ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2014.031.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 31

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
1. helmikuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 031/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 24, 25.1.2014

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2014/C 031/02

Asia C-566/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugali) on esittänyt 5.11.2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos v. Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Asia C-577/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 14.11.2013 — Actavis Group PTC EHF ja Actavis UK Ltd v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Asia C-580/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 18.11.2013 — Coty Germany GmbH v. Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Asia C-584/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 19.11.2013 — Directeur général des finances publiques ja Mapfre warranty SpA v. Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros ja Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Asia C-602/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Espanja) on esittänyt 25.11.2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Fernando Quintano Ujeta ja María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Asia C-610/13 P: Valitus, jonka Alankomaiden kuningaskunta on tehnyt 26.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-343/11, Alankomaat v. komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

5

2014/C 031/08

Asia C-623/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 28.11.2013 — Ministre de l'Économie et des Finances v. Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Asia C-632/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 3.12.2013 — Skatteverket v. Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Asia C-641/13 P: Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 4.12.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-2/07, Espanja v. komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

6

2014/C 031/11

Asia C-663/13: Kanne 13.12.2013 — Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

7

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 031/12

Asia T-116/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — EMA v. komissio (Välityslauseke — Eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukeva Euroopan yhteisön kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma (2002–2006) — Dicoems-sopimus ja Cocoon-sopimus — Osa ilmoitetuista menoista ei ole sopimuslausekkeiden mukaisia — Sopimusten päättäminen — Osan maksetuista määristä palauttaminen — Vahingonkorvaukset — Vastakanne — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Perusteeton etu — Kumoamiskanne — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Toimi, joka on tehty yksinomaan sopimusoikeudellisessa yhteydessä, josta sitä ei voida erottaa — Veloitusilmoitus — Tutkimatta jättäminen)

8

2014/C 031/13

Asia T-467/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.12.2013 — Colgate-Palmolive v. SMHV — dm–drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin 360° SONIC ENERGY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki SONIC POWER — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaantumisvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

8

2014/C 031/14

Asia T-591/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz v. SMHV — Henkel (SUPER GLUE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin SUPER GLUE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi Benelux-sanamerkki SUPERGLUE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaantumisvaara — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

9

2014/C 031/15

Asia T-79/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — Cisco Systems ja Messagenet v. komissio (Kilpailu — Yrityskeskittymät — Internet-välitteisten viestintäpalvelujen eurooppalaiset markkinat — Päätös, jolla todetaan yrityskeskittymä sisämarkkinoille soveltuvaksi — Ilmeiset arviointivirheet — Perusteluvelvollisuus)

9

2014/C 031/16

Asia T-123/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — Smartbook vastaan SMHV (SMARTBOOK) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin SMARTBOOK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

10

2014/C 031/17

Asia T-487/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — Eckes-Granini v. SMHV — Panini (PANINI) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin PANINI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen ja yhteisön sanamerkki GRANINI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaantumisvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

10

2014/C 031/18

Asia T-540/13: Kanne 1.10.2013 — Société européenne des chaux et liants v. ECHA

10

2014/C 031/19

Asia T-566/13: Kanne 25.10.2013 — Hostel Tourist World v. SMHV — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Asia T-575/13: Kanne 30.10.2013 — Lesaffre et Compagnie v. SMHV — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Asia T-591/13: Kanne 8.11.2013 — Canal + ja Canal + France v. SMHV — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Asia T-593/13: Kanne 14.11.2013 — Siemag Tecberg Group v. SMHV (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Asia T-600/13: Kanne 15.11.2013 — Bimbo v. SMHV (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Asia T-614/13: Kanne 26.11.2013 — Romota v. komissio

13

2014/C 031/25

Asia T-621/13: Kanne 22.11.2013 — Pell Amar Cosmetics v. SMHV — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calintesti)

14

2014/C 031/26

Asia T-629/13: Kanne 28.11.2013 — Molda v. komissio

15

2014/C 031/27

Asia T-630/13: Kanne 28.11.2013 — DK Recycling und Roheisen v. komissio

15

2014/C 031/28

Asia T-631/13: Kanne 29.11.2013 — Raffinerie Heide v. komissio

16

2014/C 031/29

Asia T-634/13: Kanne 29.11.2013 — Arctic Paper Mochenwangen v. komissio

17

2014/C 031/30

Asia T-641/13: Kanne 3.12.2013 — Gemeente Bergen op Zoom v. komissio

18

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 031/31

Asia F-117/11: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2013 — Teughels v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Karttuneiden eläkeoikeuksien siirtäminen kansalliseen eläkejärjestelmään — Asetus, jolla mukautetaan unionin eläkejärjestelmään suoritettavan maksuosuuden määrää — Vakuutusmatemaattisten arvojen mukauttaminen — Tarve säätää yleisiä soveltamissääntöjä — Uusien yleisten soveltamissäännösten ajallinen soveltamisala)

19

2014/C 031/32

Asia F-130/11: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2013 — Verile ja Gjergji v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisessa eläkejärjestelmässä kertyneiden eläkeoikeuksien siirto — Unionin eläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta annettu asetus — Vakuutusmatemaattisten arvojen mukauttaminen — Tarve antaa yleiset täytäntöönpanosäännöt — Uusien yleisten täytäntöönpanosääntöjen ajallinen soveltaminen — Kertyneiden eläkevuosien hyvittämistä koskevan ehdotuksen peruuttaminen — Laillisuus — Edellytykset)

19

2014/C 031/33

Asia F-125/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2013 — Sesma Merino v. SMHV (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointikertomus — Tavoitteet 2011/2012 — Toimi, joka ei ole asianosaiselle vastainen — Kanne, joka on jätettävä tutkimatta)

20

2014/C 031/34

Asia F-142/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2013 — A v. komissio (Henkilöstö — Sosiaaliturva — Tapaturma tai ammattitauti — Henkilöstösääntöjen 73 artikla — Pysyvä osittainen työkyvyttömyys — Vahingonkorvausvaatimus)

20

2014/C 031/35

Asia F-58/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 12.12.2013 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Invaliditeetin vuoksi eläkkeellepanoa koskeva päätös — Virkamiestuomioistuin on kumonnut päätöksen perustelujen puuttumisen vuoksi — Tuomion täytäntöönpanoa koskeva vaatimus — Virkaan palaamista koskeva pyyntö — Virkamiestuomioistuimen tuomion kumoaminen — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — SEU 266 artikla — Toimielimen sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

20

2014/C 031/36

Yhdistetyt asiat F-137/12, F-138/12, F-139/12 ja F-141/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 13.12.2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis ja Hotz v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuosien 2010–2011 sertifiointimenettely — Virkamiehen jättäminen pois sertifiointimenettelyn läpäisseistä virkamiehistä laaditusta luettelosta — Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu — Valitusaika — Määräajan päättymisen jälkeen tehty valitus — Anteeksiannettavan erehdyksen käsite — Tavanomaisen tarkkaavaiselta virkamieheltä edellytetty huolellisuus — Puhelimitse saadut tiedot — Näyttö — Tutkimatta jättäminen)

21

2014/C 031/37

Asia F-2/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 13.12.2013 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Kanteen nostamiselle varattu määräaika — Valituksen hylkäävän päätöksen kieli — Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta — Kannekirjelmän allekirjoitettu jäljennös on toimitettu faksilla määräajan puitteissa — Jäljennös ei ole täysin samanlainen kuin myöhemmin toimitettu allekirjoitettu alkuperäiskappale — Kanne on nostettu myöhässä — Tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi)

21

2014/C 031/38

Asia F-79/13: Kanne 12.11.2013 — ZZ v. EMCDDA

22

2014/C 031/39

Asia F-111/13: Kanne 20.11.2013 — ZZ v. komissio

22

2014/C 031/40

Asia F-115/13: Kanne 29.11.2013 — ZZ v. Euroopan ympäristökeskus (EEA)

22

2014/C 031/41

Asia F-117/13: Kanne 30.11.2013 — ZZ v. Frontex

23

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/1


2014/C 31/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

EUVL C 24, 25.1.2014

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 15, 18.1.2014

EUVL C 9, 11.1.2014

EUVL C 377, 21.12.2013

EUVL C 367, 14.12.2013

EUVL C 359, 7.12.2013

EUVL C 352, 30.11.2013

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin tuomioistuin

1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugali) on esittänyt 5.11.2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos v. Banco de Portugal

(Asia C-566/13)

2014/C 31/02

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Jorge Ítalo Assis dos Santos

Vastaaja: Banco de Portugal

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 130 artiklaa tulkittava siten, että kansallisen oikeuden säännös, jossa määrätään, että tämän jäsenvaltion pankin on keskeytettävä joulurahan ja lomarahan maksaminen tämän pankin eläkkeelle jääneille työntekijöille, on SEUT 130 artiklan vastainen, siltä osin kuin se edellyttää hallituksen (tai keskushallinnon) puuttumista pankin henkilöstöpolitiikkaa koskevaan päätöksentekovaltaan keskuspankkien itsenäisyyttä ja riippumattomuutta koskevan periaatteen vastaisesti?

