ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 225

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
14. syyskuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2005/C 225/1

Euron kurssi

1

2005/C 225/2

Komission lausunto, annettu 13 päivänä syyskuuta 2005, Niedersachsenin osavaltiossa Saksan liittotasavallassa sijaitsevan Hannoverin lääketieteellisen korkeakoulun TRIGA Mark I -tutkimusreaktorin käytöstäpoistosta ja purkamisesta syntyvän radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

2

2005/C 225/3

Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

3

2005/C 225/4

Ilmoitusmenettely — Tekniset määräykset ( 1 )

8

2005/C 225/5

Komission tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisessa menettelyssä — Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen Italian sisäisessä säännöllisessä lentoliikenteessä ( 1 )

13

2005/C 225/6

Saksan sisäistä säännöllistä lentoliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen asettaminen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 mukaisesti ( 1 )

15

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Tiedonantoja

Komissio

14.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 225/1


Euron kurssi (1)

13. syyskuuta 2005

(2005/C 225/01)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2276

JPY

Japanin jeniä

136,17

DKK

Tanskan kruunua

7,4562

GBP

Englannin puntaa

0,67410

SEK

Ruotsin kruunua

9,3090

CHF

Sveitsin frangia

1,5474

ISK

Islannin kruunua

76,48

NOK

Norjan kruunua

7,8210

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CYP

Kyproksen puntaa

0,5729

CZK

Tšekin korunaa

29,310

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

245,55

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6961

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

3,9383

RON

Romanian leuta

3,4905

SIT

Slovenian tolaria

239,43

SKK

Slovakian korunaa

38,510

TRY

Turkin liiraa

1,6400

AUD

Australian dollaria

1,5988

CAD

Kanadan dollaria

1,4552

HKD

Hongkongin dollaria

9,5288

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7483

SGD

Singaporin dollaria

2,0638

KRW

Etelä-Korean wonia

1 259,52

ZAR

Etelä-Afrikan randia

7,8444

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,9362

HRK

Kroatian kunaa

7,4300

IDR

Indonesian rupiaa

12 368,07

MYR

Malesian ringgitiä

4,627

PHP

Filippiinien pesoa

68,654

RUB

Venäjän ruplaa

34,8490

THB

Thaimaan bahtia

50,293


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


14.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 225/2


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2005,

Niedersachsenin osavaltiossa Saksan liittotasavallassa sijaitsevan Hannoverin lääketieteellisen korkeakoulun TRIGA Mark I -tutkimusreaktorin käytöstäpoistosta ja purkamisesta syntyvän radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

(2005/C 225/02)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

Euroopan komissio sai 11. tammikuuta 2005 Saksan liittotasavallan hallitukselta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti yleiset tiedot Hannoverin lääketieteellisen korkeakoulun TRIGA Mark I -tutkimusreaktorin käytöstäpoistosta ja purkamisesta syntyvän radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta.

Tarkasteltuaan yleisiä tietoja sekä 22. huhtikuuta 2005 pyytämiään lisätietoja, jotka Saksan hallitus toimitti 27. toukokuuta 2005, ja kuultuaan asiantuntijaryhmää komissio antaa seuraavan lausunnon:

1.

Etäisyys laitoksesta lähimpään toisen jäsenvaltion, tässä tapauksessa Alankomaiden, alueeseen on noin 180 km.

2.

Nestemäisistä ja kaasumaisista päästöistä ei tavanomaisen käytöstäpoiston yhteydessä aiheudu terveyden kannalta merkittävää altistusta muiden jäsenvaltioiden väestölle.

3.

Purkamisesta syntyvä kiinteä radioaktiivinen jäte siirretään käsittelyä ja välivarastointia varten aluevarastoon Jülich-tutkimuslaitokseen. Muu kuin radioaktiivinen kiinteä jäte ja materiaalit, joiden radioaktiivisuus ei ylitä vapauttamisrajoja, vapautetaan valvonnasta ja ne voidaan loppusijoittaa tavanomaisina jätteinä, käyttää uudelleen tai kierrättää. Tällöin noudatetaan turvallisuutta koskevissa perusnormeissa (direktiivi 96/29/Euratom) vahvistettuja vaatimuksia.

4.

Jos edellä mainituissa yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisen ja laajuisen onnettomuuden seurauksena pääsisi ympäristöön radioaktiivisia jätteitä ennalta arvaamattomasti, muiden jäsenvaltioiden väestön todennäköisesti saamat säteilyannokset eivät olisi terveyden kannalta merkittäviä.

Komissio katsoo, että Niedersachsenin osavaltiossa Saksan liittotasavallassa sijaitsevan Hannoverin lääketieteellisen korkeakoulun TRIGA Mark I -tutkimusreaktorin käytöstäpoistosta ja purkamisesta missä tahansa muodossa syntyvän radioaktiivisen jätteen hävityssuunnitelman toteuttaminen ei tavanomaisen toiminnan yhteydessä eikä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa todennäköisesti aiheuta terveyden kannalta merkittävää veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista toisen jäsenvaltion alueella.


