ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.102.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 102

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
2. huhtikuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 102/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

2011/C 102/02

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

5

2011/C 102/03

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

6

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan parlamentti

2011/C 102/04

Tupakoinnin kieltämistä Euroopan parlamentin tiloissa koskevat säännöt – Puhemiehistön päätös 23. maaliskuuta 2011

8

 

Euroopan komissio

2011/C 102/05

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 1,00 % 1. huhtikuuta 2011 – Euron kurssi

12

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2011/C 102/06

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

13

2011/C 102/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

14

 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 102/08

Ilmoitus Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin (PET) tuonnissa sovellettavia tasoitustoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemisesta

15

2011/C 102/09

Ilmoitus muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin (PET) tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemisesta

18

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2011/C 102/10

Julkisten elinten hallussaan pitämän viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myynnin tulokset (Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1623/2000 83 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukainen julkaisu)

20

2011/C 102/11

Ilmoitus direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesta hakemuksesta – Hankintayksikön esittämä hakemus

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/1


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 102/01

Päätöksen tekopäivä

9.2.2010

Valtion tuen viitenumero

N 15/10

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Comunidad Autónoma Euskera

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Publishing aid for Basque literature

Oikeusperusta

Borrador de Orden de ayudas a la producción editorial de carácter literario en euskera

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 0,46 milj. EUR

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 0,46 milj. EUR

Tuen intensiteetti

70 %

Kesto

1.10.2010–31.12.2010

Toimiala

Tiedonvälitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Dirección de Promoción de la Cultura

C/ Donostia-SS, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

18.8.2010

Valtion tuen viitenumero

N 309/10

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nord, Pas-de-Calais

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Aide au sauvetage en faveur de SeaFrance

Oikeusperusta

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vaikeuksissa olevien yritysten pelastaminen

Tuen muoto

Pelastamistukeen liittyvä laina

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: (40–70) milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

18.8.2010–18.2.2011

Toimiala

Meri- ja rannikkoliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

La Société nationale des chemins de fers français (SNCF)

34 rue du Commandant Mouchotte

75014 Paris

FRANCE

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

16.11.2010

Valtion tuen viitenumero

N 418/10

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Aiuti al salvataggio a favore di Tirrenia di Navigazione SpA in amministrazione straordinaria

Oikeusperusta

Decreto legislativo 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95), provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Articolo 2 bis);

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e

decreto 23 dicembre 2004, n. 319, regolamento recante le condizioni e le modalita di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vaikeuksissa olevien yritysten pelastaminen

Tuen muoto

Pelastamistukeen liittyvä laina

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 95 milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

1.11.2010–31.4.2011

Toimiala

Meri- ja rannikkoliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2

00187 Roma I RM

ITALIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

23.2.2011

Valtion tuen viitenumero

N 476/10

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Reconduction du régime de garanties en faveur du financement de la construction navale

Oikeusperusta

Projet de décret d'application du texte de loi concernant le dispositif de régime de garanties à la construction navale

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Alakohtainen kehitys

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

Toimenpide ei ole tukea

Kesto

23.2.2011 lähtien

Toimiala

Laivanrakennus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Caisse française de développement industriel

30 avenue Pierre Mendès-France

75013 Paris

FRANCE

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

15.11.2010

Valtion tuen viitenumero

N 504/10

Jäsenvaltio

Malta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Air Malta

Oikeusperusta

The act to authorise and regulate the raising of loans for the purpose of entering into re-lending agreements with Air Malta plc/Att biex jawtorizza u jirregola l-ġbir ta′ self bil-għan li jsiru ftehim ta′ self mill-ġdid mal-Air Malta plc.

