ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.188.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 188

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
13. heinäkuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2010/C 188/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2010/C 188/02

Euron kurssi

2

 

Tilintarkastustuomioistuin

2010/C 188/03

Erityiskertomus N:o 2/2010 Kuudenteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien, valmisteleviin tutkimuksiin ja uusien infrastruktuurien rakentamiseen liittyvien tukijärjestelmien vaikuttavuus

3

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2010/C 188/04

Ilmoitus avoimista kilpailuista

4

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 188/05

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin polkupyöriin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

5

2010/C 188/06

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä

10

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 188/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

11

2010/C 188/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

12

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Neuvosto

2010/C 188/09

Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon (ks. neuvoston asetuksen (EU) N:o 610/2010 liite)

13

 

Euroopan komissio

2010/C 188/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

15

2010/C 188/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 188/01

Komissio päätti 2 päivänä heinäkuuta 2010 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32010M5899. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/2


Euron kurssi (1)

12. heinäkuuta 2010

2010/C 188/02

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2572

JPY

Japanin jeniä

111,35

DKK

Tanskan kruunua

7,4552

GBP

Englannin puntaa

0,83630

SEK

Ruotsin kruunua

9,4560

CHF

Sveitsin frangia

1,3349

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,0160

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,325

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

278,91

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7087

PLN

Puolan zlotya

4,0770

RON

Romanian leuta

4,2460

TRY

Turkin liiraa

1,9582

AUD

Australian dollaria

1,4398

CAD

Kanadan dollaria

1,2986

HKD

Hongkongin dollaria

9,7748

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7727

SGD

Singaporin dollaria

1,7380

KRW

Etelä-Korean wonia

1 512,74

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,5799

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,5126

HRK

Kroatian kunaa

7,2158

IDR

Indonesian rupiaa

11 382,66

MYR

Malesian ringgitiä

4,0281

PHP

Filippiinien pesoa

58,178

RUB

Venäjän ruplaa

38,7665

THB

Thaimaan bahtia

40,702

BRL

Brasilian realia

2,2142

MXN

Meksikon pesoa

16,0557

INR

Intian rupiaa

58,8505


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Tilintarkastustuomioistuin

13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/3


Erityiskertomus N:o 2/2010 ”Kuudenteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien, valmisteleviin tutkimuksiin ja uusien infrastruktuurien rakentamiseen liittyvien tukijärjestelmien vaikuttavuus”

2010/C 188/03

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että sen laatima erityiskertomus N:o 2/2010 ”Kuudenteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien, valmisteleviin tutkimuksiin ja uusien infrastruktuurien rakentamiseen liittyvien tukijärjestelmien vaikuttavuus” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla: http://www.eca.europa.eu

Kertomus on saatavilla maksutta paperiversiona. Sen voi pyytää tilintarkastustuomioistuimelta osoitteesta:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

P. +352 4398-1

Sähköposti: euraud@eca.europa.eu

Kertomuksen saa myös täyttämällä sähköisen tilauslomakkeen EU-Bookshop-sivustolla.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/4


ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA

2010/C 188/04

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää avoimet kilpailut:

EPSO/AD/183/10 – tanskankieliset (DA) kääntäjät

EPSO/AD/184/10 – saksankieliset (DE) kääntäjät

EPSO/AD/185/10 – englanninkieliset (EN) kääntäjät

EPSO/AD/186/10 – ranskankieliset (FR) kääntäjät

EPSO/AD/187/10 – sloveniankieliset (SL) kääntäjät

Kilpailuilmoitus julkaistaan 13. heinäkuuta 2010 Euroopan unionin virallisen lehden numerossa C 188 A ainoastaan tanskan, saksan, englannin, ranskan ja slovenian kielillä.

Lisätietoja EPSOn verkkosivulla: http://eu-careers.eu


YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/5


Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin polkupyöriin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

2010/C 188/05

Julkaistuaan ilmoituksen (1) muun muassa Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevien polkupyörien tuontia koskevien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä komissio on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (2), jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelupyynnön.

1.   Tarkastelupyyntö

Pyynnön esitti 13 päivänä huhtikuuta 2010 Euroopan polkupyörävalmistajien yhdistys (EBMA), jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa huomattavan osan, tässä tapauksessa yli 25 prosenttia, polkupyörien kokonaistuotannosta unionissa.

2.   Tuote

Tarkasteltavana ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat moottorittomat polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät, mutta ei yksipyöräiset), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8712 00 10, 8712 00 30 ja ex 8712 00 80.

3.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on lopullinen polkumyyntitulli, joka on otettu käyttöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 1524/2000 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1095/2005 (4).

4.   Tarkastelun perusteet

Pyyntö perustuu siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen ja unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon toistumiseen.

Pyynnön esittäjä on perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti määrittänyt Kiinan kansantasavallan vientiä harjoittaville tuottajille normaaliarvon sopivassa markkinatalousmaassa vallitsevien myyntihintojen perusteella. Kyseinen maa mainitaan tämän ilmoituksen 5.1 kohdan d alakohdassa. Polkumyynnin jatkumista koskeva väite perustuu tarkasteltavana olevan tuotteen edellisessä virkkeessä esitetyllä tavalla määritetyn normaaliarvon ja tuotteen Euroopan unioniin viennin yhteydessä veloitettujen myyntihintojen vertailuun.

Tällä perusteella laskettu polkumyyntimarginaali on huomattava.

Pyynnön esittäjä väittää lisäksi, että vahingollinen polkumyynti todennäköisesti toistuisi. Väitteensä perusteeksi pyynnön esittäjä on toimittanut näyttöä siitä, että jos toimenpiteiden annetaan raueta, tarkasteltavana olevan tuotteen tuontimäärät todennäköisesti kasvavat, koska asianomaisessa maassa vientiä harjoittavilla tuottajilla on tehokkaat tuotantolaitokset.

Pyynnön esittäjä väittää, että vahingon poistuminen johtuu pääasiassa toimenpiteiden voimassaolosta ja että asianomaisesta maasta peräisin olevan polkumyyntihinnoilla tapahtuvan huomattavan tuonnin toistuminen johtaisi todennäköisesti unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon toistumiseen, jos toimenpiteiden annetaan raueta.

