ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 161

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
1. heinäkuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Neuvosto

2005/C 161/1

Neuvoston lausuma Euroopan parlamentin ja komission suhteita koskevasta puitesopimuksesta

1

 

Komissio

2005/C 161/2

Euron kurssi

2

2005/C 161/3

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

3

2005/C 161/4

Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen 8. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1595/2004 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

4

2005/C 161/5

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

8

2005/C 161/6

Italian päätös peruuttaa toistaiseksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 306 10 päivänä joulukuuta 2004 julkaistut julkisen palvelun velvoitteet, jotka koskevat kahdeksaatoista Sardinian lentoaseman ja Italian tärkeimpien kansallisten lentoasemien välistä reittiä ( 1 )

10

 

Euroopan keskuspankki

2005/C 161/7

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, — Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä koskien kahta ehdotusta neuvoston päätökseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevaksi toimintaohjelmaksi euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Tiedonantoja

Neuvosto

1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/1


Neuvoston lausuma Euroopan parlamentin ja komission suhteita koskevasta puitesopimuksesta

(2005/C 161/01)

Ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja komission suhteita koskevan puitesopimuksen allekirjoittamisen 26. toukokuuta 2005 pysyvien edustajien komitea suosittelee neuvostolle, että tämä merkitsee istuntonsa pöytäkirjaan ja julkaisee Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa seuraavan lausuman:

”Neuvosto pani merkille Euroopan parlamentin ja komission suhteita koskevan puitesopimuksen, jonka nämä kaksi toimielintä allekirjoittivat 26. toukokuuta 2005 Nizzan sopimuksen päätösasiakirjassa olevan, yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklaa koskevan julistuksen (n:o 3) hengen vastaisesti.

Neuvosto katsoo 10.7.2000 antamastaan lausumasta muistuttaen, että useissa uuden puitesopimuksen määräyksissä pyritään vielä selvemmin kuin vuoden 2000 puitesopimuksessa horjuttamaan voimassa olevien perustamissopimusten mukaista toimielinten välistä tasapainoa. Neuvosto on tyytymätön siihen, ettei sille ole ilmoitettu aikaisemmin vilpittömän yhteistyön hengessä tämän uuden puitesopimuksen neuvottelemisesta. Se ei myöskään ole tyytyväinen siihen, että kyseiset kaksi toimielintä eivät ennen sopimuksen allekirjoittamista katsoneet tarpeelliseksi ottaa huomioon neuvoston asianmukaisissa yksiköissään ilmaisemia huolenaiheita.

Neuvosto korostaa erityisesti, että EY:n perustamissopimuksen mukaisesti (201 artikla) komission toimintaa koskeva epäluottamuslause voidaan kohdistaa ainoastaan kaikkiin komissioon jäseniin yhdessä sen toimiessa kollegiaalisesti; sitä ei voida esittää yksittäistä jäsentä vastaan. Perustamissopimuksen 217 artiklassa vahvistetaan komission toiminnan kollegiaalisuuden periaate. Neuvosto korostaa myös, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi Sevillassa kesäkuussa 2002 monivuotisen toimintaohjelman laatimismenettelyn. Lopuksi se muistuttaa, että menettelyistä, jotka koskevat Euroopan parlamentin osallistumista kansainvälisiin neuvotteluihin, määrätään EY:n perustamissopimuksen 300 artiklassa, ja että käytännön järjestelyt Euroopan parlamentin jäsenten osallistumiseksi kansainvälisissä konferensseissa yhteisön valtuuskuntiin tai Euroopan unionia edustaviin valtuuskuntiin hyväksyttiin vuonna 1998.

Neuvosto korostaa, että kyseisten toimielinten tekemät sitoumukset eivät missään tapauksessa ole voimassa neuvostoon nähden ja että neuvosto varaa itselleen oikeuden säilyttää oikeutensa ja erityisesti oikeuden toteuttaa kaikki asiaankuuluvat toimenpiteet, jos puitesopimuksen määräysten soveltaminen vaikuttaa toimielimille perustamissopimuksissa annettuihin toimivaltuuksiin tai perustamissopimuksissa luotuun toimielinten tasapainoon.”