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vaikeuksissa olevien yritysten pelastaminen

Tuen muoto

Laina

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 52 milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

15.11.2010–14.5.2011

Toimiala

Lentoliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry of Finance, Economy and Investment/Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Maison Demandols

South Street

Valletta

VLT 1102

MALTA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/5


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 102/02

Päätöksen tekopäivä

17.12.2010

Valtion tuen viitenumero

N 485/10

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Galicia

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Ayudas Públicas-Galicia-Producciones o coproducciones en lengua gallega

Oikeusperusta

La Ley 6/1999, de 1 de setiembre, del audiovisual de Galicia y las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para producciones o coproducciones audiovisuales en lengua gallega

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 4 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 28 milj. EUR

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

31.12.2013 saakka

Toimiala

Vapaa-ajan, kulttuuri- ja urheilutoiminta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Consellería de Cultura e Deporte

Xunta de Galicia San Caetano s/n

15702 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/6


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 102/03

Päätöksen tekopäivä

1.2.2011

Valtion tuen viitenumero

N 374/10

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Freistaat Sachsen

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Eckpunkte Hochwasser 2010 Freistaat Sachsen, Teil Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei

Oikeusperusta

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Gewährung von Hilfen bei existenzgefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Land- und Forstwitschaft sowie Binnenfischerei und Aquakultur; Eckpunkte Hochwasserhilfe 2010 Freistaat Sachsen, Teil Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Luonnonmullistuksen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset)

Tuen muoto

Suora tuki ja korkotuettu laina

Talousarvio

1 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

31.12.2011 asti

Toimiala

Kalastus- ja vesiviljelyala

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

1.2.2011

Valtion tuen viitenumero

N 509/10

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Kuusi Ranskan rannikkoaluetta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres durant l'été 2010

Oikeusperusta

Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelmat

Tarkoitus

Osterien epätavallisesta kuolleisuudesta osteriviljelmille kesällä 2010 aiheutuneiden bruttomarginaalimenetysten osittainen korvaaminen

Tuen muoto

Maataloudelle aiheutuneiden vahinkojen kansallisen takuurahaston käyttöönotto, maksujen korvaaminen, kulujen alentaminen

Talousarvio

30 miljoonaa EUR

Tuen intensiteetti

11,8 %

Kesto

2011

Toimiala

Vesi- ja osterinviljely

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/8


TUPAKOINNIN KIELTÄMISTÄ EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Puhemiehistön päätös 23. maaliskuuta 2011

2011/C 102/04

PUHEMIEHISTÖ, joka

ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 23 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoa-antavan työsuojelukomitean 11. helmikuuta 2011 antaman lausunnon;

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentti kehotti 24. lokakuuta 2007 vihreästä kirjasta ”Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot” (1) ja 26. marraskuuta 2009 savuttomasta ympäristöstä (2) antamissaan päätöslauselmissa puhemiehistöä, jonka on toimittava esikuvana, asettamaan kaikkia Euroopan parlamentin tiloja koskevan ehdottoman tupakointikiellon, joka tulee voimaan välittömästi ja jonka noudattamista valvotaan tiukasti.

(2)

Euroopan unioni on ratifioinut neuvoston päätöksen 2004/513/EY perusteella Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen, jonka 8 artiklan 1 kohtaan sisältyy, että sopimuspuolet tunnustavat tieteellisten tutkimustulosten osoittavan kiistattomasti, että ympäristön tupakansavulle altistuminen aiheuttaa kuolemantapauksia, sairauksia ja vammautumista, ja jonka 8 artiklan 2 kohdassa sopimuspuolet velvoitetaan hyväksymään tehokkaita lainsäädäntö-, täytäntöönpano- ja hallintotoimenpiteitä ja/tai muunlaisia toimenpiteitä, joilla suojellaan tupakansavulle altistumiselta sisätiloissa sijaitsevilla työpaikoilla.

(3)

Neuvoston direktiivin 89/391/ETY 5 artiklassa säädetään, että työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa.

(4)

Koska on tieteellisesti todistettu, että passiivinen tupakointi on vakava uhka terveydelle, Euroopan parlamentin velvollisuutena on suojella jäseniään, henkilöstöään ja muita tilojensa käyttäjiä passiivisen tupakoinnin aiheuttamilta ennalta ehkäistävissä olevilta terveysriskeiltä ja epämiellyttäviltä tuntemuksilta.