14.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 225/3


Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

(2005/C 225/03)

Tämä julkaiseminen sisältää oikeuden vastustaa rekisteröintiä mainitun asetuksen 7 ja 12 d artiklassa tarkoitetulla tavalla. Väitteet hakemusta vastaan on tehtävä jäsenvaltion, WTO:n jäsenvaltion tai 12 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen hyväksytyn kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välityksellä kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta. Julkaiseminen perustellaan seuraavilla tekijöillä ja erityisesti 4 kohdan 6 alakohdalla, joiden mukaan hakemus katsotaan perustelluksi asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 tarkoitetulla tavalla.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2081/92

”HUILE D'OLIVE DE NIMES”

EY-nro: FR/00441/18.11.2004

SAN (X) SMM ( )

Tämä yhteenveto on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Erityisesti asianomaisen SAN:n tai SMM:n tuottajia kehotetaan yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi tutustumaan eritelmän täydelliseen toisintoon, joka on saatavissa tuottajaryhmittymältä, kansallisilta viranomaisilta tai Euroopan komission toimivaltaisista yksiköistä (1).

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

Nimi

Institut National des Appellations d'Origine

Osoite:

138, Champs Elysées, F-75008 Paris

Tammikuun 1. päivästä 2005: 51 rue d'Anjou, F-5008 Paris

Puhelin:

(01) 53 89 80 00

Faksi:

(01) 42 25 57 97 

2.   Ryhmittymä

2.1

Nimi

Syndicat des Oléiculteurs du Gard et Environs pour la Défense et la Promotion des Appellations d'Origine Contrôlées Huile d'Olive de Nîmes et Olive de Nîmes

2.2

Osoite:

Mas des Abeilles — F-30000 Nîmes

Puhelin:

(04) 66 04 50 34

Faksi:

(04) 66 04 50 31

2.3

Kokoonpano:

 tuottaja/jalostaja (x) muu ( )

3.   Tuotelaji

Luokka 1,5 — Oliiviöljy

4.   Eritelmä

(yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1   Nimi: ”Huile d'olive de Nimes”

4.2   Kuvaus: Nimesin oliiviöljyn makua hallitsee Picholine-lajike, joka antaa tiukan, joskus hieman kitkerän suutuntuman. Tuoksussa on artisokan ja vihantanurmen aromeja. Vihantanurmen aromit kehittyvät suussa varpujen ja marjojen suuntaan.

Öljyn vihreä väri vivahtaa joskus kellertävään.

4.3   Maantieteellinen alue: Nimesin oliiviöljyn tuotantoalue kattaa 183 kuntaa Gardin departementissa ja 40 kuntaa Héraultin departementissa. Täydellinen kuntaluettelo on eritelmässä.

Maantieteelliselle alueelle ovat ominaisia kukkulat ja mäet; korkeusero merenpinnasta on yleensä alle 350 metriä. Maaperä on pääasiassa tertiäärikautista hiekkakiveä, kalkkikiveä, liitukautista savimerkeliä ja siitä on muotoutunut tulvien synnyttämiä rinnepenkereitä.

Ilmasto on välimerellinen mistral-tuulineen.

4.4   Alkuperätodisteet: Öljyjä voidaan pitää kaupan valvotulla alkuperänimityksellä Huile d'olive de Nîmes vain, jos alkuperänimitysten keskusvirasto INAO (Institut national des appellations d'origine) on myöntänyt niille hyväksyntätodistuksen valvotun alkuperänimityksen saaneiden oliivinviljelytuotteiden hyväksyntää koskevien kansallisten säännösten mukaisesti.

Kaikki raaka-aineen tuotantoon ja oliiviöljyn valmistukseen liittyvät toimet on toteutettava määritellyn maantieteellisen alueen sisällä.

Raaka-aineen tuotannon osalta on noudatettava seuraavia menettelyjä:

Viljelylohkojen tunnistaminen: on laadittava luettelo viljelylohkoista, jotka soveltuvat Huile d'olive de Nîmes -nimityksellä varustetun öljyn tuotantoon eli ovat istutuspaikkaa koskevien kriteereiden ja tuotantoedellytysten mukaiset.

Satoilmoitus: oliivinviljelijän on annettava vuosittain ilmoitus tuotantopinta-alasta ja oliivien tuotantomäärästä lopullisen tuotoksen mukaisesti sekä oliivien käyttötarkoituksesta (öljynvalmistus, jalostuspaikka).

Jalostuksen osalta on noudatettava seuraavia menettelyjä:

Valmistusilmoitus: Toimijan on annettava vuosittain ilmoitus jalostetun tuotteen kokonaismäärästä.

Hyväksyntätodistusta koskeva hakemus: hakemuksen avulla voidaan määritellä tuotevaraston sijainti sekä kaikki astiat, jotka sisältävät ilmoitettuja tuotteita.

Menetelmää täydennetään analyyttisella ja aistinvaraisella tarkastuksella, jonka avulla voidaan varmistaa, että tuotteiden laatu ja ominaispiirteet ovat vaatimusten mukaiset.

Kaikkien hyväksyntätodistusten saaneiden toimijoiden on lisäksi laadittava vuosittain varastointi-ilmoitus.

4.5   Tuotantomenetelmä: Oliivit on viljeltävä ja jalostettava kohdassa 4.3. määritellyllä tuotantoalueella.

Lajikkeet:

Oliiviöljyt on saatava Picholine-, Négrette- ja Noirette-lajikkeista. Näiden lajikkeiden yhteenlasketun osuuden on oltava vähintään 85 prosenttia tilojen kaikkien oliivitarhojen puista. Picholine-lajikkeen puita on oltava vähintään 70 prosenttia tilojen kaikkien oliivitarhojen puista. Vuoden 2015 loppuun saakka tämä prosenttiosuus voi kuitenkin olla 60.

