ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.178.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 178

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
22. kesäkuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2013/C 178/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 171, 15.6.2013

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2013/C 178/02

Asia C-142/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Barcelona (Espanja) on esittänyt 20.3.2013 — Bright Service S.A. v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

2

2013/C 178/03

Asia C-144/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 21.3.2013 — VDP Dental Laboratory NV ja Staatssecretaris van Financiën

2

2013/C 178/04

Asia C-153/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Bardejov (Slovakia) on esittänyt 26.3.2013 — POHOTOVOSŤ s.r.o. v. Ján Soroka

3

2013/C 178/05

Asia C-154/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 27.3.2013 — Staatssecretaris van Financiën v. X BV

3

2013/C 178/06

Asia C-155/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Italia) on esittänyt 27.3.2013 — SICES ym. v. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

4

2013/C 178/07

Asia C-160/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 28.3.2013 — Staatssecretaris van Financiën v. X BV

4

2013/C 178/08

Asia C-171/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Centrale Raad van Beroep (Alankomaat) on esittänyt 8.4.2013 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) v. M.S. Demirci ym.

4

2013/C 178/09

Asia C-192/13 P: Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 15.4.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-235/11, Espanja v. komissio, 31.1.2013 antamasta tuomiosta

5

2013/C 178/10

Asia C-197/13 P: Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 16.4.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-540/10, Espanja v. komissio, 31.1.2013 antamasta tuomiosta

5

2013/C 178/11

Asia C-204/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 18.4.2013 — Finanzamt Saarlouis v. Heinz Malburg

6

2013/C 178/12

Asia C-219/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 25.4.2013 — K Oy

6

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2013/C 178/13

Asia T-579/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.5.2013 — macros consult v. SMHV — MIP Metro (makro) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki makro — Toiminimi macros consult GmbH — Ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta saatu oikeus, joka antaa haltijalleen oikeuden kieltää hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin käyttäminen — Rekisteröimättömät merkit, joita suojataan Saksan oikeudessa — Markengesetzin 5 § — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta, 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 65 artikla)

8

2013/C 178/14

Asia T-249/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Sanco v. SMHV — Marsalman (kanaa esittävä kuviomerkki) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kanaa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kanaa esittävä tavaramerkki — Suhteellinen hylkäysperuste — Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

8

2013/C 178/15

Asiat T-321/11 ja T-322/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Morelli v. SMHV — Associazone nazionale circolo del popolo della libertà ja Brambilla (PARTITO DELLA LIBERTA') (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemukset sanamerkin PARTITO DELLA LIBERTA' ja kuviomerkin Partito della Libertà rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen verkkotunnus partitodellaliberta.it — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta — Aikaisemman verkkotunnuksen partitodellaliberta.it käyttöä elinkeinotoiminnassa ei ole osoitettu)

9

2013/C 178/16

Asia T-393/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Masottina v. SMHV — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin CA’ MARINA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki MARINA ALTA — Suhteellinen hylkäysperuste — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

9

2013/C 178/17

Asia T-19/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik v. SMHV — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin IKFŁT KRAŚNIK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki FŁT — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

10

2013/C 178/18

Asia T-244/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Unister v. SMHV (fluege.de) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin fluege.de rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta sekä 2 ja 3 kohta)

10

2013/C 178/19

Asia T-45/13: Kanne 29.1.2013 — Rose Vision ja Seseña v. komissio

10

2013/C 178/20

Asia T-177/13: Kanne 18.3.2013 — TestBioTech ym. v. komissio

11

2013/C 178/21

Asia T-209/13: Kanne 12.4.2013 — Olive Line International v. SMHV (OLIVE LINE)

11

2013/C 178/22

Asia T-212/13: Kanne 15.4.2013 — Madaus v. SMHV — Indena (ECHINAMID)

12

2013/C 178/23

Asia T-215/13: Kanne 15.4.2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll v. SMHV — Recticel (Lambda)

12

2013/C 178/24

Asia T-225/13: Kanne 12.4.2013 — T&L Sugars ja Sidul Açúcares v. komissio

13

2013/C 178/25

Asia T-227/13: Kanne 17.4.2013 — Bayer Intellectual Property v. SMHV — Interhygiene (INTERFACE)

15

2013/C 178/26

Asia T-230/13: Kanne 22.4.2013 — HTC Sweden v. SMHV — Vermop Salmon (TWISTER)

15

2013/C 178/27

Asia T-255/13: Kanne 7.5.2013 — Italia v. komissio

16

2013/C 178/28

Asia T-256/13: Kanne 7.5.2013 — Italia v. komissio

17

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/1


2013/C 178/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

EUVL C 171, 15.6.2013

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 164, 8.6.2013

EUVL C 156, 1.6.2013

EUVL C 147, 25.5.2013

EUVL C 141, 18.5.2013

EUVL C 129, 4.5.2013

EUVL C 123, 27.4.2013

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin tuomioistuin

22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Barcelona (Espanja) on esittänyt 20.3.2013 — Bright Service S.A. v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Asia C-142/13)

2013/C 178/02

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bright Service S.A.

Vastaaja: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun on kyse kilpailukieltovelvoitteen sisältävästä vertikaalisesta sopimuksesta, joka [oli] jo voimassa 31.5.2000 ja joka täyttää asetuksessa N:o 1984/1983 (1) vahvistetut edellytykset muttei asetuksessa N:o 2790/1999 (2) vahvistettuja poikkeusedellytyksiä, koska sopimuspuolena olevan tavarantoimittajan markkinaosuus on yli 30 prosenttia (asetuksen N:o 2790/1999 3 artiklan 1 kohta) ja koska kilpailukieltovelvoitteen voimassaoloaika on yli viisi vuotta ja ostaja myy sopimuksen kohteena olevat tavarat sellaisista tiloista ja sellaisesta maa-alasta käsin, jotka eivät ole tavarantoimittajan omistamia (asetuksen N:o 2790/1999 5 artiklan a alakohta):

a)

Onko asetuksen N:o 2790/1999 12 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että 1.1.2002 lähtien sopimus ja konkreettisesti todettuna kilpailukieltovelvoite eivät kuulu asetuksissa N:o 1984/1983 ja 2790/1999 säädettyjen poikkeusten soveltamisalaan ja niiden yhdenmukaisuutta EY 81 artiklan 1 kohdan kanssa on tarkasteltava erikseen?

b)

Vai onko asetuksen N:o 2790/1999 12 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että edellä mainittuun sopimukseen sovelletaan kilpailukieltovelvoitteen viiden vuoden enimmäiskestoa koskevaa määräaikaa, josta säädetään asetuksen N:o 2790/1999 5 artiklan a kohdassa, joten sopimukseen ja konkreettisesti todettuna kilpailukieltovelvoitteeseen sovelletaan 1.1.2002 lähtien uutta viiden vuoden määräaikaa, joka päättyi 31.12.2006?

c)

Vai onko asetuksen N:o 2790/1999 12 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että kilpailukieltovelvoitteen sisältävään sopimukseen sovelletaan 1.1.2002 lähtien uutta viiden vuoden määräaikaa, joka päättyi 31.12.2006, kun kilpailukieltovelvoitteen jäljellä oleva voimassaoloaika 1.1.2002 ei ylittänyt viittä vuotta, mutta siihen ei puolestaan sovelleta poikkeuksia ja sen yhdenmukaisuutta EY 81 artiklan 1 kohdan kanssa on tarkasteltava erikseen, kun kilpailukieltovelvoitteen jäljellä oleva voimassaoloaika 1.1.2002 ylitti viisi vuotta?