(5)

Euroopan parlamentilla on työnantajana laillinen velvollisuus suojella henkilöstöään terveysriskeiltä työpaikalla.

(6)

Euroopan parlamentin on toimielimenä ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin suojellakseen itseään mahdollisilta vahinkovaatimuksilta.

(7)

Passiiviseen ja aktiiviseen tupakointiin liittyvien terveysriskien valossa on toivottavaa, että Euroopan parlamentti tarjoaa jäsenilleen, avustajille ja henkilöstölle tietoa passiivisen ja aktiivisen tupakoinnin riskejä koskevan ymmärryksen lisäämiseksi sekä laatii ohjelmia, jotka tukevat tupakoinnin lopettamiseen pyrkiviä.

(8)

Tästä syystä Euroopan parlamentti tukee täysin savuttoman ympäristön saavuttamista tiloissaan koskevaa tavoitetta ainoina poikkeuksina rakennuksiin erityisesti tätä varten varatut alueet.

(9)

On tarpeen varmistaa tupakointikiellon todellinen täytäntöönpano näiden sääntöjen mukaisesti. Kieltoa täydennetään tästä syystä asianmukaisilla menettelyillä, joiden avulla on mahdollista varmistaa, että tarpeen mukaan määrättävät seuraamukset ovat asianmukaisia, tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Tupakointi on kielletty kaikissa Euroopan parlamentin tiloissa, mukaan luettuina jäsenvaltioissa sijaitsevat tiedotustoimistot ja Washingtonissa sijaitseva yhteystoimisto, ainoina poikkeuksina liitteessä luetellut erityisesti tätä varten varatut alueet.

Kvestorit voivat päättää mahdollisista liitteeseen tehtävistä muutoksista.

2.   Tupakointi on kielletty myös virka-autoissa ja muissa toimielimen järjestämissä kuljetusvälineissä.

2 artikla

1.   Näistä säännöistä ilmoitetaan jäsenille, heidän avustajilleen ja henkilöstölle.

2.   Tupakointia koskevasta 1 artiklan mukaisesta kiellosta ilmoitetaan selkein ohjein sisäänkäyntien luona ja kaikissa Euroopan parlamentin julkisissa tiloissa, ainoina poikkeuksina liitteessä luetellut erityisesti tätä varten varatut alueet. Tupakointialueiden tarkka sijainti merkitään selvästi, jotta jäsenet, heidän avustajansa ja henkilöstö tietävät, missä tupakointi on sallittu. Parlamentin tiloihin ei aseteta käyttöön tuhkakuppeja muualle kuin erityisesti tätä varten varatuille alueille sekä parlamentin sisäänkäyntien läheisyyteen.

3.   Poliittisten ryhmien johtajien on muistutettava jäsenille ja ryhmien henkilöstölle tarpeesta noudattaa näitä sääntöjä.

3 artikla

Henkilöstön pääosasto laatii yhteistyössä neuvoa-antavan työsuojelukomitean kanssa aktiivisen ja passiivisen tupakoinnin riskien ehkäisemiseen pyrkivän toimintalinjan siten, että pannaan täytäntöön integroitu toimenpidepaketti, jotta parlamentin jäsenille, avustajille ja henkilöstölle voidaan tarjota tietoa passiivisen ja aktiivisen tupakoinnin riskejä koskevan ymmärryksen lisäämiseksi sekä laatii ohjelmia, jotka tukevat tupakoinnin lopettamiseen pyrkiviä.

4 artikla

Henkilöä, joka laiminlyö näiden sääntöjen noudattamista, pyydetään välittömästi lopettamaan tupakointi (suullinen huomautus). Pääsihteeri vastaa näiden sääntöjen noudattamisesta.