5.   Menettely

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio on tullut siihen tulokseen, että on olemassa riittävä näyttö toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se panee tarkastelun vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.1    Menettely polkumyynnin ja vahingon todennäköisyyden määrittämiseksi

Tutkimuksessa määritetään, johtaako toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen ja vahingon toistumiseen.

a)   Otanta

Koska tässä menettelyssä on osallisena suuri määrä osapuolia, komissio voi päättää soveltaa otantamenetelmää perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

i)   Kiinan kansantasavallassa toimivia viejiä/tuottajia koskeva otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia viejiä/tuottajia tai niiden edustajia ilmoittautumaan ottamalla yhteyttä komissioon ja toimittamalla yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi;

tarkasteltavana olevan tuotteen unioniin vietäväksi myyty kappalemäärä ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1 päivän huhtikuuta 2009 ja 31 päivän maaliskuuta 2010 välisenä aikana kunkin 27 jäsenvaltion (5) osalta erikseen ja yhteensä;

tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyynnin yksikkömäärä ja liikevaihto paikallisena valuuttana 1 päivän huhtikuuta 2009 ja 31 päivän maaliskuuta 2010 välisenä aikana;

tarkasteltavana olevan tuotteen muihin kolmansiin maihin myydyt kappalemäärät ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1 päivän huhtikuuta 2009 ja 31 päivän maaliskuuta 2010 välisenä aikana;

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta koko maailmassa tarkasteltavana olevan tuotteen osalta;

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin (vienti- ja/tai kotimarkkinoilla) osallistuneiden etuyhteydessä olevien yritysten (6) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta;

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittamalla edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu mahdolliseen otokseen valintaan, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen viejiä/tuottajia koskevan otoksen valinnassa tarvitsemansa tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä Kiinan kansantasavallan viranomaisiin ja tiedossa oleviin viejien/tuottajien järjestöihin.

ii)   Tuojia koskeva otanta

Jotta komissio pystyisi tekemään päätöksen otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen, kaikkia tuojia tai niiden edustajia kehotetaan ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään tämän ilmoituksen 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi;

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta;

kokonaisliikevaihto 1 päivän huhtikuuta 2009 ja 31 päivän maaliskuuta 2010 välisenä aikana

ne kappalemäärät, joita Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa tarkasteltavana olevaa tuotetta on tuotu unionin markkinoille ja jälleenmyyty siellä 1 päivän huhtikuuta 2009 ja 31 päivän maaliskuuta 2010 välisenä aikana, ja kyseisen tuonnin arvo euroina;

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuneiden etuyhteydessä olevien yritysten (7) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta;

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittamalla edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu mahdolliseen otokseen valintaan, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen tuojia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

iii)   Unionin tuottajia koskeva otanta

Koska pyyntöä tukevia unionin tuottajia on paljon, komissio aikoo käyttää otantamenetelmää unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon selvittämiseksi.

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia unionin tuottajia tai niiden edustajia ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään tämän ilmoituksen 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi;

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta koko maailmassa samankaltaisen tuotteen osalta;

samankaltaisen tuotteen unionin markkinoilla tapahtuneen myynnin arvo euroina 1 päivän huhtikuuta 2009 ja 31 päivän maaliskuuta 2010 väliseltä ajalta;

samankaltaisen tuotteen unionin markkinoilla tapahtuneen myynnin kappalemäärä 1 päivän huhtikuuta 2009 ja 31 päivän maaliskuuta 2010 väliseltä ajalta;

samankaltaisen tuotteen tuotannon kappalemäärä 1 päivän huhtikuuta 2009 ja 31 päivän maaliskuuta 2010 välisenä aikana;

Kiinan tasavallassa tuotetun tarkasteltavana olevan tuotteen unionin markkinoille tapahtuneen tuonnin kappalemäärä 1 päivän huhtikuuta 2009 ja 31 päivän maaliskuuta 2010 välisenä aikana, jos sitä on;

kaikkien (unionissa tuotettujen) samankaltaisten tuotteiden ja (Kiinan kansantasavallassa tuotettujen) tarkasteltavana olevien tuotteiden tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuneiden etuyhteydessä olevien yritysten (8) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta;

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Jos tällaisia tietoja on jo toimitettu komission kauppapolitiikan pääosaston kaupan suojatoimia käsitteleville yksiköille, yritysten ei tarvitse toimittaa niitä uudelleen. Ilmoittautuessaan ja toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan toimitiloissaan tehtävään tarkastuskäyntiin vastausten tarkastamiseksi, jäljempänä ”paikan päällä tehtävä tarkastus”. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu mahdolliseen otokseen valintaan, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Komissio tekee yhteistyöstä kieltäytyneitä unionin tuottajia koskevat päätelmänsä käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja tällöin lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

Saadakseen unionin tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä tiedossa oleviin unionin tuottajien järjestöihin.

iv)   Otosten lopullinen valinta

Jos asianomaiset osapuolet haluavat esittää otosten valinnan kannalta merkityksellisiä tietoja, ne on toimitettava 6 kohdan b alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio aikoo valita otokset lopullisesti kuultuaan niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen.

Otoksiin valittujen yritysten on palautettava täytetty kyselylomake 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa ja toimittava yhteistyössä tutkimuksessa.

Jos yhteistyö ei ole riittävää, komissio voi tehdä päätelmänsä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 17 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti. Kuten 8 kohdassa selitetään, käytettävissä olevien tietojen perusteella tehty päätelmä saattaa olla asianomaiselle osapuolelle epäedullisempi.

b)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valitulle unionin tuotannonalalle sekä tiedossa oleville unionin tuottajien järjestöille, otokseen valituille Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille, tiedossa oleville viejien/tuottajien järjestöille, otokseen valituille tuojille, tiedossa oleville tuojien järjestöille ja asianomaisen maan viranomaisille.

c)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyvastauksia täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

d)   Markkinatalousmaan valinta

Meksiko oli aiemmassa tutkimuksessa se markkinatalousmaa, jonka perusteella määritettiin Kiinan kansantasavaltaa koskeva normaaliarvo. Komission aikomuksena on käyttää Meksikoa uudelleen tähän tarkoitukseen. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään mielipiteensä kyseisen maan soveltuvuudesta 6 kohdan c alakohdassa asetetussa erityisessä määräajassa.

