ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 274

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
5. marraskuuta 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2005/C 274/1

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 2,06 % 1. marraskuuta 2005 — Euron kurssi

1

2005/C 274/2

Ilmoitusmenettely — Tekniset määräykset ( 1 )

2

2005/C 274/3

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

8

2005/C 274/4

Komission lausunto, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Sizewellin ydinvoimalan käytöstäpoistosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

9

2005/C 274/5

Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

10

2005/C 274/6

Valtiontuki — Puola — Valtiontuki N:o C 21/2005 (ex PL45/04) — Korvaus Poczta Polskalle yleisistä postipalveluista — Valtiontuki N:o C 22/2005 (ex PL49/04) — Tuki Poczta Polskalle yleisten postipalvelujen tarjoamiseen liittyvää investointia varten — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti ( 1 )

14

 

III   Tiedotteita

 

Komissio

2005/C 274/7

Kolmansista maista tulevan maissin tuontitullin alentamista koskeva tarjouskilpailuilmoitus

20

2005/C 274/8

Kolmansista maista tulevan maissin tuontitullin alentamista koskeva tarjouskilpailuilmoitus

22

2005/C 274/9

Muutos tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevaan tarjouskilpailuilmoitukseen (EUVL C 166, 7.7.2005)

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Tiedonantoja

Komissio

5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/1


Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko (1):

2,06 % 1. marraskuuta 2005

Euron kurssi (2)

4. marraskuuta 2005

(2005/C 274/01)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1933

JPY

Japanin jeniä

140,52

DKK

Tanskan kruunua

7,4640

GBP

Englannin puntaa

0,67640

SEK

Ruotsin kruunua

9,5915

CHF

Sveitsin frangia

1,5439

ISK

Islannin kruunua

72,00

NOK

Norjan kruunua

7,7975

BGN

Bulgarian leviä

1,9556

CYP

Kyproksen puntaa

0,5736

CZK

Tšekin korunaa

29,357

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

249,13

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6964

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

3,9903

RON

Romanian leuta

3,6623

SIT

Slovenian tolaria

239,49

SKK

Slovakian korunaa

38,931

TRY

Turkin liiraa

1,6096

AUD

Australian dollaria

1,6207

CAD

Kanadan dollaria

1,4090

HKD

Hongkongin dollaria

9,2516

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7345

SGD

Singaporin dollaria

2,0266

KRW

Etelä-Korean wonia

1 250,40

ZAR

Etelä-Afrikan randia

7,9363

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,6485

HRK

Kroatian kunaa

7,3828

IDR

Indonesian rupiaa

11 998,63

MYR

Malesian ringgitiä

4,506

PHP

Filippiinien pesoa

65,787

RUB

Venäjän ruplaa

34,0630

THB

Thaimaan bahtia

48,907


(1)  Korko, jota sovellettiin viimeiseen ennen ilmoitettua päivää suoritettuun rahoitusoperaatioon. Jos sovellettu korko on vaihtuva huutokauppakorko, korko on marginaalinen korko.

(2)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/2


Ilmoitusmenettely — Tekniset määräykset

(2005/C 274/02)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä. (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37; EYVL L 217, 5.8.1998, s. 20)

Ilmoitukset komission saamista teknisiä määräyksiä koskevista ehdotuksista

Viite  (1)

Asiakirja

Kolmen kuukauden odotusaika päättyy  (2)

2005/0535/A

Luonnos liittovaltion terveys- ja naisasiainministerin asetukseksi raakamaidosta (raakamaitoasetus)

6.1.2006

2005/0536/A

Liittovaltion terveys- ja naisasiainministerin asetus tiettyjen elintarvikkeita koskevien hygieniasääntöjen mukauttamisesta (elintarvikkeiden hygieniasääntöjen mukauttamista koskeva asetus)

6.1.2006

2005/0537/E

Luonnos kuninkaan asetukseksi pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevan lainsäädännön täydentämisestä

9.1.2006

2005/0538/LT

Luonnos Liettuan tasavallan hallituksen päätöslauselmaksi kansallisen taajuusjakotaulukon hyväksymisestä 3 päivänä helmikuuta 2003 annetun Liettuan tasavallan hallituksen päätöslauselman n:o 174 muuttamisesta

9.1.2006

2005/0539/E

Langattomat verkot, mukaan lukien taajuuskaistalla 5 GHz toimivat laajakaistaiset datasiirtoverkot (RLAN), jotka on tarkoitettu rakennusten sisäpuolella tai niiden lähistöllä käytettäviin lyhyen kantaman sovelluksiin

9.1.2006

2005/0540/E

Langattomat mikrofonit

9.1.2006

2005/0541/FIN

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

9.1.2006

2005/0542/A

RVS 8S.06.25: Tienrakennusta koskevat tekniset sopimusehdot, päällystystyöt, bitumipäällysteet, kylmälevityksellä tehtävät ohutkalvopäällysteet ja tiivistykset

9.1.2006

2005/0543/A

Luonnos liittovaltion terveys- ja naisasiainministerin asetukseksi teuraseläinten ja lihan tarkastuksesta (lihantarkastusasetus) [5 luku ”Asetuksen (EY) N:o 854/2004 17 artiklan mukaiset muutokset”; 19 § Eläinlääkärin läsnäolo pienissä yrityksissä; 20 § Teuraseläinten tarkastuksen mukauttaminen tarhatun riistan osalta]

9.1.2006

2005/0544/NL

Eräiden verotuslakien muutos (vuoden 2006 verotussuunnitelma)

 (4)

2005/0545/A

Luonnos laiksi asuinrakentamisen tukemisesta vuonna 1997 annetun Kärntenin osavaltion lain muuttamisesta

9.1.2006

2005/0546/DK

Merenkulkuhallituksen tiedotukset B. Tekninen määräys alusten rakenteesta ja varusteista

11.1.2006

2005/0547/E

Määräys B- ja C-tyypin peliautomaattien teknisistä ominaisuuksista

11.1.2006

2005/0548/S

Valtion pelastuslaitoksen määräykset ja yleiset ohjeet räjähteiden säilyttämisestä

12.1.2006

2005/0549/D

Asetus sähköisestä asioinnista Frankfurt am Mainin kaupungissa toimivissa tuomioistuimissa ja syyttäjävirastoissa

13.1.2006

2005/0550/E

Taajuuskaistalla 57—59 GHz toimivat kiinteät radiolinkkilaitteet

16.1.2006

2005/0551/E

Taajuuskaistalla 48,5—50,2 GHz toimivat kiinteät radiolinkkilaitteet

16.1.2006

2005/0552/E

Automaattinen digitaalinen GSM-matkapuhelinjärjestelmä

16.1.2006

2005/0554/PL

Talous- ja työministerin määräys tynnyreitä koskevista vaatimuksista ja tynnyreiden lakisääteisen metrologisen valvontaprosessin aikana suoritettavien analyysien ja vakausten soveltamisalasta

16.1.2006

2005/0555/B

Luonnos ympäristöpoliittiseksi sopimukseksi jäteöljyn ja -rasvan Vlarea-vastaanottovelvoitteen täytäntöönpanosta

 (4)

2005/0556/D

Rakennustuotedirektiivin mukaisten eurooppalaisten teknisten hyväksyntöjen ja yhdenmukaistettujen standardien mukaisia rakennustuotteita ja rakennussarjoja koskevat käyttöohjeet, syyskuu 2005

18.1.2006

2005/0557/D

Teknisten rakennusmääräysten malliluettelon muutokset ja lisäykset, painos syyskuu 2005

18.1.2006

2005/0558/D

Rakennustuotedirektiivin mukaisten eurooppalaisten teknisten hyväksyntöjen ja yhdenmukaistettujen standardien mukaisia mallirakennusjärjestyksen 17 §:n 4 momentin ja 21 §:n 2 momentin mukaisten asetusten soveltamisalaan kuuluvia rakennustuotteita ja rakennussarjoja koskevat käyttöohjeet, syyskuu 2005

18.1.2006

2005/0559/UK

Vuoden 2006 määräykset vesiympäristöstä (öljyn varastointi) (Skotlanti)

18.1.2006

2005/0560/UK

TR 2513 A — Wig Wag -valo-ohjauslaitteen suorituskykyä koskeva eritelmä

18.1.2006

2005/0561/D

Tekniset lisäsopimusehdot — vesirakentaminen (ZTV-W). Kaivantojen tuenta, rakennuspohjan vahvistus (suoritealue 209)

18.1.2006

2005/0562/UK

Vuoden 2006 määräys eläintaudeista annetun määräyksen (hyväksytyt desinfiointiaineet) (Englanti) muuttamisesta

18.1.2006

2005/0563/CZ

Luonnos määräykseksi, annettu …2005, työturvallisuuden ja työsuojelun sekä ruskohiiliavolouhoksen kaivosrautatien käyttöturvallisuuden vaatimuksista annetun Tšekin tasavallan kaivosviraston määräyksen n:o 35/1998 (lakikokoelma) muuttamisesta

19.1.2006

2005/0564/A

Radiorajapintakuvaukset ”Satelliittiradioliikenne”, rajapinnat n:o FSB-RU002 ja FSB-RU006

