ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.167.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 167

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
18. heinäkuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2009/C 167/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 153, 4.7.2009

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2009/C 167/02

Asia C-214/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.5.2009 — Philippe Guigard v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Vahingonkorvauskanne — Yhteisön sopimukseen perustuvan vastuun tai sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun syntymisen edellytykset — Neljännen Lomén sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Mauritiuksella allekirjoitetulla sopimuksella, 313 artiklan 2 kohdan k alakohta, 314 artikla ja 317 artiklan a kohta)

2

2009/C 167/03

Asia C-535/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 26.3.2009 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Maria Catena Rita Pignataro v. Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo ja Fabio M. Mancuso (Oikeus asettua ehdokkaaksi alueellisissa vaaleissa — Vaatimus, joka koskee asumista kyseisellä alueella — Artiklat EY 17 ja EY 18 — Perusoikeudet — Liittymäkohta yhteisön oikeuteen puuttuu — Yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

2

2009/C 167/04

Asia C-148/09 P: Valitus, jonka Belgian kuningaskunta on tehnyt 24.4.2009 (faksi: 22.4.2009) yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-388/03, Deutsche Post AG ja DHL International v. Euroopan yhteisöjen komissio, 10.2.2009 antamasta tuomiosta

3

2009/C 167/05

Asia C-151/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espanja) on esittänyt 28.4.2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) v. Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe ym. ja Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Asia C-152/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Schwerin (Saksa) on esittänyt 4.5.2009 — André Grootes v. Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Asia C-155/09: Kanne 4.5.2009 — komissio v. Helleenien tasavalta

4

2009/C 167/08

Asia C-168/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 12.5.2009 — Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Asia C-172/09: Kanne 13.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

5

2009/C 167/10

Asia C-174/09: Kanne 14.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

6

2009/C 167/11

Asia C-183/09: Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

6

2009/C 167/12

Asia C-184/09: Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

6

2009/C 167/13

Asia C-187/09: Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

7

2009/C 167/14

Asia C-202/09: Kanne 5.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

7

2009/C 167/15

Asia C-312/08: Yhteisöjen tuomioistuimen viidennen jaoston puheenjohtajan määräys 2.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

7

2009/C 167/16

Asia C-374/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 8.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Unkarin tasavalta

8

2009/C 167/17

Asia C-418/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 27.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

8

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2009/C 167/18

Asia T-152/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.6.2009 — NDSHT v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Asetus (EY) N:o 659/1999 — Kilpailijan tekemä kantelu — Komission kirjeet kantelijalle — Olemassa oleva tuki — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

9

2009/C 167/19

Asia T-179/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 3.6.2009 — Komissio v. Burie Onderzoek en advies (Välityslauseke — RACE II-ohjelman ja yhteisön edun mukaisia telemaattisia sovellutuksia koskevan alan erityisohjelman yhteydessä tehdyt sopimukset — Maksettujen ennakkojen tietyn osan palauttaminen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta — Osittainen tutkimatta jättäminen — Hyvän hallinnon periaate — Vastakanne)

9

2009/C 167/20

Asia T-189/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 3.6.2009 — Frosch Touristik v. SMHV — DSR touristik (FLUGBÖRSE) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FLUGBÖRSE — Ratkaiseva ajankohta ehdottoman mitättömyysperusteen tutkimiseksi — Asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)

10

2009/C 167/21

Asia T-22/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 14.5.2009 — US Steel Košice v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Liittymissopimus — Edunsaajalle asetettu velvollisuus rajoittaa levyjensä myyntiä laajentuneessa unionissa — Komission kirje, jolla ehdon tulkitaan koskevan bulgarian ja romanian markkinoita niiden liittymisestä lähtien — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

10

2009/C 167/22

Asia T-372/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 20.4.2009 — Murnauer Markenvertrieb v. SMHV — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysvaatimus — Mitätöintivaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

11

2009/C 167/23

Asia T-383/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 23.4.2009 — New Europe v. komissio (Kanteen tutkimatta jättäminen kannekirjelmän muotovirheen vuoksi — Kantajasta käytetty nimitys — Yksityisoikeudellinen oikeushenkilö — Valtuutus — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Väliintulo)

11

2009/C 167/24

Asia T-462/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 21.4.2009 — Winzer Pharma v. SMHV — Alcon (OFTAL CUSI) (Yhteisön tavaramerkki — Valituslautakunnan päätöksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

11

2009/C 167/25

Asia T-159/09 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 25.5.2009 — Biofrescos v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Hakemuksen tekeminen — Tutkimatta jättäminen — Taloudellinen vahinko — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

12

2009/C 167/26

Asia T-127/09: Kanne 15.4.2009 — Abdulrahim v. neuvosto ja komissio

12

2009/C 167/27

Asia T-160/09: Kanne 20.4.2009 — Dr. Robert Winzer Pharma GmbH v. SMHV

13

2009/C 167/28

Asia T-162/09: Kanne 24.4.2009 — Würth ja Fasteners (Shenyang) v. neuvosto

13

2009/C 167/29

Asia T-167/09 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 24.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-38/08, Liotti v. komissio, 17.2.2009 antamasta tuomiosta

14

2009/C 167/30

Asia T-173/09: Kanne 5.5.2009 — Z v. komissio

15

2009/C 167/31

Asia T-175/09 P: Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 27.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-51/08, Stols v. neuvosto, 17.2.2009 antamasta tuomiosta

15

2009/C 167/32

Asia T-179/09: Kanne 28.4.2009 — Dunamenti Erőmű v. komissio

16

2009/C 167/33

Asia T-189/09: Kanne 12.5.2009 — Poloplast v. SMHV — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Asia T-190/09: Kanne 13.5.2009 — Longevity Health Products v. SMHV — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Asia T-192/09: Kanne 14.5.2009 — Amen Corner v. SMHV — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Asia T-194/09: Kanne 13.5.2009 — Lan Airlines v. SMHV — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Asia T-196/09: Kanne 25.5.2009 — TerreStar Europe v. komissio

19

2009/C 167/38

Asia T-198/09: Kanne 20.5.2009 — UOP v. komissio

19

2009/C 167/39

Asia T-200/09: Kanne 25.5.2009 — Abertis Infraestructuras v. komissio

20

2009/C 167/40

Asia T-203/09: Kanne 25.5.2009 — Olymp Bezner v. SMHV — Bellido (OLYMP)

20

2009/C 167/41

Asia T-204/09: Kanne 25.5.2009 — Olymp Bezner v. SMHV — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Asia T-207/09: Kanne 25.5.2009 — El Jirari Bouzekri v. SMHV — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Asia T-208/09: Kanne 26.5.2009 — Mars v. SMHV — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Asia T-210/09: Kanne 26.5.2009 — Formenti Seleco v. komissio

22

2009/C 167/45

Asia T-216/09: Kanne 27.5.2009 — Astrim ja Elyo Italia v. komissio

23

 

Virkamiestuomioistuin

2009/C 167/46

Asia F-27/09: Kanne 27.3.2009 — Ingo Hanschmann v. Europol

25

2009/C 167/47

Asia F-28/09: Kanne 27.3.2009 — Kipp v. Europol

25

2009/C 167/48

Asia F-34/09: Kanne 2.4.2009 — Sluiter v. Europol

25

2009/C 167/49

Asia F-35/09: Kanne 2.4.2009 — Visser — Fornt Raya v. Europol

26

2009/C 167/50

Asia F-36/09: Kanne 2.4.2009 — Armitage-Wilson v. Europol

26

2009/C 167/51

Asia F-37/09: Kanne 2.4.2009 — Doyle v. Europol

26

2009/C 167/52

Asia F-38/09: Kanne 2.4.2009 — Breige Martin v. Europol

26

2009/C 167/53

Asia F-39/09: Kanne 2.4.2009 — Goddijn v. Europol

27

2009/C 167/54

Asia F-49/09: Kanne 12.5.2009 — Wendler v. komissio

27

2009/C 167/55

Asia F-50/09: Kanne 12.5.2009 — Missir Mamachi di Lusignano v. komissio

27

2009/C 167/56

Asia F-54/09: Kanne 20.5.2009 — Lebedef v. komissio

28

 

Oikaisuja

2009/C 167/57

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-475/08 P (EUVL C 69, 21.3.2009, s. 40)

29

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Tuomioistuin

18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/1


2009/C 167/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti

EUVL C 153, 4.7.2009

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 141, 20.6.2009

EUVL C 129, 6.6.2009

EUVL C 113, 16.5.2009

EUVL C 102, 1.5.2009

EUVL C 90, 18.4.2009

EUVL C 82, 4.4.2009

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Tuomioistuin

18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/2


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.5.2009 — Philippe Guigard v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-214/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Vahingonkorvauskanne - Yhteisön sopimukseen perustuvan vastuun tai sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun syntymisen edellytykset - Neljännen Lomén sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Mauritiuksella allekirjoitetulla sopimuksella, 313 artiklan 2 kohdan k alakohta, 314 artikla ja 317 artiklan a kohta)

2009/C 167/02

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Philippe Guigard (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: A. Bordes ja F. Dintilhac)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) 11.3.2008 asiassa T-301/05, Guigard v. komissio, antamasta tuomiosta, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kantajan kanteen korvauksen saamiseksi vahingosta, jonka kantaja on väittänyt kärsineensä komission toiminnan johdosta, kun se ei uusinut hänen työsopimustaan, joka tehtiin yhteisön ja Nigerian tasavallan välisen Euroopan kehitysrahaston rahoittaman teknisen yhteistyön puitteissa — Yhteisön sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun syntymisen edellytykset — Neljännen Lomén sopimuksen (EYVL L 229, s. 1), sellaisena, kuin se on muutettuna Mauritiuksella allekirjoitetulla sopimuksella (EYVL L 156, s. 3), 313 artiklan 2 kohdan k alakohdan ja 314 artiklan rikkominen — Perusteluvelvollisuuden ja puolustautumisoikeuksien loukkaaminen

Tuomiolauselma

1)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-301/05, Guigard v. komissio, 11.3.2008 antama tuomio kumotaan sikäli kuin siinä on otettu Guigardin kanne tutkittavaksi.

2)

Guigardin kanne asiassa T-301/05 hylätään.

3)

Guigardin valituksesta ei ole tarpeen lausua.

4)

Guigard velvoitetaan korvaamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle yhteisöjen tuomioistuimessa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 223, 30.8.2008.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/2


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 26.3.2009 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Maria Catena Rita Pignataro v. Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo ja Fabio M. Mancuso

(Asia C-535/08) (1)

(Oikeus asettua ehdokkaaksi alueellisissa vaaleissa - Vaatimus, joka koskee asumista kyseisellä alueella - Artiklat EY 17 ja EY 18 - Perusoikeudet - Liittymäkohta yhteisön oikeuteen puuttuu - Yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

2009/C 167/03

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Asianosaiset

Kantaja: Maria Catena Rita Pignataro

Vastaajat: Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo ja Fabio M. Mancuso

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunal Amministrativo Regionale per la Sicilia — EU 6 artiklan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 3 artiklan, sen neljännen lisäpöytäkirjan 2 artiklan ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklan tulkinta — EY 17 ja EY 18 artiklan tulkinta — Aluelainsäädäntö, jolla rajoitetaan Italian kansalaisen oikeutta asettua ehdokkaaksi edellyttämällä vakinaista asumista alueella — Sellaisen aluelainsäädännön yhteensopivuus näiden määräysten kanssa, jolla Italian kansalaisen oikeutta asettua ehdokkaaksi rajoitetaan velvollisuudella asua kyseisellä alueella

Määräysosa

1)

EY 17 ja EY 18 artikla eivät ole esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa asetetaan pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa aluevaltuuston ehdokkaaksi asettumisen yhdeksi edellytykseksi velvollisuus asua kyseessä olevalla alueella ehdokkaaksi asettautumishetkellä.

