ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 41

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
15. helmikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 041/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

2008/C 041/02

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

4

2008/C 041/03

Selittävät huomautukset Euroopan yhteisöjen yhdistettyyn nimikkeistöön

5

2008/C 041/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) ( 1 )

6

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 041/05

Euron kurssi

7

2008/C 041/06

Ilmoitus tuojille — Tekstiilituotteiden tuonti Bangladeshista yhteisöön

8

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 041/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

9

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 041/08

Valtiontuki — Ranska — Valtiontuki C 53/07 (ex NN 12/07) — Pau-Béarnin kauppa- ja teollisuuskamarin Airport Marketing Services — Yhtiölle myöntämä tuki — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti ( 1 )

11

2008/C 041/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5031 — ACE/CICA) ( 1 )

20

2008/C 041/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

21

2008/C 041/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

22

2008/C 041/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

23

2008/C 041/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita) ( 1 )

24

2008/C 041/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

25

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 041/15

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

26

 

Oikaisuja

2008/C 041/16

Oikaistaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tiedelautakuntien jäsenyyttä koskeva kiinnostuksenilmaisupyyntö (Parma, Italia) (EUVL C 5, 10.1.2008)

30

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/1


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/01)

Päätöksen tekopäivä

25.5.2007

Tuen numero

N 901/06

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Kujawsko-Pomorskie

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Oikeusperusta

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwa: Fabryka Telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2007–2010”

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Aluekehitys, Työllisyys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 26 558 291 milj. PLN

Tuen intensiteetti

16 %

Kesto

Toimiala

Tehdasteollisuus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

25.5.2007

Tuen numero

N 903/06

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Śląskie

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Oikeusperusta

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Aluekehitys, Työllisyys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 3 590 473 milj. PLN

Tuen intensiteetti

3 %

Kesto

Toimiala

Tehdasteollisuus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

4.6.2007

Tuen numero

N 904/06

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Lubuskie

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.

Oikeusperusta

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. w Nowej Soli pod nazwa: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Funai Electric (Polska) Sp. z o.o

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Aluekehitys, Työllisyys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset:  5 413 980 milj. PLN

Tuen intensiteetti

8 %

Kesto

Toimiala

Tehdasteollisuus, Sähkötekniset ja optiset laitteet

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

21.12.2007

Tuen numero

N 424/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Comunidad de Madrid

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Ayudas para el fomento de la inovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Oikeusperusta

Orden de la Consejería de Economía y Consumo por la que se aprueban las bases reguladoras para el fomento de la innovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 3–5 milj. EUR

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 18 milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

1.1.2009-31.12.2012

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Dirección General de Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14

E-28016 Madrid

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/4


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/02)

Päätöksen tekopäivä

11.12.2006

Tuen numero

NN 6/06

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

UK film development and production funds

Oikeusperusta

National Lottery Act 1993, as amended by National Lottery Act 1998 and SI's 1994 No 1342, 1999 No 2090 & 2000 No 78 National Lottery

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Avustus, Riskipääoman tarjoaminen, Takaisin maksettava avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 22,12 milj. GBP

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 110,6 milj. GBP

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

31.12.2012 saakka

Toimiala

Vapaa-ajan, kulttuuri- ja urheilutoiminta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

UK Film Council

10 Little Portland Street

London W1W 7JG

United Kingdom

Scottish Screen

249 West George Street

Glasgow G2 4QE

United Kingdom

NIFTC

Alfred House

21 Alfred Street

Belfast BT2 8ED

United Kingdom

Arts Council of Wales

9 Museum Place

Cardiff, CF10 3NX

United Kingdom

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/5


Selittävät huomautukset Euroopan yhteisöjen yhdistettyyn nimikkeistöön

(2008/C 41/03)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan nojalla selittäviä huomautuksia Euroopan yhteisöjen yhdistettyyn nimikkeistöön (2) muutetaan seuraavasti:

Korvataan sivulla 101 nimikkeen 2309 otsikko seuraavasti:

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

”Ks. tämän ryhmän 1 huomautus.

Tärkkelyksen määrityksessä sovelletaan direktiivin 72/199/ETY (EYVL L 123, 29.5.1972, s. 6) liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistettua polarimetristä menetelmää, jota kutsutaan myös modifioiduksi Ewersin menetelmäksi.

Valmisteiden, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, tärkkelyspitoisuus painoyksikköinä määritetään tämän asetuksen (EY) N:o 121/2008 (EUVL L 37, 12.2.2008, s. 3) liitteessä vahvistetulla entsymaattisella määritysmenetelmällä silloin, kun niissä esiintyy merkittäviä määriä seuraavia rehuaineita

a)

(sokeri)juurikastuotteet, kuten (sokeri)juurikasleike, (sokeri)juurikasmelassi, melassoitu (sokeri)juurikasleike, (sokeri)juurikasrankki, (juurikas)sokeri;

b)

sitrushedelmämassa;

c)

pellavansiemenet, pellavansiemenkakku, pellavansiemenrouhe;

d)

rypsinsiemenet, rypsikakku, rypsirouhe, rypsinsiementen kuoret;

e)

auringonkukansiemenet, auringonkukkarouhe, auringonkukkarouhe osaksi kuorituista siemenistä;

f)

kookoskakku, kookosrouhe;

g)

perunapulppa;

h)

kuivahiiva;

i)

runsaasti inuliinia sisältävät tuotteet (esim. maa-artisokkaleike ja -jauho);

j)

rasvan sulatuksessa muodostuva valkuaisjäänne.

Jos ei ole selvää, esiintyykö nimikkeessä 2309 tarkoitetussa valmisteessa, jollaista käytetään eläinten ruokintaan, lainkaan tärkkelystä, voidaan esiintyminen selvittää kvalitatiivisella mikroskooppimenetelmällä.

Maitotuotteista ks. tämän ryhmän 4 lisähuomautus. Maitotuotteiden osuus ja tärkkelyspitoisuus lasketaan ao. tuotteesta.”


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1352/2007 (EUVL L 303, 21.11.2007, s. 3).

(2)  EUVL C 50, 28.2.2006, s. 1.


