becerra Guibert (VICTOR)

(Asia T-204/14)

2014/C 245/20

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Victor International GmbH (Elmshorn, Saksa) (edustajat: asianajajat R. Kaase ja J. Plate)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuolet valituslautakunnassa: Gregorio Ovejero Jiménez ja María Luisa Cristina Becerra Guibert (Alicante, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan asiassa R 2208/2012-2 22.1.2014 tekemän päätöksen siltä osin kuin siinä hyväksyttiin esitetty väite

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

velvoittamaan väliintulijan korvaamaan SMHV:ssä käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”VICTOR” luokkiin 25, 28 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8 409 963

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Gregorio Ovejero Jiménez ja María Luisa Cristina Becerra Guibert

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: useita sanaosan ”Victoria” sisältäviä luokkiin 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten olevia kansallisia kuviomerkkejä

Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksytään osittain.

Valituslautakunnan ratkaisu: Riidanalainen päätös kumotaan osittain.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan, kun sitä luetaan yhdessä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 4 kohdan sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 3 ja 4 kohdan kanssa, rikkominen; asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan, kun sitä luetaan yhdessä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkominen


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/15


Kanne 1.4.2014 – Mederer v. SMHV – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

(Asia T-210/14)

2014/C 245/21

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mederer GmbH (Fürth, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Sachs ja O. Ruhl)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Cadbury Netherlands International Holdings BV (Breda, Alankomaat)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) viidennen valituslautakunnan 16.12.2013 asiassa R 225/2013-5 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan ja vastapuolen valituslautakunnassa korvaamaan SMHV:ssa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyistä menettelyistä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Luokan 30 tavaroille rekisteröity sanaosan ”Gummy” sisältävä kansallinen kuviomerkki – kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti N:o 1 0 51  028, jossa mainitaan Euroopan unioni

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Cadbury Netherlands International Holdings BV

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanaosan ”Gummi Bear Rings” sisältävä kansallinen kuviomerkki

Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksyttiin

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan virheellinen soveltaminen.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/16


Kanne 3.4.2014 – Klement v. SMHV – Bullerjan (uunin muoto)

(Asia T-211/14)

2014/C 245/22

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Toni Klement (Dippolddiswalde, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Weiser)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

muuttamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 9.1.2014 asiassa R 927/2013-1 tekemää päätöstä siten, että kantajan tekemä valitus hyväksytään ja yhteisön tavaramerkki N:o 3 7 23  822 julistetaan kokonaisuudessaan mitättömäksi

vaihtoehtoisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen

velvoittamaan SMHV:n ja mahdollisesti yhteisön tavaramerkin haltijan/mahdollisen väliintulijan korvaamaan tähän menettelyyn ja SMHV:ssä tehtyyn valitukseen liittyvät oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka menetetyksi julistamista on vaadittu: Uunia esittävä kolmiulotteinen tavaramerkki luokan 11 tavaroille – yhteisön tavaramerkkirekisteröinti N:o 3 7 23  822

Yhteisön tavaramerkin haltija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Yhteisön tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen esittäjä: Kantaja

Mitättömyysosaston ratkaisu: Menetetyksi julistamista koskeva vaatimus hylättiin

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä sen 15 artiklan kanssa, virheellinen soveltaminen.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/17


Kanne 31.3.2014 – PSL v. SMHV – Consortium Ménager Parisien (rannekellon muoto)

(Asia T-212/14)

2014/C 245/23

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: PSL Ltd (Kowloon, Hong-Kong) (edustajat: asianajajat R. Dissman ja J. Bogatz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Consortium Ménager Parisien (Pariisi, Ranska)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 20.1.2014 asiassa R 1495/2012-3 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa että valituslautakunnassa käytävästä menettelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: Luokan 10-02 tavaroille rekisteröity rannekelloa esittävä malli – Yhteisömalli N:o 1 600 560-0001

Yhteisön tavaramerkin haltija: Kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Consortium Ménager Parisien

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: Asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksilöllisen luonteen puuttuminen

Mitättömyysosaston ratkaisu: Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus hylättiin

Valituslautakunnan ratkaisu: Riidanalainen päätös kumottiin ja kiistanalainen yhteisömalli julistettiin mitättömäksi

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan virheellinen soveltaminen.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/17


Kanne 11.4.2014 – CBM Creative Brands Marken v. SMHV – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

(Asia T-227/14)

