ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.012.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 12

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
14. tammikuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 012/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 012/02

Euron kurssi

5

 

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta

2012/C 012/03

Päätös N:o E3, annettu 19 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklassa määritellystä siirtymäkaudesta ( 2 )

6

 

Euroopan ulkosuhdehallinto

2012/C 012/04

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivästä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen määräaikaisesti siirrettyihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä

8

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2012/C 012/05

Euroopan komission tiedote ilmoituksesta, jonka Helleenien tasavallan toimivaltainen viranomainen on toimittanut hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukaisesti

17

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 012/06

Norjan liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus julkista palveluhankintaa koskevan sopimuksen tekemisestä ilman tarjouskilpailua rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisesti

18

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 012/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) ( 1 )

19

2012/C 012/08

Päätös muodollisen tutkintamenettelyn lopettamisesta, kun jäsenvaltio on peruuttanut ilmoituksensa – Valtiontuki – Puola (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107–109 artikla) – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukainen komission tiedonanto – ilmoituksen peruuttaminen – Valtiontuki SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland ( 1 )

21

 

Oikaisuja

2012/C 012/09

Oikaistaan jäsenvaltioiden toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 736/2008 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta (EUVL C 8, 11.1.2012)

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta ja EY:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/1


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 12/01

Päätöksen tekopäivä

26.4.2011

Valtiontuen viitenumero

SA.31494 (N 376/10)

Jäsenvaltio

Alankomaat

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Natuurbeheer

Oikeusperusta

Wet inrichting landelijk gebied

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 28,5 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 171 milj. EUR

Tuen intensiteetti

84 %

Kesto

1.1.2011–31.10.2017

Toimiala

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Gedeputeerde staten van de provincies

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

20.12.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33370 (11/N)

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel

Oikeusperusta

Décret 99-130 du 24 février 1999; décret 98-35 du 14 janvier 1998; décret 95-110 du 2 février 1995; loi 85-695 du 11 juillet 1985; décret 2008-508 du 29 mai 2008; décret 2008-509 du 29 mai 2009

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Veronluonteinen maksu

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 744 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 4 464 milj. EUR

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

31.12.2017 saakka

Toimiala

Tiedonvälitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lübeck

75784 Paris Cedex 16

FRANCE

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

8.11.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33538 (11/N)

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Regional Airports — Capital Expenditure grant Scheme

Oikeusperusta

Article 28.4 of the Constitution of Ireland Central Fund (Permament Provisions) Act, 1965; Appropration Act, 2010

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Alakohtainen kehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 65,5 milj. EUR

Tuen intensiteetti

90 %

Kesto

31.12.2014 saakka

Toimiala

Lentoliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Department of Transport Tourism and Sport

44 Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

20.12.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33662 (11/NN)

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Solon SE

Oikeusperusta

1.

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Jahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011), vom 22. Dezember 2010

2.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011), vom 17. Dezember 2009

3.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 und 2011, vom 18. Dezember 2009

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vaikeuksissa olevien yritysten pelastaminen

Tuen muoto

Takaus, Korkotuki

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 46,84 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 46,84 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

8.8.2011–31.12.2011

Toimiala

Sähkötekniset ja optiset laitteet

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen

DGZ-Ring 12

13086 Berlin

DEUTSCHLAND

Senatsverwaltung für Finanzen Berlin

Klosterstraße 59

10179 Berlin

DEUTSCHLAND

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/5


Euron kurssi (1)

13. tammikuuta 2012

2012/C 12/02

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2771

JPY

Japanin jeniä

98,06

DKK

Tanskan kruunua

7,4365

GBP

Englannin puntaa

0,83320

SEK

Ruotsin kruunua

8,8892

CHF

Sveitsin frangia

1,2100

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,6930

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,450

HUF

Unkarin forinttia

309,71

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7002

PLN

Puolan zlotya

4,4060

RON

Romanian leuta

4,3345

TRY

Turkin liiraa

2,3642

AUD

Australian dollaria

1,2364

CAD

Kanadan dollaria

1,3019

HKD

Hongkongin dollaria

9,9196

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6090

SGD

Singaporin dollaria

1,6468

KRW

Etelä-Korean wonia

1 466,53

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,2672

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,0648

HRK

Kroatian kunaa

7,5480

IDR

Indonesian rupiaa

11 700,55

MYR

Malesian ringgitiä

4,0005

PHP

Filippiinien pesoa

55,904

RUB

Venäjän ruplaa

40,5047

THB

Thaimaan bahtia

40,573

BRL

Brasilian realia

2,2740

MXN

Meksikon pesoa

17,2983

INR

Intian rupiaa

65,7040


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta

14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/6


PÄÄTÖS N:o E3,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklassa määritellystä siirtymäkaudesta

(ETA:n kannalta ja EY:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 12/03

SOSIAALITURVAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISTA KÄSITTELEVÄ HALLINTOTOIMIKUNTA, joka

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) 72 artiklan d alakohdan, jonka mukaan hallintotoimikunnan tehtävänä on edistää uusien teknologioiden mahdollisimman laajaa käyttöä etenkin uudistamalla tietojenvaihtomenettelyjä ja mukauttamalla laitosten välistä tietovirtaa sähköistä vaihtoa varten ottaen huomioon tietojenkäsittelyn kehittymisen kussakin jäsenvaltiossa,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (2) 4 artiklan, jonka mukaan hallintotoimikunta vahvistaa asiakirjojen ja rakenteisten sähköisten asiakirjojen rakenteen, sisällön ja muodon ja niiden vaihtoa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt sekä käytännölliset järjestelyt tietojen, asiakirjojen tai päätösten lähettämiseksi sähköisesti asianomaiselle henkilölle,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 987/2009 siirtymäkautta koskevan 95 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, jossa säädetään, että kukin jäsenvaltio voi soveltaa siirtymäkautta tietojen vaihtamiseen sähköisesti ja että nämä siirtymäkaudet eivät saa ylittää 24:ää kuukautta täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti hallintotoimikunta voi sopia edellä mainittujen siirtymäkausien pidentämisestä, jos tarvittavan yhteisön infrastruktuurin (Electronic Exchange of Social Security information, EESSI) käyttöönotto viivästyy merkittävästi täytäntöönpanoasetuksen voimaantuloon nähden,

toimii asetuksen (EY) N:o 883/2004 71 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklassa säädetään 24 kuukauden siirtymäkaudesta kyseisen asetuksen voimaantulon jälkeen, jotta jäsenvaltioilla on mahdollisuus panna täytäntöön ja ottaa käyttöön tarvittava kansallinen infrastruktuuri tietojen vaihtamiseksi sähköisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan mukaan hallintotoimikunnalla on valtuus sopia jäsenvaltioita koskevan siirtymäkauden pidentämisestä, jos yhteisön infrastruktuurin käyttöönotto viivästyy merkittävästi.

(3)

Hallintotoimikunta on arvioinut hankkeen tilannetta yleisesti sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla Euroopan komission ja EESSI-hankkeen ohjauskomitean analyysin pohjalta.

(4)

Kyseisessä arvioinnissa todetaan, että EU:ssa ja kansallisella tasolla saavutetun edistymisen perusteella siirtymäkauden pidentäminen on tarpeen EESSI-järjestelmän tehokkaan käyttöönoton varmistamiseksi, mutta katsotaan samalla, että on kaikkien osapuolten etujen mukaista, että tämä pidennys on ajallisesti rajattu.

(5)

Kun otetaan huomioon, että hanke on teknisesti monimutkainen ja että mahdollisilla eri toteuttamisratkaisuilla on kullakin eri aikavaatimukset, hallintotoimikunta katsoo aiheelliseksi pidentää siirtymäkautta 24 kuukaudella asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan 1 kohdassa määritellyn ajanjakson lisäksi.

