ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 38

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
17. helmikuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 038/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

2009/C 038/02

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

3

2009/C 038/03

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

5

2009/C 038/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5224 — EDF/British Energy) ( 1 )

8

2009/C 038/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz) ( 1 )

8

2009/C 038/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ) ( 1 )

9

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 038/07

Euron kurssi

10

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 038/08

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto ( 1 )

11

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 038/09

Ehdotuspyyntö tietotekniikka-avusteista asumista (AAL) koskevan yhteisen ohjelman työohjelmassa

15

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2009/C 038/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

16

 

2009/C 038/11

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/1


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 38/01)

Päätöksen tekopäivä

18.12.2008

Tuen numero

NN 56/08

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Saksa

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Raumfahrtprogramm

Oikeusperusta

Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 683 35 und 892 35

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö, Innovaatiotoiminta

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 33–40 milj. EUR

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 210 milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

1.1.2008-31.12.2013

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

D-11019 Berlin

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

19.11.2008

Tuen numero

N 574/08

Jäsenvaltio

Belgia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

State guarantee in favour of Fortis Bank

Oikeusperusta

Arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117 bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen, Vaikeuksissa olevien yritysten pelastaminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 150 000 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

19.11.2008-19.5.2009

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

État belge — Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B-1000 Bruxelles

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/3


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 38/02)

Päätöksen tekopäivä

10.9.2008

Tuen numero

N 11/08

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Oikeusperusta

Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbassano, in Italia

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Alppien rekkajunapalvelun kokeiluvaiheen pidentäminen maantiekuljetuksista rautatiekuljetuksiin siirtymiseksi

Tuen muoto

Suora tuki

Talousarvio

7–8 miljoonaa EUR vuodessa vuosina 2007-2009

Intensiteetti

Kesto

3 vuotta (2007-2009)

Toimiala

Rautatieliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

10.9.2008

Tuen numero

NN 34/08

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Oikeusperusta

Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Alppien rekkajunapalvelun kokeiluvaiheen pidentäminen maanteiden rahtiliikenteen siirtämiseksi rautateille

Tuen muoto

Suora tuki

Talousarvio

7–8 miljoonaa EUR vuodessa vuosina 2007-2009

Intensiteetti

Kesto

3 vuotta (2007-2009)

Toimiala

Rautatieliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/5


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 38/03)

Päätöksen tekopäivä

8.10.2008

Tuen numero

N 1/08

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Oikeusperusta

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Avustus, Takaisin maksettava avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 67,6 milj. EUR

Tuen intensiteetti

40 %

Kesto

31.12.2014 saakka

Toimiala

Energia

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

18.12.2008

Tuen numero

N 576/08

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Madrid

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda N 564/07

Oikeusperusta

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2009

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 0,4 milj. EUR

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 0,4 milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

29.11.2008-27.11.2009

Toimiala

Vapaa-ajan, kulttuuri- ja urheilutoiminta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid

Calle Caballero de Gracia, 132

E-28013 Madrid

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

18.12.2008

Tuen numero

N 595/08

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili, concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche

Oikeusperusta

Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Verohuojennus, Veropohjan alennus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 41,6 milj. EUR

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 104 milj. EUR

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

31.12.2010 saakka

Toimiala

Tiedonvälitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/8


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5224 — EDF/British Energy)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 38/04)

Komissio päätti 22. joulukuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua ilmoitettua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohtaan yhdessä 6 artiklan 2 kohdan kanssa. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englanniksi ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta asiakirjanumerolla 32008M5224. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/8


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 38/05)

Komissio päätti 15. lokakuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5220. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/9


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 38/06)

Komissio päätti 11. helmikuuta 2009 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32009M5228. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/10


Euron kurssi (1)

16. helmikuuta 2009

(2009/C 38/07)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2765

JPY

Japanin jeniä

117,33

DKK

Tanskan kruunua

7,4525

GBP

Englannin puntaa

0,8945

SEK

Ruotsin kruunua

10,923

CHF

Sveitsin frangia

1,4883

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,777

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

29,15

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

303,35

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7084

PLN

Puolan zlotya

4,787

RON

Romanian leuta

4,3162

TRY

Turkin liiraa

2,1248

AUD

Australian dollaria

1,9622

CAD

Kanadan dollaria

1,5912

HKD

Hongkongin dollaria

9,8979

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

2,4638

SGD

Singaporin dollaria

1,9369

KRW

Etelä-Korean wonia

1 826,58

ZAR

Etelä-Afrikan randia

12,8193

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,7236

HRK

Kroatian kunaa

7,4047

IDR

Indonesian rupiaa

15 266,94

MYR

Malesian ringgitiä

4,6177

PHP

Filippiinien pesoa

60,59

RUB

Venäjän ruplaa

44,9847

THB

Thaimaan bahtia

44,914

BRL

Brasilian realia

2,8958

MXN

Meksikon pesoa

18,605

INR

Intian rupiaa

62,063


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/11


Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

(2009/C 38/08)

