ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 321

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
29. joulukuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Neuvosto

2006/C 321/1

Ilmoitus Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä — Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn liittymissopimuksen voimaantulosta

1

 

Komissio

2006/C 321/2

Euron kurssi

2

2006/C 321/3

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Liite: Pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukainen luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista

4

2006/C 321/5

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

9

2006/C 321/6

Yhteenveto lääkkeiden myyntilupia koskevista yhteisön päätöksistä ajalla 1.11.2006 — 30.11.2006(julkaistu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/200413 tai 38 artiklan nojalla)

13

2006/C 321/7

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

19

2006/C 321/8

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

23

2006/C 321/9

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Juan de Nova Maritime Profond) koskevasta hakemuksesta) ( 1 )

28

2006/C 321/0

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/1

Ilmoitusmenettely — tekniset määräykset ( 1 )

30

2006/C 321/2

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission tiedonanto — Tietylle säännölliselle lentoliikenteelle Espanjassa asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen ( 1 )

36

2006/C 321/3

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Pankki) ( 1 )

37

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2006/C 321/4

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta (KOM(2006) 269 lopullinen) — 2006/0088 (COD)

38

 

II   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

2006/C 321/5

Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteistyön parantamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä

45

 

2006/C 321/6

Huomautus lukijalle

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Tiedonantoja

Neuvosto

29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/1


Ilmoitus Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot)

ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä

Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn liittymissopimuksen voimaantulosta

(2006/C 321/01)

Luxembourgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005 (1) allekirjoitettu liittymissopimus tulee sen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, kun kaikki ratifioimiskirjat on talletettu.


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.


Komissio

29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/2


Euron kurssi (1)

28. joulukuuta 2006

(2006/C 321/02)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3173

JPY

Japanin jeniä

156,61

DKK

Tanskan kruunua

7,4573

GBP

Englannin puntaa

0,67115

SEK

Ruotsin kruunua

9,0463

CHF

Sveitsin frangia

1,6058

ISK

Islannin kruunua

93,60

NOK

Norjan kruunua

8,2375

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CYP

Kyproksen puntaa

0,5782

CZK

Tšekin korunaa

27,540

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

251,92

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6972

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

3,8305

RON

Romanian leuta

3,3980

SIT

Slovenian tolaria

239,64

SKK

Slovakian korunaa

34,561

TRY

Turkin liiraa

1,8648

AUD

Australian dollaria

1,6699

CAD

Kanadan dollaria

1,5268

HKD

Hongkongin dollaria

10,2387

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8731

SGD

Singaporin dollaria

2,0209

KRW

Etelä-Korean wonia

1 224,69

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,2590

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,2935

HRK

Kroatian kunaa

7,3495

IDR

Indonesian rupiaa

11 905,10

MYR

Malesian ringgitiä

4,6534

PHP

Filippiinien pesoa

64,679

RUB

Venäjän ruplaa

34,6940

THB

Thaimaan bahtia

47,252


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/3


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/C 321/03)

1.

Komissio vastaanotti 19. joulukuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys MAN Ferrostaal AG (Ferrostaal) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan Eurotecnica Group SA:han kuuluvassa luxemburgilaisessa yrityksessä Eurotecnica Melamine S.A. (Eurotecnica) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Ferrostaal: maailmanlaajuisesti toimiva teknisen alan konserni, joka toimii myös kemian tekniikan alalla;

Eurotecnica: tekniset suunnittelupalvelut ja tuotantotekniikoiden lisensointi kemianteollisuudelle, melamiinin tuotantotekniikka mukaan luettuna.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (numero (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/4


Liite: Pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 (1) mukainen luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista

(2006/C 321/04)

(Huom.: tämä luettelo ja siihen myöhemmin tehtävät päivitykset ovat nähtävissä myös internetissä (2))

EU:n

jäsenvaltio

Toimivaltainen viranomainen

Belgia

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

DG Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

(Liittohallituksen kansanterveys-, elintarvikeketju- ja ympäristöosasto)

EUROSTATION II

Victor Hortaplein 40 bus 10/Place Victor Horta 40, boite 10

B-1060 Brussels/Bruxelles

Puhelin: (32) 2 524 95 76

Faksi: (32) 2 524 95 03

Sähköposti: risk@health.fgov.be

Tšekki

Ministerstvo životního prostředí — Odbor environmentálních rizik

(Ympäristöministeriö — Ympäristöriskien osasto)

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10 — Vršovice

Puhelin: (420) 267 122 535

Faksi: (420) 267 310 013

Sähköposti: info@env.cz

Tanska

Miljøstyrelsen — EPA

(Ympäristöministeriö — Ympäristönsuojeluvirasto)

Strandgade 29

DK–1401 København K

Puhelin: (45) 32 66 01 00

Faksi: (45) 32 66 04 74

Saksa

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

(Ympäristö-, luonnonsuojelu- ja reaktoriturvallisuusministeriö)

Referat IG II 1

Robert-Schuman-Platz 3

D–53175 Bonn

Puhelin: (49-1888) 305 27 37/(49-1888) 305 27 33

Faksi: (49-1888) 305 35 24/(49-1888) 305 35 24

Umweltbundesamt

(Liittohallituksen ympäristövirasto)

Wörlitzer Platz 1

D–06844 Dessau

Puhelin: (49-340) 21 03 33 17/ — 31 54

Faksi: (49-340) 21 04 33 17/ — 31 54

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(Liittohallituksen työterveys- ja työturvallisuuslaitos)

FB 5.4

Friedrich-Henkel-Weg 1

D–44149 Dortmund

Puhelin: (49-231) 9071 — 2319

Puhelin: (49-231) 9071 — 2516

Viro

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond

(Sosiaaliministeriö/Kansanterveysosasto)

Chemicals Safety Unit

Gonsiori 29

EE-15027 Tallinn

Puhelin: (372) 626 91 53

Faksi: (372) 699 22 09

Kreikka

Eλληνικη Δημοκρατια

Υπουργειο Οικονομικων

(Valtiovarainministeriö

Yleinen valtion kemianlaboratorio

Raaka-aineiden ja teollisuustuotteiden osasto)

16, An. Tsocha Street

GR–115 21 Athina

Puhelin: (30-210) 647 92 64/64 79 265

Faksi: (30-210) 644 16 48

Sähköposti: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Espanja

Ministerio de Industria y Energía

(Teollisuus- ja energiaministeriö)

Jefe de Servicio de Química Básica

Paseo de la Castellana 160

E–28071 Madrid

Puhelin: (34-91) 349 42 20

Faksi: (34-95) 669 80 84

Ranska

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Direction de l'Eau

Sous-Direction des Milieux Aquatiques et de la Gestion des Eaux

(Ympäristöasiain ja kestävän kehityksen ministeriö)

Chef du Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles

20 Avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Puhelin: (33-1) 42 19 12 37

Faksi: (33-1) 42 19 12 35

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques DPPR/SDPD

(Ympäristöasiain ja kestävän kehityksen ministeriö)

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Puhelin: (33-1) 42 19 15 45

Faksi: (33-1) 42 19 14 68

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Direction Générale des Entreprises, Bureau Chimie

(Talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeriö)

Bâtiment Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Puhelin: (33-1) 53 44 94 52

Faksi: (33-1) 53 44 91 72

Irlanti

Department of the Environment and local government

(Ympäristö- ja paikallishallintoministeriö)

IE–Dublin

Puhelin: (353-1) 888 20 00

Faksi: (353-1) 888 20 14

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Yritys-, kauppa- ja työministeriö)

Kildare Street

IE–Dublin 2

Puhelin: (353-1) 661 44 44/631 22 31/631 22 29

Faksi: (353-1) 662 25 22

Italia

Ministero della Salute

(Terveysministeriö)

Dirigente chimico

Viale della Civiltà Romana 7

I-00144 Roma

Puhelin: (39-06) 59 94 34 39/59 94 32 12

Faksi: (39-06) 59 94 35 54/59 94 32 27

Kypros

Υπουργείο Υγείας

(Terveysministeriö)

Medical and Public Health Services

Public Health Services

18, John Kennedy, Pallouriotissa

CY-1449 Nicosia

Puhelin: (357) 22 305 339

Faksi: (357) 22 305 345

Sähköposti: ministryofhealth@cytanet.com.cy

Latvia

Veselības ministrija

(Terveysministeriö)

Brivibas Str., 72

Riga, LV–1011

Puhelin: (371) 787 61 02

Faksi: (371) 787 60 71

Valsts sanitara inspekcija

(Valtion terveystarkastuslaitos)

Ieriku Str., 3

Riga LV-1084

Puhelin: (371) 781 96 84

Faksi: (371) 781 96 72

Sähköposti: vsi@vsi.gov.lv

LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS AĢENTŪRA

(Latvian ympäristö-, geologia- ja meteorologiavirasto)

Maskavas iela 165

Riga, LV-1019

Puhelin: (371) 714 61 38

Faksi: (371) 714 51 54

Sähköposti: lvgma@lvgma.gov.lv

Liettua

Ūkio ministerija

(Talousministeriö)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104, Vilnius

Puhelin: (370 5) 2623863

Faksi: (370 5) 2623974

Sähköposti: kanc@ukmin.lt

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

(Talousministeriön alainen valtion tarkastuslaitos (muut kuin elintarvikkeet))

Gedimino ave. 38/2

LT-01104, Vilnius

Puhelin: (370 5) 2612300

Faksi: (370 5) 2629413

Sähköposti: rastine@is.lt

Luxemburg

Administration de la Gestion de l'Eau — Direction

(Vesihallitus)

51, rue de Merl

L-2146 Luxembourg

Puhelin: (352) 26 02 86 1

Unkari

Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Kansallinen ympäristö-, luonto- ja vesitarkastuslaitos)

Mészáros u. 58/a

H-1016 Budapest

Puhelin: (36-1) 224 9100

Faksi: (36-1) 224 9263

Sähköposti: orszagos@zoldhatosag.hu

Malta

Foodstuff, Chemicals and Cosmetics Directorate/Malta Standard Authority

Ministry of Competitiveness and Communications

(Kilpailukyky- ja viestintäministeriö)

2nd Floor, Evans Buildings

Merchants Street

MT-Valletta VLT 03

Puhelin: (356) 21242420

Faksi: (356) 21242406

Sähköposti: info@msa.org.mt

Alankomaat

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

(Asunto-, aluesuunnittelu- ja ympäristöministeriö)

Ipc 650 or Ipc 655 

Postbus 30945

NL–2500 GX Den Haag

Puhelin: (30-70) 339 46 64 tai (30-70) 339 43 79

Faksi: (30-70) 339 13 13 tai (30-70) 339 43 79

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VROM)

(Kansallinen kansanterveys- ja ympäristölaitos)

Postbus 1

NL–3720 BA Bilthoven

Puhelin: (31-30) 274 20 01/274 40 87

Faksi: (31-30) 274 44 13/274 44 01

Itävalta

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Liittohallituksen maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja vesihuoltoministeri)

Stubenbastei 5

A–1010 Wien

Puhelin: (43-1) 515 222 328/515 222 330

Faksi: (43-1) 515 227 334

Puola

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Departament do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych

(Kemiallisten aineiden ja valmisteiden virasto)

8, Sw. Teresy Street

PL-91-348 Lodz

Puhelin: (48-42) 631 47 22

Faksi: (48-42) 631 46 79

Sähköposti: biuro@chemikalia.mz.gov.pl

Portugali

Ministério da Economia e da Inovação

(Talous- ja innovaatioministeriö)

Direcção Geral da Empresa

Av. Visconde Valmor no 72

P-1069-041 Lisboa

Puhelin: (35-21) 791 91 00

Sähköposti: ue@dgempresa.min-economia.pt

Slovenia

Ministrstvo za zdravje — Urad RS za kemikalije

(Terveysministeriö — Kansallinen kemikaalivirasto)

Mali trg 6

SLO-1000 Ljubljana

Puhelin: (386-1) 478-6051

Faksi: (386-1) 478-6266

Sähköposti: urad.kemikalije@gov.si

Slovakia

Centrum pre chemické látky a prípravky

(Kemiallisten aineiden ja valmisteiden keskus)

Limbova 14

SK-833 01 Bratislava

Slovakia

Puhelin: (+421) 2 59 369 608

Faksi: (+421)2 59 369 602

Sähköposti: detergent@ccsp.sk

Suomi

Suomen ympäristökeskus (SYKE)/Kemikaaliyksikkö

PO Box 140

FIN–00251 Helsinki

Puhelin: (358-9) 40 30 05 37 tai 26

Faksi: (358-9) 40 30 05 91

Ruotsi

Kemikalieinspektionen (KEMI)

(Ruotsin kemikaalien tarkastuslaitos)

Hazard and Risk Assessment Division

Esplanaden 3 A, Box 2

S-172 13 Sundbyberg

Puhelin: (46-8) 519 411 00

Faksi: (46-8), 735 76 98

Sähköposti: kemi@kemi.se

Yhdistynyt kuningaskunta

Pesticides Safety Directorate

(Torjunta-aineiden turvallisuusosasto)

Room 310/311, Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York YO1 2PX,

Puhelin: (44-1904) 455 738/(44-1904) 455 708

Faksi: (44-1904) 455 733

Sähköposti: detergents@psd.defra.gsi.gov.uk

Department of Trade and Industry

(Kauppa- ja teollisuusministeriö)

14 Park Lane

Knebworth SG3 6PF

Puhelin: (44-14) 38 81 21 07 tai 52 32

Faksi: (44-14) 38 81 72 27


EFTA-maat

Toimivaltainen viranomainen

Islanti

Hollustuvernd ríkisins

(Islannin ympäristö- ja elintarvikevirasto)

Armula 1a

IS–108 Reykjavík

Puhelin: (354) 585 10 00

Faksi: (354) 585 10 10

Norja

Statens forurensningstilsyn

(Norjan pilaantumisen valvontaviranomainen)

Strømsvelen 96

Postboks 8100 Dep.

NO–0032 Oslo

Puhelin: (47-22) 57 34 00/57 36 44

Faksi: (47-22) 67 67 06


(1)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 907/2006 (EUVL L 168, 21.6.2006, s. 5).

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/9


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

(2006/C 321/05)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa rekisteröintihakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

5 artiklassa ja 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemus

”CASTAGNA CUNEO”

EY nro: IT/PGI/005/00342/20.4.2004

SAN ( ) SMM ( X )

Tämä hakemus on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi asianomaisia kehotetaan tutustumaan eritelmän täydelliseen toisintoon, joka on saatavissa 1 kohdassa tarkoitetuilta kansallisilta viranomaisilta ja Euroopan komissiolta (1).

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Osoite:

Via XX Settembre, n. 20

I-00187 Roma

Puhelin:

(39-06) 481 99 68

Faksi:

(39-06) 42 01 31 26

S-posti:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Hakijaryhmittymä:

Nimi:

Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Osoite:

Via Caraglio, 16

I-12100 Cuneo

Puhelin:

(39-0175) 28 23 11

Faksi:

S-posti:

Kokoonpano:

Tuottaja/jalostaja ( X ) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.6 — Tuoreet ja jalostetut hedelmät ja vihannekset

4.   Eritelmä (yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1   Nimi: ”Castagna Cuneo”

4.2   Kuvaus: Suojattua maantieteellistä merkintää ”Castagna Cuneo” voidaan käyttää kuvaamaan ainoastaan seuraavia ”Castanea sativa” -lajiin kuuluvia kastanjalajikkeita, lukuun ottamatta niiden välisiä hybridejä: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

Myös vesakoista ja vesametsistä sekä ajan myötä niissä kasvaneista puista saadut tuotteet on suljettu suojatun merkinnän ulkopuolelle, vaikka ne kuuluisivatkin edellä mainittuun lajiin.