(6)

Hallintotoimikunta kuitenkin rohkaisee jäsenvaltioita aloittamaan sähköisen tietojen vaihdon viipymättä mahdollisimman nopeasti, jotta rajoitetaan mahdollisimman lyhyeksi ajanjakso, jolloin tiedot vaihdetaan sekä paperilla että sähköisesti, kuten EESSI-hankkeen ohjauskomitean ehdotukseen perustuvissa hallintotoimikunnan välitavoitteissa määritellään.

(7)

Hallintotoimikunta pyytää EESSI-hankkeen ohjauskomiteaa ottamaan käyttöön asianmukaiset seurantavälineet, ehdottamaan välitavoitteita ja seuraamaan tiiviisti EESSI-järjestelmän täytäntöönpanon toteutumista kussakin jäsenvaltiossa pidennetyn siirtymäkauden aikana.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan 1 kohdan mukaisesti hallintotoimikunta voi tarkastella tätä päätöstä uudelleen EESSI-hankkeen ohjauskomitean kokonaissuunnittelun ja analyysien pohjalta.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 4 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen tiedonvaihtoon sovellettavan siirtymäkauden käytännön järjestelyistä 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehtyä päätöstä N:o E1 (3) sovelletaan pidennetyllä kaudella edelleen soveltuvin osin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Pidennetään asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja siirtymäkausia, jotka koskevat täysin sähköisesti tapahtuvaa jäsenvaltioiden välistä tietojen vaihtoa, 24 kuukaudella 30 päivään huhtikuuta 2014.

2.

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tätä päätöstä sovelletaan sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa sen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Hallintotoimikunnan puheenjohtaja

Elżbieta ROŻEK


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 9.


Euroopan ulkosuhdehallinto

14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/8


Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös,

annettu 23 päivästä maaliskuuta 2011,

Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen määräaikaisesti siirrettyihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä

2012/C 12/04

KORKEA EDUSTAJA, joka

ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 hyväksytyn neuvoston päätöksen 2010/427/EU ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskevan neuvoston päätöksen (1), jäljempänä ’neuvoston päätös’, 6 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan ulkosuhdehallinto, jäljempänä ’EUH’, voi erityistapauksissa käyttää rajoitettua määrää erikoistuneita lähetettyjä kansallisia asiantuntijoita.

(2)

Korkea edustaja hyväksyy niin ikään neuvoston päätöksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä 16 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/479/EY (sittemmin kumottu ja korvattu 5 päivänä joulukuuta 2007 hyväksytyllä neuvoston päätöksellä 2007/829/EY (2)) vahvistettuja sääntöjä vastaavat säännöt, joiden mukaisesti lähetetyt kansalliset asiantuntijat ovat EUH:n käytettävissä antaakseen erityistä asiantuntemusta.

(3)

EUH:n olisi voitava hyödyntää palvelukseensa määräaikaisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden korkeatasoista ammattitaitoa ja kokemusta erityisesti aloilla, joilla tällaista asiantuntemusta ei ole välittömästi saatavilla.

(4)

Kansallisten asiantuntijoiden EUH:n palvelukseen siirtämisen tarkoituksena on edistää eurooppalaisia politiikkoja koskevan ammatillisen kokemuksen ja tietämyksen vaihtoa.

(5)

Kansallisten asiantuntijoiden olisi tultava jäsenvaltioiden julkishallinnoista tai kansainvälisistä järjestöistä.

(6)

Tässä päätöksessä vahvistettujen, kansallisia asiantuntijoita ja sotilashenkilöitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien pitäisi taata, että he toimivat tehtäviään suorittaessaan ainoastaan EUH:n edun mukaisesti.

(7)

Tässä päätöksessä olisi vahvistettava kaikki kansallisia asiantuntijoita koskevat työsuhteen ehdot.

(8)

EUH:n palvelukseen Euroopan unionin sotilasesikunnan muodostamista varten siirrettävien sotilashenkilöiden osalta olisi vahvistettava erityissäännöksiä.

(9)

Unionin edustustoihin sijoitettavien kansallisten asiantuntijoiden osalta olisi vahvistettava erityissäännöksiä. Eri toimielimistä (pääasiassa Euroopan komissiosta ja EUH:sta) tulevien kansallisten asiantuntijoiden eriarvoista kohtelua unionin edustustoissa olisi vältettävä mahdollisuuksien mukaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Näitä sääntöjä sovelletaan kansallisiin asiantuntijoihin, jotka jäsenvaltioiden julkishallinnot ovat määräaikaisesti siirtäneet Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) palvelukseen. Niitä sovelletaan myös kansainvälisten järjestöjen määräaikaisesti siirtämiin asiantuntijoihin.

2.   Henkilöt, joihin näitä sääntöjä sovelletaan, pysyvät työnantajansa palveluksessa koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan, ja tämä työnantaja maksaa edelleen heidän palkkansa.

3.   EUH päättää tarpeen mukaan ja talousarvion asettamissa puitteissa kansallisten asiantuntijoiden palvelukseen ottamisesta. Henkilöstöosasto vahvistaa tätä palvelukseen ottamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

4.   Kansallisten asiantuntijoiden on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia.

5.   Jäsenvaltiot ja EUH toimivat yhteistyössä varmistaakseen mahdollisuuksien mukaan, että kansallisten asiantuntijoiden ottaminen EUH:n palvelukseen tapahtuu ansioiden perusteella ja että siinä taataan samalla riittävän tasapainoinen maantieteellinen ja sukupuolijakauma, erityisesti kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten tarkoituksenmukaisen edustuksen varmistamiseksi.

6.   Määräaikaisesta palvelukseen siirrosta sovitaan hallintopääjohtajan ja asianomaisen jäsenvaltion pysyvän edustuston tai kansainvälisen järjestön välisellä kirjeenvaihdolla. Asemapaikan sijainti on mainittava kirjeenvaihdossa. Kirjeenvaihtoon liitetään jäljennös EUH:n palvelukseen siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.

2 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron kesto

1.   Määräaikaisen palvelukseen siirron on oltava kestoltaan vähintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta. Palvelukseen siirtoa voidaan jatkaa siten, että sen kokonaiskesto on enintään neljä vuotta. Henkilöstöosasto voi poikkeustapauksissa ja asiaankuuluvan pääjohtajan tai tätä vastaavan henkilön pyynnöstä yksikön edun niin vaatiessa hyväksyä palvelukseen siirron jatkamisen yhden tai useamman kerran enintään kahdeksi vuodeksi edellä mainitun neljän vuoden kauden päätyttyä.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen kansallisen asiantuntijan määräaikaisen palvelukseen siirron kesto voi olla alle kuusi kuukautta, jos kyseessä on osallistuminen kriisinhallintaoperaatioiden valmisteluun tai niiden alkututkimukseen.

3.   Määräaikaisen palvelukseen siirron aiottu kesto on vahvistettava sen alkaessa 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulla kirjeenvaihdolla. Samaa menettelyä sovelletaan määräaikaisen palvelukseen siirron kestoa pidennettäessä.

4.   Jos kansallinen asiantuntija on jo ollut määräaikaisesti EUH:n palveluksessa, hänet voidaan siirtää uudelleen seuraavin edellytyksin:

a)

kansallinen asiantuntija täyttää edelleen määräaikaista palvelukseen siirtoa koskevat ehdot; ja

b)

uusi määräaikainen palvelukseen siirto voi alkaa vasta, kun edellisen määräaikaisen palvelukseen siirron päättymisestä on kulunut vähintään kuusi vuotta; jos kansallisen asiantuntijan palvelukseen siirtoa on jatkettu ensimmäisen määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä, edellä mainittu kuuden vuoden jakso lasketaan alkavaksi kyseisen jatkoajan päättymisestä.

