ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 192

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
21. kesäkuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2014/C 192/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7260 – CPPIB/G&M/Enagas/Tecgas) ( 1 )

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2014/C 192/02

Neuvoston päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan seitsemän jäsenen nimittämisestä

2

 

Euroopan komissio

2014/C 192/03

Euron kurssi

4

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 192/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7222 – Enercon Independent Power Producer / Gothaer Leben Renewables / Skogberget Vind) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

5

2014/C 192/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7181 – BNP Paribas Fortis / Bank Gospodarki Żywnościowej) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

6

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

21.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 192/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7260 – CPPIB/G&M/Enagas/Tecgas)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2014/C 192/01

Komissio päätti 16. kesäkuuta 2014 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32014M7260. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

21.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 192/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014,

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan seitsemän jäsenen nimittämisestä

2014/C 192/02

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission neuvostolle esittämän ehdokasluettelon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin esittämän kannan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ”viranomainen”, riippumattomuus, korkea tieteellinen taso, avoimuus ja tehokkuus on ehdottomasti taattava. Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on myös välttämätöntä.

(2)

Viranomaisen johtokunnan seitsemän jäsenen toimikausi päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2014.

(3)

Komission toimittamaa luetteloa on arvioitu viranomaisen johtokunnan seitsemän uuden jäsenen nimittämistä varten komission toimittamien asiakirjojen ja Euroopan parlamentin esittämän kannan perusteella. Tavoitteena on varmistaa mahdollisimman korkea pätevyys, laaja asiaankuuluva asiantuntemus esimerkiksi johtamisessa ja julkishallinnossa sekä mahdollisimman laaja maantieteellinen jakauma unionissa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 25 artiklassa edellytetään, että neljällä viranomaisen johtokunnan jäsenistä on kuluttajia ja elintarvikeketjun muita sidosryhmiä edustaviin järjestöihin liittyvää kokemusta. Tällaista kokemusta omaavien johtokunnan kolmen jäsenen toimikausi päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2014 ja sen vuoksi heidän tilalleen olisi nimitettävä uudet jäsenet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan jäseniksi 1 päivänä heinäkuuta 2014 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2018 päättyväksi kaudeksi:

Stella CANNA MICHAELIDOU

Iñaki EGUILEOR

Jan MOUSING (2)

Raymond O’ROURKE (3)

András SZÉKÁCS

Robert Van GORCOM

Pieter VANTHEMSCHE (4)

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. KARASMANIS


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Elintarvikeketjun muita sidosryhmiä edustaviin järjestöihin liittyvää kokemusta.

(3)  Kuluttajia edustaviin järjestöihin liittyvää kokemusta.

(4)  Elintarvikeketjun muita sidosryhmiä edustaviin järjestöihin liittyvää kokemusta.


Euroopan komissio

21.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 192/4


Euron kurssi (1)

20. kesäkuuta 2014

2014/C 192/03

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3588

JPY

Japanin jeniä

138,68

DKK

Tanskan kruunua

7,4561

GBP

Englannin puntaa

0,79750

SEK

Ruotsin kruunua

9,1490

CHF

Sveitsin frangia

1,2169

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,3420

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,433

HUF

Unkarin forinttia

305,71

LTL

Liettuan litiä

3,4528

PLN

Puolan zlotya

4,1606

RON

Romanian leuta

4,3953

TRY

Turkin liiraa

2,9121

AUD

Australian dollaria

1,4456

CAD

Kanadan dollaria

1,4694

HKD

Hongkongin dollaria

10,5322

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5623

SGD

Singaporen dollaria

1,6990

KRW

Etelä-Korean wonia

1 386,93

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,5523

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,4600

HRK

Kroatian kunaa

7,5750

IDR

Indonesian rupiaa

16 266,76

MYR

Malesian ringgitiä

4,3801

PHP

Filippiinien pesoa

59,465

RUB

Venäjän ruplaa

46,6935

THB

Thaimaan bahtia

44,097

BRL

Brasilian realia

3,0331

MXN

Meksikon pesoa

17,6787

INR

Intian rupiaa

81,7909


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

21.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 192/5


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7222 – Enercon Independent Power Producer / Gothaer Leben Renewables / Skogberget Vind)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2014/C 192/04

1.

Euroopan komissio vastaanotti 13. kesäkuuta 2014 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Enercon Independent Power Producer GmbH, joka kuuluu saksalaiseen Enercon-konserniin, ja saksalainen yritys Gothaer Leben Renewables GmbH, joka kuuluu saksalaiseen Gothaer-vakuutuskonserniin, hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ruotsalaisessa yrityksessä Skogberget Vind AB (Skogberget) ostamalla osakkeita. Skogberget oli jo aiemmin Enercon Independent Power Producer GmbH:n määräysvallassa.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Enercon-konserni: tuulivoimaloiden valmistus ja käyttö,

—   Gothaer-vakuutuskonserni: henki-, sairaus- ja esinevakuutusten tarjonta,

—   Skogberget: sähkön tuottaminen tuulivoimalla Pohjois-Ruotsissa ja sähkön myynti tukkumarkkinoilla.

3.

Euroopan komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Euroopan komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava Euroopan komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää Euroopan komissiolle faksilla (numero +32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7222 – Enercon Independent Power Producer / Gothaer Leben Renewables / Skogberget seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


21.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 192/6


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7181 – BNP Paribas Fortis / Bank Gospodarki Żywnościowej)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2014/C 192/05

1.

Euroopan komissio vastaanotti 16. kesäkuuta 2014 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla viime kädessä ranskalaisen yrityksen BNP Paribas SA määräysvallassa oleva belgialainen yritys BNP Paribas Fortis SA/NV hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täyden määräysvallan puolalaisessa yrityksessä Bank Gospodarki Żywnościowej S.A (BGŻ) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   BNP Paribas: vähittäis-, yritys- ja investointipankkitoiminta sekä rahoituspalvelujen tarjonta yritys- ja vähittäisasiakkaille, julkisyhteisöille ja rahoituslaitoksille maailmanlaajuisesti,

—   BGŻ: julkisesti noteerattu, pelkästään Puolassa toimiva puolalainen pankki, joka tarjoaa monenlaisia pankki- ja rahoituspalveluja ja on erikoistunut maatalouden, elintarvikealan sekä alueellisten infrastruktuurien rahoittamiseen.

3.

Euroopan komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Euroopan komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava Euroopan komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää Euroopan komissiolle faksilla (numero +32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7181 – BNP Paribas Fortis / Bank Gospodarki Żywnościowej seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.