ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.047.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 47

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
15. helmikuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 047/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2011/C 047/02

Euron kurssi

3

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2011/C 047/03

Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 736/2008 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

4

2011/C 047/04

Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 736/2008 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

7

 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 047/05

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

10

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 047/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

11

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2011/C 047/07

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

12

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

15.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 47/1


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 47/01

Päätöksen tekopäivä

17.11.2010

Valtion tuen viitenumero

N 144/10

Jäsenvaltio

Alankomaat

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

O&O-steun aan Rekkof

Oikeusperusta

Kaderwet EZ-subsidies; O&O-programma Civiele Vliegtuigontwikkeling

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö, Alakohtainen kehitys

Tuen muoto

Takaisin maksettava avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 19,72 milj. EUR

Tuen intensiteetti

33 %

Kesto

31.12.2012 saakka

Toimiala

Tehdasteollisuus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

10.12.2010

Valtion tuen viitenumero

N 336/10

Jäsenvaltio

Itävalta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Oikeusperusta

Sonderrichtlinie Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Alakohtainen kehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 10 milj. EUR

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 26 milj. EUR

Tuen intensiteetti

75 %

Kesto

1.1.2011–31.12.2013

Toimiala

Posti- ja teleliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Ghegastrabe 1

1030 Wien

ÖSTERREICH

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

15.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 47/3


Euron kurssi (1)

14. helmikuuta 2011

2011/C 47/02

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3440

JPY

Japanin jeniä

112,15

DKK

Tanskan kruunua

7,4568

GBP

Englannin puntaa

0,84000

SEK

Ruotsin kruunua

8,7562

CHF

Sveitsin frangia

1,3065

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8770

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,235

HUF

Unkarin forinttia

272,35

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7058

PLN

Puolan zlotya

3,9436

RON

Romanian leuta

4,2490

TRY

Turkin liiraa

2,1460

AUD

Australian dollaria

1,3430

CAD

Kanadan dollaria

1,3280

HKD

Hongkongin dollaria

10,4735

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7797

SGD

Singaporin dollaria

1,7233

KRW

Etelä-Korean wonia

1 511,82

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,8273

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,8662

HRK

Kroatian kunaa

7,4120

IDR

Indonesian rupiaa

11 978,93

MYR

Malesian ringgitiä

4,1026

PHP

Filippiinien pesoa

58,667

RUB

Venäjän ruplaa

39,3787

THB

Thaimaan bahtia

41,368

BRL

Brasilian realia

2,2438

MXN

Meksikon pesoa

16,1932

INR

Intian rupiaa

61,1520


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

15.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 47/4


Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 736/2008 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 47/03

Tuen N:o: XF 18/10

Jäsenvaltio: Irlanti

Tuen myöntävä alue/viranomainen: An Bord Iascaigh Mhara

Tukiohjelman nimike tai tapauskohtaista tukea saaneen yrityksen nimi: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Oikeusperusta: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä: 700 000 EUR vuodessa kaudella 2010–2014

Tuen enimmäisintensiteetti: 40 % yksityisellä sektorilla toteutettavien investointihankkeiden vetäjille aiheutuvista tukikelpoisista menoista

Täytäntöönpanopäivä:

Ohjelman kesto (enintään 30. kesäkuuta 2014 saakka); ilmoitetaan:

ohjelmassa: tukea myönnetään: 30. kesäkuuta 2014 saakka

jos kyseessä on tapauskohtainen tuki: viimeisen tukierän arvioitu maksupäivä: ei sovelleta.

Tuen tarkoitus: Kyseisen tukiohjelman tarkoituksena on edistää innovatiiviseen teknologiaan tehtäviä investointeja ja testata tällaista teknologiaa kaupallisissa olosuhteissa alan suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi, vahvistaa uusia kohteita ja lajeja koskeva taloudellinen ja tekninen toteutettavuus, avustaa ympäristön kestävyyttä pitkällä aikavälillä parantavissa toimenpiteissä, investoida kalojen terveyttä ja hyvinvointia sekä tuotteiden laatua edistäviin toimenpiteisiin, parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta vesiviljelyalalla, kehittää alan tieto- ja taitopohjaa sekä sisällyttää vesiviljely yhdenmukaistetussa muodossa osaksi rannikkoyhteisöjä ja maaseutualueita.

