Euroopan yhteisön ja Mercosurin alueidenvälinen puiteyhteistyösopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 1999/279/EY Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden välisen yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden välinen yhteistyötä koskeva alueidenvälinen puiteyhteistyösopimus

SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Rahoitus

Institutionaalinen tuki

Alueidenvälinen assosiaatio

VOIMAANTULO

Sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 1999 ja on voimassa toistaiseksi.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 1999/279/EY, tehty 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden välisen yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 112, 29.4.1999, s. 65–84)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskeva alueidenvälinen puitesopimus – Euroopan unionin ja Mercosurin yhteinen julistus poliittisesta vuoropuhelusta (EYVL L 69, 19.3.1996, s. 4–22)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen voimaantulopäivästä (EYVL L 175, 10.7.1999, s. 62)

Viimeisin päivitys: 06.03.2020