ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 43

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
16. helmikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 043/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 043/02

Euron kurssi

3

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 043/03

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

4

 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 043/04

Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen (esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat) tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

9

2008/C 043/05

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien steariini-, parafiini- ja vahakynttilöiden sekä niiden kaltaisten tavaroiden tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

14

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 043/06

Valtiontuki — Tšekki — Valtiontuki C 3/08 (ex NN 102/05) — Julkisen palvelun korvaukset Etelä-Määrin linja-autoyhtiöille — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti ( 1 )

19

2008/C 043/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5049 — Goldman Sachs/Colony Capital/BUT) ( 1 )

27

2008/C 043/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

28

2008/C 043/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

29

2008/C 043/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

30

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 043/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/1


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 43/01)

Päätöksen tekopäivä

5.12.2007

Tuen numero

NN 70/07

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

North-East England

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Rescue aid to Northern Rock

Oikeusperusta

Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vaikeuksissa olevien yritysten pelastaminen

Tuen muoto

Laina, Takaus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

Kesto

17.9.2007-17.3.2008

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

HM Treasury; The Governor and Company of the Bank of England

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

14.12.2007

Tuen numero

N 656/07

Jäsenvaltio

Belgia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Prolongation du régime d'aide pour le transport combiné N 249/04

Verlenging van de steunregeling voor gecombineerd vervoer N 249/04

Oikeusperusta

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relative à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 september 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerde goederenvervoer per spoor

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tavoite

Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen

Tukimuoto

Avustus

Talousarvio

30 milj. EUR/vuosi

Tuen intensiteetti

Kesto

2008

Toimiala

Yhdistetyt kuljetukset

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Service public fédéral mobilité et transport

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/3


Euron kurssi (1)

15. helmikuuta 2008

(2008/C 43/02)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,4674

JPY

Japanin jeniä

157,78

DKK

Tanskan kruunua

7,4544

GBP

Englannin puntaa

0,74780

SEK

Ruotsin kruunua

9,3140

CHF

Sveitsin frangia

1,6022

ISK

Islannin kruunua

98,23

NOK

Norjan kruunua

7,9255

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,224

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

263,59

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6965

PLN

Puolan zlotya

3,5900

RON

Romanian leuta

3,6445

SKK

Slovakian korunaa

33,019

TRY

Turkin liiraa

1,7603

AUD

Australian dollaria

1,6189

CAD

Kanadan dollaria

1,4635

HKD

Hongkongin dollaria

11,4454

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8602

SGD

Singaporin dollaria

2,0734

KRW

Etelä-Korean wonia

1 386,77

ZAR

Etelä-Afrikan randia

11,2647

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,5396

HRK

Kroatian kunaa

7,2575

IDR

Indonesian rupiaa

13 456,06

MYR

Malesian ringgitiä

4,7272

PHP

Filippiinien pesoa

59,723

RUB

Venäjän ruplaa

36,0742

THB

Thaimaan bahtia

46,663

BRL

Brasilian real

2,5757

MXN

Meksikon peso

15,7900


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/4


Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

(2008/C 43/03)

Tuen numero: XA 228/07

Jäsenvaltio: Ranska

Alueet: Kaikki. Näitä toimia voivat halutessaan rahoittaa kaikki paikalliset ja alueelliset viranomaiset (alue- ja maakuntaneuvostot)

Tukiohjelman nimike: Aides à la promotion des produits animaux et des produits d'origine animale

Oikeusperusta:

Article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 d'exemption agricole

Article L 621-1 et suivants du code rural

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: 4 miljoonaa EUR, jonka myöntää Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, jos talousarviossa on riittävät määrärahat. Lisäksi alueellisten viranomaisten myöntämä määrä, jota ei ole määritelty

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuki voi olla enintään 100 prosenttia edellä tarkoitetun 15 artiklan 2 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista. Tuki ei missään tapauksessa saa olla enemmän kuin 100 prosenttia tuettujen toimien kustannuksista

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto: Kuusi vuotta (2008–2013)

Tuen tarkoitus: Tuen tarkoituksena on kannustaa tuotteiden menekin edistämiseen, tuotteista tiedottamiseen ja tuotannon tunnetuksi tekemiseen, edistää tieteellisen tiedon kansantajuistamista ja laatutuotannosta tiedottamista, mahdollistaa messujen, näyttelyjen ja muiden tapahtumien järjestäminen ja tukea alan ammattilaisten osallistumista näihin tapahtumiin sekä kehittää suhdetoimintaa.

Tukea myönnetään maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen (asetus (EY) N:o 1857/2006) 15 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluviin toimiin, joita tarkoitetaan myös 27. joulukuuta 2006 annettujen maatalouden suuntaviivojen IV.K kohdassa ja 152 kohdan b alakohdassa

Alat, joita tuki koskee: Pienet ja keskisuuret kasvatus- ja tuotantoyritykset eläinperäisten tuotteiden alalla

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil Sous Bois Cedex

Internet-osoite: www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm

Tiedot tukiohjelmasta tulevat saataville tämän verkkosivuston kohdassa Information/Aides nationales, kun ohjelman soveltaminen aloitetaan (tammikuussa 2008)

Muita tietoja: Paikallisten ja alueellisten viranomaisten on valvottava, että tukiohjelmassa noudatetaan annetun asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklassa säädettyä enimmäismäärää. Kun nämä paikalliset ja alueelliset viranomaiset myöntävät rahoitusta toimiin, joita myös office de l'élevage rahoittaa, niiden on siis tarkistettava näiden tukien ja departementtien maatalous- ja metsähallinnon myöntämien tukien yhteenlaskettu määrä

Tuen numero: XA 229/07

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Great Britain (England, Scotland and Wales)

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Dairy Farmer Milk Market Development Scheme

Oikeusperusta: Milk Development Council Order 1995

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 300 000 GBP 15. syyskuuta 2007 — 31. maaliskuuta 2008

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuki-intensiteetti on 50 %

Täytäntöönpanoajankohta: Ohjelman soveltaminen alkaa 15. syyskuuta 2007

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Ohjelmaa sovelletaan 15. syyskuuta 2007 alkaen. Se päättyy 31. maaliskuuta 2008. Viimeiset maksut suoritetaan 30. syyskuuta 2008. Palveluja voidaan laskuttaa 31. joulukuuta 2008 saakka

Tuen tarkoitus: Tukea myönnetään asetuksen (EY) N:o 1857/2006 9 artiklan mukaisesti ja tukikelpoisia kustannuksia ovat:

Tukea myönnetään lisäksi asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan mukaisesti ja tukikelpoisia kustannuksia ovat:

Ala/alat, joita tuki koskee: Tukiohjelma on tarkoitettu maidontuotantoa harjoittaville yrityksille

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Ohjelmasta vastaava lakisääteinen elin:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Ohjelmaa hallinnoi:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Internet-osoite: http://www.mdc.org.uk/default.aspx?DN=0963897f-fa62-4704-b085-607718ee51eb

Ohjelmasta saa tietoa myös Yhdistyneen kuningaskunnan maatalousministeriön Defran sivuilta, joilla esitetään kaikki maatalousalalla valtiontukia saavat tukiohjelmat, joille on myönnetty poikkeus:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muita tietoja: Tukikelpoisuutta ja järjestelmän sääntöjä koskevia lisätietoja on saatavilla edellä mainituista Internet-osoitteista. Tuottajille ei makseta suoria tukia, mikä on asetuksen (EY) N:o 1857/2006 artiklan 15 mukaista.

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen (Department for Environment, Food and Rural Affairs) puolesta päivännyt ja allekirjoittanut

Mr Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Room 816, Area 8D

9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster SW1P 3JR

United Kingdom

Tuen numero: XA 230/07

Jäsenvaltio: Saksan liittotasavalta

Alue: Land Brandenburg

Tukijärjestelmän nimike: Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind

Oikeusperusta: Asetuksen (EY) N:o 1857/2006 11 artikla

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zum Ausgleich von Verlusten infolge von Wetterunbilden — Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind vom 30.8.2007.

http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/rl_unwett.pdf

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset: 5,0 milj. EUR vuonna 2007

Tuen enimmäisintensiteetti: 30 %

Täytäntöönpanoajankohta: 1.11.2007–31.12.2007

Tukijärjestelmän kesto: 17.9.2007–31.12.2007

Tuen tarkoitus: Osavaltio myöntää uhanalaisille maatalousyrityksille sekä Wesendahl/Werneuchenin, Havellandin ja Elbe-Elsterin tuotantoalueilla sijaitseville uhanalaisille puutarhaviljelyalan yrityksille tukea kevään ja kesän 2007 aikana vallinneiden epäsuotuisien sääolojen seurausten lieventämiseksi.

Vuoden 2007 toukokuusta heinäkuuhun lähes kaikkialla osavaltion alueella rekisteröidyt epätavallisen korkeat sademäärät (366,1 mm, 393,4 mm ja jopa 451,8 mm) ylittivät tulvavesiviemäreiden poistokapasiteetin. Poikkeukselliset sademäärät olivat yli kaksi kertaa vuosien 1961–1990 vuotuisia keskimääräisiä enimmäisarvoja korkeammat (esim. Menzin säähavaintoasemalla mitattiin 208,0 %). Siten kyseisten kolmen kuukauden (touko–heinäkuu) sademäärät vuosina 1961–1990 jäivät alle kolmasosaan vuoden kokonaissademäärästä verrattuna samojen kuukausien sademäärään vuonna 2007 (31,8 % Menzin säähavaintoasemalla). Osavaltion alavissa osissa pohjaveden pinta nousi poikkeuksellisen runsaiden sateiden seurauksena yli metrillä. Jatkuva märkyys, paikallaan seisova vesi ja tulvat estivät kaluston liikkumisen maastossa. Viljaa ei pystytty korjaamaan, eikä rehu- ja heinäsatoja onnistuttu pelastamaan. Myöhästen lajien — kuten maissin ja perunan — osalta sato menetettiin kokonaisuudessaan.

Syyskylvöä ei ole toistaiseksi pystytty aloittamaan sateiden koettelemilla alueilla.

Puutarhaviljelyn osalta leuto talvi, kevään erittäin korkeat lämpötilat, huhtikuussa vallinnut kuivuus ja keväthalla aiheuttivat kyseisillä alueilla huomattavia satotappioita, ja hedelmäsato menetettiin paikoin jopa kokonaisuudessaan. Hedelmäpuiden kukinta varhentui fenologisesta kehityksestä johtuen 2–3 viikolla, ja keväthalla aiheutti keskimääräistä pahempia tuotantotappioita.

Brandenburgin osavaltion hallitus katsoo edellä kuvattujen epäsuotuisien sääolojen kuuluvan luonnonmullistuksiin.

Jotta maatalous- ja puutarhaviljelyalan yritysten elinkelpoisuus ei vaarantuisi kyseisten sääolojen seurauksena, ne voivat saada tukea oikeusperustan säännösten mukaisesti. Automaattista oikeutta tukeen ei ole, vaan tuen myöntävä viranomainen päättää siitä oman harkintansa perusteella käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen perusteella. Tuen tarkoituksena ei ole vahinkojen täydellinen korvaaminen, vaan sen avulla halutaan tukea kevään ja kesän 2007 epäsuotuisien sääolojen koettelemien yritysten maksuvalmiutta niiden elinkelpoisuuden turvaamiseksi

Alat, joita tuki koskee:

Maatalous (kasvintuotanto)

Puutarhaviljely (hedelmänviljely)

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

D-14480 Potsdam

Internet-osoite: www.ilb.de

Sähköposti: postbox@ilb.de

Muita tietoja: —

Tuen numero: XA 231/07

Jäsenvaltio: Saksan liittotasavalta

Alue: Freistaat Bayern

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Richtlinie für die Durchführung der nebenberuflichen sozialen Betriebshilfe in der Land- und Forstwirtschaft durch das Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V. (KBM) und die Maschinen- und Betriebshilfsringe (MR)

Oikeusperusta: Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 1,2 miljoonaa EUR kone- ja lomitusrenkaille sekä niiden kattojärjestölle (KBM) niiden asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti välittämiä lomituspalveluja varten

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 50 %

Täytäntöönpanoajankohta: Tuki maksetaan vuosittain sen jälkeen, kun ilmoittamisvelvollisuudesta vapauttamista koskeva päätös on tehty

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto:

Tuen tarkoitus: Tuen tarkoituksena on varmistaa kone- ja lomitusrenkaiden kautta koko alueen kattava työvoiman välitysjärjestelmä maa- ja metsätalousyritysten hyväksi myönnettävän sivutoimisen sosiaalisen avun muodossa. Tuella pyritään erityisesti lieventämään poikkeuksellisista tilanteista aiheutuvia vaikeuksia

Tuki perustuu: Asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan 2 kohdan b alakohtaan

Alat, joita tuki koskee: Maa- ja metsätalous — Tuetut palvelut

Metsätalousalan osalta tuen oikeusperusta on yhteisön suuntaviivojen (EUVL C 319, 27.12.2006, s. 1) 179 kohta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

D-80638 München

Lisätietoja on saatavissa osoitteesta:

Bayerisches Staatsministerium für

Landwirtschaft und Forsten

Referat B 1

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Tel. (49-89) 2182-2222

Internet-osoite: http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by.juris.de/by/AgrarWiG_BY_rahmen.htm

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rilikbmsozbh.pdf

Muita tietoja: —

Tuen numero: XA 233/07

Jäsenvaltio: Slovenian tasavalta

Alue: Škofja Lokan kunta

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Programi razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja loka 2007–2013

Oikeusperusta: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013 (Poglavje II.)