2)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta puuttuu selvästi toimivalta vastata Tribunale amministrativo regionale per la Sicilian esittämään ensimmäiseen kysymykseen.


(1)  EUVL C 32, 7.2.2009.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/3


Valitus, jonka Belgian kuningaskunta on tehnyt 24.4.2009 (faksi: 22.4.2009) yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-388/03, Deutsche Post AG ja DHL International v. Euroopan yhteisöjen komissio, 10.2.2009 antamasta tuomiosta

(Asia C-148/09 P)

2009/C 167/04

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: C. Pochet ja T. Materne)

Muu osapuoli: Deutsche Post AG, DHL International ja Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-388/03, Deutsche Post AG ja DHL International v. Euroopan yhteisöjen komissio, 10.2.2009 antama tuomio on kumottava

Deutsche Post ja DHL International on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja perustaa valituksensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 10.2.2009 antamasta tuomiosta, jolla kumottiin komission EY 88 artiklan 3 kohdassa määrätyn alustavan tutkinnan jälkeen 23.7.2003 tekemä päätös olla esittämättä huomautuksia suunnitellusta, 3.12.2002 ilmoitetusta La Postin pääomankorotuksesta ja tietyistä muista Belgian viranomaisten La Poste SA:n hyväksi toteuttamista toimenpiteitä, kolmeen valitusperusteeseen, joiden tarkoituksena on riitautetun tuomion kumoaminen.

Valittaja väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, että riitautetussa tuomiossa on tulkittu väärin valtiontukien tutkintaa koskevia menettelysäännöksiä, kun siinä on luokiteltu tietyt alustavan tutkintamenettelyn olosuhteet ja tietyt 23.7.2003 tehdyn komission päätöksen sisältämät seikat objektiivisiksi ja yhtäpitäviksi todisteiksi ”vakavista ongelmista”, joiden vuoksi olisi ollut tarpeen aloittaa EY 88 artiklan 2 kohdan mukainen muodollinen tutkintamenettely.

Valittaja väittää toisessa valitusperusteessaan, että riitautetussa tuomiossa on jo osittain päätetty valtiontuen kyseessä olosta ja sen yhteensoveltuvuudesta yhteismarkkinoille 23.7.2003 tehdyssä komission päätöksessä tehdyn tutkinnan aineellisesta oikeellisuudesta, kun siinä on otettu huomioon neljäs ja seitsemäs kanneperuste ja myös hyväksytty ne, vaikka neljäs ja seitsemäs kanneperuste olisi pitänyt jättää tutkimatta, koska kantajilla ei ollut myöskään riitautetun tuomion mukaan tarvittavaa asiavaltuutta.

Valittaja väittää kolmannessa valitusperusteessaan, että riitautetussa tuomiossa on loukattu oikeusvarmuuden periaatetta, kun siinä on todettu, ettei komissio ole ottanut huomioon 23.7.2003 tekemäänsä päätöstä edeltäneessä tutkinnassa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Altmark 24.7.2003 antamassa tuomiossa esittämää neljättä perustetta, nimittäin vertailuarvojen määrittämistä hyvin johdetun ja riittävästi varustetun keskivertoyrityksen perusteella, vaikka tämä tuomio annettiin vasta kyseessä olevan menettelyn tutkimisen jälkeen (ja päivää myöhemmin kuin komissio päätti olla esittämättä huomautuksia La Posten suunniteltua pääomankorotusta vastaan), eikä kyseistä perustetta mainittu ennen tätä ajankohtaa yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tai komission päätöskäytännössä.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espanja) on esittänyt 28.4.2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) v. Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe ym. ja Ministerio Fiscal

(Asia C-151/09)

2009/C 167/05

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Vastaajat: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe ym. ja Ministerio Fiscal

Ennakkoratkaisukysymykset

Täyttyykö 12.3.2001 annetun direktiivin 2001/23/EY (1) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu itsenäisyyden säilyttämisen edellytys (käsiteltävänä olevan asian kaltaisessa) tilanteessa, jossa sen jälkeen kun kunta on lunastanut useita eri julkisia palveluja koskevia konsessioita, lunastamiseen asti konsession kohteena olevista palveluista vastanneiden yritysten henkilöstöön kuuluvat työntekijät siirretään kunnan palvelukseen, kun kyseessä ovat poikkeuksetta täysin samat työntekijät, joiden työpaikat ovat samat ja jotka jatkavat samoissa työtehtävissä, samoissa työyksiköissä ja saman välittömän työnjohdon (esimiesten) alaisuudessa kuin ennen lunastamista ilman että heidän työsuhteidensa ehtoja olisi merkittävällä tavalla muutettu, ja kun ainoana erona edeltävään tilanteeseen on se, että nyt heidän ylimpänä työnjohtonaan (välittömien esimiesten yläpuolella) ovat näistä tehtävistä vastaavat kunnalliset toimihenkilöt (kunnan valtuutetut tai kunnanjohtaja)?


(1)  Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 2001/23/EY, EYVL L 82, s. 16


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Schwerin (Saksa) on esittänyt 4.5.2009 — André Grootes v. Amt für Landwirtschaft Parchim

(Asia C-152/09)

2009/C 167/06

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Schwerin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: André Grootes

Vastaaja: Amt für Landwirtschaft Parchim

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) 40 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut viljelijän kohtaamat vaikeudet hyväksyä pinta-alatuen määrittämisessä myös siinä tapauksessa, että 15.5.2003 edelleen käynnissä oleva maatalouden ympäristötoimenpide koostuu pelkästään (pysyvän) laidunkäytön jatkamisesta, joka liittyy ajallisesti saumattomasti (tai joka tapauksessa ”välittömästi”) toimenpiteeseen, jolla peltoa on muutettu laitumeksi?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Voidaanko asetuksen (EY) N:o 1782/2003 40 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut viljelijän kohtaamat vaikeudet hyväksyä pinta-alatuen määrittämisessä ainoastaan siinä tapauksessa, että käyttötarkoituksen muuttaminen pellosta laitumeksi on tapahtunut (nimenomaan) sen vuoksi, että viljelijä on osallistunut edellä mainitun artiklan mukaiseen maatalouden ympäristötoimenpiteeseen?

3)

Edellyttääkö asetuksen (EY) N:o 1782/2003 40 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen viljelijän kohtaamien vaikeuksien hyväksyminen, että tukea hakeva viljelijä on myös (se, joka on) tehnyt käyttötarkoituksen muutoksen, vai voiko myös myöhemmin maatalouden ympäristötoimenpiteeseen ”mukaan tuleva” maanviljelijä vedota menestyksellisesti tässä artiklassa tarkoitettuihin viljelijän vaikeuksiin?


(1)  Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29.9.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003; EUVL L 270, s. 1.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/4


Kanne 4.5.2009 — komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-155/09)

2009/C 167/07

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: R. Lyal ja D. Triantafullou)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Helleenien tasavalta ei noudata EY 18, EY 39 eikä EY 43 artiklan, kun niitä luetaan yhdessä EY 12 artiklan kanssa, (eikä EEA 38, EEA 31 ja EEA 4 artiklan) mukaisia velvoitteitaan, koska se estää näihin määräyksiin perustuvien perustavanlaatuisten vapauksien käyttämisen,

kun se myöntää vapautuksen kiinteän omaisuuden omistusoikeuden siirtoa koskevasta verosta yksinomaan ja ainoastaan henkilöille, jotka jo asuvat vakituisesti Kreikassa, mutta ei henkilöille, jotka aikovat tulevaisuudessa asettautua Kreikkaan, ja

kun se tietyn edellytyksin myöntää vapautuksen kiinteän omaisuuden omistusoikeuden siirtoa koskevasta verosta Kreikassa vain Kreikan kansalaisille, kun nämä ostavat ensimmäisen asunnon Kreikassa, mikä merkitsee muissa maissa asuvien sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole Kreikan kansalaisia, selvää syrjintää.

Helleenien tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vapautus kiinteän omaisuuden omistusoikeuden siirtoa koskevasta verosta hyödyttää lähinnä Kreikan kansalaisia. Se, että vapautus evätään yhteisön kansalaisilta, jotka eivät jo asu Kreikassa, merkitsee kansalaisuuteen perustuvaa syrjivää kohtelua, joka tekee ensiasunnon ostamisen tässä maassa näin ollen hankalammaksi muiden jäsenvaltioiden kansalaisille ja estää sen. Tätä syrjivää estettä vahvistaa ja tukee vapautuksen selvä rajaaminen koskemaan ulkomailla asuvia Kreikan kansalaisia.

Toimenpide ei ole sopiva helpottamaan sitä, että maan asukkaat saisivat omistukseensa asuntonsa, sillä tähän ei liity vastaavaa kiinteän omaisuuden käyttöä koskevaa velvollisuutta. Lisäksi se vaikuttaa liian pitkälle menevältä, sillä tosiasiallista oleskelua voitaisiin valvoa ostajien ilmoitusten perusteella yhdessä erilaisten rekisteröintimerkintöjen ja muiden valvontojen kanssa.

Sitä, että vapautus selvästi on rajattu koskemaan ulkomailla asuvia kreikkalaisia, ei voida perustella sillä, että tavoitteena olisi, että he palaisivat kotimaahansa, koska tämä tavoite on ristiriidassa vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 12.5.2009 — Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Asia C-168/09)

2009/C 167/08

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Flos SpA

Vastaaja: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 98/71/EY (1) 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, että sovellettaessa jonkin sellaisen jäsenvaltion kansallista lakia, joka direktiivin määräysten mukaisesti on sisällyttänyt oikeusjärjestykseensä malleja koskevan tekijänoikeuden suojan, tälle jäsenvaltiolle myönnetty mahdollisuus määrätä itsenäisesti suojan laajuus ja edellytykset voi käsittää myös tekijänoikeuden suojan poissulkemisen sellaisten mallien osalta, jotka täyttävät kyllä tekijänoikeuden suojalle asetetut edellytykset mutta joiden osalta teollisoikeudellinen mallisuoja oli lakannut ennen niiden säädösten voimaantulopäivää, joilla kansalliseen lainsäädäntöön sisällytettiin malleja koskeva tekijänoikeuden suoja, koska niitä ei ollut koskaan rekisteröity malleina tai koska niiden rekisteröinti ei kyseisenä ajankohtana ollut enää voimassa?

2)

Mikäli vastaus kysymykseen 1 on kieltävä, onko direktiivin 98/71/EY 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, että sovellettaessa jonkin sellaisen jäsenvaltion kansallista lakia, joka direktiivin määräysten mukaisesti on sisällyttänyt oikeusjärjestykseensä malleja koskevan tekijänoikeuden suojan, tälle jäsenvaltiolle myönnetty mahdollisuus määrätä itsenäisesti suojan laajuus ja edellytykset voi käsittää myös tekijänoikeuden suojan poissulkemisen sellaisten mallien osalta, jotka täyttävät kyllä tekijänoikeuden suojalle asetetut edellytykset mutta joiden osalta teollisoikeudellinen mallisuoja oli lakannut ennen niiden säädösten voimaantulopäivää, joilla kansalliseen lainsäädäntöön sisällytettiin malleja koskeva tekijänoikeuden suoja, kun jokin kolmas osapuoli — ilman kyseisten mallien tekijänoikeuden haltijan lupaa — on jo valmistanut ja myynyt jäsenvaltiossa kyseisten mallien mukaisesti valmistettuja tuotteita?