Komissio

1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/2


Euron kurssi (1)

30. kesäkuuta 2005

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2092

JPY

Japanin jeniä

133,95

DKK

Tanskan kruunua

7,4515

GBP

Englannin puntaa

0,67420

SEK

Ruotsin kruunua

9,4259

CHF

Sveitsin frangia

1,5499

ISK

Islannin kruunua

78,71

NOK

Norjan kruunua

7,9155

BGN

Bulgarian leviä

1,9559

CYP

Kyproksen puntaa

0,5735

CZK

Tšekin korunaa

30,030

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

247,24

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6961

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

4,0388

ROL

Romanian leuta

36 030

SIT

Slovenian tolaria

239,47

SKK

Slovakian korunaa

38,414

TRY

Turkin liiraa

1,6194

AUD

Australian dollaria

1,5885

CAD

Kanadan dollaria

1,49

HKD

Hongkongin dollaria

9,3990

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7387

SGD

Singaporin dollaria

2,0377

KRW

Etelä-Korean wonia

1 239,85

ZAR

Etelä-Afrikan randia

8,0254

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,0079

HRK

Kroatian kunaa

7,3130

IDR

Indonesian rupiaa

11 804,82

MYR

Malesian ringgitiä

4,596

PHP

Filippiinien pesoa

67,685

RUB

Venäjän ruplaa

34,6370

THB

Thaimaan bahtia

49,938


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/3


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(2005/C 161/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 24. kesäkuuta 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhtymään Sacyr Vallehermoso kuuluva espanjalainen yritys Valoriza Gestión, S.A.U. (”Valoriza”) ja yhtymään PAI Partners kuuluva ranskalainen yritys Saur S.A. (”Saur”) hankkivat neuvoston asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan espanjalaisessa yrityksessä Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (”Emalsa”), joka on tällä hetkellä Saurin ja Endesa Participadas S.A:n yhteisessä määräysvallassa espanjalaisen Nueva Nuinsa S.L.-yrityksen (”Nueva Nuinsa”) kautta. Valoriza hankkii yhteisen määräysvallan Emalsasta ostamalla Nueva Nuinsan osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Valoriza: vesi- ja jätehuolto, vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittäminen, kiinteistönhuolto.

Emalsa: vesihuolto Las Palmas de Gran Canarias- ja Santa Brígid-kuntien sekä Puerto de la Luz y de las Palmasin puolesta.

Saur: vesi- ja jätehuolto.

Nueva Nuinsa: hallintayhtiö.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On huomattava, että yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 mukaan annetun komission tiedonannon (2) perusteella tämä asia voidaan mahdollisesti käsitellä kyseisessä tiedonannossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (faksinumero (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/4


Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen 8. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1595/2004 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

(2005/C 161/04)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tuen numero: X F1/04

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Friuli-Venezia Giulia

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Kalastusalan osuuskunnille lain nro 41/1982 (ja sen myöhempien muutossäädösten) 20 pykälän 3 momentin b alamomentissa tarkoitettujen toimintaohjelmien täytäntöönpanoon myönnettävän tuen edellytyksistä ja säännöistä annetun alueellisen lain nro 14/2003 6 pykälän 20 ja 21 momentin täytäntöönpanoasetus

Oikeusperusta: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — ”Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina” e successive modifiche

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — ”Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005”

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Tukijärjestelmän vuosittaisiksi menoiksi arvioidaan 385 000,00 euroa.

