ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2014.086.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 86

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
25. maaliskuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2014/C 086/01

Euron kurssi

1

2014/C 086/02

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 12. joulukuuta 2013 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/C.39678/39731 – Deutsche Bahn – Esittelijä: Italia

2

2014/C 086/03

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – Deutsche Bahn I (AT.39678) – Deutsche Bahn II (AT.39731)

3

2014/C 086/04

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II) (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9194 final)

4

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 086/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

6

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2014/C 086/06

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

8

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

25.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/1


Euron kurssi (1)

24. maaliskuuta 2014

2014/C 86/01

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3774

JPY

Japanin jeniä

141,05

DKK

Tanskan kruunua

7,4647

GBP

Englannin puntaa

0,83540

SEK

Ruotsin kruunua

8,8624

CHF

Sveitsin frangia

1,2197

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,3495

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,411

HUF

Unkarin forinttia

312,89

LTL

Liettuan litiä

3,4528

PLN

Puolan zlotya

4,1925

RON

Romanian leuta

4,4768

TRY

Turkin liiraa

3,0829

AUD

Australian dollaria

1,5091

CAD

Kanadan dollaria

1,5448

HKD

Hongkongin dollaria

10,6866

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6118

SGD

Singaporen dollaria

1,7516

KRW

Etelä-Korean wonia

1 483,83

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,9449

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,5320

HRK

Kroatian kunaa

7,6615

IDR

Indonesian rupiaa

15 676,58

MYR

Malesian ringgitiä

4,5470

PHP

Filippiinien pesoa

62,194

RUB

Venäjän ruplaa

49,6815

THB

Thaimaan bahtia

44,738

BRL

Brasilian realia

3,1957

MXN

Meksikon pesoa

18,1705

INR

Intian rupiaa

83,7287


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


25.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/2


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 12. joulukuuta 2013 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/C.39678/39731 – Deutsche Bahn

Esittelijä: Italia

2014/C 86/02

1.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission päätösluonnoksessaan esittämistä kilpailuongelmista.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission arvioon, jonka se on esittänyt päätösluonnoksessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan nojalla.

3.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että menettely voidaan saattaa päätökseen asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan mukaisella päätöksellä.

4.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan Deutsche Bahnin ehdottamat sitoumukset ovat asianmukaiset, välttämättömät ja oikeasuhteiset.

5.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että Deutsche Bahnin tarjoamien sitoumusten johdosta komission toimille ei ole enää perusteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 2 kohdan soveltamista.

6.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


25.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/3


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

Deutsche Bahn I (AT.39678)

Deutsche Bahn II (AT.39731)

2014/C 86/03

1.

Komissio aloitti 13. kesäkuuta 2012 asetuksen (EY) N:o 1/2003 (2) 11 artiklan 6 kohdan mukaisen menettelyn Deutsche Bahn AG:tä ja sen tytäryhtiöitä DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG ja DB Schenker Rail Deutschland AG, yhdessä ’DB-konserni’, vastaan.

2.

Komissio esitti 6. kesäkuuta 2013 asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti alustavan arvioinnin ja antoi sen tiedoksi DB-konsernille samana päivänä. Alustavassa arvioinnissa komissio esitteli kilpailuongelmia, jotka koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan rikkomista, johon DB-konserni on mahdollisesti syyllistynyt. Nämä kilpailuongelmat liittyvät mahdolliseen hintaruuviin, joka johtuu DB-konsernin ajovirtaan soveltamasta hinnoittelujärjestelmästä, mukaan lukien sen alennukset, rautateiden tavara- ja pitkän matkan matkustajaliikenteen palvelujen markkinoilla Saksassa.

3.

DB-konserni esitti 23. heinäkuuta 2013 sitoumuksia komission havaitsemien ongelmien korjaamiseksi. Komissio julkaisi 15. elokuuta 2013Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukaisen tiedonannon, jossa se esitteli lyhyesti asian ja sitoumukset sekä kehotti asianomaisia kolmansia osapuolia lähettämään huomautuksensa ehdotuksesta (3).

4.