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

 

2007: 53 871 EUR

 

2008: 53 871 EUR

 

2009: 53 871 EUR

 

2010: 53 871 EUR

 

2011: 53 871 EUR

 

2012: 53 871 EUR

 

2013: 53 871 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti:

1.   Maatilainvestoinnit maatalouden alkutuotantoon:

epäsuotuisilla alueilla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista,

muilla alueilla enintään 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista,

nuorten viljelijöiden viiden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta tekemien investointien osalta enintään 60 prosenttia tukikelpoisista investointikustannuksista epäsuotuisilla alueilla ja 50 prosenttia muilla alueilla.

Tuki myönnetään investointeihin, jotka liittyvät maaseudun rakennusten entisöimiseen, maataloustuotannossa käytettävien laitteiden hankintaan, pysyviin viljelmiin sekä viljelysmaan ja laidunten parantamiseen.

2.   Perinteisten rakennusten säilyttäminen:

enintään 100 prosenttia tosiasiallisista kustannuksista muiden kuin tuottavien kohteiden osalta,

maatilan tuotantovälineisiin liittyvien investointien osalta enintään 60 prosenttia ja epäsuotuisilla alueilla enintään 75 prosenttia tosiasiallisista kustannuksista, edellyttäen, että investointi ei lisää maatilan tuotantokapasiteettia,

lisätukea voidaan myöntää enintään 100 prosenttia rakennuksiin kuuluvan kulttuuriperinnön säilyttämistä varten tarvittavien perinteisten materiaalien käytöstä aiheutuviin lisäkustannuksiin.

3.   Maa-alueiden uudelleen jakaminen:

enintään 100 prosenttia oikeudellisista ja hallinnollisista menettelyistä aiheutuvista tosiasiallisista kustannuksista.

4.   Laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistäminen:

enintään 100 prosenttia tosiasiallisista kustannuksista tuettujen palvelujen muodossa; tukeen ei liity tuottajille maksettavia suoria tukia.

5.   Tekninen apu maatalousalalla:

tukea voidaan myöntää enimmillään 100 prosenttia kustannuksiin, joita aiheutuu viljelijöiden koulutuksesta ja pätevöittämisestä, kolmansien osapuolien antamista neuvontapalveluista, foorumeiden järjestämisestä, kilpailuista, näyttelyistä, messuista, julkaisuista, tuoteluetteloista ja verkkosivuista. Tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille maksettavia suoria tukia

Täytäntöönpanoajankohta: 2007 (tai ohjesääntöjen voimaantulopäivä)

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31.12.2013 asti

Tuen tarkoitus: Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille

Viittaus asetuksen (EY) N:o 1857/2006 artikloihin ja tukikelpoisiin kustannuksiin: Tuen myöntämistä maa- ja metsätalouden sekä maaseudun säilyttämiseen ja kehittämiseen Škofja Lokan kunnassa ohjelmakaudeksi 2007–2013 koskevien ohjesääntöjen II lukuun sisältyy toimenpiteitä, jotka ovat valtiontukea perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 15. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 3) seuraavien artiklojen mukaisesti:

4 artikla: Maatilainvestoinnit,

5 artikla: Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen,

13 artikla: Tuki maa-alueiden uudelleen jakamiseen,

14 artikla: Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämiseen,

15 artikla: Tekninen apu maatalousalalla

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Maatalous — kasvinviljely- ja eläintuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Občina Škofja Loka

Poljanska c. 2

SLO-4220 Škofja Loka

Internet-osoite: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200773&dhid=91276

Muita tietoja: Peltokasvi- ja hedelmäviljelmien vakuutusmaksujen korvaamista koskeva toimenpide käsittää seuraavat luonnontuhoiksi luokiteltavat epäsuotuisat sääolot: keväthalla, raekuurot, salamaniskut, salamaniskujen aiheuttamat tulipalot, myrskyt ja tulvat.

Kunnalliset ohjesäännöt ovat asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 kunnallisille tukitoimenpiteille asetettujen edellytysten sekä sovellettavien yhteisten säännösten mukaisia (tuen myöntämismenettely, tuen kasautuminen, tuen avoimuus ja seuranta).

Vastuuhenkilön allekirjoitus

Igor Draksler

Pormestari


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/9


Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen (esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat) tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

(2008/C 43/04)

Komissio on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, 5 artiklan mukaisen valituksen, jossa väitetään, että tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevien seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen (esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat) tuonti tapahtuu polkumyynnillä ja aiheuttaa tästä syystä merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

1.   Valitus

Valituksen teki 3. tammikuuta 2008 Eurostress Information Service (”ESIS”), jäljempänä ’valituksen tekijä’, sellaisen tuottajaryhmän puolesta, jonka tuotanto muodostaa huomattavan osan eli tässä tapauksessa yli 25 prosenttia tiettyjen seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen (esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat) kokonaistuotannosta yhteisössä.

2.   Tuote

Tuote, jota väitetään tuotavan polkumyynnillä, ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat tietyt seostamattomasta teräksestä valmistetut langat (pinnoittamattomat tai sinkillä pinnoitetut) ja seostamattomasta teräksestä valmistetut säikeislangat (pinnoitetut tai pinnoittamattomat), joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä ja joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm ja jotka tavallisesti luokitellaan CN-koodeihin ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ja ex 7312 10 69, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Nämä CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia. Nämä tuotteet tunnetaan kaupallisesti esi- tai jälkijännitettyinä lankoina ja säikeislankoina.

3.   Polkumyyntiä koskeva väite

Valituksen tekijä on perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti määrittänyt Kiinan kansantasavallan osalta normaaliarvon 5.1 kohdan d alakohdassa mainitussa markkinatalousmaassa käytettävän hinnan perusteella. Polkumyyntiä koskeva väite perustuu tarkasteltavana olevan tuotteen edellä kuvatulla tavalla määritetyn normaaliarvon ja tuotteen yhteisöön suuntautuvan viennin myyntihintojen vertailuun.

Tällä perusteella laskettu polkumyyntimarginaali on huomattava.

4.   Vahinkoa koskeva väite

Valituksen tekijä on esittänyt näytön siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Kiinan kansantasavallasta on kasvanut kokonaisuudessaan sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna.

Valituksessa väitetään, että tarkasteltavana olevan tuontituotteen määrillä ja hinnoilla on muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan markkinaosuuteen, mikä puolestaan on vaikuttanut erittäin kielteisesti yhteisön tuotannonalan kokonaistulokseen, taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen.

5.   Menettely

Komissio on neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan päättänyt, että valitus on yhteisön tuotannonalan tekemä tai sen puolesta tehty ja että on olemassa riittävä näyttö menettelyn aloittamiseksi, mistä syystä komissio panee vireille tutkimuksen perusasetuksen 5 artiklan nojalla.

5.1   Menettely polkumyynnin ja vahingon määrittämiseksi

Tutkimuksessa määritetään, tuodaanko Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa tarkasteltavana olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyynti aiheuttanut vahinkoa.

a)   Otanta

Koska tässä menettelyssä on osallisena suuri määrä osapuolia, komissio voi päättää soveltaa otantamenetelmää perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

i)   Kiinan kansantasavallassa toimivia viejiä/tuottajia koskeva otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia viejiä/tuottajia tai niiden edustajia ilmoittautumaan ottamalla yhteyttä komissioon ja toimittamalla yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön vietäväksi myyty määrä tonneina ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyynnin määrä tonneina ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon osalta,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin (vienti- ja/tai kotimarkkinoille) osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (2) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen viejiä/tuottajia koskevan otoksen valitsemiseksi tarvittavat tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä viejämaan viranomaisiin ja tiedossa oleviin viejien/tuottajien järjestöihin.

Koska yritys ei voi tietää varmasti tulevansa valituksi otokseen, sellaisia viejiä/tuottajia, jotka pyytävät yksilöllisen marginaalin (3) vahvistamista, kehotetaan pyytämään kyselylomake tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja palauttamaan se tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdan ensimmäisessä kohdassa asetetussa määräajassa. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota tämän ilmoituksen 5 kohdan b alakohdan viimeiseen virkkeeseen.

ii)   Tuojia koskeva otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia tuojia tai niiden edustajia ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

työntekijöiden kokonaismäärä,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin ja jälleenmyynnin määrä yhteisön markkinoilla (tonneina) sekä sen arvo euroina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (2) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen tuojia koskevan otoksen valinnassa tarvittavat tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

iii)   Yhteisön tuottajia koskeva otanta

Koska valitusta tukevia yhteisön tuottajia on paljon, komissio aikoo käyttää otantamenetelmää tutkiessaan yhteisön tuotannonalalle aiheutunutta vahinkoa.

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia yhteisön tuottajia tai niiden edustajia ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

tarkasteltavana olevan tuotteen myynnin arvo yhteisön markkinoilla euroina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 väliseltä ajalta,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana tapahtuneen myynnin määrä tonneina,

tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantomäärä tonneina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (2) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

iv)   Otosten lopullinen valinta

Asianomaisten osapuolten on toimitettava otoksen valinnan kannalta merkitykselliset tiedot 6 kohdan b alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio aikoo valita otokset lopullisesti kuultuaan niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen.

Otoksiin valittujen yritysten on palautettava kyselylomake 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa, ja niiden on toimittava yhteistyössä tutkimuksessa.

Jos yhteistyö ei ole riittävää, komissio voi tehdä päätelmänsä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 17 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti. Kuten 8 kohdassa selitetään, käytettävissä olevien tietojen perusteella tehty päätelmä saattaa olla asianomaiselle osapuolelle epäedullisempi.

b)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet yhteisön tuotannonalalle sekä yhteisön tuottajien järjestöille, Kiinan kansantasavallassa toimiville otokseen valituille viejille/tuottajille, viejien/tuottajien järjestöille, otokseen valituille tuojille, valituksessa mainituille tuojien järjestöille ja asianomaisen viejämaan viranomaisille.

Sellaisten Kiinan kansantasavallassa toimivien viejien/tuottajien, jotka pyytävät yksilöllisen marginaalin vahvistamista perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 6 kohdan soveltamiseksi, on palautettava täytetty kyselylomake tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa. Tästä syystä niiden on pyydettävä kyselylomake 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa. Näiden osapuolten on kuitenkin huomattava, että jos viejiin/tuottajiin sovelletaan otantaa, komissio voi päättää olla vahvistamatta niille yksilöllistä marginaalia, jos viejien/tuottajien määrä on niin suuri, että yksilöllinen tarkastelu olisi kohtuuttoman vaivalloista ja estäisi tutkimuksen saattamisen loppuun ajoissa.

c)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyvastauksia täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

d)   Markkinatalousmaan valinta

Turkki aiotaan valita soveltuvaksi markkinatalousmaaksi normaaliarvon määrittämiseksi Kiinan kansantasavallalle perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään mielipiteensä valinnan sopivuudesta 6 kohdan c alakohdassa asetetussa erityisessä määräajassa.

e)   Markkinatalousasema

Normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti niiden Kiinan kansantasavallassa toimivien viejien/tuottajien osalta, jotka väittävät toimivansa markkinatalousolosuhteissa eli täyttävänsä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa esitetyt vaatimukset ja esittävät asiasta riittävän näytön. Viejien/tuottajien, jotka aikovat esittää tätä koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön, on tehtävä se 6 kohdan d alakohdassa asetetussa erityisessä määräajassa. Komissio lähettää lomakkeen tällaisen pyynnön esittämistä varten kaikille niille Kiinan kansantasavallan viejille/tuottajille, jotka kuuluvat otokseen tai jotka on mainittu valituksessa, sekä valituksessa mainituille viejien/tuottajien järjestöille ja Kiinan kansantasavallan viranomaisille.

5.2   Menettely yhteisön edun arvioimiseksi

Jos polkumyyntiä ja sen aiheuttamaa vahinkoa koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, onko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto yhteisön edun mukaista. Tämän vuoksi yhteisön tuotannonala, tuojat, niitä edustavat järjestöt, käyttäjien edustajat sekä kuluttajia edustavat järjestöt voivat 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa yleisessä määräajassa ilmoittautua ja toimittaa tietoja komissiolle, jos ne voivat osoittaa, että niiden toiminnan ja tarkasteltavana olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys. Osapuolet, jotka ovat toimineet edellisen virkkeen ohjeiden mukaisesti, voivat 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa pyytää kuulemista ja esittää erityiset syyt, miksi niitä olisi kuultava. On huomattava, että 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietoja toimitettaessa niiden tueksi esitetään tosiasioihin perustuva näyttö.