Toissijaiset lajikkeet ovat: Sauzen vert, Rougette, Olivastre, Broutignan, Cul blanc, Verdale de l'Hérault tai Groussaldo, Aglandau, Amellau, Pigalle, Piquette sekä muut perinteiset paikallislajikkeet, joita viljeltiin ennen vuoden 1956 hallaa.

Kuhunkin tarhaan voidaan kuitenkin istuttaa myös oliivipuiden pölyttäjälajikkeita, jos niitä istutetaan tasasuhtaisesti ja niitä on enintään 5 prosenttia asianomaisen oliivitarhan puiden lukumäärästä. Näistä lajikkeista peräisin olevien oliivien käyttö sallitaan, jos niiden osuus on enintään 5 prosenttia öljyn valmistukseen käytettävistä oliiveista.

Oliivitarhojen hoito:

Oliivitarhoja on hoidettava joko muokkaamalla maata tai kylvämällä ruohoa, joka niitetään vuosittain. Jokaisella puulla on oltava tilaa vähintään 24 m2 ja puiden on oltava vähintään neljän metrin päässä toisistaan.

Puut on leikattava ainakin joka toinen vuosi.

Oliivitarhoja voidaan kastella kasvukauden aikana oliivien kypsymisvaiheen alkuun saakka.

Tuotos saa olla enintään 10 tonnia hehtaarilta. Tuotos voi sadonkorjuun päätyttyä olla poikkeuksellisten ilmasto-olojen vuoksi pienempi tai suurempi, mutta kuitenkin enintään 12 tonnia oliiveja hehtaarilta.

Öljyt valmistetaan vähintään viisi vuotta vanhoista puista saaduista oliiveista.

Sadonkorjuu:

Sadonkorjuun alku vahvistetaan prefektin päätöksellä INAO:n ehdotuksesta.

Oliivit korjataan kypsinä siinä vaiheessa kun vähintään 25 prosenttia oliiveista on muuttanut väriään vihreästä keltaiseksi.

Ne kerätään puista suoraan tai ”imuroimalla”. Ne voidaan myös pudottaa puun alla oleviin verkkoihin tai muihin astioihin puita ravistamalla tai täristämällä taikka muulla tavoin, joka ei vahingoita oliivien pintaa. Hedelmien putoamisen aiheuttavien aineiden käyttö on kielletty.

Maasta kerätyt oliivit on säilytettävä erillään oliivieristä, jotka soveltuvat alkuperänimityksellä varustetun öljyn valmistukseen.

Oliivit pakataan varastointia ja kuljetusta varten avosäleisiin puulaatikoihin.

Jalostusedellytykset:

Oliiveja saa poimimisen jälkeen säilyttää enintään kahdeksan päivää ennen niiden käyttämistä.

Ennen rouhimista eri lajikkeiden oliivit voidaan sekoittaa, mutta Picholino-lajiketta on oltava vähintään 60 %.

Puristamisessa käytetään ainoastaan mekaanisia menetelmiä, eikä oliivimassaa saa kuumentaa yli 30 °C:n enimmäislämpötilan.

Sallittuja käsittelyitä ovat pesu, dekantointi, linkous ja suodatus. Muiden lisäaineiden kuin veden käyttäminen öljyn erottamisen helpottamiseksi on kiellettyä.

Saadun öljyn on oltava oliiviöljyä, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 0,8 grammaa 100 grammassa.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: Nimesin oliiviöljy on erikoislaatuinen ja ainutlaatuinen tuote luonnonympäristön, historian ja tietotaidon yhdistelmän ansiosta.

Luonnonympäristö:

Tuotantoalueelle ovat ominaisia kukkulat ja mäet; korkeusero merenpinnasta on yleensä alle 350 metriä. Maaperä on pääasiassa tertiäärikautista hiekkakiveä, kalkkikiveä, liitukautista savimerkeliä ja siitä on muotoutunut tulvien synnyttämiä rinnepenkereitä. Ilmasto on välimerellinen: kesät ovat hyvin kuivat ja syksyt kovin sateiset. Alueella puhaltaa mistral-tuuli. Talvet voivat olla ankarat.

Historia:

Oliivilehtoja esiintyi Nimesin alueella jo antiikin aikoina, mikä kertoo oliivinviljelyn liittyvän läheisesti alueeseen.

Oliiviöljyä on valmistettu alueella jo ammoisista ajoista, sillä oliivitarhat menestyivät niukkaravinteisessa maaperässä. Oliiviöljy olikin tuolloin ainoa tuotettu rasva. Oliivinviljelyn toivat alueelle kreikkalaiset, mutta voimakkaasti oliivinviljely alkoi lisääntyä roomalaisten siirtokuntien myötä. Kasvu oli suurinta 1500-luvulla.

Vuonna 1789 pidettiin Aramonin alueella tuotettua oliiviöljyä yhtenä parhaista öljyistä, jonka myynnissä Nimes näytteli tärkeää osaa.

Oliivitarhojen pinta-ala alkoi kuitenkin jäädä viininviljelyksen jalkoihin; myös öljyjen maahantuonti vähensi oliivinviljelystä.