Tämä säännös ei estä EUH:ta hyväksymästä alle kuuden vuoden kuluttua ensimmäisen määräaikaisen palvelukseen siirron päättymisestä sellaisen kansallisen asiantuntijan palvelukseen siirtoa, jonka ensimmäinen määräaikainen palvelukseen siirto on kestänyt alle kuusi vuotta, mutta tällöin uuden palvelukseen siirron kesto ei saa ylittää aikaa, joka kuuden vuoden jaksosta on jäänyt aiemmin käyttämättä.

3 artikla

Asemapaikka

1.   Kansallisten asiantuntijoiden asemapaikka on EUH:n keskushallinnossa Brysselissä tai jossakin unionin edustustossa.

2.   Asemapaikkaa voidaan muuttaa määräaikaisen palvelukseen siirron aikana uudella 1 artiklan 6 kohdan mukaisella kirjeenvaihdolla, jos alkuperäisessä kirjeenvaihdossa ei ollut sovittu mahdollisuudesta muuttaa asemapaikkaa. Hallinnolle, josta kansallinen asiantuntija siirretään määräaikaiseen palvelukseen, ilmoitetaan mahdollisista asemapaikan muutoksista.

4 artikla

Tehtävät

1.   Kansallinen asiantuntija avustaa EUH:n henkilöstön jäseniä ja suorittaa hänelle osoitetut tehtävät. Kansallisen asiantuntijan tehtävät määritellään EUH:n ja sen hallinnon, josta hänet siirretään määräaikaiseen palvelukseen, välisellä sopimuksella EUH:n edun mukaisesti ja kansallisen asiantuntijan ammattitaito huomioon ottaen.

2.   Jollei jäljempänä olevasta 8 kohdasta muuta johdu, kansallinen asiantuntija osallistuu virkamatkoihin ja kokouksiin vain, jos

a)

hän matkustaa yhdessä EUH:n henkilöstön jäsenen kanssa;

tai

b)

jos hän yksin matkustaessaan toimii tarkkailijana tai ainoastaan tietojen hankkimiseksi.

Kansallinen asiantuntija ei voi edustaa EUH:ta taloudellisten tai muiden sitoumusten tekemiseksi eikä neuvotella sen puolesta, ellei hänelle ole annettu tätä koskevaa toimeksiantoa jäljempänä olevan 8 kohdan nojalla.

Tässä kohdassa asetettuja rajoituksia ei sovelleta kansallisiin asiantuntijoihin, jotka on siirretty siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran, kriisinhallinta- ja suunnitteluosaston tai EU:n tilannekeskuksen palvelukseen.

3.   EUH on kansallisen asiantuntijan esimiehen välityksellä yksin vastuussa kansallisen asiantuntijan suorittamien tehtävien tulosten hyväksymisestä.

4.   EUH:n, kansallisen asiantuntijan työnantajan ja kansallisen asiantuntijan on tehtävä kaikkensa, jotta tehtäviin, joita kansallinen asiantuntija suorittaa määräaikaisen palvelukseen siirron aikana, ei liity eturistiriitoja ja ettei tällaisia eturistiriitoja synny. Tätä varten henkilöstöosasto ilmoittaa hyvissä ajoin kansalliselle asiantuntijalle ja hänen työnantajalleen kansallisen asiantuntijan aiotuista tehtävistä ja pyytää kansallista asiantuntijaa ja työnantajaa vahvistamaan kirjallisesti, että heillä ei ole tiedossaan mitään syitä, joiden vuoksi kansallinen asiantuntija ei voisi ottaa näitä tehtäviä hoitaakseen, erityisesti kansallisen asiantuntijan työkokemukseen liittyen.

5.   Kansallista asiantuntijaa on erityisesti kehotettava ilmoittamaan kaikista eturistiriidoista, joita voi syntyä hänen perhetilanteensa (erityisesti hänen lähiomaistensa ammattitoiminnan taikka hänen tai lähiomaisten merkittävien taloudellisten kytkösten) ja niiden tehtävien välillä, joita hänen on tarkoitus hoitaa määräaikaisen palvelukseen siirron aikana. Työnantajan ja kansallisen asiantuntijan on sitouduttava ilmoittamaan kansallisen asiantuntijan esimiehelle ja henkilöstöosastolle sellaisista määräaikaisen palvelukseen siirron aikana tapahtuvista muutoksista, jotka voivat aiheuttaa eturistiriidan.

6.   Kansallisesta asiantuntijasta on tehtävä turvallisuusselvitys ennen määräaikaiseen palvelukseen siirtoa, jos kansallisen asiantuntijan esimies katsoo, että tälle osoitettujen tehtävien luonne edellyttää erityisiä turvallisuuteen liittyviä varotoimia.

7.   Jos 2, 4 ja 5 kohdan säännöksiä ei noudateta, EUH:lla on oikeus päättää kansallisen asiantuntijan määräaikainen palvelukseen siirto 9 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

8.   Edellä olevasta 1 kohdasta ja 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen sen yksikön pääjohtaja tai tätä vastaava henkilö, johon kansallinen asiantuntija on sijoitettu, voi korkean edustajan alaisuudessa ja kansallisen asiantuntijan esimiehen ehdotuksesta osoittaa kansalliselle asiantuntijalle erityistehtäviä ja valtuuttaa hänet huolehtimaan yhdestä tai useammasta erityistehtävästä tai kokouksesta sillä edellytyksellä, että eturistiriitoja ei ole.

5 artikla

Oikeudet ja velvollisuudet

1.   Määräaikaisen palvelukseen siirron aikana kansallista asiantuntijaa koskee seuraava:

a)

Kansallisen asiantuntijan on suoritettava tehtävänsä objektiivisesti ja puolueettomasti ja toimittava ainoastaan EUH:n edun mukaisesti.

b)

Kansallisen asiantuntijan on pidätyttävä teoista ja erityisesti julkisista mielipiteenilmauksista, jotka voivat heikentää hänen asemaansa EUH:ssa kohdistuvaa arvonantoa.

c)

Jos kansallinen asiantuntija joutuu tehtäviään hoitaessaan ottamaan kantaa sellaiseen asiaan, jonka käsittelyssä tai ratkaisussa hänellä on hänen riippumattomuutensa mahdollisesti vaarantava henkilökohtainen etu, hänen on ilmoitettava tästä esimiehelleen.

d)

Kansallinen asiantuntija ei saa yksin eikä yhdessä muiden kanssa julkaista eikä antaa julkaistavaksi mitään Euroopan unionin toimintaan liittyvää tekstiä ilman esimiehensä lupaa. Tätä lupaa ei voida evätä kuin siinä tapauksessa, että aiottu julkaiseminen on omiaan vaarantamaan Euroopan unionin edut.

e)

Kaikki oikeudet, jotka johtuvat kansallisen asiantuntijan toiminnasta hänen hoitaessaan tehtäviään, kuuluvat EUH:lle.

f)

Kansallisen asiantuntijan on asuttava asemapaikassaan tai sellaisen välimatkan päässä siitä, ettei hänen tehtäviensä hoitaminen häiriinny.

g)

Kansallisen asiantuntijan on avustettava siinä yksikössä toimivaa esimiestään, jonka palvelukseen hänet on määräaikaisesti siirretty, ja annettava tälle neuvoja; hän on vastuussa esimiehelleen hänelle annettujen tehtävien suorittamisesta.

h)

Kansallinen asiantuntija ei tehtäviään hoitaessaan saa ottaa vastaan ohjeita työnantajaltaan tai kansalliselta hallitukseltaan. Hän ei saa suorittaa mitään palvelusta työnantajalleen, hallituksille eikä kenellekään henkilölle tai millekään yritykselle tai julkisyhteisölle.

2.   Sekä määräaikaisen palvelukseen siirron aikana että sen päätyttyä kansallisen asiantuntijan on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sellaisten seikkojen ja tietojen osalta, jotka hän saa tietoonsa tehtäviään hoitaessaan tai niiden yhteydessä. Hän ei saa missään muodossa antaa sivullisille mitään laillisesti julkistamattomia asiakirjoja tai tietoja eikä käyttää niitä omaksi hyödykseen.

