ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 40

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
17. helmikuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2005/C 040/1

Euron kurssi

1

2005/C 040/2

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 68 artiklan mukaiset tuomioistuimia ja muutoksenhakumenettelyjä koskevat tiedot

2

2005/C 040/3

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Foix) koskevasta hakemuksesta)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Ilmoitus Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon (PET-kalvon) yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa sovellettavista tukien vastaisista toimenpiteistä ja polkumyyntitoimenpiteistä: sellaisen yrityksen nimen muuttaminen, johon sovelletaan yksilöllisiä tasoitus- ja polkumyyntitulleja

8

 

Euroopan keskuspankki

2005/C 040/6

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 4 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (KOM(2004) 448 lopullinen) (CON/2005/2)

9

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

EFTAn tuomioistuin

2005/C 040/7

Frostating lagmannsrettin (Frostatingin laamanninoikeus) 23 päivänä huhtikuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Fokus Bank ASA vastaan Staten v/Skattedirektoratet (Norjan verohallitus) (Asia E-1/04)

14

2005/C 040/8

Gulating lagmannsrettin (Gulatingin laamanninoikeus) 3 päivänä toukokuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Reidar Rasmussen m.fl. vastaan Total E&P Norge AS (Asia E-2/04)

15

2005/C 040/9

Gulating lagmannsrettin 28 päivänä toukokuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto asiassa Tsomakas Athanasios ym. vastaan Staten (Rikstrygdeverket) (Asia E-3/04)

16

2005/C 040/0

EFTAn valvontaviranomaisen 8 päivänä marraskuuta 2004 Liechtensteinin ruhtinaskuntaa vastaan nostama kanne (Asia E-8/04)

17

2005/C 040/1

Islannin pankkien ja arvopaperinvälittäjien yhdistyksen 23. marraskuuta 2004 EFTAn valvontaviranomaista vastaan nostama kanne (Asia E-9/04)

18

 

EFTAn pysyvä komitea

2005/C 040/2

Kansallinen vertailulaboratorio, jonka Norja on nimennyt simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonnan vertailulaboratorioista tehdyn neuvoston päätöksen 1999/313/EY mukaisesti

19

 

EFTAn valvontaviranomainen

2005/C 040/3

Valtiontukisuuntaviivojen muuttaminen 43. kerran — EFTAn valvontaviranomaisen päätös ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä

20

2005/C 040/4

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMAS — Euroopan parlamentin ja neuvoston 19. maaliskuuta 2001 antaman asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukainen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmäluettelo Norjan rekisteröidyistä toimipaikoista

21

 

III   Tiedotteita

 

Komissio

2005/C 040/5

IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Kerryn ja Dublinin välillä Irlannissa ( 1 )

24

2005/C 040/6

IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Galwayn ja Dublinin välillä Irlannissa ( 1 )

26

2005/C 040/7

IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta sisäisen lentoliikenteen reiteillä Donegal—Dublin ja Sligo—Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/8

IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta reiteillä Knock—Dublin ja Derry—Dublin ( 1 )

30

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Tiedonantoja

Komissio

17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/1


Euron kurssi (1)

16. helmikuuta 2005

(2005/C 40/01)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3040

JPY

Japanin jeniä

137,00

DKK

Tanskan kruunua

7,4429

GBP

Englannin puntaa

0,69135

SEK

Ruotsin kruunua

9,0761

CHF

Sveitsin frangia

1,5469

ISK

Islannin kruunua

81,08

NOK

Norjan kruunua

8,3590

BGN

Bulgarian leviä

1,9559

CYP

Kyproksen puntaa

0,5831

CZK

Tšekin korunaa

30,062

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

243,85

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6960

MTL

Maltan liiraa

0,4312

PLN

Puolan zlotya

4,0059

ROL

Romanian leuta

38 339

SIT

Slovenian tolaria

239,75

SKK

Slovakian korunaa

38,072

TRY

Turkin liiraa

1,7126

AUD

Australian dollaria

1,6626

CAD

Kanadan dollaria

1,6078

HKD

Hongkongin dollaria

10,1708

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8237

SGD

Singaporin dollaria

2,1377

KRW

Etelä-Korean wonia

1 337,90

ZAR

Etelä-Afrikan randia

7,8139


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/2


Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 68 artiklan mukaiset tuomioistuimia ja muutoksenhakumenettelyjä koskevat tiedot

(2005/C 40/02)

(Tuomioistuimet ja muutoksenhakumenettelyt sekä niitä koskevat muutokset, joista jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle tämän päivämäärän jälkeen, julkaistaan myöhemmin)

Luettelo 1

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

Belgiassa: tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht,

Tšekissä: okresní soud tai soudní exekutoř,

Saksassa:

Kammergerichtin alueella (Berliini), Familiengericht Pankow/Weissensee,

muiden Oberlandesgerichtien alueella Familiengericht, joka on asianomaisen Oberlandesgerichtin yhteydessä,

Virossa: maakohus tai linnakohus,

Kreikassa: Πρωτοδικείο,

Espanjassa: Juzgado de Primera Instancia,

Ranskassa: juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance,

Irlannissa: the High Court,

Italiassa: Corte d'appello,

Kyproksessa: Euroopan komissiolle ei ole ilmoitettu asiaa koskevia tietoja,

Latviassa: rajona (pilsētas) tiesa,

Liettuassa: Lietuvos apeliacinis teismas,

Luxemburgissa: Tribunal d'arrondissement'in presidentille,

Unkarissa: Euroopan komissiolle ei ole ilmoitettu asiaa koskevia tietoja,

Maltassa: Prim' Awla tal-Qorti Civili tai il-Qorti tal Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha,

Alankomaissa: voorzieningenrechter van de rechtbank,

Itävallassa: Bezirksgericht,

Puolassa: Sąd okręgowy,

Portugalissa: Tribunal de comarca tai Tribunal de Família e Menores,

Sloveniassa: okrožno sodišče,

Slovakiassa:

(a)

Krajský súd v Bratislave, kun hakemus koskee avioeroa, asumuseroa tai avioliiton mitätöintiä,

(b)

Okresný súd, kun hakemus koskee lapsen asuinpaikkaa, tai Okresný súd Bratislava I, kun lapsen asuinpaikka ei ole Slovakiassa ja hakemus koskee vanhempainvastuun määrittämistä,

Suomessa: käräjäoikeus/tingsrätt,

Ruotsissa: Svea hovrätt,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

(a)

Englannissa ja Walesissa: the High Court of Justice — Principal Registry of the Family Division,

(b)

Skotlannissa: the Court of Session, Outer House,

(c)

Pohjois-Irlannissa: the High Court of Justice.

Luettelo 2

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

Belgiassa:

(a)

henkilö, joka hakee tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi, voi jättää hakemuksensa seuraavaan tuomioistuimeen: cour d'appel tai hof van beroep,

(b)

henkilö, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, voi vastustaa hakemusta seuraavassa tuomioistuimessa: tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/ erstinstanzliches Gericht,

Tšekissä: okresní soud,

Saksassa: Oberlandesgericht,

Virossa: ringkonnakohus,

Kreikassa: Εφετείο,

Espanjassa: Audiencia Provincial,

Ranskassa: Cour d'appel,

Irlannissa: the High Court,

Italiassa: Corte d'appello,

Kyproksessa: Euroopan komissiolle ei ole ilmoitettu asiaa koskevia tietoja,

Latviassa: apgabaltiesā,

Liettuassa: Lietuvos apeliacinis teismas,

Luxemburgissa: Cour d'appel,

Unkarissa: Euroopan komissiolle ei ole ilmoitettu asiaa koskevia tietoja,

Maltassa: Qorti tal-Appell, sen muutoksenhakumenettelyn mukaisesti, josta säädetään lain Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili 12 artiklassa.

Alankomaissa: rechtbank,

Itävallassa: Bezirksgericht,

Puolassa: Sąd apelacyjny,

Portugalissa: Tribunal da Relação,

Sloveniassa: okrožno sodišče,

Slovakiassa: Okresný súd,

Suomessa: hovioikeus/hovrätt,

Ruotsissa: Svea hovrätt,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

(a)

Englannissa ja Walesissa: the High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division,

(b)

Skotlannissa: the Court of Session, Outer House,

(c)

Pohjois-Irlannissa: the High Court of Justice.

Luettelo 3

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti:

Belgiassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Latviassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa: kassaatiovalituksella,

Tšekissä: žaloba pro zmatečnostilla ja dovolánílla,

Saksassa: Rechtsbeschwerdellä,

Virossa: kasaatsioonkaebusilla,

Irlannissa: oikeuskysymykseen rajoittuvalla valituksella Supreme Courtilta (appeal on a point of law to the Supreme Court),

Kyproksessa: Euroopan komissiolle ei ole ilmoitettu asiaa koskevia tietoja,

Liettuassa: kassaatiovalituksella Lietuvos Aukščiausiasis Teismasilta,

Unkarissa: Euroopan komissiolle ei ole ilmoitettu asiaa koskevia tietoja,

Itävallassa: Revisionsrekursilla,

Puolassa: kassaatiovalituksella Sąd Najwyższyltä,

Portugalissa: recurso restrito à matéria de direitolla Supremo Tribunal de Justiçalta,

Sloveniassa: pritožballa Vrhovno sodišče Republike Slovenijelta,

Slovakiassa: dovolaniella,

Suomessa: valittamalla korkeimmalta oikeudelta / genom besvär hos högsta domstolen,

Ruotsissa: valittamalla högsta domstolenilta,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa: ainoastaan oikeuskysymykseen rajoittuvalla yhdellä muutoksenhaulla (by a single further appeal on a point of law):

(a)

Englannissa ja Walesissa: Court of Appealilta,

(b)

Skotlannissa: Court of Session, Inner Houselta,

(c)

Pohjois-Irlannissa: Northern Ireland Court of Appeal.


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/5


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY (1) mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto

(Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Foix) koskevasta hakemuksesta)

(2005/C 40/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Encana France -yritys, jonka päätoimipaikan osoite on 68, rue du Faubourg Saint-Honoré, PARIS, 75008 (Ranska) on hakenut 7 päivänä lokakuuta 2004 päivätyllä hakemuksella nestemäisten ja kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (Permis de Foix) viideksi vuodeksi pinta-alaltaan 3 478 km2:n alueelle, joka sijaitsee seuraavien departementtien alueella: Hautes Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège ja Aude.

Lupaa on haettu alueelle, joka jää seuraavien maantieteellisten pisteiden kautta kulkevan linjan sisäpuolelle, kun nollapituuspiiri on Pariisin pituuspiiri:

PISTEET

PITUUS

LEVEYS

A

2,30° L

48,10° P

B

1,40° L

48,10° P

C

1,40° L

48,00° P

D

1,10° L

48,00° P

E

1,10° L

47,90° P

F

0,80° L

47,90° P

G

0,80° L

47,80° P

H

0,20° L

47,80° P

I

0,20° L

47,60° P

J

0,70° L

47,60° P

K

0,70° L

47,70° P

L

1,00° L

47,70° P

M

1,00° L

47,80° P

N

2,30° L

47,80° P

Tämän alueen ulkopuolelle jäävät:

Bonrepos-Montastrucin luvan kattama alue (47,09 km2)

PISTEET

PITUUS

LEVEYS

O

2,24° L

47,98° P

P

2,24° L

48,04° P

Q

2,20° L

48,04° P

R

2,20° L

48,06° P

S

2,15° L

48,06° P

T

2,15° L

47,98° P

Proupiaryn luvan kattama alue (13 km2)

PISTEET

PITUUS

LEVEYS

U

1,723° L

47,965° P

V

1,686° L

47,990° P

W

1,641° L

47,981° P

X

1,640° L

47,970° P

Y

1,638° L

47,955° P

Z

1,650° L

47,957° P

Saint Marcet'n luvan kattama alue (39,43 km2)

PISTEET

PITUUS

LEVEYS

AA

1,778° L

48,032° P

AB

1,716° L

48,032° P

AC

1,700° L

48,0096° P

AD

1,69316° L

48,000° P

AE

1,686° L

47,990° P

AF

1,723° L

47,965° P

AG

1,796° L

47,974° P

AH

1,78794° L

48,000° P

Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää kilpailevan hakemuksensa yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta sen menettelyn mukaisesti, joka on esitetty Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 374 (30.12.1994, s. 11) julkaistussa ilmoituksessa hiilivetyjen etsimislupien hankkimisesta Ranskassa ja josta säädetään etsimisluvista 19 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa asetuksessa 95-427 (Journal officiel de la République française, 22.4.1995).

Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, 75703 Paris Cedex 13, (puhelin (33-1) 44 97 02 30, faksi (33-1) 44 97 05 70).


(1)  EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/7


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL)

(2005/C 40/04)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 15. joulukuuta 2004 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/ ). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot.

sähköisessä muodossa eur-Lex -sivustossa asiakirjanumerolla 32004M3561. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/8


Ilmoitus Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon (PET-kalvon) yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa sovellettavista tukien vastaisista toimenpiteistä ja polkumyyntitoimenpiteistä: sellaisen yrityksen nimen muuttaminen, johon sovelletaan yksilöllisiä tasoitus- ja polkumyyntitulleja

(2005/C 40/05)

Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon (PET-kalvon) tuontiin sovelletaan neuvoston asetuksella (EY) N:o 2597/1999 (1) käyttöön otettua lopullista tasoitustullia ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1676/2001 (2) käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia.

Intiassa sijaitsevan MTZ Polyesters Limited -yrityksen yhteisöön suuntautuvaan polyeteenitereftalaattikalvon (PET-kalvon) vientiin sovelletaan 8,7 prosentin suuruista yksilöllistä tasoitustullia ja 49,0 prosentin suuruista yksilöllistä polkumyyntitullia. Komission päätöksellä 2001/645/EY (3) hyväksyttiin polkumyyntitullin alaista tuontia koskeva sitoumus. Yritys on ilmoittanut komissiolle muuttaneensa nimensä MTZ Polyfilms Limitediksi. Yritys katsoo, että nimenmuutos ei vaikuta sen oikeuteen hyötyä yksilöllisestä tasoitustullista ja polkumyyntitullista, joita siihen sovellettiin, kun sen nimi oli MTZ Polyesters Limited.

Komissio on toimitettuja tietoja tarkasteltuaan todennut, että nimenmuutos ei vaikuta millään tavoin neuvoston asetusten (EY) N:o 2597/1999 ja (EY) N:o 1676/2001 päätelmiin eikä komission komission päätöksen 2001/645/EY päätelmiin. Näin ollen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2597/1999 1 artiklassa, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1676/2001 1 ja 2 artiklassa sekä komission päätöksen 2001/645/EY 1 artiklassa esitettyjen viittausten yritykseen MTZ Polyesters Limited olisi katsottava tarkoittavan yritystä MTZ Polyfilms Limited.

MTZ Polyesters Limited -yritykselle aiemmin vahvistettua Taric-lisäkoodia A031 sovelletaan MTZ Polyfilms Limited -yritykseen.


(1)  EYVL L 316, 10.12.1999, s. 1.

(2)  EYVL L 227, 23.8.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 227, 23.8.2001, s. 56.


Euroopan keskuspankki

17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/9


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2005,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen

(KOM(2004) 448 lopullinen)

(CON/2005/2)

(2005/C 40/06)

1.

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 22 päivänä lokakuuta 2004 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (jäljempänä ’direktiiviehdotus’ tai ’ehdotettu direktiivi’).

2.

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan, jonka mukaan EKP:a kuullaan ehdotuksista yhteisön säädöksiksi EKP:n toimivaltaan kuuluvilla aloilla. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu myös perustamissopimuksen 105 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotettu direktiivi koskee yhtä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävistä, nimittäin myötävaikuttamista luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisten viranomaisten politiikan moitteettomaan harjoittamiseen. Lisäksi EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu perustamissopimuksen 105 artiklan 2 kohtaan ja 106 artiklan 1 kohtaan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 16—18 sekä 21—23 artiklaan, koska ehdotettuun direktiiviin sisältyy säännöksiä, joilla on vaikutuksia tiettyihin EKPJ:n tehtäviin. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

Tämä lausunto perustuu siihen direktiiviehdotuksen versioon, josta lausuntoa on pyydetty, nimittäin 13 päivänä lokakuuta 2004 päivättyyn versioon. EKP toteaa, että direktiiviehdotusta on muutettu Alankomaiden puheenjohtajuuden aikana, mutta tässä lausunnossa EKP pidättäytyy selvyyssyistä kommentoimasta direktiiviehdotuksen myöhempiä versioita.

4.

Ehdotetulla direktiivillä pyritään ensisijaisesti varmistamaan rahanpesunvastaisen kansainvälisen toimintaryhmän (Financial Action Task Force on Money Laundering, jäljempänä ’FATF’) 40 tarkistetun suosituksen johdonmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. FATF:n 40 suosituksen tarkistus saatiin päätökseen kesäkuussa 2003 ja tuloksena on entistä vahvemmat ja kattavammat kansainväliset standardit rahoitusjärjestelmän luotettavuuden turvaamiseksi. Erityisesti FATF:n 40 suosituksen soveltamisalaa laajennettiin siten, että se kattaa nyt rahanpesun ohella myös terrorismin rahoituksen. Näin ollen ehdotetulla direktiivillä luodaan yhteismarkkinoiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiselle toiminnalle vahvempi ja yhdenmukaisempi oikeusperusta. Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan muun muassa a) terrorismin rahoittamisen sisällyttämistä rahanpesun käsitteeseen, b) voimassa olevan rahanpesusta annetun direktiivin (1) (jäljempänä ’voimassa oleva rahanpesudirektiivi’) mukaisen ’vakavan rikoksen’ määritelmän muuttamista, c) voimassa olevan rahanpesudirektiivin soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja laitosten piirin laajentamista siten, että se kattaisi muun muassa yrityspalveluiden tarjoajat sekä vakuutusedustajat (tilanteissa, joissa ne tarjoavat henkivakuutuksia tai muita sijoitusvakuutuksia), molempien kohdalla vain siltä osin kuin ne eivät jo kuulu voimassa olevan rahanpesudirektiivin soveltamisalaan, d) asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaisten menettelyjen ja tietojen säilyttämisvelvollisuuden soveltamisalan laajentamista siten, että se kattaisi voimassa olevan rahanpesudirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten kolmansissa maissa sijaitsevat sivuliikkeet sekä sellaiset kolmansissa maissa sijaitsevat tytäryhtiöt, joista voimassa olevan rahanpesudirektiivin soveltamisalaan kuuluva laitos omistaa enemmistön, e) nimenomaista kieltoa, jonka mukaan luotto- ja rahoituslaitokset eivät saa ylläpitää anonyymejä tilejä ja haltijavastakirjoja tai tekaistulla nimellä avattuja tilejä, f) nimenomaista kieltoa, jonka mukaan luottolaitokset eivät saa ryhtyä pöytälaatikkopankkien kanssa kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin, g) entistä yksityiskohtaisempia asiakkaan tuntemisen periaatteesta johtuvia vaatimuksia, joita direktiivin soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja laitosten on noudatettava, erityisesti tilanteissa, joissa rahanpesun riski on suuri, kuten rajatylittävissä kirjeenvaihtajapankkisuhteissa, h) sen sallimista, että jäsenvaltiot soveltavat yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaisia menettelyjä tilanteissa, joissa rahanpesun vaara on pieni (komissiolla, jota avustaisi ehdotettu rahanpesun vastainen komitea, olisi oikeus antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistettaisiin kriteerit, joiden perusteella märiteltäisiin, onko riski suuri vai tai pieni), i) kolmansien osapuolien toisessa jäsenvaltiossa suorittamien asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaisten menettelyjen vastavuoroista tunnustamista tietyin edellytyksin, j) vaatimusta, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi perustettava rahanpesun selvittelykeskuksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi tehokkaasti, k) vaatimusta, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi perustettava valuutanvaihtotoimistoja ja yrityspalvelujen tarjoajia koskeva rekisteröinti- tai toimilupajärjestelmä. EKP panee myös merkille, että maksuvälityspalveluihin sovellettaisiin asiakkaan tunnistamista koskevia erityissäännöksiä, jotka on tarkoitus vahvistaa tällä hetkellä vielä julkaisemattomassa komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi varainsiirron mukana toimitettavista maksajaa koskevista tiedoista (2).

5.

Yleisenä huomiona EKP palauttaa mieliin, että eurojärjestelmä on, Yhdysvaltoihin kohdistuneiden terrori-iskujen seurauksena 1 päivänä lokakuuta 2001 annetun EKP:n neuvoston julkisen lausunnon mukaisesti, sitoutunut ”tekemään kaikkensa tukeakseen sellaisia toimenpiteitä, joilla estetään rahoitusjärjestelmän käyttäminen terrorismissa”. Tätä taustaa vasten EKP suhtautuu erittäin myönteisesti direktiiviehdotukseen, koska se tehostaa merkittävästi rahoitusjärjestelmän koskemattomuuden suojaamiseksi annettua yhteisön lainsäädäntöä ottaen huomioon rahanpesun sekä terrorismin rahoituksen kehittymisestä johtuvat uhat. EKP suhtautuu erittäin myönteisesti direktiiviehdotukseen myös siksi, että se edistää FATF:n 40 suosituksen yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja soveltamista jäsenvaltioissa ja siten myötävaikuttaa käytäntöjen yhteensovittamiseen tällä alalla. Yhdenmukainen soveltaminen on tärkeätä myös EU-maiden luotto- ja rahoituslaitosten yhtäläisten kilpailumahdollisuuksien säilyttämiseksi. EKP suhtautuu myönteisesti myös ehdotetun direktiivin 37 ja 38 artiklassa vahvistettuun komission toimivaltaan hyväksyä edellä mainitun komitean avustuksella täytäntöönpanosäädöksiä, jotka ovat tarpeen, jotta voitaisiin ottaa huomioon tekniikan kehitys rahanpesun vastaisessa toiminnassa ja varmistaa ehdotetun direktiivin yhdenmukainen soveltaminen. Näiden artiklojen avulla varmistetaan, että ehdotetun direktiivin mukainen järjestelmä pysyy ajantasaisena ja siksi myös tehokkaana. Tämän lisäksi artiklat edistävät ehdotetun direktiivin yhdenmukaista soveltamista toimivaltaisissa viranomaisissa. Kuten ehdotetun direktiivin johdanto-osan 2 kappaleessa todetaan, yhteisön toiminta tällä alalla on tarpeen ”sen välttämiseksi, että jäsenvaltiot toteuttavat sisämarkkinoiden toimintaan soveltumattomia toimenpiteitä rahoitusjärjestelmiensä suojaamiseksi.”

6.

EKP panee merkille, että asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia vaatimuksia koskevan 7 artiklan sekä sisäistää valvontaa koskevan 30 artiklan soveltaminen pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin merkitsee huomattavaa vuorovaikutusta vakauden valvontaa koskevien vaatimusten kanssa. Säännökset ovat Baselin pankkivalvontakomitean pankkeja koskevan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien suositusten (3) mukaisia. Näissä suosituksissa asiaa lähestytään eri näkökulmasta, sillä niissä tavoitteena on pankkien operatiivisen riskin ja maineeseen liittyvän riskin pienentäminen. EKP suhtautuu myönteisesti ehdotetun direktiivin tehostettuihin vaatimuksiin, koska ne ovat kansainvälisesti tunnustettujen parhaiden käytänteiden mukaisia. EKP huomauttaa lisäksi, että on tärkeätä varmistaa ehdotetun direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa näiden menettelyjen yhdenmukaisuus sellaisten kansallisten toimenpiteiden kanssa, joilla luottolaitosten ja muiden rahoituslaitosten vakauden valvontaa koskevan yhteisön säännöstö pannaan täytäntöön, erityisesti pankki- ja finanssiryhmittymien valvonnan osalta. Tämän vuoksi olisi pyrittävä asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvien vaatimusten yhdenmukaiseen ja yhteen sovitettuun soveltamiseen toimivaltaisissa viranomaisissa. Yhdenmukainen ja yhteen sovitettu soveltaminen on erityisen tärkeää sellaisen lainsäädännön kohdalla, jonka mukaan asiakkaan tuntemisvelvollisuuden noudattamisen täytäntöönpano on uskottu muille viranomaisille kuin pankkien vakautta valvoville viranomaisille. Yhdenmukaisuus ja yhteensovittaminen vähentäisi todennäköisesti myös sellaisia sääntelystä johtuvia rasitteita, jotka häiritsevät useassa eri maassa toimivien toimintaa. Erityisesti EKP huomauttaa, että asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvien vaatimusten noudattamisella on myös yhtymäkohtia operatiiviseen riskiin, jota käsitellään konsolidoidun pankkidirektiivin ja omien varojen riittävyyttä koskevan direktiivin uudelleen laatimista koskevassa ehdotuksessa (4). Nämä yhtymäkohdat johtuvat siitä, että asiakkaan tuntemisvelvollisuuden puutteellisesta noudattamisesta välittömästi (5) johtuvat menetykset sisältyvät operatiiviseen riskiin, johon ehdotetun uudelleen laaditun konsolidoidun pankkidirektiivin 4 artiklan mukaan sisältyy puutteellisista tai epäonnistuneista sisäisistä menettelyistä, henkilöistä tai järjestelmistä johtuvien menetysten riski. Siksi ehdotetun uudelleen laaditun konsolidoidun pankkidirektiivin liitteessä V olevassa 11 kohdassa edellytetty operatiivisen riskin hallinta kattaa myös ehdotetun direktiivin 7 ja 30 artiklassa edellytetyt toimintaperiaatteet ja menettelyt. Yleisemmin pankeille on ehdotetun uudelleen laaditun konsolidoidun pankkidirektiivin 22 artiklan mukaan asetettava vaatimuksia, joiden mukaan niillä on oltava käytössään menetelmät kaikkien olennaisten ajankohtaisten ja tulevien riskien hallintaa varten. Olennaisiin ajankohtaisiin ja tuleviin riskeihin kuuluisi myös asiakkaan tuntemisvelvollisuuden puutteellisesta noudattamisesta johtuvat maineeseen liittyvät riskit. EKP katsoo, että nämä keskinäiset vaikutukset tulisi mainita nimenomaisesti ehdotetun direktiivin 7 ja 30 artiklassa. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sitä, että toisiinsa liittyvien säännösten soveltaminen ja toimivaltaisten viranomaisten valvonta toteutetaan yhdenmukaisella tavalla, jotta laitoksille ei aiheutuisi tarpeettomia rasitteita.