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/6


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/04)

Komissio päätti 4. helmikuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5021. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/7


Euron kurssi (1)

14. helmikuuta 2008

(2008/C 41/05)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,4626

JPY

Japanin jeniä

158,22

DKK

Tanskan kruunua

7,4542

GBP

Englannin puntaa

0,74160

SEK

Ruotsin kruunua

9,3288

CHF

Sveitsin frangia

1,6112

ISK

Islannin kruunua

97,31

NOK

Norjan kruunua

7,9510

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,346

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

261,43

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6963

PLN

Puolan zlotya

3,5848

RON

Romanian leuta

3,6491

SKK

Slovakian korunaa

32,931

TRY

Turkin liiraa

1,7499

AUD

Australian dollaria

1,6164

CAD

Kanadan dollaria

1,4560

HKD

Hongkongin dollaria

11,4093

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8522

SGD

Singaporin dollaria

2,0722

KRW

Etelä-Korean wonia

1 381,65

ZAR

Etelä-Afrikan randia

11,2240

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,5167

HRK

Kroatian kunaa

7,2610

IDR

Indonesian rupiaa

13 477,86

MYR

Malesian ringgitiä

4,7308

PHP

Filippiinien pesoa

59,879

RUB

Venäjän ruplaa

36,0180

THB

Thaimaan bahtia

46,803

BRL

Brasilian real

2,5473

MXN

Meksikon peso

15,7010


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/8


ILMOITUS TUOJILLE

Tekstiilituotteiden tuonti Bangladeshista yhteisöön

(2008/C 41/06)

Euroopan komissio ilmoittaa yhteisön toimijoille, että Bangladeshista tuotavien, HS-järjestelmän 61 ja 62 ryhmään kuuluvien tekstiilituotteiden, joille haetaan GSP-tullietuuskohtelua, alkuperää on aiheellista epäillä.

Paikallisviranomaisten avustuksella Bangladeshissa toteutetuilla hallinnolliseen ja tarkastusyhteistyöhön liittyvillä käynneillä todettiin, että huomattava osuus A-alkuperätodistuksista oli joko väärennetty tai myönnetty vilpillisten taikka harhaanjohtavien tietojen perusteella.

Yhteisön toimijoita, jotka ilmoittavat Bangladeshista tuotavia, HS-järjestelmän 61 ja 62 ryhmään kuuluvia tekstiilituotteita tulliselvitettäväksi ja/tai esittävät niitä koskevia alkuperäselvityksiä, kehotetaan tästä syystä toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet, sillä kyseisten tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen saattaa johtaa tullivelan syntymiseen ja Euroopan yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuvaan petokseen.

Tämä ilmoitus korvaa Bangladeshista yleisessä tullietuusjärjestelmässä yhteisöön tuotuja tekstiilituotteita koskevan tuojille osoitetun ilmoituksen, joka julkaistiin EYVL C 119, 30.4.1999 ja jossa tuojia kehotettiin valppauteen A-alkuperätodistusten osalta.


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/9


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/07)

Tuen numero

XS 322/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Galicia

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transformación de productos forestales

Oikeusperusta

Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos forestales.

Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.

Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

9 miljoonaa EUR

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

50 % aineettomista investoinneista

45 % aineellisista investoinneista

Täytäntöönpanopäivä

13.8.2007

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2013 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Pk-yritysten oma pääoma

Mikroyritysten osalta maaseuturahaston yhteisrahoittama

Alat, joita tuki koskee

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Muut teollisuusalat

Puunjalostusteollisuus

Muut palvelut

Metsätalouspalvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Conselleria do Medio Rural

Xeral de Montes e Industrias Forestais

San Lázaro, s/n.

E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña

Tel: (34) 981 54 61 09

E-mail: montes.galicia@xunta.es

Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument


Tuen numero

XS 328/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Andalucía

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía

Oikeusperusta

Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002, de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39 de 22 de febrero de 2007)

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 200 milj. EUR

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 5 a artiklan ja 5 b artiklan mukainen

Andalucia on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukainen alue.

Tukea myönnetään seuraavasti:

Perustutkimus: 100 %

Teollinen tutkimus: 70 %

Kilpailua edeltävä kehitystoiminta: 40 %

Teollista tutkimusta valmistelevien teknisten toteutettavuustutkimusten tekeminen: 75 %

Täytäntöönpanopäivä

1.1.2008

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2008

Tarkoitus

Pk-yritykset

Toimiala

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Secretaría General de Acción Exterior

Consejería de la Presidencia

Junta de Andalucía

Tel: (34) 955 03 52 05

E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/11


VALTIONTUKI — RANSKA

Valtiontuki C 53/07 (ex NN 12/07) — Pau-Béarnin kauppa- ja teollisuuskamarin Airport Marketing Services — Yhtiölle myöntämä tuki

Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/08)

Komissio on ilmoittanut 28. marraskuuta 2007 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Ranskalle päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittua tukea.

Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Energian ja liikenteen pääosasto

Linja A

B-1049 Bruxelles/Brussel

Faksi: (32-2) 296 41 04

Huomautukset toimitetaan Ranskalle. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä luottamuksellista käsittelyä. Pyyntö on perusteltava.

TIIVISTELMÄ

MENETTELY

Euroopan komissio, saatuaan 26. tammikuuta 2007 ilmoituksen valtiontuesta, on tutkinut sopimuksia, jotka Pau-Béarnin kauppa- ja teollisuuskamari, jäljempänä ’CCIPB’, teki 30. kesäkuuta 2005 yhtäältä lentoyhtiö Ryanairin ja toisaalta sen Airport Marketing Services -tytäryhtiön, jäljempänä ’AMS’ (1), kanssa.

TOIMENPITEIDEN KUVAUS

Ensimmäinen, CCIPB:n ja Ryanairin välinen sopimus (sopimus lentoasemapalveluista) koskee huhtikuussa 2003 avattua Lontoo-Stanstedin ja Paun välistä lentoyhteyttä. Sopimus tehtiin 30. kesäkuuta 2005 viideksi vuodeksi, ja sitä voidaan jatkaa vielä toiset viisi vuotta. Se korvaa alkuperäisen, 28. tammikuuta 2003 tehdyn sopimuksen, jonka Paun hallinto-oikeus mitätöi 3. toukokuuta 2005.

Toisessa sopimuksessa (sopimus internetmarkkinointipalveluista) määritellään puitteet, joiden mukaisesti AMS hoitaa eräitä Ryanairin internetsivuille www.ryanair.com sisällytettäviä mainontapalveluja. Sen tavoitteena on ”määritellä ehdot, joiden mukaisesti Airport Marketing Services tarjoaa CCIPB:lle Paun ja Béarnin alueen matkailu- ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen tarkoitettuja markkinointipalveluja. Sopimuksessa tarkoitettujen markkinointipalvelujen tarjoamisessa käytettävä ensisijainen kanava on verkkosivusto: www.ryanair.com, joka mahdollistaa mainonnan kohdentamisen suoraan halpalentoyhtiö Ryanairin potentiaalisille asiakkaille.”

Internetmarkkinointipalveluista tehdyn sopimuksen määräysten mukaan AMS-yhtiöllä on ”yksinoikeus tarjota markkinointipalveluja matkailusivustolla: www.ryanair.com.” Myös markkinointipalvelusopimus tehtiin 30. kesäkuuta 2005 viideksi vuodeksi, ja sitä voidaan jatkaa vielä toiset viisi vuotta.

CCIPB maksaa sopimuksen perusteella AMS-yhtiölle kiinteän 437 000 EUR summan vuodessa.

TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI

Tuen olemassaolo

Komissio esittää tuen olemassaoloa käsittelevässä osiossa epäilynsä siitä, että lentoasemapalveluista ja markkinointipalveluista tehdyissä sopimuksissa saattaa olla kyse valtiontuesta.

