ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.190.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 190

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
13. elokuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 190/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 190/02

Euron kurssi

5

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 190/03

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

6

2009/C 190/04

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

11

2009/C 190/05

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

16

 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 190/06

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen alumiinipyörien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

22

2009/C 190/07

Ilmoitus tiettyjen Intiasta ja Malesiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

27

2009/C 190/08

Ilmoitus tiettyjen Intiasta ja Malesiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn aloittamisesta

32

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2009/C 190/09

Ilmoitus Tahir Nasufille, joka on lisätty tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon

37

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

13.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/1


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

2009/C 190/01

Päätöksen tekopäivä

29.4.2009

Valtion tuen viitenumero

N 53/08

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Pomoc na restrukturyzację dla PABO Sp. z o.o.

Oikeusperusta

Ustawa z dnia 30.8.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Ustawa z dnia 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vaikeuksissa olevan yrityksen rakenteellinen uudistaminen

Tuen muoto

Takaisinmaksettava käteislaina

Talousarvio

569 263 Puolan zlotya

Tuen intensiteetti

Kesto

Kertatuki

Toimiala

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Urząd Skarbowy Łódź Polesie

ul. 6-go Sierpnia 84/86

90-646 Łódź

POLSKA/POLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

26.2.2009

Valtion tuen viitenumero

N 128/08

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Brandenburg

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Vertragsnaturschutz

Oikeusperusta

Artikel 2 Brandenburgisches Naturschutzgesetz

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristön suojelu ja parantaminen

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Vuotuiset menot: 1,9 miljoonaa EUR

Kokonaistalousarvio: 11,4 miljoonaa EUR

Tuen intensiteetti

Enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kesto

Komission hyväksynnän jälkeen taannehtivasti 1.1.2008 alkaen 31.12.2013 saakka

Toimiala

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Landesumweltamt Brandenburg

Seeburger Chaussee

14476 Potsdam

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

9.6.2009

Valtion tuen viitenumero

N 652/08

Jäsenvaltio

Slovakia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Lesné hospodárske plány

Oikeusperusta

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Metsätalous

Tuen muoto

Tuettu palvelu

Talousarvio

Tuen intensiteetti

100 prosenttia tukikelpoisista menoista

Kesto

Alkaen komission hyväksynnästä 31.12.2013 saakka

Toimiala

Metsätalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

23.4.2009

Valtion tuen viitenumero

N 112/09

Jäsenvaltio

Alankomaat

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Wijziging van de garantie voor landbouw bedrijven, onderdeel „garantstelling plus”

Oikeusperusta

Kaderwet LNV-subisdies en Regeling LNV-subsidies.

Toimenpidetyyppi

Takaus

Tarkoitus

Toimenpide koskee talousarvion mukauttamista sekä lainan ja näin ollen myös takauksen määrää. Takaukset koskevat investointeja pienten ja keskisuurten maatalousyritysten elvyttämiseen, haltuunottoon, kunnossapitoon ja parantamiseen.

Tuen muoto

Palkkion maksamisen jälkeen takaus kattaa 80 prosenttia maatalousinvestointeihin myönnetystä lainasta.

Talousarvio

1,8 miljoonaa EUR (tuen N 358/08 kanssa yhteensä 5,7 miljoonaa EUR).

Tuen intensiteetti

Lisätakuu: 3,33 %, lisätakuu etuoikeudettomaan lainaan: 3,15 %

Kesto

2009–2013, jos komissio hyväksyy tuen.

Toimiala

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

13.7.2009

Valtion tuen viitenumero

N 366/09

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Änderung der Verordnung über Steuererleichterungen für Agrardiesel

Oikeusperusta

Entwurf eines Änderungsgesetzes zur Änderung der Artikel 57 und 67 des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534 zuletzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. S. 2794).

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Maa- ja metsätalouden alkutuotannon energiakustannusten alentaminen

Tuen muoto

Veronalennus

Talousarvio

570 milj. EUR

Tuen intensiteetti

20 %

Kesto

31.12.2009 asti

Toimiala

A1 – Peltokasvi- ja eläintuotanto, metsästys ja siihen liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Hauptzollamt

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

13.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/5


Euron kurssi (1)

12. elokuuta 2009

2009/C 190/02

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,4170

JPY

Japanin jeniä

135,77

DKK

Tanskan kruunua

7,4445

GBP

Englannin puntaa

0,85965

SEK

Ruotsin kruunua

10,2656

CHF

Sveitsin frangia

1,5276

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,7325

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,768

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

273,60

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7010

PLN

Puolan zlotya

4,1813

RON

Romanian leuta

4,2218

TRY

Turkin liiraa

2,1267

AUD

Australian dollaria

1,7201

CAD

Kanadan dollaria

1,5633

HKD

Hongkongin dollaria

10,9828

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

2,1294

SGD

Singaporin dollaria

2,0509

KRW

Etelä-Korean wonia

1 767,31

ZAR

Etelä-Afrikan randia

11,5202

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,6853

HRK

Kroatian kunaa

7,3259

IDR

Indonesian rupiaa

14 162,71

MYR

Malesian ringgitiä

5,0027

PHP

Filippiinien pesoa

68,102

RUB

Venäjän ruplaa

46,0900

THB

Thaimaan bahtia

48,277

BRL

Brasilian realia

2,6176

MXN

Meksikon pesoa

18,5200

INR

Intian rupiaa

68,5330


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

13.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/6


Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

2009/C 190/03

Tuen N:o: XA 39/09

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Principado de Asturias

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Asociación de Criadores de Cabra Bermeya (ACRIBER)

Oikeusperusta: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de Criadores de Cabra Bermeja (ACRIBER) para el desarrollo del programa de conservación de la raza autóctona asturiana Bermeya durante el trienio 2009-2011.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Myönnettävän tuen enimmäismäärä kunakin sopimusvuonna on seuraava

Tuen enimmäisintensiteetti: Myönnettävän tuen enimmäisintensiteetti kutakin tuensaajan toteuttamaa ohjelmalohkoa kohti on seuraava:

Täytäntöönpanoajankohta: Siitä päivästä, jona poikkeushakemuksen rekisteröinti julkaistaan Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston Internet-sivuilla.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2011 saakka

Tuen tarkoitus: Alkuperäisen Bermeya-vuohirodun suojeluohjelman kehittäminen

Tässä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1857/2006 seuraavia artikloja:

15 artikla – Tekninen tuki maatalousalalle. Tukikelpoiset kustannukset: kustannukset, jotka aiheutuvat kasvattajille suunnattujen koulutusohjelmien järjestämisestä, kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista, tiedonvaihtofoorumien, kilpailujen ja näyttelyjen järjestämisestä, tieteellisen tiedon levityksestä ja julkaisutoiminnasta.

Asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa vahvistetun edellytyksen mukaisesti teknistä apua voivat saada kaikki kyseisen rodun kantakirjaan kirjattujen eläinten omistajat. Järjestön jäsenyys ei ole edellytyksenä palvelujen saamiselle.

16 artikla – Tuki kotieläintuotannon alalle. Tukikelpoiset kustannukset: kantakirjan pitokustannukset.

Asetuksen 15 artiklan 3 kohdan ja 16 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille maksettavia suoria tukia.

Ala, jota tuki koskee: Vuohien kasvatus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/ Coronel Aranda, s/n 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Internet-osoite: Yhteistyösopimuksen teksti on verkkosivustolla http://www.asturias.es osoitteessa:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ACRIBER%2009%20%20convenio.pdf

Muita tietoja: —

El Director General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria

Manuel LAINEZ ANDRÉS

Tuen N:o: XA 60/09

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Sardinia

Tukijärjestelmän nimike: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (tuki maataloustuotannolle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen).

Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4, 27 e 28 novembre 2008.

Oikeusperusta: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Deliberazione della Giunta regionale n. 69/28 del 10.12.2008

Deliberazione 13/20 del 24.3.2009 — Modifica della deliberazione della Giunta regionale 69/28 del 10.12.2008 recante «L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 — Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4 e del 27/28 novembre 2008 — (Spesa EUR 22 000 000,00 — UPB S06.04.006 — CAP. SC06.0970 — FR.)».

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset: Tukeen varatut kokonaismäärärahat ovat 19 800 000 EUR.

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 80 % (epäsuotuisilla alueilla 90 %) kustannuksista, jotka on hyväksytty tilan rakennuksille ja muille varusteille aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi.

Tuesta vähennetään vakuutusjärjestelmistä saadut määrät ja kustannukset, jotka eivät ole aiheutuneet epäsuotuisista sääoloista.

Täytäntöönpanoajankohta: Tukea sovelletaan sen jälkeen, kun poikkeushakemuksen rekisteröintinumero on julkaistu komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukijärjestelmän kesto: 28. marraskuuta 2012 asti

Tuen tarkoitus: Komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 11 artikla.

Aluetuen ensisijaisena tarkoituksena on elvyttää niiden maatilojen taloudellinen ja tuotannollinen toiminta, jotka kärsivät epäsuotuisista sääoloista 22. lokakuuta sekä 4., 27. ja 28. marraskuuta 2008. Tuella on tarkoitus korjata maatilojen rakennuksille ja muille varusteille aiheutuneita vahinkoja.

Alat, joita tuki koskee: Alkutuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno 4

09125 Cagliari

ITALIA

Internet-osoite: deliberazione n. 69/28 del 10 dicembre 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20081212132916.pdf

deliberazione n. 13/20 del 10 dicembre 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20090324182537.pdf

Il Direttore Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze

Dr.ssa Bianca CARBONI

Tuen N:o: XA 83/09

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Sardinia

Tukiohjelman nimike: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 ( aiuti per i danni alla produzione agricola). Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dall’uragano del 12 settembre 2008.

Oikeusperusta: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Deliberazione della Giunta regionale n. 8/16 del 4.2.2009

Deliberazione 13/19 del 24.3.2009 — Modifica della deliberazione della Giunta regionale 8/16 DEL 4.2.2009 recante «L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 — L.R. Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dall’uragano del 12 settembre 2008. (Spesa EUR 1 300 000,00 — UPB S06.04.006 — CAP. SC06.0973 — AS — D. Lgs. n. 143 del 4 giugno 1997)»

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannuksetå: Tukeen varatut kokonaismäärärahat ovat 1,3 miljoonaa EUR.