”Castagna Cuneo” SMM erottuu makean hienostuneen makunsa ja rapean kuorensa ansiosta, minkä vuoksi se soveltuu erityisen hyvin kulutettavaksi sekä tuoreena että jalostettuna.

Kulutukseen saatettaessa tuoreella kastanjalla on seuraavat ominaisuudet: kuoren ulkopinnan väri vaihtelee ruskeasta tummanruskeaan; enemmän tai vähemmän laaja hasselpähkinänruskea siemennapa, joka ei kuitenkaan ulotu sivupinnoille ja jossa on tähtimäinen kuvio; malto on koostumukseltaan pääosin rapeaa, ja sen väri vaihtelee keltaisesta vaaleanruskeaan; ytimen väri vaihtelee valkoisesta kermanvalkoiseen; maku on makea ja hienostunut; yhdessä kilogrammassa saa olla enintään 110 pähkinää.

Sisäisiä tai ulkoisia virheitä (halkeamat, toukanreiät, home, madonsyömä ydin) saa esiintyä enintään 10 prosentissa hedelmistä.

Kuivien kuorittujen kastanjoiden on oltava ehyitä, vahingoittumattomia ja väriltään vaalean oljenkeltaisia. Virheitä (toukanreiät, epämuodostumat, halkeamat, kuoren jäännökset jne.) saa esiintyä enintään 10 prosentissa kuivista hedelmistä.

Kuivien kuorittujen kastanjoiden sisäinen kosteuspitoisuus saa olla enintään 15 prosenttia.

4.3   Maantieteellinen alue: ”Castagna Cuneo” SMM:n tuotantoalue käsittää noin 110 kuntaa Cuneon maakunnassa; kunnat on lueteltu tuotantoeritelmässä.

4.4   Alkuperätodisteet: Kaikkia tuotantoprosessin vaiheita on valvottava rekisteröimällä kaikkien tuotteiden osalta tulevat ja lähtevät määrät. Tällä tavoin ja merkitsemällä valvontaelimen asianmukaisesti ylläpitämiin rekistereihin SMM-tuotteen ”Castagna Cuneo” tuotantoon soveltuvat laitokset, tuottajat ja pakkaajat sekä ylläpitämällä tuotantoa ja pakkaamista koskevia rekistereitä ja ilmoittamalla valvontaelimelle tuotetut määrät ja ennen kaupan pitämistä kulutukseen saattamiseksi pakatut ja merkityt tuote-erät voidaan taata tuotteen jäljitettävyys koko tuotantoketjun osalta. Valvontaelin valvoo tuotantoeritelmän ja siihen liittyvän valvontasuunnitelman määräysten mukaisesti kaikkien rekistereihin merkittyjen fyysisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden toimintaa.

4.5   Tuotantomenetelmä: Eritelmässä määrätään muun muassa, että kastanjaviljelmien on sijaittava aurinkoisilla ja tuulensuojaisilla paikoilla. Synteettisten kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käyttö on kiellettyä, lukuun ottamatta luonnonmukaisen viljelyn osalta sallittuja tuotteita ja määriä (asetus (EY) N:o 2092/91 ja siihen liittyvät säädökset).

Tuotantoon tarkoitettujen taimien istutustiheys saa olla enintään 150 tainta hehtaaria kohti.

On huolehdittava siitä, ettei aluskasvillisuus pääse rehottamaan liikaa niittämällä heinä vuosittain ja raivaamalla ennen sadonkorjuuta pensaikko, saniaiset ja kuolleet kasvit sadonkorjuun moitteettoman sujumisen varmistamiseksi. Ajoittainen leikkaaminen sallitaan loisten torjumiseksi.

Sadonkorjuu voi tapahtua käsin tai koneellisesti, kunhan varmistetaan tuotteen vahingoittumattomuus.

Sadonkorjuu alkaa syyskuun alussa ja päättyy marraskuussa.

Tuoreen tuotteen säilyttämisessä voidaan käyttää asianmukaisesti perinteistä kuumavesikäsittelyä.

”Curatura”-menetelmän, jossa hedelmiä liotetaan 7–9 päivää huoneenlämpöisessä vedessä, käyttö sallitaan. Näin voidaan saada aikaan lievä maitohappokäyminen, joka estää patogeenisten sienten kehittymisen ja luo käytännöllisesti katsoen steriilin ympäristön ilman lisäaineiden käyttöä. Myös kuorittujen hedelmien säilöminen pakastamalla sallitaan, jos se tapahtuu jäädytettyjä tuotteita koskevien ohjeiden mukaisesti.

Kuivatun tuotteen (Castagna Cuneo — Secca) valmistukseen on käytettävä perinteistä kuivaamista hiljaisella tulella, minkä jälkeen käsittely jatkuu mieluiten tiilestä muuratuissa kuivaamoissa. Niissä kastanjat asetetaan arinalle, jonka alla pidetään tulta tai käytetään lämmönvaihdinta. Polttoaineena ei saa käyttää kemikaaleilla käsiteltyjä puuteollisuuden jäte- tai sivutuotteita. Kuivausprosessi kestää keskimäärin 30 päivää.

Hedelmien valikoinnin, lajittelun, käsittelyn ja säilömisen on tapahduttava eritelmän 3 kohdassa määritellyllä alueella.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: SMM-rekisteröintihakemus perustuu tämän jo antiikin ajoista tuotantoalueella luonnollisesti esiintyneen tuotteen kiistattomaan maineeseen. Ensimmäiset viittaukset kastanjan esiintymiseen Cuneon maakunnassa ovat peräisin jo 1100-luvun lopusta, mistä todistaa Pesion kartusiaaniluostarin maanhankintaan liittyvä kirjeenvaihto. Siitä käy ilmi, että vuosina 1173–1277 viidesosalle viljelymaasta oli istutettu nimenomaan kastanjapuita, ja 1800-luvun alussa Cuneon maakunnan maaseutumaisemassa peltoja reunustivat laajat, useimmiten korkeakasvuiset kastanjametsät. Aikaisempien vuosisatojen tapaan maaseudun elämä keskittyi myös 1800-luvulla kastanjanviljelyn ympärille, koska se oli yksi harvoista vuoristoalueen toimeentulonlähteistä, ja syksyisin Alppien ja Apenniinien talonpojat laskeutuivatkin laaksoihin mukanaan säkeittäin kastanjoita. Tärkein markkinapaikka oli Cuneo. Sen vuosittaisilla Pyhän Martin markkinoilla 11. marraskuuta kastanjat hinnoiteltiin arvostetuimpien viinirypäleiden tasolle. Cuneo oli jo 1500-luvulla erittäin vilkas markkinakeskus, ja vuosien myötä sen merkitys kehittyi koko Euroopan tasolla. Koti- ja ulkomaankauppa vilkastui yhä enemmän Cuneon kastanjan jatkuvasti kasvavan kysynnän myötä. Kyseisen SMM-tuotteen maine on kiirinyt Euroopasta — erityisesti Ranskasta, Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä ja Englannista — myös muualle, kuten Yhdysvaltoihin ja Argentiinaan, missä sitä arvostetaan suuresti.

Osoituksena ”Castagna di Cuneon” nauttimasta arvostuksesta voidaan mainita myös useat SMM-tuotteen kunniaksi järjestetyt juhlat ja tapahtumat, kuten Cuneossa järjestettävä ”Settimana del Castagno”, jonka aikana alan eturivin asiantuntijat ja toimijat keskustelevat kastanjanviljelyyn liittyvistä kysymyksistä. Aiemmin Chiusa di Pesiossa vuosittain järjestetty kastanjajuhla (Sagra del Marrone) oli merkittävä tapahtuma. Sitä seurattiin suurella kiinnostuksella myös paikallislehdissä, joissa aina kerrottiin yksityiskohtaisesti juhlan vaiheista. Nopeasti kastanjajuhlasta tuli niin suuri menestys, että se päätettiin siirtää Cuneoon, missä juhlallisuudet muuttuivat yhä näyttävämmiksi ja monipuolisemmiksi. Erityisen tärkeässä osassa olivat kastanjanäyttelyt. Vanhin ja kuuluisin syksyn juhlista on kuitenkin ankaran talven kynnyksellä jo 430 vuoden ajan järjestetty ”Fiera fredda di San Dalmazzo”, joka on kiistaton todistus alkuperäalueen, paikallisen väestön ja kastanjan välisestä yhteydestä.

Cuneon keittiön kiistaton helmi on kastanja, ja runsaat paikalliset ruokaohjeet ovat selkeä osoitus kastanjan perinteisestä merkityksestä sen alkuperäalueella. Paitsi tuoreena kastanjaa käytetään moniin ruokalajeihin perinteisistä yksinkertaisista maalaisruuista gourmet-annoksiin. Keitettyjen tai paahdettujen kastanjoiden eli iloisia illanistujaisia juhlistavan ”mundajn” ohella ruokapöytään kuuluvat myös sokerikuorrutetut kastanjat (marron glacé) ja kastanja-suklaarulla sekä suolaiset ruuat, kuten porsaan- tai kauriinpaisti kastanjoiden kera.

4.7   Valvontaelin:

Nimi:

Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Osoite:

Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82

Moretta (CN)

Puhelin:

(39-0172) 91 13 23

Faksi:

(39-0172) 91 13 20

S-posti:

inoq@isiline.it

4.8   Merkintä: Tuore SMM-tuote ”Castagna Cuneo” voidaan saattaa kulutukseen seuraavanlaisissa pakkauksissa:

eri materiaaleista valmistetut pussit tai säkit; pakkauksen paino vaihtelee 0,10 kilogrammasta 30 kilogrammaan, ja tärkeimmät pakkauskoot ovat 0,10–0,25–0,5–1–2,5–5–10–25–30 kg;

puusta tai muovista valmistetut laatikot, joiden mitat ovat 30 x 50 ja 40 x 60;

5–100 kilogramman juuttisäkit (5–10–25–30–50–100 kg);

Kuivattu SMM-tuote ”Castagna Cuneo” voidaan saattaa kulutukseen seuraavanlaisissa pakkauksissa:

eri materiaaleista valmistetut pussit tai säkit; pakkauksen paino vaihtelee 0,10 kilogrammasta 30 kilogrammaan, ja tärkeimmät pakkauskoot ovat 0,10–0,25–0,5–1–2,5–5–10–25–30 kg.

Kaupan pitäminen sallitaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että tuote on jo valmiiksi pakattu tai se pakataan myyntihetkellä.

Pakkauksiin tai kääreisiin kiinnitettävässä etiketissä on mainittava suojattu maantieteellinen merkintä ”Castagna Cuneo” selkein ja lähtemättömin kirjaimin siten, että se erottuu selvästi muista merkinnöistä. Välittömästi sen jälkeen on seurattava maininta ”suojattu maantieteellinen merkintä”.

Pakkauksiin on erityisesti merkittävä samansuuruisin painokirjaimin teksti ”Castagna Cuneo” tai ”Castagna Cuneo — Secca” ja välittömästi sen jälkeen maininta ”suojattu maantieteellinen merkintä”.

Samassa kentässä on oltava pakkaajan nimi, toiminimi ja osoite sekä alkuperäinen bruttopaino.

Maininta ”suojattu maantieteellinen merkintä” voi toistua muualla pakkauksessa tai etiketissä myös lyhenteenä ”SMM”.

Suojattuun maantieteelliseen merkintään saa lisätä tietoja ja/tai graafisia symboleja, jotka viittaavat yksittäisten yritysten nimeen tai toiminimeen, edellyttäen että niillä ei ole tarkoitus ylistää tuotetta tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Tunnus

Tunnuksessa on esitetty hieman oikealle kallistuvan kastanjan ääriviivat. Hedelmän vasenta laitaa reunustaa muista poikkeavalla kirjasinlajilla oleva teksti ”kastanja”, ja oikealla puolella on käsin tehty nopeaa ja määrätietoista siveltimenvetoa muistuttava kuva. Tunnusta täydentää hedelmän alapuolella oleva kastanjanlehti, jonka sisällä on valkoisin kirjaimin muista poikkeavalla kirjasinlajilla oleva teksti ”Cuneo”. Tunnuksen vasemmassa alareunassa on ”Frutiger light” -kirjasinlajilla teksti ”SMM”.

Tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty raaka-aineena maantieteellisellä merkinnällä ”Castagna Cuneo” kastanjaa (myös jalostettuna tai muuten käsiteltynä), voidaan saattaa kulutukseen pakkauksissa, joissa viitataan kyseiseen nimitykseen ilman yhteisön tunnusta, edellyttäen että varmennettu SMM-tuote on tuotteen ainoa kyseiseen tavaraluokkaan kuuluva ainesosa ja että suojatun maantieteellisen merkinnän käyttäjillä on oltava kyseisen merkinnän rekisteröinnin myötä vahvistettujen teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden hyväksyntä. Viimeksi mainitut ovat muodostaneet maa- ja metsätalousministeriön tunnustaman ryhmittymän, joka myös huolehtii merkinnän käyttäjien merkitsemisestä erityisiin rekistereihin ja valvoo suojatun nimityksen asianmukaista käyttöä.

Mikäli tällaista valvovaa ryhmittymää ei ole nimetty, näistä toimista vastaa maa- ja metsätalousministeriö asetuksen (ETY) N:o 2081/92 täytäntöönpanosta vastaavana kansallisena viranomaisena.