6.   Määräajat

a)   Yleiset määräajat

i)   Kyselylomakkeen tai eri pyyntöjen esittämisessä käytettävien lomakkeiden pyytäminen

Kaikkien asianomaisten osapuolten on pyydettävä kyselylomake tai muut pyyntöjen esittämisessä käytettävät lomakkeet mahdollisimman pian ja viimeistään 10 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)   Osapuolten ilmoittautuminen ja kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa ja toimitettava täytetty kyselylomake tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Kaikkien sellaisten tässä menettelyssä mukana olevien viejien/tuottajien, jotka haluavat perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaista yksilöllistä tarkastelua, on myös palautettava kyselylomake 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää asianomaisen osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

Otokseen valittujen yritysten on palautettava kyselylomakkeet 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

iii)   Kuuleminen

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

b)   Otantaa koskeva erityinen määräaika

i)

Edellä 5.1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, koska komissio aikoo kuulla otoksen lopullisesta valinnasta niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen, 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)

Kaikki muut otoksen valinnan kannalta merkittävät, 5.1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

iii)

Otokseen valittujen osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake komissiolle 37 päivän kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu niiden valinnasta otokseen.

c)   Erityinen määräaika markkinatalousmaan valitsemiselle

Osapuolet voivat halutessaan esittää huomautuksia siitä, soveltuuko Turkki markkinatalousmaaksi määritettäessä normaaliarvoa Kiinan kansantasavallalle, kuten tämän ilmoituksen 5.1 kohdan d alakohdassa ehdotetaan. Nämä huomautukset on toimitettava komissiolle 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

d)   Erityinen määräaika markkinatalousasemaa ja/tai yksilöllistä kohtelua koskevien pyyntöjen esittämiselle

Tämän ilmoituksen 5.1 kohdan e alakohdassa mainitut asianmukaisesti perustellut markkinatalousasemaa ja/tai perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaiset yksilöllistä kohtelua koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7.   Kirjalliset huomautukset, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, jollei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuna tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (4), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission osoite:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Faksi: (32-2) 295 65 05

8.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

9.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Väliaikaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.

11.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Hän toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etuihin kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisten ja/tai suullisten näkökantojen käsittely. Yhteystiedot sekä lisätietoja on saatavilla kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilla kauppapolitiikan pääosaston osoitteessa: http://ec.europa.eu/trade


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Etuyhteydessä olevan yrityksen käsitettä selvitetään tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklassa (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Yksilöllisen polkumyyntimarginaalin määrittämistä voivat perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan nojalla pyytää otokseen kuulumattomat yritykset. Lisäksi perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa säädetään muiden kuin markkinatalousmaiden/siirtymätalouksien yritysten mahdollisuudesta pyytää yksilöllistä kohtelua ja 2 artiklan 7 kohdan b alakohdassa niiden mahdollisuudesta hakea markkinatalousasemaa. On huomattava, että yksilöllistä kohtelua koskevat pyynnöt edellyttävät hakemuksen tekemistä perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja markkinatalouskohtelua koskevat pyynnöt hakemuksen tekemistä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(4)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/14


Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien steariini-, parafiini- ja vahakynttilöiden sekä niiden kaltaisten tavaroiden tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

(2008/C 43/05)

Komissio on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22. joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, 5 artiklan mukaisen valituksen, jossa väitetään, että tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevien steariini-, parafiini- ja vahakynttilöiden sekä niiden kaltaisten tavaroiden tuonti tapahtuu polkumyynnillä ja aiheuttaa tästä syystä merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

1.   Valitus

Valituksen jättivät 3. tammikuuta 2008 seuraavat yhteisön tuottajat: Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks AB, SER Wax Industry ja Vollmar GmbH, jäljempänä ’valituksen tekijät’, joiden tuotanto muodostaa huomattavan osan eli tässä tapauksessa yli 25 prosenttia steariini-, parafiini- ja vahakynttilöiden sekä niiden kaltaisten tavaroiden kokonaistuotannosta yhteisössä.

2.   Tuote

Tuotteet, joita väitetään tuotavan polkumyynnillä, ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat steariini-, parafiini- ja vahakynttilät sekä niiden kaltaiset tavarat, muut kuin hautakynttilät ja muut ulkotulet, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Tässä menettelyssä hautakynttilät ja muut ulkotulet määritellään steariini-, parafiini- ja vahakynttilöiksi sekä niiden kaltaisiksi tavaroiksi, joiden polttoaine sisältää enemmän kuin 550 ppm tolueenia ja/tai enemmän kuin 100 ppm bentseeniä ja/tai joissa on vähintään 5 millimetriä läpimitaltaan oleva sydänlanka ja/tai jotka on pakattu yksitellen muovipakkauksiin, joiden pystysuorat seinät ovat vähintään 5 senttimetrin korkuiset. Tarkasteltavana oleva tuote luokitellaan yleensä CN-koodeihin ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ja ex 3406 00 90. Nämä CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

3.   Polkumyyntiä koskeva väite

Valituksen tekijät ovat perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti määrittäneet Kiinan kansantasavallan osalta normaaliarvon 5.1 kohdan d alakohdassa mainitussa markkinatalousmaassa käytettävän hinnan perusteella. Polkumyyntiä koskeva väite perustuu tarkasteltavana olevan tuotteen edellä kuvatulla tavalla määritetyn normaaliarvon ja tuotteen yhteisöön suuntautuvan viennin myyntihintojen vertailuun.

Tällä perusteella laskettu polkumyyntimarginaali on huomattava.

4.   Vahinkoa koskeva väite

Pyynnön esittäjä on esittänyt näytön siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Kiinan kansantasavallasta on kasvanut kokonaisuudessaan sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna.

Lisäksi väitetään, että tuotujen tuotteiden määrillä ja hinnoilla on muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan markkinaosuuteen ja sen myymiin määriin, mikä puolestaan on vaikuttanut erittäin kielteisesti yhteisön tuotannonalan toimintaan yleensä, sen taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen.

5.   Menettely

Komissio on neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan päättänyt, että valitus on yhteisön tuotannonalan tekemä tai sen puolesta tehty ja että on olemassa riittävä näyttö menettelyn aloittamiseksi, mistä syystä komissio panee vireille tutkimuksen perusasetuksen 5 artiklan nojalla.

5.1   Menettely polkumyynnin ja vahingon määrittämiseksi

Tutkimuksessa määritetään, tuodaanko Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa tarkasteltavana olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyynti aiheuttanut vahinkoa.

a)   Otanta

Koska tässä menettelyssä on osallisena suuri määrä osapuolia, komissio voi päättää soveltaa otantamenetelmää perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

i)   Kiinan kansantasavallassa toimivia viejiä/tuottajia koskeva otanta

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia viejiä/tuottajia tai niiden edustajia ilmoittautumaan ottamalla yhteyttä komissioon ja toimittamalla yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön vietäväksi myyty määrä tonneina ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyynnin määrä tonneina ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon osalta,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin (vienti- ja/tai kotimarkkinoille) osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (2) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomake ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen viejiä/tuottajia koskevan otoksen valitsemiseksi tarvittavat tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä viejämaan viranomaisiin ja tiedossa oleviin viejien/tuottajien järjestöihin.

Koska yritys ei voi tietää varmasti tulevansa valituksi otokseen, sellaisia viejiä/tuottajia, jotka pyytävät yksilöllisen marginaalin (3) vahvistamista, kehotetaan pyytämään kyselylomake tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja palauttamaan se tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdan ensimmäisessä kohdassa asetetussa määräajassa. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota tämän ilmoituksen 5.1 kohdan b alakohdan viimeiseen virkkeeseen.

ii)   Tuojia koskeva otos

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia tuojia tai niiden edustajia ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

työntekijöiden kokonaismäärä,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin ja jälleenmyynnin määrä yhteisön markkinoilla (tonneina) sekä sen arvo euroina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (4) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomake ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen tuojia koskevan otoksen valinnassa tarvittavat tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

iii)   Yhteisön tuottajia koskeva otanta

Koska valitusta tukevia yhteisön tuottajia on paljon, komissio aikoo käyttää otantamenetelmää tutkiessaan yhteisön tuotannonalalle aiheutunutta vahinkoa.

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voidakseen tarvittaessa valita otoksen komissio pyytää kaikkia yhteisön tuottajia tai niiden edustajia ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään tämän ilmoituksen 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa ilmoitetulla tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin arvo euroina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin määrä tonneina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantomäärä tonneina 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (4) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista voi olla komissiolle hyötyä otoksen valinnassa.

Toimittaessaan edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomake ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se suostu osallistumaan otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

iv)   Otosten lopullinen valinta

Asianomaisten osapuolten on toimitettava otoksen valinnan kannalta merkitykselliset tiedot 6 kohdan b alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio aikoo valita otokset lopullisesti kuultuaan niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen.

Otoksiin valittujen yritysten on palautettava kyselylomake 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa, ja niiden on toimittava yhteistyössä tutkimuksessa.

Jos yhteistyö ei ole riittävää, komissio voi tehdä päätelmänsä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 17 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti. Kuten 8 kohdassa selitetään, käytettävissä olevien tietojen perusteella tehty päätelmä saattaa olla asianomaiselle osapuolelle epäedullisempi.

b)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet yhteisön tuotannonalalle sekä yhteisön tuottajien järjestöille, otokseen valituille Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille, viejien/tuottajien järjestöille, otokseen valituille tuojille, valituksessa mainituille tuojien järjestöille ja asianomaisen viejämaan viranomaisille.

Sellaisten Kiinan kansantasavallassa toimivien viejien/tuottajien, jotka pyytävät yksilöllisen marginaalin vahvistamista perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 6 kohdan soveltamiseksi, on palautettava täytetty kyselylomake tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa. Tästä syystä niiden on pyydettävä kyselylomake 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa. Näiden osapuolten on kuitenkin huomattava, että jos viejiin/tuottajiin sovelletaan otantaa, komissio voi päättää olla vahvistamatta niille yksilöllistä marginaalia, jos viejien/tuottajien määrä on niin suuri, että yksilöllinen tarkastelu olisi kohtuuttoman vaivalloista ja estäisi tutkimuksen saattamisen loppuun ajoissa.

c)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyvastauksia täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

d)   Markkinatalousmaan valinta

Brasilia aiotaan valita sopivaksi markkinatalousmaaksi normaaliarvon määrittämiseksi Kiinan kansantasavallan osalta perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään mielipiteensä valinnan sopivuudesta 6 kohdan c alakohdassa asetetussa erityisessä määräajassa.

e)   Markkinatalouskohtelu

Normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti niiden Kiinan kansantasavallassa toimivien viejien/tuottajien osalta, jotka väittävät toimivansa markkinatalousolosuhteissa eli täyttävänsä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa esitetyt vaatimukset ja esittävät asiasta riittävän näytön. Viejien/tuottajien, jotka aikovat esittää tätä koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön, on tehtävä se 6 kohdan d alakohdassa asetetussa erityisessä määräajassa. Komissio lähettää lomakkeen tällaisen pyynnön esittämistä varten kaikille valituksessa mainituille Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille, valituksessa mainituille viejien/tuottajien järjestöille ja Kiinan kansantasavallan viranomaisille.

5.2   Menettely yhteisön edun arvioimiseksi

Jos polkumyyntiä ja sen aiheuttamaa vahinkoa koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, onko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto yhteisön edun mukaista. Tämän vuoksi yhteisön tuotannonala, tuojat, niitä edustavat järjestöt, käyttäjien edustajat sekä kuluttajia edustavat järjestöt voivat 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa yleisessä määräajassa ilmoittautua ja toimittaa tietoja komissiolle, jos ne voivat osoittaa, että niiden toiminnan ja tarkasteltavana olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys. Osapuolet, jotka ovat toimineet edellisen virkkeen ohjeiden mukaisesti, voivat 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa pyytää kuulemista ja esittää erityiset syyt, miksi niitä olisi kuultava. On huomattava, että 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietoja toimitettaessa niiden tueksi esitetään tosiasioihin perustuva näyttö.