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 80 % (epäsuotuisilla alueilla 90 %) kustannuksista, jotka on hyväksytty tilan rakennuksille ja muille varusteille aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi.

Tuen määrästä vähennetään vakuutusjärjestelmistä saadut määrät ja kustannukset, jotka eivät ole johtuneet epäsuotuisista sääoloista.

Täytäntöönpanoajankohta: Tukea sovelletaan sen jälkeen, kun poikkeushakemuksen rekisteröintinumero on julkaistu komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukijärjestelmän kesto: 12. syyskuuta 2012 saakka

Tuen tarkoitus: Komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 11 artikla.

Aluetuen ensisijaisena tarkoituksena on elvyttää niiden maatilojen taloudellinen ja tuotannollinen toiminta, jotka kärsivät hirmumyrskystä 12. syyskuuta 2008. Tuki on suunnattu tilan rakennuksille ja muille varusteille aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi.

Alat, joita tuki koskee: Alkutuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno 4

09125 Cagliari

ITALIA

Internet-osoite: 4.2.2009 tehty päätös N:o 8/16:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20090204174753.pdf

24.3.2009 tehty päätös N:o 13/19:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20090204174753.pdf

Il Direttore Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze

Dr.ssa Bianca CARBONI

Tuen N:o: XA 86/09

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Castilla y León

Tukiohjelman nimike: Ayudas a los programas de mejora genética de razas ganaderas

Oikeusperusta: Apartados h), i) y j) del artículo 3 de la Orden AYG/540/2009, de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas a los programas de mejora genética de razas ganaderas en Castilla y León (artículo 15).

Apartados a), c), f), g), k) y l) del artículo 3 de la Orden AYG/540/2009, de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas a los programas de mejora genética de razas ganaderas en Castilla y León (artículo 16)

Tämä tukijärjestelmä perustuu 15. joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 vahvistettuun poikkeukseen ja täyttää mainitun asetuksen 15 ja 16 artiklan edellytykset.

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset: 500 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 70–100 %

Täytäntöönpanoajankohta: Siitä päivästä, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 saakka

Tuen tarkoitus: Tekninen apu maatalousalalle, asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 ja 16 artikla

Alat, joita tuki koskee: Maa- ja metsätalous, kotieläintuotanto ja elintarvikeala

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Dirección General de Producción Agropecuaria.

Internet-osoite: Tukijärjestelmän täydelliset tiedot julkaistaan Junta de Castilla y Leónin verkkosivuilla.

Suora linkki: http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/EconomiaEmpleo/Page/PlantillaN3/1175259771003/_/_/_?asm=jcyl&paginaNavegacion=&seccion=

Tuen N:o: XA 101/09

Jäsenvaltio: Italia

Elin: ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare)

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte aiuti per il primo insediamento

Oikeusperusta: Delibera del Consiglio di Amministrazione ISMEA del 19 febbraio 2009 n.9 e successive modificazioni intervenute.

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Tukijärjestelmän vuosittaiset menot ovat noin 20 miljoonaa EUR.

Tuen enimmäisintensiteetti: 25 000 EUR avustus myönnetään toiminnan aloitustukena.

Täytäntöönpanoajankohta: Järjestelmä tulee voimaan poikkeushakemuksen rekisteröintinumeron julkaisemisesta komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: 6 vuotta

Tuen tarkoitus: Rohkaista maatalousalan uusia yrittäjiä ja kannustaa sukupolven vaihdokseen

Aloitustuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 1857/2006 7 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1698/2005 22 artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 74/2009, mukaisesti.

Alat, joita tuki koskee: Maatalous: alkutuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: ISMEA

Sääntömääräinen kotipaikka:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Sede amministrativa:

Via Nomentana 183

00161 Roma RM

ITALIA

Internet-osoite: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841

Navigointipolku on seuraava: http://www.ismea.it (kotisivu) – Sviluppo d’impresa – Subentro in agricoltura

Muita tietoja: Kyseinen järjestelmä koskee tuen XA 428/07 mukauttamista vastaamaan uutta oikeusperustaa siten, että tukea voitaisiin soveltaa koko jäsenvaltion alueella.

Komissiolle on toimitettu mukautusta varten seuraavat asiakirjat:

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti alkutuotannon alalla tehtyihin investointeihin myönnetystä tuesta;

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 800/2008 mukaisesti maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla tehtyihin investointeihin myönnetystä tuesta;

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti teknisen avun alalla myönnetystä tuesta;

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen myönnetystä tuesta.

Järjestelmän mukaan tukea voidaan myöntää myös maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla annettavaan tekniseen apuun ja maatilamatkailuun, jolloin se myönnetään vähämerkityksistä tukea koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisesti.


13.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/11


Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

2009/C 190/04

Tuen N:o: XA 103/09

Jäsenvaltio: Italia

Viranomainen: ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare)

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte assistenza tecnica

Oikeusperusta: Delibera del Consiglio di Amministrazione ISMEA del 19 febbraio 2009 n. 9 e successive modificazioni intervenute.

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Tukijärjestelmän vuosittaiset menot ovat noin 20 miljoonaa EUR.

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuki myönnetään avustuksina, jotka kattavat enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Täytäntöönpanopäivä: Järjestelmä tulee voimaan päivänä, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: 6 vuotta

Tuen tarkoitus: Tekninen apu, jonka tarkoituksena on rohkaista maatalousalan uusia yrittäjiä ja kannustaa sukupolven vaihdokseen. Oikeusperusta, jonka nojalla tälle järjestelmälle myönnetään poikkeus, on asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artikla.

Tukikelpoiset kustannukset:

Koulutus ja ammatillinen koulutus

Tilanhoitopalvelut ja maatilojen lomituspalvelut

Messujen ja näyttelyjen järjestäminen ja niihin osallistuminen.

Tuet myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä niihin liity tuottajille maksettavia suoria tukia. Kaikilla kyseisten alueiden tukikelpoisilla toimijoilla on mahdollisuus saada tätä tukea puolueettomasti määriteltyjen edellytysten perusteella. Jos teknisen tuen toimittajat ovat tuottajaryhmiä tai muita järjestöjä, ryhmän jäsenyys ei saa olla edellytyksenä palvelujen saamiselle. Muiden kuin ryhmän jäsenten osallistuminen ryhmän tai järjestön hallinnollisiin kustannuksiin on rajoitettava palvelun tarjoamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla tukikelpoisia ovat ainoastaan opetuksesta ja koulutuksesta aiheutuvat menot, joihin voidaan asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisesti myöntää kolmen vuoden aikana tukea enintään 200 000 EUR/tuensaaja.

Alat, joita tuki koskee: Maatalous: alkutuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: ISMEA

Sede legale:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Sede amministrativa:

Via Nomentana 183

00161 Roma RM

ITALIA

Internet-osoite: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841

Navigointipolku: http://www.ismea.it (home pag) – Sviluppo d’impresa – Subentro in agricoltura

Muita tietoja: Kyseisellä järjestelmällä mukautetaan tuki XA 81/08 uuteen oikeusperustaan, jonka nojalla tukea voidaan soveltaa koko valtion alueella.

Mukauttamista varten komissiolle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti alkutuotannon alalla tehtyihin investointeihin myönnetystä tuesta;

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 800/2008 mukaisesti maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla tehtyihin investointeihin myönnetystä tuesta,

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti teknisen avun alalla myönnetystä tuesta,

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen myönnetystä tuesta.

Järjestelmän mukaan tukea voidaan myöntää myös maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla annettavaan tekniseen apuun ja maatilamatkailun investointitukiin, jolloin se myönnetään vähämerkityksistä tukea koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisesti.

Tuen N:o: XA 104/09

Jäsenvaltio: Italia

Viranomainen: ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare)

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Oikeusperusta: Delibera del Consiglio di Amministrazione ISMEA del 19 febbraio 2009 n. 9 e successive modificazioni intervenute.

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Vuosittaiset menot ovat noin 20 miljoonaa EUR.

Tuettu laina, jonka kesto on 5–10 vuotta (jatkettavissa 15 vuodeksi ainoastaan maataloustuotannon alaan liittyvien hankkeiden osalta), on maksettava takautuvasti takaisin puolivuosittaisina tasaerinä. Sovellettava korko on 36 prosenttia Euroopan unionin virallisessa lehdessä kuukausittain julkaistavasta viitekorosta.

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuet, joita voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen, koostuvat korkotuetuista lainoista ja avustuksista. Takaisin maksettavan määrän (halpakorkoiset lainat) osuuden on oltava vähintään 50 prosenttia myönnetyn tuen kokonaismäärästä.

Maatilainvestointien osalta sovelletaan seuraavia tuki-intensiteettejä:

60 % tukikelpoisista investoinneista epäsuotuisilla alueilla tai asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuilla ja jäsenvaltioiden mainitun asetuksen 50 ja 94 artiklan mukaisesti nimeämillä alueilla,

50 % tukikelpoisista kustannuksista muilla alueilla.

Yksittäiselle yritykselle myönnettävän tuen määrä saa kuitenkin olla enintään 400 000 EUR millä tahansa kolmen verovuoden jaksolla tai enintään 500 000 EUR, jos yritys sijaitsee epäsuotuisalla alueella tai asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetulla alueella, jonka jäsenvaltiot ovat nimenneet mainitun asetuksen 50 ja 94 artiklan mukaisesti.

Tuen on noudatettava yhteisistä markkinajärjestelyistä annetuissa neuvoston asetuksissa vahvistettuja kieltoja ja rajoituksia.

Tukea ei voida myöntää:

tuotanto-oikeuksien, eläinten ja yksivuotisten kasvien hankintaan,

yksivuotisten kasvien istuttamiseen,

maitoa tai maitotuotteita vastaavien tuotteiden tai niiden korvikkeiden valmistukseen.

Täytäntöönpanoajankohta: Järjestelmä tulee voimaan päivänä, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: 6 vuotta

Tuen tarkoitus: Rohkaista maatalousalan uusia yrittäjiä ja kannustaa sukupolven vaihdokseen.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin kustannuksiin:

Alkutuotannon alalla tukea voidaan myöntää muun kuin rakentamiseen tarkoitetun maan hankintaan enintään 10 prosenttia investoinnin tukikelpoisista kustannuksista.

