ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 156

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
28. kesäkuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2005/C 156/1

Euron kurssi

1

2005/C 156/2

Sokerialaa koskeva Komission tiedonanto

2

2005/C 156/3

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV) ( 1 )

3

2005/C 156/4

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom) ( 1 )

3

2005/C 156/5

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept) ( 1 )

4

2005/C 156/6

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.3807 — Siemens/Hyundai/JV) ( 1 )

4

2005/C 156/7

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/37.152 — Kipsilevyt (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)

5

2005/C 156/8

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

7

2005/C 156/9

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

14

 

III   Tiedotteita

 

Komissio

2005/C 156/0

F-Grenoble: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Peruutusilmoitus (Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa S 119, 22.6.2005, avoin menettely, 117015-2005)

22

2005/C 156/1

Hakemuspyyntö eContentplus- ja safer InterneT Plus -ohjelmien (2005 — 2008) riippumattomien asiantuntijoiden valitsemiseksi

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Tiedonantoja

Komissio

28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/1


Euron kurssi (1)

27. kesäkuuta 2005

(2005/C 156/01)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2164

JPY

Japanin jeniä

132,91

DKK

Tanskan kruunua

7,4491

GBP

Englannin puntaa

0,66510

SEK

Ruotsin kruunua

9,3723

CHF

Sveitsin frangia

1,5429

ISK

Islannin kruunua

78,94

NOK

Norjan kruunua

7,9390

BGN

Bulgarian leviä

1,9560

CYP

Kyproksen puntaa

0,5737

CZK

Tšekin korunaa

29,974

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

247,72

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6962

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

4,0496

ROL

Romanian leuta

36 055

SIT

Slovenian tolaria

239,46

SKK

Slovakian korunaa

38,328

TRY

Turkin liiraa

1,6440

AUD

Australian dollaria

1,5815

CAD

Kanadan dollaria

1,5024

HKD

Hongkongin dollaria

9,4528

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7158

SGD

Singaporin dollaria

2,0382

KRW

Etelä-Korean wonia

1 231,42

ZAR

Etelä-Afrikan randia

8,1244

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,0675

HRK

Kroatian kunaa

7,3250

IDR

Indonesian rupiaa

11 754,07

MYR

Malesian ringgitiä

4,623

PHP

Filippiinien pesoa

67,601

RUB

Venäjän ruplaa

34,7450

THB

Thaimaan bahtia

49,976


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/2


Sokerialaa koskeva Komission tiedonanto

(2005/C 156/02)

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia panemaan merkille komission lainsäädäntöehdotukset, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistus

väliaikaisen rahaston käyttöönotto yhteisön sokeriteollisuuden rakenneuudistusta varten ja

sokerijuurikkaan viljelijöille myönnettävän suoran tulotuen sisällyttäminen tilatukijärjestelmään.

Ehdotukset sisältyvät asiakirjaan KOM(2005) 263, joka on saatavilla komission verkkosivuilla osoitteessa: http://europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm.

Ehdotuksen mukaan sokerin uutta yhteistä markkinajärjestelyä ja väliaikaisesta rakenneuudistusrahastosta annettavaa asetusta olisi sovellettava markkinointivuodesta 2006/2007, jonka on määrä alkaa 1. heinäkuuta 2006. Sokerijuurikkaan viljelijöille myönnettävä suora tulotuki suunnitellaan sisällytettäväksi tilatukijärjestelmään vuodesta 2006 alkaen.


28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV)

(2005/C 156/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 2. kesäkuuta 2005 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa eur-Lex -sivustossa asiakirjanumerolla 32005M3740. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom)

(2005/C 156/04)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 10. kesäkuuta 2005 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain espanjan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa eur-Lex -sivustossa asiakirjanumerolla 32005M3806. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept)

(2005/C 156/05)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 30. toukokuuta 2005 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa eur-Lex -sivustossa asiakirjanumerolla 32005M3810. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.3807 — Siemens/Hyundai/JV)

(2005/C 156/06)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 13. kesäkuuta 2005 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa eur-Lex -sivustossa asiakirjanumerolla 32005M3807. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/5


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/37.152 — Kipsilevyt

(laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)

(2005/C 156/07)

Neljälle osapuolelle (Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA, Etex SA, Gyproc Benelux NV) lähetettiin väitetiedoksianto 20. huhtikuuta 2001 ja viidennelle osapuolelle (BPB PLC) 23. huhtikuuta 2001. Osapuolille annettiin alun perin kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. BPB:n 2. toukokuuta 2001 esittämän pyynnön seurauksena sen määräaikaa pidennettiin kaksi viikkoa eli 9. heinäkuuta 2001 saakka, koska tilaisuus tutustua asiakirja-aineistoon oli annettu liian myöhään ja komission asettama määräaika oli objektiivisesti katsoen liian lyhyt puolustuksen valmistelemiseksi. Osapuolten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja Helmuth Schröter pidensi vastaavasti menettelyn kaikkien muidenkin osapuolten määräaikaa.

Suullinen kuuleminen järjestettiin 17. heinäkuuta 2001. Osapuolista kolme, ja erityisesti Lafarge, oli nimenomaisesti pyytänyt suullisen kuulemisen lykkäämistä, mutta kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja hylkäsi tämän pyynnön 28. kesäkuuta 2001 päivätyssä perustellussa vastauksessaan.

Kuulemistilaisuudessa eräät osapuolista toistivat tyytymättömyytensä siihen, että kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja oli kieltäytynyt lykkäämästä kuulemistilaisuutta. Koska yksi tärkeimmistä johtohenkilöistä ei pystynyt osallistumaan tähän kuulemistilaisuuteen, hän ei myöskään voinut antaa todistajan lausuntoaan, mikä erityisesti Lafargen mielestä loukkasi puolustautumisoikeuksia. Tältä osin on todettava, että kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja antoi poissa olleelle todistajalle mahdollisuuden esittää huomautuksensa asiasta kirjallisesti. Lafarge väitti 10. elokuuta 2001 päivätyssä kirjeessään, että sen puolustautumisoikeuksia oli loukattu muillakin tavoin.