3.   Kansallinen asiantuntija on määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä edelleen velvollinen toimimaan tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen siltä osin kuin on kyse hänelle uskottujen uusien tehtävien hoidosta tai tietyn toimen tai etujen vastaanottamisesta.

4.   Kansallisten asiantuntijoiden on noudatettava EUH:ssa voimassa olevia turvallisuussääntöjä.

5.   Jos kansallinen asiantuntija määräaikaisen palvelukseen siirron aikana jättää noudattamatta 1, 2 ja 4 kohdan säännöksiä, EUH voi päättää määräaikaisen palvelukseen siirron 9 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

6 artikla

Taso, ammattikokemus ja kielitaito

1.   EUH:n määräaikaiseen palvelukseen voidaan siirtää kansallinen asiantuntija, jolla on vähintään kolmen vuoden kokoaikainen työkokemus hallinnollisista tehtävistä, tieteen tai tekniikan alan tehtävistä taikka neuvonta- tai valvontatehtävistä tasolla, joka vastaa Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa (3) määriteltyjä hallintovirkamiesten (AD) tai hallintoavustajien (AST) tehtäväryhmiä.

2.   Kansallisella asiantuntijalla on oltava jossakin unionin kielessä perusteellinen kielitaito ja toisessa unionin kielessä hänelle uskottujen tehtävien hoitamiseen riittävä kielitaito.

7 artikla

Valintamenettelyt

1.   Kansallisten asiantuntijoiden valinnassa noudatetaan avointa ja läpinäkyvää menettelyä, jonka toteuttamisen yksityiskohdista päättää henkilöstöosasto.

Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa ja yksikön edun vuoksi kansallinen asiantuntija voidaan valita ilman tällaisia menettelyjä. Tällaiseen poikkeukseen on saatava hallintopääjohtajan lupa.

2.   Ennen määräaikaista palvelukseen siirtämistä esimiehen on varmistettava, että käytettävissä on riittävät budjettimäärärahat.

3.   Asiaankuuluvan pysyvän edustuston on toimitettava hakemukset henkilöstöosastolle.

8 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttäminen

1.   Henkilöstöosasto voi sallia määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttämisen ja vahvistaa sitä koskevat edellytykset. Keskeytyksen aikana:

a)

16 ja 17 artiklassa säädettyjä korvauksia ei suoriteta;

b)

19 ja 20 artiklassa säädetyt kulut korvataan vain, jos keskeyttäminen tapahtuu EUH:n pyynnöstä.

2.   Henkilöstöosasto ilmoittaa asiasta kansallisen asiantuntijan työnantajalle.

9 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron päättyminen

1.   Jollei 2 kohdasta muuta johdu, määräaikainen palvelukseen siirto voidaan päättää EUH:n (henkilöstöosaston ja asiaankuuluvan pääjohtajan tai tätä vastaavan henkilön suostumuksella) tai kansallisen asiantuntijan työnantajan pyynnöstä kolme kuukautta etukäteen annettavalla ilmoituksella. Se voidaan myös päättää kansallisen asiantuntijan pyynnöstä samalla kolmen kuukauden irtisanomisajalla edellyttäen, että henkilöstöosasto ja asiaankuuluva pääjohtaja tai tätä vastaava henkilö hyväksyvät pyynnön.

2.   Määräaikainen palvelukseen siirto voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa päättää ilman irtisanomista:

a)

kansallisen asiantuntijan työnantajan toimesta, jos työnantajan olennaiset edut sitä vaativat;

b)

kansallisen asiantuntijan molemmille osapuolille esittämästä pyynnöstä tehtävällä henkilöstöosaston ja asiaankuuluvan pääjohtajan tai tätä vastaavan henkilön sekä työnantajan välisellä sopimuksella, jos kansallisen asiantuntijan olennaiset henkilökohtaiset tai ammatilliset edut sitä vaativat; tai

c)

EUH:n toimesta (henkilöstöosaston ja asiaankuuluvan pääjohtajan tai tätä vastaavan henkilön suostumuksella), jos kansallinen asiantuntija laiminlyö näiden sääntöjen mukaiset velvollisuutensa. Kansalliselle asiantuntijalle on annettava ennalta mahdollisuus esittää vastineensa.

3.   Jos määräaikainen palvelukseen siirto päättyy 2 kohdan c alakohdan nojalla, henkilöstöosasto ilmoittaa asiasta työnantajalle välittömästi.

II   LUKU

TYÖEHDOT

10 artikla

Sosiaaliturva

1.   Ennen määräaikaisen palvelukseen siirron alkamista on sen työnantajan, jonka palveluksessa määräaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija on, toimitettava EUH:lle todistus siitä, että kyseiseen julkishallintoon tai kansainväliseen järjestöön sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan edelleen kyseiseen kansalliseen asiantuntijaan koko hänen määräaikaisen palvelukseen siirtonsa ajan ja että tämä julkishallinto tai kansainvälinen järjestö vastaa ulkomailla aiheutuvista kuluista. Tätä varten kansallisen asiantuntijan työnantajan on toimitettava henkilöstöosastolle neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 (4) 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus.

2.   EUH vakuuttaa kansallisen asiantuntijan tapaturmariskejä vastaan hänen palveluksensa alkamispäivästä lähtien. Henkilöstöosasto toimittaa kansalliselle asiantuntijalle jäljennöksen tämän vakuutusturvan ehdoista päivänä, jona tämä käy EUH:n asiaankuuluvassa osastossa määräaikaiseen palvelukseen siirtoon liittyvien muodollisuuksien hoitamista varten.

3.   Jos lisä- tai erityisvakuutus on tarpeen sellaisen virkamatkan yhteydessä, johon kansallinen asiantuntija osallistuu 4 ja 21 artiklan nojalla, tai asemapaikan sijaintiin liittyvien erityisten riskien takia, EUH vastaa siihen liittyvistä kuluista.

11 artikla

Työaika

1.   EUH:ssa voimassa olevia työaikaa koskevia sääntöjä sovelletaan kansalliseen asiantuntijaan. Hallintopääjohtaja voi muuttaa näitä sääntöjä EUH:n tarpeiden mukaisesti.

2.   Kansallisen asiantuntijan työ on kokopäiväistä koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan. Saatuaan kansallisen asiantuntijan esimieheltä asianmukaisesti perustellun pyynnön henkilöstöosasto voi, jos se on EUH:n etujen mukaista, antaa kansalliselle asiantuntijalle luvan hoitaa tehtäviään osa-aikaisesti sen jälkeen, kun hänen työnantajansa on antanut tähän luvan.

3.   Jos osa-aikatyöhön on annettu lupa, kansallisen asiantuntijan on työskenneltävä vähintään puolet tavanomaisesta työajasta.

4.   Kansallisille asiantuntijoille voidaan myöntää EUH:ssa sovellettavat korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta.

12 artikla

Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo

1.   Jos kansallinen asiantuntija on kykenemätön hoitamaan tehtäviään sairauden tai tapaturman vuoksi, hänen on mahdollisimman pian ilmoitettava siitä esimiehelleen ja kerrottava olinpaikkansa. Hänen on toimitettava lääkärintodistus, jos hän on poissa yli kolme päivää, ja häntä voidaan vaatia käymään EUH:n järjestämässä lääkärintarkastuksessa.

2.   Jos kansallinen asiantuntija on kahdentoista kuukauden aikana poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi enintään kolmen vuorokauden pituisia jaksoja yhteensä yli kaksitoista päivää, hänen on esitettävä lääkärintodistus kaikista uusista sairauden aiheuttamista poissaoloista.

3.   Jos sairausloma kestää yli kolme kuukautta tai on pidempi kuin kansallisen asiantuntijan kertynyt palvelusaika riippuen siitä, kumpi on pidempi, 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen korvausten maksaminen keskeytetään ilman eri toimenpiteitä. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos kyse on raskauteen liittyvästä sairaudesta. Sairausloma voi jatkua enintään määräaikaisen palvelukseen siirron päättymiseen asti.