Ilmoitetaan käytetty artikla (8–24 artiklasta): 11 ja 21 artikla

Kyseessä oleva toiminta: Innovatiiviseen teknologiaan investoiminen, tällaisen teknologian testaus kaupallisissa olosuhteissa alan suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi, uusia kohteita ja lajeja koskevan taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden vahvistaminen, ympäristön kestävyyttä pitkällä aikavälillä parantavissa toimenpiteissä avustaminen, kalojen terveyttä ja hyvinvointia sekä tuotteiden laatua edistäviin toimenpiteisiin investoiminen, työterveyden ja -turvallisuuden parantaminen vesiviljelyalalla, alan tieto- ja taitopohjan kehittäminen sekä vesiviljelyn sisällyttäminen yhdenmukaistetussa muodossa osaksi rannikkoyhteisöjä ja maaseutualueita.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Internet-osoite, josta löytyy tukiohjelman koko teksti tai perusteet ja edellytykset, joilla tapauskohtainen tuki voidaan myöntää tukiohjelman ulkopuolella: http://www.bim.ie

Perustelut: ilmoitetaan, miksi valtiontukijärjestelmä on otettu käyttöön Euroopan kalatalousrahaston tuen sijaan: Irlannille Euroopan kalatalousrahastosta myönnettävä rahoitus oli tarkoitettu ensisijaisesti kalastuslaivaston käytöstä poistamiseen. Irlannin valtio rahoittaa vesiviljelyn kehittämistä vuosittaisesta budjetistaan. Kyseisistä määrärahoista päättävät An Bord Iascaigh Mhara sekä maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeriö.

Tuen N:o: XF 23/10

Jäsenvaltio: Irlanti

Tuen myöntävä alue/viranomainen: An Bord Iascaigh Mhara

Tukiohjelman nimike tai tapauskohtaista tukea saaneen yrityksen nimi: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Oikeusperusta: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä: 700 000 EUR vuodessa kaudella 2010–2014

Tuen enimmäisintensiteetti: 40 % yksityisellä sektorilla toteutettavien investointihankkeiden vetäjille aiheutuvista tukikelpoisista kustannuksista

Täytäntöönpanopäivä:

Ohjelman kesto (enintään 30. kesäkuuta 2014 saakka); ilmoitetaan:

ohjelmassa: tukea myönnetään: 30. kesäkuuta 2014 saakka

jos kyseessä on tapauskohtainen tuki: viimeisen tukierän arvioitu maksupäivä: ei sovelleta.

Tuen tarkoitus: Kyseisen tukiohjelman tarkoituksena on edistää innovatiiviseen teknologiaan tehtäviä investointeja ja testata tällaista teknologiaa kaupallisissa olosuhteissa alan suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi, vahvistaa uusia kohteita ja lajeja koskeva taloudellinen ja tekninen toteutettavuus, avustaa ympäristön kestävyyttä pitkällä aikavälillä parantavissa toimenpiteissä, investoida kalojen terveyttä ja hyvinvointia sekä tuotteiden laatua edistäviin toimenpiteisiin, parantaa työterveyttä ja turvallisuutta vesiviljelyalalla, kehittää alan tieto- ja taitopohjaa sekä sisällyttää vesiviljely yhdenmukaistetussa muodossa osaksi rannikkoyhteisöjä ja maaseutualueita.

Ilmoitetaan käytetty artikla (8–24 artiklasta): 11 ja 21 artikla

Kyseessä oleva toiminta: Innovatiiviseen teknologiaan investoiminen, tällaisen teknologian testaus kaupallisissa olosuhteissa alan suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi, uusia kohteita ja lajeja koskevan taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden vahvistaminen, ympäristön kestävyyttä pitkällä aikavälillä parantavissa toimenpiteissä avustaminen, kalojen terveyttä ja hyvinvointia sekä tuotteiden laatua edistäviin toimenpiteisiin investoiminen, työterveyden ja turvallisuuden parantaminen vesiviljelyalalla, alan tieto- ja taitopohjan kehittäminen sekä vesiviljelyn sisällyttäminen yhdenmukaistetussa muodossa osaksi rannikkoyhteisöjä ja maaseutualueita.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Internet-osoite, josta löytyy tukiohjelman koko teksti tai perusteet ja edellytykset, joilla tapauskohtainen tuki voidaan myöntää tukiohjelman ulkopuolella: http://www.bim.ie

Perustelut: ilmoitetaan, miksi valtiontukijärjestelmä on otettu käyttöön Euroopan kalatalousrahaston tuen sijaan: Irlannille Euroopan kalatalousrahastosta myönnettävä rahoitus oli tarkoitettu ensisijaisesti kalastuslaivaston käytöstä poistamiseen. Irlannin valtio rahoittaa vesiviljelyn kehittämistä vuosittaisesta budjetistaan. Kyseisistä määrärahoista päättävät An Bord Iascaigh Mhara sekä maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeriö.

