Vahvemman ja turvallisemman digitaalisen Euroopan rakentaminen

Euroopan unionin vapauden ja demokraattisten arvojen edistämiseksi sekä digitaalitalouden turvallisen kasvun mahdollistamiseksi EU sitoutuu pyrkimään maailman turvallisimmaksi verkkoympäristöksi.

SÄÄDÖS

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle- Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategia: Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö (JOIN(2013) 1 final, 7.2.2013)

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin vapauden ja demokraattisten arvojen edistämiseksi sekä digitaalitalouden turvallisen kasvun mahdollistamiseksi EU sitoutuu pyrkimään maailman turvallisimmaksi verkkoympäristöksi.

YHTEISEN TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannon tarkoituksena on määrittää EU:n kyberturvallisuusstrategia ottaen huomioon

Tiedonanto julkaistiin yhdessä verkko- ja tietoturvadirektiiviehdotuksen kanssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n ja kansainvälisen kyberturvallisuuspolitiikan tulisi perustua viidelle periaatteelle:

Strategia perustuu viiteen painopisteeseen:

Ottaen huomioon verkkoavaruuden kansainvälisen luonteen strategiaa varten tarvitaan toimijoita kansallisella ja EU:n tasolla ottamaan vastuuta, tekemään yhteistyötä ja toimimaan teollisuuden ja tutkimusyhteisön rinnalla. Näihin toimijoihin kuuluu toimivaltaisia EU:n viranomaisia ja kansallisia viranomaisia seuraavilta aloilta:

Strategiaan kuuluu myös vuoropuheluun osallistuminen kansainvälisten toimijoiden kanssa, kuten Euroopan neuvosto, NATO ja Yhdistyneet kansakunnat.

Lisätietoja löytyy kyberrikollisuutta käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys: 14.09.2015