3)

Mikäli vastaus kysymyksiin 1 ja 2 on kieltävä, onko direktiivin 98/71/EY 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, että sovellettaessa jonkin sellaisen jäsenvaltion kansallista lakia, joka direktiivin määräysten mukaisesti on sisällyttänyt oikeusjärjestykseensä malleja koskevan tekijänoikeuden suojan, tälle jäsenvaltiolle myönnetty mahdollisuus määrätä itsenäisesti suojan laajuus ja edellytykset voi käsittää myös tekijänoikeuden suojan poissulkemisen sellaisten mallien osalta, jotka täyttävät kyllä tekijänoikeuden suojalle asetetut edellytykset mutta joiden osalta teollisoikeudellinen mallisuoja oli lakannut ennen niiden säädösten voimaantulopäivää, joilla kansalliseen lainsäädäntöön sisällytettiin malleja koskeva tekijänoikeuden suoja, kun kolmas osapuoli — ilman kyseisten mallien tekijänoikeuden haltijan lupaa — on jo valmistanut ja myynyt jäsenvaltiossa kyseisten mallien mukaisesti valmistettuja tuotteita, jos tämä poissulkeminen on kestoltaan merkittävä (kymmenen vuotta)?


(1)  EYVL L 289, s. 28.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/5


Kanne 13.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-172/09)

2009/C 167/09

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: P. Dejmek ja K. Gawlik)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26.10.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (1) ja EY:n perustamissopimuksen mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja koska se ei ainakaan ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin 2005/60/EY saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 15.12.2007. Kuitenkaan kanteen nostamisen aikaan vastaaja ei vielä ollut toteuttanut kaikkia direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä tai ainakaan ollut ilmoittanut näistä komissiolle.


(1)  EUVL L 309, s. 15.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/6


Kanne 14.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-174/09)

2009/C 167/10

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: M. Kaduczak ja S. Schønberg)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 6.7.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja koska se ei ainakaan ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin 2005/32/EY saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 11.8.2007. Kuitenkaan kanteen nostamisen aikaan vastaaja ei vielä ollut toteuttanut kaikkia direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä tai ainakaan ollut ilmoittanut näistä komissiolle.


(1)  EUVL L 191, s. 29.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/6


Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-183/09)

2009/C 167/11

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D.Triantafullou ja Iro Dimitriou)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 412 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin tiettyjen säännösten noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se ei ainakaan ole ilmoittanut näistä toimista komissiolle.

Helleenien tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika, jossa direktiivi 2006/112/EY oli pantava täytäntöön sisäisessä oikeudessa, on päättynyt 1.1.2008.


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/6


Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-184/09)

2009/C 167/12

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: E. Adserá Ribera ja A. Marghelis)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY (1) muuttamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY (2) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä eikä ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin 2006/21/EY saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 30.4.2008.


(1)  EUVL L 143, s. 56.

(2)  EUVL L 102, s. 15.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/7


Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-187/09)

2009/C 167/13

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: O. Beynet ja S. Walker)

Vastaaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 17.5.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/40/EY (1) eikä perustamissopimuksen mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut direktiivin noudattamisen edellyttämiä kaikkia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se ei ainakaan ole ilmoittanut niistä komissiolle

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanolle asetettu määräaika päättyi 4.1.2008.


(1)  EUVL L 161, s. 12.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/7


Kanne 5.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

(Asia C-202/09)

2009/C 167/14

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: L. Balta ja A.-A. Gilly)

Vastaaja: Irlanti

Vaatimukset

On todettava, että Irlanti ei ole noudattanut yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY (1) muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY (2) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä eikä ilmoittanut niistä komissiolle.

Irlanti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 15.9.2007.


(1)  EYVL L 201, s. 37.

(2)  EUVL L 105, s. 54.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/7


Yhteisöjen tuomioistuimen viidennen jaoston puheenjohtajan määräys 2.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-312/08) (1)

2009/C 167/15

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Viidennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 223, 30.8.2008.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/8


Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 8.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Unkarin tasavalta

(Asia C-374/08) (1)

2009/C 167/16

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 260, 11.10.2008.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/8


Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 27.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

(Asia C-418/08) (1)

2009/C 167/17

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 301, 22.11.2008.


Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/9


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.6.2009 — NDSHT v. komissio

(Asia T-152/06) (1)

(Kumoamiskanne - Valtiontuet - Asetus (EY) N:o 659/1999 - Kilpailijan tekemä kantelu - Komission kirjeet kantelijalle - Olemassa oleva tuki - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Tutkimatta jättäminen)

2009/C 167/18

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (Tukholma, Ruotsi) (edustajat: asianajajat M. Merola ja L. Armati)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: T. Scharf)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen komission päätöksen kumoaminen, joka sisältyi 24.3. ja 28.4.2006 päivättyihin, NDSHT:lle osoitettuihin komission kirjeisiin, jotka koskivat kantelua, jonka mukaan Tukholman kaupunki oli myöntänyt Stockholm Visitors Board AB:lle väitetysti sääntöjenvastaisia valtiontukia (asia CP 178/04 — Tukholman kaupungin SVB AB:lle myöntämä väitetty valtiontuki)

Tuomiolauselma

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 178, 29.7.2006.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/9


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 3.6.2009 — Komissio v. Burie Onderzoek en advies

(Asia T-179/06) (1)

(Välityslauseke - RACE II-ohjelman ja yhteisön edun mukaisia telemaattisia sovellutuksia koskevan alan erityisohjelman yhteydessä tehdyt sopimukset - Maksettujen ennakkojen tietyn osan palauttaminen - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta - Osittainen tutkimatta jättäminen - Hyvän hallinnon periaate - Vastakanne)

2009/C 167/19

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aluksi A. Weimar ja L. Escobar Guerrero, sittemmin W. Roels, avustajanaan W. Rupert)

Vastaaja: Burie Onderzoek en Advies BV (Nijeholtpade, Alankomaat) (edustajat: asianajajat I. van den Berge ja A. Appelman)

Oikeudenkäynnin kohde

EY 238 artiklassa tarkoitetun välityslausekkeen nojalla nostettu kanne, jossa vaaditaan Burie Onderzoek en Advies BV:tä palauttamaan osa Euroopan yhteisöjen komission Euroopan kehittyneen televiestintätekniikan ja telemaattisten sovellutusten alan kahden rahoitussopimuksen täytäntöönpanemiseksi maksamista ennakoista sekä maksamaan viivästyskorkoja

Tuomiolauselma

1)

Komission Barbara-sopimuksen (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas), viite ”Hanke R 2022”, perusteella maksamien ennakkojen palauttamista koskeva kanne jätetään tutkimatta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivallan selvän puuttumisen takia siltä osin kuin se on nostettu Burie Onderzoek en Advies BV:tä vastaan.

2)

Burie Onderzoek en Advies määrätään Telepromise-sopimuksen (Telematics to Provide for Missing Services), viite ”Hanke UR 1028” perusteella maksamaan komissiolle 109 535,62 euron suuruinen määrä päävelkana 31.8.2001 alkaen velan maksamiseen asti laskettavine Alankomaissa sovellettavine laillisine viivästyskorkoineen.

3)

Burie Onderzoek en Adviesin vastakanne hylätään.

4)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 224, 16.9.2006.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/10


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 3.6.2009 — Frosch Touristik v. SMHV — DSR touristik (FLUGBÖRSE)

(Asia T-189/07) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FLUGBÖRSE - Ratkaiseva ajankohta ehdottoman mitättömyysperusteen tutkimiseksi - Asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)

2009/C 167/20

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Frosch Touristik GmbH (München, Saksa) (edustajat: asianajajat H. Lauf ja T. Raab)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: B. Schmidt)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: DSR touristik GmbH (Karlsruhe, Saksa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 22.3.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1084/2004-4), joka koskee DSR touristik GmbH:n ja Frosch Touristik GmbH:n välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 22.3.2007 tekemä päätös (asia R 1084/2004-4) kumotaan.

2)

SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 183, 4.8.2007.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/10


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 14.5.2009 — US Steel Košice v. komissio

(Asia T-22/07) (1)

(Kumoamiskanne - Valtiontuet - Liittymissopimus - Edunsaajalle asetettu velvollisuus rajoittaa levyjensä myyntiä ”laajentuneessa unionissa” - Komission kirje, jolla ehdon tulkitaan koskevan bulgarian ja romanian markkinoita niiden liittymisestä lähtien - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Tutkimatta jättäminen)

2009/C 167/21

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovakia) (edustajat: asianajajat E. Vermulst ja S. Van Cutsem)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Gross ja T. Scharf)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Slovakian tasavalta (asiamies: J. Čorba)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jonka väitetään sisältyneen komission 22.11.2006 päivättyyn kirjeeseen, siltä osin kuin päätöksellä tulkitaan kantajalle asetettua velvollisuutta rajoittaa levyjensä myyntiä ”laajentuneessa unionissa” siten, että se koskee 1.1.2007 alkaen myös Bulgarian ja Romanian markkinoita.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

US Steel Košice s.r.o. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Slovakian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 56, 10.3.2007.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/11


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 20.4.2009 — Murnauer Markenvertrieb v. SMHV — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons)

(Asia T-372/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysvaatimus - Mitätöintivaatimuksen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2009/C 167/22

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Saksa) (edustajat: asianajajat H. Daniel ja O. I. Haleen)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: S. Schäffner)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Fitne Gesundheit und Wellness GmbH (Salzhemmendorf, Saksa) (edustajat: asianajajat M. De Zorti, T. Grimm ja M. Koch)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 10.7.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 909/2007-1), joka liittyy Murnauer Markenvertrieb GmbH:n ja Fitne Gesundheit und Wellness GmbH:n väliseen mitättömyysmenettelyyn

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Murnauer Markenvertrieb GmbH ja Fitne Gesundheit und Wellness GmbH velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä kumpikin osaltaan puolesta sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 313, 6.12.2008.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/11


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 23.4.2009 — New Europe v. komissio

(Asia T-383/08) (1)

(Kanteen tutkimatta jättäminen kannekirjelmän muotovirheen vuoksi - Kantajasta käytetty nimitys - Yksityisoikeudellinen oikeushenkilö - Valtuutus - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen - Väliintulo)

2009/C 167/23

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: New Europe (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja A.-M. Alamanou)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne, joka koskee 2.7.2008 päivätyn kirjeen muodossa tehdyn komission sellaisen päätöksen kumoamista, jolla evättiin kantajan pyyntö saada tieto komission luovuttamissa ns. asiaan Eximo liittyvissä asiakirjoissa mainittujen yritysten ja henkilöiden nimistä

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

3)

Lausunnon antaminen Euroopan tietosuojavaltuutetun väliintulohakemuksesta raukeaa.


(1)  EUVL C 301, 22.11.2008.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/11


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 21.4.2009 — Winzer Pharma v. SMHV — Alcon (OFTAL CUSI)

(Asia T-462/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Valituslautakunnan päätöksen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2009/C 167/24

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Schneller)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Alcon Inc. (Hünenberg, Sveitsi) (edustajat: asianajajat J. Isern Jara ja M. Vidal-Quadras Trias de Bes)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 17.7.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1471/2007-1), joka liittyy väitemenettelyyn Dr. Robert Winzer Pharma GmbH:n ja Alcon Inc:n välillä

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Vastaaja vastaa omista ja kantajan oikeudenkäyntikuluista.