Tuen enimmäisintensiteetti: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Täytäntöönpanoajankohta: Tukijärjestelmä tulee voimaan sen jälkeen, kun se on julkaistu alueen virallisessa lehdessä ja ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1595/2004 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti 10 päivän kuluttua tämän lomakkeen lähettämisestä.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Kunnes määrärahat on käytetty loppuun ja joka tapauksessa enintään ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1595/2004 soveltamisajan päättymiseen, toisin sanoen 31. joulukuuta 2006 asti

Tuen tarkoitus: Kalastus- ja vesiviljelyalan pk-yritysten tukeminen hyväksymällä toimialakohtaisten ryhmittymien kanssa tehtyjä ohjelmasopimuksia, joiden kestoaika saa olla enintään 18 kuukautta ja joiden tavoitteena on luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hallinta, kalastustuotteiden lisäarvon parantaminen, työllisyyden säilyttäminen ja kehittäminen sekä yritysten välisten yhteenliittymien edistäminen.

Tuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 1595/2004 4 artiklan perusteella.

Ohjelmasopimusten tukikelpoisia menoja ovat:

ryhmittymien omat henkilöstökustannukset sekä ulkopuolisilta hankituista palveluista aiheutuneet menot,

ohjelmien täytäntöönpanoon välittömästi liittyvät menot,

kaluston ja laitteiden vuokra- ja kuoletuskustannukset,

alan toimijoiden yleisen edun mukaisten tiedotteiden, lehtiartikkeleiden sekä painetun ja audiovisuaalisen aineiston laatiminen,

ohjelmien täytäntöönpanoon välittömästi liittyvät matkakustannukset,

ohjelmien täytäntöönpanoon välittömästi liittyvien konferenssien, kokousten ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset,

ohjelmien täytäntöönpanoon välittömästi liittyvät yleiset kulut, joiden enimmäismäärä saa olla 12 % suunnitellun hankkeen kokonaiskustannuksista.

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Merikalastus, vesiviljely, tuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 — Udine

Internet-osoite: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Tuen numero: XF 1/05

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Friuli-Venezia Giulia

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Vesiviljelyalan investointitukitoimenpiteitä koskevassa kauden 2000–2006 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa tarkoitettuihin kalatalousalan toimenpiteisiin liittyvä alueellinen lisäohjelma

Oikeusperusta: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del ”Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000–2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Tukijärjestelmän vuosittaisiksi menoiksi on alustavasti arvioitu 650 000,00 euroa.

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 40 % tukikelpoisista kustannuksista

Täytäntöönpanoajankohta: Tukijärjestelmä tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan alueen virallisessa lehdessä ja joka tapauksessa ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1595/2004 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti 10 työpäivän kuluttua tämän lomakkeen lähettämisestä.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Kunnes määrärahat on käytetty loppuun ja joka tapauksessa enintään ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1595/2004 soveltamisajan päättymiseen, toisin sanoen 31. joulukuuta 2006 asti

Tuen tarkoitus: Investointituet vesiviljelyalan pk-yritysten hyväksi

Tuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 1595/2004 11 artiklan perusteella.

Tukikelpoiset kustannukset:

kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä muiden vesieliöiden viljelyä meressä, murtovedessä ja makeassa vedessä harjoittavien vesiviljelylaitosten rakentaminen, varustaminen ja uudenaikaistaminen,

yksinomaan vesiviljelytoimintaan tarkoitettujen alusten ja koneiden hankinta tai korjaaminen, tuotantoprosessissa tai säännellyissä olosuhteissa tapahtuvassa tuotteiden kuljetuksessa tarvittavien ajoneuvojen ja laitteiden varustaminen tosiasiallisen tuotannon mukaisessa laajuudessa

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Vesiviljely

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 — Udine

Internet-osoite: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Tuen numero: XF 2/05

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Friuli-Venezia Giulia

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Tuottajaryhmittymien toteuttamiin toimiin myönnettäviä investointitukitoimenpiteitä koskevassa kauden 2000–2006 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa tarkoitettuihin kalatalousalan toimenpiteisiin liittyvä alueellinen lisäohjelma

Oikeusperusta: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del ”Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Tukijärjestelmän vuosittaisiksi menoiksi on alustavasti arvioitu 110 000,00 euroa.

