Ihmiskaupan torjumista koskeva lisäpöytäkirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2006/618/EY kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 179 ja 181 a artiklan soveltamisalaan

Päätös 2006/619/EY kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen III osan IV osaston soveltamisalaan

PÄÄTÖSTEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ihmiskaupan ehkäisy

Uhrien suojelu

Tietojenvaihto ja yhteistyö

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖKSIÄ SOVELLETAAN?

Niitä on sovellettu 24. heinäkuuta 2006 alkaen.

TAUSTAA

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus, jonka Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 15. marraskuuta 2000, tuli voimaan 23. syyskuuta 2003.

Sitä on täydennetty seuraavilla kolmella lisäpöytäkirjalla:

* KESKEISET TERMIT

Ihmiskauppa: hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuva henkilöiden värväys, kuljettaminen, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, taikka toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun avulla.

Lapset: alle 18-vuotiaat henkilöt.

Hyväksikäyttö: hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai pakollinen palvelu, orjuus tai muu orjuuden kaltainen käytäntö, orjuuden kaltaiset olot tai elinten poistaminen.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2006/618/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006 kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 179 ja 181 a artiklan soveltamisalaan (EUVL L 262, 22.9.2006, s. 44–50)

Neuvoston päätös 2006/619/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006 kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen III osan IV osaston soveltamisalaan (EUVL L 262, 22.9.2006, s. 51–58)

Viimeisin päivitys: 13.12.2016