3)

Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 327, 20.12.2008.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/12


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 25.5.2009 — Biofrescos v. komissio

(Asia T-159/09 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Hakemuksen tekeminen - Tutkimatta jättäminen - Taloudellinen vahinko - Kiireellisyysedellytys ei täyty)

2009/C 167/25

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugali) (edustaja: asianajaja A. Magalhães Menezes)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: R. Lyal, P. Guerra e Andrade ja L. Bouyon)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisten tuontitullien, joita ei vielä ole vaadittu kantajalta, kantamisen lykkäämistä koskeva hakemus, siltä osin kuin tästä kantamisesta on määrätty 16.1.2009 tehdyllä komission päätöksellä K (2009) 72 lopull., jossa todetaan, että mainitut tullit on kannettava jälkikäteen ja että näiden tullien peruuttaminen ei ole perusteltua kantajan tapauksessa.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/12


Kanne 15.4.2009 — Abdulrahim v. neuvosto ja komissio

(Asia T-127/09)

2009/C 167/26

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Abdulbasit Abdulrahim (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barrister J. Jones ja solicitor M. Arani)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Asetus (EY) N:o 881/2002, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1330/2008, ja/tai komission asetus (EY) N:o 1330/2008 on kumottava kokonaan tai siltä osin kuin ne koskevat suoraan ja henkilökohtaisesti kantajaa

vaihtoehtoisesti on todettava, että neuvoston asetusta (EY) N:o 881/2002 ja/tai komission asetusta (EY) N:o 1330/2008 ei sovelleta kantajaan

edelleen vaihtoehtoisesti on harkittava, onko kantajan nimen mainitsemiselle neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevassa luettelossa perustetta, ja ratkaistava, onko komission päätös kantajan nimen lisäämisestä liitteeseen I asianmukainen ja oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen perusteella perusteltu

on määrättävä vastaajat esittämään lyhyessä määräajassa syyt kantajan nimen mainitsemiselle neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I ja sitä koskevat todisteet

on todettava, että kantajan nimen mainitseminen liitteessä I on epäasiallista eikä sille ole oikeudellisia tai tosiseikkoja koskevia perusteita, ja määrättävä kantajan nimi poistettavaksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteestä I

asiassa on ryhdyttävä tuomioistuimen sopiviksi katsomiin lisätoimiin

vastaaja, neuvosto ja/tai komissio on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut

vastaaja, neuvosto ja/tai komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle ansionmenetyksenä, voitonmenetyksenä ja aineettomina vahinkoina aiheutuneet vahingot.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii käsiteltävänä olevassa asiassa tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002, sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1330/2008 (1), osittaista kumoamista siltä osin kuin kantaja on mainittu niiden luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelossa, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytetty tämän säädöksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että neuvoston asetusta N:o 881/2002 ja komission asetusta N:o 1330/2008 ei EY 241 artiklan nojalla voida soveltaa kantajaan. Hän vaatii myös, että yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa vastaajat korvaamaan vahingot.

Kantaja esittää vaatimustensa tueksi, että riidanalaisilla asetuksilla loukataan hänen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia perusoikeuksiaan.

Hän väittää ensinnäkin, että riidanalaisilla asetuksilla loukataan hänen oikeuttaan tulla kuulluksi sekä oikeutta tehokkaaseen tuomioistuinvalvontaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, koska neuvosto tai komissio ei ole koskaan ilmoittanut hänelle syitä hänen mainitsemiselleen liitteessä I ja koska hänelle ei ole koskaan esitetty näyttöä, joka oikeuttaisi luetteloon merkitsemistä koskevan päätöksen. Kantaja väittää siten, että hänelle ei ole annettu mahdollisuutta ottaa kantaa perusteisiin tai syihin, jotka koskevat hänen nimensä sisällyttämistä riidanalaisen asetuksen liitteeseen I eikä hänellä ole siten ollut mahdollisuutta riitauttaa luetteloon merkitsemistä koskevaa päätöstä missään tuomioistuimessa.

Toiseksi kantaja esittää, että riidanalaisilla toimilla loukataan hänen oikeuttaan omaisuuden suojaan ja että ne merkitsevät kohtuutonta puuttumista hänen ja hänen perheensä yksityiselämään.


(1)  EUVL L 345, s. 60


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/13


Kanne 20.4.2009 — Dr. Robert Winzer Pharma GmbH v. SMHV

(Asia T-160/09)

2009/C 167/27

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berliini, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt S. Schneller)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Alcon Inc.

Vaatimukset

on kumottava 4.2.2009 tehty sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan päätös (asia R 1471/2007-1) ja hyväksyttävä väite nro B 809899 kaikkien tavaroiden osalta

asiassa on pidettävä suullinen käsittely

SMHV tai toissijaisesti väliintulija on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan

toissijaisesti asia on palautettava SMHV:oon.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Alcon Cusì SA, jonka oikeudet ovat sittemmin siirtyneet Alcon Inc.:lle

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”OFTAL CUSI” luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten (hakemus nro 3 679 181)

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: sanamerkki ”Ophtal” luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten (yhteisön tavaramerkki nro 489 948)

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (nyttemmin neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan) virheellinen soveltaminen sillä perusteella, koska kysymyksessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara tai ainakin mielleyhtymän vaara.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/13


Kanne 24.4.2009 — Würth ja Fasteners (Shenyang) v. neuvosto

(Asia T-162/09)

2009/C 167/28

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Adolf Würth GmbH & Co. KG (Künzelsau, Saksa) ja Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd (Shenyang, Kiina) (edustajat: asianajajat M. Karl ja M. Mayer)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa 26.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 91/2009 on kumottava, tai toissijaisesti

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa 26.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 91/2009 on kumottava siltä osin kuin se koskee kumpaakin kantajaa erikseen, ja

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ottaen huomioon ns. polkumyyntiasetuksen (1) neuvosto antoi komission ehdotuksesta 26.1.2009 lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa asetuksen (EY) N:o 91/2009 (2).

Kantajat vetoavat siihen, että mainitulla asetuksella käyttöönotetut polkumyyntitullit koskevat kantajia erikseen ja vaativat sen vuoksi (tältä osin) asetuksen kumoamista.

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat ensimmäisenä kanneperusteenaan väitettyyn menettelyvirheeseen polkumyynnin vastaisessa menettelyssä.

Toisella — kuudennella kanneperusteellaan kantajat vetoavat ylemmäntasoisen yhteisön oikeuden rikkomiseen seuraavasti:

Komissio ei ole tutkinut huolellisesti ja puolueettomasti kaikkia asian kannalta merkityksellisiä seikkoja ja se on arvioinut tosiseikkoja riittämättömästi ja puutteellisesti, mikä on johtanut EY 253 artiklassa tarkoitetun perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin.

Asetuksen N:o 91/2009 perustana oleva normaaliarvo on määritetty lainvastaisesti vastoin asetuksen N:o 384/96 2 artiklan 7 kohdan a alakohtaa.

Kynnysarvoja polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamiseksi ei ole saavutettu asetuksen N:o 384/96 5 artiklan 4 kohdan kolmannen virkkeen mukaisesti.

Asetuksen N:o 384/96 1 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”samankaltainen tuote” laajennettiin oikeudenkäynnin kohteena olevassa asetuksessa, koska kyseessä olevat Kiinan kansantasavallassa valmistetut tavarat ja yhteisön alueella valmistetut tuotteet eivät ole vertailukelpoisia tai keskenään vaihdettavissa.

Tapauksessa ei ole kyse asetuksen N:o 384/96 1 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan mukaisesta polkumyyntitullien määrittämiseksi tarpeellisesta yhteisön tuotannonalan kärsimästä vahingosta.

Kantajat vetoavat lopuksi seitsemäntenä kanneperusteenaan yhteisön toimielinten harkintavallan väärinkäyttöön kärsittyä vahinkoa, syy-yhteyttä ja yhteisön etua koskevia kriteereitä koskevan arvioinnin yhteydessä.


(1)  Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 384/96 (EYVL 1996, L 56, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, s. 17).

(2)  Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa 26.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 91/2009 (EUVL L 340, s. 17).


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/14


Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 24.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-38/08, Liotti v. komissio, 17.2.2009 antamasta tuomiosta

(Asia T-167/09 P)

2009/C 167/29

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: B. Eggers ja K. Herrmann)

Muu osapuoli: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg)

Vaatimukset

On kumottava virkamiestuomioistuimen asiassa F-38/08, Liotti v. komissio, 17.2.2009 antama tuomio

vastaaja on velvoitettava korvaamaan virkamiestuomioistuimessa käydystä menettelystä sekä muutoksenhausta aiheutuneet aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii nyt esillä olevalla valituksellaan virkamiestuomioistuimen asiassa F-38/08, Liotti v. komissio, 17.2.2009 antaman sellaisen tuomion kumoamista, jolla kyseinen tuomioistuin kumosi Amerigo Liottin urakehitystä koskevan kertomuksen ajanjaksolta 1.1.–31.12.2006.

Komissio vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen, jotka perustuvat seuraaviin seikkoihin:

yhteisön oikeuden rikkomiseen, koska Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 8 artiklan 7 kohdassa ei säädetä velvollisuudesta, jonka mukaan arvioinnin vahvistajan tai pääjohtajan olisi tutkittava arviointisääntöjen soveltaminen kaikissa alustavissa urakehitystä koskevissa kertomuksissa tietyn palkkaryhmän osalta.

komission etuja loukkaaviin menettelyllisiin sääntöjenvastaisuuksiin virkamiestuomioistuimessa käydyssä menettelyssä, koska kyseinen tuomioistuin tutki istunnossa viran puolesta henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 8 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut yhteistoimintaa ja yhtenäisyyttä koskevat vaatimukset, minkä komissio katsoo loukanneen puolustautumisoikeuksiaan, koska se ei saanut tilaisuutta esittää tosiseikkoja koskevia todisteita, jotka voivat osoittaa, ettei henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 8 artiklan 7 kohtaa ollut rikottu riidanalaista urakehitystä koskevaa kertomusta laadittaessa

oikeudelliseen virheeseen, koska komission mukaan virkamiestuomioistuin katsoi henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 8 artiklan 3 kohdan rikkomisen olennaiseksi menettelymääräyksen rikkomiseksi ja/tai aineelliseksi sääntöjenvastaisuudeksi, jonka vuoksi virkamiestuomioistuimen käsiteltävänä ollut urakehitystä koskeva kertomus oli kumottava.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/15


Kanne 5.5.2009 — Z v. komissio

(Asia T-173/09)

2009/C 167/30

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Z (Saksa) (edustajat: asianajajat C. Grau ja N. Jäger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantajalle on annettava pääsy tutustua asiaa COMP/39406 — merellä käytettävät letkut — koskeviin asiakirjoihin ja sille on erityisesti annettava jäljennös komission 28.1.2009 tekemästä päätöksestä, jolla Dunlop Oil & Marin/ContiTech AG/Continental AG:lle määrättiin sakkoa, koska se osallistui väitetysti merellä käytettävät letkuja koskevaan yhteistoimintajärjestelyyn vuosina 1986–2007, ja kantajalle on ilmoitettava, mainitaanko se nimeltä tässä päätöksessä, ja jos näin on, on ilmoitettava, missä sisällöllisessä asiayhteydessä kantaja mainitaan tällöin nimeltä ja erityisesti missä määrin komission päätöksessä on kilpailu- ja rikosoikeuden näkökulmasta merkityksellisiä tietoja, jotka koskevat kantajan henkilöä

kantajan nimi ja erityisesti kilpailu- ja rikosoikeuden näkökulmasta merkitykselliset tiedot, jotka koskevat kantajan henkilöä, on jätettävä pois komission 28.1.2009 tekemästä päätöksestä, jolla Dunlop Oil & Marin/ContiTech AG/Continental AG:lle määrättiin sakkoa, koska se osallistui väitetysti merellä käytettäviä letkuja koskevaan yhteistoimintajärjestelyyn vuosina 1986–2007, siten kuin asiakirjoihin tutustumisoikeuden antamisen jälkeen tarkemmin määritellään

kantajan nimi sekä kaikki kantajaa koskevat viittaukset on jätettävä mainitsematta päätöksen julkaistavasta versiosta

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa sen, että komissio kieltäytyi 5.3.2009 myöntämästä kantajalle pääsyä tutustua asiaa COMP/39406 — merellä käytettävät letkut — koskeviin asiakirjoihin. Kantaja vaatii lisäksi, että mahdolliset sen henkilöä koskevat viittaukset on jätettävä pois komission tässä asiassa 28.1.2009 tekemästä päätöksestä ja että sen henkilöön on jätettävä viittaamatta päätöksen julkaistavassa versiossa.