5.2    Menettely unionin edun arvioimiseksi

Jos polkumyynnin jatkuminen ja vahingon toistuminen osoittautuu todennäköiseksi, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, olisiko polkumyyntitoimenpiteiden pitäminen voimassa unionin edun mukaista. Tästä syystä komissio voi lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville unionin tuottajille, tuojille ja niitä edustaville järjestöille, käyttäjille ja niitä edustaville järjestöille, myyjille ja niitä edustaville järjestöille sekä kuluttajia edustaville järjestöille. Nämä osapuolet, myös ne, jotka eivät ole komission tiedossa, voivat 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa ilmoittautua ja toimittaa tietoja komissiolle, jos ne voivat osoittaa, että niiden toiminnan ja tarkasteltavana olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys. Osapuolet, jotka ovat toimineet edellisen virkkeen ohjeiden mukaisesti, voivat 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa pyytää kuulemista ja esittää erityiset syyt, miksi niitä olisi kuultava. On huomattava, että 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietoja toimitettaessa niiden tueksi esitetään tosiasioihin perustuva näyttö.

6.   Määräajat

a)   Yleiset määräajat

i)   Kyselylomakkeen pyytäminen

Kaikkien asianomaisten osapuolten, jotka eivät toimineet yhteistyössä tämän tarkastelun kohteena oleviin toimenpiteisiin johtaneessa tutkimuksessa, olisi pyydettävä kyselylomake tai muut pyyntöjen esittämisessä käytettävät lomakkeet mahdollisimman pian ja viimeistään 15 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)   Osapuolten ilmoittautuminen, kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa, palautettava kyselylomakkeet ja toimitettava mahdolliset muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

Otokseen valittujen yritysten on palautettava kyselylomakkeet 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

iii)   Kuulemiset

Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

b)   Otannassa sovellettava erityinen määräaika

i)

Edellä 5.1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, koska komissio aikoo kuulla otoksen lopullisesta valinnasta niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen, 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)

Kaikki muut otoksen valinnan kannalta merkittävät, 5.1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

iii)

Otokseen valittujen osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake komissiolle 37 päivän kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu niiden valinnasta otokseen, ellei toisin ilmoiteta.

c)   Erityinen määräaika markkinatalousmaan valitsemiselle

Osapuolet voivat halutessaan esittää huomautuksia siitä, soveltuuko Meksiko markkinatalousmaaksi määritettäessä normaaliarvoa Kiinan kansantasavallalle, kuten tämän ilmoituksen 5.1 kohdan d alakohdassa ehdotetaan. Nämä huomautukset on toimitettava komissiolle 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7.   Kirjalliset huomautukset, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, jollei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (9) , ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksi +32 22956505

8.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se vaikeuttaa tutkimusta huomattavasti, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii yhteistyössä vain osittain ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin jos se olisi toiminut yhteistyössä.

9.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10.   Mahdollisuus pyytää perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista tarkastelua

Koska tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan säännösten nojalla, sen päätelmät eivät johda voimassa olevien toimenpiteiden tason muuttamiseen vaan joko niiden kumoamiseen tai pitämiseen voimassa perusasetuksen 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Jos jokin menettelyn osapuolista pitää perusteltuna polkumyyntimarginaalien tason tarkastelua niiden muuttamiseksi (tason nostamiseksi tai laskemiseksi), kyseinen osapuoli voi pyytää perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista tarkastelua.

Osapuolet, jotka haluavat pyytää tällaista tarkastelua, joka tehtäisiin tässä ilmoituksessa mainitusta toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta riippumattomasti, voivat ottaa yhteyttä komissioon (ks. osoitetiedot edellä).

11.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti (10).

12.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etujen suojaamiseen kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisesti ja/tai suullisesti esitettyjen näkökantojen käsittely. Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkempia yhteystietoja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkko-osoitteessa (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EUVL C 70, 19.3.2010, s. 28.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  EYVL L 175, 14.7.2000, s. 39.

(4)  EUVL L 183, 14.7.2005, s. 1.

(5)  Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

(6)  Etuyhteydessä olevan yrityksen käsitettä selvitetään tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 143 artiklassa.

(7)  Ks. alaviite 6.

(8)  Ks. alaviite 6.

(9)  Tämä merkitsee sitä, että asiakirja on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(10)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/10


Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä

2010/C 188/06

Julkaistuaan toimenpiteiden voimassaolon lähestyvää päättymistä koskevan ilmoituksen (1), jonka perusteella ei ole esitetty tarkastelupyyntöä, komissio ilmoittaa, että jäljempänä mainitun polkumyynnin vastaisen toimenpiteen voimassaolo päättyy pian.

Tämä ilmoitus julkaistaan polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (2) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tuote

Alkuperä- tai viejämaa(t)

Toimenpiteet

Viite

Voimassaolon päättymispäivä

Polkupyörät

Vietnam

Polkumyyntitulli

Neuvoston asetus (EY) N:o 1095/2005 (EUVL L 183, 14.7.2005, s. 1)

15.7.2010


(1)  EUVL C 70, 19.3.2010, s. 28.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 188/07

1.

Komissio vastaanotti 5 päivänä heinäkuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys Carrefour S.A. (Carrefour) ja Marinopoulos-konserniin kuuluva luxemburgilainen yritys Marinopoulos Holding S.à r.l. (Marinopoulos) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä CM Balkans B.V. (Balkan JV), ensin mainittu sopimuksella ja jälkimmäinen ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Carrefour: elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden vähittäiskauppa itse hoidetuissa tai franchise-sopimuksella toimivissa ruokatavarakaupoissa (hypermarketit, supermarketit, alennusmyymälät ja lähikaupat) Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa,

Marinopoulos-konserni: elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden vähittäiskauppa, kosmetiikan ja lääkkeiden valmistus sekä vaatteiden, kosmetiikan, optisten tuotteiden ja erikoiskahvien vähittäiskauppa useissa Euroopan maissa, mm. Kreikassa ja Kyproksessa,

Balkan JV: neljän supermarketin toiminnan hoitaminen Bulgariassa ja Carrefour-nimellä toimivien hypermarkettien ja supermarkettien kehittäminen Balkanin alueella, tarkemmin sanottuna Bulgariassa, Sloveniassa, Albaniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Kroatiassa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Montenegrossa ja Serbiassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/12


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 188/08

1.