2014/C 245/24

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Sveitsi) (edustajat: asianajajat U. Lüken, M. Grundmann ja N. Kerger)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rooma, Italia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 29.1.2014 asiassa R 253/2013-1 tekemän päätöksen siltä osin kuin ensimmäinen valituslautakunta kumosi väiteosaston päätöksen ja hyväksyi haettua tavaramerkkiä vastaan tehdyn väitteen ja hylkäsi hakemuksen nro 009 877 325 luokkiin 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta

hylkäämään hakemusta nro 009 877 325 vastaan tehdyn väitteen kokonaisuudessaan;

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”Trecolore” luokkiin 18, 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9 877 325

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Aeronautica Militare – Stato Maggiore

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhteisön ja kansallinen sana- ja kuviomerkki ”FRECCE TRICOLORI” luokkiin 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Väiteosaston ratkaisun kumoaminen osittain

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkominen


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/18


Kanne 14.4.2014 – CBM Creative Brands Marken v. SMHV – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Asia T-228/14)

2014/C 245/25

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Sveitsi) (edustajat: asianajajat U. Lüken, M. Grundmann ja N. Kerger)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rooma, Italia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 29.1.2014 asiassa R 594/2013-1 tekemän päätöksen sikäli kuin ensimmäinen valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen, jolla hylättiin hakemus nro 009 877 391 luokkiin 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta ja luokkaan 35 kuuluvien palvelujen ”Vähittäiskauppapalvelut, myös WWW-sivustojen ja ostoskanavien välityksellä seuraavien tavaroiden alalla: vaatteet, jalkineet, päähineet, aurinkolasit, jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, korut, jalokivet, kellot ja ajanmittauslaitteet, nahat ja nahan jäljitelmät sekä niistä tehdyt tavarat, eläinten nahat ja vuodat, matka-arkut ja -laukut, laukut, käsilaukut, lompakot, kukkarot, avainkotelot, selkäreput, kassit, sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit, piiskat, valjaat ja satulavarusteet” osalta;

hylkäämään hakemusta nro 009 877 391 vastaan tehdyn väitteen kokonaisuudessaan;

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”TRECOLORE”, luokkiin 18, 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9 877 391

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Aeronautica Militare – Stato Maggiore

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhteisön ja kansallinen sana- ja kuviomerkki ”FRECCE TRICOLORI” luokkiin 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen osittainen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/19


Kanne 28.4.2014 – Argus Security Projects v. komissio

(Asia T-266/14)

2014/C 245/26

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Kypros) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja E. van Nuffel d’Heynsbroeck)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan EUBAM Libyan päätöksen olla hyväksymättä tarjousta, jonka Agnus-yhtiö teki turvallisuuspalvelujen suorittamista Euroopan unionin Libyassa toteutettavaa yhdennetyn rajavalvonnan avustusoperaation yhteydessä koskevassa tarjouskilpailussa (sopimus EUBAM-13-020), ja tehdä hankintasopimus Gardan kanssa

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu varainhoitoasetuksen (1) 110 artiklan, tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjouskilpailun ratkaisemiselle vahvistettujen sääntöjen ja erityisesti tarjoajille annettujen ohjeiden 4.1 ja 4.2 kohdan rikkomiseen sekä tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaamiseen, koska EUBAM ei kantajien mukaan tarkistanut kohtuudella edellytettävällä vähimmäistarkkuudella toimijan, jonka kanssa se teki hankintasopimuksen, kykyä täyttää hankintasopimusta hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti eikä käyttänyt valitulta tarjoukselta odotettuja teknisiä laatuvaatimuksia.

Kantaja väittää, että toimijan, jonka kanssa hankintasopimus tehtiin, vakavat puutteet ja sen kyvyttömyys täyttää tekemäänsä hankintasopimusta, paljastavat epärealistisen tarjouksen, jota hankintaviranomaisen ei olisi pitänyt hyväksyä.

2)

Toinen kanneperuste perustuu hankintasopimuksen alkuperäisten ehtojen sellaiseen olennaiseen muuttamiseen, joka on omiaan vääristämään tarjouskilpailun tulosta.

Kantaja väittää, että yhteydet niiden pisteiden välillä, jotka annettiin toimijalle, jonka kanssa hankintasopimus tehtiin, ja kantajalle kaikkien arviointiperusteiden perusteella, olisivat kääntyneet toisinpäin, jos hyväksyttyä tarjousta olisi arvioitu siten, että huomioon olisi otettu olosuhteet, joissa yritys, jonka kanssa hankintasopimus tehtiin, täyttää kyseisen hankintasopimuksen.