Kanteen perusteluiksi kantaja väittää, että oikeus tutustua asiakirjoihin ja kantajaa koskevien viittausten jättäminen pois perustuvat kantajan menettelyä koskevien perusoikeuksien eli oikeuden tulla kuulluksi, oikeuden tutustua asiakirjoihin ja syyttömyysolettamaa koskevan periaatteen loukkaukseen. Oikeus tutustua asiakirjoihin on lisäksi johdettavissa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (1) mukaisesti yleisön oikeudesta saada tutustua komission asiakirjoihin.


(1)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 43).


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/15


Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 27.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-51/08, Stols v. neuvosto, 17.2.2009 antamasta tuomiosta

(Asia T-175/09 P)

2009/C 167/31

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja G. Kimberley)

Muu osapuoli: Willem Stols (Halsteren, Alankomaat)

Vaatimukset

Virkamiestuomioistuimen asiassa F-51/08, Willem Stols v. neuvosto, 17.2.2009 antama tuomio on kumottava

Stolsin 21.5.2008 nostama kumoamiskanne 16.7.2007 tehdystä neuvoston päätöksestä, jolla neuvosto kieltäytyi kirjaamasta häntä palkkaluokkaan AST 11 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2007 ylennyskierroksella, sekä 5.2.2008 tehdystä neuvoston varapääsihteerin päätöksestä, jolla hän hylkäsi nimittävänä viranomaisena Stolsin henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla tekemän valituksen, on hylättävä

vastapuoli on velvoitettava korvaamaan kaikki ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneet kulut ja valituksen kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan unionin neuvosto vaatii valituksessaan, että virkamiestuomioistuimen asiassa F-51/08, Stols v. neuvosto, 17.2.2009 antama tuomio, jolla virkamiestuomioistuin kumosi neuvoston päätökset, jolla jätettiin ylentämättä Stols palkkaluokkaan AST 11 vuoden 2007 ylennyskierroksella, kumotaan.

Neuvoston esittää valituksensa tueksi kaksi valitusperustetta:

oikeudellinen virhe, koska virkamiestuomioistuin on ylittänyt oikeuskäytännössä yhteisön tuomioistuimille asetetut rajat, joiden puitteissa ne voivat valvoa nimittävän viranomaisen laajaa harkintavaltaa, kun se vertailee ylennettäväksi esitettyjen virkamiesten ansioita,

perusteluvelvollisuuden rikkominen, koska riitautetussa tuomiossa on useita aukkoja ja epätarkkuuksia, joiden vuoksi ei ole mahdollista ymmärtää, millä perusteella virkamiestuomioistuin on tosiasiallisesti todennut, että neuvosto on tehnyt ilmeisen virheen.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/16


Kanne 28.4.2009 — Dunamenti Erőmű v. komissio

(Asia T-179/09)

2009/C 167/32

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Dunamenti Erőmű (Százhalombatta, Unkari) (edustajat: J. Lever, QC, solicitor A. Nourry ja solicitor R. Griffith)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

on kumottava päätös ja sen päätösosan sisältö siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

vaihtoehtoisesti on kumottava päätöksen 2 ja 5 artikla siltä osin kuin niissä määrätään tuen takaisin perimisestä kantajalta yli sen tuen määrän, joka komission olisi pitänyt todeta yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

työjärjestyksen 65 artiklan mukaisena selvittämistoimena on kehotettava komissiota toimittamaan tuomioistuimelle jäljennökset kaikista komission ja Unkarin välisistä kirjallisista yhteydenotoista ja pöytäkirjat kaikista niiden välisistä kokouksista ja keskusteluista, kuten riidanalaisen päätöksen 466 kohdassa todetaan

jos tuomioistuin katsoo, että asiantuntija tai asiantuntijat voisivat olla sille avuksi, sen on pyydettävä selvittämistoimena lausunto tai lausuntoja tai määrättävä muita harkintansa mukaan tarpeellisia selvittämistoimia

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii komission 4.6.2008 tekemän sen päätöksen K(2008) 2223 lopullinen kumoamista, jolla julistettiin Unkarin viranomaisten tietyille sähköntuottajille myöntämä sellainen valtiontuki soveltumattomaksi yhteismarkkinoille, joka oli myönnetty pitkäkestoisina sähkönhankintasopimuksina, jotka oli tehty Unkarin valtion omistaman verkonhaltija Magyar Villamos Müvek Rt:n (jäljempänä MVM) ja kyseisten tuottajien välillä ennen kuin Unkarin tasavalta liittyi Euroopan unioniin [valtiontuki C 41/2005 (ax NN 49/2005) — Hukkakustannukset Unkarissa]. Riidanalaisessa päätöksessä kantaja katsotaan väitetyn valtiontuen saajaksi ja siinä määrätään Unkari perimään kantajalta takaisin valtiontuki korkoineen

Kantaja esittää vaatimustensa tueksi neljä kanneperustetta.

Se väittää ensimmäisessä kanneperusteessaan, että komissio on rikkonut EY 87 artiklan 1 kohtaa, kun se luokitteli kantajan pitkäkestoisen sähkönhankintasopimuksen tukitoimenpiteeksi, vaikka se totesikin, että kysymyksessä oli yksityistämistä edeltävä olennainen sopimus. Kantajan mukaan Unkarin viranomaiset toimivat tämän vuoksi markkinatalousyritysperiaatteen mukaisesti. Kantaja toteaa, että komissio sovelsi virheellisesti Unkarin liittymissopimusta ja neuvoston asetuksen N:o 659/1999 (1) 1 artiklan b kohdan v alakohtaa.

Kantaja väittää toiseksi, että vaikka pitkäkestoisella sähkönhankintasopimuksella olisikin myönnetty kantajalle valtiontukea vuonna 1995, kantajalla oli kuitenkin oikeus perusteltuun olettamaan siitä, että yhteisön oikeuden mukaan tuki katsottaisiin olemassa olevaksi tueksi.

Kantaja väittää kolmanneksi, että kun päätöksessä luokitellaan kantajan pitkäkestoinen sähkönhankintasopimus yhteismarkkinoille soveltumattomaksi valtiontueksi, päätöksellä loukataan suhteellisuusperiaatetta, koska tuki luokiteltiin virheellisesti toimintatueksi ja sitä ei olisi pitänyt pitää yhteismarkkinoille soveltumattomana edes siltä osin kuin sillä kompensoitiin hakijan hukkakustannukset. Kantaja toteaa lisäksi, että tämän päätelmän perustelut ovat riittämättömät ja/tai virheelliset ja se on EY 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan vastainen, kun siinä ei katsota kantajan pitkäkestoisen sähkönhankintasopimuksen millään tavoin edistäneen taloudellista kehitystä.

Kantaja väittää neljänneksi, että takaisinperimistä koskeva määräys on neuvoston asetuksen N:o 659/1999 14 artiklan 1 kohdan ja legitiimien intressien ja luottamuksensuojan periaatteiden kaltaisten yhteisön oikeuden periaatteiden vastainen. Kantaja toteaa lisäksi, että komissio loukkasi olennaisia menettelymääräyksiä kuten kantajan menettelyllistä oikeutta oikeudenmukaiseen käsittelyyn.


(1)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) n:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1)


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/17


Kanne 12.5.2009 — Poloplast v. SMHV — Polypipe Building Products (P)

(Asia T-189/09)

2009/C 167/33

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Itävalta) (edustaja: asianajaja G. Bruckmüller)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Polypipe Building Products Ltd (Edlinton, Yhdistynyt kuningaskunta)

Vaatimukset

Valituksen kohteena oleva sisämarkkinoiden harmonisointiviraston toisen valituslautakunnan 25.2.2009 tekemä päätös on kumottava tai sitä on muutettava siten, että todetaan, ettei kyseisten merkkien välillä ole sekaannusvaaraa, ja

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: kuviomerkki ”P” luokkiin 6, 11, 17, 19 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten (hakemus nro 3 148 194)

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Polypipe Building Products Ltd

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: kuviomerkki ”P” luokkaan 17 kuuluvia tavaroita varten (yhteisön tavaramerkki nro 33 191) ja kuviomerkki ”P POLYPIPE” luokkiin 6, 11, 17, 19 ja 20 kuuluvia tavaroita varten (yhteisön tavaramerkki nro 2 685 691)

Väiteosaston ratkaisu: hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen osittainen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (joka on korvattu asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdalla) on rikottu, koska kyseisten merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/17


Kanne 13.5.2009 — Longevity Health Products v. SMHV — Performing Science (5 HTP)

(Asia T-190/09)

2009/C 167/34

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Longevity Health Products, Inc. (edustaja: asianajaja J. Korab)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Performing Science LLC

Vaatimukset

Longevity Health Products, Inc. -nimisen yhtiön kanne on otettava tutkittavaksi

Neljännen valituslautakunnan 21.4.2009 tekemä päätös on julistettava mitättömäksi ja Performing Science LLC:n esittämä yhteisön tavaramerkkiä CTM 002846483 — ”5 HTP” koskeva mitättömyysvaatimus on hylättävä, ja

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: sanamerkki ”5 HTP” luokkiin 5, 16 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten (yhteisön tavaramerkki nro 2 846 843)

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Performing Science LLC

Mitättömyysosaston ratkaisu: kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: kantajan valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa (joka on korvattu asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 7 artiklan 1 kohdan d alakohdalla) on rikottu.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/18


Kanne 14.5.2009 — Amen Corner v. SMHV — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

(Asia T-192/09)

2009/C 167/35

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Amen Corner (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Calderón Chavero ja T. Villate Consonni)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Comercio Electrónico Ojal (Madrid, Espanja)

Vaatimukset

SMHV:n toisen valituslautakunnan 5.3.2009 tekemä päätös R 462/2008-2 on kumottava siltä osin kuin se koskee rekisteröintiä luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten

tavaramerkkihakemus N:o 4 617 213 on edellä mainitun kumoamisen perusteella hylättävä kokonaisuudessaan

SMHV ja tämän oikeudenkäynnin muut osapuolet on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mikäli ne kiistävät kanteen ja mikäli niiden vaatimuksia ei hyväksytä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Comercio Electrónico Ojal S.L.

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, jossa on teksti ”SEVE TROPHY” palloa lyömässä olevan golfinpelaajan silhuetin päällä, luokkiin 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten (rekisteröintihakemus N:o 4 617 213).

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Luokkiin 3, 14, 25, 28, 35 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten rekisteröidyt yhteisön kuviomerkit ”Seve Ballesteros Trophy” ja ”SEVE TROPHY” (N:o 1 541 226, N:o 2 068 682 ja N:o 3 846 235).