6.   Määräajat

a)   Yleiset määräajat

i)   Kyselylomakkeen tai eri pyyntöjen esittämisessä käytettävien lomakkeiden pyytäminen

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi pyydettävä kyselylomake tai muut pyyntöjen esittämisessä käytettävät lomakkeet mahdollisimman pian ja viimeistään 10 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)   Osapuolten ilmoittautuminen ja kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Kaikkien sellaisten tässä menettelyssä mukana olevien viejien/tuottajien, jotka pyytävät perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaista yksilöllistä tarkastelua, on myös palautettava kyselylomake 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää asianomaisen osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

Otokseen valittujen yritysten on palautettava kyselylomakkeet 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

iii)   Kuuleminen

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

b)   Otantaa koskeva erityinen määräaika

i)

Edellä 5.1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, koska komissio aikoo kuulla otoksen lopullisesta valinnasta niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen, 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)

Kaikki muut otoksen valinnan kannalta merkittävät, 5.1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

iii)

Otokseen valittujen osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake komissiolle 37 päivän kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu niiden valinnasta otokseen.

c)   Erityinen määräaika markkinatalousmaan valitsemiselle

Asianomaiset osapuolet voivat esittää huomautuksia siitä, onko Brasilia, jota tämän ilmoituksen 5.1 kohdan d alakohdassa ehdotetaan markkinatalousmaaksi normaaliarvon määrittämiseksi Kiinan kansantasavallan osalta, sopiva valinta tähän tarkoitukseen. Nämä huomautukset on toimitettava komissiolle 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

d)   Erityinen määräaika markkinatalousasemaa ja/tai yksilöllistä kohtelua koskevien pyyntöjen esittämiselle

Tämän ilmoituksen 5.1 kohdan e alakohdassa mainitut asianmukaisesti perustellut markkinatalousasemaa ja/tai perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaiset yksilöllistä kohtelua koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7.   Kirjalliset huomautukset, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, jollei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuna tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited (5), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission osoite:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Faksi: (32-2) 295 65 05

8.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

9.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Väliaikaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.

11.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etuihin kyseisessä menettelyssä; tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisten ja/tai suullisten näkökantojen käsittely. Yhteystiedot sekä lisätietoja on saatavilla kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilla kauppapolitiikan pääosaston osoitteessa (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Etuyhteydessä olevan yrityksen käsitettä selvitetään tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklassa (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Yksilöllisen polkumyyntimarginaalin määrittämistä voivat perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyytää otokseen kuulumattomat yritykset. Lisäksi perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa säädetään muiden kuin markkinatalousmaiden tai siirtymätalouksien yritysten mahdollisuudesta pyytää yksilöllistä kohtelua ja 2 artiklan 7 kohdan b alakohdassa niiden mahdollisuudesta hakea markkinatalousasemaa. On huomattava, että yksilöllisen kohtelun pyytäminen edellyttää hakemuksen tekemistä perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja markkinatalousaseman pyytäminen hakemuksen tekemistä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(4)  Etuyhteydessä olevan yrityksen käsitettä selvitetään tietyistä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklassa.

(5)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/19


VALTIONTUKI — TŠEKKI

Valtiontuki C 3/08 (ex NN 102/05) — Julkisen palvelun korvaukset Etelä-Määrin linja-autoyhtiöille

Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 43/06)

Komissio on ilmoittanut 15. tammikuuta 2008 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Tšekille päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittuja toimenpiteitä.

Asianosaiset voivat toimittaa huomautuksensa kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Energian ja liikenteen pääosasto

Linja A, yksikkö 4

DM 28

B-1049 Bryssel

Faksi (32-2) 296 41 04

Huomautukset annetaan tiedoksi Tšekille. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä luottamuksellista käsittelyä. Tämä pyyntö on perusteltava.

TIIVISTELMÄ

1.   Menettely

Komissio vastaanotti 28. kesäkuuta 2005 päivätyllä kirjeellä kantelun tsekkiläiseltä ČAS — SERVICE a.s. -yhtiöltä (jäljempänä ’kantelija’). Kantelu koski valtiontukia, joita kantelija väitti alueellisten viranomaisten myöntäneen useille kantelijan kilpailijoille vuosina 2003–2005.

2.   Toimenpiteen kuvaus

Nimi: Julkisen palvelun korvaukset Etelä-Määrin linja-autoyhtiöille.

Kesto: 2003–2005.

Muoto: korvaukset julkisen liikenteen palveluista.

Viranomainen: Etelä-Määrin viranomaiset.

Tuensaajat: Bítešská dopravní společnost spol. s.r.o., BK Bus s.r.o., Břežanská dopravní společnost s.r.o., Znojemská dopravní společnost — PSOTA s.r.o., TREDOS, spol. s.r.o.

Tavoite: julkisen palvelun velvoite.

3.   Toimenpiteen arviointi

Komissio ei voi tarkastella ennen Tšekin liittymispäivää eli 1 päivää toukokuuta 2004 tehdyissä sopimuksissa sovittuja maksuja valtiontukisääntöjen nojalla, perustamissopimuksen 88 artiklassa määrättyjen menettelyjen nojalla eikä väliaikaisen mekanismin nojalla. Näihin sopimuksiin tehdyt muutokset, joilla korotetaan valtion velvoitteita tuensaajia kohtaan liittymisen jälkeen, voivat muodostaa uutta tukea.

Etelä-Määrin viranomaiset maksoivat korvaukset julkisesta talousarviosta. Näin ollen ne myönnettiin valtion varoista. Korvaukset ovat voineet tuottaa tuensaajille etuja valikoidusti. Käsiteltävänä oleva tapaus täyttää ehdon, että tuki vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Perustamissopimuksen 73 artiklassa määrätään ehdoista, joilla liikenteen yhteensovittamiseksi ja liikenteen alan julkisen palvelun velvoitteiden hoitamiseksi myönnetyt tuet ovat perustamissopimuksen mukaisia. Altmark-tapauksessa (Asia C-280/00) annetun tuomion mukaisesti 73 artiklaa ei voida soveltaa suoraan vaan ainoastaan neuvoston asetusten, erityisesti julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä 26 päivänä kesäkuuta 1969 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1191/69 kautta (EYVL L 156, 28.6.1969, s. 1).

Koska käsillä olevassa tapauksessa ei järjestetty tarjouskilpailua ja koska kantelija väittää, että Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA ja TREDOS ovat saaneet laitonta valtiontukea, komission on annettava kantelijalle ja kolmansille osapuolille mahdollisuus esittää huomautuksensa menettelyistä, joiden mukaisesti Etelä-Määrin viranomaiset päättivät korvauksen määrästä, ennen kuin se voi päättää varmuudella, onko tuki neuvoston asetuksen 14 artiklan nojalla perustamissopimuksen 73 artiklan mukaista.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan mukaan sääntöjenvastainen tuki voidaan periä takaisin tuensaajalta.

KIRJEEN TEKSTI

”Komise chce informovat Českou republiku, že po prostudování informací o výše uvedeném opatření předložených orgány Vaší země se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

1.   ŘÍZENÍ

1.

V dopise ze dne 28. června 2005 obdržela Komise stížnost od české společnosti ČAS – Service a. s. (‚stěžovatel‘). Stížnost se týkala státní podpory, kterou krajské úřady v letech 2003 až 2005 údajně poskytly různým konkurentům stěžovatele.

2.

Dopisy ze dne 20. července 2005, 14. března 2006 a 7. prosince 2006 požádala Komise orgány České republiky o další informace týkající se problémů uvedených stěžovatelem.

3.

České orgány odpověděly dne 14. září 2005, 2. června 2006, 6. února 2007 a 18. října 2007.

2.   OKOLNOSTI PŘÍPADU

4.

Stěžovatel je akciovou společností činnou v oblasti pravidelné autobusové dopravy, zájezdové dopravy, městské autobusové dopravy na Znojemsku a v mezinárodní dopravě.

5.

Až do září 2004 bylo provozování regionální veřejné autobusové dopravy v Jihomoravském kraji klíčovou aktivitou stěžovatele, a to zejména na základě smluv uzavřených s regionálními orgány. Služby byly poskytovány v Jihomoravském kraji (okresy Znojmo a Moravský Krumlov).

6.

Stěžovatel tvrdí, že úřady Jihomoravského kraje poskytly v období 2003–2005 nedovolenou státní podporu Bítešské dopravní společnosti spol. s r.o. (dále jen ‚Bítešská‘), společnosti BK BUS s.r.o. (dále jen ‚BK Bus‘), Břežanské dopravní společnosti s.r.o. (dále jen ‚Břežanská společnost‘), Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s.r.o. (dále jen ‚PSOTA‘) a společnosti TREDOS, spol. s r.o. (dále jen ‚TREDOS‘). Mělo k tomu dojít udělením licence, které nebylo ani transparentní, ani objektivní.

7.

Komise konstatuje, že podle českých orgánů se v případě licence jedná o povolení udělované orgány k provozování veřejné linkové dopravy. Cílem licence je zaručit, aby autobusovou dopravu provozovali pouze ti dopravci, kteří splňují určité kvalitativní požadavky. V tomto ohledu Komise konstatuje, že podle § 18 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen ‚zákon o silniční dopravě‘), patří mezi tyto požadavky zejména povinnost provozovat dopravu podle schváleného jízdního řádu, zajistit určitou míru bezpečnosti pro cestující, uveřejnit jízdní řád a označit vozidla názvem linky.

8.

Kromě toho Komise konstatuje, že § 19 zákona o silniční dopravě stanoví, že závazkem veřejné služby se rozumí ‚závazek, které by dopravce jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem stát a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním. Závazek veřejné služby spočívá v závazku provozu (…), závazku přepravy (…) a závazku tarifním (…). Závazek veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ (uzavřené mezi příslušnými orgány a provozovatelem dopravy).

9.

Dále § 19b zákona o silniční dopravě stanoví, že ‚povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby je předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá‘. Příslušné orgány ‚uhradí prokazatelnou ztrátu nejvýše ve výši tohoto předběžného odborného odhadu zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady. Zajišťuje-li dopravce přepravní služby mimo závazky veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb.‘

10.

Komise rovněž konstatuje, že podle § 19b odstavce 5 zákona o silniční dopravě ‚vymezení prokazatelné ztráty, způsob výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, způsob výpočtu prokazatelné ztráty, pravidla na přidělování finančních prostředků z příslušných rozpočtů, doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy, a způsob výkonu státního odborného dozoru nad financováním dopravní obslužnosti stanoví prováděcí předpis.‘ Tento předpis (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 50/1998 Sb. ze dne 13. března 1998, o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě – dále jen ‚vyhláška‘) definuje prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové osobní dopravě jako: ‚rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy.‘

11.

Přiměřeným ziskem se ve vyhlášce rozumí ‚částka, která po zdanění (…) nepřekračuje 1/8 ceny autobusů používaných zpravidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby, snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů, a částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad.‘

12.

S účinností od 1. ledna 2003 přešla v České republice odpovědnost za uzavírání smluv o zajišťování služeb veřejné dopravy s dopravními podniky na krajské úřady, včetně úřadů Jihomoravského kraje. Úřady Jihomoravského kraje porovnaly náklady na provozování veřejné dopravy, které vznikly stěžovateli, s průměrnými náklady na provozování autobusové dopravy v České republice získanými ze statistického průzkumu. Došly k závěru, že náklady stěžovatele byly vyšší než průměrné náklady.

13.

Dne 24. března 2003 se na základě výše uvedeného posouzení a po neúspěšných jednáních se stěžovatelem rozhodly úřady Jihomoravského kraje zahájit jednání o zajištění dopravní obslužnosti s jinými dopravci. Obrátily se na známé dopravce působící v Jihomoravském kraji s výzvou k podání nabídek na zajištění služeb veřejné dopravy na Znojemsku. Výzva k podání nabídek byla rozeslána 41 dopravcům, včetně stěžovatele. Ve výzvě se počítalo s tím, že krajské úřady jsou ochotny provozovatelům platit za poskytování služby maximálně 26 Kč/km. Dále výzva obsahovala požadavek, že dopravci musí mít elektronický odbavovací systém a dobrou pověst u administrativy.

14.

Krajské úřady obdržely odpovědi od devíti dopravců a pozvaly poté tyto dopravce na jednání. Nabídky posuzovala a hodnotila výběrová komise, kterou jmenovala Rada Jihomoravského kraje. Doporučila, aby byly smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti uzavřeny se šesti dopravci, včetně stěžovatele, a to s těmito společnostmi: Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA, TREDOS a stěžovatel (ČAS-Service a.s.).

15.

Kritérii hodnocenými při posuzování nabídek výběrovou komisí byla jednoznačnost a úplnost nabídky. Úřady Jihomoravského kraje dále braly do úvahy mimo jiné i kritérium minimalizace počtu provozně-technických kilometrů a celistvosti vybraného území.

16.

Podle českých orgánů splňoval stěžovatel kritéria výběru pouze podmíněně, nespecifikoval totiž jednoznačně cenu svého přepravního výkonu a během dalších jednání uvedl, že nemůže akceptovat kompenzaci ve výši navrhované úřady Jihomoravského kraje ve výzvě k podání nabídek.

17.

Proto došel krajský úřad k závěru, že stěžovatel nesplňuje podmínky výběrového řízení a že s ním nemůže být uzavřena smlouva o zajišťování dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě.

18.