2)

Onko SEUT 123 artiklaa tulkittava siten, että kansallisen oikeuden säännös, jossa määrätään, että korvaukset, joiden maksaminen on keskeytetty, siirretään välillisen valtionhallinnon toimielimelle, joka toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa ja valvonnassa ja jonka tulot ja menot ilmenevät valtion talousarviosta, on SEUT 123 artiklan vastainen, sikäli kuin sillä loukataan periaatetta, jonka mukaan keskuspankit eivät saa myöntää rahoitusta valtioille?

3)

Loukkaako se, että joulurahan ja lomarahan maksamisen keskeyttäminen kohdistuu ainoastaan eläkkeelle jääneisiin työntekijöihin eikä toimessa oleviin työntekijöihin, Euroopan unionin perusoikeuskirjan (1) 20 ja 21 artiklassa vahvistettua yhdenvertaisuusperiaatetta ja syrjintäkiellon periaatetta?


(1)  EYVL 2000, C 364, s. 1.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 14.11.2013 — Actavis Group PTC EHF ja Actavis UK Ltd v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Asia C-577/13)

2014/C 31/03

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Actavis Group PTC EHF ja Actavis UK Ltd

Vastaaja: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

a)

Jos myönnetty patentti ei sisällä vaatimusta, jossa nimenomaisesti yksilöidään kahden vaikuttavan aineen yhdistelmä, mutta patenttia voitaisiin muuttaa siten, että se sisältäisi tällaisen vaatimuksen, voidaanko tähän patenttiin, olipa tällainen muutos tehty tai ei, vedota asetuksen [EY] N:o [469/2009] (1) (jäljempänä asetus) 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettuna ”voimassa olevana peruspatenttina” näiden aineiden yhdistelmästä koostuvalle tuotteelle?

b)

Voidaanko patenttiin, jota on muutettu sen myöntämisen jälkeen ja joko i) ennen lisäsuojatodistuksen myöntämistä ja/tai ii) sen myöntämisen jälkeen, vedota ”voimassa olevana peruspatenttina” asetuksen 3 artiklan a alakohdassa asetetun edellytyksen täyttämiseksi?

c)

Kun hakija hakee lisäsuojatodistusta vaikuttavista aineista A ja B koostuvalle tuotteelle tilanteessa, jossa

i)

voimassa olevaa peruspatenttia, joka on (Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa oleva) eurooppapatentti (jäljempänä patentti), on muutettu lisäsuojatodistuksen hakemispäivän jälkeen mutta ennen sen myöntämistä siten, että se sisältää vaatimuksen, jossa nimenomaisesti yksilöidään A ja B,

ja

ii)

muutoksen katsotaan kansallisen oikeuden mukaan aina olleen voimassa patentin myöntämisestä alkaen,

onko lisäsuojatodistuksen hakijalla oikeus vedota patenttiin sellaisena, kuin se on muutettuna, 3 artiklan a alakohdan edellytyksen täyttämiseksi?

2)

Onko arvioitaessa, täyttyvätkö 3 artiklassa asetetut edellytykset lisäsuojatodistuksen hakemispäivänä vaikuttavien aineiden A ja B yhdistelmästä koostuvan tuotteen osalta silloin, kun i) voimassa oleva peruspatentti sisältää vaatimuksen tuotteesta, joka sisältää vaikuttavan aineen A, ja lisäksi vaatimuksen tuotteesta, joka sisältää vaikuttavien aineiden A ja B yhdistelmän ja ii) on jo olemassa lisäsuojatodistus tuotteelle, joka sisältää vaikuttavan aineen A (tuote X), tarkastettava, onko vaikuttavien aineiden A ja B yhdistelmä erottuva ja erillinen keksintö pelkkään A:han nähden?

3)

Kun voimassa oleva peruspatentti ”suojaa” 3 artiklan a alakohdan mukaisesti

a)

tuotetta, joka sisältää vaikuttavan aineen A (tuote X) ja

b)

tuotetta, joka sisältää vaikuttavien aineiden A ja B yhdistelmän (tuote Y)

ja kun

c)

on myönnetty lupa saattaa tuote X markkinoille lääkkeenä,

d)

on myönnetty lisäsuojatodistus tuotteelle X ja

e)

on myönnetty jälkeenpäin erillinen lupa saattaa tuote Y markkinoille lääkkeenä,

estääkö asetus, erityisesti sen 3 artiklan c alakohta, 3 artiklan d alakohta ja/tai 13 artiklan 1 kohta patentinhaltijaa saamasta lisäsuojatodistuksen tuotteelle Y? Vaihtoehtoisesti, jos tuotteelle Y voidaan myöntää lisäsuojatodistus, pitäisikö sen voimassaolo määrittää tuotteelle X myönnetyn luvan vai tuotteelle Y myönnetyn luvan perusteella?

4)

Jos vastaus ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on kieltävä ja vastaus ensimmäisen kysymyksen b kohdan i alakohtaan on myöntävä ja vastaus ensimmäisen kysymyksen b alakohdan ii alakohtaan on kieltävä, estääkö lisäsuojatodistuksesta annettu asetus silloin, kun

i)

tuotteen lisäsuojatodistusta koskeva hakemus on asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti jätetty kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin tuotteelle myönnettiin joko direktiivin 2001/83/EY (2) tai direktiivin 2001/82/EY (3) mukaisesti voimassa oleva lupa saattaa se lääkkeenä markkinoille,

ii)

toimivaltainen patenttivirasto esittää lisäsuojatodistusta koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen mahdollisen väitteen lisäsuojatodistuksen myöntämistä vastaan asetuksen 3 artiklan a alakohdan nojalla,

iii)

mahdollisen edellä mainitun toimivaltaisen patenttiviraston väitteen jälkeen ja siihen vastaamiseksi tehtiin hakemus sen voimassa olevan peruspatentin muuttamisesta, johon lisäsuojatodistuksen hakija on vedonnut, ja tämä hakemus hyväksyttiin,

iv)

voimassa olevan peruspatentin muuttamisen jälkeen kyseinen muutettu patentti on 3 artiklan a alakohdan mukainen,

sen, että toimivaltainen patenttivirasto soveltaa kansallisia menettelysäännöksiä a) voidakseen lykätä lisäsuojatodistusta koskevan hakemuksen käsittelyä antaakseen lisäsuojatodistuksen hakijalle mahdollisuuden hakea peruspatentin muuttamista ja b) voidakseen jatkaa mainitun hakemuksen käsittelyä myöhemmin muutoksen hyväksymisen jälkeen, kun käsittelyn jatkamisen ajankohta on

yli kuusi kuukautta siitä päivästä, jolloin tuotteelle myönnettiin voimassa oleva lupa saattaa se lääkkeenä markkinoille, mutta

alle kuusi kuukautta siitä päivästä, jolloin hakemus voimassa olevan peruspatentin muuttamisesta hyväksyttiin?


(1)  Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009 (EUVL L 152, s. 1).

(2)  Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY (EYVL L 311, s. 67).

(3)  Eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY (EYVL L 311, s. 1).


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 18.11.2013 — Coty Germany GmbH v. Stadtsparkasse Magdeburg

(Asia C-580/13)

2014/C 31/04

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja revision-valituksen valittaja: Coty Germany GmbH

Vastaaja ja revision-valituksen vastapuoli: Stadtsparkasse Magdeburg

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2004/48/EY (1) 8 artiklan 3 kohdan e alakohtaa tulkittava siten, että kyseinen säännös on esteenä sellaiselle kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan pankkilaitos voi pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa kieltäytyä pankkisalaisuuden perusteella antamasta kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla tietoa tilinhaltijan nimestä ja osoitteesta?