Alkutuotannon alalla oikeusperusta, jonka nojalla tälle järjestelmälle myönnetään poikkeus, on asetuksen (EY) N:o 1857/2006 4 artikla.

Alat, joita tuki koskee: Maatalous: alkutuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: ISMEA

Sääntömääräinen kotipaikka:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Hallinnollinen päätoimipaikka:

Via Nomentana 183

00161 Roma RM

ITALIA

Internet-osoite: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841

Navigointipolku: www.ismea.it (home pag) – Sviluppo d’impresa – Subentro in agricoltura

Muita tietoja: Kyseinen järjestelmä koskee tuen XA 80/2008 mukauttamista uuteen oikeusperustaan, jonka nojalla tukea voidaan soveltaa koko valtion alueella.

Mukauttamista varten komissiolle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti alkutuotannon alalla tehtyihin investointeihin myönnetystä tuesta,

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 800/2008 mukaisesti maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla tehtyihin investointeihin myönnetystä tuesta,

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti teknisen avun alalla myönnetystä tuesta,

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen myönnetystä tuesta.

Järjestelmän mukaan tukea voidaan myöntää myös maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla annettavaan tekniseen apuun ja maatilamatkailun investointitukiin, jolloin se myönnetään vähämerkityksistä tukea koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisesti.

Tuen N:o: XA 137/09

Jäsenvaltio: Ranska

Alue: Toimintaa voivat rahoittaa myös alueelliset viranomaiset (alueneuvostot, maakuntaneuvostot, kunnat), joita maatalousrakennusten siirtämisen yleisen edun nimissä koskee.

Tukijärjestelmän nimike: aides au transfert de bâtiments agricoles dans l’intérêt public

Oikeusperusta: Articles L 1511-1 et suivants et article L 4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Délibérations des collectivités territoriales relatives aux projets concernés

Code de l'environnement: risques naturels majeurs articles L. 561-1 à L 565-2

Code de l'environnement: sites inscrits et classés articles L. 341-1 à L. 341-15

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset: 2 000 000 EUR valtion osalta vuonna 2009 ja 4 000 000 EUR alueellisten viranomaisten osalta

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen taso on enintään 100 % niiden yleisen edun mukaisten siirtojen kustannuksista, jotka perustuvat määräyksestä tapahtuvaan rakennusten purkamiseen tai käytöstä poistamiseen, ja purettujen tai käytöstä poistettujen rakennusten rakentamisesta uuteen paikkaan.

Tuotannon uudistamiseen ja lisäämiseen kohdistuvien investointien osalta tuki on enintään 50 % epäsuotuisilla alueilla ja enintään 40 % muilla alueilla. Näitä osuuksia voidaan korottaa 5 %:lla, jos hakija on nuori maanviljelijä.

Täytäntöönpanoajankohta: Välittömästi komissiolta saadun vastaanottoilmoituksen jälkeen

Tukiohjelman kesto: 31 päivään joulukuuta 2013 saakka

Tuen tarkoitus: Tarkoituksena on tukea maatalousrakennusten siirron rahoittamista kaikilla tuotantosektoreilla silloin, kun siirto on välttämätön erityisesti ympäristöllisista, ekologisista, yleiseen turvallisuuteen tai huomattaviin luonnonriskeihin liittyvistä syistä. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi sellaisten rakennusten tai laitteiden siirtäminen, joiden paikka on asiantuntijoiden mukaan vaarallinen, koska sääolosuhteiden muuttuessa lumi- tai mutavyöryjen ja maanvyörymien todennäköisyys kasvaa.

Tarpeen vaatiessa siirto voidaan määrätä tehtäväksi muiden yleiseen etuun perustuvien syiden, esimerkiksi kaupunkisuunnittelun tai matkailun (esim. suojatut kohteet, julkisen tieverkoston parantaminen) perusteella.

Hankkeiden tulee olla 15 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 6 artiklan mukaisia.

Ala/alat, joita tuki koskee: Kaikki maataloustuotannon alat, jos kysymyksessä on yleiseen etuun perustuva maatalousrakennuksen siirto. Tukea voidaan maksaa vuokranantajaomistajalle tai maanviljelystä harjoittavalle henkilölle, joka käyttää siirrettäviä maatalousrakennuksia.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Sous-direction des entreprises agricoles

3 rue Barbet de Jouy

75349 Paris 07 SP

FRANCE

Verkko-osoite: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international/aides-d-etat-projets/downloadFile/FichierAttache_2_f0/aides_projet_transferts_batiments.pdf?nocache=1239714919.54

Tuen N:o: XA 140/09

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Comunidad Valenciana

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Ayudas para proyectos de formación en las Escuelas de Formación Profesional Agrarias

Oikeusperusta: Proyecto de orden de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para proyectos de formación en las Escuelas de Formación Profesional Agrarias.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Tuen suuruudeksi on arvioitu 200 000 EUR vuodessa, ja se maksetaan aluehallinnon talousarvion nimikkeen 12.02.01.542.20.4 kohdasta T6127.

Koko tukikauden kokonaismenoiksi arvioidaan 1 000 000 EUR.

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 100 prosenttia kustannuksista

Täytäntöönpanopäivä: Päivä, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31 päivään joulukuuta 2013.

Tuen tarkoitus: Valencian maatalousalan ammattimaisuuden lisääminen maatilojen kannattavuuden parantamiseksi ja markkinoiden edellyttämien mukautusten toteuttamiseksi. Tarkoituksena on sovittaa koulutustarjonta alan tarpeita vastaavaksi.

Tuet myönnetään perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklassa säädetyn poikkeuksen nojalla (EUVL L 358, 16.12.2006).

Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus (NACE): A-0161: Kasvinviljelyä palveleva toiminta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Internetosoite: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/efpa.pdf

Muita tietoja: —

Valencia, 17 päivänä huhtikuuta 2009

El Director General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria

Manuel LAINEZ ANDRÉS

Tuen N:o: XA 141/09

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Comunidad Valenciana

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Ayudas destinadas a paliar los daños producidos por las tormentas padecidas durante los últimos días del mes de septiembre en determinados municipios de la Comunidad Valenciana

Oikeusperusta: Proyecto de Resolución de … de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas para paliar los daños producidos por las tormentas padecidas durante los últimos días del mes de septiembre en determinado municipios de la Comunidad Valenciana.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Varainhoitovuoden 2009 arvioidut menot ovat 1 080 000 EUR.

Tuen enimmäisintensiteetti: Perusasetuksen 4 artiklassa vahvistetun arviointimallin ja sitä tukevan tutkimuksen perusteella tuen arvioitu intensiteetti on sitrushedelmien kasvatuksen osalta 37 prosenttia ja granaattiomenoiden kasvatuksen osalta 36 prosenttia.

Täytäntööpanopäivä: Päivä, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Vuodesta 2009 vuoteen 2013

Tuen tarkoitus: Koska maatalouden yhdistelmävakuutusjärjestelmä kattaa ainoastaan tuotannolle aiheutuneet vahingot, säädösluonnoksen tarkoituksena on taloudellisen tuen myöntäminen vahinkoa kärsineiden tilojen tuotantokapasiteetin palauttamiseen ja siitä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Tuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 1857/2006 11 artiklan nojalla.

Kyseessä oleva ala/olevat alat: luonnolliset tai oikeushenkilöt tai yhteisomistuksessa olevat yksiköt, jotka ovat sellaisten maatilojen haltijoita, jotka täyttävät perusasetuksessa vahvistetut edellytykset, vastaavat kyseisessä säädöksessä vahvistetuista investoinneista ja jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 800/2008 liitteessä I annettua pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana (España)

Internetosoite: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/tormentas2008.pdf

Muut tiedot: —


13.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/16


Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

2009/C 190/05

Tuen N:o: XA 142/09

Jäsenvaltio: Espanjan kuningaskunta

Alue: Comunidad Autónoma de Canarias

Tukijärjestelmän nimike: subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas

Oikeusperusta: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el año 2009 las subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas y se aprueban las bases que rigen la misma.

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset: Viisisataatuhatta (500 000) EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: Mainitun säädösluonnoksen 3 kohdan säännösten mukaan säädöksen 1 kohdassa tarkoitetun tuen määrä voi olla enintään 100 prosenttia sopimussuhteisen teknisen henkilöstön palkkakustannuksista enintään 15 000 EUR asti henkilöä kohti.

Täytäntöönpanopäivä: Tukiohjelmaa sovelletaan siitä päivästä, kun asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 tarkoitetun poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston internet-sivulla.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Tukiohjelma päättyy 31. joulukuuta 2009 tai sitä ennen, jos kyseiseen tukeen varattu määrä (500 000 EUR) on käytetty loppuun.

Tuen tarkoitus: Tukea myönnetään viljelijöille eläin- tai kasvitautien tai tuholaisten esiintymisen torjuntaan tai hävittämiseen liittyvien terveystarkastusten, testeistä ja muista seulontatoimista aiheutuneiden kustannusten, rokotteiden, lääkkeiden ja kasvinsuojeluaineiden hankinnan ja annostelun, teurastuskulujen ja viljelmien tuhoamiskustannusten korvaamiseksi. Asetuksen (EY) N:o 1857/2006 10 artiklan 1 kohta.

Tuen osuus voi olla enintään 100 prosenttia sopimussuhteisen teknisen henkilöstön palkkakustannuksista 15 000 EUR asti henkilöä kohti.