Tuen N:o: XF 36/10

Jäsenvaltio: Irlanti

Tuen myöntävä alue/viranomainen: An Bord Iascaigh Mhara

Tukiohjelman nimike tai tapauskohtaista tukea saaneen yrityksen nimi: Seafood Graduate Development Scheme

Oikeusperusta: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä: 250 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 40 % tukikelpoisista yksityissektorin hankkeista ja enintään 100 % julkisten laitosten ja/tai tutkimuslaitosten toteuttamista yhteistä etua edustavista julkisista hankkeista

Täytäntöönpanopäivä: Soveltamispäivämäärä 1. marraskuuta 2010

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto (enintään 30. kesäkuuta 2014 saakka); ilmoitetaan:

ohjelmassa: tukea maksetaan 30. päivään kesäkuuta 2014 saakka

jos kyseessä on tapauskohtainen tuki: viimeisen tukierän arvioitu maksupäivä: ei sovelleta

Tuen tarkoitus: Ohjelman tarkoituksena on tukea alan kehitystä hyödyntämällä yritystoiminnan kehittämiseen/markkinointiin liittyvän erityistutkinnon suorittaneita ja kala- ja äyriäistuotealan tuotekehityksestä vastaavia henkilöitä.

Tämän ohjelman rahoitus perustuu 22. heinäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 736/2008 17, 21 ja 23 artiklaan.

Ilmoitetaan käytetty artikla (8–24 artiklasta): 17, 21 ja 23 artikla

Kyseessä oleva toiminta: Kala- ja äyriäistuotteiden tuotanto, jalostus ja kauppa

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Internet-osoite, josta löytyy tukiohjelman koko teksti tai perusteet ja edellytykset, joilla tapauskohtainen tuki voidaan myöntää tukiohjelman ulkopuolella: http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085

Perustelut: ilmoitetaan, miksi valtiontukijärjestelmä on otettu käyttöön Euroopan kalatalousrahaston tuen sijaan: Irlannille Euroopan kalatalousrahastosta myönnettävä rahoitus oli tarkoitettu ensisijaisesti muihin toimenpiteisiin, erityisesti kalastuslaivaston käytöstä poistamiseen, ympäristöystävälliseen kalastukseen, rannikkokalastuksen hoitoon ja toimintalinjaan 4 (rannikkoyhteisöjen kehittäminen).


15.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 47/7


Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 736/2008 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 47/04

Tuen N:o: XF 19/10

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Comunitat Valenciana/Generalitat

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Oikeusperusta: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 10 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista (loput 50 prosenttia rahoitetaan Guardamar del Seguran kunnan talousarviosta)

Täytäntöönpanoajankohta:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: ilmoitetaan:

jos kyseessä on ohjelma: päivämäärä, johon asti tukea voidaan myöntää;

X

jos kyseessä on yksittäinen tuki: viimeisen tukierän arvioitu maksupäivä: 31. joulukuuta 2010

Tuen tarkoitus: Laadun parantamiseen ja arvon lisäämiseen tähtäävän politiikan kehittäminen, uusien markkinoiden kehittäminen tai tuoreiden kalatuotteiden myyninedistämiskampanjoiden toteuttaminen

Ilmoitetaan käytetty artikla (8–24 artiklasta): 20 artikla

Ala, jota tuki koskee: Tuoreiden kalatuotteiden myynninedistäminen

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Internet-osoite, josta löytyy tukiohjelman koko teksti tai perusteet ja edellytykset, joilla yksittäinen tuki voidaan myöntää tukiohjelman ulkopuolella: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Perusteet: ilmoitetaan, miksi valtiontukijärjestelmä on otettu käyttöön Euroopan kalatalousrahaston tuen sijaan: Tuki rahoitetaan aluehallinnon (Generalitat) varoista eikä sitä osarahoiteta Euroopan kalatalousrahaston varoista. Tämä vuoksi tuki ei kuulu Espanjan kalastuksen toimintaohjelmaan.