Nimenomaan 1800-luvulla viininviljely ja muiden rasvojen maahantuonti sysäsivät oliivinviljelyn laskuun. Viljely väheni vähenemistään aina toiseen maailmansotaan asti. Viiden sotavuoden aikana oliiviöljyn tuotanto alkoi kuitenkin kiinnostaa uudelleen tuontiöljyjen ja rasvojen puutteen vuoksi.

Vuoden 1956 halla tuhosi suuren osan Nimesin alueen oliivitarhoista.

1990-luvulla oliivinviljely pyörähti jälleen käyntiin, ja Nimesin oliiviöljyn tuotanto lisääntyy.

Tietotaito:

Nimesin oliiviöljy valmistetaan pääasiassa Picholine-lajikkeen oliiveista. Tämä suosittu lajike on kestävyytensä ansiosta sopeutunut täydellisesti alueen ilmastoon ja maaperään. Puu kestää jonkin verran talven kylmyyttä ja oliivit syksyn myrskytuulia.

Picholine-lajikkeen puita kasvaa lähinnä Nimesin alueella, josta se on peräisin; muita paikallislajikkeita esiintyy Piémont Cévenolissa.

Oliivipuut on perinteisesti leikattu tuulen vuoksi melko mataliksi. Tämä tekee niistä tietenkin vähemmän haavoittuvaisia tuulille mutta myös helpottaa syötäväksi tarkoitettujen vihreässä kypsyysasteessa olevien oliivien korjuuta. Oliivit korjataan pääasiassa käsin kahdesta syystä: Ensinnäkin öljyn pääraaka-aineen tuottavan Picholine-lajikkeen oliiveja käytetään kahteen tarkoitukseen (öljynvalmistus ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien valmistus), eikä puita voi niiden jäykkyyden vuoksi juurikaan ravistella. Toiseksi perinteisten oliivitarhojen pinta-ala on pieni ja kiviaidat rajoittavat usein koneiden pääsyä tarhoihin.

Koska alueen maaperän ja erityisesti Picholine-lajikkeen ja siitä valmistettavan öljyn laadun välillä vallitsee hedelmällinen yhteys, Nimesin alueen oliivintuotanto on aloittanut uuden nousun ja levittäytynyt historiallisen Nîmes-Sommièresin ydinalueen ulkopuolelle.

4.7   Valvontaelin:

Nimi

I.N.A.O.

Osoite:

138, Champs Elysées, F-75008 Paris

Tammikuun 1. päivästä 2005: 51 rue d'Anjou — F-75008 Paris

Nimi

D.G.C.C.R.F.

Osoite:

59, Bd V. Auriol, F-75703 Paris Cedex 13 

4.8   Merkintä: Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja esillepanoa koskevissa säädöksissä vaadittujen pakollisten merkintöjen lisäksi valvotun alkuperänimityksen Huile d'olive de Nîmes saaneiden oliiviöljyjen pakkausmerkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

alkuperänimitys ”Huile d'olive de Nîmes”

maininta ”appellation d'origine contrôlée” (valvottu alkuperänimitys) tai ”AOC”. Kun pakkausmerkinnässä on maatilan ja merkin nimi, alkuperänimitys toistetaan sanojen ”appellation” ja ”contrôlée” välissä riippumatta siitä, miten osoite on merkitty.

Nämä tiedot merkitään samaan kenttään ja samaan etikettiin.

Ne esitetään painopinnalla selvästi näkyvin, luettavin, pysyvin ja riittävän suurin kirjaimin, jotta ne erottuvat selvästi muista kirjainmerkinnöistä ja piirroksista.

4.9   Kansalliset vaatimukset: Valvotusta alkuperänimityksestä Huile d'olive de Nîmes annettu asetus.


(1)  Euroopan komissio — Maatalouden pääosasto — Maataloustuotteiden laatupolitiikan yksikkö — B-1049 Bryssel.


14.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 225/8


Ilmoitusmenettely — Tekniset määräykset

(2005/C 225/04)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä. (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37; EYVL L 217, 5.8.1998, s. 20)

Ilmoitukset komission saamista teknisiä määräyksiä koskevista ehdotuksista

Viite (1)

Asiakirja

Kolmen kuukauden odotusaika päättyy (2)

2005/0410/D

Luonnos ampumalakiin (BeschV) liittyväksi yleiseksi asetukseksi

25.11.2005

2005/0411/F

Asetus N:o …/2005, annettu … päivänä …kuuta 2005, rakennusten suojaamisesta termiiteiltä ja muilta puuntuhoojilta sekä rakennus- ja asuntolain muuttamisesta

28.11.2005

2005/0412/F

Rakennus- ja asuntolain R.112-R.112-6 artiklan soveltamista koskeva määräys

28.11.2005

2005/0413/P

Toinen muutos pakkauksista ja pakkausjätteistä huolehtimista koskevasta oikeusmenettelystä 20 päivänä joulukuuta 1997 annettuun hallituksen lakiin n:o 366-A/97

28.11.2005

2005/0416/F

Julkiseen käsittelyyn tulevat Pro Pharmacopoeaa koskevat tekniset huomautukset

30.11.2005

2005/0417/F

Sähköisen viestinnän ja postihallintojen sääntelyviranomaisen päätös n:o 05-XXXX, tehty xx xx 2005, kiinteän verkon monipisteyhteyksissä käytettävän 3410-3600 MHz:n taajuuskaistan teknisten käyttöedellytysten vahvistamisesta

