ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2014.071.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 71

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
8. maaliskuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 071/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 61, 1.3.2014

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2014/C 071/02

Asia C-567/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 5.11.2013 — Nóra Baczó ja János István Vizsnyiczai v. Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Asia C-573/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 12.11.2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Asia C-586/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Pesti Központi Kerületi Bíróság (Unkari) on esittänyt 20.11.2013 — Mertin Meat Kft.v. Géza Simonfay

3

2014/C 071/05

Asia C-589/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 19.11.2013 — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Asia C-594/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 21.11.2013 — go fair Zeitarbeit OHG v. Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Asia C-609/13 P: Valitus, jonka Duravit AG ym. ovat tehneet 25.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-364/10, Duravit AG ym. v. Euroopan komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

4

2014/C 071/08

Asia C-612/13 P: Valitus, jonka ClientEarth on tehnyt 26.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-111/11, ClientEarth v. komissio, 13.9.2013 antamasta tuomiosta

5

2014/C 071/09

Asia C-615/13 P: Valitus, jonka ClientEarth ja Pesticide Action Network (PAN Europe) ovat tehneet 27.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-214/11, ClientEarth ja Pesticide Action Network (PAN Europe) v. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), 13.9.2013 antamasta tuomiosta

6

2014/C 071/10

Asia C-629/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Gliwicach (Puola) on esittänyt 2.12.2013 — Adarco Invest -nimisen rajavastuuyhtiön, jonka kotipaikka on Petrosanissa (Romania), Puolassa Tarnowskie Góryssa sijaitseva sivuliike

6

2014/C 071/11

Asia C-633/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 3.12.2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Asia C-645/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Espanja) on esittänyt 5.12.2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito v. Evaristo Méndez Sena ym.

7

2014/C 071/13

Asia C-657/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 12.12.2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Asia C-659/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 13.12.2013 — C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Asia C-664/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administratīvā apgabaltiesa (Latvia) on esittänyt 13.12.2013 — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija ja Latvijas Republikas Satiksmes ministrija v. Kaspars Nīmanis

9

2014/C 071/16

Asia C-671/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettua) on esittänyt 17.12.2013 — VĮ Indėlių ir investicijų draudimas ja Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Asia C-673/13 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 17.12.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland ja Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v. Euroopan komissio, 8.10.2013 antamasta tuomiosta

10

2014/C 071/18

Asia C-681/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 23.12.2013 — Diageo Brands BV v. Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Asia C-686/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 27.12.2013 — X AB v. Skatteverket

11

2014/C 071/20

Asia C-2/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 3.1.2014 — Rikosoikeudenkäynti Thi Bich Ngoc Nguyeniä ja Nadine Schönherriä vastaan

12

2014/C 071/21

Asia C-4/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 6.1.2014 — Christophe Bohez v. Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Asia C-44/14: Kanne 27.1.2014 — Espanjan kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

13

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 071/23

Asia T-384/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding ja SKW Stahl-Metallurgie v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttöön tarkoitetun kalsiumkarbidin ja magnesiumin markkinat ETA:lla Irlantia, Espanjaa, Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Puolustautumisoikeudet — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Perusteluvelvollisuus — Sakot — Yhdenvertainen kohtelu — Lieventävät asianhaarat — Yhteistyö hallinnollisen menettelyn kuluessa — Oikeasuhteisuus — Yhteisvastuu sakkojen maksamisesta — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat)

14

2014/C 071/24

Asia T-391/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Evonik Degussa ja AlzChem v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttöön tarkoitetun kalsiumkarbidin ja magnesiumin markkinat ETA:lla Irlantia, Espanjaa, Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakot — Yhteistyö hallinnollisen menettelyn kuluessa — Raskauttavat asianhaarat — Rikkomisen uusiminen — Lieventävät asianhaarat — Oikeasuhteisuus — Rikkomisen kesto — Yhteisvastuu sakkojen maksamisesta — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat)

14

2014/C 071/25

Asia T-395/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Gigaset v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttöön tarkoitetun kalsiumkarbidin ja magnesiumin markkinat ETA:lla Irlantia, Espanjaa, Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Perusteluvelvollisuus — Sakot — Rikkomisen kesto — Yhdenvertainen kohtelu — Lieventävät asianhaarat — Yhteistyö hallinnollisen menettelyn kuluessa — Yhteisvastuu sakkojen maksamisesta — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat)

15

2014/C 071/26

Asia T-528/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.1.2014 — Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (Polkumyynti — Tiettyjen Kiinasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonti — Vahingon uhkan määrittäminen — Asetuksen (EY) N:o 384/96 3 artiklan 9 kohta ja 9 artiklan 4 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 1225/2009 3 artiklan 9 kohta ja 9 artiklan 4 kohta))

15

2014/C 071/27

Asia T-216/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.1.2014 — Progust v. SMHV — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin IMPERIA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki IMPERIAL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

16

2014/C 071/28

Asia T-495/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.1.2014 — Streng v. SMHV — Gismondi (PARAMETRICA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PARAMETRICA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki parameta — Suhteellinen hylkäysperuste — Todisteita ei ole esitetty väitemenettelyn kielellä — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 ja 3 kohta ja 98 säännön 1 kohta)

17

2014/C 071/29

Asia T-600/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.1.2014 — Schuhhaus Dielmann v. SMHV — Carrera (Carrera panamericana) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti Carrera panamericana — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki CARRERA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

17

2014/C 071/30

Asia T-158/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.1.2014 — European Dynamics Belgium ym. v. EMA (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Ulkoisten palvelujen suorittaminen tietokoneohjelmien alalla — Päätös tarjouksentekijän sijoittamisesta toiselle sijalle monivaiheisessa sopimuksessa — Ratkaisemisperusteet — Sellaisen ratkaisemisperusteen lisääminen, josta ei ole mainintaa sopimusasiakirjoissa — Valintaperusteen arviointi ratkaisemisvaiheessa — Avoimuus)

18

2014/C 071/31

Asia T-221/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Sunrider v. SMHV — Nannerl (SUN FRESH) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin SUN FRESH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi, Benelux-tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH ja SUNNYFRESH — Suhteellinen hylkäysperuste — Todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

18

2014/C 071/32

Asia T-513/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — NCL v. SMHV (NORWEGIAN GETAWAY) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin NORWEGIAN GETAWAY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Suhteelliset hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Kuvailevuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

19

2014/C 071/33

Asia T-514/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — NCL v. SMHV (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin NORWEGIAN BREAKAWAY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Suhteelliset hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

19

2014/C 071/34

Asia T-551/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Coppenrath-Verlag v. SMHV — Sembella (Rebella) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Rebella rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki SEMBELLA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman merkin tosiasiallinen käyttäminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta)

19

2014/C 071/35

Asia T-47/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.1.2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald v. SMHV — Vieweg (goldstück) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin goldstück rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki GOLDSTEIG — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

20

2014/C 071/36

Asia T-68/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Novartis v. SMHV (CARE TO CARE) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin CARE TO CARE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Suhteellinen hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

20

2014/C 071/37

Asia T-174/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — komissio v. BO (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Sosiaaliturva — Matkakulujen korvaaminen — Kielellisistä syistä aiheutuneet matkakulut — Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutuksesta annettujen yhteisten määräysten 19 artiklan 2 kohta — Sairauskulujen korvaamista koskevien yleisten soveltamisohjeiden II osan 12 luvun 2.5 kohta)

20

2014/C 071/38

Asia T-134/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.1.2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT v. komissio (Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne — Sopimukset, jotka koskevat unionin taloudellista tukea tutkimuksen ja kehityksen alan hankkeille — Oikeudenkäyntiväite — Vaatimuksia ei muotoiltu uudestaan — Tutkimatta jättäminen)

21

2014/C 071/39

Yhdistetyt asiat T-116/13 P ja T-117/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.1.2014 — Valittajana Lebedef ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuosia 2008 ja 2009 koskevat arviointikierrokset — Osa-aikainen vapauttaminen ammattiyhdistystoimintaa varten — Arviointikertomukset, jotka kattavat siinä yksikössä hoidetut tehtävät, johon virkamies on nimitetty — Ammattiyhdistyksen suorittama nimeäminen — Kanteiden hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa selvästi perusteettomina — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

21

2014/C 071/40

Asia T-303/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.1.2014 — Miettinen v. neuvosto (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto — Kieltäytyminen asiakirjojen luovuttamisesta — Asiakirjojen luovuttaminen kanteen nostamisen jälkeen — Oikeudenkäynnin kohteen häviäminen — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

22

2014/C 071/41

Asia T-650/13: Kanne 4.12.2013 — Zoltán Lomnici v. Euroopan parlamentti

22

2014/C 071/42

Asia T-677/13: Kanne 19.12.2013 — Axa Versicherung v. komissio

22

2014/C 071/43

Asia T-717/13: Kanne 27.12.2013 — Chair Entertainment Group v. SMHV — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Asia T-718/13: Kanne 27.12.2013 — The Directv Group v. SMHV- Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Asia T-720/13: Kanne 30.12.2013 — Gat Microencapsulation v. SMHV — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Asia T-8/14: Kanne 7.1.2014 — Mogyi v. SMHV (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Asia T-9/14: Kanne 7.1.2014 — Mogyi v. SMHV (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Asia T-13/14: Kanne 7.1.2014 — Unkari v. komissio

25

2014/C 071/49

Asia T-14/14: Kanne 6.1.2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines ym. v. neuvosto

26

2014/C 071/50

Asia T-45/14: Kanne 20.1.2014 — HTTS ja Bateni v. neuvosto

27

2014/C 071/51

Asia T-54/14: Kanne 23.1.2014 — Goldfish ym. v. Euroopan komissio

28

2014/C 071/52

Asia T-136/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.1.2014 — Hanwha SolarOne ym.v. parlamentti ym.

28

2014/C 071/53

Asia T-555/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.1.2014 — MHCS v. SMHV — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 071/54

Asia F-60/09 RENV: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.10.2013 — Birkhoff v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen tuomion kumoamisen jälkeen — Palkkaus — Perheavustukset — Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä — Lapsi, joka ei vakavan sairauden tai vamman vuoksi pysty elättämään itseään — Lisän maksamisen jatkamista koskeva hakemus)

29

2014/C 071/55

Asia F-15/10: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2013 — Andres ym. v. EKP (Henkilöstö — EKP:n työntekijät — Vakuutusjärjestelmän uudistaminen — Eläkejärjestelmän jäädyttäminen — Eläkejärjestelmän täytäntöönpano — Valvontakomitean kuuleminen — Henkilöstökomitean kuuleminen — Yleisneuvoston kuuleminen — Neuvoston kuuleminen — Eläkesuunnitelman kolmivuotisarvio — Työsuhteen ehtojen rikkominen — Ilmeinen arviointivirhe — Suhteellisuusperiaate — Saavutetut oikeudet — Oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden periaate — Tiedonantovelvollisuus)

29

2014/C 071/56

Asia F-92/11: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — Faita v. ETSK (Henkilöstö — Henkinen ahdistelu — Avustamista koskeva vaatimus — Päätöksen perustelut)

30

2014/C 071/57

Asia F-124/11: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.9.2013 — Possanzini v. Frontex (Henkilöstö — Frontexin henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Uraa koskeva arviointikertomus, joka sisältää sellaisia arvioinnin vahvistajan kielteisiä arviointeja, joita ei ole annettu tiedoksi asianomaiselle toimihenkilölle — Määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättäminen — Arvioinnin vahvistajan lausuntoon perustuva päätös — Puolustautumisoikeudet — Loukkaaminen — Taloudellisluonteinen riita-asia — Täysi harkintavalta)

30

2014/C 071/58

Yhdistetyt asiat F-20/12 ja F-43/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — Wurster v. EIGE (Henkilöstö — EIGE:n työntekijät — Väliaikainen toimihenkilö — EIGE:n sellaisten työntekijöiden johtamistaitojen arviointimenettely, jotka on hiljattain palkattu keskijohdon tehtäviin — Siirto muihin kuin johtamistehtäviin — Oikeus tulla kuulluksi — Lain soveltamisala — Tutkiminen viran puolesta — Tuomioistuin korvaa perustelut omilla perusteluillaan viran puolesta)

31

2014/C 071/59

Yhdistetyt asiat F-23/12 ja F-30/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — Glantenay ym v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Kilpailuilmoitus EPSO/AD/204/10 — Valinta tutkintotodistusten perusteella — Hakijoiden epääminen kilpailusta tutkimatta konkreettisesti heidän tutkintojaan ja ammatillista kokemustaan)

31

2014/C 071/60

Asia F-38/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.9.2013 — BP v. FRA (Henkilöstö — Euroopan unionin perusoikeusviraston henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Määräaikaisen sopimuksen jättäminen uusimatta toistaiseksi — Siirtäminen toiseen yksikköön sopimuksen päättymiseen asti — Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne)

32

2014/C 071/61

Asia F-46/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — Höpcke v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/AST/111/10 — Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen — Ohje, jonka mukaan on laadittava teksti, jolla on tietty vähimmäispituus — Noudattamatta jättäminen)

32

2014/C 071/62

Asia F-52/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.11.2013 — Cortivo v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Korjauskerroin — Asuinjäsenvaltio — Käsite — Pääasiallinen asuinpaikka — Asuinpaikka kahdessa jäsenvaltiossa — Perusteena olevat asiakirjat — Perusteltu luottamus)

32

2014/C 071/63

Yhdistetyt asiat F-72/12 ja F-10/13: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.11.2013 — Roulet v. komissio (Henkilöstö — Palkka — Henkilöstösääntöjen 66 artikla — Aiempi palkkaluokan AD12 väliaikainen toimihenkilö — Palvelukseen ottaminen palkkaluokan AD 6 virkamiehenä — Palkkaluokan AD12 virkamiehen palkkaa vastaavan palkan maksaminen — Ilmeinen virhe — Perusteettoman edun palauttaminen henkilöstösääntöjen 85 artiklan nojalla)

33

2014/C 071/64

Asia F-84/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — CN v. neuvosto (Henkilöstö — Henkilöstösääntöjen 78 artikla — Työkyvyttömyyslautakunta — Lääkärin lausunto — Psykiatriset tai psykologiset lääketieteelliset tiedot — Lääketieteellisistä syistä salaiset tiedot — Oikeus tutustua tietoihin — Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne)

33

2014/C 071/65

Asia F-113/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2013 — Balionyte-Merle v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Kilpailuilmoitus EPSO/AD/204/10 — Hakijaa ei ole otettu varallaololuetteloon — Hakijoiden yleisen pätevyyden arviointi — Hakijoiden arviointi heidän arviointikeskuksessa pidettyjen kokeiden aikana tekemiensä suoritusten nojalla — Numeroin ilmaistun arvosanan ja pätevyyspassissa olevien toteamusten välinen yhtenäisyys)

34

2014/C 071/66

Asia F-122/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.11.2013 — Arguelles Arias v. neuvosto (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Irtisanominen — Tehtävä, joka edellyttää luotettavuusselvitystä — Kansallisen turvallisuusviranomaisen epäämä selvitys — Valituselimen muuttama päätös — Kansallisen turvallisuusviranomaisen ja valituselimen toteamukset eivät sido palvelussopimukset tekevää viranomaista)

34

2014/C 071/67

Asia F-60/09 DEP: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 5.12.2013 — Birkhoff v. komissio (Henkilöstö — Oikeudenkäyntimenettely — Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

34

2014/C 071/68

Asia F-49/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 2.12.2013 — Pachtitis v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu EPSO/AD/77/06 — Oikeus saada tutustua asiakirjoihin — Vaatimus saada tutustua alkukarsintakokeiden vastauksiin — Tulosten kumoaminen — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

35

2014/C 071/69

Asia F-127/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 17.10.2013 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta — Kannekirjelmä, joka on jätetty faksitse kanteen nostamiselle asetetussa määräajassa, jota on pitkien etäisyyksien vuoksi jatkettu kymmenellä päivällä — Seuraavien kymmenen päivän aikana postitse jätetty kannekirjelmä — Nämä kaksi kirjelmää eivät vastaa toisiaan — Liian myöhään nostettu kanne)

35

2014/C 071/70

Asia F-133: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2013 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Sopimussuhteen ulkopuolinen unionin vastuu — Korvaus vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että toimielin on lähettänyt kantajan asianajajalle kirjeen kantajan maksettavaksi määrätyistä oikeudenkäyntikuluista — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton — Työjärjestyksen 94 artikla)

35

2014/C 071/71

Asia F-145/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 17.10.2013 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta — Kannekirjelmä, joka on jätetty faksitse kanteen nostamiselle asetetussa määräajassa, jota on pitkien etäisyyksien vuoksi jatkettu kymmenellä päivällä — Seuraavien kymmenen päivän aikana postitse jätetty kannekirjelmä — Nämä kaksi kirjelmää eivät vastaa toisiaan — Liian myöhään nostettu kanne)

36

2014/C 071/72

Asia F-47/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2013 — Debaty v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2012 ylennyskierros — Päätös olla ylentämättä kantajaa — Virkamiehen siirto toiseen toimielimeen sitä ylennyskierrosta edeltävällä ylennyskierroksella, jonka aikana mahdollinen ylennyspäätös olisi tullut voimaan — Toimielin, jolla on toimivalta päättää siirretyn virkamiehen ylentämisestä)

36

2014/C 071/73

Asia F-134/12: Virkamiestuomioistuimen määräys 27.1.2014 — Loescher v. neuvosto

36

2014/C 071/74

Asia F-136/12: Virkamiestuomioistuimen määräys 27.1.2014 — Carpenito v. neuvosto

37

2014/C 071/75

Asia F-49/13: Virkamiestuomioistuimen määräys 23.10.2013 — Moragrega Arroyo v. neuvosto

37

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/1


2014/C 71/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

EUVL C 61, 1.3.2014

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 52, 22.2.2014

EUVL C 45, 15.2.2014

EUVL C 39, 8.2.2014

EUVL C 31, 1.2.2014

EUVL C 24, 25.1.2014

EUVL C 15, 18.1.2014

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin tuomioistuin

8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 5.11.2013 — Nóra Baczó ja János István Vizsnyiczai v. Raiffeisen Bank Zrt.

(Asia C-567/13)

2014/C 71/02

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Törvényszék

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Nóra Baczó ja János István Vizsnyiczai

Vastapuoli: Raiffeisen Bank Zrt.

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kuluttajan kannalta epäedullisena pidettävä sitä, että menettelyssä, jonka kuluttaja on pannut vireille paikallisessa alioikeudessa ja jossa kuluttaja on vaatinut sopimuksen (yleisten sopimusehtojen) pätemättömyyden toteamista, kuluttaja ei voi vaatia tietyn tässä sopimuksessa olevan sopimusehdon toteamista kohtuuttomaksi ilman, että asia siirtyisi tästä syystä toisen, alueellisen tuomioistuimen toimivaltaan, kun kuluttaja voi kuitenkin silloin, kun sen sopimuspuoli on pannut asian vireille, vedota sopimusehdon kohtuuttomuuteen (1) paikallisessa alioikeudessa? Lisäksi kuluttaja joutuu siksi, että asia siirtyy alueellisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, maksamaan suurempia maksuja.

2)

Olisiko [kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan oikeuksien välillä] parempi tasapaino, jos kuluttaja voisi sopimuksen pätemättömyyden toteamiseksi paikallisessa alioikeudessa vireille panemassaan asiassa vedota myös tiettyjen sopimuksessa olevien ehtojen kohtuuttomuuteen, jolloin paikallinen alioikeus olisi tämän osalta toimivaltainen?


(1)  Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 12.11.2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Asia C-573/13)

2014/C 71/03

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Vastapuoli: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV (saksalainen kuluttajaneuvontayhdistysten keskusjärjestö)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (1) 23 artiklan 1 kohdan toista virkettä tulkittava siten, että lopullinen hinta on ilmoitettava sähköisessä varausjärjestelmässä, kun lentoliikennepalveluiden hinnat esitetään ensimmäisen kerran?

2)

Onko asetuksen (EY) N:o 1008/2008 23 artiklan 1 kohdan toista virkettä tulkittava siten, että sähköisessä varausjärjestelmässä on ilmoitettava vain asiakkaan tosiasiallisesti valitseman lentoliikennepalvelun lopullinen hinta, vai onko kaikkien näytettyjen lentoliikennepalveluiden lopullinen hinta ilmoitettava?


(1)  Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24.9.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008 (EUVL L 293, s. 3).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Pesti Központi Kerületi Bíróság (Unkari) on esittänyt 20.11.2013 — Mertin Meat Kft.v. Géza Simonfay

(Asia C-586/13)

2014/C 71/04

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Mertin Meat Kft.

Vastaajat: Géza Simonfay ja Ulrich Salburg

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko Euroopan unionin oikeudessa ja erityisesti yhdistetyissä asioissa C-307/09–C-309/09 annetussa tuomiossa (1) määritellystä käsitteestä ”työvoiman vuokraus” puhua tilanteessa, jossa toimeksisaaja sitoutuu jalostamaan naudanruhoja omia työntekijöitään käyttäen toimeksiantajalta vuokraamissaan tiloissa ja pakkaamaan ne valmiiksi myyntiä varten, kun palkkio määräytyy jalostettujen lihakilojen määrän perusteella siten, että palkkiota vähennetään, jos jalostettu liha on laadultaan huonoa, ja kun toimeksisaaja suorittaa kyseisen palvelun vastaanottavassa valtiossa yhdelle ja samalle toimeksiantajalle, joka myös valvoo lihanjalostustyön laatua?

2)

Sovelletaanko Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-307/09–C-309/09 antamasta tuomiosta ilmenevää periaatetta, jonka mukaan työvoiman vuokrausta voidaan rajoittaa Euroopan unioniin 1.5.2004 liittyneiden jäsenvaltioiden liittymissopimuksissa annettujen, työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien siirtymäsäännösten soveltamisaikana sellaistenkin työntekijöiden lähettämiseen, jotka on vuokrannut ja lähettänyt Itävaltaan sellainen yritys, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, joka liittyi [unioniin] 1.5.2004, jos lähettäminen ei liity liittymissopimuksilla suojattuun alaan?


(1)  Unionin tuomioistuimen (toinen jaosto) 10.2.2011 antama tuomio.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 19.11.2013 — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Asia C-589/13)

2014/C 71/05

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Vastapuoli: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Ennakkoratkaisukysymys

Onko EY 56 artiklaa (josta on tullut SEUT 63 artikla) tulkittava siten, että se on esteenä järjestelmälle, jossa verotetaan yksityisen itävaltalaisen säätiön saamia pääomatuloja ja yhtiöosuuksien myynnistä saamia tuloja ja jossa säädetään yksityisen säätiön verottamisesta ”väliaikaisella verolla”, jolla varmistetaan tulojen verottaminen yhteen kertaan Itävallassa, ainoastaan siinä tapauksessa, että yksityiseltä säätiöltä avustuksia saava vapautuu kyseisistä avustuksista sinänsä perittävästä pääomatuloverosta kaksinkertaista verotusta koskevan verosopimuksen nojalla?


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 21.11.2013 — ”go fair” Zeitarbeit OHG v. Finanzamt Hamburg-Altona

(Asia C-594/13)

2014/C 71/06

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja:”go fair” Zeitarbeit OHG

Vastaaja: Finanzamt Hamburg-Altona

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 132 artiklan 1 kohdan g alakohdan tulkinta:

a)

Voiko jäsenvaltio käyttää sille myönnettyä sosiaalisia hyvinvointipalveluja tarjoavien laitosten tunnustamista koskevaa harkintavaltaansa siten, että se tunnustaa tällaiseksi laitokseksi sellaiset henkilöt, jotka tarjoavat palvelujaan sosiaali- ja hoitokassoille, muttei tunnusta valtiollisen tutkinnon suorittaneita hoitajia, jotka tarjoavat palvelujaan suoraan hoitoa tarvitseville henkilöille?

b)

Jos valtiollisen tutkinnon suorittaneiden hoitajien on katsottava olevan luonteeltaan sosiaalisia hyvinvointipalveluja tarjoavia laitoksia: seuraako siitä, että vuokrattava työvoima tunnustetaan tällä tavalla, että tällaiseksi laitokseksi on tunnustettava myös sellainen tilapäistyövoimaa välittävä yritys, joka antaa vuokralle valtiollisen tutkinnon suorittanutta hoitohenkilökuntaa vastaavan tunnustuksen saaneille hoitolaitoksille (vastaanottaville laitoksille)?

2)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 134 artiklan a alakohdan tulkinta:

Onko valtiollisen tutkinnon suorittaneiden hoitajien asettaminen käyttöön vastaanottavan laitoksen (vuokralleottajan) tarjoamia hoitopalveluja varten välttämätöntä sosiaalihuoltoon tai sosiaaliturvaan läheisesti liittyvien liiketoimien suoritukselle, kun vastaanottava laitos ei voi toimia ilman henkilökuntaa?


(1)  EUVL L 347, s. 1.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/4


Valitus, jonka Duravit AG ym. ovat tehneet 25.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-364/10, Duravit AG ym. v. Euroopan komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-609/13 P)

2014/C 71/07

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittajat: Duravit AG, Duravit SA ja Duravit BeLux SPRL/BVBA (edustajat: asianajajat U. Soltész ja C. von Köckritz)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että

1)

unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) 16.9.2013 asiassa T-364/10 antama tuomio kumotaan siltä osin kuin sillä on hylätty valittajien kanne

2)

asiassa COMP/39092 — Kylpyhuonekalusteet — 23.6.2010 tehdyn Euroopan komission päätöksen K(2010) 4185 lopullinen 1 artiklan 1 kohta, 2 artikla ja 3 artikla on SEUT 263 artiklan 4 kohdan mukaisesti kumottava kokonaisuudessaan valittajien osalta

3)

(kohdassa 2 esitettyyn vaatimukseen nähden) toissijaisesti edellä mainitussa päätöksessä valittajille määrätyt sakot on kumottava tai niitä on huomattavasti alennettava

4)

(kohdissa 2 ja 3 esitettyihin vaatimuksiin nähden) toissijaisesti asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen uudelleen ratkaistavaksi unionin tuomioistuimen tuomiossa ratkaistuja oikeusseikkoja noudattaen

5)

komissio on joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vetoavat kaikkiaan kuuteen valitusperusteeseen.

Ensinnäkin valittajat katsovat, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut asetuksen N:o 1/2003 31 artiklaa virheellisesti, loukannut syyttömyysolettamaa ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (perusoikeuskirjan 47 artikla ja 48 artiklan 1 kohta luettuina yhdessä 52 artiklan 3 kohdan kanssa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 ja 2 kappale), koska se on kieltäytynyt riidanalaisen päätöksen oikeellisuuden täysimittaisesta tutkimisesta, jota oli nimenomaisesti vaadittu, ja koska se on pitänyt komission esittämiä toteamuksia tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista lähtökohtaisesti oikeina eikä se ole riittävästi käyttänyt omaa harkintaansa sakon määrän vahvistamisessa.

Toiseksi valittajat katsovat, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut SEUT 263 artiklaa virheellisesti sekä loukannut valittajien oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin (perusoikeuskirjan 47 artiklan 1 kohta) ja menettelyllisen yhdenvertaisuuden periaatetta, koska se ei ole riittävästi käyttänyt toimivaltaansa päätöksen laillisuuden valvomisessa vaan on ylittänyt tämän toimivaltansa rajat valittajien vahingoksi.

Kolmanneksi valittajat katsovat, että unionin yleinen tuomioistuin on useilla eri tavoilla vääristänyt asiakirja-aineiston sisältöä siten, että tämä on vaikuttanut asian ratkaisuun, ja se on näin ollen tehnyt oikeudellisia virheitä ja loukannut todistelumenettelyä koskevia tunnustettuja periaatteita.

Neljänneksi valittajat katsovat, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt menettelyvirheitä ja rikkonut työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohtaa sekä loukannut valittajien puolustautumisoikeuksia, valittajien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja menettelyllisen yhdenvertaisuuden periaatetta, koska se on valittajien vahingoksi käyttänyt hyödyntämiskiellon alaisia ja myöhässä esitettyjä todisteita sekä ilman riittäviä perusteita hylännyt kaikki valittajien esittämät pyynnöt näytön hankkimiseksi.

Viidenneksi valittajat katsovat, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut SEUT 101 artiklaa virheellisesti ja laiminlyönyt perusteluvelvollisuutensa, kun se on katsonut komission menetelleen oikein lukiessaan valittajien syyksi osallistumisen useita tuotteita yhteisesti koskevaan kilpailusääntöjen rikkomiskokonaisuuteen hana-, suihkukaappi- ja keramiikkamarkkinoilla.

Kuudenneksi valittajat katsovat, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut SEUT 101 artiklaa virheellisesti, koska se on käyttänyt väärää mittakaavaa arvioidessaan SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tietojenvaihtoa, katsonut valittajien olleen velvollisia irtisanoutumaan muiden kuin kilpailevien yritysten keskusteluista sekä pitänyt SEUT 101 artiklan rikkomisen täytettynä tekomuotona sitä, että useita tuotteita edustavissa järjestöissä on väitetty ”yritetyn tehdä sopimuksia” tietyistä erityistapauksista.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/5


Valitus, jonka ClientEarth on tehnyt 26.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-111/11, ClientEarth v. komissio, 13.9.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-612/13 P)

2014/C 71/08

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: ClientEarth (edustaja: avocat P. Kirch)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 13.9.2013 asiassa T-111/11 antaman tuomion

velvoittamaan komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja tukeutuu kolmeen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäinen valitusperuste, jossa vedotaan siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, koska se on soveltanut asetuksen N:o 1049/2001 (1) 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa käytettyjen ilmaisujen ”tutkintatoimet” ja ”vahingoittaisi – – tutkinta – – toimien – – tarkoitusten suojaa” virheellistä tulkintaa.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se katsoi systemaattisesti, että ”riidanalaiset tutkimukset ovat asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja komission tutkintatoimia”.

Tämän valitusperusteen ensimmäinen osa muodostuu siitä, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti sanaa ”tutkintatoimet”.

Toinen osa: vaikka katsottaisiin, että tutkintatoimia on suoritettu, unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan virheellisesti sanaa ”vahingoittaisi”. Unionin yleinen tuomioistuin on liittänyt tietojen ilmaisemisen käsitteen vahingoittamisen käsitteeseen, mutta se ei ole konkreettisesti kuvannut sitä, kuinka tietojen ilmaiseminen täsmällisesti ottaen olisi vahingoittanut tutkintatoimien ”tarkoituksia”.

2)

Toinen valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, koska se on rikkonut tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusissa, Tanskassa, 25.6.1998 tehdyn yleissopimuksen, joka on hyväksytty 17.2.2005 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2005/370/EY (2), 4 artiklan 1, 2 ja 4 kappaletta.

Mainittu valitusperuste muodostuu viidestä väitteestä. Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin teki virheen tulkitessaan suppeasti velvollisuuttaan tulkita Århusin yleissopimuksen 4 artiklan 4 kappaleen c kohtaa. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin teki virheen siinä, miten se sovelsi kyseistä toimenpidettä Århusin yleissopimuksen valossa. Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin teki virheen siltä osin kuin sillä on velvollisuus tulkita Århusin yleissopimusta kansainvälisen tapaoikeuden mukaisesti. Neljänneksi unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se eväsi Århusin yleissopimuksen 4 artiklan ja 4 artiklan 4 kappaleen c alakohdan välittömän soveltamisen. Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin teki lain soveltamista koskevan virheen, kun se hyväksyi Århusin yleissopimuksen soveltamisesta poikkeamisen Euroopan unionin ”erityispiirteiden” perusteella.

3)

Kolmas oikeudellisia seikkoja koskeva valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 1367/2006 (3) 6 artiklan 1 kohtaa ja asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan loppuosaa sekä 4 artiklan 3 kohtaa.

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se perusteli sitä, ettei se katsonut, että olisi olemassa ylivoimainen yleinen etu, joka edellyttäisi tietojen ilmaisemista, vain kantajan esittämien väitteiden analysoinnilla. Mainittu lähestymistapa on asetuksen N:o 1049/2001 säännösten sekä asiaa koskevan oikeuskäytännön vastainen. Kantajan tältä osin esittämät väitteet eivät nimittäin sellaisinaan voi olla syy siihen, että ylivoimaisen yleisen edun olemassaolo kiistetään, koska laissa ei aseteta ylivoimaisia olosuhteita koskevaa todistustaakkaa kantajalle. Kun kyse on tietojen ilmaisemisesta, kyseessä olevan toimielimen on suhteutettava toisiinsa esillä olevat intressit.


(1)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001. EYVL L 145, s. 43.

(2)  Tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 17.2.2005 tehty neuvoston päätös 2005/370/EY. EUVL L 124, s. 1.

(3)  Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6.9.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006. EYVL L 264, s. 13.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/6


Valitus, jonka ClientEarth ja Pesticide Action Network (PAN Europe) ovat tehneet 27.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-214/11, ClientEarth ja Pesticide Action Network (PAN Europe) v. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), 13.9.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-615/13 P)

2014/C 71/09

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: ClientEarth ja Pesticide Action Network (PAN Europe) (edustaja: avocat P. Kirch)

Muut osapuolet: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ja Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 13.9.2013 asiassa T-214/11 antama tuomio on kumottava

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat esittävät valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

1)

Ensimmäinen valitusperuste koskee asetuksen N:o 45/2001 (1) 2 artiklassa määritellyn oikeudellisen käsitteen ”henkilötieto” virheellistä tulkintaa.

Valittajien mukaan unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että nimien ja mielipiteiden yhdistelmä muodostaa henkilötiedon. Niiden mukaan henkilötiedon käsite ei kata mielipiteitä, jotka on ilmaistu osana sellaisen julkisen komitean toimintaa, johon asiantuntijoita, joiden nimet ja muut henkilökohtaiset tiedot ovat yleisesti saatavilla, pyydetään tunnustetun asiantuntemuksensa vuoksi osallistumaan.

2)

Toinen valitusperuste koskee asetuksen N:o 1049/2001 (2) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen N:o 45/2001 8 artiklan b alakohdan väitettyä virheellistä soveltamista, kun otetaan huomioon kyseisten säännösten soveltamisala sekä niihin sisältyvät menettelysäännöt ja aineellinen sisältö, erityisesti koska kaikkia kyseisillä säännöksillä suojattuja etuja ei valittajien mukaan tarkasteltu eikä punnittu.

Valittajien mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei tarkastellut kaikkia sovellettaviin säännöksiin, asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja asetuksen N:o 45/2001 8 artiklan b alakohtaan liittyviä seikkoja. Se ei tarkastellut tai ottanut huomioon säännöksillä suojattuja erilaisia etuja.

3)

Kolmas valitusperuste koskee SEU 5 artiklan väitettyä virheellistä soveltamista sen vuoksi, että valittajille asetettiin kohtuuton todistustaakka, kun niiden edellytettiin osoittavan tietojen antamisen tarpeen ja suojattujen laillisten etujen ulottuvuuden.


(1)  Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 43).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Gliwicach (Puola) on esittänyt 2.12.2013 — Adarco Invest -nimisen rajavastuuyhtiön, jonka kotipaikka on Petrosanissa (Romania), Puolassa Tarnowskie Góryssa sijaitseva sivuliike

(Asia C-629/13)

2014/C 71/10

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Pääasian asianosainen

Hakija: Adarco Invest -nimisen rajavastuuyhtiön, jonka kotipaikka on Petrosanissa (Romania), Puolassa Tarnowskie Góryssa sijaitseva sivuliike

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 ja 54 artikla ja julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä, annetun yhdennentoista neuvoston direktiivin (1) 1 artikla esteenä sille, että jäsenvaltiossa evätään Krajowy Rejester Sądowysta (kansallinen tuomioistuinten pitämä rekisteri, jäljempänä KRS) poistaminen sellaisten yhtiöiden sivuliikkeiltä, joiden kotipaikka on muussa jäsenvaltiossa, jos kyseisen sivuliikkeen likvidaatiomenettelyä ei ole suoritettu kotimaisten rajavastuuyhtiöiden likvidaatiosta säädetyin tavoin, tilanteessa, jossa kotimaisen yhtiön sivuliikkeen rekisteristä poistamisen edellytyksenä ei ole mainitun menettelyn noudattaminen? Kun kyseessä on kotimaisen yhtiön sivuliike, sivuliike sisällytetään vain kotimaista yhtiötä koskevaan rekisteriin ja mainitulla yhtiöllä on velvollisuus toimittaa konsolidoitu tilinpäätös, joka käsittää emoyhtiön ja sen sivuliikkeet, kun taas ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeet rekisteröidään KRS:ään ja ne toimittavat rekisteriin sivuliikkeen tilinpäätöksen.


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 36.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 3.12.2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Asia C-633/13)

2014/C 71/11

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Vastapuoli: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (EYVL L 108, s. 7) 13 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat hintavalvontavelvollisuuden yhteydessä asettaa verkko-operaattoreille, joilla on huomattava markkinavoima, velvollisuuden olla soveltamatta liian korkeita hintoja puhelunvälityspalveluille tämän operaattorin puhelinverkossa?


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Espanja) on esittänyt 5.12.2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito v. Evaristo Méndez Sena ym.

(Asia C-645/13)

2014/C 71/12

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Vastaajat: Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Senas ja Victoriana Pérez Bicéntez

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tulkittava, ettei kohtuuttomien ehtojen käytön lopettamiseksi elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä sopimuksissa tarjota riittäviä ja tehokkaita keinoja eikä oikeutta saattaa asia käsiteltäväksi tuomioistuimissa, jotka voivat päättää, ovatko yleiseen käyttöön laaditut sopimusehdot luonteeltaan kohtuuttomia, ja käyttää riittäviä ja tehokkaita keinoja tällaisten ehtojen käytön lopettamiseksi, turvata, jos jäsenvaltion lainsäädännössä ei säädetä mahdollisuudesta saattaa asia ylemmän asteen tuomioistuimeen siinä tapauksessa, että vaatimus sopimusehdon soveltamatta jättämisestä sen kohtuuttomuuden perusteella hylätään kiinteistön ulosmittausta koskevassa menettelyssä?

2)

Jos edelliseen kysymykseen vastaan myöntävästi, voiko kansallinen tuomioistuin kuluttajan riittäväksi ja tehokkaaksi suojaamiseksi kohtuuttomilta sopimusehdoilta antaa viran puolesta kuluttajalle oikeuden siihen, että ylemmän asteen tuomioistuin tutkii uudelleen ensimmäisen asteen tuomioistuimen ratkaisun, jolla vaatimus sopimusehdon soveltamatta jättämisestä sen kohtuuttomuuden perusteella hylätään?


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 12.12.2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hilden

(Asia C-657/13)

2014/C 71/13

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Vastaaja: Finanzamt Hilden

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisen sijoittautumisvapauden kanssa yhteensopivaa se, että kun kansallisessa säännöstössä säädetään hyödykkeen luovutuksesta saman yrityksen kotimaisesta kiinteästä toimipaikasta ulkomaiseen, kyseessä on hyödykkeen ottaminen muuhun kuin yrityskäyttöön sillä seurauksella, että näin syntyy poisottovoittoa piilovarausten tulouttamisesta, ja että toisessa kansallisessa säännöstössä suodaan mahdollisuus jakaa poisottovoitto tasan viidelle tai kymmenelle tilikaudelle?


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 13.12.2013 — C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Asia C-659/13)

2014/C 71/14

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: C & J Clark International Ltd

Vastapuoli: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko neuvoston asetus (EY) N:o 1472/2006 (1) pätemätön siltä osin kuin se on polkumyyntiä koskevan perusasetuksen [neuvoston asetus (EY) N:o 384/96 (2)] 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan ja 9 artiklan 5 kohdan vastainen, koska komissio ei tutkinut Kiinassa ja Vietnamissa vientiä harjoittavien tuottajien, joita ei valittu otokseen polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti, markkinatalouskohtelua tai yksilöllistä kohtelua koskevia vaatimuksia?

2)

Onko neuvoston asetus (EY) N:o 1472/2006 pätemätön siltä osin kuin se on polkumyyntiä koskevan perusasetuksen [neuvoston asetus (EY) N:o 384/96] 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan vastainen, koska komissio ei toteuttanut määrittämistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun aloitettiin Kiinassa ja Vietnamissa vientiä harjoittavien tuottajien, joita ei valittu otokseen polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti, markkinatalouskohtelua koskevia vaatimuksia koskeva tutkinta?

3)

Onko neuvoston asetus (EY) N:o 1472/2006 pätemätön siltä osin kuin se on polkumyyntiä koskevan perusasetuksen [neuvoston asetus (EY) N:o 384/96] 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan vastainen, koska komissio ei toteuttanut määrittämistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun aloitettiin Kiinassa ja Vietnamissa vientiä harjoittavien tuottajien, jotka valittiin otokseen polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti, markkinatalouskohtelua koskevia vaatimuksia koskeva tutkinta?

4)

Onko neuvoston asetus (EY) N:o 1472/2006 pätemätön siltä osin kuin se on polkumyyntiä koskevan perusasetuksen [neuvoston asetus (EY) N:o 384/96] 3 artiklan, 4 artiklan 1 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan ja 17 artiklan vastainen, koska yhteistyötä ei ollut tekemässä riittävää määrää yhteisön tuotannonalan tuottajia sillä tavoin, että komissio olisi voinut pätevästi arvioida vahinkoa ja tämän seurauksena pätevästi arvioida syy-yhteyttä?

5)

Onko neuvoston asetus (EY) N:o 2472/2006 pätemätön siltä osin kuin se on polkumyyntiä koskevan perusasetuksen [neuvoston asetus (EY) N:o 384/96] 3 artiklan 2 kohdan ja EY 253 artiklan vastainen, koska tutkimusaineistoon sisältyvä näyttö osoitti, että yhteisön tuotannonalalle aiheutunutta vahinkoa arvioitiin asiallisesti virheellisten tietojen perusteella, ja koska asetuksessa ei esitetä mitään selitystä sille, miksi tätä näyttöä ei otettu huomioon?

6)

Onko neuvoston asetus (EY) N:o 2472/2006 pätemätön siltä osin kuin se on polkumyynnistä annetun perusasetuksen [neuvoston asetus (EY) N:o 384/96] 3 artiklan 7 kohdan vastainen, koska siinä ei asianmukaisesti erotella muiden sellaisten tekijöiden vaikutuksia, joiden tiedetään aiheuttavan vahinkoa, väitetyn polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutuksista?

7)

Missä määrin jäsenvaltioiden tuomioistuimet voivat nojautua siihen tulkintaan neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1472/2006, jonka unionin tuomioistuin esitti asiassa C-249/10 P, Brosmann, ja asiassa C-237/10 P, Zhejiang Aokang, katsoakseen, että tullien määrä ei ollut lain mukainen tullikoodeksin [neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 (3)] 236 artiklassa tarkoitetulla tavalla sellaisten yhtiöiden osalta, joita — aivan kuten valittajia asioissa Brosmann ja Zhejiang Aokang — ei ollut valittu otokseen mutta jotka esittivät markkinatalouskohtelua ja yksilöllistä kohtelua koskevat vaatimukset, joita ei tutkittu?


(1)  Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonnissa, joiden päälliset ovat nahkaa, ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 5.6.2010 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1472/2006 (EUVL L 275, s. 1).

(2)  Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 384/96 (EYVL L 56, s. 1).

(3)  Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 (EYVL L 302, s. 1).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administratīvā apgabaltiesa (Latvia) on esittänyt 13.12.2013 — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija ja Latvijas Republikas Satiksmes ministrija v. Kaspars Nīmanis

(Asia C-664/13)

2014/C 71/15

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administratīvā apgabaltiesa

Pääasian asianosaiset

Valittajat: VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija ja Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Vastapuoli: Kaspars Nīmanis

Ennakkoratkaisukysymys

Onko ajokorteista 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (1) 12 artiklaa luettuna yhdessä sen johdanto-osan toisen perustelukappaleen ensimmäisen virkkeen kanssa tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan henkilö voi todistaa asuvansa vakinaisesti kyseisessä valtiossa (Latvia) ainoastaan osoittamalla, että hänellä on siellä rekisteröity kotipaikka? ”Rekisteröidyllä kotipaikalla” tarkoitetaan henkilön kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa velvollisuutta rekisteröityä valtion väestötietojärjestelmään ilmoittaakseen, mistä osoitteesta hänet voidaan tavoittaa asioissa, jotka koskevat hänen oikeussuhteitaan valtioon ja paikallishallintoon.


(1)  EUVL L 403, s. 18.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettua) on esittänyt 17.12.2013 — VĮ ”Indėlių ir investicijų draudimas” ja Nemaniūnas

(Asia C-671/13)

2014/C 71/16

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pääasian asianosaiset

Valittajat: VĮ ”Indėlių ir investicijų draudimas” ja Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Vastapuolet: Vitoldas Guliavičius ja AB bankas ”Snoras”, konkurssissa

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 94/19 (1) 7 artiklan 2 kohdan ja liitteessä I olevan 12 kohdan säännökset yhdessä luettuina ymmärrettävä siten, että jos jäsenvaltio jättää luottolaitoksen tallettajat, joilla on hallussaan tämän liikkeeseen laskemia velkakirjoja (sijoitustodistuksia), vakuuden antaman suojan ulkopuolelle, tätä poikkeusta voidaan soveltaa vain silloin, jos kyseisillä sijoitustodistuksilla on kaikki direktiivissä 2004/39 (2) tarkoitetun rahoitusvälineen ominaisuudet (kun otetaan huomioon myös muut unionin säädökset, esimerkiksi Euroopan keskuspankin asetus N:o 25/2009), muun muassa siirtokelpoisuus jälkimarkkinoilla, ja onko niitä tulkittava näin?

2)

Jos asianomainen jäsenvaltio päättää panna direktiivit 94/19 ja 97/9 (3) täytäntöön kansallisessa oikeudessa siten, että tallettajansuojajärjestelmä ja sijoittajansuojajärjestelmä otetaan käyttöön samalla säädöksellä (samalla lailla), onko direktiivin 94/19 7 artiklan 2 kohdan ja liitteessä I olevan 12 kohdan säännökset ja direktiivin 97/9 2 artiklan 2 kohta yhdessä luettuina, kun otetaan huomioon direktiivin 97/9 2 artiklan 3 kohta, ymmärrettävä siten, että mikään suojajärjestelmä (vakuusjärjestelmä) ei voi kattaa sijoitustodistusten ja obligaatioiden haltijoita edellä mainituissa direktiiveissä tarkoitetulla tavalla, ja onko niitä tulkittava näin?

3)

Kun otetaan huomioon, että kansallisen lainsäädännön mukaan mitään direktiiveissä 94/19 ja 97/9 säädetyistä mahdollisista suojajärjestelmistä ei voida soveltaa luottolaitoksen liikkeeseen laskemien sijoitustodistusten ja obligaatioiden haltijoihin:

a)

ovatko direktiivin 94/19 3 artiklan 1 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/14) ja 10 artiklan 1 kohdan sekä saman direktiivin 1 artiklan 1 kohdan, jossa määritellään talletuksen käsite, säännökset yhdessä luettuina riittävän selviä, täsmällisiä, ehdottomia ja subjektiivisia oikeuksia perustavia, että yksityiset voivat vedota niihin kansallisessa tuomioistuimessa tukeakseen korvausvaatimuksiaan, joita he esittävät sellaista valtion perustamaa vakuuslaitosta kohtaan, jonka tehtävänä olisi maksaa tällainen korvaus?

b)

ovatko direktiivin 97/9 2 artiklan 2 kohta ja 4 artiklan 1 kohta riittävän selviä, täsmällisiä, ehdottomia ja subjektiivisia oikeuksia perustavia, että yksityiset voivat vedota niihin kansallisessa tuomioistuimessa tukeakseen korvausvaatimuksiaan, joita he esittävät sellaista valtion perustamaa vakuuslaitosta kohtaan, jonka tehtävänä olisi maksaa tällainen korvaus?

c)

jos edellisiin kysymyksiin (3 a ja 3 b) vastataan myöntävästi, kumpiko mahdollisista suojajärjestelmistä kansallisen tuomioistuimen on valittava sovellettavaksi, kun sen on ratkaistava yksityishenkilön ja luottolaitoksen välinen riita, johon on haastettu vastaajaksi valtion perustama vakuuslaitos, jonka tehtävänä on tallettajansuoja- ja sijoittajansuojajärjestelmien hallinnointi?

4)

Onko direktiivin 97/9 2 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan säännökset (luettuna yhdessä kyseisen direktiivin liitteen I kanssa) ymmärrettävä siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan sijoittajien korvausjärjestelmää ei voida soveltaa sijoittajiin, joilla on hallussaan luottolaitoksen liikkeeseen laskemia velkakirjoja, rahoitusvälineiden lajin (velkakirjat) ja sen vuoksi, että vakuudenottaja (luottolaitos) ei ole siirtänyt tai käyttänyt sijoittajien varoja tai arvopapereita ilman heidän suostumustaan, ja onko niitä tulkittava näin? Onko sillä, että luottolaitos, joka on laskenut velkakirjat liikkeeseen — liikkeeseenlaskija —, on samaan aikaan näiden rahoitusvälineiden säilyttäjä (välittäjä) ja että sijoitettuja varoja ei ole erotettu luottolaitoksen hallussa olevista muista varoista, merkitystä tulkittaessa edellä mainittuja direktiivin 97/9 säännöksiä sijoittajansuojan osalta?


(1)  Talletusten vakuusjärjestelmistä 30.5.1994 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY (EYVL L 135, s. 5).

(2)  Rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (EUVL L 145, s. 1).

(3)  Sijoittajien korvausjärjestelmistä 3.3.1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY (EYVL L 84, s. 22).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/10


Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 17.12.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland ja Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v. Euroopan komissio, 8.10.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-673/13 P)

2014/C 71/17

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, P. Oliver ja P. Ondrůšek)

Muut osapuolet: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion

unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan mukaisesti joko ratkaisee asian lopullisesti ensimmäisen ja kolmannen perusteen osalta tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi kyseisten perusteiden osalta ja

velvoittaa vastapuolet korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus muodostuu yhdestä perusteesta eli siitä, että unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi väärin tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6.9.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 (1) 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä olevaa ”ympäristöpäästöihin liittyvien” tietojen käsitettä ja hylkäsi komission näkemyksen siitä, että kyseistä käsitettä on tulkittava johdonmukaisesti ja sopusointuisesti kyseessä olevat muut säännökset huomioiden. Tämä peruste jakautuu kolmeen osaan:

i)

unionin yleinen tuomioistuin oli väärässä, kun se jätti huomiotta tarpeen varmistaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (2)”sisäinen” johdonmukaisuus, kun sitä tarkastellaan yhdessä asetuksen N:o 1367/2006 6 artiklan 1 kohdan kanssa, siten kuin se ymmärretään tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa annetun Århusin yleissopimuksen 4 artiklan 4 kohdan valossa

ii)

unionin yleinen tuomioistuin jätti ottamatta asianmukaisesti huomioon liikesalaisuuksien suojaamista koskevat säännökset kasvinsuojeluaineita koskevassa alakohtaisessa lainsäädännössä eli kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15.7.1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/414/ETY (3) ja kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21.10.2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 (4) ja

iii)

unionin yleinen tuomioistuin oli väärässä, kun se jätti huomiotta tarpeen tulkita asetuksen N:o 1367/2006 6 artiklan 1 kohtaa niin pitkälle kuin mahdollista perusoikeuskirjan ja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15.4.1994 tehdyn sopimuksen (TRIPS) mukaisesti.


(1)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13

(2)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43

(3)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1

(4)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 23.12.2013 — Diageo Brands BV v. Simiramida-04 EOOD

(Asia C-681/13)

2014/C 71/18

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Diageo Brands BV

Vastapuoli: Simiramida-04 EOOD

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (EY) N:o 44/2001 (1) 34 artiklan 1 alakohtaa tulkittava niin, että siinä säädetty kieltäytymisperuste koskee myös tilannetta, jossa tuomiojäsenvaltion tuomioistuimen tuomio on selkeästi unionin oikeuden vastainen ja kyseinen tuomioistuin on huomannut sen?

2)

a)

Onko asetuksen (EY) N:o 44/2001 34 artiklan 1 alakohtaa tulkittava niin, että se tilanne, että siinä säädettyyn kieltäytymisperusteeseen vetoava asianosainen ei ole turvautunut tuomiojäsenvaltiossa siellä saatavilla oleviin oikeussuojakeinoihin, estää sen, että kyseiseen kieltäytymisperusteeseen voidaan vedota menestyksekkäästi?

b)

Mikäli edellä 2 a) kohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, olisiko kysymykseen vastattava toisin, jos turvautuminen tuomiojäsenvaltiossa saatavilla oleviin oikeussuojakeinoihin olisi ollut turhaa, koska on oletettava, ettei niihin turvautuminen olisi johtanut erilaiseen tuomioon?

3)

Onko direktiivin 2004/48/EY (2) 14 artiklaa tulkittava niin, että kyseistä säännöstä sovelletaan myös kuluihin, joita asianosaisille aiheutuu jäsenvaltiossa käytävässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä, jos kanne ja siihen annettu vastaus liittyvät vastaajan väitettyyn vastuuseen takavarikoista, jotka tämä on hankkinut, ja lausunnoista, jotka se on antanut, tavaramerkkioikeutensa turvaamiseksi toisessa jäsenvaltiossa, ja tässä yhteydessä tulee esiin kysymys viimeksi mainitun jäsenvaltion tuomioistuimen antaman tuomion tunnustamisesta ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa?


(1)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1).

(2)  Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 27.12.2013 — X AB v. Skatteverket

(Asia C-686/13)

2014/C 71/19

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta förvaltningsdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X AB

Vastapuoli: Skatteverket

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko SEUT 49 ja SEUT 63 artikla esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan kotipaikkavaltio ei myönnä oikeutta vähentää valuuttakurssitappiota, joka sisältyy elinkeinotoimintaa palvelevien sellaisen yhtiön osuuksien luovutustappioon, jonka kotipaikka on jossakin toisessa jäsenvaltiossa, kun kotipaikkavaltio soveltaa järjestelmää, jossa tällaisiin osuuksiin perustuvia luovutusvoittoja ja -tappioita ei oteta huomioon veron perustetta laskettaessa?


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 3.1.2014 — Rikosoikeudenkäynti Thi Bich Ngoc Nguyeniä ja Nadine Schönherriä vastaan

(Asia C-2/14)

2014/C 71/20

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

Thi Bich Ngoc Nguyen ja Nadine Schönherr

Muu osapuoli: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Ennakkoratkaisukysymys

Onko ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/83/EY (1) tarkoitettu lääke, joka sisältää asetuksissa (EY) N:o 273/2004 (2) ja (EY) N:o 111/2005 (3) tarkoitettuja ”luokiteltuja aineita”, kyseisten asetusten 2 artiklan a alakohdan mukaisesti suljettava aina pois asetusten soveltamisalasta, vai onko näin vain silloin, kun lääkkeen koostumus on sellainen, että näitä aineita ei ole helppo käyttää tai uuttaa yksinkertaisilla tai taloudellisesti kannattavilla tavoilla?


(1)  EYVL L 311, s. 67.

(2)  Huumausaineiden lähtöaineista 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004 (EUVL L 47, s. 1)

(3)  Yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä 22.12.2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 111/2005 (EUVL L 22, s. 1)


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 6.1.2014 — Christophe Bohez v. Ingrid Wiertz

(Asia C-4/14)

2014/C 71/21

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein oikeus

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Christophe Bohez

Vastaaja: Ingrid Wiertz

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Bryssel I -asetuksen (1) 1 artiklan 2 kohtaa tulkittava niin, että lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa päävelvoitteen turvaamiseksi asetetun uhkasakon (astreinte) täytäntöönpanoa koskevat asiat jäävät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle?

2)

Mikäli edellisessä kohdassa mainitut asiat kuuluvat Bryssel I -asetuksen soveltamisalaan, onko Bryssel I -asetuksen 49 artiklaa tulkittava niin, että vuorokausikohtaisesti asetettu juokseva uhkasakko, joka on tuomiovaltiossa täytäntöönpantavissa sellaisenaan asetetun määräisenä mutta jonka lopullinen määrä voi muuttua uhkasakkoon tuomitun hakemuksen tai väitteiden johdosta, on täytäntöönpantavissa jäsenvaltiossa vasta kun sen määrä on erikseen lopullisesti vahvistettu tuomiovaltiossa?

3)

Mikäli edellä yksilöidyn kaltaiset asiat jäävät Bryssel I -asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, onko Bryssel II a -asetuksen (2) 47 artiklan 1 kohtaa tulkittava niin, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat tehosteet ja turvaamistoimet kuuluvat säännöksessä tarkoitettuun täytäntöönpanomenettelyyn, joka tapahtuu täytäntöönpanevan jäsenvaltion lain mukaan, vai voivatko ne muodostaa sellaisen osan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä joka on Bryssel II a -asetuksen nojalla pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa?

4)

Onko uhkasakon täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa vaadittaessa edellytettävä, että täytäntöönpantavan uhkasakon rahamäärä on erikseen lopullisesti vahvistettu tuomion antaneessa jäsenvaltiossa, vaikka täytäntöönpanossa ei sovellettaisi Bryssel I -asetusta?

5)

Mikäli lapsen tapaamisoikeuden tehosteeksi asetettu uhkasakko (astreinte) on täytäntöönpanokelpoinen toisessa jäsenvaltiossa ilman, että täytäntöönpantavan uhkasakon rahamäärä on tuomiovaltiossa erikseen lopullisesti vahvistettu;

a)

edellyttääkö uhkasakon täytäntöönpano kuitenkin sen valvomista, onko tapaamisoikeuden toteutumatta jääminen perustunut esteisiin, joiden huomioon ottaminen on ollut välttämätöntä lapsen oikeuksien vuoksi; ja

b)

millä tuomioistuimella on toimivalta tällaisten seikkojen tutkimiseen, tarkemmin sanoen

i)

rajoittuuko täytäntöönpanovaltion tuomioistuimen toimivalta aina pelkästään sen tutkimiseen, onko väitetty lapsen tapaamisoikeuden toteutumatta jääminen johtunut sellaisesta perusteesta, joka nimenomaisesti ilmenee pääasiaa koskevasta ratkaisusta; vai

ii)

seuraako unionin perusoikeuskirjassa turvatuista lapsen oikeuksista, että täytäntöönpanovaltion tuomioistuimella on pidemmälle menevä oikeus tai velvollisuus tutkia, onko tapaamisoikeuden toteutumatta jäämiselle ollut sellaisia perusteita, joiden huomioon ottaminen on ollut välttämätöntä lapsen oikeuksien turvaamiseksi?


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla; EYVL L 12, s. 1

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta; EUVL L 338, s. 1


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/13


Kanne 27.1.2014 — Espanjan kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-44/14)

2014/C 71/22

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: A. Rubio González)

Vastaajat: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta 22.10.2013. annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 (1) 19 artikla on kumottava

vastaajina olevat toimielimet on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Schengen-pöytäkirjan 4 ja 5 artiklan säännösten rikkominen. Eurosur-asetuksen 19 artiklassa otetaan käyttöön Yhdistyneen kuningaskunnan ja Pohjois-Irlannin osallistumista koskeva ad hoc -menettely yhteistyösopimusten avulla. Siinä säädetään siten näiden jäsenvaltioiden osallistumismenettelystä Schengen-pöytäkirjan 4 artiklan marginaalissa; kyseisessä artiklassa rinnastetaan Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti aineellisesti kolmansiin maihin.


(1)  EUVL 295, s. 11.


Unionin yleinen tuomioistuin

8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/14


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding ja SKW Stahl-Metallurgie v. komissio

(Asia T-384/09) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttöön tarkoitetun kalsiumkarbidin ja magnesiumin markkinat ETA:lla Irlantia, Espanjaa, Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta - Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan - Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen - Puolustautumisoikeudet - Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen - Perusteluvelvollisuus - Sakot - Yhdenvertainen kohtelu - Lieventävät asianhaarat - Yhteistyö hallinnollisen menettelyn kuluessa - Oikeasuhteisuus - Yhteisvastuu sakkojen maksamisesta - Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat)

2014/C 71/23

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Saksa) ja SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (edustajat: aluksi asianajajat A. Birnstiel, S. Janka ja S. Dierckens, sitten asianajajat A. Birnstiel ja S. Janka)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: N. von Lingen ja A. Antoniadis, avustajanaan asianajaja A. Böhlke)

Väliintulija, joka tukee kantajien vaatimuksia: Gigaset AG (aiemmin Arques Industries AG) (München, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Grave, A. Scheidtmann ja B. Meyring)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.396 — Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttämät kalsiumkarbidi- ja magnesiumpohjaiset reagenssit) 22.7.2009 tehty komission päätös K(2009) 5791 lopullinen siltä osin kuin se koskee kantajia ja toissijaisesti vaatimus kumota kantajille kyseisellä päätöksellä määrätyt sakot tai alentaa niiden määrää

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

SKW Stahl-Metallurgie Holding ja SKW Stahl-Metallurgie vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Gigaset AG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/14


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Evonik Degussa ja AlzChem v. komissio

(Asia T-391/09) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttöön tarkoitetun kalsiumkarbidin ja magnesiumin markkinat ETA:lla Irlantia, Espanjaa, Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta - Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan - Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen - Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen - Sakot - Yhteistyö hallinnollisen menettelyn kuluessa - Raskauttavat asianhaarat - Rikkomisen uusiminen - Lieventävät asianhaarat - Oikeasuhteisuus - Rikkomisen kesto - Yhteisvastuu sakkojen maksamisesta - Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat)

2014/C 71/24

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Evonik Degussa GmbH (Essen, Saksa) ja AlzChem AG, aiemmin AlzChem Trostberg GmbH, sitä aiemmin AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Steinle, O. Andresen ja I. Bodenstein)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: N. von Lingen ja A. Antoniadis, avustajanaan asianajaja A. Böhlke)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.396 — Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttämät kalsiumkarbidi- ja magnesiumpohjaiset reagenssit) 22.7.2009 tehty komission päätös K(2009) 5791 lopullinen siltä osin kuin se koskee kantajia ja toissijaisesti vaatimus kyseisen päätöksen muuttamisesta siten, että kantajille määrätyt sakot kumotaan tai niiden määrää alennetaan ja että SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG määrätään yhteisvastuuseen kantajien kanssa koko sakkojen määrän maksamisesta

Tuomiolauselma

1)

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.396 — Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttämät kalsiumkarbidi- ja magnesiumpohjaiset reagenssit) 22.7.2009 tehty komission päätös K(2009) 5791 lopullinen kumotaan siltä osin kuin se koskee Evonik Degussa GmbH:ta ja AlzChem AG:tä, kuitenkin siten, ettei tällä kumoamisella vaikuteta vapauttavaan vaikutukseen, joka on maksuilla, jotka jompikumpi yhtiöistä suorittaa niiden sakkojen nojalle, jotka niille on määrätty yhteisvastuullisesti päätöksen 1 artiklan f kohdassa todetun rikkomisen johdosta, SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG:hon nähden, eikä sakkoihin, jotka viimeksi mainitulle määrättiin saman päätöksen 2 artiklan g kohdassa.

2)

Sen rikkomisen johdosta, joka Evonik Degussan ja AlzChemin osalta todettiin tapahtuneeksi päätöksen K(2009) 5791 lopullinen 1 artiklan f kohdassa, määrätään seuraavat sakot

Evonik Degussalle ja AlzChemille yhteisvastuullisesti 2,49 miljoonaa euroa, kuitenkin niin, että Evonik Degussan ja AlzChemin katsotaan suorittaneen tästä sakosta määrä, jonka ne ovat maksaneet SKW Stahl Technikille sille saman päätöksen 2 artiklan f ja g kohdassa määrättyjen sakkojen johdosta

Evonik Degussalle, joka on yksin vastuussa tämän sakon maksamisesta, 1,24 miljoonaa euroa.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Evonik Degussa ja AlzChem vastaavat kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista. Komissio vastaa kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kolmasosasta Evonik Degussan ja AlzChemin oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/15


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Gigaset v. komissio

(Asia T-395/09) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttöön tarkoitetun kalsiumkarbidin ja magnesiumin markkinat ETA:lla Irlantia, Espanjaa, Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta - Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan - Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen - Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen - Perusteluvelvollisuus - Sakot - Rikkomisen kesto - Yhdenvertainen kohtelu - Lieventävät asianhaarat - Yhteistyö hallinnollisen menettelyn kuluessa - Yhteisvastuu sakkojen maksamisesta - Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat)

2014/C 71/25

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Gigaset AG, aiemmin Arques Industries AG (München, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Grave, B. Meyring ja A. Scheidtmann)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: N. von Lingen ja R. Sauer, avustajanaan asianajaja A. Böhlke)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.396 — Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttämät kalsiumkarbidi- ja magnesiumpohjaiset reagenssit) 22.7.2009 tehty komission päätös K(2009) 5791 lopullinen siltä osin kuin se koskee kantajaa ja toissijaisesti vaatimus alentaa kantajalle kyseisellä päätöksellä määrätyn sakon määrää

Tuomiolauselma

1)

Gigaset AG:lle [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.396 — Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttämät kalsiumkarbidi- ja magnesiumpohjaiset reagenssit) 22.7.2009 tehdyllä komission päätöksellä K(2009) 5791 lopullinen määrättyjen sakkojen määräksi vahvistetaan 12,3 miljoonaa euroa.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Gigaset vastaa 90 prosentista omia oikeudenkäyntikulujaan, ja se velvoitetaan korvaamaan 90 prosenttia komission oikeudenkäyntikuluista, lukuun ottamatta välitoimimenettelyyn liittyviä oikeudenkäyntikuluja. Komissio vastaa 10 prosentista omia oikeudenkäyntikulujaan, ja se velvoitetaan korvaamaan 10 prosenttia Gigasetin oikeudenkäyntikuluista, lukuun ottamatta välitoimimenettelyyn liittyviä oikeudenkäyntikuluja.


(1)  EUVL C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/15


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.1.2014 — Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto

(Asia T-528/09) (1)

(Polkumyynti - Tiettyjen Kiinasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonti - Vahingon uhkan määrittäminen - Asetuksen (EY) N:o 384/96 3 artiklan 9 kohta ja 9 artiklan 4 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 1225/2009 3 artiklan 9 kohta ja 9 artiklan 4 kohta))

2014/C 71/26

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, (Huang Shi, Kiina) (edustajat: barrister F. Carlin, asianajaja Q. Azau, solicitor A. MacGregor ja asianajaja N. Niejahr)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J.-P. Hix ja B. Driessen, avustajanaan solicitor B. O’Connor)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi H. van Vliet ja M. França, sitten M. França ja J.-F. Brakeland, avustajanaan asianajaja R. Bierwagen), ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Tšekin tasavalta), ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, Romania), Benteler Stahl/Rohr GmbH (Paderborn, Saksa), Ovako Tube & Ring AB (Hofors, Ruotsi), Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, Saksa), Dalmine SpA (Dalmine, Italia), Silcotub SA (Zalău, Romania), TMK-Artrom SA (Slatina, Romania), Tubos Reunidos SA (Amurrio, Espanja), Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Aulnoye-Aymeries, Ranska), V & M France (Boulogne-Billancourt, Ranska), V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, Saksa), Voestalpine Tubulars GmbH (Linz, Itävalta), Železiarne Podbrezová a.s. (Podbrezová, Slovakia) (edustajat: asianajajat G. Berrisch ja G. Wolf sekä barrister N. Chesaites)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumottavaksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa sekä tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 24.9.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 926/2009 (EUVL L 262, s. 19).

Tuomiolauselma

1)

Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa sekä tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 24.9.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 926/2009 kumotaan siltä osin kuin siinä määrätään polkumyyntitulleja Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd:n valmistamien tuotteiden viennille ja siltä osin kuin se koskee kyseiselle viennille asetettujen väliaikaisten tullien kantamista.

2)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Hubei Xinyegang Steel Co:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

4)

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, V & M France, V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH ja Železiarne Podbrezová a.s. vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 51, 27.2.2010.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.1.2014 — Progust v. SMHV — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(Asia T-216/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin IMPERIA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön kuviomerkki IMPERIAL - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2014/C 71/27

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Progust, SL (Girona, Espanja) (edustajat: aluksi asianajajat M. E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela ja I. Munilla Muñoz, sitten asianajajat J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela ja I. Munilla Muñoz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: V. Melgar)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Sopralex & Vosmarques SA (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat P. Maeyaert ja V. Fossoul)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.1.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1036/2010-1), joka koskee Sopralex & Vosmarques SA:n ja Progust, SL:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Progust, SL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 194, 2.7.2011.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.1.2014 — Streng v. SMHV — Gismondi (PARAMETRICA)

(Asia T-495/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin PARAMETRICA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen sanamerkki parameta - Suhteellinen hylkäysperuste - Todisteita ei ole esitetty väitemenettelyn kielellä - Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 ja 3 kohta ja 98 säännön 1 kohta)

2014/C 71/28

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Michael Streng (Erding, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Pappert)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Bullock)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Fulvio Gismondi (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli ja F. Bellan)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.7.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1348/2010-4), joka koskee Michael Strengin ja Fulvio Gismondin välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Michael Streng velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 347, 26.11.2011.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.1.2014 — Schuhhaus Dielmann v. SMHV — Carrera (Carrera panamericana)

(Asia T-600/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti Carrera panamericana - Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki CARRERA - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

2014/C 71/29

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Saksa) (edustaja: asianajaja W. Göpfert)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asimies: P. Bullock)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Carrera SpA (Caldiero, Italia)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 15.9.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1989/2010-1), joka koskee Carrera SpA:n ja Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 32, 4.2.2012.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.1.2014 — European Dynamics Belgium ym. v. EMA

(Asia T-158/12) (1)

(Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Ulkoisten palvelujen suorittaminen tietokoneohjelmien alalla - Päätös tarjouksentekijän sijoittamisesta toiselle sijalle monivaiheisessa sopimuksessa - Ratkaisemisperusteet - Sellaisen ratkaisemisperusteen lisääminen, josta ei ole mainintaa sopimusasiakirjoissa - Valintaperusteen arviointi ratkaisemisvaiheessa - Avoimuus)

2014/C 71/30

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: European Dynamics Belgium SA (Bryssel, Belgia), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) ja European Dynamics UK Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto (EMA) (asiamiehet: T. Jabłoński ja C. Maignen, avustajinaan aluksi asianajajat H.-G. Kamann ja E. Arsenidou, sitten asianajajat H.-G. Kamann ja A. Dritsa)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota EMA:n 31.1.2012 tekemä päätös EMA/67882/2012, jolla kantajien tarjous sijoitettiin toiselle sijalle puitesopimuksen tekemiseksi ulkoisten palveluiden suorittamista tietokoneohjelmien alalla koskeneen tarjouskilpailun EMA/2011/17/ICT päätteeksi, ja vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ja European Dynamics UK Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 184, 23.6.2012.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Sunrider v. SMHV — Nannerl (SUN FRESH)

(Asia T-221/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin SUN FRESH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi, Benelux-tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH ja SUNNYFRESH - Suhteellinen hylkäysperuste - Todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2014/C 71/31

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Sunrider Corporation (Torrance, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat N. Dontas ja K. Markakis)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Bullock)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Itävalta) (edustaja: asianajaja A. Thünken)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus SMHV:n neljännen valituslautakunnan 26.3.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 2401/2010-4), joka koskee The Sunrider Corporationin ja Nannerl GmbH & Co. KG:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

The Sunrider Corporation velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 217, 21.7.2012.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — NCL v. SMHV (NORWEGIAN GETAWAY)

(Asia T-513/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin NORWEGIAN GETAWAY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Suhteelliset hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Kuvailevuuden puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

2014/C 71/32

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja N. Grüger)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Schifko)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 12.9.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1014/2012-4), joka koskee hakemusta sanamerkin NORWEGIAN GETAWAY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

NCL Corporation Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — NCL v. SMHV (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Asia T-514/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin NORWEGIAN BREAKAWAY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Suhteelliset hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

2014/C 71/33

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja N. Grüger)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Schifko)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 12.9.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1017/2012-4), joka koskee hakemusta sanamerkin NORWEGIAN BREAKAWAY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

NCL Corporation Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Coppenrath-Verlag v. SMHV — Sembella (Rebella)

(Asia T-551/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin Rebella rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki SEMBELLA - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Aikaisemman merkin tosiasiallinen käyttäminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta)

2014/C 71/34

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Saksa) (edustaja: asianajaja D. Pohl)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Poch)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Sembella GmbH (Timelkam, Itävalta)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus SMHV:n toisen valituslautakunnan 5.10.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1681/2011-2), joka koskee Sembella GmbH:n ja Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 55, 23.2.2013.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.1.2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald v. SMHV — Vieweg (goldstück)

(Asia T-47/13) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin goldstück rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki GOLDSTEIG - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2014/C 71/35

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Biagosch)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Poch)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Christin Vieweg (Sonneberg, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Pröll)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.11.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 2589/2011-1), joka koskee Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH:n ja Christin Viewegin välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 86, 23.3.2013.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Novartis v. SMHV (CARE TO CARE)

(Asia T-68/13) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin CARE TO CARE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Suhteellinen hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2014/C 71/36

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Novartis AG (Basel, Sveitsi) (edustaja: asianajaja M. Douglas)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: M. Rajh ja J. Crespo Carrillo)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 29.11.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 953/2012-1), joka koskee hakemusta sanamerkin CARE TO CARE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Novartis AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 108, 13.4.2013.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — komissio v. BO

(Asia T-174/13 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Sosiaaliturva - Matkakulujen korvaaminen - Kielellisistä syistä aiheutuneet matkakulut - Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutuksesta annettujen yhteisten määräysten 19 artiklan 2 kohta - Sairauskulujen korvaamista koskevien yleisten soveltamisohjeiden II osan 12 luvun 2.5 kohta)

2014/C 71/37

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Valittajan vastapuoli: BO (Amman, Jordania) (edustajat: asianajajat L. Levi, M. Vandenbussche ja C. Bernard-Glanz)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, jossa vaaditaan kumottavaksi Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa F-27/11, BO vastaan komissio, 15.1.2013 antamaa tuomiota

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan BO:lle tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 164, 8.6.2013.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/21


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.1.2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT v. komissio

(Asia T-134/12) (1)

(Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne - Sopimukset, jotka koskevat unionin taloudellista tukea tutkimuksen ja kehityksen alan hankkeille - Oikeudenkäyntiväite - Vaatimuksia ei muotoiltu uudestaan - Tutkimatta jättäminen)

2014/C 71/38

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Espanja) (edustaja: asianajaja M. Jiménez Perona)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: R. Lyal ja B. Conte, avustajinaan asianajajat J. Rivas Andrés ja X. García García)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus kumota komission 13.1.2012 päivättyyn kirjeeseen sisältynyt päätös, joka koskee niiden määrien takaisinperintää, jotka mainitaan kantajaan kohdistunutta rahoitustarkastusta vastaavissa veloitusilmoituksissa, ja toisaalta sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskeva vaatimus komission velvoittamisesta maksamaan vahingonkorvausta 732 768 euroa

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.


(1)  EUVL C 157, 2.6.2012.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/21


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.1.2014 — Valittajana Lebedef ja muuna osapuolena komissio

(Yhdistetyt asiat T-116/13 P ja T-117/13 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva kertomus - Vuosia 2008 ja 2009 koskevat arviointikierrokset - Osa-aikainen vapauttaminen ammattiyhdistystoimintaa varten - Arviointikertomukset, jotka kattavat siinä yksikössä hoidetut tehtävät, johon virkamies on nimitetty - Ammattiyhdistyksen suorittama nimeäminen - Kanteiden hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa selvästi perusteettomina - Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

2014/C 71/39

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Kaksi valitusta, jotka on tehty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) asioissa F-70/11 ja F-109/11 12.12.2012 antamista määräyksistä ja joissa vaaditaan kyseisten määräysten kumoamista

Määräysosa

1)

Valitukset hylätään.

2)

Giorgio Lebedef vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 147, 25.5.2013.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/22


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.1.2014 — Miettinen v. neuvosto

(Asia T-303/13) (1)

(Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto - Kieltäytyminen asiakirjojen luovuttamisesta - Asiakirjojen luovuttaminen kanteen nostamisen jälkeen - Oikeudenkäynnin kohteen häviäminen - Oikeussuojan tarpeen puuttuminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2014/C 71/40

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Samuli Miettinen (Espoo, Suomi) (edustajat: asianajajat O. Brouwer ja E. Raedts sekä solicitor A. Villette)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: K. Pellinghelli ja É. Sitbon)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota neuvoston 25.3.2013 tekemä päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus tutustua kokonaisuudessaan neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoon 15309/12

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa

2)

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Lausunnon antaminen Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan väliintulohakemuksista raukeaa.


(1)  EUVL C 215, 27.7.2013.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/22


Kanne 4.12.2013 — Zoltán Lomnici v. Euroopan parlamentti

(Asia T-650/13)

2014/C 71/41

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Zoltán Lomnici (Budapest, Unkari) (edustaja: asianajaja Z. Lomnici nuorempi)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

Kumoaa Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan 17.10.2013 tekemän päätöksen, joka koski vetoomusta nro 1298/2012

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteessaan, ettei perusteluvelvollisuutta ole noudatettu ja että unionin kansalaisen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on loukattu. Kantaja viittaa muun muassa siihen, että vetoomus poistettiin rekisteristä perusteluja esittämättä, että häntä ei kutsuttu asian käsittelyyn ja ettei päätöstä ollut lähetetty hänelle.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/22


Kanne 19.12.2013 — Axa Versicherung v. komissio

(Asia T-677/13)

2014/C 71/42

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Axa Versicherung AG (Köln, Saksa) (edustajat: asianajaja C. Bahr, asianajaja S. Dethof ja asianajaja A. Malec)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riitautetun epäävän päätöksen

toissijaisesti, kumoamaan osittain riitautetun epäävän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa komission 29.10.2013 tekemän päätöksen, joka koskee kantajan uudistettuja hakemuksia saada tutustua asiaa COMP/39.125 — Autonlasi koskeviin komission asiakirjoihin.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (1) 2 ja 4 artiklan mukaisen velvollisuuden, jonka mukaan pyydetyt asiakirjat on tutkittava konkreettisesti ja erikseen, laiminlyönti

Kantaja väittää tältä osin, ettei komissio ole noudattanut velvollisuuttaan tutkia pyydettyjä asiakirjoja konkreettisesti ja erikseen asetuksen N:o 1049/2001 2 ja 4 artiklan mukaisesti. Sen sijaan se luokitteli kyseiset asiakirjat lainvastaisesti muodollisilla perusteilla.

2)

Toinen kanneperuste: Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen luetelmakohdan ja 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan rikkominen, koska oikeutta saada tutustua asiakirja-aineiston tiettyihin asiakirjoihin ei annettu.

Tämän kanneperusteen yhteydessä kantaja esittää, että komissio on lainvastaisesti tulkinnut asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan poikkeussäännöksen soveltamisalaa liian laajasti. Kantaja katsoo, ettei asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisia taloudellisia etuja vahingoiteta ja ettei komissio voi vedota asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan mukaiseen tutkintatoimien tarkoituksen suojaan.

Päätöksentekomenettelyä ei myöskään vahingoiteta vakavasti (asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta).

Lisäksi komissio katsoo virheellisesti, ettei ylivoimainen yleinen etu edellytä pyydettyjen asiakirjojen ilmaisemista.

3)

Kolmas kanneperuste: Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 6 kohdan rikkominen, koska tiettyjen asiakirjojen tutustuttavaksi antamisesta on kieltäydytty kokonaan.

Kantaja esittää tältä osin, ettei komissio ole antanut kyseisiä asiakirjoja tutustuttavaksi myöskään vain osittain ja on siten rikkonut asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 6 kohtaa. Kantaja väittää, ettei komissio ole asetuksen N:o 1049/2001 säännösten vastaisesti tutkinut sitä, onko osa asiakirjoista annettava tutustuttaviksi.

4)

Neljäs kanneperuste: Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen luetelmakohdan ja 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska komission asiakirja-aineiston sisällysluettelon täydellisen version tutustuttavaksi antamisesta on kieltäydytty.

Tämän kanneperusteen yhteydessä kantaja väittää, että komissio tulkitsee liian laajasti asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan poikkeuksia myös kantajan pyynnön saada tutustua sisällysluettelon täydelliseen versioon osalta. Kantaja katsoo, ettei myöskään tältä osin voida vahingoittaa asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisia taloudellisia etuja tai asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan mukaista tutkintatoimien tarkoitusta.

Lisäksi kantaja väittää, ettei myöskään asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista yksityiselämän suojaa vahingoiteta.

5)

Viides kanneperuste: Perusteluvelvollisuuden loukkaaminen

Kantaja väittää, että komissio on käyttänyt kantajan asiakirjoihin tutustumisesta esittämän hakemuksen hylkäämisessä vain yleisiä toteamuksia eikä ole käsitellyt vaaditulla tavalla yksittäisiä asiakirjoja tai oikein muodostettuja asiakirjaryhmiä.


(1)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 43).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/23


Kanne 27.12.2013 — Chair Entertainment Group v. SMHV — Libelle (SHADOW COMPLEX)

(Asia T-717/13)

2014/C 71/43

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Chair Entertainment Group LLC (Provo, Utah, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja E. Armijo Chávarri)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Libelle AG (Stuttgart, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 1.10.2013 tekemän päätöksen asiassa R 776/2011-2

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”SHADOW COMPLEX” luokkaan 9 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — Yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8 235 434

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkki ”DBShadow” luokkiin 9 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — Yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 1 457 944, sanamerkki ”BusinessShadow” luokkiin 9 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — Yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 3 749 439, saksalainen sanamerkki ”BusinessShadow” luokkiin 9 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten ja saksalainen sanamerkki ”FSShadow” luokkiin 9 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/24


Kanne 27.12.2013 — The Directv Group v. SMHV- Bolloré (DIRECTV)

(Asia T-718/13)

2014/C 71/44

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: lawyer F. Valentin)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Ranska)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 11.10.2013 asiassa R 1812/2012-2 tekemän päätöksen ja näin ollen vahvistamaan kyseisen tavaramerkin pätevyyden.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: Sanamerkki DIRECTV luokkiin 9, 16, 35, 38, 41 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille — Rekisteröity yhteisön tavaramerkki nro 1163138

Yhteisön tavaramerkin haltija: Kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Vastapuoli valituslautakunnassa

Mitättömyysosaston ratkaisu: Yhteisön tavaramerkki julistetaan osittain mitättömäksi

Valituslautakunnan ratkaisu: Riidanalainen päätös kumotaan ja yhteisön tavaramerkki julistetaan kokonaan mitättömäksi

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 15 artiklaa on rikottu


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/24


Kanne 30.12.2013 — Gat Microencapsulation v. SMHV — BASF (KARIS)

(Asia T-720/13)

2014/C 71/45

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Itävalta) (edustajat: asianajajat S. Soler Lerma ja M. C. March Cabrelles)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä hylätään kantajan tekemä valitus

velvoittamaan SMHV:n ja väliintulijat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Gat Microencapsulation AG

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”KARIS” luokkiin 1, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: BASF SE

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhteisön tavaramerkki ”CARYX” luokkiin 1 ja 5 kuuluvia tavaroita varten; kansainvälinen tavaramerkki ”CARYX” luokkiin 1 ja 5 kuuluvia tavaroita varten; unkarilainen ja italialainen tavaramerkki ja Benelux-tavaramerkki ”AKRIS” luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Väitteen osittainen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/25


Kanne 7.1.2014 — Mogyi v. SMHV (Just crunch it…)

(Asia T-8/14)

2014/C 71/46

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Mogyi Kft. (Csávoly, Unkari) (edustaja: ügyvéd Zs. Klauber)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

määräämään tavaramerkkihakemuksen julkaistavaksi, lukuun ottamatta ”leipää, leivonnaisia, sokeria” (luokka 30) ja ”maataloustuotteita ja jyviä” (luokka 31) koskevia osia

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”Just crunch it…” luokkiin 29, 30, 31 ja 35 kuuluville tavaroille ja palveluille — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 10 713 485

Tutkijan päätös: Hakemus hylätään osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: tutkijan päätös kumotaan osittain asiassa R 1921/2012-1 annetulla päätöksellä

Kanneperusteet: asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/25


Kanne 7.1.2014 — Mogyi v. SMHV (Just crunch it…)

(Asia T-9/14)

2014/C 71/47

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Mogyi Kft. (Csávoly, Unkari) (edustaja: ügyvéd Zs. Klauber)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

määräämään tavaramerkkihakemuksen julkaistavaksi, lukuun ottamatta ”leipää, leivonnaisia, sokeria” (luokka 30) ja ”maataloustuotteita ja jyviä” (luokka 31) koskevia osia

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanaosan ”Just crunch it…” sisältävä kuviomerkki luokkiin 29, 30, 31 ja 35 kuuluville tavaroille ja palveluille — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 10 716711

Tutkijan päätös: Hakemus hylätään osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: Tutkijan päätös kumotaan osittain asiassa R 1922/2012-1 annetulla päätöksellä

Kanneperusteet: asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/25


Kanne 7.1.2014 — Unkari v. komissio

(Asia T-13/14)

2014/C 71/48

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Unkari (asiamiehet: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa 31.10.2013 tehdyn komission täytäntöönpanopäätöksen C(2013) 7136, joka koskee tuottajajärjestöille Unkarissa vuonna 2011 toteutettavia toimintaohjelmia varten maksettujen kansallisten tukien osittaista korvaamista

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi siihen, että komissio on ylittänyt toimivaltansa ja rikkonut asiassa sovellettavia unionin oikeussääntöjä vahvistaessaan hedelmä- ja vihannesalan tuottajajärjestöille vuonna 2011 myönnetyn kansallisen tuen yhteisön korvauksen määrän.

Kantajan mukaan unionin oikeudessa ei ole säädetty, että komissio voi päätöksessään hedelmä- ja vihannesalalla toimiville tuottajajärjestöille neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) 103 e artiklan mukaisesti myönnetyn kansallisen tuen osittaisesta korvaamisesta vahvistaa ainoastaan sellaisten määrien korvaamisen, jotka Unkari on ilmoittanut kansallista tukea koskevassa lupapyynnössään arvioiduiksi tai todennäköisiksi määriksi.

Kantaja katsoo, että asetuksen N:o 1234/2007 103 e artiklan mukaan kansallista tukea koskeva komission lupa liittyy tuen myöntämiseen, eikä säännös anna mahdollisuutta siihen, että komissio vahvistaisi ylärajan myönnettävälle tuelle. Kantajan mukaan tällaisesta ylärajasta on säädetty yksiselitteisesti asetuksessa N:o 1234/2007, jonka mukaan kansallinen tuki ei voi ylittää 80 prosenttia jäsenten tai tuottajajärjestöjen toimintarahastoihin suorittamista maksuosuuksista. Kansallisen tuen osittaista korvaamista koskevissa säännöksissä ei anneta mahdollisuutta siihen, että komissio päättäessään tuen osittaisesta korvaamisesta vahvistaa takaisinmaksun ylärajaksi määrän, jonka jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle lupapyynnössään joko tuen kokonaismääränä tai tietyille tuottajajärjestöille myönnettäväksi tarkoitettuna määränä. Näin on erityisesti siksi, että Unkarin hallitus on pyynnössään todennut näiden määrien osalta, että kyse on ainoastaan arvioiduista määräistä.

Lisäksi kantaja toteaa, että komissiolla on oikeus valvoa sitä, ettei tosiasiallisesti myönnetty tuki ole ylittänyt edellä mainittua 80 prosentin ylärajaa ja ettei vaadittu korvaus ylitä 60 prosenttia myönnetystä tuesta. Se ei kuitenkaan voi vahvistaa korvauksen ylärajaksi ilmoituksessa määriä etenkään silloin, kun ne on ilmoitettu arvioina todennäköisistä määräistä tai määristä, joihin on varauduttava. Silloin, kun tuottajajärjestölle suoritetun kansallisen tuen määrä — tiettyjen syiden vuoksi — muuttuu, yhteisö myöntää osittaisen korvauksen tosiasiallisesti maksetun määrän perusteella edellyttäen, että tätä koskevat unionin oikeuden vaatimukset täyttyvät.


(1)  Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22.10.2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, s. 1).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/26


Kanne 6.1.2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines ym. v. neuvosto

(Asia T-14/14)

2014/C 71/49

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheran), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran), IRISL Europe GmbH (Hampuri, Saksa), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran), Irano — Misr Shipping Co. (Teheran), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheran), Shipping Computer Services Co. (Teheran), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Teheran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teheran); ja Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teheran) (edustajat: F. Randolph, QC, barrister M. Lester ja solicitor M. Taher,)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 10.10.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/497/YUTP (EUVL 2013 L 272, s. 46) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 muuttamisesta 10.10.2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 971/2013 (EUVL 2013 L 272, s. 1)

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu siihen, että riidanalaisilta toimilta, joissa perusteisiin luetteloon ottamiselle sisällytettiin yhteys ensimmäiseen kantajaan (IRISL) pian sen jälkeen, kun tämän kumoamiskanne oli hyväksytty, nyttemmin puuttuu asianmukainen oikeudellinen perusta.

2)

Toinen kanneperuste perustuu siihen, että neuvosto loukkasi kantajien perusteltuja odotuksia sekä ratkaisujen lopullisuutta koskevaa periaatetta, oikeusvarmuuden periaatetta, non bis in idem -periaatetta, lainvoimaperiaatetta ja syrjimättömyysperiaatetta.

3)

Kolmas kanneperuste perustuu siihen, että neuvosto loukkasi kantajien puolustautumisoikeuksia, kun se ei ilmoittanut IRISL:lle tai muille kantajille, että se aikoi toteuttaa riidanalaiset toimet, eikä antanut kantajille tilaisuutta esittää huomautuksia.

4)

Neljäs kanneperuste perustuu siihen, että riidanalaisilla toimilla loukattiin kantajien perusoikeuksia, mukaan lukien niiden oikeutta maineen ja omistusoikeuden suojaan.

5)

Viides kanneperuste perustuu siihen, että neuvosto käytti väärin harkintavaltaansa, kun se toteutti riidanalaiset toimet; kantajien mukaan neuvosto ei käyttänyt harkintavaltaansa asianmukaisella tavalla, kun se kohdisti toimensa IRISL:iin ja siihen liittyviin yhtiöihin ja kiersi siten tuomioistuinratkaisua.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/27


Kanne 20.1.2014 — HTTS ja Bateni v. neuvosto

(Asia T-45/14)

2014/C 71/50

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hampuri, Saksa) ja Naser Bateni (Hampuri) (edustajat: asianajajat M. Schlingmann ja F. Lautenschlager)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja 1 vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 15.11.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/661/YUTP siltä osin kuin se koskee kantajaa 1

kumoamaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 15.11.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1154/2013 siltä osin kuin se koskee kantajaa 1

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut, erityisesti korvaamaan kantajalle 1 aiheutuneet kulut

Kantaja 2 vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 15.11.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/661/YUTP siltä osin kuin se koskee kantajaa 2

kumoamaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 15.11.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1154/2013 siltä osin kuin se koskee kantajaa 2

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut, erityisesti korvaamaan kantajalle 2 aiheutuneet kulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: Päätös 2010/413/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna, ja asetus (EU) N:o 267/2012 (1) ovat lainvastaisia ja ne on jätettävä SEUT 277 artiklan nojalla soveltamatta

Kantajat esittävät tästä muun muassa, että neuvosto on muuttanut oikeudellista perustaa kantajien pakoteluetteloihin ottamisen osalta, jotta kantajiin voidaan kohdistaa pakotteita. Neuvosto on ilmeisesti käyttänyt sen takia oikeudellisen perustan muuttamisen yhteydessä väärin harkintavaltaansa.

2)

Toinen kanneperuste: Oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ja perusteluvaatimusta ei ole noudatettu

Kantajat esittävät tästä pääpiirteissään, että neuvosto ei ole esittänyt riittäviä perusteluita niiden ottamiselle pakoteluetteloihin. Erityisesti ei ole esitetty ollenkaan perusteita niiden olennaisten kriteereiden osalta, joihin neuvosto perustaa päätöksensä.

3)

Kolmas kanneperuste: Peruste kantajien ottamiselle pakoteluetteloihin puuttuu

Kantajat esittävät tämän kanneperusteen yhteydessä, että neuvoston perustelu kantajien uudelleen ottamiselle pakoluetteloihin ei ole sisällöllisesti pitävä.

4)

Neljäs kanneperuste: Omaisuudensuojan, elinkeinovapautta koskevan oikeuden, perhe-elämän kunnioittamista koskevan oikeuden ja suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen

Lopuksi kantajat esittävät, että niiden uudelleen ottamisella pakoteluetteloihin loukataan niiden omaisuudensuojaa ja elinkeinovapautta koskevaa oikeutta ja kantaja 2 oikeutta perhe-elämän kunnioittamiseen. Kantajat katsovat, että niiden ottaminen pakoteluetteloihin on suhteeton rajoitus, joka ei ilmeisesti sovellu käytettäväksi riidanalaisilla säädöksillä tavoiteltavien tavoitteiden saavuttamiseen ja joka tapauksessa sillä ylitetään se, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


(1)  Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, s. 1).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/28


Kanne 23.1.2014 — Goldfish ym. v. Euroopan komissio

(Asia T-54/14)

2014/C 71/51

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantajat: Goldfish BV (Zoutkamp, Alankomaat), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (edustajat: asianajajat P. Glazener ja B. Winters)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kantajien osalta annetun päätöksen kokonaan tai osittain

kumoamaan kantajille määrätyn sakon tai alentamaan sen määrää

määräämään muista tuomioistuimen asianmukaisiksi katsomista toimenpiteistä

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat riitauttavat komission 27.11.2013 antaman päätöksen, joka koskee SEUT 101 mukaista menettelyä (AT.39633 — Katkaravut).

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että SEUT 101 artiklaa ja asetuksen N:o 1/2003 (1) 2 artiklaa on rikottu, koska komissio on käyttänyt salakuuntelutallenteita näyttönä SEUT 101 artiklan rikkomisesta.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että SEUT 101 artiklaa ja asetuksen N:o 1/2003 2 artiklaa on rikottu, koska komissio on käyttänyt salakuuntelutallenteisiin perustuvia muistiinpanoja näyttönä SEUT 101 artiklan rikkomisesta.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio on lainvastaisesti kieltäytynyt soveltamasta sakkojen määrittämistä koskevien suuntaviivojen (2) 35 kohtaa kieltäytymällä ottamasta huomioon kantajien kykyä maksaa sakkoja.


(1)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL L 1, s. 1).

(2)  Suuntaviivat asetuksen n:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (EUVL 2006, C 210, s. 2).


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/28


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.1.2014 — Hanwha SolarOne ym.v. parlamentti ym.

(Asia T-136/13) (1)

2014/C 71/52

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Viidennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 123, 27.4.2013.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/28


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.1.2014 — MHCS v. SMHV — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

(Asia T-555/13) (1)

2014/C 71/53

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 377, 21.12.2013.


Virkamiestuomioistuin

8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/29


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.10.2013 — Birkhoff v. komissio

(Asia F-60/09 RENV)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen tuomion kumoamisen jälkeen - Palkkaus - Perheavustukset - Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä - Lapsi, joka ei vakavan sairauden tai vamman vuoksi pysty elättämään itseään - Lisän maksamisen jatkamista koskeva hakemus)

2014/C 71/54

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Inzillo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Asian palauttaminen tuomion kumoamisen jälkeen — Henkilöstö — Kantajan tekemän sellaisen hakemuksen epäämispäätöksen kumoaminen, jolla kantaja haki henkilöstösääntöjen VII liitteessä olevan 2 artiklan 5 kohdan mukaisen lisän maksamisen jatkamista huollettavana olevan lapsen hyväksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Gerhard Birkhoffille asioissa F-60/09 ja T-10/11 P aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Osapuolet vastaavat omista asiassa F-60/09 RENV aiheutuneista oikeudenkäyntikuluistaan.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/29


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2013 — Andres ym. v. EKP

(Asia F-15/10) (1)

(Henkilöstö - EKP:n työntekijät - Vakuutusjärjestelmän uudistaminen - Eläkejärjestelmän jäädyttäminen - Eläkejärjestelmän täytäntöönpano - Valvontakomitean kuuleminen - Henkilöstökomitean kuuleminen - Yleisneuvoston kuuleminen - Neuvoston kuuleminen - Eläkesuunnitelman kolmivuotisarvio - Työsuhteen ehtojen rikkominen - Ilmeinen arviointivirhe - Suhteellisuusperiaate - Saavutetut oikeudet - Oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden periaate - Tiedonantovelvollisuus)

2014/C 71/55

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Carlos Andres ym. (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: C. Kroppenstedt ja F. Malfrère, agents, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus, joka koskee kantajien kesäkuun 2009 palkkalaskelmien kumoamista sekä kaikkien aikaisempien ja tulevien palkkalaskelmien kumoamista siltä osin kuin näissä laskelmissa aloitetaan sen eläkejärjestelmän muutoksen täytäntöönpano, josta päätettiin 4.5.2009. Toisaalta vaatimus, joka koskee kantajille aiheutuneen vahingon korvaamista.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Carlos Andres ja 168 muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 134, 22.5.2010, s. 54.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/30


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — Faita v. ETSK

(Asia F-92/11) (1)

(Henkilöstö - Henkinen ahdistelu - Avustamista koskeva vaatimus - Päätöksen perustelut)

2014/C 71/56

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carla Faita (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) (asiamiehet: M. Arsène ja L. Camarena Januzec, avustajinaan asianajajat M. Troncoso Ferrer ja F.-M. Hislaire)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen talous- ja sosiaalikomitean päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin kantajan vaatimus häntä kohtaan avustamisen puuttumisen ja huolenpitovelvollisuuden noudattamatta jättämisen vuoksi tehtyjen virheiden toteamisesta sekä sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, jotka osoittaisivat julkisesti hänen ansionsa ja pätevyytensä, sekä vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Carla Faita vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean oikeudenkäyntikuluista.

3)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vastaa yhdestä neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.


(1)  EUVL C 347, 26.11.2011, s. 46.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/30


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.9.2013 — Possanzini v. Frontex

(Asia F-124/11) (1)

(Henkilöstö - Frontexin henkilöstö - Väliaikainen toimihenkilö - Uraa koskeva arviointikertomus, joka sisältää sellaisia arvioinnin vahvistajan kielteisiä arviointeja, joita ei ole annettu tiedoksi asianomaiselle toimihenkilölle - Määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättäminen - Arvioinnin vahvistajan lausuntoon perustuva päätös - Puolustautumisoikeudet - Loukkaaminen - Taloudellisluonteinen riita-asia - Täysi harkintavalta)

2014/C 71/57

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Daniele Possanzini (Pisa, Italie) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (asiamiehet: S. Vuorensola ja H. Caniard, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus päätöksestä, jolla peruttiin päätös jatkaa kantajan työsopimusta väliaikaisena toimihenkilönä

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimitusjohtajan 28.3.2011 tekemä päätös olla jatkamatta määräaikaisen toimihenkilön Daniele Possanzinin työsopimusta kumotaan.

2)

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto velvoitetaan korvaamaan Daniele Possanzinille 5 000 euroa vahingonkorvausta.

3)

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Daniele Possanzinin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 25, 28.1.2012, s. 72.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/31


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — Wurster v. EIGE

(Yhdistetyt asiat F-20/12 ja F-43/12) (1)

(Henkilöstö - EIGE:n työntekijät - Väliaikainen toimihenkilö - EIGE:n sellaisten työntekijöiden johtamistaitojen arviointimenettely, jotka on hiljattain palkattu keskijohdon tehtäviin - Siirto muihin kuin johtamistehtäviin - Oikeus tulla kuulluksi - Lain soveltamisala - Tutkiminen viran puolesta - Tuomioistuin korvaa perustelut omilla perusteluillaan viran puolesta)

2014/C 71/58

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Barbara Wurster (Vilna, Liettua) (edustajat: aluksi asianajajat T. Bontinck ja S. Woog, sitten asianajajat T. Bontinck ja S. Greco)

Vastaaja: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus vastaajan sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja siirrettiin toiminnanjohtajan tehtävistä ryhmänjohtajan tehtäviin, joissa ei edellytetty johtamistaitoja. Toisaalta vaatimus kumota EIGE:n johtajan tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus johtotehtävistä maksettavan korvauksen maksamisesta ajalta 1.6.2010–30.9.2011.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajan 8.9.2011 tekemä päätös, jolla Wurster siirrettiin tieto- ja dokumentointikeskuksen ryhmänjohtajan tehtäviin, kumotaan.

2)

Kanteet hylätään muilta osin.

3)

Euroopan tasa-arvoinstituutti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Barbara Wursterin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 138, 12.5.2012, s. 35; EUVL C 200, 7.7.2012, s. 21.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/31


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — Glantenay ym v. komissio

(Yhdistetyt asiat F-23/12 ja F-30/12) (1)

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Kilpailuilmoitus EPSO/AD/204/10 - Valinta tutkintotodistusten perusteella - Hakijoiden epääminen kilpailusta tutkimatta konkreettisesti heidän tutkintojaan ja ammatillista kokemustaan)

2014/C 71/59

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: (asia F-23/12) Jérôme Glantenay ym. (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Kantaja: (asia F-30/12) Marco Cecchetto (Rovigo, Italia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota avoimen kilpailun EPSO/AD/204/10 valintalautakunnan tekemä päätös olla hyväksymättä kantajia kilpailun seuraavaan vaiheeseen

Tuomiolauselma

1)

Avoimen kilpailun EPSO/AD/204/10 valintalautakunnan päätökset evätä Davide Bonagurion, Marco Ceccheton, Attila Gecsen, Jérôme Glantenayn, Blazej Gorgolin, Alar Kalameesin, Krzysztof Skrobischin, Indre Venckunaiten ja Magdalena Załęskan hakemukset kilpailusta ilman, että niitä tutkittiin kilpailuilmoituksessa mainitussa tutkintotodistuksiin perustuvan valintamenettelyn toisessa vaiheessa kumotaan.

2)

Kanteet asioissa F-23/12 ja F-30/12 hylätään muilta osin.

3)

Euroopan komissio vastaa yhdeksästä kymmenesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Bonagurion, Ceccheton, Gecsen, Glantenayn, Gorgolin, Kalameesin, Skrobischin, Venckunaiten ja Załęskan oikeudenkäyntikulut.

4)

Cruceru vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan kymmenesosa Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 138, 12.5.2012, s. 35. EUVL C 138, 12.5.2012, s. 36.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/32


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.9.2013 — BP v. FRA

(Asia F-38/12) (1)

(Henkilöstö - Euroopan unionin perusoikeusviraston henkilöstö - Sopimussuhteinen toimihenkilö - Määräaikaisen sopimuksen jättäminen uusimatta toistaiseksi - Siirtäminen toiseen yksikköön sopimuksen päättymiseen asti - Kumoamiskanne - Vahingonkorvauskanne)

2014/C 71/60

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BP (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (asiamies: M. Kjærum, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota Euroopan unionin perusoikeusviraston päätös jättää kantajalla oleva sopimussuhteisen toimihenkilön sopimus uusimatta ja päätös siirtää kantaja viraston toiselle osastolle sekä vaatimus saada korvausta väitetystä aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

BP vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan kokonaisuudessaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin perusoikeusviraston kaikki oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 138, 12.5.2012, s. 37.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/32


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — Höpcke v. komissio

(Asia F-46/12) (1)

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/AST/111/10 - Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen - Ohje, jonka mukaan on laadittava teksti, jolla on tietty vähimmäispituus - Noudattamatta jättäminen)

2014/C 71/61

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dagmar Höpcke (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gattinara

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus, joka koskee avoimen kilpailun EPSO/AST/111/10 valintalautakunnan sen päätöksen kumoamista, jolla kantajan nimi jätettiin merkitsemättä tämän kilpailun läpäisseistä henkilöistä laadittuun luetteloon.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Dagmar Höpcke vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 184, 23.6.2012, s. 25.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/32


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.11.2013 — Cortivo v. parlamentti

(Asia F-52/12) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Korjauskerroin - Asuinjäsenvaltio - Käsite - Pääasiallinen asuinpaikka - Asuinpaikka kahdessa jäsenvaltiossa - Perusteena olevat asiakirjat - Perusteltu luottamus)

2014/C 71/62

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Ecker ja S. Alves)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan yhtäältä sen päätöksen kumoamista, jolla kantajan pääasialliseksi asuinpaikaksi vahvistettiin Luxemburg, ja toisaalta sen päätöksen kumoamista, johon sisältyy kantajan eläkeoikeuksien muuttamista koskeva ilmoitus ja jolla poistettiin 1.1.2010 Ranskaa varten sovellettu korjauskerroin.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Maria Luisa Cortivo vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 200, 7.7.2012, s. 22.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/33


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.11.2013 — Roulet v. komissio

(Yhdistetyt asiat F-72/12 ja F-10/13) (1)

(Henkilöstö - Palkka - Henkilöstösääntöjen 66 artikla - Aiempi palkkaluokan AD12 väliaikainen toimihenkilö - Palvelukseen ottaminen palkkaluokan AD 6 virkamiehenä - Palkkaluokan AD12 virkamiehen palkkaa vastaavan palkan maksaminen - Ilmeinen virhe - Perusteettoman edun palauttaminen henkilöstösääntöjen 85 artiklan nojalla)

2014/C 71/63

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Josiane Roulet (Ottignies, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sellaisen päätöksen kumoamisvaatimus, jolla hylätään kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan perusteella esittämä vahingonkorvausvaatimus sellaisten virheiden perusteella, joita tehtiin vahvistettaessa hänen palkkaansa hänen tullessaan palvelukseen, ja näiden virheiden korjaamisen viivästymisen perusteella. Toisaalta komission sellaisen päätöksen kumoamisvaatimus, jonka mukaan kantajan, joka aiemmin oli palkkaluokan A4 (AD12) väliaikainen toimihenkilö ja sittemmin palkkaluokan AD6 virkamies, palkasta peritään takaisin tietty määrä henkilöstösääntöjen 85 artiklan nojalla.

Tuomiolauselma

1)

Kanteet yhdistetyissä asioissa F-72/12 ja F-10/13 hylätään.

2)

Josiane Roulet vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 258, 25.8.2012, s. 29. EUVL C 108, 13.4.2013, s. 39.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/33


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 — CN v. neuvosto

(Asia F-84/12) (1)

(Henkilöstö - Henkilöstösääntöjen 78 artikla - Työkyvyttömyyslautakunta - Lääkärin lausunto - Psykiatriset tai psykologiset lääketieteelliset tiedot - Lääketieteellisistä syistä salaiset tiedot - Oikeus tutustua tietoihin - Kumoamiskanne - Vahingonkorvauskanne)

2014/C 71/64

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CN (Brumath, Ranska) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J. Herrmann ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus tutustua välittömästi työkyvyttömyyskomitean lopulliseen kertomukseen ja komitean kolmannen lääkärin diagnoosiin

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

CN vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 295, 29.9.2012, s. 35.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/34


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2013 — Balionyte-Merle v. komissio

(Asia F-113/12) (1)

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Kilpailuilmoitus EPSO/AD/204/10 - Hakijaa ei ole otettu varallaololuetteloon - Hakijoiden yleisen pätevyyden arviointi - Hakijoiden arviointi heidän arviointikeskuksessa pidettyjen kokeiden aikana tekemiensä suoritusten nojalla - Numeroin ilmaistun arvosanan ja pätevyyspassissa olevien toteamusten välinen yhtenäisyys)

2014/C 71/65

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Valintalautakunnan sen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti jättää kantaja sisällyttämättä kilpailun EPSO/AD/204/10 varallaololuetteloon, ja valituksen hylkäävän päätöksen kumoamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Vilija Balionyte-Merle vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013, s. 710.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/34


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.11.2013 — Arguelles Arias v. neuvosto

(Asia F-122/12) (1)

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Toistaiseksi voimassa oleva sopimus - Irtisanominen - Tehtävä, joka edellyttää luotettavuusselvitystä - Kansallisen turvallisuusviranomaisen epäämä selvitys - Valituselimen muuttama päätös - Kansallisen turvallisuusviranomaisen ja valituselimen toteamukset eivät sido palvelussopimukset tekevää viranomaista)

2014/C 71/66

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgia) (edustaja: asianajaja J. Lecuyer)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A. Bisch)

Oikeudenkäynnin kohde

Neuvoston päätöksen, jolla kantaja irtisanotaan, kumoamisvaatimus ja kantajan aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaamisvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Bruno Arguelles Arias vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013, s. 72.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/34


Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 5.12.2013 — Birkhoff v. komissio

(Asia F-60/09 DEP)

(Henkilöstö - Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2014/C 71/67

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gerhard Birkhoff (Isny, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Inzillo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen asiassa F-60/09 DEP, Birkhoff vastaan komissio, esitetystä oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevasta pyynnöstä raukeaa.

2)

Osapuolet vastaavat omista, tästä oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevasta oikeudenkäynnistä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluistaan.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/35


Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 2.12.2013 — Pachtitis v. komissio

(Asia F-49/12)

(Henkilöstö - Avoin kilpailu EPSO/AD/77/06 - Oikeus saada tutustua asiakirjoihin - Vaatimus saada tutustua alkukarsintakokeiden vastauksiin - Tulosten kumoaminen - Oikeussuojan tarpeen puuttuminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2014/C 71/68

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Dimitrios Pachtitis (Ateena, Kreikka) (edustajat: aluksi asianajajat P. Giatagantzidis ja K. Kyriazi, sitten asianajajat P. Giatagantzidis ja A. Féréti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall ja I. Chatzigiannis sitten J. Currall ja D. Triantafyllou)

Väliintulijat, jotka tukevat kantajan vaatimuksia: Helleenien tasavalta (asiamiehet: E.-M. Mamouna ja K. Boskovits), Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: A. Falk ja S. Johannesson) ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (asiamies: H. Hijmans)

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Dimitrios Pachtitis ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

3)

Helleenien tasavalta, Ruotsin kuningaskunta ja Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/35


Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 17.10.2013 — Marcuccio v. komissio

(Asia F-127/12)

(Henkilöstö - Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta - Kannekirjelmä, joka on jätetty faksitse kanteen nostamiselle asetetussa määräajassa, jota on pitkien etäisyyksien vuoksi jatkettu kymmenellä päivällä - Seuraavien kymmenen päivän aikana postitse jätetty kannekirjelmä - Nämä kaksi kirjelmää eivät vastaa toisiaan - Liian myöhään nostettu kanne)

2014/C 71/69

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla kieltäydyttiin korvaamasta vahinkoa, joka kantajalle oli aiheutunut bill of lading -nimisen asiakirjan, joka liittyi kantajan henkilökohtaisten tavaroiden lähettämiseen kantajan toimipaikasta Luandasta (Angola) Italiaan, viivästyneestä lähettämisestä.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

2)

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/35


Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2013 — Marcuccio v. komissio

(Asia F-133)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sopimussuhteen ulkopuolinen unionin vastuu - Korvaus vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että toimielin on lähettänyt kantajan asianajajalle kirjeen kantajan maksettavaksi määrätyistä oikeudenkäyntikuluista - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton - Työjärjestyksen 94 artikla)

2014/C 71/70

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla hylättiin kantajan vaatimus saada korvaus siitä, että vastaaja oli lähettänyt kantajan asianajajalle kantajaa koskevan kirjeen, ja korvausvaatimus

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta siltä osin kuin sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja hylätään siltä osin kuin se on selvästi perusteeton.

2)

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissio oikeudenkäyntikulut.

3)

Luigi Marcuccio velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 2 000 euroa.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/36


Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 17.10.2013 — Marcuccio v. komissio

(Asia F-145/12)

(Henkilöstö - Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta - Kannekirjelmä, joka on jätetty faksitse kanteen nostamiselle asetetussa määräajassa, jota on pitkien etäisyyksien vuoksi jatkettu kymmenellä päivällä - Seuraavien kymmenen päivän aikana postitse jätetty kannekirjelmä - Nämä kaksi kirjelmää eivät vastaa toisiaan - Liian myöhään nostettu kanne)

2014/C 71/71

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla hylättiin kantajan hakemus, jossa hän oli vaatinut työkyvyttömyyseläkkeensä uudelleenarviointia.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/36


Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2013 — Debaty v. neuvosto

(Asia F-47/13) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2012 ylennyskierros - Päätös olla ylentämättä kantajaa - Virkamiehen siirto toiseen toimielimeen sitä ylennyskierrosta edeltävällä ylennyskierroksella, jonka aikana mahdollinen ylennyspäätös olisi tullut voimaan - Toimielin, jolla on toimivalta päättää siirretyn virkamiehen ylentämisestä)

2014/C 71/72

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pierre Debaty (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A. Bisch)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja oli jätetty merkitsemättä niistä AD -virkaryhmään kuuluvista virkamiehistä tehtyyn luetteloon, joita esitettiin ylennettäväksi vuonna 2012

Määräysosa

1)

Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

2)

Pierre Debaty vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 207, 20.7.2013, s. 63.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/36


Virkamiestuomioistuimen määräys 27.1.2014 — Loescher v. neuvosto

(Asia F-134/12) (1)

2014/C 71/73

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013, s. 74.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/37


Virkamiestuomioistuimen määräys 27.1.2014 — Carpenito v. neuvosto

(Asia F-136/12) (1)

2014/C 71/74

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013, s. 75.


8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/37


Virkamiestuomioistuimen määräys 23.10.2013 — Moragrega Arroyo v. neuvosto

(Asia F-49/13) (1)

2014/C 71/75

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 215, 27.7.2013, s. 20.