3)

Kolmas kanneperuste perustuu perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin, koska hankintaviranomainen ei kantajan mukaan noudattanut varainhoitoasetuksen 113 artiklaa eikä varainhoitoasetuksen soveltamisasetuksen (2) 161 artiklan 2 kohtaa, sillä tarjouksen ominaisuuksia ja suhteellisia etuja ei ilmoitettu 15 kalenteripäivän määräajassa siitä lukien, kun kantaja esitti tätä koskevan pyynnön.


(1)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, s. 1).

(2)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29.10.2012 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012 (EUVL L 362, s. 1).


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/20


Kanne 5.5.2014 – Dyckerhoff Polska v. komissio

(Asia T-284/14)

2014/C 245/27

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Nowiny, Puola) (edustaja: asianajaja K. Kowalczyk)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana 5.9.2013 tehdyn komission päätöksen 2013/448/EU (EUVL L 240, s. 27).

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu

siihen, että kyseinen päätös on ristiriidassa unionin oikeuden etenkin 13.10.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja 24.12.2009 tehdyn komission päätöksen 2010/2/EU kanssa.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu

yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen sen vuoksi, että kaikkien alojen osalta on säädetty samansuuruisesta yhtenäisestä monialaisesta korjauskertoimesta, eikä huomioon ole otettu sitä, että toimialoja, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille, kuten sementin tuotantoala, tulisi kohdella eri tavalla kuin sellaisia aloja, joilla kyseistä riskiä ei ole,

ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu

siihen, että SEUT 277 artiklan nojalla riidanalaisen päätöksen perustana ollutta direktiivin 2003/83/EY 10 a artiklan 5 kohtaa ja komission päätöksen 2011/278/EU 15 artiklan 3 kohtaa ei voida soveltaa siltä osin kuin kyseisiä säännöksiä on mahdollista soveltaa ottamatta huomioon direktiivin 2003/83/EY 10a artiklan 12–18 kohtaa, komission päätöksen 2011/278/EU 16 artiklaa ja komission päätöstä 2010/2/EU, joissa todetaan erityisen menettelyn välttämättömyys niillä toimialoilla ja toimialojen osilla, joilla voidaan olettaa olevan merkittävä hiilivuodon riski, ja siihen, että Euroopan komission ei ole mahdollista määrätä yhtä yhtenäistä monialaista korjauskerrointa kaikille aloille.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/21


Kanne 28.4.2014 – Kypros v. SMHV (XAΛΛOYMI)

(Asia T-292/14)

2014/C 245/28

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Kyproksen tasavalta (asiamiehet: barrister S. Malynicz ja solicitor V. Marsland)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 19.2.2014 tekemän päätöksen asiassa R 1849/2013-4

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”XAΛΛOYMI” luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 1 5 78  473

Tutkijan päätös: hakemuksen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdan rikkominen.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/21


Kanne 28.4.2014 – Kypros v. SMHV (HALLOUMI)

(Asia T-293/14)

2014/C 245/29

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Kyproksen tasavalta (asiamiehet: barrister S. Malynicz ja solicitor V. Marsland)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 19.2.2014 tekemän päätöksen asiassa R 1503/2013-4

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”HALLOUMI” luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 1 5 70  124

Tutkijan päätös: hakemuksen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdan rikkominen.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/22


Kanne 1.5.2014 – PKK v. neuvosto

(Asia T-316/14)

2014/C 245/30

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Kurdistanin työväenpuolue (PKK) (edustajat: asianajajat A. van Eik, T. Buruma ja M. Wijngaarden)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 125/2014 (1) siltä osin kuin se koskee PKK:ta (alias KADEK, alias Kongra-GEL)

toteamaan, ettei neuvoston asetusta (EY) N:o 2580/2001 (2) voida soveltaa PKK:hon (alias KADEK, alias Kongra-GEL)

vaihtoehtoisesti toteamaan luettelossa edelleen säilyttämistä vähäisemmät toimenpiteet sopivammiksi

määräämään kantajan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahdeksaan kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisellä kanneperusteella kantaja väittää, että neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2014 on mitätön siltä osin kuin se koskee PKK:ta ja/tai ettei neuvoston asetusta (EY) N:o 2580/2001 voida soveltaa, koska humanitaarista oikeutta ei ole otettu huomioon

2)

Toisella kanneperusteella kantaja väittää, että neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2014 on mitätön siltä osin kuin se koskee PKK:ta, sillä PKK:ta ei voida pitää neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP (3) 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”terroristijärjestönä”.