Smlouvy byly uzavřeny s těmi dopravci, kteří akceptovali, že maximální cena vyplácená za zajišťování veřejné dopravy bude 26 Kč/km. Podle českých orgánů to znamená, že řádně spravovaná a vybavená společnost s náklady 23,959 Kč/km bude mít zisk ve výši 2,041 Kč/km. Náklady ve výši 23,959 Kč/km byly získány ze statistických průzkumů prováděných podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Tyto průzkumy se týkaly zajišťování služeb veřejné autobusové dopravy na území České republiky v roce 2002.

19.

Komise konstatuje, že odhadovaná cena za kilometr (max. 26 Kč/km) byla stanovena ve smlouvách s jednotlivými dopravci. Z ní bylo možno stanovit celkovou výši příjmů (cena za km vynásobená počtem kilometrů), které budou dopravci za poskytnutí služby vyplaceny. Z této částky byly odečteny skutečné příjmy, aby bylo možno určit ztráty.

20.

Dopravce musel úřadu po poskytnutí služeb předložit doklad k doložení skutečných příjmů. Teprve poté byla stanovena výše ztrát a došlo k vyplacení kompenzace.

21.

Kromě obecných požadavků stanovených v zákoně o silniční dopravě pro dopravce a vyplývajících ze skutečnosti, že tito provozovatelé mají licence, uváděly všechny smlouvy konkrétnější povinnosti jednotlivých provozovatelů, a to povinnost provozovat dopravu na konkrétních linkách a v určených časech a rovněž podmínky pro změnu smluv a pokuty v případě nedodržení smluv.

22.

České orgány informovaly Komisi, že po roce 2003 se úřady Jihomoravského kraje dohodly uzavřít další smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti na rok 2004 a 2005 se stejnými dopravci.

23.

České orgány potvrdily, že při výběru dopravců poskytujících dopravní služby v roce 2004 a 2005 neproběhlo žádné zvláštní řízení.

24.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o částkách kompenzace, s nimiž se počítalo ve smlouvách na rok 2004 (tabulka 1):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

21. 1. 2004

7 364 733 Kč

Změněna: 31. 8. 2004

7 399 733 Kč

BK Bus

22. 1. 2004

4 349 779 Kč

Bítešská

21. 1. 2004

4 780 000 Kč

PSOTA

20. 1. 2004

18 924 849 Kč

Změněna:

31. 8. 2004

18 956 769 Kč

17. 9. 2004

18 979 733 Kč

Břežanská společnost

26. 1. 2004

10 615 611 Kč

25.

Dále Komise konstatuje, že smlouvy uzavřené na rok 2004 byly prodlouženy na rok 2005 (tabulka 2):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

4. 3. 2005

11 457 527 Kč

Změněna:

31. 3. 2005

11 593 799 Kč

BK Bus

4. 3. 2005

5 244 124 Kč

Bítešská

4. 3. 2005

6 000 000 Kč

PSOTA

4. 3. 2005

20 999 640 Kč

Břežanská společnost

4. 3. 2005

11 953 423 Kč

26.

Podle českých orgánů nezískaly výše uvedené podniky během období 2004 až 2005 žádné jiné finanční částky od státu nebo ze státních prostředků, pokud jde o dopravní služby v Jihomoravském kraji.

3.   PRÁVNÍ POSOUZENÍ OPATŘENÍ

3.1   Pravomoc Komise prověřit opatření zavedená zeměmi, které k Evropské unii přistoupily dne 1. května 2004

27.

Ustanovení přílohy IV kapitoly 3 aktu o přistoupení tvoří právní rámec pro posouzení opatření, která uskutečnily přistupující členské státy před svým přistoupením k EU a která jsou v platnosti i po přistoupení.

28.

Se zvláštním odkazem na odvětví dopravy stanoví příloha IV, že ‚režimy podpor a individuální podpory, které nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, se považují za existující podpory ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES (…), za předpokladu, že byly do čtyř měsíců ode dne přistoupení sděleny Komisi.‘

29.

Podle uznávané rozhodovací praxe (1) ‚nemůže Komise posuzovat podpory, které byly poskytnuty před přistoupením a nejsou použitelné po přistoupení, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Pouze taková opatření, na jejichž základě může být i po přistoupení poskytnuta dodatečná podpora nebo může být zvýšena částka podpory již poskytnuté, mohou být na základě přechodného mechanismu kvalifikována jako existující podpora – pokud splňují příslušné podmínky – a proto tomuto mechanismu podléhají. Na druhé straně se přechodný mechanismus stává bezpředmětným v souvislosti s opatřeními pro poskytování podpor, které již byly v určité výši definitivně a bezpodmínečně poskytnuty před přistoupením. (…) aby bylo možno stanovit, zda se jedná o tento případ, je příslušným kritériem právně závazný akt, jímž se příslušné vnitrostátní orgány zavazují poskytnout podporu. Pokud takový akt neexistuje, nebylo opatření poskytnuto před přistoupením, a jedná se tedy o novou podporu, jejíž slučitelnost se společným trhem Komise posuzuje na základě článků 87 a 88 Smlouvy o ES. Nové opatření musí být posouzeno v momentě, kdy je podpora poskytována; za poskytnutí podpory se považuje právní závazek státu, a nikoli její vyplacení. Jakákoli platba v rámci právního závazku, současná i budoucí, znamená pouze provedení závazku a nemůže být považována za novou nebo dodatečnou podporu. Komise je proto toho názoru, že se musí prokázat, že i po přistoupení bude podpora znamenat další přínos, který nebyl v době jejího poskytnutí znám nebo nebyl znám v plné míře, aby mohlo být opatření považováno za použitelné po přistoupení.‘

30.

Proto nemůže Komise posuzovat platby uváděné ve smlouvách uzavřených před 1. květnem 2004, tj. před datem přistoupení České republiky, ani podle pravidel o státní podpoře, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Změny těchto smluv, k nimž došlo po přistoupení a z nichž státu vyplynuly nové závazky vůči příjemcům podpory, však mohou zakládat novou podporu.

31.

V důsledku toho může Komise u smluv uvedených v tabulce 1 pouze prošetřit, zda dodatky k původním smlouvám na rok 2004 (uzavřené po přistoupení) se společnostmi PSOTA a TREDOS obsahují státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy.

32.

Pokud jde o dodatky uvedené v tabulce 2, které byly všechny uzavřeny po 1. květnu 2004, je jejich prošetření v pravomoci Komise.

33.

Co se týče opatření uvedených v bodě 31 a 32 tohoto rozhodnutí, konstatuje Komise, že je české orgány nepředložily v rámci postupu stanoveného v příloze IV aktu o přistoupení. Tato opatření proto nikdy nezískala status existující podpory.

3.2   Poskytnutí podpory

34.

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.

3.2.1   Státní prostředky

35.

Komise konstatuje, že úřady Jihomoravského kraje vyplácely kompenzace z veřejného rozpočtu. Byly tudíž poskytovány ze státních prostředků.

3.2.2   Selektivní hospodářská výhoda

36.

Je třeba stanovit, zda opatření poskytuje selektivní hospodářskou výhodu.

37.

Z rozsudku ve věci Altmark  (2) vyplývá, že ‚pokud musí být opatření státu považováno za kompenzaci za služby poskytnuté podniky, které kompenzaci přijaly, aby mohly plnit závazky veřejné služby, takže se u těchto podniků nejedná o skutečné finanční zvýhodnění a opatření tedy nemá za následek jejich příznivější konkurenční postavení, než mají jejich konkurenti, nespadá takové opatření pod čl. 92 odst. 1 Smlouvy. Aby však tato kompenzace nebyla v konkrétním případě klasifikována jako státní podpora, je třeba splnit řadu podmínek.‘

38.

Zaprvé je podle výše uvedeného rozsudku třeba stanovit, ‚zda se od podniku přijímajícího kompenzaci skutečně vyžaduje plnění závazku veřejné služby a (zda) byly tyto závazky jasně definovány‘.

39.

Pokud jde o tento požadavek, konstatuje Komise, že zákon o silniční dopravě uvádí definici závazku veřejné služby a stanoví, že závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy mezi orgány a dopravcem. České orgány zaslaly Komisi kopie smluv a následných dodatků uzavřených s dopravními podniky.

40.

Komise konstatuje, že závazek veřejné služby byl ve smlouvách jednoznačně a konkrétně definován, tj. u jednotlivých provozovatelů byla jasně vymezena přepravní spojení a časové termíny, ve kterých bude doprava zajišťována.

41.

Proto došla Komise k závěru, že první podmínka podle věci Altmark je splněna.

42.

Zadruhé je třeba prokázat, že ‚ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby (kompenzace) byly stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem.‘

43.

Komise konstatuje, že úřady stanovily maximální cenu za dopravní služby na základě kritérií uvedených v § 19b zákona o silniční dopravě a ve vyhlášce popsaných výše na 26 Kč/km. Tato cena byla obsažena ve výzvě k podání nabídek zaslané všem potenciálním zájemcům v roce 2003. Komise konstatuje, že uvedená cena byla stanovena na základě statistických údajů.

44.

Znamená to, že cena byla stanovena předem, tj. před výběrem dopravců, a to objektivním a transparentním způsobem. Tento ukazatel nebyl v dodatcích dohodnutých po přistoupení České republiky k Evropské unii pozměněn.

45.

Komise proto došla k závěru, že druhá podmínka podle věci Altmark je splněna.

46.

Třetí podmínkou uvedenou v rozsudku ve věci Altmark je to, že ‚vyrovnávací platba nepřevyšuje částku nezbytnou pro pokrytí veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění uvedených závazků‘.

47.

Komise konstatuje, že krajské úřady uvedly ve výzvě k podání nabídek, že maximální cena 26 Kč/km je cena, kterou jsou ochotny platit dopravcům za zajišťování dopravní obslužnosti.

48.

Kromě toho všechny smlouvy obsahují odhad ztrát, které vzniknou jednotlivým autobusovým dopravcům při zajišťování dopravní obslužnosti podle smlouvy. Odhad ztrát se provádí takto: Zaprvé jsou ztráty vypočítávány pro případ, že společnost obdrží 26 Kč/km plus příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Dále jsou ztráty vypočítávány pouze s ohledem na příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Cena 26 Kč/km tedy zahrnuje také přiměřený zisk vypočítaný na základě objektivních ukazatelů stanovených ve vyhlášce s odkazem na hodnotu aktiv podniků. Ke konečnému vyrovnání a vyplacení kompenzace dochází teprve poté, kdy autobusový dopravce předložil doklady k doložení své skutečné ztráty. Pokud jsou skutečné ztráty nižší, než se odhadovalo, je provedena pouze kompenzace skutečných ztrát. Pokud jsou skutečné ztráty vyšší, než se odhadovalo, pak je provedena kompenzace maximálně ve výši předběžného odhadu. Zvýšení této hranice je možné pouze v případě nepředvídatelných nákladů.

49.

Protože byl výpočet vyrovnávací platby proveden na základě předem stanoveného ukazatele (26 Kč/km) a konečná úhrada byla založena na dokladech o skutečně vzniklých ztrátách a nepřevyšovala částku stanovenou předem ve smlouvách, je Komise předběžně toho názoru, že vyrovnávací platba zřejmě nebyla vyšší než skutečné ztráty. Kromě toho považuje Komise zisk zahrnutý do částky 26 Kč/km za přiměřený. V této fázi si však Komise není jista, co přesně se rozumí pod pojmem nepředvídatelné náklady. Žádá proto české orgány a zainteresované třetí strany, aby vyjádřily svůj názor na to, zda je pojem nepředvídatelné náklady v českých právních předpisech dostatečně přesný.

50.

A konečně rozsudek ve věci Altmark předpokládá, že pokud ‚podnik, který má plnit závazky veřejné služby, není pro tyto účely vybrán v řízení o zadávání veřejných zakázek, je výše nezbytné náhrady určena na základě rozboru nákladů, které by na plnění těchto povinností vynaložil typický podnik, řádně spravovaný a vybavený nezbytnými dopravními prostředky k plnění takové veřejné služby; přitom je nutné vzít v potaz příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění takových povinností‘.

51.

Komise konstatuje, že Jihomoravský kraj rozeslal známým dopravcům v oblasti (celkem 41) výzvu k podání nabídek na zajištění dopravních služeb na Znojemsku.

52.

Tento postup nedal možnost dopravcům z jiných krajů, okresů nebo jiných států podat své nabídky, přestože to mohli chtít udělat. Komise rovněž konstatuje, že české orgány nepočítaly s žádným výběrovým řízením na dopravce pro období 2004–2005, ale jednoduše prodloužily smlouvy s dopravci, kteří byli vybráni pro zajišťování služeb v roce 2003.

53.

Proto má Komise pochybnosti, jestli lze postup použitý českými orgány považovat za řízení o zadávání veřejných zakázek, jak je vyžaduje rozsudek ve věci Altmark.

54.

Výše uvedené se nedotýká toho, jak Komise posoudí uplatnění práva Společenství, pokud jde o veřejné zakázky.

55.