Tuen enimmäisintensiteetti: Enimmillään 100 % kustannuksista, jos hanke koskee yhteistä etua, tuensaajana on yhteisö ja suuri yleisö pääsee osalliseksi hankkeen tuloksista.

Enintään 40 % tukikelpoisista kustannuksista, jos hanke koskee yksityistä etua, suuri yleisö ei pääse osalliseksi hankkeen tuloksista tai hankkeen rahoitukseen osallistuu yhteisöjä ja tutkimuslaitoksia.

Täytäntöönpanoajankohta: Tukijärjestelmä tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan alueen virallisessa lehdessä ja joka tapauksessa ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1595/2004 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti 10 työpäivän kuluttua tämän lomakkeen lähettämisestä.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Kunnes määrärahat on käytetty loppuun ja joka tapauksessa enintään ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1595/2004 soveltamisajan päättymiseen, toisin sanoen 31. joulukuuta 2006 asti

Tuen tarkoitus: Alan pk-yritysten tukeminen myöntämällä tukea erilaisten tuottajaryhmittymien toteuttamiin yhteistä tai yksityistä etua koskeviin toimiin

Tuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 1595/2004 4 artiklan mukaisesti.

Seuraaviin toimenpiteisiin liittyvät menot ovat tukikelpoisia

tietyille kalastusvyöhykkeille pääsemisen edellytysten hallinnointi ja valvonta, kalastuskiintiöiden ja pyyntiponnistuksen hallinnointi,

valikoivampien pyydysten ja kalastusmenetelmien käytön edistäminen,

kalavarojen teknisten säilyttämistoimenpiteiden edistäminen,

vesiviljelyalan yhteiset hankinnat, vesiviljelylaitosten rakenneuudistus ja saneeraus, kalanviljelylaitosten jätevesien keskitetty pudistaminen,

vesiviljelyyn liittyvien tautiriskien torjuminen ja loiskantojen hävittäminen viljelyaltaista ja rannikkoalueiden ekosysteemeistä,

perustietojen kerääminen tai kalastus- ja vesiviljelyalan ympäristönhoidon mallien laatiminen rannikkoalueiden yhdennettyjen hoitosuunnitelmien toteuttamiseksi,

sähköisen kaupankäynnin järjestäminen ja muun tietotekniikan käyttöönotto teknisen ja kaupallisen tiedon levittämiseksi,

järjestelmien määritteleminen ja täytäntöönpano laadun, jäljitettävyyden, hygieniavaatimusten, tilastointivälineiden ja ympäristötoimenpiteiden parantamiseksi ja valvomiseksi,

tuotantoa ja markkinoita koskevan tietoisuuden ja avoimuuden lisääminen.

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Merikalastus, vesiviljely, tuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 — Udine

Internet-osoite: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Tuen numero: XF 3/05

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Friuli-Venezia Giulia

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Kalastustuotteiden mainontaan ja menekinedistämiseen myönnettäviä investointitukitoimenpiteitä koskevassa kauden 2000–2006 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa tarkoitettuihin kalatalousalan toimenpiteisiin liittyvä alueellinen lisäohjelma

Oikeusperusta: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del ”Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Tukijärjestelmän vuosittaisiksi menoiksi on alustavasti arvioitu 45 000,00 euroa.

Tuen enimmäisintensiteetti: Enimmillään 100 % kustannuksista, jos hanke koskee yhteistä etua, tuensaajana on yhteisö ja suuri yleisö pääsee osalliseksi hankkeen tuloksista.

Enintään 40 % tukikelpoisista kustannuksista, jos hanke koskee yksityistä etua, suuri yleisö ei pääse osalliseksi hankkeen tuloksista tai hankkeen rahoitukseen osallistuu yhteisöjä ja tutkimuslaitoksia.