19.1.2006

2005/0565/F

Määräys maalien sisältämän lyijyn aiheuttaman myrkytysvaaran määrittämisestä

19.1.2006

2005/0566/A

Radiorajapintakuvaukset ”Radiolinkit”, rajapinnat n:o FSB-RR009, FSB-RR010, FSB-RR018, FSB-RR022, FSB-RR042, FSB-RR065, FSB-RR066 ja FSB-RR067

19.1.2006

2005/0567/F

Määräys lyijyaltistusvaaran toteamisesta

19.1.2006

2005/0568/D

Saksan lipun alla purjehtivien merialusten höyrykattilalaitteiden rakennetta ja varusteita koskevien ohjeiden muutokset

19.1.2006

2005/0569/GR

Teräsbetonin terästen teknisten ominaisuuksien valvonta

20.1.2006

Komissio kiinnittää huomiota yhteisöjen tuomioistuimen asiassa CIA Security (C-194/94 — Kok. 1996, s. I-2201) 30.4.1996 antamaan tuomioon, jonka mukaan tuomioistuin on päättänyt, että direktiivin 98/34/EY (entinen 89/189/ETY) 8 ja 9 artiklaa on tulkittava siten, että yksityishenkilöt voivat vedota niihin kansallisissa tuomioistuimissa, jonka on kieltäydyttävä soveltamasta sellaista kansallista teknistä määräystä, josta ei ole ilmoitettu komissiolle mainitun direktiivin mukaisesti.

Tuomio vahvistaa komission 1 päivänä lokakuuta 1986 antaman tiedonannon (EYVL C 245, 1.10.1986, s. 4).

Lisätietoja ilmoitusmenettelystä saa osoitteesta:

Euroopan komissio

Yritys- ja teollisuustoiminta pääosasto, yksikkö C3

BE-1049 Bruxelles

sähköposti: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Tutustukaa myös Internet-sivustoomme osoitteessa: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä seuraa, ettei kyseisiä teknisiä määräyksiä voida soveltaa, eikä niitä voida panna täytäntöön yksityishenkilöiden osalta.

Lisätietoja ilmoituksista antavat seuraavat kansalliset viranomaiset:

LUETTELO DIREKTIIVIN 98/34/EY HALLINNASTA VASTAAVISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

BELGIA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

BE-1000 Bruxelles

Ms Pascaline Descamps

P. (32-2) 206 46 89

F. (32-2) 206 57 46

Sähköposti: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Yleinen sähköposti: belnotif@mineco.fgov.be

WWW-sivusto: http://www.mineco.fgov.be

TŠEKKI

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Mr Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

P. (420) 224 907 123

F. (420) 224 914 990

Sähköposti: chloupek@unmz.cz

Yleinen sähköposti: eu9834@unmz.cz

WWW-sivusto: http://www.unmz.cz

TANSKA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

(Teollisuus- ja asuntovirasto)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (tai DK-2100 Copenhagen OE)

P. (45) 35 46 66 89 (suora)

F. (45) 35 46 62 03

Sähköposti: Ms Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Yhteinen postilaatikko ilmoituksille — noti@ebst.dk

WWW-sivusto: http://www.ebst.dk/Notifikationer

SAKSA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34—37

DE-10115 Berlin

Ms Christina Jäckel

P. (49) 30 2014 6353

F. (49) 30 2014 5379

Sähköposti: infonorm@bmwa.bund.de

WWW-sivusto: http://www.bmwa.bund.de

VIRO

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Mr Karl Stern

P. (372) 6 256 405

F. (372) 6 313 660

Sähköposti: karl.stern@mkm.ee

Yleinen sähköposti: el.teavitamine@mkm.ee

KREIKKA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

EL-101 92 Athens

P. (30) 210 696 98 63

F. (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

EL-111 45 Athens

P. (30) 210 212 03 01

F. (30) 210 228 62 19

Sähköposti: 83189in@elot.gr

WWW-sivusto: http://www.elot.gr

ESPANJA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

ES-28006 Madrid

Mr Angel Silván Torregrosa

P. (34) 91 379 83 32

Ms Esther Pérez Peláez

Tekninen neuvonantaja

Sähköposti: esther.perez@ue.mae.es

P. (34) 91 379 84 64

F. (34) 91 379 84 01

Yleinen sähköposti: d83-189@ue.mae.es

RANSKA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

FR-75572 Paris Cedex 12

Ms Suzanne Piau

P. (33) 1 53 44 97 04

F. (33) 1 53 44 98 88

Sähköposti: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Ms Françoise Ouvrard

P. (33) 1 53 44 97 05

F. (33) 1 53 44 98 88

Sähköposti: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANTI

NSAI

Glasnevin

IE-Dublin 9

Mr Tony Losty

P. (353) 1 807 38 80

F. (353) 1 807 38 38

Sähköposti: tony.losty@nsai.ie

WWW-sivusto: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

IT-00187 Roma

Mr Vincenzo Correggia

P. (39) 06 47 05 22 05

F. (39) 06 47 88 78 05

Sähköposti: vincenzo.correggia@minindustria.it

Mr Enrico Castiglioni

P. (39) 06 47 05 26 69

F. (39) 06 47 88 77 48

Sähköposti: enrico.castiglioni@minindustria.it

Yleinen sähköposti: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

WWW-sivusto: http://www.minindustria.it

KYPROS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

P. (357) 22 409313 tai (357) 22 375053

F. (357) 22 754103

Mr Antonis Ioannou

P. (357) 22 409409

F. (357) 22 754103

Sähköposti: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Ms Thea Andreou

P. (357) 22 409 404

F. (357) 22 754 103

Sähköposti: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Yleinen sähköposti: dir9834@cys.mcit.gov.cy

WWW-sivusto: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brivibas Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

P. (371) 7013230

F. (371) 7280882

Zanda Liekna

Solvit Coordination Centre

P. (371) 7013236

F. (371) 7280882

Sähköposti: zanda.liekna@em.gov.lv

Yleinen sähköposti: notification@em.gov.lv

LIETTUA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Ms Daiva Lesickiene

P. (370) 5 2709347

F. (370) 5 2709367

Sähköposti: dir9834@lsd.lt

WWW-sivusto: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

LU-2010 Luxembourg

Mr J.P. Hoffmann

P. (352) 46 97 46 1

F. (352) 22 25 24

Sähköposti: see.direction@eg.etat.lu

WWW-sivusto: http://www.see.lu

UNKARI

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Honvéd u. 13—15.

HU-1055 Budapest

Mr Zsolt Fazekas

Sähköposti: fazekaszs@gkm.hu

P. (36) 1 374 2873

F. (36) 1 473 1622

Sähköposti: notification@gkm.hu

WWW-sivusto: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

P. (356) 2124 2420

F. (356) 2124 2406

Ms Lorna Cachia

Sähköposti: lorna.cachia@msa.org.mt

Yleinen sähköposti: notification@msa.org.mt

WWW-sivusto: http://www.msa.org.mt

ALANKOMAAT

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Mr Ebel van der Heide

P. (31) 50 5 23 21 34

Ms Hennie Boekema

P. (31) 50 5 23 21 35

Ms Tineke Elzer

P. (31) 50 5 23 21 33

F. (31) 50 5 23 21 59

Yleinen sähköposti:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ITÄVALTA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

AT-1010 Wien

Ms Brigitte Wikgolm

P. (43) 1 711 00 58 96

F. (43) 1 715 96 51 tai (43) 1 712 06 80

Sähköposti: not9834@bmwa.gv.at

WWW-sivusto: http://www.bmwa.gv.at

PUOLA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Ms Barbara Nieciak

P. (48) 22 693 54 07

F. (48) 22 693 40 28

Sähköposti: barnie@mg.gov.pl

Ms Agata Gągor

P. (48) 22 693 56 90

Yleinen sähköposti: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALI

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

PT-2829-513 Caparica

Ms Cândida Pires

P. (351) 21 294 82 36 tai 81 00

F. (351) 21 294 82 23

Sähköposti: c.pires@mail.ipq.pt

Yleinen sähköposti: not9834@mail.ipq.pt

WWW-sivusto: http://www.ipq.pt

SLOVENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SI-1000 Ljubljana

P. (386) 1 478 3041

F. (386) 1 478 3098

Sähköposti: contact@sist.si

Ms Vesna Stražišar

SLOVAKIA

Ms Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

P. (421) 2 5249 3521

F. (421) 2 5249 1050

Sähköposti: steinlova@normoff.gov.sk

SUOMI

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Käyntiosoite:

Aleksanterinkatu 4

FI-00170 Helsinki

ja

Ratakatu 3

FI-00120 Helsinki

Postiosoite:

PO Box 32

FI-00023 Government

Mr Tuomas Mikkola

P. (358-9) 5786 32 65

F. (358-9) 1606 46 22

Sähköposti: tuomas.mikkola@ktm.fi

Ms Katri Amper

Yleinen sähköposti: maaraykset.tekniset@ktm.fi

WWW-sivusto: http://www.ktm.fi

RUOTSI

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

SE-113 86 Stockholm

Ms Kerstin Carlsson

P. (46) 86 90 48 82 tai (46) 86 90 48 00

F. (46) 86 90 48 40 tai (46) 83 06 759

Sähköposti: kerstin.carlsson@kommers.se

Yleinen sähköposti: 9834@kommers.se

WWW-sivusto: http://www.kommers.se

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

UK-151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

Mr Philip Plumb

P. (44) 2072151488

F. (44) 2072151529

Sähköposti: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

General Sähköposti: 9834@dti.gsi.gov.uk

WWW-sivusto: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

BE-1040 Bruxelles

Ms Adinda Batsleer

P. (32-2) 286 18 61

F. (32-2) 286 18 00

Sähköposti: aba@eftasurv.int

Ms Tuija Ristiluoma

P. (32-2) 286 18 71

F. (32-2) 286 18 00

Sähköposti: tri@eftasurv.int

Yleinen sähköposti: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

WWW-sivusto: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

BE-1000 Bruxelles

Ms Kathleen Byrne

P. (32-2) 286 17 49

F. (32-2) 286 17 42

Sähköposti: kathleen.byrne@efta.int

Yleinen sähköposti: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

WWW-sivusto: http://www.efta.int

TURKKI

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

Mr Mehmet Comert

P. (90) 312 212 58 98

F. (90) 312 212 87 68

Sähköposti: comertm@dtm.gov.tr

WWW-sivusto: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Vuosi — rekisterinumero — jäsenvaltio.