Väiteosaston ratkaisu: Valitus hylättiin siltä osin kuin se perustui yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2008 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009, EUVL L 78, s. 1) 8 artiklan 5 kohtaan, ja se hyväksyttiin osittain saman säädöksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hyväksyttiin osittain.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/18


Kanne 13.5.2009 — Lan Airlines v. SMHV — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

(Asia T-194/09)

2009/C 167/36

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Lan Airlines, SA (edustajat: asianajajat E. Armijo Chávarri ja A. Castán Pérez-Gómez)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA (Manises, Espanja)

Vaatimukset

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan ottamaan huomioon tämä kannekirjelmä liitteineen ja toteamaan, että kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.2.2009 asiassa R 0107/2008-4 tekemän päätöksen kumoamiseksi on nostettu määräajassa ja että se täyttää muotovaatimukset, ja sen on asianmukaisessa menettelyssä kumottava edellä mainittu päätös sekä velvoitettava SMHV korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM (rekisteröintihakemus nro 4 448 061) luokkaan 39 kuuluvia palveluita varten.

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja.

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki LAN (nro 3 350 899) luokkiin 35, 39 ja 43 kuuluvia palveluita varten sekä yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki (nro 3 694 957), joka muodostuu kirjainyhdistelmästä LAN ja jossa on tähti luokkaan 39 kuuluvia palveluita varten.

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 40/94 (muutettu asetuksella N:o 207/2009) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/19


Kanne 25.5.2009 — TerreStar Europe v. komissio

(Asia T-196/09)

2009/C 167/37

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: TerreStar Europe Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajaja R. Olofsson ja barrister J. Killick)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

riidanalainen päätös on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

muut tuomioistuimen tarpeellisiksi katsomat toimenpiteet on toteutettava.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Esillä olevassa asiassa kantaja vaatii satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien yleiseurooppalaisten järjestelmien operaattorien valinnasta päätöksen N:o 626/2008/EY (1) mukaisesti 13.5.2009 tehdyn komission päätöksen C (2009) 3746 lopullinen/2 kumoamista sikäli kuin siinä hylätään kantajan hakemus.

Kanteensa tueksi kantaja esittää kolme kanneperustetta.

Se väittää ensiksi, että komissio teki ilmeisen arviointivirheen, kun se katsoi, että TerreStar ei toteuttanut vaadittuja osavaiheita. Kantaja väittää, että komission toteamat ristiriitaisuudet tietojen välillä sekä todisteiden puuttuminen yhden osavaiheen saavuttamisessa johtuivat esitettyjen tietojen ymmärtämisestä väärin, ja ne olisi voitu korjata komission pelkällä pyynnöllä.

Kantaja väittää toiseksi, että komissio loukkasi hyvän hallinnon periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta, kun se ei pyytänyt selvennyksiä ja kun se ei tutkinut selvennyksiä, jotka TerreStar vapaaehtoisesti toimitti.

Kantaja väittää kolmanneksi toissijaisesti, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat puutteelliset.


(1)  Satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta 30.6.2008 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2008/EY (EUVL L 172, s. 15)


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/19


Kanne 20.5.2009 — UOP v. komissio

(Asia T-198/09)

2009/C 167/38

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: UOP Ltd (Brimsdown, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barrister B. Hartnett ja asianajaja O.Geiss)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission 16.7.2009 tekemä päätös Ranskan IFP-konsernin hyväksi toteuttamasta tuesta (C 51/05 (ex NN 84/05)) (1) on kumottava sen 2 artiklan 2 kohdan osalta;

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii, että komission 16.7.2008 tekemä päätös Ranskan Institute Français du Petrol -konsernin (IFP) hyväksi toteuttamasta tuesta (C 51/05 (ex NN 84/05)) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1330) on kumottava osittain siltä osin kuin kyseisessä päätöksessä tuki todettiin tietyin edellytyksin yhteismarkkinoille soveltuvaksi EY 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti. Kantaja on valtiontuen saajan ja sen Axens- ja Prosernat-tytäryhtiöiden kilpailija.

Kantaja vetoaa vaatimustensa tueksi neljään kanneperusteeseen.

Kantaja väittää ensiksi, että komissio on sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen valossa toiminut selvästi EY 87 artiklan 3 kohdan ja vuoden 1996 tutkimus- ja kehitystyöpuitteiden vastaisesti, kun se määritteli virheellisesti IFP:n harjoittaman tutkimus- ja kehitystoiminnan vuoden 1996 tutkimus- ja kehitystyöpuitteiden liitteen I mukaiseksi toiminnaksi, ja siten se on määrittänyt tuki-intensiteetin painotetun enimmäismäärän väärin. Kantaja perustaa väitteensä seuraaville näkökohdille: Axensin ja Prosernatin prosesseihin liittyvä toiminta ei ole luonteeltaan tutkimus- ja kehitystyötä, ja lisäksi IFP vastaa kokonaan kilpailua edeltävästä kehitystoiminnasta. IFP toteutti ainakin sellaiset osat kilpailua edeltävästä kehitystyöstä, jotka liittyvät prosessiteknologiaan ja pilottilaitosten käyttöä edellyttäviin katalyytteihin sekä sen patenttien piirin kuuluvaan kilpailua edeltävään kehitystoimintaan.

Toiseksi kantaja esittää, että komissio on sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen valossa toiminut selvästi EY 87 artiklan 3 kohdan ja vuoden 1996 tutkimus- ja kehitystyöpuitteiden vastaisesti jättäessään huomioimatta IFP:n Axens- ja Prosernat-tytäryhtiöille myönnetyn toimintatuen. Kantaja esittää väitteensä tueksi kolme perustetta: komissio ei ole ottanut huomioon IFP:n Axensille myöntämiä suoria tukia, jotka koostuvat pilottilaitosten käytöstä, eikä epäsuoria tukia, joita IFP on myöntänyt Axensille koulutusavustusten ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön muodossa.

Kolmanneksi kantaja väittää, että komissio on tehnyt ilmeisen oikeudellisen ja tosiseikkoja koskevan virheen arvioidessaan, että IFP:n Axens- ja Prosernat-tytäryhtiöilleen myöntämillä tuilla on kannustava vaikutus.

Neljäntenä väitteenään kantaja esittää, että komissio on sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen valossa toiminut selvästi virheellisesti, koska se ei ole perustellut päätöstään riittävästi ja/tai koska se ei ole ottanut täysimääräisesti huomioon sen käytössä olevaa todistusaineistoa.


(1)  EUVL 2009 L 53, s. 13.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/20


Kanne 25.5.2009 — Abertis Infraestructuras v. komissio

(Asia T-200/09)

2009/C 167/39

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat M. Roca Junyent ja P. Callol García)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission toteuttama toimi on kumottava ja komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Toimi, joka käsiteltävänä olevassa asiassa on riitautettu, on sama toimi kuin se, josta on kyse asiassa T-58/09, Schemaventotto vastaan komissio (EUVL C 82, s. 34); kyse on oikeudellisesta toimesta, jolla komissio on päättänyt olla jatkamatta yrityskeskittymien valvonnasta 20.1.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (EUVL L 24, s. 1) 21 artiklaan perustuvaa kantajan ja Autostrade, S.p.A:n välisen keskittymän valvontaa (asia COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade).

Kantajan esittämät kanneperusteet ovat seuraavat:

Päättäessään 21 artiklan mukaisen menettelyn toteamatta, että Italia oli syyllistynyt rikkomisiin Abertiksen oikeuksia loukaten komissio on laiminlyönyt lakisääteisiä velvollisuuksiaan; toissijaisesti komissio on jättänyt arvioimatta asianmukaisesti yrityskeskittymän yhteensopivuutta yhteisön oikeuden kanssa ja laiminlyönyt siten sen velvollisuuden, joka sille asetuksen N:o 139/2004 nojalla kuuluu.

Komissio on jättänyt täyttämättä kyseisen asetuksen 21 artiklassa mainitut olennaiset muotomääräykset. Tämä menettelyllinen virhe merkitsee sitä, että komission toimet ovat pätemättömiä, koska se estää 21 artiklan tavoitteen täysimääräisen toteutumisen.

Komissio ei ole täyttänyt velvollisuuttaan perustella toimensa.

Komissio on käyttänyt harkintavaltaansa väärin, koska se on tehnyt päätöksen sellaisen säännön — eli asetuksen 21 artiklan — perusteella, jonka perusteella se ei olisi voinut tehdä kyseistä päätöstä, joka kuuluu EY 226 artiklan soveltamisalaan. Se on näin ollen jättänyt ottamatta huomioon 21 artiklassa säädetyt takeet, vienyt kyseiseltä säännökseltä sen tehokkaan vaikutuksen ja poistanut suojan sellaiselta suunnitellulta keskittymältä, jonka se itse oli aikaisemmin hyväksynyt.

Luopuessaan toimista jäsenvaltiota vastaan sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät jätä sijaa harkinnalle, komissio on pettänyt talouden toimijoiden luottamuksen ja loukannut siten oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon ja luottamuksensuojan periaatteita.

Lopuksi ja toissijaisesti kantaja väittää, ettei komissio ole asianmukaisesti arvioinut Italian valtion luomaa uutta normatiivista kehystä. Italian valtio ei nimittäin ole luonut sellaista lainsäädäntökehystä, jolla taattaisiin se, että yrityksiä käsitellään oikeudenmukaisesti ja yhteisön sääntöjen mukaisesti, kun kyse on maantiealan monikansallisista rajat ylittävistä sulautumista.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/20


Kanne 25.5.2009 — Olymp Bezner v. SMHV — Bellido (OLYMP)

(Asia T-203/09)

2009/C 167/40

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Dönch ja M. Eck)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Miguel Bellido, S.A. (Manzanares, Ciudad Real, Espanja)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 11.3.2009 asiassa R 531/2008-2 tekemä päätös on kumottava; ja

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: sanamerkki ”OLYMP” luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: vastapuoli valituslautakunnassa

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjän tavaramerkkioikeus: Espanjassa luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ”OLIMPO”

Mitättömyysosaston ratkaisu: kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistaminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (josta on tullut neuvoston asetuksen 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) sekä neuvoston asetuksen 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut neuvoston asetuksen 207/2008 53 artiklan 1 kohdan a alakohta) on rikottu, koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, että sekaannusvaara oli olemassa, vaikka kyseiset tavaramerkit eivät ole ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/21


Kanne 25.5.2009 — Olymp Bezner v. SMHV — Bellido (OLYMP)

(Asia T-204/09)

2009/C 167/41

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Dönch ja M. Eck)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Miguel Bellido, S.A. (Manzanares, Ciudad Real, Espanja)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 5.3.2009 asiassa R 598/2008-2 tekemä päätös on kumottava; ja

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: kuviomerkki ”OLYMP” luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: vastapuoli valituslautakunnassa

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjän tavaramerkkioikeus: Espanjassa luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ”OLIMPO”

Mitättömyysosaston ratkaisu: kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistaminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (josta on tullut neuvoston asetuksen 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) on rikottu, koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, että sekaannusvaara oli olemassa, vaikka kyseiset tavaramerkit eivät ole ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/21


Kanne 25.5.2009 — El Jirari Bouzekri v. SMHV — Nike International (NC NICKOL)

(Asia T-207/09)