Komissio vastaanotti 5 päivänä heinäkuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Itävallan valtiovarainministeriö hankkii rahoitusmarkkinoiden vakauttamistoimenpiteitä koskevan Itävallan lain (Österreichisches Bundesgesetz über Maßnahmen zur Sicherung der Stabilität des Finanzmarktes) 1 §:n nojalla Itävallan tasavallalle sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan itävaltalaisessa yrityksessä Hypo Alpe Adria Bank International AG (HGAA) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Valtiovarainministeriö: Itävallan rahoitusjärjestelmän vakauttaminen,

HGAA: yleispankkipalvelut yksityis- ja yritysasiakkaille, leasingtoiminta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Neuvosto

13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/13


Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon

(ks. neuvoston asetuksen (EU) N:o 610/2010 liite)

2010/C 188/09

Seuraavat tiedot ilmoitetaan niille henkilöille, ryhmille tai yhteisöille, jotka on kirjattu luetteloon neuvoston asetuksen (EU) N:o 610/2010 nojalla (1).

Euroopan unionin neuvosto on todennut, että perusteet niiden henkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen kirjaamiseksi, jotka esiintyvät edellä mainitussa niiden henkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen luettelossa, joihin sovelletaan tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27. joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (2) mukaisia rajoittavia toimenpiteitä, ovat edelleen voimassa. Neuvosto päätti näin ollen säilyttää kyseiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt mainitussa luettelossa.

Asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädetään, että kaikki kyseisille henkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat varat, muut rahoituksen lähteet ja taloudelliset resurssit jäädytetään ja että varoja, muita rahoituksen lähteitä ja taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa heidän tai niiden käyttöön suoraan eikä välillisesti.

Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he tai ne voivat hakea asetuksen liitteessä mainituilta jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta valtuutusta käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten ajantasainen luettelo on Internetissä seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle pyynnön saada tietoonsa neuvoston perustelut, joiden nojalla heidät tai ne säilytetään edellä mainitussa luettelossa (jollei perusteluja jo ole ilmoitettu). Kyseiset hakemukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat lisäksi toimittaa neuvostolle edellä mainittuun osoitteeseen milloin tahansa pyynnön mahdollisine perusteluineen, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät tai ne luetteloon ja säilyttää heidät tai ne siinä. Pyynnöt käsitellään heti kun ne on vastaanotettu. Tätä varten asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että neuvosto tarkistaa luettelon säännöllisesti yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Jotta pyynnöt voidaan käsitellä seuraavan tarkistuksen yhteydessä, ne on toimitettava kahden kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemispäivästä.

Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston asetukseen voi hakea muutosta Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 178, 13.7.2010, s. 1.

(2)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.


Euroopan komissio

13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/15


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2010/C 188/10

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”ORAVSKÝ KORBÁČIK”

EY-N:o: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Oravský korbáčik”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Slovakia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

Luokka

1.3. Juustot

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

”Oravský korbáčik” on höyryttämällä kypsytetty, savustettu tai savustamaton juusto. Muodoltaan se muistuttaa pientä piiskaa (korbáčik), ja sen pituus on 10–50 cm. Se valmistetaan perinteisellä menetelmällä, jossa fermentoitu, osittain kypsynyt juustomassa höyrytetään kuumassa vedessä ja venytetään sen jälkeen nauhamaisiksi, 2–10 mm paksuiksi suikaleiksi (vojky). Suikaleet palmikoidaan yhteen siten, että juusto saa piiskaa muistuttavan muodon.

Venytettyjen juustosuikaleiden säikeinen koostumus ja erityinen muoto, joka saadaan aikaan palmikoimalla suikaleita yhteen, vaikuttavat juuston tunnusomaisiin aistinvaraisiin ominaisuuksiin.

Savustettu ja savustamaton tuote eroavat toisistaan lähinnä värin ja tuoksun suhteen. Savustetun ”Oravský korbáčik” -juuston väri vaihtelee kellertävästä kullankeltaiseen, siinä tuntuu selvä savuaromi, ja sen suolapitoisuus on hieman (1 %) korkeampi. Savustamaton ”Oravský korbáčik” on väriltään valkoista tai kermanvaaleaa ja vailla savuaromia. Rakenne ja koostumus ja ovat kummassakin lajikkeessa samanlaiset.

”Oravský korbáčik” -juusto myydään elintarvikefolioon käärittynä monipakkauksissa, joiden sisältämien yksittäisten juustojen lukumäärä ja sisällön paino vaihtelevat.

Ominaisuudet

Väri: valkoisesta kellertävään, savustetun tuotteen osalta kullankeltainen.

Koostumus: Yksittäiset suikaleet muodostuvat säikeistä, jotka ovat kimmoisia ja kiinteitä mutta eivät kovia, kimmoisuus vähenee juuston kypsyessä; tuotteen voimakas venyvyys johtuu toisistaan erottuvien säikeiden muodostamasta kuitumaisesta rakenteesta.

Tuoksu ja maku: maitoinen, miellyttävän juustomainen, suolainen, hapahko; savustetulla tuotteella on sille tunnusomainen savuaromi.

Koostumus: Kuiva-ainepitoisuus: vähintään 40 painoprosenttia.

Kuiva-aineen rasvapitoisuus: vähintään 25 painoprosenttia.

Ruokasuola: enintään 4,5 painoprosenttia savustamattoman tuotteen osalta ja enintään 5,5 painoprosenttia savustetun tuotteen osalta.

Mikrobiologiset ominaisuudet

”Oravský korbáčik” on höyryttämällä kypsytetty juusto, joka valmistetaan seuraavia lämmönkestäviä maitohappobakteereita sisältävästä juustomassasta: Lactococcus, Streptococcus ja Lactobacillus.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

”Oravský korbáčik” -juuston valmistuksen käytetään raa’asta tai pastöroidusta lehmänmaidosta valmistettua juustomassaa, johon lisätään maitohappobakteeriviljelmä. Käytetyn maidon tyyppi – raaka tai pastöroitu – ei vaikuta lopputuotteen ominaisuuksiin. Maidon laatua valvotaan säännöllisesti, ja siitä pidetään kirjaa juustomassan tuotantotiloissa. Valvonnassa seurataan seuraavia muuttujia: estoaineet, lämpötila, happamuus, rasva, ominaispaino ja rasvaton kuiva-aine.