Sen jälkeen, kun komissio oli antanut DB-konsernille tiedoksi huomautukset, jotka kolmetoista kolmatta osapuolta oli esittänyt ilmoituksen julkaisemisen jälkeen, DB-konserni antoi muutetun sitoumusehdotuksen.

5.

Komissio teki asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan nojalla antamassaan päätöksessä DB-konsernin ehdottamista sitoumuksista velvoittavia ja totesi, että tarjottujen sitoumusten valossa sillä ei enää ole perusteita ryhtyä toimiin, joten asiaa koskeva menettely olisi päätettävä.

6.

Tätä asiaa koskevan menettelyn osapuolet eivät ole esittäneet minulle pyyntöjä tai kanteluja (4). Tämän vuoksi katson, että tämän asian kaikkien osapuolten menettelylliset oikeudet ovat toteutuneet.

Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2013.

Wouter WILS


(1)  Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU 16 ja 17 artiklan mukaisesti (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

(3)  Komission tiedonanto – julkaistu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan nojalla asioissa AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II ja AT.39915 Deutsche Bahn III (EUVL C 237, 15.8.2013, s. 28).

(4)  Päätöksen 2011/695/EU 15 artiklan 1 kohdan mukaan menettelyn osapuolet, jotka asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukaisesti tarjoavat sitoumuksia, voivat saattaa asian kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tutkittavaksi missä tahansa menettelyn vaiheessa menettelyllisten oikeuksiensa tosiasiallisen toteutumisen varmistamiseksi.


25.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/4


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II)

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9194 final)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

2014/C 86/04

Komissio antoi 18 päivänä joulukuuta 2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaista menettelyä koskevan päätöksen. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003  (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

I.   JOHDANTO

(1)

Asia liittyy kilpailuongelmiin ajovirran toimituksia rautatieyrityksille koskevilla markkinoilla Saksassa. Ajovirta on sähköenergiaa, jota käytetään liikuttamaan sähkövetureita.

(2)

Päätöksessä tehdään DB Energie GmbH:n ja DB Mobility Logistics AG:n tarjoamista sitoumuksista oikeudellisesti sitovia asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaisessa menettelyssä. DB Energie GmbH ja DB Mobility Logistics AG ovat Saksan rautateiden vakiintuneen operaattorin Deutsche Bahnin (DB) tytäryhtiöitä.

II.   MENETTELY

(3)

Komissio aloitti 13 päivänä kesäkuuta 2012 muodollisen menettelyn tehdäkseen asetuksen (EY) N:o 1/2003 III luvun mukaisen päätöksen. Komissio esitti 6 päivänä kesäkuuta 2013 alustavan arvioinnin. Osapuolet ehdottivat 23 päivänä heinäkuuta 2013 alustavia sitoumuksia, joiden tarkoituksena oli puuttua komission alustavassa arvioinnissa havaitsemiin kilpailuongelmiin. Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin 15 päivänä elokuuta 2013 asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoitus, jossa tehtiin yhteenveto asiasta ja ehdotetuista sitoumuksista ja kehotettiin asianosaisia osapuolia esittämään huomautuksensa. Kolmansilta osapuolilta saatujen huomautusten perusteella DB toimitti 17 päivänä joulukuuta 2013 allekirjoitetun version lopullisista sitoumuksista.

(4)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa kuultiin 12 päivänä joulukuuta 2013, ja se antoi myönteisen lausunnon. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja antoi loppukertomuksensa 13 päivänä joulukuuta 2013.

III.   ALUSTAVASSA ARVIOINNISSA ESITETYT KILPAILUONGELMAT

(5)

Alustavassa arvioinnissa esitettiin komission havaitsemat kilpailuongelmat, jotka liittyvät DB-konsernin rautateiden tavaraliikenteen ja pitkän matkan henkilöliikenteen palvelujen markkinoilla ajovirtaan soveltaman hinnoittelujärjestelmän ja alennusten luomaan mahdolliseen hintaruuviin.