Tuen N:o: XF 20/10

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Comunitat Valenciana/Generalitat

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Oikeusperusta: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 10 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista (loput 50 prosenttia rahoitetaan Gandían kunnan talousarviosta)

Täytäntöönpanoajankohta:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: ilmoitetaan:

jos kyseessä on ohjelma: päivämäärä, johon asti tukea voidaan myöntää;

X

jos kyseessä on yksittäinen tuki: viimeisen tukierän arvioitu maksupäivä: 31. joulukuuta 2010

Tuen tarkoitus: Laadun parantamiseen ja arvon lisäämiseen tähtäävän politiikan kehittäminen, uusien markkinoiden kehittäminen tai tuoreiden kalatuotteiden myynninedistämiskampanjoiden toteuttaminen

Ilmoitetaan käytetty artikla (8–24 artiklasta): 20 artikla

Ala, jota tuki koskee: tuoreiden kalatuotteiden myynninedistäminen

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Internet-osoite, josta löytyy tukiohjelman koko teksti tai perusteet ja edellytykset, joilla yksittäinen tuki voidaan myöntää tukiohjelman ulkopuolella: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Perusteet: Ilmoitetaan, miksi valtiontukijärjestelmä on otettu käyttöön Euroopan kalatalousrahaston tuen sijaan: Tuki rahoitetaan aluehallinnon (Generalitat) varoista eikä sitä osarahoiteta Euroopan kalatalousrahaston varoista. Tämä vuoksi tuki ei kuulu Espanjan kalastuksen toimintaohjelmaan.

Tuen N:o: XF 21/10

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Comunitat Valenciana/Generalitat

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Oikeusperusta: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 10 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista (loput 50 prosenttia rahoitetaan Benicarlón kunnan talousarviosta)

Täytäntöönpanoajankohta:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: ilmoitetaan:

jos kyseessä on ohjelma: päivämäärä, johon asti tukea voidaan myöntää;

X

jos kyseessä on yksittäinen tuki: viimeisen tukierän arvioitu maksupäivä: 31. joulukuuta 2010

Tuen tarkoitus: Laadun parantamiseen ja arvon lisäämiseen tähtäävän politiikan kehittäminen, uusien markkinoiden kehittäminen tai tuoreiden kalatuotteiden myynninedistämiskampanjoiden toteuttaminen

Ilmoitetaan käytetty artikla (8–24 artiklasta): 20 artikla

Ala, jota tuki koskee: Tuoreiden kalatuotteiden myynninedistäminen

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Internet-osoite, josta löytyy tukiohjelman koko teksti tai perusteet ja edellytykset, joilla yksittäinen tuki voidaan myöntää tukiohjelman ulkopuolella: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Perusteet: Ilmoitetaan, miksi valtiontukijärjestelmä on otettu käyttöön Euroopan kalatalousrahaston tuen sijaan: Tuki rahoitetaan aluehallinnon (Generalitat) varoista eikä sitä osarahoiteta Euroopan kalatalousrahaston varoista. Tämä vuoksi tuki ei kuulu Espanjan kalastuksen toimintaohjelmaan.

Tuen N:o: XF 22/10

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Comunitat Valenciana/Generalitat

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Oikeusperusta: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 10 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista (loput 50 prosenttia rahoitetaan Denían kunnan talousarviosta)

Täytäntöönpanoajankohta:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: ilmoitetaan:

jos kyseessä on ohjelma: päivämäärä, johon asti tukea voidaan myöntää;

X

jos kyseessä on yksittäinen tuki: viimeisen tukierän arvioitu maksupäivä: 31. joulukuuta 2010

Tuen tarkoitus: Laadun parantamiseen ja arvon lisäämiseen tähtäävän politiikan kehittäminen, uusien markkinoiden kehittäminen tai tuoreiden kalatuotteiden myynninedistämiskampanjoiden toteuttaminen

Ilmoitetaan käytetty artikla (8–24 artiklasta): 20 artikla

Ala, jota tuki koskee: tuoreiden kalatuotteiden myynninedistäminen

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Internet-osoite, josta löytyy tukiohjelman koko teksti tai perusteet ja edellytykset, joilla yksittäinen tuki voidaan myöntää tukiohjelman ulkopuolella: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Perusteet: Ilmoitetaan, miksi valtiontukijärjestelmä on otettu käyttöön Euroopan kalatalousrahaston tuen sijaan: Tuki rahoitetaan aluehallinnon (Generalitat) varoista eikä sitä osarahoiteta Euroopan kalatalousrahaston varoista. Tämä vuoksi tuki ei kuulu Espanjan kalastuksen toimintaohjelmaan.


