Maastrichtin sopimus Euroopan unionista

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehty sopimus

SOPIMUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan yhteisöt (ensimmäinen pilari)

Ensimmäinen pilari kattaa EU:n kolmen alkuperäisen elimen perinteisen toiminnan sekä työskentely- ja päätöksentekomenettelyt:

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (toinen pilari)

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on

Yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa (kolmas pilari)

Yhteistyön tavoitteena on taata kansalaisille korkea turvallisuuden taso

Talous- ja rahaliitto

EU-maiden on

Yhteinen raha (euro)

Sopimuksen mukaan

Uudet politiikanalat

Sopimuksessa EU:lle annetaan toimivalta seuraavilla politiikanaloilla:

Sosiaalipolitiikkaa koskeva pöytäkirja

Euroopan unionin kansalaisuus

Unionin kansalaisuus antaa kaikkien EU-maiden kansalaisille oikeuden

Toimielimiä koskevat muutokset

Sopimuksella

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992, ja se tuli voimaan 1. marraskuuta 1993.

TAUSTAA

Maastrichtin sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus. Se käynnisti ”uuden vaiheen yhä läheisemmän liiton luomiseksi Euroopan kansojen välille” antamalla aiemmille yhteisöille poliittisen ulottuvuuden.

ASIAKIRJA

Euroopan unionista tehty sopimus (EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Viimeisin päivitys: 21.03.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).