Kyseessä oleva ala/olevat alat: Säädösluonnoksen 2 kohdan 1 alakohdan säännösten mukaan suorien tukien edunsaajia ovat maataloudesta, karjanhoidosta, kalastuksesta ja elintarvikkeista vastaavan minisiteriön hyväksymät kasvinsuojeluryhmittymät (Agrupaciones de Defensa Vegetal), jotka on kirjattu kasvinsuojeluryhmittymien rekisteriin Decreto 221/2008, de 18 de noviembre -säädöksen (Kanariansaarten virallinen lehti N:o 239, 28.11.2008) mukaisesti ja jotka tarjoavat säädöksen 1 osan 2 kohdassa tarkoitettuja palveluja ja täyttävät tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti 6. elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (EUVL L 214, 9.8.2008) liitteessä I vahvistetut edellytykset.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Agricultura)

Edificio Usos Múltiples, II

Avda. José Manuel Guimerá, 8 — 3a planta

38071 Santa Cruz de Tenerife

ESPAÑA

Internetosoite: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/reglamento_CE_pymes.htm

Muita tietoja: —

Las Palmas de Gran Canaria, huhtikuu 2009

Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea

Ildefonso SOCORRO QUEVEDO

Tuen N:o: XA 143/09

Jäsenvaltio: Espanjan kuningaskunta

Alue: Comunidad Autónoma de Canarias

Tukijärjestelmän nimike: ayudas destinadas a compensar a los agricultores por las pérdidas causadas por la ‘Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al’ y de la ‘Tecia solanivora Povolny’, ambas en el cultivo de la papa

Oikeusperusta: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el año 2009 las ayudas destinadas a compensar a los agricultores por las pérdidas causadas por la ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la ”Tecia solanivora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa, y se aprueban las bases que rigen la misma.

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset: Kaksisataatuhatta (200 000) EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: Edellä mainitun säädösluonnoksen 3 kohdan mukaiset tukimäärät ovat seuraavat:

1)

enintään 36 eurosenttiä viljelemättömän maan neliömäärällä (0,36 EUR/m2),

2)

30 eurosenttiä tuhottujen kasvisten kilomäärällä (0,30 EUR/kg).

Täytäntöönpanopäivä: Tukiohjelmaa sovelletaan siitä päivästä, kun asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 tarkoitetun poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston internet-sivuilla.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Tukijärjestelmän soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009 tai jo sitä ennen, jos mainittujen tukien rahoittamiseen tarkoitetut varat (200 000 EUR) on käytetty loppuun.

Tuen tarkoitus: Tuet eläin- tai kasvitautien tai tuholaisten aiheuttamien menetysten korvaamiseksi viljelijöille. Asetuksen (EY) N:o 1857/2006 10 artiklan 2 kohta.

A.

Kun on kyse ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” -organismista La Palman ja Tenerifen saarilla:

1)

Hävitetään ylivuotiset peruna- ja tomaattikasvit sekä muut organismin isäntäkasvit, koisokasveihin kuuluvat rikkakasvit mukaan luettuina. Hävittäminen tarkoittaa kasvien poistamista juurineen ja niiden laittamista valvottujen jätteiden säiliöihin.

2)

Saastuneelle maalle ei istuteta seuraavia kasveja:

a)

perunakasveja tai perunan mukuloita,

b)

tomaattikasveja tai tomaatin siemeniä,

c)

muita Real Decreto 1644/2007, de 22 de octubre de 2007, sobre el control del organismo nocivo denominado ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” -säädöksen liitteen I mukaisia isäntäkasveja,

d)

muita satokasveja, joiden osalta on todettu organismin hengissä pysymisen tai leviämisen riski.

B.

Kun on kyse ”Tecia solanivora (Povolny)” -organismista koko Kanariansaarten autonomisella alueella:

1)

Maasta poistetaan kaikki vahingoittuneet mukulat (perunat) ja ne viedään valvottujen jätteiden kaatopaikalle.

2)

Valikoidaan varastoitavat mukulat (perunat) ja kaikki vahingoittuneet poistetaan ja laitetaan valvottujen jätteiden säiliöihin.

Kyseessä oleva ala/olevat alat: Säädösluonnoksen 2 kohdan 1 alakohdan säännösten mukaan suorien tukien edunsaajia ovat luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka täyttävät tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti 6 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (Euroopan unionin virallinen lehti EUVL L 214, 9.8.2008) liitteessä I vahvistetut edellytykset.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Agricultura)

Edificio Usos Múltiples II

Avda. José Manuel Guimerá, 8 — 3a planta

38071 Santa Cruz de Tenerife

ESPAÑA

Internetosoite: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/reglamento_CE_pymes.htm

Muut tiedot: —

Las Palmas de Gran Canaria, huhtikuu 2009

Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea

Ildefonso SOCORRO QUEVEDO

Tuen N:o: XA 144/09

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Comunitat Valenciana

Yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Universidad Cardenal Herrera-CEU

Oikeusperusta: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: 24 000 EUR vuonna 2009

Tuen enimmäisintensiteetti: 100 % tukikelpoisista menoista

Täytäntöönpanopäivä: Sinä päivänä, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Yksittäisen tuen kesto: 2009 – 31 päivänä joulukuuta 2013.

Tuen tarkoitus: Teknisen avun hanke karjankasvattajien ja kotieläintuotannon työntekijöiden kouluttamiseksi vuonna 2009.

Kustannuksiksi hyväksytään koulutusohjelman järjestämiskustannukset, osallistujien matka- ja oleskelumenot, tilojen vuokra, julkaisujen kustannukset ja tieteellisen tiedon jakamisesta aiheutuvat kustannukset, kunhan ei mainita yritysten nimiä ja tuotemerkkejä.

Tukikelpoiset kustannukset vastaavat asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan (teknisen tuen antaminen maatalousalalla) säännöksiä.

Kyseessä olevat alat: Karjankasvattajat ja kotieläintuotannon työntekijät.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Verkko-osoite: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/nominativa%20ceu.pdf

Muut tiedot: —

Valencia 17 päivänä huhtikuuta 2009

La directora general de la Producción Agraria

Laura PEÑARROYA FABREGAT

Tuen N:o: XA 146/09

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Comunitat Valenciana

Yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Asociación de Ganaderos de Caprino de Raza Murciano-Granadina de la Comunidad Valenciana

Oikeusperusta: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: 10 000 EUR vuonna 2009

Tuen enimmäisintensiteetti: 100 % tukikelpoisista menoista

Täytäntöönpanopäivä: Sinä päivänä, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Yksittäisen tuen kesto: 2009 – 31 päivään joulukuuta 2013

Tuen tarkoitus: Suunnitelma Murciano–granadina-vuohirodun edistämiseksi ja rodun säilyttämiseksi kantakirjaa pitämällä (16 artikla) sekä antamalla karjankasvattajille koulutusta ja jakamalla tietoa rodusta (15 artikla). Tukiohjelmalla katetaan seuraavat kustannuserät: tarjotut palvelut, maidontarkastuksessa ja analyysien suorittamisessa tarvittavat välineet, muiden tahojen tarjoamat palvelut (tietokonesovellusten ylläpito, sukutaulujen laadinta, näytteiden analysointi ja tekninen neuvonta) sekä karjankasvattajien koulutussuunnitelmasta johtuvat kustannukset.

Kyseessä olevat alat: Valencian itsehallintoalueella sijaitsevien vuohitilojen omistajat, jotka kasvattavat murciano–granadina-rodun vuohia.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Verkko-osoite: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/amurval2009.pdf

Muut tiedot: —

Valencia 17 päivänä huhtikuuta 2009

La directora general de Producción Agraria

Laura PEÑARROYA FABREGAT

Tuen N:o: XA 149/09

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Castilla-La Mancha (provincia de Toledo)

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Subvenciones para el desarrollo del programa de Mejora Genética de la cabaña ganadera de la provincia de Toledo, durante el año 2009.

Oikeusperusta: Subvenciones para el desarrollo del programa de Mejora Genética de la cabaña ganadera de la provincia de Toledo, durante el año 2009.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Tukiohjelman arvioidut kustannukset vuonna 2009 ovat 148 552 (sataneljäkymmentäkahdeksantuhatta viisisataaviisikymmentäkaksi) EUR.

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen enimmäisintensiteetti saa olla enintään

70 % kokeisiin, joilla määritetään karjan tuottavuus ja geneettinen laatu, sekä kantakirjojen perustamiseen ja ylläpitoon

40 % innovatiivisten eläinjalostuskäytäntöjen käyttöönottoon

100 % tekniseen apuun.

Tuen enimmäismäärä tuensaajaa kohden on yleisesti 2 500 EUR.

Tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille maksettavia suoria tukia.

Täytäntöönpanopäivä: Sinä päivänä, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Hakemukset on esitettävä ennen 15 päivänä marraskuuta 2009. Hakemuksia koskevat päätökset tehdään ja päätöksistä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2009. Tuella katettavan toiminnan kustannusten perustelut on esitettävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009.

Tuen tarkoitus: Pääasiallisena tavoitteena on tukea pieniä ja keskisuuria tiloja. Toissijaisena tavoitteena on tukea Toledon maakunnan kotieläinten geneettisen laadun ylläpitämistä ja parantamista.

Tukikelpoisiksi katsotaan kustannukset, jotka ovat selkeästi osa tuettavaa toimintaa ja jotka syntyvät vuoden 2009 aikana ennen perustelujen esittämisen määräajan umpeutumista ja jotka lisäksi täyttävät 15 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 (EUVL L 358, 16.12.2006) säädetyt edellytykset. Niillä voidaan kattaa ainoastaan seuraavia menoeriä:

Kotieläinten geneettisen laadun ylläpitämistä ja säilyttämistä edistävien innovatiivisten jalostustekniikoiden tai -käytäntöjen käyttöönotto tiloilla; hyväksyttäviä eivät kuitenkaan ole kustannukset, jotka liittyvät keinosiemennyksen käyttöönottoon tai toteutukseen (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 16 artiklan 1 kohdan c alakohta),

Kantakirjan perustamiseen ja ylläpitoon liittyvät hallinnolliset kustannukset (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 16 artiklan 1 kohdan a alakohta),

Kolmansien osapuolten toteuttamat tai niiden nimissä toteutetut kokeet kotieläinten geneettisen laadun tai tuotoksen määrittämiseksi, ei kuitenkaan eläinten omistajan tekemät tarkastukset eikä maidon laadun rutiinitarkastukset (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 16 artiklan 1 kohdan b alakohta),

Tekninen apu (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan 2 kohdan a ja c alakohta). Tukikelpoisia neuvontakuluja ovat ainoastaan palkkiot palveluista, jotka eivät ole jatkuvia tai säännöllisesti toistuvia eivätkä liity yrityksen tavanomaisiin toimintamenoihin.