Komise musí dále přešetřit druhou část alternativy, která se uvádí ve čtvrtém kritériu podle rozsudku ve věci Altmark.

56.

Výše kompenzace musí být stanovena na základě rozboru nákladů typického, řádně spravovaného a přiměřeně vybaveného podniku, což by mělo být alternativou k rozboru výše kompenzace stanovené prostřednictvím nabídkového řízení. Podle českých orgánů byla smluvní cena za služby stanovena na základě statistických údajů o nákladech, což znamená, že řádně spravovaná a přiměřeně vybavená společnost s náklady 23,959 Kč (0,87 EUR) na kilometr by dosáhla zisku 2,041 Kč (0,08 EUR) na kilometr.

57.

Zaprvé Komise konstatuje, že cílem použití statistických údajů je zajistit, aby byla cena stanovena podle nákladů typického podniku.

58.

Zadruhé, s ohledem na to, že všichni dopravci, kteří se zúčastnili řízení, museli získat licence k provozování své činnosti a že museli podle výzvy k podání nabídek splňovat určité požadavky, museli být určitě přiměřeně vybaveni dopravními prostředky, aby mohli splňovat nezbytné kvalitativní požadavky.

59.

Použití statistických údajů o nákladech na dopravu však nemůže samo o sobě vést k závěru, že by měli být provozovatelé dopravy, kteří akceptovali požadavek poskytovat služby za 26 Kč/km, považováni za řádně spravované společnosti. Statistické údaje, které sloužily jako základ pro stanovení uvedené částky, se týkaly pouze skutečných nákladů na dopravní obslužnost v České republice v roce 2002. Není proto prokázáno, že průměrná výše těchto nákladů představuje náklady dobře fungujícího podniku. České orgány v této záležitosti neposkytly dostatečné informace.

60.

Protože tedy nejsou splněny všechny požadavky druhé části alternativy, kterou poskytuje čtvrtá podmínka podle rozsudku ve věci Altmark, nedošla Komise k závěru, že postup použitý krajskými úřady lze považovat za postup, který zajišťuje, aby byla výše kompenzace rovna částce, která by měla být získána v otevřeném výběrovém řízení.

61.

Jinými slovy, Komise nemůže vyloučit, že v otevřeném výběrovém řízení by mohly krajské úřady najít dopravce s nižšími náklady, kteří by za své služby požadovali nižší úhradu. Komise dále nedošla k závěru, že kompenzace byla stanovena ve výši, která zaručuje, že nebude pro některé dopravce znamenat zvýhodnění.

62.

Vzhledem k tomu, že neexistují důkazy pro opačné tvrzení, Komise se domnívá, že kompenzace mohla poskytovat selektivní výhodu. Dále není možno vyloučit, že v tomto případě není splněna druhá podmínka čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.2.3.   Narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy

63.

Pokud jde o toto kritérium, je třeba ověřit, zda výhoda poskytnutá ze státních prostředků může narušit hospodářskou soutěž do té míry, že by to ovlivnilo obchod mezi členskými státy.

64.

V tomto ohledu stanoví rozsudek ve věci Altmark (3), že: ‚není vůbec vyloučené, aby veřejná podpora poskytnutá podniku, který poskytuje pouze služby místní nebo regionální dopravy a neposkytuje služby mimo svůj stát původu, mohla mít dopad na obchod mezi členskými státy. Pokud členský stát poskytne veřejnou podporu nějakému podniku, může být poskytování dopravních služeb uvedeným podnikem z tohoto důvodu zachováno nebo zvýšeno s tím výsledkem, že podniky se sídlem v jiných členských státech mají menší příležitost poskytovat své dopravní služby na trhu v uvedeném členském státě (viz věc 102/87, Francie v. Komise, [1988] Sb. rozh. 4067, bod 19; věc C-305/89 Itálie v. Komise [1991] Sb. rozh. I-1603, bod 26 a Španělsko v. Komise, bod 40). V tomto případě není toto zjištění pouze hypotetické, protože jak se zdá zejména z pozorování Komise, začalo několik členských států od roku 1995 otevírat některé trhy s dopravou konkurenci z podniků se sídlem v jiných členských státech, takže řada podniků již nabízí své služby v městské, příměstské nebo regionální dopravě v jiných členských státech, než je jejich stát původu. A konečně, podle judikatury Soudního dvora neexistuje žádný práh nebo procento, které by stanovovalo hranici, pod níž by se obchod mezi členskými státy mohl považovat za neovlivněný. Relativně malá výše podpory nebo relativně malá velikost podniku, který ji dostává, samy o sobě nevylučují možnost, že by mohl být obchod mezi členskými státy ovlivněn (viz věc Tubemeuse, bod 43, a Španělsko v. Komise, bod 42). Druhou podmínkou pro použití čl. 92 odst. 1 Smlouvy, tj. že podpora musí být schopna ovlivnit obchod mezi členskými státy, proto nezáleží na místním nebo regionálním charakteru poskytovaných dopravních služeb nebo na rozsahu oblasti příslušné činnosti.‘

65.

Komise proto došla k závěru, že podmínka, že podpora musí narušovat hospodářskou soutěž a ovlivňovat obchod mezi členskými státy, je v daném případě splněna.

66.

S ohledem na výše uvedené úvahy došla Komise rovněž k závěru, že opatření uvedená v bodě 3.1 tohoto rozhodnutí zakládají státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.3   Slučitelnost podpory

67.

Článek 73 Smlouvy stanoví podmínky slučitelnosti podpory poskytované v oblasti koordinace dopravy a závazku veřejné služby v dopravě. Komise se domnívá, že článek 73 Smlouvy představuje lex specialis ve vztahu k čl. 86 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy.

68.

Podle rozsudku ve věci Altmark (3) není možno uplatňovat článek 73 přímo, ale pouze prostřednictvím nařízení Rady, zejména nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (4) (dále jen ‚nařízení Rady‘).

69.

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Rady se toto nařízení vztahuje pouze na státní podporu poskytovanou podnikům provozujícím dopravu po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

70.

Členské státy však mohou vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení všechny podniky, jejichž činnost je omezena výlučně na provozování městské, příměstské nebo regionální dopravy.

71.

Komise konstatuje, že české orgány této výjimky nevyužily. Proto jsou použitelná příslušná ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69.

72.

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady mohou příslušné orgány členských států s dopravním podnikem uzavřít smlouvu na veřejnou službu, aby tak zajistily přiměřenou dopravní obslužnost.

73.

Článek 14 nařízení Rady stanoví, že smlouvou na veřejné služby se rozumí smlouva uzavřená mezi příslušnými orgány členského státu a dopravním podnikem za účelem zajištění přiměřených dopravních služeb pro veřejnost.

74.

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení Rady zahrnuje smlouva na veřejné služby mimo jiné tyto body:

a)

povahu poskytované služby, zejména normy plynulosti, pravidelnosti, výkonnosti a kvality;

b)

cenu služeb zahrnutých smlouvou, které se buď připojí k tarifním výnosům, nebo zahrnuje příjmy a podrobnosti finančních vztahů mezi oběma stranami;

c)

pravidla o dodatcích a změnách smlouvy, zejména s ohledem na nepředvídatelné změny;

d)

dobu platnosti smlouvy;

e)

smluvní pokuty pro případ nedodržení smlouvy.

75.

Komise především konstatuje, že podle § 19 zákona o silniční dopravě ‚závazek poskytovat veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ mezi příslušnými orgány a dopravci. Dále Komise konstatuje, že podmínky pro zajišťování dopravní obslužnosti neuložily orgány, ale projednali je a schválili je dopravci spolu s krajskými úřady. Proto došla Komise k závěru, že v rozporu se zněním zákona o silniční dopravě (‚závazek veřejné služby‘) mohou být použita ustanovení oddílu V (‚Smlouvy na veřejné služby‘) nařízení Rady.

76.

Zadruhé Komise konstatuje, že charakter služby byl definován ve smlouvě expressis verbis a rovněž odkazem na skutečnost, že dopravci vlastní licence na poskytování služeb veřejné dopravy.

77.

Zatřetí, smlouvy obsahovaly cenu za km a celkovou částku úhrady, která má být vyplacena za zajišťování služby.

78.

Začtvrté, smlouvy uváděly podmínky a postupy pro jejich změnu, dobu platnosti a smluvní pokuty v případě jejího porušení.

79.

Proto došla Komise k závěru, že smlouvy uzavřené s dopravními společnostmi Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obsahovaly základní prvky smlouvy uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení Rady.

80.

Dále Komise konstatuje, že cílem zákonodárce při přijímání nařízení Rady bylo definovat, za jakých podmínek je ‚podpora (…), která odpovídá náhradě za určitá plnění související s pojmem veřejné služby,‘ uvedená v článku 73 Smlouvy, slučitelná se společným trhem. Jak použití článku 73 Smlouvy, tak použití nařízení Rady předem předpokládá existenci podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Pokud lze na obsah smluv vztáhnout pojem článku 73 ‚plnění související s pojmem veřejné služby‘, neměla by samotná forma nástroje, tj. smlouva nebo jednostranně ukládaná povinnost, být překážkou pro prohlášení potenciální státní podpory související se smluvní cenou za slučitelnou se společným trhem. Rozhodujícím prvkem pro charakterizování služby, ať ji ukládá členský stát, nebo je dohodnuta ve smlouvě, jako závazku veřejné služby ve smyslu článku 73 musí být podstata služby, nikoli to, jakou formou je organizována (5).

81.

Na základě výše uvedených úvah došla Komise k závěru, že z právního hlediska není důvod, proč by nemohla být státní podpora související s cenou zaplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě slučitelná se společným trhem v souladu s článkem 73.

82.

Vzhledem k tomu, že článek 14 nařízení Rady neobsahuje přesné podmínky, kdy je možno prohlásit státní podporu související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě za slučitelnou se společným trhem, domnívá se Komise, že při rozhodování, zda tato státní podpora může být prohlášena za slučitelnou se společným trhem (6), je třeba použít obecné zásady vyplývající ze Smlouvy, judikatury soudů Společenství a rozhodovací praxe Komise v jiných oblastech, než je veřejná doprava.

83.

Tyto zásady obecně připomněla Komise v rámci Společenství pro státní podporu ve formě závazku veřejné služby (7). Pokud jde o slučitelnost státní podpory související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě, předpokládá rámec Společenství toto: ‚Výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním závazků veřejné služby, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků. Výše vyrovnávací platby zahrnuje veškeré výhody udělené státem nebo ze státních prostředků v jakékoli formě. Přiměřený zisk může zahrnovat veškeré nebo některé přírůstky produktivity dosažené dotčenými podniky během dohodnuté omezené doby, aniž byla snížena úroveň kvality služeb, kterými stát pověřil daný podnik.‘

84.

Komise konstatuje, že v souladu s výše uvedenými body 12–20 zajistily úřady Jihomoravského kraje, aby vyrovnávací platba (kompenzace) nebyla vyšší než ztráty vzniklé dopravcům, a to tak, že předem stanovily ve výběrovém řízení, že cena, kterou jsou úřady ochotny platit, nebude vyšší než 26 Kč/km, a následně tento ukazatel použily tohoto při výpočtu příjmů dopravců.

85.

Pokud jde o služby poskytované v Jihomoravském kraji, Komise dále konstatuje, že kromě kompenzací od krajských úřadů nezískali dopravci v období 2004–2005 žádné jiné výhody od státu ani ze státních prostředků.

86.

Proto se Komise domnívá, že jsou v daném případě splněny obecné zásady upravující posuzování slučitelnosti podpory, jak je uvedeno výše v bodě 84.

87.

Jelikož však v uvedeném případě nebylo vypsáno veřejné nabídkové řízení a stěžovatel se odvolává na to, že společnosti Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obdržely nedovolenou státní podporu, domnívá se Komise, že předtím, než bude moci s jistotou uzavřít, že podpora je slučitelná s článkem 73 Smlouvy na základě článku 14 nařízení Rady, je třeba dál stěžovateli a třetím stranám příležitost uvést připomínky k metodice, kterou při stanovování částky vyrovnávací platby použily úřady Jihomoravského kraje.

88.

Proto si Komise v této fázi není jista, zda je podpora poskytnutá společnostem Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS slučitelná se společným trhem.

4.   ROZHODNUTÍ

S ohledem na výše uvedené úvahy vyzývá Komise Českou republiku postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy, aby podala své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit dané opatření, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Komise vyzývá orgány Vaší země, aby kopii tohoto dopisu neprodleně zaslaly potenciálnímu příjemci podpory.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být od příjemce požadováno navrácení všech nedovolených podpor.

Komise tímto Českou republiku upozorňuje, že uvědomí zúčastněné strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zúčastněné strany ve státech ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zúčastněné strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od dne zveřejnění daného dopisu či oznámení.”


(1)  Rozhodnutí Komise C 3/05 – Polsko – Podpora na restrukturalizaci pro společnost Daewoo-FSO (Úř. věst. C 100, 26.4.2005, s. 2).

