Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission suositus – mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

TIIVISTELMÄ

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksessa esitetään perusteet, joiden avulla määritetään, onko yritys mikroyritys vai pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys). Nämä kategoriat perustuvat yrityksen työntekijöiden määrään ja sen liikevaihdon tai taseen loppusummaan, ja ne määrittävät, voidaanko yritys hyväksyä EU:n tai EU-maiden rahoitus- ja tukiohjelmiin. Määritelmät tulivat voimaan 1. tammikuuta 2005.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Pk-yritysten osuus EU:n kaikista yrityksistä on 99 prosenttia. Ne muodostavat EU:n talouden selkärangan. Ne luovat kaksi kolmasosaa kaikista työpaikoista. Vuonna 2013 yli 21 miljoonaa pk-yritystä tarjosi lähes 90 miljoonaa työpaikkaa eri puolilla EU:ta. Ne edistävät yrittäjyyshenkeä ja innovointia ja auttavat parantamaan EU:n kilpailukykyä, talouskasvua ja työllisyyttä.

SÄÄDÖS

Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1422) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36–41)

Viimeisin päivitys: 11.01.2016