(2)  Ajanjakso, jonka aikana luonnosta ei voida hyväksyä.

(3)  Odotusaikaa ei sovelleta, sillä komissio on hyväksynyt ilmoituksen antaneen jäsenvaltion esittämät nopeutetun menettelyn perustelut.

(4)  Odotusaikaa ei sovelleta, sillä toimenpide koskee teknisiä eritelmiä tai muita vaatimuksia tai palveluihin sovellettavia säännöksiä, jotka liittyvät verotus- tai rahoitustoimenpiteisiin direktiivin 98/34/EY 1 artiklan 11 kohdan toisen alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti.

(5)  Tiedotusmenettely päättyy.


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/8


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(2005/C 274/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 26. lokakuuta 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla australialaiseen Macquarie Bank -yhtymään (Macquarie) kuuluva yritys Macquarie Airports Copenhagen ApS hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla tanskalaisen yrityksen Copenhagen Airports A/S (Copenhagen Airports) kokonaisuudessaan määräysvaltaansa ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Macquarie: investointipankkitoiminta, omaisuudenhoito, rahoitusneuvonta ja leasing-toiminta

Copenhagen Airports: lentoasemien palvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. Yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla annetun komission tiedonannon (2) perusteella tämä asia voidaan mahdollisesti käsitellä kyseisessä tiedonannossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (numero (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/9


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2005,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Sizewellin ydinvoimalan käytöstäpoistosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/C 274/04)

Euroopan komissio sai 6. huhtikuuta 2005 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti yleisiä tietoja suunnitelmasta, joka koskee Sizewellin ydinvoimalan käytöstäpoistosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista.

Tarkasteltuaan yleisiä tietoja sekä 20. kesäkuuta 2005 pyytämiään lisätietoja, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toimitti 4. heinäkuuta 2005, ja kuultuaan asiantuntijaryhmää komissio antaa seuraavan lausunnon:

1.

Etäisyys laitoksesta lähimmän toisen jäsenvaltion, tässä tapauksessa Ranskan, alueeseen on noin 135 km.

2.

Neste- ja kaasumaisten jätteiden päästöt eivät aiheuta toisen jäsenvaltion väestölle terveyden kannalta merkittävää altistusta tavanomaisen käytöstäpoiston yhteydessä.

3.

Kiinteä keskiaktiivinen jäte varastoidaan paikan päällä ja pitkällä aikavälillä käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen asiaa koskevan politiikan mukaisesti. Matala-aktiivinen jäte ja säteilytetyt polttoaine-elementit varastoidaan paikan päällä ennen niiden kuljettamista loppusijoitettaviksi tai jälleenkäsiteltäviksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseviin laitoksiin. Ei-radioaktiivinen kiinteä jäte sekä valvonnasta vapautetut materiaalit loppusijoitetaan tavanomaisena jätteenä tai käytetään uudelleen tai kierrätetään. Tässä yhteydessä noudatetaan aina turvallisuutta koskevissa perusnormeissa (direktiivi 96/29/EURATOM) vahvistettuja vaatimuksia.

4.

Jos edellä mainituissa yleisissä tiedoissa tarkastellun kaltaisen ja laajuisen onnettomuuden seurauksena ympäristöön pääsisi radioaktiivisia päästöjä ennalta arvaamattomasti, muiden jäsenvaltioiden väestön todennäköisesti saamat säteilyannokset eivät olisi terveyden kannalta merkittäviä.

Komissio katsoo, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Sizewellin ydinvoimalan käytöstäpoistosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen, joka on missä tahansa muodossa, loppusijoittamista koskevan suunnitelman toteuttaminen tavanomaisen toiminnan yhteydessä tai yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa ei todennäköisesti aiheuta terveyden kannalta merkittävää veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista toisen jäsenvaltion alueella.


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/10


Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

(2005/C 274/05)

Tämä julkaiseminen sisältää oikeuden vastustaa rekisteröintiä mainitun asetuksen 7 ja 12 d artiklassa tarkoitetulla tavalla. Väitteet hakemusta vastaan on tehtävä jäsenvaltion, WTO:n jäsenvaltion tai 12 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen hyväksytyn kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välityksellä kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta. Julkaiseminen perustellaan seuraavilla tekijöillä ja erityisesti 4 kohdan 6 alakohdalla, joiden mukaan hakemus katsotaan perustelluksi asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 tarkoitetulla tavalla.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2081/92

”PONIENTE DE GRANADA”

EY-asiakirjan N:o: ES/00273/23.1.2003

SAN (X) SMM ( )

Tämä yhteenveto on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Erityisesti asianomaisen SAN:n tai SMM:n tuottajia kehotetaan yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi tutustumaan eritelmän täydelliseen toisintoon, joka on saatavissa tuottajaryhmittymältä, kansallisilta viranomaisilta tai Euroopan komission toimivaltaisista yksiköistä (1).

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales. Dirección General de Alimentación. Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Osoite:

Paseo Infanta Isabel, 1

ES-28071 Madrid

Puhelin:

(34) 913 47 53 94

Faksi:

(34) 913 47 54 10

2.   Hakijaryhmittymä:

2.1   Nimi: Asociación de aceites de oliva del Poniente de Granada

2.2   Osoite:

Carretera de Priego s/n, ES-18270 Montefrío (Granada)

Puhelin: 34 58 33 62 35

Faksi: 34 58 33 65 44

2.3.   Kokoonpano: Tuottaja/jalostaja (X) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Ekstra-neitsytoliiviöljy — Luokka 1.5. — Rasvat

4.   Tavaraerittely:

(tiivistelmä 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1   Nimi: ”Poniente de Granada”

4.2   Kuvaus: Ekstra-neitsytoliiviöljy, jota valmistetaan oliivipuun (Olea Europea L.) seuraavista eri lajikkeista: Picudo, Picual ó Marteño, Hojiblanca, Lucio, Nevadillo de Alhama de Granada ja Loaime.

Öljyjen koostumus pysyy lähes samana, koska niissä on runsaasti polyfenoleja. Öljyt sisältävät myös ruokavaliota tehokkaasti tasapainottavia rasvahappoja. Tämä johtuu monista eri lajikkeista ja maantieteellisestä ympäristöstä. Öljyhappopitoisuudet vaihtelevat keskikorkeasta korkeaan, linolihappopitoisuudet ovat korkeita ja tyydyttymättömien ja tyydyttyneiden rasvahappojen välinen suhde on korkea.

Aistinvaraisten ominaisuuksien osalta öljyt jättävät suuhun kevyen maun. Niissä on lukuisia makuvivahteita (tuoreet tai kypsät hedelmät, heinä, viikuna jne.). Lisäksi jotkin öljyistä sisältävät ihanteellisen yhdistelmän erilaisia ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa tasapainoiset ja täyteläiset öljyt, joissa hieman karvas ja kirpeä aromi yhdistyy sopusointuisesti makeaan.

Öljyjen väri vaihtelee kellanvihreästä kullankeltaiseen sadonkorjuun ajankohdan, ilmaston, lajikkeiden ja tuotantoalueen maantieteellisen sijainnin mukaan.

Alkuperänimityksellä suojattujen öljyjen on oltava ekstra-neitsytoliiviöljyä, ja niiden on täytettävä seuraavat analyyttiset vaatimukset (ilmaistu sallittuina enimmäisarvoina):

Peroksidiluku: enintään 15 meq aktiivista happea öljylitraa kohti.

Ultraviolettisäteilyn imukyky (K270): enintään 0,15

Kosteus: enintään 0,2/100 (suodattamattomat öljyt) ja 0,1/100 (suodatetut öljyt).

Epäpuhtaudet: enintään 0,1/100.

Aistinvaraisia ominaisuuksia koskeva pisteytys (maistajaraati): vähintään 6,5.