(1)  Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45).


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 19.11.2013 — Directeur général des finances publiques ja Mapfre warranty SpA v. Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros ja Directeur général des finances publiques

(Asia C-584/13)

2014/C 31/05

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Directeur général des finances publiques ja Mapfre warranty SpA

Vastapuolet: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros ja Directeur général des finances publiques

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) 2 artiklaa ja 13 artiklan B kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että käytettyjen ajoneuvojen jälleenmyyjästä riippumattoman taloudellisen toimijan suorittama palvelu, jolla tämä takaa kiinteää maksua vastaan käytetyn ajoneuvon tiettyjen osien mahdollisten mekaanisten vikojen korjaamisen, on arvonlisäverosta vapautettua vakuutustoimintaa, vai päinvastoin siten, että se on palvelujen suorittamista?


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Espanja) on esittänyt 25.11.2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Fernando Quintano Ujeta ja María Isabel Sánchez García

(Asia C-602/13)

2014/C 31/06

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Vastaajat: Fernando Quintano Ujeta ja María Isabel Sánchez García

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteensopivaa kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan kanssa ja kuluttajien ja käyttäjien suojan takaamisen kanssa vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteen edellyttämällä tavalla se, että kansallisen tuomioistuimen arvioidessa viivästyskorkoa koskevan sopimusehdon kohtuuttomuutta sen on pidettävä kohtuuttomuuden seurauksena kaikkia viivästyskorkoon sovellettavia korkokantoja pätemättöminä, mukaan lukien kansallisen oikeussäännön — kuten siviililain 1 108 §:n tai lain 1/2013 toisen siirtymäsäännöksen yhdessä kiinnityksistä annetun lain 114 §:n tai RDL 6/2012 4 §:n kanssa — täydentävästä soveltamisesta seuraavaa, ja ilman, että se katsoo olevansa sidottu elinkeinonharjoittajan lain 1/2013 toisen siirtymäsäännöksen mukaisesti ehkä toteuttamaan koron uudelleen laskemiseen?

2)

Onko lain 1/2013 toista siirtymäsäännöstä tulkittava siten, että se ei muodosta estettä kuluttajan etujen suojaamiselle?

3)

Onko yhteensopivaa kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan kanssa ja kuluttajien ja käyttäjien suojan takaamisen kanssa vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteen edellyttämällä tavalla se, että kansallisen tuomioistuimen arvioidessa ennenaikaista erääntymistä koskevan sopimusehdon kohtuuttomuutta sen on katsottava, ettei näistä ehdoista ole sovittu, ja johdettava tästä siihen erottamattomasti liittyvät seuraukset silloinkin, jos elinkeinonharjoittaja on odottanut kansallisessa säännöksessä säädetyn vähimmäisajan?


(1)  EYVL L 95, s. 29.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/5


Valitus, jonka Alankomaiden kuningaskunta on tehnyt 26.11.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-343/11, Alankomaat v. komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-610/13 P)

2014/C 31/07

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Valittaja: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: M.K. Bulterman ja M.A.M. de Ree)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-343/11 16.9.2013 antaman tuomion

siltä osin kuin asia on ratkaisukelpoinen, ratkaisee asian kumoamalla päätöksen 2011/244/EU (1)

jos asia ei ole ratkaisukelpoinen, palauttaa sen yleiseen tuomioistuimeen ratkaisun tekemistä varten

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut mukaan lukien

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: Asetuksen N:o 1433/2003 (2) 8 artiklan virheellinen tulkinta, kun mainittu artikla luetaan yhdessä asetuksen liitteessä I olevan 8 ja 9 kohdan ja liitteessä II olevan 1 kohdan kanssa, koska pakkausten painatusta koskevat kustannukset on katsottu pakkausmateriaalikustannuksiksi ja siten tukikelvottomiksi menoiksi

Toinen valitusperuste: Asetuksen N:o 1433/2003 8 artiklan virheellinen tulkinta, kun mainittu artikla luetaan yhdessä kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 8 ja 9 kohdan kanssa, koska asiassa on käytetty virheellistä perustetta niiden vaatimusten osalta, jotka koskevat menekinedistämistoimien kuvausta toimintaohjelmassa

Kolmas valitusperuste: Asetuksen N:o 1258/1999 (3) 7 artiklan ja asetuksen 1290/2005 (4) 31 artiklan virheellinen soveltaminen, koska komission näyttövelvollisuutta on kevennetty

Neljäs valitusperuste: Asetuksen N:o 1432/2003 (5) 6 artiklan kun se luetaan yhdessä asetuksen N:o 2200/96 (6) 11 artiklan kanssa, virheellinen tulkinta, koska tuomiossa katsottiin, etteivät tuottajaorganisaatiot saa hoitaa kaupanpitoa lähetetyn henkilökunnan avulla

Viides valitusperuste: Asetuksen N:o 1432/2003 21 artiklan virheellinen tulkinta, koska tuomiossa katsottiin, että tuottajaorganisaatio FresQ:n hyväksynnän peruuttaminen oli välttämätöntä

Kuudes valitusperuste: Asetuksen N:o 1258/1999 7 artiklan 4 kohdan, asetuksen N:o 1290/2005 31 artiklan ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen, luettuna yhdessä asetuksen N:o 1432/2003 21 artiklan kanssa, virheellinen soveltaminen, koska tuottajaorganisaatio FresQ:n menot on jätetty rahoituksen ulkopuolelle.


(1)  Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 15.4.2011 tehty päätös (EUVL 102, s. 33).

(2)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta 11.8.2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1433/2003 (EUVL L 203, s. 25)

(3)  Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17.5.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1258/1999 (EYVL L 160, s. 103).

(4)  Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 (EUVL L 209, s. 1).

(5)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajaorganisaatioiden hyväksynnän ja tuottajaryhmittymien esihyväksynnän osalta 11.8.2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1432/2003 (EUVL L 2003, s. 18).

(6)  Hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28.10.1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 220/96 (EUVL L 297, s. 1).


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 28.11.2013 — Ministre de l'Économie et des Finances v. Gérard de Ruyter

(Asia C-623/13)

2014/C 31/08

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d'État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ministre de l'Économie et des Finances

Vastaaja: Gérard de Ruyter

Ennakkoratkaisukysymys

Onko pääomatuloista perittävän CSG-maksun, samojen tulojen perusteella määräytyvän CRDS-maksun kaltaisilla sekä 2 prosentin sosiaalimaksun ja sen lisämaksun kaltaisilla veronluontoisilla maksuilla ainoastaan siksi, että niillä rahoitetaan Ranskan pakollisia sosiaaliturvajärjestelmiä, suora ja relevantti yhteys joihinkin sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen [N:o 1408/71] (1) 4 artiklassa mainittuihin sosiaaliturvan aloihin, ja kuuluvatko ne siten tämän asetuksen soveltamisalaan?


(1)  EYVL L 149, s. 2.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 3.12.2013 — Skatteverket v. Hilkka Hirvonen

(Asia C-632/13)

2014/C 31/09

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta förvaltningsdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Skatteverket

Vastapuoli: Hilkka Hirvonen

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 45 artikla esteenä sellaisille jäsenvaltion lainsäädännön säännöksille, joiden mukaan toisessa jäsenvaltiossa asuva henkilö, joka on saanut kaikki tai lähes kaikki tulonsa ensin mainitusta jäsenvaltiosta, voi valita kahdesta täysin erilaisesta verotusmuodosta joko niin, että hänen verotuksensa toimitetaan lähdeverotuksena, jossa verokanta on alhaisempi mutta johon ei kuulu yleistä tuloverojärjestelmää sovellettaessa myönnettävää oikeutta verovähennyksiin, tai niin, että häntä verotetaan tuloistaan yleisen tuloverojärjestelmän mukaisesti, jolloin hän saa hyväkseen kyseessä olevat verovähennykset?