Bakteerien kokonaismäärä ja somaattisten solujen määrä määritetään hyväksytyissä laboratorioissa.

Juustomassan kuiva-ainepitoisuus on vähintään 48 painoprosenttia, kuiva-aineen rasvapitoisuus on vähintään 35 painoprosenttia ja pH-arvo 4,9–5,2.

Juustomassan ulkopinta on tasainen ja sileä, kuori tunnusomainen ja väri valkoisesta kermanvaaleaan.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

Erityisiä laatuvaatimuksia tai alkuperää koskevia rajoituksia ei sovelleta.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Juustomassan alkuperä ei vaikuta tuotteen laatuun.

Vaihe 1

:

Höyryttäminen: Fermentoitu maustamaton juusto leikataan ensin pieniin paloihin, jotka murustetaan ja höyrytetään kuumassa vedessä (veden lämpötila 70–95 °C). Juustoa hämmennetään puisella lastalla tai mekaanisella sekoittimella kunnes siitä muodostuu kimmoisa massa, nk. parenina.

Vaihe 2

:

Vaivaaminen: Juustomassaa (parenina) vaivataan, venytetään ja siitä muovataan käsin sileä ja helposti muotoiltava massa.

Vaihe 3

:

Muotoilu: Juustomassa venytetään suikaleiksi käsin tai kahden karkeapintaisen kaulimen avulla. Tämän jälkeen suikaleet upotetaan kylmään juomaveteen.

Vaihe 4

:

Jäähdytys: Suikaleiden annetaan jäähtyä kylmässä vedessä 2–10 minuuttia, jotta ne säilyttävät muotonsa.

Vaihe 5

:

Kääriminen: Jäähdytetyt suikaleet kääritään tangoksi, katkaistaan toisesta päästä ja sidotaan keskeltä juustosuikaleella.

Vaihe 6

:

Suolaus: Katkaistut ja sidotut suikaleet suolataan kastamalla ne suolaliuokseen, siten että lopulliseksi suolapitoisuudeksi tulee enintään 4,5 (savustamaton tuote) tai enintään 5,5 painoprosenttia (savustettu tuote). Suolausaikaan vaikuttavat myös juustosuikaleiden paksuus ja käytetyn juuston happamuus.

Vaihe 7

:

Kuivaus: Juustosuikaleet ripustetaan puiselle tai ruostumattomalla tangolle, jotta ylimääräinen suolavesi valuu pois.

Vaihe 8

:

Palmikointi: Vähintään kaksi keskeltä taitettua suikaletta palmikoidaan kahden kolmasosan pituudeltaan piiskan muotoiseksi ja sidotaan ylimääräisellä suikaleella kiinni siten, että palmikko ei purkaudu.

Vaihe 9

:

Savustettu tuote.

Savustus: Juusto kylmäsavustetaan noin 30 °C lämpötilassa perinteisessä puisessa tai metallisessa savustusuunissa tai kiertoilmalla toimivassa savustusuunissa lehtipuun savussa, kunnes se on saanut kullankeltaisen värin.

Vaihe 10

:

Pakkaaminen: Juusto pakataan elintarvikefolioon, johon kiinnitetään merkintä ”Oravský korbáčik”.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

”Oravský korbáčik” -juusto saatetaan myyntiin erikokoisissa pakkauksissa. Peruspakkauksessa on 5–10 juustoa, mutta saatavilla on myös suurpakkaus, jota perinteisesti kutsutaan nimellä zväzok (”nippu”) ja joka sisältää 50 juustoa.

”Oravský korbáčik” on pakattava määritellyllä maantieteellisellä alueella, jotta varmistetaan sen erikoislaatuinen muoto, estetään palmikon purkautuminen ja turvataan tuotteen laatu.

Jälleenpakkaamiselle ei ole asetettu maantieteellisiä rajoituksia.

3.7   Merkintöjä koskevat erityissäännöt:

Valmistaja, joka valmistaa ”Oravský korbáčik” -tuotetta eritelmän mukaisesti, voi tuotteen merkinnöissä, mainonnassa ja markkinoinnissa käyttää nimitystä ”Oravský korbáčik”.

Tuotteen merkinnöissä on mainittava:

tuotteen nimi ”Oravský korbáčik” selvästi erottuvalla tavalla,

maininta siitä, onko kyseessä savustettu vai savustamaton tuote,

merkintä ”chránené zemepisné označenie” (suojattu maantieteellinen merkintä) ja vastaava EU:n tunnus.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

”Oravský korbáčik” -juustoa valmistetaan Slovakiassa Oravan jokialueella. Maantieteellinen alue rajoittuu koillisessa Puolan rajaan, lännessä Námestovon ja Dolný Kubínin alueisiin ja etelässä Dolný Kubínin ja Tvrdošínin alueisiin.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Orava on tyypillistä vuoristoaluetta, jonka olosuhteet ovat lammas- ja nautakarjan kasvatuksen ja laiduntamisen sekä juustonvalmistuksen kannalta suotuisat. Alueen asukkaat ovat kautta aikojen hyödyntäneet vuoristoympäristölle ominaisia erityisolosuhteita ja hyödyntävät niitä edelleen. Höyrytetyn juuston palmikoiminen käsin piiskaa muistuttavaan muotoon on Oravan alueen naisten hallitsema erityinen taito, jota ei voi tehdä mekaanisesti.

Suullisen perimätiedon mukaan juustojen kotivalmistus Oravan alueella alkoi 1800-luvun toisella puoliskolla, ja erilaisten höyryttämällä kypsytettyjen juustojen kuten korbáčik-juuston myynti muodosti paikallisille lampaan- ja naudankasvattajille ainoan tulolähteen.