Tukikelpoisiksi ei katsota kustannuksia, jotka liittyvät maataloustuotteiden jalostukseen tai kaupan pitämiseen.

Verot ovat tukikelpoisia kustannuksia, jos tuensaaja ne todella maksaa. Arvonlisäveroa ei katsota missään tilanteessa tukikelpoiseksi, jos se on tuensaajalle vähennyskelpoinen.

Kyseessä oleva ala/olevat alat: Lypsykarja (naudat, lampaat ja vuohet)

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Excma. Diputación Provincial de Toledo

Plaza de la Merced, 4

45002 Toledo

ESPAÑA

Verkko-osoite: http://bop.diputoledo.es/Boletines/2009/Febrero/bop11022009.pdf

Muita tietoja: Tukea voivat saada kaikki tilat, jotka täyttävät samat puolueettomat kriteerit. Jos palvelujen tarjoajat ovat tuottajaryhmiä tai maatalousalan muita keskinäisen tuen järjestöjä, ryhmän jäsenyys ei saa olla edellytyksenä palvelujen saamiselle. Muiden kuin jäsenten osuus ryhmittymän tai järjestön hallinnollisista kustannuksista saa olla enintään yhtä suuri kuin palvelun tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten suhteellinen osuus.

Tukia, jotka ovat ristiriidassa yhteisistä markkinajärjestelyistä annetuissa neuvoston asetuksissa säädettyjen kieltojen tai rajoitusten kanssa, ei voida myöntää edes siinä tapauksessa, että kiellot ja rajoitukset koskevat vain yhteisön tukea. Tämän tukihakemuspyynnön säännöt mukautetaan tarvittaessa sellaisiin yhteisön asetusten muutoksiin, jotka saattavat vaikuttaa kyseisiin tukiin.

Tukikelpoisia ovat vain suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiselle välttämättömät kustannukset perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1857/2006 (EUVL L 358, 16.12.2006) 15 ja 16 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että tukea ei myönnetä maidon laadun rutiinitarkastuksiin tai keinosiemennyksen käyttöönottamiseen tai käyttöön ja että tukeen ei saa sisältyä tuottajille maksettavia suoria tukia.

Tuet eivät voi kumuloitua muista ohjelmista maksettavien tukien kanssa, jos yhteismäärä nousisi perussäädöksessä säädettyä määrää korkeammaksi. Myönnettävät tuet eivät sovi yhteen minkään muun tuen kanssa, jota tukea hakeva karjatilan omistaja on saanut tai voi saada samaan tarkoitukseen EY:ltä tai Diputación de Toledolta.

Tuet myönnetään tarjouskilpailun kautta. Ne eivät saa ylittää hakemuspyynnön säännöissä määrättyä yksittäiselle yritykselle myönnettävän tuen määrää tai tuen enimmäisintensiteettiä tai käytettävissä olevaa kokonaisbudjettia.

Tuen myöntämisperusteiden mahdolliset muutokset sekä muiden joko kansallisten tai kansainvälisten viranomaisten tai julkisten tai yksityisten tahojen samanaikaisesti samaan tarkoitukseen myöntämät tuet tai avustukset, joista ei ole ilmoitettu etukäteen, voivat antaa aihetta tukipäätöksen muuttamiseen.

Yhden tai useamman vaatimuksen tai velvoitteen täyttämättä jättämisen seurauksena voidaan Diputación Provincial de Toledon myöntämä tuki peruuttaa kokonaan tai osittain sekä tarvittaessa vaatia maksettujen tukien takaisinmaksua ja tuen maksun jälkeiseltä ajalta kertyneen koron maksamista yleisen tukia koskevan lain, Ley 38/2003, General de Subvenciones, 37 pykälän mukaisesti.

Lisäksi tuensaajiin sovelletaan mainitun säädöksen IV osastossa annettuja säännöksiä rikkomuksista ja seuraamuksista.

Tuensaajan on täytettävä lain Ley 38/2003, General de Subvenciones, 14 pykälässä mainitut velvoitteet ja etenkin autettava maakunnan maatalousviranomaisia (Servicios Agropecuarios de la Diputación Provincial) suorittamaan yksityiskohtaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että tuettu toiminta on toteutettu asianmukaisesti, toimittamalla viranomaisille näiden tarvitsemat tiedot.

Tukihakemusten jättäminen ja siten myös tämän tukiohjelman voimaantulo on mahdollista vasta sen jälkeen, kun poikkeushakemuksen rekisteröintinumero on julkaistu Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivuilla, eikä hakemuksia hyväksytä tätä ennen.


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

13.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/22


Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen alumiinipyörien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

2009/C 190/06

Komissio on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, 5 artiklan mukaisen valituksen, jossa väitetään, että tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevien alumiinipyörien tuonti tapahtuu polkumyynnillä ja aiheuttaa tästä syystä merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

1.   Valitus

Valituksen teki 30. kesäkuuta 2009 Association of European Wheel Manufacturers (EUWA), jäljempänä ’valituksen tekijä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa huomattavan osan eli tässä tapauksessa yli 50 prosenttia tiettyjen alumiinipyörien kokonaistuotannosta yhteisössä.

2.   Tuote

Tuote, jota väitetään tuotavan polkumyynnillä, on Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat, CN-nimikkeisiin 8701–8705 kuuluviin moottoriajoneuvoihin tarkoitetut alumiinista valmistetut pyörät, myös lisälaitteilla tai renkailla varustetut, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, jotka luokitellaan nykyisin CN-koodeihin ex 8708 70 10 ja ex 8708 70 50. Nämä CN-koodit annetaan ainoastaan ohjeellisina.

3.   Polkumyyntiä koskeva väite

Valituksen tekijä on perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti määrittänyt Kiinan kansantasavallan osalta normaaliarvon 5.1 kohdan d alakohdassa mainitussa markkinatalousmaassa käytettävän hinnan perusteella. Polkumyyntiä koskeva väite perustuu tarkasteltavana olevan tuotteen edellä kuvatulla tavalla määritetyn normaaliarvon ja tuotteen yhteisöön suuntautuvan viennin myyntihintojen vertailuun.

Tällä perusteella laskettu polkumyyntimarginaali on huomattava.

4.   Vahinkoa koskeva väite

Valituksen tekijä on esittänyt alustavaa näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Kiinan kansantasavallasta on kasvanut kokonaisuudessaan sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna.

Väitetään, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontimäärillä ja -hinnoilla on muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan veloittamiin hintoihin, mikä puolestaan on vaikuttanut erittäin kielteisesti yhteisön tuotannonalan kannattavuuteen.

5.   Menettely

Komissio on neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan todennut, että valitus on yhteisön tuotannonalan tekemä tai sen puolesta tehty ja että on olemassa riittävä näyttö menettelyn aloittamiseksi, mistä syystä komissio panee vireille tutkimuksen perusasetuksen 5 artiklan nojalla.

5.1    Menettely polkumyynnin ja vahingon määrittämiseksi

Tutkimuksessa määritetään, tuodaanko Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa tarkasteltavana olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyynti aiheuttanut vahinkoa.

a)   Otanta

Koska tässä menettelyssä on osallisena suuri joukko osapuolia, komissio voi päättää soveltaa otantamenetelmää perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

i)   Kiinan kansantasavallassa toimivia viejiä/tuottajia koskeva otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia viejiä/tuottajia tai niiden edustajia ilmoittautumaan ottamalla yhteyttä komissioon ja toimittamalla yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön vietäväksi myyty yksikkömäärä ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana kunkin 27 jäsenvaltion osalta erikseen ja yhteensä,

tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyynnin yksikkömäärä ja liikevaihto paikallisena valuuttana 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta koko maailmassa tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon osalta,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin (vienti- ja/tai kotimarkkinoille) osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (2) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen viejiä/tuottajia koskevan otoksen valinnassa tarvitsemansa tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä Kiinan kansantasavallan viranomaisiin ja tiedossa oleviin viejien/tuottajien järjestöihin.

Koska yritys ei voi tietää varmasti tulevansa valituksi otokseen, sellaisia viejiä/tuottajia, jotka haluavat perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan nojalla pyytää yksilöllisen polkumyyntimarginaalin vahvistamista, kehotetaan pyytämään kyselylomake ja lomake markkinatalouskohtelua / yksilöllistä kohtelua koskevaa pyyntöä varten tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja palauttamaan ne tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 6 kohdan d alakohdassa asetetuissa määräajoissa. Tämän ilmoituksen 5.1 kohdan b alakohdan viimeiseen virkkeeseen on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota.

ii)   Tuojia koskeva otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia tuojia tai niiden edustajia ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

työntekijöiden kokonaismäärä,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

ne yksikkömäärät, joita Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa tarkasteltavana olevaa tuotetta on tuotu yhteisön markkinoille ja jälleenmyyty siellä 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana, ja kyseisen tuonnin arvo euroina,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (3) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen tuojia koskevan otoksen valinnassa tarvittavat tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

iii)   Yhteisön tuottajia koskeva otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia yhteisön tuottajia tai niiden edustajia toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon osalta,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin arvo euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin yksikkömäärät 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 väliseltä ajalta,

tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon yksikkömäärä 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 väliseltä ajalta,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (4) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan tai mahdollisesti osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

iv)   Otosten lopullinen valinta

Kaikkien asianomaisten osapuolten on toimitettava otoksen valinnan kannalta merkitykselliset tiedot 6 kohdan b alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio aikoo valita otokset lopullisesti kuultuaan niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen.

Otoksiin valittujen yritysten on palautettava kyselylomake 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa ja toimittava yhteistyössä tutkimuksessa.

Jos yhteistyö ei ole riittävää, komissio voi tehdä päätelmänsä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 17 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti. Kuten tämän ilmoituksen 8 kohdassa selitetään, käytettävissä olevien tietojen perusteella tehty päätelmä saattaa olla asianomaiselle osapuolelle epäedullisempi.

b)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille yhteisön tuotannonalan edustajille sekä yhteisön tuottajien järjestöille, Kiinan kansantasavallassa toimiville otokseen valituille viejille/tuottajille, tiedossa oleville viejien/tuottajien järjestöille, otokseen valituille tuojille, valituksessa mainituille tiedossa oleville tuojien järjestöille, tiedossa oleville käyttäjille ja Kiinan kansantasavallan viranomaisille.