30.11.2005

2005/0418/F

Sähköisen viestinnän ja postihallintojen sääntelyviranomaisen päätös n:o 05-XXXX, tehty xx xx 2005, 5 GHz:n taajuuskaistalla käytettävien langattomien laitteiden, mukaan lukien langattomat lähiverkot, käyttöedellytyksistä

Sähköisen viestinnän ja postihallintojen sääntelyviranomaisen päätös n:o 05-XXXX, tehty xx xx 2005, taajuuksien antamisesta 5 GHz:n taajuuskaistalla käytettäviä langattomia laitteita, mukaan lukien langattomat lähiverkot, varten

30.11.2005

2005/0419/CZ

Luonnos määräykseksi, annettu …, mittauslaitteita koskevien tyyppihyväksyntämenettelyiden ja pakollisten vakausmenettelyiden vahvistamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön määräyksen n:o 345/2002 (lakikokoelma) muuttamisesta

1.12.2005

Komissio kiinnittää huomiota yhteisöjen tuomioistuimen asiassa CIA Security (C-194/94 — Kok. 1996, s. I-2201) 30.4.1996 antamaan tuomioon, jonka mukaan tuomioistuin on päättänyt, että direktiivin 98/34/EY (entinen 89/189/ETY) 8 ja 9 artiklaa on tulkittava siten, että yksityishenkilöt voivat vedota niihin kansallisissa tuomioistuimissa, jonka on kieltäydyttävä soveltamasta sellaista kansallista teknistä määräystä, josta ei ole ilmoitettu komissiolle mainitun direktiivin mukaisesti.

Tuomio vahvistaa komission 1 päivänä lokakuuta 1986 antaman tiedonannon (EYVL C 245, 1.10.1986, s. 4).

Lisätietoja ilmoitusmenettelystä saa osoitteesta:

Euroopan komissio

Yritys- ja teollisuustoiminta pääosasto, yksikkö C3

B-1049 Bruxelles

sähköposti: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Tutustukaa myös Internet-sivustoomme osoitteessa: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä seuraa, ettei kyseisiä teknisiä määräyksiä voida soveltaa, eikä niitä voida panna täytäntöön yksityishenkilöiden osalta.

Lisätietoja ilmoituksista antavat seuraavat kansalliset viranomaiset:

LUETTELO DIREKTIIVIN 98/34/EY HALLINNASTA VASTAAVISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

BELGIA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Ms Pascaline Descamps

P. (32-2) 206 46 89

F. (32-2) 206 57 46

Sähköposti: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Yleinen sähköposti: belnotif@mineco.fgov.be

WWW-sivusto: http://www.mineco.fgov.be

TŠEKKI

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Ms Helena Fofonkova

P. (420) 224 907 125

F. (420) 224 907 122

Sähköposti: fofonkova@unmz.cz

Yleinen sähköposti: eu9834@unmz.cz

WWW-sivusto: http://www.unmz.cz

TANSKA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

(Teollisuus- ja asuntovirasto)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (tai DK-2100 Copenhagen OE)

P. (45) 35 46 66 89 (suora)

F. (45) 35 46 62 03

Sähköposti: Ms Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Yhteinen postilaatikko ilmoituksille — noti@ebst.dk

WWW-sivusto: http://www.ebst.dk/Notifikationer

SAKSA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34—37

D-10115 Berlin

Ms Christina Jäckel

P. (49) 30 2014 6353

F. (49) 30 2014 5379

Sähköposti: infonorm@bmwa.bund.de

WWW-sivusto: http://www.bmwa.bund.de

VIRO

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Mr Karl Stern

P. (372) 6 256 405

F. (372) 6 313 660

Sähköposti: karl.stern@mkm.ee

Yleinen sähköposti: el.teavitamine@mkm.ee

KREIKKA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

P. (30) 210 696 98 63

F. (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

P. (30) 210 212 03 01

F. (30) 210 228 62 19

Sähköposti: 83189in@elot.gr

WWW-sivusto: http://www.elot.gr

ESPANJA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 Madrid

Mr Angel Silván Torregrosa

P. (34) 91 379 83 32

Ms Esther Pérez Peláez

Tekninen neuvonantaja

Sähköposti: esther.perez@ue.mae.es

P. (34) 91 379 84 64

F. (34) 91 379 84 01

Yleinen sähköposti: d83-189@ue.mae.es

RANSKA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Ms Suzanne Piau

P. (33) 1 53 44 97 04

F. (33) 1 53 44 98 88

Sähköposti: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Ms Françoise Ouvrard

P. (33) 1 53 44 97 05

F. (33) 1 53 44 98 88

Sähköposti: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANTI

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Mr Tony Losty

P. (353) 1 807 38 80

F. (353) 1 807 38 38

Sähköposti: tony.losty@nsai.ie

WWW-sivusto: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Mr Vincenzo Correggia