4.   Jos kansallinen asiantuntija kuitenkin saa määräaikaisen palvelukseen siirron kestäessä työhön liittyvän vamman, hänelle maksetaan 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut korvaukset täysimääräisesti koko työkyvyttömyyden ajan siihen asti, kun määräaikainen palvelukseen siirto päättyy.

13 artikla

Vuosiloma, erityislomat ja vapaapäivät

1.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus kahden ja puolen arkipäivän lomaan täyttä palveluskuukautta kohti (30 päivää kalenterivuotta kohti).

2.   Kansallisen asiantuntijan esimiehen on hyväksyttävä lomat ennakolta.

3.   Kansalliselle asiantuntijalle voidaan myöntää erityislomaa seuraavasti:

—   kansallisen asiantuntijan avioituminen: neljä päivää;

—   kansallisen asiantuntijan asuinpaikan muutos: kaksi päivää;

—   muutto tehtävien vastaanottamista varten: enintään kaksi päivää;

—   puolison vakava sairaus: enintään kolme päivää;

—   puolison kuolema: neljä päivää;

—   ylenevää polvea olevan sukulaisen vakava sairaus: enintään kaksi päivää;

—   ylenevää polvea olevan sukulaisen kuolema: enintään kaksi päivää;

—   lapsen avioituminen: kaksi päivää;

—   lapsen syntymä: kymmenen päivää, jotka on pidettävä syntymää seuraavien 14 viikon aikana;

—   vaimon kuolema äitiysloman aikana: henkilöstösääntöjen mukaisesta äitiyslomasta jäljellä olevien päivien lukumäärää vastaava määrä päiviä;

—   lapsen vakava sairaus: enintään kaksi päivää;

—   lääkärintodistuksella osoitettu lapsen erittäin vakava sairaus tai enintään 12-vuotiaan lapsen sairaalahoito: enintään viisi päivää;

—   lapsen kuolema: neljä päivää;

—   lapseksiottaminen: yksi 20 viikon pituinen jakso (24 viikkoa, jos lapsi on vammainen) henkilöstösääntöjen mukaisin perustein.

Ylimääräistä erityislomaa voidaan myöntää kaksi päivää kutakin 12 kuukauden jaksoa kohti kansallisen asiantuntijan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

Tätä säännöstä sovellettaessa kansallisen asiantuntijan avopuoliso voidaan rinnastaa aviopuolisoon henkilöstösäännöissä sovellettavin perustein.

4.   EUH (henkilöstöosasto ja asiaankuuluva pääjohtaja tai tätä vastaava henkilö) voi kansallisen asiantuntijan työnantajan asianmukaisesti perustelemasta pyynnöstä myöntää kansalliselle asiantuntijalle ylimääräistä erityislomaa enintään kaksi päivää kutakin 12 kuukauden jaksoa kohti. Asiaa koskevat pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

5.   Osa-aikatyön tapauksessa vuosiloman kestoa lyhennetään vastaavasti.

6.   Määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä käyttämättä olevista lomapäivistä ei makseta korvausta.

14 artikla

Äitiysloma

1.   Kansalliselle asiantuntijalle myönnetään synnytyksen johdosta 20 viikon pituinen äitiysloma, jonka aikana hänelle maksetaan 16 artiklassa tarkoitetut korvaukset. Loma saa alkaa aikaisintaan kuusi viikkoa ennen lääkärintodistuksessa ilmoitettua synnytyksen arvioitua päivämäärää ja päättyä aikaisintaan 14 viikkoa synnytyksen jälkeen. Jos lapsia syntyy kaksi tai useampia tai jos kyseessä on ennenaikainen synnytys tai jos syntynyt lapsi on vammainen, loman pituus on 24 viikkoa. Tätä säännöstä sovellettaessa ennenaikaisella synnytyksellä tarkoitetaan synnytystä, joka tapahtuu ennen 34:nnen raskausviikon päättymistä.

2.   Jos kansallinen asiantuntija on työnantajansa kotimaan lainsäädännön perusteella oikeutettu pidempään äitiyslomaan, määräaikainen palvelukseen siirto keskeytetään EUH:n myöntämän loman ylittävän jakson ajaksi. Tässä tapauksessa määräaikaisen palvelukseen siirron kestoa pidennetään keskeytystä vastaavalla ajalla, jos se on EUH:n edun mukaista.

3.   Vaihtoehtoisesti kansallinen asiantuntija voi hakea määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttämistä koko äitiysloman ajaksi. Tässä tapauksessa määräaikaisen palvelukseen siirron kestoa pidennetään keskeytystä vastaavalla ajalla, jos se on EUH:n edun mukaista.

15 artikla

Hallinto ja valvonta

Lomapäivien hallinnosta ja valvonnasta vastaavat kansallisen asiantuntijan esimies ja henkilöstöosasto. Työaikojen ja poissaolojen valvonnasta vastaa kansallisen asiantuntijan esimies.

III   LUKU

KORVAUKSET JA KULUT

16 artikla

Korvaukset

1.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan päivärahaa. Jos lähtöpaikkakunnan ja asemapaikan välimatka on enintään 150 kilometriä, päivärahan määrä on 31,92 EUR. Jos välimatka on yli 150 kilometriä, päivärahan määrä on 127,65 EUR.

2.   Jos EUH tai työnantaja ei ole korvannut kansallisen asiantuntijan muuttokuluja, hänelle maksetaan kuukausittain lisäkorvaus alla olevan taulukon mukaisesti:

Lähtöpaikkakunnan ja asemapaikan välimatka (km)

Määrä euroina

0–150

0

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27

3.   Nämä korvaukset maksetaan myös virkamatkojen sekä vuosiloman, äitiysloman, erityisloman ja EUH:n myöntämien vapaapäivien ajalta.

4.   Kun kansallinen asiantuntija aloittaa tehtävänsä, hänelle maksetaan yhdessä erässä ennakkoon oleskelukorvaukset 75 päivän ajalta, eikä tältä jaksolta enää myöhemmin makseta päivärahaa. Jos kansallisen asiantuntijan tehtävät EUH:ssa päättyvät ennen tämän jakson päättymistä, kansallisen asiantuntijan on palautettava summa, joka lasketaan sen mukaan, paljonko jaksosta on jäljellä.

5.   Kansallisen asiantuntijan työnantajan on ilmoitettava henkilöstöosastolle 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kirjeenvaihdon yhteydessä kaikki kansallisen asiantuntijan saamat tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin etuihin rinnastettavat edut. Nämä määrät vähennetään vastaavista EUH:n maksamista korvauksista.

6.   Päivärahat ja kuukausittaiset korvaukset tarkistetaan kerran vuodessa Brysselissä ja Luxemburgissa työskentelevien unionin virkamiesten palkkauksen tarkistusta vastaavasti; tarkistuksella ei ole takautuvaa vaikutusta.

17 artikla

Kiinteämääräinen lisäkorvaus

1.   Kansalliselle asiantuntijalle myönnetään kiinteämääräinen lisäkorvaus, joka on määrältään yhtä suuri kuin erotus hänen työnantajansa maksaman vuosittaisen bruttopalkan (perhelisiä lukuun ottamatta) ja EUH:n 16 artiklan mukaisesti mahdollisesti maksamien korvausten yhteenlasketun määrän ja palkkaluokan AD 6 tai AST 4 ensimmäisellä tasolla maksettavan peruspalkan välillä, sen tehtäväryhmän mukaan, johon hänet rinnastetaan. Tätä korvausta ei kuitenkaan myönnetä, jos määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen asiantuntijan lähtöpaikkakunta sijaitsee enintään 150 kilometrin päässä asemapaikasta.

