ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 146E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
12. kesäkuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Euroopan parlamentti

 

ISTUNTOKAUSI 2007-2008

 

Istunnot 18.-21. ja 27. kesäkuuta 2007

 

Maanantai 18. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/01

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentin kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Vetoomukset

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka (keskustelu)

Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** I (keskustelu)

EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet (keskustelu)

Kilpailupolitiikka 2005 (keskustelu)

Kissan ja koiran turkis *** I (keskustelu)

Multippeliskleroosi (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

13

 

Tiistai 19. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/02

PÖYTÄKIRJA

15

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Palestiinan tilanne (keskustelu)

Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi — Tutkintavaliokunnan tulokset (keskustelu)

Perhe-elämä ja opiskeluaika (keskustelu)

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika

Äänestykset

Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin nopeus ja kuormalavat *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Työntekijöiden suojelu asbestilta *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Puhdasrotuiset jalostusnaudat * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Yhteisön tavaramerkki * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** I (äänestys)

Kissan ja koiran turkis *** I (äänestys)

Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka (äänestys)

EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet (äänestys)

Kilpailupolitiikka 2005 (äänestys)

Tutkintavaliokunnan tulokset (äänestys)

Perhe-elämä ja opiskeluaika (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Parlamentin kokoonpano

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

G8-kokouksen päätelmät — Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa (keskustelu)

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (keskustelu)

Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (keskustelu)

Poikkeukset sisämarkkinasäännöksiin puolustushankinnoissa EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan nojalla (keskustelu)

Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi (keskustelu)

Hallavahinkojen koettelemille maanviljelijöille annettava apu (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

34

LIITE I

36

LIITE II

47

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

71

P6_TA(2007)0238Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0657 — C6-0381/2006 — 2006/0220(COD))

71

P6_TA(2007)0239Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0543 — C6-0315/2006 — 2006/0170(COD))

71

P6_TA(2007)0240Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0556 — C6-0323/2006 — 2006/0175(COD))

72

P6_TA(2007)0241Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0692 — C6-0429/2006 — 2003/0099(COD))

73

P6_TA(2007)0242Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0670 — C6-0404/2006 — 2006/0225(COD))

73

P6_TA(2007)0243Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin suunniteltu nopeus ja kuormalavat *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta suunnitellusta nopeudesta ja kuormalavoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0667 — C6-0385/2006 — 2006/0219(COD))

74

P6_TA(2007)0244Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0662 — C6-0380/2006 — 2006/0221(COD))

74

P6_TA(2007)0245Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0651 — C6-0377/2006 — 2006/0216(COD))

75

P6_TA(2007)0246Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD))

76

P6_TA(2007)0247Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0812 — C6-0504/2006 — 2006/0264(COD))

76

P6_TA(2007)0248Työntekijöiden suojelu asbestilta *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD))

77

P6_TA(2007)0249Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikan tasavalta) (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0419 — C6-0302/2006 — 2006/0139(CNS))

78

P6_TA(2007)0250Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0669 — C6-0430/2006 — 2006/0224(CNS))

78

P6_TA(2007)0251Puhdasrotuiset jalostusnaudat *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0749 — C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS))

79

P6_TA(2007)0252Yhteisön tavaramerkki *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0830 — C6-0050/2007 — 2006/0267(CNS))

79

P6_TA(2007)0253Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0694 — C6-0436/2006 — 2006/0231(CNS))

80

P6_TA(2007)0254Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0813 — C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS))

81

P6_TA(2007)0255Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS))

81

P6_TA(2007)0256EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0085 — C6-0098/2007 — 2007/0034(CNS))

82

P6_TA(2007)0257EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS))

83

P6_TA(2007)0258Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 19. kesäkuuta 2007 Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2006/2304(IMM))

85

P6_TA(2007)0259Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väkevien alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä (KOM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD))

85

P6_TC1-COD(2005)0028Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta

86

P6_TA(2007)0260Kissan ja koiran turkis *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiellosta saattaa markkinoille ja tuoda yhteisöön sekä viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita (KOM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

86

P6_TC1-COD(2006)0236Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2007 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita

87

P6_TA(2007)0261Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikkaEuroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 laajakaistaa koskevan eurooppalaisen politiikan laatimisesta (2006/2273(INI))

87

P6_TA(2007)0262EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteetEuroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteista (2006/2237(INI))

95

P6_TA(2007)0263Kilpailupolitiikka 2005Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 kilpailupolitiikkaa koskevasta komission kertomuksesta 2005 (2007/2078(INI))

105

P6_TA(2007)0264Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiEuroopan parlamentin suositus 19. kesäkuuta 2007 Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan kertomuksen johdosta

110

P6_TA(2007)0265Perhe-elämä ja opiskeluaikaEuroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 sääntelykehyksestä nuorten naisten perheelämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa (2006/2276(INI))

112

 

Keskiviikko 20. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/03

PÖYTÄKIRJA

119

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen *** I (keskustelu)

Euroopan parlamentin kuulemismenettelyn parantaminen euroalueen laajentumista koskevissa menettelyissä — Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Kyproksessa 1. tammikuuta 2008 * — Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008 * (keskustelu)

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Äänestykset

Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi *** I (äänestys)

Yhteisön ohjelma Fiscalis 2013 *** I (äänestys)

Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen *** I (äänestys)

Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Kyproksessa 1. tammikuuta 2008 * (äänestys)

Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008 * (äänestys)

Galileo (äänestys)

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (äänestys)

Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa (äänestys)

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (äänestys)

Euroopan parlamentin kuulemismenettelyn parantaminen euroalueen laajentumista koskevissa menettelyissä (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Parlamentin kokoonpano

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Kohti asekauppasopimusta (keskustelu)

MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle — Arviointi, täytäntöönpano ja valvonta (keskustelu)

Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (keskustelu)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (jatkoa keskustelulle)

Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä * (keskustelu)

Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminen (keskustelu)

Käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

132

LIITE I

134

LIITE II

145

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

204

P6_TA(2007)0266Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta (KOM(2006)0110 — C6-0157/2006 — 2003/0218(CNS))

204

P6_TA(2007)0267Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista (KOM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD))

208

P6_TC1-COD(2006)0206Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopeakloridin, elohopeayhdisteiden ja tiettyjen elohopeaa sisältävien tuotteiden viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista

209

P6_TA(2007)0268Yhteisön ohjelma Fiscalis 2013 *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2013) (KOM(2006)0202 — C6-0159/2006 — 2006/0076(COD))

215

P6_TC1-COD(2006)0076Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2007/EY tekemiseksi sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2013) ja päätöksen N:o 2235/2002/EY kumoamisesta

216

P6_TA(2007)0269Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta (KOM(2005)0507 — C6-0331/2005 — 2005/0214(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0214Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/.../EY antamiseksi lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta

217

P6_TA(2007)0270Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Kyproksessa 1. tammikuuta 2008 *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kyproksessa 1 päivänä tammikuuta 2008 (KOM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

224

P6_TA(2007)0271Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008 *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 2008 (KOM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

225

P6_TA(2007)0272GalileoEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoittamisesta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen 2007-2013 puitteissa

226

P6_TA(2007)0273Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 erityisongelmista julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa sekä sen suhteesta Lissabonin toimintasuunnitelmaan (2006/2084(INI))

227

P6_TA(2007)0274Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 vuosituhannen kehitystavoitteista: puolimatkassa (2007/2103(INI))

232

P6_TA(2007)0275AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2006 (2007/2021(INI))

247

P6_TA(2007)0276Euroalueen laajentuminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 parlamentin kuulemisprosessin parantamisesta euroalueen laajentumisen yhteydessä

251

 

Torstai 21. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/04

PÖYTÄKIRJA

253

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt *** I (keskustelu)

Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (keskustelu)

Tervetulotoivotukset

Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (jatkoa keskustelulle)

Äänestykset

MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle — Arviointi, täytäntöönpano ja valvonta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt *** I (äänestys)

Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä * (äänestys)

Aasiaa koskeva alueellinen strategia ja monivuotinen alueohjelma (äänestys)

Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (äänestys)

Kohti asekauppasopimusta (äänestys)

Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (äänestys)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (äänestys)

Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminen (äänestys)

Käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (äänestys)

Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Istuntokalenteri

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Kuuba

Ihmisoikeudet Etiopiassa

Aung San Suu Kyin tilanne Burmassa/Myanmarissa

Äänestykset

Kuuba (äänestys)

Ihmisoikeudet Etiopiassa (äänestys)

Aung San Suu Kyin tilanne Burmassa/Myanmarissa (äänestys)

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

267

LIITE I

269

LIITE II

281

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

316

P6_TA(2007)0277MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle — Arviointi, toteuttaminen ja valvontaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 MEDA-ohjelmasta ja rahoitustuesta palestiinalaishallinnolle — Arviointi, toteuttaminen ja valvonta (2006/2128(INI))

316

P6_TA(2007)0278Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi (KOM(2006)0195 — C6-0141/2006 — 2006/0066(COD))

328

P6_TC1-COD(2006)0066Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007 .../EY antamiseksi neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi

329

P6_TA(2007)0279Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä (KOM(2005)0690 — C6-0052/2006 — 2005/0267(CNS))

329

P6_TA(2007)0280Aasiaa koskeva alueellinen strategia ja monivuotinen alueohjelmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 luonnoksesta komission päätökseksi Aasiaa koskevan alueellisen strategia-asiakirjan 2007-2013 ja monivuotisen alueohjelman laatimisesta

337

P6_TA(2007)0281Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueilleEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Andalusian, Valencian ja Madridin alueille vetoomusvaliokunnan puolesta tehdyn tietojenkeruumatkan tuloksista

340

P6_TA(2007)0282Kohti asekauppasopimustaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 asekauppaa koskevasta sopimuksesta: yhteisten kansainvälisten standardien laatiminen tavanomaisten aseiden tuontia, vientiä ja siirtoja varten

342

P6_TA(2007)0283Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooliEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 nuorisorikollisuudesta: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (2007/2011(INI))

344

P6_TA(2007)0284Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategiaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta: ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia, Haagin ohjelman täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma (2006/2111(INI))

353

P6_TA(2007)0285Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminenEuroopan parlamentin suositus neuvostolle 21. kesäkuuta 2007 rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen etenemisestä (2007/2067(INI))

361

P6_TA(2007)0286Käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässäEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 turvapaikka-asioista: käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (2006/2184(INI))

364

P6_TA(2007)0287Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöönEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 kuluttajien luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön (2006/2048(INI))

370

P6_TA(2007)0288KuubaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Kuubasta

377

P6_TA(2007)0289EtiopiaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Etiopian tilanteesta

380

P6_TA(2007)0290BurmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Burmasta

383

 

Keskiviikko 27. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/05

PÖYTÄKIRJA

387

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa *** I (säädöksen allekirjoittaminen)

Eurooppa-neuvoston kokous 21. ja 22. kesäkuuta 2007 — Toiminta Saksan puheenjohtajakaudella (selonteko ja julkilausumat sekä keskustelu)

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentin kokoonpano

Eurooppa-neuvoston kokous 21. ja 22. kesäkuuta 2007 — Toiminta Saksan puheenjohtajakaudella (jatkoa keskustelulle)

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

389

Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)Tietoa äänestyksistäJollei toisin ole määrätty, esittelijät ovat kirjallisesti ilmoittaneet puhemiehelle kantansa tarkistuksiin.Valiokunnista käytetyt lyhenteet

AFET

ulkoasiainvaliokunta

DEVE

kehitysyhteistyövaliokunta

INTA

kansainvälisen kaupan valiokunta

BUDG

budjettivaliokunta

CONT

talousarvion valvontavaliokunta

ECON

talous- ja raha-asioiden valiokunta

EMPL

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

ENVI

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

ITRE

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

IMCO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

TRAN

liikenne- ja matkailuvaliokunta

REGI

aluekehitysvaliokunta

AGRI

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

PECH

kalatalousvaliokunta

CULT

kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

JURI

oikeudellisten asioiden valiokunta

LIBE

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

AFCO

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

FEMM

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

PETI

vetoomusvaliokunta

Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet

PPE-DE

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä

PSE

Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ryhmä

ALDE

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

UEN

Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä

Verts/ALE

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

GUE/NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

IND/DEM

Itsenäisyys/demokratia -ryhmä

ITS

Identiteetin, perinteiden ja itsenäisyyden puolustajien ryhmä

NI

Sitoutumattomat

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

ISTUNTOKAUSI 2007-2008

Istunnot 18.-21. ja 27. kesäkuuta 2007

Maanantai 18. kesäkuuta 2007

12.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 146/1


PÖYTÄKIRJA

(2008/C 146 E/01)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Hans-Gert PÖTTERING

Puhemies

1.   Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.

2.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

3.   Parlamentin kokoonpano

Irlannin toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Simon Coveney on valittu Irlannin parlamentin jäseneksi.

Euroopan parlamentin edustajainvaalista annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen 11.6.2007 alkaen.

4.   Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Samuli Pohjamo 23.4.2007 alkaen ja Cristian Silviu Buşoi ja Horia-Victor Toma 24.4.2007 alkaen.

5.   Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti ALDE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

AFET-valiokunta: Metin Kazak

ECON-valiokunta: Mariela Velichkova Baeva

EMPL-valiokunta: Bilyana Ilieva Raeva

ENVI-valiokunta: Vladko Todorov Panayotov

6.   Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies on ilmoittanut, että hän allekirjoittaa keskiviikkona parlamentin työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksytyt säädökset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös raakapuun luokitusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 68/89/ETY kumoamisesta (3605/1/2007 — C6-0181/2007 — 2006/0178(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan erityisohjelman (Daphne III -ohjelma) perustamisesta vuosiksi 2007-2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (3626/2007 — C6-0185/2007 — 2005/0037A(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla (3625/2007 — C6-0174/2007 — 2004/0154(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (3603/3/2007 — C6-0182/2007 — 2005/0016(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilöja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (3602/4/2007 — C6-0184/2007 — 2005/0282(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja järkeistämiseksi (3617/3/2007 — C6-0183/2007 — 2006/0127(COD))

7.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

parlamentin valiokunnilta:

1.1)

mietinnöt:

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä (KOM(2005)0690 — C6-0052/2006 — 2005/0267(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD)) — ENVI-valiokunta.

Esittelijä: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007)

Mietintö turvapaikka-asioista: käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (2006/2184(INI)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetuksen (EY) N:o 2232/96 ja direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (KOM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD)) — ENVI-valiokunta.

Esittelijä: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Mietintö Euroopan kestävästä liikkuvuudesta (2006/2227(INI)) — TRAN-valiokunta.

Esittelijä: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Mietintö kuluttajien luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön (2006/2048(INI)) — IMCO-valiokunta.

Esittelijä: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Mietintö laajakaistaa koskevan eurooppalaisen politiikan laatimisesta (2006/2273(INI)) — ITRE-valiokunta.

Esittelijä: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007)

* Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS)) — JURI-valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0200/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD)) — JURI-valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0201/2007)

Mietintö Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisistä (2006/2199(INI)) — EQUI-valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0203/2007)

Mietintö EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteista (2006/2237(INI)) — INTA-valiokunta.

Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007)

Mietintö AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2006 (2007/2021(INI)) — DEVE-valiokunta.

Esittelijä: Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

Mietintö sääntelykehyksestä nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa (2006/2276(INI)) — FEMM-valiokunta.

Esittelijä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

Mietintö MEDA-ohjelmasta ja rahoitustuesta palestiinalaishallinnolle — arviointi, toteuttaminen ja valvonta (2006/2128(INI)) — CONT-valiokunta.

Esittelijä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

* Mietintö muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta (KOM(2006)0110 — C6-0157/2006 — 2003/0218(CNS)) — LIBE-valiokunta.

Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0211/2007)

Mietintö nuorisorikollisuudesta: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (2007/2011(INI)) — FEMM-valiokunta.

Esittelijä: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

Mietintö vuosituhannen kehitystavoitteista: puolimatkassa (2007/2103(INI)) — DEVE-valiokunta.

Esittelijä: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

Mietintö vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta: strategia ulkoista ulottuvuutta varten, Haagin ohjelman täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma (2006/2111(INI)) — LIBEvaliokunta.

Esittelijä: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

Mietintö erityisongelmista julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa ja saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen suhteesta Lissabonin toimintasuunnitelmaan (2006/2084(INI)) — IMCO-valiokunta.

Esittelijä: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista (KOM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD)) — ENVI-valiokunta.

Esittelijä: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS)) — PECH-valiokunta.

Esittelijä: Philippe Morillon (A6-0228/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0085 — C6-0098/2007 — 2007/0034(CNS)) — PECH-valiokunta.

Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007)

Mietintö Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2006/2304(IMM)) — JURI-valiokunta.

Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0233/2007)

2)

jäseniltä:

2.1)

suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 109 artikla) (B6-0125/2007):

komissiolle

Mavrommatis Manolis, Crowley Brian, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Budreikaitė Danutė, Czarnecki Ryszard, Toussas Georgios, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, Martin David, Posselt Bernd, Rutowicz Leopold Józef, Gurmai Zita, Leichtfried Jörg, Thomsen Britta, Ayala Sender Inés, van Nistelrooij Lambert, Ebner Michl, Pafilis Athanasios, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Tarabella Marc, Braghetto Iles, Pieper Markus, Bowis John, Nicholson James, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Arnaoutakis Stavros, Tajani Antonio, El Khadraoui Saïd, Newton Dunn Bill, Hatzidakis Konstantinos, Willmott Glenis, Karatzaferis Georgios, Goudin Hélène, Evans Robert, Segelström Inger, Bushill-Matthews Philip, Vanhecke Frank, López-Istúriz White Antonio, Pflüger Tobias, Belohorská Irena, Varvitsiotis Ioannis, Beglitis Panagiotis, Casaca Paulo, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Belet Ivo, De Vits Mia, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Batzeli Katerina, Van Hecke Johan, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ciornei Silvia, Hennicot-Schoepges Erna, Guerreiro Pedro, Manolakou Diamanto, Andrikienė Laima Liucija

neuvostolle

Mavrommatis Manolis, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Evans Robert, Bushill-Matthews Philip, Posselt Bernd, Seppänen Esko, Pflüger Tobias, Vaidere Inese, Rutowicz Leopold Józef, Budreikaitė Danutė, Nicholson James, Miguélez Ramos Rosa, Riera Madurell Teresa, Casaca Paulo, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Pafilis Athanasios, Van Hecke Johan, McAvan Linda, Attwooll Elspeth, Tajani Antonio, Kinnock Glenys, Czarnecki Ryszard, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro, Manolakou Diamanto, Andrikienė Laima Liucija

2.2)

päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta: Päätöslauselmaesitys kiusaamisesta ja nuorten doping-aineiden käytöstä urheilussa (B6-0237/2007)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

 

lausuntoa varten: FEMM, LIBE

8.   Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Kirjalliset kannanotot 25, 26, 27, 28, 29, 30/2007 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.

9.   Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1)

suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

(O-0026/2007) Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski ja Roberts Zīle komissiolle: Hallavahinkojen koettelemille maanviljelijöille annettava apu (B6-0126/2007)

(O-0030/2007) Marcin Libicki ja Michael Cashman PETI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (B6-0127/2007)

(O-0031/2007) Marcin Libicki ja Michael Cashman PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (B6-0128/2007).

2)

kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

Riccardo Ventre Burley-tupakan laadun ja erikoispiirteiden suojelemiseen (0060/2007)

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen ja Károly Ferenc Szabó valtion rahoittaman unkarinkielisen Bolyain yliopiston toiminnan uudelleen käynnistämisen tarpeeseen (0061/2007)

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini ja Anna Záborská pedofiilien oman päivän (International Boy Love Day) viettoon (0062/2007)

Andreas Mölzer äärivasemmiston väkivaltaan (0063/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott, Roberta Angelilli ja Anna Záborská erityisistä oppimisen vaikeuksista kärsivien lasten syrjintään ja sosiaaliseen ”syrjäytymiseen” (0064/2007).

10.   Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä, on työjärjestyksen 191 artiklan 5 kohdan mukaisesti lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

21.5.2007

Jean-Michel Camus (SCP d'Avocats) (nro 240/2007)

Nikola Nikolov (nro 241/2007)

Lars Evan Jørgensen (nro 242/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 243/2007)

Uwe Hackländer (nro 244/2007)

Thorsten Laetermann (nro 245/2007)

Julia Ovchinski (Dr. Gorev Engelmann ja muut) (nro 246/2007)

George Skevofylax (nro 247/2007)

Janet Crawford (nro 248/2007)

Pauline Smout (The Hafod Environmental Group) (nro 249/2007)

Janet Crawford (nro 250/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (ja 10 000 allekirjoittanutta) (nro 251/2007)

Patrick Ryan (nro 252/2007)

Peter Thompson (Carrigtwohill Environmental Alliance) (nro 253/2007)

Jean Dudley (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 254/2007)

Keith William Partridge (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 255/2007)

Eric Støttrup Thomsen (European Roma and Travellers Forum ”Romano”) (nro 256/2007)

Theresa Jordan (nro 257/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (ja 230 allekirjoittanutta) (nro 258/2007)

Keith Baker (nro 259/2007)

Jurij Radovič (nro 260/2007)

Patrick Kelly (nro 261/2007)

Dalia Zagnoj (nro 262/2007)

Muhammed Mokbel Elbakry (nro 263/2007)

Adam Grim (B. Grima & Sons Ltd) (nro 264/2007)

Natalia González Menéndez (Asociación de Vecinos ”San Martín de Veriña”) (nro 265/2007)

Concepció Tortojada Capdevila (nro 266/2007)

Seija Suorsa Pahl (nro 267/2007)

Maria Calia (nro 268/2007)

Heidi Theunissen (nro 269/2007)

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 270/2007)

Anna Najberg (Rada Rodziców przy SP 16w Kielcach) (nro 271/2007)

Mihaela Rodica Rotaru (nro 272/2007)

Viorel Oltean (nro 273/2007)

Maria Dragnea (nro 274/2007)

Alexei Rudeanu (nro 275/2007)

Paul Ioan (nro 276/2007)

Sabine Kehling (nro 277/2007)

6.6.2007

Jürgen ja Rosita Westphal (ja 18 allekirjoittanutta) (nro 278/2007)

Karin Regorsek (nro 279/2007)

Franz König (nro 280/2007)

Christian Augenstein (nro 281/2007)

Hermann Witte (nro 282/2007)

Christian Müller (nro 283/2007)

Philipp Moschkerz (nro 284/2007)

José Morales Roselló (nro 285/2007)

James Lane (nro 286/2007)

Tibor Petrys (Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica) (nro 287/2007)

Gabriel Nistorescu (nro 288/2007)

Bernadette Moore (nro 289/2007)

Christopher Smith (nro 290/2007)

Maria Cholewinska (nro 291/2007)

Francisco Goya Pérez (nro 292/2007)

Diego De Ramón Hernández (nro 293/2007) (Unión Democrática Región de Murcia)

Maria José Delgado Aguilera (Asociación en Defensa de la Medicina Natural) (nro 294/2007)

Emil ja Luciana Pica (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 295/2007)

Norbert ja Gudrun Schmidt (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 296/2007)

de Herbert Greipl (nro 297/2007)

Cristiana Muscardini (ja 3 000 allekirjoittanutta) (nro 298/2007)

Denis Dineen (Watergrasshill Community Association) (nro 299/2007)

8.6.2007

Christos Nikoloutsopoulos ja Konstantinos Tokatlidis (Nikoloutsopoulos Law Office) (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 300/2007)

Dragos-Catalin Stoianovici (nro 301/2007)

Sergio Braunstein (nro 302/2007)

Emilian Ghita (nro 303/2007)

Sorin Ilieşiu (ja 791 allekirjoittanutta) (nro 304/2007)

Valentin-Cristian Enache (nro 305/2007)

Bertil Rexler (ja 18 allekirjoittanutta) (nro 306/2007)

Terence Philip Wayne (Comunidad de Propietarios de Valle Romano) (nro 307/2007)

Enrique Lluch Broseta (nro 308/2007)

José Enrique Sanz Salvador (Arca Ibérica) (nro 309/2007)

Mauel Gómez Costa (Asociación de Vecinos ”San Miguel Arcángel”) (nro 310/2007)

Jan-Pierre Versini (ARDM Unita Naziunale) (nro 311/2007)

Alberto Barrera y Vidal (nro 312/2007)

Mauro Guizzardi (nro 313/2007)

Massimo Pradella (Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali) (ja ± 18 700 allekirjoittanutta) (nro 314/2007)

Mario Baroni (nro 315/2007)

Giuseppe Rasizzi Spurio (nro 316/2007)

Andrea Bucci (nro 317/2007)

Bernard Martin Blomsma (nro 318/2007)

Danuta Szymkowiak (nro 319/2007)

Zenon Stanisław Wójcik (nro 320/2007)

Eva Eisner Szuscik (nro 321/2007)

Jerzy Elwart (nro 322/2007)

Krzystof Sawicki (ja 53 allekirjoittanutta) (nro 323/2007)

Wiktor Woźniak (nro 324/2007)

Maria Isabel Lopes Silva (nro 325/2007)

José Da Fonte Magalhaes Winkler (nro 326/2007)

Milan Petrov (nro 327/2007)

Nicolae Cristinel Oleaneu (nro 328/2007)

Gheorghe Alexandru Mugur Georgescu (nro 329/2007)

Ion Anghel (nro 330/2007)

Ioan Paun Cojocariu (nro 331/2007)

Dumitru Orbai (nro 332/2007)

Gheorghe Bacioiu (nro 333/2007)

Gheorghe Zinca (nro 334/2007)

15.6.2007

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 335/2007)

Reinhard Kraus (nro 336/2007)

Manuela Angelli (nro 337/2007)

Athanasios Rovas (nro 338/2007)

Simeon Leftheriodis (Federation of Loaders and Unloaders of Greece) (ja 2 allekirjoittanutta) (nro 339/2007)

Αnastasios Galanis (nro 340/2007)

Anastasios Tertis (nro 341/2007)

Sheila Gibb (nro 342/2007)

Guido Cesal (Région Autonome de la Vallée d'Aoste) (ja 22 000 allekirjoittanutta) (nro 343/2007)

Andreas Zehetbauer (nro 344/2007)

Thomas Radmann (nro 345/2007)

Tobias Fleck (nro 346/2007)

Ali Khodamoradi (nro 347/2007)

Willi Kleemann (nro 349/2007)

Anthony Leworthy (nro 348/2007)

Eanna Conneely (nro 350/2007)

Armando Penazzi (Rimear Construzione e assistenza macchine enologiche e agricole) (nro 351/2007)

Stefan Adamcio (nro 352/2007).

11.   Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavan asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus.

12.   Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Kesäkuun (PE 389.558/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Istunnot 18.6.2007-21.6.2007

Maanantai

PSE-ryhmä pyysi, että esityslistaan lisätään parlamentin puhemiehen julkilausuma Palestiinan tilanteesta, jonka jälkeen ryhmien puheenjohtajat käyttävät lyhyet puheenvuorot.

Puhemies ehdotti tämän kohdan lisäämistä huomisen istunnon esityslistaan klo 9.00.

Daniel Cohn-Bendit käytti Verts/ALE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän pyysi, että neuvosto ja komissio antavat niinikään julkilausuman tästä aiheesta (puhemies vastasi, että hän tekee voitavansa tämän pyynnön täyttämiseksi).

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Tiistai

Puhemies ilmoitti, että neuvosto ei ole läsnä G8-kokouksen päätelmistä ja vuosituhannen kehitystavoitteista käytävässä yhteiskeskustelussa (lopullisen esityslistaluonnoksen kohdat 71 ja 41).

Hannes Swoboda käytti PSE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän pahoitteli neuvoston poissaoloa.

Keskiviikko

ei muutoksia

Torstai

ALDE-ryhmä pyysi, että äänestystä päätöslauselmaesityksistä Lähi-idästä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 46) lykätään heinäkuun 2007 istuntoon.

Puheenvuorot: Annemie Neyts-Uyttebroeck käytti ALDE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän perusteli pyynnön, ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 115 artikla):

PPE-DE-ryhmä pyysi, että esityslistan kohta ”Irakin pakolaisten tilanne”(lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 80) korvataan kohdalla ”Kuuba”.

Puheenvuorot: Hartmut Nassauer käytti PPE-DE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän perusteli pyynnön, ja Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi tämän pyynnön koneäänestyksellä (74 puolesta, 73 vastaan, 6 tyhjää).

Puheenvuorot: Martin Schulz totesi, että useat äänestyskoneet eivät toimineet, kiisti äänestyksen tuloksen ja vaati äänestyksen uusimista, Hartmut Nassauer, Alejo Vidal-Quadras ja Karin Scheele edellisestä puheenvuorosta.

Puhemies ilmoitti saaneensa koneäänestyksestä vastanneilta teknikoilta vahvistuksen siitä, että äänestyksessä tapahtui tekninen häiriö, ja päätti näin ollen uusia äänestyksen.

Parlamentti hyväksyi pyynnön koneäänestyksellä (127 puolesta, 111 vastaan, 4 tyhjää).

Istunto 27.6.2007

ei muutoksia

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

13.   Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Zita Pleštinská, Yannick Vaugrenard, Silvia Ciornei, Bogusław Rogalski, Claude Turmes, Milan Gaľa, Richard Corbett, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Věra Flasarová, Gerard Batten, Ashley Mote, James Nicholson, Manuel Medina Ortega, Roberta Alma Anastase, Cristian Silviu Buşoi, Józef Pinior, Vytautas Landsbergis, Jörg Leichtfried, Laima Liucija Andrikienė, Marian Harkin, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Paul Rübig, Marios Matsakis ja Charles Tannock.

Puhetta johti Adam BIELAN

Varapuhemies

14.   Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka (keskustelu)

Mietintö: Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka [2006/2273(INI)] — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007)

Gunnar Hökmark esitteli laatimansa mietinnön.

Neelie Kroes (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Aloyzas Sakalas (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig PPE-DE-ryhmän puolesta, Catherine Trautmann PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta, Giles Chichester, Reino Paasilinna, Marian Harkin, Ján Hudacký, Erika Mann, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Romana Jordan Cizelj, Gabriela Creţu, Oldřich Vlasák, Malcolm Harbour (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Viviane Reding (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 8.24.

15.   Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väkevien alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä [KOM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007)

Viviane Reding (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Marek SIWIEC

Varapuhemies

Horst Schnellhardt esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Gary Titley (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marianne Thyssen PPE-DE-ryhmän puolesta, Linda McAvan PSE-ryhmän puolesta, Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Andreas Mölzer ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Miroslav Mikolášik, Libor Rouček, Henrik Lax, Wiesław Stefan Kuc, Ian Hudghton, Jens Holm, Roger Helmer, Struan Stevenson, Emanuel Jardim Fernandes, Ryszard Czarnecki, Richard Seeber, Karin Scheele, Danutė Budreikaitė, Jan Březina, Bogdan Golik, Margie Sudre, Åsa Westlund, Alexander Stubb ja Péter Olajos.

Puhetta johti Luisa MORGANTINI

Varapuhemies

Puheenvuorot: Christa Klaß, Bogusław Sonik, James Nicholson, Niels Busk (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Viviane Reding.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 8.22.

16.   EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet (keskustelu)

Mietintö: EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet [2006/2237(INI)] — Kansainvälisen kaupan valiokunta.

Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl esitteli laatimansa mietinnön.

Neelie Kroes (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Marinus Wiersma (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Robert Goebbels (ECONvaliokunnan lausunnon valmistelija), Ria Oomen-Ruijten PPE-DE-ryhmän puolesta, Panagiotis Beglitis PSEryhmän puolesta, Danutė Budreikaitė ALDE-ryhmän puolesta, Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Hanna Foltyn-Kubicka, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Christofer Fjellner, Joel Hasse Ferreira, Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Zaleski, Marusya Ivanova Lyubcheva ja Roberts Zīle.

Puhetta johti Mechtild ROTHE

Varapuhemies

Puheenvuorot: Roberta Alma Anastase, Justas Vincas Paleckis, Dariusz Maciej Grabowski, Libor Rouček, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Francisco Assis ja Neelie Kroes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 8.25.

17.   Kilpailupolitiikka 2005 (keskustelu)

Mietintö: Kilpailupolitiikkaa koskeva komission kertomus 2005 [2007/2078(INI)] — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Elisa Ferreira (A6-0176/2007)

Neelie Kroes (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pervenche Berès PSE-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jeffrey Titford IND/DEM-ryhmän puolesta, José Manuel García-Margallo y Marfil ja Neelie Kroes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 8.26.

18.   Kissan ja koiran turkis *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiellosta saattaa markkinoille ja tuoda yhteisöön sekä viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita [KOM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD)] — Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta.

Esittelijä: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007)

Markos Kyprianou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Eva-Britt Svensson esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Caroline Lucas (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Struan Stevenson (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zuzana Roithová PPE-DE-ryhmän puolesta, Arlene McCarthy PSE-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lydia Schenardi ITS-ryhmän puolesta, Zita Pleštinská, Christel Schaldemose, Mojca Drčar Murko, Carl Schlyter, Jean-Claude Martinez, Catherine Stihler, Elizabeth Lynne ja Markos Kyprianou.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 8.23.

19.   Multippeliskleroosi (keskustelu)

Marcin Libickin PETI-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0028/2007): Multippeliskleroosia koskevat hyvien toimintatapojen säännöt (B6-0124/2007)

Marcin Libicki esitteli suullisen kysymyksen.

Markos Kyprianou (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Frieda Brepoels PPE-DE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa PSE-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylwester Chruszcz, Evangelia Tzampazi, Marios Matsakis, Urszula Krupa ja Markos Kyprianou.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Koska päätöslauselmaesityksiä ei jätetty, asiasta ei äänestetty.)

20.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 389.558/OJMA).

21.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Harald Rømer

Pääsihteeri

Hans-Gert Pöttering

Puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, van den Berg, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


Tiistai 19. kesäkuuta 2007

12.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 146/15


PÖYTÄKIRJA

(2008/C 146 E/02)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Hans-Gert PÖTTERING

Puhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

2.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

neuvostolta ja komissiolta:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä (KOM(2007)0249 — C6-0143/2007 — 2007/0094(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: FEMM, EMPL, ITRE

Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 17 päivänä kesäkuuta 1998 tehtyyn yleissopimukseen ajokielloista (KOM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: TRAN

Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla 26 päivänä toukokuuta 1997 tehtyyn sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevaan yleissopimukseen (KOM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: CONT

Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Roomassa 19 päivänä kesäkuuta vuonna 1980 allekirjoittamista varten avattuun sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista tehtyyn yleissopimukseen (KOM(2007)0217 — C6-0157/2007 — 2007/0077(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 29 päivänä toukokuuta 2000 tehtyyn yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (KOM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

 

lausuntoa varten: INTA

Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

 

lausuntoa varten: INTA

Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

 

lausuntoa varten: INTA

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0310 — C6-0163/2007 — 2007/0107(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

Määrärahasiirtoesitys DEC 16/2007 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2007)0674 — C6-0164/2007 — 2007/2133(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Määrärahasiirtoesitys DEC 17/2007 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2007)0675 — C6-0165/2007 — 2007/2134(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2007 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2007)0676 — C6-0166/2007 — 2007/2135(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2007 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2007)0678 — C6-0167/2007 — 2007/2136(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus) (KOM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (KOM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

 

lausuntoa varten: CONT

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (KOM(2007)0241 — C6-0171/2007 — 2007/0089(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

 

lausuntoa varten: ENVI, BUDG, JURI, CONT

Ehdotus neuvoston asetukseksi ”ARTEMIS-yhteisyrityksen” perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (KOM(2007)0243 — C6-0172/2007 — 2007/0088(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

 

lausuntoa varten: BUDG, JURI, CONT

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kirgisian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0189 — C6-0173/2007 — 2007/0065(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

2)

parlamentin valiokunnilta:

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 2008 (KOM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS)) — ECON-valiokunta.

Esittelijä: Werner Langen (A6-0243/2007)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kyproksessa 1 päivänä tammikuuta 2008 (KOM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS)) — ECON-valiokunta.

Esittelijä: Werner Langen (A6-0244/2007)

3.   Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.

KUUBA

Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis ja Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta EU:n politiikasta Kuuban hallituksen suhteen (B6-0250/2007)

Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola ja Zuzana Roithová PPE-DE-ryhmän puolesta EU:n politiikasta Kuuban hallituksen suhteen (B6-0260/2007)

Mario Borghezio UEN-ryhmän puolesta EU:n politiikasta Kuuban hallituksen suhteen (B6-0261/2007)

Monica Frassoni ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvoston Kuubaa koskevista tuloksista (B6-0263/2007)

II.

IHMISOIKEUDET ETIOPIASSA

Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0246/2007)

Luisa Morgantini ja Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0247/2007)

Marco Pannella, Fiona Hall, Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0252/2007)

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki ja Mario Borghezio UEN-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0254/2007)

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Marie-Arlette Carlotti PSE-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0257/2007)

Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0259/2007)

III.

BURMA

Vittorio Agnoletto ja Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta Burmasta (B6-0248/2007)

Marco Pannella, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, Jules Maaten, Marios Matsakis, Lydie Polfer, Johan Van Hecke ja Sajjad Karim ALDE-ryhmän puolesta Burmasta (B6-0253/2007)

Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski ja Marcin Libicki UENryhmän puolesta Aung San Suu Kyin tilanteesta Burmassa/Myanmarissa (B6-0255/2007)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Marc Tarabella ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta Burman/Myanmarin tilanteesta (B6-0256/2007)

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta Aung San Suu Kyin tilanteesta Burmassa/Myanmarissa (B6-0258/2007)

Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Burmasta (B6-0262/2007)

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.

4.   Palestiinan tilanne (keskustelu)

Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma: Palestiinan tilanne

Hans-Gert Pöttering (puhemies) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEMryhmän puolesta ja Andreas Mölzer ITS-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

5.   Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi — Tutkintavaliokunnan tulokset (keskustelu)

Mietintö: Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi [2006/2199(INI)] — Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevä tutkintavaliokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0203/2007)

Diana Wallisin Equitable Life Assurance -yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta jättämä suositusluonnos Equitable Life Assurance -yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan mietinnöstä (B6-0199/2007)

Diana Wallis esitteli mietinnön ja suositusluonnoksen.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT

Varapuhemies

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Robert Atkins PPE-DE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa PSE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, Ashley Mote ITS-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Jim Allister.

Puhetta johti Luigi COCILOVO

Varapuhemies

Puhemies toivotti tervetulleeksi istuntosaliin Italiasta Salernon vaalipiiristä saapuneen vierailijaryhmän.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness, Peter Skinner, Marcin Libicki, Jean-Paul Gauzès, Harald Ettl, Tadeusz Zwiefka, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Pervenche Berès, Marco Pannella käyttääkseen työjärjestyspuheenvuoron (Puhemies keskeytti puhujan, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro), Neil Parish, Michael Cashman, Rainer Wieland, John Purvis ja Charlie McCreevy (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 8.27.

6.   Perhe-elämä ja opiskeluaika (keskustelu)

Mietintö: Sääntelykehys nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa [2006/2276(INI)] — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

Esittelijä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Anna Záborská käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT

Varapuhemies

Puheenvuorot: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta, Alfonso Andria ALDE-ryhmän puolesta, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Věra Flasarová GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Lydia Schenardi ITS-ryhmän puolesta, Christopher Heaton-Harris, Lissy Gröner, Karin Resetarits, Wojciech Roszkowski, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Georgios Karatzaferis, Pál Schmitt, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, Roberta Alma Anastase, Teresa Riera Madurell, Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott, Jerzy Buzek, Christa Prets, Anna Hedh, Gabriela Creţu, Catherine Stihler, Silvia-Adriana Ţicău ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 8.28.

(Istunto keskeytettiin klo 12.00 ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

Puhetta johti Gérard ONESTA

Varapuhemies

7.   Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika

Seuraava päätöslauselmaesitys on hyväksytty valiokunnassa:

Kehitysyhteistyövaliokunnan työjärjestyksen 81 artiklan mukaisesti jättämä päätöslauselmaesitys luonnoksesta komission päätökseksi Aasiaa koskevan alueellisen strategia-asiakirjan 2007-2013 ja monivuotisen alueohjelman laatimisesta (B6-0265/2007).

Määräaika tarkistusten jättämiselle on 20.6.2007 klo 10.00.

Äänestys toimitetaan 21.6.2007.

8.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

8.1.   Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0657 — C6-0381/2006 — 2006/0220(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0042/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0238)

8.2.   Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0543 — C6-0315/2006 — 2006/0170(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0043/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0239)

8.3.   Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0556 — C6-0323/2006 — 2006/0175(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0045/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0240)

8.4.   Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0692 — C6-0429/2006 — 2003/0099(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0046/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0241)

8.5.   Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0670 — C6-0404/2006 — 2006/0225(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0047/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0242)

8.6.   Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin nopeus ja kuormalavat *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta suunnitellusta nopeudesta ja kuormalavoista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0667 — C6-0385/2006 — 2006/0219(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0048/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0243)

8.7.   Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0662 — C6-0380/2006 — 2006/0221(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0049/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0244)

8.8.   Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0651 — C6-0377/2006 — 2006/0216(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0050/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0245)

8.9.   Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Esittelijä antoi lausuman työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0246)

8.10.   Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0812 — C6-0504/2006 — 2006/0264(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0247)

8.11.   Työntekijöiden suojelu asbestilta *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0201/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0248)

8.12.   Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikan tasavalta) (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0419 — C6-0302/2006 — 2006/0139(CNS)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0040/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0249)

8.13.   Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0669 — C6-0430/2006 — 2006/0224(CNS)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0041/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0250)

8.14.   Puhdasrotuiset jalostusnaudat * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0749 — C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0251)

8.15.   Yhteisön tavaramerkki * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0830 — C6-0050/2007 — 2006/0267(CNS)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0252)

8.16.   Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0694 — C6-0436/2006 — 2006/0231(CNS)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0253)

8.17.   Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0813 — C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 17)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0254)

8.18.   Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0200/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 18)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0255)

8.19.   EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0085 — C6-0098/2007 — 2007/0034(CNS)] — Kalatalousvaliokunta.

Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0256)

8.20.   EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS)] — Kalatalousvaliokunta.

Esittelijä: Philippe Morillon (A6-0228/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0257)

8.21.   Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö [2006/2304(IMM)]

Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0233/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0258)

8.22.   Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väkevien alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä [KOM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 22)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0259)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0259)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Bogdan Golik tarkistusten äänestysjärjestyksestä;

Horst Schnellhardt (esittelijä) tästä puheenvuorosta.

8.23.   Kissan ja koiran turkis *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiellosta saattaa markkinoille ja tuoda yhteisöön sekä viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita [KOM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD)] — Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta.

Esittelijä: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 23)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0260)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0260)

8.24.   Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka (äänestys)

Mietintö: Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka [2006/2273(INI)] — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0261)

8.25.   EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet (äänestys)

Mietintö: EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet [2006/2237(INI)] — Kansainvälisen kaupan valiokunta.

Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 25)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0262)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Gianluca Susta esitti ALDE-ryhmän puolesta tarkistukseen 4 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin;

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (esittelijä) esitti tarkistukseen 26 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

8.26.   Kilpailupolitiikka 2005 (äänestys)

Mietintö: Kilpailupolitiikkaa koskeva komission kertomus 2005 [2007/2078(INI)] — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Elisa Ferreira (A6-0176/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0263)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Elisa Ferreira (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä.

8.27.   Tutkintavaliokunnan tulokset (äänestys)

Suositusluonnos: B6-0199/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 27)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0264)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Diana Wallis (tutkintavaliokunnan esittelijä) pyysi, että suositusluonnoksesta äänestetään nimenhuutoäänestyksellä (puhemies totesi, että tätä pyyntöä ei vastustettu).

8.28.   Perhe-elämä ja opiskeluaika (äänestys)

Mietintö: Sääntelykehys nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa [2006/2276(INI)] — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

Esittelijä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 28)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0265)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Anna Hedh esitti 24 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

9.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Horst Schnellhardt — A6-0035/2007: Richard Seeber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė, Andreas Mölzer

Mietintö: Godelieve Quisthoudt-Rowohl — A6-0206/2007: Andreas Mölzer

Mietintö: Elisa Ferreira — A6-0176/2007: Eoin Ryan, Zita Pleštinská

Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou — A6-0209/2007: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Lambsdorff.

10.   Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.55 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti Hans-Gert PÖTTERING

Puhemies

11.   Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Irlannin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Colm Burke on nimitetty parlamentin jäseneksi Simon Coveneyn tilalle 19.6.2007 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Colm Burke osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, että ei harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.

Avril Doyle käytti puheenvuoron.

12.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

13.   G8-kokouksen päätelmät — Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: G8-kokouksen päätelmät

Mietintö: Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa [2007/2103(INI)] — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

Puhemies ilmoitti, että neuvoston edustaja ei ollut paikalla.

Louis Michel (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Glenys Kinnock esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta, Margrietus van den Berg PSE-ryhmän puolesta, Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georgios Karatzaferis IND/DEM-ryhmän puolesta, Koenraad Dillen ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó ja Eoin Ryan.

Puhetta johti Gérard ONESTA

Varapuhemies

Puheenvuorot: Kathalijne Maria Buitenweg, Luisa Morgantini, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Feleknas Uca, Nirj Deva, Åsa Westlund, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.9.

14.   AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (keskustelu)

Mietintö: AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 [2007/2021(INI)] — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

Thierry Cornillet esitteli laatimansa mietinnön.

Louis Michel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta, Glenys Kinnock PSE-ryhmän puolesta, Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Marie Coûteaux IND/DEM-ryhmän puolesta, Koenraad Dillen ITS-ryhmän puolesta, Gay Mitchell, Marie-Arlette Carlotti, Fiona Hall, Liam Aylward, Geoffrey Van Orden, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.10.

15.   Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (keskustelu)

Marcin Libickin ja Michael Cashmanin PETI-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0030/2007): Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (B6-0127/2007)

Marcin Libickin ja Michael Cashmanin PETI-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0031/2007): Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (B6-0128/2007)

Marcin Libicki ja Michael Cashman esittelivät suulliset kysymykset.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi kysymykseen (B6-0128/2007).

Puheenvuorot: Carlos José Iturgaiz Angulo PPE-DE-ryhmän puolesta, Carlos Carnero González PSE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull ja Charlie McCreevy.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Michael Cashman, Joan Calabuig Rull ja Carlos Carnero González PSE-ryhmän puolesta, Luciana Sbarbati ALDE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta Andalusian, Valencian ja Madridin alueille vetoomusvaliokunnan puolesta tehdyn tietojenkeruumatkan tuloksista (B6-0251/2007)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.6.2007, kohta 8.5.

(Istunto keskeytettiin klo 17.35 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

Puhetta johti Manuel António dos SANTOS

Varapuhemies

16.   Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0125/2007).

Ensimmäinen osa

Kysymys 35 (Manolis Mavrommatis): Vakuutusyhtiöt Euroopan unionissa.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Manolis Mavrommatis.

Kysymys 36 (Brian Crowley): Kiinteistöjen ostamista toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta koskevat tiedotuskampanjat.

Charlie McCreevy vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Brian Crowley ja Danutė Budreikaitė.

Kysymys 37 (Manuel Medina Ortega): Euroopan unionin ulkosuhdehallinto ja maahanmuuttopolitiikka.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Manuel Medina Ortega.

Toinen osa

Kysymys 38 (Dimitrios Papadimoulis): Julkisen vajeen ja valtion velan kehitys.

Joaquín Almunia (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Dimitrios Papadimoulis.

Kysymys 39 (Danutė Budreikaitė): Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen toteutus.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Danutė Budreikaitė, Nils Lundgren ja Piia-Noora Kauppi.

Kysymys 40 (Ryszard Czarnecki): Puolan liittyminen euroalueeseen.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ryszard Czarnecki, Richard Corbett ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 41: kysymykseen vastataan kirjallisesti.

Kysymys 42 (Sarah Ludford): Suunnitelmat kolmannen kiitoradan rakentamisesta Lontoon Heathrow'hun.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jim Allister, Sarah Ludfordin puheenvuoron jälkeen.

Kysymys 43 (Georgios Papastamkos): Euroopan unionin ”ympäristöhallinto”.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Georgios Papastamkos.

Kysymys 44 (David Martin): EU: tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen pitoisuuksille.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti David Martin.

Kysymys 45 (Bernd Posselt): Jäteturismi.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymyksiin 46-53 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 54 (Claude Moraes): Syöpäseulonta.

Markos Kyprianou (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes, Reinhard Rack ja David Martin.

Kysymys 55 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uusi terveysstrategia.

Markos Kyprianou vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried ja Paul Rübig.

Kysymys 56 (Marc Tarabella): Terveyspalvelut.

Markos Kyprianou vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marc Tarabella.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 19.40 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Mario MAURO

Varapuhemies

17.   Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö: Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma erityisongelmista julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa sekä sen suhteesta Lissabonin toimintasuunnitelmaan [2006/2084(INI)] — Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta.

Esittelijä: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

Arlene McCarthy esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Charlotte Cederschiöld PPE-DE-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.8.

18.   Poikkeukset sisämarkkinasäännöksiin puolustushankinnoissa EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan nojalla (keskustelu)

Arlene McCarthyn IMCO-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0022/2007): Poikkeukset sisämarkkinasäännöksiin puolustushankinnoissa EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan nojalla (B6-0122/2007)

Arlene McCarthy esitteli suullisen kysymyksen.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Barbara Weiler PSE-ryhmän puolesta, Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Karl von Wogau ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

19.   Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista [KOM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Dimitrios Papadimoulis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jens Holm (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manuel Medina Ortega (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martin Callanan PPE-DE-ryhmän puolesta, Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Varapuhemies

Puheenvuorot: Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.2.

20.   Hallavahinkojen koettelemille maanviljelijöille annettava apu (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0026/2007): Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski ja Roberts Zīle ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Hallavahinkojen koettelemille maanviljelijöille annettava apu (B6-0126/2007)

Zdzisław Zbigniew Podkański esitteli suullisen kysymyksen.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Czesław Adam Siekierski PPE-DE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos PSE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Béla Glattfelder, Zita Pleštinská ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

21.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 389.558/OJME).

22.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Harald Rømer

Pääsihteeri

Luigi Cocilovo

Varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (..., ..., ...)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (..., ..., ...)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

PRC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0042/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

2.   Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0043/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

3.   Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0045/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

4.   Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0046/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

5.   Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0047/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

6.   Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin nopeus ja kuormalavat (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0048/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

7.   Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0049/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

8.   Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0050/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

9.   Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Hans-Peter MAYER (A6-0132/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

10.   Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Hans-Peter MAYER (A6-0167/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

11.   Työntekijöiden suojelu asbestilta (kodifioitu toisinto) *** I

Mietintö: Hans-Peter MAYER (A6-0201/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

12.   Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) (kodifioitu toisinto) *

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0040/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

645, 17, 11

Nimenhuutoäänestystä koskeva pyyntö

PPE-DE

13.   Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset (kodifioitu toisinto) *

Mietintö: Diana WALLIS (A6-0041/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

14.   Puhdasrotuiset jalostusnaudat (kodifioitu toisinto) *

Mietintö: Hans-Peter MAYER (A6-0164/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

626, 12, 14

Nimenhuutoäänestystä koskeva pyyntö

PPE-DE

15.   Yhteisön tavaramerkki (kodifioitu toisinto) *

Mietintö: Hans-Peter MAYER (A6-0165/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

16.   Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan (kodifioitu toisinto) *

Mietintö: Hans-Peter MAYER (A6-0166/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

17.   Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset (kodifioitu toisinto) *

Mietintö: Hans-Peter MAYER (A6-0168/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

18.   Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) *

Mietintö: Hans-Peter MAYER (A6-0200/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

19.   EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus *

Mietintö: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0231/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

514, 69, 98

Nimenhuutoäänestystä koskeva pyyntö

IND/DEM

20.   EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus *

Mietintö: Philippe MORILLON (A6-0228/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

511, 69, 104

Nimenhuutoäänestystä koskeva pyyntö

IND/DEM

21.   Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Mietintö: Giuseppe GARGANI (A6-0233/2007)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

+

463, 185, 19

22.   Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** I

Mietintö: Horst SCHNELLHARDT (A6-0035/2007)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

teksti (kokonaisuudessaan)

126

142-143

127

PPE-DE, PSE, ALDE, UEN,

GUE/NGL, Verts/ALE

GOLIK ja muut

 

+

 

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset — yhtenä ryhmänä

1-123

valiokunta

 

 

art. 4, § 1, d alakohta

149

Verts/ALE

 

 

liite 2, luokka B, 29 kohta

132

ALDE

-

235, 395, 24

128

GOLIK ja muut

 

-

 

129

GOLIK ja muut

 

-

 

130

GOLIK ja muut

 

-

 

131/rev.

GOLIK ja muut

 

-

 

139-141=

146-148=

UEN

STUBB ja muut

-

246, 429, 11

145

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

NHÄ

+

522, 148, 15

124-125

BUSK ja muut

 

 

liite 2, luokka C, 3 kohta

144

PPE-DE, PSE, ALDE, UEN,

Verts/ALE, GUE/NGL

NHÄ

+

656, 16, 5

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

Tarkistukset 133-138 mitätöitiin.

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PSE: tark. 144 ja 145

Muuta

Tarkistus 127 on identtinen tarkistuksen 126 vastaavan osan kanssa.

23.   Kissan ja koiran turkis *** I

Mietintö: Eva-Britt SVENSSON (A6-0157/2007)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

teksti (kokonaisuudessaan)

21

valiokunta

 

+

 

1-20

valiokunta

 

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

24.   Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka

Mietintö: Gunnar HÖKMARK (A6-0193/2007)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

§ 1 jälkeen

7

GUE/NGL

NHÄ

+

434, 205, 24

§ 5 jälkeen

5

GUE/NGL

NHÄ

-

141, 520, 14

6

GUE/NGL

osat/NHÄ

 

 

1

-

120, 543, 11

2

 

3

 

§ 32

10

GUE/NGL

 

-

 

§ 48

12

GUE/NGL

 

-

 

§ 48 jälkeen

8

GUE/NGL

NHÄ

-

317, 360, 9

9

GUE/NGL

-

289, 375, 11

§ 49

11

GUE/NGL

 

-

 

§ 51

13

GUE/NGL

 

-

 

B kappaleen jälkeen

1/rev.

PSE

 

+

 

E kappale

3P

PSE

+

342, 319, 22

N kappaleen jälkeen

4

GUE/NGL

osat

 

 

1

-

 

2

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

Tarkistus 2 mitätöitiin.

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

GUE/NGL: tark. 5, 6, 7 ja 8

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE

tark. 4

1. osa:”ottaa huomioon, että ... kuten laajakaistaista Internetiä”

2. osa:”ottaa huomioon, että ... verroin syrjäisestä sijainnistaan”

tark. 6

1. osa:”katsoo, että on ... alueiden välillä”

2. osa:”eräänä esimerkkinä on ... ja Kanarian saarilla”

3. osa:”mikä edellyttää, että ... niiden kaikille asukkaille”

25.   EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet

Mietintö: Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL (A6-0206/2007)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

§ 2 jälkeen

17

ITS

 

-

 

§ 5

19

PSE

 

-

 

§ 6

4

Verts/ALE

 

+

suullisesti muutettuna

§ 10

20

PSE

 

-

 

§ 13

5

Verts/ALE

 

-

 

§ 14

28

PPE-DE

 

+

 

§ 15

6

Verts/ALE

 

-

 

§ 19

21

PSE

 

+

 

§ 22

7

Verts/ALE

 

-

 

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

-

289, 364, 19

§ 23

8

Verts/ALE

 

-

 

§ 25

22

PSE

 

+

 

§ 27

23P

PSE

 

-

 

§ 30

24P

PSE

-

286, 368, 9

§ 32

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 35

§

alkuper. teksti

+

 

§ 36

25

PSE

osat

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 37

9

Verts/ALE

 

-

 

§ 37 jälkeen

1

ALDE

 

-

 

2

ALDE

 

-

 

3

ALDE

 

-

 

§ 40 jälkeen

18

PSE

osat

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 41

29/rev.

PPE-DE

-

330, 335, 15

26

PSE

 

+

suullisesti muutettuna

§ 42

10

Verts/ALE

 

-

 

§ 43

11

Verts/ALE

osat

 

 

1

-

 

2/KÄ

+

376, 286, 22

§ 44

12

Verts/ALE

 

-

 

§ 47

13

Verts/ALE

 

-

 

§ 51

14

Verts/ALE

 

-

 

27

PSE

 

+

 

§ 52 jälkeen

30

PPE-DE

-

296, 383, 9

§ 54

15P

Verts/ALE

 

-

 

§ 55

16

UEN

 

+

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

PSE

tark. 11

1. osa:”ilmaisee huolensa Venäjän ... käsitykset voitaisiin perustella”

2. osa:”kehottaa Venäjää sisällyttämään ... kansalliseen lainsäädäntöönsä”

PPE-DE

tark. 18

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ”koska sen avulla ... välisistä hyvistä suhteista”

2. osa: nämä sanat

tark. 25

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman poistoa

2. osa: poisto

Verts/ALE

§ 22

1. osa:”panee merkille Venäjän ... talouden keskeisillä aloilla”

2. osa:”katsoo, että Venäjän ... parhaiten markkinoilla”

§ 32

1. osa:”korostaa tarvetta parantaa ... ja normien kanssa”

2. osa:”kehottaa Venäjän viranomaisia ... piratismin torjunnan tehostamiseksi”

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE: § 35

Muuta

Gianluca Susta esitti ALDE-ryhmän puolesta tarkistukseen 4 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen teksti kuuluu seuraavasti:

6. katsoo, että Venäjän ja EU:n välisen tehokkaan ja laajamittaisen taloudellisen yhteistyön on perustuttava demokratian korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden vapauden periaatteeseen, ja kehottaa Venäjää jatkamaan markkinauudistuksia, pidättymään talouden politisoinnista ja kunnioittamaan julkisten ja yksityisten instituutioiden itsenäisyyttä;

Esittelijä Godelieve Quisthoudt-Rowohl esitti tarkistukseen 26 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti:

41. on vakuuttunut, että virallinen energiasopimus, jonka Venäjä ratifioisi, saadaan aikaan vain neuvottelemalla uusi puiteasiakirja, eli uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa; ehdottaa, että Euroopan energiaperuskirjasopimuksen aineksia siirrettäisiin uuteen asiakirjaan, sillä nykyistä tilannetta, jota leimaa virallisen sopimuksen puute, on mahdotonta hyväksyä;

26.   Kilpailupolitiikka 2005

Mietintö: Elisa FERREIRA (A6-0176/2007)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

§ 1 jälkeen

6

GUE/NGL

 

-

 

7

GUE/NGL

 

-

 

§ 5

8

GUE/NGL

 

-

 

§ 12

2

ALDE

 

+

 

§ 13

§

alkuper. teksti

osat/NHÄ

 

 

1

+

517, 146, 21

2

+

500, 136, 26

§ 19

3

PSE

 

-

 

§ 21 jälkeen

4

PSE

 

-

 

5

PSE

 

-

 

§ 31 jälkeen

1

Verts/ALE

 

-

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

UEN, IND/DEM: § 13

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

UEN

§ 13

1. osa:”tukee siksi komission ... joka helpottaisi vertailua”

2. osa:”ja muistuttaa parlamentin ... esittämästä kannasta”

27.   Tutkintavaliokunnan tulokset

Suositusluonnos: B6-0199/2007

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

EQUI-valiokunta

(B6-0199/2007)

äänestys: suositus (kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

602, 13, 64

Nimenhuutoäänestystä koskeva pyyntö

Tutkintavaliokunnan esittelijä Diana Wallis: teksti kokonaisuudessaan

28.   Perhe-elämä ja opiskeluaika

Mietintö: Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (A6-0209/2007)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

§ 10

§

alkuper. teksti

eä/KÄ

+

327, 278, 39

§ 14

§

alkuper. teksti

+

 

§ 15

§

alkuper. teksti

+

 

§ 16

§

alkuper. teksti

+

 

§ 24

§

alkuper. teksti

+

suullisesti muutettuna

§ 25

§

alkuper. teksti

eä/KÄ

-

276, 349, 23

§ 26

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

+

291, 274, 72

§ 28

§

alkuper. teksti

eä/KÄ

+

352, 266, 22

§ 36 jälkeen

5

PSE

 

+

 

6

PSE

 

-

 

7

PSE

 

+

 

E kappale

1

Verts/ALE

 

-

 

G kappale

2

Verts/ALE

 

-

 

G kappaleen jälkeen

3

Verts/ALE

+

350, 282, 23

M kappaleen jälkeen

4

PSE

 

+

 

P kappaleen jälkeen

8

PSE

 

+

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE: § 10, 14, 15, 16, 25, 28

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE

§ 26

1. osa:”kehottaa jäsenvaltioita poistamaan ... evätään perheavustuksia”

2. osa:”mikä antaisi heille ... vanhempainloman päättyessä”

Muuta

Anna Hedh esitti 24 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti:

24. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia tukemaan ja helpottamaan elinikäistä oppimista takaamalla mahdollisuus muun muassa vanhempain- tai äitiyslomaan tai oman harkinnan mukaan huoltajuuteen tai huollettavana olevien vanhempien tai vammaisten hoitoon otettavaan lomaan sekä etenkin uuteen teknologiaan perustuviin joustavampiin työskentelyolosuhteisiin; kehottaa jäsenvaltioita lisäksi sisällyttämään opiskelun aikana pidetyn äitiys- ja vanhempainloman naisten ja miesten kokonaistyöaikaa sekä eläkeoikeuksia koskeviin laskelmiin, jotta voidaan täysimääräisesti saavuttaa tavoite sukupuolten välisestä todellisesta tasa-arvosta;


LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.   Mietintö: Wallis A6-0040/2007

Päätöslauselma

Puolesta: 645

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingarett

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Mote

NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk

Tyhjää: 11

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Claeys

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Fajmon, Ventre

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Mietintö: Mayer A6-0164/2007

Päätöslauselma

Puolesta: 626

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 12

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

Tyhjää: 14

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers

ITS: Claeys, Dillen, Le Rachinel, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Fajmon, Ventre

PSE: Liberadzki

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta: Enrique Barón Crespo, Jean Marie Beaupuy, Dan Jørgensen

3.   Mietintö: Capoulas Santos A6-0231/2007

Päätöslauselma

Puolesta: 514

ALDE: Hall, Hennis-Plasschaert, Kacin, Klinz, Lambsdorff, Losco, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Savi, Toma, Van Hecke, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis, Louis, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Coşea, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Romagnoli

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Vastaan: 69

ALDE: Ciornei, Husmenova, Maaten, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Cabrnoch, Callanan, Hannan, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Itälä

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tyhjää: 98

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux

ITS: Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Evans Jonathan, Parish, Seeberg, Van Orden

PSE: Jørgensen, Schaldemose

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lipietz

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan: Christofer Fjellner, Kartika Tamara Liotard

Tyhjää: Poul Nyrup Rasmussen, Fiona Hall,

4.   Mietintö: Morillon A6-0228/2007

Päätöslauselma

Puolesta: 511

ALDE: Cocilovo, Hennis-Plasschaert, Kacin, Lax, Lehideux, Losco, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Coşea, Mihăescu, Moisuc

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Vastaan: 69

ALDE: Husmenova, Maaten, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Železný

ITS: Le Rachinel

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Callanan, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tyhjää: 104

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Wallis, Watson

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux

ITS: Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Evans Jonathan, Fajmon, Jackson, Parish, Seeberg, Van Orden

PSE: Bösch, Jørgensen, Schaldemose

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Tyhjää: Poul Nyrup Rasmussen

5.   Mietintö: Schnellhardt A6-0035/2007

Tarkistus 145

Puolesta: 522

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Karas, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pirker, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Stauner, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gill, Glante, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Occhetto, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pittella, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis,Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Gobbo, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Vastaan: 148

ALDE: Degutis, Onyszkiewicz, Panayotov, Piskorski, Savi, Starkevičiūtė, Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Kozlík

PPE-DE: Andrikienė, Bauer, Becsey, Buzek, Cabrnoch, Chmielewski, De Blasio, Demetriou, Dombrovskis, Duka-Zólyomi, Fajmon, Fontaine, Gál, Gaľa, Gawronski, Glattfelder, Gyürk, Handzlik, Hudacký, Hybášková, Jałowiecki, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lewandowski, Lulling, Méndez de Vigo, Mikolášik, Musotto, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pīks, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Sonik, Šťastný, Strejček, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Vlasák, Záborská, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berès, Bono, Bourzai, Casaca, Castex, Cottigny, De Keyser, Douay, Ferreira Anne, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Guy-Quint, Laignel, Le Foll, Lehtinen, Liberadzki, Paasilinna, Pinior, Plumb, Rocard, Roure, Sakalas, Saks, Savary, Szejna, Tabajdi, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tyhjää: 15

ALDE: Budreikaitė, Ciornei, Geremek

GUE/NGL: Seppänen, Søndergaard

IND/DEM: Wise

ITS: Mote

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Jordan Cizelj, Ţîrle, Ventre

PSE: Koterec

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta: Nicole Fontaine

Vastaan: Marek Siwiec, Catherine Trautmann,

6.   Mietintö: Schnellhardt A6-0035/2007

Tarkistus 144

Puolesta: 656

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, de Villiers, Wise

NI: Battilocchio

PPE-DE: Sonik

PSE: Vigenin

Tyhjää: 5

GUE/NGL: Holm

ITS: Mote

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Ţîrle

Verts/ALE: van Buitenen

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta: Kristian Vigenin,

7.   Mietintö: Hökmark A6-0193/2007

Tarkistus 7

Puolesta: 434

ALDE: Andrejevs, Andria, Birutis, Costa, Duff, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Husmenova, Laperrouze, Onyszkiewicz, Panayotov, Pistelli, Polfer, Prodi, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Krupa, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Coşea, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Böge, Braghetto, Brejc, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Coelho, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gräßle, Grosch, Gyürk, Hannan, Hatzidakis, Herrero-Tejedor, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Olajos, Olbrycht, Parish, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Rack, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Sonik, Spautz, Stevenson, Stubb, Sturdy, Szájer, Tajani, Ţîrle, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Ryan, Speroni, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 205

ALDE: Alvaro, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Železný

ITS: Le Rachinel, Mote

NI: Allister, Bobošíková

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Bauer, Becsey, Berend, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fraga Estévez, Gaľa, Ganţ, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeleva, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langendries, Liese, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Posdorf, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Pahor

UEN: Bielan, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Tyhjää: 24

ALDE: Busk

GUE/NGL: Agnoletto

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Dillen, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

UEN: Grabowski, Maldeikis, Musumeci, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta: Vittorio Agnoletto

Vastaan: James Elles, Christofer Fjellner, Ewa Klamt, Christa Klaß, Othmar Karas

8.   Mietintö: Hökmark A6-0193/2007

Tarkistus 5

Puolesta: 141

ALDE: Harkin, Husmenova

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Rivera

PPE-DE: Albertini, Buzek, De Blasio, Descamps, Gahler, Gál, Gargani, Garriga Polledo, Herrero-Tejedor, Mayor Oreja, Post, Schmitt

PSE: Bourzai, Casaca, Fernandes

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Rogalski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 520

ALDE: Alvaro, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Zapałowski

Tyhjää: 14

ALDE: Gentvilas, Panayotov

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Claeys, Mölzer

NI: Helmer, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Dombrovskis

PSE: Leichtfried, Occhetto

UEN: Grabowski, Podkański

Verts/ALE: van Buitenen

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta: Jamila Madeira, Joel Hasse Ferreira

Vastaan: Christa Klaß

9.   Mietintö: Hökmark A6-0193/2007

Tarkistus 6, 1. osa

Puolesta: 120

ALDE: Gibault

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Dimitrakopoulos, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Kudrycka, Schwab

PSE: Casaca, Fernandes, Herczog, Masip Hidalgo, Thomsen

UEN: Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 543

ALDE: Alvaro, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Costa, Davies, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise

ITS: Mote

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tyhjää: 11

ALDE: Degutis

IND/DEM: Bonde, Železný

ITS: Claeys, Vanhecke

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ventre

PSE: Leichtfried

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta: Joel Hasse Ferreira, Jamila Madeira

Vastaan: Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

10.   Mietintö: Hökmark A6-0193/2007

Tarkistus 8

Puolesta: 317

ALDE: Andria, Cocilovo, Costa, Harkin, Losco, Pistelli, Susta

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Pomés Ruiz

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Speroni, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 360

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise

ITS: Mote

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tyhjää: 9

IND/DEM: Coûteaux, Železný

ITS: Claeys, Martinez, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Mietintö: Ferreira A6-0176/2007

13 kohta, 1. osa

Puolesta: 517

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Henin, Kaufmann, Markov, Papadimoulis, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 146

ALDE: Harkin

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Gaľa, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hudacký, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Mitchell, Nicholson, Parish, Pleštinská, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Cashman, Grech, Morgan, Muscat, Skinner

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Schlyter, Smith

Tyhjää: 21

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, Flasarová, Guidoni, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Hedh

Verts/ALE: van Buitenen, Lambert

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan: Catherine Stihler, John Attard-Montalto

12.   Mietintö: Ferreira A6-0176/2007

13 kohta, 2. osa

Puolesta: 500

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Brie, Kaufmann, Markov, Papadimoulis, Uca, Zimmer

NI: Battilocchio, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, Masiel, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 136

ALDE: Harkin

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Gaľa, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hudacký, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Mitchell, Nicholson, Parish, Pleštinská, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Cashman, Grech, Hedh, Moraes, Morgan, Muscat, Simpson, Skinner

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Rutowicz, Ryan, Speroni, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Schlyter, Smith

Tyhjää: 26

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, Flasarová, Guidoni, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Triantaphyllides, Wagenknecht

ITS: Martinez

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: De Rossa, Honeyball, McAvan, Pahor, Titley

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lambert

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta: Piia-Noora Kauppi

Vastaan: Neena Gill, Brian Simpson, David Martin, Glenys Kinnock, Richard Howitt, Claude Moraes, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Catherine Stihler, Glenis Willmott, Richard Corbett, Stephen Hughes, John Attard-Montalto

13.   B6-0199/2007 — Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan mietintö

Suositus

Puolesta: 602

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Martinez, Popeangă, Romagnoli

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Titford, de Villiers, Wise

ITS: Mihăescu

PPE-DE: Sumberg

UEN: Czarnecki Ryszard

Tyhjää: 64

ALDE: Newton Dunn

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Louis

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Mote, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Evans Jonathan

PSE: Assis, Casaca, Cashman, Corbett, Correia, Estrela, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Gierek, Gill, Grech, Hasse Ferreira, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Moraes, Morgan, Muscat, Peillon, Pinior, Pittella, dos Santos, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Berlato, Musumeci, Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta: Philippe de Villiers, Patrick Louis, David Sumberg, Zuzana Roithová


HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

P6_TA(2007)0238

Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0657 — C6-0381/2006 — 2006/0220(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0657),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0381/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0042/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0239

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0543 — C6-0315/2006 — 2006/0170(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0543),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0315/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0043/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0240

Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0556 — C6-0323/2006 — 2006/0175(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0556),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0323/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0045/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0241

Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0692 — C6-0429/2006 — 2003/0099(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0692),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0429/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0046/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0242

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0670 — C6-0404/2006 — 2006/0225(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0670),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0404/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0047/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0243

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin suunniteltu nopeus ja kuormalavat *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta suunnitellusta nopeudesta ja kuormalavoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0667 — C6-0385/2006 — 2006/0219(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0667),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0385/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0048/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0244

Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0662 — C6-0380/2006 — 2006/0221(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0662),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0380/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0049/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0245

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0651 — C6-0377/2006 — 2006/0216(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0651),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0377/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0050/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102. 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0246

Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0652),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0378/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0132/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0247

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0812 — C6-0504/2006 — 2006/0264(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0812),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen parlamentille (C6-0504/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0167/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0248

Työntekijöiden suojelu asbestilta *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0664),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0384/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0201/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0249

Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikan tasavalta) (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0419 — C6-0302/2006 — 2006/0139(CNS))

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0419),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 181 a artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0302/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0040/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0250

Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0669 — C6-0430/2006 — 2006/0224(CNS))

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0669),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0430/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0041/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0251

Puhdasrotuiset jalostusnaudat *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0749 — C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS))

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0749),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 ja 94 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0002/2007),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0164/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0252

Yhteisön tavaramerkki *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0830 — C6-0050/2007 — 2006/0267(CNS))

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0830),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0050/2007),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0165/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0253

Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0694 — C6-0436/2006 — 2006/0231(CNS))

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0694),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0436/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0166/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0254

Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0813 — C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS))

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0813),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0049/2007),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0168/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0255

Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS))

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0605),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 ja 94 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0409/2006),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0200/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

P6_TA(2007)0256

EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0085 — C6-0098/2007 — 2007/0034(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0085) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0098/2007),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0231/2007);

1.

hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

 

(1 a) Edellisen sopimuksen arviointi paljasti ongelmia, jotka koskevat kyseisen sopimuksen nojalla kalastaneiden tiettyjen alusten kalastustoiminnan valvontaa ja seurantaa erityisesti kalastuksesta ja saaliista ilmoittamisen suhteen .

Tarkistus 2

3 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Komissio tarkistaa joka vuosi, että jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat pöytäkirjan nojalla, noudattavat ilmoittamista koskevia vaatimuksia. Jos niitä ei noudateta, komissio ei myönnä kalastuslisenssejä kyseisille aluksille seuraavaksi vuodeksi.

Tarkistus 3

3 a artikla (uusi)

 

3 a artikla

Pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen uuden sopimuksen tekemistä tai voimassaolevan sopimuksen jatkamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän sopimuksen soveltamisesta ja sen täytäntöönpano-olosuhteista, mukaan lukien kustannus-hyöty -analyysi.

Tarkistus 4

3 b artikla (uusi)

 

3 b artikla

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain pöytäkirjan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2007)0257

EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2007)0180) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0128/2007),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0228/2007);

1.

hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiribatin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

3 a artikla (uusi)

 

3 a artikla

Komissio tarkistaa joka vuosi, että jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat pöytäkirjan nojalla, noudattavat 3 artiklassa tarkoitettuja ilmoittamista koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 2

3 b artikla (uusi)

 

3 b artikla

Pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen uuden sopimuksen tekemistä tai voimassaolevan sopimuksen jatkamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän sopimuksen soveltamisesta ja sen täytäntöönpano-olosuhteista.

Tarkistus 3

3 c artikla (uusi)

 

3 c artikla

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain pöytäkirjan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2007)0258

Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Euroopan parlamentin päätös 19. kesäkuuta 2007 Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2006/2304(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Mario Borghezion esittämän, 8. marraskuuta 2006 päivätyn ja täysistunnossa 16. marraskuuta 2006 ilmoitetun pyynnön parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi italialaisessa tuomioistuimessa vireillä olevan oikeudenkäynnin yhteydessä,

on kuullut Mario Borgheziota työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0233/2007);

1.

päättää puolustaa Mario Borghezion parlamentaarista koskemattomuutta.

2.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Italian tasavallan kyseessä oleville viranomaisille.


(1)  Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 383, suomenkielinen erityispainos I, s. 203 ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

P6_TA(2007)0259

Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väkevien alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä (KOM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0125) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0440/2005),

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0035/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TC1-COD(2005)0028

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o .../2007.)

P6_TA(2007)0260

Kissan ja koiran turkis *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiellosta saattaa markkinoille ja tuoda yhteisöön sekä viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita (KOM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0684) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 95 ja 133 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0428/2006),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0157/2007);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TC1-COD(2006)0236

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2007 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o .../2007.)

P6_TA(2007)0261

Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 laajakaistaa koskevan eurooppalaisen politiikan laatimisesta (2006/2273(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Laajakaistan levinneisyyserojen umpeen kurominen” (KOM(2006)0129),

ottaa huomioon laajakaistaliittymien saatavuudesta ja heikommassa asemassa olevien alueiden julkisesta rahoituksesta 15. heinäkuuta 2005 laaditun Digital Divide -foorumin raportin,

ottaa huomioon komission tiedonannon kevään Eurooppa-neuvostolle ”Kasvua ja työllisyyttä koskevan uudistetun Lissabonin strategian täytäntöönpano — Tulosten vuosi” (KOM(2006)0816),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Nopeiden yhteyksien Eurooppa: sähköisen viestinnän viimeaikainen kehitys” (KOM(2004)0061),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudelleentarkastelusta (KOM(2006)0334),

ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) (1),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”i2010 — Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” (KOM(2005)0229),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”i2010 — Ensimmäinen vuosikertomus eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta” (KOM(2006)0215),

ottaa huomioon Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 854/2005/EY (2),

ottaa huomioon komission työasiakirjan koskien ohjeita rakennerahastojen käytön perusteista ja yksityiskohtaisista säännöistä sähköisen viestinnän alalla (SEC(2003)0895),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Markkinalähtöinen lähestymistapa radiotaajuuksien hallintaan Euroopan unionissa” (KOM(2005)0400),

ottaa huomioon yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 30. tammikuuta 2007 antaman tuomion asiassa T-340/03, France Télécom SA vastaan komissio, jossa hylätään kokonaisuudessaan France Télécom SA:n vetoomus yleisölle suunnattujen ADSL-pohjaisten Internet-yhteyspalvelujen saalistushinnoittelusta vuonna 2003 tehdyn komission päätöksen osalta,

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Uutta luotaava radiotaajuuspolitiikka Euroopan unionille: toinen vuosikertomus” (KOM(2005)0411),

ottaa huomioon kasvua ja työllisyyttä edistävästä eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta 14. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman (3), Euroopan sähköisen viestinnän sääntelystä ja markkinoista vuonna 2004 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman (4) sekä tietoyhteiskunnasta 23. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman (5),

ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0193/2007),

A.

katsoo, että Internetin ja laajakaistan kehitys on muuttanut maailmantalouden, yhdentänyt alueita ja maita toisiinsa sekä luonut dynaamisen mallin, jossa yksityisillä kansalaisilla, riippumatta siitä, missä he asuvat, on tiedon, viestinnän, vaikutteiden, osallistumisen, kuluttamisen, työelämän ja yrittäjyyden alalla ennennäkemättömät mahdollisuudet,

B.

ottaa huomioon, että laajakaistayhteydet edistävät EU:n yhdentymistä ja yhteenkuuluvuutta,

C.

ottaa huomioon, että koheesiota koskevissa yhteisön suuntaviivoissa kaudeksi 2007-2013 asetetaan etusijalle se, että varmistetaan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin ja siihen liittyvien palvelujen saatavuus, jos markkinoilla ei pystytä siihen kohtuuhintaan ja riittävässä määrin tarvittavien palvelujen tukemiseksi, etenkin syrjäisillä alueilla ja maaseudulla sekä uusissa jäsenvaltioissa,

D.

katsoo, että Internetin ja laajakaistan merkitys kasvaa lujaa vauhtia jokaisen uuden käyttäjän myötä, mikä on ensiarvoisen tärkeää, jos Euroopasta halutaan tehdä johtava tietoon perustuva yhteiskunta; ottaa huomioon, että radiotaajuuksien uudelleen jakaminen tarjoaa mahdollisuuden liittää vähäisen laajakaistakäytön alueet digitaaliseen yhteiskuntaan,

E.

ottaa huomioon, että 500 miljoonaa kansalaista, jotka muodostavat EU:n sisämarkkinat, edustavat maailmanlaajuisesti ainutlaatuista kriittistä massaa, jota uusien innovatiivisten palvelujen kehittäminen edellyttää, ja että viimeksi mainitun luonnollisena tuloksena on mahdollisuuksien parantaminen kaikkialla Euroopan unionissa; ottaa huomioon, että edellä mainittu korostaa sitä, että laajakaistan ulottaminen jokaisen kansalaisen saataville hyödyttää koko Euroopan unionia,

F.

katsoo, että edellä mainitussa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa France Télécom SA vastaan komissio antamassa tuomiossa todetaan, että laajakaistasektorin nopea kasvu ei aseta estettä kilpailusääntöjen soveltamiselle,

G.

ottaa huomioon, että laajakaistaliittymien määrä on miltei kaksinkertaistunut ja laajakaista-asiakkaiden määrä miltei nelinkertaistunut viimeisten kolmen vuoden aikana; tämä kehitys on ollut markkinavetoista ja kilpailun tehostamaa, mikä on näin osoittanut tärkeäksi sen, että markkinat eivät saa vääristyä,

H.

katsoo, että jäsenvaltioissa, joissa on kovempi kilpailu laajakaistamarkkinoilla samoin kuin kilpailua eri teknologianaloilla, on korkeampi laajakaistan kattavuus ja levinneisyys,

I.

ottaa huomioon, että sähköisen hallinnon palvelujen, sähköisten terveydenhuoltopalvelujen, verkkoopiskelun ja sähköisten hankintojen kaltaiset verkkopalvelut voivat muodostua todella kattaviksi ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviksi tekijöiksi sillä edellytyksellä, että ne saatetaan laajasti unionin kansalaisten ja liikeyritysten ulottuville laajakaistayhteyksien välityksellä,

J.

ottaa huomioon, että internetin laajakaistayhteydet voivat edistää korkealaatuisempien ja kaikkien saatavilla olevien etädiagnoosia ja etähoitoa hyväksikäyttävien terveydenhoitopalvelujen saatavuutta vähemmän kehittyneillä alueilla,

K.

ottaa huomioon, että internetin laajakaistayhteydet voivat edistää korkealaatuisempien ja kaikkien saatavilla olevien etäoppimissovelluksiin perustuvan koulutusjärjestelmän saatavuutta alueilla, joiden kouluinfrastruktuuri ei ole tyydyttävällä tasolla,

L.

ottaa huomioon, että alhaisimman nopeuden laajakaistayhteydet eivät enää ole riittäviä vaativampien internet-yhteyksien ja videosisällön välittämiseen,

M.

ottaa huomioon, että internet-palvelujen ja -sisällön nopea kehittyminen luovat tarpeen kehittää nopeita laajakaistayhteyksiä,

N.

ottaa huomioon, että laajakaistayhteyksien yleisyys ei ole ollut yhtäläinen kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla unionin alueilla; ottaa huomioon, että laajakaistayhteyksien saatavuus vaikeapääsyisillä alueilla (saarilla ja vuoristoissa) sekä maaseutualueilla on edelleen rajoitettua laajakaistaverkkojen ja -palvelujen huomattavien kustannusten vuoksi; ottaa huomioon, että alhainen kysyntä EU:n metropolikeskusten ulkopuolella alentaa investointien tuottavuutta ja voi estää laajakaistayhteyksien tarjoajia laajentamasta yhteyksiä edellä mainituille alueille liiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi,

O.

ottaa huomioon, että laajakaistan käytössä on edelleen merkittävää eriarvoisuutta sekä kaupunkikeskusten ja syrjäisten alueiden välillä että vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä; ottaa huomioon, että tämä korostaa ensinnäkin teknologian kehittämisen tarvetta ja toiseksi sitä, että uusille operaattoreille on annettava paremmat markkinoille pääsyn mahdollisuudet, sekä kolmanneksi sitä, että innovaationopeuden parantaminen vaatii selkeää strategiaa, ja ottaa huomioon, että kaikki mainitut tekijät parantavat maaseutualueiden ja jäljessä olevien maiden mahdollisuuksia saavuttaa muiden alueiden ja maiden taso,

P.

ottaa huomioon, että yhtäläisten mahdollisuuksien varmistaminen edellyttää internetin laajakaistayhteyksien saatavuuden parantamista sosiaalisesti epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa sekä mainittuja ryhmiä koskevaa koulutusta ja tukitoimia,

Q.

ottaa huomioon, että toimivan kapasiteetin laajakaistayhteyden saatavuus on tärkeätä käyttäjille kaikkialla yhteisön alueella sijainnista riippumatta,

R.

ottaa huomioon, että voimassa olevan sääntelykehyksen asianmukainen ja oikea-aikainen täytäntöönpano on avointen, kilpailukykyisten ja innovatiivisten sähköisten viestintäpalvelujen ehdoton ennakkoedellytys; ottaa huomioon, että sääntelykehyksen kansalliseen lainsäädäntöön sisällyttämisen ja täytäntöönpanon menettelyt vaihtelevat huomattavasti eri jäsenvaltioissa, mikä pirstoo tietoliikenteen yhtenäismarkkinoita,

S.

katsoo, että kaikissa kouluissa olisi oltava laajakaistaverkko ja että tulevaisuuden tavoitteena on, että yksikään lapsi EU:ssa ei jäisi yhteyksien ulkopuolelle,

T.

ottaa huomioon, että digitaalilähetyksiin siirtyminen ja siirtyminen analogisesta digitaaliseen järjestelmään vapauttaa useiden satojen megahertsien taajuusalueet muuhun käyttöön, mikä antaa mahdollisuuden taajuuksien uudelleen jakamiseen sekä tiettyjen taajuuksien avaamiseen yhteiskäyttöön,

Laajakaistan mahdollisuudet

1.

korostaa mahdollisuuksia, joita lähes 500 miljoonan ihmisen, joilla on laajakaistaliittymä, käsittävät sisämarkkinat edustavat luomalla maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen riittävän suuren käyttäjämäärän, antamalla kaikille alueille uusia mahdollisuuksia, tarjoamalla jokaiselle käyttäjälle arvokkaan palvelun ja EU:lle valmiuden olla maailman johtava tietoon perustuva yhteiskunta;

2.

katsoo, että laajakaistayhteyksien yleinen käyttömahdollisuus on sosiaalisen kehityksen ja julkisten palveluiden kohentamisen ennakkoehto ja että viranomaisten olisi tehtävä kaikkensa, jotta kaikki kansalaiset pääsevät käyttämään laajakaistayhteyksiä, jotta niistä saatavat hyödyt ulottuisivat kaikkiin väestönosiin etenkin unionin vähiten kehittyneillä alueilla;

3.

katsoo, että laajakaistaverkkojen käyttöönotto, joka tarjoaa luotettavan tiedonsiirron kilpailukykyisessä laajakaistaverkossa, on ratkaisevan tärkeää liiketoiminnan kas ulle, yhteiskunnalliselle kehitykselle ja julkisten palveluiden tehostamiselle;

4.

korostaa, että laajakaistayhteyksien kehittämisen laajuutta ei voida ennakoida eikä suunnitella ennakolta ja että sen sijaan niitä voidaan edistää ja tukea luovan ja avoimen ympäristön varmistamisen avulla;

5.

korostaa, että laajakaistayhteyksien hyväksikäytön laajentaminen elvyttäisi sisämarkkinoita yleensä;

Euroopan yhdistäminen

6.

korostaa, että laajakaistan yleistyminen maaseutualueilla edistää merkittävällä tavalla kaikkien osallistumista osaamiseen perustuvaan yhteiskuntaan; huomauttaa lisäksi, että laajakaistapalvelut ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa myös maaseutualueiden taloudellisen kehityksen kannalta, minkä vuoksi laajakaistayhteyksiä olisi rakennettava mahdollisimman laajasti;

7.

kehottaa jäsenvaltioita edistämään laajakaistayhteyksiä jokaisessa Euroopan unionin koulussa, yliopistossa ja koulutuskeskuksessa ja ottamaan käyttöön etäoppimisen, jotta tulevaisuudessa yksikään lapsi EU:ssa eikä yksikään opetusohjelmiin osallistuva ei jäisi yhteyksien ulkopuolelle;

8.

toteaa, että digitaalista kuilua umpeen kurottaessa on edistettävä perusrakenteita, kuten tietokoneiden saatavuutta kotitalouksissa ja julkisissa laitoksissa;

9.

kannustaa jäsenvaltioita laajakaistainfrastruktuurin kartoittamiseen, jotta laajakaistapalvelujen kattamisesta saataisiin täsmällisempiä tietoja;

Innovointi avainasemassa

10.

on sitä mieltä, että ratkaisu ”laajakaistakuilun” umpeen kuromiseen on innovatiivinen teknologia, eli teknologia, joka mahdollistaa suurikapasiteettisten laajakaistayhteyksien rakentamisen, ja huomauttaa, että uuden teknologian ansiosta heikommassa asemassa olevat alueet ovat voineet edetä harppauksittain tässä asiassa;

11.

huomauttaa, että maaseutualueiden kilpailuedun kehittäminen sekä maaseutualueiden, harvaan asuttujen alueiden ja vaikeapääsyisten (saarien, vuoristoalueiden ja muiden) alueiden vakavien ongelmien ratkaiseminen riippuu tieto- ja viestintäteknologian uusista innovatiivisista käyttötavoista;

12.

korostaa, että uusi teknologia on luontaisesti kauaskantoisempaa ja kattavampaa, mikä mahdollistaa pidemmälle kehittyneet palvelut; korostaa myös, että laajakaistayhteydet auttavat alueita, erityisesti vähiten kehittyneitä alueita, houkuttelemaan yritystoimintaa, edistämään etätyötä, tarjoamaan uusia diagnoosi- ja hoitopalveluja sekä parantamaan opetuksen tasoa ja julkisia palveluja;

13.

katsoo, että uusi tekniikka tarjoaa kiinnostavia ja edullisempia ratkaisuja syrjäisille ja vaikeapääsyisille alueille sekä maaseutualueille, koska langattomat linkit sekä matka- ja satelliittiviestintä voivat tuoda laajakaistan alueille, jotka perinteisesti ovat jääneet kiinteiden verkkojen ulkopuolelle; toteaa, että nämä uudet viestintätekniikan muodot on otettava huomioon radiotaajuuksien jakamisen yhteydessä;

14.

korostaa, että innovatiivisen tekniikan kehittämistä on tuettava kaikilla tasoilla ja että tarvitaan todellista ponnistusta markkinoille pääsyn edistämiseksi ja syrjimättömän kilpailun ylläpitämiseksi markkinoilla;

15.

pitää tärkeänä käynnistää tieto- ja viestintätekniikkaa koskevaa tutkimusta ja kumppanuuksia yliopistojen, paikallisviranomaisten ja yritysten välillä;

16.

kehottaa komissiota ottamaan laajakaistayhteyksien ja erityisesti laajakaistaisten matkaviestintäpalvelujen merkityksen huomioon kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa sekä seitsemännessä tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa;

17.

kehottaa komissiota etsimään aktiivisesti merkittäviä synergiaetuja omien alakohtaisten ohjelmiensa kuten seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman välillä, mukaan luettuina parempi koordinointi kansainvälisten ohjelmien kanssa ja laajakaistan kehittämistä koskevan rahoituksen järjestäminen rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisrahaston kautta;

18.

painottaa, että ympäristössä, jossa uudet mediat kehittyvät ilmiömäisen nopeasti, laajakaistayhteys tarjoaa ainoan teknisesti ongelmattoman kanavan Internet-television ja Internet-puhelupalveluiden kaltaisille mediatuotteille ja estää siten maaseudun väestöä joutumasta huonompaan asemaan kuin kaupunkiväestö, jolla on käytössään laajakaistayhteys;

19.

tunnustaa sen tosiasian, että joillakin henkilöillä on käytössään vain alhaisen nopeuden ja kapasiteetin laajakaistayhteys; katsoo, että mainittuja yhteyksiä ei tule pitää riittävinä korvaamaan uudet suurnopeusyhteydet; vaatii, että miltään maantieteelliseltä alueelta eikä miltään sosioekonomiselta ryhmältä ei tule kieltää investointeja uuteen ja nopeampaan teknologiaan vain sillä perusteella, että niillä on jo käytössään huonolaatuisempi yhteys;

20.

toteaa, että uudet langattomat alustat soveltuvat hyvin laajakaistayhteyksien takaamiseen maaseututaajamissa; korostaa teknisen neutraaliuden tärkeyttä radiotaajuuksien jakamisessa; muistuttaa, että komissio on suunnitellut aktiivisempaa taajuuspolitiikkaa, jota parlamentti tuki 14. helmikuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa ”Kohti eurooppalaista radiotaajuuspolitiikkaa” (6);

21.

kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita harjoittamaan läheisempää yhteistyötä radiotaajuusalueiden hallinnassa tarkoituksena edistää sitä, että monet langattoman ja matkaviestintäteknologian muodot (maanpäällisen ja satelliittiyhteyden muodot) voivat käyttää radiotaajuusalueita;

22.

kehottaa jäsenvaltioita luovuttamaan riittävästi radiotaajuusalueita laajakaistateknologian käyttöön;

Sisällön merkitys

23.

korostaa, että digitaalinen lukutaito on välttämätön perusta laajakaistan tarjoamien mahdollisuuksien hyväksikäyttöön, ja viittaa julkisen koulutuksen vastuuseen tässä suhteessa; korostaa myös tarvetta parantaa mahdollisimman monen unionin kansalaisen mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa;

24.

vaatii kuluttajia suosivia toimia jatkokoulutuksen alalla ja teknisten resurssien hyväksikäyttöä tietotekniikan alalla; kannattaa mainittuja toimia suosivia rahoitus- ja verokannustimia;

25.

katsoo, että investoinnit sähköisen terveydenhuollon, sähköisen hallinnon palvelujen ja verkkoopiskelun sovelluksiin voivat lisätä merkittävällä tavalla laajakaistayhteyksien kysyntää, mikä luo kriittisen massan, jota laajojen markkinoiden kehittyminen näille alueille edellyttää;

26.

uskoo, että laajakaistaa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden edistäminen viranomaisten toimesta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa voi edesauttaa julkisten palvelujen tehokasta tarjoamista ja samanaikaisesti tarjota kannustimia laajakaistaliittymän hankkimiseksi, mikä myös auttaisi vauhdittamaan tarjontaa;

27.

korostaa julkisten viranomaisten tavoitetta hyödyntää esikaupallista hankintamenettelyä innovatiivisten palveluiden tarjonnan edistämiseksi laajakaistaverkoissa; toteaa, että ne voivat myös koordinoida kysyntää yhteisöjen ja palvelun tarjoajien välillä, jotta varmistetaan tarvittava kriittinen massa uusien verkkoinvestointien tukemiseksi; kehottaa komissiota levittämään tietoa näistä työvälineistä ja niiden käytöstä;

28.

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan etusijalle laajakaistaiset Internet-ratkaisut ja -teknologiat viranomaispalveluja, opetusalaa ja pk-yrityksiä tietokoneistettaessa (kuten sovellusvuokraajat ja päätepalvelimet);

29.

toteaa, että Euroopan tärkeimmät sähköiset palvelut voivat edesauttaa tiiviimpää yhdentymistä ja lujittaa koheesiota sekä luoda yhtenäiset sähköiset markkinat laajakaistan käytön ansiosta, ja kehottaa tekemään tästä alasta erityistavoitteen, johon rakennerahastoja ja maaseudun kehittämisrahastoa voitaisiin käyttää; korostaa tässä yhteydessä myös mainittujen rahastojen roolia alueiden tukemisessa;

30.

kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita toteuttamaan Barcelonassa 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen varmistaa, että kaikille unionin kansalaisille on tarjolla asianmukaisia laajakaistapalveluja;

31.

pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että kansalaisille taataan korkealaatuisten palvelujen ja sisällön saatavuus aina kun kansalaiset käyttävät valitsemaansa teknologiaa, ja korostaa verkkoihin pääsyn merkitystä sekä sitä, että eri operaattoreiden on voitava toimia eri verkoissa;

32.

kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään verkkosisällön saatavuutta erityisesti huolehtimalla sen asianmukaisesta suojelusta digitaalisessa ympäristössä;

Markkinadynamiikka

33.

vakuuttaa, että laajakaistan nopea yleistyminen on ratkaisevaa EU:n tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittymisen ja sellaisten uusien ja pienten yritysten syntymisen kannalta, jotka voivat olla johtavia eri aloilla, esimerkiksi terveydenhoito-, tuotanto- ja rahoituspalvelujen aloilla;

34.

pitää yksityisiä investointeja ratkaisevan tärkeänä laajakaistan levinneisyyttä ja yleisyyttä edistävänä tekijänä; korostaa, että yksityisille sijoittajille olisi annettava mahdollisuus investointiensa uudelleenrahoittamiseen, jos kilpailudynamiikkaa halutaan entisestään tehostaa ja jos kuluttajille halutaan tarjota parempia palveluja, innovaatioita ja valintamahdollisuuksia;

35.

korostaa teknisen, oikeudellisen ja semanttisen tason teollisuuslähtöisten, avointen ja yhteentoimivien standardien tärkeyttä mittakaavaetujen mahdollistamiseksi, syrjimättömän ja avoimen pääsyn varmistamiseksi tietoyhteiskunnan palveluihin ja teknologian nopean käyttöönoton edistämiseksi;

36.

kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä teollisuuden kanssa ja puuttumaan ongelmiin (mukaan luettuina mikromaksut, turvallisuus ja luottamus, yhteentoimivuus ja digitaaliseen sisältöön kohdistuvat oikeuksien hallintajärjestelmät), jotka haittaavat uusien liiketoimintamallien kehittämistä laajakaistayhteyksien alalla;

Kannustavat ja selvät puitteet

37.

korostaa, että yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden tehtävänä on luoda innovoinnin kehittämistä ja uuden teknologian käyttöönottoa tukeva ympäristö tarjoamalla kilpailua ja yksityisiä investointeja suosivat sääntelypuitteet ja käyttämällä asianomaista rahoitusta laajakaistapalvelujen kysynnän edistämiseksi ja perustelluissa tapauksissa tarvittavan infrastruktuurin tukemiseksi;

38.

toteaa, että julkisten viranomaisten osuus laajakaistaverkon käyttöönoton ja sen turvallisen käytön edistämisessä on merkittävä ja että niiden olisi harkittava kysyntään ja kiinteään infrastruktuuriin investoimiseen kannustavia toimia; edellyttää infrastruktuuri-investointeja varten selvää kehystä, joka ei vääristä markkinoita eikä johda yksityisyrityksiin verrattuna epäoikeudenmukaisin ehdoin operointiin; kiittää komissiota, joka on selkeyttänyt valtionapusääntöjä julkisten viranomaisten osallistumisesta laajakaistan kehitysohjelmiin;

39.

korostaa, että jäsenvaltion tärkein tehtävä laajakaistayhteyksien edistämisessä on luoda toimintaympäristö, jossa oikeusvarmuus rohkaisee kilpailua ja tehostaa investointeja, ja että edellä mainittu edellyttää yhteisön sähköisen viestinnän sääntelykehyksen tehokasta täytäntöönpanoa; korostaa kilpailykykyisten markkinaolosuhteiden varmistamisen tärkeyttä sekä sitä, että jäsenvaltioiden tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanna sähköisen viestinnän sääntelykehys ja varmistaa, että niissä on tehokkaat, itsenäiset ja asianmukaiset voimavarat omaavat sääntelyelimet;

Kilpailusäännöt ja kuluttajansuoja

40.

pitää markkinoita keskeisessä asemassa innovatiivisten palvelujen laajentumisessa ja kehittämisessä; painottaa kuitenkin, että sääntelyviranomaisten, kilpailuviranomaisten ja kansallisen ja paikallistason hallintojen on ehdottomasti annettava samanaikaisesti etusija kilpailun edistämiselle ja laajakaistamarkkinoille investoimiselle, millä torjutaan määräävän markkina-aseman ja kartellien väärinkäyttöä ja vähennetään markkinoille tulon esteitä niin, että markkinat pystyisivät tuottamaan innovaatioita;

41.

panee merkille kilpailun lisääntymisen Euroopan laajakaistamarkkinoilla; muistuttaa, että tieto- ja viestintätekniikan alakohtainen sääntely suunniteltiin alun perin markkinoiden avaamisen väliaikaiseksi välineeksi, ja että keskipitkällä aikavälillä on siirryttävä yksinomaan yleisten kilpailusääntöjen soveltamiseen;

42.

painottaa, että sääntelykehyksen tarkistamisen tavoitteena on oltava avoimen pääsyn ja reilun kilpailun varmistaminen kaikille operaattoreille;

43.

katsoo, että mitään esteitä ei tule asettaa sille, että infrastruktuurin hallinnot harjoittavat vapaaehtoista verkkojen yhteiskäyttöä, minkä tarkoituksena on edistää laajakaistayhteyksien nopeampaa yleistymistä maaseutualueilla; korostaa, että mainitut infrastruktuurin hallintojen väliset sopimukset edistävät tehokkaasti laajakaistayhteyksien yleistymistä alueilla, joilla ei ole laajakaistayhteyksien vaatimaa infrastruktuuria ja joilla tuleva kysyntä ei riitä useiden verkkojen kannattavaan ylläpitoon;

44.

korostaa tarvetta rakentaa laajakaistainfrastruktuuria paikallisyhteisöjen tasolla yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden periaatteella ja yhtäläinen pääsy huomioon ottaen;

45.

korostaa, että kilpailu ja laajakaistamarkkinoiden avaamista koskevat tehokkaat ja asianmukaiset säännöt edistävät tehokkaimmin laajakaistayhteyksien käyttöä, mikä tarkoittaa käyttöönottoa, nopeutta ja palvelujen monipuolisuutta;

46.

korostaa, että teknologian on oltava neutraalia ja että on vältettävä pirstoutumista ja että tekniset kehityssuunnat ja käyttäjien tarpeet on otettava huomioon, mikä vaatii Euroopan unionin sääntelyviranomaisia suhtautumaan avoimesti uusiin ratkaisuihin ja samanaikaisesti luomaan niille vakaat edellytykset;

47.

korostaa, että markkinoiden vakiintuneiden toimijoiden liityntäverkkojen toiminnallisella eriyttämisellä niiden operatiivisesta toiminnasta voi olla etuja ja sillä voitaisiin varmistaa kaikkien toimijoiden tasapuolinen ja reilu kohtelu;

48.

kehottaa komissiota kartoittamaan tulevassa vihreässä kirjassaan Internet-palvelujen saatavuutta kohtuuhintaan kaikille kansalaisille EU:n alueella, matalan tulotason kansalaiset ja maaseudun alueilla ja kalliilla alueilla elävät kansalaiset mukaan lukien, ja harkitsemaan, onko nykyisiä yleispalveluja koskevia vaatimuksia muutettava; odottaa lisäksi, että vihreässä kirjassa käsitellään kansalaisten huolenaiheita, jotka koskevat laajakaistan turvallista käyttöä;

Tarvittaessa julkinen rahoitus

49.

korostaa, että julkista rahoitusta olisi käytettävä ainoastaan siellä, missä yksityiset yritykset eivät voi taloudellisesti kannattavasti rakentaa laajakaistayhteyksien infrastruktuuria, ja että julkisella rahoituksella ei tule rahoittaa päällekkäistä laajakaistapalvelujen infrastruktuuria;

50.

korostaa, että kansallisen ja yhteisön julkisen rahoituksen tulisi olla kilpailun kannalta puolueettomia ja edistää kaupallisesti kestäviä investointeja; korostaa, että tällaiset julkiset hankintasopimukset olisi kilpailutettava avoimella, läpinäkyvällä, kilpailuun perustuvalla ja ei-syrjivällä menettelyllä;

51.

huomauttaa, että julkisesti rahoitetun infrastruktuurin olisi perustuttava yhtäläiseen saatavuuteen ja että sillä ei tulisi suosia mitään tiettyjä palveluntarjoajia;

52.

katsoo, että markkinavoimien lisäksi jäsenvaltiot ja erityisesti niiden alueet ja kunnat voisivat asettaa kannustimia laajakaistamarkkinoiden edistämiseksi heikommassa asemassa olevilla alueilla; korostaa rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisrahaston asemaa niiden alueiden tukemisessa, jotka pyrkivät vahvistamaan tietoyhteiskunnan kysyntäpuolta;

53.

korostaa, että laajakaistainfrastruktuuriin tehtävien julkisesti rahoitettujen investointien on oltava mahdollisia yhteisön kilpailusääntöjen puitteissa;

54.

kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikkien palveluntarjoajien yhtäläinen pääsy laajakaistaverkkoihin varmistetaan rakennerahaston ja maaseudun kehittämisrahastojen rahoitustuen avulla; katsoo vaatimusten noudattamisen edellyttävän myös sitä, että kansallisille sääntelyviranomaisille olisi annettava valtuudet vaatia sääntelyn avoimuutta ja valtuudet valvoa mainittujen vaatimusten noudattamista;

55.

korostaa sen merkitystä, että alueiden kehittäminen ja laajakaistayhteyspolitiikka on kytkettävä toisiinsa, rakennerahastojen ja maaseuturahastojen rahoitus mukaan luettuna, laajakaistaisten matkaviestintäpalvelujen ja tarvittavan infrastruktuurin kehittämiseksi;

56.

kehottaa komissiota edelleen kehittämään ja tarkistamaan suuntaviivoja, jotka koskevat rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisrahastojen käyttämistä laajakaistayhteyksien edistämiseen ja käyttöönottoon, ja edistämään hyviä käytäntöjä mainituissa suuntaviivoissa sekä erityisesti antamaan yksityiskohtaisempaa ohjausta, mitä tulee rakennerahastojen käyttöön laajakaistapalvelujen hyödyntämiseen silloin, kun osa näistä palveluista on jo tarjolla;

57.

kehottaa komissiota antamaan neuvoja ja levittämään laajakaistahankkeille myönnettävää julkista rahoitustukea koskevien valtioavun käyttämissääntöjen noudattamisen hyviä käytäntöjä;

58.

kehottaa komissiota sallimaan yhteisön rahoitustuen käyttämisen myös niiden laajakaistayhteyksien korvaamiseen, jotka eivät tarjoa asianmukaista toiminnallista kapasiteettia;

59.

kehottaa komissiota toimittamaan riittäviä tietoja ja tilastoja ja arvioimaan rakennerahastoista ja maaseudun kehittämisrahastosta myönnetyn rahoituksen vaikutusta laajakaistan kehittämiseen tukea saaneilla alueilla sekä edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtamista unionin alueiden välillä;

60.

kannustaa komissiota tutkimaan tarkoin, sovelletaanko sääntelykehystä täysipainoisesti ja sovelletaanko valtionapusääntöjä, kun rakenne- ja maaseuturahastoja käytetään laajakaistainvestointeihin, ja varmistamaan, että yhteisön rahoitusta käytetään parantamaan tieto- ja viestintätekniikan levinneisyyttä koko unionissa, ilman että suosittaisiin tiettyjä toimijoita tai teknologisia vaihtoehtoja vaan ainoastaan kaikkein tehokkaimpia ratkaisuja; huomauttaa lisäksi, että tällainen yhteisön varojen käyttö olisi sallittava ainoastaan ”alipalvelluilla” alueilla ja kun on selvää, että muita lähteitä laajakaistainfrastruktuuri-investointien rahoitukseen ei ole; korostaa, että kaikkien päätösten tulisi olla läpinäkyviä ja ne olisi julkaistava kansallisilla ja eurooppalaisilla verkkosivuilla, jotka liittyvät kilpailuviranomaisiin;

61.

katsoo, että lainojen ja avustusten muodossa tapahtuvaa julkista osallistumista, joka usein toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kautta, olisi edelleen kehitettävä alueilla, joilla tarjonta ei ole vielä riittävää;

62.

painottaa jälleen kerran, että laajakaistainfrastruktuurille annettavan julkisen tuen on noudatettava teknologianeutraaliuden periaatetta suosimatta ennakolta mitään tiettyä teknologiaa tai rajoittamatta alueiden valintoja teknologian suhteen ja samanaikaisesti estäen teknisen infrastruktuurin pirstoutumisen ja että samalla on otettava huomioon tekniset kehityssuunnat ja käyttäjien tulevat tarpeet sekä suurikapasiteettisten laajakaistayhteyksien rakentaminen;

*

* *

63.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  EUVL L 149, 11.6.2005, s. 1.

(3)  EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 133.

(4)  EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 143.

(5)  EUVL C 133 E, 8.6.2006, s. 140.

(6)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0041.

P6_TA(2007)0262

EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteista (2006/2237(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon kumppanuuden perustamisesta tehdyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (1) tekemisen, joka tuli voimaan 1. joulukuuta 1997 ja päättyy vuonna 2007,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitetyn pöytäkirjan Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (2),

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitetyn pöytäkirjan Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (3),

ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 pidetyn huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän jakaman tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, ulkoisen turvallisuuden yhteistyöalue, sekä yhteinen tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alue,

ottaa huomioon myöhemmin laaditun yhteisen talousalueen etenemissuunnitelman, joka hyväksyttiin EU:n ja Venäjän huippukokouksessa Moskovassa 10. toukokuuta 2005,

ottaa huomioon 21. toukokuuta 2004 allekirjoitetun EU:n ja Venäjän välisen sopimuksen, jolla saatettiin päätökseen Venäjän federaation maailman kauppajärjestöön (WTO) liittymistä koskevat kahdenväliset neuvottelut markkinoille pääsystä,

ottaa huomioon komission 10. tammikuuta 2007 Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon ”Energiapolitiikka Euroopalle” (KOM(2007)0001),

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi, jotka kokoontuivat neuvoston puitteissa sopimuksen solmimiseksi kirjeiden vaihtona koskien EY:n ja Venäjän välistä sopimusta Siperian ylittävien lentoreittien käyttöön sovellettavan järjestelmän nykyaikaistamisesta (KOM(2007)0055),

ottaa huomioon 17. joulukuuta 1991 allekirjoitetun Euroopan energiaperuskirjan (4) ja sitä seuranneen 17. joulukuuta 1994 allekirjoitetun sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta, joka tuli voimaan huhtikuussa 1998,

ottaa huomioon Lontoossa 5. toukokuuta 1949 allekirjoitetun Euroopan neuvoston perussäännön,

ottaa huomioon Brysselissä 15. ja 16. kesäkuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät (5),

ottaa huomioon Helsingissä 24. marraskuuta 2006 pidetyn kahdeksannentoista EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen tulokset,

ottaa huomioon Brysselissä 8. ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

ottaa huomioon Euroopan investointipankin (EIP), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EJKP) ja komission 15. joulukuuta 2006 allekirjoittaman yhteisymmärrysmuistion,

ottaa huomioon heinäkuussa 1997 järjestetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa perustetun EU:n ja Venäjän teollisuusjohtajien pyöreän pöydän ryhmän,

ottaa huomioon Pariisissa 30. lokakuuta 2000 pidetyssä kuudennessa EU:n ja Venäjän huippukokouksessa alulle pannun energiavuoropuhelun,

ottaa huomioon Samarassa Venäjällä 18. toukokuuta 2007 järjestettävän EU:n ja Venäjän huippukokouksen,

ottaa huomioon 16. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman pohjoiseen ulottuvuuteen sisältyvästä Itämeren aluetta koskevasta strategiasta (6);

ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa (7),

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0206/2007),

A.

ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston jäsenenä sitoutunut neuvoston tavoitteisiin, joita ovat erityisesti demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen ja demokraattisen vakauden lujittaminen Euroopassa tukemalla poliittisia, lainsäädännöllisiä ja perustuslaillisia uudistuksia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla,

B.

ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän federaation välisten talous- ja kauppasuhteiden tulisi perustua vastavuoroisuuden, kestävyyden, avoimuuden, ennustettavuuden, luotettavuuden, syrjimättömyyden ja hyvän hallintotavan periaatteisiin,

C.

ottaa huomioon, että Venäjä on allekirjoittanut mutta ei vielä ratifioinut julistusta energiaperuskirjasta, jolla luodaan energia-alan kauppaa, investointien suojaa, kauttakulkua, energiatehokkuutta ja riitojen ratkaisua koskeva kansainvälisen tason oikeudellinen perusta,

D.

ottaa huomioon, että ennen uutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevien neuvottelujen käynnistämistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden on muodostettava yhtenäinen ja johdonmukainen yhteinen kanta suhteessa EU:n ja Venäjän välisiin talous- ja kauppasuhteisiin,

E.

ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän suhteiden taloudellinen potentiaali on valtava ja molemmat osapuolet hyötyisivät suuremmasta taloudellisesta yhdentymisestä ja hyvistä naapuruussuhteista; ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän yhteistyö on ratkaisevan tärkeää vakauden turvaamiseksi kaikilla molemmille osapuolille merkittävillä aloilla,

F.

ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän välisen kaupan arvo oli yli 166 miljardia euroa vuonna 2005 ja että Venäjän kaupan ylijäämä on noin kahdeksan prosenttia sen BKT:stä eli noin 50 miljardia euroa; ottaa huomioon, että Venäjä on EU:n kolmanneksi tärkein kauppakumppani, jonka osuus EU:n kokonaiskaupasta on 7,3 prosenttia, ja että EU on Venäjän tärkein kauppakumppani 52,9 prosentin osuudella sen kokonaiskaupasta,

G.

ottaa huomioon, että vuonna 2006 Venäjälle tehtiin arvioiden mukaan suoria ulkomaisia investointeja 31 miljardin USD arvosta, kun vuonna 2005 niiden arvo oli 14,6 miljardia USD; ottaa huomioon, että EU:n suorat investoinnit Venäjälle yli kaksinkertaistuivat vuosien 2002 (2,5 miljardia euroa) ja 2004 (6,4 miljardia euroa) välillä, minkä perusteella EU on tehnyt eniten ulkomaisia investointeja Venäjälle,

H.

ottaa huomioon, että tietyillä aloilla, kuten tukku- ja vähittäiskaupan aloilla toimivien ulkomaisten yritysten osuus suorista ulkomaisista sijoituksista Venäjällä oli 38,2 prosenttia vuonna 2005, ja että niiden tulot ovat nousseet Venäjän kotimaisen kysynnän voimakkaan kasvun seurauksena,

I.

ottaa huomioon, että 1990-luvun hyperinflaatio ja ruplan devalvointi 75 prosentilla elokuussa 1998 ajoivat Venäjän federaation konkurssin partaalle,

J.

toteaa, että Venäjän keskuspankki sitoi ruplan helmikuussa 2005 valuuttakoriin, jossa euron osuus kasvaa jatkuvasti (40 prosenttia vuoden 2006 puolivälissä ja todennäköisesti 52 prosenttia vuoden 2007 loppuun mennessä) ja että Venäjän keskuspankki pitää nykyisin hallussaan yli 100 miljardin euromääräistä valuuttavarantoa,

K.

toteaa, että taloudellisen elpymisensä ansiosta Venäjä on maksanut kaikki velkansa Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja Pariisin klubille, ja että se on luonut myös vararahaston, johon on kertynyt yli 100 miljardia USD vuodesta 2004 lähtien,

L.

ottaa huomioon, että energia-alan ulkomaisten sijoitusten osuus kokonaisinvestoinneista oli 85 prosenttia vuonna 1996, ja että tällä hetkellä se on vain 60 prosenttia kokonaisinvestoinneista,

M.

ottaa huomioon, että Mustanmeren alue on Euroopan unionin energiahuollon kannalta strategisesti tärkeä energian tuotanto- ja kauttakulkualue, ja että merkittävää energia-alan yhteistyötä harjoitetaan Mustanmeren taloudellisen yhteistyöjärjestössä, jonka perustajajäsen myös Venäjä on,

N.

ottaa huomioon, että keskimäärin noin 28 prosenttia EU:n tarvitsemasta energiasta on peräisin Venäjän federaatiosta, että jotkut valtiot tuovat jopa 100 prosenttia käyttämästään kaasusta Venäjältä ja että energiaan liittyvän kaupan osuus Venäjältä EU:hun suuntautuvasta tuonnista on noin 65 prosenttia,

O.

ottaa huomioon, että Euroopan unioni on suurin immateriaalioikeuksien hakija Venäjällä 37 prosentin osuudella patenttihakemuksista ja 41 prosentin osuudella tavaramerkeistä,

P.

ottaa huomioon, että Venäjän federaation, joka allekirjoitti 19. marraskuuta 2006 Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisen WTO-sopimuksen markkinoille pääsystä, on vielä tehtävä lopullinen sopimus Vietnamin, Kambodžan ja Georgian kanssa sekä saatettava kahdenväliset neuvottelut päätökseen täyttääkseen kaikki WTO-jäsenyyden pakolliset ennakkoehdot,

Q.

ottaa huomioon, että Venäjän federaation on saatettava monenväliset neuvottelut päätökseen voidakseen liittyä WTO:hon,

R.

ottaa huomioon, että EU:n lentoliikenteen harjoittajien pyynnöstä tehty EY:n ja Venäjän välinen sopimus Siperian ylittävien lentoreittien käyttöön sovellettavan järjestelmän nykyaikaistamisesta ratkaisi ongelman Siperian ylilentomaksuista, joita Venäjän federaatio perii Venäjän alueen ylilennoista; ottaa huomioon, että mainittu sopimus lujittaa kuljetusalan yhteistyötä EU:n ja Venäjän yhteisen talousalueen puitteissa,

Yleisiä huomioita

1.

muistuttaa Venäjän ja EU:n jäsenvaltioiden yhteisestä jäsenyydestä Euroopan neuvostossa; tukee poliittisen moniarvoisuuden kehittämistä Venäjällä ja katsoo, että Venäjän ihmisoikeustilanteen tulisi olla keskeisessä asemassa EU:n ja Venäjän poliittisella asialistalla;

2.

korostaa, että EU:n ja Venäjän suhteet ovat kriittisessä vaiheessa; kehottaa näin ollen Venäjää ja EU:ta rakentavaan ja tuloshakuiseen sitoutumiseen, muttei mihin hintaan hyvänsä; huomauttaa, että Euroopan unionilla ja Venäjällä on yhteisiä etuja talouden ja kaupan alalla ja että kummatkin ovat sitoutuneet demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen, minkä lisäksi kummatkin toimivat kansainvälisellä areenalla ja yhteisissä naapurimaissa; pitää kuitenkin valitettavana sitä, että EU ja Venäjä eivät ole onnistuneet poistamaan keskinäistä luottamuspulaansa;

3.

katsoo, että Venäjän ja EU:n jäsenvaltioiden yhteinen jäsenyys Euroopan neuvostossa tukee osapuolten yhteisiä arvoja ja sitoutumista Euroopan neuvoston tavoitteisiin sellaisina kuin niistä on säädetty sen säännöissä ja yleissopimuksissa: ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseen sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen koko Euroopassa; kehottaa sekä EU:n jäsenvaltioita että Venäjää toimimaan Euroopan neuvostossa ja käyttämään sitä foorumina kyseisten tavoitteiden toteuttamiselle käytännössä; huomauttaa, että Venäjää vastaan on nostettu useita kanteita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa; korostaa viimeksi mainitun roolia Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden velvoitteiden täytäntöönpanon valvonnassa;

4.

panee merkille, että Venäjän federaatio on luonut yleisesti myönteisen makrotaloudellisen ympäristön, joka on osaltaan edistänyt vuoden 1998 kriisin jälkeistä merkittävää talouskasvua; muistuttaa, että mainittu talouskasvu on johtunut pääasiassa öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen huomattavasta nousemisesta;

5.

tunnustaa Venäjällä viime vuosina toteutetut taloudelliset ja talouteen liittyvät poliittiset uudistukset etenkin verojärjestelmän, verofederalismin, julkisen hallinnon ja rahoitusjärjestelmän sääntelyn alalla; on kuitenkin vakuuttunut myös siitä, että rakenneuudistukset ovat välttämättömiä myös terveydenhuollon ja koulutuksen alalla, kaasualalla, pankkijärjestelmän alalla ja yleisemmin oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen alalla, ja kehottaa Venäjän federaatiota jatkamaan sekä Venäjää että Euroopan unionia hyödyttäviä uudistuksiaan, joilla voidaan vahvistaa Venäjän federaation houkuttelevuutta kansainvälisten ja erityisesti eurooppalaisten investoijien kannalta, millä on myös huomattava ja merkittävä vaikutus taloudelliseen kasvuun ja joiden avulla Venäjän federaatio voi hyötyä ulkomaisesta taitotiedosta; korostaa, että tulevat lainsäädännölliset uudistukset on toteutettava kansainvälisiä standardeja noudattaen;

6.

katsoo, että Venäjän ja EU:n välisen tehokkaan ja laajamittaisen taloudellisen yhteistyön on perustuttava demokratian korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden vapauden periaatteeseen, ja kehottaa Venäjää jatkamaan markkinauudistuksia, pidättymään talouden politisoinnista ja kunnioittamaan julkisten ja yksityisten instituutioiden itsenäisyyttä;

7.

muistuttaa lakien ja sääntöjen asianmukaisen ja tehokkaan soveltamisen tärkeydestä; on huolissaan ennakoimattomuudesta, joka liittyy tuomioistuinten tapaisten viranomaisten tapaan soveltaa sääntöjä ja laiminlyödä tuomioiden täytäntöönpanon valvonta; kehottaa Venäjän viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tämän tilanteen korjaamiseksi

8.

kehottaa Venäjää torjumaan tehokkaammin korruptiota ja keskittymään erityisesti korruption taustalla olevien syiden torjumiseen;

9.

on vakuuttunut, että asianmukaisia, yhdenmukaistettuja ja yhteensopivia standardeja, säädöksiä ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä olisi kehitettävä tarpeen mukaan;

10.

kehottaa Venäjän federaatiota varmistamaan Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten noudattamisen ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sosiaalisen polkumyynnin tehokkaaksi torjumiseksi; kehottaa Venäjän federaatiota toimimaan samoin Kioton pöytäkirjan noudattamisen yhteydessä kaikkinaisen ympäristöperusteisen polkumyynnin torjumiseksi;

11.

pitää myönteisenä EU:n ja Venäjän huippukokouksen yhteydessä Sotshissa 25. toukokuuta 2006 allekirjoitettua sopimusta, jolla yksinkertaistetaan sekä Venäjän kansalaisten että Euroopan unionin kansalaisten viisumimenettelyä ja jolla myös toistuvaisviisumihakemusten käsittely muutetaan joustavammaksi liikemiesten kaltaisille ammattiryhmille, mikä edistää yhteyksien yksinkertaistamista ja liikesuhteiden parantamista;

12.

korostaa, että lisääntyneet taloudelliset yhteydet edellyttävät viisumien saannin helpottamista edelleen siten, että sitä sovelletaan myös tavallisiin vilpittömässä mielessä matkustaviin, jotka eivät kuulu mihinkään ennakolta määriteltyihin luokkaan, ja että pitkällä aikavälillä viisumien saanti on vapautettava;

Sääntelykehys - yhteistyön puitteet

13.

korostaa Venäjän WTO:hon liittymisen tärkeyttä myös EU:lle sekä sen vaikutusta kaupan vapauttamiseen ja Venäjän sitoutumiseen noudattamaan WTO:n sääntöjä, ja on vakuuttunut siitä, että WTO:n jäsenyys sisältää tärkeän viestin ulkomaisille ja venäläisille investoijille, vauhdittaa Venäjän talouskasvua ja lisää kauppavaihtoa EU:n kanssa; kehottaa Venäjän federaatiota pyrkimään kohti jäljellä olevien markkinoille pääsyä koskevien kahdenvälisten WTO-sopimusten tekemistä sekä täyttämään jo allekirjoitetuista sopimuksista, kuten EY:n kanssa solmitusta sopimuksesta, johtuvat sitoumuksensa, ja valvomaan niiden täytäntöönpanoa;

14.

kehottaa Venäjän federaatiota ratkaisemaan tulevan WTO:hon liittymisensä yhteydessä ongelmat, jotka liittyvät puun vientitulleihin Pohjoismaihin, korjaamaan nykyisen Venäjän omien tullien ja maailmanmarkkinahintojen välillä vallitsevan epäsuhdan ja selvittämään myös ongelmat, jotka liittyvät määräaseman mukaan määritettyihin, syrjiviksi tuomittuihin rautatietariffeihin, erityisesti Baltian maiden osalta;

15.

katsoo, että Venäjän WTO-jäsenyyden tulisi johtaa EU:n ja Venäjän taloudellisen yhdentymisen syvenemiseen yhteisen talousalueen puitteissa; kehottaa komissiota harkitsemaan vapaakauppasopimuksen neuvottelemista Venäjän liityttyä WTO:hon;

16.

korostaa EU:n ja Venäjän välisen rakentavan vuoropuhelun tarvetta ja toistaa, kuinka tärkeää on perustaa yhteinen talousalue ja kehittää sitä koskevassa etenemissuunnitelmassa sovittuja tavoitteita erityisesti EU:n ja Venäjän välisten avoimien ja yhdentyneiden markkinoiden toteuttamisen osalta;

17.

katsoo, että etenemissuunnitelman toteuttamista olisi jatkettava uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen neuvottelujen rinnalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään mainitun uuden sopimuksen neuvottelujen aloittamiseen; pyytää, että parlamentille tiedotetaan välittömästi ja virallisesti kaikesta asiassa tapahtuneesta edistyksestä;

18.

katsoo, että jos Venäjän kanssa uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytävät neuvottelut eivät tuota konkreettista tulosta, EU:n tulisi harkita vaihtoehtoista lähestymistapaa, joka perustuu käynnissä olevan, neljää yhteistä aluetta koskeviin sovittuihin toimintasuunnitelmiin liittyvän työn elvyttämiseen ja poliittista yhteistyötä koskevan yhteisen lähestymistavan muotoilemiseen;

19.

korostaa, että edistyminen yhteisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, ulkoisen turvallisuuden yhteistyöalueen sekä koulutuksen, yhteisen tutkimuksen ja teknologisen kehityksen alan osalta, kulttuurien välinen vuoropuhelu ja yhteistyö mukaan luettuna, toisi mukanaan merkittäviä sosio-taloudellisia vaikutuksia ja vähentäisi valtioiden välisen konfliktin riskiä; korostaa, että Venäjän hallituksen on lisättävä ponnistelujaan mainitulla alalla;

20.

katsoo, että Venäjän federaation on kehitettävä ulkomaisten investointien suojaa OECD:n kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti, mikä antaisi Euroopan unionille oikeuden käydä neuvotteluja investointien edistämistä ja suojaa koskevien sopimusten tekemisestä;

Kauppa, markkinoille pääsy ja investoinnit

21.

korostaa Venäjän investointiympäristön parantamisen merkitystä; katsoo, että mainittu tavoite voidaan saavuttaa vain edistämällä ja luomalla vahvoihin demokraattisiin arvoihin perustuvia syrjimättömiä, avoimia ja ennustettavia toimintaympäristöjä; korostaa myös byrokratian vähentämisen molempiin suuntiin tapahtuvien investointien edistämisen tarvetta;

22.

panee merkille Venäjän federaation äskettäisen lakiesityksen, jonka nojalla hallitus voi hylätä ulkomaiset tarjoukset enemmistöosuuden hankkimiseksi venäläisissä yrityksissä ja estää näin yli 49 prosentin ulkomaalaisomistuksen 39 strategisella teollisuudenalalla toimivissa yrityksissä; kyseenalaistaa sekä mainitun lakiesityksen että strategisiksi ja kansalliselle turvallisuuden kannalta olennaisiksi määriteltyjen teollisuudenalojen valinnan ja niiden alati kasvavan lukumäärän; katsoo, että tällainen lähestymistapa ei paranna Venäjän investointiympäristöä ja että se aiheuttaa perustavanlaatuisia kysymyksiä valtion asemasta markkinataloudessa ja kilpailusta talouden keskeisillä aloilla;

23.

korostaa, että yritysten perustamista ja toimintaa olisi helpotettava vastavuoroisuuden pohjalta; toteaa, että EU on avoin Venäjän investoinneille, mistä osoituksena on EU:ssa etenkin energia- ja teräsaloilla toimivien venäläisten yritysten määrän kasvu; vaatii siksi, että luonnonvara-alalla Venäjällä toimiville ulkomaisille yrityksille olisi myönnettävä oikeudet markkinoille pääsyyn kuin venäläisille yrityksille;

24.

huomauttaa, että joillakin talouden aloilla Venäjän valtion kauppamonopoli on edelleen voimissaan;

25.

panee merkille erityisiä investointikannustimia, mukaan lukien tuotantokapasiteettia, ns. erityistalousalueiden perustamisen, mikä saattaa osoittautua suotuisaksi Euroopan yrityksille; kehottaa Venäjän federaatiota takaamaan näillä aloilla kunnolliset työolot ja työntekijöiden järjestäytymisoikeuden kunnioittamisen; kehottaa tarkkailemaan tiukasti ja valvomaan riippumattomasti ihmisoikeuksia ja sosiaali-ja ympäristönormeja kyseisillä erityistalousalueilla;

26.

tunnustaa tullimaksujen kantamisessa saavutetun edistymisen; kehottaa Venäjän hallitusta jatkamaan tullimenettelyjensä virtaviivaistamista, standardointia ja automatisointia sekä kantamaan tullimaksuja ennakoitavalla ja mielivallasta vapaalla tavalla tavaroiden kulkua viivyttämättä;

27.

korostaa, että Venäjän liittyminen WTO:hon ei saa johtaa tuontitullien tason nousuun ja protektionismin voimistumiseen liittymistä edeltäviin vuosiin verrattuna;

28.

toteaa komission soveltaneen polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä Venäjältä tuotuun ammoniumnitraattiin, kaliumkloridiin, useisiin terästuotteisiin sekä silikonituotteisiin ja virtsa-aineeseen; kehottaa venäläisiä yrityksiä harjoittamaan vientiä EU:hun reilun kaupan ehtojen mukaisesti ja antamaan polkumyyntitapauksia tutkiville yhteisön tutkijoille tarpeelliset tiedot, jotta EU:n täytäntöönpanoviranomaiset voivat lopettaa sovelletut polkumyynnin vastaiset toimenpiteet nopeassa aikataulussa;

29.

panee merkille Venäjän määräämät polkumyyntitullit EU:sta tuoduille tuotteille ja etenkin terästuotteille; katsoo, että kyseiset kiistat olisi ratkaistava ensisijaisena kysymyksenä;

30.

pitää valitettavana sitä, että Venäjä käyttää kauppapoliittisia välineitä ulkopoliittisiin tarkoitukseen tavalla, joka on ristiriidassa WTO:n sääntöjen kanssa;

31.

kiinnittää huomiota puolalaista lihaa koskevaan perusteettomaan tuontikieltoon, joka on ollut voimassa jo kahden vuoden ajan, ja suosittelee, että tämä ongelma, jonka olemassaolo on WTO:n sääntöjen vastainen, ratkaistaan mahdollisimman nopeasti;

Teollis-ja tekijänoikeudet

32.

korostaa tarvetta parantaa lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanon valvontaa kaupallisten, teollis-ja tekijänoikeuksien suojelun alalla kilpailukyvyn ja investointiolosuhteiden houkuttelevuuden lisäämiseksi lähentämällä sääntelyjärjestelmiä korkeimpien kansainvälisten standardien ja normien kanssa; kehottaa Venäjän viranomaisia Venäjän tulevaa WTO:hon liittymistä silmällä pitäen mukauttamaan teollis-ja tekijänoikeuksia koskevan siviilioikeuden IV osan vastaamaan WTO:n sääntöjä ja kansainvälisiä sopimuksia, erityisesti teollis-ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyä sopimusta (TRIPS-sopimus), sekä takaamaan sen täydellisen täytäntöönpanon tuoteväärentämisen ja piratismin torjunnan tehostamiseksi;

33.

korostaa tarvetta mukauttaa nykyistä tuomioistuinjärjestelmää teollis-ja tekijänoikeuksien tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi ja syytteeseenpanon nopeuttamiseksi; panee merkille eurooppalaisten yritysten hyväksi annettujen tuomittujen lisääntymisen, mutta on syvästi huolissaan tuomioiden täytäntöönpanon valvonnan puuttumisesta;

34.

on syvästi huolissaan väärennettyjen tuotteiden, erityisesti väärennettyjen lääkkeiden valmistamiseen ja myyntiin liittyvän ongelman johdosta, sillä se vaarantaa kansanterveyden laillisille tuottajille aiheuttamansa haitan lisäksi;

35.

kehottaa Venäjän viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin ja tehokkaisiin toimiin laittoman toiminnan harjoittajien löytämiseksi ja estääkseen näiden tuotantolaitosten tai Internet-pohjaisten järjestelmien toiminnan; huomauttaa, että tuotantolaitosten osalta kyseisten toimien pitäisi sisältää tiedossa oleviin tuotantolaitoksiin yhdessä luvanhaltijoiden kanssa tehtävät toistuvat ja ilmoittamattomat tarkastukset sekä optisen median tuotantolaitoksille myönnettävien lupien järjestelmän tiukentaminen; korostaa, että Internetpohjaisten järjestelmien osalta toimien tulisi kattaa lainsäädännöllisten tarkistusten hyväksyminen sen varmistamiseksi, että yhteisvalvontajärjestöt voivat toimia ainoastaan sellaisten oikeudenhaltijoiden puolesta, jotka nimenomaisesti antavat siihen luvan, ja että olisi annettava säädöksiä Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) vuonna 1996 hyväksymän tekijänoikeussopimuksen (WCT) sekä esitys-ja äänitesopimuksen (WPTT) täytäntöönpanemiseksi;

Energia

36.

muistuttaa yhtenäisen eurooppalaisen energiapolitiikan tarpeesta; tähdentää, että jäsenvaltioiden ja Venäjän kahdenvälisillä sopimuksilla on edistettävä EU:n energiaturvallisuuden kokonaisetujen sekä EU:n ja Venäjän yhteisen energiapolitiikan saavuttamista siinä tapauksessa, että se on ehdottoman välttämätöntä;

37.

korostaa kuitenkin, että EU:n energiapolitiikan ensisijaisena tavoitteena ei voi olla vain sen välttäminen, että energiariippuvuus Venäjästä jatkuu;

38.

kehottaa sekä EU:ta että Venäjää tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön, myös kaikkien työmarkkinaosapuolten kanssa EU:n ja Venäjän energiavuoropuhelun puitteissa siten, että erityistä huomiota kiinnitetään energian tuotannon, kuljetuksen ja käytön kestävyyteen ja jatkuvaan luotettavuuteen sekä energiatehokkuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvien kysymysten käsittelyyn; kehottaa EU:ta läheisessä yhteistyössä Venäjän federaation kanssa edistämään investointeja uusiutuviin energialähteisiin sekä edistämään teknologian jakamista ja sääntelyn lähestymisen alalla molempia osapuolia hyödyttävän kestävän suhteen luomiseksi; kehottaa lisäksi Venäjän federaatiota kohtelemaan kaikkia kumppaneitaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi, edistämään eurooppalaisten investoijien pääsyä Venäjän markkinoille ja ottamaan ympäristönsuojelun asianmukaisesti huomioon;

39.

tukee puheenjohtajavaltiota Saksaa sen pyrkimyksissä taata energian toimitusvarmuus ja vähentää energiariippuvuutta lisäämällä yhteistyötä ja energia-alan vuoropuhelua Venäjän kanssa, luoden näin lujan ja varman perustan energiakumppanuudelle, sekä pyrkimällä monipuolistamaan energianlähteitä ottamalla käyttöön sitovia tavoitteita energiatehokkuuden sekä uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energianlähteiden alalla; toteaa, että mainitun strategian kehittäminen on sekä EU:n että Venäjän etujen mukaista ja että liiallinen riippuvuus maakaasusta on EU:n kannalta vaarallista;

40.

pitää myönteisenä sitä, että Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan lokakuussa 2004; kehottaa EU:ta ja Venäjän federaatiota tekemään tiivistä yhteistyötä teknisten innovaatioiden edistämiseksi ja energia-alan tehokkuuden parantamiseksi sekä tutkimaan yhdessä tulevia strategioita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Kioton pöytäkirjan vuonna 2012 päättyvän soveltamisajan jälkeen;

41.

pitää myönteisenä Venäjän, Kreikan ja Bulgarian allekirjoittamaa sopimusta öljyputken rakentamisesta Burgasin ja Aleksandroupolisin välille; korostaa kuitenkin, että hanke vain yksi muiden jo hyväksyttyjen tai keskustelujen kohteena olevien hankkeiden joukossa; on tietoinen siitä, että johdonmukaisen eurooppalaisen energiapolitiikan kehittäminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää;

42.

on vakuuttunut, että sen lisäksi, että Venäjän pitäisi ratifioida energiaperuskirjasopimus, EU:n pitäisi harkita neuvotteluja Venäjän kanssa energiasuhteita koskevasta virallisesta puiteasiakirjasta uuden kumppanuus-ja yhteistyösopimuksen puitteissa; ehdottaa, että energiaperuskirjasopimuksen aineksia siirrettäisiin uuteen asiakirjaan, sillä nykyistä tilannetta, jota leimaa virallisen sopimuksen puute, on mahdotonta hyväksyä;

43.

tukee Venäjää ja EU:n jäsenvaltioita yhdistävien energiainfrastruktuurien parannusohjelmia;

44.

ilmaisee huolensa Venäjän pyrkimyksestä omaksua energiavarojensa hallintaa koskeva nationalistinen ja monopolistinen käsitys; on syvästi huolissaan ulkomaisten ja yksityisten yritysten kohtaamista vaikeuksista Venäjän manneralustan tulevaan kehitykseen investoinnissa; kehottaa Venäjää omaksumaan avoimemman asenteen ja luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat, jotta ulkomaiset yritykset voivat kilpailla venäläisyritysten kanssa WTO:n sääntöjen mukaisesti; kehottaa Venäjää sisällyttämään pikaisesti avoimuutta ja julkista tilintekovelvollisuutta koskevia parhaita kansainvälisiä käytänteitä kansalliseen lainsäädäntöönsä;

45.

panee merkille, että jakeluverkostojen ja putkistojen ylläpitoon on investoitu huomattavia summia; korostaa kuitenkin, että investointien puute, ulkomaiset investoinnit mukaan lukien, voisi asiantuntijoiden mukaan johtaa kaasupulaan vuodesta 2010 lähtien;

46.

toistaa parlamentin kehotuksen komissiolle ja jäsenvaltioille suhtautua vakavasti puutteellisesta energiainfrastruktuureihin investoinnista johtuvaan uhkaan Venäjän kaasutoimitusten vajeesta vuoden 2010 jälkeen; tukee EU:n ja Venäjän välistä energiavuoropuhelua, jossa käsitellään tarvittavia investointeja Venäjän ja EU:n energiainfrastruktuuriin toimitusvarmuuden ja kysynnän takaamiseksi; korostaa tarvetta luoda EU:n ja Venäjän väliset tehokkaat ja oikea-aikaiset viestintämekanismit kriisitilanteita varten; korostaa EU:n jäsenvaltioiden välisen koherenssin, tiiviin koordinoinnin ja solidaarisuuden merkitystä energiaa koskevassa vuoropuhelussa; korostaa, että EU:n on toimittava samaan aikaan energiahuollon turvallisuuden ja monipuolisuuden lisäämiseksi ja painottaa EU:n ja Venäjän yhteistyön strategista merkitystä ympäristönsuojelun, energiatehokkuuden, energiansäästön ja uusiutuvan energian alalla;

47.

kehottaa Venäjää olemaan soveltamatta kaksinkertaista hintajärjestelmää energiavaroihin, sillä se on myös WTO:n sääntöjen vastaista;

48.

kehottaa Venäjän federaatiota yhdessä EU:n kanssa investoimaan ydinvoimaloiden uudenaikaistamiseen ja erityisesti infrastruktuureihin, uusiin teknologioihin ja uusiutuviin energialähteisiin turvallisuutta, energiatehokkuutta, ympäristönsuojelua ja kansanterveyttä koskevien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

49.

toistaa kannattavansa EU:n markkinoiden avaamista Venäjän vientisähkölle sillä edellytyksellä, että asian kannalta merkitykselliset turvallisuusstandardit Venäjällä - erityisesti ne, jotka koskevat ydinvoimaloita sekä ydinjätteen turvallista käsittelyä ja loppusijoittamista - saatetaan samalle tasolle kuin EU:ssa ympäristöperusteisen polkumyynnin välttämiseksi;

Liikenne

50.

panee merkille tärkeimpien Euroopan laajuisten liikenneväylien laajentamista naapurimaihin ja -alueille käsitelleen korkean tason ryhmän suositukset; tukee erityisesti EU:n ja Venäjän välisten liikenneinfrastruktuurien kehittämistä eli rautatieliikenteen edellytysten yhdenmukaistamista;

51.

panee tyytyväisenä merkille Helsingissä pidetyn EU-Venäjä-huippukokouksen yhteydessä 24. marraskuuta 2006 allekirjoitetun sopimuksen Siperian ylilennoista perittävien maksujen tilanteesta; katsoo, että kyseisen sopimuksen avulla on mahdollista normalisoida EU:n ja Venäjän federaation suhteet lentoliikenteen alalla ja vahvistaa niitä ja että sopimuksella parannetaan merkittävästi eurooppalaisten lentoyhtiöiden kilpailukykyä ja helpotetaan niiden toimintaa Aasian kasvavilla markkinoilla;

Muut erityisalat

52.

uskoo palvelujen kaupan olevan olennainen osa EU:n ja Venäjän välisiä kauppasuhteita tulevaisuudessa; kehottaa lähentämään EU:n ja Venäjän lainsäädäntöjä etenkin sellaisilla aloilla kuin rahoituspalvelut, televiestintä ja liikenne, kunnioittaen kuitenkin julkisia palveluja sääteleviä erityissäännöksiä; kehottaa luopumaan epäoikeudenmukaisesta politiikasta, jota tällä hetkellä harjoitetaan Baltian maita kohtaan sekä tuontia että vientiä koskevien rautatiemaksujen osalta;

53.

korostaa, että on tärkeää taata rahoitusjärjestelmän vakaus ja tukea rahoitusalan konsolidointia sekä rahoituspalvelujen kuluttajien tehokasta suojajärjestelmää parantamalla lainsäädäntöä, tehostamalla valvontaa ja ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joissa noudatetaan korkeimpia rahoituspalvelujen tuottajiin sovellettavia standardeja ja normeja;

54.

katsoo, että kyseiset uudistukset edistävät investointiolosuhteita ja että ne voivat olla tärkeässä asemassa Venäjän jatkuvan talouskasvun mahdollistamisessa siten, että energian viennistä ja energian hinnasta ei enää olla niin riippuvaisia;

55.

korostaa kilpailun ja avoimuuden merkitystä rahoituspalvelualalla; ilmaisee tässä yhteydessä huolensa nykyisistä esteistä ulkomaisten pankkien sivukonttoreiden toimintalupien myöntämiselle;

56.

katsoo, että maataloussektorin sääntelyjärjestelmien, etenkin terveys-ja kasvinsuojelutoimien, lähentämisen eteen olisi tehtävä enemmän yhteistyötä; korostaa, että monille jäsenvaltioille maataloustuotteiden, kuten kala-, liha-ja maitotuotteiden, vienti Venäjälle on tärkeää; ilmaisee sen vuoksi huolensa Venäjän tällä alalla äskettäin hyväksymistä rajoittavista toimista ja kehottaa EU:ta tukemaan jäsenvaltioita, joihin nämä toimet vaikuttavat, ja löytämään yhteisen ratkaisun Venäjän markkinoille vientiin liittyviin ongelmiin etenkin terveys-ja kasvinsuojelutoimien alalla;

57.

kehottaa Venäjää olemaan soveltamatta tuontituotteisiin kasvin-tai eläintensuojelua koskevia rajoituksia, jotka ovat epäoikeudenmukaisia tai jotka perustuvat kansallisiin tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia tiukempiin vaatimuksiin;

Suhteet muihin kauppakumppaneihin

58.

korostaa, että EU:n ja Venäjän välisen strategisen taloudellisen kumppanuuden kehittämisessä olisi otettava huomioon Venäjän geopoliittinen asema; painottaa tarvetta liittää EU:n Venäjän-politiikka muihin alueella toteutettaviin hankkeisiin, kuten Euroopan naapuruuspolitiikkaan, pohjoiseen ulottuvuuteen ja Mustan meren alueelliseen strategiaan;

59.

panee tyytyväisen merkille Euroopan naapuruuspolitiikan osana tehdyn Mustanmeren synergia -aloitteen, jolla pyritään parantamaan Mustanmeren alueen asianomaisten maiden, Venäjän federaation ja EU:n välistä alueellista yhteistyötä muun muassa energia-, liikenne-ja ympäristöalalla ja vahvistamaan myös vuoropuhelua ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, demokratiasta ja hyvästä hallinnosta;

60.

tunnustaa lisäksi, että EU:n ja Mustanmeren taloudellisen yhteistyöjärjestön laajentuneen alueiden välisen yhteistyön vahvistamisella uuden Mustanmeren synergia -aloitteen puitteissa voisi olla myönteinen vaikutus;

61.

korostaa EU:n ja Venäjän alueellisen yhteistyön lisäämisen merkitystä osana pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa, jossa EU ja Venäjä ovat yhdessä Islannin ja Norjan kanssa tasaveroisia kumppaneita; korostaa, että on kehitettävä konkreettisia yhteistyöhankkeita ja, erityisesti Itämeren alueen yhteistyön osalta, tuettava ja vahvistettava nykyisiä yhteistyöhankkeita ja monenvälisiä kumppanuuksia ja että siinä on noudatettava pohjoista ulottuvuutta varten kehitettyä Itämeren aluetta koskevaa strategiaa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi edellä mainitussa päätöslauselmassaan 16. marraskuuta 2006; toteaa, että sosiaalista ja taloudellista kehitystä Kaliningradin alueella on kannustettava mallina EU:n ja Venäjän tehostetulle taloudelliselle ja kaupalliselle yhteistyölle;

62.

panee merkille EU:n ja Venäjän välisten matkailualan siteiden vahvistamisesta syntyvät myönteiset vaikutukset, koska Euroopan unionin jäsenvaltioiden useat alueet ovat venäläisten matkailijoiden perinteisiä matkakohteita;

63.

kiinnittää huomiota siihen, että Venäjän ja Latvian (mutta myös muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden, jotka ovat Venäjän naapurivaltioita) välisten rajanylityspaikkojen infrastruktuurin parantamiseen liittyvät ongelmat on ratkaistava pikaisesti ja siihen, että on varmistettava Euroopan unionin ja Venäjän federaation rahoitus sekä nykyisten rajanylityspaikkojen kunnostamiselle että uusien avaamiselle; korostaa, että lisäksi on tärkeää kehittää rajainfrastruktuureja kauttakulkumaissa, kuten Ukrainassa, jotta voidaan helpottaa ja vauhdittaa EU:n ja Venäjän yhteistyötä;

64.

uskoo, että vakaa, turvallinen ja demokraattinen naapuruus on molempien kumppaneiden edun mukaista, ja kannustaa hyvien naapuruussuhteiden kehittämiseen kaupan ja talousyhteistyön alalla alueen maiden kesken; korostaa, että ihmisoikeuksien puolustaminen yhteisesti ja Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpano yhteisesti tarjoavat monia tilaisuuksia monenväliseen yhteistyöhön, eritoten tehostamalla naapuruuspolitiikkaa itänaapureiden kanssa, jotta edistetään rakentavaa yhteistyötä ympäristön, energian, infrastruktuurin ja kaupan alalla;

65.

katsoo, että yhteisten naapurimaiden lukkiutuneet konfliktit ovat merkittävä este alueen talouskehitykselle ja että niiden ratkaisemista kansainvälisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti, myös taloudellisten seurausten käsittelyä, olisi pidettävä ensisijaisena tavoitteena talouskehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhteisissä naapurimaissa;

*

* *

66.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.


(1)  EYVL L 327, 28.11.1997, s. 1.

(2)  EUVL L 185, 6.7.2006, s. 17.

(3)  EUVL L 119, 9.5.2007, s. 32.

(4)  EYVL L 69, 9.3.1998, s. 26.

(5)  10633/1/06 REV1.

(6)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0494.

(7)  EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 112.

P6_TA(2007)0263

Kilpailupolitiikka 2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 kilpailupolitiikkaa koskevasta komission kertomuksesta 2005 (2007/2078(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon vuoden 2005 kilpailupolitiikkaa koskevan komission kertomuksen (SEC(2006)0761,

ottaa huomioon komission energia-ja vähittäispankkipalvelualoja koskevat toimialakohtaiset selvitykset,

ottaa huomioon Lissabonin strategian tavoitteet,

ottaa huomioon joulukuussa 2005 annetun kilpailun pääosaston keskusteluasiakirjan EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamisesta määräävän aseman väärinkäyttöä koskeviin tilanteisiin,

ottaa huomioon 16. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (1) ja 7. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 773/2004 (2) EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta,

ottaa huomioon suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (3),

ottaa huomioon 20. tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (4) yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n sulautuma-asetus”),

ottaa huomioon lokakuussa 2005 julkaistun vuotta 2005 koskevan kilpailun pääosaston tutkimuksen sulautumia koskevista korjaustoimenpiteistä (Merger Remedies Study),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 (5),

ottaa huomioon komission vihreän kirjan yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista (KOM(2005)0672) (vihreä kirja vahingonkorvauskanteista),

ottaa huomioon komission valtiontuen toimintasuunnitelman ”Valtiontukien vähentäminen ja tarkempi kohdentaminen: suunnitelma valtiontuen uudistamiseksi vuosina 2005-2009” (KOM(2005)0107),

ottaa huomioon perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen 24. lokakuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006 (6),

ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman valtiontukia koskevan toimintasuunnitelman alakohtaisesta ulottuvuudesta: innovaatiotuki (7),

ottaa huomioon syyskuussa 2006 annetun komission valmisteluasiakirjan yhteisön puitteista tutkimusja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle,

ottaa huomioon yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle (8),

ottaa huomioon yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ja riskipääomasijoituksista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (9),

ottaa huomioon alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007-2013 (10),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, siinä muodossa kuin se on toimitettu 8. syyskuuta 2004 parlamentille lausuntoa varten 28. marraskuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/842/EY (11),

ottaa huomioon 22. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävästä valtiontuesta (12),

ottaa huomioon yleishyödyllisiä palveluja koskevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja erityisesti sen 24. heinäkuuta 2003 antaman tuomion asiassa C-280/00 (13),

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0176/2007);

1.

on tyytyväinen komission toimiin kilpailupolitiikan uudistamiseksi ja erityisesti sen lujittuneeseen kantaan kartellien torjumisesta, luvattomaan valtiontukeen puuttumiseen ja toimialakohtaisten selvitysten aloittamiseen; onnittelee komissiota askelista, joita se on ottanut EU:n kilpailuviranomaisten verkoston toiminnan kehittämiseksi; onnittelee komissiota sen saavutuksista monen- ja kahdenvälisessä yhteistyössä ja kehottaa sitä pyrkimään edistämään kansainvälistä lähentymistä kilpailupolitiikassa;

2.

on tyytyväinen siihen, että komission toimintatapa kilpailupolitiikan täytäntöönpanossa perustuu sääntöjen sijaan pikemminkin taloudellisiin näkökohtiin; on tyytyväinen komission toimialakohtaisten selvitysten lähestymistapaan, joka vastaa paremmin liiketoiminnan käytänteiden todellisuutta erityisesti rahoituspalveluja energia-aloilla; korostaa edelleen, että kyseisten selvitysten olisi tuotava selvyyttä kyseisten alojen nykyiseen tilanteeseen ja kehityssuuntauksiin ja edistettävä eteenpäin suuntautuvaa politiikkaa;

3.

on tyytyväinen komission ponnisteluihin päätösten täytäntöönpanon laadun parantamiseksi EU:n kilpailuviranomaisten verkoston puitteissa lisäämällä yhteistyötä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa ja niiden välillä;

4.

toistaa uudelleen, että kansallisten kilpailuviranomaisten välisessä yhteistyössä ja niiden toteuttamassa täytäntöönpanossa on vähennettävä edelleen epävarmuutta, joka johtuu yhteisön kilpailulainsäädännön erilaisista tulkinnoista kansallisissa tuomioistuimissa, sekä ristiriitaisuutta, jota esiintyy lopullisten päätösten nopeudessa, sisällössä ja täytäntöönpanossa; pyytää komissiota harkitsemaan sellaisen oikeusviranomaisten verkoston luomista, joka vastaa nykyistä EU:n kilpailuviranomaisten verkostoa;

5.

kehottaa edistymään nykyisten kilpailusääntöjen selventämisessä ja niiden käytännön soveltamisessa yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen osalta, ottaen huomioon huomattavat erot jäsenvaltioiden politiikoissa;

6.

on tyytyväinen toimenpiteiden hyväksymisen lisääntymiseen EU:n kilpailuviranomaisten verkoston sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevan malliohjelman puitteissa; korostaa kuitenkin, että kyseistä välinettä on tarkennettava, jotta välitetään sen mahdollinen väärinkäyttö erityisesti siten, että salaisen sopimuksen heikompi osapuoli saatetaan epäoikeudenmukaisesti epäedulliseen asemaan;

7.

muistuttaa nämä seikat huomioon ottaen tarpeesta koordinoida vahingonkorvauskanteiden ja sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevien menettelyiden muodostamaa kaksiosaista välinettä, jotta varmistetaan, että käytössä on riittäviä kannusteita asianmukaiseen toimintaan;

8.

ilmaisee huolensa kohtuuttomista viivästyksistä useiden jäsenvaltioiden myöntämän kielletyn valtiontuen takaisinperintäprosesseissa; korostaa, että sääntöjen riittämätön täytäntöönpano tällä alalla voi vahingoittaa vakavasti tervettä kilpailua;

9.

pitää myönteisenä, että Euroopan unionin uusimmat jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön kilpailusäännöt ja suosittelee, että näiden sääntöjen täytäntöönpanon laatua parannetaan edelleen;

10.

panee merkille, että asianmukaisella kilpailupolitiikalla voi olla avainrooli Lissabonin toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa; toistaa, että kilpailupolitiikan merkitystä voidaan vahvistaa yhdistämällä se tarkoituksenmukaisesti koheesiopolitiikkaan;

11.

kehottaa komissiota tutkimaan tarkasti tiettyjen verotuskäytäntöjen vaikutuksen erityisesti yrityksiin, kun on kyse jäsenvaltioiden välisestä verokilpailusta;

12.

katsoo, että joidenkin Sveitsin kantonien harjoittamilla tietyillä verotuskäytännöillä saattaa olla kilpailua vääristävä vaikutus, ja kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan keskustelujaan Sveitsin valaliiton kanssa näistä kysymyksistä tarkoituksena, että Sveitsi ottaisi osaa yritysverotukseen sovellettaviin menettelysääntöihin, jotka on liitetty 1. joulukuuta 1997 annettuihin Ecofin-neuvoston päätelmiin veropolitiikasta (14);

13.

tukee siksi komission pyrkimyksiä luoda yhteisön laajuinen yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja, joka helpottaisi vertailua, ja muistuttaa parlamentin 13. joulukuuta 2005 hyväksymässä päätöslauselmassa ”Yritysverotus Euroopan unionissa: yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja” (15) esittämästä kannasta;

14.

toistaa uudelleen, että Euroopan parlamentin asemaa, myös yhteispäätösvallan edistämistä, olisi parannettava kilpailulainsäädännön laatimisessa;

15.

muistuttaa, että yhteisön tasolla on edistettävä tarkoituksenmukaista kapasiteetin lisäämistä, jotta voidaan täyttää kunnianhimoiset Lissabonin toimintasuunnitelman tavoitteet ja toimia mahdollisesti korkeasti koulutettua henkilöstöä omaavien yritysten ja kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa;