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

(Huomautus 1)

CEN

EN 581-1:2006

Ulkokalusteet — Istuimet ja pöydät retkeily-, koti- ja julkisten tilojen käyttöön — Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset

 

CEN

EN 913:1996

Voimisteluvälineet — Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 916:2003

Voimisteluvälineet — Arkut — Vaatimukset ja testimenetelmä, turvallisuus mukaan lukien

 

CEN

EN 957-1:2005

Kuntoiluvälineet — Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 957-2:2003

Kuntoiluvälineet — Osa 2: Voimaharjoitusvälineet, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 957-4:1996

Kuntoiluvälineet — Osa 4: Voimaharjoituspenkit, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 957-5:1996

Kuntoiluvälineet — Osa 5: Kuntopyörät, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 957-6:2001

Kuntoiluvälineet — Osa 6: Juoksumatot, lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

 

CEN

EN 957-7:1998

Kuntoiluvälineet — Osa 7: Soutulaitteet, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 957-8:1998

Kuntoiluvälineet — Osa 8: Askeltimet ja porrasnousulaitteet, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 957-9:2003

Kuntoiluvälineet — Osa 9: Elliptisen muotoisen liikeradan omaavat kuntoilulaitteet — Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

 

CEN

EN 957-10:2005

Kuntoiluvälineet — Osa 10: Kuntopyörät kiinteällä pyörällä tai ilman vapaata vaihdetta — Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

 

CEN

EN 1129-1:1995

Huonekalut ja kalusteet — Pystyyn käännettävät sängyt — Turvallisuusvaatimukset ja testaus — Osa 1: Turvallisuusvaatimukset

 

CEN

EN 1129-2:1995

Huonekalut ja kalusteet — Pystyynkäännettävät sängyt — Turvallisuusvaatimukset ja testaus — Osa 2: Testimenetelmät

 

CEN

EN 1130-1:1996

Huonekalut — Kotikäyttöön tarkoitetut vauvojen sängyt ja kehdot — Osa 1: Turvallisuusvaatimukset

 

CEN

EN 1130-2:1996

Huonekalut — Kotikäyttöön tarkoitetut vauvojen sängyt ja kehdot — Osa 2: Testausmenetelmät

 

CEN

EN 1273:2005

Lastenhoitotarvikkeet — Kävelytuolit — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 1400-1:2002

Lastenhoitotarvikkeet — Huvitutit vauvoille ja pikkulapsille — Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja tuotetiedot

 

CEN

EN 1400-2:2002

Lastenhoitotarvikkeet — Huvitutit vauvoille ja pikkulapsille — Osa 2: Mekaaniset vaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 1400-3:2002

Lastenhoitotarvikkeet — Huvitutit vauvoille ja pikkulapsille — Osa 3: Kemialliset vaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 1466:2004

Lastenhoitotarvikkeet — Kantokopat ja niiden jalustat — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 1651:1999

Riippuliidinvarusteet — Valjaat — Turvallisuusvaatimukset ja lujuustestit

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Savukkeensytyttimet — Turvallisuusvaatimukset (ISO 9994:2005)

 

CEN

EN 12196:2003

Voimisteluvälineet — Hevoset ja pukit — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 12197:1997

Voimisteluvälineet — Rekit — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 12346:1998

Voimisteluvälineet — Puolapuut — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 12432:1998

Voimisteluvälineet — Puomit — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 12491:2001

Varjoliitimet — Hätätilanteisiin tarkoitetut laskuvarjot — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 12586:1999

Lastenhoitotarvikkeet — Tuttiketjut — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

EN 12586:1999/AC:2002

 

CEN

EN 12655:1998

Voimisteluvälineet — Renkaat — Toiminnalliset- ja turvallisuusvaatimukset, testimenetelmät

 

CEN

EN 13138-2:2002

Uimaopetuksessa käytettävät uima-avut — Osa 2: Vaatimukset ja testausmenetelmät kiinnipidettäville uima-avuille

 