Sellaisten Kiinan kansantasavallassa toimivien viejien/tuottajien, jotka pyytävät yksilöllisen marginaalin vahvistamista perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 6 kohdan soveltamiseksi, on palautettava täytetty kyselylomake tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa. Tätä varten niiden on pyydettävä kyselylomake 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa. Näiden osapuolten on kuitenkin huomattava, että jos viejiin/tuottajiin sovelletaan otantaa, komissio voi päättää olla laskematta niille yksilöllistä marginaalia, jos viejien/tuottajien määrä on niin suuri, että yksilöllinen tarkastelu olisi kohtuuttoman vaivalloista ja estäisi tutkimuksen saattamisen loppuun ajoissa.

c)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyvastauksia täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

d)   Markkinatalousmaan valinta

Turkki aiotaan valita soveltuvaksi markkinatalousmaaksi normaaliarvon määrittämiseksi Kiinan kansantasavallalle perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään mielipiteensä valinnan sopivuudesta 6 kohdan c alakohdassa asetetussa erityisessä määräajassa.

e)   Markkinatalouskohtelua ja yksilöllistä kohtelua koskevat pyynnöt

Normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti niiden Kiinan kansantasavallassa toimivien viejien/tuottajien osalta, jotka väittävät toimivansa markkinatalousolosuhteissa eli täyttävänsä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa esitetyt vaatimukset ja esittävät asiasta riittävän näytön. Viejien/tuottajien, jotka aikovat esittää tätä koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön, on tehtävä se tämän ilmoituksen 6 kohdan d alakohdassa asetetussa erityisessä määräajassa. Komissio lähettää lomakkeen tällaisen pyynnön esittämistä varten kaikille niille Kiinan kansantasavallan viejille/tuottajille, jotka kuuluvat otokseen tai jotka on mainittu valituksessa, sekä valituksessa mainituille viejien/tuottajien järjestöille ja Kiinan kansantasavallan viranomaisille. Pyynnön esittäjä voi käyttää lomaketta myös yksilöllistä kohtelua koskevan pyynnön esittämiseen eli sen ilmoittamiseen, että se täyttää perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa esitetyt vaatimukset.

5.2    Menettely yhteisön edun arvioimiseksi

Jos polkumyyntiä ja sen aiheuttamaa vahinkoa koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, onko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto yhteisön edun mukaista. Tästä syystä komissio voi lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville yhteisön tuottajille, tuojille ja niitä edustaville järjestöille, käyttäjien edustajille sekä kuluttajia edustaville järjestöille. Nämä osapuolet, myös ne, jotka eivät ole komission tiedossa, voivat 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa yleisessä määräajassa ilmoittautua ja toimittaa tietoja komissiolle, jos ne voivat osoittaa, että niiden toiminnan ja tarkasteltavana olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys. Osapuolet, jotka ovat toimineet edellisen virkkeen ohjeiden mukaisesti, voivat 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa pyytää kuulemista ja esittää erityiset syyt, miksi niitä olisi kuultava. Olisi huomattava, että perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos ne on tosiasiallisilla todisteilla osoitettu oikeiksi tietoja toimitettaessa.

6.   Määräajat

a)   Yleiset määräajat

i)   Kyselylomakkeen tai eri pyyntöjen esittämisessä käytettävien lomakkeiden pyytäminen

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi pyydettävä kyselylomake tai muut pyyntöjen esittämisessä käytettävät lomakkeet mahdollisimman pian ja viimeistään 10 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)   Osapuolten ilmoittautuminen ja kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa, palautettava kyselylomakkeet ja toimitettava mahdolliset muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta. Kaikkien sellaisten tässä menettelyssä mukana olevien viejien/tuottajien, jotka pyytävät perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaista yksilöllistä tarkastelua, on myös palautettava kyselylomake 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää asianomaisen osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

Otokseen valittujen yritysten on palautettava kyselylomakkeet 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

iii)   Kuuleminen

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää samassa 40 päivän määräajassa saada tulla komission kuulemiksi.

b)   Otantaa koskeva erityinen määräaika

i)

Edellä 5.1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, koska komissio aikoo kuulla otoksen lopullisesta valinnasta niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen, 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)

Kaikki muut otoksen valinnan kannalta merkittävät, 5.1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

iii)

Otokseen valittujen osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake komissiolle 37 päivän kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu niiden valinnasta otokseen.

c)   Erityinen määräaika markkinatalousmaan valitsemiselle

Osapuolet voivat halutessaan esittää huomautuksia siitä, soveltuuko Turkki markkinatalousmaaksi määritettäessä normaaliarvoa Kiinan kansantasavallalle, kuten tämän ilmoituksen 5.1 kohdan d alakohdassa ehdotetaan. Nämä huomautukset on toimitettava komissiolle 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

d)   Erityinen määräaika markkinatalouskohtelua ja/tai yksilöllistä kohtelua koskevien pyyntöjen esittämiselle

Tämän ilmoituksen 5.1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut asianmukaisesti perustellut markkinatalouskohtelua koskevat pyynnöt ja/tai perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaiset yksilöllistä kohtelua koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

7.   Kirjalliset huomautukset, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, jollei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited (5), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission osoite:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/92

1049 Brussels

BELGIUM

Faksi +32 22956505

8.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

9.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Väliaikaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.

11.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etujen suojaamiseen kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisesti ja/tai suullisesti esitettyjen näkökantojen käsittely. Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkempia yhteystietoja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston osoitteessa (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Etuyhteydessä olevan yrityksen käsitettä selvitetään tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 143 artiklassa.

(3)  Ks. alaviite 2.

(4)  Ks. alaviite 2.

(5)  Tämä merkitsee sitä, että asiakirja on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


13.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/27


Ilmoitus tiettyjen Intiasta ja Malesiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

2009/C 190/07

Komissio on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22. joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä ’perusasetus’ (1), 5 artiklan mukaisen valituksen, jossa väitetään, että tiettyjen Intiasta ja Malesiasta, jäljempänä ’asianomaiset maat’, peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuonti tapahtuu polkumyynnillä ja aiheuttaa tästä syystä merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

1.   Valitus

Valituksen teki 30. kesäkuuta 2009 European Industrial Fasteners Institute, jäljempänä ’valituksen tekijä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa huomattavan osan eli tässä tapauksessa yli 25 prosenttia tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien kokonaistuotannosta yhteisössä.

2.   Tuote

Tuote, jota väitetään tuotavan polkumyynnillä, ovat Intiasta ja Malesiasta peräisin olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet ja niiden osat, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, jotka nykyisin luokitellaan CN-koodeihin 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70. Nämä CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

3.   Polkumyyntiä koskeva väite

Intian osalta polkumyyntiä koskeva väite perustuu tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinahintojen perusteella määritetyn normaaliarvon sekä laskennallisen normaaliarvon ja yhteisöön suuntautuvan viennin myyntihintojen väliseen vertailuun.

Malesian osalta polkumyyntiä koskeva väite perustuu tarkasteltavana olevan tuotteen laskennallisen normaaliarvon ja yhteisöön suuntautuvan viennin myyntihintojen väliseen vertailuun.

Tämän perusteella lasketut polkumyyntimarginaalit ovat asianomaisten maiden osalta huomattavat.

4.   Vahinkoa koskeva väite

Valituksen tekijä on esittänyt näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Intiasta ja Malesiasta on lisääntynyt kokonaisuutena katsoen sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna.

Valituksessa väitetään, että tuodun tarkasteltavana olevan tuotteen määrillä ja hinnoilla on muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan markkinaosuuteen sekä sen myymiin määriin ja veloittamiin hintoihin, mikä puolestaan on vaikuttanut erittäin kielteisesti yhteisön tuotannonalan kokonaistulokseen ja erityisesti sen kannattavuuteen.

5.   Menettely

Komissio on neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan todennut, että valitus on yhteisön tuotannonalan tekemä tai sen puolesta tehty ja että on olemassa riittävä näyttö menettelyn aloittamiseksi, mistä syystä komissio panee vireille tutkimuksen perusasetuksen 5 artiklan nojalla.

5.1    Menettely polkumyynnin ja vahingon määrittämiseksi

Tutkimuksessa määritetään, tuodaanko Intiasta ja Malesiasta peräisin olevaa tarkasteltavana olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyynti aiheuttanut vahinkoa.

a)   Otanta

Koska tässä menettelyssä on osallisena suuri joukko osapuolia, komissio voi päättää soveltaa otantamenetelmää perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

i)   Intiassa ja Malesiassa olevien viejien/tuottajien otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia Intiassa ja Malesiassa olevia viejiä/tuottajia tai niiden edustajia ilmoittautumaan ottamalla yhteyttä komissioon ja toimittamalla yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön vietäväksi myyty määrä tonneina ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana kaikkien 27 jäsenvaltion osalta erikseen ja yhteensä,

tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyynnin määrä tonneina ja liikevaihto paikallisena valuuttana 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen maailmanlaajuisesta toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin (vienti- ja/tai kotimarkkinoille) osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (2) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Jotta komissio saisi viejiä/tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot, se ottaa lisäksi yhteyttä Intian ja Malesian viranomaisiin ja tiedossa oleviin viejien/tuottajien järjestöihin.

Koska yritys ei voi tietää varmasti tulevansa valituksi otokseen, sellaisia viejiä/tuottajia, jotka pyytävät perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan nojalla yksilöllisen polkumyyntimarginaalin vahvistamista, kehotetaan pyytämään kyselylomake tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja palauttamaan se tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdan ensimmäisessä kohdassa annetussa määräajassa. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota tämän ilmoituksen 5.1 kohdan b alakohdan viimeiseen virkkeeseen.

ii)   Tuojia koskeva otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia tuojia tai niiden edustajia ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

työntekijöiden kokonaismäärä,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

Intiasta ja Malesiasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin ja jälleenmyynnin määrä yhteisön markkinoilla tonneina ja sen arvo euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (3) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se ole halukas osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen tuojia koskevan otoksen valinnassa tarvittavat tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

iii)   Yhteisön tuottajien otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia yhteisön tuottajia tai niiden edustajia toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen maailmanlaajuisesta toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin arvo euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin määrä tonneina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon määrä tonneina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (4) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se ole halukas osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

iv)   Otosten lopullinen valinta

Kaikkien asianomaisten osapuolten on toimitettava otoksen valinnan kannalta merkitykselliset tiedot 6 kohdan b alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio aikoo valita otokset lopullisesti kuultuaan niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen.