P. (39) 06 47 05 22 05

F. (39) 06 47 88 78 05

Sähköposti: vincenzo.correggia@minindustria.it

Mr Enrico Castiglioni

P. (39) 06 47 05 26 69

F. (39) 06 47 88 77 48

Sähköposti: enrico.castiglioni@minindustria.it

Yleinen sähköposti: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

WWW-sivusto: http://www.minindustria.it

KYPROS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

P. (357) 22 409313 tai (357) 22 375053

F. (357) 22 754103

Mr Antonis Ioannou

P. (357) 22 409409

F. (357) 22 754103

Sähköposti: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Ms Thea Andreou

P. (357) 22 409 404

F. (357) 22 754 103

Sähköposti: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Yleinen sähköposti: dir9834@cys.mcit.gov.cy

WWW-sivusto: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brivibas Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

P. (371) 7013230

F. (371) 7280882

Zanda Liekna

Solvit Coordination Centre

P. (371) 7013236

F. (371) 7280882

Sähköposti: zanda.liekna@em.gov.lv

Yleinen sähköposti: notification@em.gov.lv

LIETTUA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Ms Daiva Lesickiene

P. (370) 5 2709347

F. (370) 5 2709367

Sähköposti: dir9834@lsd.lt

WWW-sivusto: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Mr J.P. Hoffmann

P. (352) 46 97 46 1

F. (352) 22 25 24

Sähköposti: see.direction@eg.etat.lu

WWW-sivusto: http://www.see.lu

UNKARI

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Honvéd u. 13—15.

H-1055 Budapest

Mr Zsolt Fazekas

Sähköposti: fazekaszs@gkm.hu

P. (36) 1 374 2873

F. (36) 1 473 1622

Sähköposti: notification@gkm.hu

WWW-sivusto: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

P. (356) 2124 2420

F. (356) 2124 2406

Ms Lorna Cachia

Sähköposti: lorna.cachia@msa.org.mt

Yleinen sähköposti: notification@msa.org.mt

WWW-sivusto: http://www.msa.org.mt

ALANKOMAAT

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Mr Ebel van der Heide

P. (31) 50 5 23 21 34

Ms Hennie Boekema

P. (31) 50 5 23 21 35

Ms Tineke Elzer

P. (31) 50 5 23 21 33

F. (31) 50 5 23 21 59

Yleinen sähköposti:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ITÄVALTA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Ms Brigitte Wikgolm

P. (43) 1 711 00 58 96

F. (43) 1 715 96 51 tai (43) 1 712 06 80

Sähköposti: not9834@bmwa.gv.at

WWW-sivusto: http://www.bmwa.gv.at

PUOLA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Ms Barbara Nieciak

P. (48) 22 693 54 07

F. (48) 22 693 40 28

Sähköposti: barnie@mg.gov.pl

Ms Agata Gągor

P. (48) 22 693 56 90

Yleinen sähköposti: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALI

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Ms Cândida Pires

P. (351) 21 294 82 36 tai 81 00

F. (351) 21 294 82 23

Sähköposti: c.pires@mail.ipq.pt

Yleinen sähköposti: not9834@mail.ipq.pt

WWW-sivusto: http://www.ipq.pt

SLOVENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

P. (386) 1 478 3041

F. (386) 1 478 3098

Sähköposti: contact@sist.si

Ms Vesna Stražišar

SLOVAKIA

Ms Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

P. (421) 2 5249 3521

F. (421) 2 5249 1050

Sähköposti: steinlova@normoff.gov.sk

SUOMI

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Käyntiosoite:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

ja

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postiosoite:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Mr Tuomas Mikkola

P. (358-9) 5786 32 65

F. (358-9) 1606 46 22

Sähköposti: tuomas.mikkola@ktm.fi

Ms Katri Amper

Yleinen sähköposti: maaraykset.tekniset@ktm.fi

WWW-sivusto: http://www.ktm.fi

RUOTSI

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Ms Kerstin Carlsson

P. (46) 86 90 48 82 tai (46) 86 90 48 00

F. (46) 86 90 48 40 tai (46) 83 06 759

Sähköposti: kerstin.carlsson@kommers.se

Yleinen sähköposti: 9834@kommers.se

WWW-sivusto: http://www.kommers.se

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Mr Philip Plumb

P. (44) 2072151488

F. (44) 2072151529

Sähköposti: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

General Sähköposti: 9834@dti.gsi.gov.uk

WWW-sivusto: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Ms Adinda Batsleer

P. (32-2) 286 18 61

F. (32-2) 286 18 00

Sähköposti: aba@eftasurv.int

Ms Tuija Ristiluoma

P. (32-2) 286 18 71

F. (32-2) 286 18 00

Sähköposti: tri@eftasurv.int

Yleinen sähköposti: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

WWW-sivusto: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Ms Kathleen Byrne

P. (32-2) 286 17 49

F. (32-2) 286 17 42

Sähköposti: kathleen.byrne@efta.int

Yleinen sähköposti: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

WWW-sivusto: http://www.efta.int

TURKKI

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

Mr Mehmet Comert

P. (90) 312 212 58 98

F. (90) 312 212 87 68

Sähköposti: comertm@dtm.gov.tr

WWW-sivusto: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Vuosi — rekisterinumero — jäsenvaltio.

(2)  Ajanjakso, jonka aikana luonnosta ei voida hyväksyä.

(3)  Odotusaikaa ei sovelleta, sillä komissio on hyväksynyt ilmoituksen antaneen jäsenvaltion esittämät nopeutetun menettelyn perustelut.