Sopimus lentoasemapalveluista

Komissio toteaa, että lentoasemapalveluista tehtyyn sopimukseen, jossa määritellään lentoyhtiö Ryanairin oikeudet käyttää Paun lentoaseman infrastruktuuria, ei liity rahallista korvausta.

Ranskan viranomaiset ilmoittivat, että sopimuksessa mainitut hinnat koskevat kaikkia Paun lentoasemaa käyttäviä lentoliikenteen harjoittajia ja että hintatiedot saa pyynnöstä lentoaseman pitäjältä.

Paun lentoasemaa käyttävät muun muassa Air France, jolla on useita lentoja päivässä Pariisin ja Lyonin lentoasemille, ja lentoyhtiö Transavia, joka lentää 1–2 kertaa viikossa Pausta Amsterdamiin. Komissio pyytää Ranskan viranomaisia ilmoittamaan, millaisia lentoasemamaksuja näiltä yhtiöiltä peritään, ja toimittamaan komissiolle niiden kanssa tehdyt sopimukset. Ranskan viranomaisia pyydetään toimittamaan vuosina 2006 ja 2007 sovellettavat hintaluettelot.

Komissio haluaisi tietää, onko samanlainen sopimus lentoasemapalveluista olemassa Ryanairin Pausta Charleroihin liikennöimille lennoille, ja pyytää Ranskan viranomaisia toimittamaan komissiolle kyseisen sopimuksen ehdot.

Sopimuksen 7.1 kohdassa, jossa mainitaan Ryanairin maksettavaksi tulevat lentoasemamaksut, on 7.1.3 kohta, jonka mukaan ”Ryanairin ei normaalisti tarvitse maksaa nk. pysäköinti- ja merkinantomaksuja tavanomaisesta toiminnastaan, jossa koneen kääntöaika kentällä on 25 minuuttia ja joka hoidetaan päiväsaikaan.” Ranskan viranomaisia pyydetään selittämään, miksi näitä maksuja ei peritä Ryanairilta, ja selostamaan yksityiskohtaisesti, millä ehdoin lentoasema laskuttaa nämä maksut Ryanairilta ja muilta lentoyhtiöiltä, jotka liikennöivät Paun lentoasemalta.

Ranskan viranomaisia pyydetään antamaan yksityiskohtaiset tiedot valtiolle maksettavia maksuja (lentoasemamaksu ja siviili-ilmailumaksu) koskevan järjestelmän toiminnasta ja siitä, sovelletaanko sitä samalla tavalla myös muihin Pau:n lentoasemalle liikennöiviin lentoyhtiöihin. Ranskan viranomaisia pyydetään myös toimittamaan Paun lentoaseman liiketoimintasuunnitelma ja ilmoittamaan, ovatko lentoasematoiminnot kannattavia.

Komissio ei näiden tarkempien tietojen puuttuessa voi tässä vaiheessa sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Ryanairille ja/tai muille lentoyhtiöille maksetaan valtiontukea lentoasemapalveluista tehdyn sopimuksen perusteella, ja pyytää asianomaisia esittämään huomioitaan.

Sopimus markkinointipalveluista

AMS-yhtiö on Ryanairin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Sivusto www.ryanair.com, johon sisällytettäviä markkinointipalveluja AMS-yhtiö myy yksinoikeudella, on Ryanair-lentoyhtiön matkalippujen ainoa myyntikanava. Käsiteltävänä olevat kaksi sopimusta tehtiin samana päivänä (30. kesäkuuta 2005).

Komission tietoon saatetun asiakirja-aineiston perusteella ei voida katsoa, että CCIPB olisi toiminut yksityisen markkinataloussijoittajan tapaan tehdessään markkinointipalvelusopimuksen AMS-yhtiön kanssa. Siinä päinvastoin todetaan, että ”valtiontuen odotetaan olevan 437 000 EUR sopimuksessa todetun mukaisesti.”

Komissio pohtii edellä esitetyn valossa, ovatko sopimuksen kohteena olevat markkinointipalvelut tarpeellisia CCIPB:lle vai onko markkinointipalvelusopimus tehty vain Paun ja Lontoo-Stanstedin välisen lentoreitin tukemiseksi. Komissio epäilee myös, että palvelusta maksettava hinta on markkinahintoja korkeampi.

Komissio ei näin ollen voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 437 000 EUR summan maksaminen vuosittain olisi etu Ryanair-lentoyhtiölle sen tytäryhtiön AMS:n kautta.

Päätelmät

Komissio ei edellä esitetyn valossa voi tässä vaiheessa sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Ryanairille ja/tai muille lentoyhtiöille maksetaan valtiontukea lentoasemapalveluista tehdyn sopimuksen perusteella, ja pyytää asianomaisia esittämään huomioitaan.

Toinen ilmoitettu toimenpide eli markkinointipalvelusopimus saattaa komission arvion mukaan olla EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan nojalla periaatteessa kiellettyä tukea, ellei sitä voida katsoa yhteismarkkinoille sopivaksi jonkin EY:n perustamissopimuksessa tai soveltamissäännöksissä säädetyn poikkeuksen johdosta.

Soveltuvuus yhteismarkkinoille

Komissio pitää arvioinnin oikeusperustana EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohtaa ja komission tiedonantoa ”Yhteisön suuntaviivat lentoasemien rahoittamisesta ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista koskevasta valtiontuesta” (2), jäljempänä ’suuntaviivat’.

Komissio tarkisti, täyttyvätkö suuntaviivojen 5.2 kohdassa esitetyt soveltuvuuden edellytykset, ja nosti esiin seuraavat epäilyt/kysymykset:

Komissio pyytää Ranskan viranomaisia esittämään yksityiskohtaisia tietoja Paun ja Lontoo-Stanstedin välisen reitin avaamisesta huhtikuusta 2003 alkaen ja täsmentämään, mitkä olivat alkuperäisen lentoasemapalveluista tehdyn sopimuksen ehdot. Ranskan viranomaisten pitäisi muiden muassa ilmoittaa, onko Ryanairin kanssa kesäkuussa 2005 sen jälkeen, kun Paun hallinto-oikeus oli mitätöinyt alkuperäisen sopimuksen, tehtyä uutta sopimusta (ja mahdollisesti sen tytäryhtiön AMS:n kanssa tehtyä markkinointipalvelusopimusta) määrä soveltaa takautuvasti huhtikuusta 2003 alkaen. Ranskaa pyydetään esittämään tarkempia tietoja Paun hallinto-oikeuden 3. toukokuuta 2005 antamasta tuomiosta.

Ranskaa pyydetään myös vahvistamaan, liittykö tuki uusien vuorojen aloittamiseen.

Tuki maksetaan vuosittain kertasummina. Tuki ei ole suuntaviivoissa asetettujen edellytysten mukaisesti asteittain vähenevää, eikä asiakirja-aineistosta käy ilmi, että liiketoimintasuunnitelma olisi ensin tutkittu toimenpiteen pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa vaikuttaa siltä, että tuki korvaa kaikki markkinointikustannukset, eikä sitä ole suunniteltu sellaiseksi, että se korvaisi lentoliikenteen harjoittajalle uuden reitin avaamisesta tai säännöllisten lentojen lisäämisestä aiheutuvat lisäkustannukset, joita ei enää aiheudu, kun palvelu on otettu käyttöön.