5 artikla

1.   Jäseneen, joka toistuvasti laiminlyö näiden sääntöjen noudattamisen, myös 4 artiklan suullisen huomautuksen jälkeen, sovelletaan kvestoreiden ja puhemiehen toimesta 6 artiklan mukaista seuraamusjärjestelmää.

2.   Virkamieheen, muuhun henkilöstön jäseneen tai valtuutettuun avustajaan, joka toistuvasti laiminlyö näiden sääntöjen noudattamisen, myös 4 artiklan suullisen huomautuksen jälkeen, sovelletaan pääsihteerin toimesta 7 artiklan mukaista seuraamusjärjestelmää.

3.   Paikalliseen avustajaan, vierailijaan tai muuhun Euroopan parlamentin tiloissa olevaan henkilöön (esimerkiksi palveluntarjoajien ja ulkopuolisten yritysten henkilöstö), joka toistuvasti laiminlyö näiden sääntöjen noudattamisen, myös 4 artiklan suullisen huomautuksen jälkeen, sovelletaan pääsihteerin toimesta 8 artiklan mukaista seuraamusjärjestelmää.

6 artikla

1.   Pääsihteeri raportoi niiden jäsenten, jotka kieltäytyvät noudattamasta näitä sääntöjä, nimet kvestoreille. Sen jälkeen kvestorit lähettävät jäsenelle virallisen tiedotteen (kirjallinen muistutus – ”keltainen kortti”), jossa hänelle kerrotaan, että kyseisten sääntöjen toistuvasta rikkomisesta seuraa taloudellisia seuraamuksia.

2.   Jos jäsen rikkoo toistuvasti sääntöjä, puhemies tekee kvestoreiden ehdotuksesta päätöksen taloudellisten seuraamusten määräytymisestä kyseiselle jäsenelle (”punainen kortti”). Seuraamuksen suuruus vastaa yhtä päivärahaa. Tämä summa vähennetään suoraan kyseisen jäsenen yleisestä kulukorvauksesta.

3.   Seuraamuksen kohteeksi joutunut jäsen voi tehdä asiasta kirjallisen valituksen puhemiehelle 15 työpäivän kuluessa ilmoituksesta. Tällaisella valituksella on lykkäävä vaikutus. Puhemiehistö antaa perustellun päätöksensä valituksesta kahden kuukauden kuluessa valituksen esittämispäivästä.

7 artikla

1.   Jos virkamies, muuhun henkilöstöön kuuluva tai valtuutettu avustaja rikkoo toistuvasti näitä sääntöjä, pääsihteeri lähettää kyseiselle henkilölle virallisen tiedotteen (kirjallinen huomautus – ”keltainen kortti”), jossa kerrotaan kurinpitoseuraamusten soveltamisesta.

2.   Jos kyseisiä sääntöjä rikotaan toistuvasti, virkamieheen, muuhun henkilöstön jäseneen tai valtuutettuun avustajaan sovelletaan henkilöstösääntöjen mukaisia kurinpitomenettelyjä.

3.   Tämän artiklan mukaisen seuraamuksen kohteeksi joutuva henkilö voi tehdä valituksen nimittävälle viranomaiselle Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 90 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Jos paikallinen avustaja, vierailija tai muu Euroopan parlamentin tiloihin tullut henkilö rikkoo toistuvasti tätä sääntöä, kyseinen henkilö ohjataan välittömästi uloskäynnille.

9 artikla

Nämä säännöt korvaavat puhemiehistön 13. heinäkuuta 2004 tekemän päätöksen Euroopan parlamentin tiloja koskevista säännöistä. Ne tulevat voimaan niiden julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä seuraavana päivänä.

10 artikla

Näitä sääntöjä arvioidaan uudelleen kaksi vuotta niiden voimaantulon jälkeen.


(1)  P6_TA(2007) 0471.

(2)  P7_TA(2009) 0100.