Lafarge väitti, ettei sitä oltu kohdeltu tasavertaisesti, kuultu kunnolla eikä sille oltu annettu mahdollisuutta vasta-argumenttien esittämiseen. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja vastasi näihin väitteisiin. Hän muistutti ensin siitä, että on yritysten itsensä vastuulla esittää tärkeimmät todistajansa määrättynä päivänä. Suullisen kuulemistilaisuuden päivämäärä oli ilmoitettu kaksi kuukautta etukäteen; jos tärkeä todistaja ei osallistunut kuulemiseen, kyse oli henkilökohtaisesta päätöksestä eikä se oikeuttanut kuulemisen lykkäämiseen.

Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja myös pyysi osapuolia esittämään huomautuksensa yhden Lafargen edustajan kuulemistilaisuuden jälkeen esittämästä lausunnosta ja asetti niille tätä varten määräajan. Tämän vuoksi puolustautumisoikeuksia noudatettiin täysin menettelyn tässä vaiheessa. Osapuolille annettiin asianmukaisesti aikaa esittää huomautuksensa niin kirjallisesti kuin suullisessa kuulemistilaisuudessa. Kontradiktorista periaatetta on noudatettu, varsinkin koska suullinen kuuleminen todella järjestettiin.

Tämän jälkeen seurasi kirjeenvaihtoa uuden kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan ja Lafargen välillä. Vastasin 7. joulukuuta 2001 Lafargen väitteisiin, jotka koskivat yhtäältä osapuolten oikeutta tutustua asiakirja-aineistossa oleviin eri asiakirjoihin ja toisaalta syrjivää kohtelua, jota Lafarge väittää saaneen osakseen verrattuna muihin osapuoliin. Asianmukaisesti perustellussa vastauksessani vahvistin uudelleen, että menettelyvirheitä ei ollut havaittu. Vastasin jälleen kerran Lafargelle 13. helmikuuta 2002 päivätyllä kirjeellä, jossa totesin, että se voisi ajaa kantaansa eteenpäin nostamalla kanteen komission lopullista päätöstä vastaan.

On selvää, että tietyssä vaiheessa osapuolten lakimiesten ja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan, jonka tehtävänä on varmistaa kuulluksi tulemisen oikeuden noudattaminen, välinen kirjeenvaihto ei ole enää tarkoituksenmukaista, ja erimielisyydet voidaan silloin saattaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi oikeuden päätöksen saamiseksi asiasta.

Lähetin Lafargelle 27. kesäkuuta 2002 viisi kasettia suullisesta kuulemisesta ja myönsin lisähuomautusten esittämiselle kahden viikon lisäajan, jota myöhemmin pidennettiin kymmenellä työpäivällä. Tämä johtui siitä, että Lafarge väitti, ettei se ollut koskaan saanut pöytäkirjaa tai nauhoitusta kuulemisesta. Asiakirja-aineiston tarkastelussa ilmeni, ettei se ollut pyytänyt niitä. Lafargelle myönnettiin lisäaikaa, jotta se pystyisi analysoimaan nauhat paremmin. Näin ollen Lafarge on saanut kaikki tarpeelliset asiakirjat ja sillä on ollut tilaisuus esittää tarpeellisiksi katsomansa huomautukset.

Lisäksi Lafarge väitti kirjeissään kahdesti, että kilpailun pääosaston teollisuus- ja energialinjan johtaja Ángel Tradacete oli 12. kesäkuuta 2002 päivätyssä kirjeessään esittänyt uuden väitteen.

Väitteessä täsmennettiin muiden osapuolten väitetiedoksiantoon antamien kirjallisten vastausten perusteella ajankohta, jona Lafargen katsottiin liittyneen sopimukseen. Totean tältä osin, että väitetiedoksiannon 39 kohdassa esitettiin suhteellisen epätarkasti ajankohta, jolloin Lafargen katsottiin liittyneen sopimukseen, toteamalla, että se tapahtui ”Lontoon kokouksen jälkeen”. Tämä on ilmaisu, jota BPB käytti vastauksessaan väitetiedoksiantoon. Kilpailun pääosasto ilmoitti Lafargelle aikovansa pitää vuoden 1992 puoliväliä ajankohtana, jolloin Lafarge liittyi kartelliin, ja pyysi sitä esittämään huomautuksensa.

Lafarge on näin ollen väärässä tulkitessaan tämän kirjeen uuden väitteen esittämiseksi.

Komission yleisenä käytäntönä kartelliasioissa on tarkentaa tietoja tutkimuksen kuluessa, erityisesti osapuolten väitetiedoksiantoon antamien vastausten perusteella. Sopimuksen tekopäivän täsmentäminen ei ole uusi väite eikä puolustautumisoikeuksia loukata, kun kyseessä olevaa yritystä pyydetään esittämään huomautuksia sitä koskevista väitteistä.

Lisäksi voidaan todeta, että ajankohdan määrittelystä vuoden 1992 puoliväliin on itse asiassa etua yritykselle arvioitaessa rikkomisen kestoa, koska väitetiedoksiannon 38 kohdassa mainittu kokous järjestettiin vuoden 1992 alussa.

Komissiolle toimitettuun päätösluonnokseen ei sisälly sellaisia yrityksiä koskevia väitteitä, jotka eivät jo sisältyneet väitetiedoksiantoon. Päinvastoin siinä todetaan yhden yrityksen osalta, että rikkomista ei ole tapahtunut.

Edellä esitetyn perusteella katson, että asiassa on noudatettu osapuolten oikeutta tulla kuulluksi.

Brysselissä 19. marraskuuta 2002

Serge DURANDE


28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/7


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2005/C 156/08)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tuen numero

 XT 9/04

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

West Midlands

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

GKN Hardy-Spicer (Erdington, Birmingham) ja paikallinen toimitusketju

Oikeusperusta

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

169 764 Englannin puntaa

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

4.4.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2004 saakka

Tuen tarkoitus

Yleiskoulutus

Kyllä

Erityiskoulutus

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää koulutustukea

Ei

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Maatalous

 

Kalastus ja vesiviljely

 

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot (toimitusketju)

Kyllä

Muut teollisuusalat

 

Kaikki palvelut

 

tai

 

Meriliikennepalvelut

 

Muut liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Patrick Cross

Birmingham and Solihull LSC

Osoite:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 5 artiklan kanssa

Toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos yhdelle yritykselle yksittäiseen koulutushankkeeseen myönnettävä tuki ylittää miljoona euroa.