7.

EKP panee merkille, että ehdotetun direktiivin 11 artiklan 1 kohdan mukaan muun muassa ”rajatylittävissä kirjeenvaihtajapankkisuhteissa muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden pankkien kanssa” on sovellettava asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia tehostettuja vaatimuksia. Tällä säännöksellä on tarkoitus panna täytäntöön rajatylittäviä kirjeenvaihtajapankkisuhteita koskeva FATF:n 40 suosituksen 7 suositus. Rajatylittävissä kirjeenvaihtajapankkisuhteissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on, kuten direktiiviehdotuksen perusteluissa mainitaan, erityisen suuri, ja tämän vuoksi niiden kohdalla on noudatettava erityistä varovaisuutta.

8.

EKP panee myös merkille, että rajatylittäviin kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin sovellettavia asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia tehostettuja vaatimuksia ei sovelleta samassa jäsenvaltiossa olevien luottolaitosten välisiin kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ehdotetun direktiivin 11 artiklan 1 kohdan muotoilussa ei ole otettu huomioon konsolidoidun pankkidirektiivin (6) mukaista vastavuoroista tunnustamista koskevaa erityistä EU-järjestelmää. On kyseenlaista, tulisiko kahdessa eri jäsenvaltiossa olevien luottolaitosten välisiä kirjeenvaihtajapankkisuhteita pitää, kuten ehdotetussa direktiivissä, riskitapauksina joiden kohdalla on arvioitava muun muassa toisessa jäsenvaltiossa olevan luottolaitoksen valvonnan laatu sekä toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen maine. EKP ehdottaa siksi, että rajatylittäviin kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin sovellettavia asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia tehostettuja vaatimuksia ei vastavuoroista tunnustamista koskeva EU-järjestelmä huomioon ottaen sovellettaisi toisissa jäsenvaltioissa oleviin luottolaitoksiin.

i)   Luottolaitosten velvollisuudet keskuspankkeja kohtaan ehdotetun direktiivin mukaan

9.

Keskuspankkien kannalta erityisen tärkeä kysymys on, onko ehdotetun direktiivin mukaisia rajatylittäviin kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin sovellettavia asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia tehostettuja vaatimuksia tarkoitus soveltaa myös EU:n ulkopuolisten (ja EU-maiden) keskuspankkien ja EU-maissa olevien luottolaitosten välisiin kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin. Euroa käytetään hyvin usein valuuttavarantovaluuttana ja tämän seurauksena monilla EU:n ulkopuolisilla keskuspankeilla ja rahaviranomaisilla on kirjeenvaihtajapankkisuhteita EU-maissa olevien luottolaitosten kanssa. Amerikan yhdysvalloissa USA Patriot Actin (7) säännöksiä, joiden mukaan ulkomaisten pankkien lukuun hallinnoitujen, perustettujen tai hoidettujen kirjeenvaihtajatilien yhteydessä vaaditaan varmennus, ei sovelleta keskuspankkeihin tai keskuspankkeina toimiviin rahaviranomaisiin eikä valtiosopimuksella tai kansainvälisellä sopimuksella perustettuihin kansainvälisiin rahoituslaitoksiin tai alueellisiin kehityspankkeihin. Koska kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin keskuspankkien, rahaviranomaisten tai kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa ei yleisesti liity rahanpesun tai terrorismin rahoituksen suurta riskiä, paitsi FATF:n yhteistyöhaluttomien maiden ja alueiden listalla olevien maiden laitosten kohdalla, EKP ehdottaa, että ehdotettuun direktiiviin sisällytettäisiin vastaava poikkeus rajatylittäviin kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin sovellettavista asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvista tehostetuista vaatimuksista.

10.

Vastaavasti EKP toteaa, että perussäännön 23 artiklan mukaan ”EKP ja kansalliset keskuspankit voivat luoda suhteet kolmansien maiden keskuspankkeihin ja rahoituslaitoksiin sekä tarvittaessa kansainvälisiin järjestöihin … [ja] suorittaa kaikenlaisia pankkitoimia kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa …”. On ensiarvoisen tärkeää, että pankkitoimet tällaisten EU:n ulkopuolisten ja EU-maiden keskuspankkien sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa suoritetaan luottamuksellisesti. On epäselvää, olisiko eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien vastapuolien, esimerkiksi luottolaitosten, ehdotetun direktiivin mukaan sovellettava asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaisia menettelyjä vastaanottaessaan kansallisten keskuspankkien sellaisten asiakkaiden puolesta tekemiä talletuksia, jotka ovat keskuspankkeja tai kansainvälisiä järjestöjä. Siksi olisi hyvä muuttaa ehdotettua direktiiviä siten, että jäsenvaltioiden olisi sallittava, että ehdotetun direktiivin soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja laitokset eivät soveltaisi asiakkaan tuntemisvelvollisuutta EKPJ:än kuuluviin kansallisiin keskuspankkeihin ja EKP:in, tilanteet joissa ne toimivat ulkopuolisten asiakkaiden puolesta mukaan luettuina. Keskuspankkeihin liittyy tosiasiallisesti hyvin pieni rahanpesun vaara ja keskuspankkien nimenomainen mainitseminen lisäisi oikeudellista selvyyttä.

ii)   Keskuspankkien velvollisuudet ehdotetun direktiivin mukaan

11.

Ehdotettua direktiiviä sovellettaisiin luotto- ja rahoituslaitoksiin, kuten voimassa olevaa rahanpesudirektiiviäkin (2 artiklan 1 kohta). On epäselvää, kuuluvatko keskuspankit ehdotetun direktiivin soveltamisalaan. EKP toivoisi, että ehdotetun direktiivin 2 artiklaa muutettaisiin selvyyden vuoksi siten, että siihen lisättäisiin erillinen kohta, jonka mukaan keskuspankkien olisi arvioitava, missä määrin ne ovat vaarassa tulla käytetyiksi rahanpesutarkoituksiin sekä, milloin rahanpesun olennainen riski on olemassa, ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että ne noudattavat ehdotetun direktiivin päämääriä.

12.

Ehdotetun direktiivin 7 artiklan 3 kohdan mukaan maksuvälityspalvelujen osalta sovelletaan asiakkaan tunnistamista koskevia erityissäännöksiä, jotka vahvistetaan vielä julkaisemattomassa komission ehdotuksessa asetukseksi varainsiirron mukana toimitettavista maksajaa koskevista tiedoista (jäljempänä ”ehdotettu asetus”). (8) Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus varmistaa, että maksajaa koskevat perustiedot ovat heti asianomaisten viranomaisten saatavilla, jotta niitä voidaan hyödyntää terrorismin rahoituksen torjunnassa. Ehdotettua asetusta sovellettaisiin minkä tahansa valuutan määräisiin varainsiirtoihin, jotka lähettää tai vastaanottaa taikka sekä lähettää että vastaanottaa EU:in sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja. (9) Ehdotettuun asetukseen sisältyy myös varainsiirron mukana toimitettavien, maksajaa koskevien tietojen säilyttämistä koskevia vaatimuksia, joita sovelletaan maksupalvelujen tarjoajiin. (10) Vaikuttaa siltä, että maksuvälityspalveluja ei ehdotetun direktiivin maksajatietoja koskevien säännösten mukaan ole vapautettu muista asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaisista menettelyistä, todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistaminen mukaan luettuna. Tämän vuoksi vaikuttaa siltä, että ehdotettua direktiiviä sovelletaan yleisesti maksujärjestelmien toimintaan. Ehdotetun direktiivin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistaminen kuuluu asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuviin vaatimuksiin, ja 3 artiklan 8 kohdan mukaan todellisella omistajalla ja edunsaajalla tarkoitetaan muun muassa luonnollisia henkilöitä, joiden lukuun liiketoimi toteutetaan tai toimintaa harjoitetaan. Tässä yhteydessä maksujärjestelmien rakenteen erityisluonne on merkityksellinen. Samoin kuin postipalvelujen tarjoamisen kohdalla, myös maksujärjestelmistä vastaavat tahot ovat vastuussa ainoastaan ”kirjekuorien” eli maksumääräysten asianmukaisesta keräämisestä, lajittelemisesta, selvityksestä, toimittamisesta ja jakamisesta, mutta niillä ei ole toimivaltaa eikä teknisiä edellytyksiäkään kirjekuorien sisällön lukemiseen tai tarkastamiseen. Vain kyseessä olevat rahoituspalvelujen tarjoajat voivat tarkastaa maksumääräyksen antajan ja edunsaajan henkilöllisyyden, nimet ja osoitteet mukaan luettuina. Tämä vastaa voimassa olevan rahanpesudirektiivin vaatimuksia, jotka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltiossa. Nykyaikaiset maksujärjestelmät käsittelevät kuitenkin tietoja täysin automatisoidusti, ja niillä ei ole kykyä suorittaa minkäänlaisia laaduntarkistuksia, eikä niillä yleensä ole liikesuhteita maksumääräyksen antajan tai maksun lopullisen edunsaajan kanssa. Maksujärjestelmistä vastaavat tahot voivat ainoastaan tarkastaa, onko tieto täytetty tiettyyn kohtaan, mutta ne eivät pysty tarkastamaan tietojen laatua, täydellisyyttä, paikkansapitävyyttä ja mielekkyyttä. Siksi EKP katsoo, että maksujärjestelmistä vastaavat tahot tulisi jättää ehdotetun direktiivin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta velvollisuutta varmistaa asianmukaisilla järjestelmän osallistujien tunnistamiskeinoilla, että maksujärjestelmään kirjatut maksumääräykset voidaan tehokkaasti jäljittää. Joissakin tapauksissa tätä tarkoitusta varten on annettu keskuspankkien valvontaa koskevia säännöksiä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 4 päivänä helmikuuta 2005.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  Neuvoston direktiivi 91/308/ETY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä (EYVL L 166, 28.6.1991, s. 77), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/97/EY (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 76).

(2)  Panee täytäntöön FATF:n terrorismin rahoittamista koskevien erityissuositusten VII erityissuosituksen (joka koskee sähköisiä rahalähetyksiä).

(3)  Baselin pankkivalvontakomitea, ”Customer due diligence for banks” (pankkeja koskeva asiakkaan tuntemisvelvollisuus), Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Lokakuu 2001.

(4)  Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun direktiivin 2000/12/EY ja sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETA uudelleen laatimisesta, 14.7.2004, KOM(2004) 486 lopull.

(5)  Laitoksen maineen vahingoittumisesta johtuvat välilliset menetykset eivät kuulu operatiiviseen riskiin.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/12/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta, (EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/69/EY (EUVL L 125, 28.4.2004, s. 44).

(7)  Uniting and Strengthening America by providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act 2001. (Vuonna 2001 annettu laki Amerikan vahvistamisesta ottamalla käyttöön asianmukaiset terrorismin torjumiseksi ja estämiseksi tarvittavat välineet).

(8)  EKP olettaa, että tätä säännöstä muutetaan, mikäli komissio ei ole julkaissut ehdotustaan ennen ehdotetun direktiivin voimaantuloa.