(6)

Komissio katsoi alustavasti, että DB Energien, joka on ajovirran toimituksista vastaava DB:n tytäryhtiö, hinnoittelukäytäntö voi luoda hintaruuvin rautateiden tavara- ja pitkän matkan henkilöliikenteen palvelujen markkinoilla Saksassa. Hintaruuvi voi syntyä silloin, kun vertikaalisesti integroitunut yritys myy tuotetta tai palvelua kilpailijoille tuotantoketjun alkupään markkinoilla, joilla se on määräävässä asemassa ja kilpailee näiden yritysten kanssa tuotantoketjun loppupään markkinoilla, joilla kyseinen tuote tai palvelu on välttämätön tuotantopanos.

(7)

DB Energie harjoittaa ajovirran jakelussa tarvittavan erityisen sähköverkon toimintaa. Se toimittaa myös ajovirtaa rautatieyrityksille ostamalla sähköä energiantuottajilta ja myymällä sitä edelleen rautatieyrityksille. DB Energie on ainoa ajovirran toimittaja Saksassa ja näin ollen määräävässä asemassa rautatieyrityksille toimitettavan ajovirran markkinoilla Saksassa. Se kuuluu vertikaalisesti integroituneeseen DB-konserniin, joka toimii myös tuotantoketjun loppupäässä rautatieliikenteen markkinoilla.

(8)

Komissio esitti alustavana päätelmänään, että DB Energien ajovirtaan soveltama hinnoittelukäytäntö voi estää sellaisia rautatieyrityksiä, jotka ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin määräävässä asemassa oleva yritys, kilpailemasta kannattavasti tuotantoketjun loppupään markkinoilla tavara- ja pitkän matkan matkustajaliikenteessä. Komissio katsoi alustavasti, että mahdollista rikkomista koskevalla kaudella DB:n tavara- ja pitkän matkan henkilöliikenteen alalla toimivat rautatieyritykset eivät olisi keskimäärin voineet toimia kannattavasti, jos ne olisivat hyötyneet samoista ajovirtaan sovellettavista alemman tason alennuksista kuin kilpailijansa. Koska ajovirta on välttämätön tuotantopanos tavara- ja pitkän matkan henkilöliikenteen markkinoilla toimiville rautatieyrityksille, komissio katsoi alustavasti, että väitetyn hintaruuvin aiheuttamalla negatiivisella kannattavuudella on todennäköisesti markkinat sulkevia kilpailunvastaisia vaikutuksia.

IV.   SITOUMUKSET

(9)

DB esitti alustavat sitoumuksensa 23 päivänä heinäkuuta 2013 ja tarkistetun sitoumusehdotuksensa 21 päivänä marraskuuta 2013 komission havaitsemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi. Sitoumusten keskeiset kohdat ovat seuraavat:

DB Energie ottaa 1 päivänä heinäkuuta 2014 käyttöön uuden ajovirran hinnoittelujärjestelmän, jossa on erilliset toimitushinnat sähkölle ja erilliset verkon käyttömaksut; jälkimmäiset hyväksyy Saksan toimivaltainen sääntelyviranomainen (Bundesnetzagentur). Samana päivänä DB Energie tarjoaa kolmansille energiantoimittajille pääsyn ajovirtaverkkoonsa, jotta ne voivat tarjota ajovirtaa rautatieyrityksille kilpaillen DB Energien kanssa.

Uuden järjestelmän mukaan DB Energie perii sähköstä saman hinnan kaikilta rautatieyrityksiltä ilman toimitusten määrään tai kestoon perustuvia alennuksia.

DB Energie maksaa DB-konsernin ulkopuolisille Saksan rautatieyrityksille kertaluonteisen maksun, jonka määrä on 4 prosenttia niiden vuotuisesta ajovirtalaskusta yhden vuoden ajalta ennen uuden hinnoittelujärjestelmän voimaantuloa.

DB toimittaa vuosittain tarvittavat tiedot, jotta komissio voi arvioida, voisiko DB-konsernin ajovirrasta ja liikennepalveluista veloittama hintataso johtaa hintaruuviin. DB Energie antaa komissiolle etukäteen tiedoksi myös kaikki sähkönhinnan muutokset.