Kyllä

 


Tuen numero

XT 13/04

Jäsenvaltio

 Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

 West Midlands

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

LDV Training Pilot

Oikeusperusta

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

600 000 Englannin puntaa

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohtien mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

1.4.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.9.2005 saakka

Tuen tarkoitus

Yleiskoulutus

Kyllä

Erityiskoulutus

Ei

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää koulutustukea

Ei

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Maatalous

 

Kalastus ja vesiviljely

 

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

Tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

Kyllä

Muut teollisuusalat

 

Kaikki palvelut

 

Tai

 

Meriliikennepalvelut

 

Muut liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Osoite:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 5 artiklan kanssa

Toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos yhdelle yritykselle yhteen koulutushankkeeseen myönnetty tuki ylittää 1 000 000 euroa.

 Kyllä

 


Tuen numero

XT 15/04

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Englannin koillisosa

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Melinar Productivity Training — Dupont SA (UK) Ltd

Oikeusperusta

Regional Development Act 1998

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

394 000 Englannin puntaa

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohtien mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

30.3.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.3.2005 saakka

Tuen tarkoitus

Yleiskoulutus

Kyllä

Erityiskoulutus

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää koulutustukea

 

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Maatalous

 

Kalastus ja vesiviljely

 

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

Tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muut teollisuusalat

 

Kaikki palvelut

 

Tai

 

Meriliikennepalvelut

 

Muut liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut/kemikaalit

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

ONE NorthEast

Osoite:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 5 artiklan kanssa

Toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos yhdelle yritykselle yhtä ainoaa koulutushanketta varten myönnetyn tuen määrä ylittää miljoona euroa.

Kyllä

 


Tuen numero

XT 16/04

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Englannin koillisosa

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Yleinen hallinto– Dupont SA (UK) Ltd

Oikeusperusta

Regional Development Act 1998

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

667 000 Englannin puntaa

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohtien mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

30.3.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.3.2005 saakka

Tuen tarkoitus

Yleiskoulutus

Kyllä

Erityiskoulutus

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää koulutustukea

 

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Maatalous

 

Kalastus ja vesiviljely

 

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

Tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muut teollisuusalat

 

Kaikki palvelut

 

Tai

 

Meriliikennepalvelut

 

Muut liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut/kemikaalit

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

ONE NorthEast

Osoite:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 5 artiklan kanssa

Toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos yhdelle yritykselle yhtä ainoaa koulutushanketta varten myönnetyn tuen määrä ylittää miljoona euroa.

Kyllä

 


Tuen numero

XT 22/04

Jäsenvaltio

Belgia

Alue

Flanderi

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

2800 MECHELEN

Oikeusperusta

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

0,8 miljoonaa euroa

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohtien mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

2.4.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2004 saakka

Tuen tarkoitus

Yleiskoulutus

Kyllä

Erityiskoulutus

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää koulutustukea

Ei

Rajattu tiettyihin aloihin

”Tapauskohtainen”

Maatalous

 

Kalastus ja vesiviljely

 

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muut teollisuusalat

Muuntajien valmistus

Kaikki palvelut

 

tai

 

Meriliikennepalvelut

 

Muut liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Osoite:

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 5 artiklan kanssa

Toimenpiteen perusteella ei myönnetä tukea tai tuen myöntäminen edellyttää ennakkoilmoitusta komissiolle, jos yhdelle yritykselle yksittäiseen koulutushankkeeseen myönnettävä tuki ylittää 1 miljoonaa euroa.

Kyllä

 


Tuen numero

XT 43/04

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Yhdistynyt kuningaskunta

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Automotive Academy

Oikeusperusta

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

2,4 miljoonaa Englannin puntaa

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–7 kohdan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

24.5.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.6.2007 saakka

Tuen tarkoitus

Yleiskoulutus

Kyllä

Erityiskoulutus

Ei

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää koulutustukea

Ei

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Maatalous

 

Kalastus ja vesiviljely

 

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

 Moottoriajoneuvot

ml. komponentit

Muut teollisuusalat

 

Kaikki palvelut

 

tai

 

 Meriliikennepalvelut

 

Muut liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Department of Trade & Industry

Osoite:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 5 artiklan kanssa

Kyllä

 


28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/14


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2005/C 156/09)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tuen numero: XS 57/2002

Jäsenvaltio: Saksa

Alue: Brandenburg

Tukiohjelman nimike: Työ-, sosiaali-, terveys- ja naisasiainministeriön suuntaviivat avustusten myöntämisestä innovatiivisten ja malliksi soveltuvien ratkaisujen kehittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi turvallisten työpaikkojen ja turvallisen tekniikan luomiseksi (Sicherheitsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Technologien –SIGAT — A osa (EAKR): Tuki investoinneille turvallisen tekniikan luomiseksi.

Oikeusperusta: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: Avustusten suuruus on enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista, Berliinin työmarkkina-alueella enintään 30 %, kuitenkin enintään 200 000 euroa. Näitä tuen enimmäismääriä sovelletaan myös tuen kasautuessa muiden julkisten varojen kanssa.

Kustannukset vuosina

2001–2005 vuosittain:

920 321 euroa EAKR:sta ja

920 320 euroa osavaltiolta

2006:

1 380 488 euroa EAKR:sta ja

1 380 488 euroa osavaltiolta

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 200 000 euroa

Täytäntöönpanopäivä: Suuntaviivat julkaistiin Brandenburgin osavaltion virallisessa lehdessä nro 19, 8.5.2002, s. 506.

Tukiohjelman kesto: 30.4.2006 asti

Tuen tarkoitus: Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yritykset) on ratkaiseva rooli työpaikkojen luomisessa ja ne ovat yksi yhteiskunnallisen vakauden ja taloudellisen dynamiikan perustekijöistä, mistä syystä niitä olisi tuettava. Vähäisten resurssien vuoksi niiltä puuttuu usein myös tietoja esimerkiksi sellaisista merkittävistä seikoista kuten uudet tekniikat, uusien markkinoiden avaaminen tai ennaltaehkäisevä työsuojelu.

Tuen tarkoituksena on parantaa taloudellista tehokkuutta ja säilyttää pitkäaikaisesti vakaa työllisyys luomalla turvalliset ja terveyden kannalta suotuisat työolosuhteet Brandenburgin osavaltion pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Investoinneilla kilpailukykyisten työpaikkojen säilyttämiseksi ja luomiseksi sekä takaamalla samalla työn turvallisuus luodaan edellytykset tuottavuuden parantamiselle. Tämä on seurausta tehokkaista työmenetelmistä, vähentyneistä poissaoloista, häiriöttömästä tuotannosta sekä työntekijöiden suuremmasta motivaatiosta ja suorituskyvystä.