(4)  Odotusaikaa ei sovelleta, sillä toimenpide koskee teknisiä eritelmiä tai muita vaatimuksia tai palveluihin sovellettavia säännöksiä, jotka liittyvät verotus- tai rahoitustoimenpiteisiin direktiivin 98/34/EY 1 artiklan 11 kohdan toisen alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti.

(5)  Tiedotusmenettely päättyy.


14.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 225/13


Komission tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisessa menettelyssä

Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen Italian sisäisessä säännöllisessä lentoliikenteessä

(2005/C 225/05)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Italian hallitus on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 28. joulukuuta 2001 annetun lain nro 448 52 pykälän 35 momentin mukaisesti päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen seuraavalla reitillä harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle:

1.   Reitti

Crotone — Rooma — Milano ja päinvastaiseen suuntaan

1.1

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18. tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 793/2004, 9 artiklan mukaisesti toimivaltaiset elimet voivat varata tietyt lähtö- ja saapumisajat lentoliikenteen harjoittamista varten tässä asiakirjassa vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

1.2

Italian ilmailulaitos ENAC varmistaa, että asianomaisilla lentoliikenteen harjoittajilla on asianmukaiset rakenteet ja että ne täyttävät reitille pääsyä koskevat vähimmäisvaatimukset julkisen palvelun velvoitteen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Julkisen palvelun velvoitteen erittely

2.1   Vähimmäisvuoroväli:

Vähimmäisvuoroväli edellä mainitulla reitillä on kaksi päivittäistä edestakaista lentoa koko vuoden ajan.

Kunkin koneen kokonaiskapasiteetti on saatettava myyntiin julkisen palvelun velvoitetta koskevien sääntöjen mukaisesti ilman määrällisiä rajoituksia. Varaamattomat paikat voidaan myydä markkinahintaan Rooman lentoasemalla reitille Rooma — Milano ja Milanon lentoasemalla reitille Milano — Rooma. Tällöin varaukset vapaasti asetettavalla hinnalla sallitaan ainoastaan kymmenen tuntia ennen koneen lähtöä Crotonen lentoasemalta reitille Crotone — Rooma — Milano ja Milanon lentoasemalla reitille Milano — Rooma — Crotone.

2.2   Aikataulut:

Reitillä Crotone — Rooma — Milano:

1 lento, jonka lähtöaika ajoittuu välille 6.45—7.45

1 lento, jonka lähtöaika ajoittuu välille 14.30—15.30

Lukuun ottamatta ylivoimaisia esteitä lähdön Milanoon on tapahduttava 60 minuutin kuluessa koneen saapumisesta Roomaan.

Reitillä Milano — Rooma — Crotone:

1 lento, jonka lähtöaika ajoittuu välille 10.30—11.30

1 lento, jonka lähtöaika ajoittuu välille 18.30—19.30

Lukuun ottamatta ylivoimaisia esteitä lähdön Crotoneen on tapahduttava 60 minuutin kuluessa koneen saapumisesta Roomaan.

2.3   Käytettävä kalusto:

Edestakaisella reitillä Crotone — Rooma — Milano käytettävän kaluston vähimmäiskapasiteetin on oltava 90 paikkaa koko vuoden ajan.

2.4   Kapasiteetti:

Päivittäisen vähimmäiskapasiteetin on oltava koko vuoden ajan 180 paikkaa reitillä Crotone — Rooma — Milano ja 180 paikkaa reitillä Milano — Rooma — Crotone.

2.5   Hinnat:

a)

Reiteillä sovellettavat enimmäishinnat ovat:

Crotone — Rooma: 66,00 EUR

Crotone — Milano (via Rooma): 94,00 EUR

Milano — Crotone (via Rooma): 94,00 EUR

Rooma — Crotone: 66,00 EUR

Ilmoitettuihin hintoihin eivät sisälly alv eivätkä lentokenttäverot ja -maksut. Hintoihin ei saa lisätä minkäänlaisia lisämaksuja tai korotuksia.

On varmistettava ainakin yksi maksuton lippujen jakelu- ja myyntitapa, josta ei aiheudu matkustajalle mitään lisäkustannuksia.

Kaikki reiteillä Crotone — Rooma, Crotone — Milano, Milano –Crotone ja Rooma — Crotone matkustavat ovat oikeutettuja edellä mainittuihin hintoihin. Ainoastaan edestakaisella reitillä Rooma — Milano matkustavien on maksettava lipustaan markkinahinta.

b)

Toimivaltaiset elimet tarkistavat enimmäishinnat vuosittain ISTAT/FOI:n kuluttajahintojen yleisindeksin perusteella lasketun edellisen vuoden inflaatiokertoimen mukaan. Tarkistuksesta ilmoitetaan kaikille kyseisillä reiteillä toimiville lentoliikenteen harjoittajille, ja se annetaan tiedoksi komissiolle julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

c)

Jos euron ja Yhdysvaltain dollarin keskimääräinen vaihtokurssi ja/tai polttoaineen hinta poikkeaa yli 5 prosenttia puolivuotiskauden keskiarvosta, hintoja on tarkistettava polttoaineen osuuden osalta suhteessa todetun poikkeuksen määrään.

Italian infrastruktuuri- ja liikenneministeriö tekee mahdolliset hintatarkistukset puolivuosittain ENAC:n selvityksen perusteella. Mahdolliset tarkistukset tulevat voimaan seuraavana puolivuotiskautena.