(9)  Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 3 ja 4 artikla.

(10)  Ehdotetun asetuksen 5 artikla.


EUROOPAN TALOUSALUE

EFTAn tuomioistuin

17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/14


Frostating lagmannsrettin (Frostatingin laamanninoikeus) 23 päivänä huhtikuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Fokus Bank ASA vastaan Staten v/Skattedirektoratet (Norjan verohallitus)

(Asia E-1/04)

(2005/C 40/07)

Norjalainen Frostating lagmannsrett (Frostatingin laamanninoikeus) Trondheimissa on esittänyt 23 päivänä huhtikuuta 2004 tekemäänsä päätökseen perustuvan pyynnön saada EFTAn tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto asiassa Fokus Bank ASA vastaan Staten v/Skattedirektoratet (Norjan verohallitus). Pyyntö saapui tuomioistuimen kirjaamoon 27 päivänä huhtikuuta 2004 ja koskee seuraavia kysymyksiä:

1.

Onko ETA-sopimuksen 40 artiklan mukaista, että muussa jäsenvaltiossa asuvalle veronmaksajalle ei myönnetä häneltä pidätetyistä veroista myönnettävää laskennallista verohyvitystä?

(a)

Onko sillä oikeudellista merkitystä, että veronmaksaja asuu jäsenvaltiossa, joka on Norjan kanssa tekemässään verosopimuksessa sitoutunut myöntämään hyvitystä pidätetyistä veroista?

(b)

Onko sillä oikeudellista merkitystä, että veronmaksajalle mainitussa tapauksessa todella myönnetään tai tullaan myöntämään hyvitystä pidätetyistä veroista?

2.

Onko ETA-sopimuksen mukaista, että jäsenvaltio tarkastelee ainoastaan osinkoa jakavaa yritystä, kun se arvioi ja uudelleenarvioi osinkoveroa (veronpidätystä) sellaisissa tapauksissa, joissa arviointia koskeva päätös perustuu ulkomaisten veronmaksajien osalta siihen olettamukseen, että yrityksen verotuksellinen omistaja on muu henkilö kuin 1) yrityksen yksityisoikeudellinen omistaja, 2) VPS-rekisteriin merkitty omistaja ja 3) omistajaksi veroviranomaisiin nähden ilmoitettu henkilö, ilman, että yrityksen verotuksellinen omistaja tai VPS-rekisteriin merkitty yksityisoikeudellinen omistaja ovat saaneet tiedon uudelleenluokittelusta?


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/15


Gulating lagmannsrettin (Gulatingin laamanninoikeus) 3 päivänä toukokuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Reidar Rasmussen m.fl. vastaan Total E&P Norge AS

(Asia E-2/04)

(2005/C 40/08)

Norjalainen Gulating lagmannsrett (Gulatingin laamanninoikeus) Bergenissä on esittänyt 3 päivänä toukokuuta 2004 tekemäänsä päätökseen perustuvan pyynnön saada EFTAn tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto asiassa Reidar Rasmussen m.fl. vastaan Total E&P Norge AS. Pyyntö saapui tuomioistuimen kirjaamoon 13 päivänä toukokuuta 2004 ja koskee seuraavia kysymyksiä:

1.

Voidaanko 14 päivänä helmikuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/187/ETY 1 artiklaa soveltaa tilanteessa, jossa yrityksen osa, edellyttäen, että se on järjestetty itsenäiseksi taloudelliseksi yksiköksi, luovutetaan toiselle yritykselle, ja jossa ostajayritys ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluva tytäryhtiö harjoittavat samaa tai vastaavaa toimintaa? Estääkö direktiivin soveltamisen se seikka, että eräät työsuhteet siirretään suoraan luovutuksen tekevästä yrityksestä ostajayritykseen ja toiset tämän tytäryhtiöön?

2.

Onko direktiivin soveltaminen 1 artiklan mukaisesti poissuljettu silloin, kun yrityksen ylläpito- ja tukitoiminnot luovutetaan, mutta tuotantotoimintoja ei luovuteta, ja kun näiden toimintojen työntekijät työskentelevät yhdessä ryhmässä ennen luovutusta ja sen jälkeen?

3.

Voidaanko direktiiviä soveltaa 1 artiklan mukaisesti silloin, kun on kysymys kaasuntuotantoon käytetyn kiinteän offshore-laitoksen ylläpitotehtävien luovutuksesta, jos lukumäärään ja ammattipätevyyteen nähden merkittävä osa luovutuksen tekevässä yrityksessä näissä tehtävissä työskennelleistä työntekijöistä siirretään ostajayritykseen, joka jatkaa näiden ylläpitotehtävien suorittamista samoissa laitoksissa palvelusopimuksen mukaisesti? Onko direktiivin soveltaminen poissuljettu silloin, jos ostajayritys ei ota omistukseensa työkaluja ja välineitä, joita ylläpitotehtävissä työskentelevä henkilöstö on käyttänyt ennen luovutusta ja joiden käyttämistä se on jatkanut luovutuksen jälkeen?

4.

Onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdasta johdettavissa, että sellaisten työntekijöiden työsuhteet siirtyvät yrityksen luovutuksen perusteella ja samanaikaisesti sen kanssa luovutuksensaajalle, jotka eivät ole ennen yrityksen luovutusta ilmoittaneet, että he eivät halua työskennellä luovutuksensaajan palveluksessa?


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/16


Gulating lagmannsrettin 28 päivänä toukokuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto asiassa Tsomakas Athanasios ym. vastaan Staten (Rikstrygdeverket)

(Asia E-3/04)

(2005/C 40/09)

Gulating lagmannsrett (Gulatingin laamannioikeus, Bergen, Norja) on esittänyt 28 päivänä toukokuuta 2004 tekemäänsä päätökseen perustuvan pyynnön saada EFTAn tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto asiassa Tsomakas Athanasios ym. vastaan Staten (Rikstrygdeverket). Tuomioistuimen kirjaamoon 4 päivänä kesäkuuta 2004 saapunut pyyntö koskee seuraavaa kysymystä:

Onko asetuksen (ETY) N:o 1408/71 II osaston lainvalintasääntöjen mukaista, että lippuvaltio katsoo, että kotipaikkavaltion on täytynyt antaa E 101 -lomake tai tässä lomakkeessa annettuja tietoja vastaavat tiedot sisältävä asiakirja, jotta kotipaikkavaltion lakia voitaisiin soveltaa 14 b artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja että tämän lomakkeen tai sitä vastaavan asiakirjan puuttuessa sovelletaan lippuvaltion lakia 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti?


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/17


EFTAn valvontaviranomaisen 8 päivänä marraskuuta 2004 Liechtensteinin ruhtinaskuntaa vastaan nostama kanne

(Asia E-8/04)

(2005/C 40/10)

EFTAn valvontaviranomainen, Rue Belliard 35, B-1040 Bryssel, asiamiehinään Niels Fenger ja Elisabethann Wright, on nostanut 8 päivänä marraskuuta 2004 EFTAn tuomioistuimessa kanteen Liechtensteinin ruhtinaskuntaa vastaan.

Kantaja pyytää, että tuomioistuin

1.

julistaisi, että Liechtensteinin ruhtinaskunta on laiminlyönyt Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’ETA-sopimus’) 31 artiklan mukaisen sijoittautumisvapauden pitämällä voimassa pankkilain 25 §:n säännökset, joiden mukaan vähintään yhdellä sen alueella toimivan pankin hallituksen ja toimivan johdon jäsenellä on oltava asuinpaikka Liechtensteinissa, sekä

2.

määräisi Liechtensteinin ruhtinaskunnan maksamaan oikeuskäsittelystä aiheutuvat kustannukset.

Oikeusperusta ja taustatiedot sekä kanteen tueksi esitetyt oikeusseikkoja koskevat väitteet:

ETA-sopimuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaan ETA:n kansalaisia, jotka haluavat käyttää sijoittautumisvapautta koskevaa oikeuttaan, on kohdeltava tasavertaisesti kyseisen sijoittautumismaan kansalaisten kanssa.

ETA-sopimuksen 33 artiklassa määrätään poikkeuksesta sijoittautumisvapautta koskevaan oikeuteen.

EFTAn tuomioistuin on todennut asiassa E-3/98, Rainford-Towning, EFTAn oikeustapauskokoelma 1998, 205 kohta, ja asiassa E-2/01, Pucher, EFTAn oikeustapauskokoelma 2002, 44 kohta, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tasavertaista kohtelua koskevat säännöt kieltävät paitsi kansallisuuteen perustuvan avoimen syrjinnän myös kaikki peitellyn syrjinnän muodot, joilla käytännössä saavutetaan sama tulos soveltamalla muita erottelevia perusteita.

Sekä EFTAn tuomioistuin että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ovat todenneet vaarana olevan, että asuinpaikkaan perustuvan erottelun sisältävää kansallista lainsäädäntöä sovelletaan pääasiallisesti toisten sopimuspuolten kansalaisten vahingoksi. Ulkomailla asuvat ovat nimittäin useimmiten henkilöitä, jotka eivät ole kyseisen valtion kansalaisia. Rainford-Towning, 29 kohta.

EFTAn tuomioistuin on todennut edelleen, että mitä tulee ETA-sopimuksen 33 artiklassa tarkoitettuihin yleiseen järjestykseen perustuviin perusteluihin, on katsottava, että sikäli kuin se saattaa oikeuttaa ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ulkomaalaisten erityiskohteluun, vetoaminen julkisen järjestyksen käsitteeseen edellyttää joka tapauksessa paitsi yhteiskuntajärjestyksen häiriintymistä, mikä liittyy kaikkiin lain rikkomisiin, myös todellista ja riittävän vakavaa vaaraa jollekin yhteiskunnan perustavanluonteiselle edulle. Rainford-Towning, 42 kohta.

EFTAn tuomioistuin on myöntänyt, että rahoituspalvelualan toiminnan ja hyvän maineen suojeleminen on oikeutettu yleisen järjestyksen mukainen tavoite ja että joitain ongelmia saattaa johtua siitä, että Liechtenstein ei ole Luganon yleissopimuksen sopimuspuoli.


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/18


Islannin pankkien ja arvopaperinvälittäjien yhdistyksen 23. marraskuuta 2004 EFTAn valvontaviranomaista vastaan nostama kanne

(Asia E-9/04)

(2005/C 40/11)

Islannin pankkien ja arvopaperivälittäjien yhdistys (Samtök banka og verδbréfafyrirtækja) asiamiehinään Hans-Jörg Niemeyer (osoite avenue Cortenbergh 1118, B-1000 Bryssel) ja Ralf Sauer (osoite Charlottenstraße 35/36, 10117 Berliini, Saksa) asianajotoimistosta Hengeler Mueller on nostanut 23. marraskuuta 2004 EFTAn tuomioistuimessa kanteen EFTAn valvontaviranomaista vastaan.

Kantaja pyytää, että tuomioistuin

1.

kumoaa 11. elokuuta 2004 tehdyn EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen 213/04/KOL (Islannin asuntorahoitusrahasto eli Íbúδalánasjóδur eli Icelandic Housing Financing Fund) ja

2.

määrää EFTAn valvontaviranomaisen maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeusperusta ja taustatiedot sekä kanteen tueksi esitetyt oikeusseikkoja koskevat väitteet:

Kantaja on Islannin liikepankkien keskusorganisaatio ja se tarjoaa niille selvitys- ja muita palveluja.

Islannin asuntorahoitusrahasto myöntää yleislainoja yksityishenkilöille asunnon rakentamista tai ostamista varten sekä lisälainoja henkilöille, joilla on alhaiset tulot.

Kantaja väittää, että yleislainat ovat tavanomaista pankkipalvelua ja että asuntorahoitusrahaston tosiasiallinen monopoli on palvelujen tarjoamisen vapauden, sijoittautumisoikeuden ja pääoman vapaan liikkuvuuden vastainen.

EFTAn valvontaviranomaisen 11. elokuuta 2004 tekemässä päätöksessä 213/04/KOL asuntorahoitusrahaston järjestely todettiin yhteensopivaksi valtiontukisääntöjen kanssa ETA-sopimuksen 59 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Kantaja väittää, että EFTAn valvontaviranomainen

rikkoi velvoitettaan aloittaa muodollinen menettely,

rikkoi keskeisiä menettelyyn liittyviä vaatimuksia, koska se ei toimittanut valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen 16 artiklassa edellytettyjä riittäviä perusteluja sekä

tulkitsi ja sovelsi väärin ETA-sopimuksen 59 artiklan 2 kohtaa.