Sitoumukset ovat voimassa viisi vuotta komission päätöksen tiedoksiantamisen jälkeen tai kunnes 25 prosenttia DB-konsernin kilpailijoiden ostamasta ajovirran määrästä on peräisin kolmansilta sähköntoimittajilta.

DB nimittää toimitsijamiehen valvomaan sitoumusten noudattamista.

V.   SITOUMUSTEN ARVIOINTI JA OIKEASUHTEISUUS

(10)

Komissio katsoo, että sitoumukset ovat riittävät – mutta eivät kohtuuttomat – komission alustavassa arvioinnissa toteamien ongelmien ratkaisemiseksi.

(11)

Sitoumukset edistävät kolmansien sähköntoimittajien pääsyä ajovirran markkinoille ja mahdollistavat siten kilpailijoiden tulon ajovirran markkinoille. Tällainen kilpailu rajoittaa puolestaan DB Energien kykyä määrittää hinnat ja poistaa hintaruuvin mahdollisuuden.

(12)

Uuden ajovirtaan sovellettavan hinnoittelujärjestelmän, jossa on erilliset hinnat sähkölle ja ajovirtaverkkoon pääsylle, käyttöönotto varmistaa, että sähköntoimittajat voivat kilpailla sähkön hinnasta. Lisäksi DB:n sitoumus tarjota pääsyä ajovirtaverkkoon 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen mahdollistaa markkinoiden avaamisen, ja rautatieyritykset voivat valita toisen toimittajan kyseisestä päivästä lähtien. Alennuksista luopuminen edistää kilpailua varmistamalla hintojen avoimuuden ja tasapuoliset toimintaedellytykset.

(13)

Kertaluonteisella maksulla rautatieyrityksille pyritään estämään mahdollisen hintaruuvin pitkittyminen siirtymävaiheessa, kun uusi hinnoittelujärjestelmä otetaan käyttöön eivätkä kolmannet energiantoimittajat ole vielä tulleet ajovirran markkinoille. Maksu suoritetaan sen vuoksi vain yhden vuoden ajalta. Komissio pitää tätä aikaa riittävänä markkinoille tulemiseksi. Hintojen neljän prosentin lasku riittää, sillä se olisi ollut riittävä hintaruuvin estämiseksi mahdollisen rikkomisen aikana.

(14)

Ajovirran ja liikennepalvelujen, jotka DB sitoutuu tarjoamaan, hintoja koskevien tietojen avulla komissio pystyy valvomaan DB:n hinnoittelukäytäntöä. Valvonnasta vastaava toimitsijamies tarkkailee, että DB noudattaa sitoumuksia yleisesti.

(15)

Komissio katsoo, että sitoumusten viiden vuoden kesto on riittävän pitkä aika, jotta kolmannet sähköntoimittajat voivat kehittää tarjontaansa ja rautatieyritykset vaihtaa palveluntarjoajaa. Jos kolmannet sähköntoimittajat toimittavat 25 prosenttia ajovirrasta, jonka kuluttavat muut kuin DB:n rautatieyritykset ennen kuin viisi vuotta on kulunut, komissio katsoo, että tämä osoittaisi kilpailun kehittyneen tasaisesti ja oikeuttaisi sitoumusten ennenaikaiseen lopettamiseen.

VI.   PÄÄTELMÄT

(16)

Päätöksellä tehdään DB:n antamista sitoumuksista oikeudellisesti sitovia. Sitoumusten vuoksi ei ole enää perusteita komission toimenpiteisiin.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2004 (EUVL L 68, 6.3.2004, s. 1).


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

25.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/6


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2014/C 86/05

1.