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

15.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 47/10


Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

2011/C 47/05

1.   Euroopan komissio ilmoittaa, että ellei uudelleentarkastelua aloiteta seuraavan menettelyn mukaisesti, jäljempänä mainittujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolo päättyy jäljempänä olevassa taulukossa mainittuna päivänä, kuten lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan furfuryylialkoholin tuonnissa annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1202/2009 (1) 2 artiklassa säädetään.

2.   Menettely

Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön. Pyynnössä on oltava riittävät todisteet siitä, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

Jos komissio päättää tarkastella kyseisiä toimenpiteitä, tuojille, viejille, viejämaan edustajille ja unionin tuottajille annetaan tilaisuus täsmentää tai todistaa vääräksi tarkastelupyynnössä esitettyjä näkökohtia tai esittää niitä koskevia huomautuksia.

3.   Määräaika

Edellä esitetyn perusteella unionin tuottajat voivat jättää kirjallisen tarkastelupyynnön Euroopan komissiolle (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, B-1049 Brussels) (2) milloin tahansa tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen mutta kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen jäljempänä olevassa taulukossa mainittua päivämäärää.

4.   Tämä ilmoitus julkaistaan asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (3) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tuote

Alkuperä- tai viejämaa(t)

Toimenpiteet

Viite

Voimassaolon päättymispäivä

Furfuryylialkoholi

Kiinan kansantasavalta

Polkumyyntitulli

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1202/2009 (EUVL L 323, 10.12.2009, s. 48)

10.12.2011


(1)  EUVL L 323, 10.12.2009, s. 48.

(2)  Faksi +32 22956505.

(3)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

15.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 47/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 47/06

1.

Komissio vastaanotti 8 päivänä helmikuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla tanskalaiseen yhtymään AP Møller-Maersk A/S (APMM) kuuluva yritys APM Terminals BV (APMT) ja ranskalainen yritys Bolloré SA (Bolloré) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ghanalaisessa yrityksessä Meridian Port Services Limited (Meridian Port Services) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

APMM: konttiterminaalien kehittäminen ja konttiterminaalitoiminta sekä niihin liittyvien toimintojen harjoittaminen maailmanlaajuisesti, linjaliikenteen konttikuljetukset, sisämaakuljetukset ja logistiikka, satamahinaus, tankkerit, öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, vähittäismyynti ja lentokuljetukset,

Bolloré: maailmanlaajuiset kuljetus- ja logistiikkapalvelut, muovikalvojen, lippuautomaattien, paristojen ja sähköajoneuvojen valmistus, polttoaineiden jakelu Euroopassa, viestintä ja media, mainonta sekä Kamerunissa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa sijaitsevien viljelysten kaupallistaminen,

Meridian Port Services: ghanalaisessa Tema Port -satamassa sijaitsevan konttiterminaalin kehittäminen ja hallinnointi ja sen toiminnan harjoittaminen sekä kyseisiin toimintoihin liittyvät palvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

15.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 47/12


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2011/C 47/07

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

LOUGH NEAGH EEL

EY-N:o: UK-PGI-0005-0796-10.02.2010

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Lough Neagh Eel”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Yhdistynyt kuningaskunta

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

Luokka 1.7 –

Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Lough Neagh Eel tarkoittaa määritellyllä alueella pyydettyä Anguilla anguilla -lajiin (ankerias) kuuluvaa luonnonvaraista kelta-ankeriasta (Yellow, paikallisesti tunnettu myös nimellä ”ruskea ankerias” (Brown)) ja hopea-ankeriasta (Silver, sukukypsänä). Tämä hakemus koskee ainoastaan tuoreita ankeriaita.

Lough Neagh Eel -ankeriaalla on seuraavat ominaisuudet:

suuri koko (pituus vähintään 40 cm, paino 150–600 g);

korkeampi rasvapitoisuus kuin muilla alueilla pyydetyllä ankeriaalla (sukukypsän Lough Neagh Eeel -ankeriaan rasvapitoisuus noin 23 %);

nuoremmat ruskeat/kelta-ankeriaat ovat väriltään ruskeaan/keltaiseen vivahtavan tummanvihreitä;

iäkkäämmät hopea-ankeriaat ovat väriltään hopeaan vivahtavan mustia;

Lough Neagh Eel -ankeriaan pää on kapea, pyrstö lyhyt ja vartalo pyöreähkö;

kypsennetyn tuoreen ankeriaan liha on valkoista, pehmeää ja kuohkeaa, ja siinä tuntuu kevyt maan maku.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

Rehua ei tarvita, koska ankeriaat saavat ravintonsa luonnosta.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Ankeriaat on pyydettävä määritellyllä alueella pitkälläsiimalla tai nuotalla Lough Neagh -järvellä tai järven suun ja Bann-joen alajuoksun välillä sijaitsevista padoista.