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/6


Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 4.12.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-2/07, Espanja v. komissio, 16.9.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-641/13 P)

2014/C 31/10

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: A. Rubio González)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valitus on hyväksyttävä ja unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-2/07, Espanjan kuningaskunta v. Euroopan komissio, 16.9.2013 antama tuomio on osittain kumottava

koheesiorahastosta hankeryhmille nro 2001 ES 16 C PE 050 myönnetyn tuen, joka liittyy Júcarin (Espanja) sadevesialtaan saneeraamiseen, alentamisesta 20.10.2006 tehty komission päätös K(2006) 5102 on kumottava siltä osin kuin siinä katsotaan, että kokemuksen huomioon ottaminen sopimuksentekoperusteena on sääntöjenvastaista

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Se, että kokemuksen sisällyttämisen sopimuksentekoperusteisiin katsotaan olevan ristiriidassa direktiivin 93/37 (1) 30 artiklan kanssa, on oikeudellinen virhe. Tässä säännöksessä ei kielletä tarjoajan kokemukseen liittyvien arviointiperusteiden käyttämistä sopimuksen tekemistä varten. Päinvastoin tarjoajan kokemus voidaan ottaa huomioon aina, kun kyseessä on arviointiperuste, jonka tarkoituksena ei ole tarjoajan soveltuvuuden arviointi, joka erotetaan maksukykyisyysvaatimuksesta ja joka on tarkoitettu sopimuksen kohteen ja sen täytäntöönpanon laadun kannalta taloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioimiseen.


(1)  Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14.6.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/37/ETY (EYVL 199, s. 54).


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/7


Kanne 13.12.2013 — Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

(Asia C-663/13)

2014/C 31/11

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamies asiamiehet: P. Hetsch, K. Herrmann ja T. Maxian Rusche)

Vastaaja: Itävallan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

todetaan, että Itävallan tasavalta ei ole noudattanut uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (1) 27 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut direktiivin 2 artiklan a, b, d, f, g, h, n alakohdan, 3 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan, 5 artiklan, 13 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 6 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan, 14 artiklan 2, 3, 4, 5 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, 4 kohdan toisen virkkeen, 6, 7, 8 kohdan, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan uusiutuvien polttoaineiden osalta 2 kohdan bionesteiden osalta, 3 kohdan b alakohdan i alakohdan muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden osalta, 3 kohdan a alakohdan b alakohdan ii alakohdan, c alakohdan, 4 kohdan a–c alakohdan ja 8 kohdan, 18 artiklan 1 kohdan bionesteiden osalta, 19 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan bionesteiden osalta, liitteen II, liitteen III, liitteen IV ja liitteen V saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä tarvittavia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä joko koko liittovaltion alueella tai se muutamilla osa-alueilla tai ilmoittanut näistä säännöksistä ja määräyksistä komissiolle

Itävallan tasavalta velvoitetaan SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla maksamaan 40 512 euroa uhkasakkoa päivältä siitä päivästä alkaen, jona unionin tuomioistuin antaa ratkaisun, jossa se toteaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen, täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamista koskevan velvollisuuden laiminlyönnin takia; maksu suoritetaan Euroopan unionin omien varojen tilille

Itävallan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanoa varten annettu määräaika päättyi 5.12.2010.


(1)  EUVL L 140, s. 16.


Unionin yleinen tuomioistuin

1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/8


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — EMA v. komissio

(Asia T-116/11) (1)

(Välityslauseke - Eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukeva Euroopan yhteisön kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma (2002–2006) - Dicoems-sopimus ja Cocoon-sopimus - Osa ilmoitetuista menoista ei ole sopimuslausekkeiden mukaisia - Sopimusten päättäminen - Osan maksetuista määristä palauttaminen - Vahingonkorvaukset - Vastakanne - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Perusteeton etu - Kumoamiskanne - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Toimi, joka on tehty yksinomaan sopimusoikeudellisessa yhteydessä, josta sitä ei voida erottaa - Veloitusilmoitus - Tutkimatta jättäminen)

2014/C 31/12

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: European Medical Association (EMA) (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajajat A. Franchi, L. Picciano ja N. di Castelnuovo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Delaude ja F. Moro, avustajanaan asianajaja D. Gullo)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse yhtäältä ensisijaisesta vaatimuksesta ensinnäkin, että kantaja saa korvauksen menoista, jotka johtuvat komission ja kantajan välillä 7.12.2003 tehdyn sopimuksen nro 507126, joka koskee Cocoon-hanketta, ja 19.12.2003 tehdyn sopimuksen nro 507760, joka koskee Dicoems-hanketta, täytäntöönpanosta, ja toiseksi, että komission päätöksen, jolla kyseiset sopimukset päätettiin, todetaan olevan lainvastainen, ja kolmanneksi, että maksuvaatimus kumotaan, ja neljänneksi, että aiheutunut vahinko korvataan, sekä toissijaisesta vaatimuksesta, joka perustuu sopimuksen ulkopuoliseen komission vastuuseen.

Tuomiolauselma

1)

European Medical Associationin (EMA) kanne hyväksytään siltä osin kuin siinä vaaditaan 17 231,28 euron suuruisten Cocoon- ja Dicoems-sopimuksiin liittyvien välittömien henkilöstökulujen ja tähän määrään liittyvien, kyseisten sopimusten soveltamisesta johtuvien välillisten kustannusten korvaamista.

2)

EMA:n kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan komission vastakanne hylätään.

4)

Kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, mukaan lukien välitoimimenettelystä asiassa T-116/11 R aiheutuneet kulut.


(1)  EUVL C 120, 16.4.2011.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/8


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.12.2013 — Colgate-Palmolive v. SMHV — dm–drogerie markt (360° SONIC ENERGY)

(Asia T-467/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin 360° SONIC ENERGY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki SONIC POWER - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaantumisvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2014/C 31/13

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Colgate-Palmolive Company (New York, New York, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat M. Zintler ja G. Schindler)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Geroulakos)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Saksa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 25.5.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1094/2010-2), joka koski dm-drogerie markt GmbH & Co. KG:n ja Colgate-Palmolive Companyn välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Colgate-Palmolive Company velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 319, 29.10.2011.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/9


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz v. SMHV — Henkel (SUPER GLUE)

(Asia T-591/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin SUPER GLUE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi Benelux-sanamerkki SUPERGLUE - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaantumisvaara - Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2014/C 31/14

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Puola) (edustajat: asianajajat M. Konieczyński ja I. Kubiec)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: D. Walicka)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Henkel Corp. (Gulph Mills, Pennsylvania, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat C. Rohnke ja M. Jacob)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 12.12.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1147/2010-4), joka koski Henkel Corp.:n ja Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j.:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 32, 4.2.2012.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/9


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — Cisco Systems ja Messagenet v. komissio

(Asia T-79/12) (1)

(Kilpailu - Yrityskeskittymät - Internet-välitteisten viestintäpalvelujen eurooppalaiset markkinat - Päätös, jolla todetaan yrityskeskittymä sisämarkkinoille soveltuvaksi - Ilmeiset arviointivirheet - Perusteluvelvollisuus)

2014/C 31/15

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Cisco Systems Inc. (San Jose, Kalifornia, Yhdysvallat) ja Messagenet SpA (Milano, Italia) (edustajat: asianajajat L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo ja K. Jörgens)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: N. Khan, S. Noë ja C. Hödlmayr)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Microsoft Corp., (Seattle, Washington, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja G. Berrisch)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 7.10.2011 antaman päätöksen K(2011) 7279, jolla todettiin sisämarkkinoille soveltuvaksi ja Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen mukaiseksi yrityskeskittymätoimi, jolla Microsoft Corp:n oli tarkoitus hankkia Skype Global Sàrl (asia COMP/M.6281 — Microsoft/Skype), kumoamisvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Cisco Systems Inc. ja Messagenet SpA vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Microsoft Corp:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 109, 14.4.2012.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/10


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — Smartbook vastaan SMHV (SMARTBOOK)

(Asia T-123/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin SMARTBOOK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2014/C 31/16

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Smartbook AG (Offenburg, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Milbradt, A. Schwarz ja F. Reiling)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: D. Walicka)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Qualcomm, Inc. (Dover, Delaware, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat A. Renck, A. Leister ja V. von Bomhard)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunan 15.12.2011 tekemästä päätökestä (asia R 799/2011-2), joka koskee hakemusta sanamerkin SMARTBOOK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Smartbook AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 157, 2.6.2012.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/10