CEN

EN 13209-1:2004

Lastenhoitotarvikkeet — Vauvojen kantovälineet — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät — Osa 1: Kehikolla varustetut selässä kannettavat kantovälineet

 

CEN

EN 13319:2000

Sukelluslisävarusteet — Syvyysmittarit ja yhdistetyt syvyyttä ja aikaa mittaavat laitteet — Toiminta- ja turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 13899:2003

Rullaurheiluvälineet — Rullaluistimet (pyörät rinnakkain pareittain) — Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

 

CEN

EN 14059:2002

Öljylamput — Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

 

CEN

EN 14344:2004

Lastenhoitotarvikkeet — Polkupyörissä käytettävät lastenistuimet — Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

 

CEN

EN 14350-1:2004

Lastenhoitotarvikkeet — Juomavälineet — Osa 1: Yleiset ja mekaaniset vaatimukset sekä testit

 

CEN

EN 14682:2004

Lastenvaatteiden turvallisuus — Lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit — Vaatimukset

 

CEN

EN 14764:2005

Kaupunki- ja retkipolkupyörät — Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

 

CEN

EN 14766:2005

Maastopolkupyörät — Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

 

CEN

EN 14781:2005

Kilpapolkupyörät — Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

 

CEN

EN 14872:2006

Polkupyörät — Polkupyörien varusteet — Tavaratelineet

 

Huomautus 1

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 550 08 11; faksi (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be),

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 519 68 71; faksi (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org),

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puhelin (33) 492 94 42 00; faksi (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Komissio

17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/15


Ehdotuspyyntö tietotekniikka-avusteista asumista (AAL) koskevan yhteisen ohjelman työohjelmassa

(2009/C 38/09)

Euroopan komissio ilmoittaa ehdotuspyynnöstä, joka liittyy tietotekniikka-avusteista asumista koskevan yhteisen ohjelman työohjelmaan.

Ehdotuspyynnön tiedot: AAL-2009-2.

Koko ehdotuspyyntö (määräaika ja budjetti mukaan luettuina) on nähtävillä seuraavalla verkkosivustolla:

http://aal-europe.eu


MUUT ILMOITUKSET

Komissio

17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/16


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

(2009/C 38/10)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”BŘEZNICKÝ LEŽÁK”

EY-nro: CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004

SAN ( ) SMM (X)

Tämä yhteenveto eritelmän pääkohdista on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Úřad průmyslového vlastnictví

Osoite:

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika

Puhelin:

+420 220383111

Faksi:

+420 224324718

Sähköposti:

posta@upv.cz

2.   Hakijaryhmittymä:

Nimi:

Pivovar Herold Březnice, a. s.

Osoite:

Pivovar Herold, 262 72 Březnice, Česká republika

Puhelin:

+420 318682047

Faksi:

+420 318682546

Sähköposti:

herold@heroldbeer.com

Kokoonpano:

Tuottaja/jalostaja ( X ) Muu ( )

Kyseessä on neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus, koska alueella toimii vain yksi tuottaja. Komission asetuksen (EY) N:o 1898/2006 2 artiklassa vahvistetut vaatimukset täyttyvät, koska hakija on maantieteellisen alueen ainoa tuottaja ja koska ”Březnický ležák”, johon käytetään kyseisen alueen erityislaatuista vettä, eroaa naapurialueiden oluista (ks. kohta 4.6).

3.   Tuotelaji:

Luokka 2.1: Olut

4.   Eritelmä:

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista)

4.1   Nimi: ”Březnický ležák”

4.2   Kuvaus: ”Březnický ležák” on alhaisen tai keskisuuren käymisasteen olut, jolle on ominaista mieto mutta selkeän katkera maku, vahva täyteläisyys ja voimakkaan kullankeltainen väri, jonka EBC-arvo on 8–12,5. Sen aromi on raikas ja puhtaan humalainen ilman vieraita makuja, pH 4,41–4,74, kirkkaus 0,30–0,52 EBC, alkoholipitoisuus 4,69–5,53 ja kantavierre 11,00–12,99 %.

Raaka-aineet:

Perusraaka-aineet:

Mallasohrasta tuotettu mallas, jonka on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Muut perusraaka-aineet ovat Žatecký poloraný červeňák -lajiketta oleva murskattu humala, humalauute, sokerijuurikkaasta valmistettu sokeri sekä arteesisista ja porakaivoista saatava vesi. Muut raaka-aineet: oluthiiva, askorbiinihappo. Veden on oltava peräisin Březnicen kunnasta.