Jalostettujen tuotteiden, kuten savustetun ankeriaan osalta, maantieteellinen merkintä (Lough Neagh Eels) viittaa raaka-aineeseen, tuoreeseen Neagh Eel -ankeriaaseen.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Pohjois-Irlannissa sijaitseva Lough Neagh -järvi sekä Bann-joen alajuoksu järven pohjoisrannalta Cutts at Coleraineen.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Lough Neagh on Brittein saarten suurin ja Euroopan viidenneksi suurin järvi, jonka pinta-ala on 150 neliömailia. Se saa vetensä useista joista ja laskee mereen pohjoisessa Bann-joen alajuoksun kautta.

Koska järveen laskee monia jokia, se sisältää runsaasti sedimenttikerrostumia. Ne ovat väriltään hyvin tummia ja koostuvat lietteestä, savesta, orgaanisesta aineksesta ja piilevien kuorista. Liete ja savi ovat peräisin pääasiassa jokien mukanaan tuomista hiukkasista, ja orgaaninen aines on lähtöisin osaksi valuma-alueelta ja osaksi järvessä muodostuneista ainesosista. Luonteensa ja kokonsa vuoksi nämä ainesosat muodostavat soveltuvan elinympäristön monille selkärangattomille, kuten surviaissääsken (Chironomidae) toukalle, jonka tiedetään esiintyvän erityisen runsaslukuisena järven pohjaeliöstössä ja joka muodostaa suurimman osan ankeriaan ruokavaliosta.

Järvi on runsasravinteinen ja saa kiertävien tuulten ansiosta jatkuvasti ilmaa, joten sen happipitoisuus ei laske dramaattisesti kuumimpinakaan kuukausina.

Lasiankeriaat vaeltavat Golf-virtaa pitkin Atlantin poikki Sargassomereltä pohjoiseen. Ne seuraavat Pohjois-Atlantin virtauksia kohti Irlantia ja saapuvat Bann-joen vuorovesialueelle Pohjois-Irlannin pohjoisrannikolla Colerainen edustalla, jossa ne joko pyydetään ja kuljetetaan rekoilla eteenpäin tai josta ne jatkavat matkaansa ylävirtaan kohti Lough Neagh -järveä. Järvelle saavuttuaan ne pysähtyvät syömään ja jatkamaan kasvuaan, kunnes ne ovat valmiita palaamaan Sargassomerelle kutemaan. Sukukypsinä ne eivät tarvitse ravintoa ja palaavat vaistomaisesti kutupaikalleen. Ainoa suora reitti takaisin merelle kulkee Bann-joen alajuoksua pitkin.

Lough Neagh Eel -ankeriasta pyydetään kolmella perinteisellä menetelmällä, joista kahta käytetään kelta-ankeriaan pyyntiin ja kolmatta hopea-ankeriaan pyyntiin.

Kelta-ankerias

Pitkäsiima

Kalastajat laskevat enintään neljä noin yhden mailin pituista nailonsiimaa, joihin kuhunkin kiinnitetään noin 400 syötillä varustettua koukkua. Varhain seuraavana aamuna siimat nostetaan käsin alukselle, ja saaliiksi saadut ankeriaat varastoidaan tynnyreihin, joihin pumpataan puhdasta vettä kalastuskuolevuuden minimoimiseksi.

Saalis viedään rantaan, ja kaikki alle 16-tuumaiset (40 cm) ankeriaat päästetään Lough Neaghin kalastusosuuskunnan sääntöjen mukaisesti takaisin järveen kantojen kestävyyden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Nuotta

Enintään 90 jaardia (82,3 m) pitkiä ja 18 jaardia (16,5 m) syviä nuottia vedetään käsin. Nuottaan kiinnittyvien köysien nostamiseen voidaan käyttää hydraulisia laitteita, mutta itse nuottaa ei saa hinata, vaan se on nostettava käsin. Ankeriaan kalastus troolilla on kielletty järven pohjan suojelemiseksi.

Kalastajat luottavat usein kokemukseensa ja järven perusteelliseen tuntemukseensa parhaiden saaliiden paikantamiseksi vaihtelevissa ympäristö- ja sääolosuhteissa.