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2013 — Eckes-Granini v. SMHV — Panini (PANINI)

(Asia T-487/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin PANINI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen ja yhteisön sanamerkki GRANINI - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaantumisvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2014/C 31/17

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Saksa) (edustaja: asianajaja W. Berlit)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: L. Rampini)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Panini SpA (Modena, Italia) (edustaja: asianajaja F. Terrano)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 6.9.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 2393/2011-2), joka koski Eckes-Granini Group GmbH:n ja Panini SpA:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Eckes-Granini Group GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/10


Kanne 1.10.2013 — Société européenne des chaux et liants v. ECHA

(Asia T-540/13)

2014/C 31/18

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Ranska) (edustaja: avocat J. Dezarnaud)

Vastaaja: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

hyväksymään vaatimuksen, että ECL-yhtiö on vapautettava sille tiedoksi annetusta sakosta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii, että se on vapautettava hallinnollisesta maksusta, joka määrättiin sille 21.5.2013 tehdyssä ECHA:n päätöksessä SME (2013) 1665, jossa todettiin, että kantaja ei täytä edellytyksiä, jotta siihen voidaan soveltaa pienille yrityksille vahvistettua maksun alentamista, kantajan toimitettua oikaisuilmoituksen ECHA:n aloitettua yrityksen kokoa koskevan tarkastusmenettelyn.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seuraaviin kanneperusteisiin:

seuraamus on kohtuuton verrattuna virheeseen, josta sitä voidaan syyttää

kantaja on korjannut ilmoituksensa heti ECHA:n tiedustelun jälkeen

on anteeksiannettavaa, että kantaja on tulkinnut virheellisesti erittäin teknistä asiakirja-aineistoa, joka on laadittu sille vieraalla kielellä

automaattinen seuraamus on järjetön.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/11


Kanne 25.10.2013 — Hostel Tourist World v. SMHV — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(Asia T-566/13)

2014/C 31/19

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Hostel Tourist World, SL (Sevilla, Espanja) (edustaja: asianajaja J. M. Bartrina Díaz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: WRI Nominees Ltd (Luxemburg, Luxemburg)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SMHV:n päätöksen, jolla hyväksyttiin WRI Nominees Ltd:n tekemä valitus, joka koski vaatimusta yhteisön tavaramerkin nro 7 241 862 HOSTELTOURISTWORLD mitättömäksi julistamisesta kansainvälisen nimikkeistön luokkien 39 ja 43 osalta

asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan mukaisesti hylkäämään WRI Nominees Ltd:n tekemän valituksen, joka koski vaatimusta yhteisön tavaramerkin nro 7 241 862 HOSTELTOURISTWORLD.COM mitättömäksi julistamisesta kansainvälisten nimikkeistön luokkien 35, 39 ja 43 osalta, tai toissijaisesti velvoittaa SMHV:n toteuttamaan tässä kanteessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti annettavan tuomion noudattamisen edellyttämät toimenpiteet

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut tässä asiassa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: kuviomerkki ”HostelTouristWorld.com” luokkiin 35, 39 ja 43 kuuluvia palveluja varten — rekisteröity yhteisön tavaramerkki nro 7 241 862

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: WRI Nominees Ltd

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, ja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, rikkominen

Mitättömyysosaston ratkaisu: vaatimuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: WRI Nominees Ltd:n valituksen hyväksyminen osittain ja mitättömyysosaston ratkaisun kumoaminen osittain

Kanneperusteet:

asetuksen N:o 207/2009 63 ja 64 artiklan rikkominen

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, rikkominen


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/11


Kanne 30.10.2013 — Lesaffre et Compagnie v. SMHV — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(Asia T-575/13)

2014/C 31/20

Kannekirjelmän kieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Lesaffre et Compagnie (Pariisi, Ranska) (edustajat: asianajajat T. De Haan ja P. Péters)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Louis Baking Company, SL (Girona, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 30.8.2013 asiassa R 2333/2012-4 tekemän päätöksen kokonaisuudessaan ja

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan Lesaffrelle unionin yleisessä tuomioistuimessa ja neljännessä valituslautakunnassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Louis Baking Conmpany, SL

Haettu yhteisön tavaramerkki: Värillinen kuviomerkki, joka sisältää ilmaisun BAKING CENTER By TECHNOLINE luokkiin 30, 35 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — Yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9 195 793

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Ranskalainen tavaramerkki BAKING CENTER luokkaan 41 kuuluvia palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/12


Kanne 8.11.2013 — Canal + ja Canal + France v. SMHV — Euronews (News+)

(Asia T-591/13)

2014/C 31/21

Kannekirjelmän kieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Canal + SA (Issy-Les-Moulineaux, Ranska) ja Canal + France (Issy-les-Moulineaux) (edustaja: asianajaja L. Barissat)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Euronews (Ecully, Ranska)

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että haetun tavaramerkin NEWS+ ja aikaisemman ranskalaiseksi tavaramerkiksi nro 063 457 667 riidanalaisia palveluja varten rekisteröidyn sanamerkin ACTU+ välillä on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara tai vaara mielleyhtymästä

muuttamaan valituslautakunnan 9.9.2013 tekemän päätöksen 23–25 kohtaa ja hylkäämään tavaramerkin NEWS+ rekisteröintiä koskevan hakemuksen nro 9 141 003

toissijaisesti kumoamaan valituslautakunnan 9.9.2013 tekemän päätöksen, jossa hylättiin valitus ja vahvistettiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti riidanalainen päätös hylätä väite merkin NEWS+ rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskevasta hakemuksesta nro 9141 003 aikaisemman tavaramerkin ACTU+ nro 063 457 667 perusteella.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Euronews

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”News+” luokkiin 35, 38 ja 41 kuuluvia palveluja varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9 141 003

Sen tavaramerkin tai merkin haltijat, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantajat

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: ranskalainen tavaramerkki ACTU+ luokkiin 9, 28, 35, 38, 39 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylättiin.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/12


Kanne 14.11.2013 — Siemag Tecberg Group v. SMHV (Winder Controls)

(Asia T-593/13)

2014/C 31/22

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Sommer)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SMHV:n neljännen valituslautakunnan 5.9.2013 tekemän päätöksen R 1261/2013-4

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut

määräämään suullisen käsittelyn ajankohdan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”Winder Controls” luokkiin 7, 9, 35, 37, 41 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille — yhteisön tavaramerkki nro 11 542 412

Tutkijan päätös: hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/13


Kanne 15.11.2013 — Bimbo v. SMHV (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Asia T-600/13)

2014/C 31/23

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Bimbo, SA (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Carbonell Callicó)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan valituslautakunnan 11.9.2013 antaman päätöksen ja siten hyväksymään kuviomerkin rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi nro 11 094 381 kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut asetuksen N:o 207/2009 87 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki ”FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES” luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus nro 11 094 381

Tutkijan päätös: Rekisteröintihakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

asetuksen N:o 207/2009 83 artiklan, luettuna yhdessä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 ja 14 artiklan kanssa, rikkominen.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/13


Kanne 26.11.2013 — Romota v. komissio

(Asia T-614/13)

2014/C 31/24

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Romota GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Saksa) (edustajat: asianajajat I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow ja A. Schulze)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana 5.9.2013 annetun Euroopan komission päätöksen 2013/448/EU (EUVL L 240, s. 27) siltä osin, kuin sen 1 artiklan 1 kohdassa hylätään päästöoikeuksien jakaminen kantajalle rasitustapauksessa kolmannelle päästökauppakaudelle 2013 — 2020 päästökauppaa koskevan Saksan lain 9 §:n 5 momentin perusteella

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen

Kantajan mukaan riidanalaisella päätöksellä loukataan suhteellisuusperiaatetta, koska päästöoikeuksien jakamisen rasitustapauksessa kieltäminen on vastaajan ilmoittaman tavoitteen osalta virheellinen ja lisäksi täysin suhteeton siitä kantajalle aiheutuvaan haittaan nähden. Kantaja väittää toissijaisesti, että päätös 2011/278/EU (1) on unionin oikeuden vastainen ja pätemätön.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu toissijaisuusperiaatteen loukkaamiseen

Tämän kanneperusteen yhteydessä kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä loukataan toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan Euroopan unionin toimien on rajoituttava vaadittavaan laajuuteen. Vastoin vastaajan käsitystä jäsenvaltioille on jäänyt (vaikkakin rajoitettu) oikeus antaa päästöoikeuksien jakoa koskevia sääntöjä. Niihin säännöksiin, joiden antamiseen jäsenvaltioille on jäänyt toimivaltaa, kuuluvat kantajan mukaan päästökauppaa koskevan Saksan lain 9 §:n 5 momentin kaltaiset rasitustapauksia koskevat säännökset.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu perusoikeuksien loukkaamiseen

Kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä loukataan sillä olevia yrityksen taloudellisesta toimintavapaudesta, ammatinharjoittamisen vapaudesta ja omistusoikeudesta johtuvia perusoikeuksia ilman, että nämä loukkaukset olisivat oikeutettuja Euroopan unionin hyväksymän yleisen edun mukaisen tavoitteen tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamisen perusteella.