16.

on tyytyväinen ponnisteluihin, jotka koskevat EU:n kilpailuviranomaisten verkoston aseman vahvistamista kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa yhdenmukaistamalla käytänteitä ja normien tulkintaa, siirtämällä toimivaltuuksia ja edistämällä kansallisten kilpailuviranomaisten välistä kokemustenvaihtoa;

17.

ilmaisee huolensa siitä, että tähän mennessä ei ole onnistuttu luomaan aitoa kilpailua energiamarkkinoille; panee merkille, että useissa jäsenvaltioissa omistajuuden eriyttäminen on osoittautunut tehottomaksi keinoksi taata riittävä kilpailu, sillä vakiintuneiden toimijoiden erittäin suuret markkinaosuudet liittyvät riittämättömään markkinoille pääsyyn ja markkinoiden sulkeutumiseen;

18.

uskoo vahvasti, että tasavertaisten toimintaedellytysten soveltaminen, mikä mahdollistaa uusien toimijoiden pääsyn markkinoille ja helpottaa ympäristöystävällisen tekniikan käyttöönottoa, on asetettava etusijalle; onnittelee komissiota siitä, että se käyttää täysimääräisesti kilpailua, sulautumia ja valtiontukea koskevien sääntöjen mukaisia valtuuksiaan energiamarkkinoiden tehokkuuden lisäämiseksi; pitää myönteisenä, että energia-alaa koskevalla selvityksellä on rinnakkain yksittäisissä tapauksissa toteutetun täytäntöönpanon kanssa ollut tärkeä osuus komission työssä tarpeellisten sääntelyn muutosten yksilöimiseksi erityisesti sellaisissa kysymyksissä, kuten verkkojen ja toimituksiin liittyvien toimien eriyttäminen, sääntelyn puutteiden poistaminen, erityisesti rajat ylittävissä kysymyksissä, markkinoiden keskittymiseen ja markkinoille pääsyn esteisiin puuttuminen sekä markkinatoimien avoimuuden lisääminen;

19.

painottaa, että omistajuuden eriyttämisen saattaminen loppuun energia-alalla yhdessä alakohtaisten konsernien purkamisen ja tehokasta markkinoille pääsyä koskevien ehtojen takaamisen kanssa olisi asetettava vahvemmin etusijalle;

20.

pitää myönteisenä energia-alaa koskevan selvityksen yleistavoitetta, joka on yhteisön laajuisten energiamarkkinoiden kehityksen esteiden poistaminen 1. heinäkuuta 2007 mennessä; on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että kansallisten kilpailuviranomaisten toimivaltaa on vahvistettava ja että koordinointia yhteisön tasolla on tehostettava, erityisesti rajat ylittävissä kysymyksissä; kehottaa komissiota jatkamaan kilpailulainsäädännön noudattamisen valvomista, mukaan lukien sakkojen määrääminen yrityksille, jotka rikkovat kilpailusääntöjä; kannustaa komissiota käyttämään oikeustoimia niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka asiattomasti suojelevat kansallisia energiayhtiöitä;

21.

kehottaa komissiota tutkimaan kilpailutilanteen seuraavilla aloilla: luottoluokitusyritykset, tilintarkastustoimistot ja suuret investointipankit;

22.

painottaa, että kilpailulainsäädäntöä on sovellettava kaikkiin toimijoihin Euroopan markkinoilla, riippumatta siitä, onko niiden toimipaikka EU:ssa vai ei; katsoo, että on tärkeää, että komissio suhtautuu yhtä päättäväisesti ja johdonmukaisesti sekä kolmansien maiden että EU:n yrityksiin;

23.

pitää myönteisenä komission aloitetta teettää tutkimus sen selvittämiseksi, johtuuko energian hintojen nousu pääasiassa polttoaineen hintojen noususta ja päästöoikeuksien kauppaa koskevan järjestelmän vaikutuksista vai joidenkin markkinatoimijoiden kilpailua rajoittavasta käyttäytymisestä;

24.

muistuttaa komission sitoumuksesta arvioida ”2/3-sääntöä” kynnyksenä yhteisön vaikutukselle sulautumia koskevien ehdotusten osalta; esittää, että tällä alalla olisi tapahduttava edistystä ja että verrattavissa olevia sulautumista koskevia toimia olisi arvioitava johdonmukaisemmin, silloin kun kansallisella tasolla tehtävät päätökset voisivat vaikuttaa vahvasti viereisten jäsenvaltioiden markkinoiden rakenteeseen;

25.

pitää myönteisenä komission aikomusta tukea infrastruktuuriverkkojen yhteenliitettävyyttä; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota syrjäisten markkinoiden erityisominaisuuksiin;

26.

on tyytyväinen vahingonkorvauksia koskevaan komission vihreään kirjaan ja korostaa, että kilpailun vastaisten toimien takia tappioita kärsineille uhreille on annettava korvauksia;

27.

on tyytyväinen komission ponnisteluihin kartelleihin puuttumiseen tarkoitettujen välineiden vahvistamiseksi, erityisesti sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevien menettelyjen tarkistamiseen ja sakkojen asettamiseen liittyvää menettelyä koskevien suuntaviivojen antamiseen, sillä ne kohdistuvat suurten markkinoiden pitkäaikaisiin sopimuksiin;

28.

katsoo, että yrityssulautumien valvontaa koskevien yhteisön ja kansallisen tason sääntöjen soveltamisessa voitaisiin hyötyä paljon kansallisten kilpailuviranomaisten välisestä yhteistyöstä, jonka perusteella otettaisiin käyttöön yhteinen tietokanta, johon rekisteröitäisiin kaikki tutkitut tapaukset, sillä tämä muodostaisi erityisen verkoston tietojenvaihtoa varten;

29.

pitää myönteisenä sulautumia koskevista korjaustoimenpiteistä tehtyä tutkimusta (Merger Remedy Study), jossa käsitellään ehdotettujen korjaustoimien vaikutuksia vuosina 1996-2000; katsoo, että tällaiset jälkikäteen tehdyt tutkimukset antavat tärkeää tietoa politiikasta ja että niitä pitäisi siksi tehdä myös muilla kilpailupolitiikan täytäntöönpanon aloilla;

30.

panee merkille, että sulautumia koskevista korjaustoimenpiteistä tehdyn tutkimuksen mukaan asiaan liittyvien yritysten ja viranomaisten kilpailun vastainen toiminta, erityisesti markkinoille pääsyn rajoittaminen, heikentää usein rakenteellisten korjaustoimenpiteiden tehokkuutta; pyytää näin ollen komissiota lisäämään valvontaa, joka liittyy sulautumia koskevien korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanossa mahdollisesti esiintyvään porsaanreikään;

31.

toteaa, että valtiontuki on olennainen osa kilpailupolitiikkaa ja että valtiontuen valvonta kuvastaa tarvetta taata tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille yrityksille, jotka toimivat Euroopan sisämarkkinoilla; on tässä suhteessa tyytyväinen komission ponnisteluihin valtiontuen nykyisten mekanismien avoimuuden ja julkisen vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi; katsoo, että tässä yhteydessä olisi ponnisteltava edelleen avoimuuden parantamiseksi; painottaa lisäksi, että tarvitaan selkeät kriteerit valtiontuen tason mittaamiseksi;

32.

painottaa aikaisempia valtiontuen kehityksen seurantaa ja avoimuutta koskevia vaatimuksia ja jäsenvaltioiden välistä vertailua, jotta saavutetaan valtiontuen vähentämistä koskeva tavoite;

33.

muistuttaa, että jäsenvaltioiden valtiontukijärjestelmien välillä on vältettävä kilpailua ja järjestelmien kaksinkertaistumista sekä kaikkia vääristymiä, joita erilaiset kansalliset valtiontuen tukemiseen liittyvät tekniset ja taloudelliset valmiudet voivat synnyttää sisämarkkinoille; esittää, että on erittäin tärkeää, että komissio ponnistelee edelleen kansallisten menettelyiden yhdenmukaistamiseksi ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen edistämiseksi;

34.

muistuttaa periaatteesta, joka koskee valtiontuen ja yhteisön koheesiopolitiikan yhteensopivuutta; kehottaa komissiota, ottaen huomioon yhteisön tavoitteet ja koheesiopolitiikan, varmistamaan että valtiontuki ei johda kilpailun vääristymiseen ja yritysten siirtämiseen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, mistä voisi olla seurauksena yritysten harjoittama tukien ostaminen, ilman että se edistäisi yhteisön yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja, erityisesti, että jotkut alueet menettäisivät työpaikkoja toisille alueille; muistuttaa, että luvallisten alueellisten tukijärjestelmien ulkopuolella hyväksytty alueellinen tuki vääristää todennäköisemmin kilpailua;

35.

pitää myönteisenä komission lisääntynyttä ymmärtämystä Lissabonin strategiaan liittyvissä kysymyksissä valtiontuen hallinnoinnin yhteydessä ja sen huolta siitä, että tässä suhteessa päästäisiin samalle tasolle myös Euroopan unionin vähemmän kehittyneiden alueiden osalta;

36.

katsoo, että yhteisön valtiontukipolitiikan, erityisesti maailmanlaajuisilla markkinoilla toimivien alojen osalta, olisi keskityttävä kolmansien maiden hallitusten tukimenettelyihin suhteessa kilpailijoihin; esittää kuitenkin, että tasapainoon olisi päästävä suosimalla ponnisteluja, jotka perustuvat yhteistyöhön ja vastavuoroiseen tunnustamiseen, eivät siis tukien väliseen kilpailuun;

37.

muistuttaa, että on taattava että ilmastonvalvontaa koskevat yhteisön tavoitteet, yhdistyneenä valtion ympäristötukeen, eri maissa ja aloilla sopivat yhteen kilpailutavoitteiden kanssa; kehottaa komissiota ottamaan esiin tämän kysymyksen valtion ympäristötuen ryhmäpoikkeuksia tarkistettaessa;

38.

pitää myönteisenä edistymistä Euroopan unionin ja sen pääasiallisten kumppanien USA:n Kanadan, Japanin ja Korean välisessä kahdenvälisessä yhteistyössä, mukaan lukien yhteisen edun mukaisista kysymyksistä, erityisesti sulaumiin liittyvistä korjaustoimenpiteistä ja kartellitutkimuksista, käytävä vuoropuhelu; katsoo, että tämä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää sellaisten päätösten jatkuvaksi täytäntöön panemiseksi, joilla on vaikutuksia kumpaankin osapuoleen;

39.

pitää myönteisenä komission ja Kiinan viranomaisten välistä yhteistyötä kilpailuviranomaisen perustamiseksi Kiinaan; vaatii komissiota jatkamaan ponnisteluja todellisen kilpailukulttuurin luomiseksi Kiinaan;

40.

painottaa, että komission analyysit kilpailutilanteesta eri aloilla yritysostojen yhteydessä on tehtävä ottaen huomioon koko sisämarkkinat eikä ensisijaisesti tilannetta paikallisilla tai kansallisilla markkinoilla;

41.

korostaa, että kilpailusta vastaavan komission jäsenen olisi osallistuttava tiiviisti komission uuteen kauppaohjelmaan, jonka puitteissa neuvotellaan vapaakauppasopimuksista valittujen kumppaneiden kanssa, jotta kyseisten sopimusten puitteissa käsiteltäisiin asianmukaisesti tärkeimpiä kilpailua koskevia kysymyksiä;

42.

kehottaa neuvostoa ja komissiota lisäämään yhteisiä ponnistelujaan ja keskittämään ne paremmin kilpailupäivän järjestämiseen, jotta eurooppalaisille kuluttajille ja kansalaisille voidaan osoittaa, että yhteisön kilpailupolitiikalla on ratkaiseva merkitys talouskasvun ja työpaikkojen luomiselle koko Euroopan unionissa;

43.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2.

(4)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(5)  EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EUVL L 302, 1.11.2006, s. 29.

(7)  EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 263.

(8)  EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3.

(9)  EUVL C 194, 18.8.2006, s. 2.

(10)  EUVL C 54, 4.3.2006, s. 13.

(11)  EUVL L 312, 29.11.2005, s. 67.

(12)  EUVL C 304 E, 1.12.2005, s. 117.

(13)  Asia C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Kok. 2003 s. I-7747.

(14)  EYVL C 2, 6.1.1998, s. 1.

(15)  EUVL C 286 E, 23.11.2006, s. 229.

P6_TA(2007)0264

Equitable Life Assurance Society - yhtiön kriisi

Euroopan parlamentin suositus 19. kesäkuuta 2007 Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan kertomuksen johdosta

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 193 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämisestä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19. huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY (1),

ottaa huomioon tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä 18. tammikuuta 2006 tekemänsä päätöksen 2006/469/EY (2),

ottaa huomioon Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisistä 4. heinäkuuta 2006 antamansa päätös-lauselman (3),

ottaa huomioon kyseisen tutkintavaliokunnan toimivaltuuksien jatkamisen kolmeksi kuukaudeksi, minkä Euroopan parlamentti hyväksyi 4. heinäkuuta 2006 antamallaan päätöslauselmalla, sekä 18. tammikuuta 2007 hyväksytyn toisen jatkamisen,

ottaa huomioon tutkintavaliokunnan lopullisen mietinnön Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisistä (A6-0203/2007),

ottaa huomioon työjärjestyksen 176 artiklan,

A.

ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 193 artikla muodostaa oikeusperustan parlamentin tutkintavaliokunnan perustamiselle tutkimaan väitettyjä rikkomuksia ja väitettyä huonoa hallintoa yhteisön lainsäädännön soveltamisessa; ottaa huomioon, että tämä muodostaa merkittävän osan parlamentin valvontavallasta,

B.

ottaa huomioon päätöksellä 2006/469/EY perustetun tutkintavaliokunnan tehtävän: (1) tutkia säännönvastaisuuksia ja huonoa hallintoa koskevia, Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisiin viranomaisiin kohdistettuja väitteitä henkivakuutuksen ensivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY muuttamisesta (kolmas henkivakuutusdirektiivi) 10 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/96/ETY (4), joka on kodifioitu henkivakuutuksesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/83/EY (5), soveltamisen yhteydessä Equitable Life Assurance Society -yhtiöön liittyen, erityisesti kun on kyse sääntelystä ja vakuutusyritysten talouden vakaudenvalvonnasta, niiden vakavaraisuus mukaan luettuna, riittävän vakuutusteknisen vastuuvelan muodostamisesta sekä tämän vastuuvelan kattamisesta toisiaan vastaavilla varoilla; (2) arvioida tässä yhteydessä, onko komissio huolehtinut riittävällä tavalla velvollisuudestaan valvoa yhteisön lainsäädännön asianmukaista ja oikeaaikaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja tutkia, ovatko järjestelmälliset heikkoudet osasyynä ilmenneeseen tilanteeseen; (3) arvioida väitteitä, joiden mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaiset ovat jatkuvasti, vuosien ajan ja ainakin vuodesta 1989 lähtien, laiminlyöneet vakuutuksenottajien suojelun eivätkä ole valvoneet riittävän tiukasti Equitable Life -yhtiön kirjanpitoa ja rahoituskäytäntöjä sekä taloudellista tilannetta; (4) arvioida muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajien esittämien vaateiden asemaa ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön muiden jäsenvaltioiden vakuutuksenottajille tarjoamien oikeussuojakeinojen riittävyyttä; ja (5) tehdä asiaan liittyviä tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia,

C.

ottaa huomioon, että tutkintavaliokunta aloitti työnsä 2. helmikuuta 2006 ja hyväksyi lopullisen kertomuksensa 8. toukokuuta 2007; ottaa huomioon, että tutkintavaliokunta kokoontui 19 kertaa, järjesti 11 julkista kuulemista, järjesti 2 työryhmän kokousta ja lähetti 2 virallista valtuuskuntaa Dubliniin ja Lontooseen; ottaa huomioon, että se sai suullisia todisteita 46 todistajalta ja analysoi 157 julkista todistetta, joista 92 julkistettiin tutkintavaliokunnan verkkosivulla, eli yhteensä useita tuhansia sivuja, ottaa huomioon, että se teetti myös kolme ulkoista tutkimusta asiantuntijoilla,

D.

ottaa huomioon, että tutkintavaliokunta on kaikkien näiden todisteiden ja toimien perusteella hyväksynyt lopullisen kertomuksen, jossa esitellään sen tutkimuksen sisältöä sekä sen päätelmiä ja suosituksia;

1.

kehottaa puhemiestä toteuttamaan tarpeellisia toimia tutkintavaliokunnan lopullisen kertomuksen julkaisemiseksi parlamentin työjärjestyksen 176 artiklan 10 kohdan ja päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

2.

kehottaa komissiota, neuvostoa ja asianomaisia jäsenvaltioita varmistamaan, että tutkimuksen päätelmien ja annettujen suositusten perusteella ryhdytään päätöksestä 95/167/EY, Euratom, EHTY ja perustamissopimuksen 10 artiklasta johtuvien velvoitteiden mukaisiin toimiin;

3.

vaatii, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja sääntelyviranomaiset varmistavat, että tutkimuksen päätelmien ja suositusten perusteella ryhdytään päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY 4 artiklan ja perustamissopimuksissa määriteltyjen jäsenvaltioiden yleisten velvollisuuksien edeltämiin toimiin;

4.

vaatii komissiota varmistamaan, että säädösten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevat päätelmät ja suositukset johtavat pikaisiin toimiin, ja antamaan selvityksen asiasta vastaaville parlamentin valiokunnille;

5.

pyytää puhemiestä pyytämään talous- ja raha-asioiden valiokuntaa, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa, oikeudellisten asioiden valiokuntaa, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sekä vetoomusvaliokuntaa valvomaan tutkintavaliokunnan päätelmien ja suositusten täytäntöönpanoa, erityisesti niiden, jotka koskevat komission vastuuta säädösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sisämarkkinoilla tarjolla olevia oikeussuojakeinoja, ja tarpeen vaatiessa raportoimaan kyseisistä seikoista työjärjestyksen 176 artiklan 11 kohdan mukaisesti;

6.

pyytää puheenjohtajakokousta ja helmikuussa 2007 perustettua parlamentaarista uudistusta käsittelevää työryhmää panemaan täytäntöön suositukset, jotka annetaan tutkintavaliokunnan mietinnössä yhteistyön lähentämisestä kansallisten parlamenttien kanssa ja täytäntöönpanokysymyksiä koskevan parlamentin valvontaoikeuden tehostamisesta sekä tutkintavaliokuntien tulevasta uudistamisesta, jotta niiden toimintaa ja tehokkuutta voitaisiin parantaa;

7.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen ja tutkintavaliokunnan lopullisen kertomuksen neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


(1)  EYVL L 113, 19.5.1995, s. 2.

(2)  EUVL L 186, 7.7.2006, s. 58.

(3)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0293.

(4)  EYVL L 360, 9.12.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/87/EY (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/101/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 238).

P6_TA(2007)0265

Perhe-elämä ja opiskeluaika

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 sääntelykehyksestä nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa (2006/2276(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan,

ottaa huomioon vuonna 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan (1), ja erityisesti sen 9 ja 14 artiklan oikeudesta perustaa perhe ja oikeudesta koulutukseen,

ottaa huomioon Kööpenhaminassa 21. ja 22. kesäkuuta 1993, Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000, Tukholmassa 23. ja 24. maaliskuuta 2001, Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002, Brysselissä 20. ja 21. maaliskuuta 2003, Brysselissä 25. ja 26. maaliskuuta 2004, Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 ja 23. ja 24. maaliskuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät työpaikkoja ja kasvua koskevasta Lissabonin strategiasta,

ottaa huomioon Bolognassa 19. kesäkuuta 1999 kokoontuneiden Euroopan opetusministereiden yhteisen julistuksen,

ottaa huomioon 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän eurooppalaisen nuorisosopimuksen,

ottaa huomioon lastenhoitopalveluista 14. maaliskuuta 2007 annetun neuvoston ja komission yhteisen julkilausuman,

ottaa huomioon nuorisoa koskevista EU:n politiikoista 30. toukokuuta 2005 annetun komission tiedonannon nuorisoa koskevista EU:n politiikoista: ”Euroopan nuorten huomioon ottaminen - eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpano ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen” (KOM(2005)0206), jonka mukaan nuorille on taattava korkeatasoinen koulutus ja ammatillinen koulutus yhdistettynä työn ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen,

ottaa huomioon 10. tammikuuta 2003 annetun komission tiedonannon ”Tehokas investoiminen koulutukseen tärkeää Euroopalle” (KOM(2002)0779),

ottaa huomioon 5. helmikuuta 2003 annetun komission tiedonannon ”Yliopistojen rooli tietojen ja taitojen Euroopassa” (KOM(2003)0058),

ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2005 annetun komission tiedonannon ”Euroopan aivokapasiteetti liikkeelle: miten yliopistot saadaan hyödyntämään koko potentiaaliaan Lissabonin strategian edistämiseksi” (KOM(2005)0152),

ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2005 annetun komission tiedonannon ”Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille - puitestrategia” (KOM(2005)0224),

ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1672/2006/EY, työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta (2),

ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006-2010” (KOM(2006)0092),

ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2005 annetun komission tiedonannon: Vihreä kirja ”Kohti väestörakenteen muutoksia - uusi solidaarisuus sukupolvien välillä” (KOM(2005)0094),

ottaa huomioon 12. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Euroopan väestökehitys - haasteista mahdollisuuksiin” (KOM(2006)0571),

ottaa huomioon 12. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon Euroopan työmarkkinaosapuolten ensivaiheen neuvotteluista työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi (SEC(2006)1245),

ottaa huomioon lastenhoidosta 31 päivänä maaliskuuta 1992 annetun neuvoston suosituksen 92/241/ETY (3), jonka mukaan lastenhoitopalveluja on oltava tarjolla kaikille vanhemmille, jotka osallistuvat koulutukseen päästäkseen työmarkkinoille,

ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2004 työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta (4), 9. maaliskuuta 2005 Lissabonin strategian väliarvioinnista (5), 16. tammikuuta 2006 Lissabonin strategian tulevaisuudesta tasa-arvonäkökohdista tarkasteltuna (6) ja 1. helmikuuta 2007 nuorten naisten ja tyttöjen syrjinnästä koulutuksessa (7) antamansa päätöslauselmat,