2009/C 167/42

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mustapha El Jirari Bouzekri (Malaga, Espanja) (asiamies: asianajaja E. Ragot)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Nike International Ltd (Beaverton, Yhdysvallat)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 25.2.2009 asiassa R 554/2008-2 tekemä päätös on kumottava, koska se on oikeudellisesti virheellinen neuvoston asetuksen 40/94 8 artiklan 5 kohdan (josta tuli neuvoston asetuksen 207/2009 8 artiklan 5 kohta) tulkinnan osalta; ja

SMHV ja vastapuoli valituslautakunnassa on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut sekä muut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käytävästä oikeudenkäyntimenettelystä aiheutuneet kulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: kuviomerkki ”NC NICKOL” luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ”NIKE” sellaista tavarajoukkoa varten, johon sisältyy luokkiin 9 ja 25 kuuluvia tavaroita

Väiteosaston ratkaisu: väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkominen, koska valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että kyseisen säännöksen soveltamisedellytykset ovat täyttyneet.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/22


Kanne 26.5.2009 — Mars v. SMHV — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

(Asia T-208/09)

2009/C 167/43

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mars, Inc. (McLean, Yhdysvallat) (edustajat: barrister A. Bryson ja solicitor V. Marsland)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Marc Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 5.3.2009 asiassa R 1827/2007-2 tekemä päätös on kumottava; ja

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: kuviomerkki ”MARC Marlon Abela Restaurant Corporation” luokkiin 29, 30, 31, 32, 33, 35 ja 43 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: yhteisön tavaramerkiksi luokkiin 9, 29, 30, 32 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit ”MARS”

Väiteosaston ratkaisu: väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: väiteosaston päätöksen hylkääminen ja väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (josta on tullut neuvoston asetuksen 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) on rikottu, koska valituslautakunta (i) oletti (tai katsoi) virheellisesti ilman johtopäätöstä tukevaa todistusaineistoa, että Baltian maiden kansalaiset antavat kyseisille tavaramerkeille selvän ja erityisen merkityksen siten, että he käsittävät sen merkityksen välittömästi. Tämän johdosta valituslautakunta katsoi virheellisesti, että tavaramerkkien välillä oli käsitteellinen ero, joka painoi enemmän kuin ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvät samankaltaisuudet ja jonka perusteella voitiin katsoa, että tavaramerkit eivät ole samankaltaisia, ja (ii) koska valituslautakunta ei ottanut riittävästi huomioon kyseisten tavaroiden ja palveluiden myyntiin liittyviä näkökohtia ja näiden näkökohtien vaikutusta (a) tavaramerkkien ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvän samankaltaisuuden arviointiin ja (b) siihen suhteelliseen painoarvoon, joka on annettava erilaisille (ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyville) tekijöille, joiden perusteella samankaltaisuuden/sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa samankaltaisuutta tämän perusteen osalta tarkastellaan. Neuvoston asetuksen 40/94 8 artiklan 5 kohtaa (josta on tullut neuvoston asetuksen 207/2009 8 artiklan 5 kohta) on rikottu, koska valituslautakunta hylkäsi väitteen virheellisesti sillä perusteella, että kantaja ei ollut näyttänyt kaikkien sellaisten kumulatiivisten edellytysten olemassaoloa, joita sanotun säännöksen soveltaminen edellyttää. Neuvoston asetuksen 40/94 8 artiklan 4 kohtaa (josta on tullut neuvoston asetuksen 207/2009 8 artiklan 4 kohta) on rikottu, koska valituslautakunta oletti virheellisesti, että sekaannusvaara on arvioitava neuvoston asetuksen 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/22


Kanne 26.5.2009 — Formenti Seleco v. komissio

(Asia T-210/09)

2009/C 167/44

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Formenti Seleco SpA (Pordenone, Italia) (edustajat: asianajajat A. Malatesta, G. Terracciano ja S. Malatesta)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kanne on otettava tutkittavaksi.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava maksamaan erityishallinnolliseen selvitystilaan (liquidazione in amministrazione straordinaria) asetetulle Formenti Seleco SpA:lle vahingonkorvauksena 1 562 008 915,03 euroa lisättynä lainmukaisine korkoineen, jotka lasketaan selvitystilaan julistamisen ajankohdasta tai toissijaisesti tuomioistuimen kohtuulliseksi katsoman muun summan.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajayhtiö, joka kuuluu johtaviin väritelevisioiden valmistajiin Italiassa, on julistettu maksukyvyttömäksi ja asetettu erityishallinnolliseen selvitysmenettelyyn sen vuoksi, että se on harjoittanut Euroopan markkinoille suuntautuvaa turkkilaisten yhtiöiden valmistamien sellaisten väritelevisioiden huomattavaa maahantuontia, jotka olisi myyty hintaan, joka olisi muodostanut edellytykset polkumyynnille.

Tällainen olosuhde olisi aiheutunut yhteisön alueella suoraan siitä, että Turkin tasavalta on rikkonut EY:n kanssa vuonna 1963 tehtyä assosiaatiosopimusta ja sitä seuraavia täydentäviä sääntöjä siltä osin kuin Turkin hallitus olisi ottanut käyttöön normatiivisen säännöstön, joka tarkoituksena oli välttää yhteisön kanssa tehdystä assosiaatiosopimuksesta johtuvia velvoitteita etenkin siltä osin kuin on kyse yhteisön alueelle tuotujen väritelevisioiden turkkilaisen alkuperän määrityksestä; komissio on ollut tietoinen tällaisista kiertämismenettelyistä ainakin vuodesta 1993 lähtien.

Formenti Seleco SpA:n näkemyksen mukaan komissio on vastuussa tapahtumista seuraavilla perusteilla, jotka perustavat myös komission sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun ja tästä seuraavan vahingonkorvausvelvollisuuden:

1.

Assosiaatiosopimuksessa ja siihen liitetyssä lisäpöytäkirjassa komissiolle määrättyjä velvoitteita on rikottu siltä osin kuin yhteisön ja Turkin tasavallan välisen tulliliiton toteuttamisen siirtymäaikana eli vuoteen 1994 saakka, tai sitä suuremmalla syyllä täydellisen tulliliiton vaiheessa komissio on tietoisena siitä, että Turkin tasavalta on jättänyt täysimääräisesti noudattamatta sopimuksia, jättänyt valvomatta asiaankuuluvan tullisäännöstön oikeaa soveltamista.

2.

EY:n perustamissopimuksen 211 artiklaa ja hyvän hallinnon periaatetta on loukattu siltä osin kuin assosiaatiosopimus ja lisäpöytäkirja ovat osa yhteisön oikeutta, koska komission velvollisuutena on valvoa myös näiden säännösten noudattamista ja hyvän hallinnon toteutumista.

3.

Luottamuksensuojan periaatetta on loukattu, koska komissio on edellä mainitulla toiminnallaan vahingoittanut yhteisön alueella toimivan yksittäisen kaupallisen toimijan, ja etenkin kantajan, luottamusta Turkin kanssa tehdyn tulliunionin asianmukaiseen toimintaan, ja tämä luottamus olisi pitänyt taata valvonnalla ja tarkastuksilla, jotka komissio on jättänyt toteuttamatta.

4.

Polkumyyntisääntöjä on rikottu ja/tai sovellettu virheellisesti sen vuoksi, että vaikka komissio on vuodesta 1993 lähtien ollut tietoinen vakavista rikkomuksista, joihin turkkilaiset viejät ovat syyllistyneet, se ei ole ryhtynyt niitä koskeviin vastatoimenpiteisiin ja on toiminut siten vastoin huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitteita, joita tavanomaisesti edellytetään hallinnolta.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/23


Kanne 27.5.2009 — Astrim ja Elyo Italia v. komissio

(Asia T-216/09)

2009/C 167/45

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Astrim SpA (Rooma, Italia) ja Elyo Italia Srl (Sesto San Giovanni, Italia) (edustaja: asianajaja M. Brugnoletti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Ensisijaisesti on kumottava komission päätös, jolla kantajien ryhmittymän Yhteisen tutkimuskeskuksen huoltopalveluiden järjestämistä koskevan hankintailmoituksen (1) nro 2008 — C04 005 yhteydessä tekemä tarjous on katsottu epätäydelliseksi ja joka on annettu tiedoksi 27.3.2009 päivätyllä kirjeellä ja jota on täydennetty 3.4.2009 päivätyllä tiedonannolla, ja lisäksi on kumottava kaikki asiaan liittyvät komission myöhemmät päätökset mukaan lukien päätös, jolla tarjouskilpailu on ratkaistu toisen yrityksen hyväksi.

Toissijaisesti on kumottava hankintailmoitusta nro 2008 — C04 005 koskevan tarjouspyynnön 17 kohta siltä osin kuin siinä on määritelty yleinen peruste, joka koskee tarjouskilpailun ulkopuolelle jättämistä.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vaativat tässä asiassa sellaisen komission päätöksen kumoamista, jolla kantajien Yhteisen tutkimuskeskuksen huoltopalveluiden järjestämistä koskevan hankintailmoituksen nro 2008 — C04 005 yhteydessä esittämä tarjous on jätetty tarjouskilpailun ulkopuolelle ja jolla tarjouskilpailu on ratkaistu toisen yrityksen hyväksi.

Kantajat esittävät vaatimustensa tueksi kolme kanneperustetta:

Kantajat katsovat ensiksi, että komissio on rikkonut tarjouspyynnön 17 kohtaa, neuvoston 25.6.2002 antaman asetuksen N:o 1605/2002 (2) 92 ja 89 artiklaa sekä loukannut avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita jättäessään kantajien tarjouksen tarjouskilpailun ulkopuolelle ja arvioidessaan virheellisesti, että tarjous on epätäydellinen tiettyjen hintojen osalta, vaikka kantajien ryhmittymä on tietoisesti tarkoittanut tarjota nollaa vastaavan hinnan.

Kantajat katsovat toiseksi, että tarjouksen ulkopuolelle jättäminen on perusteltu puutteellisesti, koska tarjouspyynnön 17 kohdassa ei edellytetä tarjouksen välitöntä ulkopuolelle jättämistä siinä tapauksessa, että yksi tarjouskohta on jätetty täyttämättä, vaan ulkopuolelle jättäminen on ainoastaan mahdollisuus, ja päätös kilpailijan hylkäämisestä jätetään komission vapaaseen harkintaan, ja tämän harkinnanvaraisen päätöksen tueksi on esitettävä asianmukaiset perustelut, jotka puuttuvat komission ulkopuolelle jättämistä koskevasta päätöksestä.

Lopuksi, ja ainoastaan siinä tapauksessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksy kahta muuta kanneperustetta, kantajat vaativat, että tarjouspyynnön 17 kohta on kumottava, koska se rikkoo edellä mainitun neuvoston asetuksen 1605/2002 92 ja 89 artiklaa siltä osin kuin se sisältää yleisen tarjouskilpailun ulkopuolelle jättämistä koskevan perusteen.


(1)  EUVL 2008/S 208-247999, 25.10.2008.

(2)  Neuvoston 25.6.2002 antama asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, jolla säädetään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta


Virkamiestuomioistuin

18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/25


Kanne 27.3.2009 — Ingo Hanschmann v. Europol

(Asia F-27/09)

2009/C 167/46

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Ingo Hanschmann (Haag, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan 12.6.2008 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei vakituisen työpaikan tarjoaminen hänelle ole mahdollista; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin valitus ensimmäisestä päätöksestä.

Vaatimukset

Vastaajan 12.6.2008 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla vastaaja ilmoitti kantajalle, ettei se voi tarjota hänelle vakituista työsuhdetta; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla 12.6.2008 tehtyyn päätökseen kohdistuneen kantajan valituksen johdosta tämän esittämät väitteet todettiin perusteettomiksi.