Komissio vastaanotti 13 päivänä maaliskuuta 2014 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla australialainen yritys AMP Capital Investors Limited (AMP), kanadalainen yritys Public Sector Pension Investment Board (PSP) sekä brittiläinen yritys Arcus European Infrastructure Fund GP LLP (Arcus) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan luxemburgilaisessa yrityksessä Alpha Trains holdings Sàrl ja sen luxemburgilaisessa tytäryhtiössä (Alpha Trains), jotka ovat tällä hetkellä yritysten Arcus ja PSP yhteisessä määräysvallassa, ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

AMP: australialainen sijoitusyhtiö, joka harjoittaa toimintaa monissa eri omaisuusluokissa ympäri maailman,

PSP: kanadalainen eläkesijoitusyhtiö, jolla on monipuolinen globaali salkku,

Arcus: riippumaton rahoitusyhtiö, joka on erikoistunut eurooppalaisiin infrastruktuureihin,

Alpha Trains: rautatiekaluston vuokraukseen erikoistunut yhtiö, joka tarjoaa kalustoa sekä julkisille että yksityisille operaattoreille useissa manner-Euroopan maissa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (’sulautuma-asetus’).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

25.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/8


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

2014/C 86/06

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa muutoshakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

MUUTOSHAKEMUS

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006  (2)

9 ARTIKLASSA TARKOITETTU MUUTOSHAKEMUS

”PANCETTA PIACENTINA”

EY-nro: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Eritelmän kohta (kohdat), jota (joita) muutos koskee

Tuotteen nimi

Tuotteen kuvaus

Maantieteellinen alue

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Merkinnät

Kansalliset vaatimukset

Muuta (täsmennettävä)

2.   Muutoksen (muutosten) tyyppi

Yhtenäisen asiakirjan tai yhteenvedon muutos

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n eritelmän muutos, kun yhtenäistä asiakirjaa tai yhteenvetoa ei ole julkaistu

Eritelmän muutos, joka ei edellytä julkaistun yhtenäisen asiakirjan muutosta (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 3 kohta)

Eritelmän väliaikainen muutos, joka johtuu viranomaisten asettamista pakollisista terveys- tai kasvinsuojelutoimista (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 4 kohta)

3.   Muutos (muutokset)

Muutos, jolla eritelmään lisätään nitriittien käyttö lainsäädännössä vahvistettuja määriä noudattaen, on tarpeen siksi, että yhdessä nitraattien kanssa ne takaavat tehokkaamman suojan taudinaiheuttajia ja hapettumisilmiöitä vastaan SAN-tuotteen ”Pancetta Piacentina” eri tuotantovaiheiden aikana.

On katsottu aiheelliseksi poistaa maininta pancettojen asettelusta kypsytysvaiheessa, koska viittaus pinoamiseen asianmukaisille alustoille ei ilmeisestikään vaikuta mitenkään SAN-tuotteen tuotantoprosessiin.

Rullalle käärimisen jälkeen tapahtuvaan sitomiseen tai saumaukseen liittyviä sääntöjä ehdotetaan muutettaviksi, jotta nämä tuotantovaiheet voidaan esittää täsmällisemmin ja selkeämmin.

Muutos, jolla sallitaan kaikentyyppisten siansuolten ja selluloosakääreiden käyttö, mahdollistaa tuotantoon parhaiten soveltuvien suojakuorien käytön ja vastaa todellisten markkinaolosuhteiden muutoksia, joiden vuoksi on äärimmäisen vaikeaa (jollei jopa mahdotonta) hankkia aiemmassa eritelmässä määriteltyjen erityistyyppien mukaisia luonnonsuolia.

Vähimmäiskypsytysajan pidentäminen kolmesta kuukaudesta neljään kuukauteen on tarkoitettu parantamaan SAN-tuotteen laatua.

Myös enimmäiskypsytyslämpötilan nostaminen 14 asteesta 18 asteeseen sekä 10 prosentin sallitun poikkeaman lisääminen kypsytysympäristön suhteellisen kosteuden arvoihin parantavat osaltaan tuotteen laatua, koska aromi pääsee näin kehittymään paremmin ja tuotteen mahdollinen altistuminen virheille voidaan välttää.