LIITE

Tupakointiin erikseen varattujen alueiden luettelo:

 

Bryssel

1.

ASP 00G110 ES

jäsenten baari (kaksi tupakointitilaa)

2.

PHS 03C011 ES

täysistuntosalin baarin viereinen tila

 

Luxemburg

1.

KAD 00C720b RE

 

2.

GOL 00A700b RE

 

3.

SCH 01A701 RE

 

4.

TOA 00A891 CI

taukotila (yksi tupakointitila)

5.

TOB 00B834 ES

 

6.

PRE 00A720 ES

yksi tupakointitila

 

Strasbourg

1.

WIC M-1721 RE

Joutsenbaari

2.

LOW C01101

jäsenten baari (yksi tupakointitila)


Euroopan komissio

2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/12


Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko (1):

1,00 % 1. huhtikuuta 2011

Euron kurssi (2)

1. huhtikuuta 2011

2011/C 102/05

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,4141

JPY

Japanin jeniä

118,56

DKK

Tanskan kruunua

7,4564

GBP

Englannin puntaa

0,88150

SEK

Ruotsin kruunua

8,9382

CHF

Sveitsin frangia

1,3059

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8055

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,512

HUF

Unkarin forinttia

266,26

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7092

PLN

Puolan zlotya

4,0398

RON

Romanian leuta

4,1420

TRY

Turkin liiraa

2,1766

AUD

Australian dollaria

1,3649

CAD

Kanadan dollaria

1,3686

HKD

Hongkongin dollaria

11,0020

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8518

SGD

Singaporin dollaria

1,7842

KRW

Etelä-Korean wonia

1 544,27

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,5544

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,2592

HRK

Kroatian kunaa

7,3758

IDR

Indonesian rupiaa

12 304,27

MYR

Malesian ringgitiä

4,2784

PHP

Filippiinien pesoa

61,348

RUB

Venäjän ruplaa

40,1500

THB

Thaimaan bahtia

42,819

BRL

Brasilian realia

2,3019

MXN

Meksikon pesoa

16,7967

INR

Intian rupiaa

62,9800


(1)  Korko, jota sovellettiin viimeiseen ennen ilmoitettua päivää suoritettuun rahoitusoperaatioon. Jos sovellettu korko on vaihtuva huutokauppakorko, korko on marginaalinen korko.

(2)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/13


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

2011/C 102/06

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

13.1.2011

Kesto

13.1.2011–31.12.2011

Jäsenvaltio

Ranska

Kalakanta tai kalakantaryhmä

ANF/8C3411

Laji

Merikrotti (Lophiidae)

Alue

VIIIc, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

45903

Linkki jäsenvaltion päätökseen:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.


2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/14


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

2011/C 102/07

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

13.1.2011

Kesto

13.1.2011–31.12.2011

Jäsenvaltio

Ranska

Kalakanta tai kalakantaryhmä

DWS/56789-

Laji

Syvänmeren hait

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

45903

Linkki jäsenvaltion päätökseen:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/15


Ilmoitus Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin (PET) tuonnissa sovellettavia tasoitustoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemisesta

2011/C 102/08

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön, joka on esitetty muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, 19 artiklan nojalla.

1.   Tarkastelupyyntö

Pyynnön esitti intialainen vientiä harjoittava tuottaja Dhunseri Petrochem & Tea Limited, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’.

Tarkastelu rajoittuu tuen tarkasteluun pyynnön esittäjän osalta.

2.   Tuote

Tarkasteltavana oleva tuote on Intiasta peräisin oleva polyeteenitereftalaatti (PET), jonka viskositeettiluku on ISO-standardin 1628-5 mukaan vähintään 78 ml/g ja joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin 3907 60 20, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

3.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on lopullinen tasoitustulli, joka on otettu käyttöön Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuontia koskevalla neuvoston asetuksella (EY) N:o 193/2007 (2), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1286/2008 (3).