4.3   Maantieteellinen alue: Tuotantoalue sijaitsee Granadan provinssin länsiosassa (Länsi-Granadassa, kuten alkuperänimityksestä ”Poniente de Granada” käy ilmi).

Alue käsittää seuraavat kunnat: Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, Jayena, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva de Mesía, Zafarraya, Zagra ja Moclínin länsiosa Velillosjoen muodostamaan luonnolliseen rajaan asti. Kaikki kunnat kuuluvat Granadan provinssiin.

Jalostus- ja pullottamisalue on sama kuin tuotantoalue.

4.4   Alkuperätodisteet: Oliivit ovat peräisin alkuperänimityksellä suojattujen oliiviviljelmien sallituista lajikkeista. Öljy valmistetaan tuotantoalueella sijaitsevissa rekisteröidyissä puristamoissa. Öljy myös varastoidaan rekisteröityihin puristamoihin ja pullotustehtaisiin, joissa on siihen asianmukaiset laitteet. Sääntelyneuvosto laatii valvontasuunnitelman, jota sovelletaan öljyjen lopulliseen sertifiointiin asti. Sääntelyneuvoston myöntämä numeroitu vastaetiketti takaa sen, että alkuperänimityksellä suojatut öljyt täyttävät tavaraerittelyn vaatimukset.

4.5   Viljely- ja valmistusmenetelmä: Puut on istutettu riviin ja ne on tuettu puukehikoilla. Viljelytiheys on 60—125 puuta hehtaaria kohti, ja yhdessä puussa on keskimäärin kaksi tai kolme vartta. Yli 85 prosenttia oliiviviljelmistä sijaitsee kastelemattomalla maalla. Oliivia viljellään alueella perinteisin menetelmin, joiden tavoitteena on suojella ympäristöä. Vahingoittumattomat ja kypsät hedelmät kerätään suoraan puusta perinteisesti kopistelemalla, mekaanisesti ravistelemalla tai näiden kahden menetelmän yhdistelmällä. Hedelmät kuljetetaan puristamoihin aina pakkaamattomina perävaunuissa tai jäykissä pakkauslaatikoissa. Puristamon kapasiteetin on oltava oliivien päivittäisen enimmäismäärä käsittelyyn riittävä. Oliivit murskataan rekisteröidyissä puristamoissa enintään 48 tunnin kuluttua sadonkorjuusta. Murskaaminen tapahtuu yhtäjaksoisesti elintarviketeollisuudessa hyväksytystä kestävästä materiaalista valmistetuissa vasaramyllyissä. Oliivimassan lämpötilaa on valvottava jatkuvasti, jotta se ei ylitä missään vaiheessa 33 celsiusastetta. Ainoa sallittu lisäaine on asianmukaisesti hyväksytty elintarviketalkki, jota voidaan lisätä enintään 2,5 prosenttia. Vieraat ainesosat poistetaan öljystä lähinnä linkoamalla. Oliivimassan toisessa linkouksessa saatua öljyä (jäännösöljyä) ei voida sertifioida alkuperänimityksellä ”Poniente de Granada”. Dekantoimisessa (vaakatasossa oleva linko) lisätyn veden lämpötila ei saa ylittää 32 °C:ta. Pystyasennossa oleviin linkoihin lisättävän veden lämpötilan on oltava sellainen, että se estää vieraita aineita valumasta takaisin öljyyn. Öljyä dekantoidaan vähintään kuusi tuntia vaakatasossa olevassa lingossa ja 36 tuntia pystyasennossa olevassa lingossa. Ekstra-neitsytoliiviöljy varastoidaan kellareihin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin säiliöihin tai elintarvikkeille soveltuvalla aineella pinnoitettuihin terässäiliöihin. Öljy voidaan varastoida myös puristamoihin. Kaikkien säiliöiden on oltava täysin tiiviitä ja niissä on oltava kansi puhtauden takaamiseksi. Säiliön pohjan on oltava kalteva tai kartiomainen, ja siinä on oltava näytteenottomekanismi. Kellareissa ja varastoissa on oltava riittävä ilmastointi, jotta merkittävät lämpötilavaihtelut eivät muuta öljyjen ominaisuuksia. Alkuperänimityksellä suojattuja öljyjä voidaan kuljettaa pakkaamattomana vain tuotantoalueella. Jalostus- ja pullottamisalue on sama kuin tuotantoalue. Pullottajan on sovellettava alkuperänimityksellä suojattujen öljyjen jäljitettävyyttä koskevia järjestelmiä. Öljy pakataan astioihin, jotka takaavat elintarvikkeiden turvallisuuden eivätkä heikennä alkuperänimityksellä suojattujen öljyjen laatua tai mainetta.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: Öljyyn viitataan seudun historiallisissa lähteissä ensimmäisen kerran 1500- ja 1600-luvuilla oliivia perinteisesti viljelevissä kunnissa eli Lojassa, Montefríossa ja Illorassa. Historiallisista asiakirjoista käy ilmi, että öljymyllyjä alettiin säännellä tiukasti vuodesta 1586 alkaen, jolloin julkaistiin ”Ordenanzas Municipales de Molinos de aceites de la Ciudad de Loja” (Lojan kaupungin öljymyllyjä koskevat kunnallislait). Ne olivat voimassa aina 1700-luvulle asti (Scción Organo de Gobierno, apdo. Alcalde, libro 2, 1709, Lojan kunnankirjasto). Ensenadan markiisi kuvasi vuonna 1752 oliiviöljyalan merkitystä Montefríon kunnassa. Kansainvälinen oliivinviljelykomitea taas selvittää teoksessaan ”Enciclopedia Mundial del Olivo (1996)” Espanjan oliivilajikkeista kahta Montefríon alkuperäistä lajiketta eli Manzanilla de Montefrío- ja Chorreao de Montefrío -lajikkeita. Pascual Madoz (Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, 1845) toteaa Illoran kunnan maaperän soveltuvan erinomaisesti oliivien viljelyyn. Hän mainitsee erityisesti Wellingtonin herttuan omistaman ”El Soto de Roma” -maatilan, jonka tiluksilla sijaitsi kuuluisa vuonna 1800 rakennettu ”Molino del Rey” (kuninkaanmylly). Maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeriö taas mainitsee teoksessaan ”Las Raíces del Aceite de Oliva (1984)”, että Lojan, Montefríon ja Illoran kunnissa tuotetaan Granadan provinssin parasta oliiviöljyä.

Tuotantoalueella on tyypillinen Välimeren ilmasto ja mannermainen, lämmin sää. Seutu sijaitsee kuitenkin Andalusian länsi- ja itäosan välissä, ja sen pinnanmuodostukseen vaikuttaa kahden vuoriston — pohjoisessa sijaitsevan Subbético-vuoriston ja etelässä sijaitsevan Penibético-vuoriston — välissä oleva suuri laakso (Geniljoen tasanko). Tämä on synnyttänyt alueelle mikroilmaston, jolle ovat tyypillisiä äärimmäiset mannermaiset lämpötilat. Talvet ovat pitkiä ja kylmiä, keväät pitkiä ja lämpimiä. Talven ja kesän väliset lämpötilat samoin kuin yö- ja päivälämpötilatkin vaihtelevat merkittävästi. Tällainen äärimmäisten lämpötilojen esiintyminen vaikuttaa oliivin lopulliseen kypsymiseen, koska se lisää oleiinihapon määrää sekä vaikuttaa tyydyttymättömien ja tyydyttyneiden rasvahappojen väliseen suhteeseen. Se vaikuttaa samalla myös oliivin sisältämien polyfenolien koostumukseen ja lisää niiden määrää.

Poniente de Granada -öljyjen pääasiallinen erityisominaisuus on, että ne ovat kuuden eri lajikkeen (Picual, Hojiblanca, Picudo, Lucio, Loaime ja Nevadillo de Alhama de Granada) sekoitus. Seudun maanviljelijät ovat viljelleet ammoisista ajoista lähtien eri oliivilajikkeita samalla maatilalla. Tämä parantaa toisaalta oliivipuiden pölyttymistä ja vähentää toisaalta oliivisadon vuosittaista vaihtelua, joka johtuu seudulle tyypillisestä sääolojen vuosittaisesta vaihtelusta.

4.7   Valvontaelin:

Nimi:

Consejo Regulador de la denominación de origen «Poniente de Granada»

Osoite:

Plaza Pedro Afán de Ribera, no 1

ES-18270 Montefrío (Granada)

Puhelin:

(34) 958 33 68 79

Faksi:

(34) 958 33 68 79

Valvontaelin täyttää standardin EN 45.011 vaatimukset.

4.8   Merkintä: Pulloissa on oltava merkintä: Alkuperänimitys ”Poniente de Granada”. Sääntelyneuvosto hyväksyy, numeroi ja myöntää etiketit.

4.9   Kansalliset vaatimukset:

Joulukuun 2 päivänä 1970 annettu laki nro 25/1970: Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes (laki viinitarhoista, viinistä ja alkoholista).

Maaliskuun 23 päivänä 1972 annettu asetus N:o 835/1972, jolla hyväksytään laki 25/1970 ja 25. päivänä tammikuuta 1994 annettu määräys, jossa täsmennetään Espanjan lainsäädännön ja asetuksen (ETY) N:o 2081/92 vastaavuus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojan alalla.