Vähimmäistuhkapitoisuuden arvon laskeminen 2 prosentista 1,5 prosenttiin vastaa sallitun suolapitoisuuden vähimmäistasoa, josta tuhkapitoisuus läheisesti riippuu; lisäksi se on johdonmukainen elintarvikkeiden suolapitoisuuden jatkuvan alenemissuuntauksen kanssa.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006  (3)

”PANCETTA PIACENTINA”

EY-nro: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Nimi

”Pancetta Piacentina”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1.   Tuotelaji

Luokka 1.2

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

3.2.   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Pancetta Piacentina on suolattu, luonnollisesti raakakypsytetty tuote. Sen valmistukseen käytetään rintalastan takaa nivuksiin ulottuvan puoliruhon osan vatsapuolen ulkoista rasvaa sekä vatsan lihaskudosta.

Lopputuote on lieriön muotoinen. Sen paino on 4–8 kg ja väri voimakkaan punainen ja rasvaisissa osissa puhtaan valkoinen. Lihan tuoksu on miellyttävän mieto ja maku miellyttävä.

3.3.   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)

Pancetta Piacentina saadaan Emilia Romagnan ja Lombardian alueella syntyneistä, kasvatetuista ja teurastetuista sioista. Nimitykseen ”Pancetta Piacentina” sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua poikkeusta.

3.4.   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)

Rehun käyttöön ja rehuannoksen koostumukseen on sovellettava asiaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä. Sikojen ravinto jakaantuu kahteen rehutyyppiin, ja se perustuu ensisijaisesti 3.3 kohdassa yksilöidyllä makroalueella tuotettuun viljaan. Keskimääräinen rehuannos koostuu pääosin maissimäskiin, jonka lisäksi siinä on ohraa, leseitä, soijaa ja kivennäisaineita. Juustonvalmistuksen sivutuotteet (hera, juustomassa ja piimä) saadaan suurimmaksi osaksi yksilöidyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevista laitoksista.

3.5.   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien Pancetta Piacentinan tuotantovaiheiden, kuten lihan leikkaamisen, pinnan siistimisen ja kuivasuolauksen; sitomisen; kuivauksen ja kypsytyksen, on tapahduttava 4 kohdassa yksilöidyllä alueella.

3.6.   Viipaloimista, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

Pakkaamisen, viipaloinnin ja paloittelun on tapahduttava yksinomaan 4 kohdassa mainitulla jalostusalueella nimetyn valvontaelimen läsnä ollessa. Tuotteen alkuperäisten erityisominaisuuksien säilymisen varmistamiseksi on tarpeen, että pakkaaminen, viipalointi ja paloittelu tapahtuvat maantieteellisellä tuotantoalueella ja että niistä vastaa asiantunteva henkilöstö. Ennen viipalointia toimijoiden on poistettava huolellisesti kamara. Kosketus ilman kanssa ja vailla tuotetta suojaavaa luonnollista kamaraa olevan tuotteen altistuminen vieraiden ulkopuolisten ympäristöolosuhteiden vaikutukselle saattaa aiheuttaa hapettumista ja siitä johtuvaa viipaleiden tai leikattavan pinnan ruskistumista, vähärasvaisen osan tunnusomaisen voimakkaan punaisen värin haalistumista, rasvaisen osan eltaantumista ja siten aromin heikkenemistä.

3.7.   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

Markkinoille saatettaessa tuotteessa on oltava merkintä ”Pancetta Piacentina”.

Nimitys ”Pancetta Piacentina” on merkittävä etikettiin selkein lähtemättömin kirjaimin, jotka erottuvat selvästi muista etiketissä olevista tiedoista, ja välittömästi nimityksen jäljessä on oltava maininta ”Denominazione di Origine Protetta” (suojattu alkuperänimitys).

Etiketissä ei saa olla mitään muita määritteitä, joita ei ole erikseen mainittu.

Nimiin, toiminimiin tai yksityisiin tuotemerkkeihin viittaavat merkinnät ovat kuitenkin sallittuja, kunhan ne eivät ole luonteeltaan mainostavia tai omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan, samoin sen sikatilan nimi, jolta tuotteen raaka-aine on peräisin.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Pancetta Piacentinan tuotantoalue käsittää kokonaisuudessaan Piacenzan maakunnan alle 900 metrin korkeudessa merenpinnasta sijaitsevat osat.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

5.1.   Maantieteellisen alueen erityisyys

Piacenzan maakunnan maantieteelliselle alueelle keskittynyt Pancetta Piacentinan valmistus alkoi jo Rooman valtakunnan aikana, ja perinne on siirtynyt eteenpäin aikojen kuluessa.

