Euroopan yhtenäisasiakirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan yhtenäisasiakirja

ASIAKIRJAN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

Rakenne

Toimielimiä koskevat muutokset

Politiikan alat

MISTÄ ALKAEN ASIAKIRJAA SOVELLETAAN?

Euroopan yhtenäisasiakirjaa alettiin soveltaa 1. heinäkuuta 1987.

TAUSTAA

Euroopan unionin historia – 1980–1989 (Europa-portaali).

ASIAKIRJA

Euroopan yhtenäisasiakirja (EYVL L 169, 29.6.1987, s. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Completing the Internal Market – White Paper from the Commission to the European Council (Komission valkoinen kirja Eurooppa-neuvostolle sisämarkkinoiden toteuttamisesta) (Milano, 28.–29. kesäkuuta 1985) (COM(85)0310 final, 14.6.1985)

Viimeisin päivitys: 04.04.2018