3)

Kolmannella kanneperusteella kantaja väittää, että neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2014 on mitätön siltä osin kuin se koskee PKK:ta, koska neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 4 kohdassa edellytettyä toimivaltaisen viranomaisen päätöstä ei ole tehty.

4)

Neljännellä kanneperusteella kantaja väittää, että neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2014 on mitätön siltä osin kuin se koskee PKK:ta, koska päätös perustuu osittain tietoihin, jotka on saatu kiduttamalla tai väkivallalla noudattamatta perusoikeuksia ja periaatteita sekä edistämättä perusoikeuskirjan 51 artiklassa tarkoitettua niiden soveltamista.

5)

Viidennellä kanneperusteella kantaja väittää, että neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2014 on mitätön siltä osin kuin se koskee PKK:ta, koska neuvosto ei ole suorittanut yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua tarkistamista.

6)

Kuudennella kanneperusteella kantaja väittää, että neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2014 on mitätön siltä osin kuin se koskee PKK:ta, koska päätös ei ole suhteellisuutta ja toissijaisuutta koskevien vaatimusten mukainen.

7)

Seitsemännellä kanneperusteella kantaja väittää, että neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2014 on mitätön siltä osin kuin se koskee PKK:ta, koska se ei täytä SEUT 296 artiklan mukaista perusteluvaatimusta.

8)

Kahdeksannella kanneperusteella kantaja väittää, että neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2014 on mitätön siltä osin kuin se koskee PKK:ta, koska sillä loukataan PKK:n puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan tuomioistuimissa.


(1)  Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 714/2013 kumoamisesta 10.2.2014 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2014

(2)  Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001

(3)  Erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27.12.2001 annettu neuvoston yhteinen kanta


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/23


Kanne 8.5.2014 – Novomatic v. SMHV – Granini France (HOT JOKER)

(Asia T-326/14)

2014/C 245/31

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Itävalta) (edustaja: asianajaja W. M. Mosing)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Granini France (Macon, Ranska)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan toisen valituslautakunnan 6.2.2014 tekemän päätöksen asiassa R 589/2013-2, minkä seurauksena väite hylätään ja yhteisön tavaramerkki nro 9 5 94  458 rekisteröidään hakemuksen mukaisesti

velvoittamaan vastaaja ja vastapuoli valituslautakunnassa – jos se esittää väliintulokirjelmän – vastaamaan omista kuluistaan ja korvaamaan kantajan kulut unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valitusmenettelyssä SMHV:ssä

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Luokkiin 9 ja 28 kuuluvia tavaroita koskeva ja sanaosat HOT JOKER sisältävä kuviomerkki – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9 5 94  458

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Granini France

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Luokkiin 28 ja 41 kuuluvia tavaroita koskeva ja sanaosat joker + sisältävä kuviomerkki

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen; asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen rikkominen; SMHV:n velvollisuuden käyttää valtuuksiaan Euroopan unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti laiminlyönti.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/24


Kanne 8.5.2014 – Rezon OOD v. SMHV – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

(Asia T-337/14)

2014/C 245/32

Kannekirjelmän kieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria) (edustajat: asianajajat P. Kanchev ja T. Ignatova)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: mobile.international GmbH (Dreilinden, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 19.2.2014 asiassa R 950/2013-1 tekemän päätöksen

hyväksymään kantajan SMHV:n jaostoille ja valituslautakunnille esittämät vaatimukset

hyväksymään kokonaisuudessaan kantajan vaatimuksen mobile.interantional GmbH:n tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta

päättämään kantajan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta

sallimaan kirjallisen asiantuntijalausunnon esittämisen kanteessa esitettyjen näyttökysymysten osalta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: Sanamerkki mobile.de proMotor luokkiin 35, 38 ja 43 kuuluvia palveluja varten – Yhteisön tavaramerkki nro 4 8 96  643

Yhteisön tavaramerkin haltija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Kantaja

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan mukainen suhteellinen mitättömyysperuste yhdessä 8 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan kanssa

Mitättömyysosaston ratkaisu: Vaatimuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan e alakohdan rikkominen yhdessä kyseisen asetuksen 76 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 3 kohdan kanssa; asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen; myöhemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin ja aikaisemmin rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin välinen ristiriita unionin laajentuminen huomioon ottaen


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/25


Kanne 21.5.2014 – The Smiley Company v. SMHV – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

(Asia T-352/14)