Otoksiin valittujen yritysten on palautettava kyselylomake 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa ja toimittava yhteistyössä tutkimuksessa.

Jos yhteistyö ei ole riittävää, komissio voi tehdä päätelmänsä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 17 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti. Kuten 8 kohdassa selitetään, käytettävissä olevien tietojen perusteella tehty päätelmä saattaa olla asianomaiselle osapuolelle epäedullisempi.

b)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valitulle yhteisön tuotannonalalle sekä yhteisön tuottajien järjestöille, otokseen valituille Intiassa ja Malesiassa toimiville viejille/tuottajille, tiedossa oleville viejien/tuottajien järjestöille asianomaisissa maissa, otokseen valituille tuojille, tiedossa oleville tuojien järjestöille ja asianomaisten viejämaiden viranomaisille.

Sellaisten Intiassa ja Malesiassa toimivien viejien/tuottajien, jotka pyytävät yksilöllisen marginaalin vahvistamista perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on palautettava täytetty kyselylomake tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa. Tätä varten niiden on pyydettävä kyselylomake 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa. Näiden osapuolten on kuitenkin huomattava, että jos viejiin/tuottajiin sovelletaan otantaa, komissio voi päättää olla laskematta niille yksilöllistä marginaalia, jos viejien/tuottajien määrä on niin suuri, että yksilöllinen tarkastelu olisi kohtuuttoman vaivalloista ja estäisi tutkimuksen saattamisen loppuun ajoissa.

c)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyvastauksia täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

5.2    Menettely yhteisön edun arvioimiseksi

Jos polkumyyntiä ja sen aiheuttamaa vahinkoa koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, onko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto yhteisön edun mukaista. Tästä syystä komissio voi lähettää kyselylomakkeet tiedossa olevalle yhteisön tuotannonalalle, tuojille ja niitä edustaville järjestöille, käyttäjien edustajille sekä kuluttajia edustaville järjestöille. Kyseiset osapuolet, myös ne, jotka eivät ole komission tiedossa, voivat 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa yleisessä määräajassa ilmoittautua ja toimittaa tietoja komissiolle, jos ne voivat osoittaa, että niiden toiminnan ja tarkasteltavana olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys. Osapuolet, jotka ovat toimineet edellisen virkkeen ohjeiden mukaisesti, voivat 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa pyytää kuulemista ja esittää erityiset syyt, miksi niitä olisi kuultava. On huomattava, että perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietoja toimitettaessa niiden tueksi esitetään tosiasioihin perustuva näyttö.

6.   Määräajat

a)   Yleiset määräajat

i)   Kyselylomakkeen pyytäminen

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi pyydettävä kyselylomake mahdollisimman pian ja viimeistään 10 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)   Osapuolten ilmoittautuminen, kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet ja mahdolliset muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää asianomaisen osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

Otokseen valittujen yritysten on palautettava kyselylomakkeet 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

iii)   Kuuleminen

Asianomaiset osapuolet voivat samassa 40 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

b)   Otantaa koskeva erityinen määräaika

i)

Edellä 5.1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, koska komissio aikoo kuulla otoksen lopullisesta valinnasta niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen, 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)

Kaikki muut otoksen valinnan kannalta merkittävät, 5.1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

iii)

Otokseen valittujen osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake komissiolle 37 päivän kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu niiden valinnasta otokseen.

7.   Kirjalliset huomautukset, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, jollei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited (5), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission osoite:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/92

1049 Brussels

BELGIUM

Faksi +32 22979524

8.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

9.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Väliaikaisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.

11.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etujen suojaamiseen kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisesti ja/tai suullisesti esitettyjen näkökantojen käsittely. Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkempia yhteystietoja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston osoitteessa (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Etuyhteydessä olevan yrityksen käsitettä selvitetään tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 143 artiklassa.

(3)  Ks. alaviite 2.

(4)  Ks. alaviite 2.

(5)  Tämä merkitsee sitä, että asiakirja on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


13.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/32


Ilmoitus tiettyjen Intiasta ja Malesiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn aloittamisesta

2009/C 190/08

Komissio on vastaanottanut muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11. kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009, jäljempänä ’perusasetus’ (1), 10 artiklan mukaisen valituksen, jossa väitetään, että tiettyjen Intiasta ja Malesiasta, jäljempänä ’asianomaiset maat’, peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuonti on tuettua ja aiheuttaa tästä syystä merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

1.   Valitus

Valituksen teki 30. kesäkuuta 2009 European Industrial Fasteners Institute, jäljempänä ’valituksen tekijä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa huomattavan osan eli tässä tapauksessa yli 25 prosenttia tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien kokonaistuotannosta yhteisössä.

2.   Tuote

Tuote, jonka tuontia väitetään tuettavan, ovat Intiasta ja Malesiasta peräisin olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet ja niiden osat, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, jotka nykyisin luokitellaan CN-koodeihin 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70. Nämä CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

3.   Tukea koskeva väite

Väitetään, että tarkasteltavana olevan tuotteen intialaiset tuottajat ovat saaneet useita Intian valtion myöntämiä ja alueellisia tukia. Näitä tukia ovat ennakkolupajärjestelmä, tullittoman tuonnin lupajärjestelmä, tuontitullien hyvitysjärjestelmä, tullinpalautusjärjestelmä, tuotantohyödykkeiden tuonti etuustullein, vientiluottojärjestelmä, tuloverovapautus, erityistalousalueille sijoittautuneille yrityksille tai vientiin suuntautuneille yksiköille kohdistetut etuusjärjestelyt, tärkeimmille markkinoille vientiä varten tarkoitettu järjestelmä (Focus Market Scheme) ja Maharashtran osavaltion kannustinjärjestelmä.

Kyseisten järjestelyjen väitetään olevan tukia, koska Intian valtio tai alueelliset viranomaiset osallistuvat niiden rahoitukseen ja niistä koituu etua niiden vastaanottajille eli ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien viejille/tuottajille. Tukien väitetään riippuvan vientituloksesta ja/tai olevan rajattuja vain tietyille yrityksille ja/tai tuotteille ja/tai alueille, mistä syystä ne ovat erityisiä ja mahdollistavat tasoitustullin käyttöönoton.

Väitetään, että tarkasteltavana olevan tuotteen malesialaiset tuottajat ovat saaneet useita Malesian valtion myöntämiä tukia. Näitä tukia ovat vienninedistämiskustannusten kaksinkertainen vähentäminen, viennin edistämisen yksinkertainen vähentäminen, vientiluottovakuutusmaksujen kaksinkertainen vähentäminen, vientituen kasvattaminen, verovapautus kasvaneen viennin arvosta, ulkomaisen yrityksen ostoa koskeva verovähennys, alkuunpanijan asema, vahvistettu alkuunpanijan asema, investointiverohelpotus, valtuutettu teollisuusvarasto, vapaa-alueet, päätullialue ja vientiluottojen uudelleenrahoitusjärjestelmä.

Kyseisten järjestelyjen väitetään olevan tukia, koska Malesian valtio osallistuu niiden rahoitukseen ja niistä koituu etua niiden vastaanottajille eli ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien viejille/tuottajille. Tukien väitetään riippuvan vientituloksesta ja/tai olevan rajattuja vain tietyille yrityksille ja/tai tuotteille ja/tai alueille, mistä syystä ne ovat erityisiä ja mahdollistavat tasoitustullin käyttöönoton.

4.   Vahinkoa koskeva väite

Valituksen tekijä on esittänyt näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Intiasta ja Malesiasta on lisääntynyt kokonaisuutena katsoen sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna.

Valituksessa väitetään, että tuodun tarkasteltavana olevan tuotteen määrillä ja hinnoilla on muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan markkinaosuuteen sekä sen myymiin määriin ja veloittamiin hintoihin, mikä puolestaan on vaikuttanut erittäin kielteisesti yhteisön tuotannonalan kokonaistulokseen ja erityisesti sen kannattavuuteen.

5.   Menettely

Komissio on neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan todennut, että valitus on yhteisön tuotannonalan tekemä tai sen puolesta tehty ja että on olemassa riittävä näyttö menettelyn aloittamiseksi, mistä syystä komissio panee vireille tutkimuksen perusasetuksen 10 artiklan nojalla.

5.1    Menettely tuen ja vahingon määrittämiseksi

Tutkimuksessa määritetään, tuodaanko Intiasta ja Malesiasta peräisin olevaa tarkasteltavana olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyynti aiheuttanut vahinkoa.

a)   Otanta

Koska tässä menettelyssä on osallisena suuri joukko osapuolia, komissio voi päättää soveltaa otantamenetelmää perusasetuksen 27 artiklan mukaisesti.

i)   Intiassa ja Malesiassa olevien viejien/tuottajien otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia Intiassa ja Malesiassa olevia viejiä/tuottajia tai niiden edustajia ilmoittautumaan ottamalla yhteyttä komissioon ja toimittamalla yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön vietäväksi myyty määrä tonneina ja tämän viennin liikevaihto paikallisena valuuttana ilmaistuna 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 väliseltä ajalta,

tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyynnin määrä tonneina ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen maailmanlaajuisesta toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin (vienti- ja/tai kotimarkkinoille) osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (2) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen viejiä/tuottajia koskevan otoksen valitsemiseksi välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä viejämaan viranomaisiin ja tiedossa oleviin viejien/tuottajien järjestöihin.

Koska yritys ei voi tietää varmasti tulevansa valituksi otokseen, sellaisia viejiä/tuottajia, jotka pyytävät perusasetuksen 27 artiklan 3 kohdan nojalla tasoitustoimenpiteiden alaista tukea vastaavan yksilöllisen määrän vahvistamista, kehotetaan pyytämään kyselylomake tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja palauttamaan se tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdan ensimmäisessä kohdassa asetetussa määräajassa. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota tämän ilmoituksen 5 kohdan b alakohdan viimeiseen virkkeeseen.

ii)   Tuojia koskeva otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia tuojia tai niiden edustajia ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

työntekijöiden kokonaismäärä,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

Intiasta ja Malesiasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin ja jälleenmyynnin määrä yhteisön markkinoilla tonneina ja sen arvo euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (3) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se ole halukas osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen tuojia koskevan otoksen valinnassa tarvittavat tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

iii)   Yhteisön tuottajien otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia yhteisön tuottajia tai niiden edustajia toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen maailmanlaajuisesta toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin arvo euroina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin määrä tonneina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon määrä tonneina 1. heinäkuuta 2008 ja 30. kesäkuuta 2009 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (4) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se ole halukas osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

iv)   Otosten lopullinen valinta

Kaikkien asianomaisten osapuolten on toimitettava otoksen valinnan kannalta merkitykselliset tiedot 6 kohdan b alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio aikoo valita otokset lopullisesti kuultuaan niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen.

Otoksiin valittujen yritysten on palautettava kyselylomake 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa ja toimittava yhteistyössä tutkimuksessa.

Jos yhteistyö ei ole riittävää, komissio voi tehdä päätelmänsä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 27 artiklan 4 kohdan ja 28 artiklan mukaisesti. Kuten 8 kohdassa selitetään, käytettävissä olevien tietojen perusteella tehty päätelmä saattaa olla asianomaiselle osapuolelle epäedullisempi.

b)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valitulle yhteisön tuotannonalalle sekä tiedossa oleville yhteisön tuottajien järjestöille, otokseen valituille Intiassa ja Malesiassa toimiville viejille/tuottajille, tiedossa oleville viejien/tuottajien järjestöille asianomaisissa maissa, otokseen valituille tuojille, tiedossa oleville tuojien järjestöille ja asianomaisten viejämaiden viranomaisille.

Sellaisten Intiassa ja Malesiassa toimivien viejien/tuottajien, jotka pyytävät tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea vastaavan yksilöllisen määrän vahvistamista perusasetuksen 27 artiklan 3 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, on palautettava kyselylomake täytettynä tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa. Tätä varten niiden on pyydettävä kyselylomake 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa. Näiden osapuolten on kuitenkin huomattava, että jos viejiin/tuottajiin sovelletaan otantaa, komissio voi päättää olla laskematta niille tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea vastaavaa yksilöllistä määrää, jos viejien/tuottajien määrä on niin suuri, että yksilöllinen tarkastelu olisi kohtuuttoman vaivalloista ja estäisi tutkimuksen saattamisen loppuun ajoissa.

c)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyvastauksia täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

5.2    Menettely yhteisön edun arvioimiseksi

Jos tukea ja sen aiheuttamaa vahinkoa koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 31 artiklan mukaisesti päätös siitä, olisiko tukien vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto yhteisön edun mukaista. Tästä syystä komissio voi lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville yhteisön tuottajille, tuojille ja niitä edustaville järjestöille, käyttäjien edustajille sekä kuluttajia edustaville järjestöille. Kyseiset osapuolet, myös ne, jotka eivät ole komission tiedossa, voivat 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa yleisessä määräajassa ilmoittautua ja toimittaa tietoja komissiolle, jos ne voivat osoittaa, että niiden toiminnan ja tarkasteltavana olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys. Osapuolet, jotka ovat toimineet edellisen virkkeen ohjeiden mukaisesti, voivat 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa pyytää kuulemista ja esittää erityiset syyt, miksi niitä olisi kuultava. On huomattava, että perusasetuksen 31 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietoja toimitettaessa niiden tueksi esitetään tosiasioihin perustuva näyttö.

6.   Määräajat

a)   Yleiset määräajat

i)   Kyselylomakkeen pyytäminen

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi pyydettävä kyselylomake mahdollisimman pian ja viimeistään 10 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)   Osapuolten ilmoittautuminen, kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet ja mahdolliset muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää asianomaisen osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

Otokseen valittujen yritysten on palautettava kyselylomakkeet 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

iii)   Kuuleminen

Asianomaiset osapuolet voivat samassa 40 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

b)   Otantaa koskeva erityinen määräaika

i)

Edellä 5.1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, koska komissio aikoo kuulla otoksen lopullisesta valinnasta niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen, 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)

Kaikki muut otoksen valinnan kannalta merkittävät, 5.1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

iii)

Otokseen valittujen osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake komissiolle 37 päivän kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu niiden valinnasta otokseen.

7.   Kirjalliset huomautukset, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, jollei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (5), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission osoite:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/92

1049 Brussels

BELGIUM

Faksi +32 22979665

8.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

9.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 9 kohdan mukaisesti 13 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Väliaikaisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.

11.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etujen suojaamiseen kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisesti ja/tai suullisesti esitettyjen näkökantojen käsittely. Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkempia yhteystietoja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston osoitteessa (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Etuyhteydessä olevan yrityksen käsitettä selvitetään tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 143 artiklassa.

(3)  Ks. alaviite 2.

(4)  Ks. alaviite 2.

(5)  Tämä merkitsee sitä, että asiakirja on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 29 artiklassa sekä tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


MUUT ILMOITUKSET

Komissio

13.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/37


Ilmoitus Tahir Nasufille, joka on lisätty tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon

2009/C 190/09

1.

Yhteisessä kannassa 2002/402/YUTP (1) yhteisöä pyydetään jäädyttämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333(2000) mukaisesti laaditussa luettelossa, jota YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1267(1999) mukaisesti perustettu YK:n komitea säännöllisesti päivittää, mainittujen Osama bin Ladenin, al-Qaida-järjestön ja Talebanin jäsenten sekä muiden heitä lähellä olevien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit.

YK:n komitean laatimassa luettelossa mainitaan:

al-Qaida, Taleban ja Osama bin Laden;

al-Qaidaa, Talebania ja Osama bin Ladenia lähellä olevia luonnollisia ja oikeushenkilöitä, yhteisöjä, elimiä ja ryhmiä; ja

oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, jotka ovat näiden edellä mainittuja tahoja lähellä olevien henkilöiden, yhteisöjen, elinten tai ryhmien omistuksessa tai määräysvallassa tai jotka muutoin tukevat niitä.

Muun muassa seuraavat teot tai seuraava toiminta kertovat siitä, että yksittäinen henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö on ”lähellä” al-Qaidaa, Osama bin Ladenia tai Talebania:

a)

osallistuminen al-Qaidan, Talebanin, Osama bin Ladenin tai minkä tahansa niiden solun, niiden liittolaisen, niistä irtautuneen tai niistä muodostetun ryhmän tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, edistämiseen, valmisteluun tai suorittamiseen yhdessä niiden kanssa, niiden nimissä, niiden lukuun tai niitä tukien;

b)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen jollekin niistä;

c)

värväystoiminta niiden puolesta; tai

d)

niiden tekojen tai toiminnan tukeminen muulla tavoin.

2.

YK:n komitea päätti 7. helmikuuta 2006 lisätä Tahir Nasufin kyseiseen luetteloon.

Kyseinen luonnollinen henkilö voi koska tahansa jättää YK:n komitealle mahdollisesti asiakirjoin perustellun pyynnön harkita uudelleen päätöstä sisällyttää hänet edellä mainittuun YK:n luetteloon. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Lisätietoja: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Tämän päätöksen johdosta komissio (2) on lisännyt Tahir Nasufin tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (3) liitteeseen I.

Kyseisiin luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin sovelletaan seuraavia asetuksessa (EY) N:o 881/2002 säädettyjä toimenpiteitä:

a)

heidän omistamiensa tai heidän hallussaan olevien varojen, muiden rahoituksen lähteiden ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa suoraan tai välillisesti heille tai heidän hyväkseen varoja, muita rahoituksen lähteitä ja taloudellisia resursseja (2 ja 2 a artikla (4)); ja

b)

kielto suoraan tai välillisesti antaa, myydä, toimittaa tai siirtää heille sotilaalliseen toimintaan liittyvää teknistä neuvontaa, apua tai koulutusta (3 artikla).

4.

Yhteisöjen tuomioistuimen annettua 3. syyskuuta 2008 tuomion yhdistetyissä asioissa C-402/05 P ja C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi ja Al Barakaat International Foundation v. neuvosto, YK:n komitea on ilmoittanut syyt Tahir Nasufin lisäämiselle luetteloon.

Henkilö voi tiedustella komissiolta syitä luetteloon lisäämiselleen. Tiedustelu on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

”Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sen jälkeen kun henkilölle on annettu tilaisuus esittää näkemyksensä neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luetteloon lisäämisen syistä, komissio tarkastelee asiaa uudelleen ja henkilön osalta tehdään uusi päätös.

5.

Tahir Nasufin antamia henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) säännösten mukaisesti. Mahdolliset tiedustelut, kuten lisätietopyynnöt tai asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä oikeuksia koskevat pyynnöt (esim. oikeus saada itseään koskevia tietoja ja oikaista niitä), on lähetettävä komissioon, edellä 4 kohdassa mainittuun osoitteeseen.

6.

Liitteessä I mainituilla luonnollisilla henkilöillä on mahdollisuus tehdä asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä II luetelluille asianomais(t)en jäsenvaltio(ide)n toimivaltaisille viranomaisille hakemus jäädytettyjen varojen, muiden rahoituksen lähteiden ja taloudellisten resurssien käyttämisestä asetuksen 2 a artiklassa tarkoitettuihin perustarpeisiin tai maksuihin.


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 4, yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä kannalla 2003/140/YUTP (EUVL L 53, 28.2.2003, s. 62).

(2)  Asetus (EY) N:o 246/2006 (EUVL L 40, 11.2.2006, s. 13).

(3)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  2 a artikla on lisätty neuvoston asetuksella (EY) N:o 561/2003 (EUVL L 82, 29.3.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.