2.   Tämän korvauksen määrä tarkistetaan kerran vuodessa unionin virkamiesten palkkauksen tarkistusta vastaavasti; tarkistuksella ei ole takautuvaa vaikutusta.

18 artikla

Palvelukseenotto-, asema-, lähtö- ja paluupaikkakunnat

1.   Näissä säännöissä tarkoitetaan:

palvelukseenottopaikkakunnalla paikkakuntaa, jolla kansallinen asiantuntija työskenteli työnantajansa palveluksessa välittömästi ennen määräaikaista palvelukseen siirtoa,

asemapaikalla Brysseliä tai unionin sen edustuston sijaintipaikkakuntaa, johon kansallinen asiantuntija sijoitetaan,

lähtöpaikkakunnalla paikkakuntaa, jolla kansallisen asiantuntijan työnantajan toimipaikka sijaitsee,

paluupaikkakunnalla paikkakuntaa, jolla kansallinen asiantuntija harjoittaa pääasiallista ammattitoimintaansa määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä.

2.   Jos palvelukseenottopaikkakunta tai paluupaikkakunta sijaitsee Euroopan unionin alueen ulkopuolella tai muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa kansallisen asiantuntijan työnantajan toimipaikka sijaitsee, tai jos kansallinen asiantuntija ei harjoita ammattitoimintaa määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä, lähtöpaikkakunta on tapauksen mukaan joko palvelukseenottopaikkakunta tai paluupaikkakunta.

Palvelukseenottopaikkakunta, asemapaikka tai asemapaikat sekä lähtöpaikkakunta vahvistetaan 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa. Paluupaikkakunta vahvistetaan kansallisen asiantuntijan työnantajan ilmoituksen perusteella.

3.   Tätä artiklaa sovellettaessa ei oteta huomioon olosuhteita, jotka aiheutuvat kansallisen asiantuntijan muulle kuin asemapaikkavaltiolle tai kansainväliselle järjestölle suorittamista tehtävistä.

19 artikla

Matkakulut

1.   Kansallisella asiantuntijalla, jonka palvelukseenottopaikkakunta sijaitsee yli 150 kilometrin päässä asemapaikasta, on oikeus saada korvaus määräaikaisen palvelukseen siirron alussa maksetuista matkakuluista, jotka aiheutuvat:

a)

hänelle itselleen;

b)

hänen puolisolleen ja huollettavanaan oleville lapsille edellyttäen, että he asuvat yhdessä kansallisen asiantuntijan kanssa ja että EUH korvaa muuttokustannukset.

2.   Jollei matkaa tehdä lentäen, korvaus on kiinteämääräinen ja rajoittuu toisen luokan junalipun hintaan ilman lisämaksuja. Tämä koskee myös autolla tehtäviä matkoja. Jos junamatkan pituus on yli 500 kilometriä tai jos tavanomaiseen matkareittiin sisältyy merimatka, lentomatka voidaan korvata alennushintaan (PEX tai APEX) perustuvien todellisten kulujen mukaan lentolippujen ja tarkastuskorttien esittämistä vastaan.

3.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada edellä mainittujen enimmäismäärien puitteissa itselleen ja tarvittaessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille henkilöille korvaus kuluista, jotka aiheutuvat matkasta paluupaikkakunnalle määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä. Tämä korvaus voi olla enintään samansuuruinen kuin se korvaus, johon hän on oikeutettu, jos hän palaa palvelukseenottopaikkakunnalle.

4.   Jos kansallinen asiantuntija on muuttanut palvelukseenottopaikkakunnalta asemapaikkaan, hän saa vuosittain kiinteämääräisen korvauksen kuluista, jotka aiheutuvat sekä hänen että hänen puolisonsa ja huollettavanaan olevien lasten edestakaisesta matkasta asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle.

5.   Tätä säännöstä sovellettaessa kansallisen asiantuntijan avopuoliso voidaan rinnastaa aviopuolisoon henkilöstösäännöissä sovellettavin perustein.

20 artikla

Muuttokulut

1.   Kansallinen asiantuntija voi, saatuaan siihen etukäteen henkilöstöosaston luvan, siirtää irtaimistonsa ja henkilökohtaiset tavaransa palvelukseenottopaikkakunnalta asemapaikkaan EUH:n kustannuksella, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kansallisen asiantuntijan määräaikainen palvelukseen siirto kestää aluksi kaksi vuotta;

b)

kansallisen asiantuntijan palvelukseenottopaikkakunta sijaitsee vähintään 100 kilometrin päässä asemapaikasta;

c)

muutto tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa määräaikaisen palvelukseen siirron alkamisesta;

d)

lupa pyydetään vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua muuttopäivää;

e)

työnantaja ei korvaa muuttokuluja; ja

f)

kansallinen asiantuntija esittää henkilöstöosastolle alkuperäiset kustannusarviot, kuitit ja laskut sekä todistuksen, jossa työnantaja vahvistaa, ettei se korvaa muuttokuluja.

2.   Jollei 3 kohdasta muuta johdu ja jos EUH on korvannut asemapaikkaan muuttamisesta aiheutuneet kulut, kansallisella asiantuntijalla on, saatuaan siihen etukäteen luvan, oikeus saada määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä korvaus niistä kuluista, jotka aiheutuvat muuttamisesta asemapaikasta paluupaikkakunnalle, EUH:ssa sillä hetkellä voimassa olevien, muuttokulujen korvaamista koskevien määräysten mukaisesti edellyttäen, että 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetut edellytykset ja seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

muutto ei saa tapahtua aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen määräaikaisen palvelukseen siirron päättymistä;

b)

muuton on tapahduttava kuuden kuukauden kuluessa määräaikaisen palvelukseen siirron päättymisestä;

c)

EUH:n korvaamat muuttokulut, jotka aiheutuvat muutosta määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä, voivat olla enintään samansuuruiset kuin ne muuttokulut, joihin kansallinen asiantuntija on oikeutettu, jos hän palaa palvelukseenottopaikkakunnalle; ja

d)

kansallinen asiantuntija esittää EUH:lle alkuperäiset kustannusarviot, kuitit ja laskut sekä todistuksen, jossa työnantaja vahvistaa, ettei se korvaa muuttokuluja kokonaan eikä osittain.

3.   Kansallisella asiantuntijalla, jonka määräaikainen palvelukseen siirto päättyy hänen omasta tai työnantajan pyynnöstä ennen kuin kaksi vuotta on kulunut sen alkamisesta, ei ole oikeutta muuttokulujen korvaamiseen määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä.

4.   Tämän artiklan mukaisessa kulujen korvaamisessa noudatetaan asiaa koskevia EUH:ssa sovellettavia sääntöjä ja edellytyksiä.

21 artikla

Virkamatkat ja niistä aiheutuvat kulut

1.   Kansallinen asiantuntija voidaan lähettää virkamatkalle 4 artiklan mukaisesti.

2.   Virkamatkakulut korvataan EUH:ssa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

22 artikla

Koulutus

Kansallinen asiantuntija voi osallistua EUH:n järjestämään koulutukseen, jos se on EUH:n etujen mukaista. Päättäessään, annetaanko kansalliselle asiantuntijalle lupa osallistua kursseille, kansallisen asiantuntijan esimiehen on otettava huomioon kansallisen asiantuntijan kohtuullinen etu erityisesti hänen tehtäviensä suorittamisen kannalta.

23 artikla

Hallinnolliset säännökset

1.   Kansallisen asiantuntijan on ilmoittauduttava määräaikaisen palvelukseen siirron ensimmäisenä päivänä henkilöstöosastolle tarvittavien hallinnollisten muodollisuuksien hoitamista varten. Hän voi aloittaa tehtävässään joko kuukauden ensimmäisenä tai kuudentenatoista päivänä.

2.   Johonkin unionin edustustoon sijoitetun kansallisen asiantuntijan on ilmoittauduttava asemapaikassaan sijaitsevan unionin edustuston päällikölle.