4.   Tarkastelun perusteet

Pyynnön esittäjä toimitti alustavaa näyttöä siitä, että pyynnön esittäjän osalta tukeen liittyvät olosuhteet, joiden perusteella toimenpiteet otettiin käyttöön, ovat muuttuneet merkittävästi ja että muutokset ovat pysyviä.

Pyynnön esittäjän väitteen mukaan tarkasteltavana olevan tuotteen tuontia koskevan toimenpiteen soveltamisen jatkaminen sen nykytasolla ei enää ole tarpeen tasoitustoimenpiteiden alaisen tuen vaikutusten poistamiseksi. Pyynnön esittäjä on toimittanut riittävästi näyttöä siitä, että sen saaman tuen määrä on laskenut huomattavasti alle siihen tällä hetkellä sovellettavan tullin. Tuen kokonaistason aleneminen johtuu pääasiassa siitä, että sen asema vientiin suuntautuneena yksikkönä on päättynyt.

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo olevan riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että Dhunseri Petrochem & Tea Limited -yrityksen saamia tukia koskevat olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi ja pysyvästi ja että toimenpiteitä olisi sen vuoksi tarkasteltava uudelleen.

5.   Menettely tuen määrittämiseksi

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että on olemassa riittävä näyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se panee perusasetuksen 19 artiklan nojalla vireille tarkastelun sen määrittämiseksi, tulisiko pyynnön esittäjää koskevia toimenpiteitä kumota tai muuttaa.

Jos toimenpiteitä kumotaan tai muutetaan, saattaa olla tarpeen muuttaa tullia, jota tällä hetkellä sovelletaan muihin intialaisiin yrityksiin tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa.

a)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää pyynnön esittäjälle ja asianomaisen viejämaan viranomaisille kyselylomakkeen. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyvastauksia täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä tämän ilmoituksen 6 kohdan b alakohdassa asetetussa määräajassa.

6.   Määräajat

a)   Osapuolten ilmoittautuminen, kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa, palautettava kyselylomakkeet ja toimitettava mahdolliset muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

b)   Kuulemiset

Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

7.   Kirjalliset huomautukset, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (4), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti.

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii yhteistyössä vain osittain ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin jos se olisi toiminut yhteistyössä.

9.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.

11.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etujen suojaamiseen kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisten ja/tai suullisten näkökantojen käsittely. Yhteystiedot sekä lisätietoja on saatavilla kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilla kauppapolitiikan pääosaston sivustolla (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  EUVL L 59, 27.2.2007, s. 34.

(3)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 1.

(4)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 29 artiklassa ja tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO-sopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/18


Ilmoitus muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin (PET) tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemisesta

2011/C 102/09

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön, joka on esitetty polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 3 kohdan nojalla.

1.   Tarkastelupyyntö

Pyynnön esitti intialainen vientiä harjoittava tuottaja Dhunseri Petrochem & Tea Limited, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’.

Tarkastelu rajoittuu polkumyynnin tarkasteluun pyynnön esittäjän osalta.

2.   Tuote

Tarkasteltavana oleva tuote on Intiasta peräisin oleva polyeteenitereftalaatti (PET), jonka viskositeettiluku on ISO-standardin 1628-5 mukaan vähintään 78 ml/g ja joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin 3907 60 20, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

3.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on lopullinen polkumyyntitulli, joka on otettu käyttöön muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuontia koskevalla neuvoston asetuksella (EY) N:o 192/2007 (2), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1286/2008 (3).

4.   Tarkastelun perusteet

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukainen pyyntö perustuu pyynnön esittäjän toimittamaan alustavaan näyttöön siitä, että olosuhteet, joiden perusteella nykyiset toimenpiteet otettiin käyttöön, ovat pyynnön esittäjän osalta muuttuneet ja että muutokset ovat pysyviä.