Kun saalis on tuotu rantaan, ankeriaat mitataan ja alle 40 cm:n pituiset lasketaan takaisin järveen osana ankeriaskannan kestävää hoitoa. Muita toimenpiteitä kannan kestävän hoidon varmistamiseksi ovat rauhoitusajat ja päivittäiset saaliskiintiöt.

Hopea-ankerias

Hopea-ankeriaaksi kutsutaan ankeriaita, jotka ovat varttuneet sukukypsiksi Lough Neagh -järvessä ja aloittavat vaistonvaraisesti kutuvaelluksensa pohjoiseen kohti rannikkoa ja sieltä edelleen Sargassomerelle.

Hopea-ankeriasta saa pyytää ainoastaan 1 päivästä kesäkuuta helmikuun loppuun.

Pyynti tapahtuu padoista, jotka sijaitsevat Toomessa (Toomebridge) Lough Neagh -järven pohjoissuussa ja Kilreassa Bann-joen alajuoksulla noin 15 mailia järvestä pohjoiseen.

Hopea-ankerias vaeltaa ainoastaan pimeässä, joten pyynti tapahtuu öisin laskemalla leveät kartion muotoiset haavimaiset verkkorysät (coghill nets) jokeen pyyntipatojen kohdalla. Jokaisen rysän vieressä on jokeen sijoitettu säiliö, johon pyydetyt ankeriaat pannaan. Säiliöitä voidaan nostaa ja laskea sademäärien aiheuttamien vedenkorkeuden vaihtelujen huomioimiseksi.

Kelta-ankeriaiden tavoin hopea-ankeriaat kuljetetaan osuuskunnan käsittelylaitokseen mittausta ja edelleenkuljetusta varten.

Kestävyys ja kantojen hoito

Ankerias on mainittu villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) liitteessä II. Lisäksi Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1100/2007 ehdotetaan, että olisi otettava käyttöön ankeriaanhoitosuunnitelmat.

Neagh/Bannin valuma-alueen ankeriaskannan kestävyyden varmistamiseksi on otettu käyttöön ankeriaanhoitosuunnitelma, jonka laatimisesta ja täytäntöönpanosta vastaa Lough Neaghin kalastusosuuskunta. Kantojen säilyttämiseksi on otettu käyttöön toimenpiteitä, joiden käytännön toteuttaminen on mahdollista ainoastaan osuuskunnan hallinnoiman lupajärjestelmän kautta. Kuka tahansa voi hakea lupaa. Osuuskunnan jäsenyys ei ole luvan saamisen edellytys, mutta jos lupa myönnetään, kalastaja voi liittyä osuuskunnan jäseneksi.

Lough Neaghin kalastusosuuskunta huolehtii ankeriaankalastuksen kestävyydestä seuraavien toimenpiteiden avulla:

Lupamenettelyn valvonta: Osuuskunta myöntää vuosittain noin 180 lupaa. Luvan saaneen aluksen omistajan on oltava läsnä aluksella jokaisella kalastuskerralla.

Kalastusmenetelmien valvonta: Ankeriasta voidaan pyytää ainoastaan pitkälläsiimalla tai nuotalla. Pitkillesiimoille on vahvistettu koukkujen enimmäismäärä, ja aluksen ja nuotan koolle on asetettu rajoituksia.

Saaliskiintiöt: Kullekin alukselle on vahvistettu päivittäinen saaliskiintiö sen varmistamiseksi, ettei järvessä tapahdu liikakalastusta.

Saaliiden vähimmäiskoko: Kalastajien on päästettävä takaisin veteen alle 40 cm:n pituiset ankeriaat. Jos käsittelylaitokseen toimitetaan alamittaisia ankeriaita, sen on päästettävä ne takaisin veteen. Lisäksi voidaan määrätä seuraamuksia.

Rauhoitusajat: Kelta- ja hopea-ankeriaan pyynti on rajoitettu tiettyyn ajankohtaan vuodessa, jotta kannat voivat täydentyä.

Valvonta: Ympärivuorokautisella valvonnalla varmistetaan, että ainoastaan luvan saaneet kalastajat pyytävät ankeriasta.

Loukkupyynti: Lough Neagh järven ankeriaskannan lisäämiseksi elvereitä pyydetään vuosittain loukuilla Bann-joesta ja kuljetetaan säiliöissä istutettaviksi järveen.

