Euroopan keskuspankki (EKP)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN PÖYTÄKIRJAN (N:O 4) TARKOITUS

Siinä määritellään Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP) perussäännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 230–250)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa - Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto - Institutionaaliset määräykset – 1 luku - Toimielimet – 6 jakso - Euroopan keskuspankki – 282 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 167)

Viimeisin päivitys: 14.03.2017