Pyynnön esittäjä toimitti alustavaa näyttöä siitä, että polkumyynnin vaikutusten korjaaminen ei enää pyynnön esittäjän osalta edellytä nykytasoisen toimenpiteen soveltamista. Pyynnön esittäjä väittää erityisesti, että yrityksen tuotantokustannukset ovat muuttuneet merkittävästi pääasiassa sen vuoksi, että perusraaka-aineiden tuontiin sovellettavat tullit ovat laskeneet huomattavasti ja tuotantoprosessia on parannettu; nämä muutokset ovat johtaneet merkittävästi alhaisempaan polkumyyntimarginaaliin voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen. Pyynnön esittäjän kotimarkkinahintojen ja sen unioniin suuntautuvan viennin hintojen vertailun perusteella polkumyyntimarginaali näyttäisi olevan huomattavasti voimassa olevan toimenpiteen tasoa alhaisempi.

Polkumyynnin vaikutusten korjaaminen ei tästä syystä enää vaikuttaisi edellyttävän nykytasoisten, aiemmin määritettyyn polkumyynnin tasoon perustuvien toimenpiteiden soveltamista.

5.   Menettely polkumyynnin määrittämiseksi

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio on päättänyt, että on olemassa riittävä näyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä komissio panee perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla tarkastelun vireille.

Tutkimuksessa selvitetään, olisiko voimassa olevien toimenpiteiden soveltamista jatkettava vai olisiko ne kumottava tai niitä muutettava pyynnön esittäjän osalta.

Jos todetaan, että pyynnön esittäjää koskevia toimenpiteitä olisi kumottava tai muutettava, saattaa olla tarpeen muuttaa tullia, jota tällä hetkellä sovelletaan muihin intialaisiin yrityksiin tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa.

a)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää pyynnön esittäjälle ja asianomaisen viejämaan viranomaisille kyselylomakkeen. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 6 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyvastauksia täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 6 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä 6 kohdan b alakohdassa asetetussa määräajassa.

6.   Määräajat

a)   Osapuolten ilmoittautuminen, kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa, palautettava kyselylomakkeet ja toimitettava mahdolliset muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

b)   Kuulemiset

Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

7.   Kirjalliset huomautukset, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (4), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii yhteistyössä vain osittain ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin jos se olisi toiminut yhteistyössä.

9.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.

11.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etujen suojaamiseen kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisten ja/tai suullisten näkökantojen käsittely. Yhteystiedot sekä lisätietoja on saatavilla kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilla kauppapolitiikan pääosaston sivustolla (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 59, 27.2.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 1.

(4)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/20


Julkisten elinten hallussaan pitämän viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myynnin tulokset

(Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1623/2000 83 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukainen julkaisu)

2011/C 102/10

Komission päätös, annettu 11 päivänä helmikuuta 2010

Erän N:o 01/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 11 päivänä helmikuuta 2010

Erän N:o 02/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 11 päivänä helmikuuta 2010

Erän N:o 03/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 11 päivänä helmikuuta 2010