(1)  Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annettu komission päätös 2011/278/EU (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2772, EUVL L 130, s. 1).


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/14


Kanne 22.11.2013 — Pell Amar Cosmetics v. SMHV — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calintesti)

(Asia T-621/13)

2014/C 31/25

Kannekirjelmän kieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Romania) (edustaja: asianajaja E. Grecu)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Alva Management GmbH (Icking, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston valituslautakunnan päätöksen asiassa R 388/2013-4

velvoittamaan vastaajan ja asian käsittelyyn valituslautakunnassa osallistuneen vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: väriltään valkoinen ja musta, sanaosan ”Pell amar dr. Ionescu — Calinesti” sisältävä kuviomerkki, yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus nro 10 109 981

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: yhteisön tavaramerkiksi nro 6 645 071, Saksassa kansalliseksi tavaramerkiksi nro 1 161 287 sekä kansainvälisiksi tavaramerkeiksi nro 588 232 ja 657 169 rekisteröity sanamerkki ”PERLAMAR”

Väiteosaston ratkaisu: väitteen hyväksyminen osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen, koska haetun yhteisön tavaramerkin ja tavaramerkin, johon väitemenettelyssä on vedottu, välillä ei ole minkäänlaista sekaannusvaaraa.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/15


Kanne 28.11.2013 — Molda v. komissio

(Asia T-629/13)

2014/C 31/26

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Molda AG (Dahlenburg, Saksa) (edustajat: asianajajat I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow ja A. Schulze)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana 5.9.2013 annetun Euroopan komission päätöksen 2013/448/EU (EUVL L 240, s. 27) siltä osin, kuin sen 1 artiklan 1 kohdassa hylätään päästöoikeuksien jakaminen kantajalle rasitustapauksessa kolmannelle päästökauppakaudelle 2013 — 2020 päästökauppaa koskevan Saksan lain 9 §:n 5 momentin perusteella

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen

Kantajan mukaan riidanalaisella päätöksellä loukataan suhteellisuusperiaatetta, koska päästöoikeuksien jakamisen rasitustapauksessa kieltäminen on vastaajan ilmoittaman tavoitteen osalta virheellinen ja lisäksi täysin suhteeton siitä kantajalle aiheutuvaan haittaan nähden. Kantaja väittää toissijaisesti, että päätös 2011/278/EU (1) on unionin oikeuden vastainen ja pätemätön.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu toissijaisuusperiaatteen loukkaamiseen

Tämän kanneperusteen yhteydessä kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä loukataan toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan Euroopan unionin toimien on rajoituttava vaadittavaan laajuuteen. Vastoin vastaajan käsitystä jäsenvaltioille on jäänyt (vaikkakin rajoitettu) oikeus antaa päästöoikeuksien jakoa koskevia sääntöjä. Niihin säännöksiin, joiden antamiseen jäsenvaltioille on jäänyt toimivaltaa, kuuluvat kantajan mukaan päästökauppaa koskevan Saksan lain 9 §:n 5 momentin kaltaiset rasitustapauksia koskevat säännökset.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu valtiontukea koskevien unionin säännösten rikkomiseen

Kantaja väittää tämän kanneperusteen yhteydessä, että riidanalaisella päätöksellä loukataan valtiontukea koskevia unionin perussääntöjä, joiden mukaan yritykset, jotka ovat joutuneet taloudellisiin ongelmiin ja jotka toteuttavat järkevää saneeraussuunnitelmaa, voivat saada taloudellista tukea rakenneuudistustuen muodossa. Vastaaja ei saa kieltää tällaisia tukia.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu perusoikeuksien rikkomiseen

Kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä loukataan sillä olevia yrityksen taloudellisesta toimintavapaudesta, ammatinharjoittamisen vapaudesta ja omistusoikeudesta johtuvia perusoikeuksia ilman, että nämä loukkaukset olisivat oikeutettuja Euroopan unionin hyväksymän yleisen edun mukaisen tavoitteen tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamisen perusteella.


(1)  Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annettu komission päätös 2011/278/EU (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2772, EUVL L 130, s. 1).


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/15


Kanne 28.11.2013 — DK Recycling und Roheisen v. komissio

(Asia T-630/13)

2014/C 31/27

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Altenschmidt)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana 5.9.2013 annetun komission päätöksen 2013/448/EU (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 5666, EUVL L 240, s. 27) 1 artiklan 1 kohdan siltä osin, kuin siinä hylätään päätöksen liitteessä I olevissa A ja D kohdassa lueteltujen laitosten, joiden tunnukset ovat DE000000000001320 ja DE-new-14220-0045, sisällyttäminen Saksan komissiolle direktiivin 2003/87/EY mukaisesti toimittaman direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien laitosten luetteloon, sekä vastaavat näille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavat vuosittaiset kokonaismäärät

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja esittää etenkin seuraavaa:

Riidanalaisella päätöksellä, siltä osin kuin kantaja riitauttaa sen, rikotaan direktiiviä 2003/87/EY ja päätöstä 2011/278/EU (2). Päätös on lisäksi yhteensopimaton suhteellisuusperiaatteen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa. Sitä ei ole myöskään perusteltu asianmukaisesti.

Sikäli kuin päästöoikeuksien jakamisen maksutta kantajan laitoksille epääminen perustuu siihen, että sille jaettiin maksutta Saksassa alustavia päästöoikeuksia korvauksena kohtuuttomasta rasituksesta, kantaja väittää, ettei päätös 2011/278 ole komission kannan vastaisesti esteenä tälle jaolle. Joka tapauksessa Euroopan unionin perusoikeuskirjan takuut, erityisesti yrityksen taloudellisesta toimintavapaudesta ja omistusoikeudesta johtuvat perusoikeudet sekä suhteellisuusperiaate, edellyttävät rasitustapauksissa erityistä jakoa korvauksena päästökaupasta johtuvasta kohtuuttomasta rasituksesta.

Sikäli kuin päästöoikeuksien jakamisen maksutta kantajan laitoksille epääminen perustuu siihen, että sille jaettiin maksutta Saksassa alustavia päästöoikeuksia sinkkirikasteen valmistamiseksi sen masuunissa prosessipäästöjen piiriin kuuluvan laitoksen osan perusteella, kantaja vetoaa riidanalaisen päätöksen yhteensopimattomuuteen päätöksen 2011/278 kanssa sekä päätöksen puutteellisiin perusteluihin.

Lopuksi kantaja vetoaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaisten hyvän hallinnon vaatimusten loukkaamiseen. Kantajalle ei annettu ennen päätöksen antamista tilaisuutta tulla kuulluksi.


(1)  Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL L 275, s. 32).