EFTAn pysyvä komitea

17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/19


Kansallinen vertailulaboratorio, jonka Norja on nimennyt simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonnan vertailulaboratorioista tehdyn neuvoston päätöksen 1999/313/EY mukaisesti

(2005/C 40/12)

The Norwegian School of Veterinary Science

Department of Food Safety and Infection Biology

Postboks 8146 DEP

N-0033 Oslo


EFTAn valvontaviranomainen

17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/20


Valtiontukisuuntaviivojen muuttaminen 43. kerran

EFTAn valvontaviranomaisen päätös ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä

(2005/C 40/13)

Päätöksen tekopäivä:

EFTA-valtio: —

Asian numero: 47655

Nimike: Valvontaviranomaisen antamien suuntaviivojen 26A luvun ”Monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille” muuttaminen ja aiheellisia toimenpiteitä koskeva ehdotus.

Oikeusperusta: Kollegion päätös N:o 40/04

Päätös: Valvontaviranomaisen ehdottamat ja EFTA-valtioiden hyväksymät aiheelliset toimenpiteet ovat seuraavat:


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/21


Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMAS

Euroopan parlamentin ja neuvoston 19. maaliskuuta 2001 antaman asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukainen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmäluettelo Norjan rekisteröidyistä toimipaikoista

(2005/C 40/14)

Rekisterinumero

Keskeytetty

Yrityksen nimi ja osoite

Puhelinnumero/Faksi/Sähköposti

Yhteyshenkilö

Teollisuudenala

NO-000001

 

Peterson Linerboard AS

Verket 22

N-1543 Moss

+47/ 69 25 65 00

+47/ 69 25 46 95

Ellen Hilde Grøm

21.120

NO-000003

 

Norske Skogindustrier ASA

Skogn

N-7620 Skogn

+47/ 74 08 70 00

+47/ 74 08 71 09

wenche.ravlo@norske-skog.com

Wenche Ravlo

21

NO-000004

 

Isola AS

Fabrikk Eidanger

Prestmoen 9

N-3945 Eidanger

+47/ 35 57 57 00

+47/ 35 55 48 44

isola@isola.no

Gunnar Hansen

26.820

NO-000005

 

Maarud AS

N-2114 Disenå

+47/ 62 96 82 00

+47/ 62 96 82 61

kmellem@krafteurope.com

Kari Benterud Mellem

15.31

NO-000015

 

Rescon Mapei AS

Vallsetveien 6

N-2120 Sagstua

+47/ 62 97 20 00

+47/ 62 97 20 99

alan.ulstad@resconmapei.no

Alan K. Ulstad

24.66

NO-000016

 

Håg ASA

Sundveien

N-7460 Røros

+47/ 72 40 72 00

+47/ 72 40 72 72

Maj Britt Fjerdingen

36.11

NO-000017

 

Gyproc AS

Habornv 59

N-1631 Gamle Fredrikstad

+47/ 69 35 75 00

+47/ 69 35 75 01

gyprocno@gyproc.com

Jon Gjerløw

26.62

NO-000019

 

Norske Skogindustrier ASA

Saugbruksforeningen

Tistedalsg 9-11

N-1756 Halden

+47/ 69 17 40 00

+47/ 69 17 43 30

Alfred Isaksen

21.111

21.120

NO-000023

 

Norgips AS

Tørkop

N-3060 Svelvik

+47/ 33 78 48 00

+47/ 33 78 48 50

john-widar.kalleberg@norgips.com

John Widar Kalleberg

26.62

NO-000026

 

Domstein Måløy AS

Domstein-Måløy Fiskeindustri

Trollebø

N-6700 Måløy

+47/ 57 85 58 00

+47/ 57 85 58 01

are.natland.boe@domstein.no

Grete Hamre

15.202

NO-000027

 

Sør-Norge Aluminium AS

N-5460 Husnes

+47/ 53 47 50 00

+47/ 53 47 53 90

magne.rekkedal@soral.no

Magne Rekkedal

27.421

NO-000034

 

Savo AS

Fyrstikkbakken 7

N-0667 Oslo

+47/ 22 91 67 00

+47/ 22 63 12 09

Birgit Madsen

31.11

NO-000035

 

Olsen Skarholmen AS

Skarholmen

N-5033 Kleppestø

+47/ 56 15 77 70

+47/ 56 15 77 75

bente.nasutvik@panfish.no

Bente Naustvik

15.202

NO-000044

 

Hydro Aluminium Profiler AS

N-2240 Magnor

+47/ 62 83 33 00

+47/ 62 83 33 10

Øyvind Aasen

28

NO-000052

 

Gålå Høgfjellshotell og Hytter AS

N-2646 Gålå

+47/ 61 29 81 09

+47/ 61 29 85 40

galahot@online.no

Gunther Motzke

55.110

55.210

NO-000053

 

Dale AS

Fabrikkvegen

N-5721 Dalekvam

+47/ 56 59 41 00

+47/ 56 59 41 41

daleas@sagatex.no

Knut Skeide

17.210

NO-000054

 

AS Norske Shell

Draugenfeltet

Risavika Havnering 300

Postboks 40

N-4098 Tananger

+47/ 51 69 30 00

+47/ 51 69 30 30

Trym Edvardsson

11.10

NO-000055

 

Møre Tekstilfabrikk AS

Avd Gåseid

Kvasnesveien 2

N-6037 Ålesund

+47/ 70 17 53 00

+47/ 70 17 53 90

vidar@more-tekstil.no

Vidar Mittet

17.60

NO-000056

 

Møre Tekstilfabrikk AS

Avd Vegsund

Borgundveien 489

N-6015 Ålesund

+47/ 70 17 53 00

+47/ 70 17 53 90

vidar@more-tekstil.no

Vidar Mittet

17.60

NO-000059

 

Ørsta Gruppen AS

N-6151 Ørsta

+47/ 70 04 70 04

+47/ 70 04 71 01

firmapost@orstastaal.no

Rolf O. Hjelle

28.1

NO-000060

 

Isola AS

Fabrikk Platon

Lienfossveien 9

N-3670 Notodden

+47/ 35 57 57 00

+47/ 35 55 48 44

isola@isola.no

Gunnar Hansen

25.20

NO-000062

 

Sødra Cell Folla AS

N-7796 Follafoss

+47/ 74 12 36 00

+47/ 74 12 36 01

Oddvar Aftret

21.111

NO-000063

 

Pyrox AS

N-5685 Uggdal

+47/ 53 43 04 00

+47/ 53 43 04 04

Eirik Helgesen

29.2

NO-000071

 

Forestia AS

Avd Kvam

N-2650 Kvam

+47/ 62 42 82 00

+47/ 61 29 25 30

kvam@forestia.com

Harvey Rønningen

20.200

NO-000074

 

Brødr Sunde AS

Borgundfjordveien 118

N-6022 Ålesund

+47/ 70 17 70 00

+47/ 70 14 34 10

post@sunde.no

Liv Jorunn Valaas

24.160

NO-000083

 

Total E & P Norge AS

Finnestadveien 44

N-4029 Stavanger

+47/ 51 50 39 18

+47/ 51 50 31 40

firmapost@ep.total.no

Ulf Einar Moltu

11.100

NO-000084

 

Kims Norge AS

Postboks 33

N-2857 Skreia

+47/ 61 16 56 00

+47/ 61 16 44 17

Stein Rønne

15

NO-000085

 

Kährs Brumunddal AS

Strandsagveien 2

N-2381 Brumunddal

+47/ 62 34 66 00

+47/ 62 34 68 59

Harald Øie

20.200

NO-000086

 

Grafisk Senter Grøset AS

N-2260 Kirkenær

+47/ 62 94 65 00

+47/ 62 99 65 01

firmapost@gsg.no

Mari Lilleåsen

22.220

NO-000087

 

Norske Skogindustrier ASA

Follum

N-3505 Hønefoss

+47/ 32 11 21 00

+47/ 32 11 21 00

astrid.broch-due@norske-skog.com

Astrid Broch-Due

21

NO-000088

 

Moelven Van Severen AS

Tiendeholmen

N-7800 Namsos

+47/ 74 21 33 00

+47/ 74 21 33 90

post@vanseveren.moelven.com

Frank-Espen Kristoffersen

20.101

NO-000090

 

AS Oppland Metall

Mattisrudsvingen 2

N-2827 Hunndalen

+47/ 61 18 76 70

+47/61 17 04 71

firmapost@opplandmetall.no

Knut Sørlie

37.00, 60.2

NO-000092

 

Forestia AS

Braskereidfoss

N-2435 Braskereidfoss

+47/ 62 42 82 00

+47/ 62 42 82 78

braskeriedfoss@forestia.com

Per Olav Løken

20.200

NO-000093

 

Prior Øst BA

Industriveien 1

N-1890 Rakkestad

+47/ 69 22 67 00

+47/ 69 22 67 01

Arne Kristian Kolberg

15.12

NO-000095

 

Grip Senter

Storgata 23 C

N-0184 Oslo

+47/ 22 97 98 00

+47/ 22 42 75 10

Eva Marit Isanger

91.33

NO-000096

 

Gjøvik Land og Toten Avfallsselskap DA

Dalborgmarka 100

N-2827 Hunndalen

+47/ 61 14 55 80

+47/ 61 13 22 45

Bjørn E. Berg

90

NO-000097

 

Hydro Polymers AS

Klor/VCM fabrikken & PVC fabrikken

Rafnes

N-3966 Stahelle

+47/35 00 60 94

+47/35 00 62 98

nils.eirik.stamland@hydro.com

Nils Eirik Stamland

24.140


III Tiedotteita

Komissio

17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/24


IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Kerryn ja Dublinin välillä Irlannissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/C 40/15)

1.

Johdanto: Irlanti on muuttanut Dulinin ja Kerryn välisellä reitillä harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle asetettua julkisen palvelun velvoitetta, jota koskevat vaatimukset on julkaistu 15.3.2002 ”Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä” C 66 (2002/C 66/04) yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 22.7.2005. Julkisen palvelun velvoitetta koskevat muutetut vaatimukset on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

Irlanti on päättänyt, että jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut tai aloittamassa kyseisellä reitillä säännöllistä lentoliikennettä julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja korvausta vaatimatta, kun tarjouspyynnön julkaisemisesta on kulunut kuukausi, se edelleen rajoittaa mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen pääsyn kyseiselle reitille koskemaan vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa 22.7.2005 alkaen ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden tällaisen liikenteen harjoittamiseen.

2.

Tarjouskilpailun kohde: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen Dublinin ja Kerryn välillä 22.7.2005 alkaen niiden julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

3.

Osallistuminen tarjouskilpailuun: Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen harjoittajat, joilla on voimassa oleva liikennelupa, jonka jokin jäsenvaltio on myöntänyt yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 nojalla. Lentoliikennettä harjoitetaan Irlannin siviili-ilmailuviranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluville lentopaikoille.

4.

Tarjouskilpailumenettely: Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d—i alakohdan säännöksiä.

5.

Tietoja tarjousten tekijöille: Tarjouskilpailua koskevan asiakirjapeketin, joka sisältää tarjouslomakkeen, taloudellisia tietoja koskevat vaatimukset, selostuksen Kerryn lentoaseman palveleman alueen väestöstä ja sosioekonomisesta asemasta, tiedot lentoasemasta (viimeisimmät matkustajamäärät, tiedot laskeutumismaksuista ja teknisistä laitteista jne.) sekä yksityiskohtaiset sopimusehdot, voi tilata ilmaiseksi seuraavasta osoitteesta:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr Liam Keogh, Dublin 2. Puhelin (353-1) 604 15 94, faksi (353-1) 604 16 81, sähköpostiosoite: liamkeogh@transport.ie.

6.

Tiedot, jotka tarjousten tekijöiden on toimitettava: Sen lisäksi, että tarjousten tekijät palauttavat asianmukaisesti täytetyn tarjouslomakkeen, niiden on vakuutettava tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen liikennöinnin aloittamiseen 22.7.2005 ja palvelujen luotettavuuteen ja jatkuvuuteen liittyvien vaatimusten osalta siitä, että:

a)

niiden taloudellinen asema ja kapasiteetti ovat riittävät mainittujen reittien liikennöimiseen,

b)

niillä on tarvittavat voimassa olevat toimiluvat (Air Operating Licence ja Air Operator's Certificate, myönnetty yhteisten ilmailusääntöjen (JAR-OPS) perusteella) ja

c)

ne voivat osoittaa, että niillä on aikaisempaa kokemusta säännöllisen matkustajaliikenteen harjoittamisesta.