Lokakuun 22 päivänä 1999 annettu kuninkaallinen asetus nro 1643/1999, jossa säädetään yhteisön suojattujen alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjaamista koskevien hakemusten jättämismenettelystä.


(1)  Euroopan komissio — Maatalouden pääosasto — Maataloustuotteiden laatupolitiikan yksikkö — B-1049 Bryssel.


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/14


VALTIONTUKI — PUOLA

Valtiontuki N:o C 21/2005 (ex PL45/04) — Korvaus Poczta Polskalle yleisistä postipalveluista

Valtiontuki N:o C 22/2005 (ex PL49/04) — Tuki Poczta Polskalle yleisten postipalvelujen tarjoamiseen liittyvää investointia varten

Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(2005/C 274/06)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio on ilmoittanut 29. kesäkuuta 2005 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Puolalle päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittuja toimenpiteitä.

Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa tuesta, jota koskevan menettelyn komissio aloittaa, kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun pääosasto

Valtiontukien kirjaamo

SPA 3 6/5

BE-1049 Brussels

Faksi: (32-2) 296 12 42

Huomautukset toimitetaan Puolalle. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä luottamuksellista käsittelyä. Tämä pyyntö on perusteltava.

TIIVISTELMÄ

I   MENETTELY

Puolan viranomaiset ilmoittivat 30. huhtikuuta 2004 päivätyllä sähköpostiviestillä kahdesta Puolan postitoiminnan harjoittajan Poczta Polskan hyväksi suunnatusta tukiohjelmasta liittymisasiakirjan liitteen IV 3 kohdassa määrätyn väliaikaisen menettelyn mukaisesti. Tämä menettely on osa Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymistä koskevaa sopimusta.

II   TUKIOHJELMIEN KUVAUS

Poczta Polska on Puolan julkinen postitoiminnan harjoittaja, joka harjoittaa toimintaansa 30. heinäkuuta 1997 valtionyhtiöstä annetun lain perusteella, joka koskee Poczta Polskan yleishyödyllistä liiketoimintaa. Kesäkuun 12 päivänä 2003 annetun postilain (jäljempänä ’postilaki’) mukaan Poczta Polskan tehtävänä on tarjota yleisiä postipalveluja koko Puolan tasavallan alueella.

II.2   Korvaus Poczta Polskalle yleisistä postipalveluista

Puolan viranomaiset aikovat myöntää Poczta Polskalle tukia korvaukseksi tappioista, joita sille on mahdollisesti aiheutunut yleisten postipalvelujen tarjoamisesta. Tukien määrä rajoitetaan tappioiden määrään.

II.3   Tuki Poczta Polskalle yleisten postipalvelujen tarjoamiseen liittyvää investointia varten

Puolan viranomaiset aikovat myöntää maan postitoiminnan harjoittajalle tukia korvaukseksi investoinnista, joka liittyy yleisten postipalvelujen tarjoamiseen. Tuen intensiteetti on 50 %.

III   TUEN ARVIOINTI

Kyseessä olevat toimenpiteet täyttävät ehdot perussopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi. Poczta Polskalle postilaissa osoitettu tehtävä tarjota yleisiä postipalveluja voidaan määritellä perussopimuksen 86 artiklan 2 kohdan tarkoittamalla tavalla yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tarjoamiseksi.

PL 45/04: korvaus Poczta Polskalle yleisistä postipalveluista

Jotta voidaan määritellä, onko Poczka Polskalle maksettava korvaus yleisten postipalvelujen tarjoamisesta tarpeellinen ja oikeassa suhteessa Poczta Polskalle laissa määrätystä julkisen palvelun velvoitteesta aiheutuviin nettolisäkustannuksiin, komission on varmistettava, että yleisten postipalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat nettolisäkustannukset on arvioitu oikein. Jos ne on arvioitu oikein, julkinen tuki ei ole ylimitoitettu kustannuksiin nähden eikä saata Poczta Polskaa asemaan, jossa se voisi tukea ristiin kilpailuun perustuvia toimintojaan.

Tässä vaiheessa ei ole selvää, määrittääkö Poczta Polska oikein yleisten postipalvelujen kustannukset ja tulot pitämällä erillistä kirjanpitoa avoimuusdirektiivissä tarkoitetulla tavalla ja noudattaako se oikein kustannuslaskentaperiaatteita postidirektiivin 14 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Saatavilla olevilla tietojen perusteella komissio ei voi tässä vaiheessa päätellä, että yleisten postipalvelujen tarjoamiseen liittyviä nettolisäkustannuksia ei ole arvioitu liian suuriksi ja että niitä ei näin ollen korvata liikaa julkisella tuella.

PL 49/04: Tuki Poczta Polskalle yleisten postipalvelujen tarjoamiseen liittyvää investointia varten

Tässä vaiheessa komissio epäilee vahvasti Puolan viranomaisten Poczta Polskalle suunnitteleman investointituen tarpeellisuutta. Puolan viranomaiset eivät ole antaneet riittävästi tietoja, jotta komissiolle olisi selvinnyt, miksi tämän tukiohjelman perusteella tukikelpoiset investointikustannukset eivät kuulu yleisten postipalvelujen tarjoamisen kokonaiskustannuksiin, joista myönnetään jo korvausta tukiohjelmassa PL 45/04.

Näissä olosuhteissa komissio asettaa kyseenalaiseksi sen, miksi investointituki Poczta Polskalle on tarpeen sen täyttäessä velvoitteitaan yleisten postipalvelujen tarjoajana ja miksi Poczta Polskan harjoittamasta toiminnasta saatavaa tuloa ei voida käyttää kyseisen investoinnin rahoittamiseen.

Koska todisteet kustannuslaskentaperiaatteiden oikeasta noudattamisesta puuttuvat, komissio ei voi tässä vaiheessa päätellä, että yleisten postipalvelujen tarjoamiseen liittyviä nettolisäkustannuksia ei ole arvioitu liian suuriksi ja tuettu liikaa tavalla, joka voi rahoittaa Poczta Polskan kilpailuun perustuvia toimintoja.

KIRJEEN TEKSTI

”Komisja pragnie poinformować Polskę, że po przeanalizowaniu informacji dostarczonych przez polskie władze w kwestii środków, o których mowa powyżej, podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

I.   PROCEDURA

1.

W dniu 30 kwietnia 2004 r. (A/33137) władze Polski pocztą elektroniczną notyfikowały dwa programy pomocowe na rzecz polskiego operatora pocztowego Poczty Polskiej, zgodnie z ’procedurą przejściową’, o której mowa w części 3 załącznika IV do Traktatu o Przystąpieniu stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.

2.

W dniach 26 lipca 2004 r. (D/55454 i D/55455), 26 listopada 2004 r. (D/58531) i 7 lutego 2005 r. (D/50974) Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje. Władze polskie przedłożyły dodatkowe informacje w pismach z dnia: 10 września 2004 r. (A/36825), 27 października 2004 r. (A/38289), 3 grudnia 2004 r. (A/39442) oraz 29 marca 2005 r. (A/32670). W dniach 25 października 2004 r. i 31 stycznia 2005 r. miały miejsce dwa spotkania między władzami polskimi i przedstawicielami Komisji. W dniu 20 czerwca 2005 r. Komisja otrzymała od władz polskich dodatkowe informacje.

II.   OPIS PROGRAMÓW POMOCY

II.1.   Beneficjent

3.

Poczta Polska jest polskim publicznym operatorem pocztowym, prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej ’Poczta Polska’.

4.

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — ’Prawo pocztowe’ (zwanej dalej ’Prawem pocztowym’) Poczcie Polskiej powierzono świadczenie powszechnych usług pocztowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Poczta Polska świadczy swoje usługi za pośrednictwem 8 306 urzędów pocztowych, z czego 56 % znajduje się na obszarach wiejskich a 44 % na terenie miast. Poczta Polska zatrudnia obecnie ponad 96 000 pracowników.

6.

Działalność Poczty Polskiej jest zorganizowana wokół trzech zasadniczych obszarów świadczenia usług: pocztowego (listy, druki zaadresowane i nieopatrzone adresem, wymiana korespondencji, terminale sortowania listów, transport samochodowy oraz listonosze), przesyłek ekspresowych i logistyki (przesyłki ekspresowe, paczki, przedsiębiorstwa świadczenia usług logistycznych oraz przedsiębiorstwo transportu powietrznego), finansowego, handlowego i nowych technologii (Postdata, marketing bezpośredni, portal pocztowy, usługi e-mail, sklep internetowy oraz podpis elektroniczny, sprzedaż informacji ekonomicznych i inne usługi komercyjne).

7.

W 2002 r. przychody ogółem oraz zysk netto Poczty Polskiej wyniosły odpowiednio 5 410 mln PLN (1 294 mln EUR) oraz 21 mln PLN (5 mln EUR). Według władz polskich źródłem 53 % przychodów ogółem Poczty Polskiej są powszechne usługi pocztowe, zaś koszty świadczenia tych usług stanowią 50 % kosztów całkowitych Poczty Polskiej. 60 % przychodów ogółem Poczty Polskiej pochodzi ze świadczenia usług pocztowych, paczek, marketingu bezpośredniego oraz dystrybucji prasy. 30 % tych przychodów pochodzi ze świadczenia usług finansowych, natomiast 10 % ze świadczenia usług logistycznych i transportowych.

