ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.236.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 236

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
7. elokuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 236/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) ( 1 )

1

2012/C 236/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 236/03

Euron kurssi

2

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 236/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

3

 

Oikaisuja

2012/C 236/05

Oikaistaan lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla annettu EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Norjassa julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti (EUVL C 168, 14.6.2012)

5

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

7.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 236/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 236/01

Komissio päätti 19 päivänä heinäkuuta 2012 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32012M6630. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


7.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 236/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 236/02

Komissio päätti 10 päivänä toukokuuta 2012 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32012M6540. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

7.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 236/2


Euron kurssi (1)

6. elokuuta 2012

2012/C 236/03

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2379

JPY

Japanin jeniä

96,99

DKK

Tanskan kruunua

7,4422

GBP

Englannin puntaa

0,79500

SEK

Ruotsin kruunua

8,3401

CHF

Sveitsin frangia

1,2013

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,3945

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,158

HUF

Unkarin forinttia

275,66

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6963

PLN

Puolan zlotya

4,0345

RON

Romanian leuta

4,5798

TRY

Turkin liiraa

2,2035

AUD

Australian dollaria

1,1727

CAD

Kanadan dollaria

1,2385

HKD

Hongkongin dollaria

9,6004

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5112

SGD

Singaporin dollaria

1,5370

KRW

Etelä-Korean wonia

1 396,34

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,1156

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8904

HRK

Kroatian kunaa

7,5135

IDR

Indonesian rupiaa

11 720,81

MYR

Malesian ringgitiä

3,8449

PHP

Filippiinien pesoa

51,732

RUB

Venäjän ruplaa

39,2583

THB

Thaimaan bahtia

38,969

BRL

Brasilian realia

2,5130

MXN

Meksikon pesoa

16,2109

INR

Intian rupiaa

68,7370


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

7.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 236/3


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 236/04

1.

Komissio vastaanotti 30 päivänä heinäkuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla tšekkiläiseen konserniin Moravia Steel a.s. (Moravia Steel) kuuluva tšekkiläinen yritys Trinecke Zelezarny a.s. (TZ) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan tšekkiläisen yrityksen ZDB Group a.s. (ZDB) tietyissä osissa ostamalla äskettäin perustetun tšekkiläisen yrityksen ZDB Dratovna a.s. (Dratovna) osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

TZ ja Moravia Steel: erilaisten terästuotteiden valmistus, muun muassa valssilanka ja muut kuumavalssatut pitkät terästuotteet, puolivalmisteet, kuumavalssatut leveät terästuotteet, saumattomat putket sekä vedetty ja kuorittu teräs (esimerkiksi kylmävedetty lanka ja kuoritut terästangot),

Dratovna: kylmävedettyjen lankojen ja niistä tehtyjen tuotteiden valmistus ja jakelu.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


Oikaisuja

7.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 236/5


Oikaistaan lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla annettu EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Norjassa julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

( Euroopan unionin virallinen lehti C 168, 14. kesäkuuta 2012 )

2012/C 236/05

Sivulla 4, kolmannella rivillä ”Sopimuksen kesto”:

korvataan:

”1. marraskuuta 2012 – 31. maaliskuuta 2016”

seuraavasti:

”1. joulukuuta 2012 – 31. maaliskuuta 2016”.