5.2   Tuotteen erityisyys:

”Oravský korbáčik” -juuston tekee erikoislaatuiseksi sen muoto, joka on juustoille ja juustotuotteille hyvin epätavanomainen. Se valmistetaan lähes kokonaan käsin noudattaen perinteistä menetelmää, jossa juustomassa höyrytetään kuumassa vedessä, venytetään suikaleiksi ja palmikoidaan piiskan muotoiseksi. Höyrytetyn juuston vaivaaminen ja venyttäminen antavat juustolle sille ominaisen säikeisen koostumuksen, joka tekee tuotteesta omintakeisen ja ainutlaatuisen.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

”Oravský korbáčik” -juustolle haetaan suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröimistä tuotteen erityisen muodon, maineen ja perinteen vuoksi.

Oravan sijaitsee Luoteis-Slovakian vuoristoalueella, jolla vallitsee kylmä ja ankara ilmasto. ”Paikalliset asukkaat saivat elantonsa pääosin maanviljelystä ja lehmien, vuohien ja lampaiden kasvattamisesta, ja eläimistä saadut raaka-aineet, ensisijaisesti maito, jalostettiin korkealuokkaisiksi ja muodoltaan vaihteleviksi juustoiksi. Paikallisen Pinzgau-rodun kasvattaminen ja kesälaiduntamisen käyttö pääasiallisena kasvatustapana takaavat ihanteelliset olosuhteet ensiluokkaisten ja luonnonmukaisten maidon ja maitotuotteiden tuotantoon. … Näillä maatiloilla parannetaan maisemaa (vaikeakulkuiset maa-alueet niitetään, joutomaa käytetään laiduntamiseen, heinä kuivatetaan erityisissä rakennelmissa) mutta myös tuotetaan lehmänmaidosta saatuja alueellisia erikoisuuksia, kuten laajalti tunnettu Oravský korbáčik … (Slovenský pinzgauský dobytok – producent mlieka horských pasienkov).”

Alueen asukkaat pystyivät taitojensa ja kekseliäisyytensä ansiosta sopeutumaan alueen ankariin olosuhteisiin, ja heidän maineensa kiiri kauas alueen rajojen ulkopuolellekin.

Historiallisissa lähteissä kerrotaan Oravan alueella valmistetusta perinteisestä höyryttämällä kypsytetystä juustosta; juusto muistutti muodoltaan Slovakiassa perinteisesti pääsiäisen aikoihin koripunoksesta valmistettuja piiskoja, ja näitä juustosta valmistettuja pikkupiiskoja alettiin kutsua nimellä korbáčik. Alueesta tuli korbáčik-juustojen tuotantoalueen lisäksi höyrytettyjen juustojen osto- ja myyntikeskus, ja kauppiaita nimitettiin sen mukaan, minkä tyyppisellä juustolla he kävivät kauppaa (korbáčkári, oštiepkári, srdciari jne.) ”Pohjois-Slovakian Oravan alueella sijaitseva Zázriván kylä on yhä keskeinen kauppapaikka. Tuolta alueelta tulevat kaupustelijat kauppasivat lähinnä savustettua ja höyryttämällä kypsytettyä juustoa; he saivat nimensäkin sen mukaan, minkä tyyppistä tuotetta he myivät – korbáčkári, …” (Podolák, J. Vuohenmaidon perinteiset käyttötavat Slovakiassa, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Historiallisten lähteiden mukaan tällaisia ammattinimikkeitä oli lukuisia. Vielä tänäkin päivänä ”korbáčik-kauppiaat” myyvät tuotteitaan markkinoilla ja erityisten tilaisuuksien ja juhlien vieton yhteydessä (häät, kastejuhlat, joulu, karnevaalit, pääsiäinen). Korbáčik-juustoa on tällaisten loma- ja juhlakausien aikoihin aina valmistettu tavanomaista enemmän, mikä osoittaa tuotteen suosiota kuluttajien keskuudessa, ja tämä käy ilmi myös valmistajien pitämistä tuotantoasiakirjoista.

Oravan alue on säilyttänyt luonteensa perinteisenä maatalousalueena. ”Oravský korbáčik” -juuston tuotantomenetelmä vahvistettiin jo viime vuosisadan puolivälissä. ”Oravský korbáčik” -tuotteen maineesta ja perinteisestä luonteesta kertovat paitsi se, että Slovakian teollisoikeuksien keskusvirasto on rekisteröinyt sen tavaramerkiksi 22 päivänä helmikuuta 2006 asti (10 vuodeksi), myös monet sitä koskevat lehtiartikkelit.

”Oravský korbáčik” on perinteinen tuote, jota arvostavat slovakialaisten lisäksi myös ulkomaiset matkailijat, jotka vievät tätä erikoisuutta mukanaan tuliaisiksi. ”Nappasin kojusta mukaani paikallista herkkujuustoa, jotka kutsutaan nimellä Oravský korbáčik (’Oravan piiska’) … (Great Escapes: Hiking in the High Tatras. The Slovak Spectator Vol. 10 No. 28, 2004); Nenúkajte Angličanov Oravskými korbáčikmi (http://www.sme.sk); Slovakia-in, č. 8–9, 2002, artikkelissa ’Slovensko a Slováci nemeckými očami’ kerrotaan, että kirjoittaja, Saksassa asuva tšekkiläinen nainen, tunsi erittäin hyvin höyryttämällä kypsytetyt erinomaiset juustot, joista käytettiin nimeä Oravské korbáčiky …”.

Eritelmän julkaisutiedot:

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


13.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 188/20


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2010/C 188/11

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK”

EY-N:o SK-PGI-0005-0656-30.10.2007

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Zázrivský korbáčik”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Slovakia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

Luokka 1.3

Juustot

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

”Zázrivský korbáčik” on höyryttämällä kypsytetty, savustettu tai savustamaton juusto. Muodoltaan se muistuttaa pientä piiskaa (korbáčik), ja sen pituus on 10–50 cm. Se valmistetaan perinteisellä menetelmällä, jossa fermentoitu, osittain kypsynyt juustomassa höyrytetään kuumassa vedessä ja venytetään sen jälkeen nauhamaisiksi, 2–10 mm paksuiksi suikaleiksi (vojky). Suikaleet palmikoidaan yhteen siten, että juusto saa piiskaa muistuttavan muodon.