Ainoastaan sellaisia toimenpiteitä tuetaan, jotka eivät kuulu uuden työsuojelulainsäädännön (Arbeitsschutzgesetz) soveltamisalaan ja joissa käsitellään innovatiivisella tavalla työvälineiden, työpaikkojen ja työmenetelmien turvallisuutta koskevia kysymyksiä. Toimenpiteet on voitava luokitella 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 70/2001 2 artiklan c ja d kohtien käsitteiden alle.

Alat, joita tuki koskee: Kaikki alat

Kysymykseen ei tule sellaisten yritysten tukeminen, jotka valmistavat, jalostavat tai pitävät kaupan EY:n perustamissopimuksen liitteessä I mainittuja tuotteita. Myöskään vientitoiminnan tukeminen ei ole mahdollista eivätkä tuet, joiden edellytyksenä on kotimaisten tuotteiden käyttö tuontitavaroiden sijasta.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104 — 106,

14480 Potsdam

Tuen numero: XS 66/04

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Lombardia

Tukiohjelman nimike: Tuki Brescian maakunnassa toimiville pienille kuljetusalan yrityksille sellaisista konsultointi- ja/tai asiantuntijapalveluista aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi, joita on tarvittu yritysten kirjaamiseksi jätehuoltoyritysrekisteriin — vuosi 2004/2005.

Oikeusperusta: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: 20 000 euroa

Tuen enimmäisintensiteetti: Konsultointi- ja asiantuntijapalveluista sekä jätehuoltoyritysrekisteriin kirjaamista koskevan hakemuksen teknisen osuuden laatimisesta aiheutuneet kustannukset:

tukikelpoisten kustannusten vähimmäismäärä: 1 400 euroa (ilman alv:tä)

tuen osuus: 50 % kustannuksista ja enintään 1 500 euroa kutakin yritystä kohti.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto: 28.2.2005 saakka

Tuen tarkoitus: Auttaa kustannuksissa, joita kuljetusalan yrityksille aiheutuu niiden kirjaamisesta jätehuoltoyritysrekisteriin (asetuksen 22/1997 30 § ja ympäristöministeriön asetuksen 406/1998 8 §)

Alat, joita tuki koskee: Kuljetusala

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia

P. 0303514335

S-posti: buriani@bs.camcom.it

Tuen numero: XS 67/04

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Lombardia

Tukiohjelman nimike: Tuki Brescian maakunnassa toimiville pienille kuljetusalan yrityksille yhteyksien muodostamiseksi tietoteknisiin logistiikkakeskuksiin kuljetusvälineiden hyödyntämiseksi täysimääräisesti — vuosi 2004/2005

Oikeusperusta: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: 50 000 euroa

Tuen enimmäisintensiteetti: Sellaisten erityisten tietotekniikkavälineiden (laitteistojen ja/tai ohjelmistojen) hankinta ja asennus, joita tarvitaan tietotekniikka- ja telematiikkayhteyksien toteuttamiseksi logistiikkakeskusten tai erityisten tietokantojen kanssa erilaisten rahdinkuljetustapojen hyödyntämiseksi täysimääräisesti myös paluumatkalla:

tukikelpoisten kustannusten vähimmäismäärä: 2 500 euroa (ilman alv:tä)

tuen osuus: 15 % kustannuksista ja enintään 800 euroa kutakin yritystä kohti.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto: 28.2.2005 saakka

Tuen tarkoitus: Edistää sellaisten erityisten tietotekniikkavälineiden hankintaa ja asennusta, joita tarvitaan tietotekniikka- ja telematiikkayhteyksien toteuttamiseksi logistiikkakeskusten tai erityisten tietokantojen kanssa erilaisten rahdinkuljetustapojen hyödyntämiseksi täysimääräisesti myös paluumatkalla.

Alat, joita tuki koskee: Kuljetusala

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia

P. 0303514335

S-posti: buriani@bs.camcom.it

Tuen numero: XS 69/04

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Sardinia

Tukiohjelman nimike: Tuki aurinkoenergiajärjestelmien toteuttamiseen Sardiniassa aurinkokennokattoja koskevan ohjelman puitteissa.

Oikeusperusta: Delibera di Giunta. 7/30 del 26.2.2004

Decreti Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 24 luglio 2002 e 11 aprile 2003

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: 1 406 877,46 euroa

Tuen enimmäisintensiteetti: BAE (15 %) + NAE (< 35 %)

(BAE + NAE) < 50 % investointikustannuksista

Täytäntöönpanopäivä: 19.7.2004 alkaen

Tukiohjelman kesto: 17.10.2004 saakka

Tuen tarkoitus: Yhdistää alueen ympäristön saastumista rajoittavien uusiutuvien energialähteiden kehittäminen (erityisesti ottaen huomioon Kioton pöytäkirjassa asetetut yleistavoitteet ja Euroopan unionin säännökset) ja sosiaalis-taloudellisen kehityspolitiikan täytäntöönpano tukialueilla (painottaen erityisesti työllisyyttä, kasvua ja teollisuuden kilpailukykyä) paikallisten resurssien hyödyntämiseen ja edistämiseen liittyvien eri mahdollisuuksien kanssa.

Alat, joita tuki koskee: Kaikki alat lukuun ottamatta perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuotantoon, jalostamiseen ja myyntiin liittyvää toimintaa.

Huomautuksia: Tuensaajat ovat yksinomaan Euroopan komission suosituksessa 96/280/EY esitetyn määritelmän mukaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niiden yhteenliittymiä ja yhtiöitä.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria — Servizio Energia

Viale Trento n. 69 — 09123 GAGLIARI

Tuen numero: XS 89/03

Jäsenvaltio: Kreikka

Alue: Koko maa

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Tuki 3. huhtikuuta 1996 annetussa komission suosituksessa määritellyille pk-yrityksille jätehuoltoa ja/tai jätteiden hyödyntämistä varten tarkoitettujen laitosten perustamiseen tai laajentamiseen

Oikeusperusta: ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) ”Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας”, ”έρευνας και τεχνολογίας”

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Kokonaisbudjetti (julkinen ja yksityinen rahoitus) 25 385 179 euroa vuoteen 2006. Toimi ilmoitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003, jolloin budjetti oli (julkinen ja yksityinen rahoitus) 11 000 000 euroa. Toimi ilmoitettaneen uudelleen vuonna 2004.