4.9   Kansalliset vaatimukset: —


(1)  Euroopan komissio, maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, maataloustuotteiden laatupolitiikka, B-1049 Brysssel.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/13


Yhteenveto lääkkeiden myyntilupia koskevista yhteisön päätöksistä ajalla 1.11.2006 — 30.11.2006

(julkaistu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (1)13 tai 38 artiklan nojalla)

(2006/C 321/06)

—   Myyntiluvan antaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 13 artikla): Hyväksytty

Päätöksen päivämäärä

Lääkken nimi

INN-nimi (lääkkeen kansainvälinen yleisnimi)

Myyntiluvan haltija

Yhteisön rekisteriin merkitty numero

Lääkemuoto

ATC-koodi (anatomis-terapeuttis-kemiallinen koodi)

Ilmoituksen päivämäärä

20.11.2006

BYETTA

eksenatidi

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/06/362/001-004

Injektioneste, liuos

A10BX04

22.11.2006

20.11.2006

Sprycel

Dasatinibi

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/363/001-009

Kalvopäällysteinen tabletti

L01XX

22.11.2006

—   Myyntiluvan muuttaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 13 artikla): Hyväksytty

Päätöksen päivämäärä

Lääkkeen nimi

Myyntiluvan haltija

Yhteisön rekisteriin merkitty numero

Ilmoituksen päivämäärä

7.11.2006

Exubera

PFIZER Ltd

Ramsgate Road

Sandwich Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/327/001-018

9.11.2006

7.11.2006

Humira

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

9.11.2006

7.11.2006

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/257/001-010

9.11.2006

14.11.2006

Humalog

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/96/007/015-017

EU/1/96/007/026-028

16.11.2006

14.11.2006

Zevalin

Schering AG

Müllerstrasse 170-178

D-13342 Berlin

EU/1/03/264/001

16.11.2006

20.11.2006

Crixivan

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United-Kingdom

EU/1/96/024/001-005

EU/1/96/024/007-008

EU/1/96/024/010

22.11.2006

20.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

22.11.2006

20.11.2006

Yttriga

QSA Global GmbH

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

EU/1/05/322/001

22.11.2006

20.11.2006

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/01/195/005-007

EU/1/01/195/013-015

22.11.2006

20.11.2006

Protopic

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/201/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Norvir

Abbott laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United-Kingdom

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/003

22.11.2006

22.11.2006

TRIZIVIR

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/00/156/002-003

24.11.2006

22.11.2006

Evista

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/073/001-004

24.11.2006

22.11.2006

Optruma

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/074/001-004

24.11.2006

22.11.2006

PEGASYS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City, AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/02/221/01-010

24.11.2006

22.11.2006

Tarceva

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/05/311/001-003

24.11.2006

22.11.2006

Invirase

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/96/026/001-002

24.11.2006

22.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

24.11.2006

22.11.2006

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

24.11.2006

22.11.2006

AVANDIA

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/00/137/002-018

24.11.2006

24.11.2006

Ariclaim

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/283/001-007

28.11.2006

24.11.2006

Avaglim

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/06/349/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Stocrin

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/99/111/010-011

28.11.2006

24.11.2006

Pedea

Orphan Europe SARL

Immeuble ”Le Guillaumet”

F-92046 Paris-La-Défense

EU/1/04/284/001

28.11.2006

24.11.2006

Aptivus

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/05/315/001

28.11.2006

24.11.2006

Replagal

Shire Human Genetic Therapies AB

Rinkebyvägen 11B

S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-006

28.11.2006

24.11.2006

Levitra

Bayer AG

D-51368 Leverkusen,

EU/1/03/248/001-012

28.11.2006

24.11.2006

Vivanza

Bayer AG

D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

28.11.2006

24.11.2006

Xeristar

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/04/297/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Cymbalta

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/296/001-008

28.11.2006

28.11.2006

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

1.12.2006

28.11.2006

Glivec

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/01/198/001-013

1.12.2006

28.11.2006

Tysabri

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

EU/1/06/346/001

4.12.2006

28.11.2006

Ebixa

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

EU/1/02/219/001-015

1.12.2006

28.11.2006

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100-104

D-60318 Frankfurt/Main

EU/1/02/218/001-011

1.12.2006

28.11.2006

Kepivance

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/05/314/001

1.12.2006

28.11.2006

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-068

1.12.2006

28.11.2006

Kivexa

Glaxo Group Ltd

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/04/298/001-002

1.12.2006

28.11.2006

YENTREVE

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/280/001-008

1.12.2006

28.11.2006

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/001-036

1.12.2006

29.11.2006

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead,

Berkshire, SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

1.12.2006

29.11.2006

Aldara

Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise

F-95029 Cergy Pontoise Cedex

EU/1/98/080/001

1.12.2006

29.11.2006

Foscan

Biolitec pharma Ltd

United Drug House

Magna Drive

Dublin 24

Ireland

EU/1/01/197/001-002

1.12.2006

29.11.2006

Emselex

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

1.12.2006

29.11.2006

Aranesp

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/01/185/001-068

1.12.2006

—   Myyntiluvan peruuttaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 13 artikla)

Päätöksen päivämäärä

Lääkkeen nimi

Myyntiluvan haltija

Yhteisön rekisteriin merkitty numero

Ilmoituksen päivämäärä

14.11.2006

Monotard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/235/001-004

16.11.2006

14.11.2006

Ultratard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/236/001-004

16.11.2006

—   Myyntiluvan antaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 38 artikla): Hyväksytty

Päätöksen päivämäärä

Lääkkeen nimi

INN-nimi (kansainvälinen yleisnimi)

Myyntiluvan haltija

Yhteisön rekisteriin merkitty numero

Lääkemuoto

ATC-koodi (anatomis-terapeuttis-kemiallinen koodi)

Ilmoituksen päivämäärä

14.11.2006

Yarvitan

Mitratapide

Janssen Animal Health B.V.B.A.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/2/06/063/001-003

Oraaliliuos

QA08AB90

16.11.2006

—   Myyntiluvan muuttaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 38 artikla) Hyväksytty

Päätöksen päivämäärä

Lääkkeen nimi

Myyntiluvan haltija

Yhteisön rekisteriin merkitty numero

Ilmoituksen päivämäärä

20.11.2006

Virbagen Omega

VIRBAC S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

F-06516 Carros

EU/2/01/030/001-004

22.11.2006

Kyseisten lääkkeiden julkiseen arviointilausuntoon ja siihen liittyviin päätöksiin voi tutustua ottamalla yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan lääkeviraston

7, Westferry Circus, Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom


(1)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/19


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

(2006/C 321/07)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTEENVETO

ASETUS (ETY) N:o 510/2006

Asetuksen 5 artiklassa ja 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemus

”Asparago Bianco di Bassano”

EY nro: IT/PDO/005/0338/17.3.2004

SAN ( X ) SMM ( )

Tämä yhteenveto on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Erityisesti asianomaisen SAN:n tai SMM:n tuottajia kehotetaan yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi tutustumaan eritelmän täydelliseen toisintoon, joka on saatavissa kansallisilta viranomaisilta ja komission toimivaltaisista yksiköistä (1).

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Osoite:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Puhelin:

(39-06) 481 99 68

Faksi:

(39-06) 42 01 31 26

S-posti:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Hakijaryhmittymä:

Nimi:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Osoite:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Puhelin:

(39-0424) 52 13 45

Faksi:

S-posti:

Kokoonpano:

Tuottaja/jalostaja ( X ) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.6 — Liitteessä I luetellut tuoreet ja jalostetut hedelmät, vihannekset ja viljat — Parsa

4.   Eritelmä (yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1   Nimi: ”Asparago Bianco di Bassano”

4.2   Kuvaus: Suojattu alkuperänimitys ”Asparago Bianco di Bassano” on varattu parsan (Asparagus officinalis L.) versoille, jotka ovat peräisin 4.3 kohdassa määritelyltä tuotantoalueelta ja kuuluvat paikalliseen ”Comune” tai ”Chiaro di Bassano” -ekotyyppiin.

Versoilla, joista voidaan käyttää suojattua alkuperänimitystä ”Asparago Bianco di Bassano”, on oltava seuraavat ominaisuudet:

valkoinen väri. Lievästi vaaleanpunertava väritys, jossa saattaa esiintyä myös hivenen ruosteenpunaista, sallitaan verholehdissä ja tyvessä sillä edellytyksellä, että se ei ulotu latvaan asti (ylimmät 3 cm) ja että kuluttaja voi poistaa sen tavanomaisesti kuorimalla. Punertava väritys ei saa missään tapauksessa käsittää yli 10 prosenttia nipuiksi pakatun tuotteen pinta-alasta;

hyvin muodostuneita. Varren on oltava suora ja ehyt ja nupun supussa. Versot eivät saa olla onttoja, haljenneita, kuorittuja eikä murtuneita. Vähäinen kuituisuus aiheuttaa pakkausvaiheessa huomattavia halkeamia versoihin. Pienet halkeamat sallitaan, jos ne ovat syntyneet sadonkorjuun jälkeen ja jos niitä esiintyy enintään 15 prosentissa nippuun pakatusta tuotteesta. Hieman kaarevat versot hyväksytään;

pehmeitä; versoissa ei sallita minkäänlaista puumaisuutta;

tuoreen näköisiä ja hajuisia, vailla mitään vieraita hajuja tai makuja;

terveitä, vailla jyrsijöiden tai hyönteisten aiheuttamia vioittumia;

puhtaita, vailla multaa ja muita epäpuhtauksia;

vailla pintakosteutta ja riittävästi kuivattuja sen jälkeen, kun ne on pesty ja jäähdytetty kylmällä, kemiallisia lisäaineita sisältämättömällä vedellä.

Versojen tyven leikkauskohdan on oltava mahdollisimman siisti ja kohtisuora pituusakseliin nähden.

Koko määritetään pituuden ja halkaisijan mukaan. Versojen halkaisija mitataan verson pituuden keskikohdasta. Vähimmäishakaisija — sallittu poikkeama mukaan luettuna — on 11 millimetriä. Versot on pakattava siten, että missään nipussa olevien versojen keskihalkaisijoiden välinen ero ei ylitä 10 millimetriä. Niput luokitellaan niissä olevien versojen keskihalkaisijan perusteella, ja versojen pituus riippuu halkaisijasta seuraavan taukukon mukaisesti:

4.3   Maantieteellinen alue: Maantieteellinen alue: ”Asparago Bianco di Bassanon” tuotanto- ja pakkausalue käsittää eräitä Vicenzan maakuntaan kuuluvia kuntia Bassano del Grappan kaupungin lähistöllä; kunnat on lueteltu tuotantoeritelmässä.

4.4   Alkuperätodisteet: Kaikki saapuvat ja lähtevät tuotteet merkitään rekisteriin kussakin tuotantoprosessin vaiheessa. Tällä tavoin sekä merkitsemällä viljelyalat, tuottajat, pakkaajat ja tuotteiden määrät valvontaelimen asinamukaisesti ylläpitämiin rekistereihin voidaan varmistaa tuotteen alkuperä ja jäljitettävyys koko tuotantoketjun osalta. Valvontaelin tekee tuotantoeritelmän ja siihen liittyvän valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia kaikille rekistereihin merkityille fyysisille ja oikeushenkilöille. Tarkastukset koskevat erityisesti ”Asparago Bianco di Bassanon” viljelyyn kullakin tuotantokaudella käytettyjen alojen merkitsemistä valvontaelimen ylläpitämään rekisteriin, kyseisten viljelyalojen maarekisteritietojen ilmoittamista sekä kunkin maarekisterin lohkon osalta omistajayritystä, tuottajayritystä, sijaintipaikkakuntaa, ”Asparago Bianco di Bassanon” viljelyyn käytettyä pinta-alaa ja merkittyjen nippujen numerokoodien rekisteröintiä koskevia tietoja.

4.5   Tuotantomenetelmä: Eritelmässä määrätään muun muassa, että maan ph-arvon on oltava 5,5–7,5. Maaperäanalyysi on pakollinen kaikkien uusien istutusten yhteydessä ja joka tapauksessa viiden vuoden välein. Siinä määritetään pääasialliset muuttujat (ph, typpi, fosfori, kalium, kalsium, magnesium ja orgaaninen aines). Uusien istutusten osalta hyväksytään edellisten kolmen vuoden aikana tehdyt määritykset. Maan muokkaus tapahtuu istuttamista edeltävän syksyn aikana äestämällä kevyesti enintään 30 senttimetrin syvyyteen saakka, minkä jälkeen maa voidaan vielä aurata 40–50 senttimetrin syvyydeltä. Uusilla viljelmillä rivivälin on oltava vähintään 1,8 metriä (2-rivi-istutus) tai 2 metriä (1-rivi-istutus). Istutustiheys saa kuitenkin olla enintään 1,8 tainta neliömetriä kohden.

Istutusvakojen syvyys on 15–20 senttimetriä. Juurakkojen uudelleenistutus tapahtuu maalis-huhtikuussa ja taimien kesäkuuhun mennessä. Uusi parsaviljelmä voidaan perustaa samalle kasvupaikalle vasta neljän vuoden kuluttua.

Jos todetaan vakavia Rhizoctonia- tai Fusarium-sienten aiheuttamia kasvitauteja, uudelleenistutus voi tapahtua aikaisintaan kahdeksan vuoden kuluttua. Rhizoctonia-sienen aiheuttaman tautivaaran vuoksi parsaviljelmää ei myöskään saa perustaa paikalle, jolla on aikaisemmin viljelty perunaa, sinimailasta, porkkanaa, apilaa tai sokerijuurikasta. Lisäksi suositellaan parsan istuttamista paikalle, jolla on ennen sitä viljelty viljaa, kuten ohraa, vehnää tai maissia.

Viljelijät voivat itse huolehtia kasvuston uusimiseksi käytettävän kasviaineiston lisäämisestä. On sallittua käyttää ainoastaan paikallista ekotyyppiä, koska se vastaa tuotantoeritelmän 2 kohdassa määriteltyjä ominaisuuksia.

Ennen uusia istutuksia on joka viides vuosi tehtävä täydellinen maaperäanalyysi, jossa määritetään pääasialliset muuttujat (ph, typpi, fosfori, kalium, kalsium, magnesium ja orgaaninen aines). Myös edellisten kolmen vuoden aikana tehdyt määritykset hyväksytään.

Ennen istutusta on levitettävä karjanlantaa 6 000 kilogrammaa hehtaaria kohden. Se peitetään, kun se on hyvin palanutta. Käytettäessä muita orgaanisia lannoitteita annostuksessa noudatetaan karjanlannan osalta annettua viitearvoa.

Typen on oltava vähintään 50-prosenttisesti orgaanista alkuperää. Fosfaattilannoitus ja osittain myös kaliumlannoitus suoritetaan syystöiden yhteydessä tai lopputalvesta, typpilannoitus ja loppuosa kaliumlannoituksesta puolestaan suoritetaan sadonkorjuun jälkeen (viimeistään heinäkuussa) useammassa erässä. Pääasiallisten ravinteiden määrä ei kuitenkaan saa ylittää vuodessa seuraavia hehtaarikohtaisia enimmäismääriä: typpi 150; fosfori 80; kalium 180. Mahdollisten kivennäisaineiden lisääminen tapahtuu syksyllä tai talvella.

Sadonkorjuuvaiheessa sallitaan peittäminen valolta ja rikkakasveilta suojaavalla tummalla muovilla tai muulla materiaalilla, jonka avulla voidaan varmistaa tuotteen lopulliset ominaisuudet.

Kun kasvin maanpäälliset osat ovat täysin kuivuneet, ne on niitettävä, nyhdettävä pois ja poltettava, ja sadonkorjuun päätyttyä harjut tasoitetaan, jotta voidaan välttää juurakkojen kohoaminen liian lähelle maan pintaa.

Sadonkorjuun on tapahduttava 1. päivän maaliskuuta ja 15. päivän kesäkuuta välisenä aikana.

Kasvihuoneissa tai viljelytunneleissa tuotettu parsa voidaan valvontaelimen suostumuksella korjata jo ennen edellä mainittua ajankohtaa mutta ei kuitenkaan ennen 1. päivää helmikuuta.

Parsantuotantotilan kokonaistuotanto saa olla enintään 8 000 kilogrammaa hehtaaria kohti.

Kauppakunnostuksen ja pakkaamisen on tapahduttava tuotantoeritelmän 3 kohdassa määritellyllä tuotantoalueella, jotta voidaan varmistaa tuotteen erityisominaisuudet, jäljitettävyys ja valvonta.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: ”Asparago Bianco di Bassanon” tuotantoalueen maaperä on savea tai hiekansekaista savea ja sisältää syvemmälle edettäessä runsaasti vettä läpäisevää soraa ja jonkin verran orgaanisia ainesosia. Sen ph-arvo on 5,5–7,5 (hapahkosta neutraaliin).

Tuotantoalue sijaitsee Brenta-joen halkomalla Valsuganan aluella, ja sen maaperä muodostuu tulvavesien mukanaan tuomasta aineksesta. Sen erityisominaisuudet johtuvat virtaavan veden jokitasangolle mukanaan tuomien soran-, hiekan- ja savensekaisten ainesosien fysikaalisesta ja kemiallisesta koostumuksesta.