Pancetta Piacentinan tuotantoalueen merkitys on sidoksissa tyypilliseen maatalouteen, jota harjoitetaan kaikkialla Po-joen tasangon alueella, jolta raaka-aine on peräisin (Emilia Romagna ja Lombardia). Karjatalouden kehittyminen raaka-aineen alkuperäalueella liittyy paikalliseen laajamittaiseen viljanviljelyyn ja pitkälle erikoistuneen meijeriteollisuuden jalostusmenetelmiin, jotka ovat myös edistäneet alueen suuntautumista sikatalouteen.

Piacenzan maakunnan paikallisten tuottajien keskuudessa on kehittynyt ja siirtynyt eteenpäin erityinen taito valikoida ja jalostaa lihaa. Toimijoilta vaaditaan erityistä asiantuntemusta vaiheissa, joissa pancetta kääritään rullaksi ja sidotaan. Viileät runsasvetiset laaksot ja metsäiset kukkulat vaikuttavat suotuisasti kypsytystilojen olosuhteisiin.

5.2.   Tuotteen erityisyys

Pancetta Piacentina on muodoltaan lieriömäinen. Viipaleissa vaihtelevat vähärasvaisten osien voimakkaan punainen ja rasvaisten osien valkoinen väri. Tuoksu on miellyttävän mieto ja maku miellyttävä.

Pancetta Piacentinan tuotantoon käytetyt palat leikataan italialaisten painavien sikojen ruhoista.

5.3.   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)

Pancetta Piacentinan erityisominaisuudet riippuvat ympäristöolosuhteista sekä luonnollisista ja inhimillisistä tekijöistä. Erityisesti raaka-aineen ominaisuudet ovat tiiviisti sidoksissa rajattuun maantieteelliseen alkuperäalueeseen, jolla Pancetta Piacentinan tuotantoon käytettyjen lihapalojen laatuun ratkaisevasti vaikuttavat italialaisten painavien sikojen kasvatusmenetelmät ovat kehittyneet.

Myös Piacenzan maakunnan alueelle sijoittuva Pancetta Piacentinan tuotanto on yhteydessä paikallisiin toimijoihin, joille on aikojen myötä kehittynyt pancettan suolaukseen, rullaksi käärimiseen ja sitomiseen liittyvää erityisosaamista.

Sidotuksi rullaksi kääriminen saa aikaan Pancetta Piacentinalle ominaisen lieriömäisen muodon ja sen, että viipaleiksi leikattuna siinä näkyvät vuorotellen sekä vähärasvaiset että rasvaiset osat.

Tuottajien suolausmenetelmiin ja kypsytysvaiheiden hallintaan liittyvä tekninen asiantuntemus on niin ikään osoitus Pancetta Piacentinan ja sen tuotantoalueen välisestä yhteydestä.

Ympäristötekijät liittyvät läheisesti tuotantoalueen erityispiirteisiin ja etenkin sen ilmastoon, joka vaikuttaa ratkaisevasti lopputuotteen erityisominaisuuksiin edesauttamalla tuotteen kypsymisen onnistumista.

Raaka-aineen, tuotteen ja nimityksen muodostama kokonaisuus on siten sidoksissa kyseisen alueen sosiaalis-taloudelliseen kehitykseen, jonka erityispiirteitä ei ole löydettävissä muualta.

Eritelmän julkaisutiedot

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 (4) 5 artiklan 7 kohta)

Eritelmän konsolidoitu teksti on saatavissa internetosoitteessa:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

tai

menemällä suoraan ministeriön www-sivuston etusivulle (http://www.politicheagricole.it), valitsemalla ensin ”Qualità e sicurezza” (oikealla ylhäällä) ja sen jälkeen ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Korvattu asetuksella (EU) N:o 1151/2012.

(3)  Katso alaviite 2.

(4)  Katso alaviite 2.