Sopimusehtojen perusteella ei vaikuta siltä, että tuen määrä olisi sidottu kuljetettujen matkustajien lukumäärään.

Sopimus on tehty kilpailuttamatta, eikä muille mahdollisesti kiinnostuneille lentoyhtiöille ole annettu mahdollisuutta ryhtyä kyseisen reitin liikennöijäehdokkaiksi ja saada aloitustukea. Ranskan viranomaisten mukaan CCIPB on soveltanut tässä julkisia hankintoja koskevan lain 35–III–4 §:ssä säädettyä poikkeusmenettelyä, jonka mukaan ehtoa ei tarvitse noudattaa, jos palvelun suorittajaksi on tarjolla vain yksi ainoa palveluntarjoaja. Komissio epäilee, onko poikkeusmenettelyn soveltaminen käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiaankuuluvaa, kun otetaan huomioon avoin kilpailu ilmailualalla.

Julkisuus: Asiakirja-aineistosta ei käy ilmi, aikovatko Ranskan viranomaiset julkaista luettelon, jossa mainitaan tukea saaneet reitit ja jokaisen reitin osalta julkisen rahoituksen lähde, tuensaajayritys sekä maksetun tuen ja asianomaisten matkustajien määrä.

Muutoksenhaku: Asiakirja-aineistosta ei käy ilmi, että jäsenvaltioissa olisi käytössä muutoksenhakumenettelyjä (nk. julkisia hankintoja koskevissa neuvoston direktiiveissä 89/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (3) ja 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (4) säädettyjen oikeudellisten muutoksenhakukeinojen lisäksi) tuen myöntämisestä mahdollisesti aiheutuvien syrjintätapausten varalle.

Seuraamukset: AMS-yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaan kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen, jos toinen sopimuspuoli syyllistyy vakavaan rikkomukseen. Vakavan rikkomuksen käsitettä ei kuitenkaan ole määritelty sopimuksessa. Sopimukseen ei sisälly lauseketta, jonka mukaan maksetut summat voitaisiin periä takaisin, jos sopimusvelvoitteita ei noudateta.

Tarkasteltuaan tuen myöntämisen edellytyksiä suuntaviivoissa vahvistettujen edellytysten valossa komissio epäilee, että asianomaiset valtiontuet eivät ole EY:n perustamissopimuksen kanssa yhteensopivia. Tapausta on näin ollen tutkittava perusteellisemmin ja asianomaisille osapuolille on annettava tilaisuus esittää huomautuksensa toimenpiteestä.

Sääntöjenvastainen tuki voidaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (5) 14 artiklan mukaan periä takaisin tuensaajalta.

KIRJEEN TEKSTI

”Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

1.

Par courrier du 26 janvier 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société Airport Marketing Services sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07.

2.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 20 février 2007.

3.

Par lettre du 22 janvier 2007, la Commission a invité les autorités françaises à fournir quelques éléments complémentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre du 13 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les éléments complémentaires.

4.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Aéroport de Pau-Pyrénées

5.

L'aéroport de Pau-Pyrénées est situé dans la région Aquitaine dans le Département des Pyrénées-Atlantiques. En 2006, l'aéroport de Pau a accueilli 721 204 passagers.

6.

La propriété et la compétence de l'aéroport de Pau sont détenues par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées qui est un groupement de collectivités régionales et locales (région Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6).

7.

L'exploitation de l'aéroport est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (ci-après la CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat mixte dont l'échéance est en 2015.

2.2.   Objet de la notification

2.2.1.   Introduction

8.

Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part, sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8) pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres-Stansted.

9.

Le premier contrat précise les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d'assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs.

10.

Le second contrat précise les modalités suivant lesquelles AMS effectue certaines prestations publicitaires devant être insérées sur le site internet de Ryanair www.ryanair.com.

2.2.2.   Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair

11.

Le Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair concerne la liaison Londres Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 (considérant A).

12.

L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat).

13.

Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront également appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéroport Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne internationale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonction des caractéristiques des lignes internationales nouvellement créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers transportés, conditions tarifaires de vol”.

14.

Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires, Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens sur la liaison Londres — Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l'aviation civile et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (9).

2.2.3.   Contrat de services marketing sur internet conclu entre la CCIPB et la société Airport Marketing Services

15.

D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages www.ryanair.com” (considérant A).

16.

Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1).

17.

Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2).

18.

Le Contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web www.ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1).

19.

L'ensemble des services marketing repose sur:

un espace approprié sur la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour cinq (5) paragraphes de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tarifaire  (10) : 20 000 EUR),

un espace approprié sur la barre de droite de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour la présence d'un (1) lien vers le site web désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 15 000 EUR),

un espace approprié sous la section ‘Top Five Things To Do’ de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour sept (7) liens vers les sites web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR),

42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le site web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en langue anglaise du site www.ryanair.com (coût par jour selon grille tarifaire: 6 000 €)” (article 3).

20.

Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols Ryanair.

21.

Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple, statistiques de consultation du site Internet de Ryanair, comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement mentionné que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site www.ryanair.com permettra d'attirer “au mois 40 000 passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1).

22.

A cet égard, selon les informations des autorités françaises, les spécialistes en communication indiquent que le “tarif des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimensions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo, etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la page concernée (9).

23.

Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout autre service éventuellement proposé par la société AMS (11).

24.

Toutefois, selon les informations des autorités françaises, la promotion touristique du Béarn relève des compétences du “Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basques” (ci-après le Comité). Pour assurer la promotion de la région, ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64.com (12).

25.

A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisionnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notamment en raison de l'existence des liaisons exploitées par Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de Londres-Stansted, Dublin et Shannon.

26.

Pour mener à bien ces actions qui concernent également d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada, Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de 60 000 EUR (9).

27.

Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14).

28.

Pour conclure, les autorités françaises avancent que les deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés (13). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises considèrent que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État.

2.3.   Existence de l'aide

29.

Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres, sauf dérogations prévues par le Traité.

2.3.1.   Ressources d'État

30.

Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires ont été conclus entre Ryanair et AMS, d'un coté, et la CCIPB, de l'autre. Eu égard à la nature publique de la CCIPB (14), la Commission en conclut que les contrats impliquent l'utilisation de ressources d'État. En conséquence, les marchés conclus impliquent un transfert, en faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer.

2.3.2.   Avantage sélectif

2.3.2.1.   Contrat de services aéroportuaires

31.

La Commission observe que le Contrat de services aéroportuaires qui établit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun versement financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient ensuite de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise.

32.

A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (annexe 1). C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par les autorités françaises date de 2005. Les autorités françaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables pour 2006 et 2007.

33.

L'aéroport de Pau est desservi notamment par Air France qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités françaises de préciser quelles sont les charges aéroportuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la Commission les contrats conclus avec ces dernières.