”Asparago Bianco di Bassanon” viljelyalueen sääoloihin vaikuttavat suuresti Valsuganan läpi virtaava Brenta-joki sekä aluetta suojaavat Veneton Etelä-Alpit ja Grappan vuoristoalue.

Vuotuinen sademäärä on keskimäärin 1 000 millimetriä, ja enimmät sateet ajoittuvat huhti-toukokuuhun sekä syys-lokakuuhun.

Keskilämpötila vaihtelee tammikuun 2,5 celsiusasteesta heinäkuun 23 celsiusasteeseen. Tärkeä ilmastotekijä on Alta Valsuganan ylätasangolta kaakkoon puhaltava tuuli, jonka ansiosta viljelyalueella vallitsee paikallinen mikroilmasto. Sille on ominaista alhainen kosteuden kerääntyminen, sumun vähäinen esiintyminen ja vain vähäiset maan lämpötilanvaihtelut.

Kaikkien näiden tekijöiden ansiosta kasvi kehittää laajan ja syvälle ulottuvan juurakon, joka muodostuu suurista mukuloista ja paksuista juurista. Nämä ominaisuudet puolestaan parantavat ravinteidenottokykyä ja sokeriaineiden muodostumista, ja tuloksena ovat nopeakasvuiset ja sopivan kokoiset versot, jotka ovat vähäisen kuituisuutensa ansiosta kokonaan syötäviä.

Parsaa pidettiin Venetsian tasavallassa erittäin arvostettuna elintarvikkeena, koska sitä koskevia mainintoja on säilynyt jo 1500-luvun alusta lähtien merkittävien vieraiden kunniaksi järjestettyjä juhlaillallisia koskevassa kirjanpidossa, ja 1600-luvulla sitä viljeltiin laajassa mittakaavassa Terraferman vihannestarhoissa. Bassanon kautta Trenton kirkolliskokoukseen (1545–1563) matkanneilla piispoilla oli tilaisuus maistaa tätä paikallista tuotetta, ja eräät heistä ovat jättäneet jälkeensä kirjoituksia, joissa ylistetään sen ravinto-opillisia ansioita. On olemassa lukuisia viittauksia ”Asparago Bianco di Bassanon” laatuominaisuuksiin ja sen nauttimaan arvostukseen.

4.7   Valvontaelin:

Nimi:

CSQA S.r.l.

Osoite:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Puhelin:

(39-0445) 36 60 94

Faksi:

(39-0445) 38 26 72

S-posti:

csqa@csqa.it

Valvontaelin täyttää standardin EN 45011 vaatimukset.

4.8   Merkintä: Kunkin pakkauksen sisällön on koostuttava samankokoisista nipuista, ja kaikkien nippujen on oltava samanlaisia. Versot on pidettävä kaupan tukevasti sidottuina 0,5–4 kilogramman painoisina nippuina.

Nipun uloimmaisten versojen on oltava samannäköisiä ja -kokoisia kuin nipun muut versot keskimäärin. Versojen on oltava samanpituisia.

Perinteen mukaisesti parsan versot sidotaan tyvien tasoittamisen jälkeen tiukoiksi nipuiksi käyttäen nuorta pajunoksaa (”stroppa”). Kunkin nipun siteeseen on kiinnitettävä etiketti, johon on merkitty suojattu alkuperänimitys ”Asparago Bianco di Bassano” sekä nipun jäljitettävyyden varmistava juokseva tunnistenumero.

Niput on aseteltava säännöllisesti pakkaukseen, joka voi olla valmistettu puusta, muovista tai muusta soveltuvasta materiaalista.

Kunkin pakkauksen ulkopintaan tai siihen kiinnitettyyn erilliseen etikettiin on merkittävä seuraavat tiedot: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO — D.O.P., tuottajan nimi, pakkaajan toiminimi ja osoite, pakkauspäivämäärä sekä seuraavat kaupalliset tiedot: laatuluokka (EU:n vaatimusten mukaisesti), koko, nippujen lukumäärä ja keskimääräinen paino.

Tuotteen merkki muodostuu SAN-tuotteen logosta ja tuottajan sarjanumeroidusta tunnistekoodista, jonka avulla voidaan varmistaa tuotteen jäljitettävyys.

Tämä merkki kiinnitetään kertakäyttöisellä siteellä parsanipun yläosassa olevaan siteeseen, ja sillä varmistetaan, että kyseessä on SAN-tuote.

4.9   Kansalliset vaatimukset: —


(1)  Euroopan komissio, Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, Maataloustuotteiden laatupolitiikka, B-1049 Bryssel.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/23


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

(2006/C 321/08)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa muutoshakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

MUUTOSHAKEMUS

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

9 artiklassa ja 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemus

”ASIAGO”

EY nro: IT/PDO/117/0001

SAN ( X ) SMM ( )

Haettu muutos/haetut muutokset:

Eritelmän kohta/kohdat:

Image

Tuotteen nimi

Image

Tuotteen kuvaus

Image

Maantieteellinen alue

Image

Alkuperätodisteet

Image

Valmistusmenetelmä

Image

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Image

Merkinnät

Image

Kansalliset vaatimukset

Muutos/muutokset:

Kuvaus

Täsmennetään molempien Asiago-juuston lajien (”Asiago pressato” ja ”Asiago d'allevo”) kemialliset (kosteus-, valkuaisaine- ja rasvapitoisuus sekä rasvapitoisuus kuiva-aineesta) sekä mikrobiologiset (patogeenit, S. aureus, E. Coli, koliformit 30 °C) erityisominaisuudet.

Tarkennetaan, että tuotteen kypsyttämiseen vaadittavan vähimmäisajan jälkeen tahkojen pinta voidaan käsitellä kansallisten säännösten mukaisesti sallituilla aineilla lukuun ottamatta tahkoja, jotka on varustettu lisämerkinnällä ”Prodotto della montagna” (”Vuoristotuote”).

Maantieteellinen alue

Selvitetään, mitä vuoristoalueella tarkoitetaan: alueet, jotka sijaitsevat vähintään 600 metrin korkeudessa.

Valmistusmenetelmä

Lisätään luettelo rehuista, joiden käyttö eläinten ruokinnassa on kiellettyä. Kun kyse on lisämerkinnällä ”Prodotto della montagna” varustetuista tahkoista, täsmennetään, että kaikkien säilörehujen käyttö on kiellettyä.

Molempien Asiago-juuston lajien (”pressato” ja ”d'allevo”) osalta tarkennetaan jalostukseen tarkoitetun maidon lämpötila ja enimmäissäilytysaika sekä koostumus.

Kummankin Asiago-juuston lajin osalta täsmennetään juuston valmistusmenetelmää koskevat fyysiset ja ajalliset muuttujat. ”Asiago d'allevon” tuotantoon käytettävään maitoon voidaan lisätä lysotsyymiä (E 1105), paitsi jos kyse on lisämaininnalla ”Prodotto della montagna” varustetuista tahkoista.

Myös juuston kypsyttämistä ja säilyttämistä koskeviin tietoihin lisätään täsmällisiä teknisiä tietoja (lämpötilat ja kosteuspitoisuudet). Täsmennetään ”Asiago d'allevon” vähimmäiskypsytysaika (60 päivää tai 90 päivää, kun kyse on lisämaininnalla ”Prodotto della montagna” varustetuista tahkoista).

Tahkojen parempaa tunnistamista varten otetaan käyttöön numeroidut kaseiinilaatat, ja pohjaan painetaan kirjain, joka ilmoittaa valmistuskuukauden.

Kokonaiset Asiago-juustotahkot voidaan paloitella ja esipakata paloiksi, joissa tahkon pohja on mukana. Jos paloittelutoimiin sisältyy kuoren puhdistus ja/tai poisto, tuote on pakattava tuotantoalueella, jottei vaaranneta takeita tuotteen aitoudesta.

Merkinnät

Täsmennetään viimeiset mahdolliset määritelmät, joita käytetään molemmista Asiago-juuston lajeista (fresco ja stagionato) ja ”Asiago d'allevon” eri kypsytysasteista (mezzano, vecchio, stravecchio). Lisäksi täsmennetään, että pakkausmerkinnöissä voidaan ilmoittaa, että tuotteessa ei ole käytetty lysotsyymiä (E 1105), ja vahvistetaan maininnan ”prodotto della montagna” käyttöä koskevat säännöt, joiden mukaan kyseinen maininta on varattu vuoristomaidosta vuoristossa sijaitsevissa laitoksissa tuotetuille tahkoille.

PÄIVITETTY YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”ASIAGO”

EY nro: IT/PDO/117/0001

SAN ( X ) SMM ( )

Tämä yhteenveto on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Asianomaisia kehotetaan yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi tutustumaan eritelmän täydelliseen toisintoon, joka on saatavissa 1 kohdassa mainituilta kansallisilta viranomaisilta tai Euroopan komissiolta (1).

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Ministero politiche agricole e forestali

Osoite:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Puhelin:

(39-06) 481 99 68

Faksi:

(39-06) 42 01 31 26

Sähköposti:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Hakijaryhmittymä:

Nimi:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Osoite:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Puhelin:

(39-0444) 32 17 58

Faksi:

(39-0444) 32 62 12

Sähköposti:

asiago@asiagocheese.it

Kokoonpano:

Tuottaja/jalostaja ( X ) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.3 — Juustot

4.   Eritelmä (yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1   Nimi: ”Asiago”

4.2   Kuvaus: Suojattu alkuperänimitys ”Asiago” on varattu yksinomaan lehmänmaidosta tuotetusta osittain keitetystä juustomassasta tuotantoeritelmän mukaisesti valmistetulle juustolle, jota on olemassa kahta eri lajia (”Asiago pressato” ja ”Asiago d'allevo”).

 

 

Erityiset sallitut poikkeamat

kosteus

39,5 %

+/- 4,5

valkuaisaine

24,0 %

+/- 3,5

rasva

30,0 %

+/- 4,0

natriumkloridi

1,7 %

+/- 1,0

rasvapitoisuus kuiva-aineesta

vähintään 44 %

Ei ole

Pohja

tasainen tai hieman kupera

Pinta

sileä tai lähes sileä

Paino

11–15 kg

Korkeus

11–15 cm

Halkaisija

30–40 cm

Patogeenit

Ei esiinny

S. aureus

 (2)M < 1 000/g

E. coli

 (2)M < 1 000/g

Koliformit 30°C

 (2)M < 100 000/g

 

 

Erityiset sallitut poikkeamat

kosteus

34,50 %

+/- 4,00

valkuaisaine

28,00 %

+/- 4,00

rasva

31,00 %

+/- 4,50

natriumkloridi

2,40 %

+/- 1,00

rasvapitoisuus kuiva-aineesta

vähintään 34 %

Ei ole

Pohja

suora tai lähes suora

Pinta

sileä tai lähes sileä

Paino

8–12 kg

Korkeus

9–12 cm

Halkaisija

30–36 cm

Patogeenit

Ei esiinny

S. aureus

M < 10 000/g

E. coli

M < 100 000/g

Asiago-juustotahkojen pinta voidaan tuotteen kypsyttämiseen vaadittavan vähimmäisajan jälkeen käsitellä säännösten mukaisesti sallituilla aineilla. Tahkon uloin osa (kuori) ei ole syömiskelpoinen.

Tahkon pintakäsittelyn on joka tapauksessa mahdollistettava tahkon tunnistamiseksi kiinnitetyn kaseiinilaatan ja nimitykseen viittaavan logon luettavuus. Lisämaininnalla ”Prodotto della montagna” varustettujen Asiago-tahkojen pintakäsittelyyn ei saa käyttää väriaineita eikä homeentorjunta-aineita.

Kokonaiset SAN-merkinnällä varustetut Asiago-juustotahkot voidaan paloitella ja esipakata paloiksi, joissa tahkon pohja on mukana.

4.3   Maantieteellinen alue: SAN-merkinnällä varustettu Asiago-juusto tuotetaan määritellyllä alueella kasvatettujen nautakarjojen maidosta samalla alueella sijaitsevissa meijereissä. Kyseinen alue käsittää tuotantoeritelmässä mainitut Vicenzan, Trenton, Padovan ja Trevison provinsseihin kuuluvien kuntien alueet. Edellä mainitut tuotantoalueet, jotka sijaitsevat vähintään 600 metrin korkeudessa, määritellään vuoristoalueeksi.

4.4   Alkuperätodisteet: Kutakin tuotantomenettelyn vaihetta valvotaan. Valvontaelin hallinnoi maidontuottajien, keräilijöiden, jalostajien sekä juuston kypsytyksestä ja kuorettoman juuston pakkaamisesta vastaavien toimijoiden luetteloa. Näille toimijoille tehdään tuotantoeritelmän ja siihen liittyvän valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tuotteen seurattavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. Jos todetaan, että menettely tai tuote ei ole tuotantoeritelmän mukainen, tuotteen kaupan pitäminen Asiago-nimityksellä kielletään.

4.5   Tuotantomenetelmä: Eritelmässä määrätään muun muassa, että SAN-merkinnällä varustetuksi Asiago-juustoksi jalostettavaa maitoa tuottavien lehmien ruokinnassa ei saa käyttää tuotantoeritelmässä kiellettyjä rehuja. Jos maito on tarkoitettu lisämerkinnällä ”Prodotto della montagna” varustetun Asiago-juuston tuotantoon, myös kaikkien siilorehujen käyttö ruokinnassa on kielletty.

”Asiago pressato” -juuston tuotantoon käytetään voimassa olevien terveysstandardien mukaista, yhdestä tai kahdesta lypsystä saatua maitoa, joka on joko raakamaitoa tai joka pastöroidaan säännösten mukaisesti 72 C:n lämpötilassa 15 sekunnin ajan. ”Asiago d'allevo” -juuston tuotantoon käytetään voimassa olevien terveysstandardien mukaista maitoa, joka on saatu kahdesta lypsystä ja on osittain kuorittu tai joka on saatu kahdesta lypsystä, joista toisesta saatu maito on osittain kuorittu tai joka on saatu vain yhdestä lypsystä ja on osittain kuorittu. Kyseinen maito on raakamaitoa tai se termisoidaan 57–68 C:n lämpötilassa 15 sekunnin ajan. Lisämerkinnällä ”Prodotto della montagna” varustetun Asiago-juuston tuotantoon voidaan käyttää 2–4 lypsystä saatua maitoa, joka on jalostettava 18 tunnin kuluessa, kun käytetään kahdesta lypsystä saatua maitoa, ja 24 tunnin kuluessa, kun käytetään neljästä lypsystä saatua maitoa.

”Asiago d'allevo” -juuston tuotannossa käytettävään maitoon voidaan lisätä lysotsyymiä (E 1105) lain sallimissa rajoissa. Lysotsyymin käyttö on kiellettyä lisämerkinnällä ”Prodotto della montagna” varustetun Asiago-juuston tuotannossa.

”Asiago pressato” -juuston vähimmäiskypsytysaika on 20 päivää tuotantopäivästä; ”Asiago d'allevo” -juuston osalta se on 60 päivää tuotantokuukauden viimeisestä päivästä; Lisämerkinnällä ”Prodotto della montagna” varustetun juuston osalta se on 90 päivää tuotantokuukauden viimeisestä päivästä, kun kyseessä on ”Asiago d'allevo” -juusto, ja 30 päivää, kun kyseessä on ”Asiago pressato” -juusto.

Kypsytyksen on tapahduttava saman tuotantoalueen sisällä.