8.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze, Poczta Polska korzysta ze statusu prawnego (’przedsiębiorstwo państwowe’), który chroni ją przed postawieniem w stan upadłości. Taki status prawny wydaje się zapewniać przedsiębiorstwu nieodpłatną gwarancję rządową na czas nieograniczony i bez limitów w odniesieniu do kwoty i zakresu. Gwarancja ta nie jest analizowana przez Komisję w świetle zasad pomocy państwa w niniejszej decyzji, lecz stanowi przedmiot osobnego postępowania w ramach sprawy z zakresu pomocy państwa E 12/05.

II.2.   Rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych

9.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej ’Poczta Polska’, na podstawie ’Prawa pocztowego’ oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, polskie władze zamierzają przyznać Poczcie Polskiej dotacje w celu zrekompensowania ewentualnych strat, jakie Poczta Polska może ponieść w związku ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

10.

Dotacje te będą przyznawane ex post na podstawie zarejestrowanych w każdym roku obrachunkowym strat, jeśli takowe wystąpią. Kwota dotacji będzie ograniczona do wysokości kwoty poniesionych strat.

11.

Okres realizacji programu jest nieograniczony, a budżetu nie sprecyzowano.

12.

Władze polskie wskazały na fakt, że od 1998 r. nie zostały poniesione żadne straty wynikające ze świadczenia powszechnych usług pocztowych. Od tego czasu nie miała miejsca żadna rekompensata ze strony państwa.

II.3.   Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych

13.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej ’Poczta Polska’ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ’Poczta Polska’, władze polskie zamierzają przyznać polskiemu operatorowi pocztowemu dotacje na zrealizowanie inwestycji związanych ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

14.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia programem pomocowym zalicza się grunty, budynki, wyposażenie, studia wykonalności, obsługę inwestycyjną, szkolenia i koszty uruchomienia. Intensywność pomocy wynosi 50 %.

15.

Projekty inwestycyjne przewidziane na lata 2005-2007, kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z omawianym programem, dotyczą budowy czterech ’ośrodków wysyłki i dystrybucji’ we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Bydgoszczy. Całkowity szacowany koszt wynosi 686 mln PLN (około 163 mln EUR).

16.

Czas trwania programu jest nieograniczony, a budżet na 2005 r. wynosi około 48 mln EUR.

III.   OCENA POMOCY

III.1.   Istnienie pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE

17.

Przedmiotowe środki pomocy spełniają warunki podlegające ocenie zgodnie z zasadami pomocy państwa:

mogą być przypisane państwu: w rzeczywistości władze polskie podjęły decyzję, z jednej strony o rekompensacie potencjalnych strat Poczty Polskiej, wynikających ze świadczenia powszechnych usług pocztowych, z drugiej zaś strony o udzieleniu Poczcie Polskiej dotacji na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych;

wiążą się z korzystaniem z zasobów państwowych: rekompensata potencjalnych strat Poczty Polskiej oraz dotacja na inwestycje Poczty Polskiej zostaną przyznane bezpośrednio przez państwo z jego własnego budżetu;

mogą wpłynąć na konkurencję i wymianę handlową między Państwami Członkowskimi: Poczta Polska działa w sektorach pocztowym i finansowym, w których konkurencja i handel wewnątrzwspólnotowy istnieją bądź w formie bezpośredniej — inni operatorzy świadczący te same usługi, w tym niektórzy działający w różnych Państwach Członkowskich, bądź w formie pośredniej — inni operatorzy świadczący usługi substytutywne. Według władz polskich w 2004 r. w Polsce prowadziło działalność około 90 operatorów prywatnych: 28 operatorów wykonywało usługi pocztowe zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym, 32 wyłącznie w obrocie krajowym, 1 wyłącznie w obrocie zagranicznym, 29 w obrębie rynków lokalnych (na wsi lub w mieście). Główni operatorzy pocztowi stanowiący konkurencję dla Poczty Polskiej na polskim rynku, przede wszystkim w sektorach przesyłek ekspresowych i logistycznym, to prywatne przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech, Niderlandach, Zjednoczonym Królestwie, Szwecji i Francji. W związku z tym, zgodnie z art. 87 Traktatu, przekazanie zasobów państwowych na rzecz Poczty Polskiej wpływa na konkurencję i wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

18.

Ponadto Komisja musi określić, czy przedmiotowe środki zapewniają Poczcie Polskiej korzyści gospodarcze, gdyż w razie spełnienia wszystkich kryteriów określonych w wyroku w sprawie Altmark (zob. sprawa C-280/00, Altmark Trans GmbH ust. 87-97) mogą one nie kwalifikować się jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu. Mowa tu o następujących kryteriach:

po pierwsze, beneficjent musi faktycznie być zobowiązany do świadczenia usługi użyteczności publicznej i zobowiązanie to musi być w sposób jasny zdefiniowane;

po drugie, parametry, w oparciu, o które obliczana jest rekompensata powinny być określone, w sposób obiektywny i przejrzysty;

po trzecie, rekompensata nie powinna przewyższać kwoty niezbędnej dla pokrycia całości lub części kosztów związanych z wykonywaniem zobowiązań użyteczności publicznej, uwzględniając związane z tym wykonywaniem przychody i rozsądny zysk wynikający z wykonywania tych zobowiązań;

po czwarte, jeżeli wybór przedsiębiorstwa zobowiązanego do wykonywania usługi użyteczności publicznej nie jest, w danym przypadku, dokonywany w drodze procedury przetargu publicznego umożliwiającej wyłonienie kandydata będącego w stanie świadczyć swe usługi w sposób najtańszy, poziom koniecznej rekompensaty finansowej powinien być określany w oparciu o analizę kosztów, jakie poniosłoby wykonując dane zobowiązanie typowe przedsiębiorstwo, prawidłowo zarządzane i odpowiednio wyposażone w środki pozwalające na spełnienie nałożonych wymogów usługi użyteczności publicznej, z uwzględnieniem związanych z nią przychodów i rozsądnego zysku wynikającego z wykonywania tych zobowiązań.

19.

Komisja uznaje, że w przypadku Poczty Polskiej czwarte kryterium nie jest spełnione. Zadanie świadczenia usług publicznych nie zostało przyznane w wyniku otwartej procedury zamówień publicznych, a poziom rekompensaty nie będzie określany w odniesieniu do kosztów typowego przedsiębiorstwa działającego w tym sektorze. W związku z tym przedmiotowe środki pomocy zapewniają korzyści gospodarcze Poczcie Polskiej, które mogą zostać zakwalifikowane jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

III.2.   Zgodność środków pomocy ze wspólnym rynkiem

20.

Komisja musi ocenić, czy — zgodnie z tym, co twierdzą polskie władze — przedmiotowe środki pomocy są zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 86 ust. 2 Traktatu, ponieważ stanowią one rekompensatę dla Poczty Polskiej za wywiązywanie się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

21.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu ’Przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (…) podlegają normom niniejszego Traktatu, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań im powierzonych. Rozwój handlu nie może być naruszony w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty’.

22.

Aby uzasadnić zgodność programów pomocowych z rynkiem wewnętrznym, na podstawie art. 86 ust. 2 Traktatu, muszą być spełnione pewne warunki:

usługi świadczone przez Pocztę Polską muszą być usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym; władze polskie muszą je jasno określić jako takie w drodze oficjalnego aktu prawnego;

władze polskie muszą oficjalnie powierzyć przedsiębiorstwu, o którym mowa, świadczenie takich usług;

zastosowanie art. 87 ust. 1 Traktatu uniemożliwiłoby wykonywanie powierzonych usług;

wyłączenie określone w art. 86 ust. 2 nie może naruszać rozwoju handlu w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty.

Charakter usług i ich powierzenia

23.

Na mocy Prawa pocztowego (ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe) Poczcie Polskiej powierzono świadczenie powszechnych usług pocztowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

24.

Artykuł 3 Prawa pocztowego definiuje powszechne usługi pocztowe, jako ’usługi polegające na:

a)

przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:

przesyłek listowych do 2 000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością;

paczek pocztowych do 10 000 g, w tym z zadeklarowaną wartością;

przesyłek dla ociemniałych;

b)

doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20 000g;

c)

realizowaniu przekazów pocztowych,

świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób jednolity w porównywalnych warunkach i po przystępnych cenach, z zachowaniem wymaganej prawem jakości oraz z zapewnieniem co najmniej jednego opróżniania nadawczej skrzynki pocztowej i doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu’.

25.

Podana wyżej definicja powszechnych usług pocztowych powierzonych Poczcie Polskiej jest zgodna z odpowiednimi przepisami dyrektywy pocztowej (1).

26.

Szczególne zadanie oficjalnie powierzone Poczcie Polskiej przez Prawo pocztowe, polegające na świadczeniu powszechnych usług pocztowych, może zostać zakwalifikowane jako usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 86 ust. 2 Traktatu.