(1)  Perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinostosopimusten ryhmiin 22.6.1983 annettu komission asetus (ETY) N:o 1984/83 (EYVL L 173, s. 5).

(2)  EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22.12.1999 annettu komission asetus (EY) N:o 2790/1999 (EYVL L 336, s. 21).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 21.3.2013 — VDP Dental Laboratory NV ja Staatssecretaris van Financiën

(Asia C-144/13)

2013/C 178/03

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Muutoksenhakijat: VDP Dental Laboratory NV ja Staatssecretaris van Financiën

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kuudennen direktiivin (1) 17 artiklan 1 ja 2 kohtaa tulkittava siten, että jos kansallisen lain säännöksessä säädetään direktiivin vastaisesti verovapautuksesta (jonka vuoksi vähennysoikeus on poistettu), verovelvolliselle kuuluu vähennysoikeus kuudennen direktiivin 17 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla?

2)

Onko vuoden 2006 alv-direktiivin (2) 143 artiklan a kohtaa sekä 140 artiklan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että näihin säännöksiin sisältyvät vapautukset arvonlisäverosta eivät koske hammasproteesien maahantuontia ja yhteisöhankintaa? Jos vastaus on kieltävä, edellyttääkö vapautusten soveltaminen tällöin sitä, että hammasproteesit on luovuttanut ulkomailta hammaslääkäri tai hammasteknikko ja/tai että ne on luovutettu hammaslääkärille tai hammasteknikolle?


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).

(2)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Bardejov (Slovakia) on esittänyt 26.3.2013 — POHOTOVOSŤ s.r.o. v. Ján Soroka

(Asia C-153/13)

2013/C 178/04

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okresný súd Bardejov

Pääasian asianosaiset

Valittaja: POHOTOVOSŤ s.r.o.

Vastapuoli: Ján Soroka

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettua neuvoston direktiiviä 93/13/ETY (1), luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 ja 38 artiklaa kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion säännökselle, jonka mukaan kuluttajansuojatarkoituksessa toimivan oikeushenkilön ei sallita osallistuvan väliintulijana täytäntöönpanomenettelyyn kuluttajan, jota vastaan on aloitettu täytäntöönpanomenettely kuluttajasopimukseen perustuvan luoton perimiseksi ja jota ei menettelyssä edusta asianajaja, suojaamisen tarkoituksessa?

2)

Onko ensimmäisessä kysymyksessä mainittuja Euroopan unionin oikeussääntöjä tulkittava siten, että perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitettuja oikeussuojaa tuomioistuimissa ja oikeutta osallistua tuomioistuinmenettelyyn koskevia kuluttajien perusoikeuksia loukataan, jos täytäntöönpanomenettelyssä ei sallita kuluttajansuojatarkoituksessa toimivan oikeushenkilön väliintuloa ja jos kuluttajaa ei menettelyssä edusta asianajaja?


(1)  EYVL L 95, s. 29.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 27.3.2013 — Staatssecretaris van Financiën v. X BV

(Asia C-154/13)

2013/C 178/05

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastapuoli: X BV

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko vuoden 2006 arvonlisäverodirektiivin (1) 140 artiklan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että kyseiseen säännökseen sisältyvää vapautusta arvonlisäverosta ei sovelleta hammasproteesien yhteisöhankintoihin? Jos kysymykseen vastataan kieltävästi, edellyttääkö vapautuksen soveltaminen tällöin sitä, että hammasproteesien luovutuksen ulkomailta suorittaa hammaslääkäri tai hammasteknikko ja/tai että hammasproteesit luovutetaan hammaslääkärille tai hammasteknikolle?

2)

Jos vuoden 2006 arvonlisäverodirektiivin 140 artiklan a ja b alakohtaan sisältyvää vapautusta arvonlisäverosta sovelletaan (mahdollisesti kysymyksessä 1 kuvatuin edellytyksin) hammasproteesien yhteisöhankintoihin: sovelletaanko Alankomaiden kaltaisissa jäsenvaltioissa, jotka ovat mukautuneet vuoden 2006 arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan verovapautukseen, vapautusta myös sellaisten hammasproteesien yhteisöhankintoihin, jotka ovat peräisin jäsenvaltiosta, joka käyttää vuoden 2006 arvonlisäverodirektiivin 370 artiklan poikkeus- ja siirtymäkauden järjestelmää?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Italia) on esittänyt 27.3.2013 — SICES ym. v. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

(Asia C-155/13)

2013/C 178/06

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Società Italiana Commercio e Servizi S.r.l, (SICES), selvitystilassa, ym.

Vastapuoli: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 29.3.2007 annetun asetuksen (EY) N:o 341/2007 (1) 6 artiklaa tulkittava siten, että GATT-kiintiössä tapahtuvaan Kiinasta peräisin olevan valkosipulin maahantuontiin tullialennuksella oikeuttavien tuontitodistusten lainvastaisena siirtämisenä on pidettävä sitä, että mainittujen todistusten haltija saattaa kyseisen valkosipulin markkinoille tullin maksamisen jälkeen siten, että tavara luovutetaan toiselle toimijalle, joka on tuontitodistusten haltija ja jolta se hankki kyseessä olevan valkosipulin ennen sen maahantuontia?


(1)  Kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta 29.3.2007 annettu komission asetus (EY) N:o 341/2007 (EUVL L 90, s. 12).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 28.3.2013 — Staatssecretaris van Financiën v. X BV

(Asia C-160/13)

2013/C 178/07

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastapuoli: X BV

Ennakkoratkaisukysymys

Onko vuoden 2006 arvonlisäverodirektiivin (1) 140 artiklan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että kyseiseen säännökseen sisältyvää vapautusta arvonlisäverosta ei sovelleta hammasproteesien yhteisöhankintoihin? Jos kysymykseen vastataan kieltävästi, edellyttääkö vapautuksen soveltaminen tällöin sitä, että hammasproteesien luovutuksen ulkomailta suorittaa hammaslääkäri tai hammasteknikko ja/tai että hammasproteesit luovutetaan hammaslääkärille tai hammasteknikolle?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Centrale Raad van Beroep (Alankomaat) on esittänyt 8.4.2013 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) v. M.S. Demirci ym.