Venytettyjen juustosuikaleiden säikeinen koostumus ja erityinen muoto, joka saadaan aikaan palmikoimalla suikaleita yhteen, vaikuttavat juuston tunnusomaisiin aistinvaraisiin ominaisuuksiin.

Savustettu ja savustamaton tuote eroavat toisistaan lähinnä värin ja tuoksun suhteen. Savustetun ”Zázrivský korbáčik” -juuston väri vaihtelee kellertävästä kullankeltaiseen, siinä tuntuu selvä savuaromi, ja sen suolapitoisuus on hieman (1 %) korkeampi. Savustamaton ”Zázrivský korbáčik” on väriltään valkoista tai kermanvaaleaa ja vailla savuaromia. Rakenne ja koostumus ja ovat kummassakin lajikkeessa samanlaiset.

”Zázrivský korbáčik” -juusto myydään elintarvikefolioon käärittynä monipakkauksissa, joiden sisältämien yksittäisten juustojen lukumäärä ja sisällön paino vaihtelevat.

Ominaisuudet

Väri: valkoisesta kellertävään, savustetun tuotteen osalta kullankeltainen.

Koostumus: Yksittäiset suikaleet muodostuvat säikeistä, jotka ovat kimmoisia ja kiinteitä mutta eivät kovia, kimmoisuus vähenee juuston kypsyessä; tuotteen voimakas venyvyys johtuu toisistaan erottuvien säikeiden muodostamasta kuitumaisesta rakenteesta.

Tuoksu ja maku: maitoinen, miellyttävän juustomainen, suolainen, hapahko; savustetulla tuotteella on sille tunnusomainen savuaromi.

Koostumus: Kuiva-ainepitoisuus: vähintään 40 painoprosenttia.

Kuiva-aineen rasvapitoisuus: vähintään 25 painoprosenttia.

Ruokasuola: enintään 4,5 painoprosenttia savustamattoman tuotteen osalta ja enintään 5,5 painoprosenttia savustetun tuotteen osalta.

Mikrobiologiset ominaisuudet

”Zázrivský korbáčik” on höyryttämällä kypsytetty juusto, joka valmistetaan seuraavia lämmönkestäviä maitohappobakteereita sisältävästä juustomassasta: Lactococcus, Streptococcus ja Lactobacillus.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

”Zázrivský korbáčik” -juuston valmistuksen käytetään raa'asta tai pastöroidusta lehmänmaidosta valmistettua juustomassaa, johon lisätään maitohappobakteeriviljelmä. Käytetyn maidon tyyppi – raaka tai pastöroitu – ei vaikuta lopputuotteen ominaisuuksiin. Maidon laatua valvotaan säännöllisesti, ja siitä pidetään kirjaa juustomassan tuotantotiloissa. Valvonnassa seurataan seuraavia muuttujia: estoaineet, lämpötila, happamuus, rasva, ominaispaino ja rasvaton kuiva-aine.

Bakteerien kokonaismäärä ja somaattisten solujen määrä määritetään hyväksytyissä laboratorioissa.

Juustomassan kuiva-ainepitoisuus on vähintään 48 painoprosenttia, kuiva-aineen rasvapitoisuus on vähintään 35 painoprosenttia ja pH-arvo 4,9–5,2. Juustomassan ulkopinta on tasainen ja sileä, kuori tunnusomainen ja väri valkoisesta kermanvaaleaan.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

Erityisiä laatuvaatimuksia tai alkuperää koskevia rajoituksia ei sovelleta.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Juustomassan alkuperä ei vaikuta tuotteen laatuun.

Vaihe 1

:

Höyryttäminen: Fermentoitu maustamaton juusto leikataan ensin pieniin paloihin, jotka murustetaan ja höyrytetään kuumassa vedessä (veden lämpötila 70–95 °C). Juustoa hämmennetään puisella lastalla tai mekaanisella sekoittimella kunnes siitä muodostuu kimmoisa massa, nk. parenina.

Vaihe 2

:

Vaivaaminen: Juustomassaa (parenina) vaivataan, venytetään ja siitä muovataan käsin sileä ja helposti muotoiltava massa.

Vaihe 3

:

Muotoilu: Juustomassa venytetään suikaleiksi käsin tai kahden karkeapintaisen, toisiaan vasten pyöritettävän kaulimen avulla. Tämän jälkeen suikaleet upotetaan kylmään juomaveteen.

Vaihe 4

:

Jäähdytys: Suikaleiden annetaan jäähtyä kylmässä vedessä 2–10 minuuttia, jotta ne säilyttävät muotonsa.

Vaihe 5

:

Kääriminen: Jäähdytetyt suikaleet kääritään tangoksi, katkaistaan toisesta päästä ja sidotaan keskeltä juustosuikaleella.

Vaihe 6

:

Suolaus: Katkaistut ja sidotut suikaleet suolataan kastamalla ne suolaliuokseen, siten että lopulliseksi suolapitoisuudeksi tulee enintään 4,5 (savustamaton tuote) tai enintään 5,5 painoprosenttia (savustettu tuote). Suolausaikaan vaikuttavat myös juustosuikaleiden paksuus ja käytetyn juuston happamuus.

Vaihe 7

:

Kuivaus: Juustosuikaleet ripustetaan puiselle tai ruostumattomalla tangolle, jotta ylimääräinen suolavesi valuu pois.

Vaihe 8

:

Palmikointi: Vähintään kaksi keskeltä taitettua suikaletta palmikoidaan kahden kolmasosan pituudeltaan piiskan muotoiseksi ja sidotaan ylimääräisellä suikaleella kiinni siten, että palmikko ei purkaudu.

Vaihe 9

:

Savustettu tuote

Savustus: Juusto kylmäsavustetaan noin 30 °C lämpötilassa perinteisessä puisessa tai metallisessa savustusuunissa tai kiertoilmalla toimivassa savustusuunissa lehtipuun savussa, kunnes se on saanut kullankeltaisen värin.

Vaihe 10

:

Pakkaaminen: Juusto pakataan elintarvikefolioon, johon kiinnitetään merkintä ”Zázrivský korbáčik”.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

”Zázrivský korbáčik” -juusto saatetaan myyntiin erikokoisissa pakkauksissa. Peruspakkauksessa on 5–10 juustoa, mutta saatavilla on myös suurpakkaus, jota perinteisesti kutsutaan nimellä zväzok (”nippu”) ja joka sisältää 50 juustoa.