Perinteiset johtoaidat: Johtoaidat valistetaan käsin ja sijoitetaan elvereiden vaellusreitille niiden auttamiseksi nousemaan ylävirtaan kohti järveä. Tämä lisää uusien istutusten onnistumismahdollisuuksia.

Pakoaukkojen jättäminen hopea-ankeriaan pyyntipatoihin: Pyyntipatoihin jätetään 10 %:n kokoinen pakoaukko (Queen’s Gap), jotta osa kannasta voi palata kutupaikalleen Sargassomerelle.

Elvereiden hankinta muilta alueilta kannan luonnollisen rekrytoitumisen täydentämiseksi: Koska elvereiden luonnollinen muutto Lough Neagh -järveen on taantunut viime vuosina, osuuskunta ostaa niitä muilta alueilta kasvamaan järvessä. Näin ne saavat Lough Neagh Eel -ankeriaalle tyypilliset ominaisuudet.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Lough Neagh Eel tunnetaan ympäri Eurooppaa korkean rasvapitoisuutensa ansiosta (sukukypsällä ankeriaalla noin 23 %), minkä vuoksi se soveltuu erityisen hyvin savustettavaksi. Käytännöllisesti katsoen kaikki Lough Neagh -järvestä pyydetyt ankeriaat myydään Irlannin ulkopuolelle. Osa löytää tiensä Billingsgaten kalamarkkinoille Lontoossa, mutta suurin osa viedään savustettavaksi Alankomaihin ja Pohjois-Saksaan.

Lough Neagh Eel nauttii ravinnokseen pääasiassa selkärangattomien toukkia, jotka ovat tärkein ravinnonlähde Lough Neagh -järvessä. Tästä johtuen näiden ankeriaiden pää on kapeampi kuin muiden alueiden ankeriailla, jotka ovat kalansyöjiä.

Ankeriaat pyydetään käyttäen kestäviä kalastusmenetelmiä, jotka varmistavat ankeriaankalastuksen moitteettoman hoidon.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu ja ominaisuudet (kun kyseessä on SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Tuotteen yhteys maantieteelliseen alueeseen perustuu pitkään historialliseen perinteeseen ja yksilöidyllä maantieteellisellä alueella ankeriaan pyynnissä käytettyihin menetelmiin. Lisäksi hakemus perustuu Lough Neagh Eel -ankeriaan rasvapitoisuuteen, joka tunnustetaan korkeammaksi kuin muualta peräisin olevilla ankeriailla.

Lough Neagh on Brittein saarten suurin makeanveden järvi. Sen edellä 5.1 kohdassa kuvatut monet erityispiirteet muodostavat elinympäristön, jonka tarjoama arvokas ravinto lisää osaltaan järvestä pyydetyn ankeriaan rasvapitoisuutta.

Osoituksena pitkästä historiallisesta perinteestä ovat todisteet, joiden mukaan luonnonvaraista ankeriasta pyydettiin Lough Neagh -järvestä jo pronssikaudella. Alueen pyyntimenetelmillä on pitkät perinteet, ja ne ovat käytössä edelleen.

Kalastajat käyttävät yhä monia perinteisiä menetelmiä, jotka olivat tuttuja jo edellisille sukupolville. Pyynti tapahtuu käyttäen kestäviä menetelmiä Lough Neaghin kalastusosuuskunnan valvonnassa, ja niihin kuuluu esimerkiksi 10 %:n kokoisten pakoaukkojen (Queen’s Gap) jättäminen pyyntipatoihin, jotta osa kannasta voi palata kutupaikalleen Sargassomerelle.

Lough Neagh -järven ankeriaanpyynnin merkitys ja maine tunnetaan kautta aikojen. Alueen kalastajista on kirjoitettu monia runoja, ja ankeriaanpyytäjien keskuudessa on elänyt monia uskomuksia. Tuoreempi todiste on Toimen kaupunkiin pystytetty patsas, joka esittää uivia ankeriaita ja heijastaa ankeriaanpyynnin merkitystä paikallisessa historiassa ja kulttuuriperinteessä.

Suurin osa Lough Neagh Eel -ankeriaista myydään Alankomaihin, jossa sitä pidetään parhaiten savustettavaksi soveltuvana ankeriaana maailmassa. Lough Neagh Eel -ankerias on sellaisenaankin arvostettu tuote, josta maksetaan huomattavasti korkeampi hinta kuin viljellystä tai muualta pyydetystä ankeriaasta.

Eritelmän julkaisutiedot:

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lough-neagh-eel-pgi.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.