(Asia C-171/13)

2013/C 178/08

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Centrale Raad van Beroep

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Vastapuolet: M.S. Demirci, D. Cetin, A.I. Önder, R. Keskin, M. Tüle ja A. Taskin

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko päätöksen 3/80 (1) 6 artiklan 1 kohdan määräystä, kun otetaan huomioon lisäpöytäkirjan (2) 59 artikla, tulkittava siten, että se on esteenä TW (3) 4a §:n kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jolla poistetaan edunsaajalta kansallisen lainsäädännön perusteella myönnetty täydentävä etuus, kun edunsaaja ei enää asu kyseisessä jäsenvaltiossa, vaikka edunsaaja on säilyttänyt Turkin kansalaisuuden ja saanut sen lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden?

2)

Jos unionin tuomioistuin katsoo ensimmäisen kysymyksen osalta, että asianomaiset voivat vedota päätöksen 3/80 6 artiklan 1 kohdan määräykseen, mutta lisäpöytäkirjan 59 artiklan vaikutus rajoittaa vetoamista: onko lisäpöytäkirjan 59 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä täydentävän etuuden jatkamiselle asianomaisten kaltaisille Turkin kansalaisille siitä ajankohdasta lähtien, jolloin unionin kansalaiset eivät unionin oikeuden perusteella enää voi vedota oikeuteen saada kyseistä korvausta, vaikka unionin kansalaiset säilyttivät kyseisen etuuden kansallisen lainsäädännön nojalla pidemmän ajan?


(1)  Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta turkkilaisiin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 19.9.1980 tehty assosiaationeuvoston päätös N:o 3/80 (EYVL 1983, C 110, s. 60).

(2)  23.11.1970 Brysselissä allekirjoitettu lisäpöytäkirja, joka tehtiin, hyväksyttiin ja vahvistettiin yhteisön puolesta 19.12.1972 annetulla neuvoston asetuksella N:o 2760/1972 (EYVL L 293, s. 1).

(3)  Lisäetuuksista annettu laki (toeslagenwet).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/5


Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 15.4.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-235/11, Espanja v. komissio, 31.1.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-192/13 P)

2013/C 178/09

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: A. Rubio González)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Tämä kassaatiovalitus on hyväksyttävä ja asiassa T-235/11, Espanja vastaan komissio, 31.1.2013 annettu unionin yleisen tuomioistuimen tuomio on kumottava.

Unionin tuomioistuimen on kumottava komission 18.2.2011 tekemä päätös K(2011) 1023 lopull., jolla alennetaan koheesiorahaston tukea hankkeiden seuraaville vaiheille: ”Raidemateriaalien hankkiminen ja asentaminen suurnopeusradalle Madrid-Zaragoza-Barcelona-Ranskan raja. Rataosuus Madrid-Lleida (CCI 1999.ES.16.C.PT.001); ’Suurnopeusrata Madrid-Barcelona. Rataosuus Lleida-Martorell (asemalaituri, 1. vaihe)’ (CCI 2000.ES.16.C.PT.001); ’Suurnopeusrata Madrid-Zaragoza-Barcelona-Ranskan raja. Ratayhteydet Zaragozan uudelle asemalle’ (CCI 2000.ES.16.C.PT.003); ’Suurnopeusrata Madrid-Zaragoza-Barcelona-Ranskan raja. Rataosuus Lleida-Martorell. Alaosuus X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés)’ (CCI 2001.ES.16.C.PT.007) ja ”Uusi suurnopeusradan yhteys Levanteen. Alaosuus La Gineta-Albacete (asemalaituri)” (CCI 2004.ES.16.C.PT.014).

Vastapuoli on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudellinen virhe koheesiorahastosta 16.5.1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 (1) liitteessä II olevan H artiklan 2 kohdassa asetetun määräajan vaikutusten osalta. Mainitun määräajan päättyessä komissio ei enää voi päättää mistään rahoitusoikaisutoimenpiteistä, minkä vuoksi sillä on velvollisuus suorittaa maksu eikä tehty oikaisu ole oikeuden mukainen.

Oikeudellinen virhe vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14.6.1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/38/ETY (2) tarkoitetun julkisen hankinnan käsitteessä. Direktiivin 93/38 20 artiklan 2 kohdan e ja f alakohtaa ei sovelleta yleisesti mihin hyvänsä julkisia hankintoja koskevien sopimusten muutoksiin, jotka on tehty niiden täytäntöönpanovaiheessa, vaan ainoastaan olennaisiin muutoksiin. Olennaisen muutoksen, jota on pidettävä uutena hankintana, voidaan katsoa olevan kyseessä vain silloin, kun asiassa Pressetext Nachrichtenagentur (3) annetussa tuomiossa kuvatut edellytykset täyttyvät.


(1)  EYVL L 130, s. 1.

(2)  EYVL L 199, s. 84.

(3)  Asia C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur, tuomio 19.6.2008 (Kok., s. I-4401).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/5


Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 16.4.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-540/10, Espanja v. komissio, 31.1.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-197/13 P)

2013/C 178/10

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: A. Rubio González)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Tämä kassaatiovalitus on joka tapauksessa hyväksyttävä ja asiassa T-540/10, Espanja vastaan komissio, 31.1.2013 annettu unionin yleisen tuomioistuimen tuomio on kumottava.

Unionin tuomioistuimen on kumottava komission 13.9.2010 tekemä päätös K(2010) 6154, jolla alennetaan koheesiorahaston tukea hankkeiden seuraaville vaiheille: ”Suurnopeusrata Madrid-Zaragoza-Barcelona-Ranskan raja. Rataosuus Lleida-Martorell (asemalaituri). Alaosuus IX-A” (CCI 2001.ES.16.C.PT.005); ”Suurnopeusrata Madrid-Zaragoza-Barcelona-Ranskan raja. Rataosuus Lleida-Martorell (asemalaituri). Alaosuus X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)” (CCI 2001.ES.16.C.PT.008); ”Suurnopeusrata Madrid-Zaragoza-Barcelona-Ranskan raja. Rataosuus Lleida-Martorell (asemalaituri). Alaosuudet XI-A ja XI-B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida)” (CCI 2001.ES.16.C.PT.009) ja ”Suurnopeusrata Madrid-Zaragoza-Barcelona-Ranskan raja. Rataosuus Lleida-Martorell (asemalaituri). Alaosuus IX-C” (CCI 2001.ES.16.C.PT.010).