Täytäntöönpanoajankohta: Tukijärjestelmä tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan alueen virallisessa lehdessä ja joka tapauksessa ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1595/2004 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti 10 työpäivän kuluttua tämän lomakkeen lähettämisestä.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Kunnes määrärahat on käytetty loppuun ja joka tapauksessa enintään ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1595/2004 soveltamisajan päättymiseen, toisin sanoen 31. joulukuuta 2006 asti

Tuen tarkoitus: Kalastus- ja vesiviljelyalan pk-yritysten tukeminen myöntämällä tukea menekinedistämistoimenpiteisiin

Tuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 1595/2004 7 artiklan mukaisesti.

Tukikelpoiset kustannukset:

laadunvarmistus, merkinnät, nimitysten täsmentäminen ja tuotteiden laatuvaatimukset,

menekinedistämiskampanjat, mukaan luettuina hankkeet, joissa pyritään korostamaan laatua,

kuluttaja- ja markkinatutkimukset ja -selvitykset,

osallistuminen messuille ja näyttelyihin.

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Merikalastus, vesiviljely, tuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 — Udine

Internet-osoite: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/8


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2005/C 161/05)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tuen numero: XT 24/03

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Bolzanon autonominen provinssi

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Lain nro 236/93 ja sen johdosta annettujen ministeriöiden kiertokirjeiden mukainen yritysten työntekijöille tarkoitettu ammatillinen jatkokoulutus

Oikeusperusta: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: ”Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali” autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 784 241 euroa.

Keskimääräisiä vuosikustannuksia ei voida ennalta vahvistaa, koska tuki-ilmoituksen mukaan hankkeita voidaan esittää kuukausittain niin kauan kuin varoja on käytettävissä (31.12.2006 saakka).

Tuen enimmäisintensiteetti:

Suuryritykset

Erityiskoulutus: 25 %

Yleiskoulutus: 50 %

Pienet ja keskisuuret yritykset

Erityiskoulutus: 35 %

Yleiskoulutus: 70 %

Edellä mainittuja intensiteettejä korotetaan

 

5 prosenttiyksiköllä, jos tuettava toiminta on suunnattu yrityksille, jotka ovat sijoittautuneet alueille, joille voidaan myöntää EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista aluetukea.

 

10 prosenttiyksiköllä, jos tuettava toiminta on tarkoitettu 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 68/2001 2 artiklan g alakohdassa määriteltyjen epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden kouluttamiseen.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto: Käytettävissä olevien varojen loppumiseen saakka

Tuen tarkoitus: Tuki koskee sekä yleis- että erityiskoulutusta. Joulukuun 30. päivänä 2002 tehdyn provinssihallituksen päätöksen nro 5166 mukaisessa provinssin ilmoituksessa on täsmällisiä tietoja asetuksen (EY) N:o 68/2001 mukaisista koulutuslajien määritelmistä. Arviointilautakunta tarkistaa, että kukin esitetty hanke vastaa yleis- ja erityiskoulutuksen määritelmiä ja että intensiteetti on pyydetyn tuen mukainen. Mikäli lautakunta havaitsee epäjohdonmukaisuuksia, se muuttaa asianmukaisesti kustannusarviokohtia ja pyydettyjä kokonaismääriä.

Ala/alat, joita tuki koskee: Kaikki talouden alat.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

L'autoritá che concede l'aiuto é la Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione é la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione é il Dr. Peter Duregger.

Muut tiedot: Tukiohjelmailmoitus julkaistiin 28. Tammikuuta 2003 alueen virallisen lehden nro 4 täydennysosassa 1. Siinä annetaan tukeen oikeutetuille yrityksille mahdollisuus valita joko (asetuksen (EY) 68/2001 mukainen) valtiontuki tai (asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukainen) vähämerkityksinen tuki.