27.

Prawo pocztowe stanowi instrument prawny, który wystarczająco jasno określa i powierza Poczcie Polskiej usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Potrzeba i proporcjonalność rekompensaty ze strony państwa

PL 45/04: rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych

28.

Władze polskie zamierzają przyznać Poczcie Polskiej dotacje w celu zrekompensowania ewentualnych strat, jakie Poczta Polska może ponieść w związku ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych. Dotacje te będą przyznawane ex post na podstawie zarejestrowanych w każdym roku obrachunkowym strat, jeśli takowe wystąpią. Kwota dotacji będzie ograniczona do wysokości kwoty poniesionych strat.

29.

W celu ustalenia, czy rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych jest konieczna i proporcjonalna do wysokości dodatkowych kosztów netto (2), wynikających ze zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, ustawowo nałożonego na Pocztę Polską, Komisja musi sprawdzić, czy dodatkowe koszty netto świadczenia powszechnych usług pocztowych są poprawnie oszacowane. Jeśli tak, dotacja publiczna nie stanowi nadmiernej rekompensaty tych kosztów i nie prowadzi do sytuacji, która umożliwiłaby Poczcie Polskiej subsydiowanie krzyżowe na rzecz obszarów jej działalności podlegających konkurencji.

30.

Oszacowanie dodatkowych kosztów netto związanych ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych jest ściśle związane oraz zależne od metody, jaką stosuje Poczta Polska do rozdzielenia swoich kosztów i przychodów między wszystkie swoje obszary działalności, w szczególności między działalność związaną ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych i inne obszary działalności.

31.

Na tym etapie nie można mieć pewności co do tego, że Poczta Polska prawidłowo określa koszty i przychody pochodzące ze świadczenia powszechnych usług pocztowych, prowadząc odrębne rachunki, w rozumieniu dyrektywy w sprawie przejrzystości (3), i prawidłowo wdrażając zasady pełnego rozdzielenia kosztów w rozumieniu art. 14 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy pocztowej.

32.

Według władz polskich Poczta Polska wprowadziła rozdzielenie rachunkowości w styczniu 2004 r. Polski urząd regulacyjny zagwarantował, że Poczta Polska spełnia wymogi rachunkowości określone w art. 14 ust. 2 dyrektywy pocztowej.. Jednakże nie można mieć na tym etapie pewności co do tego, że urząd ten zweryfikował zgodność rachunków Poczty Polskiej z artykułem 52 ust. 4 Prawa pocztowego i z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, tak jak tego wymaga art. 14 ust. 5 dyrektywy pocztowej.

33.

Na tym etapie Komisja ma poważne wątpliwości, mające swoje źródło w rzeczywistych danych liczbowych któregokolwiek zamkniętego roku obrachunkowego, co do poprawności oszacowania kosztów i przychodów w zakresie powszechnych usług pocztowych oraz co do tego, czy oszacowanie to rzeczywiście wyklucza wszelką nadmierną rekompensatę dodatkowych kosztów netto z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych.

34.

Z tego względu, na podstawie dostępnych informacji, Komisja nie może mieć na tym etapie pewności, że dodatkowe koszty netto związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych nie są przeszacowane, co prowadziłoby do nadmiernej rekompensaty przez dotacje publiczne. Innymi słowy Komisja nie może wykluczyć tego, że potencjalną nadwyżkę rekompensaty za dodatkowe koszty netto związaną ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych operator pocztowy może wykorzystać do finansowania obszarów działalności podlegających konkurencji.

PL 49/04: pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych

35.

Władze polskie notyfikowały przedmiotowy program pomocy jako rekompensatę za koszty inwestycyjne związane wyłącznie ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

36.

Na tym etapie Komisja ma poważne wątpliwości co do tego, czy pomoc inwestycyjna, jaką władze polskie zamierzają przyznać Poczcie Polskiej, jest rzeczywiście niezbędna. Władze polskie nie przekazały wystarczających informacji, pozwalających Komisji na zrozumienie dlaczego koszty inwestycyjne kwalifikujące się do przyznania pomocy w ramach tego programu nie są już wyliczane w obrębie całkowitej kwoty kosztów poniesionych podczas świadczenia powszechnych usług pocztowych, których rekompensata została już przewidziana w programie PL 45/04.

37.

Ponadto w piśmie z dnia 10 września 2004 r. władze polskie wskazały, że ’dotąd Poczta Polska prowadziła rejestry zysku i kosztów, które umożliwiały obliczenie w przybliżeniu zyskowności świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zarówno w 2002 jak i w 2003 r. Poczta Polska nie wykazała w swoich sprawozdaniach finansowych strat wynikających ze świadczenia powszechnych usług pocztowych’. Z dostępnych informacji wynika również, że Poczta Polska jako całość w tym samym okresie nie zaksięgowała żadnych strat.

38.

W piśmie z dnia 29 marca 2005 r. władze polskie wskazały również, że w 2004 r. Poczta Polska wygenerowała ze wszystkich obszarów swojej działalności pozytywny wynik netto w wysokości 101,4 mln PLN (około 21 mln EUR) oraz że przewiduje zysk netto za rok 2005 w wysokości 29,7 mln PLN (około 7 mln EUR). W zakresie, w jakim dotyczy to zyskowności powszechnych usług pocztowych, władze polskie wskazały, że w 2004 r. zysk brutto wyniósł 273 mln PLN (około 65 mln EUR) oraz że jego wysokość spadnie w 2005 r. do 93 mln PLN (około 22 mln EUR) z powodu przewidzianego spadku ilości przesyłek listowych.

39.

W obliczu okoliczności, o których mowa powyżej, Komisja ma wątpliwości, czy pomoc inwestycyjna na rzecz Poczty Polskiej jest niezbędna do spełnienia wymogów nałożonych na nią jako na dostawcę powszechnych usług pocztowych oraz dlaczego zysk pochodzący z prowadzenia działalności poczty Polskiej nie może zostać wykorzystany do sfinansowania inwestycji, o których mowa.

40.

Ponadto, z powodu braku dowodów na poprawne wdrożenie zasad pełnego rozdzielenia kosztów (4), Komisja nie może mieć na tym etapie pewności, że dodatkowe koszty netto związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych nie są przeszacowane i nadmiernie rekompensowane poprzez przedmiotową pomoc w taki sposób, że Poczta Polska może finansować swoje podlegające konkurencji obszary działalności.

41.

W świetle powyższego Komisja ma poważne wątpliwości co do niezbędności zgłoszonej pomocy oraz co do tego, że pomoc jest ograniczona do minimum i że nie jest źródłem nadmiernych korzyści dla Poczty Polskiej.

III.3.   ’Procedura przejściowa’

42.

W części 3 załącznika IV do Traktatu o Przystąpieniu stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej została określona ’procedura przejściowa’. Zapewnia ona ramy prawne dla oceny programów pomocowych oraz środków pomocy indywidualnej, które zostały wprowadzone w życie w nowym Państwie Członkowskim przed datą przystąpienia i które nadal można stosować po przystąpieniu; procedurę tą stosuje się do tych programów i środków, które nie zostały jeszcze umieszczone w wykazie ’istniejących środków pomocy’ załączonym do załącznika IV, i które wprowadzano w życie począwszy od dnia 10 grudnia 1994 r. Środki, które można stosować po przystąpieniu, i które wprowadzono w życie przed dniem 10 grudnia 1994 r., po przystąpieniu uznaje się za pomoc istniejącą w rozumieniu art. 88 ust. 1 Traktatu WE. W odniesieniu do powyższego właściwym kryterium jest prawnie wiążący akt, zgonie z którym właściwe władze krajowe przyznają pomoc (5).

43.

Na podstawie ’procedury przejściowej’, zgodność ze wspólnym rynkiem środków pomocy, które można stosować po przystąpieniu, musi być w pierwszym rzędzie oceniona przez władze krajowe odpowiedzialne za monitorowanie pomocy państwa (w przypadku Polski jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — UOKiK).

44.

Państwowy organ monitorujący może dążyć do uzyskania pewności prawnej, notyfikując dane środki Komisji Europejskiej. Po otrzymaniu notyfikacji, Komisja rozważy zgodność zgłoszonych środków ze wspólnym rynkiem.

45.

Jeśli Komisja ma poważne wątpliwości co do zgodności notyfikowanych środków z dorobkiem prawnym Wspólnoty, może przed upływem trzech miesięcy od daty otrzymania pełnej notyfikacji wnieść zastrzeżenia.

46.

W przeciwnym przypadku, jeśli Komisja nie wniesie w terminie zastrzeżeń co do notyfikowanych środków, środki te uznaje się za pomoc istniejącą począwszy od daty przystąpienia.

47.

Oba przedmiotowe programy pomocy zostały notyfikowane przez władze polskie zgodnie ze wspomnianą powyżej procedurą w ramach ’procedury przejściowej’.

48.

Komisja uznaje, że program pomocowy ’PL 45/04: rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych’ kwalifikuje się do notyfikacji zgodnie z ’procedurą przejściową’, ponieważ jego wejście w życie miało miejsce przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

49.