34.

Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver 2008 publié sur les pages internet de l'aéroport de Pau (15), Ryanair opère, trois fois par semaine, les vols vers l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de fournir à la Commission les modalités de ce contrat.

35.

L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rotation de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et de fournir les détails sur les modalités de facturation de ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau.

36.

Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises sont priées de fournir les informations détaillées sur le fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il s'applique de la même manière aux autres compagnies aériennes desservant Pau.

37.

Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités de l'aéroport sont bénéficiaires.

38.

Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

2.3.2.2.   Contrat de services marketing

39.

La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés.

40.

La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée à une seule société — à la société AMS.

41.

La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site www.ryanair.com dont la société AMS possède une licence exclusive pour proposer les services marketing, est le seul vecteur de commercialisation des titres de transport émis par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont été conclus à la même date (le 30 juin 2005).

42.

Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la connaissance de la Commission que la CCIPB, en concluant le Contrat de services marketing avec la société AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie de marché (16). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le contrat (9).

43.

A la lumière de ce qui précède, la Commission se demande si les services marketing conclus sont nécessaires pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas été conclu uniquement pour subventionner la route Pau-London Stansted. La Commission a aussi des doutes si le prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du marché.

44.

Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le versement annuel du montant du 437 000 EUR ne représente un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa filiale AMS.

2.3.3.   Affectation du commerce et de la concurrence

45.

Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (17), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.

46.

Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (18), rien n'empêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer des vols sur les liaisons intra-communautaires et de bénéficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations (19).

47.

Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les incitations financières au démarrage … accordent des avantages aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abaissent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78).

2.3.4.   Conclusions

48.

Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

49.

Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1) du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible avec le marché commun au titre d'une des dérogations prévues par le traité ou par les dispositions d'application.

50.

L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

2.4.   Base juridique de l'appréciation

51.

La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité et la Communication de la Commission les Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (20) (ci-après les “lignes directrices”) constituent la base légale de l'évaluation.

2.5.   Compatibilité de l'aide

2.5.1.   Objectif des aides au démarrage

52.

Les aéroports de petite taille ne disposent souvent pas des volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à cette fin, à prendre le risque d'ouvrir des routes au départ d'aéroports inconnus et non testés.

53.

C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publiques soient versées temporairement aux compagnies aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices).

54.

Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes auxquelles peut donner lieu le lancement de la nouvelle ligne, les lignes directrices prévoient la possibilité d'accorder une aide au démarrage aux petits aéroports régionaux pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point 5.2 soient réunies.

55.

L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir.

2.5.2.   Les conditions de compatibilité

56.

Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des lignes directrices a)-l), la Commission observe que:

a)

Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence conformément au règlement (CEE) no 2407/92.

Dans le cas d'espèce, l'aide sera accordée au transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, comme le requièrent les lignes directrices.

b)

Avec moins d'un million de passagers par an, l'aéroport de Pau relève de la catégorie D définie dans les lignes directrices (petit aéroport régional) (21), et il est à ce titre éligible à une aide au démarrage aux compagnies aériennes à son départ. L'aide n'est accordée qu'en relation avec les liaisons entre l'aéroport de Pau et un autre aéroport de l'UE (l'aéroport de Londres-Stansted).

c)

L'aide ne doit être accordée qu'en relation avec l'ouverture de nouvelles liaisons ou de rotations supplémentaires sur des liaisons existantes.

Comme mentionné dans le paragraphe 11, la ligne aérienne reliant Pau à Londres-Stansted a été exploitée par la compagnie Ryanair à partir d'avril 2003. Il est indiqué qu'à l'issue du jugement du Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 annulant la convention initiale avec Ryanair, un nouveau Contrat de services aéroportuaires a été signé pour se substituer au régime précédent.

La Commission invite les autorités françaises à présenter des informations détaillées sur le lancement de la route Pau — Londres-Stansted à partir d'avril 2003 et à préciser quelles étaient les conditions du Contrat de services aéroportuaires initial. Les autorités françaises devraient préciser notamment si la conclusion du nouveau contrat avec Ryanair (et éventuellement la conclusion du Contrat de services marketing avec sa filiale AMS), intervenues en juin 2005 après l'annulation du contrat initial par le Tribunal Administratif de Pau, doivent être considérées comme rétroactives à la date d'avril 2003.

Dans l'intervalle, la Commission doute que l'aide soit liée à l'ouverture d'une nouvelle liaison. La France est invitée à préciser si l'aide est liée au lancement des nouvelles fréquences.

La France est aussi invitée à donner des informations détaillées sur le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2005.

d)

Viabilité à terme et dégressivité dans le temps.

L'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires. Elle n'est pas dégressive et il ne ressort pas de pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure.

e)

Compensation des coûts additionnels au démarrage: le montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts additionnels de démarrage qui sont liés au lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur n'aurait pas à supporter à un rythme de croisière.

Dans le cas d'espèce, l'aide en cause semble compenser l'ensemble des coûts marketing et elle ne semble pas être conçue de manière à compenser les surcoûts supportés par le transporteur aérien du fait de l'ouverture d'une nouvelle liaison ou de l'organisation de vols réguliers supplémentaires, surcoûts qui disparaîtront une fois les services en cause mis en place.

f)

Intensité et durée: l'aide dégressive peut être accordée pour une durée maximale de trois ans. Le montant de l'aide ne peut dépasser, chaque année, 50 % du montant des coûts éligibles de cette année, et sur la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts éligibles.

Comme déjà mentionné (paragraphe 20), l'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires sur une période de cinq années, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires. Comme constaté dans le point e), il ne ressort des pièces de dossier ni quels sont les surcoûts de ces services marketing liés à la promotion de la route concernée, ni que l'intensité soit limitée à 30 %. En outre, la période maximale de trois ans est dépassée.

g)

Lien avec le développement de la ligne: le versement de l'aide doit être lié au développement effectif du nombre de passagers transportés.

Comme mentionné dans le paragraphe 21, le Contrat de services marketing prévoit que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site web www.ryanair.com permettra d'attirer au moins 40 000 passagers à l'arrivée par an. Néanmoins, il ne ressort pas des clauses du contrat que le montant de l'aide soit lié au nombre de passagers transportés.

Toutefois, l'article 7 du contrat stipule que “en cas de modification importante des conditions commerciales essentielles …, notamment du niveau des passagers à l'arrivée générés du fait du présent Contrat, les Parties s'engagent à modifier le présent Contrat …”. Hormis ces dispositions de l'article 7, il n'est indiqué nulle part dans le Contrat ni dans les documents transmis par les autorités françaises qu'un système de comptabilisation du nombre de passagers est mis en œuvre et comment il fonctionne.

h)

Attribution non discriminatoire: toute entité publique qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéroport ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle route doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à toutes les compagnies intéressées de proposer leurs services.

