Laivanomistajien korvausvastuu onnettomuustapauksissa

Merionnettomuuksissa osallisina olleiden matkustajien on saatava asianmukainen korvaus mahdollisesti kärsimästään menetyksestä tai vahingosta. Tämän varmistamiseksi laivanomistajien on huolehdittava asianmukaisista vakuutusjärjestelyistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 392/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa

TIIVISTELMÄ

Merionnettomuuksissa osallisina olleiden matkustajien on saatava asianmukainen korvaus mahdollisesti kärsimästään menetyksestä tai vahingosta. Tämän varmistamiseksi laivanomistajien on huolehdittava asianmukaisista vakuutusjärjestelyistä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritetään yhdenmukaistetut säännöt matkustajia meritse kuljettavien varustamojen vastuusta ja vakuutuksista. Sillä tuodaan EU-lainsäädäntöön matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen määräykset sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön ohjeet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

29. toukokuuta 2009 alkaen.

Lisätietoja löytyy matkustajien oikeuksia käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 392/2009

29.5.2009

-

EUVL L 131, 28.5.2009, s. 24-46

Viimeisin päivitys: 30.09.2015