Tuen enimmäisintensiteetti: 40 % pelkkä tuki (määrä ei missään tapauksessa ylitä Kreikalle hyväksytyn aluetukikartan enimmäismääriä lisättynä 15 prosentilla pk-yrityksille)

Täytäntöönpanopäivä: Ensimmäinen haku heinäkuussa 2003

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 2003 — 2006

Tuen tarkoitus: Toimen tavoitteena on yritystoiminnan edistäminen jätehuollon ja/tai jätteiden hyödyntämisen alalla, pahenevien ympäristöongelmien käsittely paikallistasolla ja teollisuus- ja muiden jätteiden käsittelylaitosten puutteen poistaminen Kreikasta.

Alat, joita tuki koskee: Teollisuusjätteiden huolto, käsittely ja hyödyntäminen.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Kehitysministeriö

Teollisuuden pääosasto

Teollisuusalueiden ja ympäristön osasto

Johtaja: Joannis Patiris

Puhelin: 210 6969268

Faksi: 210-6969243

Muut tiedot: Toimi kuuluu operatiiviseen kilpailukykyohjelmaan (toimi 2.9.4), joka saa yhteisrahoitusta rakennerahastoista.

Tuen numero: XS 90/03

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Koillis-Englanti

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Hoults Estates Ltd

Oikeusperusta: Section 2 Local Government Act 2000

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

RAHOITUSLÄHDE

Julkinen rahoitus

Newcastle City Council — TWEDCO

2003

33 252 GBP

2004

9 657 GBP

Yhteensä

42 909 GBP

Julkinen rahoitus

Newcastle City Council (Deminimus Funding)

2003

60 000 GBP

2004

0

Yhteensä

60 000 GBP

Yksityinen

Yksityinen

2003

405 523 GBP

2004

135 196 GBP

Yhteensä

540 719 GBP

EAKR:n

pääoma

2003

166 258 GBP

2004

48 284 GBP

Yhteensä

214 542 GBP

Yhteensä

2003

665 033 GBP

2004

193 137 GBP

Yhteensä

858 170 GBP

Kaikki yhteensä

858 170 GBP

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen enimmäisintensiteetti on 30 prosenttia (20 prosenttia Newcastle Upon Tynen alueelle 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisena tukialueena + 10 prosenttiyksikköä, jolloin enimmäis-intensiteetiksi saadaan 30 prosenttia)

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto: 30. kesäkuuta 2005 asti

Tuen tarkoitus: Hankkeen tarkoituksena on 1800-luvulta peräisin olevan, tällä hetkellä käyttämättömänä olevan rakennuksen perusteellinen mukauttaminen uudis-käyttöön. Sen yhteydessä perustetaan nykyaikaiset työtilat yli 36 kuukautta toimineille pk-yrityksille.

Hankkeen yhteydessä määritetään näiden yrityshautomojen kysyntää alueella, jolla markkinat toimivat riittämättömästi, kuten nykyiset kysyntämallit osoittavat. Houltsin investointi on päätoimintakohde pk-yritysten liiketoimintayksiköiden perustamiseksi.

Ala/alat, joita tuki koskee: Kaikki tukikelpoiset teollisuudenalat (sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietyillä aloilla sovellettavien erityisten valtiontuki-sääntöjen soveltamista — pk-yritysten ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 2 kohta)

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

EAKR:n yhteyshenkilö:

Ann Beavers

European Programme Secretariat

Government Office North East

Wellbar House

Gallowgate

NEWCASTLE UPON TYNE

NE1 4TD

Hankkeen rahoittajan yhteyshenkilö:

Mr Fred Hoult

Hoults (Cumberland) Limited

Ford Depositories

Walker Road

NEWCASTLE UPON TYNE

NE6 2HL

Tuen numero: XS 99/03

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Wales

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Nurturing Competitive enterprises

Oikeusperusta: Local Government Act 2000

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Yhteensä 125 000 Englannin puntaa pienavustuksina kunakin vuonna

2003: 60 000 Englannin puntaa

2004: 125 000 Englannin puntaa

2005: 125 000 Englannin puntaa

2006: 65 000 Englannin puntaa

Yhteensä: 375 000 Englannin puntaa

Tuen enimmäisintensiteetti: Avustusten tuki-intensiteetti on 50 %, enintään 5 000 Englannin puntaa. Avustuksia on kahdenlaisia:

toteutettavuusavustus konsulttien palkkaamiseen;

markkinointiavustus yrityksen ensimmäisestä osallistumisesta messuille tai näyttelyihin aiheutuvien kulujen rahoittamiseen.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto: joulukuuhun 2006 asti

Tuen tarkoitus:

1.

Avustaa pk-yrityksiä toteuttamaan markkinointistrategioita ja uutta strategista toimintaa hankkeissa, joiden tarkoituksena on myynnin edistäminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

2.

Avustaa pk-yrityksiä saamaan ammattitaitoista, ulkopuolista neuvontaa rahoituksen hankkimiseksi tulevia laajennushankkeita varten tai tarkastelemaan uusien hankkeiden toteutettavuutta.

3.

Toteutettavuusavustus konsulttien palkkaamiseen.

Ala/alat, joita tuki koskee: Kaikki tukikelpoiset alat rajoittamatta kuitenkaan eräiden alojen valtiontukea koskevien erityissääntöjen soveltamista — pk-yritysten ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 2 kohta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Ms Rachel Moxey

Business Services

Blaenau Gwent County Borough Council

Business Resource Centre

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar NP22 3AA

UK

Tuen numero: XS 104/03

Jäsenvaltio: Alankomaat

Alue: Alankomaiden pohjoisosat (Frieslandin, Groningenin ja Drenthen läänit)

Yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real Estate)

Oikeusperusta: Besluitvorming dd 19 juni 2003 van de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zijnde een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De subsidieverleningsbeschikking is nog niet naar de indiener verstuurd, aangezien deze nog aanvullende informatie aan dient te leveren alvorens een subsidieverleningsbeschikking naar de indiener verstuurd kan worden.

Yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Samenwerkingsverband Noord-Nederlandin hallituksen tekemä päätös koskee 233 690 euron myöntämistä EZ/Kompas-määrärahoista hankkeen investointikustannuksiin (mikä vastaa noin 3,1 prosenttia yhteensä 7 631 176 euron tukikelpoisista kustannuksista) ja 996 262 euron myöntämistä EFRO/Kompas-määrärahoista (mikä vastaa noin 13,1 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista yhteensä). Päätös on tehty Pohjois-Alankomaiden alueellis-taloudellisen kehitysohjelman (2000–2006) täytäntöönpanon puitteissa. Hankkeen investointikustannuksiin myönnettävän valtiotuen määrä on yhteensä 1 229 952 euroa (mikä on noin 16,1 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista yhteensä).

Tuen enimmäisintensiteetti: 16,1 prosenttia

Täytäntöönpanopäivä: Täytäntöönpanopäivä on vielä vahvistettava. Tuen myöntämispäätöstä ei ole vielä toimitettu hakijalle, koska siltä on pyydetty lisätietoja (lausunto, jossa hakija sitoutuu hankkimaan vuokraajia Helpmancentralen toimitiloihin kohderyhmänä olevista uusmedian ja tietotekniikan alan (käynnistysvaiheessa olevista) dynaamisista ja kaupallisista pk-yrityksistä.

Yksittäisen tuen kesto: Viimeisen tukierän arvioituun maksupäivään asti (helmikuu 2005).

Tuen tarkoitus: Ohjelmasta tuetaan investointia SIG Real Estaten toteuttamaan omaleimaisen entisen sähkövoimalan (”Helpmancentrale”) muuttamiseen mediayritysten ja muiden laajakaistayhteyksiä hyödyntävien yritysten keskukseksi. Tuen myöntämispäätöksen vakioehtojen mukaisesti kiinteistöä on käytettävä määritettyyn käyttötarkoitukseensa viiden vuoden ajan tuen lopullisesta vahvistamisesta.

Alat, joita tuki koskee: Kaikki alat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

c/o Postbus 779

9700 AT Groningen

Muut tiedot: Kyseinen tuki on tapauskohtaista tukea Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 liitteessä I olevan määritelmän mukaisen itsenäisesti toimivan pienyrityksen käyttöomaisuusinvestointeihin.

Tuen numero: XS 109/02

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Lombardia

Tukiohjelman nimike: Akseli 1 ”Lombardian talousjärjestelmän kilpailukyvyn kehittäminen”.

Toimenpide 1.3 ”Tuki matkailijoita vastaanottavien yritysten uudenaikaistamiseen ja toiminnan uudelleensuuntaamiseen”.

Oikeusperusta:

Docup ob. 2 2000/2006 Lombardia

Decisione 2001 (CE) 2878 del 10.12.2001

Regolamento 70/2001

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: Tuen enimmäisintensiteetti:

 

Tavoite 2

Phasing out

vuonna 2002

EUR 1 000 000,00

EUR 125 000,00

vuonna 2003

EUR 1 400 000,00

EUR 125 602,00

vuonna 2004

EUR 2 200 000,00

EUR 375 000,00

vuonna 2005

EUR 2 400 000,00

EUR 300 000,00

vuonna 2006

EUR 1 000 000,00

 

Myönnettävän tuen enimmäismäärät ovat: investointien osalta:

15 % BAE pienten yritysten osalta (8 % NAE + 10 % BAE perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla alueilla)

7,5 % BAE keskisuurten yritysten osalta (8 % NAE + 6 % BAE perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla alueilla)

muiden tukikelpoisten kustannusten osalta (asetuksen N:o 70/2001 5 artikla):

50 % BAE.

Tukea voidaan myöntää enintään 30 % tukikelpoisista kustannuksista.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto: 31.12.2006 saakka.

Tuen tarkoitus: Toimenpiteen tarkoituksena on parantaa, kehittää ja monipuolistaa matkailijoiden vastaanottopalveluiden tarjontaa ensisijaisesti sellaisten yhdennettyjen aluekehitysohjelmien avulla, joiden tavoitteena on edistää alueen matkailukäyttöä. Toimenpide toteutetaan myöntämällä tukea ohjelmille, joiden yhteydessä rakennetaan ja korjataan, laajennetaan, uusitaan ja parannetaan hotellirakennuksia ja niihin liittyviä rakenteita, kehitetään matkailijoiden vastaanottoon liittyviä laitteita ja oheispalveluita ja verkkoteknologian käyttöä sekä ympäristön laatusertifikaattien käyttöönottoa.

Alat, joilla tukea voidaan myöntää: Matkailu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Regione Lombardia

Tuen numero: XS 110/03

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Tavoite 1 — West Wales ja the Valleys -ohjelma-alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Creating Lean Enterprises

Oikeusperusta: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

v. 2003

:

84 000 Englannin puntaa

v. 2004

:

335 000 Englannin puntaa

v. 2005

:

302 000 Englannin puntaa

v. 2006

:

77 000 Englannin puntaa

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 50 % kertaluonteisista konsultointikustannuksista.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 3 vuotta

Tuen tarkoitus: Monet tavoite 1 -alueen pk-yrityksistä eivät seuraa parhaita toimintatapoja tuotantoprosesseissaan. Asiantuntijoiden konsultoinnista aiheutuvat kustannukset voivat olla rajoittava tekijä ja estää kehitystä. Ohjelmasta saa tukea keveitä ja joustavia menetelmiä koskeviin konsultointipalveluihin, ja se kohentaa siten pk-yritysten tehokkuutta, suorituskykyä ja kestävyyttä.

Alat, joita tuki koskee: Kaikki tukikelpoiset teollisuudenalat rajoittamatta tiettyjen alojen erityisiä valtiontukisääntöjä. Pk-yrityksiä koskevien ryhmäpoikkeusasetusten 1 artiklan 2 kohta.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Helen Usher

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Tuen numero: XS 112/03

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Luoteis-Englanti

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: West Lancashire ”Investing in Business” regeneration programme

Oikeusperusta: Section 33, Local Government and Housing Act 1989

Section 2, Local Government Act

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

2003–2004

:

233 370 Englannin puntaa

2004–2005

:

786 774 Englannin puntaa

2005–2006

:

2 323 548 Englannin puntaa

2006–2007

:

3 483 548 Englannin puntaa

2007–2008

:

1 023 548 Englannin puntaa

2008–2009

:

149 212 Englannin puntaa

Yhteensä

:

8 000 000 Englannin puntaa

Todelliset tukimäärät voivat vuosittain jonkin verran poiketa arvioiduista määristä, mutta tuen kokonaismäärä on kiinteä.