2014/C 245/33

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Smiley Company SPRL (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat I. Helbig, P. Hansmersmann ja S. Rengshausen)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: The Swatch Group Management Services AG (Biel, Sveitsi)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 6.2.2014 asiassa R 1497/2013-1 tekemän päätöksen

hylkäämään rekisteröimistä vastaan esitetyn väitteen muuttamalla riidanalaista päätöstä

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa ja väliintulijan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut valituslautakunnassa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”HAPPY TIME” luokkien 14 ja 35 tavaroille ja palveluille – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus N:o 1 0 1 06  813

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: The Swatch Group Management Services AG

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Luokkien 35 ja 37 tavaroille tarkoitettua sanamerkkiä ”HAPPY HOURS” koskeva kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti, jonka antama suoja kattaa Euroopan unionin

Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksyttiin osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/25


Kanne 30.5.2014 – Al Naggar v. neuvosto

(Asia T-375/14)

2014/C 245/34

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Kairo, Egypti) (edustajat: asianajajat J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe ja A. Yehia)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan päätöksen 2014/153 sikäli kuin sillä jatkettiin 22.3.2015 saakka Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa päätöksessä 2011/172/YUTP mainittuja rajoittavia toimenpiteitä kantajaa vastaan

velvoittamaan Euroopan unionin neuvosto korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu päätöksen 2011/172 (1) 1 artiklan rikkomiseen, koska kantajan itsensä ei ole katsottu eikä edes yksilöity olevan vastuussa julkisten varojen väärinkäytöstä, vaan häneen kohdistettiin rajoittavia toimenpiteitä yksinomaan siksi, että hän on Ahmed Abdelaziz Ezzin (Ezz) puoliso.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEU 6 artiklan – tarkasteltuna yhdessä SEU 2 ja 3 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklan kanssa – rikkomiseen, koska päätös 2014/153 (2) perustuu virheellisesti kumoamattomaan olettamaan siitä, ettei kantajan perusoikeuksien loukkaamisen vaaraa ole olemassa häntä vastaan aloitetuissa menettelyissä Egyptissä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 16 ja 17 artiklan rikkomiseen, koska päätöksellä 2014/153 rajoitetaan suhteettomasti kantajan oikeutta yksityiselämään sekä tämän omistusoikeutta ja elinkeinovapautta.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41, 47 ja 48 artiklan rikkomiseen, koska päätöstä 2014/153 ei ole perusteltu riittävästi ja koska se annettiin noudattamatta kantajan oikeutta tulla kuulluksi.

5)

Viides kanneperuste, joka koskee ilmeistä arviointivirhettä, koska (i) kantajaan ei ole milloinkaan kohdistunut minkäänlaista oikeudellista tutkintaa julkisten varojen väärinkäytön perusteella, (ii) Ezzin toiminta on tavanomaista elinkeinotoimintaa eikä sitä näin ollen voida pitää julkisten varojen väärinkäyttönä ja (iii) päätöksen 2014/153 antamishetkellä neuvosto ei ottanut huomioon sitä, että kolme vuotta ensimmäisten toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen Ezzin oikeudellinen tilanne on edelleen vähintäänkin epävarma.


(1)  Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 21.3.2011 annettu neuvoston päätös 2011/172/YUTP (EUVL L 76, s. 63)

(2)  Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/172/YUTP muuttamisesta 20.3.2014 annettu neuvoston päätös 2014/153/YUTP (EUVL L 85, s. 9)


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/26


Kanne 30.5.2014 – Yassin v. neuvosto

(Asia T-376/14)

2014/C 245/35

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Kairo, Egypti) (edustajat: asianajajat J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe ja A. Yehia)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan päätöksen 2014/153 sikäli kuin sillä jatkettiin 22.3.2015 saakka Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa päätöksessä 2011/172/YUTP mainittuja rajoittavia toimenpiteitä kantajaa vastaan

velvoittamaan Euroopan unionin neuvosto korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samat tai samankaltaiset kuin asiassa T-375/14, Al Naggar vastaan neuvosto, esitetyt kanneperusteet.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/27


Kanne 30.5.2014 – Ezz v. neuvosto

(Asia T-377/14)

2014/C 245/36

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Egypti) (edustajat: asianajajat J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe ja A. Yehia)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan päätöksen 2014/153 sikäli kuin sillä jatkettiin 22.3.2015 saakka Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa päätöksessä 2011/172/YUTP mainittuja rajoittavia toimenpiteitä kantajaa vastaan

velvoittamaan Euroopan unionin neuvosto korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samat tai samankaltaiset kuin asiassa T-375/14, Al Naggar vastaan neuvosto, esitetyt kanneperusteet.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/27