Tuen numero: XT 26/03

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Tavoite 1 -alueet Cornwall ja Isles of Scilly

Tukiohjelman nimike: Ohjelmakauden 2000—2006 tavoite 1 -ohjelma — Cornwall ja Isles of Scilly

Oikeusperusta:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kokonaismenot

(Toimenpiteet 1.7, 3.2, 3.3, 3.5 ja 5.4)

20,16 milj. Englannin puntaa

Vuosikustannukset

Tuen enimmäisintensiteetti:

 

Suurten yritysten erityiskoulutus 35 %

 

Pk-yritysten erityiskoulutus 45 %

 

Suurten yritysten yleiskoulutus 60 %

 

Pk-yritysten yleiskoulutus 80 %

(enimmäisintensiteettiä on korotettu, koska Cornwall ja Isles of Scilly ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti tuettuja alueita).

Asetuksen 2 artiklan g kohdassa määritellyn epäedullisessa asemassa olevan työntekijän osalta tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 10 %.

Kukin yritys saa tukea enintään miljoona euroa.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto: 30. kesäkuuta 2007 asti

Tuen tarkoitus: Tavoite 1 -ohjelman ESR-osuus on laajapohjainen koulutus- ja kehitysohjelma, jonka tavoitteena on parantaa työttömien ja epäedullisessa asemassa olevien työllistyvyyttä, edistää sekä työelämässä olevien että työttömien elinikäistä oppimista, parantaa työssä olevan työvoiman taitopohjaa ja sopeutumiskykyä sekä vähentää naisten epäsuotuisaa asemaa työmarkkinoilla. Koulutustuki kuuluu kyseisen poikkeuksen soveltamisalaan. Tuen kohteena ovat ne ohjelmaan kuuluvat toimenpiteet, joilla tuetaan työntekijöitä ja yrityksiä.

Yleiskoulutus

Suurin osa tavoite 1 -ohjelmasta tuettua koulutusta on yleisluonteista. Sen soveltaminen ei rajoitu työntekijän nykyiseen ja tulevaan toimenkuvaan tuensaajayrityksessä, koska tutkintojen suorittaminen antaa työntekijälle moninaisiin tehtäviin soveltuvan pätevyyden, joka parantaa merkittävästi työllistymismahdollisuuksia. Kansallisen ammattitutkinnon (National Vocational Qualification) ja avainosaamisen tutkinnon (Key Skills Qualification) suorittamiseen johtava koulutus katsotaan yleiskoulutukseksi.

Erityiskoulutus

Jos tavoite 1 -ohjelmasta tuettu koulutus koskee pääasiassa työntekijän nykyistä tai tulevaa toimenkuvaa tuensaajayrityksessä eivätkä suoritetut tutkinnot anna moninaisiin tehtäviin soveltuvaa pätevyyttä, tukeen sovelletaan erityiskoulutuksen enimmäisintensiteettejä.

Ala/alat, joita tuki koskee: Kaikki toimialat.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

P. 0114 267 73 06

Muut tiedot: Tavoite 1 -ohjelman yhteyshenkilö

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

P. 01725 65022


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/10


Italian päätös peruuttaa toistaiseksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 306  (1) julkaistut julkisen palvelun velvoitteet, jotka koskevat kahdeksaatoista Sardinian lentoaseman ja Italian tärkeimpien kansallisten lentoasemien välistä reittiä

(2005/C 161/06)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Italia on Lazion alueellisen hallintotuomioistuimen 17 päivänä maaliskuuta 2005 tekemän päätöksen johdosta päättänyt toistaiseksi peruuttaa tästä päivästä alkaen Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 306 10 päivänä joulukuuta 2004 julkaistut julkisen palvelun velvoitteet, jotka koskevat seuraavia kahdeksaatoista reittiä:

Alghero/Rooma ja Rooma/Alghero

Alghero/Milano ja Milano/Alghero

Alghero/Bologna ja Bologna/Alghero

Alghero/Torino ja Torino/Alghero

Alghero/Pisa ja Pisa/Alghero

Cagliari/Rooma ja Rooma/Cagliari

Cagliari/Milano ja Milano/Cagliari

Cagliari/Bologna ja Bologna/Cagliari

Cagliari/Torino ja Torino/Cagliari

Cagliari/Pisa ja Pisa/Cagliari

Cagliari/Verona ja Verona/Cagliari

Cagliari/Napoli ja Napoli/Cagliari

Cagliari/Palermo ja Palermo/Cagliari

Olbia/Rooma ja Rooma/Olbia

Olbia/Milano ja Milano/Olbia

Olbia/Bologna ja Bologna/Olbia

Olbia/Torino ja Torino/Olbia

Olbia/Verona ja Verona/Olbia


(1)  EUVL C 306, 10.12.2004, s. 6.


Euroopan keskuspankki

1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/11


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä koskien kahta ehdotusta neuvoston päätökseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevaksi toimintaohjelmaksi euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 10 päivänä toukokuuta 2005 Euroopan unionin neuvostolta lausuntopyynnön, joka koski kahta ehdotettua tointa: ehdotusta neuvoston päätökseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) 17 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta (jäljempänä ’ehdotus’) ja ehdotusta neuvoston päätökseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) 17 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta tehdyn neuvoston päätöksen soveltamisen laajentamisesta koskemaan jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu rahaliittoon (jäljempänä ’rinnakkaisehdotus’) (1).

2.

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

Perikles-ohjelma luotiin tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) 17 päivänä joulukuuta 2001 annetulla neuvoston päätöksellä 2001/923/EY (2) EKP toteaa sekä ehdotuksen että rinnakkaisehdotuksen osalta sen näkemyksen mukaisesti, jonka se esitti lausunnossaan, kun sitä kuultiin ehdotuksesta päätökseksi 2001/923/EY, (3) että se pitää erittäin myönteisinä ja tukee täysin ehdotuksia, joilla pyritään suojaamaan euroa väärentämiseltä valituille kohderyhmille suunnattujen koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevien ohjelmien avulla.

4.

EKP toteaa, että tärkein tavoite, johon ehdotuksella pyritään, on jatkaa Perikles-ohjelman voimassaoloaikaa (nykyisen ohjelman on määrä päättyä 31 päivänä joulukuuta 2005) 31 päivään joulukuuta 2011 soveltamalla samaa yhden miljoonan euron vuosibudjettia kuin tähänkin saakka. Ehdotuksessa säädetään myös Europolin etukäteisharkinnan perusteella valtioiden rajat ylittäville tutkimuksille annettavasta hallinnollisesta tuesta, mikäli tällaista tukea ei ole saatavissa muilta EU:n toimielimiltä. Siinä ehdotetaan lisäksi lisäämään yhteisön rahoitusosuutta 70 prosentista 80 prosenttiin rahoitettaessa tietojenvaihtoa ja ulkoisia toimia sekä omaksumaan joustava lähestymistapa jäsenvaltioiden vuosittain Perikles-ohjelmasta rahoitettavaksi esittämien hankkeiden lukumäärän rajoittamiseen.

5.

EKP toteaa aluksi, että perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohta saattaa olla riittämätön oikeudellinen perusta ehdotukselle, varsinkin kun otetaan huomioon ohjelman ulottaminen rajat ylittävien tutkimusten hallinnolliseen tukeen.

6.