Lisämerkinnällä ”Prodotto della montagna” varustettua Asiago-juustoa on kypsytettävä vuoristoalueella sijaitsevissa laitoksissa, joiden tilojen lämpötila- ja kosteusolosuhteet vastaavat alueen luonnollisia olosuhteita. Jos tuotteen paloittelutoimiin sisältyy kuoren puhdistus ja/tai poisto, jolloin tuotteen alkuperäiset merkinnät häviävät (juustokuutiot, -viipaleet jne.), tuote on pakattava tuotantoalueella sen jäljitettävyyden varmistamiseksi. Vuoristoalueelta tulevasta maidosta valmistetun, vuoristoalueella sijaitsevissa meijereissä jalostetun ja vuoristoalueella kypsytetyn Asiago-juuston pakkausmerkinnöissä voi olla lisämerkintä ”Prodotto della montagna”.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: Luontotekijöiden osalta todetaan, että rajoitetun alueen ilmastoa ja maaperää koskevat edellytykset ovat koko alueella olennaiselta osin yhtenäiset ja vaikuttavat lypsykarjan ruokintaan käytettäviin rehuihin. Inhimillisten tekijöiden osalta voidaan todeta, että Asiago-juustoa valmistettiin alun perin Asiagon ylängöillä, ja sen tuotanto laajeni läheisille alankoalueille ensimmäisen maailmansodan tienoille ajoittuvan paikallisväestön muuttoliikkeen yhteydessä.

4.7   Valvontaelin:

Nimi:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Osoite:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Puhelin:

(39-0445) 36 60 94

Faksi:

(39-0445) 38 26 72

Sähköposti:

csqa@csqa.it

4.8   Merkintä: Kaikkiin SAN-merkinnällä varustettuihin Asiago-juustoihin kiinnitetään numeroitu kaseiinilaatta ja tehdään merkinnät juustomuottien avulla. Muotit ovat tuottajaryhmittymän hallussa, ja se jakaa ne kaikille asianosaisille. Niihin on merkitty nimitykseen viittaavalla logo, joka on olennainen osa tuotantoeritelmää, tuottajameijerin aakkosnumeerinen lyhenne ja nimitys ”Asiago”. Viimeksi mainittu esiintyy useaan kertaan, ja nimityksen kirjainkoko on ”Asiago pressaton” osalta 25 mm ja ”Asiago d'allevon” osalta 20 mm.

”Asiago d'allevo” -tahkon pohjaan on lisäksi painettu kirjain, joka ilmoittaa tuotantokuukauden, kuten tuotantoeritelmässä kuvaillaan. Lisämerkinnällä ”Prodotto della montagna” varustettujen Asiago-tahkojen muotteihin on merkitty ainoastaan yhden kerran ilmaisu ”Prodotto della montagna”. Kypsyttämiseen vaadittavan vähimmäisajan jälkeen lisämerkinnällä ”Prodotto della montagna” varustettujen Asiago-tahkojen pohjaan tehdään polttomerkintä tuottajaryhmittymän omistamilla välineillä, jotka se jakaa asianomaisille meijereille ja joilla saadaan aikaan eritelmässä kuvailtu merkintä.

”Asiago pressato” -juuston merkinnöissä voi olla myös maininta ”fresco” (tuore).

”Asiago d'allevo” -juuston merkinnöissä voi olla myös maininta ”stagionato” (kypsytetty).

Kun kyse on 4–6 kuukautta kypsytetystä ”Asiago d'allevo” -juustosta, merkinnöissä voi olla maininta ”mezzano” (puolikypsä).

Kun kyse on yli 10 kuukautta kypsytetystä ”Asiago d'allevo” -juustosta, merkinnöissä voi olla maininta ”vecchio” (kypsä).

Kun kyse on yli 15 kuukautta kypsytetystä ”Asiago d'allevo” -juustosta, merkinnöissä voi olla maininta ”stravecchio” (erittäin kypsä).

Merkinnöissä voidaan tapauksen mukaan ilmoittaa, että tuotteessa ei ole käytetty lysotsyymiä (E 1105).

Mahdolliset tuotantoon viittaavat muut etiketit ja leimat tms. on aina sijoitettava siten, että suojattuun alkuperänimitykseen ”Asiago” liittyvät merkinnät (muottien avulla tehtävät merkinnät) sekä Asiago-juustotahkoihin kiinnitetyt kaseiinilaatat ovat luettavissa.

4.9   Kansalliset vaatimukset: —


(1)  Euroopan komissio, maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, maataloustuotteiden laatupolitiikka, B-1049 Bryssel.

(2)  Tiedot viittaavat lämpökäsitellystä maidosta saatuun juustoon.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/28


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (1)

(Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Juan de Nova Maritime Profond) koskevasta hakemuksesta)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/C 321/09)

Yhtiöt Marex Petroleum Corporation (Marex, Inc.), jonka päätoimipaikan osoite on 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (Yhdysvallat), ja Roc Oil Company Limited, jonka päätoimipaikan osoite on 1 Market Street, Level 14, Sydney 2000 NSW (Australia), ovat hakeneet 6. huhtikuuta 2006 päivätyllä hakemuksella viiden vuoden ajaksi yksinomaista lupaa nestemäisten ja kaasumaisten hiilivetyjen etsintään (ns. Permis de Juan de Nova Maritime Profond) pinta-alaltaan noin 62 000 km2:n suuruisella merenpohjan alueella Ranskaan kuuluvan Juan de Novan saaren talousvyöhykkeellä.

Lupaa on haettu alueelle, jonka rajaavat

saaren itäpuolella Ranskan ja Madagaskarin talousvyöhykkeiden välinen raja, joka on määriteltävä.

saaren länsipuolella Ranskan ja Mosambikin talousvyöhykkeiden välinen raja, joka on määriteltävä.

Hakemusten esittäminen ja luvan myöntämisperusteet

Alkuperäisen hakemuksen ja kilpailevien hakemusten esittäjien on todistettava täyttävänsä luvan myöntämisehdot, jotka on määritelty Ranskan 19. huhtikuuta 1995 etsimisluvista antaman ja myöhemmin muuttaman asetuksen 95-427 (Journal officiel de la République Française, 22.4.1995) 3 ja 4 pykälässä ja jotka on pidetty voimassa etsimisluvista ja maanalaista varastointia koskevista luvista annetun asetuksen 63 artiklassa.

Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää kilpailevan hakemuksensa yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta niiden sääntöjen mukaisesti, jotka on esitetty Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 374 (30.12.1994, s. 11) julkaistussa ilmoituksessa hiilivetyjen etsimislupien hankkimisesta Ranskassa ja joista säädetään etsimisluvista 19. huhtikuuta 1995 annetussa asetuksessa 95-427. Kilpailevat hakemukset on osoitettava kaivosasioista vastaavalle ministerille alla olevaan osoitteeseen.

Päätöksiin alkuperäisestä hakemuksesta ja kilpailevista hakemuksista sovelletaan mainitun asetuksen 5 artiklassa vahvistettuja etsintälupien myöntämisehtoja, ja päätökset tehdään kahden vuoden kuluessa siitä, kun Ranskan viranomaiset ovat vastaanottaneet alkuperäisen hakemuksen eli viimeistään 10. huhtikuuta 2008.

Toiminnan harjoittamista ja siihen liittyviä päätöksiä koskevat ehdot ja edellytykset

Hakijoita pyydetään tutustumaan kaivoslain (code minière) 79 ja 79-1 pykälään sekä kaivostöistä, maanalaisesta varastoinnista ja niitä koskevista säännöistä 2. kesäkuuta 1996 annettuun asetukseen nro 2006-649 (Journal officiel de la République française, 3.6.2006).

Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13, (puhelin: (33-1) 44 97 23 02, faksi: (33-1) 44 97 05 70.

Yllämainittuihin säädösteksteihin voi tutustua osoitteessa:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  EYVL L 164, 30.6.1994.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/29


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/C 321/10)

1.

Komissio vastaanotti 19. joulukuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla UC Rusal Limited, äskettäin perustettu jerseyläisen yrityksen EN+ Group Limitedin (EN+) tytäryhtiö, hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan tiettyihin Sual Partner Ltd:n omaisuuseriin ja osuuksiin (Sualin omaisuuserät) ja Glencore Internationalin omaisuuseriin ja osuuksiin (Glencoren omaisuuserät) siirtämällä osakkeita ja omaisuuseriä.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

EN+: energia, koneet, rahoituspalvelut, rakennusala, bauksiitin louhinta, alumiinin ja alumiiniin liittyvien tuotteiden valmistus ja myynti;

Sualin omaisuuserät: bauksiitin louhinta, alumiinin ja alumiiniin liittyvien tuotteiden valmistus ja myynti;

Glencoren omaisuuserät: bauksiitin louhinta, alumiinin ja alumiiniin liittyvien tuotteiden valmistus ja myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (numero (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/30


Ilmoitusmenettely — tekniset määräykset

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/C 321/11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37; EYVL L 217, 5.8.1998, s. 20).

Ilmoitukset komission saamista teknisiä määräyksiä koskevista ehdotuksista

Viite (1)

Asiakirja

Kolmen kuukauden odotusaika päättyy (2)

2006/0620/F

Julkisen tutkimuksen kohteena olevat Pro Pharmacopoean tekniset ilmoitukset

26.2.2007

2006/0621/SI

Määräykset gluteenittomia ja erittäin vähän gluteenia sisältäviä elintarvikkeita koskevista ehdoista

28.2.2007

2006/0622/F

Asetus tiettyjen pehmustettujen kalusteiden turvallisuudesta

28.2.2007

2006/0623/EE

Laki pakkauslain ja pakkausverolain muuttamisesta

1.3.2007

2006/0624/PL

Talousministerin määräys työturvallisuudesta ja työterveydestä sekä liikenteen ja erityisen palontorjunnan järjestämisestä kaivoksissa, joissa louhitaan mineraaleja porareikien kautta, annetun määräyksen muuttamisesta

1.3.2007

2006/0625/PL

Talousministerin määräys työturvallisuudesta ja työterveydestä sekä liikenteen ja erityisen palontorjunnan järjestämisestä avokaivoksissa, joissa louhitaan perusmineraaleja, annetun määräyksen muuttamisesta

1.3.2007

2006/0626/F

Luonnos määräykseksi vammaisten pääsystä usean talouden asuinrakennuksiin niiden rakennusvaiheessa ja olemassa oleviin rakennuksiin, joihin järjestetään asuntoja rakennusten käyttötarkoitusta muuttamalla

2.3.2007

2006/0627/F

Luonnos määräykseksi vammaisten pääsystä olemassa oleviin yleisön käyttöön tarkoitettuihin rakennuksiin ja olemassa oleviin yleisölle avoimiin laitoksiin

2.3.2007

2006/0628/D

Tekniset lisäsopimusehdot — vesirakentaminen (ZTV-W). Luiskien ja pohjan varmistaminen (suoritealue 210), vuoden 2006 painos

2.3.2007

2006/0629/CZ

Määräys, annettu ......2006, valikoitujen kivennäisöljyjen merkitsemistä ja värjäystä koskevien yksityiskohtien sekä eräiden muiden kivennäisöljyjen merkitsemistä koskevien yksityiskohtien vahvistamisesta

2.3.2007

2006/0630/UK

Vuoden 2007 määräykset savuttomuudesta (merkit) (Pohjois-Irlanti)

2.3.2007

2006/0631/SI

Laki muuntogeenisten kasvien ja muiden viljelykasvien rinnakkaiselosta

5.3.2007

2006/0632/D

Neljäs laki moottoriajoneuvoverolain muuttamisesta

 (4)

2006/0633/B

Luonnos asiakirjan n:o LISA 14 b 2006-11 tekstiksi, joka koskee pakkausjätteiden synnyn ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 30 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn yhteistyösopimuksen tarkistamista ja erityisesti toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta 11 päivänä helmikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/12/EY

 (4)

2006/0634/S

Tielaitoksen määräykset eurooppalaisten laskentastandardien soveltamisesta annettujen määräysten (VVFS 2004:43) muuttamisesta

7.3.2007

2006/0635/NL

Sosiaali- ja työasioiden valtiosihteerin määräys työvälineiden taloudellista tukemista koskevista säännöistä annetun SZW-tukimääräyksen muuttamisesta

 (4)

2006/0636/NL

Energiainvestointivähennysten täytäntöönpanomääräys ja energialuettelo 2007

 (4)

2006/0637/CZ

Luonnos määräykseksi alkoholin valmistusta, varastointia ja jalostusta koskevista teknisistä vaatimuksista annetun määräyksen n:o 141/1997 (lakikokoelma), sellaisena kuin se on muutettuna, muuttamisesta

8.3.2007

2006/0638/F

Määräys kansallisen hälytysmerkin teknisistä ominaisuuksista

8.3.2007

2006/0639/CZ

Luonnos laiksi ilmansuojelulain n:o 86/2002 (lakikokoelma) muuttamisesta

8.3.2007

Komissio kiinnittää huomiota yhteisöjen tuomioistuimen asiassa CIA Security (C-194/94 — Kok. 1996, s. I-2201) 30.4.1996 antamaan tuomioon, jonka mukaan tuomioistuin on päättänyt, että direktiivin 98/34/EY (entinen 89/189/ETY) 8 ja 9 artiklaa on tulkittava siten, että yksityishenkilöt voivat vedota niihin kansallisissa tuomioistuimissa, jonka on kieltäydyttävä soveltamasta sellaista kansallista teknistä määräystä, josta ei ole ilmoitettu komissiolle mainitun direktiivin mukaisesti.

Tuomio vahvistaa komission 1 päivänä lokakuuta 1986 antaman tiedonannon (EYVL C 245, 1.10.1986, s. 4).

Lisätietoja ilmoitusmenettelystä saa osoitteesta:

Euroopan komissio

Yritys- ja teollisuustoiminta pääosasto, yksikkö C3

B-1049 Bruxelles

sähköposti: dir83-189-central@ec.europa.eu

Tutustukaa myös Internet-sivustoomme osoitteessa: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä seuraa, ettei kyseisiä teknisiä määräyksiä voida soveltaa, eikä niitä voida panna täytäntöön yksityishenkilöiden osalta.