Vastapuoli on joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudellinen virhe koheesiorahastosta 16.5.1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 (1) liitteessä II olevan H artiklan 2 kohdassa asetetun määräajan vaikutusten osalta. Mainitun määräajan päättyessä komissio ei enää voi päättää mistään rahoitusoikaisutoimenpiteistä, minkä vuoksi sillä on velvollisuus suorittaa maksu eikä tehty oikaisu ole oikeuden mukainen.

Oikeudellinen virhe vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14.6.1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/38/ETY (2) tarkoitetun julkisen hankinnan käsitteessä. Direktiivin 93/38 20 artiklan 2 kohdan e ja f alakohtaa ei sovelleta yleisesti mihin hyvänsä julkisia hankintoja koskevien sopimusten muutoksiin, jotka on tehty niiden täytäntöönpanovaiheessa, vaan ainoastaan olennaisiin muutoksiin. Olennaisen muutoksen, jota on pidettävä uutena hankintana, voidaan katsoa olevan kyseessä vain silloin, kun asiassa Pressetext Nachrichtenagentur (3) annetussa tuomiossa kuvatut edellytykset täyttyvät.


(1)  EYVL L 130, s. 1.

(2)  EYVL L 199, s. 84.

(3)  Asia C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur, tuomio 19.6.2008 (Kok., s. I-4401).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 18.4.2013 — Finanzamt Saarlouis v. Heinz Malburg

(Asia C-204/13)

2013/C 178/11

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Finanzamt Saarlouis

Vastapuoli: Heinz Malburg

Ennakkoratkaisukysymys

Kun otetaan huomioon verotuksen neutraalisuuden periaate, onko jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 17 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että veroneuvontaa harjoittavan siviilioikeudellisen yhtiön yhtiömiehellä, joka hankkii kyseiseltä yhtiöltä osan asiakaskunnasta ainoastaan siinä tarkoituksessa, että hän voi luovuttaa kyseisen asiakaskunnan välittömästi tämän jälkeen vastikkeetta käyttöön liiketoimintaa varten vasta perustetulle veroneuvontaa harjoittavalle siviilioikeudelliselle yhtiölle, jonka pääosakas hän on, on oikeus vähentää asiakaskunnan hankintaan sisältyvä vero?


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 25.4.2013 — K Oy

(Asia C-219/13)

2013/C 178/12

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Kantaja: K Oy

Muut osapuolet: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, Valtiovarainministeriö

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 98 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta ja liitteen III kohta 6, sellaisena kuin viimeksi mainittu kohta on neuvoston direktiivissä 2009/47/EY (2), verotuksen neutraalisuuden periaate huomioon ottaen esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan painettuihin kirjoihin sovelletaan alennettua arvonlisäverokantaa, mutta muilla fyysisillä alustoilla, kuten CD- tai CD-ROM-levyllä taikka muistitikulla, oleviin kirjoihin sovelletaan yleistä verokantaa?

Onko edellä esitettyyn kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä,

onko kirja tarkoitettu luettavaksi vai kuunneltavaksi (äänikirja),

onko CD- tai CD-ROM-levyllä, muistitikulla tai muulla vastaavalla fyysisellä alustalla olevasta kirjasta tai äänikirjasta olemassa samansisältöinen painettu kirja,

että muulla fyysisellä alustalla kuin paperilla olevassa kirjassa voidaan hyödyntää alustan antamia teknisiä ominaisuuksia, kuten hakutoimintoja?


(1)  EUVL L 347, s. 1

(2)  Neuvoston direktiivi 2009/47/EY, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta, EUVL L 116, s. 18


Unionin yleinen tuomioistuin

22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/8


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.5.2013 — macros consult v. SMHV — MIP Metro (makro)

(Asia T-579/10) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki makro - Toiminimi macros consult GmbH - Ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta saatu oikeus, joka antaa haltijalleen oikeuden kieltää hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin käyttäminen - Rekisteröimättömät merkit, joita suojataan Saksan oikeudessa - Markengesetzin 5 § - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta, 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 65 artikla)

2013/C 178/13

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie (Ottobrunn, Saksa) (edustajat: aluksi asianajaja T. Raible, sitten asianajaja M. Daubenmerkl)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: aluksi R. Manea, sitten G. Schneider)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Saksa) edustajat: asianajajat J.-C. Plate ja R. Kaase)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 18.10.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 339/2009-4), joka koskee macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologien ja MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n välistä mitättömyysmenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 55, 19.2.2011.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/8


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Sanco v. SMHV — Marsalman (kanaa esittävä kuviomerkki)

(Asia T-249/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kanaa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen kanaa esittävä tavaramerkki - Suhteellinen hylkäysperuste - Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2013/C 178/14

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Sanco, SA (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja A. Segura Roda)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Marsalman SL (Barcelona, Espanja)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 17.2.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1073/2010-2), joka koskee Sanco, SA:n ja Marsalman, SL:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 17.2.2011 tekemä päätös (asia R 1073/2010-2) kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 204, 9.7.2011.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/9


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Morelli v. SMHV — Associazone nazionale circolo del popolo della libertà ja Brambilla (PARTITO DELLA LIBERTA')

(Asiat T-321/11 ja T-322/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemukset sanamerkin PARTITO DELLA LIBERTA' ja kuviomerkin Partito della Libertà rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen verkkotunnus ”partitodellaliberta.it” - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta - Aikaisemman verkkotunnuksen ”partitodellaliberta.it” käyttöä elinkeinotoiminnassa ei ole osoitettu)

2013/C 178/15

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Raffaello Morelli (Rooma, Italia) (edustaja: asianajaja G. Brenelli)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Bullock)

Vastapuolet valituslautakunnassa ja väliintulijat unionin yleisessä tuomioistuimessa: Associazone nazionale circolo del popolo della libertà (Milano, Italia) (asia T-321/11) ja Michela Vittoria Brambilla (Milano) (asia T-322/11) (edustajat: asianajajat P. Tarchini, G. Sena ja C. M. Furlani)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanteet SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.3.2011 tekemistä päätöksistä (asiat R 1303/2010-1 ja R 1304/2010-1), jotka koskevat yhtäältä Raffaello Morellin ja toisaalta Associazione nazionale circolo del popolo della libertàn sekä Michela Vittoria Brambillan välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Asiat T-321/11 ja T-322/11 yhdistetään tuomion antamista varten.

2)

Kanteet hylätään.