Jednakże Komisja ma poważne wątpliwości co do tego, czy program pomocy ’PL 49/04: pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych’ kwalifikuje się do notyfikacji zgodnie z ’procedurą przejściową’. Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może mieć na tym etapie pewności, że wejście w życie programu miało miejsce przed przystąpieniem, jako że niektóre warunki przyznania pomocy zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ’Poczta Polska’, które weszło w życie 4 czerwca 2004 r., tj. po przystąpieniu.

IV.   WNIOSKI

50.

W związku z powyższym, Komisja proponuje, aby: Polskę, zgodnie z procedurą opisaną w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, przedstawiła swoje uwagi i wszelkie informacje mogące pomocne w ocenie przedmiotowych środków pomocy w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania niniejszego listu. Komisja zwraca się z prośbą do władz polskich o niezwłoczne przekazanie kopii niniejszego listu potencjalnemu beneficjentowi pomocy.

51.

Niniejszym, Komisja pragnie ostrzec Polskę, że informacja o sprawie zostanie przekazana zainteresowanym stronom poprzez publikację niniejszego listu i jego streszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Odnośna informacja przekazana zostanie również zainteresowanym stronom w krajach EFTA, które są sygnatariuszami porozumienia EOG, poprzez publikację komunikatu w suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego, jak również organowi nadzorującemu EFTA, któremu przesłana zostania kopia niniejszego listu. Wszystkie zainteresowane strony wymienione powyżej mogą przedstawiać swoje uwagi w terminie do jednego miesiąca od daty ukazania się takiej publikacji.”


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998).

(2)  Komisja uznaje, że dodatkowe koszty netto wynikające ze zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych to koszty poniesione w trakcie wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i rozsądnego zysku z wywiązywania się z tych zobowiązań.

(3)  Dyrektywa Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, zmieniona dyrektywami Komisji 85/413/EWG z dnia 24 lipca 1985 r., 93/84/EWG z dnia 30 września 1993 r. i 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r.

(4)  W notyfikacji przedmiotowego programu pomocy wskazano wyraźnie, że ’jest praktycznie niemożliwym, aby przypisać koszty inwestycji związanych ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych poszczególnym usługom. Dlatego też przyjmuje się, że koszty, które równają się szacowanym kosztom inwestycji, zostaną zaksięgowane jako koszty poniesione podczas świadczenia powszechnych usług pocztowych’.

(5)  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie T-109/01, Fleuren Compost v Komisja, nyr, pkt 74.


III Tiedotteita

Komissio

5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/20


Kolmansista maista tulevan maissin tuontitullin alentamista koskeva tarjouskilpailuilmoitus

(2005/C 274/07)

I   KOHDE

1.

Toteutetaan kolmansista maista tulevan, CN-koodiin 1005 90 00 kuuluvan maissin tuontitullien alentamista koskeva tarjouskilpailu.

2.

Määrä, jolle tuontitullin alentaminen voidaan vahvistaa, on 250 000 tonnia.

3.

Tarjouskilpailu toteutetaan komission asetuksen (EY) N:o 1809/2005 (1) mukaisesti.

II   MÄÄRÄAIKA

1.

Ensimmäisen viikoittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättöaika alkaa 4.11.2005 ja päättyy 10.11.2005 kello 10.00.

2.

Seuraavien viikoittaisten tarjouskilpailujen tarjousten jättöaika alkaa kunkin viikon perjantaina ja päättyy seuraavan viikon torstaina kello 10.00.

Tämä ilmoitus julkaistaan ainoastaan tämän tarjouskilpailun yhteydessä. Tämä ilmoitus on voimassa kaikkien tämän tarjouskilpailun kuluessa toteutettujen viikoittaisten tarjouskilpailujen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ilmoituksen muuttamista tai sen korvaamista.

Tarjousten esittäminen keskeytetään kuitenkin sellaisina viikkoina, joina viljan hallintokomitea ei kokoonnu.

III   TARJOUKSET

1.

Kirjalliset tarjoukset on toimitettava II osastossa ilmoitettuun päivään ja kellonaikaan mennessä joko henkilökohtaisesti saantitodistusta vastaan tai faksitse seuraavaan osoitteeseen:

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo

Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

PT-1149-060 Lisboa

Télécopieur (351 21) 881 42 61

Tél. (351 21) 881 42 63

Tarjoukset, joita ei toimiteta faksitse on lähetettävä kyseiseen osoitteeseen sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka sisällä on toinen kirjekuori. Sisemmässä kirjekuoressa, joka on myös sinetöitävä, on oltava maininta ”Maissin tuontitullin alentamista koskevaan tarjouskilpailuun liittyvä tarjous — asetus (EY) N:o 1809/2005”.

Tarjoukset on säilytettävä muuttumattomina siihen asti, kun kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa asianomaiselle tarjouskilpailun ratkaisemisesta.

2.

Tarjous sekä komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 (2) 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu todiste ja ilmoitus on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä kyseisen valtion virallisista kielistä, jonka toimivaltainen viranomainen on ottanut tarjouksen vastaan.

IV   TAKUU TARJOUSKILPAILUSSA

Takuu tarjouskilpailussa annetaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

V   TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMINEN

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta seuraa:

a)

oikeus saada siinä jäsenvaltiossa, jossa tarjous on jätetty, kyseisen määrän osalta ratkaistua tuontitullien alentamista koskevan maininnan sisältävä tuontitodistus;

b)

velvollisuus hakea tuontitodistus tälle määrälle a kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa.


(1)  EUVL L 291, 5.11.2005, s. 4.

(2)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/22


Kolmansista maista tulevan maissin tuontitullin alentamista koskeva tarjouskilpailuilmoitus

(2005/C 274/08)

I   KOHDE

1.

Toteutetaan kolmansista maista tulevan, CN-koodiin 1005 90 00 kuuluvan maissin tuontitullien alentamista koskeva tarjouskilpailu.

2.

Määrä, jolle tuontitullin alentaminen voidaan vahvistaa, on 100 000 tonnia.

3.

Tarjouskilpailu toteutetaan komission asetuksen (EY) N:o 1808/2005 (1) mukaisesti.

II   MÄÄRÄAIKA

1.

Ensimmäisen viikoittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättöaika alkaa 4.11.2005 ja päättyy 10.11.2005 kello 10.00.

2.

Seuraavien viikoittaisten tarjouskilpailujen tarjousten jättöaika alkaa kunkin viikon perjantaina ja päättyy seuraavan viikon torstaina kello 10.00.

Tämä ilmoitus julkaistaan ainoastaan tämän tarjouskilpailun yhteydessä. Tämä ilmoitus on voimassa kaikkien tämän tarjouskilpailun kuluessa toteutettujen viikoittaisten tarjouskilpailujen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ilmoituksen muuttamista tai sen korvaamista.

Tarjousten esittäminen keskeytetään kuitenkin sellaisina viikkoina, joina viljan hallintokomitea ei kokoonnu.

III   TARJOUKSET

1.

Kirjalliset tarjoukset on toimitettava II osastossa ilmoitettuun päivään ja kellonaikaan mennessä joko henkilökohtaisesti saantitodistusta vastaan faksitse tai kirjeenä seuraavaan osoitteeseen:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

C/Beneficencia 8

ES-28004 Madrid

sähkoposti: secreint@fega.mapya.es

telekopio (34) 91 521 98 32, (34) 91 522 43 87.

Tarjoukset, joita ei toimiteta faksitse tai postin mukana, on lähetettävä kyseiseen osoitteeseen sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka sisällä on toinen kirjekuori. Sisemmässä kirjekuoressa, joka on myös sinetöitävä, on oltava maininta ”Maissin tuontitullin alentamista koskevaan tarjouskilpailuun liittyvä tarjous — asetus (EY) N:o 1808/2005”.

Tarjoukset on säilytettävä muuttumattomina siihen asti, kun kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa asianomaiselle tarjouskilpailun ratkaisemisesta.

2.

Tarjous sekä komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 (2) 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu todiste ja ilmoitus on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä kyseisen valtion virallisista kielistä, jonka toimivaltainen viranomainen on ottanut tarjouksen vastaan.

IV   TAKUU TARJOUSKILPAILUSSA

Takuu tarjouskilpailussa annetaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

V   TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMINEN

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta seuraa:

a)

oikeus saada siinä jäsenvaltiossa, jossa tarjous on jätetty, kyseisen määrän osalta ratkaistua tuontitullien alentamista koskevan maininnan sisältävä tuontitodistus;

b)

velvollisuus hakea tuontitodistus tälle määrälle a kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa.


(1)  EUVL L 291, 5.11.2005, s. 3.

(2)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 274/24


Muutos tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevaan tarjouskilpailuilmoitukseen

( Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 166, 7 päivänä heinäkuuta 2005 )

(2005/C 274/09)

Korvataan sivulla 54 olevan I osaston Aihe 2 kohta seuraavasti:

”Kokonaismäärä, jonka osalta voidaan vahvistaa komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (1) 4 artiklan 1 kohdan edellyttämä enimmäisvientituki, on noin 4 000 000 tonnia.”.


(1)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7.