Lisätietoja ilmoituksista antavat seuraavat kansalliset viranomaiset:

LUETTELO DIREKTIIVIN 98/34/EY HALLINNASTA VASTAAVISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

BELGIA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Ms Pascaline Descamps

P. (32-2) 277 80 03

F. (32-2) 277 54 01

Sähköposti: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Yleinen sähköposti: belnotif@mineco.fgov.be

WWW-sivusto: http://www.mineco.fgov.be

TŠEKKI

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Mr Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

P. (420) 224 90 71 23

F. (420) 224 91 49 90

Sähköposti: chloupek@unmz.cz

Ms Lucie Růžičková

P. (420) 224 90 71 39

F. (420) 224 90 71 22

Sähköposti: ruzickova@unmz.cz

Yleinen sähköposti: eu9834@unmz.cz

WWW-sivusto: http://www.unmz.cz

TANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (tai DK-2100 Copenhagen OE)

Mr Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

P. (45) 35 46 63 66 (suora)

Sähköposti: bbc@ebst.dk

Ms Birgit Jensen

Principal Executive Officer

P. (45) 35 46 62 87 (suora)

F. (45) 35 46 62 03

Sähköposti: bij@ebst.dk

Yhteinen postilaatikko ilmoituksille — noti@ebst.dk

WWW-sivusto: http://www.ebst.dk/Notifikationer

Ms Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Puh.: (45) 35 46 63 35 (suora)

Sähköposti: phe@ebst.dk

SAKSA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34 — 37

D-10115 Berlin

Ms Christina Jäckel

P. (49-30) 20 14 63 53

Fax.: (49-30) 20 14 53 79

Sähköposti: infonorm@bmwa.bund.de

WWW-sivusto: http://www.bmwa.bund.de

VIRO

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Mr Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

P. (372-6) 25 64 05

F. (372-6) 31 30 29

Sähköposti: karl.stern@mkm.ee

Yleinen sähköposti: el.teavitamine@mkm.ee

WWW-sivusto: http://www.mkm.ee

KREIKKA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

P. (30-210) 696 98 63

F. (30-210) 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Ms Evangelia Alexandri

P. (30-210) 212 03 01

F. (30-210) 228 62 19

Sähköposti: alex@elot.gr

Yleinen sähköposti: 83189in@elot.gr

WWW-sivusto: http://www.elot.gr

ESPANJA

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres ”Ágora”

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Mr Angel Silván Torregrosa

P. (34-91) 379 83 32

Ms Esther Pérez Peláez

Tekninen neuvonantaja

Sähköposti: esther.perez@ue.mae.es

P. (34-91) 379 84 64

F. (34-91) 379 84 01

Yleinen sähköposti: d83-189@ue.mae.es

RANSKA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Ms Suzanne Piau

P. (33-1) 53 44 97 04

F. (33-1) 53 44 98 88

Sähköposti: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Ms Françoise Ouvrard

P. (33-1) 53 44 97 05

F. (33-1) 53 44 98 88

Sähköposti: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Yleinen sähköposti: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLANTI

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Mr Tony Losty

P. (353-1) 807 38 80

F. (353-1) 807 38 38

Sähköposti: tony.losty@nsai.ie

WWW-sivusto: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Mr Vincenzo Correggia

P. (39-6) 47 05 22 05

F. (39-6) 47 88 78 05

Sähköposti: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Mr Enrico Castiglioni

P. (39-6) 47 05 26 69

F. (39-6) 47 88 78 05

Sähköposti: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Yleinen sähköposti: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

WWW-sivusto: http://www.attivitaproduttive.gov.it

KYPROS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

P. (357) 22 40 93 10

F. (357) 22 75 41 03

Mr Antonis Ioannou

P. (357) 22 40 94 09

F. (357) 22 75 41 03

Sähköposti: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Yleinen sähköposti: dir9834@cys.mcit.gov.cy

WWW-sivusto: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

P. (371) 701 32 30

F. (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

P. (371) 701 32 36

P. (371) 701 30 67

F. (371) 728 08 82

Sähköposti: zanda.liekna@em.gov.lv

Yleinen sähköposti: notification@em.gov.lv

LIETTUA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Ms Daiva Lesickiene

P. (370-5) 270 93 47

F. (370-5) 270 93 67

Sähköposti: dir9834@lsd.lt

WWW-sivusto: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Mr J.P. Hoffmann

P. (352) 46 97 46 1

F. (352) 22 25 24

Sähköposti: see.direction@eg.etat.lu

WWW-sivusto: http://www.see.lu

UNKARI

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Mr Zsolt Fazekas

Leading Councillor

Sähköposti: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

P. (36-1) 374 2873

F. (36-1) 473 1622

Sähköposti: notification@gkm.gov.hu

WWW-sivusto: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

P. (356) 21 24 24 20

P. (356) 21 24 32 82

F. (356) 21 24 24 06

Ms Lorna Cachia

Sähköposti: lorna.cachia@msa.org.mt

Yleinen sähköposti: notification@msa.org.mt

WWW-sivusto: http://www.msa.org.mt

ALANKOMAAT

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Mr Ebel van der Heide

P. (31) 505 23 21 34

Ms Hennie Boekema

P. (31) 505 23 21 35

Ms Tineke Elzer

P. (31) 505 23 21 33

F. (31) 505 23 21 59

Yleinen sähköposti:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ITÄVALTA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Ms Brigitte Wikgolm

P. (43-1) 711 00 58 96

F. (43-1) 715 96 51 tai (43-1) 712 06 80

Sähköposti: not9834@bmwa.gv.at

WWW-sivusto: http://www.bmwa.gv.at

PUOLA

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-570 Warszawa

Ms Barbara H. Kozłowska

P. (48-22) 693 54 07

F. (48-22) 693 40 25

Sähköposti: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Ms Agata Gągor

P. (48-22) 693 56 90

Yleinen sähköposti: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALI

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Ms Cândida Pires

P. (351-21) 294 82 36 tai 81 00

F. (351-21) 294 82 23

Sähköposti: c.pires@mail.ipq.pt

Yleinen sähköposti: not9834@mail.ipq.pt

WWW-sivusto: http://www.ipq.pt

SLOVENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Ms Vesna Stražišar

P. (386-1) 478 30 41

F. (386-1) 478 30 98

Sähköposti: contact@sist.si

SLOVAKIA

Ms Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

P. (421-2) 52 49 35 21

F. (421-2) 52 49 10 50

Sähköposti: steinlova@normoff.gov.sk

SUOMI

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Käyntiosoite:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00170 Helsinki

ja

Ratakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postiosoite:

PL 32

FIN-00023 Valtioneuvosto

Ms Leila Orava

P. (358-9) 1606 46 86

F. (358-9) 1606 46 22

Sähköposti: leila.orava@ktm.fi

Ms Katri Amper

P. (358-9) 1606 46 48

Yleinen sähköposti: maaraykset.tekniset@ktm.fi

WWW-sivusto: http://www.ktm.fi

RUOTSI

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Ms Kerstin Carlsson

P. (46) 86 90 48 82 tai (46) 86 90 48 00

F. (46) 86 90 48 40 tai (46) 8 30 67 59

Sähköposti: kerstin.carlsson@kommers.se

Yleinen sähköposti: 9834@kommers.se

WWW-sivusto: http://www.kommers.se

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Mr Philip Plumb

P. (44) 20 72 15 14 88

F. (44) 20 72 15 13 40

Sähköposti: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Yleinen sähköposti: 9834@dti.gsi.gov.uk

WWW-sivusto: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Ms Adinda Batsleer

P. (32-2) 286 18 61

F. (32-2) 286 18 00

Sähköposti: aba@eftasurv.int

Ms Tuija Ristiluoma

P. (32-2) 286 18 71

F. (32-2) 286 18 00

Sähköposti: tri@eftasurv.int

Yleinen sähköposti: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

WWW-sivusto: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Ms Kathleen Byrne

P. (32-2) 286 17 49

F. (32-2) 286 17 42

Sähköposti: kathleen.byrne@efta.int

Yleinen sähköposti: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

WWW-sivusto: http://www.efta.int

TURKKI

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

Mr Mehmet Comert

P. (90) 31 22 12 58 98

F. (90) 31 22 12 87 68

Sähköposti: comertm@dtm.gov.tr

WWW-sivusto: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Vuosi — rekisterinumero — jäsenvaltio.

(2)  Ajanjakso, jonka aikana luonnosta ei voida hyväksyä.

(3)  Odotusaikaa ei sovelleta, sillä komissio on hyväksynyt ilmoituksen antaneen jäsenvaltion esittämät nopeutetun menettelyn perustelut.

(4)  Odotusaikaa ei sovelleta, sillä toimenpide koskee teknisiä eritelmiä tai muita vaatimuksia tai palveluihin sovellettavia säännöksiä, jotka liittyvät verotus- tai rahoitustoimenpiteisiin direktiivin 98/34/EY 1 artiklan 11 kohdan toisen alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti.

(5)  Tiedotusmenettely päättyy.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/36


Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission tiedonanto

Tietylle säännölliselle lentoliikenteelle Espanjassa asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/C 321/12)

Espanjan hallitus on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti päättänyt muuttaa säännölliselle lentoliikenteelle seuraavilla reiteillä asetettuja julkisen palvelun velvoitteita, sellaisina kuin ne on julkaistu 21.10.2006 EUVL:ssä C 255.

Menolippujen vahvistetut viitehinnat kullekin reitille ovat seuraavat:

a)

Gran Canaria — Tenerife Norte: 53 euroa

b)

Gran Canaria — Tenerife Sud: 53 euroa

c)

Gran Canaria — Fuerteventura: 61 euroa

d)

Gran Canaria — El Hierro: 89 euroa

e)

Gran Canaria — Lanzarote: 68 euroa

f)

Gran Canaria — La Palma: 83 euroa

g)

Tenerife Norte — Fuerteventura: 84 euroa

h)

Tenerife Norte — El Hierro: 61 euroa

i)

Tenerife Norte –Lanzarote: 89 euroa

j)

Tenerife Norte — La Palma: 56 euroa

k)

La Palma — Lanzarote: 89 euroa

l)

Gran Canaria — La Gomera: 83 euroa

m)

Tenerife Norte — La Gomera: 61 euroa

Muut EUVL:ssä C 255 21.10.2006 julkaistut julkisen palvelun vaatimukset pysyvät ennallaan.


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/37


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Pankki)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/C 321/13)

1.

Komissio vastaanotti 15. joulukuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla tanskalainen yritys Danske Bank A/S (Danske Bank) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan suomalaisessa yrityksessä Sampo Pankki Oyj (Sampo Pankki) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Danske Bank: rahoituspalvelut ml. vakuutuspalvelut, kiinnelainat, omaisuudenhoito, arvopaperinvälitys sekä kiinteistö- ja leasing- palvelut;

Sampo Pankki: pankki- ja sijoituspalvelut yksityis- ja yritysasiakkaille sekä institutionaalisille asiakkaille.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (numero (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4484 — Danske Bank/ Sampo Bank seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


Euroopan tietosuojavaltuutettu

29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/38


Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta (KOM(2006) 269 lopullinen) — 2006/0088 (COD)

(2006/C 321/14)

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 286 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja erityisesti sen 41 artiklan,

ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2006 komissiolta saamansa asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisen lausuntopyynnön,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

1.   JOHDANTO

Asetusehdotuksella on kaksi pääasiallista tavoitetta, jotka molemmat liittyvät viisumitietojärjestelmän (VIS) täytäntöönpanoon:

luoda jäsenvaltioille oikeudellinen perusta, jonka nojalla ne voivat ottaa pakolliset biometriset tunnisteet viisuminhakijoilta;

asettaa oikeudelliset puitteet jäsenvaltioiden konsulaattien organisoinnille, erityisesti organisoimalla jäsenvaltioiden välistä mahdollista yhteistyötä viisumihakemusten käsittelyssä.

Näihin kahteen tavoitteeseen liittyy erilaisia tietosuojakysymyksiä, joten niitä käsitellään erikseen, vaikka ne kuuluvatkin samaan ehdotukseen.

Tarkasteltavana olevalla ehdotuksella pyritään muuttamaan yhteistä konsuliohjeistoa, jonka 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustettu toimeenpaneva komitea taannoin hyväksyi. Konsuliohjeisto on osa Schengenin säännöstöä, ja se sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevalla pöytäkirjalla. Sitä on sen jälkeen muutettu useasti. Vaikka jotkin muutoksista ovat edelleen luottamuksellisia, yhteinen konsuliohjeisto julkaistiin vuonna 2000. Sisällöltään konsuliohjeisto on ennen kaikkea käsikirja, jossa on käytännön sääntöjä siitä, miten lyhytaikainen viisumi myönnetään. Siinä on säännöksiä mm. hakemusten tutkimisesta, päätöksenteosta ja siitä, miten viisumitarrat täytetään.

2.   BIOMETRISTEN TUNNISTEIDEN KERÄÄMINEN

2.1   Alustava huomautus: biometristen tietojen erityispiirteet

Komission 28. joulukuuta 2004 esittämän VIS-ehdotuksen (1) mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön sormenjäljet ja valokuvat viisumitietojärjestelmään kuuluvina biometrisinä tunnisteina, joita käytetään todentamiseen ja (tai) tunnistamiseen. Tarkasteltavana olevalla ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta pyritään luomaan oikeudellinen perusta, jonka nojalla biometrisiä tunnisteita voidaan kerätä.

Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi 23. maaliskuuta 2005 VIS-ehdotusta koskevan lausunnon (2). Tietosuojavaltuutettu korosti lausunnossa, kuinka tärkeää on, että biometristen tietojen erityslaadun vuoksi biometristen tietojen käsittelyssä on käytössä kaikki tarvittavat suojatoimet (3).

”Biometristen tietojen käyttö tietojärjestelmissä ei koskaan ole merkityksetön valinta eikä varsinkaan silloin, kun järjestelmä koskee valtavaa määrää henkilöitä. Biometriset tiedot (…) muuttavat peruuttamattomasti ruumiin ja henkilöllisyyden suhdetta, sillä biometristen tietojen avulla ihmisruumiin piirteistä tulee ’koneellisesti luettavia’ mahdollista myöhempää käyttöä varten. Vaikka biometrisiä tietoja ei voi lukea ihmissilmällä, niitä voidaan lukea ja käyttää soveltuvilla välineillä milloin tahansa ja minne tahansa henkilö meneekin.”

Tietosuojavaltuutetun mukaan tämä biometristen tietojen arkaluonteisuus edellyttää, että velvoite käyttää biometrisia tietoja otetaan käyttöön vasta sen jälkeen, kun sen riskit on arvioitu perusteellisesti, ja että siinä olisi noudatettava menettelyä, jota voidaan täysin valvoa demokraattisesti. Nämä huomautukset ovat perustana tietosuojavaltuutetun tarkastellessa ehdotusta.

2.2.   Ehdotuksen asiayhteys

Tämän ehdotuksen konteksti tekee siitä vielä arkaluonteisemman. Asetusehdotusta ei voida tarkastella erikseen, ottamatta huomioon muiden suurisuuntaisten tietotekniikkajärjestelmien kehittämistä ja yleistä suuntausta tietojärjestelmien väliseen entistä suurempaan yhteentoimivuuteen. Tämä on mainittu 24. marraskuuta 2005 päivätyssä komission tiedonannossa eurooppalaisten tietokantojen tehokkuuden parantamisesta, yhteentoimivuuden lisäämisestä ja synergioista oikeus- ja sisäasioiden alalla (4).

Näin ollen tietyssä kontekstissa ja tiettyä tarkoitusta varten tehty päätös todennäköisesti vaikuttaa muihin tarkoituksiin rakennettujen järjestelmien kehittämiseen ja käyttöön. Biometrisiä tietoja — todennäköisesti mukaan luettuina tiedot, jotka on kerätty viisumipolitiikan täytäntöönpanemiseksi — voidaan käyttää eri yhteyksissä sen jälkeen, kun ne ovat saatavilla. Tämä voisi koskea SIS-puitteiden lisäksi todennäköisesti myös Europolia ja Frontexia.

2.3.   Velvollisuus antaa sormenjäljet

Tarkasteltavana olevan ehdotuksen perusteluissa todetaan seuraavaa: ”Koska biometristen tunnisteiden ottaminen muodostaa osan viisuminhakumenettelyä, yhteistä konsuliohjeistoa on muutettava oikeudellisen perustan luomiseksi kyseiselle toimenpiteelle.”