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkhersgesellschaft Altmark GmbH a Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (2003) Sb. rozh. s. I-07747.

(3)  Rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark, C-280/00, viz výše.

(4)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1.

(5)  Podobně článek 4 rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67–73, používá pojem ‚pověření‘ a jeho forma je ponechána na členských státech.

(6)  Viz rozhodnutí Komise: C 16/07 – Rakousko – Státní podpora pro podnik Postbus v okrese Lienz (Úř. věst. C 162, 14.7.2007, s. 19), C 31/07 – Irsko – Státní podpora pro autobusové společnosti Córas Iompair Éireann (Dublin Bus a Irish Bus) (Úř. věst. C 217, 15.9.2007, s. 44) a C 47/07 – Německo – DB Regio AG – Contrat de service public (dosud nezveřejněno).

(7)  Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4.


16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/27


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5049 — Goldman Sachs/Colony Capital/BUT)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 43/07)

1.

Komissio vastaanotti 5. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys The Goldman Sachs Group (Goldman Sachs) ja yhdysvaltalaiset Colyzeo Investors II ja Colony Investors VIII (yhdessä Colony Capital) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ranskalaisessa yrityksessä BUT ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Goldman Sachs: investointipankkitoiminta ja arvopaperikauppa,

Colony: sijoitustoiminta ja kiinteistöjen hoito,

BUT: huonekalujen ja kodinkoneiden vähittäismyynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5049 — Goldman Sachs/Colony Capital/BUT seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussels


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/28


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 43/08)

1.

Komissio vastaanotti 11. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläinen yritys Montagu Private Equity LLP (Montagu) ja yhdysvaltalainen yritys Global Infrastructure Partners (GIP) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan brittiläisessä yrityksessä Biffa PLC (Biffa) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Montagu: pääomasijoitusrahasto,

GIP: pääomasijoitusrahasto,

Biffa: yhdyskuntajätteen sekä yritysten tai teollisuuden jätteen keruu, käsittely, loppukäsittely ja kierrätys.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/29


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 43/09)

1.

Komissio vastaanotti 12. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla alankomaalainen yritys Heineken International B.V. (Heineken) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan osaan brittiläisestä yrityksestä Scottish & Newcastle plc (S&N-omaisuuserät) 25. tammikuuta 2008 ilmoitetulla julkisella tarjouksella.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Heineken: oluen ja muiden juomien valmistus ja jakelu,

S&N-omaisuuserät: oluen ja muiden juomien valmistus ja jakelu Belgiassa, Suomessa, Intiassa, Irlannissa, Portugalissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa toimivien operatiivisten yritysten kautta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/30


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 43/10)

1.

Komissio vastaanotti 11. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ja brittiläisen yrityksen Bridgepoint Capital Group Limited (Bridgepoint) määräysvallassa oleva ranskalainen yritys Groupe Moniteur SAS (Groupe Moniteur) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ranskalaisessa yrityksessä AchatPublic.Com (APC) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

CDC: pankki- ja rahoitustoiminta, henkivakuutukset, paikalliskehityksen tukeminen, eläkerahastotoiminta ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoittaminen,

Groupe Moniteur: sanomalehti- ja muu julkaisutoiminta,

Bridgepoint: pääomasijoitusrahasto,

APC: tietotekniikkapalvelut julkisia hankintoja varten.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


MUUT ILMOITUKSET

Komissio

16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 43/31


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

(2008/C 43/11)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

MUUTOSHAKEMUS

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

9 artiklassa ja 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemus

”CHASSELAS DE MOISSAC” tai ”CHASSELAS DORÉ DE MOISSAC” tai ”MOISSAC”

EY-numero: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

SAN ( X ) SMM ( )

Haettu muutos/haetut muutokset

1.   Eritelmän kohta/kohdat:

X

Tuotteen nimi

X

Tuotteen kuvaus

Image

Maantieteellinen alue

X

Alkuperätodisteet

X

Tuotantomenetelmä

Image

Yhteys maantieteelliseen alueeseen

X

Merkinnät

X

Kansalliset vaatimukset

2.   Muutos/Muutokset:

Nimi: Chasselas de Moissac. Käytettävä nimitys on yleisimmin käytetty ja tunnetuin nimitys.

Tuotetta ei voi siis enää pitää kaupan eri nimillä kuluttajien sekaannuksen välttämiseksi.

Kuvaus: Tuore tai pitkään säilyvä syötäväksi tarkoitettu viinirypäle. Rypäleterttu on taipuisa, tasaisen tiivis, kullanvärinen, vähintään 12 cm:n pituinen ja vähintään 100 gramman painoinen. Rypäleet eivät saa olla epämuodostuneita, liian raakoja, vaurioituneita tai kasvitaudista kärsiviä. Rypäleiden vahakerros on säilynyt, niiden siemenet erottuvat läpikuultavasta hedelmälihasta, ja rypäleen ranka on paksu.

Sokeripitoisuus on vähintään 160 g/l paitsi poikkeuksellisissa sääoloissa, jolloin kyseinen indeksi voi tietyn sadon osalta olla alempi muttei kuitenkaan alle 150 g/l. Rypäleiden katsotaan olevan kypsiä, kun sokeri- ja happopitoisuuden suhde on vähintään 25.

Rypäletertut on viimeisteltävä, niistä on leikattava pois vaurioituneet rypäleet ja ne on pakattava.

Tuotteen kuvausta on sekä yksinkertaistettu että tarkennettu subjektiivisimpien ilmaisujen poistamiseksi, jolloin tulkintaerot vähenevät.

Alkuperätodisteet: Rypäleitä seurataan niiden keräämisestä niiden pakkaamiseen asti.

Rypäleet on saatu yksinomaan INAOn ja riippumattomien asiantuntijoiden maantieteellisen alueen sisällä määrittelemiltä viininviljelylohkoilta. Kyseisten viinitarhojen on noudatettava lohkojen istutuspaikkaan liittyviä geologisia sekä maaperää ja ilmastoa koskevia vaatimuksia. INAO on rekisteröinyt kaikki hyväksytyt viinitarhat.

Nimitys voidaan myöntää ainoastaan näistä viinitarhoista saaduille rypäleille.

Jokaisen tuottajan on lisäksi täytettävä vuosittain vaatimusten noudattamista koskeva ilmoitus, joka toimitetaan INAOlle. Ilmoitus sisältää myös sitoumuksen noudattaa nimityksen tuotantoedellytyksiä, ja siinä mainitaan niiden lohkojen viitetiedot, jotka on tarkoitettu Chasselas de Moissac -alkuperänimityksellä varustettujen tuotteiden tuotantoon kyseisellä satokaudella.

Kyseisen asiakirjan avulla on mahdollista tunnistaa lohkot, joilla kyseistä tuotetta tuotetaan satokauden aikana, sekä erityisesti valvoa niiden tuotosta.

Kaikkien tuottajien on pidettävä päivittäin kirjanpitoa rypäleiden saapumisesta leikkaamoon ja pakkaamoon sekä pakattujen rypäleiden poistumisesta. Siinä on mainittava rypäleiden korjatut määrät vastaavilta lohkoilta erottamalla näistä määristä pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitetut rypäleet, pakattujen kollien lukumäärä kollilajeittain, pitkäaikaisesta säilytyksestä saadut määrät sekä käytettyjen tunnusmerkintöjen numerot. Tämä kirjanpito on pidettävä valvonnasta vastaavien viranomaisten saatavilla.

Analyyttiset ja aistinvaraiset kokeet tehdään pakatuista eristä otetuista näytteistä. Niillä pyritään varmistamaan ”Chasselas de Moissac” -nimityksellä kaupan pidettäväksi tarkoitettujen tuotteiden laatu ja tyypilliset ominaisuudet.

INAOn hyväksymä Chasselas de Moissac -rypäleille ominainen tunnusmerkintä laitetaan kaikkiin pakkauksiin, joissa näitä rypäleitä pidetään kaupan.

Tuotantomenetelmä: Määritellyiltä viininviljelylohkoilta peräisin olevat rypäleet korjataan, viimeistellään ja pakataan kyseisellä maantieteellisellä alueella.

Ainoastaan Chasselas B -lajike on sallittu. Viiniköynnökset sidotaan tukirakenteeseen yhdestä tai kahdesta kohtaa. Laadun varmistamiseksi uusien istutusten tiheyttä ja riviväliä mukautetaan kasvatustavan mukaan (vähimmäistiheys 3 300 köynnöstä/ha ja rivien enimmäisväli 3 metriä, kun köynnökset on sidottu tukirakenteeseen yhdestä kohtaa, ja vähimmäistiheys 2 500 köynnöstä/ha ja rivien enimmäisväli 3,5 metriä, kun köynnökset on sidottu tukirakenteeseen kahdesta kohtaa). Tiheyden ja rivivälin täytäntöönpanossa on noudatettava tarkistettua alkuperänimitystä ”Chasselas de Moissac” koskevan säädöksen 5 artiklaa.

Sallitut leikkaustavat ovat yksin- tai kaksinkertainen Guyot-leikkaus. Silmujen määrä hehtaaria kohden voi olla enintään 55 000, kun köynnökset on sidottu tukirakenteeseen yhdestä kohtaa, ja 60 000, kun ne on sidottu kahdesta kohtaa. ”Rypäleterttujen järjestely”, jossa tertut asetellaan riippumaan viiniköynnöksessä vapaasti ja ilmavasti, on pakollista. Se mahdollistaa rypäleiden parhaan mahdollisen kypsymisen.

Nuorten viiniköynnösten voidaan odottaa tuottavan alkuperänimityskelpoisia rypäleitä vasta sitä vuotta, jona istutus on ennen 1. elokuuta suoritettu, seuraavana toisena vuotena.

Kastelu ilman lannoitusta sallitaan siitä alkaen, kun hedelmä on kehittynyt sikiäimestä.

Kyseisellä alkuperänimityksellä varustetun tuotteen tuotantoon määriteltyjen lohkojen tuotos vahvistetaan kahdella tasolla (tilaa ja lohkoa kohden): tilan keskimääräinen enimmäistuotos: 14 t/ha; tilan keskimääräinen tarkistetulla alkuperänimityksellä varustettua tuotetta koskeva enimmäistuotos: 13 t/ha; lohkon enimmäistuotos: 16 t/ha. Poikkeuksellisten sääolojen vallitessa lohkon enimmäistuotosta voidaan kuitenkin tietyn sadon osalta muuttaa ylittämättä korkeinta mahdollista tuotosta, joka on 18 t/ha, ja tilan enimmäistuotoksia muuttamatta. Tämä poikkeus ei missään tapauksessa voi samana viinivuonna kumuloitua sokeripitoisuutta koskevan poikkeuksen kanssa.

Sadonkorjuu tapahtuu käsin useassa vaiheessa.

Rypäleet soveltuvat pitkäaikaiseen säilytykseen sen jälkeen, kun niistä on poistettu sadonkorjuun yhteydessä vahingoittuneet rypäleet ja ne on toimitettu nopeasti varastointipaikkaan säiliöissä, jotka mahdollistavat tuotteen ominaispiirteiden säilyttämisen. Nämä leikkaamalla viimeistelemättömät rypäletertut jäähdytetään tämän jälkeen nopeasti varastointipaikassa ennen niiden sijoittamista ilmatiiviisiin pakkauksiin kylmiöön, jonka ilmanpainetta, lämpötilaa ja kosteutta valvotaan. Näitä rypäleitä ei voi laskea liikkeeseen tarkistetulla alkuperänimityksellä ”Chasselas de Moissac” sadonkorjuuvuotta seuraavan tammikuun 31 päivän jälkeen.

Rypäleet, myös pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitetut, on korjuun jälkeen kuljetettava leikkaamoon ja pakkaamoon oloissa, jotka mahdollistavat tuotteen ominaispiirteiden ja erityisesti rypäleiden vahakerroksen optimaalisen säilymisen.

Rypäleiden viimeistely suoritetaan leikkaamossa ja pakkaamossa, pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitetut rypäleet mukaan luettuina. Tertusta leikataan varovasti pois epätäydelliset rypäleet. Viimeisteltyjen terttujen on noudatettava viinirypäleiden kuvausta.

Kullakin tuottajalla on oltava leikkaamo ja pakkaamo sekä rypäleiden pitkäaikaiseen säilytykseen tarvittavat välineet, jos tätä menettelyä käytetään.

Kun tertut on viimeistelty, ne on pakattava viipymättä pakkauksiin, jotka mahdollistavat tuotteen ominaispiirteiden ja laadun säilymisen. Viinirypäleiden käsittely jää tällä tavoin mahdollisimman vähäiseksi.

Kaikki nämä määräykset ovat aiemmin noudatettujen, tähän asti kodifioimattomien menettelyjen mukaisia, ja toisaalta ne vastaavat hakijaryhmittymän vaatimusta tarkentaa nimityksen eritelmässä olleita epätarkkuuksia.