Le marché a été attribué sans mise en concurrence et d'autres compagnies aériennes potentiellement intéressées n'ont pas eu la possibilité de se porter candidates à l'exploitation de la route concernée pour bénéficier de l'aide au démarrage.

À cet égard, les autorités françaises indiquent que la CCIPB, établissement public de l'État au sens de l'article L. 710-1 du code de commerce (22), est soumise au code des marchés publics pour ses contrats conclus à titre onéreux (23) et que “il ne ressort pas des pièces du dossier portées à la connaissance des autorités françaises qu'un appel à la concurrence pour la conclusion du marché ait été effectué. Toutefois, la CCIPB indique qu'elle a appliqué la procédure dérogatoire prévue par l'article 35–III–4o du code des marchés publics qui dispense de cette clause lorsqu'il n'y a qu'un fournisseur susceptible de fournir la prestation (annexe no 4) (9).

Eu regard à l'ouverture du secteur aérien à la concurrence, la Commission doute qu'il soit pertinent d'appliquer la procédure dérogatoire dans le cas d'espèce.

i)

Plan d'affaire démontrant la viabilité et l'analyse de l'impact de la nouvelle route sur les lignes concurrentes.

Comme constaté auparavant (point d), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure et son impact sur des routes concurrentes.

j)

Publicité: Il ne ressort pas des pièces du dossier si les autorités françaises prévoient de publier la liste des routes subventionnées, avec pour chacune l'indication de la source de financement public, la compagnie bénéficiaire, le montant des aides versées et le nombre de passagers concernés.

k)

Recours: Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mécanisme de recours soit prévu au niveau des États membres [outre les recours judiciaires prévus par les directives dites “marchés publics” 89/665/CEE et 92/13/CEE (24)] pour remédier à toute discrimination qui se produirait dans l'octroi des aides.

l)

Sanctions: Les dispositions de l'article 8 du contrat conclu avec la société AMS permettent à chacune des parties de résilier le contrat en cas de faute grave du cocontractant. Toutefois, cette notion de faute grave n'est pas définie dans le contrat. Aucune clause du contrat ne concerne la récupération des sommes versées en cas d'inexécution.

57.

La Commission prend note des objectifs de la mesure qui sont de promouvoir activement les infrastructures touristiques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel et commercial local et par la redynamisation d'espaces ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route à partir des petits aéroports régionaux.

58.

Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État concernée.

59.

Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus approfondie du dossier en permettant aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure.

3.   DÉCISION

60.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

61.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

62.

La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (“injonction de suspension”).

63.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.”


(1)  Airport Marketing Services -yhtiö on Ryanairin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

(2)  EUVL C 312, 9.12.2005.

(3)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33.

(4)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14.

(5)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.

(6)  La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initialement par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

(7)  Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

(8)  La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.

(9)  Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.

(10)  La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marketing est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airportmarketingservices.com.

(11)  “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, hébergement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www.ryanair.com.”

(12)  Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'audience du site Internet

(13)  Idem.

(14)  Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.

(15)  http://www.pau.aeroport.fr/vols-du-jour/programme-vols-hiver-2007-2008.php

(16)  “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991, page I-01603 p. 19 et 20.

(17)  Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.

(18)  Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).

(19)  Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.

(20)  JO C 312 du 9.12.2005.

(21)  Paragraphe 15 des lignes directrices.

(22)  Annexe 2.

(23)  Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.

(24)  Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/20


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5031 — ACE/CICA)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/09)

1.

Komissio vastaanotti 8. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla caymansaarelainen yritys ACE Limited (ACE) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yhdysvaltalaisessa yrityksessä Combined Insurance Company of America (CICA) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

ACE: maailmanlaajuinen vakuutusyhtiö, joka toimialoina ovat omaisuus- ja tapaturmavakuutukset sekä jälleenvakuutustoiminta ja joka tarjoaa palvelujaan yrityksille ja yksityishenkilöille,

CICA: vakuutusyhtiö, joka tarjoaa henkivakuutuksia sekä tapaturma- ja sairausvakuutuksia lähinnä yksityishenkilöille Yhdysvalloissa, EU:ssa, Kanadassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5031 — ACE/CICA seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/21


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/10)

1.

Komissio vastaanotti 6. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Hermes Logistik GmbH & Co. KG (Hermes) hankkii kokonaan omistamansa saksalaisen tytäryhtiön Hermes General Service Beteiligungsgesellschaft mbH:n (HLS) välityksellä yhdessä sveitsiläisen yrityksen Swiss Post International Holding AG:n (Swiss Post) kanssa asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan italialaisessa yrityksessä Swiss Post Porta a Porta S.p.A. (PaP) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Hermes: logistiikka- ja postipalvelut Saksassa ja Itävallassa segmenteillä B2C (lähetykset yrityksiltä kuluttajille) ja C2C (kuluttajien väliset lähetykset), mukaan lukien pakettipalvelut, kodinkone- ja huonekalulähetykset sekä postipalvelut (kirjeet, suoramainonta, luettelot),

PaP: posti- ja logistiikkapalvelut Italiassa,

Swiss Post: kirjeiden suurpostituspalvelut Sveitsissä ja ulkomailla, tulliselvitykset, pakettiposti sekä lähetti- ja pikapalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/22


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/11)

1.

Komissio vastaanotti 6. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys TUI AG (TUI) ja yhdysvaltalainen yritys Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan saksalaisessa yrityksessä TUI Cruises GmbH (TUI Cruises) ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

TUI: laivanvarustamotoiminta ja matkailu,

RCL: risteilyjen järjestäminen ja tarjonta,

TUI Cruises: risteilyjen järjestäminen ja tarjonta saksankielisille asiakkaille.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/23


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/12)

1.

Komissio vastaanotti 7. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen yrityskeskittymästä, jolla yhtymään Koç kuuluva turkkilainen yritys Beko Elektronik A.S. (Beko) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Grundig Multimedia B.V. (Grundig) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Beko: väritelevisioiden tuotanto ja myynti ilman tuotemerkkiä,

Grundig: kuluttajaelektroniikan kehittäminen, suunnittelu ja myynti omalla tuotemerkillä.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/24


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/13)

1.

Komissio vastaanotti 7. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläiseen konserniin Aviva plc (Aviva Group) kuuluva italialainen yritys Aviva Italia Holding S.p.A. (Aviva) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan italialaisen yrityksen UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. (UBI Partecipazioni) määräysvaltaan kuuluvassa italialaisessa yrityksessä UBI Assicurazioni Vita S.p.A. (UBI Vita) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Aviva: yleinen vakuutustoiminta, henkivakuutustoiminta, pitkäaikaissäästäminen ja varainhoito,

UBI Vita: henkivakutuustoiminta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/25


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/14)

1.