Tietosuojavaltuutettu vastustaa lainsäätäjän valintaa sisällyttää yhteiseen konsuliohjeistoon (pikemminkin kuin itse VIS-asetukseen) säännöksiä siitä, vapautetaanko tietyt henkilöt tai henkilöryhmät velvollisuudesta antaa sormenjäljet. Ensinnäkin säännöksillä on suuri vaikutus hyvin monien ihmisten yksityisyyteen, ja siksi ne kuuluisivat peruslainsäädäntöön eivätkä luonteeltaan lähinnä teknisiin ohjeisiin. Toiseksi, oikeudellisen järjestelmän selkeyden vuoksi olisi parempi käsitellä asia samassa tekstissä, jolla perustetaan itse tietojärjestelmä.

a)

Ensinnäkin oikeusperustan luominen pakolliselle sormenjälkien ja muiden biometristen tunnisteiden ottamiselle on paljon enemmän kuin vain tekninen seikka: sillä on merkittävä vaikutus asianomaisten henkilöiden yksityisyyteen. Varsinkin ala- ja/tai yläikärajan määrittäminen sormenjälkien ottamiseksi on poliittinen päätös eikä vain tekninen. Sen vuoksi tietosuojavaltuutettu suosittaa, että tämä asia, varsinkin ne näkökohdat, jotka eivät ole puhtaasti teknisiä, käsiteltäisiin perustekstissä (VIS-asetusehdotuksessa) eikä käsikirjassa, joka sisältää lähinnä viisumimenettelyn teknisiä ja käytännön näkökohtia koskevia ohjeita (5).

Tältä osin on myös hyödyllistä palauttaa mieleen Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ECHR) vaatimukset ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö. ECHR:n 8 artiklan 2 kohdan mukaan viranomaiset eivät saa puuttua yksityisyyttä koskevan oikeuden käyttämiseen, paitsi ”kun siitä on säädetty laissa” ja se on ”välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa” merkittävien asioiden suojaamiseksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä nämä ehdot ovat johtaneet lisävaatimuksiin, jotka koskevat asiaan puuttumisen oikeusperustan laatua (siitä on säädettävä saatavilla olevassa lainsäädännössä, ja sen on oltava ennakoitavissa), toimenpiteiden oikeasuhteisuutta sekä väärinkäytöltä suojaavien asianmukaisten suojatoimenpiteiden tarvetta.

On tosiasia, että tässä kuvattu osaratkaisuihin perustuva lainsäädäntöä koskeva lähestymistapa ei johda selkeään ja helposti saatavilla olevaan sääntelyyn, mutta voidaan pohtia sitäkin, kelpaako yhteinen konsuliohjeisto sinänsäkään. Kysymyksiä voi nousta esiin tekstin (mahdollisessa) tulevassa muuttamisessa käytettävästä menettelystä. Olisi joka tapauksessa taattava, että näin merkittävää päätöstä ei voida muuttaa ilman menettelyä, johon kuuluu asianmukainen avoimuus ja demokraattinen kuuleminen.

b)

Toinen kysymys koskee oikeudellisen järjestelmän selkeyttä. Ehdotuksen perusteluista ei käy selväksi, miksi tarvitaan eri oikeudellinen perusta biometristen tunnisteiden keräämiselle ja niiden käsittelylle. Sen mukaan ”tässä ehdotuksessa käsitellään biometristen tietojen keruuta, kun taas viisumitietojärjestelmää koskeva ehdotus kattaa tietojen siirtämisen ja vaihdon” (6). Tietosuojan kannalta henkilötietojen käsittely kuitenkin kattaa tietojen keräämisen. Samaan toimintaketjuun kuuluvien toimien sääntely eri oikeudellisissa teksteissä saattaa heikentää järjestelmän selkeyttä. Tämä on ongelma sekä rekisteröityjen (joita ehdotus koskee) että järjestelmän demokraattisen valvonnan kannalta. On yhä vaikeampaa saada kokonaiskäsitys tästä alasta, jolla eri säädökset sääntelevät pohjimmiltaan samaa tietojenkäsittelyä.

2.4.   Vapautukset sormenjälkien antamista koskevasta vaatimuksesta

Tätä kuvaa hyvin kysymys eri henkilöluokista, jotka on vapautettu sormenjälkien antamista koskevasta velvollisuudesta (tähän kuuluvat erityisesti nuoret lapset).

Nuorten lasten sormenjälkien ottamisen sallittavuutta olisi käsiteltävä ottaen huomioon koko viisumitietojärjestelmän tarkoitus. Toisin sanoen VIS-ehdotuksen mukaisesti sen, että määrätään biometristen tunnisteiden ottamisesta joiltakin henkilöryhmiltä tai vapautetaan ne tästä velvollisuudesta, on oltava oikeasuhteinen toimenpide viisumipolitiikan ja sitä koskevien tavoitteiden puitteissa. Oikeasuhteisuutta olisi arvioitava demokraattisella menettelyllä.

Sitä olisi arvioitava myös sormenjälkien käyttötarkoituksen valossa, VIS-ehdotuksessa kuvatun mukaisesti. Biometriikkaa käytetään joko todentamiseen tai tunnistamiseen, ja biometristä tunnistetta voidaan pitää teknisesti sopivana yhteen näistä käyttötarkoituksista mutta ei toiseen. Alle 14-vuotiaiden lasten sormenjälkien käsittelyä pidetään yleensä luotettavana vain todentamiseen. Tämän pitäisi vaikuttaa ehdotuksen analyyttiseen tarkasteluun, mutta tarvittavat seikat löytyvät jälleen VIS-ehdotuksesta (ja niitä ei vielä ole päätetty).

Lopuksi voidaan todeta, että tietosuojavaltuutettu kehottaa painokkaasti, että VIS-ehdotuksessa esitettyjä poikkeuksia biometristen tunnisteiden ottamiseen säännellään tiukasti selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi. Biometristen tunnisteiden ja tässä tapauksessa varsinkin sormenjälkien keräämisen sääntely olisi nähtävä liitännäissääntelynä pääasialliseen säädökseen nähden, ja siksi sitä olisi käsiteltävä itse pääasiallisessa asiakirjassa.

2.5.   Viisuminhakijoiden ikä

Ehdotuksen mukaan ainoastaan alle kuusivuotiaisiin lapsiin ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta. Tämä herättää monia kysymyksiä (riippumatta siitä, tuleeko tämä säännös olemaan viisumitietojärjestelmää (VIS) vai yhteistä konsuliohjeistoa koskevassa ehdotuksessa).

Tietosuojavaltuutettu katsoo ensinnäkin, että yleistä sormenjälkien ottamista lapsilta ei voida nähdä ainoastaan teknisenä yksityiskohtana, vaan siitä tulisi käydä asiaankuuluvissa toimielimissä vakava demokraattinen keskustelu. Tällaisen päätöksen ei tulisi perustua vain tekniseen toteutettavuuteen, vaan myös ainakin siitä viisumitietojärjestelmän täytäntöönpanolle koituvaan etuun. Lukuun ottamatta eräitä hyvin harvoja jäsenvaltioita tästä asiasta ei kuitenkaan näytä olevan meneillään julkista keskustelua, mikä on hyvin valitettavaa.

Muistettakoon myös, että VIS perustetaan periaatteessa viattomien matkustajien (eli matkustajien pääosan) viisumimenettelyjen helpottamiseksi. Näin ollen mukavuuteen ja ergonomiaan liittyvät näkökohdat olisi otettava huomioon (7). Biometristen tunnisteiden käytön, tapahtui se viisumihakemusmenettelyn tai rajatarkastusten yhteydessä, ei pitäisi liikaa vaikeuttaa viisumimenettelyjen noudattamista lasten kohdalla.

Olisi myös muistettava, että kaikki biotunnistusjärjestelmät ovat teknisesti epätäydellisiä. Tieteellinen kirjallisuus ei anna lopullista näyttöä siitä, että luotettavan tunnistuksen voisi tehdä alle 14-vuotiaiden lasten sormenjälkien perusteella. Tähän mennessä ainoat laajapohjaiset tätä koskevat kokemukset on saatu Eurodac- ja US-Visit -järjestelmien käytöstä. Kiinnostavaa kyllä, kummassakin järjestelmässä lapsilta otetaan sormenjäljet 14 vuoden iästä lähtien. Tätä nuorempien lasten sormenjälkien ottamista tulisi perustella tutkimuksin, jotka osoittavat niiden tarkkuuden ja käyttökelpoisuuden viisumitietojärjestelmän kaltaisessa laajassa tietokannassa.

Joka tapauksessa on suositeltavaa käyttää nuorempien lasten sormenjälkiä vertaamalla yhtä yhteen kuin yhtä moniin. Tästä tulisi antaa nimenomainen säännös.

Tämän asian käsittelyn lopuksi todettakoon, että useimmat tehdyistä huomautuksista eivät koske vain lapsia, vaan myös aikuisia. Sormenjälkien tarkkuus ja käyttökelpoisuus vähenevät ihmisen ikääntyessä (8), ja mukavuuteen ja ergonomiaan liittyvät näkökohdat ovat myös erityisen tärkeitä.

2.6.   Valokuvat

Samaa voitaisiin sanoa valokuvista, joiden käytölle ei tässä ehdotuksessa eikä VIS-ehdotuksessa ole asetettu mitään ikärajaa. Voidaan kuitenkin kysyä, ovatko lapsenkasvoisena otetut valokuvat todella käyttökelpoisia tunnistamiseen tai edes henkilöllisyyden varmistamiseen.

Lasten kasvontunnistus (oli se tulevaisuudessa automatisoitua tai ihmisten tekemää), joka perustuu muutaman vuoden takaisiin valokuviin, on todennäköisesti ongelmallista. Vaikka kasvontunnistustekniikka kehittyisi merkittävästi, on hyvin epätodennäköistä, että tietokoneohjelmat voivat lähitulevaisuudessa ennustaa kasvun vaikutukset lasten kasvoihin. Tästä syystä VIS-asetuksessa olisi täsmennettävä, että niin kauan kuin kasvontunnistustekniikka ei ole riittävän luotettavaa, valokuvia voidaan käyttää vain yksilöiden henkilöllisyyden varmentamisen tai heidän tunnistamisensa tukena, kun muistetaan, että lasten osalta tämä asiantila jatkunee kauemmas tulevaisuuteen.

Yleisesti ottaen tietosuojavaltuutettu suosittaa molempien biometristen tunnisteiden osalta, että harkittaisiin vakavasti sitä, painaako saatu hyöty (laittoman maahanmuuton ja lasten salakuljetuksen torjunta) enemmän kuin edellä mainitut varjopuolet.

2.7.   Muut poikkeukset

Ehdotuksen mukaan hakijoihin, ”joiden sormenjälkien ottaminen on fyysisesti mahdotonta”, ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta.

Tietosuojavaltuutettu on jo huomauttanut VIS-ehdotusta koskevassa lausunnossaan, että tämä tilanne koskee merkittävää henkilömäärää: on arvioitu, että väestöstä jopa 5 prosentin tietoja ei voisi rekisteröidä. Kun on kyse tietokannasta, johon kirjataan vuosittain 20 000 000 tiedot, tämä merkitsee, että tietojen rekisteröinti voisi vuositasolla tuottaa vaikeuksia jopa miljoonassa tapauksessa. Tämä olisi varmasti pidettävä mielessä tätä ehdotusta tarkasteltaessa. Lisäksi tietosuojavaltuutettu painotti toimivien varamenettelyjen tarvetta:

”olisi oltava käytettävissä varajärjestelmämenettelyjä, jotka ovat olennaisia suojatoimia biometristen tietojen käyttöönotossa, sillä ne eivät ole kaikkien käytettävissä eivätkä täysin tarkkoja. Tällaisia menettelyjä olisi otettava käyttöön ja käytettävä sellaisten henkilöiden huomioon ottamiseksi, joiden tietoja ei voida rekisteröidä normaalimenettelyin. On vältettävä tilanne, jossa nämä henkilöt joutuvat kärsimään järjestelmän puutteellisuuksista.”

Asetusehdotuksen mukaan viisumitietojärjestelmässä otetaan näissä tapauksissa käyttöön merkintä ”ei sovelleta”. Tämä on varmasti tarpeellista. Voidaan kuitenkin pelätä, että mahdottomuus rekisteröidä tietoja voisi helpommin johtaa viisumin epäämiseen. Jos hyvin korkea prosenttimäärä tapauksista, joissa rekisteröintiä ei ole voitu tehdä, johtaa viisumin epäämiseen, se ei ole hyväksyttävää.

Tästä syystä VIS-asetukseen olisi lisättävä säännös, jonka mukaan se, että tietoja ei voi rekisteröidä, ei saa automaattisesti johtaa viisumin myöntämistä koskevaan kielteiseen vastaukseen. Lisäksi VIS-asetuksen mukaisessa toimintaa koskevassa selvityksessä olisi erityisesti huolehdittava tästä asiasta: rekisteröinnin fyysiseen mahdottomuuteen liittyvää suurta evättyjen viisumien määrää tulisi seurata.

3.   VIISUMIHAKEMUSTEN ULKOISTAMINEN

Jäsenvaltioiden (muun muassa laitteiston hankinta- ja ylläpitokuluista johtuvan) taakan keventämiseksi ehdotuksessa on useita mahdollisia yhteistyöjärjestelyjä:

yhteisten tilojen järjestäminen: yhden tai useamman jäsenvaltion henkilökunta käsittelee hakemukset (myös biometriset tunnisteet), jotka sille on osoitettu toisen jäsenvaltion konsuli- ja diplomaattiedustustossa, ja jakaa välineistön kyseisen jäsenvaltion kanssa;

yhteiset viisumikeskukset: kahden tai useamman jäsenvaltion diplomaattiedustustojen henkilökunta kootaan samaan rakennukseen sille osoitettujen viisumihakemusten (myös biometristen tunnisteiden) vastaanottamista varten;

ehdotus sisältää myös mahdollisuuden, että ulkoinen palveluntarjoaja voisi ottaa viisumihakemuksen vastaan ja kerätä biometriset tunnisteet (tämä tuntuu olevan viimeinen vaihtoehto niille jäsenvaltioille, jotka eivät voi käyttää kumpaakaan kahdesta muusta mahdollisuudesta, vaikkakaan tämä ei ole aivan selvää).

Ehdotuksessa on nähty paljon vaivaa sen varmistamiseksi, että voidaan valita vain luotettavia ulkoisia palveluntarjoajia, ja että nämä palveluntarjoajat kykenevät varmistamaan, että ne toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi ”vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai käytöltä (…)” (ehdotuksen 1.B.2 kohta).

Tämä säännös on laadittu hyvin huolellisesti ja ottaen tietosuojan tarkoin huomioon, mihin tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen. Viisumihakemusten käsittelyn antaminen kolmannessa maassa sijaitsevalle ulkoiselle palveluntarjoajalle aiheuttaa kuitenkin eräitä viisumin myöntämistä varten kerättyjen (joskus hyvin arkaluontoisten) tietojen suojaan liittyviä seurauksia.

Tietosuojavaltuutettu korostaa etenkin seuraavia seikkoja:

kolmannen maan lainsäädännön tai käytäntöjen vuoksi saattaa osoittautua hyvin vaikeaksi, ehkä jopa mahdottomaksi tarkistaa työntekijöiden taustoja;

vastaavasti ei ehkä ole mahdollista määrätä seuraamuksia yksityisyyttä koskevan lainsäädännön rikkomisesta ulkoisen palveluntarjoajan henkilöstölle (vaikka pääsopimuspuolelle voidaankin langettaa sopimusseuraamuksia);

poliittiset levottomuudet tai muutokset voivat vaikuttaa yksityisyritykseen niin, että se ei pysty suoriutumaan käsittelyn turvallisuutta koskevista velvoitteistaan;

tosiasiallinen valvonta voi olla vaikea toteuttaa, vaikka ulkoisten kumppanien kohdalla se olisi vielä tarpeellisempaa.