Erän N:o 01/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

100 000

raakaa alkoholia

35,45

Komission päätös, annettu 11 päivänä helmikuuta 2010

Erän N:o 01/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

AGEA

Via Torino 45

00184 Roma RM

ITALIA

98 500,35

32,15

Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010

Erän N:o 04/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

raakaa alkoholia

35,62

Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010

Erän N:o 05/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

35,31

Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010

Erän N:o 06/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

35,28

Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010

Erän N:o 02/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

50 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010

Erän N:o 03/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

50 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010

Erän N:o 02/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

AGEA

Via Torino 45

00184 Roma RM

ITALIA

43 776,72

32,20

Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010

Erän N:o 07/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

raakaa alkoholia

36,05

Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010

Erän N:o 08/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

36,05

Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010

Erän N:o 09/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

36,05

Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010

Erän N:o 04/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

50 000

raakaa alkoholia

36,05

Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010

Erän N:o 05/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

50 000

raakaa alkoholia

36,05

Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010

Erän N:o 01/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

9 333,55

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010

Erän N:o 02/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

25 698,53

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010

Erän N:o 03/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

25 238,48

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010

Erän N:o 10/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010

Erän N:o 11/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010

Erän N:o 12/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010

Erän N:o 06/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

17 540

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010

Erän N:o 07/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

24 645

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2010

Erän N:o 13/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

raakaa alkoholia

32,05

Komission päätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2010

Erän N:o 14/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

32,05

Komission päätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2010

Erän N:o 15/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

32,05

Komission päätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2010

Erän N:o 08/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

17 540

raakaa alkoholia

32,05

Komission päätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2010

Erän N:o 09/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

24 645

raakaa alkoholia

32,05

Komission päätös, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010

Erän N:o 16/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010

Erän N:o 17/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010

Erän N:o 18/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 23 päivänä syyskuuta 2010

Erän N:o 19/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 23 päivänä syyskuuta 2010

Erän N:o 20/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 23 päivänä syyskuuta 2010

Erän N:o 21/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

Tarjoukset hylätty

Komission päätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010

Erän N:o 22/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

raakaa alkoholia

35,10

Komission päätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010

Erän N:o 23/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

35,10

Komission päätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010

Erän N:o 24/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

35,10

Komission päätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010

Erän N:o 25/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

raakaa alkoholia

37,15

Komission päätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010

Erän N:o 26/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

37,15

Komission päätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010

Erän N:o 27/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

raakaa alkoholia

37,15

Komission päätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010

Erän N:o 01/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

9 333,48

30,05

Komission päätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010

Erän N:o 02/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

25 669,70

30,05

Komission päätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010

Erän N:o 03/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

25 178,42

30,05

Komission päätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010

Erän N:o 03/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

IFAP

Rua Castilho 45-51

1269-164 Lisboa

PORTUGAL

35 961,844

32,05

Komission päätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010

Erän N:o 04/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

IFAP

Rua Castilho 45-51

1269-164 Lisboa

PORTUGAL

36 043,821

32,05

Komission päätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2010

Erän N:o 28/2010 ratkaisu, pysyvä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan unionissa

Käyttö: bioetanolina polttoainealalla

Varastoiva interventioelin

100 til-%:n alkoholin määrä (hl)

100 til-%:n alkoholin hinta (euroa/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

46 321

raakaa alkoholia

40,05


2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/32


Ilmoitus direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesta hakemuksesta

Hankintayksikön esittämä hakemus

2011/C 102/11

Komissio vastaanotti 23 päivänä maaliskuuta 2011 vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 5 kohdan mukaisen hakemuksen. Hakemuksen vastaanottoa seuraava työpäivä on 24 päivänä maaliskuuta 2011.

Italian öljy- ja kaivosteollisuusalan yhdistyksen Assominerarian alalla toimivien hankintayksiköiden nimissä esittämä hakemus koskee öljyn ja kaasun etsimistä ja öljyn talteen ottamista Italiassa. Edellä mainitussa 30 artiklassa säädetään, että direktiiviä 2004/17/EY ei sovelleta, jos toiminto on suoraan avoin kilpailulle markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Näiden edellytysten täyttymistä arvioidaan yksinomaan direktiivin 2004/17/EY mukaisesti, eikä arviointi vaikuta kilpailusääntöjen soveltamiseen.

Komissio tekee tätä hakemusta koskevan päätöksen kolmen kuukauden määräajassa, joka alkaa edellä mainitusta työpäivästä. Määräaika päättyy siis 24 päivänä kesäkuuta 2011.

Määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella. Mahdollinen pidentämispäätös julkaistaan.

Kuten 30 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ennen tätä hakemusta koskevan määräajan päättymistä tehtyjä uusia hakemuksia, jotka koskevat öljyn ja kaasun etsimistä ja talteen ottamista Italiassa, ei pidetä uusina menettelyinä, vaan ne käsitellään yhdessä tämän hakemuksen kanssa.