Jos tarjoukset täyttävät a, b ja c kohdan vaatimukset, ne arvioidaan sen perusteella, mikä tarjous on taloudellisesti edullisin, ja samalla otetaan huomioon liikenteenharjoittajan kapasiteetti varmistaa julkisen palvelun velvoitteen mukainen lentoliikenne sopimuskauden ajan. Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ei ole kuitenkaan velvollinen hyväksymään yhtäkään tarjousta. Ministeri varaa tietyissä olosuhteissa oikeuden neuvotella tarjouksen tekijän kanssa tarjoukseen liittyvästä hinnasta, mutta ottaen huomioon toimintakustannuksiin perustuvat ennakoidut tappiot, ennakoidut tuotot jne.

Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen pidättää itselleen oikeuden pyytää lisätietoja tarjouksen tekijän taloudellisista ja/tai teknisistä resursseista ja osaamisesta, ja sen estämättä, mitä edellä on sanottu, pyytää joko kolmannelta osapuolelta tai tarjouksen tekijältä lisätietoja tarjouksen tekijän mahdollisuuksista käynnistää kyseessä oleva säännöllinen lentoliikenne ja harjoittaa sitä.

Tarjoukset on tehtävä euromääräisinä, ja kaikki tausta-asiakirjat on toimitettava englanninkielisinä. Sopimusta käsitellään Irlannin lain soveltamisalaan kuuluvana sopimuksena, ja se kuuluu yksinomaan Irlannin tuomioistuinten tuomiovaltaan.

7.

Korvaus: Tarjouksissa on mainittava selvästi taloudellinen korvaus, joka pyydetään julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä kyseisellä reitillä kolmena vuotena (vuosittain jaoteltuna) liikennöinnin suunnitellusta alkamisajankohdasta alkaen. Korvaus on laskettava julkisen palvelun velvoitetta koskevien vähimmäisvaatimusten perusteella.

Liikenneministeriön (Department of Transport) maksama lopullinen korvaus lasketaan vuosittain jälkikäteen ja rajoitetaan tarjouskilpailun voittaneelle liikenteenharjoittajalle kyseisen reitin liikennöimisestä tosiasiallisesti aiheutuneisiin tappioihin ottaen huomioon tosiasialliset kustannukset ja tulot sekä tarvittaessa voittomarginaali. Korvaus voi olla enintään tarjouksissa ilmoitetun vuosittaisen määrän suuruinen.

Liikenteenharjoittaja voi pyytää maksut suoritettaviksi säännöllisinä erinä edellä 5 kohdassa tarkoitetussa asiakirjapaketissa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Jäännöserä suoritetaan kunkin sopimusvuoden lopussa, ja sen edellytyksenä on, että tarjouksen ratkaissut viranomainen on saanut maksupyynnöt asianmukaisine selvityksineen ja näiden maksupyyntöjen liitteenä ovat liikenteenharjoittajan tilintarkastajien sopimusehtojen mukaisesti antamat todistukset.

Sopimuksessa on määräys vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamisesta, josta päättää tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen siinä tapauksessa, että liikennöimisen edellytykset muuttuvat. Arvioidessaan vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamista koskevaa ehdotusta tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ottaa asianmukaisesti huomioon sellaisten olosuhteiden vaikutuksen liikenteen harjoittamiseen, joita liikenteenharjoittaja ei ole ennakoinut tai voinut ennakoida ja jotka ovat seurausta tekijöistä, joihin liikenteenharjoittaja ei ole voinut vaikuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen irtisanomista koskevien määräysten soveltamista.

Kaikki sopimukseen liittyvät maksut suoritetaan euromääräisinä.

8.

Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen: Tarjouksen ratkaisee liikenneministeri (Minister for Transport). Sopimuksen voimassaoloaika on kolme vuotta alkaen 22.7.2005. Uusi tarjouskilpailu järjestetään tarpeen vaatiessa ennen 22.7.2005 alkavan kolmen vuoden enimmäisvoimassaoloajan päättymistä. Kaikki muutokset tai sopimuksen irtisanominen on toteutettava sopimusehtojen mukaisesti. Julkisen palvelun velvoitteen vaatimuksia voidaan muuttaa ainoastaan tarjouskilpailun ratkaisevan viranomaisen ennakkosuostumuksella.

9.

Seuraamukset, mikäli lentoliikenteen harjoittaja ei noudata sopimusta: Jos lento peruutetaan suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä, korvaus maksetaan ainoastaan sellaisten kustannusten mukaan, jotka ovat aiheutuneet liikenteenharjoittajalle sellaisista matkustajista huolehtimisesta, joihin lennon peruuttaminen on vaikuttanut. Tarjouksen ratkaiseva viranomainen pidättää oikeuden sanoa sopimus irti, jos se, ottaen huomioon liikenteenharjoittajan tarjoaman palvelun riittävyyden ja erityisesti suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä peruutettujen ja/tai myöhästyneiden lentojen määrän, katsoo, että julkisen palvelun velvoitetta koskevia vaatimuksia ei täytetä tai ole täytetty tyydyttävällä tavalla.

10.

Tarjoukset on jätettävä: Kolmenkymmenenyhden (31) kalenteripäivän kuluessa tämän tiedonannon julkaisemisesta ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä”.

11.

Tarjousten jättäminen: Tarjoukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä (postileima on osoituksena lähetyspäivästä) tai toimitettava suoraan osoitteeseen:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, viimeistään 10 kohdassa mainittuna päivänä klo 12 mennessä (Irlannin aikaa) kirjekuoressa, jossa on merkintä ’EASP Tender’.

12.

Tarjouskilpailun voimassaolo: Tarjouskilpailu on voimassa asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että yksikään yhteisön lentoliikenteen harjoittaja ei esitä ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa kyseiselle reitille liikennöintisuunnitelmaa julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti sekä korvausta saamatta.

13.

Tiedonsaannin vapautta koskeva laki (Freedom of Information Act) 1997: Liikenneministeriö (Department of Transport) sitoutuu pitämään parhaan kykynsä mukaan tarjousten tekijöiden toimittamat tiedot luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ministeriön lakisääteisiä velvollisuuksia, joista säädetään muun muassa vuonna 1997 annetussa tiedonsaannin vapautta koskevassa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2003 annetulla tiedonsaannin vapautta koskevalla lailla. Jos tarjousten tekijät haluavat, ettei niiden toimittamia tietoja luovuteta niiden sisältämien kaupallisten salaisuuksien vuoksi, niiden on tietoja toimittaessaan eriteltävä tällaiset tiedot ja perusteltava niiden arkaluonteisuus. Ministeriö kuulee tarjouksen tekijöitä tietojen arkaluonteisuudesta ennen kuin se tekee päätöksen niiden luovuttamisesta tiedonsaannin vapautta koskevan lain säännösten nojalla. Jos tarjousten tekijät katsovat, etteivät niiden toimittamat tiedot ole miltään osin kaupallisesti arkaluonteisia, niiden on annettava asiaa koskeva lausuma, jolloin tietoja voidaan luovuttaa niitä pyydettäessä tiedonsaannin vapautta koskevan lain nojalla.


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/26


IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Galwayn ja Dublinin välillä Irlannissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/C 40/16)

1.

Johdanto: Irlanti on muuttanut Dulinin ja Galwayn välisellä reitillä harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle asetettua julkisen palvelun velvoitetta, jota koskevat vaatimukset on julkaistu 15.3.2002 ”Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä” C 66 (2002/C 66/05) yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 22.7.2005. Julkisen palvelun velvoitetta koskevat muutetut vaatimukset on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

Irlanti on päättänyt, että jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut tai aloittamassa kyseisellä reitillä säännöllistä lentoliikennettä julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja korvausta vaatimatta, kun tarjouspyynnön julkaisemisesta on kulunut kuukausi, se edelleen rajoittaa mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen pääsyn kyseiselle reitille koskemaan vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa 22.7.2005 alkaen ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden tällaisen liikenteen harjoittamiseen.

2.

Tarjouskilpailun kohde: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen Dublinin ja Galwayn välillä 22.7.2005 alkaen niiden julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

3.

Osallistuminen: Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen harjoittajat, joilla on voimassa oleva liikennelupa, jonka jokin jäsenvaltio on myöntänyt yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 nojalla. Lentoliikennettä harjoitetaan Irlannin siviili-ilmailuviranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluville lentopaikoille.

4.

Tarjouskilpailumenettely: Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d—i alakohdan säännöksiä.

5.

Tietoja tarjousten tekijöille: Tarjouskilpailua koskevan asiakirjapeketin, joka sisältää tarjouslomakkeen, taloudellisia tietoja koskevat vaatimukset, selostuksen Galwayn lentoaseman palveleman alueen väestöstä ja sosioekonomisesta asemasta, tiedot lentoasemasta (viimeisimmät matkustajamäärät, tiedot laskeutumismaksuista ja teknisistä laitteista jne.) sekä yksityiskohtaiset sopimusehdot, voi tilata ilmaiseksi seuraavasta osoitteesta:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr Liam Keogh, IRL-Dublin 2. P. (353-1) 604 15 94, f. (353-1) 604 16 81, e-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Tiedot, jotka tarjousten tekijöiden on toimitettava: Sen lisäksi, että tarjousten tekijät palauttavat asianmukaisesti täytetyn tarjouslomakkeen, niiden on vakuutettava tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen liikennöinnin aloittamiseen 22.7.2005 ja palvelujen luotettavuuteen ja jatkuvuuteen liittyvien vaatimusten osalta siitä, että:

a)

niiden taloudellinen asema ja kapasiteetti ovat riittävät mainittujen reittien liikennöimiseen,

b)

niillä on tarvittavat voimassa olevat toimiluvat (Air Operating Licence ja Air Operator's Certificate, myönnetty yhteisten ilmailusääntöjen (JAR-OPS) perusteella) ja

c)

ne voivat osoittaa, että niillä on aikaisempaa kokemusta säännöllisen matkustajaliikenteen harjoittamisesta.

Jos tarjoukset täyttävät a, b ja c kohdan vaatimukset, ne arvioidaan sen perusteella, mikä tarjous on taloudellisesti edullisin, ja samalla otetaan huomioon liikenteenharjoittajan kapasiteetti varmistaa julkisen palvelun velvoitteen mukainen lentoliikenne sopimuskauden ajan. Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ei ole kuitenkaan velvollinen hyväksymään yhtäkään tarjousta. Ministeri varaa tietyissä olosuhteissa oikeuden neuvotella tarjouksen tekijän kanssa tarjoukseen liittyvästä hinnasta, mutta ottaen huomioon toimintakustannuksiin perustuvat ennakoidut tappiot, ennakoidut tuotot jne.

Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen pidättää itselleen oikeuden pyytää lisätietoja tarjouksen tekijän taloudellisista ja/tai teknisistä resursseista ja osaamisesta, ja sen estämättä, mitä edellä on sanottu, pyytää joko kolmannelta osapuolelta tai tarjouksen tekijältä lisätietoja tarjouksen tekijän mahdollisuuksista käynnistää kyseessä oleva säännöllinen lentoliikenne ja harjoittaa sitä.

Tarjoukset on tehtävä euromääräisinä, ja kaikki tausta-asiakirjat on toimitettava englanninkielisinä.

Sopimusta käsitellään Irlannin lain soveltamisalaan kuuluvana sopimuksena, ja se kuuluu yksinomaan Irlannin tuomioistuinten tuomiovaltaan.

7.

Korvaus: Tarjouksissa on mainittava selvästi taloudellinen korvaus, joka pyydetään julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä kyseisellä reitillä kolmena vuotena (vuosittain jaoteltuna) liikennöinnin suunnitellusta alkamisajankohdasta alkaen. Korvaus on laskettava julkisen palvelun velvoitetta koskevien vähimmäisvaatimusten perusteella.

Liikenneministeriön (Department of Transport) maksama lopullinen korvaus lasketaan vuosittain jälkikäteen ja rajoitetaan tarjouskilpailun voittaneelle liikenteenharjoittajalle kyseisen reitin liikennöimisestä tosiasiallisesti aiheutuneisiin tappioihin ottaen huomioon tosiasialliset kustannukset ja tulot sekä tarvittaessa voittomarginaali. Korvaus voi olla enintään tarjouksissa ilmoitetun vuosittaisen määrän suuruinen.

Liikenteenharjoittaja voi pyytää maksut suoritettaviksi säännöllisinä erinä edellä 5 kohdassa tarkoitetussa asiakirjapaketissa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Jäännöserä suoritetaan kunkin sopimusvuoden lopussa, ja sen edellytyksenä on, että tarjouksen ratkaissut viranomainen on saanut maksupyynnöt asianmukaisine selvityksineen ja näiden maksupyyntöjen liitteenä ovat liikenteenharjoittajan tilintarkastajien sopimusehtojen mukaisesti antamat todistukset.