Tarkistuksesta ilmoitetaan kaikille kyseisillä reiteillä toimiville lentoliikenteen harjoittajille, ja se annetaan tiedoksi komissiolle julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.6   Palvelun jatkuvuus:

Lentojen jatkuvuuden ja säännöllisyyden varmistamiseksi lentoliikenteen harjoittajat, jotka hyväksyvät tämän julkisen palvelun velvoitteen, sitoutuvat

antamaan vakuuden, jolla taataan palvelun asianmukainen suorittaminen ja jatkuminen. Vakuuden määrän on oltava vähintään kaksi miljoonaa EUR, ja se on myönnettävä ENAC:in hyväksi vaadittaessa maksettavana pankkitakuuna, jonka avulla ENAC voi varmistaa kyseisen palvelun jatkumisen;

liikennöimään vuosittain vähintään 98 prosenttia suunnitelluista lennoista; ylivoimaisia esteitä lukuun ottamatta suoraan lentoliikenteen harjoittajasta johtuvista syistä peruutettujen lentojen määrä saa olla enintään kaksi prosenttia;

maksamaan sääntelyelimelle kustakin tämän kahden prosentin rajan ylittävästä peruutetusta lennosta 3 000 EUR sakon. Näin kertyneet varat siirretään Crotonen kaupungin talousarvioon käytettäviksi alueellisen jatkuvuuden turvaamiseksi toteutettavien toimenpiteiden rahoitukseen. Sakko lisätään voimassa olevassa lainsäädännössä DBC-järjestelmän (jota sovelletaan tapauksissa, joissa matkustajalta evätään pääsy lennolle) mukaisesti matkustajille maksettaviin korvauksiin;

takaamaan palvelun jatkuvuuden vähintään kahdentoista perättäisen kuukauden ajan.


14.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 225/15


Saksan sisäistä säännöllistä lentoliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen asettaminen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 mukaisesti

(2005/C 225/06)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Saksan hallitus on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti päättänyt asettaa 1. päivästä tammikuuta 2006 julkisen palvelun velvoitteen edestakaisilla reiteillä Rostock-Laage — München ja Rostock-Laage — Köln/Bonn.

2.

Julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

2.1

Vuorojen säännöllisyys, lentoajat ja tulo- ja lähtöajat

Reiteillä on liikennöitävä maanantaista perjantaihin säännöllisesti kaksi edestakaista lentoa päivässä Müncheniin ja yksi edestakainen lento päivässä Köln/Bonniin. Laskeutumisten Müncheniin on tapahduttava ennen klo 8.00 ja noin klo 17.30 ja paluulentojen Rostock-Laageen ennen klo 9.00 ja noin klo 18.30. Edestakaisen lennon Köln/Bonniin on tapahduttava klo 11.00 ja 15.00 välisenä aikana. Nämä vaatimukset koskevat koko vuotta, mutta joulun ja uudenvuoden välillä lentoliikennettä voidaan supistaa. Sunnuntaisin ja juhlapäivinä riittää yksi edestakainen lento.

Vastaavat tulo- ja lähtöajat (slotit) ovat 18. tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti käytettävissä, tai niitä on haettu toimivaltaisilta viranomaisilta.

2.2

Matkustajapaikkojen määrä

Lennoilla on käytettävä ilma-aluksia, joissa on vähintään 30 matkustajapaikkaa.

2.3

Käytettävä kalusto

Lennoilla on käytettävä potkuriturbiini- tai suihkumoottorikäyttöistä lentokonetta, jonka matkustamotilan on oltava paineistettu. Lennot on lennettävä mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti.

2.4

Hinnat

Rostock-Laagesta Müncheniin lennettävän yhdensuuntaisen lennon korkein perushinta saa olla enintään 250 euroa (lopullinen kuluttajahinta) ja Köln/Bonniin lennettävän yhdensuuntaisen lennon korkein perushinta enintään 200 euroa (lopullinen kuluttajahinta).

2.5

Varaukset

Lentojen on oltava varattavissa vähintään yhden kansainvälisen varausjärjestelmän (CRS) kautta sekä Internetissä.

2.6

Palvelun jatkuvuus

Suoraan lentoliikenteen harjoittajasta johtuvista syistä peruutettujen lentojen määrä ei saa ylittää vuoden aikana kahta prosenttia suunnitelluista lennoista.

3.

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien tiedoksi annetaan seuraavaa: Jos Mecklenburg-Vorpommernin talousministeriö ei ole 1. joulukuuta 2005 mennessä saanut yhdeltäkään lentoliikenteen harjoittajalta kirjallista ilmoitusta sen halukkuudesta aloittaa julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja rahallista korvausta vaatimatta säännöllinen lentoliikenne kyseisillä reiteillä 1. päivästä tammikuuta 2006, Saksan hallitus rajoittaa edellä mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti pääsyn jommallekummalle tai molemmille reiteille koskemaan vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden tällaisen liikenteen harjoittamiseen 1. päivästä tammikuuta 2006 alkaen.

Asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouspyyntö julkaistaan lähiaikoina Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lisätietoja saa osoitteesta

Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

D-19053 Schwerin

Puhelin: (49-385) 588 5510

Faksi: (49-385) 588 5865.