3)

Raffaello Morelli velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 238, 13.8.2011.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/9


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Masottina v. SMHV — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA)

(Asia T-393/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin CA’ MARINA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki MARINA ALTA - Suhteellinen hylkäysperuste - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2013/C 178/16

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Masottina SpA (Conegliano, Italia) (edustaja: asianajaja N. Schaeffer)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. (Petrel, Espanja)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.5.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 518/2010-1), joka koskee Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V.:n ja Masottina SpA:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Masottina SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 282, 24.9.2011.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/10


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik v. SMHV — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK)

(Asia T-19/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin IKFŁT KRAŚNIK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön kuviomerkki FŁT - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2013/C 178/17

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Puola) (edustaja: asianajaja J. Sieklucki)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: D. Walicka)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Impexmetal S.A. (Varsova, Puola) (edustajat: asianajajat W. Trybowski ja K. Pyszków)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.10.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 2475/2010-1), joka liittyy Impexmetal S.A.:n ja Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A.:n väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 109, 14.4.2012.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/10


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Unister v. SMHV (fluege.de)

(Asia T-244/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin fluege.de rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdottomat hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Erottamiskyvyn puuttuminen - Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta sekä 2 ja 3 kohta)

2013/C 178/18

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Unister GmbH (Leipzig, Saksa) (edustajat: asianajajat H. Hug ja A. Kessler-Jensch)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: D. Walicka)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.3.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 2149/2011-1), joka koskee hakemusta sanamerkin fluege.de rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Unister GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 217, 21.7.2012.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/10


Kanne 29.1.2013 — Rose Vision ja Seseña v. komissio

(Asia T-45/13)

2013/C 178/19

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Rose Vision, SL (Seseña, Espanja) ja Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Espanja) (edustajat: asianajaja M. Muñiz Bernuy ja asianajaja Á. Alonso Villa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan päätökset sovittujen maksujen keskeyttämisestä

poistamaan Rose Visión, S.L:n poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta ja ennakkovaroitusjärjestelmästä (EWS)

velvoittamaan vastaajan maksamaan vahingonkorvausta 5 000 624 euroa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Toinen kantajista — yritys, joka toimii pääasiallisesti televiestinnän, tutkimuksen ja kehityksen (T&K) sekä televiestintää, tutkimusta ja innovaatiota koskevien neuvontapalvelujen alalla — on työskennellyt lukuisissa hankkeissa komission kanssa vuodesta 2002.

Nyt kyseessä olevan kanteen taustalla on kaksi tilintarkastusta, jotka toteutettiin kantajayrityksessä helmi-huhtikuussa vuonna 2011. Tilintarkastuskertomusten mukaan kantajayritys on syyllistynyt lukuisiin laiminlyönteihin ja sääntöjenvastaisuuksiin, jotka ovat suoritettavien maksujen keskeyttämisen perusteena.

Kantajien mielestä tällaiset väitteet eivät vastaa todellisuutta. Kantajien mukaan on nimittäin niin, että kun toista edellä mainituista tilintarkastuskertomuksista tarkastellaan huolellisesti, on mahdollista huomata, että sen tarkoituksena on perusteeton hyökkäys kantajia kohtaan niiden maineen pilaamiseksi. Niinpä kyseinen tilintarkastuskertomus perustuu enimmäkseen varmentamattomiin tietoihin. Tällaisessa komission toiminnassa on kyse tutkinnasta, finanssivalvonnasta tai verotarkastuksesta pikemminkin kuin tilintarkastuksesta, jossa tiedot on varmennettava ja lähteiden luotettavuus varmistettava.

Tämä kaikki on aiheuttanut kantajayritykselle vakavaa vahinkoa, joka ei ole luonteeltaan pelkästään taloudellista vaan kyse on myös vahingosta sen ammatilliselle maineelle ja uskottavuudelle.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/11


Kanne 18.3.2013 — TestBioTech ym. v. komissio

(Asia T-177/13)

2013/C 178/20

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: TestBioTech eV (München, Saksa), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Saksa) ja Sambucus eV (Vahlde, Saksa) (edustajat: K. Smith, QC, ja barrister J. Stevenson)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi

kumoamaan 8.1.2013 tehdyn komission päätöksen, jolla hylättiin 28.6.2012 annetun komission päätöksen N:o 2012/347/EU, jolla myönnettiin muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen N:o 1829/2003 mukainen markkinoille saattamista koskeva lupa Monsanto Europe SA:n muuntogeeniselle soijapavulle ”MON 87701 x MON 89788”, sisäistä uudelleentarkastelua koskevat kantajien pyynnöt

velvoittamaan komission korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut ja

määräämään muista aiheellisiksi katsomistaan toimenpiteistä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että EFSA:n arvio, jonka mukaan kyseinen soijapapu ”vastaa olennaisesti” asianmukaisia vertailukohteita, on lainvastainen, perustuu tieteelliseen arvioon, jota ei tehty sen oman ohjeistuksen mukaisesti, ja/tai perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei EFSA tarkastellut tarpeeksi tai ollenkaan kyseisen soijapavun ja muiden tekijöiden mahdollisia yhteis-/yhdistelyvaikutuksia eikä/tai edellyttänyt riittävää myrkyllisyyden arviointia, mikä on vastoin sen omaa ohjeistusta ja oikeudellisia velvoitteita ja/tai merkitsee ilmeistä arviointivirhettä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei EFSA edellyttänyt riittävää immunologista arviointia, mikä on vastoin sen omaa ohjeistusta ja oikeudellisia velvoitteita ja/tai merkitsee ilmeistä arviointivirhettä.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että EFSA:n ratkaisu, jonka mukaan markkinoille saattamisen jälkeinen kyseisen soijapavun käytön seuranta ei ole tarpeen, on ilmeisen virheellinen ja/tai siihen liittyy kolmessa ensimmäisessä kanneperusteessa yksilöityjä puutteita.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/11


Kanne 12.4.2013 — Olive Line International v. SMHV (OLIVE LINE)

(Asia T-209/13)

2013/C 178/21

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Olive Line International, SL (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja Aznar Alonso)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 31.1.2013 asiassa R 1447/2012-1 tekemän päätöksen

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Neliskulmaista vihreää pulloa, jossa on sanat ”OLIVE LINE”, esittävä kuviomerkki luokkaan 29 kuuluville tavaroille — kansainvälinen rekisteröinti nro 1 088 753, jossa on nimetty Euroopan yhteisö

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/12


Kanne 15.4.2013 — Madaus v. SMHV — Indena (ECHINAMID)

(Asia T-212/13)

2013/C 178/22

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Madaus GmbH (Köln, Saksa) (edustajat: asianajajat V. Töbelmann ja A. Späth)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Indena SpA (Milano, Italia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 24.1.2013 tekemän päätöksen (asia R 27/2012-1)

velvoittamaan SMHV:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut

siinä tapauksessa, että Indena S.p.A. osallistuu valituksen käsittelyyn väliintulijana, velvoittamaan väliintulijan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”ECHINAMID” luokkaan 1 kuuluvia tavaroita varten — rekisteröintihakemus nro 6 830 103

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kreikassa luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten rekisteröity sanamerkki ”ECHINACIN”

Väiteosaston ratkaisu: väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/12


Kanne 15.4.2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll v. SMHV — Recticel (Lambda)

(Asia T-215/13)

2013/C 178/23

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Krenzel)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Recticel SA (Bryssel, Belgia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan vastaajan asiassa R 112/2012-5 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka menetetyksi julistamista on vaadittu: kreikkalaista lambda-kirjainta esittävä punavalkoinen kuviomerkki, yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 2 960 789

Yhteisön tavaramerkin haltija: vastapuoli valituslautakunnassa

Yhteisön tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen esittäjä: kantaja

Mitättömyysosaston ratkaisu: yhteisön tavaramerkin julistaminen osittain menetetyksi

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen osittainen hylkääminen

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/13


Kanne 12.4.2013 — T&L Sugars ja Sidul Açúcares v. komissio

(Asia T-225/13)

2013/C 178/24

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: T&L Sugars Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugali) (edustajat: asianajaja D. Waelbroeck ja solicitor D. Slater)

Vastaajat: Euroopan komissio ja Euroopan unioni, jota edustaa tässä asiassa Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan i) poikkeuksellisista toimenpiteistä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin alennetulla ylijäämämaksulla unionin markkinoille saattamisen osalta markkinointivuoden 2012/2013 aikana annetut asetukset (EU) N:o 131/2013 (1) ja N:o 281/2013 (2), ii) unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen sokerin käytettävissä olevien määrien jakokertoimen vahvistamisesta annetut asetukset (EU) N:o 194/2013 (3) ja N:o 332/2013 (4), iii) pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta markkinointivuodeksi 2012/2013 CN-koodien 1701 14 10 ja 1701 99 10 sokerin tuomiseksi alennetuin tullein annetun asetuksen (EU) N:o 36/2013 (5) sekä iv) vähimmäistullin vahvistamisesta ensimmäisessä osatarjouskilpailussa annetun asetuksen (EU) N:o 67/2013 (6) ja vähimmäistullin vahvistamisesta toisessa osatarjouskilpailussa annetun asetuksen (EU) N:o 178/2013 (7)

toissijaisesti toteamaan, että SEUT 277 artiklan mukainen väite asetusten (EU) N:o 131/2013 ja N:o 281/2013 ja asetuksen N:o 36/2013 lainvastaisuudesta täyttää tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja on perusteltu

toteamaan, että asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (8) 186 artiklan a alakohta ja 187 artikla ovat SEUT 277 artiklan mukaan lainvastaisia siltä osin kuin niissä ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön asetuksen (EY) N:o 318/2006 (9) merkityksellisiä säännöksiä

velvoittamaan Euroopan unionin, jota komissio edustaa, korvaamaan kantajille siitä, että komissio on jättänyt noudattamatta oikeudellisia velvoitteitaan, aiheutuneen vahingon ja vahvistamaan tämän korvauksen, joka koskee kantajille 25.6.2012–31.3.2013 aiheutunutta vahinkoa, määräksi 184 725 960 euroa, johon lisätään kantajille kyseisen ajankohdan jälkeen aiheutunut tappio, tai vahvistamaan korvauksen määräksi muun määrän, joka heijastaa kantajille aiheutuneen tai niille tulevaisuudessa aiheutuvan vahingon suuruutta sen mukaan, mitä kantajat tässä oikeudenkäynnissä tulevat osoittamaan erityisesti tulevaisuudessa aiheutuvan vahingon huomioon ottamista varten, siten, että kaikista edellä mainituista määristä on maksettava korkoa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion antamisesta tosiasialliseen maksusuoritukseen asti

velvoittamaan vastaajat maksamaan korvaukselle korkoa, jonka määrä on Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioita varten vahvistama korko korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, tai muuta unionin yleisen tuomioistuimen määrittämää asianmukaista korkoa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion antamisesta tosiasialliseen maksusuoritukseen asti

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kahdeksaan kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu syrjintäkiellon periaatteen loukkaamiseen, sillä yhtäältä asetuksissa (EU) N:o 131/2013 ja N:o 281/2013 säädetään kiinteästä ja yleisesti sovellettavasta ylijäämämaksusta, joka on 224 euroa ja 172 euroa tonnilta — toisin sanoen alle puolet tavanomaisesta 500 eurosta tonnilta — ja jota sovelletaan tiettyyn määrään (yhteensä 300 000 tonnia) sokeria, joka jaetaan tasapuolisesti ainoastaan hakijoiden, jotka ovat sokerijuurikkaan tuottajia, välillä. Toisaalta asetuksessa (EU) N:o 36/2013 säädetään tuntemattomasta tullista, joka ei ole ennakoitavissa, jota sovelletaan ainoastaan tarjouskilpailun voittajiin (jotka voivat olla ruokosokeripuhdistamoita, sokerijuurikkaan jalostajia tai mitä tahansa muita kolmansia) ja jonka kokonaismäärää ei ole määritetty.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 rikkomiseen ja asianmukaisen oikeudellisen perustan puuttumiseen, sillä komissiolla ei ole asetusten (EU) N:o 131/2013 ja N:o 281/2013 osalta lainkaan oikeutta korottaa kiintiöitä ja sen on päinvastoin määrättävä korkeita ja varoittavia ylijäämämaksuja kiintiön ulkopuolisen sokerin unionin markkinoille saattamisen osalta. Tarjouskilpailujen osalta komissiolla ei ole selvästikään valtuuksia tai oikeutta toteuttaa tällaista toimea, jota ei ole koskaan säännelty peruslainsäädännössä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu oikeusvarmuuden periaatteen loukkaamiseen, sillä komissio loi järjestelmän, jossa tullit eivät ole ennakoitavissa ja jossa niitä ei vahvisteta yhdenmukaisia ja objektiivisia arviointiperusteita soveltaen, vaan ne määritellään pikemminkin subjektiivisen maksuvalmiuden perusteella (joka koskee lisäksi toimijoita, joihin kohdistuu tässä yhteydessä hyvin erilaisia paineita ja kannustimia) ilman konkreettista yhteyttä maahantuotuihin tuotteisiin.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen, sillä komissio olisi voinut helposti toteuttaa tarjontapulasta selviytymiseksi vähemmän rajoittavia toimia, joita ei olisi toteutettu yksinomaan maahantuontia harjoittavien puhdistamoiden vahingoksi.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu luottamuksensuojan loukkaamiseen, sillä kantajat saattoivat perustellusti odottaa, että komissio käyttää asetuksen (EY) N:o 1234/2007 nojalla käytettävissä olevia välineitä puhdistettavaksi tarkoitetun raa’an ruokosokerin saatavuuden saattamiseksi entiselle tasolle. Kantajat saattoivat myös perustellusti odottaa, että komissio säilyttää tasapainon maahantuontia harjoittavien puhdistamoiden ja kotimaisten sokerintuottajien välillä.

6)

Kuudes kanneperuste, joka perustuu huolellisuusperiaatteen, huolenpitovelvoitteen ja hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen, sillä hallinnoidessaan sokerimarkkinoita komissio teki toistuvasti perustavanlaatuisia virheitä ja syyllistyi toistuvasti ristiriitaisuuksiin, jotka osoittavat parhaimmillaankin perustavanlaatuisten markkinamekanismien puutteellista tuntemusta. Esimerkiksi sen tase — joka on yksi tärkeimmistä markkinaintervention sisällön ja ajoituksen työkaluista — oli selvästi virheellinen ja perustui virheelliseen menetelmään. Lisäksi komission toteuttamat toimet olivat selvästi epäasianmukaisia tarjontapulan valossa.

7)

Seitsemäs kanneperuste, joka perustuu SEUT 39 artiklan rikkomiseen, sillä komissio epäonnistui kahden kyseisessä perussopimuksen määräyksessä vahvistetun tavoitteen saavuttamisessa.

8)

Kahdeksas kanneperuste, joka perustuu asetuksen (EU) N:o 1006/2011 (10) rikkomiseen, sillä valkoiseen sokeriin sovellettavat tullit ovat ainoastaan hyvin vähän korkeampia kuin raakasokeriin sovellettavat tullit siten, että ero on vain 20 euroa tonnia kohden. Tämä poikkeaa selvästi asetuksessa (EU) N:o 1006/2011 vahvistettujen puhdistetun sokerin tavanomaisen tuontitullin (419 euroa) ja puhdistettavaksi tarkoitetun raa’an sokerin tavanomaisen tuontitullin (339 euroa) välisestä 80 euron erosta.

Lisäksi kantajat vetoavat vahingonkorvausvaatimuksensa tueksi siihen, että komissio ylitti vakavasti ja selvästi sille asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 annetun harkintavallan passiivisuutensa ja sen, että se toimi epäasianmukaisesti, vuoksi. Lisäksi se, ettei komissio toteuttanut riittäviä toimenpiteitä, merkitsee oikeussäännön, jolla on tarkoitus antaa yksityisille oikeuksia, selvää rikkomista. Komissio loukkasi etenkin oikeusvarmuuden periaatetta, syrjintäkiellon periaatetta, suhteellisuusperiaatetta, luottamuksensuojan periaatetta ja huolellisuusvelvoitetta, huolenpitovelvoitetta ja hyvää hallintoa koskevaa velvoitetta, jotka ovat unionin oikeuden yleisiä periaatteita.


(1)  Poikkeuksellisista toimenpiteistä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin alennetulla ylijäämämaksulla unionin markkinoille saattamisen osalta markkinointivuoden 2012/2013 aikana 15.2.2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 131/2013 (EUVL L 45, s. 1).

(2)  Poikkeuksellisista toimenpiteistä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin alennetulla ylijäämämaksulla unionin markkinoille saattamisen osalta markkinointivuoden 2012/2013 aikana 22.3.2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 281/2013 (EUVL L 84, s. 19).

(3)  Unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen sokerin käytettävissä olevien määrien jakokertoimen vahvistamisesta markkinointivuonna 2012/2013 6.3.2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 194/2013 (EUVL L 64, s. 3).

(4)  Unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen sokerin käytettävissä olevien määrien jakokertoimen vahvistamisesta markkinointivuonna 2012/2013 10.4.2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 332/2013 (EUVL L 102, s. 18).

(5)  Pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta markkinointivuodeksi 2012/2013 CN-koodien 1701 14 10 ja 1701 99 10 sokerin tuomiseksi alennetuin tullein 18.1.2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 36/2013 (EUVL L 16, s. 7).

(6)  Sokerin vähimmäistullin vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 36/2013 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestettävässä ensimmäisessä osatarjouskilpailussa 24.1.2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 67/2013 (EUVL L 22, s. 9).

(7)  Sokerin vähimmäistullin vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 36/2013 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestettävässä toisessa osatarjouskilpailussa 28.2.2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 178/2013 (EUVL L 58, s. 3).

(8)  Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22.10.2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, s. 1).

(9)  Sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20.2.2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, s. 1).

(10)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 27.9.2011 annettu komission asetus (EU) N:o 1006/2011 (EUVL L 282, s. 1).


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/15


Kanne 17.4.2013 — Bayer Intellectual Property v. SMHV — Interhygiene (INTERFACE)

(Asia T-227/13)

2013/C 178/25

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Saksa) (edustaja: asianajaja E. Armijo Chávarri)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen sillä perusteella, että se on lainvastainen, koska siinä todetaan, että hakemus sanamerkin INTERFACE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi ei ole yhteensoveltuva aikaisemman tavaramerkin Interfolg kanssa

velvoittamaan nimenomaisesti SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”INTERFACE” luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8 133 977

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: yhteisön tavaramerkiksi luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten rekisteröity sanamerkki ”Interfolg”

Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksyttiin.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin.

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/15


Kanne 22.4.2013 — HTC Sweden v. SMHV — Vermop Salmon (TWISTER)

(Asia T-230/13)

2013/C 178/26

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: HTC Sweden AB (Söderköping, Ruotsi) (edustajat: asianajajat G. Hasselblatt ja D. Kipping)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 31.1.2013 tekemät päätökset yhdistetyissä asioissa R 1873/2011-1 ja R 1881/2011-1

velvoittamaan SMHV:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: kuviomerkki ”TWISTER” luokkiin 3, 7, ja 21 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 4 617 932

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: vastapuoli valituslautakunnassa

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus perustui neuvoston asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan

Mitättömyysosaston ratkaisu: riidanalaisen yhteisön tavaramerkin osittainen mitättömäksi julistaminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen osittainen hylkääminen

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/16


Kanne 7.5.2013 — Italia v. komissio

(Asia T-255/13)

2013/C 178/27

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamiehet: avvocato dello stato M. Salvatorelli ja G. Palmieri)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 26.2.2013 tehdyn komission päätöksen C(2013) 981 siltä osin kuin siihen sisältyy kiinteämääräiset rahoitusoikaisut, jotka koskevat tutkimuksia AC/2005/44, XC/2007/0107 ja XC/2007/030 (hakuvuosien 2005, 2006 ja 2007 täydentäviä ehtoja koskeva, 48 095 235,86 euron suuruinen kiinteämääräinen rahoitusoikaisu), tutkimuksia FV/2007/315 ja FV/2007/355 (sitrushedelmien jalostusta varainhoitovuosina 2005, 2006 ja 2007 koskeva, 17 913 976,32 euron suuruinen kiinteämääräinen rahoitusoikaisu) ja tutkimuksia FA/2008/64, FA/2008/103, FA/2009/064 ja FA/2009/104 (hyväksymisperusteiden noudattamista rahoitusvuosina 2007, 2008 ja 2009 koskeva, 6 354 112,39 euron suuruinen kiinteämääräinen rahoitusoikaisu)

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa päätöksen lainvastaisuuteen seuraavilla perusteilla:

1)

komissio on tehnyt rahoitusoikaisun, koska direktiivejä ei ole pantu täytäntöön kokonaan tai osittain, vaikka tällä perusteella voidaan ainoastaan aloittaa rikkomista koskeva menettely

2)

komissio on perusteettomasti jättänyt ottamatta huomioon Italian viranomaisten toiminnan, koska se ei ole ottanut huomioon tarvetta omaksua asteittainen lähestymistapa äärimmäisen monimutkaisen järjestelmän osalta, unionin lainsäädännössä kunkin jäsenvaltion valintojen osalta tehtyjen viittausten merkitystä eikä unionin säännösten tulkintaa koskevaa suhteellista epävarmuutta, ja on siten loukannut oikeusvarmuutta, laillisuutta, suhteellisuutta, vilpitöntä mieltä ja perusteltua luottamusta koskevia periaatteita

3)

komissio on jättänyt kokonaan huomiotta sen, että maksajavirastoilla on objektiivisesti erilaisia valvontajärjestelmiä

4)

komissio on soveltanut korkeaa 10 prosentin rahoitusoikaisua, jota sovelletaan vain silloin, kun valvontaa ei ole ollut tai se on ollut hajanaista

5)

perusteluvelvollisuuden periaatetta on loukattu

6)

myös komission kyseisessä päätöksessä esittämät erityiset väitteet, jotka liittyvät sen tutkimia asiakirjoja koskevaan täsmälliseen tosiseikkoja koskevaan arviointiin, riitautetaan

7)

päätös on lainvastainen sitrushedelmien jalostusta varainhoitovuosina 2005, 2006 ja 2007 koskevien kiinteämääräisten rahoitusoikaisujen osalta, ja se riitautetaan siltä osin kuin siinä katsotaan, että vastuu alalla havaituista petoksista johtuu siitä, että kyseinen jäsenvaltio ei ole toteuttanut asianmukaista valvontaa. Komissio ei erityisesti ole ottanut huomioon sitä, että Italian valtion ei voida katsoa olevan vastuussa mistään hallinnointia koskevista laiminlyönneistä tai virheistä, koska petollinen toiminta johtuu virkamiehistä, joiden tehtävänä oli osoittaa heidän tehtäväkseen annettujen tarkastusten avulla, että toiminta, jonka perusteella tukia maksettiin, oli sääntöjenmukaista; tarkastuksia ei olisi voitu tehdä muulla tapaa siten, että petoksilta olisi voitu välttyä, siihen asti kun mainitut, rikosoikeudellisesti rangaistavat teot havaittiin.

8)

Lisäksi riitautetaan hyväksymisperusteiden noudattamista (ARBEA) rahoitusvuosina 2007, 2008 ja 2009 koskevat kiinteämääräiset rahoitusoikaisut, jotka on perusteltu organisaatiota koskevilla puutteilla, joista Italian valtion väitetään olevan vastuussa, koska kyseisessä asiassa on sovellettu lainsäädäntöä, joka ei ollut vielä voimassa tosiseikkojen tapahtumahetkellä, ja koska ei ole otettu huomioon, että Italian valtio on toteuttanut määräajassa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.


22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/17


Kanne 7.5.2013 — Italia v. komissio

(Asia T-256/13)

2013/C 178/28

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamiehet: avvocato dello Stato W. Ferrante ja G. Palmieri)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan yhtäältä 22.3.2013 päivätyn komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston kirjeen prot. Ares (2013) 237719, jonka otsikko on ”Agreement N. ADEC 2007.0266 — Reimbursement. Review after appeal”, joka lähetettiin 25.2.2013 ja saapui Agenzia nazionale per i Giovanille 6.3.2013, prot. ANG/2741/AMS, ja jossa vaaditaan palauttamaan yhteensä 1 486 485,90 euroa, siltä osin kuin se koskee 52 036,24 euron ja 183 729,72 euron suuruisia määriä, sekä toisaalta 28.2.2013 päivätyn komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston kirjeen prot. 267064, joka on osoitettu pääministerin toimiston alaisen nuorisosta ja kansallisesta siviilipalvelusta vastaavan osaston päällikölle ja jolla lähetettiin ”Final evolution conclusions”-nimiset päätelmät ”2011 Declaration of Assurance”-nimiseen asiakirjaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt käsiteltävä kanne koskee vaatimusta, että komissiolle on palautettava yhteensä 1 486 485,90 euroa, johon sisältyy 52 036,24 euron suuruinen summa, joka koskee Agenzia nazionale per i Giovani -nimiselle elimelle Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuksesta ja arvioinnista nuorisotoimintaohjelman yhteydessä vuonna 2007 aiheutuneita kustannuksia, joita ei komission mukaan voida hyväksyä, sekä 183 729,70 euroa, joka muodostuu määristä, joita Agenzia nazionale per i Giovani ei ole vielä perinyt takaisin kyseiseen ohjelmaan vuosina 2000–2004 osallistuneille nuorille osoitettujen palautusvaatimusten johdosta.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu Euroopan komission ja Agenzia nazionale per i Giovanin välisen ”Grant Agreement No 2007 — 0266/001 — 001 for the operational implementation of the Youth in Action Programme” -sopimuksen 3.2.1 kohdan ja 5.2.2 artiklan viimeisen kappaleen rikkomiseen.

Kantaja väittää tämän osalta, että vaikka kunkin koulutettavan osalta vahvistettu enimmäismäärä on todella ylitetty (organisaatiosyistä ja aikarajoitusten vuoksi), ei vaikuta kohtuulliselta eikä nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 tehdyn päätöksen 1719/2006/EY tavoitteen mukaiselta vaatia sellaisten varojen palauttamista, jotka on todella käytetty tarkoituksiin, jotka ovat ”Grant Agreement No 2007 — 0266/001 — 001”-sopimuksen mukaisia.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu Euroopan komission ja Agenzia nazionale per i Giovanin välisen sopimuksen nro 2003 — 1805/001 — 001 liitteessä II.1 olevan 10.2 artiklan rikkomiseen.

Kantaja väittää tämän osalta, että Italian viranomaiset ovat käytännössä toteuttaneet kaikki mahdolliset menettelyt kyseisten määrien takaisin perimiseksi. Komissio ei ole myöskään perustellut asianmukaisesti sitä, miksi kanta samanlaista tilannetta on kohdeltu ilmeisen eriarvoisesti; kyseessä ovat vuosilta 2000–2004 takaisin perittävät määrät, joiden osalta on kieltäydytty hyväksymästä takaisinperinnästä luopumista, ja toisaalta vuosilta 2005 ja 2006 takaisin perittävät määrät, joiden osalta on hyväksytty takaisinperinnästä luopuminen.