4.3   Maantieteellinen alue: Březnicen kunta.

4.4   Alkuperätodisteet: Tuottajat pitävät kirjaa kaikkien raaka-aineiden toimituksista ja toimittajista ja säilyttävät ne myöhempiä tarkastuksia varten. Kirjaa pidetään myös valmiiden tuotteiden vastaanottajista. Tuote-eritelmän noudattaminen tarkastetaan jokaisen oluterän yhteydessä, ja tarkastuksista pidetään kirjaa. Tarkastuksista huolehtivat panimohenkilöstö ja tarpeen mukaan ulkopuolinen laboratorio sekä tietenkin toimivaltainen valvontaelin nimeltä Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Tšekin valtion maatalous- ja elintarvikevirasto).

Hyväksytty ulkopuolinen laboratorio tarkastaa oluen tuotannossa käytettävän veden. Sille tehdään mikrobiologisia, biologisia ja kemiallisia analyysejä. Rekisteröidyt kaivot, joista vesi otetaan, ovat tunnettuja vesilähteitä.

Kutakin erää valvotaan laadun ja tuote-eritelmän noudattamisen kannalta kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa: maltaan laatu, keitettyyn vierteeseen sovellettavien vaatimusten noudattaminen, käymishuoneessa tapahtuva kehitys, kypsytystankkeja koskevat vaatimukset ja suodatuksen tulokset ovat kaikki seikkoja, jotka tarkastetaan.

4.5   Tuotantomenetelmä: ”Březnický ležák” tuotetaan käyttäen perinteistä tekniikkaa. Perusraaka-aineet ovat ohramallas (ominaisuudet täsmennetään kohdassa 4.2), käsitelty humala (ks. kohta 4.2), humalauute, juurikassokeri vesi, oluthiiva ja askorbiinihappo. Valmistusmenetelmä:

Maltaan tuotanto: mallas voidaan joko ostaa tai tuottaa panimossa, ja tuotannossa käytetään perinteistä menetelmää: ohran liotus (syvissä säiliöissä 72 tunnin ajan, kunnes kosteuspitoisuus on 45–46 %), idätys (idätyslaareissa 6–7 päivää, massan lämpötila 12–22 °C), kuivaus (kuivurissa 2 × 24 tuntia 25–85 °C:n lämpötilassa), puhdistus ja varastointi).

Maltaan käsittely: punnitus, rouhinta.

Panimo (aloitusraaka-aineet ovat rouhittu mallas ja vesi, panimo on yksinkertainen ja perinteinen kahden pannun mallinen, ja käytössä on 8–9 tunnin kaksivaiheinen keittomäskäys): sekoitus (20 minuuttia veden lämpötilan ollessa 37 °C, kuumennus 52 °C:een 20 minuutiksi), mäskäys (kaksivaiheinen keittomäskäys): ensimmäinen mäski viedään kattilaan (proteiinien hajoaminen 15 minuutissa 62–64 °C:ssa, sokeroituminen 30 minuutissa 72-74 °C:ssa, keittäminen 20 minuuttia, siirto saaviin, lämpötilan nostaminen 65 °C:een), toinen mäski viedään kattilaan (sokeroituminen 30 minuutissa 72-74 °C:ssa, keittäminen 25 minuuttia, mäskäys noin 200 minuutin ajan 75 °C:n lämpötilassa saavissa), siivilöinti (30 minuutin lepo); huuhtelu, ensimmäisen vierteen, päävierteen ja huuhteluveden erotus, yhteensä noin 130 minuuttia; keitetyn vierteen syntyminen, humalan keittäminen (humalan ja sokerin lisääminen, 90–120 minuuttia, humalointi kolmessa vaiheessa: 1. ensimmäisen vierteen valuttamisen alussa, 2. koko vierre, humalan keittämisen alussa, 3. 20 minuuttia ennen humalan keittämisen päättymistä).

Humaloidun vierteen jäähdytys: ruvan erotus ja poistaminen (whirlpoolissa), vierteen jäähdytys (6–9 °C:n käymislämpötilaan).

Käymishuone (käyminen avosäiliöissä 7–9 päivän ajan 6–11,5 °C:ssa niin kauan kuin pohjakäymiseen käytettävä oluthiiva on aktiivinen): oluthiivaviljelmä lisätään humaloituun vierteeseen (0,5 litraa hiivaa yhteen hehtolitraan vierrettä), pääkäyminen (huoneen lämpötila 10 °C).

Kypsytyskellari: stabilointiaineiden lisääminen, kyllästäminen hiilidioksidilla, jälkikäyminen (suljetuissa kypsytystankeissa 45–70 päivää, kellarin lämpötilan 2–4 °C).