Komissio vastaanotti 8. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys Crédit Agricole SA (CASA) hankkii italialaisten tytäryritystensä Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Cariparma) ja Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A. (CAAIH) kautta asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan italialaisessa yrityksessä POvita S.p.A. (POvita), joka on tällä hetkellä italialaisen yrityksen SAI Holding S.p.A. (SAI) ja Cariparman yhteisessä määräysvallassa, ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

CASA: henki- ja vahinkovakuutukset, pankkitoiminta, yksityinen pankkitoiminta, rahoituspalvelut useissa maissa,

Cariparma: pankkitoiminta ja vakuutuspalvelut Italiassa,

CAAIH: italialainen hallintayhtiö CASAn Italiassa tapahtuvaa vakuutustoimintaa varten,

POvita: henkivakuutukset Italiassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


MUUT ILMOITUKSET

Komissio

15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/26


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

(2008/C 41/15)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”RADICCHIO DI CHIOGGIA”

EY-nro: IT/PGI/00484/06.07.2005

SAN ( ) SMM ( X )

Tämä tiedotustarkoituksiin laadittu yhteenveto sisältää tärkeimmät tiedot eritelmän pääkohdista.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Osoite:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Puhelin:

(39) 06 481 99 68 — 46 65 51 04

Faksi:

(39) 06 42 01 31 26

Sähköposti:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Hakijaryhmittymä:

Nimi:

Comitato promotore «Radicchio di Chioggia»

Osoite:

Via Valgrande, 27 — S. Anna di Chioggia (VE)

Puhelin:

(39) 041 495 02 84

Faksi:

(39) 041 495 05 78

Sähköposti:

Kokoonpano:

Tuottaja/jalostaja ( X ) Muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.6 — Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

4.   Eritelmä:

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista)

4.1   Nimi: ”Radicchio di Chioggia”

4.2   Kuvaus: SMM-tunnus ”Radicchio di Chioggia” myönnetään asterikasvien heimon Cichorium inthybus -suvun villilajikkeesta saadulle tuotteelle, josta on olemassa sekä varhais- että myöhäislajike.

Kasvilla on pyöreähköt, tiiviisti limittäin asettuneet lehdet, jotka muodostavat sille ominaisen pyöreän kerän. Lehdet ovat väriltään enemmän tai vähemmän voimakkaan punaiset, ja niiden keskisuonisto on valkoinen.

Lajikkeilla on seuraavat erityisominaisuudet:

varhainen lajike: pieni tai keskikokoinen, paino 180–400 grammaa, helakan- tai purppuranpunaiset, rapeat ja maultaan makeat tai miedosti karvaat lehdet,

myöhäinen lajike: keskikokoinen tai suuri, erittäin tiivis kerä, paino 200–450 grammaa, syvän purppuranpunaiset, keskimääräisen rapeat ja maultaan hieman karvaat lehdet.

Radicchio di Chioggia pidetään kaupan siten, että mukana on hieman syväjuurta, joka on leikattu siististi naatin alapuolelta.

Kerien on oltava ehyitä, matalia ja tuoreen näköisiä, eikä niissä saa olla loisia tai niiden aiheuttamia vaurioita taikka liiallista kosteutta, mikä voidaan tarvittaessa varmistaa asianmukaisilla puhdistuskäsittelyillä.

4.3   Maantieteellinen alue: Radicchio di Chioggian myöhäisen lajikkeen tuotantoalue käsittää kokonaisuudessaan Chioggian, Conan ja Cavarzeren kuntien alueen Venezian maakunnassa, Codevigon ja Corbezzolen kuntien alueen Padovan maakunnassa ja Rosolinan, Ariano Polesinen, Taglio di Pon, Porto Viron ja Loreon kuntien alueen Rovigon maakunnassa. Varhaista lajiketta puolestaan tuotetaan ainoastaan Chioggian ja Rosolinan kunnissa, joissa vallitsevat ilmasto- ja maaperäolosuhteet mahdollistavat kyseisen lajikkeen erityisominaisuudet.

4.4   Alkuperätodisteet: Seuranta on varmistettava tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa kirjaamalla saapuneet ja lähteneet tuotteet. Tällä tavoin sekä merkitsemällä tuottajat ja pakkaajat valvontaelimen asianmukaisesti ylläpitämiin luetteloihin varmistetaan tuotteen jäljitettävyys.

Kaikki tuottajat, joiden viljelmät sijaitsevat tuotantoalueella, voivat ottaa käyttöön SMM-tunnuksen ”Radicchio di Chioggia” ilmoittamalla kunkin tuotantokauden osalta viljelemänsä alueet valvontaelimen jatkuvasti ajan tasalla pitämään luetteloon, josta ilmenevät kyseisten viljelmien maarekisteritiedot ja eritellyt viljelytiedot varhaisesta ja myöhäisestä lajikkeesta. Tuottajien on ilmoitettava myös tosiasiallisesti tuotetut ja kaupan pidetyt SMM-tuotteen Radicchio di Chioggia määrät merkitsemällä ne asianmukaiseen rekisteriin. Valvontaelin valvoo kaikkien luetteloihin merkittyjen luonnollisten ja oikeushenkilöiden toimintaa.

4.5   Tuotantomenetelmä: Eritelmässä määrätään muun muassa, että varhaisen lajikkeen kylvö tapahtuu taimitarhoissa 1. päivän joulukuuta ja huhtikuun lopun välisenä aikana ja avomaalle maaliskuun alusta, ja taimet koulitaan 30 päivän kuluttua. Taimet, joiden lukumäärä on 8–10 kappaletta neliömetrillä, voidaan suojata kaarimaisten tukien varaan pingotetulla kankaalla. Suojaus poistetaan sitä mukaa kun taimet ovat mukautuneet kasvuympäristöönsä. Sadonkorjuu tapahtuu 1. huhtikuuta ja 15. heinäkuuta välisenä aikana, ja tuotto hehtaaria kohti harvennuksen jälkeen saa olla enintään 18 tonnia.

Myöhäinen lajike kylvetään taimitarhoissa 20. kesäkuuta ja 15. elokuuta välisenä aikana ja suoraan avomaalle heinä-elokuussa, ja viljelytiheys on 7–10 tainta neliömetriä kohti. Sadonkorjuu tapahtuu syyskuun ja maaliskuun välisenä aikana, ja tuotto hehtaaria kohti harvennuksen jälkeen saa olla enintään 28 tonnia.

Sato korjataan leikkaamalla juuri kerän alimpien lehtien kiinnittymiskohdan alapuolelta, eli tavallisesti enintään 2–3 senttimetrin syvyydessä maanpinnan alapuolella, siinä vaiheessa kun lehdet ovat kasvaneet riittävässä määrin limittäin muodostaen jokseenkin tiiviin kerän. Puhdistus tapahtuu käyrällä veitsellä (roncola) välittömästi viljelypaikalla tai yrityksen tiloissa, joiden on sijaittava 4.3 kohdassa määritellyllä alueella.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: Laguunialueen erityispiirteitä ovat vähäiset lämpötilanvaihtelut sekä vuorokauden sisällä että päivästä toiseen ja Adrianmeren alueelle ominaiset voimakkaat koillistuulet (bore), joiden vaikutuksesta ilmakehän alimmat kerrokset sekoittuvat estäen kasvien terveyteen haitallisesti vaikuttavan kosteuden kerääntymisen.