”Zázrivský korbáčik” on pakattava määritellyllä maantieteellisellä alueella, jotta varmistetaan sen erikoislaatuinen muoto, estetään palmikon purkautuminen ja turvataan tuotteen laatu.

Jälleenpakkaamiselle ei ole asetettu maantieteellisiä rajoituksia.

3.7   Merkintöjä koskevat erityissäännöt:

Valmistaja, joka valmistaa ”Zázrivský korbáčik” -tuotetta eritelmän mukaisesti, voi tuotteen merkinnöissä, mainonnassa ja markkinoinnissa käyttää nimitystä ”Zázrivský korbáčik”.

Tuotteen merkinnöissä on mainittava:

tuotteen nimi ”Zázrivský korbáčik” selvästi erottuvalla tavalla,

maininta siitä, onko kyseessä savustettu vai savustamaton tuote,

merkintä ”chránené zemepisné označenie” (suojattu maantieteellinen merkintä) ja vastaava EU:n tunnus.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

”Zázrivský korbáčik” -juustoa tuotetaan Zázriván kunnassa. Maantieteellistä aluetta rajaavat pohjoisessa Oravská Lesnán kunta, lännessä Terchován kunta, etelässä Párnican kunta ja idässä Paráčin ja Minčolin vuoristojono.

5   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Zázriván alueen olosuhteet ovat lammas- ja nautakarjan kasvatuksen ja laiduntamisen sekä juustonvalmistuksen kannalta suotuisat. Alueen asukkaat ovat kautta aikojen hyödyntäneet vuoristoympäristölle ominaisia erityisolosuhteita ja hyödyntävät niitä edelleen. Höyryttämällä kypsytetyn juuston palmikoiminen käsin piiskaa muistuttavaan muotoon on Zázriván naisten hallitsema erityinen taito, jota ei voi tehdä mekaanisesti.

Suullisen perimätiedon mukaan juustojen kotivalmistus Zázrivássa alkoi 1800-luvun toisella puoliskolla, ja erilaisten höyrytettyjen juustojen kuten korbáčik-juuston myynti muodosti paikallisille lampaan- ja naudankasvattajille ainoan tulolähteen.

5.2   Tuotteen erityisyys:

”Zázrivský korbáčik” -juuston tekee erikoislaatuiseksi sen muoto, joka on juustoille ja juustotuotteille hyvin epätavanomainen. Se valmistetaan lähes kokonaan käsin noudattaen perinteistä menetelmää, jossa juustomassa höyrytetään kuumassa vedessä, venytetään suikaleiksi ja palmikoidaan piiskan muotoiseksi. Höyrytetyn juuston vaivaaminen ja venyttäminen antavat juustolle sille ominaisen säikeisen koostumuksen, joka tekee tuotteesta omintakeisen ja ainutlaatuisen.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

”Zázrivský korbáčik” -juustolle haetaan suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröimistä tuotteen erityisen muodon, maineen ja perinteen vuoksi.

Zázrivá sijaitsee Luoteis-Slovakian vuoristoalueella, jolla vallitsee kylmä ja ankara ilmasto. Paikalliset asukkaat saivat elantonsa pääosin maanviljelystä ja lehmien, vuohien ja lampaiden kasvattamisesta, ja eläimistä saadut raaka-aineet, ensisijaisesti maito, jalostettiin korkealuokkaisiksi ja muodoltaan vaihteleviksi juustoiksi.

Alueen asukkaat pystyivät taitojensa ja kekseliäisyytensä ansiosta sopeutumaan alueen ankariin olosuhteisiin, ja heidän maineensa kiiri kauas alueen rajojen ulkopuolellekin.

”Alussa korbáčik-juustoa osasi valmistaa vain muutama perhe (Piklovci)”. (Huba, P.: Zázrivá, monograph 1988). (Huba, P.: Zázrivá, tutkielma 1988).

Historiallisissa lähteissä kerrotaan Pohjois-Slovakiassa Zázriván kylän ympäristössä valmistetusta perinteisestä höyrytetystä juustosta; juusto muistutti muodoltaan Slovakiassa perinteisesti pääsiäisen aikoihin koripunoksesta valmistettuja piiskoja, ja näitä juustosta valmistettuja pikkupiiskoja alettiin kutsua nimellä ”korbáčik”. Alueesta tuli korbáčik-juustojen tuotantoalueen lisäksi höyrytettyjen juustojen osto- ja myyntikeskus, ja kauppiaita nimitettiin sen mukaan, minkä tyyppisellä juustolla he kävivät kauppaa (korbáčkári, oštiepkári, srdciari jne.). ”Pohjois-Slovakian Oravan alueella sijaitseva Zázriván kylä on yhä keskeinen kauppapaikka. Tuolta alueelta tulevat kaupustelijat kauppasivat lähinnä savustettua ja höyryttämällä kypsytettyä juustoa; he saivat nimensäkin sen mukaan, minkä tyyppistä tuotetta he myivät – korbáčkári, …” (Podolák, J. Vuohenmaidon perinteiset käyttötavat Slovakiassa, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986)

Historiallisten lähteiden mukaan tällaisia ammattinimikkeitä oli lukuisia.

Vielä tänäkin päivänä Zázriván ”korbáčik-kauppiaat” myyvät tuotteitaan markkinoilla ja erityisten tilaisuuksien ja juhlien vieton yhteydessä (häät, kastejuhlat, joulu, karnevaalit, pääsiäinen). Korbáčik-juustoa on tällaisten loma- ja juhlakausien aikoihin aina valmistettu tavanomaista enemmän, mikä osoittaa tuotteen suosiota, ja tämä käy ilmi myös valmistajien pitämistä tuotantoasiakirjoista.

Korbáčik-juustolla on erityinen asema myös keskeisissä alueellisissa tapahtumissa kuten Zázrivské dni -markkinoilla, joilla järjestetään ”Zázrivský korbáčik” -juuston valmistuskilpailuja. Kilpailut ovat suosittuja, ja niihin osallistuu sekä paikallisia tuottajia että muita onneaan koettavia kilpailijoita.

Eritelmän julkaisutiedot:

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.