Merkinnät: Yksittäisten pakkausten merkinnöissä on oltava

tarkistettu alkuperänimitys ”Chasselas de Moissac” vähintään yhtä suurin kirjaimin kuin päällysmerkintöjen muihin teksteihin käytetty suurin kirjasinkoko,

maininta ”Appellation d'origine contrôlée” (tarkistettu alkuperänimitys) tai ”AOC”,

tuottajan nimi.

Kussakin yksittäisessä pakkauksessa on oltava tunnistuskoodi, joka koostuu INAOn hyväksymästä ja sen hyväksymän laitoksen antamasta järjestysnumerosta. Tämä tunnistuskoodi voi toimia pakkausmerkinnän tukena.

Pakkausmerkintöjen ohella alkuperätuotteen nimi (”Chasselas de Moissac”) ja maininta ”tarkistettu alkuperänimitys” tai ”AOC” on merkittävä kaikkiin toimitusten mukana oleviin asiakirjoihin ja laskuihin.

Kansalliset vaatimukset: AOC-tuotetta ”Chasselas de Moissac” koskeva säädös.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”CHASSELAS DE MOISSAC”

EY-numero: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

SAN ( X ) SMM ( )

Tässä yhteenvedossa esitetään eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksessa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Institut National des Appellations d'Origine

Osoite:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Puhelin:

(33) 153 89 80 00

Faksi:

(33) 142 25 57 97

Sähköposti:

info@inao.gouv.fr

2.   Ryhmittymä:

Nimi:

Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC

Osoite:

1, promenade Sancert

F-82200 Moissac

Puhelin:

(33) 563 04 01 78

Faksi:

(33) 563 04 11 21

Sähköposti:

Kokoonpano:

tuottaja/jalostaja ( X ) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.6 — Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

4.   Tuote-eritelmä:

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista)

4.1   Nimi: ”Chasselas de Moissac”

4.2   Kuvaus: Tuore tai pitkään säilyvä syötäväksi tarkoitettu viinirypäle. Rypäleterttu on taipuisa, tasaisen tiivis, kullanvärinen, vähintään 12 cm:n pituinen ja vähintään 100 gramman painoinen. Rypäleet eivät saa olla epämuodostuneita, liian raakoja, vaurioituneita tai kasvitaudista kärsiviä. Rypäleiden vahakerros on säilynyt, niiden siemenet erottuvat läpikuultavasta hedelmälihasta, ja rypäleen ranka on paksu.

Sokeripitoisuus on vähintään 160 g/l paitsi poikkeuksellisissa sääoloissa, jolloin kyseinen indeksi voi tietyn sadon osalta olla alempi muttei kuitenkaan alle 150 g/l. Rypäleiden katsotaan olevan kypsiä, kun sokeri- ja happopitoisuuden suhde on vähintään 25.

Rypäletertut on viimeisteltävä, niistä on poistettava vaurioituneet rypäleet ja ne on pakattava.

4.3   Maantieteellinen alue: Le Bas Quercy eli eräät Tarn-et-Garonnen ja Lot'n departementtien kantonit.

4.4   Alkuperätodisteet: Rypäleitä seurataan niiden keräämisestä niiden pakkaamiseen asti.

Rypäleet on saatu yksinomaan INAOn ja riippumattomien asiantuntijoiden maantieteellisen alueen sisällä määrittelemiltä viininviljelylohkoilta. Kyseisten viinitarhojen on noudatettava lohkojen istutuspaikkaan liittyviä geologisia sekä maaperää ja ilmastoa koskevia vaatimuksia. INAO on rekisteröinyt kaikki hyväksytyt viinitarhat.

Nimitys voidaan myöntää ainoastaan näistä viinitarhoista saaduille rypäleille.

Jokaisen tuottajan on lisäksi täytettävä vuosittain vaatimusten noudattamista koskeva ilmoitus, joka toimitetaan INAOlle. Ilmoitus sisältää myös sitoumuksen noudattaa nimityksen tuotantoedellytyksiä, ja siinä mainitaan niiden lohkojen viitetiedot, jotka on tarkoitettu Chasselas de Moissac -alkuperänimityksellä varustettujen tuotteiden tuotantoon kyseisellä satokaudella.

Kyseisen asiakirjan avulla on mahdollista tunnistaa lohkot, joilla kyseistä tuotetta tuotetaan satokauden aikana, sekä erityisesti valvoa niiden tuotosta.

Kaikkien tuottajien on pidettävä päivittäin kirjanpitoa rypäleiden saapumisesta leikkaamoon ja pakkaamoon sekä pakattujen rypäleiden poistumisesta. Siinä on mainittava rypäleiden korjatut määrät vastaavilta lohkoilta erottamalla näistä määristä pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitetut rypäleet, pakattujen kollien lukumäärä kollilajeittain, pitkäaikaisesta säilytyksestä saadut määrät sekä käytettyjen tunnusmerkintöjen numerot. Tämä kirjanpito on pidettävä valvonnasta vastaavien viranomaisten saatavilla.

Analyyttiset ja aistinvaraiset kokeet tehdään pakatuista eristä otetuista näytteistä. Niillä pyritään varmistamaan ”Chasselas de Moissac” -nimityksellä kaupan pidettäväksi tarkoitettujen tuotteiden laatu ja tyypilliset ominaisuudet.

INAOn hyväksymä Chasselas de Moissac -rypäleille ominainen tunnusmerkintä laitetaan kaikkiin pakkauksiin, joissa näitä rypäleitä pidetään kaupan.

4.5   Tuotantomenetelmä: Määritellyiltä viininviljelylohkoilta peräisin olevat rypäleet korjataan, viimeistellään ja pakataan kyseisellä maantieteellisellä alueella.

Ainoastaan Chasselas B -lajike on sallittu. Viiniköynnökset sidotaan tukirakenteeseen yhdestä tai kahdesta kohtaa. Laadun varmistamiseksi uusien istutusten tiheyttä ja riviväliä mukautetaan kasvatustavan mukaan (vähimmäistiheys 3 300 köynnöstä/ha ja rivien enimmäisväli 3 metriä, kun köynnökset on sidottu tukirakenteeseen yhdestä kohtaa, ja vähimmäistiheys 2 500 köynnöstä/ha ja rivien enimmäisväli 3,5 metriä, kun köynnökset on sidottu tukirakenteeseen kahdesta kohtaa). Tiheyden ja rivivälin soveltamismenettelyissä on noudatettava tarkistettua alkuperänimitystä ”Chasselas de Moissac” koskevan säädöksen 5 artiklaa.

Sallitut leikkaustavat ovat yksin- tai kaksinkertainen Guyot-leikkaus. Silmujen määrä hehtaaria kohden voi olla enintään 55 000, kun köynnökset on sidottu tukirakenteeseen yhdestä kohtaa, ja 60 000, kun ne on sidottu kahdesta kohtaa. ”Rypäleterttujen järjestely”, jossa tertut asetellaan riippumaan viiniköynnöksessä vapaasti ja ilmavasti, on pakollista. Se mahdollistaa rypäleiden parhaan mahdollisen kypsymisen.

Nuorten viiniköynnösten voidaan odottaa tuottavan alkuperänimityskelpoisia rypäleitä vasta sitä vuotta, jona istutus on ennen 1. elokuuta suoritettu, seuraavana toisena vuotena.

Kastelu ilman lannoitusta sallitaan siitä alkaen, kun hedelmä on kehittynyt sikiäimestä.

Kyseisellä alkuperänimityksellä varustetun tuotteen tuotantoon määriteltyjen lohkojen tuotos vahvistetaan kahdella tasolla (tilaa ja lohkoa kohden): tilan keskimääräinen enimmäistuotos: 14 t/ha; tilan keskimääräinen alkuperänimityksellä varustettua tuotetta koskeva enimmäistuotos: 13 t/ha; lohkon enimmäistuotos: 16 t/ha. Poikkeuksellisten sääolojen vallitessa lohkon enimmäistuotosta voidaan kuitenkin tietyn sadon osalta muuttaa ylittämättä korkeinta mahdollista tuotosta, joka on 18 t/ha, ja tilan enimmäistuotoksia muuttamatta. Tämä poikkeus ei missään tapauksessa voi samana viinivuonna kumuloitua sokeripitoisuutta koskevan poikkeuksen kanssa.

Sadonkorjuu tapahtuu käsin useassa vaiheessa.

Rypäleet soveltuvat pitkäaikaiseen säilytykseen sen jälkeen, kun niistä on poistettu sadonkorjuun yhteydessä vahingoittuneet rypäleet ja ne on toimitettu nopeasti varastointipaikkaan säiliöissä, jotka mahdollistavat tuotteen ominaispiirteiden säilyttämisen. Nämä leikkaamalla viimeistelemättömät rypäletertut jäähdytetään tämän jälkeen nopeasti varastointipaikassa ennen niiden sijoittamista ilmatiiviisiin pakkauksiin kylmiöön, jonka ilmanpainetta, lämpötilaa ja kosteutta valvotaan. Näitä rypäleitä ei voi laskea liikkeeseen tarkistetulla alkuperänimityksellä ”Chasselas de Moissac” sadonkorjuuvuotta seuraavan tammikuun 31. päivän jälkeen.

Rypäleet, myös pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitetut, on korjuun jälkeen kuljetettava leikkaamoon ja pakkaamoon oloissa, jotka mahdollistavat tuotteen ominaispiirteiden ja erityisesti rypäleiden vahakerroksen optimaalisen säilymisen.

Rypäleiden viimeistely suoritetaan leikkaamossa ja pakkaamossa, pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitetut rypäleet mukaan luettuina. Tertusta leikataan varovasti pois epätäydelliset rypäleet. Viimeisteltyjen terttujen on noudatettava viinirypäleiden kuvausta.

Kullakin tuottajalla on oltava leikkaamo ja pakkaamo sekä rypäleiden pitkäaikaiseen säilytykseen tarvittavat välineet, jos tätä menettelyä käytetään.

Kun tertut on viimeistelty, ne on pakattava viipymättä pakkauksiin, jotka mahdollistavat tuotteen ominaispiirteiden ja laadun säilymisen. Viinirypäleiden käsittely jää tällä tavoin mahdollisimman vähäiseksi, ja rypäleiden vahapinta säilyy. Pakkaaminen suoritetaan korjuupaikan läheisyydessä sijaitsevissa erityisissä leikkaamoissa ja pakkaamoissa. Maantieteellisellä alueella suoritettavalla pakkaamisella voidaan siis varmistaa tuotteen ominaispiirteiden säilymisen ohella myös tuotteen parempi jäljitettävyys. Siten vältetään myös rypäleiden laadun heikentyminen tai niiden sekoittuminen muiden tuotteiden kanssa.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: Le Bas Quercyn alueella on omat geologiset, agrologiset ja ilmastolliset erityispiirteensä. Lohkojen rajaamisen avulla rypäleiden tuotanto on varattu alueille, joiden maaperä on suotuisin: savipitoinen kvartsimaa, hyvin ojitettu hiekkamaa ja kalkiton hieta- ja hiesumaa. Alueen ilmasto-olot, vähäiset lämpötilan vaihtelut ja erityisesti syksyn pitkät kauniin ilman jaksot mahdollistavat rypäleiden asianmukaisen kypsymisen.

Myös kaksi muuta maalajiketta soveltuvat tähän tuotantoon: musta tai harmaa melko paksun maakerroksen kivinen tasankomaa, ja toisaalta kalkki- ja savipitoinen vyörysoraikko melko avointen laaksojen laitamilla.

4.7   Valvontaelin:

Nimi:

Institut National des Appellations d'Origine

Osoite:

51, Rue d'Anjou

F-75008 Paris

Puhelin:

(33) 153 89 80 00

Faksi:

(33) 142 25 57 97

Sähköposti:

info@inao.gouv.fr

Nimi:

D.G.C.C.R.F

Osoite:

59, Bd V. Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Puhelin:

(33) 144 87 17 17

Faksi:

(33) 144 97 30 37

Sähköposti:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8   Merkinnät: Yksittäisten pakkauksen merkinnöissä on oltava

tarkistettu alkuperänimitys ”Chasselas de Moissac” vähintään yhtä suurin kirjaimin kuin päällysmerkintöjen muihin teksteihin käytetty suurin kirjasinkoko,

maininta ”Appellation d'origine contrôlée” (tarkistettu alkuperänimitys) tai ”AOC”,

tuottajan nimi.

Kussakin yksittäisessä pakkauksessa on oltava tunnistuskoodi, joka koostuu INAOn hyväksymästä ja sen hyväksymän laitoksen antamasta järjestysnumerosta. Tämä tunnistuskoodi voi toimia pakkausmerkinnän tukena.

Pakkausmerkintöjen ohella alkuperätuotteen nimi (”Chasselas de Moissac”) ja maininta ”tarkistettu alkuperänimitys” tai ”AOC” on merkittävä kaikkiin toimitusten mukana oleviin asiakirjoihin ja laskuihin.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.