Irtonainen savipitoinen maa on suotuisa myöhäisen lajikkeen viljelylle, ja liian korkea lämpötila ei mahdollistaisi lehtien sulkeutumista perinteiseksi pallon muotoiseksi keräksi ja johtaisi liian varhaiseen kukintaan.

Varhaista lajiketta sitä vastoin on mahdollista viljellä ainoastaan Chioggian ja Rosolinan rannikkokunnissa, joissa yhdistyvät tarvittavat olosuhteet. Niihin kuuluvat hiekkapitoinen maaperä, meren läheisyys ja sen vaikutus lämpötilaeroihin sisämaahan verrattuna, tuulisuus ja kasteluveden saatavuus hyvin lähellä maanpintaa sijaitsevasta pohjavedestä kaivamalla sopiviin kohtiin vedenottokuoppia (buse).

Chioggian ja Rosolinan kuntien rannikkokaistaleen hiekkapitoinen maaperä ja ilmasto muodostavat ihanteelliset olosuhteet tuotteen viljelylle. Tutkimusten mukaan on ensisijaisen tärkeää suojata Radicchio di Chioggia lämpötilan ja maaperän kosteuspitoisuuden voimakkaiden vaihtelujen aiheuttamalta kuormitukselta. Viljely toisenlaisessa ympäristössä johtaisi jopa 50–60 prosenttisesti ennenaikaiseen kukintaan, aiheuttaisi vakavia tuotannonmenetyksiä ja haittaisi huomattavasti kerän punaisen värin kehittymistä.

Tuotteen erottaa muista radicchio-sikureista sen proteiinipitoisuus, joka on kuivana 1,0–1,4 prosenttia. Lisäksi se sisältää huomattavasti kaliumia, fosforia ja kalsiumia, mutta on samalla vähäkalorinen, mikä korostaa sen ruokavalio-opillista arvoa.

Todisteita vihannesten viljelystä Chioggian alueella on olemassa jo 1700-luvulta, esimerkiksi Villa Episcopalekartassa ja Alessandro Ottolinin keräämissä Podestà di Chiazzan (nykyinen Chioggia) kouluja koskevissa tilastoissa, joiden mukaan 544 oppilaan puutarha-alan oppilaitos Scuola di S. Giovanni di Ortolani hävisi tunnettuudessa ainoastaan vielä sitäkin maineikkaammalle kalastajakoululle.

Premiate Officine Grafiche Ferrarin maaliskuussa 1923 julkaisemassa Istituto federale di Credito per il Risorgimento delle Venezien kuukausitiedotteessa radicchio-sikuri luetellaan muiden viljelykiertoon valittujen vihannesten joukossa, ja sama tieto vahvistetaan myös Pagani-Galimbertin teoksessa Cenni di economia orticola (1929), jossa kerrotaan sikurinviljelystä laguunialueen mereltä vallatuissa hiekkapitoisissa puutarhoissa.

Suuren hedelmä- ja vihannestorin perustaminen tuotantoalueen läheisyyteen on ratkaissut tuotteen jakeluun ja kaupan pitämiseen liittyvät ongelmat. Jo 1860-luvulta lähtien tuote kuljetettiin markkinoille Veronan ja Chioggian välisen rautatieyhteyden kautta.

4.7   Valvontaelin:

Nimi:

C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.

Osoite:

Via S. Gaetano, 74 — I-36016 Thiene (VI)

Puhelin:

(39) 0445 31 30 11

Faksi:

(39) 0445 31 30 70

Sähköposti:

csqa@csqa.it

Valvontaelin täyttää standardin EN 45011 vaatimukset.

4.8.   Merkinnät: Radicchio di Chioggia on pakattava siten, että sinetti rikkoutuu kun kääre avataan. Lisäksi sovelletaan seuraavia määräyksiä:

pakkausten ulkomittojen on oltava 30 × 50, 30 × 60 tai 40 × 60 senttimetriä, ja ne on valmistettava puusta, muovista, polystyreenistä, pahvista tai muusta elintarvikekäyttöön soveltuvasta materiaalista; vetoisuus on 1–5 kilogrammaa tuotetta pakattuna yhteen kerrokseen,

alle yhden kilogramman pakkausten materiaalina on käytettävä puuta, muovia, polystyreeniä tai pahvia; kunkin pakkauksen sisällön on oltava yhdenmukainen ja koostuttava yksinomaan samaa tyyppiä sekä laatu- ja kokoluokkaa olevista sikureista. Pakkauksesta näkyvän sisällön osan on edustettava koko sisältöä.

Tuote on pakattava siten, että se tulee suojatuksi sopivalla tavalla.

Pakkauksissa ei saa olla mitään vieraita aineita.

Pakkauksiin on kiinnitettävä etiketti, jossa olevassa tunnuksessa on mainittava samankokoisin painokirjaimin teksti ”Radicchio di Chioggia” sekä sisällön mukaan viittaus joko varhaiseen tai myöhäiseen lajikkeeseen.

Tunnus muodostuu koristeellisesta keltareunaisesta, ruskealla ääriviivalla rajatusta valkoisesta kilvestä, johon on kuvattu keskiaikainen punainen leijona, ja koko kenttää reunustaa musta ääriviiva. Kilpeä kiertää punaisin suuraakkosin teksti ”RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P”.

Kirjasinlaji: Garamond.

Kirjainten koko: enintään 50–vähintään 10.

Kehän halkaisija: enintään 15–vähintään 3.

Värit:

Punainen= Magenta 95 % — Yellow 80 %.

Keltainen= Magenta 7 % — Yellow 85 %.

Ruskea= Cyan 12 % — Magenta 60 % — Yellow 95 %.

Musta= Black 100 %.

Pakkauksiin kerran kiinnitettyjä Radicchio di Chioggia -tunnuksia ei saa käyttää uudelleen.

Pakkauksissa on myös oltava seuraavat tiedot:

yksittäisen tai yhteistuottajan sekä pakkaajan nimi/toiminimi ja osoite/päätoimipaikka,

alkuperäinen nettopaino ja laatuluokka.

Lisäksi pakkaukseen voidaan merkitä mahdollisia lisätietoja, kunhan ne eivät ole luonteeltaan ylistäviä tai sellaisia, että ne ovat omiaan johtamaan kuluttajia harhaan tuotteen luonteeseen ja ominaisuuksiin liittyvissä asioissa.

Tällaiset lisätiedot on aina merkittävä huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla kuin suojattu maantieteellinen merkintä Radicchio di Chioggia.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


Oikaisuja

15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/30


Oikaistaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tiedelautakuntien jäsenyyttä koskeva kiinnostuksenilmaisupyyntö (Parma, Italia)

( Euroopan unionin virallinen lehti C 5, 10. tammikuuta 2008 )

(2008/C 41/16)

Sivulla 16, ”Määräaika hakemusten jättämiselle”, ensimmäisessä kohdassa:

korvataan:

”15. helmikuuta 2008”

seuraavasti:

”17. maaliskuuta 2008”