Näin ollen kaikkien ulkoisten palveluntarjoajien kanssa tehtyjen sopimusten olisi sisällettävä tietosuojan noudattamisen varmistamiseksi tarvittavat takeet, mukaan lukien ulkoiset tarkastukset, säännölliset satunnaistarkastukset, raportointi ja järjestelyt, jotta taattaisiin sopimuspuolen vastuu yksityisyyssääntöjen rikkomisen varalta, myös velvollisuus korvata henkilöille, jotka ovat kärsineet palveluntarjoajan toiminnasta johtuvaa vahinkoa.

Näiden huolenaiheiden lisäksi saattaa olla vielä tärkeämpää, että tiedostetaan se, että jäsenvaltiot eivät voi taata ulkoistetun tietojenkäsittelyn suojelua (eivätkä yhteisessä viisumikeskuksessa tapahtuvaa tietojenkäsittelyä, mikäli se tapahtuu diplomaattiedustuston ulkopuolisessa rakennuksessa) jotakin mahdollista asianomaisen maan viranomaisten toimenpidettä vastaan (esim. etsintä tai takavarikko) (9).

Ulkoista palveluntarjoajaa koskee kaikkien muiden sopimussäännösten lisäksi myös sen kolmannen maan kansallinen laki, johon se on sijoittunut. Viimeaikaiset tapahtumat, jotka koskevat kolmannen valtion viranomaisten pääsyä EU:ssa sijaitsevan yrityksen käsittelemiin rahoitusta koskeviin tietoihin osoittavat, että vaara on kaikkea muuta kuin teoreettinen. Tähän voisi lisäksi liittyä joidenkin kolmansien maiden kohdalla vakava yksilöihin kohdistuva vaara, jos valtio haluaa tietää, ketkä sen kansalaiset ovat hakeneet viisumia (poliittisten vastustajien ja toisinajattelijoiden valvomiseksi). Yksityisen yrityksen — useimmissa tapauksissa todennäköisesti paikallinen — henkilöstö ei pystyisi vastustamaan asianomaisten maiden hallitusten tai lainvalvontaviranomaisten harjoittamaa painostusta, jos nämä pyytäisivät heiltä tietoja.

Tämä on esitetyn järjestelmän suuri heikkous verrattuna siihen, että tiedot käsitellään konsuli- tai diplomaattiedustuston tiloissa. Siinä tapauksessahan tietoja suojellaan 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen nojalla. Tämän yleissopimuksen 22 artiklassa määrätään näin:

”Edustuston tilat ovat loukkaamattomia. Vastaanottajavaltion edustajat eivät edustuston päällikön luvatta saa tunkeutua niihin. (…) Edustuston tilat, niiden kalustus ja muu niissä oleva omaisuus sekä edustuston kuljetusvälineet ovat vapautetut etsinnästä, pakko-otosta, takavarikoinnista tai täytäntöönpanotoimenpiteistä”.

Lisäksi direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan direktiivin kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä sovelletaan tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn, mikä osaltaan vahvistaa niiden suojelua.

Näin ollen vaikuttaa selvältä, että ainoa tehokas tapa suojella viisuminhakijoita ja heidän yhteyshenkilöitään (EU-kansalaisia tai -yrityksiä) koskevia tietoja on taata heille Wienin yleissopimuksen mukainen suoja. Tämä tarkoittaa, että tietoja tulisi käsitellä diplomaattisen suojelun piirissä olevissa tiloissa. Se ei estäisi jäsenvaltioita ulkoistamasta viisumihakemusten käsittelyä, mikäli ulkopuolinen sopimuspuoli voi toimia diplomaattisen edustuston tiloissa. Sama pätisi myös yhteisiin viisumikeskuksiin.

Tietosuojavaltuutettu vastustaa siis selkeästi ehdotuksen sivulla 15 uudessa 1.B.1.b) kohdassa olevaa mahdollisuutta ulkoistaa viisumihakemusten käsittely ja antaa se ulkoisille palveluntarjoajille. Tältä osin hyväksyttäviä vaihtoehtoja ovat:

viisumihakemusten käsittelyn ulkoistaminen antamalla se yksityisyrityksen tehtäväksi, mikäli toiminta tapahtuu paikassa, joka on diplomaattisen suojelun alainen;

ainoastaan tietojen antamisen ulkoistaminen puhelinpalvelukeskukselle 1.B.1.a) kohdassa esitetyn mukaisesti.

4.   PÄÄTELMÄT

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että tämä yhteisen konsuliohjeiston muuttamista koskeva ehdotus on hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyllä, mikä parantaa demokraattista valvontaa alalla, jossa sitä varmasti tarvitaan.

Sisällöllisesti tietosuojavaltuutettu suosittaa seuraavaa:

sormenjälkien antamisvelvoitetta koskevat poikkeukset olisi käsiteltävä pikemminkin VIS-asetuksessa kuin yhteistä konsuliohjeistoa koskevassa asetuksessa järjestelmän selvyyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi;

sormenjälkien ottamista ja valokuvia koskevia ikärajoja tulisi harkita tarkoin ottaen huomioon toteutettavuusnäkökohdat mutta myös eettiset sekä mukavuutta ja tarkkuutta koskevat seikat;

valokuvia ei tulisi pitää yksinään riittävänä tunnistustapana vaan ainoastaan tunnistuksen tukena;

viisumihakemusten käsittelyn ulkoistaminen yksityiselle yritykselle tulisi sallia vain, jos se tapahtuu diplomaattisen suojelun alaisissa tiloissa ja perustuu sopimussäännöksiin, jotka takaavat tehokkaan valvonnan ja sopimuspuolen vastuuvelvollisuuden.

Tehty Brysselissä 27. lokakuuta 2006

Peter HUSTINX

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (KOM(2004) 835 lopullinen), jonka komissio esitti 28.12.2004.

(2)  Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto, annettu 23.3.2005 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta, EUVL C 181, 23.7.2005, s. 13.

(3)  ”Biometriset tiedot ovat lähes täydellisen erottelevia, ts. jokaisella henkilöllä on ainutlaatuiset biometriset piirteet. Nämä piirteet eivät myöskään juuri koskaan muutu henkilön eliniän aikana, joten tiedot ovat pysyviä. Jokaisella on samat fyysiset ’tekijät’, minkä ansiosta biometriset tiedot ovat universaaleja.” (ibid.).

(4)  KOM(2005) 597 lopullinen.

(5)  Erioikeusperustat (yhteinen konsuliohjeisto: 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta; VIS-asetus: 66 artikla), eivät estä lainsäätäjää käsittelemästä asiaa samassa tekstissä.

(6)  Perustelut, s. 5.

(7)  Tätä painotettiin Alankomaiden hallituksen tilaamassa tutkimuksessa: J.E. DEN HARTOGH et al., How do you measure a child? A study into the use of biometrics in children, 2005, TNO.

(8)  Ks. esim. A. HICKLIN ja R. KHANNA, The Role of Data Quality in Biometric Systems, MTS, 9.2.2006.

(9)  Tämä ongelma on jo olemassa matkatoimistojen käsitellessä hakemuksia; se muuttuu kuitenkin vielä arkaluontoisemmaksi, kun kyseessä ovat biometriset tiedot ja koska matkatoimiston käyttö ei ole periaatteessa pakollista.


II Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/45


Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteistyön parantamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä

(2006/C 321/15)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan, 32 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon Itävallan tasavallan aloitteen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan mukaan unionin tavoitteena on antaa kansalaisille korkeatasoinen suoja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella kehittämällä jäsenvaltioiden yhteistä toimintaa poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa.

(2)

Euroopan unionin jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet ilmoittivat 25 päivänä maaliskuuta 2004 antamassaan julkilausumassa yhteisvastuusta terrorismin torjunnassa, että heidän vakaana aikomuksenaan on ”ottaa käyttöön kaikki käytettävissään olevat välineet, antaakseen apua jäsenvaltiolle tai liittyvälle valtiolle tämän alueella ja tämän poliittisten viranomaisten pyynnöstä terrorihyökkäyksen tapahtuessa”.

(3)

Syyskuun 11 päivänä 2001 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen jäsenvaltioiden kaikkien lainvalvontaviranomaisten erityistoimintayksiköt ovat jo aloittaneet yhteistyötoimet poliisipäälliköiden toimintaryhmän alaisuudessa. Tätä verkostoa kutsutaan nimellä ”Atlas” ja sen puitteissa on vuodesta 2001 alkaen toteutettu erilaisia seminaareja, selvityksiä, aineiston vaihtoa ja yhteisiä harjoituksia.

(4)

Yksikään jäsenvaltio ei voi väittää, että sillä olisi käytettävissään kaikki keinot, voimavarat ja asiantuntemus, joiden avulla voidaan tehokkaasti puuttua kaikkiin mahdollisiin erityistoimintaa edellyttäviin laajoihin kriisitilanteisiin. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus pyytää apua toiselta jäsenvaltiolta.

(5)

Tässä päätöksessä vahvistetaan joitakin vastuuta koskevia yleissääntöjä, mukaan lukien siviili- tai rikosoikeudellinen vastuu, ja joiden tarkoituksena on tarjota oikeudelliset puitteet niitä tilanteita varten, joissa asianomaiset jäsenvaltiot sopivat avun pyytämisestä ja antamisesta. Näiden puitteiden ja toimivaltaisia viranomaisia koskevien ilmoitusten ollessa käytettävissä jäsenvaltioiden on mahdollista toimia nopeasti ja säästää aikaa kriisitilanteessa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan yleiset säännöt ja ehdot, joiden mukaisesti yhden jäsenvaltion erityistoimintayksiköt voivat antaa apua ja/tai toimia toisen jäsenvaltion (jäljempänä 'pyynnön esittänyt jäsenvaltio') alueella tapauksissa, joissa jälkimmäinen jäsenvaltio on esittänyt niille tätä koskevan pyynnön ja ne ovat suostuneet pyyntöön puuttuakseen kriisitilanteeseen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

(1)

'erityistoimintayksiköllä' jäsenvaltion lainvalvontaviranomaista, joka on erikoistunut kriisitilanteiden hallintaan;

(2)

'kriisitilanteella' jäsenvaltiossa ilmenevää ihmisen aiheuttamaa tilannetta, josta aiheutuu vakava ja välitön fyysinen uhka kyseisessä jäsenvaltiossa oleville henkilöille tai instituutioille, erityisesti panttivangiksi ottamisen, kaappauksen tai niihin verrattavan tapahtuman uhka.

3 artikla

Avun antaminen toiselle jäsenvaltiolle

1.   Jäsenvaltio voi pyytää toisen jäsenvaltion erityistoimintayksikön apua kriisitilanteeseen puuttumiseksi. Jäsenvaltio voi hyväksyä tai hylätä pyynnön tai ehdottaa erityyppisen avun antamista.

2.   Apu voi koostua tarvikkeiden tai asiantuntemuksen toimittamisesta pyynnön esittäneeseen jäsenvaltioon taikka operaatioiden toteuttamisesta kyseisen jäsenvaltion alueella, asianomaisten jäsenvaltioiden sopimuksen mukaisesti.

3.   Kun kyse on operaatioiden toteuttamisesta jäsenvaltion alueella, apua antavan erityistoimintayksikön virkamiehet:

a)

oikeutetaan toimimaan tukitehtävissä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella;

b)

toimivat pyynnön esittäneen jäsenvaltion vastuulla ja johdolla sekä pyynnön esittäneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

c)

toimivat oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisten toimivaltuuksien rajoissa.

4 artikla

Korvausvastuuta koskevat yleiset säännöt

1.   Jos jäsenvaltion virkamiehet tämän päätöksen mukaisesti toimivat toisen jäsenvaltion alueella, jälkimmäinen jäsenvaltio on vastuussa kaikista vahingoista, joita he aiheuttavat operaatioiden aikana.

2.   Jos vahingot aiheutuvat toimista, jotka ovat pyynnön esittäneen jäsenvaltion antamien ohjeiden vastaisia tai jotka ylittävät kyseisten virkamiesten oman kansallisen lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet, sovelletaan 1 kohdasta poiketen seuraavia sääntöjä:

a)

Jäsenvaltio, jonka alueella vahinko aiheutui, vastaa vahingon korvaamisesta sen omien virkamiesten aiheuttamia vahinkoja koskevien ehtojen mukaisesti.

b)

Jäsenvaltion, jonka virkamiehet ovat aiheuttaneet vahinkoa toisen jäsenvaltion alueella olevalle henkilölle, on korvattava jälkimmäiselle jäsenvaltiolle kokonaisuudessaan korvaukset, jotka tämä on maksanut vahingonkärsijöille tai heidän oikeudenomistajilleen.

c)

Kunkin jäsenvaltion on tässä kohdassa tarkoitetussa tilanteessa luovuttava vahingonkorvausvaatimuksista toista jäsenvaltiota kohtaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta ensiksi mainitun jäsenvaltion oikeuksien käyttämistä kolmansia osapuolia kohtaan ja jollei b alakohdasta muuta johdu.

5 artikla

Rikosoikeudellinen vastuu

Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen operaatioiden aikana toisen jäsenvaltion alueella toimivia virkamiehiä pidetään kyseisen jäsenvaltion virkamiehinä heitä vastaan tehtyjen rikosten tai heidän tekemiensä rikosten osalta.

6 artikla

Kokoukset ja yhteinen koulutus

Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät kokouksia ja järjestävät yhteisiä koulutustilaisuuksia ja harjoituksia aina, kun se on tarpeen avun antamista kriisitilanteissa koskevien kokemusten, asiantuntemuksen ja yleisten, käytännön ja teknisten tietojen vaihtamiseksi.

7 artikla

Kustannukset

Kukin jäsenvaltio vastaa omista kustannuksistaan, jollei asianomaisten jäsenvaltioiden välillä toisin sovita.

8 artikla

Suhde muihin asiakirjoihin

1.   Jäsenvaltiot voivat jatkaa … (3) voimassa olevien kahden- tai monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista siltä osin kuin niiden avulla voidaan syventää tai laajentaa tämän päätöksen tavoitteita jäsenvaltioiden välillä.

2.   Jäsenvaltiot voivat … (3) jälkeen tehdä tai saattaa voimaan kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä siltä osin kuin niiden avulla voidaan syventää tai laajentaa tämän päätöksen tavoitteita jäsenvaltioiden välillä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut sopimukset tai järjestelyt eivät missään tapauksessa voi vaikuttaa suhteisiin niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ole niiden osapuolina.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista tai järjestelyistä.

9 artikla

Loppusäännökset

Jokaisen jäsenvaltion on ennen … (3) ilmoitettava neuvoston pääsihteeristöön talletettavalla ilmoituksella, mitä viranomaisia 'erityistoimintayksikön' määritelmä koskee ja mitkä toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla esittää avunantoa koskevia pyyntöjä ja oikeuttaa avun antamisen. Ilmoitusta voidaan muuttaa milloin tahansa.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan … (4).

Tehty Brysselissä, ...

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

...


(1)  EUVL C …

(2)  Lausunto annettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  …

(4)  ...


29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Tammikuun 1. päivästä 2007 alkaen virallisen lehden rakenne muuttuu siten, että julkaistujen säännösten luokittelu tulee selvemmäksi mutta välttämätön jatkuvuus silti säilytetään.

Säännösten luokittelun uutta jäsentelyä valaisevia esimerkkejä on nähtävissä EUR-Lexin sivuilla osoitteessa:

http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm