ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 323

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
20. joulukuuta 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2005/C 323/1

Euron kurssi

1

2005/C 323/2

Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2

2005/C 323/3

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001, muutettu 25 päivänä helmikuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 363/2004, nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

5

2005/C 323/4

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001, muutettu 25 päivänä helmikuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 364/2004, nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

8

2005/C 323/5

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

13

2005/C 323/6

Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

16

2005/C 323/7

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia N:o COMP/M.4014 — GLB/Luminar/JV) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

20

2005/C 323/8

Ilmoitus Intiasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

21

2005/C 323/9

Valtiontuki — Slovakia — Valtiontuki N:o C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N 195/2005) — Rakenneuudistustuki Konas Ltd:lle — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti ( 1 )

25

 

Euroopan keskuspankki

2005/C 323/0

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 9 päivänä joulukuuta 2005, — Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta (CON/2005/53)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Tiedonantoja

Komissio

20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/1


Euron kurssi (1)

19. joulukuuta 2005

(2005/C 323/01)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1977

JPY

Japanin jeniä

139,24

DKK

Tanskan kruunua

7,4550

GBP

Englannin puntaa

0,67960

SEK

Ruotsin kruunua

9,4295

CHF

Sveitsin frangia

1,5505

ISK

Islannin kruunua

75,49

NOK

Norjan kruunua

8,0110

BGN

Bulgarian leviä

1,9555

CYP

Kyproksen puntaa

0,5735

CZK

Tšekin korunaa

28,932

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

252,65

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6965

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

3,8558

RON

Romanian leuta

3,6595

SIT

Slovenian tolaria

239,49

SKK

Slovakian korunaa

38,008

TRY

Turkin liiraa

1,6160

AUD

Australian dollaria

1,6110

CAD

Kanadan dollaria

1,3932

HKD

Hongkongin dollaria

9,2850

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7330

SGD

Singaporin dollaria

1,9934

KRW

Etelä-Korean wonia

1 218,90

ZAR

Etelä-Afrikan randia

7,6557

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,6690

HRK

Kroatian kunaa

7,4075

IDR

Indonesian rupiaa

11 803,33

MYR

Malesian ringgitiä

4,527

PHP

Filippiinien pesoa

63,975

RUB

Venäjän ruplaa

34,3460

THB

Thaimaan bahtia

49,016


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/2


Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

(2005/C 323/02)

Tämä julkaiseminen sisältää oikeuden vastustaa rekisteröintiä mainitun asetuksen 7 ja 12 d artiklassa tarkoitetulla tavalla. Väitteet hakemusta vastaan on tehtävä jäsenvaltion, WTO:n jäsenvaltion tai 12 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen hyväksytyn kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välityksellä kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta. Julkaiseminen perustellaan seuraavilla tekijöillä ja erityisesti 4 kohdan 6 alakohdalla, joiden mukaan hakemus katsotaan perustelluksi asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 tarkoitetulla tavalla.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2081/92

”CHOURIÇA DE CARNE DE BARROSO — MONTALEGRE”

EY NRO: PT/00239/16.5.2002

SAN ( ) SMM (X)

Tämä yhteenveto on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Erityisesti asianomaisen SAN:n tai SMM:n tuottajia kehotetaan yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi tutustumaan eritelmän täydelliseen toisintoon, joka on saatavissa kansallisilta viranomaisilta tai Euroopan komission toimivaltaisista yksiköistä (1).

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Osoite:

Av. Afonso Costa, n.o 1949-002 Lisboa

Puhelin:

(00 351) 21 844 22 00

Faksi:

(00 351) 21 844 22 02

S-posti:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Hakijaryhmittymä:

2.1   Nimi: Cooperativa Agrícola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre, CRL

2.2   Osoite:

Rua General Humberto Delgado 5470-247 Montalegre

Puhelin: (351-27) 651 22 53

Faksi: (351-27) 651 25 28

S-posti: quadrimonte@iol.pt

2.3   Kokoonpano: Tuottaja/jalostaja (x) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.2 — Lihajalosteet

4.   Eritelmä:

(yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1

:

Nimi

:

”CHOURIÇA DE CARNE DE BARROSO — MONTALEGRE”

4.2

:

Kuvaus

:

Chouriça de carne de Barroso — Montalegre on savustettu makkara, joka on valmistettu sian ohutsuoleen Bísara-rodun tai sen kanssa risteytettyjen rotujen (50-prosenttisesti Bísara-rotuisten) sikojen lihasta ja rasvasta. Liha ja rasva maustetaan suolalla, valkosipulilla, Trás-os-Montesin alueen puna- tai valkoviinillä, chilijauheella (pimento) ja paprikajauheella (pimentão). Tuote on hevosenkengän muotoinen, poikkileikkaukseltaan pyöreä, halkaisijaltaan noin 3 senttimetriä ja pituudeltaan noin 25–35 senttimetriä. Väri vaihtelee punaisesta kastanjanruskeaan, ja myös ulkopinnassa on näkyvissä rasvatäpliä. Kuori on yhtenäinen ja tiiviisti kiinni massassa. Kuorena käytetty suoli kiinnitetään yhdellä puuvillalangalla molemmista päistä kahdella yksinkertaisella solmulla.

4.3

:

Maantieteellinen alue

:

Tuotteen valmistusmenetelmän erityisluonteen, aistinvaraisten ominaisuuksien, paikallisen väestön erityisosaamisen ja alueen ilmasto-olosuhteiden perusteella maantieteellinen alue, jolla tuote jalostetaan ja pakataan, rajoittuu luonnollisella tavalla Vila Realin piirikunnassa sijaitsevaan Montalegren kuntaan. Ottaen huomioon sikojen perinteinen ruokinta ja alueella harjoitettu maataloustuotanto tuotteen valmistuksessa käytetyn lihan ja rasvan maantieteellinen tuotantoalue rajoittuu luonnollisella tavalla Vila Realin piirikunnassa sijaitseviin Boticasin, Chavesin ja Montalegren kuntiin. Näiden kolmen kunnan muodostama alue tunnetaan nimellä ”Barroso”.

4.4

:

Alkuperätodisteet

:

Tiloilla, teurastamoilla, lihanleikkaamoilla ja jalostuslaitoksilla on oltava toimilupa, ja niiden on saatava tuottajaryhmittymän hyväksyntä sen jälkeen, kun yksityinen valvontaelin on ensin hyväksynyt ne. Kaikkien näiden laitosten on sijaittava edellä tarkoitetulla tuotanto- tai jalostusalueella. Koko tuotantoprosessia raaka-aineet tuottavilta tiloilta lopputuotteen myyntipaikalle valvotaan tarkkaan, jolloin tuotteen täydellinen jäljitettävyys voidaan varmistaa. Siat kasvatetaan sikatiloilla, joiden pinta-ala soveltuu perinteisiin puolittain laajaperäisiin tuotantomenetelmiin ja jotka pystyvät tuottamaan perinteistä rehua. Jokaiseen makkaraan kiinnitetään numeroitu varmennusmerkki, jonka perusteella tuotteen alkuperä voidaan jäljittää aina raaka-aineen tuottajatilalle asti. Alkuperä voidaan todeta missä tahansa tuotantoketjun vaiheessa varmennusmerkissä olevan pakollisen sarjanumeron avulla.

4.5

:

Valmistusmenetelmä

:

Valmistukseen käytetään reisipaistia, kuvelihaa, potkan vähärasvaisia osia sekä selkärangan ympärillä olevaa lihaa. Liha leikataan pieniksi paloiksi ja maustetaan suolalla, alueen puna- tai valkoviinillä ja valkosipulilla, minkä jälkeen sen annetaan marinoitua viiden päivän ajan alle 10 celsiusasteen lämpötilassa paikassa, jonka kosteuspitoisuus on alhainen. Sen jälkeen lisätään chili- ja paprikajauhe. Tämän jälkeen massa laitetaan sian ohutsuoleen. Täyttämisen jälkeen suoli leikataan halutun pituiseksi ja sidotaan puuvillalangalla. Sen jälkeen molemmat päät sidotaan yhteen kahdella yksinkertaisella solmulla, ja makkara taivutetaan, jotta siitä saadaan hevosenkengän muotoinen. Savustaminen tapahtuu hiljaisella tulella savustushuoneessa tai perinteisessä savustamossa 10–15 päivän ajan. Savu syntyy puun suorasta palamisesta; yleisimmin polttopuuna käytetään paikallista tammea. Tuote saatetaan markkinoille aina alkuperäispakkauksiin pakattuina kokonaisina makkaroina, koska tuotteen luonteen ja koostumuksen vuoksi sitä ei voida leikata paloiksi tai viipaleiksi. Pakkaamiseen käytetään vaaratonta ja tuotteeseen lähikosketuksessa reagoimatonta materiaalia. Pakkaaminen tapahtuu joko normaalipaineisissa, paineeltaan säädellyissä tai alipaineistetuissa tiloissa. Pakkaamisen on tapahduttava ainoastaan maantieteellisellä jalostusalueella, jotta voidaan varmistaa tuotteen jäljitettävyys, valvonta ja sen aistinvaraisten ja mikobiologisten ominaisuuksien säilyminen muuttumattomina.

4.6

:

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

:

Ilmastollisten, maantieteellisten ja sosiaalis-taloudellisten syiden sekä alueen ja muun Portugalin välisten hankalien liikenneyhteyksien vuoksi Barroson ruokavalio rajoittui paikallisen tuotannon varaan ja koostui pääasiassa leivästä, perunasta ja sianlihasta. Sikatalouden pitkästä perinteestä ja merkityksestä on olemassa runsaasti todisteita, jotka käyvät ilmi paikallisissa (esim. Montalegren kunnan) rekistereissä olevina viittauksina sianlihasta ja siitä saaduista tuotteista perittyihin erilaisiin veroihin. Jotta sianlihaa voitaisiin käyttää ympäri vuoden, sitä opittiin säilömään eri tavoin. Valmistusmenetelmistä tuli pian osa ruokaperinnettä, joka siirtyi sukupolvelta toiselle. Kyseisten tuotteiden valmistus on läheisesti sidoksissa alueen kylmään ja kuivaan ilmastoon, joka edellyttää, että jokaisessa taloudessa ylläpidetään jatkuvasti tulta. Näin syntyvät ainutlaatuiset savustusolosuhteet, joille on ominaista mieto ja hitaasti vaikuttava savu. Tarpeesta hyödyntää ja säilyttää perinteisestä teurastuksesta saatu sianliha kehittyi näin muodoltaan, koostumukseltaan, väriltään ja maultaan varsin erilaisia makkaroita, joissa kaikissa ilmenevät silti aina paikalliset maaperän ja väestön erityispiirteet. Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tuotteen yhteys maantieteelliseen alkuperään liittyy (kotoperäiseen) eläinrotuun, eläinten ruokintaan paikallisia tuotteita käyttäen, taitoon valita soveltuvat ruhonosat, savustamiseen paikallisia puulajeja käyttäen sekä tuotteen käsittelemiseen hyvin kylmässä ja kuivassa ilmanalassa, mikä on ihanteellista tuotteiden säilyvyyden kannalta.

4.7

:

Valvontaelin

:

Nimi:

Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Osoite:

Av. 25 de Abril, 273 S/L P-5370 Mirandela

Puhelin:

(00 351) 278 261 410

Faksi:

(00 351) 278 261 410

S-posti:

tradicao-qualidade@clix.pt

Valvontaelin on hyväksytty standardin 45011:2001 vaatimukset täyttäväksi.

4.8

:

Merkintä

:

Pakollinen maininta ”Chouriça de carne de Barroso — Montalegre — Indicação Geográfica Protegida” (suojattu maantieteellinen merkintä), vastaava yhteisön tunnus sekä Barroso-Montalegren tuotteiden tunnus, jonka malli on esitetty jäljempänä ja jota täydennetään maininnoilla Montalegre ja Chouriça de carne. Päällysmerkinnöissä on myös oltava varmennusmerkki, jossa on ehdottomasti oltava tuotteen nimi, valvontaelimen nimi ja sarjanumero (numeerinen tai alfanumeerinen koodi, jonka avulla voidaan varmistaa tuotteen jäljitettävyys).

Image

4.9

:

Kansalliset vaatimukset

:


(1)  Euroopan komissio — maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto — maataloustuotteiden laatupolitiikka — B-1049 Bryssel.


20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/5


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001, muutettu 25 päivänä helmikuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 363/2004, nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2005/C 323/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tuen numero

XT 2/05

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Englanti

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

RMIF:n koulutusohjelma maatilatuotannon jälkeisiä vaiheita varten

Oikeusperusta

Industrial Development Act 1982

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

v. 2005: 370 000 GBP

v. 2006: 245 000 GBP

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–7 kohdan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

1.4.2005 alkaen

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2006 saakka

Avustus on sidottu ennen 31.12.2006. Sitoumukseen liittyviä maksuja voidaan suorittaa 31.3.2008 saakka

Tuen tarkoitus

Yleiskoulutus

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Maatalous

Kyllä

Muut liikennepalvelut

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Department of Environment, Food and Rural Affairs

Osoite:

Livestock Strategy Division, 9 Millbank (Area 5B),

c/o Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR, United Kingdom

Vastaanottaja: Roger J. Walsh

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 5 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XT 3/04

Jäsenvaltio

Italian tasavalta

Alue

Veneton alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saavan yrityksen nimi

ESR:n toimenpideohjelma OB.3, toimenpide D1, ammatillisen jatkokoulutuksen, työmarkkinoiden joustavuuden ja julkisten ja yksityisten yritysten, ennen kaikkea pk-yritysten, kilpailukyvyn edistäminen

Oikeusperusta

Programma operativo approvato dalla giunta regionale con DGR n. 2469 del 28.7.2000 e dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2071 del 21 settembre 2000; deliberazione giunta regionale n. 4327 del 30.12.2003.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

37 miljoonaa EUR

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan mukaisesti

Kyllä

 

Täytäänpanopäivä

 30.12.2003 alkaen

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2006 asti

Tuen tarkoitus

Yleiskoulutus

Kyllä

Erityiskoulutus

Kyllä

Alat, joita kuki koskee:

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää koulutustukea

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Regione del Veneto

Giunta regionale

Osoite:

Palazzo Balbi Dorsoduro

3901 — I-30123 Venezia

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Asetuksen 5 artiklan mukaisesti toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos yhdelle yritykselle yksittäiseen koulutushankkeeseen myönnettävä tuki on yli miljoona EUR

Kyllä

 


Tuen numero

XT 8/04

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Piemonte

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saavan yrityksen nimi

Työssä käyvien työntekijöiden koulutusta koskevat säännöt vuosina 2004–2006

Oikeusperusta

Deliberazione della Giunta regionale n. 15 — 11520 del 19.1.2004

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä 97,2 miljoonaa EUR, josta:

13,2 miljoonaa EUR vuoden 2004 talousarviosta,

39,6 miljoonaa EUR vuoden 2005 talousarviosta, ja

44,4 miljoonaa EUR vuoden 2006 talousarviosta

korvauksena koulutuksen toteuttamisesta aiheutuneista todellisista tukikelpoisista kustannuksista

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan mukaisesti

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

31.3.2004 alkaen

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2006 saakka

Tuen tarkoitus

Yleiskoulutus

Kyllä

Erityiskoulutus

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää koulutustukea

Kyllä

Kaikki palvelut

 Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Nimí:

Kyseisten sääntöjen mukaisen toimintatyypin mukaan tuen myöntävät Piemonten alue- ja pronvinssiviranomaniset

Osoite:

Regione Piemonte — Direzione regionale alla formazione professionale — Lavoro settore Attività formativa

via Magenta, 12 — I-10128 Torino

Provincia di Torino

via Maria Vittoria, 12 — I-10100 Torino

Provincia di Vercelli

via San Cristoforo, 7 — I-13100 Vercelli

Provincia di Novara

p.za G. Matteotti, 1 — I-28100 Novara

Provincia di Cuneo

c.so Nizza, 21 — I-12100 Cuneo

Provincia di Asti

p.za V. Alfieri, 33 — I-14100 Asti

Provincia di Alessandria

p.za Libertà, 17 — I-15100 Alessandria

Provincia di Biella

via Quintino Sella, 12 — I-13051 Biella

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

via dell'Industria, 25 — I-28924 Verbania

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Asetuksen 5 artiklan mukaisesti

toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos yhdelle yritykselle yksittäiseen koulutushankkeeseen myönnettävä tuki on yli miljoona EUR

Kyllä

 


20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/8


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001, muutettu 25 päivänä helmikuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 364/2004, nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2005/C 323/04)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tuen numero

XS 22/05

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Koillis-Englanti

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Taylor Patterson Associates Ltd

Oikeusperusta

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

460 777 GBP

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

15.12.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.12.2006 saakka — (Avustukseen liittyvä maksusitoumus on tehty ennen 31.12.2006. Sen mukaisia maksuja voidaan suorittaa 1.10.2007 saakka)

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Osoite:

Citygate

Gallowgate

Newcastle Upon Tyne

NE1 4WH, United Kingdom

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XS 31/04

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Nordrhein–Westfalen

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Nordrhein–Westfalenin alueellinen taloustukiohjelma

(Tuki N:o N 438/D/2000)

Oikeusperusta

1.

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”

2.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2004/2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

Enintään 20 miljoonaa EUR

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

1.4.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2006 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

NRW Bank (Nordrhein–Westfalenin osavaltion toimeksiannosta)

Osoite:

Heerdter Lohweg 35

D-40549 Düsseldorf

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos

a)

hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat vähintään 25 miljoonaa EUR ja

tuen bruttointensiteetti on vähintään 50 prosenttia tai

alueilla, jotka ovat oikeutettuja aluetukeen, tuen nettointensiteetti on vähintään 50 prosenttia, tai

b)

tuen bruttomäärä on yhteensä vähintään 15 miljoonaa EUR

Kyllä

 


Tuen numero

XS 53/04

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Koillis-Englanti

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Anvil Homes Limited

Oikeusperusta

Regional Development Agencies Act 1998

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

135 051 GBP

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

9.8.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

22.4.2005 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Osoite:

Wellbar House

Gallowgate

Newcastle upon Tyne

NE1 4TD, United Kingdom

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos,

a)

tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat vähintään 25 miljoonaa EUR ja

tuen bruttointensiteetti on vähintään 50 prosenttia,

alueilla, jotka ovat oikeutettuja aluetukeen, tuen nettointensiteetti on vähintään 50 prosenttia; tai

b)

tuen bruttomäärä on yhteensä vähintään 15 miljoonaa EUR

 


Tuen numero

XS 62/04

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Sachsen-Anhaltin osavaltio

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Sachsen-Anhaltin osavaltion suuntaviivat avustusten myöntämiseksi innovaatioiden suojaamiseen ja hyödyntämisen edistämiseen Sachsen-Anhaltin osavaltiossa (patenttien edistäminen)

Oikeusperusta

Mittelstandsförderungsgesetz vom 27. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 230) und Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1. Februar 2001, MBl. LSA S. 241)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

0,94 miljoonaa EUR

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2-6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

22.6.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2006 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Osoite:

Domplatz 12

D-39104 Magdeburg

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle,

a)

tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat vähintään 25 miljoonaa EUR ja

tuen bruttointensiteetti on vähintään 50 prosenttia tai

alueilla, jotka ovat oikeutettuja aluetukeen, tuen nettointensiteetti on vähintään 50 prosenttia, tai

b)

tuen bruttomäärä on yhteensä vähintään 15 miljoonaa EUR

Kyllä

 


Tuen numero

XS 121/03

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Wales

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Avustus teollisuuden parannuksiin

Oikeusperusta

 Local Government Act 2000

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

0,250 milj. GBP

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

1.12.2003

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.11.2006 asti

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Simon Dobbs

Osoite:

Blaenau Gwent County Borough Council

Business Resource Centre

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar NP22 3AA, United Kingdom

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos

a)

tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat vähintään 25 miljoonaa EUR ja

tuen bruttointensiteetti on vähintään 50 prosenttia,

alueilla, jotka ovat oikeutettuja aluetukeen, tuen nettointensiteetti on vähintään 50 prosenttia; tai

b)

tuen bruttomäärä on yhteensä vähintään 15 miljoonaa EUR

Kyllä

 


20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/13


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(2005/C 323/05)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Italia

Tuen numero: N 125/2004

Nimike: Tuki määräaikaisten työsopimusten muuttamiseksi toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi

Tarkoitus: Kannustin työpaikkojen luomiseen ja epäedullisessa asemassa olevien tai alentuneesti työkykyisten työntekijöiden pitkäaikaiseen työhönottoon tukemalla määräaikaisten työsopimusten muuttamista toistaiseksi voimassa oleviksi

Oikeusperusta: Deliberazione della Giunta regionale n. 92/10150 del 28.7.2003

Talousarvio: 1 685 600,00 EUR

Tuen intensiteetti tai määrä:

7,5–15 % brutto tukialueiden ulkopuolella sijaitseville pienille ja keskisuurille yrityksille

8 % NAE + 6 % BAE tai + 8 % BAE suurille, keskisuurille ja pienille yrityksille alueilla, joihin voidaan soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta

50 % epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoon ja 60 % alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työhönottoon

Kesto: 31. joulukuuta 2006 asti

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Italia — Piemonten alue

Tuen numero: N 184/A/04 & N 184/B/04

Nimike: Vetyteknologian tutkimusohjelma: hankkeet ”Micro CHP” ja ”CELCO”

Tavoite: Tukijärjestelmän tavoite on kahden tutkimusprojektin rahoitus vetyteknologian ja polttokennojen alalla

Oikeusperusta: Decisioni 8-11047 e 9-11048, del 24 novembre 2003, adottate dalla Giunta regionale del Piemonte

Talousarvio: 1 438 875 EUR (Micro CHP) ja 1 561 125 EUR (CELCO)

Tuen intensiteetti: 50 prosenttia brutto teolliseen tutkimukseen; tuki-intensiteettiä ei ole tarkoitus korottaa

Kesto: Neljä vuotta

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Kreikka

Tuen numero: N 236/2005

Nimike: Kreikan aluetukikartan muuttaminen

Tarkoitus: Aluetuki

Huomautuksia: Kreikan aluetukikartan muuttaminen — Drama ja Kavala

Kesto: 31.12.2006 saakka

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Puola — [Kujawsko-Pomorskie]

Tuen numero: N 244/2005

Nimike: Alueellinen tukiohjelma uusien investointien tukemiseksi Pakoscin kunnassa

Tarkoitus: Aluetuki

Huomautuksia: Alkuinvestointien tukeminen tukialueella

Talousarvio: 700 000,00 Puolan zlotya/(167 000,00 EUR)

Tuen intensiteetti tai määrä: 50 % (sekä pk-lisä 15 prosenttiyksikköä brutto)

Kesto: Vuosi 2005—31.12.2006

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Päätöksen päivämäärä:

Jäsenvaltio: Italia — Trenton autonominen provinssi

Tuen numero: N 250/2004

Nimike: Vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistus- ja monialaistamisrahasto

Tarkoitus: Tukiohjelmalla myönnetään pk-yrityksille pelastamis- ja rakenneuudistustukea tarjoamalla lyhytaikaisia lainoja ja lainatakauksia

Oikeusperusta: Articolo 16 della Legge provinciale n. 4/2004 e progetto di modalità di applicazione, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della legge stessa

Talousarvio: Koko ohjelma: 6 milj. EUR 3 vuoden ohjelmakaudella

Kesto: 2004—2006

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Tuen numero: N 267/2005

Nimike: Haja-asutusalueen laajakaistaliittymähanke

Tarkoitus: Täysimittaisten laajakaistapalvelujen tarjonnan tukeminen vastaavilla ehdoilla kuin kaupunkialueilla osissa West Midlandsia, East Midlandsia ja Lounais-Englantia, joissa ei vielä ole kyseisiä yhteyksiä eikä niitä koskevia lähitulevaisuuden suunnitelmia

Oikeusperusta: The measure is based on UK Government Policy implemented under the Regional Development Act 1998, Section 5 (1)

Kokonaistalousarvio: Advantage West Midlands Regional Development Agencylle (AWM:lle) myönnetään enintään […] (1) puntaa West Midlandsin postinumeroalueille ja lisäksi […] puntaa muiden Research Development Agency -virastojen postinumeroiden alueelle (pääasiallisesti South West England Development Agencyn)

Tuen intensiteetti: Ei tiedossa ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista

Hankkeen kesto: vuotta, jatketaan mahdollisesti kahdella vuodella

Muut tiedot: Valitun palveluntarjoajan/valittujen palveluntarjoajien on tarjottava kolmansille verkko-operaattoreille syrjimätön ja täysimittainen pääsy verkkoon

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Itävalta (Vorarlberg)

Tuen numero: N 319/2004

Nimike: Biomassa-avustukset

Tarkoitus: Biomassaenergian suosiminen Vorarlbergissä

Oikeusperusta: Richtlinien der Vorarlberger Landesregierung für die Gewährung von Zuschüssen zu Maßnahmen im Zusammenhang mit der verstärkten Nutzung von Biomasse zu energetischen Zwecken durch Biomasse-Nahwärmeprojekte

Talousarvio: Keskimäärin noin 1,2 miljoonaa EUR vuodessa

Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kesto: 30. kesäkuuta 2010 asti

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Italia [Campania]

Tuen numero: N 506/2004

Nimike: T&K-apu suurille yrityksille

Tarkoitus: Ohjelman tarkoituksena on kannustaa suuria yrityksiä tutkimushankkeisiin ja kilpailua edeltäviin toimintahankkeisiin

Oikeusperusta: Disciplinare regionale per il sostegno ai progetti di RSTI promossi dalle grandi imprese dei distretti tecnologici della Regione Campania

Talousarvio: 40 miljoonaa EUR

Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään 45 prosenttia kilpailua edeltävään kehitystoimintaan ja enintään 70 prosenttia teolliseen tutkimukseen

Kesto: Komission päätöksen tekemisestä alkaen 31.12.2006 saakka

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Ruotsi

Tuen numero: N 596/2004

Nimike: Tukiohjelmien N 646/1999 ja N 201/2003 muuttaminen — Aluekehitysavustus

Tavoite: Aluekehityksen edistäminen

Oikeusperusta: Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

Talousarvio: 38 milj. EUR vuodessa

Tuen intensiteetti tai määrä: Aluetuen enimmäisintensiteetti investoinneille, jotka toteutetaan kansalliseen aluetukeen oikeutetuilla alueilla; 15 % pienyritysten investoinneille muilla kuin kansalliseen aluetukeen oikeutetuilla alueilla

Kesto: 31.12.2006 saakka

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


(1)  Liikesalaisuus


20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/16


Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

(2005/C 323/06)

Tämä julkaiseminen sisältää oikeuden vastustaa rekisteröintiä mainitun asetuksen 7 ja 12 d artiklassa tarkoitetulla tavalla. Väitteet hakemusta vastaan on tehtävä jäsenvaltion, WTO:n jäsenvaltion tai 12 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen hyväksytyn kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välityksellä kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta. Julkaiseminen perustellaan seuraavilla tekijöillä ja erityisesti 4 kohdan 6 alakohdalla, joiden mukaan hakemus katsotaan perustelluksi asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 tarkoitetulla tavalla.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2081/92

”AGNEAU DE SISTERON”

EY-nro: FR/00316/15.10.2003

SAN ( ) SMM (X)

Tämä yhteenveto on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Erityisesti asianomaisen SAN:n tai SMM:n tuottajia kehotetaan yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi tutustumaan eritelmän täydelliseen toisintoon, joka on saatavissa tuottajaryhmittymältä, kansallisilta viranomaisilta tai Euroopan komission (1) toimivaltaisista yksiköistä.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Institut National des Appellations d'Origine (INAO)

Osoite:

51, rue d'Anjou — F-75008 Paris

Puh.:

(33-1) 53 89 80 00

Faksi:

(33-1) 42 25 57 97

Sähköposti:

info@inao.gouv.fr

2.   Ryhmittymä:

2.1.   Nimi: Association CESAR (Cabinet d'Etudes pour les Structures Agroalimentaires Régionales)

2.2.   Osoite:

Maison Régionale de l'Elevage — Route de la Durance 04100 MANOSQUE

Puh.: (33-4) 92 72 28 80

Faksi: (33-4) 92 72 73 13

Sähköposti: pacabev@wanadoo.fr

2.3.   Kokoonpano: tuottaja/jalostaja (X) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.1: Tuore liha (ja muut eläimenosat)

4.   Eritelmä

(tiivistelmä 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1.   Nimi:  ”Agneau de Sisteron”

4.2.   Kuvaus: Agneau de Sisteron on nuori (70–150 vuorokauden ikäinen) ja painoltaan kevyt karitsa, jonka liha on vaaleaa ja laadultaan hienoa, mureaa ja pehmeänmakuista.

Tuore liha myydään ruhona, paloiteltuina osina, tuoreina ruhon puolikkaina, paloiteltaviksi soveltuvina osina ja kuluttajalle myytävinä yksiköinä.

Karitsa kasvatetaan lampolassa yhdessä emänsä kanssa vähintään 60 vuorokauden ajan. Sääolojen salliessa karitsat voivat käydä laitumella emänsä seurassa.

4.3.   Maantieteellinen alue: Karitsa on syntynyt ja kasvatettu yhdellä tilalla, joka sijaitsee suojatun maantieteellisen merkinnän ”Agneau de Sisteron” saaneella alueella. Se on teurastettu samalla alueella sijaitsevassa ETY-hyväksynnän saaneessa teurastamossa.

Koko Hautes-Alpesin departementti.

Koko Alpes de Haute-Provencen departementti.

Alpes Maritimesin departementti lukuun ottamatta seuraavia kantoneja: Antibes-Biot, Saint Laurent du Var, Villefranche sur Mer, Vallauris, Mandelieu, Le Cannet, Nice, Vence, Cagnes sur Mer, Carros, Mougins, Menton, Grasse, Antibes, Cannes.

Varin departementti lukuun ottamatta seuraavia kantoneja: Fréjus, Grimaud, Ollioules, Saint-Tropez, Soliès Port, La Crau, Saint Mandrier sur Mer, Saint Raphaël, Six Four les plages, La Valette du Var, La Garde, La Seyne sur Mer, Toulon.

Bouches du Rhônen departementti lukuun ottamatta seuraavia kantoneja: Aix en Provence nord-est, Aix en Provence sud-ouest, Aubagne, La Ciotat, Gardanne, Port Saint Louis du Rhône, Roquevaire, Saintes Maries de la Mer, Allauch, Marignane, Châteauneuf Côte Bleue, Martigues ouest, Les Pennes Mirabeau, Vitrolles, Martigues, Marseille.

Vauclusen departementti lukuun ottamatta seuraavia kantoneja: Bollène, Orange ouest, Avignon nord.

Drômen departementti lukuun ottamatta seuraavia kantoneja: Bourg de Péage, Chabeuil, La Chapelle en Vercors, Le Grand-Serre, Loriol sur Drôme, Montélimar, Pierrelatte, Romans sur Isère, St Donnat sur l'Herbass, St Jean en Royans, Saint Vallier, Tain l'Hermitage, Bourg les Valence, Portes les Valence, Valence.

Tällä alueella kasvatetaan kolmea paikallista lammasrotua samanlaisten laajaperäisten tuotantomenetelmien mukaisesti ja laidunmaata hyödyntäen. Maaperä- ja ilmasto-olosuhteille on tunnusomaista Embergerin kuivuusindeksi IS<7. Alue on Sisteronin lihakauppiaiden perinteistä hankinta-aluetta, johon Agneau de Sisteronin maine perustuu.

4.4.   Alkuperätodisteet: Eläimet yksilöidään voimassa olevan lainsäädännön mukaisella virallisella tunnisteella.

Sen jälkeen varmistetaan niiden jäljitettävyys kasvatustilalta myyntipisteeseen asti. Riippumaton elin valvoo jäljitettävyyttä, jonka ansiosta karitsa ja sen synnyintila voidaan tunnistaa jokaisessa tuotantovaiheessa.

4.5.   Tuotantomenetelmä: Siitokseen käytetään uuhia ja pässejä, jotka edustavat seuraavia paikallisia maatiaisrotuja tai niiden risteytyksiä: Mérinos d'Arles, Préalpes du Sud ja Mourérous. Ile de France-, Charolais-, Suffolk- ja Berrichon-rotuisten pässien käyttö on sallittua vain lihantuotantotarkoitukseen.

Siitoseläinten kasvatustapa on alueelle ominainen. Siinä käytetään laajaperäisiä kotieläintuotantojärjestelmiä, joissa saa olla enintään 1,4 nautaeläinyksikköä (UGB, unités de gros bétail) rehukasvien viljelyyn käytettyä hehtaaria kohden. Lisäksi järjestelmissä käytetään laidunpinta-aloja (vuoristolaitumet, muut laitumet). Laidunpinta-alat ovat osittain luonnonvaraisia alueita, joita käytetään vain karjan laiduntamiseen.

Makuupaikan vähimmäispinta-ala: 1,5 m2 tiineyden loppuvaiheessa olevaa tai maitoa erittävää uuhta varten, 0,5 m2 yli kahden kuukauden ikäistä karitsaa varten.

Kaukalon/rehuhäkin pituus:

uuhet: 1 pituusmetri kolmea uuhta kohden, jos rehua jaetaan rajoitettuina annoksina, tai 1 pituusmetri 30 uuhta kohden, jos rehua on tarjolla jatkuvasti,

vieroitetut karitsat: 1 pituusmetri neljää karitsaa kohden, jos rehua jaetaan rajoitettuina annoksina, tai 1 pituusmetri 12 karitsaa kohden, jos rehua on tarjolla jatkuvasti.

Antibioottien antaminen tautien ehkäisemiseksi on kielletty.

Uuhia ruokitaan ainakin keväästä syksyyn pääasiassa ruoholla, jota voidaan täydentää rehulla ja suositusten mukaisella ravintoaineella.

Karitsoja ruokitaan vähintään 60 vuorokauden ajan pääasiassa maidolla, joka on kokonaan niiden oman emän erittämää, ja ne saavat ruohoa ja/tai rehua sekä viljapohjaista täydentävää ravintoainetta. Luonnollisen vieroituksen jälkeen niitä ruokitaan rehulla ja/tai ruoholla, jota täydennetään sallitulla ravintoaineella. Karitsan elinaikanaan saamasta ravinnosta vähintään 45 prosenttia on peräisin suojatun maantieteellisen merkinnän saaneelta alueelta (maito ja 100 prosenttia ruohosta ja rehusta on peräisin kyseiseltä alueelta, elleivät poikkeukselliset sääolot sitä estä).

Säilörehun antaminen karitsoille on kielletty.

Kuljetuksen, teurastuksen ja jäähdytyksen jälkeen ruhojen valinta tapahtuu pätevän edustajan toimesta.

4.6.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

4.6.1

Alkuperään yhdistettävä laatu:

erityiset maaperä- ja ilmasto-olosuhteet (välimerenilmaston vaikutus koko suojatun maantieteellisen merkinnän saaneeseen alueeseen, mistä on osoituksena Embergerin kuivuusindeksi < 7 (2) ja mille ovat ominaisia rajoittavat tekijät eli kuivuus ja kylmyys sekä kasvillisuuden epätasainen jakautuminen), jotka edellyttävät paikallisia maatiaisrotuja edustavien uuhien laajaperäistä kasvatusta sekä karitsojen kasvatusta suurimmaksi osaksi lampolassa (suojaaminen erityisesti kuumuudelta),

kolme paikallista maatiaisrotua, joita kasvatetaan suojatun maantieteellisen merkinnän saaneella tuotantoalueella: Mérinos d'Arles-, Préalpes du Sud- ja Mourérous-uuhet; niitä esiintyy lähes yksinomaan tällä maantieteellisellä alueella,

tyypilliset kotieläintuotantojärjestelmät: laajaperäinen karjankasvatus ja laidunpinta-alojen käyttö (vuoristolaitumet, muut laitumet),

selvä yhteys alueeseen: karitsojen ruokinta, joka koostuu pääosassa samalla tilalla tuotetusta maidosta, ruohosta ja rehusta.

Tämän kasvatustavan avulla tuotetaan nuoria karitsoja, jotka ovat erityislaatuisia lihakkuuden sekä lihan ja rasvan vaalean värin, lihan pehmeän maun ja mureuden ansiosta.

4.6.2

Agneau de Sisteronin historiallinen maine:

 

Ranskan lampaankasvatusperinne on saanut alkunsa Kaakkois-Ranskasta.

 

Lampaat ovat laiduntaneet siellä yli 6 000 vuoden ajan. Tuhatvuotisten perinteiden alueella Sisteronissa asuneet lihakauppiaat alkoivat käyttää Agneau de Sisteron -nimitystä 1920–1930-luvuilla. He hankkivat lampaansa perinteisesti kyseiseltä suojatun maantieteellisen merkinnän saaneelta alueelta. Alue tuli yhä kuuluisammaksi paikallistasolla ja koko maassa ja saavutti 1950–1960-luvulla erittäin arvostetun aseman. Maineen alkukoti on Sisteron, mutta samanlaisia karitsoja on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu koko suojatun maantieteellisen merkinnän saaneella alueella. Voidaan siis puhua paikallisesta perinteisestä osaamisesta, joka on levinnyt koko alueelle.

 

Riippumaton toimisto teki hiljattain tunnettuuskyselyn, joka vahvisti useiden muiden lähteiden (lehtiartikkelit ym.) tapaan, että Sisteronin karitsa on edelleen erittäin tunnettu kuluttajien keskuudessa (yksi alueella asuva kuluttaja kahdeksasta totesi spontaanisti ostetun karitsan olevan peräisin Sisteronista).

4.6.3

Agneau de Sisteron, inhimillistä osaamista:

 

Sisteronin karitsojen tuotanto on alalla toimivien kumppaneiden vuosien saatossa yhdessä kehittämän osaamisen tulosta, johon ovat vaikuttaneet kasvattajien ammattitaito (karjanhoidon sopeuttaminen ympäristön asettamiin rajoituksiin, maatiaisrotujen perinteinen valintatapa, paimenten taidot, karitsojen tuotantotapa), lihakauppiaiden ammattitaito (he ovat perinteisesti antaneet neuvoja kasvattajille ja valinneet elävät ja ruhoina olevat eläimet), teurastusvälineisiin liittyvä osaaminen, tuottajajärjestöjen ammattitaito (kokoaminen vuoristoalueella, syntymien ajoittaminen, geneettinen parantaminen).

4.7.   Valvontaelin:

Nimi:

QUALISUD

Osoite:

BP N° 102 — Agropôle — F-47000 Agen

Puhelin:

(33-5) 58 06 53 30

Faksi:

(33-5) 58 75 13 36

Sähköposti:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Merkintä: Indication Géographique Protégée

Agneau de Sisteron

4.9   Kansalliset vaatimukset: —


(1)  Euroopan komissio — Maatalouden pääosasto — Maataloustuotteiden laatupolitiikan yksikkö — B-1049 Bryssel.

(2)  Embergerin kuivuusindeksi: IS = PE, jossa PE/ME on kesän sademäärä ja ME kuumimmankuukauden korkeimpien lämpötilojen keskiarvo


20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/20


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia N:o COMP/M.4014 — GLB/Luminar/JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(2005/C 323/07)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 12. joulukuuta 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys Groupe Lucien Barrière S.A.S. (”GLB”), joka on Barrière-Desseignen perheen, ranskalaisen yrityksen Accor S.A.:n (”Accor”) ja yhdysvaltalaisen yrityksen Colony Capital, LLC:n (”Colony”) yhteisessä määräysvallassa, ja britannialainen Luminar PLC (”Luminar”) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan britannialaisessa yrityksessä Waterimage Limited (”Waterimage”) ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

GLB: pelikasinoiden, loistohotellien ja ravintoloiden pitäminen lähinnä Ranskassa

Barrière-Desseignen perhe: pelikasinoiden ja hotellien pitäminen

Accor: pelikasinoiden, hotellien, ravintoloiden pitäminen, palveluiden tarjoaminen yrityksille ja julkisyhteisöille sekä matkailupalvelut

Colony: kiinteistösijoittaminen

Luminar: baarien ja ravintoloiden pitäminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Waterimage: pelikasinoiden pitäminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On huomattava, että yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla annetun komission tiedonannon (2) perusteella tämä asia voidaan mahdollisesti käsitellä kyseisessä tiedonannossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (numero (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4014 — GLB/Luminar/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/21


Ilmoitus Intiasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

(2005/C 323/08)

Komissio on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ”perusasetus”, 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelupyynnön julkaistuaan ilmoituksen (2) Intiasta, jäljempänä ”asianomainen maa”, peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä.

1.   Tarkastelupyyntö

Pyynnön esitti 26. syyskuuta 2005 Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques (CIRFS), jäljempänä ”pyynnön esittäjä”, edustaen tuottajia, joiden tuotanto muodostaa pääosan eli tässä tapauksessa yli 50 prosenttia yhteisön koko polyesterikatkokuitujen tuotannosta.

2.   Tuote

Tarkastelun kohteena ovat Intiasta peräisin olevat karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät polyesteriä olevat synteettikatkokuidut, jäljempänä ”tarkasteltavana oleva tuote”, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin 5503 20 00. Tämä CN-koodi on ainoastaan ohjeellinen.

3.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa olevat toimenpiteet ovat neuvoston asetuksella (EY) N:o 2852/2000 (3) käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli ja komission päätöksellä 2000/818/EY (4) hyväksytty sitoumus.

4.   Tarkastelun perusteet

Pyyntö perustuu siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon toistumiseen.

Pyynnössä väitetään, että Intian vienti muihin kolmansiin maihin, ts. Arabiemiirikuntiin, Egyptiin, Filippiineille, Indonesiaan, Kiinan kansantasavaltaan, Syyriaan ja Yhdysvaltoihin tapahtuu polkumyyntihinnoin. Näissä olosuhteissa väitetään olevan erittäin todennäköistä, että polkumyynti Intiasta EU:hun alkaa uudelleen.

Pyynnön esittäjä väittää niin ikään olevan todennäköistä, että vahingollinen polkumyynti jatkuu. Tältä osin hakijalla on näyttöä siitä, että jos toimenpiteiden annetaan raueta, tarkasteltavana olevan tuotteen tuontimäärät todennäköisesti kasvavat, koska asianomaisessa maassa on käyttämätöntä kapasiteettia.

Tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin kasvun väitetään olevan todennäköistä myös siitä syystä, että samojen asianomaisesta maasta peräisin olevien tuotteiden tuontiin sovelletaan toimenpiteitä niiden muilla perinteisillä markkina-alueilla kuin EU:ssa (ts. Turkissa). Kaikki tämä voi johtaa siihen, että tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä ohjautuisi muista kolmansista maista yhteisöön.

Lisäksi pyynnön esittäjä väittää, että yhteisön tuotannonalan tilanne on edelleen heikko ja että sille aiheutuisi todennäköisesti jälleen vahinkoa, jos toimenpiteiden annettaisiin raueta ja tuonti asianomaisesta maasta polkumyyntihinnoin alkaisi merkittävässä määrin uudelleen.

5.   Menettely

Komissio on neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan tullut siihen tulokseen, että on olemassa riittävä näyttö toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se panee tarkastelun vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.1.   Menettely polkumyynnin ja vahingon todennäköisyyden määrittämiseksi

Tutkimuksessa määritetään, johtaako toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

a)   Otanta

Koska tässä menettelyssä on ilmeisesti osallisena suuri määrä osapuolia, komissio voi päättää soveltaa otantamenetelmää perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

i)   Intiassa toimivia viejiä/tuottajia koskeva otos

Jotta komissio voisi päättää otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valita otoksen, kaikkia viejiä/tuottajia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa esitetyllä tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön vietäväksi myyty määrä tonneina ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen muihin kolmansiin maihin myyty määrä tonneina ja tämän myynnin liikevaihto paikallisena valuuttana 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon osalta sekä tiedot tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon määrästä tonneina, tuotantokapasiteetista ja tuotantokapasiteettiin tehdyistä investoinneista 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin (vienti- ja/tai kotimarkkinoilla) osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (5) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista komissiolle saattaa olla hyötyä otoksen valinnassa,

toimittamalla edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se halua kuulua otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen viejiä/tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä viejämaiden viranomaisiin ja tiedossa oleviin viejien/tuottajien järjestöihin.

ii)   Tuojia koskeva otos

Jotta komissio voisi päättää otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valita otoksen, kaikkia tuojia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa ja 7 kohdassa esitetyllä tavalla seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

työntekijöiden kokonaismäärä,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen osalta,

tarkasteltavana olevan, Intiasta peräisin olevan tuotteen yhteisön markkinoille tuotu määrä tonneina sekä kyseisen tuonnin ja yhteisön markkinoilla tapahtuneen jälleenmyynnin arvo euroina 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten (5) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista komissiolle saattaa olla hyötyä otoksen valinnassa,

toimittamalla edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se halua kuulua otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

Saadakseen tuojia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeelliset tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

iii)   Yhteisön tuottajia koskeva otos

Koska pyyntöä tukevia yhteisön tuottajia on paljon, komissio aikoo käyttää otantamenetelmää yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon selvittämiseksi.

Jotta komissio voisi valita otoksen, kaikkia yhteisön tuottajia pyydetään toimittamaan yrityksestään tai yrityksistään 6 kohdan b alakohdan i alakohdassa asetetussa määräajassa seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä yhteyshenkilön nimi,

yrityksen kokonaisliikevaihto euroina 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

tarkka kuvaus yrityksen toiminnasta tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon osalta sekä tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon määrä tonneina 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin arvo euroina 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin määrä tonneina 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon määrä tonneina 1. heinäkuuta 2004 ja 30. kesäkuuta 2005 välisenä aikana,

kaikkien tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja/tai myyntiin osallistuneiden etuyhteydessä olevien yritysten (5) nimet ja tarkka kuvaus niiden toiminnasta,

muut asiaa koskevat tiedot, joista komissiolle saattaa olla hyötyä otoksen valinnassa,

toimittamalla edellä mainitut tiedot yritys antaa suostumuksensa siihen, että se voidaan valita otokseen. Jos yritys valitaan otokseen, sen edellytetään täyttävän kyselylomakkeen ja suostuvan paikalla tehtävään vastausten tarkastukseen. Jos yritys ilmoittaa, ettei se haluaa kuulua otokseen, sen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tutkimuksessa. Yhteistyöstä kieltäytymisen seuraukset esitetään jäljempänä 8 kohdassa.

iv)   Otosten lopullinen valinta

Asianomaisten osapuolten on toimitettava otosten valinnan kannalta merkitykselliset tiedot 6 kohdan b alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio aikoo valita otokset lopullisesti kuultuaan niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen.

Otoksiin valittujen yritysten on palautettava kyselylomake 6 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa, ja niiden on toimittava yhteistyössä tutkimuksessa.

Jos yhteistyö ei ole riittävää, komissio voi tehdä päätelmänsä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 17 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti. Kuten 8 kohdassa todetaan, käytettävissä olevien tietojen perusteella tehty päätelmä saattaa olla asianomaiselle osapuolelle epäedullisempi.

b)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättömät tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille yhteisön tuottajille ja niiden järjestöille, otokseen valituille Intiassa toimiville viejille/tuottajille, viejien/tuottajien järjestöille, otokseen valituille tuojille, pyynnössä mainituille tai tämän tarkastelun kohteena olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa yhteistyössä toimineille tuojien järjestöille sekä asianomaisen viejämaan viranomaisille.

c)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselylomaketta täydentävät tiedot ja esittämään asiaa tukevaa näyttö. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä. Pyyntö on esitettävä tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

5.2.   Yhteisön edun arviointimenettely

Jos polkumyynnin ja vahingon jatkuminen tai toistuminen osoittautuu todennäköiseksi, määritetään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti, olisiko polkumyynnin vastaiset toimenpiteet yhteisön edun nimissä pidettävä voimassa vai kumottava. Tämän vuoksi yhteisön tuotannonala, tuojat ja niitä edustavat järjestöt, käyttäjien edustajat sekä kuluttajajärjestöt voivat 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa yleisessä määräajassa ilmoittautua ja toimittaa tietoja komissiolle, jos ne voivat osoittaa, että niiden toiminnan ja tarkasteltavana olevan tuotteen välillä on kiistaton yhteys. Osapuolet, jotka ovat toimineet edellisen virkkeen ohjeiden mukaisesti, voivat 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa pyytää tulla kuulluiksi ja esittää erityiset syyt kuulemiseensa. On huomattava, että 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos niiden tueksi on tietoja toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

6.   Määräajat

a)   Yleiset määräajat

i)   Kyselylomakkeen pyytäminen

Kaikkien tämän tarkastelun kohteena olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa yhteistyöstä kieltäytyneiden asianomaisten osapuolten olisi pyydettävä kyselylomake mahdollisimman nopeasti mutta viimeistään 15 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)   Osapuolten ilmoittautuminen, kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta. Huomattakoon, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

iii)   Kuuleminen

Asianomaiset osapuolet voivat myös samassa 40 päivän määräajassa esittää pyynnön tulla komission kuulemiksi.

b)   Otantaan sovellettava erityinen määräaika

i)

Edellä 5.1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava komissiossa 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, koska komissio aikoo kuulla otoksen lopullisesta valinnasta niitä asianomaisia osapuolia, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua otokseen, 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ii)

Kaikkien muiden otoksen valinnan kannalta merkittävien 5.1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava komissiossa 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

iii)

Otokseen valittujen osapuolten täyttämien kyselylomakkeiden on oltava komissiossa 37 päivän kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu niiden valinnasta otokseen.

7.   Kirjalliset huomautukset, kyselylomakkeiden vastaukset ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä faksi- ja/tai teleksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto merkitään maininnalla ”Limited (6), ja niihin liitetään perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka merkitään maininnalla ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” (asianomaisten tarkasteltaviksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles/Brussel

Faksi: (32-2) 295 65 05

8.   Kieltäytyminen yhteistyöstä

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se vaikeuttaa tutkimusta huomattavasti, alustavat tai lopulliset päätelmät, riippumatta siitä, ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseiselle osapuolelle epäedullisempi kuin jos se olisi toiminut yhteistyössä.

9.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUVL C 130, 27.5.2005, s. 8.

(3)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 17.

(4)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 116.

(5)  Etuyhteydessä olevan yrityksen käsitettä selvitetään tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 143 artiklassa.

(6)  Tämä tarkoittaa, että asiakirja on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.


20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/25


VALTIONTUKI — SLOVAKIA

Valtiontuki N:o C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N 195/2005)

Rakenneuudistustuki Konas Ltd:lle

Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(2005/C 323/09)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio on ilmoittanut 9. marraskuuta 2005 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Slovakialle päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittua toimenpidettä.

Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa toimenpiteestä, jota koskevan menettelyn komissio aloittaa, kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun pääosasto

Valtiontukien kirjaamo

SPA 3, 6/5

B-1049 Bryssel

Faksi: (32-2) 296 12 42

Huomautukset toimitetaan Slovakialle. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä luottamuksellista käsittelyä. Tämä pyyntö on perusteltava.

TIIVISTELMÄ

Menettely

Slovakian viranomaiset ilmoittivat komissiolle 11. huhtikuuta 2005 päivätyllä kirjeellä, että Konas Ltd:lle on myönnetty rakenneuudistustukea. Myöhemmin selvennettiin, että tuki oli myönnetty EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan vastaisesti ja että se oli näin ollen sääntöjenvastaista.

Kuvaus tuensaajasta ja tukitoimenpiteistä

Tuensaaja on Konas Ltd, joka on koneita ja laitteita (muotoilu- ja puristuslaitteita, yksitoimikoneita ja suojalevyjä) valmistava yritys. Konas luokitellaan pk-yritykseksi, ja se sijaitsee EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisella aluetukikelpoisella alueella.

Kiistanalaisessa toimenpiteessä on kyse toimivaltaisen verotoimiston luopumisesta verosaatavistaan osana velkojien kanssa konkurssi- ja akordilain 328/91 mukaisesti tehtyä sopimusta. Tämä menettely on eräänlainen tuomioistuimen valvonnassa tapahtuva yleistäytäntöönpanomenettely maksukyvyttömyyden vuoksi. Se johtaa velkaantuneen yrityksen ja sen velkojien väliseen sopimukseen, jonka pohjalta velallinen suorittaa osan velastaan ja velkojat luopuvat jäljelle jäävistä saatavistaan. Velkaantunut yritys jatkaa toimintaansa ilman, että omistussuhde muuttuu.

Konasin heinäkuussa 2003 vireille panemassa menettelyssä verotoimisto suostui luopumaan 86,7 prosentista saataviaan. Saatavien kokonaismäärä oli 11,2 miljoonaa Slovakian korunaa eli noin 0,3 miljoonaa euroa, ja kirjanpidosta poistetun velan määrä oli 9,7 miljoonaa korunaa eli noin 0,2 miljoonaa euroa. Yksityiset velkojat, jotka olivat mukana järjestelyssä, suostuivat luopumaan osasta saataviaan samoilla poistettavan velan prosenttiosuutta ja takaisinmaksuaikaa koskevilla ehdoilla. Heidän saatavansa olivat yhteensä 0,8 miljoonaa korunaa eli noin 0,02 miljoonaa euroa, ja kirjanpidosta poistetun velan määrä oli 0,7 miljoonaa korunaa eli noin 0,017 miljoonaa euroa. Asiaa valvova tuomioistuin vahvisti tämän sopimuksen 25. kesäkuuta 2004.

Tässä menettelyssä verotoimistolla oli erillisen velkojan asema, ja sillä oli oikeus kaataa Konasin kanssa tehtävä sopimus. Verotoimiston saatavien vakuutena oli kiinteään omaisuuteen tehty kiinnitys, joka oli yhteensä 10 miljoonaa Slovakian korunaa eli noin 0,25 miljoonaa euroa.

ARVIO

Valtiontuki

Komissio toteaa ensin, että julkisesta velasta luopuminen koskee valtion varoja, valikoivuuskriteeri täyttyy, toimenpide koskee yhtä yksityistä tuensaajaa ja tuensaajan taloudellinen toiminta koskee jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

Sen jälkeen komissio ottaa esille kilpailun vääristymistä koskevan kriteerin. Komissio toteaa aluksi, että verotoimisto ja yksityiset velkojat hyväksyivät järjestelyt Konasin kanssa samoilla ehdoilla. Komissio kuitenkin huomauttaa, että verotoimisto olisi voinut periä saatavistaan enemmän konkurssimenettelyssä, jossa sillä olisi ollut yhtä lailla erillisen velkojan asema. Konkurssimenettelyssä kiinnitetyn omaisuuden myynnistä saatu tuotto olisi käytetty pelkästään verotoimiston saatavien turvaamiseksi. Konasin aloittamassa menettelyssä verotoimisto olisi voinut yksin kaataa Konasin ehdotuksen ja sen jälkeen panna vireille joko pakkoperinnän tai konkurssimenettelyn.

Komissio toteaa tämän vuoksi, että saatavien poistamisesta koitui Konasille taloudellista etua, jota se ei olisi kyennyt saamaan yksityisillä markkinoilla, ja että saatavien poistaminen aiheutti täten kilpailun vääristymistä.

Komissio toteaa tämän perusteella, että saatavien poistaminen on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen poikkeus

Komissio arvioi toimenpidettä tukena vaikeuksissa olevalle yritykselle niiden suuntaviivojen mukaisesti, jotka yhteisö on antanut vuonna 1999 valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (EYVL C 288, 9.10.1999, s. 2). Komissio epäilee, onko kiistanalainen toimenpide todella suuntaviivojen mukaista rakenneuudistustukea. Erityisesti komissio epäilee sitä, onko tuen myöntämisen ehtona rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpano ja oliko menettelyn yhteydessä Konasin asiaa valvovalle tuomioistuimelle toimittama suunnitelma sellainen, joka palauttaisi yrityksen pitkäaikaisen kannattavuuden. Komissio epäilee lisäksi sitä, onko tuki rajoittunut vähimmäismäärään.

KIRJEEN TEKSTI

”Komisia oznamuje Slovensku, že po preskúmaní informácií, ktoré poskytli vaše orgány o vyššie uvedenom opatrení, sa rozhodla začať konanie stanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

I.   KONANIE

1.

Listom z 11. apríla 2005, zaevidovanom 19. apríla 2005, Slovensko upovedomilo Komisiu o svojom zámere udeliť reštrukturalizačnú pomoc spoločnosti Konas s.r.o. Dodatočné informácie poskytlo Slovensko listom z 30. júna 2005, zaevidovanom 12. júla 2005 a listom z 5. septembra 2005, zaevidovanom 8. septembra 2005, odpovedajúc Komisii na listy z 31. mája 2005 a 28. júla 2005.

2.

V priebehu tejto výmeny listov vyšlo najavo, že predmetná pomoc bola poskytnutá v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Pomoc bola preto klasifikovaná ako nezákonná pomoc a bolo jej priradené nové číslo prípadu NN 66/2005.

II.   OPIS

1.   Príslušný podnik

3.

Príjemcom finančnej pomoci je spoločnosť Konas s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti výroby strojov a zariadení v týchto štyroch segmentoch: výroby tvárniacich a ťažných nástrojov, jednoúčelových strojov a tieniacich kabín. Spoločnosť sa nachádza v regióne oprávnenom na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.

4.

Na základe informácií poskytnutých slovenskými orgánmi, vo všetkých týchto segmentoch existuje niekoľko domácich konkurentov a konkurentov na úrovni Európskych spoločenstiev. Spoločnosť vidí možnosti vývozu v oblasti tvárniacich nástrojov.

5.

Spoločnosť Konas zamestnáva 37 osôb a v roku 2003 dosiahla obrat 30 miliónov SKK (750 000 EUR) (1) a za prvé tri štvrťroky 2004 to bolo 15 miliónov SKK (375 000 EUR).

2.   Uplatňované vnútroštátne právne predpisy

6.

Sporným opatrením je odpis daňového dlhu príslušným Daňovým úradom Lučenec (ďalej len ’daňový úrad’) v rámci tzv. vyrovnania s veriteľmi. V čase rozhodujúcich skutočností bol tento postup upravovaný zákonom č. 328/91 o konkurze a vyrovnaní (ďalej len ’zákon o konkurze’).

7.

Vyrovnanie s veriteľmi (ďalej len ’vyrovnanie’ alebo ’vyrovnacie konanie’) je konanie pod dohľadom súdu, ktorého cieľom, podobne ako v prípade konkurzného konania, je usporiadať finančnú situáciu spoločností v úpadku. Spoločnosť je v úpadku vtedy, keď má niekoľkých veriteľov a nie je schopná vyrovnať svoje záväzky do 30 dní od dátumu splatnosti. V konkurznom konaní spoločnosť zanikne a jej aktíva sa buď predajú novému majiteľovi, alebo sa spoločnosť zlikviduje. Oproti tomu vo vyrovnacom konaní spoločnosť v úpadku pokračuje v činnosti bezo zmeny majiteľa. Súd, ktorý vykonáva dohľad po splnení všetkých procedurálnych a materiálnych predpokladov rozhodnutím začne vyrovnacie konanie a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v predpísanej lehote.

8.

Na základe dohody medzi veriteľmi a spoločnosťou v úpadku (ďalej len ’dohoda veriteľov’), schválenou súdom prostredníctvom uznesenia, spoločnosť časť svojho dlhu zaplatí a zvyšok dlhu sa odpíše.

9.

Veritelia, ktorých pohľadávky sú zabezpečené, napríklad vo forme záložného práva konajú ako oddelení veritelia. Na prijatie návrhu vyrovnania musia všetci oddelení veritelia hlasovať v jeho prospech, zatiaľ čo hlas ostatných veriteľov sa pokladá za rozhodujúci, ak súhlasí kvalifikovaná väčšina veriteľov. Oddelení veritelia hlasujú osobitne a majú právo vetovať návrh.

10.

Oddelení veritelia majú privilegovanú pozíciu aj v konkurznom konaní. Výnosy z predaja zabezpečených aktív v konkurznom konaní by sa mali použiť výhradne na splatenie pohľadávok oddelených veriteľov. Ak z tohto predaja nemožno pokryť všetky pohľadávky oddeleného veriteľa, tieto sa spoja v druhej skupine s pohľadávkami ostatných veriteľov. V druhej skupine sa veritelia uspokojujú pomerne.

11.

Podľa zákona o konkurze, spoločnosť, ktorá sa uchádza o vyrovnanie s veriteľmi, musí súdu predložiť zoznam opatrení týkajúcich sa reorganizácie spoločnosti a ďalšieho financovania činnosti spoločnosti po tomto vyrovnaní. Podľa slovenských orgánov, tieto informácie sú určené súdu vykonávajúcemu dohľad a daňový úrad v pozícii orgánu poskytujúceho pomoc nemá žiadnu možnosť posúdenia plánu alebo monitorovania jeho implementácie.

12.

Zákon č. 511/92 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (ďalej len ’zákon o správe daní’) upravuje daňové exekučné konanie, účelom ktorého je vymôcť daňové pohľadávky štátu prostredníctvom napríklad predaja nehnuteľnosti, hnuteľných aktív alebo spoločnosti ako celku.

3.   Opis opatrenia

13.

Spoločnosť Konas požiadala súd o povolenie vyrovnacieho konania 15. júla 2003, čo súd vykonal uznesením z 25. marca 2004. Veritelia sa stretli 8. júna 2004 a vyjadrili súhlas s reštrukturalizáciou svojich pohľadávok v súlade s návrhom spoločnosti Konas. Súd potvrdil dohodu veriteľov uznesením z 25. júna 2004, ktoré nadobudlo účinnosť 2. augusta 2004. Vyrovnacie konanie súd oficiálne ukončil uznesením z 20. októbra 2004. Podľa slovenských orgánov, posledné uvedené uznesenie je konečným rozhodnutím podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Daňový úrad však pozastavil výkon odpisu až do skončenia konania pred Komisiou.

14.

Veritelia sa dohodli so spoločnosťou Konas na tomto vyrovnaní: 13,3 % dlhu splatí spoločnosť Konas do 90 dní od nadobudnutia účinnosti dohody veriteľov a zvyšných 86,7 % dlhu odpíšu veritelia. Nároky všetkých veriteľov boli teda uspokojené za rovnakých podmienok. Daňový úrad ako jediný verejný veriteľ súhlasil s odpísaním sumy 9 730 739 SKK (243 000 EUR). Konkrétne sumy pre jednotlivých veriteľov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 1

Vyrovnanie dlhu spoločnosti Konas [v SKK]

Veriteľ

Dlh pred vyrovnaním

Dlh po vyrovnaní (2)

Odpísané sumy

Verejný

Daňový úrad

11 223 459

1 492 720

9 730 739

Súkromný

4 veritelia

827 437

110 049

717 388

CELKOM

 

12 050 896

1 602 769

10 448 127

15.

Slovenské orgány potvrdili, že spoločnosť Konas si splnila svoje zostavajúce záväzky tak voči verejnému ako aj súkromným veriteľom v lehote uvedenej v dohode veriteľov.

16.

Dlh voči daňovému úradu na dani z pridanej hodnoty, ktorý bol predmetom uvedeného vyrovnacieho konania, vznikol za obdobie medzi tretím štvrťrokom roku 1995 a koncom roku 1997 a za obdobie niekoľkých mesiacov v rokoch 1998 a 1999. Tento dlh dosiahol výšku 11 223 459 SKK (280 586 EUR).

17.

Podľa slovenských orgánov, daňový úrad vydal osem exekučných príkazov v období rokov 1998 a 2000, a tým si uplatnil svoje právomoci podľa zákona o správe daní. V apríli v roku 2004 vydal daňový úrad výkaz nedoplatkov spoločnosti Konas v čase vyrovnacieho konania.

18.

Pohľadávky daňového úradu vo výške 10 147 939 SKK (253 698 EUR) boli zabezpečené záložným právom na aktíva príjemcu. Vďaka tejto záruke bol daňový úrad jediným oddeleným veriteľom vo vyrovnacom konaní, a teda hlasoval oddelene od ostatných veriteľov. Pohľadávky súkromných veriteľov neboli zabezpečené.

4.   Reštrukturalizácia

19.

So žiadosťou o vyrovnacie konanie adresovanou príslušnému súdu predložila spoločnosť Konas taktiež plán, ktorý pozostával z dvoch častí: finančnej analýzy spoločnosti a organizačných opatrení a opatrení na obnovenie finančnej stability spoločnosti.

20.

Spoločnosť najprv opísala vo svojom pláne svoju finančnú situáciu tvrdiac, že hoci je stále spoločnosťou v úpadku, jej finančná situácia je stabilizovaná. Spoločnosť potom dospela k záveru, že jej krátkodobé pohľadávky a hotovosť budú dostatočné na pokrytie dlhu zostavajúceho po vyrovnaní. Spoločnosť opísala svoje organizačné činnosti takto: vytváranie rezerv vo výške, ktorá sa rovná dlhu zostavajúcemu po vyrovnaní, riadenie hotovostného toku počas vyrovnacieho konania s cieľom zabrániť neefektívnym výdavkom najmä za energiu a materiál, pravidelná platba daní a iných verejných záväzkov, zintenzívnenie marketingových aktivít, zvýšenie predaja najrentabilnejším zákazníkom, prehodnotenie úrovne zamestnanosti, obmedzenie výdavkov na sociálne účely počas vyrovnacieho konania, lepšie využívanie existujúcich zariadení, pokles spotreby energie a zníženie nákladov.

21.

Náklady na reštrukturalizáciu sa rovnajú výške dlhu, ktorý spoločnosť potrebuje reštrukturalizovať prostredníctvom vyrovnania so svojimi veriteľmi, čo predstavuje sumu 12 050 896 SKK (301 272 EUR) (3). Nezaplatený dlh spoločnosti Konas je 1 602 769 SKK (40 069 EUR). Konas uvádza ako zdroje jeho financovania krátkodobé pohľadávky (1 323 259 SKK alebo 33 081 EUR) a disponibilnú hotovosť (2 246 419 SKK alebo 56 160 EUR).

III.   HODNOTENIE

1.   Štátna pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

22.

V článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES sa uvádza, že akákoľvek pomoc poskytnutá zo strany členského štátu alebo zo štátnych prostriedkov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých tovarov, sa považuje za nezlúčiteľnú so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

23.

Odpis verejného dlhu predstavuje použitie štátnych prostriedkov (ušlé daňové príjmy). Keďže pomoc je určená jednej konkrétnej spoločnosti, kritérium selektívnosti je splnené. Spoločnosť pôsobí v oblasti výroby priemyselných strojov a zariadení, v ktorej existuje obchod medzi členskými štátmi.

24.

Zostáva určiť, či sporné opatrenie narúša hospodársku súťaž tým, že príjemcovi poskytuje podporu, ktorú by na súkromnom trhu nedostal. Inými slovami, Komisia musí určiť, či sa štát vo vyrovnacom konaní správal ako súkromný veriteľ.

25.

V tomto kontexte Komisia poznamenáva, že Slovensko nepopiera, že predmetné opatrenie predstavuje štátnu pomoc.

26.

Komisia posúdila, či daňový úrad konal v tomto prípade ako by konal súkromný veriteľ v porovnateľnej pozícii (tzv. ’test súkromného veriteľa’). Konanie verejného orgánu musí byť porovnané s hypotetickým správaním hypotetického súkromného veriteľa, ktorého jediným cieľom by bolo dosiahnuť splatenie jednotlivých súm, preňho za daných podmienok čo najvýhodnejšie, pokiaľ ide o stupeň uspokojenia a časový rámec (4).

27.

V prvom rade je potrebné porovnať výsledky pokiaľ ide o splatenie pohľadávok, ktoré štát dosiahol pri vyrovnaní so svojim dlžníkom, na jednej strane, a ktoré by štát mohol získať v konkurznom konaní alebo inom správnom alebo občianskom súdnom konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov (ako daňová exekúcia), na strane druhej. Po druhé, konanie ostatných veriteľov sa vezme do úvahy, pokiaľ je ich právna pozícia porovnateľná s pozíciou, akú má verejný veriteľ. Skutočnosť, že súkromní veritelia v danom prípade konajú rovnako ako verejný veriteľ, nevedie automaticky k záveru, že boli splnené kritériá testu súkromného veriteľa.

28.

Pokiaľ ide o prvé kritérium, konštatuje sa, že pohľadávky daňového úradu vo výške 10 147 939 SKK (253 698 EUR) boli spojené so záložným právom na aktíva príjemcu. Táto čiastka zodpovedá 90 % celkových pohľadávok daňového úradu voči spoločnosti Konas. V konkurznom konaní by tieto zábezpeky zaručili daňovému úradu pozíciu oddeleného veriteľa, čo by znamenalo, že výnosy z predaja z takýchto zabezpečených aktív by mohli byť použité výlučne na pokrytie jeho zabezpečených pohľadávok.

29.

Zvyšok pohľadávok daňového úradu by bol uspokojený spolu s pohľadávkami súkromných veriteľov z toho, čo by zostalo z aktív spoločnosti po predaji zabezpečených aktív. Nároky veriteľov v druhej skupine sa uspokojujú pomerne. V tejto súvislosti Komisia konštatuje, že zatiaľ čo pohľadávky daňového úradu predstavovali čiastku 11 223 459 SKK (280 586 EUR), súhrn pohľadávok štyroch súkromných veriteľov predstavoval čiastku 827 437 SKK (20 685 EUR), čo zodpovedá 7 % celkového dlhu spoločnosti Konas. Vzhľadom na tento pomer a keďže by výnosy z ďalších predajov boli rozdelené pomerne, daňový úrad by získal v absolútnych hodnotách najviac aj v druhej skupine veriteľov. Uspokojenie súkromných veriteľov v druhej skupine by bolo minimálne.

30.

Daňový úrad mohol zabrániť po začatí vyrovnancieho konania schváleniu dohody veriteľov tým, že by bol odmietol hlasovať v jej prospech ( privilégium veta oddeleného veriteľa). Vyrovnacie konanie by tým bolo ukončené a daňový úrad by mohol podať návrh na začatie konkurzného konania.

31.

Komisia ďalej poznamenáva, že v období od roku 2001 do roku 2003, keď spoločnosť Konas požiadala súd o povolenie vyrovnacieho konania, daňový úrad nevydal v rámci svojej právomoci podľa zákona o správe daní žiaden exekučný príkaz. Dlh, ktorý bol predmetom dohody veriteľov, datoval až do tretieho štvrťroku roku 1995. Podľa zavedenej judikatúry, už samotná priebežná absencia vymáhania práva zo strany štátu, týkajúceho sa daňových záväzkov a záväzkov zo sociálneho zabezpečenia, môže byť sama o sebe výhodou zmierňujúcou záťaž, ktorú by mal príjemca bežne znášať (5). V tomto prípade Komisia považuje priebežné nevymáhanie daňových záväzkov spoločnosti Konas za jeden z prvkov analýzy, či bol splnený test súkromného veriteľa.

32.

Pokiaľ ide o druhé kritérium, aj keď Komisia uznáva, že verejní ako aj súkromní veritelia sa dohodli na reštrukturalizácii svojich pohľadávok za rovnakých podmienok (rovnaké percento odpísaného dlhu, splatenie v rovnakom časovom období), je taktiež zrejmé, že právna pozícia daňového úradu voči spoločnosti Konas bola výhodnejšia. Daňový úrad vlastnil zabezpečené pohľadávky a mal možnosť začať daňovú exekúciu podľa zákona o správe daní. Ako sa uvádza vyššie v bode 29, uspokojenie obchodných pohľadávok súkromných veriteľov by bolo v konkurznom konaní veľmi obmedzené.

33.

Slovenské orgány v predložených podkladoch výslovne spomenuli, že regionálne aspekty boli jedným z kritérií daňového úradu pre to, aby súhlasil s vyrovnaním navrhovaným spoločnosťou Konas. Súkromný veriteľ by sa však snažil len o čo najvyššie uspokojenie svojich pohľadávok a nebral by do úvahy motivácie tohto typu, ktoré patria k výkonu funkcií štátu (regionálna, kohézna, sociálna politika atď.).

34.

Na základe uvedeného, Komisia dospela k záveru, že daňový úrad nekonal ako súkromný veriteľ. Kritériá testu súkromného veriteľa teda nie sú splnené. Odpis dlhu daňovým úradom preto predstavuje výhodu, ktorú by spoločnosť Konas nebola získala na trhu, a ktorá teda spôsobuje narušenie hospodárskej súťaže.

35.

Komisia preto uzatvára, že predmetné opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

2.   Výnimka podľa článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES

36.

Primárnym cieľom predmetného opatrenia je pomôcť spoločnosti v ťažkostiach. V takýchto prípadoch možno uplatniť výnimku článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, ktorá umožňuje povoliť štátnu pomoc na podporu rozvoja niektorých hospodárskych sektorov, ak táto pomoc negatívne neovplyvňuje podmienky obchodovania do takej miery, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom, a ak sú splnené príslušné podmienky.

37.

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach sa v súčasnosti upravuje usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (6) (ďalej len ’nové usmernenia’), ktoré nahrádzajú predchádzajúce znenie prijaté v roku 1999 (7) (ďalej len ’usmernenia z roku 1999’).

38.

Prechodné ustanovenia nových usmernení stanovujú, že nové usmernenia sa uplatňujú na hodnotenie akejkoľvek pomoci na záchranu alebo reštrukturalizáciu poskytnutej bez povolenia Komisie (nezákonná pomoc), ak je niektorá časť pomoci alebo celá pomoc poskytnutá po 1. októbri 2004, teda po dni uverejnenia nového usmernenia v Úradnom vestníku Európskej únie (bod 104, prvý pododsek). Ak však bola pomoc nezákonne poskytnutá pred 1. októbrom 2004, zisťovanie sa vedie na základe usmernení platných v čase, keď bola pomoc poskytnutá (bod 104, druhý pododsek).

39.

Komisia poznamenáva, že schválenie vyrovnania daňovým úradom nadobudlo účinnosť 2. augusta 2004 (8). Je irelevantné, že ďalšie procesné kroky, akými sú deklaratórne uznesenie súdu, ktorým sa formálne ukončí vyrovnacie konanie alebo potreba daňového úradu skutočne realizovať odpísanie dlhu vo svojich účtovných záznamoch, sú predpísané vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tieto predstavujú úkony vykonávajúce rozhodnutie štátu poskytnúť štátnu pomoc (inými slovami, platbu). V zmysle tohto bola pomoc nezákonne poskytnutá pred 1. októbrom 2004. Uplatňujú sa teda usmernenia z roku 1999, uplatňované v čase, keď bola pomoc poskytnutá.

40.

Vo svojom hodnotení Komisia berie do úvahy, že príjemca, ktorý spĺňa kritéria uvedené v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (9), je malým podnikom.

2.1.   Oprávnenosť podniku

41.

Podľa bodu 5 písm. c) usmernenia z roku 1999 sa podnik pokladá za podnik v ťažkostiach, ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov spĺňa kritéria na to, aby sa stal predmetom konania vo veci kolektívnej platobnej neschopnosti.

42.

Spoločnosť Konas bola predmetom vyrovnacieho konania, ktoré je prístupné platobne neschopným spoločnostiam v súlade s definíciou zákona o konkurze. Konas je preto oprávnená na reštrukturalizačnú pomoc.

2.2.   Reštrukturalizačný plán

43.

Podľa usmernení z roku 1999, poskytnutie reštrukturalizačnej pomoci musí byť prepojené a podmienené implementáciou zrealizovateľného a koherentného reštrukturalizačného plánu na obnovenie dlhodobej životaschopnosti podniku. Členský štát sa zaväzuje k tomuto plánu, ktorý musí byť schválený Komisiou. Neschopnosť firmy zrealizovať plán sa považuje za zneužitie pomoci.

44.

Reštrukturalizačný plán musí obnoviť dlhodobú životaschopnosť príjemcu v prijateľnom časovom rámci a na základe realistických predpokladov pokiaľ ide o budúce podmienky prevádzky. Plán by mal opísať okolnosti, ktoré viedli spoločnosť do ťažkostí a uviesť primerané opatrenia na riešenie týchto ťažkostí. Reštrukturalizačné operácie nemôžu byť obmedzené na finančnú pomoc určenú na vyrovnanie dlhov a minulých strát bez toho, aby sa zaoberali dôvodmi spôsobujúcimi tieto ťažkosti.

45.

Pre spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v podporovaných oblastiach a malé a stredné podniky, usmernenia z roku 1999 ustanovujú, že podmienky na schvaľovanie pomoci môžu byť menej prísne, pokiaľ ide o uplatňovanie kompenzačných opatrení a obsah monitorovacích správ. Tieto ukazovatele však nezbavujú takéto spoločnosti potreby vypracovania reštrukturalizačného plánu a členské štáty povinnosti poskytnúť reštrukturalizačnú pomoc len za podmienky implementácie reštrukturalizačného plánu.

46.

V tomto prípade Komisia konštatuje, že plán spoločnosti Konas bol vypracovaný podľa zákona o konkurze a nie podľa usmernení z roku 1999. Daňový úrad ako orgán poskytujúci pomoc nemal možnosť posúdiť plán alebo podmieniť odpísanie svojich pohľadávok jeho implementáciou, ktorá by bola náležite monitorovaná. Javí sa preto, že formálne požiadavky usmernení z roku 1999 neboli rešpektované.

47.

Komisia však aj napriek tomu preštudovala obsah navrhovaného plánu a konštatuje, že tu chýbajú prvky reštrukturalizačného plánu opísané v usmerneniach z roku 1999. Spoločnosť Konas opísala svoju súčasnú finančnú situáciu veľmi stručne, len do tej miery, aby preukázala, že bude schopná po vyrovnaní pokryť zvyšok svojho dlhu, a tým stratí znaky úpadku. Dôvody ťažkostí spoločnosti neboli analyzované.

48.

Plán opisuje veľmi stručne a všeobecne ciele spoločnosti Konas, ako napríklad zníženie nákladov a zintenzívnenie marketingových aktivít bez toho, aby bol však bližšie uvedený spôsob, akým sa tieto ciele majú dosiahnuť. Jediným konkrétnym opatrením je finančná reštrukturalizácia. Plán neobsahuje žiadnu predpoveď trhovej situácie ani výhľady spoločnosti.

49.

Na základe týchto ukazovateľov Komisia pochybuje, že plán navrhnutý spoločnosťou Konas je skutočným reštrukturalizačným plánom, aký je požadovaný v usmerneniach z roku 1999, uplatnenie ktorého by bolo podmienkou pre poskytnutie pomoci a ktorý by poskytol dostatočné záruky, že sa spoločnosť stane po vyrovnaní dlhodobo životaschopnou. Komisia má preto pochybnosti, že predmetné opatrenie nepredstavuje len prevádzkovú pomoc, oslobodzujúcu spoločnosť od nahromadeného verejného dlhu bez toho, aby sa realizovali akékoľvek konkrétne opatrenia, ktoré by zabezpečili obnovenie dlhodobej životaschopnosti. Takáto pomoc by bola nezlúčiteľná so spoločným trhom.

2.3.   Pomoc obmedzená na minimum

50.

Keďže chýba skutočný reštrukturalizačný plán, ktorý by obsahoval finančné predpovede spoločnosti, Komisia nemôže posúdiť, či bola pomoc obmedzená na minimum nevyhnutné na uskutočnenie reštrukturalizácie (bod 40 usmernení z roku 1999. S cieľom obmedziť rušivý účinok, výška pomoci musí byť taká, aby spoločnosť nezískala hotovosť navyše, ktorá by mohla byť použitá na činnosti, ktoré nie sú spojené s reštrukturalizačným procesom.

51.

Cieľom finančnej reštrukturalizácie je eliminácia dlhu, ktorý presahuje to, čo spoločnosť môže bežne znášať. V tomto prípade sa však javí, že dlh bol vyrovnaný v plnej miere, čo vytvára pre spoločnosť dodatočnú flexibilitu vyrovnávajúcu sa poskytnutiu hotovosti.

52.

Okrem toho, podľa svojho plánu spoločnosť Konas, v čase keď požiadala príslušný súd o začatie vyrovnacieho konania, disponovala v júli 2003 hotovosťou vo výške približne asi 2,2 milióna SKK. Podľa súvahy k 31. marcu 2004, dostupná hotovosť bola asi 3,9 milióna SKK. Nezaplatený dlh po vyrovnaní bol asi 1,6 milióna SKK. Slovenské orgány nepreukázali, že spoločnosti po zaplatení dlžnej čiastky nezostala hotovosť navyše, inými slovami, že odpísanie verejného dlhu bolo limitované na nevyhnutné minimum a že spoločnosť Konas nemohla prispieť k reštrukturalizácii vo vyššej miere zo svojich vlastných zdrojov.

53.

Komisia má preto pochybnosti, či bola pomoc obmedzená na nevyhnutné minimum.

2.4.   Záver

54.

Na základe uvedeného a informácií dostupných v tomto štádiu má Komisia pochybnosti, či je sporné opatrenie zlučiteľné so spoločným trhom ako reštrukturalizačná pomoc. Okrem toho sa zdá, že nie je možné uplatniť žiadnu inú výnimku v zmysle Zmluvy o ES.

3.   Rozhodnutie

55.

Vzhľadom na uvedené sa Komisia rozhodla začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo veci sporného opatrenia týkajúceho sa štátnej pomoci z dôvodu pochybností, či je kompatibilné so spoločným trhom.

56.

Komisia žiada Slovensko o predloženie svojich pripomienok, ktoré môžu pomôcť hodnoteniu prípadu, do jedného mesiaca od dátumu prijatia tohto listu.

57.

Komisia rovnako žiada slovenské orgány ihneď zaslať kópiu tohto listu príjemcovi pomoci.

58.

Komisia pripomína Slovensku, že konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES má odkladný účinok, a upozorňuje na článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktoré stanovuje, že od príjemcu možno vymáhať každú nezákonnú pomoc. V tejto súvislosti Komisia žiada Slovensko, aby sa zdržalo výkonu ďalších procesných krokov, ktoré by boli právne potrebné podľa vnútroštátnych právnych predpisov na zrealizovanie odpisu.

59.

Komisia ďalej pripomína, že uverejnením tohto listu a jeho zhrnutia v Úradnom vestníku Európskej únie bude informovať zainteresované strany. Komisia bude informovať zainteresované strany v krajinách EFTA, ktoré sú signatármi dohody o EHP, uverejnením oznamu v prílohe EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, ako aj dozorný orgán EFTA zaslaním kópie tohto listu. Všetky tieto zainteresované strany Komisia takto vyzve, aby predložili svoje pripomienky do jedného mesiaca od dátumu tohto uverejnenia.”


(1)  Použitý výmenný kurz je len približný (1 EUR = 40 SKK) a údaje v eurách slúžia len na informáciu.

(2)  Suma, ktorú je spoločnosť Konas povinná splatiť svojim veriteľom.

(3)  Reštrukturalizačný plán pripravený v júli 2003 uvádza mierne nižšiu sumu dlhu vo výške 9 683 198 SKK (242 079 EUR). Údaje posúdené Komisiou sú konečnými údajmi, ktoré sú uvedené súdom vykonávajúcim dohľad v rozhodnutí, ktoré potvrdzuje dohodu veriteľov (25. júna 2004, čo je rok po predložení žiadosti o vyrovnanie s veriteľmi).

(4)  Test súkromného veriteľa je potrebné odlišovať od tzv. testu súkromného investora. Pozri napríklad prípad C-342/96, Španielsko versus Komisia, § 46.

(5)  Prípad C-256/97, DM Transport.

(6)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(7)  Ú. v ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

(8)  Posledný dátum, kedy možno pomoc pokladať za poskytnutú. Možné sú aj skoršie dátumy (pozri bod 13), najmä dátum, keď daňový úrad súhlasil s navrhovaným vyrovnaním (8. jún 2004), čím sa ale nemení hodnotenie.

(9)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.


Euroopan keskuspankki

20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/31


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2005,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta

(CON/2005/53)

(2005/C 323/10)

1.

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 20 päivänä lokakuuta 2005 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta (1) (jäljempänä 'direktiiviehdotus').

2.

EKP:n toimivalta lausunnon antamiseen perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan, koska direktiiviehdotus sisältää säännöksiä, joilla on vaikutusta Euroopan unionin rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja yhdentymiseen ja jotka voisivat mahdollisesti vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että määräaikaa, johon mennessä jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi 2004/39/EY (2) osaksi kansallista lainsäädäntöään, jatketaan kuudella kuukaudella eli lokakuuhun 2006 ja siihen, että direktiivin 2004/39/EY varsinaista soveltamista varten annetaan kuuden kuukauden lisäaika, joka on käytettävissä sen jälkeen kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, sillä nämä toimenpiteet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi sekä jäsenvaltioille että sijoituspalveluyrityksille. Lisäksi EKP toteaa, että neuvosto ja Euroopan parlamentti harkitsevat tällä hetkellä määräaikojen pidentämistä vielä kolmella lisäkuukaudella eli yhdeksään kuukauteen. EKP ei vastusta myöskään tällaista jatkoaikaa.

Annettu Frankfurt am Mainissa 9 päivänä joulukuuta 2005.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  (KOM(2005) 253 lopullinen).

(2)  Rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).