(2)  Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2772) 27.4.2011 annettu komission päätös 2011/278/EU (EUVL 130, s. 1)


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/16


Kanne 29.11.2013 — Raffinerie Heide v. komissio

(Asia T-631/13)

2014/C 31/28

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Saksa) (edustaja: asianajaja U. Karpenstein)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana 5.9.2013 annetun komission päätöksen 2013/448/EU (EUVL L 240, s. 27) siltä osin, kuin sen 1 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä päätöksen liitteessä I olevan A kohdan kanssa, hylätään kantajan sisällyttäminen direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan mukaiseen luetteloon ja kantajan laitokselle, jonka tunnus on DE000000000000010, maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavat vuosittaiset kokonaismäärät

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu harkintavallan käyttämättä jättämiseen

Kantaja väittää tässä yhteydessä muun muassa, ettei unionin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä kolmannelle päästökauppakaudelle (2013 — 2020) sulje pois jakoa erityisissä rasitustapauksissa eikä vapauta komissiota ottamasta päätöksissään huomioon yritysten perusoikeuksia ja suhteellisuusperiaatetta. Komissio ei ole ottanut tätä huomioon eikä se ole näin ollen käyttänyt sille unionin oikeudessa annettua harkintavaltaa.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu kantajan perusoikeuksien loukkaamiseen

Kantaja väittää, että toimivaltainen kansallinen viranomainen loukkasi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 ja 16 artiklan mukaisia kantajan perusoikeuksia sekä suhteellisuusperiaatetta, kun se hylkäsi haetun jaettavien päästöoikeuksien määrän. Kantajalle myönnettyjen päästöoikeuksien liian vähäinen määrä johtaa sen osalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen ja rasitukseen, joka ei ole direktiivin 2003/87/EY mukainen. Yritysten saattaminen olemassaolon vaarantavaan tilanteeseen, kuten kantajan tilanteeseen, ei ole tarkoituksenmukaista tai kohtuullista direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.


(1)  Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL L 275, s. 32).


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/17


Kanne 29.11.2013 — Arctic Paper Mochenwangen v. komissio

(Asia T-634/13)

2014/C 31/29

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Kobes)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana 5.9.2013 annetun vastaajan päätöksen 2013/448/EU (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 5666, EUVL L 240, s. 27) 1 artiklan 1 kohdan siltä osin, kuin siinä hylätään liitteessä I olevassa A kohdassa mainitun laitoksen, jonka tunnus on DE000000000000563, sisällyttäminen Saksan komissiolle direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittaman direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien laitosten luetteloon, sekä vastaavat näille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavat vuosittaiset kokonaismäärät

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja esittää etenkin seuraavaa:

Riidanalaisella päätöksellä, siltä osin kuin kantaja riitauttaa sen, rikotaan direktiiviä 2003/87/EY ja päätöstä 2011/278/EU (2). Päätös on lisäksi yhteensopimaton suhteellisuusperiaatteen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa.

Päätös 2011/278/EU ei ole esteenä ylimääräisten alustavien päästöoikeuksien jakamiselle maksutta korvauksena, kun on kyse rasitustapauksesta. Joka tapauksessa Euroopan unionin perusoikeuskirjan takuut, erityisesti yrityksen taloudellisesta toimintavapaudesta ja omistusoikeudesta johtuvat perusoikeudet sekä suhteellisuusperiaate, edellyttävät rasitustapauksissa erityistä jakoa korvauksena päästökaupasta johtuvasta kohtuuttomasta rasituksesta.

Lopuksi kantaja vetoaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaisten hyvän hallinnon vaatimusten loukkaamiseen. Kantajalle ei annettu ennen päätöksen antamista tilaisuutta tulla kuulluksi.


(1)  Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL L 275, s. 32).

(2)  Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2772) 27.4.2011 annettu komission päätös 2011/278/EU (EUVL 130, s. 1)


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/18


Kanne 3.12.2013 — Gemeente Bergen op Zoom v. komissio

(Asia T-641/13)

2014/C 31/30

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Alankomaat) (asiamiehet: asianajaja T. Hovius ja asianajaja R. Pasma)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan päätöksen

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa kanteella komission 2.10.2013 tekemän päätöksen, (1) jossa komissio totesi, ettei sitä, että Bergen op Zoomin kunta osti Koninklijke Nedalco BV:n ja Nedalco International BV:n liiketontin, ole pidettävä SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna valtiontukena.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: SEUT 107 ja/tai SEUT 108 artiklan rikkominen, koska komissio on jättänyt soveltamatta yksityistä sijoittajaa koskevaa periaatetta; joka tapauksessa se on soveltanut yksityistä sijoittajaa koskevaa periaatetta virheellisesti koska se ei ole käyttänyt perustana oikeata tosiseikastoa ja/tai se ei ole perustellut periaatteen käyttöä riittävällä tavalla.

2)

Toinen kanneperuste: SEUT 107 artiklan ja/tai SEUT 108 artiklan rikkominen, koska komissio on tehnyt ilmeisen tosiseikkoja ja/tai oikeudellisia seikkoja koskevan arviointivirheen todetessaan, ettei Nedalcolle ole annettu sellaista (selektiivistä) etua, jota tämä yritys ei olisi voinut saada normaaleilla markkinoilla.

3)

Kolmas kanneperuste: Huolellisuusperiaatteen ja perusteluvelvollisuuden periaatteen loukkaaminen, koska komissio on erheellisesti jättänyt tutkimatta kunnan esittämät tosiseikat ja/tai se ei ole käyttänyt päätöksen tukena pitäviä perusteluita.


(1)  EUVL C 335, s. 1.


Virkamiestuomioistuin

1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/19


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2013 — Teughels v. komissio

(Asia F-117/11) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Karttuneiden eläkeoikeuksien siirtäminen kansalliseen eläkejärjestelmään - Asetus, jolla mukautetaan unionin eläkejärjestelmään suoritettavan maksuosuuden määrää - Vakuutusmatemaattisten arvojen mukauttaminen - Tarve säätää yleisiä soveltamissääntöjä - Uusien yleisten soveltamissäännösten ajallinen soveltamisala)

2014/C 31/31

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Catherine Teughels (Eppegem, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston päätöksen, jolla vahvistettiin kantajan vanhuuseläkeoikeudet, ja niiden vahvistamiseksi huomioon otettavien palvelusvuosien määrää koskevan laskelman kumoamiseksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Catherine Teughelsin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 25, 28.1.2012, s. 70.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/19


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2013 — Verile ja Gjergji v. komissio

(Asia F-130/11) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Kansallisessa eläkejärjestelmässä kertyneiden eläkeoikeuksien siirto - Unionin eläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta annettu asetus - Vakuutusmatemaattisten arvojen mukauttaminen - Tarve antaa yleiset täytäntöönpanosäännöt - Uusien yleisten täytäntöönpanosääntöjen ajallinen soveltaminen - Kertyneiden eläkevuosien hyvittämistä koskevan ehdotuksen peruuttaminen - Laillisuus - Edellytykset)

2014/C 31/32

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) ja Anduela Gjergji (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota PMO:n (palkkatoimisto) uusien laskelmien mukaisiin ehdotuksiin perustuvat päätökset ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien siirtämisestä

Tuomiolauselma

1)

Euroopan komission 20.5.2011 Marco Verilelle ja 19.5.2011 Anduela Gjergjille osoittamat päätökset kumotaan.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Verilen ja Gjergjin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 65, 3.3.2012, s. 22.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/20


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2013 — Sesma Merino v. SMHV

(Asia F-125/12) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointikertomus - Tavoitteet 2011/2012 - Toimi, joka ei ole asianosaiselle vastainen - Kanne, joka on jätettävä tutkimatta)

2014/C 31/33

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Espanja) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: G. Faedo, R. Pethke ja P. Saba)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus kantajaa koskevasta arviointikertomuksesta vuodelta 2011 ja tavoitteiden asettamista koskevasta päätöksestä sekä vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Alvaro Sesma Merino vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013, s. 72.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/20


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2013 — A v. komissio

(Asia F-142/12) (1)

(Henkilöstö - Sosiaaliturva - Tapaturma tai ammattitauti - Henkilöstösääntöjen 73 artikla - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys - Vahingonkorvausvaatimus)

2014/C 31/34

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: A (S., Ranska) (edustajat: asianajajat B. Cambier, A. Paternostre ja G. Ladrière)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: V. Joris, avustajanaan asianajaja C. Mélotte)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös, jossa lausutaan kantajan henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla esittämästä ammattitaudin toteamista koskevasta hakemuksesta, todetaan hänellä olevan 20 prosentin pysyvä osittainen työkyvyttömyysaste ja vahvistetaan hänen tilansa vakiintumispäiväksi 25.2.2010, ja vaatimus maksaa kantajalle korvausta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan komission 11.1.2012 tekemä päätös, jolla päätetään menettely, joka oli aloitettu Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla A:n sairastuttua ammattitautiin, kumotaan.

2)

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan A:lle 3 500 euroa.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013, s. 77.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/20


Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 12.12.2013 — Marcuccio v. komissio

(Asia F-58/12) (1)

(Henkilöstö - Invaliditeetin vuoksi eläkkeellepanoa koskeva päätös - Virkamiestuomioistuin on kumonnut päätöksen perustelujen puuttumisen vuoksi - Tuomion täytäntöönpanoa koskeva vaatimus - Virkaan palaamista koskeva pyyntö - Virkamiestuomioistuimen tuomion kumoaminen - Oikeussuojan tarpeen puuttuminen - SEU 266 artikla - Toimielimen sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

2014/C 31/35

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus, jossa hän vaati asiassa F-41/06, Marcuccio vastaan komissio, 4.11.2008 annetun virkamiestuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoa ja sitä, että hänelle annettaisiin tällä perusteella hänen palkkaluokkaansa vastaavaan tehtäväryhmään liittyviä tehtäviä, ja vahingonkorvausvaatimus.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi täysin perusteeton

2)

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 295, 29.9.2012, s. 33.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/21


Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 13.12.2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis ja Hotz v. komissio

(Yhdistetyt asiat F-137/12, F-138/12, F-139/12 ja F-141/12) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuosien 2010–2011 sertifiointimenettely - Virkamiehen jättäminen pois sertifiointimenettelyn läpäisseistä virkamiehistä laaditusta luettelosta - Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu - Valitusaika - Määräajan päättymisen jälkeen tehty valitus - Anteeksiannettavan erehdyksen käsite - Tavanomaisen tarkkaavaiselta virkamieheltä edellytetty huolellisuus - Puhelimitse saadut tiedot - Näyttö - Tutkimatta jättäminen)

2014/C 31/36

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Fabrice Van Oost (Ville-Pommerœul, Belgia), Maria Belén Ibarra de Diego (Alicante, Espanja), Nicolaos Theodoridis (Soignies, Belgia) ja Margarita Hotz (Bryssel, Belgia), (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja C. Berardis-Kayser)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne EPSOn päätöksestä jättää kantaja merkitsemättä niistä henkilöistä laadittuun luetteloon, jotka ovat läpäisseet sertifiointimenettelyyn kuuluvan koulutuksen päätteeksi järjestetyt kokeet, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Määräysosa

1)

Asiat F-137/12, F-138/12 ja F-139/12 poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

2)

Asioiden F-137/12, F-138/12 ja F-139/12 asianosaiset vastaavat oikeudenkäyntikuluistaan tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

3)

Asian F-141/12 kanne jätetään tutkimatta.

4)

Margarita Hotz vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle asiassa F-141/12 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013, s. 75 ja 76.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/21


Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 13.12.2013 — Marcuccio v. komissio

(Asia F-2/13) (1)

(Henkilöstö - Kanteen nostamiselle varattu määräaika - Valituksen hylkäävän päätöksen kieli - Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta - Kannekirjelmän allekirjoitettu jäljennös on toimitettu faksilla määräajan puitteissa - Jäljennös ei ole täysin samanlainen kuin myöhemmin toimitettu allekirjoitettu alkuperäiskappale - Kanne on nostettu myöhässä - Tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi)

2014/C 31/37

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Implisiittisen päätöksen, jolla hylättiin kantajan vaatimus siitä, että hänen palkkaukseensa sovelletaan vuoden 2001 toukokuusta alkaen ja niin kauan, kun hänen asemapaikkansa oli Angolassa, henkilöstösääntöjen liitteessä X olevassa 12 ja 13 artiklassa olevaa korjauskerrointa, kumoaminen.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 129, 4.5.2013, s. 30.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/22


Kanne 12.11.2013 — ZZ v. EMCDDA

(Asia F-79/13)

2014/C 31/38

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus esimiehen harjoittaman henkisen ahdistelun toteamisesta, ja päätös kantajan sopimuksen jatkamatta jättämisestä sekä aloittaa uusi ja puolueeton tutkinta ja korvata aineelliset ja aineettomat vahingot.

Vaatimukset

johtajan 11.9.2012 tekemä päätös kantajan vaatimuksen hylkäämisestä on kumottava

14.9.2012 päivätty päätös kantajan sopimuksen uusimatta jättämisestä on kumottava

hallintoneuvoston puheenjohtajan 13.5.2013 tekemä päätös ja johtajan 25.6.2013 tekemä päätös kantajan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä on kumottava

tämän seurauksena on aloitettava uusi asianmukainen ja puolueeton tutkinta

430 202 euron suuruisiksi arvioidut kantajan aineelliset vahingot on korvattava

120 000 euron suuruisiksi arvioidut kantajan aineettomat vahingot on korvattava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/22


Kanne 20.11.2013 — ZZ v. komissio

(Asia F-111/13)

2014/C 31/39

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja F. Moyse)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen EPSOn päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ottamatta kilpailun EPSO/AD/231/12 (AD7) valintamenettelyyn ja sijoitettiin kilpailuun EPSO/AD/230/12 (AD5), että sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja lisättiin mainitun AD5 -kilpailun varallaololuetteloon ja kantajalle hänen väittämänsä mukaan aiheutuneen aineellisen ja aineettoman vahingon korvaaminen

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa 16.7.2012, 3.9.2012, 3.12.2012 ja 13.2.2013 päivätyt toimet, 15.3.2013 päivätyn toimen ja tarvittaessa 21.8.2013 ja 2.10.2013 päivätyt toimet, joilla kantajan oikaisuvaatimukset oli hylätty

velvoittaa komission korvaamaan kantajalle hänen arvionsa mukaan aiheutuneen 300 580 euron suuruisen vahingon

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/22


Kanne 29.11.2013 — ZZ v. Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(Asia F-115/13)

2014/C 31/40

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Bertolini)

Vastaaja: Euroopan ympäristökeskus (EEA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan sopimusta ei uudistettu, ja sen seurauksena kantajan palauttaminen siihen toimeen, jossa hän oli tai muuhun sopivaan toimeen, tai, jos näin ei tehdä, vastaajan velvoittaminen korvaamaan kantajalle aiheutuneet aineelliset vahingot ja joka tapauksessa tälle aiheutunut henkinen kärsimys

Vaatimukset

Euroopan ympäristökeskuksen 29.5.2013 päivätyn sellaisen päätöksen kumoaminen, jossa se hylkäsi 1.5.2013 kantajan jättämän valituksen

tämän seurauksena:

kantajan palauttaminen siihen toimeen, jossa hän oli tai muuhun hänen pätevyyttään EEA:ssa vastaavaan sopivaan toimeen pidentämällä kantajan sopimusta henkilöstösääntöjen vaatimusten mukaisella tavalla

toissijaisesti ja siltä varalta, ettei edellä olevaa vaatimusta kantajan toimeen palauttamisesta hyväksytä, vastaajan velvoittaminen korvaamaan kantajalle aiheutuneet aineelliset vahingot arvioituina väliaikaisesti ex aequo et bonon mukaan erona siihen palkkaan, jonka kantaja olisi saanut sopimussuhteessa olevaan henkilöstöön kuuluvana toimihenkilönä EEA:ssa sen saman ajan kuluessa, jolle hänen alkuperäinen sopimuksensa oli tehty (kolme vuotta)

ainakin kantajan velvoittaminen maksamaan väliaikaisesti ex aequo et bonon mukaan 5 000 euron määrä korvauksena muista kuin aineellisista vahingoista tuomion antamispäivästä laskettavine laillisine viivästyskorkoineen

vastaajan velvoittaminen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/23


Kanne 30.11.2013 — ZZ v. Frontex

(Asia F-117/13)

2014/C 31/41

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan työsopimuksen uusimatta jättämistä koskevan sen päätöksen kumoaminen, joka tehtiin sen jälkeen, kun virkamiestuomioistuin oli kumonnut hänen työsopimuksensa uusimatta jättämistä koskevan ensimmäisen päätöksen

Vaatimukset

Frontexin 19.2.2013 tekemä päätös, jolla kantajan työsopimus jätettiin uusimatta, on kumottava

virkamiestuomioistuimen on tarvittaessa käytettävä täyttä tuomiovaltaansa varmistaakseen päätöksensä tehokas vaikutus

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.