Tuen enimmäisintensiteetti: West Lancashire on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu alue, jolle voidaan myöntää 20 prosentin alueellista investointitukea. Lisäksi pk-yritykset voivat saada ylimääräisen 10 prosentin tuen, joten tuen enimmäisintensiteetti on 30 prosenttia.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto: Tukea myönnetään nykyisten säännösten mukaisesti vuoden 2007 kesäkuuhun saakka. Sen jälkeen ohjelmaa toteutetaan silloin voimassa olevien säännösten mukaan.

Tuen tarkoitus: Tukea myönnetään pk-yrityksille sellaisia hankkeita varten, joilla edistetään North West Development Agencyn (NWDA) vuotta 2003 koskevan alueellisen talousstrategian ja West Lancashire Local Strategic Partnership's Community Strategy -strategian tavoitteiden täyttymistä. Niihin kuuluvat liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen, yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen, terveiden työmarkkinoiden kehittäminen ja taloudellisen osallisuuden turvaaminen.

Tuen tarkoituksena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiseen West Lancashiren alueella kehittämällä uusia tuotteita, uudistamalla ja laajentamalla yrityksiä ja parantamalla liiketoimintaprosesseja. Tavoitteet saavutetaan sijoittamalla pääomaa maahan, rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä siirtämällä teknologiaa vanhan yrityksen laajentamisen tai uuden yrityksen perustamisen mukaan.

Ala/alat, joita tuki koskee: Kaikki tukikelpoiset teollisuudenalat, joihin ei sovelleta pk-ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 2 kohdassa mainittuja tiettyjen alojen valtiontukea koskevia erityissääntöjä.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Tukea myöntävä viranomainen on West Lancashire Local Strategic Partnership, ja ohjelmaa hallinnoi sen puolesta West Lancashire District Council. Kummankin yhteystiedot ovat:

Gary S. Jones

Regeneration Manager, West Lancashire District Council

Technology Management Centre

White Moss Business Park, Moss Lane View

Skelmersdale, Lancs. WN8 9TN

Tuen numero: XS 127/03

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Calabria

Tukiohjelman nimike: Tuet uuden laadukkaan majoituskapasiteetin luomiseksi pk-yritysten matkailutarjontaa koskevissa paikallisissa verkoissa ja järjestelmissä — Vuosia 2000–2006 koskevan Calabrian alueellisen toimenpideohjelman toimenpiteen 4.4. toimi b.

Oikeusperusta:

L.R. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

D.G.R. n. 398 del 14.5.2002

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: Määrältään 83 000 000 euron kokonaistuki jaetaan seuraavasti:

Luokittelu 4.4.b.1 (uudet luokitellut hotellit ja muut majoitusliikkeet): 80 000 000 euroa,

Luokittelu 4.4.b.2 (historiallisesti ja taiteellisesti erityisen arvokkaiden rakennusten kunnostaminen laadukkaiksi majoitusliikkeiksi) 3 000 000 euroa.

Vuoden 2003 arvioidut kustannukset: 16 600 000 euroa

Vuoden 2004 arvioidut kustannukset: 22 200 000 euroa

Vuoden 2005 arvioidut kustannukset: 22 200 000 euroa

Vuoden 2006 arvioidut kustannukset: 22 000 000 euroa

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuki myönnetään pääomatukena, joka 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Enimmäisavustus on kuitenkin 75 prosenttia investoinnin nettoarvosta.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman kesto: 31.12.2006 saakka

Tuen tarkoitus: Tuen tarkoituksena on parantaa matkailijoiden majoituskapasiteettia Calabrian alueella luomalla uusia laadukkaita majoitusmahdollisuuksia erityisesti paikallista arkkitehtonista perintöä hyödyntämällä.

Rahoitettavat hankkeet toteutetaan paikallisissa verkoissa ja järjestelmissä, jotka edustavat todellista kysyntää, jota ei ole täytetty määrän ja/tai laadun osalta.

Tukikelpoisten toimien on oltava yhtenäisiä ja toimiltaan itsenäisiä investointiohjelmia, joilla saavutetaan ehdotetut tuotannolliset, taloudelliset ja työllisyyspoliittiset tavoitteet.

Alat, joita tuki koskee: Matkailuala lukuun ottamatta EMOTRin rahoittamia toimia maatila- ja maaseutumatkailun alalla.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

88100 Catanzaro

Tuen numero: XS 128/03

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Calabria

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Tuki pk-yritysten investointeihin informatiikan ja telematiikan, tekstiilien sekä nahka- ja vastaavien tuotteiden valmistuksen alalla — Vuosia 2000–2006 koskevan Calabrian alueellisen toimenpideohjelman toimenpiteen 4.2 toimi c (”Aluekehitykseen ja alueiden välisen tuotantoyhteistyön kehittämiseen tähtäävien strategisten yritysaloitteiden edistäminen”).

Oikeusperusta:

Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 no2345

Deliberazioni di Giunta regionale 23.5.2001, n. 439 e 31.5.2001, n. 470, integrate con Deliberazioni 8.1.2002, n. 14 e 29.1.2002, n. 63.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Kokonaistuki: 54 932 200 euroa

Vuoden 2003 arvioidut kustannukset: 10 000 000 euroa

Vuoden 2004 arvioidut kustannukset: 13 000 000 euroa

Vuoden 2005 arvioidut kustannukset: 13 000 000 euroa

Vuoden 2006 arvioidut kustannukset: 18 932 000 euroa

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuki myönnetään pääomatukena, jonka enimmäisintensiteetti on 50 % NAE + 15 % BAE investoinnin arvosta.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2006 saakka

Tuen tarkoitus: Tuen tarkoituksena on edistää aluekehitykseen ja alueiden välisen tuotantoyhteistyön kehittämiseen tähtääviä strategisia yritysaloitteita asianomaisten alojen hankkeita tukemalla.

Tuki koostuu kahdenlaisista toimenpiteistä: keskisuurten yritysten strategisten aloitteiden edistämisestä aluekehityksen vuoksi sekä pienten yritysten tuotantoyhteistyötä koskevien hankkeiden toteuttamisesta yksittäisten yritysten tai yritysjärjestöjen kesken.

