Nizzan sopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Nizzan sopimus

SOPIMUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lisätään EU:n toimielinten legitiimiyttä ja tehokkuutta EU:n jäsenmäärän kasvu huomioon ottaen.

Muita sopimuksella tehtyjä tärkeitä muutoksia

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus allekirjoitettiin 26. helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 1. huhtikuuta 2003. Joitakin sen säännöistä alettiin kuitenkin panna täytäntöön tätä myöhemmin.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Ennakkoratkaisu: Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu, joka annetaan vastauksena kansallisen tuomioistuimen kysymykseen, joka koskee EU:n lainsäädännön tulkintaa tai pätevyyttä ja jolla näin edistetään EU:n lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista.

ASIAKIRJA

Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta (EYVL C 80, 10.3.2001, s. 1–87)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Sopimus Euroopan unionista – konsolidoitu toisinto 1992 (EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Euroopan yhteisön perustamissopimus – konsolidoitu toisinto 2002 (EYVL C 325, 24.12.2002, s. 33–184)

Viimeisin päivitys: 21.03.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).