Sopimuksessa on määräys vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamisesta, josta päättää tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen siinä tapauksessa, että liikennöimisen edellytykset muuttuvat. Arvioidessaan vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamista koskevaa ehdotusta tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ottaa asianmukaisesti huomioon sellaisten olosuhteiden vaikutuksen liikenteen harjoittamiseen, joita liikenteenharjoittaja ei ole ennakoinut tai voinut ennakoida ja jotka ovat seurausta tekijöistä, joihin liikenteenharjoittaja ei ole voinut vaikuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen irtisanomista koskevien määräysten soveltamista.

Kaikki sopimukseen liittyvät maksut suoritetaan euromääräisinä.

8.

Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen: Tarjouskilpailun ratkaisee liikenneministeri (Minister for Transport). Sopimuksen voimassaoloaika on kolme vuotta alkaen 22.7.2005. Uusi tarjouskilpailu järjestetään tarpeen vaatiessa ennen 22.7.2005 alkavan kolmen vuoden enimmäisvoimassaoloajan päättymistä. Kaikki muutokset tai sopimuksen irtisanominen on toteutettava sopimusehtojen mukaisesti. Julkisen palvelun velvoitteen vaatimuksia voidaan muuttaa ainoastaan tarjouskilpailun ratkaisevan viranomaisen ennakkosuostumuksella.

9.

Seuraamukset, mikäli lentoliikenteen harjoittaja ei noudata sopimusta: Jos lento peruutetaan suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä, korvaus maksetaan ainoastaan sellaisten kustannusten mukaan, jotka ovat aiheutuneet liikenteenharjoittajalle sellaisista matkustajista huolehtimisesta, joihin lennon peruuttaminen on vaikuttanut. Tarjouksen ratkaiseva viranomainen pidättää oikeuden sanoa sopimus irti, jos se, ottaen huomioon liikenteenharjoittajan tarjoaman palvelun riittävyyden ja erityisesti suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä peruutettujen ja/tai myöhästyneiden lentojen määrän, katsoo, että julkisen palvelun velvoitetta koskevia vaatimuksia ei täytetä tai ole täytetty tyydyttävällä tavalla.

10.

Tarjoukset on jätettävä: Kolmenkymmenenyhden (31) kalenteripäivän kuluessa tämän tiedonannon julkaisemisesta ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä”.

11.

Tarjousten jättäminen: Tarjoukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä (postileima on osoituksena lähetyspäivästä) tai toimitettava suoraan osoitteeseen:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, viimeistään 10 kohdassa mainittuna päivänä klo 12 mennessä (Irlannin aikaa) kirjekuoressa, jossa on merkintä ’EASP Tender’.

12.

Tarjouskilpailun voimassaolo: Tarjouskilpailu on voimassa asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti sillä edellytyksellä, että yksikään yhteisön lentoliikenteen harjoittaja ei esitä ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa kyseiselle reitille liikennöintisuunnitelmaa julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti sekä korvausta saamatta.

13.

Tiedonsaannin vapautta koskeva laki (Freedom of Information Act) 1997: Liikenneministeriö (Department of Transport) sitoutuu pitämään parhaan kykynsä mukaan tarjousten tekijöiden toimittamat tiedot luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ministeriön lakisääteisiä velvollisuuksia, joista säädetään muun muassa vuonna 1997 annetussa tiedonsaannin vapautta koskevassa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2003 annetulla tiedonsaannin vapautta koskevalla lailla. Jos tarjousten tekijät haluavat, ettei niiden toimittamia tietoja luovuteta niiden sisältämien kaupallisten salaisuuksien vuoksi, niiden on tietoja toimittaessaan eriteltävä tällaiset tiedot ja perusteltava niiden arkaluonteisuus. Ministeriö kuulee tarjouksen tekijöitä tietojen arkaluonteisuudesta ennen kuin se tekee päätöksen niiden luovuttamisesta tiedonsaannin vapautta koskevan lain säännösten nojalla. Jos tarjousten tekijät katsovat, etteivät niiden toimittamat tiedot ole miltään osin kaupallisesti arkaluonteisia, niiden on annettava asiaa koskeva lausuma, jolloin tietoja voidaan luovuttaa niitä pyydettäessä tiedonsaannin vapautta koskevan lain nojalla.


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/28


IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta sisäisen lentoliikenteen reiteillä Donegal—Dublin ja Sligo—Dublin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/C 40/17)

1.

Johdanto: Irlanti on muuttanut Donegalin ja Dublinin sekä Sligon ja Dublinin välisillä reiteillä harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle asetettuja julkisen palvelun velvoitteita, joita koskevat vaatimukset on julkaistu 15.3.2002 ”Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä” C 66 (2002/C 66/07 ja 2002/C 66/03) yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 22.7.2005. Julkisen palvelun velvoitetta koskevat muutetut vaatimukset on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

Irlanti on päättänyt, että jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut tai aloittamassa kyseisellä reitillä säännöllistä lentoliikennettä julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja korvausta vaatimatta, kun tarjouspyynnön julkaisemisesta on kulunut kuukausi, se edelleen rajoittaa mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen pääsyn kyseiselle reitille koskemaan vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa 22.7.2005 alkaen ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden tällaisen liikenteen harjoittamiseen.

2.

Tarjouskilpailun kohde: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen 22.7.2005 alkaen kahdella erillisellä reitillä: Donegal—Dublin ja Sligo—Dublin niiden julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

Oikeus julkisen palvelun velvoitteen mukaisen liikenteen harjoittamiseen myönnetään yhdellä sopimuksella, joka koskee liikenteen harjoittamista kummallakin reitillä.

3.

Osallistuminen: Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen harjoittajat, joilla on voimassa oleva liikennelupa, jonka jokin jäsenvaltio on myöntänyt yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 nojalla. Lentoliikennettä harjoitetaan Irlannin siviili-ilmailuviranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluville lentopaikoille.

4.

Tarjouskilpailumenettely: Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d—i alakohdan säännöksiä.

5.

Tietoja tarjousten tekijöille: Tarjouskilpailua koskevan asiakirjapeketin, joka sisältää tarjouslomakkeen, taloudellisia tietoja koskevat vaatimukset, selostuksen Sligon ja Donegalin lentoasemien palveleman alueen väestöstä ja sosioekonomisesta asemasta, tiedot lentoasemista (viimeisimmät matkustajamäärät, tiedot laskeutumismaksuista ja teknisistä laitteista jne.) sekä yksityiskohtaiset sopimusehdot, voi tilata ilmaiseksi seuraavasta osoitteesta:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, Att: yhteyshenkilö Liam Keogh. P. (353-1) 604 15 94, f. (353-1) 604 16 81, e-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Tiedot, jotka tarjousten tekijöiden on toimitettava: Sen lisäksi, että tarjousten tekijät palauttavat asianmukaisesti täytetyn tarjouslomakkeen, niiden on vakuutettava tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen liikennöinnin aloittamiseen 22.7.2005 ja palvelujen luotettavuuteen ja jatkuvuuteen liittyvien vaatimusten osalta siitä, että:

a)

niiden taloudellinen asema ja kapasiteetti ovat riitävät mainittujen reittien liikennöimiseen,

b)

niillä on tarvittavat voimassa olevat toimiluvat (Air Operating Licence ja Air Operator's Certificate, myönnetty yhteisten ilmailusääntöjen (JAR-OPS) perusteella) ja

c)

ne voivat osoittaa, että niillä on aikaisempaa kokemusta säännöllisen matkustajaliikenteen harjoittamisesta.

Jos tarjoukset täyttävät a, b ja c kohdan vaatimukset, ne arvioidaan sen perusteella, mikä tarjous on taloudellisesti edullisin, ja samalla otetaan huomioon liikenteenharjoittajan kapasiteetti varmistaa julkisen palvelun velvoitteen mukainen lentoliikenne sopimuskauden ajan. Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ei ole kuitenkaan velvollinen hyväksymään yhtäkään tarjousta. Ministeri varaa tietyissä olosuhteissa oikeuden neuvotella tarjouksen tekijän kanssa tarjoukseen liittyvästä hinnasta, mutta ottaen huomioon toimintakustannuksiin perustuvat ennakoidut tappiot, ennakoidut tuotot jne.

Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen pidättää oikeuden pyytää lisätietoja tarjouksen tekijän taloudellisista ja/tai teknisistä resursseista ja osaamisesta, ja sen estämättä, mitä edellä on sanottu, pyytää joko kolmannelta osapuolelta tai tarjouksen tekijältä lisätietoja tarjouksen tekijän mahdollisuuksista käynnistää kyseessä oleva säänöllinen lentoliikenne ja harjoittaa sitä.

Tarjoukset on tehtävä euromääräisinä, ja kaikki tausta-asiakirjat on toimitettava englanninkielisinä.

Sopimusta käsitellään Irlannin lain soveltamisalaan kuuluvana sopimuksena, ja se kuuluu yksinomaan Irlannin tuomioistuinten tuomiovaltaan.

7.

Korvaus: Tarjouksissa on mainittava selvästi taloudellinen korvaus, joka pyydetään julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä kyseisellä reiteillä kolmena vuotena (vuosittain jaoteltuna) liikennöinnin suunnitellusta alkamisajankohdasta alkaen. Korvaus on laskettava julkisen palvelun velvoitetta koskevien vähimmäisvaatimusten perusteella.

Liikenneministeriön (Department of Transport) maksama lopullinen korvaus lasketaan vuosittain jälkikäteen ja rajoitetaan tarjouskilpailun voittaneelle liikenteenharjoittajalle kyseisen reitin liikennöimisestä tosiasiallisesti aiheutuneisiin tappioihin ottaen huomioon tosiasialliset kustannukset ja tulot sekä tarvittaessa voittomarginaali. Korvaus voi olla enintään tarjouksissa ilmoitetun vuosittaisen määrän suuruinen.

Liikenteenharjoittaja voi pyytää maksut suoritettaviksi säännöllisinä erinä edellä 5 kohdassa tarkoitetussa asiakirjapaketissa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Jäänöserä suoritetaan kunkin sopimusvuoden lopussa, ja sen edellytyksenä on, että tarjouksen ratkaissut viranomainen on saanut maksupyynnöt asianmukaisine selvityksineen ja näiden maksupyyntöjen liitteenä ovat liikenteenharjoittajan tilintarkastajien sopimusehtojen mukaisesti antamat todistukset.

Sopimuksessa on määräys vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamisesta, josta päättää tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen siinä tapauksessa, että liikennöimisen edellytykset muuttuvat. Arvioidessaan vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamista koskevaa ehdotusta tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ottaa asianmukaisesti huomioon sellaisten olosuhteiden vaikutuksen liikenteen harjoittamiseen, joita liikenteenharjoittaja ei ole ennakoinut tai voinut ennakoida ja jotka ovat seurausta tekijöistä joihin liikenteenharjoittaja ei ole voinut vaikuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen irtisanomista koskevien määräysten soveltamista.

Kaikki sopimukseen liittyvät maksut suoritetaan euromääräisinä.

8.

Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen: Tarjouskilpailun ratkaisee liikenneministeri (Minister for Transport). Sopimuksen voimassaoloaika on kolme vuotta alkaen 22.7.2005. Uusi tarjouskilpailu järjestetään tarpeen vaatiessa ennen 22.7.2005 alkavan kolmen vuoden enimmäisvoimassaoloajan päättymistä. Kaikki muutokset tai sopimuksen irtisanominen on toteutettava sopimusehtojen mukaisesti. Julkisen palvelun velvoitteen vaatimuksia voidaan muuttaa ainoastaan tarjouskilpailun ratkaisevan viranomaisen ennakkosuostumuksella.

9.

Seuraamukset, mikäli lentoliikenteen harjoittaja ei noudata sopimusta: Jos lento peruutetaan suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä, korvaus maksetaan ainoastaan sellaisten kustannusten mukaan, jotka ovat aiheutuneet liikenteenharjoittajalle sellaisista matkustajista huolehtimisesta, joihin lennon peruuttaminen on vaikuttanut. Tarjouksen ratkaiseva viranomainen pidättää oikeuden sanoa sopimus irti, jos se, ottaen huomioon liikenteenharjoittajan tarjoaman palvelun riittävyyden ja erityisesti suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä peruutettujen ja/tai myöhästyneiden lentojen määrän, katsoo, että julkisen palvelun velvoitetta koskevia vaatimuksia ei täytetä tai ole täytetty tyydyttävällä tavalla.