Kanne 30.5.2014 – Salama v. neuvosto

(Asia T-378/14)

2014/C 245/37

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Kairo, Egypti) (edustajat: asianajajat J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe ja A. Yehia)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan päätöksen 2014/153 sikäli kuin sillä jatkettiin 22.3.2015 saakka Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa päätöksessä 2011/172/YUTP mainittuja rajoittavia toimenpiteitä kantajaa vastaan

velvoittamaan Euroopan unionin neuvosto korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samat tai samankaltaiset kuin asiassa T-375/14, Al Naggar vastaan neuvosto, esitetyt kanneperusteet.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/28


Kanne 4.6.2014 – Gutser v. komissio

(Asia T-392/14)

2014/C 245/38

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Gutser, SA (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen

velvoittamaan komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt esillä olevassa asiassa riidanalainen päätös on sama kuin asiassa T-515/13, komissio v. Espanja, tiettyihin rahoitusleasingsopimuksiin sovellettavasta verojärjestelmästä (Espanjan tax lease -järjestelmä) tehty päätös.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan olennaisia menettelymääräyksiä ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklaa sekä 40 artiklan 1 kohtaa, koska se on tehty merkittäviä säännönvastaisuuksia sisältäneen tutkintamenettelyn jälkeen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 ja SEUT 108 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin on todettu, että nyt käsiteltävän riita-asian kohteena olevat toimenpiteet ovat valtiontukea, vaikkei niiden valikoivuutta ole osoitettu.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 ja SEUT 108 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin on todettu, että nyt käsiteltävän riita-asian kohteena olevat toimenpiteet ovat valtiontukea, vaikkei niiden vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ole osoitettu.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio on rikkonut SEUT 107 artiklaa yksilöidessään oikeudellisesti virheellisesti sijoittajat mahdollisen tuen saajiksi. Päätöstä ei myöskään ole perusteltu.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen siltä osin kuin on määrätty tuen takaisin perimisestä oikeusvarmuuden, luottamuksensuojan ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden sekä asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan vastaisesti.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/29


Kanne 4.6.2014 – Ingeperfil v. komissio

(Asia T-393/14)

2014/C 245/39

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Ingeperfil, SL (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen

velvoittamaan komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-392/14.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/29


Kanne 4.6.2014 – Turon & Ros v. komissio

(Asia T-394/14)

2014/C 245/40

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Immobiliaria Turon & Ros (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen

velvoittamaan komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-392/14.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/30


Kanne 6.6.2014 – Sociedad Española Inmuebles y Locales v. komissio

(Asia T-397/14)

2014/C 245/41

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Sociedad Espanola Inmuebles y Locales, SL (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen

velvoittamaan komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-392/14.


28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/30


Kanne 2.6.2014 – Marcuccio v. unionin tuomioistuin

(Asia T-409/14)

2014/C 245/42

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: unionin tuomioistuin

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sen missä hyvänsä muodossa tehdyn päätöksen, jolla vastaaja hylkäsi kantajan unionin tuomioistuimelle toimittaman 22.1.2014 päivätyn vaatimuksen

velvoittamaan vastaajan maksamaan kantajalle 25  000 euroa tai kyseistä summaa suuremman tai pienemmän summan, jonka unionin yleinen tuomioistuin katsoo oikeudenmukaiseksi ja riittäväksi, korvauksena siitä vahingosta, joka kantajalle on aiheutunut hänen vireille panemansa oikeudenkäynnin kohtuuttomasta kestosta tai korvauksena kyseessä olevan oikeudenkäynnin kohtuuttomasta kestosta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki tästä kanteesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämän kanteen kohteena on vahinko, joka kantajalle on väitetysti aiheutunut siitä, että oikeudenkäynti asiassa T-236/02, Marcuccio vastaan komissio, on kestänyt kohtuuttoman kauan.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu perustelujen täydelliseen puuttumiseen, asian selvittämistoimien täydelliseen laiminlyömiseen sekä hyvää hallintoa koskevan velvoitteen noudattamatta jättämiseen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu lain rikkomiseen ja ilmeiseen arviointivirheeseen.


Virkamiestuomioistuin

28.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/32


Kanne 3.6.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-50/14)

2014/C 245/43

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta evättiin oikeus ulkomaankorvaukseen.

Vaatimukset

3.10.2013 tehty päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus ulkomaankorvaukseen, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.