Asiasisällön osalta EKP korostaa olevan tärkeää varmistua siitä, että aika, jolla Perikles-ohjelmaa jatketaan, määritellään siten, että otetaan huomioon euron käyttöönottamisen ajankohdat uusissa jäsenvaltioissa. Koska suunnitellut ajankohdat euron käyttöönottamiselle suurimmassa osassa uusia jäsenmaita sijoittuvat ajanjaksolle vuodesta 2008 vuoteen 2010, (4) Perikles-ohjelman ehdotetulla jatkamisella joulukuun 31 päivään 2011 saakka otetaan huomioon koulutuksen, tietojenvaihdon ja avunannon lisääntynyt tarve tulevaisuudessa. Perikles-ohjelman jatkamiseen on syytä suhtautua myönteisesti myös sen vuoksi, että sen ajoitus sattuu todennäköisesti yksiin vuosikymmenen lopun vaiheilla tapahtuvan eurosetelien toisen sarjan liikkeeseen laskemisen kanssa, mikä seikka voidaan näin ollen ottaa ohjelmassa huomioon.

7.

Vastaavasti yhteisön osuuden lisääminen tietojenvaihdon ja ulkoisten toimien yhteisrahoituksessa sekä joustavan suhtautumisen omaksuminen niiden hankkeiden lukumäärälliseen rajoittamiseen, joita jäsenvaltioilla on oikeus esittää rahoitettaviksi, ovat molemmat positiivisia lisätoimenpiteitä avun suuntaamiseksi sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

8.

Perikles-ohjelman asianmukainen koordinointi olemassa olevien yhteisön tai EU:n ohjelmien sekä Europolin ja EKP:n hankkeiden kanssa on olennaisen tärkeää, kuten päätöksen 2001/923/EY 5 artiklassa todetaan. Tämän vuoksi rajat ylittäville tutkimuksille annettavaa hallinnollista tukea voidaan ehdotuksen mukaan rahoittaa ainoastaan, jos sellaista tukea ei ole saatavissa muilta eurooppalaisilta toimielimiltä. Hallinnollisen tuen rahoitusta edeltää ehdotuksen mukaan Europolin sitä koskeva arviointi. Koska hallinnollisen tuen rahoittaminen voi liittyä myös eurosetelien väärentämistä koskeviin valtioiden rajat ylittäviin tutkimuksiin, neuvosto voisi myös harkita, että EKP osallistuisi arviointiin. EKP toteaa, että olisi hyödyllistä, että komissio, EKP ja Europol tutkisivat yhdessä Perikles-ohjelmasta rahoitettavat hankkeet ja että tehtävä päätös vaatisi näiden kolmen elimen suostumuksen sen ohjausryhmän puitteissa, joka on jo perustettu euron väärentämisen vastaisen yhteisen strategian kehittämiseksi.

9.

EKP toteaa, että seuranta- ja arviointimenettelyjen osalta ehdotus sisältää vain vähäisiä muutoksia. Koska Perikles-ohjelmaa on tarkoitus jatkaa vielä kuudella lisävuodella, EKP suosittelee, että ehdotuksen 1 artiklan 8 ja 9 alakohtaan sisällytettäisiin kunnianhimoisempi, avoimempi ja selvempi arviointimenettely. EKP:n tulisi osallistua täysipainoisesti Perikles-ohjelman aiheellisuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointiin, jotta se vastedes kykenee antamaan neuvostolle asiantuntevan lausunnon ohjelman mahdollisesta jatkamisesta tulevaisuudessa.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä kesäkuuta 2005.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2005) 127 lopullinen sisältää sekä ehdotuksen (viite 2005/0029(CNS)) että rinnakkaisehdotuksen (viite 2005/0030 (CNS)).

(2)  EYVL L 339, 21.12.2001, s. 50.

(3)  Ehdotuksesta neuvoston päätökseksi koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (Perikles-ohjelma) Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä 9 päivänä lokakuuta 2001 annetun EKP:n lausunnon CON/2001/31 3 kohta (EYVL C 293, 19.10.2001, s. 3).

(4)  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank – First report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area (Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille – Ensimmäinen kertomus käytännön valmisteluista euroalueen laajentamiseksi), KOM(2004) 748 lopullinen, 10.11.2004; tiedonanto on saatavissa englanninkielisenä internetistä: http://europa.eu.int.