3.   EUH suorittaa maksut euroina Brysselissä sijaitsevaan pankkiin avatulle tilille. Kansalliselle asiantuntijalle, joka on sijoitettu muualle kuin Brysseliin, maksut voidaan suorittaa euroina joko Brysselissä tai kansallisen asiantuntijan lähtöpaikkakunnalla sijaitsevaan pankkiin avatulle tilille.

IV   LUKU

UNIONIN EDUSTUSTOIHIN SIJOITETUT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

24 artikla

Unionin edustustoihin sijoitettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavat säännöt

Jollei tässä luvussa vahvistetuista säännöistä muuta johdu, muualla tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä sovelletaan myös unionin edustustoihin sijoitettuihin kansallisiin asiantuntijoihin.

25 artikla

Korvaukset

1.   Edellä 16 artiklassa tarkoitetut korvaukset maksetaan euroina Belgiassa. Niihin sovelletaan Belgiassa työskentelevien virkamiesten palkkoihin sovellettavaa korjauskerrointa.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen henkilöstöosasto voi kansallisen asiantuntijan pyynnöstä sallia oleskelukorvausten maksamisen asemapaikan valuuttana tai, poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja ostovoiman säilyttämiseksi, jonakin muuna valuuttana. Tällöin korvauksiin sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 12 artiklan mukaista ja vastaavan vaihtokurssin mukaan muutettua korjauskerrointa.

3.   Kolmansissa maissa oleviin EU:n edustustoihin sijoitetuille kansallisille asiantuntijoille maksetaan elinolosuhdekorvausta, joka vahvistetaan henkilöstösääntöjen liitteessä X olevassa 10 artiklassa vahvistetuin perustein. Näiden sääntöjen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivärahaa pidetään henkilöstösääntöjen liitteessä X olevassa 10 artiklassa tarkoitettuna viitesummana.

26 artikla

Kulujen korvaaminen

1.   Edellä 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja kuluja ei korvata.

2.   Edellä 20 artiklassa tarkoitettuja kuluja ei korvata.

27 artikla

Vuosiloma

Unionin edustustoissa työskentelevään EUH:n henkilöstöön sovellettavia vuosilomaa koskevia sääntöjä sovelletaan myös unionin edustustoissa työskenteleviin EUH:n kansallisiin asiantuntijoihin.

V   LUKU

KULUITTA PALVELUKSEEN SIIRRETTÄVÄT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

28 artikla

Kuluitta palvelukseen siirrettävät kansalliset asiantuntijat

1.   Tätä päätöstä sovellettaessa ”kuluitta palvelukseen siirrettävällä kansallisella asiantuntijalla” tarkoitetaan kansallista asiantuntijaa, jolle EUH ei maksa mitään III ja IV luvussa säädetyistä korvauksista eikä korvaa mitään tässä päätöksessä tarkoitetuista kuluista, lukuun ottamatta palvelukseen siirron aikana tapahtuvaan tehtävien suorittamiseen liittyviä kuluja, ja rajoittamatta, mitä EUH ja hallinto, josta kuluitta palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija siirretään, voivat sopia asiasta erikseen.

2.   Henkilöstöosasto voi asiaankuuluvan pääjohtajan tai tätä vastaavan henkilön pyynnöstä sallia kuluitta palvelukseen siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden siirtämisen palvelukseen tapauskohtaisesti ja ottaen huomioon heidän lähtöpaikkakuntansa, kyseessä olevan osaston, maantieteellisen jakauman ja suoritettavan työn.

VI   LUKU

SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN PALVELUKSEEN SIIRRETTYIHIN KANSALLISIIN SOTILASHENKILÖIHIN

29 artikla

Palvelukseen siirrettyihin sotilashenkilöihin sovellettavat säännöt

Jollei tämän luvun säännöistä muuta johdu, muualla tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä sovelletaan myös EUH:n palvelukseen Euroopan unionin sotilasesikunnan, jäljempänä ’EUSE’, muodostamista varten siirrettäviin kansallisiin sotilashenkilöihin Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta 22 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/80/YUTP (5) nojalla, sellaisena kuin päätös on muutettuna.

30 artikla

Edellytykset

Kansallisten sotilashenkilöiden on siirtomääräyksensä keston ajan oltava palkallisessa palvelussuhteessa jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion asevoimiin.

31 artikla

Palvelukseen ottaminen

EUSEn pääjohtaja vahvistaa kansallisten sotilashenkilöiden palvelukseen ottamista koskevat järjestelyt (6).

32 artikla

Kirjeenvaihto

Edellä 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu kirjeenvaihto käydään hallintopääjohtajan ja asianomaisen jäsenvaltion pysyvän edustuston välillä, kun kyseessä ovat EUSEn pääjohtajan, EUSEn varapääjohtajan ja kaikkien johtajien ja linjajohtajien nimitykset, ja EUSEn pääjohtajan ja asianomaisen jäsenvaltion pysyvän edustuston välillä kaikkien muiden nimitysten osalta. Kirjeenvaihdossa on lisäksi mainittava kaikki seikat, jotka voivat mahdollisesti rajoittaa kansallisen asiantuntijan osallistumista virkamatkoihin.

33 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron kesto

1.   Määräaikaisen palvelukseen siirron keston on oltava vähintään kuusi kuukautta ja enintään kolme vuotta ja sitä voidaan pidentää perättäin enintään neljän vuoden kokonaisajaksi.

2.   Uusi määräaikainen palvelukseen siirto voi, olosuhteiden salliessa ja EUSEn pääjohtajan suostumuksella, alkaa uudelleen vasta, kun edellisen siirron päättymisestä on poikkeustapauksia lukuun ottamatta kulunut vähintään kolme vuotta.

34 artikla

Tehtävät

Tämän päätöksen 4 artiklasta poiketen kansalliset sotilashenkilöt vastaavat korkean edustajan alaisuudessa heille päätöksen 2001/80/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteen mukaisesti annetuista tehtävistä ja toiminnoista.

35 artikla

Turvallisuusselvitys

Kansallista sotilashenkilöä koskevan turvallisuusselvityksen asianmukaisesta tasosta on määrättävä 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa, eikä se voi olla SECRET-turvallisuusluokkaa alhaisempi.

36 artikla

Ammattikokemus

Tämän päätöksen 6 artiklan 1 kohdasta poiketen EUH:n palvelukseen voidaan siirtää suunnittelu- tai tutkimustason sotilashenkilö, jolla on korkeatasoinen pätevyys suoritettavien tehtävien hoitamiseen.

37 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttäminen ja päättyminen

1.   EUSEn pääjohtaja antaa luvan soveltaa 8 artiklan 1 kohtaa kansalliseen sotilashenkilöön.

2.   Tämän päätöksen 9 artiklan 2 kohdasta poiketen määräaikainen palvelukseen siirto voidaan päättää ilman irtisanomista, jos se on EUH:n tai kansallisen sotilashenkilön kansallisen hallinnon etujen mukaista, tai muusta riittävästä syystä.

38 artikla

Velvollisuuksien vakava laiminlyöminen

1.   Määräaikainen palvelukseen siirto voidaan päättää ilman irtisanomista, jos kansallinen sotilashenkilö on tahallaan tai huolimattomuuttaan vakavasti laiminlyönyt velvollisuutensa. Tämän päätöksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohdasta poiketen EUSEn pääjohtaja päättää asiasta sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu mahdollisuus esittää vastineensa. Ennen päätöksen tekemistä EUSEn pääjohtaja ilmoittaa asiasta sen jäsenvaltion pysyvälle edustajalle, jonka kansalainen kansallinen sotilashenkilö on. Tämän päätöksen seurauksena 19 ja 20 artiklassa tarkoitettuja kuluja ei enää korvata.

Ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä ja sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu mahdollisuus esittää vastineensa, kansallinen sotilashenkilö voidaan pidättää tehtäviensä hoidosta, jos EUSEn pääjohtaja katsoo hänen syyllistyneen vakavaan laiminlyöntiin. Edellä 16 ja 17 artiklassa tarkoitettuja korvauksia ei makseta tämän tehtävien hoidosta pidättämisen aikana, jonka kesto voi olla enintään kolme kuukautta.

2.   EUSEn pääjohtaja ilmoittaa kansallisille viranomaisille tapauksista, joissa kansallinen sotilashenkilö rikkoo tässä päätöksessä vahvistettuja tai tarkoitettuja sääntöjä.

3.   Kansalliseen sotilashenkilöön sovelletaan edelleen hänen jäsenvaltionsa kansallisia kurinpitosäännöksiä.

39 artikla

Työaika

Tämän päätöksen 11 artiklan 2 kohdan toista virkettä ei sovelleta kansallisiin sotilashenkilöihin.

40 artikla

Erityisloma

EUH voi myöntää ylimääräistä palkatonta erityislomaa työnantajan antamaa koulutusta varten tämän asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

41 artikla

Korvaukset

Edellä 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa voidaan määrätä, ettei 16 ja 17 artiklassa säädettyjä korvauksia makseta.

VII   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

42 artikla

Valitukset

1.   Kansallinen asiantuntija voi tehdä henkilöstöosastolle valituksen EUH:n tämän päätöksen nojalla hyväksymästä säädöksestä, joka vaikuttaa häneen haitallisesti, lukuun ottamatta päätöksiä, jotka ovat välitöntä seurausta hänen työnantajansa tekemistä päätöksistä, ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuuksia nostaa kanne Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja määräaikoja noudattaen.

2.   Valitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa. Määräaika alkaa päivänä, jona päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle henkilölle, mutta ei missään tapauksessa myöhemmin kuin päivänä, jona tämä on vastaanottanut kyseisen tiedoksiannon. Henkilöstöosasto antaa perustellun päätöksensä tiedoksi asianomaiselle henkilölle neljän kuukauden kuluessa valituksen tekemispäivästä. Jos valitukseen ei tuon ajan päättyessä ole saatu vastausta, valitus katsotaan hylätyksi.

43 artikla

Kumoaminen

Neuvoston 5 päivänä joulukuuta 2007 tekemää päätöstä 2007/829/EY ja komission 12 päivänä marraskuuta 2008 tekemää päätöstä K(2008) 6866 voidaan edelleen soveltaa kaikkiin määräaikaisiin palvelukseen siirtoihin, jotka ovat meneillään tämän päätöksen tullessa voimaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 44 artiklan soveltamista.

44 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Sitä sovelletaan mainitusta päivästä alkaen:

a)

uusiin määräaikaisiin EUH:n palvelukseen siirtoihin;

b)

määräaikaisten komission tai neuvoston palvelukseen siirtojen uusimisiin, jos toimi on siirretty EUH:oon. Tällaisissa tapauksissa 2 artiklassa vahvistetun palvelukseen siirron katsotaan alkavan EUH:oon siirtämisen päivämäärästä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2011.

Korkea edustaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.

(2)  EUVL L 327, 13.2.2007, s. 10.

(3)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(4)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1.

(5)  EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7.

(6)  EUMS Manning and Turnover Policy (EUSEn miehitys- ja vaihtuvuuspolitiikka), asiak. 5402/2011.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/17


Euroopan komission tiedote ilmoituksesta, jonka Helleenien tasavallan toimivaltainen viranomainen on toimittanut hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukaisesti

2012/C 12/05

1.

Euroopan komissio tiedottaa, että hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 10 artiklan mukaisesti Helleenien tasavalta on ilmoittanut, että sen toimivaltainen viranomainen on ympäristö-, energia- ja ilmastonmuutosministeriön ympäristö- ja ilmastonmuutospääsihteeristön energian pääosaston öljypolitiikan jaosto, jonka osoite on Mesogion 119, Athens 101 92, Greece.

2.

Kaikki ilmoitusta koskevat kyselyt olisi ohjattava öljypolitiikan jaostoon Mesogion 119, Athens 101 92, Greece, Tfn +30 2106969312 ja +30 2106969422, Fax +30 2106969034, Sähköposti: petrelpolit@eka.ypeka.gr


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

Euroopan komissio

14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/18


Norjan liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus julkista palveluhankintaa koskevan sopimuksen tekemisestä ilman tarjouskilpailua rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisesti (1)

2012/C 12/06

1.

Toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite:

The Norwegian Ministry of Transport and Communication

Departement for Rail Transport

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Suunniteltu sopimuksentekomenettely:

Sopimuksen tekeminen ilman tarjouskilpailua

3.

Palvelut ja alat, joita sopimuksentekomenettely mahdollisesti koskee:

Rautateiden kansalliset henkilöliikennepalvelut; kaikki palvelut, joiden osalta on vuonna 2011 tehty julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus, lukuun ottamatta Gjøvikin ja Ofotenin ratoja.


(1)  Published in the EEA Supplement No 2, 12.1.2012, page 5.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/19


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 12/07

1.

Komissio vastaanotti 6 päivänä tammikuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalaiseen yhtymään Rethmann AG & Co. KG (Rethmann Group) kuuluva saksalainen yritys Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Saria) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen), espanjalaisessa yrityksessä Jagero Holding II, S.L. (Jagero II), alankomaalaisessa yrityksessä Quintet Beheer B.V. (Quintet) ja espanjalaisessa yrityksessä Bioibérica, SA (Bioibérica) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Saria: eläinperäisten sivutuotteiden keräys ja jalostus proteiinijauhoiksi ja rasvoiksi sekä elintarvikejätteen keräys ja jalostus biokaasun tuotannossa käytettäväksi,

Teeuwissen: makkarasuolten tuotanto ja teurastamoiden sivutuotteiden osto ja jalostus eri teollisuudenalojen käyttöön,

Jagero II: holdingyhtiö, joka omistaa yrityksiä makkarasuolten tuotannon ja teurastamoiden sivutuotteiden jalostuksen alalla,

Quintet: holdingyhtiö, jolla on osuuksia yrityksistä, joilla on EU:n ulkopuolella vain vähäistä toimintaa teurastamoiden sivutuotteiden jalostuksen alalla,

Bioibérica: vaikuttavien farmaseuttisten aineiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuotanto ja markkinointi.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/21


PÄÄTÖS MUODOLLISEN TUTKINTAMENETTELYN LOPETTAMISESTA, KUN JÄSENVALTIO ON PERUUTTANUT ILMOITUKSENSA

Valtiontuki – Puola

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107–109 artikla)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukainen komission tiedonanto – ilmoituksen peruuttaminen

Valtiontuki SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 12/08

Komissio on päättänyt lopettaa edellä mainittua toimenpidettä koskevan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun muodollisen tutkintamenettelyn, joka aloitettiin 9 päivänä helmikuuta 2011 (1). Komissio toteaa, että Puola on peruuttanut ilmoituksensa 16 päivänä syyskuuta 2011 ja supistaa tuen määrää noudattaakseen rajoja ja täyttääkseen edellytykset, joista säädetään tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti 6 päivänä elokuuta 2008 annetussa asetuksessa (EY) N:o 800/2008 (2) (yleinen ryhmäpoikkeusasetus).


(1)  EUVL C 151, 21.5.2011, s. 5.

(2)  EUVL L 214, 9.8.2008, s. 3.


Oikaisuja

14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/22


Oikaistaan jäsenvaltioiden toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 736/2008 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 8, 11. tammikuuta 2012 )

2012/C 12/09

Sivulla 30:

korvataan:

”—

Article 17 du règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche.

Article 37 n) du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.”

seuraavasti:

”—

Komission asetuksen (EY) N:o 736/2008, 17 artiklassa, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2008, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006, 37 n) artiklassa, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta.”.