Alat, joita tuki koskee: Informatiikka ja telematiikka; tekstiilit; nahka- ja vastaavien tuotteiden valmistus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

88100 Catanzaro

Tuen numero: XS 129/03

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Friuli Venezia Giulia

Tukiohjelman nimike: Rahoituksen myöntäminen käsiteollisuusyrityksille tutkimukseen, kehitykseen ja teknologian siirtoon.

Oikeusperusta: Decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. Del 10/10/2003

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset: Vuosi 2004: 800 000 euroa

Vuosi 2005: 800 000 euroa

Vuosi 2006: 800 000 euroa

Tuen enimmäisintensiteetti: Pk-yrityksille myönnettävää tukea koskevissa yhteisön säännöissä ja aluetukikartassa esitettyjen enimmäismäärien mukaisesti:

Patenttien, tavaramerkkien ja tuotantoketjuissa käytettävien uusien tuotantotekniikoiden käyttöoikeuksien hankkimiseen myös tuotteiden laadun, niiden jakelun ja ympäristönsuojelun parantamiseksi: 15 % BAE pienten yritysten osalta ja 7,5 % BAE keskisuurten yritysten osalta; EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla alueilla intensiteetti saa pienten yritysten osalta olla enintään 8 % NAE + 10 % BAE ja keskisuurten yritysten osalta enintään 8 % NAE + 6 % BAE.

Sellaisten toteutettavuustutkimusten ja tutkimushankkeiden toteuttamiseen, jotka esitetään valtiolle tai Euroopan unionille tutkimusta ja kehitystä koskevien helpotusten saamiseksi näiltä: 50 % ulkopuolisten konsulenttien yritykselle tarjoamien palveluiden kustannuksista, kuitenkin enintään 5 000 euroa.

Täytäntöönpanopäivä: Asetuksen voimaantulopäivä 5.11.2003.

Tukiohjelman kesto: Ohjelma päättyy 31.12.2006 ja tämän jälkeen on kuuden kuukauden siirtymäaika, kuten Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 10 artiklassa säädetään.

Tuen tarkoitus: Pienten ja keskisuurten käsiteollisuusyritysten tukeminen niiden teknologisen innovaation ja tutkimustoiminnan edistämiseksi myöntämällä rahoitusta aineettomiin yritysinvestointeihin sekä ulkopuolisten konsulenttien tarjoamien palvelujen hankkimiseen.

Tuensaajat: Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 liitteessä I esitetyn pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän mukaiset tuotantoa harjoittavat ja tuotantoa palvelevat käsiteollisuusyritykset, niiden yhteenliittymät ja yhteisyritykset, myös osuustoiminnalliset. Tammikuun 1. päivästä 2005 sovelletaan uutta mikroyritysten, pienyritysten ja keskisuurten yritysten määritelmää, joka vahvistettiin 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa (EUVL L 124, 20.5.2003).

Alat, joita tuki koskee: Kaikki alat lukuun ottamatta yrityksiä, jotka harjoittavat perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuottamiseen tai jalostamiseen taikka kaupan pitämiseen liittyvää toimintaa, ja ns. herkkiä aloja.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione — Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia, 75/1

34100 Trieste

P. 040 377 48 22

F. 040 377 48 10

S-posti: dir.art.coop@regione.fvg.it

Muut tiedot: Tukiohjelma toteutetaan 12. tammikuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 70/2001 mukaisesti.

Alueviranomaiset sitoutuvat muuttamaan pk-yrityksen määritelmää 1. päivästä tammikuuta 2005, kuten mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa esitetään (EUVL L 124, 20.5.2003).


III Tiedotteita

Komissio

28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/22


F-Grenoble: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Peruutusilmoitus

( Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa S 119, 22.6.2005, avoin menettely, 117015-2005)

(2005/C 156/10)

Conseil général de l'Isère, direction des transports, service grands projets, BP 1096, F-38022 Grenoble Cedex. P. (33-4) 76 00 60 30. F. (33-4) 76 00 30 36.

Ilmoitus on peruttu.


28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/23


Hakemuspyyntö eContentplus- ja safer InterneT Plus -ohjelmien (2005 — 2008) riippumattomien asiantuntijoiden valitsemiseksi

(2005/C 156/11)

Kuvaus

Komissio pyytää hakemuksia henkilöiltä, jotka haluavat antaa asiantuntija-apua eContentplus- ja Safer Internet Plus -ohjelmiin liittyvien tehtävien suorittamisessa. Tehtäviin kuuluvat seuraavat: komission avustaminen ehdotuspyyntöjen perusteella saatujen ehdotusten arvioinnissa sekä yksittäisten eContentplus- ja Safer Internet plus -hankkeiden sekä eContent- ja Safer Internet -ohjelmista rahoitettujen jatkohankkeiden seurannassa; komission virkamiehille tarjottava, ohjelmien arviointiin liittyvä tekninen apu; muut ohjelmiin liittyvät tehtävät, joissa saatetaan tarvita erityistä asiantuntemusta.

eContentplus-ohjelman tavoitteena on parantaa digitaalisen sisällön saavutettavuutta, käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä Euroopassa helpottamalla tiedon ja tietämyksen luontia ja levittämistä yleistä etua palvelevilla alueilla unionin tasolla. Safer Internet plus -ohjelman tarkoituksena puolestaan on Internetin ja uusien verkkoteknologioiden turvallisemman käytön edistäminen erityisesti lapsia silmällä pitäen, sekä laittoman ja loppukäyttäjälle pyytämättä tulevan sisällön torjunta.

Lisätietoja kyseisistä ohjelmista on saatavilla kummankin ohjelman Internet-sivuilta:

eContentplus-ohjelman osalta osoitteesta:

europa.eu.int/econtentplus

Safer Internet Plus -ohjelman osalta osoitteesta:

europa.eu.int/saferinternet

Vaatimukset

Hakemusten on oltava komission edellä mainituilta englanninkielisiltä Internet-sivuilta löytyvien yksityiskohtaisten eritelmien ja ehtojen mukaisia.

Näihin sisältyy kansallisuuteen, pätevyyteen, kokemukseen ja kielitaitoon liittyviä vaatimuksia.

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemuksia voidaan jättää tämän hakemuspyynnön julkaisupäivästä 30. kesäkuuta 2009 saakka. Asiantuntijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2009 saakka.