WTO: sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 94/800/EY Uruguayn kierroksen (1986–1994) monenvälisiä neuvotteluja koskevien sopimusten tekemisestä EU:n nimissä

Uruguayn kierroksen monenväliset kauppaneuvottelut (1986–1994) – Maailman kauppajärjestön perustamissopimus (WTO) – erityisesti sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista

PÄÄTÖKSEN JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Nämä perusperiaatteet koskevat kansallista kohtelua ja suosituimmuuskohtelua. Näiden periaatteiden mukaisesti WTO:n jäsenmaiden on annettava muiden jäsenmaiden kansalaisille yhtä edullinen kohtelu kuin oman maan kansalaisille. Lisäksi kaikki edut, joita myönnetään toisen jäsenmaan kansalaiselle, on välittömästi ja ehdoitta myönnettävä myös kaikkien muiden jäsenmaiden kansalaisille, vaikka tämä kohtelu olisikin edullisempaa kuin se, jota osoitetaan jäsenmaan omille kansalaisille.

YLEISET SÄÄNNÖT

Teollis ja tekijänoikeuksien olemassaoloa, laajuutta ja käyttöä koskevat säännöt

SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Välineet, joilla varmistetaan teollis ja tekijänoikeuksien noudattaminen

Siirtymävaihe

Sopimuksen soveltamiseksi teollisuusmailla oli käytettävissään vuoden mittainen siirtymävaihe, jotta ne voisivat muokata lainsäädäntöään ja käytänteitään kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti. Tämän vaiheen pituus oli viisi vuotta kehitysmaissa ja niissä maissa, jotka olivat parhaillaan siirtymässä suunnitelmatalousjärjestelmästä markkinatalouteen, ja yksitoista vuotta kaikkein vähiten kehittyneissä maissa.

Institutionaaliset puitteet

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

TAUSTAA

Lisätietoa: EU ja WTO (Euroopan komissio).

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen (1986–1994) monenvälisiä neuvotteluja koskevien sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön nimissä sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla (1986–1994) (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1–2)

Uruguayn kierroksen monenväliset kauppaneuvottelut (1986–1994) – Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimus

Viimeisin päivitys: 18.04.2017