Oluen suodatus: suodatus (piimaa-kynttiläsuodatin), jälkisuodatus (steriloiva levysuodatin).

Painetankit: lisätään antioksidantit ja hiilidioksidi.

Astiointi (pulloihin tai tynnyreihin), pakkaus, varastointi, lähetys.

Astiointi pulloihin (0,5 litran ja 0,335 litran pulloihin): pullojen pesu pullopesurissa, pullojen puhtauden tarkastaminen, pullojen täyttö, pastörointi, etiketöinti, pakkaaminen (koreihin tai pahvilaatikoihin), varastointi, lähetys.

Astiointi tynnyreihin (30 litran ja 50 litran tynnyreihin): pastörointi, tynnyrien täyttö, pakkaaminen, lähetys.

Oluen tuotannossa jälkikäyminen, suodatus ja painetankkeihin siirto on toteutettava maantieteellisellä alueella. Astiointi, pakkaaminen, varastointi ja lähetys voidaan suorittaa muualla.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: Varhaisin kirjallinen merkintä Březnicen panimosta on vuodelta 1506. 1700-luvulla rakennettiin uusi barokkityylinen panimo, jota on sittemmin entisöity ja laajennettu. Vuonna 1945 se siirtyi Tšekkoslovakian valtion omistukseen. Uraanin louhinta lisääntyi alueella vuoden 1960 tienoilla, mikä johti tuotannon suurimpaan kasvuun panimon historiassa. Uraanin louhinnan vähetessä oluen tuotanto laski ja näytti siltä, että panimon oli lopetettava toimintansa. Vuonna 1989 olut- ja mallasalan tutkimuslaitos (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský) otti kuitenkin vastuulleen panimon toiminnan, kunnosti panimon ja elvytti perinteisen Březnice-oluen tuotannon. Kyseisen oluen ainoa tämänhetkinen tuottaja, Pivovar Herold Březnice a.s., on tuottanut sitä vuodesta 1999 alkaen.

Březnický ležák -oluen ja muiden Březnicen oluiden tuotantoon käytetään Březnicen kunnassa olevista suojelluista arteesisista ja porakaivoista pumpattua huippulaatuista lähdevettä. Kaivot ovat nykyisellään 14–16 metrin syvyisiä ja porakaivot 37,5 ja 61 metrin syvyisiä. Ne on kaivettu granodioriittiin, joka kuuluu hyvin eriytyneeseen ja vaihtelevaan kivimassaan, Keski-Böömin plutoniin. Březniceä ympäröivä alue koostuu geologisesti tarkasteltuna harmaansinisestä keskikarkeasta biotiitista ja amfibolisesta biotiitti-granodioriitista. Keski-Böömin plutonin ja Jílovskén selänteen metabasiittiien välinen raja sijaitsee lähistöllä. Kaivot ja porakaivot täyttyvät rakovedellä ja vedellä, joka on peräisin sekä Keski-Böömin plutonin että jossain määrin Jílovskén selänteen metabasiittiien rapautumisalueelta ja lähellä maanpintaa tapahtuvasta säröilystä. Pohjaveden kierto granodioriittien halkeamissa on suhteellisen nopeaa halkeamien suuresta määrästä johtuen, ja pohjavesi täydentyy vain osittain kallioperään suodattuvalla sadevedellä, sillä halkeamat eivät ole umpinaisia. Březnicen alueen ilmastoa voidaan pitää kohtuullisen lämpimänä ja sademäärää hieman tavanomaista alhaisempana. Oluen ominaismaku ja samasta teknisestä prosessista johtuvat suotuisat ravitsemukselliset vaikutukset eivät riipu ainoastaan raaka-aineista vaan myös veden koostumuksesta (pääasialliset ainesosat, hivenaineet ja prosentuaaliset osuudet). On käytännössä mahdotonta löytää toista aluetta, joilla voitaisiin kyseisen määritellyn alueen vettä käyttämättä tuottaa samanlaatuista ja -makuista olutta samaa teknologiaa käyttäen.

Alkuperänimitys ”Březnický ležák” vietiin 2. huhtikuuta 1984 numerolla 148 Tšekin tasavallan alkuperänimitysten rekisteriin.

4.7   Tarkastusviranomainen:

Nimi:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze

Osoite:

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Puhelin:

+420 257199512

Faksi:

+420 257199529

Sähköposti:

praha@szpi.gov.cz

4.8   Merkinnät: —


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.