10.

Tarjoukset on jätettävä: Kolmenkymmenenyhden (31) kalenteripäivän kuluessa tämän tiedonannon julkaisemisesta ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä”.

11.

Tarjousten jättäminen: Tarjoukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä (postileima on osoituksena lähetyspäivästä) tai toimitettava suoraan osoitteeseen:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, viimeistään 10 kohdassa mainittuna päivänä klo 12 mennessä (Irlannin aikaa) kirjekuoressa, jossa on merkintä ’EASP Tender’.

12.

Tarjouskilpailun voimassaolo: Tarjouskilpailu on voimassa asetuksen asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti sillä edellytyksellä, että yksikään yhteisön lentoliikenteen harjoittaja ei esitä ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa kyseiselle reitille liikennöintisuunnitelmaa julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti sekä korvausta saamatta.

13.

Tiedonsaannin vapautta koskeva laki (Freedom of Information Act) 1997: Liikenneministeriö (Department of Transport) sitoutuu pitämään parhaan kykynsä mukaan tarjousten tekijöiden toimittamat tiedot luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ministeriön lakisääteisiä velvollisuuksia, joista säädetään muun muassa vuonna 1997 annetussa tiedonsaannin vapautta koskevassa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2003 annetulla tiedonsaannin vapautta koskevalla lailla. Jos tarjousten tekijät haluavat, ettei niiden toimittamia tietoja luovuteta niiden sisältämien kaupallisten salaisuuksien vuoksi, niiden on tietoja toimittaessaan eriteltävä tällaiset tiedot ja perusteltava niiden arkaluonteisuus. Ministeriö kuulee tarjouksen tekijöitä tietojen arkaluonteisuudesta ennen kuin se tekee päätöksen niiden luovuttamisesta tiedonsaannin vapautta koskevan lain säännösten nojalla. Jos tarjousten tekijät katsovat, etteivät niiden toimittamat tiedot ole miltään osin kaupallisesti arkaluonteisia, niiden on annettava asiaa koskeva lausuma, jolloin tietoja voidaan luovuttaa niitä pyydettäessä tiedonsaannin vapautta koskevan lain nojalla.


17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/30


IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta reiteillä Knock—Dublin ja Derry—Dublin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/C 40/18)

1.

Johdanto: Irlanti on muuttanut Knockin ja Dublinin sekä Derryn ja Dublinin välisillä reiteillä harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle asetettua julkisen palvelun velvoitetta, jota koskevat vaatimukset on julkaistu 15.9.2000 ”Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä” C 265 (2000/C 265/07) (ja muutettu 28.9.2000 ”Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä” C 276 julkaistulla oikaisulla) ja 15.3.2002 ”Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä” C 66 (2002/C 66/06) yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 22.7.2005. Julkisen palvelun velvoitetta koskevat muutetut vaatimukset on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

Irlanti on päättänyt, että jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut tai aloittamassa kyseisellä reitillä säännöllistä lentoliikennettä julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja korvausta vaatimatta, kun tarjouspyynnön julkaisemisesta on kulunut kuukausi, se edelleen rajoittaa mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen pääsyn kyseiselle reitille koskemaan vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa 22.7.2005 alkaen ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden tällaisen liikenteen harjoittamiseen.

2.

Tarjouskilpailun kohde: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen 22.7.2005 alkaen kahdella erillisellä reitillä: Knock—Dublin ja Derry—Dublin niiden julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

Oikeus julkisen palvelun velvoitteen mukaisen liikenteen harjoittamiseen myönnetään yhdellä sopimuksella, joka koskee liikenteen harjoittamista kummallakin reitillä.

3.

Osallistuminen: Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen harjoittajat, joilla on voimassa oleva liikennelupa, jonka jokin jäsenvaltio on myöntänyt yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 nojalla. Lentoliikennettä harjoitetaan Irlannin siviili-ilmailuviranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluville lentopaikoille.

4.

Tarjouskilpailumenettely: Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d—i alakohdan säännöksiä.

5.

Tietoja tarjousten tekijöille: Tarjouskilpailua koskevan asiakirjapeketin, joka sisältää tarjouslomakkeen, taloudellisia tietoja koskevat vaatimukset, selostuksen Knockin ja Derryn lentoasemien palveleman alueen väestöstä ja sosioekonomisesta asemasta, tiedot lentoasemista (viimeisimmät matkustajamäärät, tiedot laskeutumismaksuista ja teknisistä laitteista jne.) sekä yksityiskohtaiset sopimusehdot, voi tilata ilmaiseksi seuraavasta osoitteesta:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr Liam Keogh, IRL-Dublin 2. P. (353-1) 604 15 94, f (353-1) 604 16 81, e-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Tiedot, jotka tarjousten tekijöiden on toimitettava: Sen lisäksi, että tarjousten tekijät palauttavat asianmukaisesti täytetyn tarjouslomakkeen, niiden on vakuutettava tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen liikennöinnin aloittamiseen 22.7.2005 ja palvelujen luotettavuuteen ja jatkuvuuteen liittyvien vaatimusten osalta siitä, että:

a)

niiden taloudellinen asema ja kapasiteetti ovat riittävät mainittujen reittien liikennöimiseen,

b)

niillä on tarvittavat voimassa olevat toimiluvat (Air Operating Licence ja Air Operator's Certificate, myönnetty yhteisten ilmailusääntöjen (JAR-OPS) perusteella) ja

c)

ne voivat osoittaa, että niillä on aikaisempaa kokemusta säännöllisen matkustajaliikenteen harjoittamisesta.

Jos tarjoukset täyttävät a, b ja c kohdan vaatimukset, ne arvioidaan sen perusteella, mikä tarjous on taloudellisesti edullisin, ja samalla otetaan huomioon liikenteenharjoittajan kapasiteetti varmistaa julkisen palvelun velvoitteen mukainen lentoliikenne sopimuskauden ajan. Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ei ole kuitenkaan velvollinen hyväksymään yhtäkään tarjousta. Ministeri varaa tietyissä olosuhteissa oikeuden neuvotella tarjouksen tekijän kanssa tarjoukseen liittyvästä hinnasta, mutta ottaen huomioon toimintakustannuksiin perustuvat ennakoidut tappiot, ennakoidut tuotot jne.

Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen pidättää itselleen oikeuden pyytää lisätietoja tarjouksen tekijän taloudellisista ja/tai teknisistä resursseista ja osaamisesta, ja sen estämättä, mitä edellä on sanottu, pyytää joko kolmannelta osapuolelta tai tarjouksen tekijältä lisätietoja tarjouksen tekijän mahdollisuuksista käynnistää kyseessä oleva säännöllinen lentoliikenne ja harjoittaa sitä.

Tarjoukset on tehtävä euromääräisinä, ja kaikki tausta-asiakirjat on toimitettava englanninkielisinä. Sopimusta käsitellään Irlannin lain soveltamisalaan kuuluvana sopimuksena, ja se kuuluu yksinomaan Irlannin tuomioistuinten tuomiovaltaan.

7.

Korvaus: Tarjouksissa on mainittava selvästi taloudellinen korvaus, joka pyydetään julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä kummallakin reitillä kolmena vuotena (vuosittain jaoteltuna) liikennöinnin suunnitellusta alkamisajankohdasta alkaen. Korvaus on laskettava julkisen palvelun velvoitetta koskevien vähimmäisvaatimusten perusteella.

Liikenneministeriön (Department of Transport) maksama lopullinen korvaus lasketaan vuosittain jälkikäteen ja rajoitetaan tarjouskilpailun voittaneelle liikenteenharjoittajalle kyseisen reitin liikennöimisestä tosiasiallisesti aiheutuneisiin tappioihin ottaen huomioon tosiasialliset kustannukset ja tulot sekä tarvittaessa voittomarginaali. Korvaus voi olla enintään tarjouksissa ilmoitetun vuosittaisen määrän suuruinen.

Liikenteenharjoittaja voi pyytää maksut suoritettaviksi säännöllisinä erinä edellä 5 kohdassa tarkoitetussa asiakirjapaketissa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Jäännöserä suoritetaan kunkin sopimusvuoden lopussa, ja sen edellytyksenä on, että tarjouksen ratkaissut viranomainen on saanut maksupyynnöt asianmukaisine selvityksineen ja näiden maksupyyntöjen liitteenä ovat liikenteenharjoittajan tilintarkastajien sopimusehtojen mukaisesti antamat todistukset.

Sopimuksessa on määräys vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamisesta, josta päättää tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen siinä tapauksessa, että liikennöimisen edellytykset muuttuvat. Arvioidessaan vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamista koskevaa ehdotusta tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ottaa asianmukaisesti huomioon sellaisten olosuhteiden vaikutuksen liikenteen harjoittamiseen, joita liikenteenharjoittaja ei ole ennakoinut tai voinut ennakoida ja jotka ovat seurausta tekijöistä, joihin liikenteenharjoittaja ei ole voinut vaikuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen irtisanomista koskevien määräysten soveltamista.

Kaikki sopimukseen liittyvät maksut suoritetaan euromääräisinä.

8.

Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen: Tarjouskilpailun ratkaisee liikenneministeri (Minister for Transport). Sopimuksen voimassaoloaika on kolme vuotta alkaen 22.7.2005. Uusi tarjouskilpailu järjestetään tarpeen vaatiessa ennen 22.7.2005 alkavan kolmen vuoden enimmäisvoimassaoloajan päättymistä. Kaikki muutokset tai sopimuksen irtisanominen on toteutettava sopimusehtojen mukaisesti. Julkisen palvelun velvoitteen vaatimuksia voidaan muuttaa ainoastaan tarjouskilpailun ratkaisevan viranomaisen ennakkosuostumuksella.

9.

Seuraamukset, mikäli lentoliikenteen harjoittaja ei noudata sopimusta: Jos lento peruutetaan suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä, korvaus maksetaan ainoastaan sellaisten kustannusten mukaan, jotka ovat aiheutuneet liikenteenharjoittajalle sellaisista matkustajista huolehtimisesta, joihin lennon peruuttaminen on vaikuttanut. Tarjouksen ratkaiseva viranomainen pidättää oikeuden sanoa sopimus irti, jos se, ottaen huomioon liikenteenharjoittajan tarjoaman palvelun riittävyyden ja erityisesti suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä peruutettujen ja/tai myöhästyneiden lentojen määrän, katsoo, että julkisen palvelun velvoitetta koskevia vaatimuksia ei täytetä tai ole täytetty tyydyttävällä tavalla.

10.

Tarjoukset on jätettävä: Kolmenkymmenenyhden (31) kalenteripäivän kuluessa tämän tiedonannon julkaisemisesta ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä”.

11.

Tarjousten jättäminen: Tarjoukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä (postileima on osoituksena lähetyspäivästä) tai toimitettava suoraan osoitteeseen:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, viimeistään 10 kohdassa mainittuna päivänä klo 12 mennessä (Irlannin aikaa) kirjekuoressa, jossa on merkintä ’EASP Tender’.

12.

Tarjouskilpailun voimassaolo: Tarjouskilpailu on voimassa asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti sillä edellytyksellä, että yksikään yhteisön lentoliikenteen harjoittaja ei esitä ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa kyseiselle reitille liikennöintisuunnitelmaa julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti sekä korvausta saamatta.

13.

Tiedonsaannin vapautta koskeva laki (Freedom of Information Act) 1997: Liikenneministeriö (Department of Transport) sitoutuu pitämään parhaan kykynsä mukaan tarjousten tekijöiden toimittamat tiedot luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ministeriön lakisääteisiä velvollisuuksia, joista säädetään muun muassa vuonna 1997 annetussa tiedonsaannin vapautta koskevassa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2003 annetulla tiedonsaannin vapautta koskevalla lailla. Jos tarjousten tekijät haluavat, ettei niiden toimittamia tietoja luovuteta niiden sisältämien kaupallisten salaisuuksien vuoksi, niiden on tietoja toimittaessaan eriteltävä tällaiset tiedot ja perusteltava niiden arkaluonteisuus. Ministeriö kuulee tarjouksen tekijöitä tietojen arkaluonteisuudesta ennen kuin se tekee päätöksen niiden luovuttamisesta tiedonsaannin vapautta koskevan lain säännösten nojalla. Jos tarjousten tekijät katsovat, etteivät niiden toimittamat tiedot ole miltään osin kaupallisesti arkaluonteisia, niiden on annettava asiaa koskeva lausuma, jolloin tietoja voidaan luovuttaa niitä pyydettäessä tiedonsaannin vapautta koskevan lain nojalla.