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/25


Kanne 27.3.2009 — Kipp v. Europol

(Asia F-28/09)

2009/C 167/47

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Michael Kipp (Den Haag, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen 12.6.2008 tehdyn päätöksen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei hänelle ollut mahdollista tarjota vakituista työtä, sekä sen 7.1.2009 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin ensimmäisestä päätöksestä tehty valitus, kumoaminen

Vaatimukset

Se 12.6.2008 tehty päätös, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei vastaajalla ollut mahdollisuuksia tarjota hänelle vakituista työtä, sekä valituksesta 7.1.2009 tehty päätös, jossa todettiin, että kantajan 12.6.2008 tehdystä päätöksestä esittämät väitteet ovat perusteettomia, on kumottava ja

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/25


Kanne 2.4.2009 — Sluiter v. Europol

(Asia F-34/09)

2009/C 167/48

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Rudolf Sluiter (Hillegom, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen 12.6.2008 tehdyn päätöksen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei hänelle ollut mahdollista tarjota vakituista työtä, sekä sen 7.1.2009 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin ensimmäisestä päätöksestä tehty valitus, kumoaminen

Vaatimukset

Se 12.6.2008 tehty päätös, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei vastaajalla ollut mahdollisuuksia tarjota hänelle vakituista työtä, sekä valituksesta 7.1.2009 tehty päätös, jossa todettiin, että kantajan 12.6.2008 tehdystä päätöksestä esittämät väitteet ovat perusteettomia, on kumottava ja

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/26


Kanne 2.4.2009 — Visser — Fornt Raya v. Europol

(Asia F-35/09)

2009/C 167/49

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Maria Teresa Visser — Fornt Raya (Haag, Alankomaat) (edustaja: P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan 12.6.2008 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei vakituisen työpaikan tarjoaminen hänelle ole mahdollista; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin valitus ensimmäisestä päätöksestä.

Vaatimukset

Vastaajan 12.6.2008 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla vastaaja ilmoitti kantajalle, ettei se voi tarjota hänelle vakituista työsuhdetta; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla 12.6.2008 tehtyyn päätökseen kohdistuneen kantajan valituksen johdosta tämän esittämät väitteet todettiin perusteettomiksi.

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/26


Kanne 2.4.2009 — Armitage-Wilson v. Europol

(Asia F-36/09)

2009/C 167/50

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Kate Armitage-Wilson (Haag, Alankomaat) (edustaja: W. J. Dammingh)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan 12.6.2008 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei vakituisen työpaikan tarjoaminen hänelle ole mahdollista; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin valitus ensimmäisestä päätöksestä.

Vaatimukset

Vastaajan 12.6.2008 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla vastaaja ilmoitti kantajalle, ettei se voi tarjota hänelle vakituista työsuhdetta; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla 12.6.2008 tehtyyn päätökseen kohdistuneen kantajan valituksen johdosta tämän esittämät väitteet todettiin perusteettomiksi.

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/26


Kanne 2.4.2009 — Doyle v. Europol

(Asia F-37/09)

2009/C 167/51

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Alankomaat) (edustaja: P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan 12.6.2008 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei vakituisen työpaikan tarjoaminen hänelle ole mahdollista; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin valitus ensimmäisestä päätöksestä.

Vaatimukset

Vastaajan 12.6.2008 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla vastaaja ilmoitti kantajalle, ettei se voi tarjota hänelle vakituista työsuhdetta; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla 12.6.2008 tehtyyn päätökseen kohdistuneen kantajan valituksen johdosta tämän esittämät väitteet todettiin perusteettomiksi.

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/26


Kanne 2.4.2009 — Breige Martin v. Europol

(Asia F-38/09)

2009/C 167/52

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Breige Martin (Dublin, Irlanti) (edustaja: P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan 12.6.2008 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei vakituisen työpaikan tarjoaminen hänelle ole mahdollista; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin valitus ensimmäisestä päätöksestä.

Vaatimukset

Vastaajan 12.6.2008 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla vastaaja ilmoitti kantajalle, ettei se voi tarjota hänelle vakituista työsuhdetta; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla 12.6.2008 tehtyyn päätökseen kohdistuneen kantajan valituksen johdosta tämän esittämät väitteet todettiin perusteettomiksi.

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/27


Kanne 2.4.2009 — Goddijn v. Europol

(Asia F-39/09)

2009/C 167/53

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Jaqueline Goddijn (Breda, Alankomaat) (edustaja: P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan 12.6.2008 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei vakituisen työpaikan tarjoaminen hänelle ole mahdollista; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin valitus ensimmäisestä päätöksestä.

Vaatimukset

Vastaajan 12.6.2008 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla vastaaja ilmoitti kantajalle, ettei se voi tarjota hänelle vakituista työsuhdetta; lisäksi vastaajan 7.1.2009 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla 12.6.2008 tehtyyn päätökseen kohdistuneen kantajan valituksen johdosta tämän esittämät väitteet todettiin perusteettomiksi.

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/27


Kanne 12.5.2009 — Wendler v. komissio

(Asia F-49/09)

2009/C 167/54

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italia) (edustaja: asianajaja M. Müller-Trawinski)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan kantajalle asettaman sen vaatimuksen kumoaminen, jonka mukaan kantajan on ilmoitettava hänen eläkkeensä maksamista varten kotipaikassaan Italiassa oleva pankkitili

Vaatimukset

Vastaajan 9.9.2008 tekemä päätös, jolla kantajan 19.2.2008 tekemä valitus hylättiin ja jolla kantaja velvoitettiin ilmoittamaan kotipaikassaan oleva pankkitili hänen eläkkeensä maksamista varten, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/27


Kanne 12.5.2009 — Missir Mamachi di Lusignano v. komissio

(Asia F-50/09)

2009/C 167/55

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgia) (edustajat: asianajajat F. Di Gianni ja R. Antonini)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission virkamieheen sekä tämän puolisoon kohdistuneesta henkirikoksesta johtuva vaatimus henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamisesta

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 3.2.2009 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan valitus nro R/406/08 asiassa, joka koskee 18.9.2006 Rabatissa Marokossa tapahtuneesta Alessandro Missir Mamachi di Lusignanoon sekä tämän puolisoon kohdistuneesta henkirikoksesta johtuvaa henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamista; Missir Mamachi di Lusignano hoiti kyseisessä paikassa virkatehtäviään.

Komissio on velvoitettava maksamaan Alessandro Missir Mamachi di Lusignanon perillisille ja oikeudenomistajille vahingonkorvauksena aineellisesta vahingosta 2 552 837,96 euron suuruinen korvaus, joka vastaa henkirikoksen uhriksi joutuneen virkamiehen palkkaa 26 vuoden ajalta siten, että korvaus arvioidaan uudelleen ottaen huomioon kyseisen virkamiehen uranäkymät (sekä automaattiset palkanlisät että oletettavat ylennykset).

Komissio on velvoitettava maksamaan Alessandro Missir Mamachi di Lusignanon perillisille ja oikeudenomistajille 250 000,00 euron suuruinen korvaus vahingonkorvauksena uhrille ennen tämän kuolemaa aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä.

Komissio on velvoitettava maksamaan Alessandro Missir Mamachi di Lusignanon perillisille ja oikeudenomistajille 1 276 512,00 euron suuruinen korvaus siitä henkisestä kärsimyksestä, joka uhrin lapsille aiheutui heidän lapsen asemansa ja sen vuoksi, että he joutuivat todistamaan hänen traagisen surmansa.

Komissio on velvoitettava maksamaan Livio Missir Mamachi di Lusignanolle 212 752,00 euron suuruinen korvaus viimeksi mainitulle uhrin isän ominaisuudessa aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Komissio on velvoitettava maksamaan tällä välin kertyvät hyvityskorot ja viivästyskorot.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/28


Kanne 20.5.2009 — Lebedef v. komissio

(Asia F-54/09)

2009/C 167/56

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden useiden päätösten kumoaminen, jotka koskevat 39 päivän vähentämistä kantajalle vuoden 2008 osalta kertyvistä lomaoikeuksista

Vaatimukset

On kumottava 12.2.2008, 1.4.2008, 10.4.2008, 20.5.2008 ja 14.7.2008 tehdyt päätökset 39 päivän vähentämisestä kantajalle vuoden 2008 osalta kertyvistä lomaoikeuksista ja

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


Oikaisuja

18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/29


Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-475/08 P

( Euroopan unionin virallinen lehti C 69, 21.3.2009, s. 40 )

2009/C 167/57

Virallisessa lehdessä asiassa T-475/08 P, DUTA/Cour de Justice julkaistu tiedonanto kuuluu seuraavasti:

”Valitus, jonka Radu Duta on tehnyt 29.10.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-103/07, Duta v. yhteisöjen tuomioistuin, 4.9.2008 antamasta tuomiosta

(Asia T-475/08 P)

2009/C 69/93

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Radu Duta (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Krieg)

Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Vaatimukset

Tämä valitus on otettava muotonsa puolesta tutkittavaksi

se on todettava sisältönsä puolesta perustelluksi

virkamiestuomioistuimen 4.9.2008 antamaa tuomiota muuttamalla on täten otettava valittajan valitus tutkittavaksi ja todettava se perustelluksi

valituksenalaiset ratkaisut on edellä mainituilla perusteilla täten kumottava

siltä osin kuin on tarpeen, asia on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta se ratkaisee asian annettavan tuomion mukaisesti

valittajan vastapuoli on velvoitettava maksamaan 1 100 000 euroa (miljoona satatuhatta euroa) vahingonkorvauksena

siltä osin kuin on tarpeen, on määrättävä asiantuntija arvioimaan valittajalle aiheutuneen vahingon määrä

valittajan vastapuoli on velvoitettava korvaamaan asiassa kaikki oikeudenkäyntikulut ja maksut

valittajalle on annettava oikeus viitata nimenomaisesti ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyihin vaatimuksiin, jotka ovat tämän valituskirjelmän liitteenä ja jotka ovat olennainen osa valituskirjelmää, ja

muilta osin valittajalle on annettava oikeus pidättää itselleen nimenomaisesti kaikki vaatimukset, oikeudet, oikeuden oikeuskeinoihin ja erityisesti oikeuden saattaa asia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt käsiteltävänä olevalla valituksella valittaja vaatii virkamiestuomioistuimen asiassa F-103/07, Duta vastaan yhteisöjen tuomioistuin, 4.9.2008 antaman sen tuomion kumoamista, jolla jätettiin tutkimatta valittajan kanne, jossa valittaja vaati yhtäältä sen muistion kumoamista, jolla valittajalle ilmoitettiin, ettei hänelle tarjota lakimiesavustajan paikkaa, ja toisaalta vahingonkorvausta väitetysti aiheutuneesta vahingosta.

Valituksensa tueksi valittaja väittää yhtäältä, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettyä hänelle kuuluvaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on loukattu yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rakenteelliseen puolueellisuuteen sekä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenten ja virkamiestuomioistuimen valituksenalaisten ratkaisujen tekijöiden henkilökohtaisiin tuttavuuksiin liittyvistä syistä. Valittaja viittaa toisaalta ensimmäisessä oikeusasteessa esittämiinsä perusteluihin ja perusteisiin, jollaisina on mainittu muun muassa avoimuuden, vilpittömän mielen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaaminen.

Valittaja korostaa lisäksi, että hän voi saada oikeutta vain tuomioistuimessa, joka on todella riippumaton hänen vastapuolestaan kyseisessä asiassa, eli Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, ja että hän pidättää itselleen oikeuden vedota perusteluihinsa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.”